Hoofdstuk 5 Laten we het nog een keertje over doen

Geld heeft maar één doel, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen.
De overheid doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.
De huidige mens laat zich regeren door deze mammon, want toen de mens kwam tot wetenschap en cultuur,  werd de ratio in dienst gesteld van de afgod mammon.
Deze cultuur ontwikkeling leidde er zelfs toe, dat de mensen elkaar bij duizenden tegelijk gingen afslachten.
Heeft U daar woorden voor?
Ik niet! want het gebruik van het woord zwijnen zou een belediging zijn voor de varkens.

De belangrijkste kenners van deze waarheid over de mogelijkheden in het gebruik van de leugen en laster is altijd de heersende elite, want hun hele bestaan is al gebaseerd op een grote leugen, namelijk dat zij ”de gemeenschap zijn”, terwijl ze eigenlijk heersenden zijn! Een van de grootste geesten van de mensheid sloeg de spijker op zijn kop in een eeuwig juiste uitdrukking van de fundamentele waarheid: Schopenhauer noemt hen ‘de grote meesters van de leugen.’ En wie dit niet herkent of niet wilt geloven, zal nooit de waarheid in deze wereld naar de overwinning kunnen helpen”

“Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsformaties,s om de mens de schuld te geven van alles wat er mis gaat, de ineenstorting wordt gepredikt , met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo’n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.

De grote leugen werkt als volgt. Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen, die je steeds herhaalt, totdat mensen gaan geloven dat het wel waar moet zijn wat je zegt. Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen de nieuwe waarheid geworden.
Het was niet alleen Goebbels die een GROTE LEUGEN bedacht, dat is niet te verwachten van de heersende elite. Het zijn er per definitie veel meer die leugens vertellen, en het gaat bij de elite gewoon door . Neem de klimaat verandering, één enorme leugen!

Prof Dr. H. Flohn schreef in 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.

In 1954 is deze heer alweer begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“

Hij was onderdeel van het wetenschap smaldeel rond ene Adolf Hitler .
Niet zo'n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
De Mens kan de oorzaak niet zijn van de Klimaatverandering, de oorzaken zijn zeer direct op aarde te vinden. Verdere redenen voor klimaat verandering zo als wij mensen die ervaren, zijn de instraling uit de kosmos , de uitstraling van de Aarde staat zo goed als vast en word bepaalt door de kosmische omgevingstemperatuur.
Er is wel een warmte bron aanwezig in de aarde , maar deze kunnen wij mensen niet opporren .
Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H Flohn binnen te halen! Het is maar dat je het weet, deze meneer heeft hele nare bedoelingen gehad met de mensheid.

Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt . Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel.

Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, symmetrie houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
Niet zo erg handig, als er letterlijk overal asymmetrie aanwezig blijkt te zijn, solitaire invloedssferen zijn in de kosmos een existentieel-feit. Om het in andere woorden tot zeggen, bomen groeien niet alleen in bossen, maar er groeit ook wel eens een enkele solitaire boom op de hei.
Vaak zijn het prachtig mooi en uitbundig groeiende exemplaren, mijn bewering is dat die solitaire werking de kosmos vorm geeft, en dat het verhaal van de oerknal zwakzinnigheid is. Solitaire actie en acquisitie gaan overal hand in hand ook in de kosmos, de rest is larie, ....
Een ander voorbeeld van Solitaire actie en acquisitie wordt gegeven door Halton Arp. Hij heeft de mening dat; ....
Sterrenstelsels in hun centrum nieuwe materie creëren die in de vorm van quasar's met hoge snelheid naar buiten wordt geschoten. Pas gevormde materie bestaat uit lichte deeltjes die in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. Lichte elektronen stralen licht uit met een langere golflengte uit dan hun zwaardere en oudere soortgenoten, zodat quasar's altijd een grotere roodverschuiving hebben dan hun "moederstelsel". Arp heeft geen oerknal nodig om materie in het heelal te laten ontstaan. Sterrenstelsels braken voortdurend nieuwe materie in de vorm van quasar's uit, die vervolgens tot nieuwe sterrenstelsels uitgroeien. Arp; ....Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het Heelal zich ontwikkelt, weten we niet!.

Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie?
Waarom hebben dwazen altijd een Million Dollar Baby nodig, is dat om indruk te maken? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,
Eén gebeurtenis is nog steeds niet een groot deel van een al-gebeuren, wiskundig noch geologie's is daar geen enkel bewijs voor. Het "denkend-Zijn" in de eindige wereld, dat is afgeleid uit waarnemingen en ze volgt de verwarde loop van indrukken: HET IS NOCH WETENSCHAPPELIJK NOCH WIJSGERIG DENKEN met willekeurige meningen, bijgeloof en ordeloze opvattingen. Dat denken is verbeelding, is de ijdelheid der ijdelheden. De verbeelding drukt de existentie van de mens uit in zijn bepaalde afhankelijkheid van ras, stand, plaats, sekse, omstandigheid enz. Daar in die "Toren van Babel" en al de andere Million Dollar Baby's doen ze dat "aan mass", hoe massaler / hoe mooier! Gisteren was daar de voorganger De President, de dagen daarna kregen ze zonder enige uitzondering  de meest lugubere namen zoals Stalin en Hitler, en vult U verder maar in!  En plotseling hadden ze de meest massale middelen nodig om de zaak "te verdedigen", "beveiligen" noemen ze dat om de huidige technologie ( IT) goed te praten.
Helaas, al dat gissen naar stand, plaats, tijd, en omstandigheid kan geen "Weten" opleveren! De kwintessens worden in de eigen intelligibele wereld ontdekt.
Tijd kan zelfs niet eens essentie uitdrukken, alleen maar existentie in onze eindige wereld. Het is een vergankelijk vervolg van een protagonisme of antagonisme! Vechten maar jongens!
De gevolgen daarvan zijn zo duidelijk als maar zijn kan, een debiele en geen stabiele wetenschap die de mens niets anders leert als gissen!
Daar in tegen is Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Maar lang kan dit niet meer duren en dan is de auto-intoxicatie voor velen een onherroepelijk feit! Dwazen denken nog dat de wereld een begin heeft gehad, en weten daarom niet dat ze niet van achteren maar van voren moeten leven. Er valt zodoende niets terug te draaien van wat leven heet! De Grote Geest blijft ontkend, en blijft hen in deze situatie onbekend.
Welk een mens kan de verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze ramp lijfelijk dragen, en dat omdat de mens in heel zijn ijdelheid en eigenwijsheid iets niet begrepen heeft. Dat is wat introspectie van de eigen ziel U alleen duidelijk kan maken,..... de kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen door de grote geest te leren kennen, om het eigen levensdoel te herinneren en om op het eigen weten te vertrouwen. Dat is het Heilige in ons zelf, en wat ons naar voren toe doet leven. En dat is ook de kracht in mij die ik altijd heb gekend, zo mocht ik zijn. Maar velen moeten dit nog missen, "De Vaderen Ellefleur", de bloem die het leven te bieden heeft, ligt voor velen nog diep onder het aardse zand begraven.


Dacht U nu echt dat dit een bijzondere voorspelling is, ik dacht het niet; .....Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, en de mensheid zoals wij zijn en wij ze kennen, zal bijna geheel ophouden te bestaan.

Dergelijke idioten kunnen de Wereld helemaal niet helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. Waar het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf. .....laten we het nog een keertje overdoen. .......

  Zij zijn de mensen van nu -met de inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd daar,....De disjuncte verzameling: ...wat nog niet genoemd is, zo groot is, dat we niet over weten mogen spreken.
 Een wetenschapper of een verteller die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een idioot. Zijn basishypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een idioot. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn! Ook dat zal ik dus niet zijn! Het is aller benauwend om met dergelijke rituelen serieus bezig te zijn. Spreken doe ik met vuur, maar ik lach liever over de rest. Ik besef maar al te goed dat het met het weten  anders zat en ik mijn levensdoel heb moeten herinneren. Lach om Uw inhoud, lach om uw bezit, .....want uit liefde zal het U ontnomen worden.
Nardocus Filosofus