Reverse 5 De CERN zo-heid is ook zotheid

De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! 
 Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern gebruikt,
zijn ze altijd een voorbeeld van echte emergentie.
Dat het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit, is de oneindige zwakte in de identiële positie van de wetenschap. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Deze aanname is en wordt een falcifiseren en corrumperen. Een bezigheid waarin de wetenschap alle werkelijke verhoudingen verliest! En de wetenschap toetreed tot het leger van de monsterlijke geheimzinnige demonen!
Dus, het is heel gewoon bekend waar aan Uw leerlingen niet anders als kunnen lijden! 
Uw probleem is enorm,.........want .......de rectoren vrezen de macht van de techreuzen, ach eigenschuld  dikke bult..........
Daarmee is en wordt de nieuwe menselijke evolutie ook voor Uw leerlingen een verloren zaak! 

Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....

 
  1. Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
    Maar dat is het jammer genoeg niet! 
     Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! De wezenlijke zonden-val een feit.
En onze economie, zal door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden!
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! Hij kan zelfs geen minuut integer zijn!

Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.
Sinds Richard Feynman ene Pythagoras kende wist hij waar zijn kansen lagen, van hem lag er een oplossing ...........

Newtoniaanse mechanica en het formalisme van Lagrange

Ofwel alles wat voor Richard Feynman en de QED ligt, kon niet helpen. En kan dat nog steeds niet!
 De kwantitatieve structuur is het onderwerp van onderzoek, en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap.

 Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.

De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt, en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
Intellektuele kennis is daar door zelfs begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
 
Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen, zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.
De mytafysica  is en blijft "de dichtste benadering" van de openbaring. 
Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.
Op het netvlies vormt zich een beeld,
Maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
Noch een indruk om haar te vatten.
Wat werkelijk waarneemt is het brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
waarnaar  oog en oor de observatie overbrengen, dan lijkt het logisch je af te vragen of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten,
Zonder gebruik te maken van de zintuigen..
Nee dus, De zo-heid dus, ze is de zotheid dus.
Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak?
Let wel heren van de wetenschap, we kunnen ons niet zomaar een beeld maken van een subtiel iets.........
Ze is vrij van haar stoffelijke omhulsel en haar grove omhulsel , nog kwantitatief nog kwalitatief benaderbaar .........
Mocht er dus voor ons bewustzijn een mogelijkheid zijn, dan er slechts de indentificatie..........dus de dingen slechts te leren in ons zelf.
De wereld is niet verwend door de wetenschap, in tegendeel ..........door de bewerende culturen en haar conditie daarin gaat de wereld bijna geheel aan stukken, "vrijwel geheel naar de maan". De zo-heid kan niet over zoveel zotheid gaan!

De identificatie is een soort van fysio-mentale gymnastiek. waar het bewustzijn gedragen wordt door het subtiele lichaam.
Maar de mens zal in haar natuurlijke staat haar lichamelijke omhulsel zeker niet willen verwoesten.
Na de dingen in het subjectieve geidentificeerd te hebben, kom je terug in de lichamelijke omhulling met de meest waardevolle en mooie oogst!

