Hoofdstuk 27 Waarom de Goden niet verder gaan

Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

 • Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..... 
 • dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet,
 • geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. 
 • Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde.
 • En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 • Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken.
 • De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
   
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Ik zou heel gewoon zeggen; .....de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!
STOP ER MEE, want de gedrag 's afstraffing is een drama elke keer weer, stop met Uw altruïstische aanfluiting, want er is geen God op de hele wereld die U ooit nog wil helpen! Geen God zal er met U verder gaan, in wezen is de menselijke eindtijd al gepasseerd. Ik ben slechts de Nestor die nog zo vriendelijk is U dit te vertellen. En het is mijn wens als nog uw hart te bereiken, dit is echt uw laatste kans.
En stop ook met de altruïstische technische onzin, want ze zullen geen mens helpen, aangezien pathos er niet in aanwezig is, .......de prestatie van zonnecollectoren en windmolens wordt met het viervoudige overdreven, en de presterende werking van de Telecommunicatie is zelfs niet eens aantoonbaar! Het is omgaan met list en bedrog. Ook dit onderdeel van de begeerte, zoals elk onderdeel van de begeerte, houdt zichzelf in stand.


Maar toch kon en kan het nog steeds bij ze gebeuren .... dat ze denken; .... ik word niet meer beperkt in mijn wensen en verlangens door gevoelens van schuld of schaamte, en ik wordt nooit geconfronteerd met anderen vanwege mijn misprezen koelbloedigheid. Het ijswater in mijn aderen is zo bizar, zo volledig buiten hun persoonlijke ervaring, dat ze zelfs zelden gissen naar mijn eigenlijke conditie.
Met andere woorden, je denkt, ik bent volledig vrij van innerlijke beperkingen, en ik heb onbelemmerde vrijheid om dat te doen wat ik wil, zonder gewetenswroeging, op een voor jouw zeer gunstige manier,  onzichtbaar voor de gewone wereld.
Je kunt gewoon lekker doen wat je ook maar wilt, en je merkwaardige voordeel ten opzichte van de meerderheid van de mensen, die sterk op achterstand staan door de gesel van hun geweten zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven.

Wat ga je doen met jou grote en geheime voordeel, in tegenstelling bezien met het handicap van andere mensen met hun belachelijke geweten? Het antwoord zal grotendeels afhangen van wat je wensen toevallig zijn, want mensen zijn niet allemaal hetzelfde, zeker niet te samen met begeerte. Zelfs de diepst gewetenloze zijn niet allemaal hetzelfde. Sommige mensen – of zij een geweten hebben of niet – zijn liever inert en gemakzuchtig , terwijl anderen zijn vervuld van dromen en wilde ambities. Sommige mensen zijn briljant en getalenteerd, bij anderen werkt de bovenkamer in ploegen, en de meesten, geweten of niet, zitten daar ergens tussenin. Je hebt gewelddadige mensen en geweldloze, individuen die gedreven zijn door bloedlust en degenen die alleen maar vredelievende impulsen kennen. Doch volgens jou kon je het zonder enig probleem, de ene beperking tegenover .....de andere beperking stellen, maar toch dat alles gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ........ niet de broederschap .....maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staatszucht. En dat dan nog in het diepste van jou binnenste van jouw binnenkamer, dat kan niet missen! Het wordt daar binnen krankzinnig en angstaanjagend, en dat krijgt vooral heel erg de realiteit in jouw binnenkamer, en zo gebeurd het bij ongeveer 4 procent van de bevolking ….in een zeer ernstige mate,.......

En dan plotseling weet U dat dit in Uw benevelde bovenkamer ook geen rust brengt, een enorm aantal beperkingen laat zich dan zien; ....
 • Het aantal anorectische eetstoornissen per hoofd van de bevolking wordt geschat op 3,43 procent, en is daarmee bijna epidemisch,
 •  En toch is dit cijfer een fractie lager dan in het geval van antisociale persoonlijkheid 's stoornissen. De high-profile geestesziekten als schizofrenie komen slechts bij ongeveer 1 procent van de bevolking voor – slechts een kwart van de hoeveelheid gevallen van antisociale persoonlijkheid.
 • Volgens de WGO is het tempo waarmee het aantal gevallen van dikke darm kanker in de laatste decennia is toegenomen, “alarmerend hoog,”.
 • Het aantal gevallen waar het dan om gaat  is ongeveer 40 per 100.000 mensen, nog altijd honderd keer lager dan het percentage van de antisociale persoonlijkheid.
 • Het hoge aantal gevallen van apatheïsme en hieruit voortkomende incidenten in de menselijke samenleving heeft een diepgaand effect op de rest van ons, die gewoon hun leven willen leiden op deze planeet. De individuen die deze 4 procent vormen draineren en plunderen onze relaties, onze bankrekeningen, onze prestaties, onze eigenwaarde, onze planeet en ons recht op een goed en vreedzaam bestaan op deze anders zo prachtige planeet Aarde.
 • Daar het om de beperkingen in de menselijke binnenkamer gaat is het geen verrassing, dat veel mensen niet echt op de hoogte zijn van de omvang van deze aandoening, en als ze zich bewust zijn van het bestaan van deze stoornis, ze alleen denken in termen van gewelddadige psychopathische – moordenaars, seriemoordenaars, massamoordenaars – mensen die vanwege het opvallend karakter van hun misdadige acties, op zeker moment tegen de lamp lopen en daarmee hun anonimiteit verliezen. Waarna ze in de meeste gevallen voorgoed achter slot en grendel verdwijnen, of in andere landen zelfs ter dood worden veroordeeld.
 • Wij zijn over het algemeen niet bekend met, het veel grotere aantal geweldloze sociopaten onder ons, noch identificeren we ons met mensen die vaak niet flagrante overtreders zijn, en tegen wie onze formele juridische systeem weinig bescherming biedt.

