De Reverse 14.1 verder
 
Slechts de hypothese dat de valsnelheid evenredig is met de valtijd bleek te kloppen
met de resultaten van allerlei experimenten en staat nu bekend onder de naam ‘valwet’.
Doch ze geeft altijd een dynamisch proces ..........
Zinnen als ‘de valsnelheid is evenredig met de valweg’ en ‘de valsnelheid is evenredig met de valtijd’
geven een wiskundige beschrijving van wat we een dynamisch proces noemen.
In dit geval is ‘het vallen van een voorwerp’ het ‘proces’.
Omdat er sprake is van in de tijd veranderende grootheden (hier: valweg en valsnelheid)
wordt het proces dynamisch genoemd.
Maar ze is niet te overschatten, wat betreft de mogelijkheid .............van ook ook maar enige verstandelijke toepassing.

Veel populair-wetenschappelijke boeken worden daarom ontsierd door de ophef die over de wonderen van natuur en techniek worden gemaakt. 
De feitenlijke boodschap is altijd;..........beste lezer u bent maar een leek, en U dient maar ontzag te hebben voor de onbegrijpelijke dingen die wij specialisten weten en kunnen .
Zoals de geheimen van het heelal, de bouwstenen van het leven, de zegeningen van de informatieca, de prestaties van de vliegtuigbouw.

De hogepriesters van wetenschap en techniek, die daar aan zulke toverformules een goede boterham verdienen, vergeten voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je ze probeert te begrijpen. In feiten  begrijp je pas een beetje hoe groot het mysterie is dat een zwaluw in de lucht houdt, nadat je zelf hebt uitgerekend hoe groot zijn vleugels moeten zijn, .........Op zich is dit zelfs een volle Auto-reverse, mij aangeleverd, omdat ik een stapel leermeesters had van je welste, wat in mij is, was ook in hen, en ze zijn niet zelfzuchtig. 

Voor wat deze processen betreft; ........er is vrijwel altijd een zekere Auto reverse ......wij mensen kunnen het hebben over stijgen, dalen, vliegen en zweven, en dat gaat over een specifiek aantal wiskundige wetten! En gelukkig is de geluidsnelheid hoog genoeg om een rendabele werking van elk vliegtuig (In Proces) mogelijk te maken.
Buiten dat is er nog veel meer "gelukkig" voor een dergelijk proces, Is dat U niet opgevallen? Houdt U niet van Technische Vraagstukken, alleen maar van fabeltjes?

 .....zoals eens stoomcursus theorie, conditionering, en de ontkenning van de primaire werking van het menselijke hersenwerk. Het is de methode zoals de krankzinnige wetenschap op deze wereld werkt. Het is hoogtijd dat deze debielen hun gekkenhuis uitkomen en kompleet opnieuw gaan beginnen. Een andere oplossing is er zeker niet meer!
De primaire wezenlijke differentiatie is niets anders als de wens om samen een geestelijke eenheid te vormen, .......de argumenten daarvoor komen voort uit de diepte van ons hart!


Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, de grondslagen .der wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het geheele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in.

Je hebt altijd mensen die niet alles weten, en toch wat te vertellen hebben.
De aarde wordt verwarmd door de zon, maar er is ook afkoeling, de Aarde geeft ook warme af/straalt ook warmte uit die wordt bepaald door de kosmische omgevingstemperatuur, en juist deze temperatuur daalt door een inactieve zon.
Er is meer uitstraling van de Aarde bij een lagere Kosmische omgevingstemperatuur, net zo goed als radiator meer warmte afgeeft in een koudere omgeving,( als de omgeving net zo warm is als de radiator vind er zelfs geen warmte uitwisseling plaats)
Dus Meneer de krankzinnige wetenschapper, U vertelt Fabeltjes, die afkoeling in het klimaat gaat er gewoon komen, de impact is er gewoon. De invloed van een dichte atmosfeer is heel eenvoudig, net zo als bij een dekbed, zonder dekbed heersen de uitersten, met dekbed heb je hogere gemiddelden maar minder uitersten.

De klimaatregulerende rol is daarom weggelegd voor de galactische kosmische straling (GCR). Deze hoogenergetische deeltjes  bombarderen de atmosfeer en hebben een ioniserend effect. Deze ionisering geeft aanleiding tot de aanmaak van uiterst fijne aerosoldeeltjes, die dan weer fungeren als condensatiekernen voor wolken. Intensere kosmische straling leidt dan ook tot meer wolkenvorming, dat dan weer door albedo de zonne-instraling verlaagt en dus een afkoelend effect heeft.
Maar wat heeft dat dan te maken met de zonneactiviteit? De zon stuurt ook hoogenergetische deeltjes de ruimte in, de zonnewind. Door deze stroom van geladen deeltjes bakent de zon een invloedsfeer af in de interstellaire ruimte, de heliosfeer. Deze reikt tot ver buiten de grenzen van het zonnestelsel. Verhoogde zonneactiviteit - ten tijde van een zonnevlekkenmaximum - geeft aanleiding tot een krachtige heliosfeer en dus tot een efficiëntere afscherming tegen de  galactische kosmische straling; minder kosmische straling betekent een lagere wolkenproductie, minder albedo en dus een warmer klimaat. Verlaagde zonneactiviteit - ten tijde van een zonnevlekkenminimum - betekent dan weer een zwakkere heliosfeer, meer galactische kosmische straling, hogere wolkenproductie, meer albedo en uiteindelijk een kouder klimaat. En deze variatie is onafhankelijk van de atmosferische concentraties van broeikasgassen.
 
Uiteindelijk is deze werkelijkheid voor de grote leugenfabriek van de wetenschap. ........uiteraard een ramp, die alleen een leugen fabriek kan overkomen!
Deze leugen-fabriek doet zich zelf alles aan. .........de AUTO- reverse is niets bijzonders in de Kosmos!

Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de electrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . ) En de Radar is maar beperkt in de qwantum limit, ze moet een plaats hebben!  In een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en