 Genève is dus altijd in gevaar! Een Cern-ramp is mogelijk. Daar in dat apparaat is de wezenlijke identificatie niet te gaan!
De identificatie is de bewaker van de eeuwige wet, ..........
Mijn vraag aan de heren is; willen ze Genève soms de ruimte in lanceren?
Heeft men nooit van veiligheid's voorschriften gehoord? Moeten ze daar nu niet hoognodig aan herinnert worden?
Voor wetenschap heb je de totale waarheid nodig. Niet het verhaal "Het is zo" door uitzinnige wetenschappers!
Dat zullen ze bij het Cern toch echt moeten veranderen, anders blijft hun deeltjesversneller toch echt een speeltje voor niets.
Bij het versnellen van bosonen is er ook de productie van synchronstraling. Deze straling wordt geproduceerd door de afbuiging van een geladen deeltje in een magneetveld en geeft een energieverlies voor het stralende deeltje dat evenredig gaat met (E/m)4, waarbij E en m de energie en massa van het deeltje zijn. Voor bosonen met hun relatief kleine massa m wordt dit verlies al snel onacceptabel, omdat het niet meer aan te vullen is door versnellende-acties in een synchrotron .
Elektrische lading kan niet ongestraft versneld worden zonder dat er energie via straling wordt afgegeven. Voor een cyclotronexperiment is dat ongewenst;.... men probeert immers een zo hoog mogelijke botsingsenergie te bereiken.
Per seconde draaien de protonen dus 136314 keer rond. Bij LHC verwacht men per om wenteling een energie verlies van 6 Kev op een begin energie van 17 Kev.
Totaal verlies 817.884 Kev / 6,2414x 1018 = 0,31 J per proton. Bij 40.000.000 per seconde wordt totale energie verlies per sec 12.400.000 J per sec ofwel watt ofwel 12,4 MW verlies, de belasting van de magneten.
De verliezen bij de 3,5 tot 5 TeV (energie per proton!) zo als men Nu wil beginnen zijn natuurlijk veel minder, maar deze wiskundige  referentiële transparantie is heel hard nodig om tot begrip te komen! Ze toont gelijk aan waar ze bij Cern bang voor zijn, namelijk dat men er achter komt dat het hele apparaat niet deugt.
In iedere motorische installatie is er de warmte afgifte, secondair maar nodig is dat deze warmte afgevoerd wordt, dus niet alleen de motor belast, in dit geval de magneten. Een "spoel-systeem" is in een brandstof motor altijd aanwezig, en een elektromotor heeft ook zijn optimum.
Maar primair bij super-geleiding is de nul-punt temperatuur, een secondaire fase is desastreus voor het proces! We hebben hier te maken met entropie, wanorde.
Dan is en blijft er de grote vraag, welke "boodschap" komt voort uit het gegeven "temperatuur", volgens mij is het al eeuwen zeer duidelijk, er zijn reactie`s aan de gang, en hopelijk zijn we wel bij machten ze te beteugelen!
De eigen boodschap van CERN: .....De supergeleidende magneten die de deeltjes versnellen, dienen door de koeling tegen het absolute nulpunt te worden gehouden. Zelfs iedere secondaire fase waarin we zouden vervallen is desastreus voor het proces in een deeltjesversneller, DERGELIJK APPARAAT KAN NIET MEER ALS EEN RAMP VEROORZAKEN !

Want die energie die belast ook de magneten , in het Cern heeft men dus ontzettend veel koeling nodig , VEEL TE VEEL .
De Large Hadron Collider (LHC) moest midden november 2012 opnieuw opstarten na een panne die meer dan een jaar duurde. Dat werd door een verantwoordelijke van het CERN vrijdag bekendgemaakt. Heren de totaliteit stelt altijd zijn eisen ! Niet U, Moeten?
De deeltjesversneller is zeer complex en we kunnen niet honderd procent uitsluiten dat er geen moeilijkheden zullen optreden', zei de directeur. Moeten sluiten bedoelde ze dus!

Overigens ben ik met stomheid geslagen, hoe meer ik mij in deze materie verdiep hoe meer ik mij verbaas over de waanzin van het statische onderzoek.
De hele zwakzinnige wetenschap heeft geen besef hoe zeer een tweede secondaire fase bij het een motorische installatie behoort. Dat is niet alleen een drama voor Cern maar ook voor Iter en ieder ander kern-fusie project.
Bij welke temperatuur maakt orde plaats voor wanorde, in een magnetisch materiaal? Het benaderen van een BEC Toestand in een versneller roept zeer veel vragen op, .....
BEC is de tegenhanger van plasma, en wordt beschouwd als de vijfde aggregatietoestand. Het vormt zich als een stof wordt gekoeld tot het absolute nulpunt (0 Kelvin of -273,15°C). Als dit nulpunt zeer dicht benaderd wordt, vallen de atomen van de stof allemaal in dezelfde Kwantum fysische fase, waarbij ze één groot superatoom vormen. Iets gelijkaardigs gebeurt met het licht in een laser. Ook deze aggregatietoestand is recent verkregen in een laboratorium.

Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert . En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie , het is slechts waarheid binnen deze rekensom ! Maar bovendien blijkt dat de elektronen zich op kunnen splitsen in deeltjes met fracties van lading zoals e/3, e/5 en e/7.
Dit blijkt nog steeds niet aan de werkelijkheid te mogen worden toegevoegd, en het is duidelijk waarom!Bij statische vragen krijg je statische antwoorden, terwijl iedere secondaire fase desastreus is bij super-geleiding ! Ga lekker door met Hebberig GELD VERSPILLEN Hebberig, heren van de wetenschap, U zet de lariekoek alweer voorop, omdat U niet weet wat entropie is! Er heerst een enorme chaos in Uw bovenkamer,.....of U doet alsof U niet weet dat zo-heid altijd zotheid is geweest. Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo; ....
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. De Zo-heid, ook die van CERN, is niet wat bestaan is, noch wat niet-bestaan is, noch wat tegelijk bestaan en niet-bestaan is, noch wat níet tegelijk bestaan en niet-bestaan is. Kort gezegd, het is wetenschappelijke zotheid, al de slordigheden binnen een theorie leveren slechts zotheid op .....en het formalisme wat daar uit voort komt is nog nooit doeltreffend geweest. Laat staan dat daaruit een bewijs is geleverd...........

Tussen het atoom en de zichtbare wereld staat een getal van 24 cijfers.
Cern, ha ha ha , Lachwekkend !
De werkelijke inhoud van het begrip lading blijft verborgen voor de natuurkundigen, wel is de werkelijkheid te simuleren waardoor tal van elektrische machines en toepassingen worden gebouwd en gebruikt.
Deze simulatie komt voort uit een aantal hypothesen. Amadeo Avogadro kwam in 1811 met zijn hypothese: 2 gassen met gelijke druk, temperatuur en volume bevatten hetzelfde aantal deeltjes.
Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.

