Hoofdstuk 43 Het is bar en boos met de mens

Het is bar en boos met de mens, Heren psychologen: ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
Zorgelijk wordt het als psychologen over cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet.
Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering, en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
en zeker ook de psycholoog!

Haat-spraak is een belangrijke uiting van egocentrisme, en kan zowat overal worden aangetroffen, zij vormt het slechtste onderdeel van deze exogene normering!
Zo hebben politieke partijen altijd standpunten die door hun tegenstanders als haat-spraak worden aangemerkt. Zo blijft het zwakzinnige circus maar rollen. Demonisering en romantisering van het vreemde en de vreemdeling zijn een deel van het zelfde verhaal!
Dat psychologen dat niet weten, we leven in een klets-cultuur, elke morgen weer een nieuw klets pakket, wat een onzin heren!

Ofwel A priori; .... De logica die bestaat zonder argumentatie vanuit het resultaat daar moet je bij de wetenschap naar zoeken, meestal komt men met wat van te voren gedicteerd wordt, een oordeel vooraf zonder onderzoek ( theorie ) ofwel informatie die bestaat uit de ervaringen met de meervoudige dynamische werkelijkheid daar moet je altijd naar zoeken.
Slechts een aantal is als a-priori begrippen te duiden
1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan “dragers” daarvan (ordenen d.m.v. taal-middelen).
Hebt U dat nu ook, het gevoel dat U zo`n trans-komisch figuur bent ? Dat U steeds bezig bent met een mengeling van werkelijkheid en verbeelding? Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn trans-komisch.

Het wil nog wel eens helpen als U een aantal a-priorische begrippen kunt duiden. Mogelijk lukt het dan nog te onderscheiden wat hoog en laag is , veraf en dichtbij, onder en boven, diep en ondiep enz.. Dan hoeft U niet te knagen aan de wortels van de illusie, de eigen illusie neem je namelijk nooit weg, geen enkel ding, geen enkel wezen en geen enkel mens kan zich een beeld vormen dat gelijk is aan zichzelf.
Vanuit verschillende gezichtspunten kan iets hoog of laag zijn, veraf of dichtbij, onder of boven, ondiep of diep, enz.

De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.

Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.

De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
 Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de totstandkoming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen. Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
  Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven.

Deze geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....door de enorme banaliteit die heerst! Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen.
Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad, overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. En dat loopt precies NU fout af!


Er is niemand op deze Aardbol die zich onledig kan houden, de geënsceneerde invulling zal weggedaan moeten worden, ......En precies dat leidt tot een volkomen ander statuut op deze Aarde!

We zullen van al dat gestoorde geënsceneerde los moeten komen, maar die kans was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 131 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!
Ieder bewijs wat ze ons voorzetten is een artefact!
Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basis-verlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen.

 
Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid.

Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Doch alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus veel belangrijker gemaakt wordt dan het is, gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend. De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........

 
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het leven 's web niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.

 


Uw tijd van verval kan afstandelijk zijn, maar het zal zeker komen,
want zelfs de blanke man van wie de God wandelde en sprak met hem als vriend naar vriend,
kan niet vrijgesteld zijn van het gemeenschappelijk lot. 

We kunnen na alles broers zijn. We zullen zien. 
 
Chief Seattle, mijn indiaanse broeder!
 
Alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
 
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
Ze zetten ons echter een volledig geënsceneerde wereld voor!
De dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....ook de psycholoog!
Maar juist hij zou beter moeten weten!

 
Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd.
De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken,
maar manifesteert zich in het hart als overtuiging,
in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven,
zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

Geestelijke vrijheid is een noodzaak,
de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt!
De nare kanten hiervan,
 waar alles heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid,
werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent,
of wel getroffen bent door "Het Boze Oog".
Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent!
Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy".
Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling.
Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is helaas alleen bekend aan het ego, en daarom weet ik het zeker,
......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet,
en de naarling doet heel verkeerde dingen! 

Iemand demoniseren (Het boze Oog op hem laten vallen) is ontzettend wreed.
En de verhouding van de mens tot God en de medemens,
is een existentieel dialogisch religieus beginsel,
niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien,
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!  
Stel U ook eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid!
Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken,
niemand meer mogen demoniseren!
U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden,
die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken,
we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,........... 
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd.
Dit is nog een zacht uitgedrukte regel,
 het grootste demoniseren met al zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling,
 ontaard regelrecht in OORLOG,.......
want wie zou die bemiddeling nu toch moeten leveren?
Ledigheid is des duivels oorkussen,
wist U dat niet?
Het is duidelijk, dat alleen een ander statuut de mens kan redden!

 
 
Voor hen die de Goddelijke wet kennen,
En niet onzorgvuldig willen zijn,
En weten dat de relativiteit niet bestaat,
En dat het deze wet is die in de kosmos expliciet wordt toegepast, ....
De spiegel in de ziel, ....

 De liefde en Rede

De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid

Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld

 
Nardocus Filosofus

 
U zal moeten begrijpen dat dankzij deze dramatische "exogene" normering de werkelijke professionalisering van de natuurwetenschappen er nog steeds niet is, het is nog steeds fysica-theologie. De juiste professionalisering is god 's onmogelijk met normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten! Het begrijpen van deze Kosmos is geen duel!
Ons verval kan afstandelijk zijn, maar het komt! Willen we na alles nog vrienden zijn, dan rest ons slechts dat andere statuut!

In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.

Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
Maar esoterie is niet te begrijpen, De Paus kreeg van het esoterische christelijke geloof de macht te binden en te ontbinden, en dat had een heel naar bijverschijnsel. En juist dit is voor de moderne mens zeker niet te begrijpen, vandaar de volle afkeer van het geloof! Maarten Luther kon dat in 1517 al niet begrijpen, en het is nog steeds niet te begrijpen. 

De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysisch-theologisch proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. Dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Heel wat levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen onzinnige leer en hun eigen onzinnige methodiek. Doch ik weet hoe het werkt, Richard Feynman vertelde het mij! Heel de esoterie is een fabel-machtigheid, en nooit zal iemand hem begrijpen! Ze is gebaseerd op ledigheid, zoals al het duivelse! Ons grootste probleem is onze afstandelijkheid tot de liefde, het belangrijkste in het leven!

 


 

Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. 
 
RICHARD FEYNMAN
 
Waar kennis vraagt om actief gebruik,  daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis, en geenszins de ledigheid die velen weten te etaleren!  Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken. Door de daad en het begrijpen er aan te plakken.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt. Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten. Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet. Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek! Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven. En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren. We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om ons heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan! De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven.
Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en mis-gunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! De esoterie noch de exoterie doen er iets toe, Jou hang naar het leven en jou organische gebondenheid verschaffen je een welwillend oor naar de waarheid. Er is niemand op deze Aardbol die zich onledig kan houden, iedere geënsceneerde invulling zal weggedaan moeten worden, ......En precies dat leidt tot een volkomen ander statuut op deze Aarde! Leef en zorg er voor dat het leven je dat genoegen schenkt!  
De mens heeft het leven 's web niet geweven, hij vormt er slechts een draad van. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Stuur die gekken met hun "exogene" normering het bos in, ze praten alleen maar! Doch; ...."er is genoeg gepraat", laten we iets doen!

Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen? De onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen wordt niet in vraag wordt gesteld en vervolgens is er ook aan te merken dat deze hoog aangeschrevenen vaak geheimen hebben die ze liever niet bekend gemaakt zien worden, zeker als ze over hun geld gaan.
Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz. .
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd! En hij vraagt er nog geld voor ook! Hij meent zelfs het meest te mogen "verdienen", alleen de waarde van die verdienste is meestal zoek! Het is een volkomen irrelevante wereld waarin men leeft!

Iets over de Nieuwe mens, .....en waarom hij een doener zal en kan zijn!
Uiteraard zou er aan een zeker Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, en stelt de "exogene" normering,.... helaas. Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment! De nieuwe mens leeft niet langer in ledigheid, het duivelse oorkussen is weg! Dat wordt zijn kracht en is de ondergang van al de gekken, want ze leven nog steeds in een geënsceneerde krankzinnigheid! Het is niet voor niets bar en boos met de huidige mens!

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.

De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie.
 Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Slechts gekken noemen dat effect "autisme". Zodra U ook maar iets wereldkundig maakt, staat in deze maatschappij bijna zeker de moralist bij U op de stoep, met de theorie van kijk eens, dat deed U vermoedelijk verkeerd. Maar als U zijn "exogene" motief bekijkt, spreidt hij slechts de esoterie met zijn fabel-machtigheid over U uit, die niet te begrijpen is! En dan noemt hij zich nog psycholoog ook, de gek! U mag hem ook data-freak of Geek noemen, want dat is hij ook! En in elk geval is hij idioot!

 
Om het U toch nog wiskundig uit te leggen .....maar dan wel als hulp wetenschap.
Enerzijds hebben we te maken met de oneindige functie en anderzijds is er de parametervergelijking, en iets anders, in relatie tot de tijd, is er niet! We moesten differentiaalvergelijkingen gaan stapelen, en Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn.
En dat klopt weer met de algemene regel; .....dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen. 
 Iedere stap naar en in de nieuwe Wereld wordt zo gedaan, ofwel in de 'natura naturata' -
die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren,
en bij Pythagoras is het begonnen en geëindigd enige bewijsvoering te leveren.
Om vervolgende bij Spinoza iets van eindigheid en oneindigheid te leren en tot slot...
stuiten we op de Lorenz contractor
en een aantal mensen (een trio) die dachten;....
niet lullen maar doen, want wiskunde blijft een hulp wetenschap! 
Mijn Luchtvaart-leraar wist het "Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten"
En de dwazen van de wetenschap willen toch nog elke filosofie reduceren tot logica.
Doch het bewijs hebben ze niet!
Daarom willen ze steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten , 
en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
Mijn advies is en blijft, Lach Er Om,
Leo, dat was mijn roepnaam altijd al.
Wilt U het geheel begrijpen, dan zal U alle voorbereidende hoofdstukken ook moeten lezen.
Hoe de mens tot deze kennis is gekomen was ook een enorme lange weg,
en ik heb ruimte nodig om het geheel eerlijk en eerzaam te beschrijven, .....

 
Zo moeten we er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische gebruiker van onze eigen omgeving. We zijn slechts veroorzakers van een aantal externe factoren.
Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed! En Spinoza, Chief Seattle en Richard Feynman en het trio Edward Lorenz, Floris Takens, en Henk Tennekes Is nog veel Groter en Goddelijker als U denkt!


Hiermee is alle waarheid omschreven die de mens met zijn geestelijke zinnen bevatten kan, en deze waarheid zullen we zeer snel nodig hebben, wat de nieuwe wereld komt er heel snel aan! Mij is echt ieder begrip "toegespeeld", ook dit!
Als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, lach om Uw begrip, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 

Nardocus Filosofus