 

De meesten van ons kunnen zich hier geen voorstelling bij maken dat hier een overeenkomstigheid bestaat tussen het orkestreren van een etnische genocide en, laten we zeggen, zonder wroeging liegen tegen je baas over een collega, om deze in discrediet te brengen. Het is zo treffend verwoord; ....
Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 

 — Arthur Schopenhauer —

Het apatheïsme wat geëtaleerd word, is buitengewoon eng. Eenvoudig en onweerlegbaar is in de gemene deler, de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat ons emotioneel gezien ter verantwoording roept, als we een keuze maken en willen  uitvoeren die we gewoonlijk zien als immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch. De meesten van ons voelen zich al schuldig als we het laatste stukje van de taart opeten in de keuken, laat staan wat wij zouden voelen als we opzettelijk en methodisch overgaan tot het kwetsen en benadelen van anderen.
Degenen die geen geweten hebben zijn een soort op zichzelf, of ze nu moordlustige tirannen zijn of slechts meedogenloze sociale sluipschutters.
De aanwezigheid of afwezigheid van het geweten is een diep menselijke divisie, een kenmerk dat misschien wel belangrijker is dan intelligentie, ras, of zelfs geslacht.
Wat onderscheidt een predatoriale sociopaat die leeft van de energie cq. arbeid van anderen, van iemand die zo nu en dan een bank of pompstation overvalt. Of een eigentijdse roofridder – van een gewone (seriele) pestkop die iedere dag je lunch afpakt  en een sociopathische moordenaar -Het verschil is vaak niets meer dan sociale status, drive, intellect, bloed lust, of eenvoudige mogelijkheid.
Wat al deze mensen onderscheidt uit de rest van ons is een volkomen leeg gat in de menselijk psyche, op de plek waar de meest geëvolueerde van alle menselijke functies zou horen te zitten. De Ziel.
Om een psychopaat als zielloos wezen te beschouwen gaat me net te ver. Maar het is een bijna zielloos wezen, dat hoewel het alle fysieke kenmerken heeft van de mens, er zelfs uit is ontstaan, zich vanuit de psyche compleet apart zet van de mens. In hoeverre hun ziel nog aan ons en in ons verknoopt is dat weet ik niet, .....ik moet alleen aanzien dat ze hun tol moeten betalen en die is niet mis, omdat de meest vitale impulsen of drijfveren ons het meest misleiden; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen de meest gevaarlijke aanslagen.
Weleens gehoord van het begrip; .... Psychische vampier, hij is veel meer een reëlere variant van zijn mythische broertje als iedereen denkt.
Er is een diep verziekte conditie van de menselijke psyché in dergelijke mensen en deze is zo ernstig dat de Goden hier bijna niet meer aanwezig zullen en kunnen zijn!
"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 
Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956


Ik heb hier een gedeelte van het schrijven en de verhaallijn van mijn neef Paul van der Sluijs gebruikt,......maar ik hoop dat hij het begrijpt, het komt allemaal uit de zelfde bron.  Wat mij het meest helpt; .... is dat ik een spiegel voor iedereen kan zijn, door mijn natuurlijke verlegenheid kan ik afstand nemen van de meest emotionele en sentimentele drijfveren. De knooppunten in dergelijk netwerk liggen zeer diep verborgen, en zijn daar door zeer sterk en enorm ingewikkeld. Ik stel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, vrijwel niets anders, dat brengt deze diepe natuurlijke verlegenheid met zich mee. In alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze is aan U zelf!
Het is een universele wet - intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogant ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt "
Aleksandr Solzhenitsyn --

Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft. Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken. Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....