Lading is in feite niets anders dan de sterke vervorming/verandering in de ruimte en in de perceptie van de tijd die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
In de natuur komen sterk uiteenlopende schalen voor. Het getal van Avogadro, aangeduid als N, geeft de relatie aan tussen het kleine (de wereld van atomen) en het grote (auto’s, dropjes). Een gespecificeerde verzameling van N objecten noemt men een mol, een eenheid, die door scheikundigen even vaak wordt gebruikt, als het lichtjaar door sterrenkundigen.
Tussen het atoom en de zichtbare wereld staat een getal van 24 cijfers.
Ofwel in één mol koolstof ( 12gram), ofwel het getal van Avogadro, zitten een zes gevolgd door 23 nullen, oftewel 600.000 miljard miljard atomen.
602.214.150.000.000.000.000.000 atomen.
Hermann Loschmidt kon in 1865 voor het eerst het getal van Avogadro bepalen, op basis van formules van James-Clerk Maxwell, die de diameter van een molecuul in verband bracht met de afstand die ze afleggen, voordat ze op andere moleculen botsen.
Loschmidt bepaalde deze afstand, door te kijken naar de snelheid, waarmee 2 verschillende gassen mengen. Daarmee kon hij de diameter van een molecuul bepalen, en daarmee het getal van Avogadro. Door te kijken dus, Hij keek met de frequentie van licht, elektromagnetische straling met het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog !
Licht en geluid gedragen zich in principe gelijk aan elkaar, en wel als golven. Net zoals muziek varieert van laag- naar hoog frequente tonen, doet het spectrum van licht dit ook. Aan de lage kant van het spectrum (lage frequentie) bevind zich het rode- en aan de hoge kant (hoge frequentie) bevind zich het violette licht. Bij geluid zijn er bepaalde frequenties, aan de uiteinden hoog- en laag, die wij als mensen niet meer kunnen horen. Zo is het met de lichtgolven eigenlijk ook. Aan de lage zijde van het spectrum bevindt zich het infrarode licht en aan de hoge zijde van het spectrum bevind zich het ultra violette licht. Tussen de kleuren rood en violet bevinden zich alle andere ongemengde kleuren. Deze kleuren volgen van laag naar hoog de kleuren: (infrarood) rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet (ultra violet).
Licht en geluid gedragen zich dus gelijk als het gaat om de voortbeweging van deze beide waar te nemen fenomenen: zij bewegen zich voort middel van golven. Golven/frequenties zijn uit te drukken in de eenheid Hertz (Hz). Zoals voor het oor geluid waarneembaar is tussen de frequenties 20 Hz en 20 KHz (kilohertz) zijn de kleurgolven tussen de frequenties 400 THz (tera hertz) en de 750 THz licht dat door het menselijke oog daadwerkelijk kan worden waargenomen.
In de aard-atmosfeer bevindt zich ongeveer het kwadraat van dat aantal moleculen: 1044. Die bewegen gemiddeld met een snelheid van 1.800 meter per seconde door elkaar, veel sneller dan een kogel of een vliegtuig. Deze moleculen vliegen dus ook constant tegen ons aan. Dat klinkt gevaarlijker dan het is. We voelen het als luchtdruk, die nodig is om te ademen en die voorkomt, dat onze bloedvaten uit elkaar spatten. 1800 meter per seconde !
Alle ons omringen processen hebben een heel andere frequentie als licht, en licht gaat slechts over wat wij zien! De onderliggende processen moeten een veel hogere klok snelheid kunnen ontwikkelen om een elektron af te schieten, energie gaat namelijk tot de derde macht!

In de wiskundige modellen voor de eigenschappen van lading en massa stuiten we op schaalfactor 10 exp (–36), de schaal van Planck. Einstein wees met zijn formule E= m.c*2 (of E/c=mc) op de gelijkheid van massa en energie, E=m als E en m in passende eenheden gemeten worden. Dit wordt treffend geïllustreerd door de toename van de massa van bewegende materie met zijn kinetische energie (als v>>c). De massa van een deeltje of lichaam kan het beste beschreven worden als een ruimtevervormende energie die de resultante is van vervormingen door alle ladingen die het deeltje of lichaam bevat: deze beschrijving sluit aan bij de definitie van het begrip lading en houdt uiteraard rekening met de twee soorten ladingen die men aantreft. Men kan de totstandkoming van massa dus enigszins vergelijken met het ontstaan van druk in een gasreservoir of de temperatuur van een stof.
'Massa' en 'lading' kunnen op een noemer komen, wanneer we ook het
wisselend geladen deeltje invoeren ofwel een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.
Voor de wisselwerking van twee constante ladingen geldt : ….
De wet van Coulomb, genoemd naar de Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb, beschrijft de kracht die twee elektrische ladingen op elkaar uitoefenen. Als de ladingen beide positief zijn, of beide negatief, oefenen zij een afstotende kracht op elkaar uit. Zijn hun tekens tegengesteld, dan is de kracht een aantrekking.
Er geldt: waarin FC de kracht is die de ladingen op elkaar uitoefenen in N (newton) of kg·m·s-2,
q1 en q2 de beide ladingen zijn, uitgedrukt in C (coulomb) of As (ampèreseconde),
r de afstand is tussen de beide ladingen (meter),
http://upload.wikimedia.org/...be63881be.png8×109 Nm2C-2 is de constante van Coulomb, met
?0 = 8,85×10-12 C2(Nm)-2de elektrische veldconstante.
Wat de vorm betreft lijkt de wet van Coulomb sterk op de gravitatiewet, maar de Coulombkracht kan, in tegenstelling tot de zwaartekracht, ook afstotend zijn, daarmee kunnen we het begrip magnetisme vergeten.

Atomen bedienen zich van de schaal van Avogadro.
Voor nog kleinere schaal, op de Planck-schaal van ongeveer 10-34 cm, moeten we ons, net als Avogadro in de 19e eeuw, redden met indirecte experimenten. En goed nadenken.
Volgens Demokritus 450BC is het atoom het kleinste deeltje van de stof, wat
de stofeigenschappen nog heeft, het leeft vermoedelijk eeuwig, en de samenhang
van de stof lijkt op de samenhang van een wolk.
We krijgen steeds meer in beeld wat we op basis van de theorie al wisten. Zo kunnen we tegenwoordig de Atomic Force Microscope prachtige plaatjes maken, waarop de elektronenwolkjes, maar wat je ziet blijft een onderdeel van bv. het watermolecuul het kleinste deeltjes van het water, wat de watereigenschappen nog heeft, het leeft eeuwig en de samenhang van het water lijkt op de samenhang van alles dat leeft, samenhang is een teken van "leven".
Toch heb je mensen die menen nog iets te kunnen ontdekken in zo,n wolk waar veel grotere klok frequenties voorkomen, waar alles op een heel andere schaal gebeurd, door middel van een botsing !
De realiteit in de kosmos: …. Sterrenstelsels creëren in hun centrum nieuwe materie die in de vorm van quasars met hoge snelheid naar buiten wordt geschoten. Pasgevormde materie bestaat uit lichte deeltjes die in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. Lichte elektronen stralen licht uit met een langere golflengte uit dan hun zwaardere en oudere soortgenoten, zodat quasars altijd een grotere roodverschuiving hebben dan hun ‘moederstelsel’. Arp heeft geen oerknal nodig om materie in het heelal te laten ontstaan. Sterrenstelsels braken voortdurend nieuwe materie in de vorm van quasars uit, die vervolgens tot nieuwe sterrenstelsels uitgroeien. Arp: “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”.
De observatie van Halton Arp komt zeer dicht bij die van de LDAT (Levende Deeltjes Atoom Theorie) De LDAT-wet zegt voor het jong-volwassen deeltje, dat het product van massa en frequentie een constante is, m.a.w. het deeltje wordt kleiner naarmate de frequentie hoger wordt. In CERN meet men hele kleine deeltjes, in feite dus hele hoge frequenties. De rustmassa van het Electron is 9,1 x 1031 Kg. Dit betekent volgens de LDAT-wet een hoogste frequentie van 1020 Herz. Wordt deze in CERN bereikt? Neen, de frequentie van licht beweegt tussen de frequenties 400 THz (tera hertz) en de 750 THz
100.000.000.000.000.000.000 hertz moet worden waargenomen,
men komt niet verder als, iets van 1.000.000.000 hertz !
De eerdere aanwijzingen die ik had voor het vermoeden van de LDAT (Levende Deeltjes Atoom Theorie) liggen bij mij, Halton Arp en dit verhaal.