Ik kan beweren dat Engelen en Goden niet bestaan, maar ik weet zeker dat ze wel bestaan,.....een subtiel wezenlijk iets bestaat voor mij, en ik weet zeker dat ze dingen kunnen waarnemen. Zij laten mij nog slechts op enkele momenten de dingen zien in hun volheid, dingen die waargenomen door de zintuigen, zich slechts als begrensde fragmenten laten kennen. Maar deze momenten worden steeds talrijker en voller. En zo ligt ze er voor mij en iedereen, en het is de enige methode tot het verkrijgen van absolute kennis. Mijn vraag aan U is de Gnostische; ....waarom blijft U toch zitten in Uw situatie, terwijl het mogelijk is tot de absolute kennis door te dringen, hem onder bepaalde conditie te verkrijgen. Laten we met ons allen toch zorgen dat de Goden met ons verder kunnen gaan! En weet dat ze niet van lotje getikt zijn daar boven.

Ze houden niet van een  mensheid die met raketten met een kernkop er op, vliegtuigen uit de lucht haalt met bijna 300 passagiers er in. (De heren van krankzinnige wetenschap en de politiek weten niet hoe verschrikkelijk dit feit voor de bovenwereld is) Maar al deze feiten zijn een gevolg van een volkomen verkeerd theïsme wat heerst op deze wereld, en het laatste bedrijf van dit drama is de apathie die velen gaan vertonen, en niet alleen de krankzinnige druktes van de heren. Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo, voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem, waarmee hij wat wil doen. Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,......maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen. En zij die op de diepere levensgronden aanwezig geweest zijn kunnen er over vertellen, en zo hou ik deze waarschuwing over, maar denk niet dat ik daar niet heb genoten! Maar de les die je daar krijgt is weliswaar beperk, maar volledig in zijn soort en adequaat. Maar natuurlijk rust aan mij de taak U er op te wijzen dat in de huidige situatie het onmogelijk is voor de Goden om hun liefelijke en zoete werk te doen. 

 En ik heb er geen enkele moeite mee te vertellen wie ik in haar volheid volledig zag en zij bracht deze boodschap, diep in de nacht sloeg zij mij wakker en daar stond ze .....zoals op deze foto, alleen had haar hoofddoek de kleur blauw en de kant belijning was wit. En haar gelaat was nog meer doortekend, maar ze was toch schitterend mooi. Maar wat ze van plan was lukte haar bijna niet, .......zij die geen identiteit meer hebben, ze zijn bijna niet meer te bereiken. Het materiële ego is het enige wat velen van ons als enige hebben overgehouden, .........doch een schoonheid en hun intelligentie trekken ze niet in twijfel. Maar juist dat kan onmogelijk lang meer duren. Hoe bevrijd ik iedereen van alle angst, in een samenleving waar zoveel valt te verduren.
Ethiek wil zeggen de mens via begrip leiden naar de ware kennis, ja ja. Esthetiek wil zeggen de mens via gevoel leiden naar de ware kennis, ja ja. .........yoga is de training voor de herintegratie, ja ja. .....maar al die fabeltjes van al die gekken waren het ook niet. We hebben niets meer uit een schoolkrant voor te lezen. We zitten in het stik donker, al het licht wat we nog hebben bevind zich in ons eigen hart. En ik vergeet zo mezelf, en laat zo heel mijn gedachteonrust liggen,.....broeders en zusters zet alles stop, ik meen het!

We hebben vandaag 23-7-2014 de eerste nieuwe "Indianen dag" op deze Aarde, weet U waarom? De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten" Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. Was het allemaal maar zo simpel ..........A.S. 

 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En natuurlijk zijn daar geen wetenschappelijk woorden voor te vinden. De "normale uitleg" is nog steeds nutteloos hier omdat het om deze liefde en de genade gaat! Slechts het vrije denken, wat het laatste beetje verstand niet mist, is hier op zijn plaats!
Zo'n verstand kan zelfs alleen in een vergaande verlegenheid ontwikkeld worden, want velen onder ons vinden "de liefde" en "de genade" zo onbegrijpelijk, en waar en hoe vindt ze nu toch echt plaats......de liefde voor en van God, de God van zijn hart in zichzelf, de intense vreugde die wezenlijk gekend wordt. Hoe vertel ik het U,.......haar tonen is verlegenheid en lef te gelijk, maar heeft U hem wel eens gezien, "Het verlegen kind onder de tafel dicht bij zijn vader" dat was ik, en misschien ben ik het nog steeds. "Het geborgen-zijn in god", je moet tegenwoordig zoveel lef hebben om zoiets te tonen. Velen zetten liever duizendmaal een masker op! Doch er is een enorm winst punt, want als je een masker op zet, blijft de romantiek in bijna alle gevallen weg! En wat is nu een geschrift zonder romantiek, dat is een dooie boel! De verlegenheid, jou verlegenheid toont dat je geloof werkelijk is!
En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade juist daarom naast mij neer te leggen! De boven wereld trapt daar niet in, ze zijn daar niet van lotje getikt. Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Niet de druk van de verdorvenheid die heerst in de huidige maatschappij. Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur", op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind..... 

 

Dit vertel ik U namens allen, de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. (Als je ze kent zijn ze zo vreselijk gaaf)..... Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Ik heb U echt verteld waarin Uw laatste kans ligt!

 
Nardocus Filosofus