Er is geen simulatie van de natuur te maken.
Een voorbeeld :
Waarom is het vouwen van eiwitten zo moeilijk te begrijpen?
Het is verbazingwekkend dat eiwitten zich niet alleen zelf samenstellen - zich vouwen - maar dat ze dit ook zo verbazingwekkend snel doen: sommige zo snel als een miljoenste van een seconde. Hoewel dit zeer snel is voor een persoon is het proces wel dermate ingewikkeld dat het nog opmerkelijk lang duurt om dit door computers te laten simuleren.
Een processor doet er een etmaal over om een nanoseconde (1/1.000.000.000-deel van een seconde) te simuleren. Helaas duurt het vouwen van eiwitten tienduizenden nanosecondes. Het zou dus 10.000 processordagen (30 processorJAREN!) duren om het vouwen te simuleren. Dat is een lange tijd om op één resultaat te wachten!
Nu begrijpt U misschien ook waarom ik altijd voor de aanval kies tegen heren die zeggen alles te weten en alles weten te simuleren en te modelleren .
Het is doodgewoon een zwakzinnigheid om ook maar enigszins een resultaat uit dergelijke hoek te verwachten . Oplossingen zijn en blijven dingen die het causale denken beheersen, maar op ons eigen bio-moleculaire niveau kunnen wij mensen nog steeds het beste leren te snijden, boren, delven oogsten enz .
Niet te veel in fabeltjes geloven !

En uiteraard de verdere reactie uit ;
http://www.natutech.nl/...e__model_en_theorie.html
Daar is dit verhaal nu bij gekomen, http://www.ldat.nl/nl/
Daar was al het verhaal van http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm
Wat ik wederom in mijn verhaal heb verwerkt.
Een verdere basis van dit verhaal vormt het verhaal van, CANON 40: GETAL VAN AVOGADRO
http://www.onanslemming.nl/?p=1401
Wordt wakker, als de oorzaken ons te snel gaan kunnen we ze niet simuleren, daar oorzaak en gevolg, plaats en tijd, ons nog steeds ontnomen worden, zijn zeer veel zaken nog steeds niet te simuleren, noch is er een model van te maken .
Wat we zien daar is een simulatie van te maken !
Er bestaan maar twee soorten van energie velden, de statische en het dynamische veld.
Deze bezitten twee vormen van energie, respectievelijk potentiële energie en bewegingsenergie. De bijhorende energievelden zijn voor ons te aanschouwen met onze zintuigen.
En nog steeds is annihilatie onzin , het ene deeltje vindt een plekje in een hoekje van een spiegel en het andere deeltje gaat naar een veld ergens in de kosmos . De massa is en wordt ongelijk verdeeld, de enige reden van massa stromen in de kosmos.
En nog steeds zijn Lichtdeeltjes bosonen. Hun Topologische wisselwerkingen worden gekenmerkt door het feit dat ze niet afhangen van de afstanden tussen deeltjes. Dit onderscheidt ze van de wisselwerkingen die worden veroorzaakt door krachten zoals de zwaartekracht en de elektrische en magnetische krachten; die worden zwakker naarmate de wisselwerkende deeltjes zich verder van elkaar bevinden.
Bovendien is de verhouding e/m niet bepaald.
Over de massa en de lading van het elektron valt meer te zeggen. Tegenwoordig weten we dat in sommige halfgeleiders het elektron schijnbaar veel lichter is dan in vacuüm, terwijl het in andere materialen juist zwaarder kan zijn. Uit het fractionele quantum-Hall-effect, in 1982 ontdekt door Dan Tsui en Horst Störmer en in 1983 verklaard door Robert Laughlin (samen goed voor de Nobelprijs van 1998), blijkt dat de elektronen zich op kunnen splitsen in deeltjes met fracties van lading zoals e/3, e/5 en e/7.
En nog steeds is Spontane symmetriebreking een verschijnsel dat we overal om ons heen zien, namelijk het verschijnsel dat de natuur zich minder symmetrisch manifesteert dan men zou verwachten gezien de wetten die haar beschrijven. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de natuur om ons heen invariant is onder verschuivingen.
En nog steeds, ik constateer het gewoon , de natuur heeft geen last van/ geen gezeur met Heisenbergs onzekerheidsprincipe ! Wij wel, wij zijn waarnemers!
Men stelt vast dat de waarnemer zowel in de kwantummechanica als in de relativiteitstheorie een zeer bijzondere plaats toegewezen krijgt:
* in de kwantummechanica vernietigt de waarnemingsenergie het waar te nemen object of proces
* in de relativiteitstheorie creëert de lokale waarnemer met zijn waarnemingsmiddelen een ruimte-tijd-vervorming die het waar te nemen object of proces zal beïnvloeden
* in de relativiteitstheorie ontvangt de verwijderde waarnemer een waarnemingsenergie vervormd in ruimte en tijd, waarmede slechts een zeer vaag beeld van het waar te nemen object of proces kan gevormd worden.
Bij Rene Slegers is dit te vinden ;
http://users.telenet.be/...sica/3.htm#beschouwing9
Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenbergs onzekerheidsprincipe.
En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose : De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn.
Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Deze wetenschap doet aan notaire oplichting aan schriftelijk bedrog!
Francis Bacon (1600):
officiële wetenschap heeft niets bijgedragen tot welzijn; de grote uitvindingen (boekdrukkunst, buskruit, magneet, artillerie, . .zijn het werk van ambachtslieden die de praktijk kennen!
De oude, hoogmoedige wetenschap is alleen speculatief, geen empirie en valse deducties en vooral:
kunstmatige experimenten produceren geldige kennis !
We moeten op ons hoede zijn voor de begrippen punt en oneindig in een gekwantiseerde wereld.
Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal en met een enorme snelheid verschijnselen teweeg te brengen.
Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheidprincipe en het onvolmaaktheids principe horen te heersen, misleiding is bedrog !
Consument en producent zijn met elkaar verstrengeld.
Over productie levert een goede prijs op voor de consument , schaarste een goede prijs voor de producent .
Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op .
De verstrengeling van twee tandwielen levert weer een heel ander resultaat op als de verstrengeling tussen een wormwiel en een tandwiel.
Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op in het dynamische veld. van de kosmos !
Dus verstrengeling , tunneling , kwantificatie zijn natuurlijke processen .
Die wij niet zo maar even mogen benoemen.
We kunnen geen dimensie aan elementaire deeltjes toekennen, enkel een orde van grote. Dit duit eerder op een invloedsfeer als op een locatie. Ze hebben niet de klassieke eigenschappen van een normaal deeltje zoals ondoordringbaarheid, hebben geen geometrische vorm, hebben niet de eigenschappen van een inert ding, hebben geen precisie plaats in de ruimte, en kunnen hun individualiteit verliezen ( twee deeltjes kunnen in één opgaan), kunnen één worden. Ofwel kunnen verdwijnen in het geheel. Dat is zo ongeveer de beste beschrijving die ik kan geven, voortgaand vanuit de kennis van Spinoza. Ronduit alles kan evolueren richting de één. Als elementair deeltje heeft het vermogen tot weerstand, het bestaat als zo danig.
Het hele idee dat alle interactie tussen deeltjes bestaan uit botsingen moeten we in sneltrein vaart vergeten, omdat botsingen eigenschappen veronderstellen die elementaire deeltjes niet bezitten!

Een Commentaar van Onans lemming wat ook bij dit artikel past:
Het getal van Avogadro is dus 6,022 x 1023 atomen. Stel nu dat je 1 atoom per seconde telt. Hoelang doe je er dan over om deze atomen te tellen? Dat tel je in 16,7 x 1019 uur, oftewel 6,96 x 1018 dagen, oftewel 1,91 x 1016 jaren. Daar doe je dus 19,1 miljoen miljard jaar over! Wie heeft die dan in godsnaam geteld? Wetenschap moet toch verifieerbaar zijn? (1e wet van Popper)
Constante van Avogadro: A = N_A, mathrm{mol} = 6,02214 times 1023
Ronald Plasterk was Minister van waanwetenschap........
Deeltjes versnellers zijn een miljarden kostende zwakzinnigheid, Cern is een Lachertje Minister Plasterk, Stop de waanwetenschap!

De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........geen theorie komt daarvan los, computers zijn heel vreemde dingen.

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?


Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Nardocus Filosofus