Hoofdstuk 69 De Nieuwe Wereld NU
Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is, met een enorm aantal volmaaktheden.
 1. Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
 2. De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
 3. Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
 4. Want "De wetenschap" zegt alleen notie te hebben van "De destructieve patronen", maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaar's, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
 5. U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
 6. De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over liet zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op hadden!
Otto Selz (München, 14 februari 1881 – Auschwitz, 27 augustus 1943) was een Duits filosoof en psycholoog.
Hij ontwikkelde een non-associatieve theorie over het denken in 1913, gebruik makend van een introspectieve methode. Anders dan zijn voorgangers, ontwikkelde Selz een theorie zonder het gebruik van afbeeldingen en associaties. Wilhelm Wundt was de eerste die de introspectie gebruikte in de 1880er jaren, maar kon hiermee geen hogere cognitieve processen bestuderen in wetenschappelijk laboratoria.
Selz' ideeën anticipeerden op enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen. Zij worden Paramita genoemd
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
  Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam. De discussie en de ridiculaire situatie passen niet bij ons DNA! Ook als systeem moet er daar juist een consistentie zijn!
 • Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
 • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zonder meer vertellen.
  De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijn's leven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 • Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman. Zelfs de meest nuchtere rubrieken van heel velen moeten dan ook de essentie missen! Ze komen aan geen enkele wetsvoorstellen toe! Uiteraard kunnen ze wel iets rubriceren. Maar meestal ontmoet je ook daarbij een vormelijkheid in egoïsme, zo gauw ze de stof of geld zien, willen ze er wat meedoen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar. Zo zei Robert Oppenheimer.
En daarna komen de meest vreselijke beweringen over God, de Natuurwetten en de evolutie.
Ja: stel je voor dat 'god' kon veranderen! Dan had je niets meer om op te vertrouwen, geen barmhartigheid meer die je zo hard nodig hebt voor je 'zonden', geen verwachting van een thuishaven na de dood enz.! Alle 'god'sdiensten hebben geen grond meer, geen fundament! Dat is toch geen leven!
Het is echter een bewijs voor de gebrekkigheid van 'god 's diensten dat ze 'god' als onveranderlijk voorstellen. En ook van het gebrek aan inzicht in natuurwetten.
De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. Er bestaan nl. geen dode dingen, geen levenloze dingen. ALLES IS LEVEN!

En dat Nu is de Basis van de Q.E.D van Richard Feynman. 

Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie ........omdat de tijd, slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen, omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos, ........... toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 
 
 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.


Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte-kracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen. Ook Spinoza liet slechts deze consistentie over!
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!
En dat op dezelfde manier als dat ik ontroerd raak door de natuur en zijn schoonheid. Het is de eenheid die je voelt als je realiseert dat dingen die zo verschillend lijken en zulke verschillende reacties oproepen, geregeerd worden door dezelfde natuurkundige wetten. Natuurlijk betekent dat er onmiskenbaar ook zijn paradigma bij hoort!
Onmiskenbaar liggen zowel Spinoza, als Otto Selz, als Richard Feynman in elkaars verlengden, door hen kunnen al die benepen associatie's uit deze kosmos weg! 


Hij die het pad betreedt in de hoop vermogens van enigerlei aard te verwerven en die hij als iets van het Allerhoogste belang beschouwt, is gedoemd te mislukken. Hij begeeft zich inderdaad op een zeer gevaarlijke en twijfelachtige weg, die in het ergste geval kan leiden tot toverij en zwarte magie en die hem op zijn best de sodomsappel van teleurstelling bezorgt.
Dergelijke vermogens, geestelijke, intellectuele of psychische, zullen zich na verloop van tijd en op volkomen natuurlijke wijze ontwikkelen naarmate we vooruit gaan, mits we vastbesloten zijn het doel te bereiken en bovenal ons hart voortdurend verlicht en vervuld is van meedogende liefde, een liefde die zelfs nu een duidelijk kenmerk is van de geestelijke ziel in ons. Zo is het, en zo zal het altijd blijven, er is geen enkele kans dat God het consistente pad verlaat, in tegendeel het is hem ernst, meer ernst dan ooit te voren!  De vermogens van de mens verkeren in een diep ridiculaire situatie, de meedogende liefde zegt hem nog veel te weinig, tot niets! 

Men verwart 'intelligentie' , de inzet van de Goddelijke Genius, met het 'verstandelijke'. Wat hij nog wel in een DIScussie wil genereren, wat toch onherroepelijk tot de Dissociatie leidt, wat een wonderbaarlijkheid van wetenschappers, doctoren, en politici! 
In elk geval zou zo'n stakker geen gezin mogen hebben, niet in het onderwijs mogen functioneren, niet in de hulpverlening en ook niet in de religie iets te zeggen mogen hebben. Maar aangezien de verstandigen overal de touwtjes in handen hebben en juist alle macht over anderen en over situaties, ook over zo ongeveer de hele hulpverlening! hebben, blijft dit een onhaalbare zaak. De verstandelijke intelligentie beperkt mensen. Verstandige mensen zijn vaak uitermate dom. Ze nemen verkeerde beslissingen, het Kwadeezen verkeerde dingen, ze vinden de slechte dingen ronduit uitermate belangrijk! Daardoor komt alles "van de mens" ronduit in zijn ridiculaire situatie terecht.
De Goddelijke Genius is niet anders als te bezien "als van en over" de hersens èn de rest van het lichaam.
We weten het heel gewoon, want jou Kwadeest, ze neemt de beslissingen met je hele lichaam, of je het wilt of niet!, dat kan geen enkel mens anders, het is een natuurwet voor mensen! 

Het ene levende wezen zit dan ook niet anders in elkaar als het andere, JE LIJF IS JE LEVEN,........De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Dat is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde. Dus de vermogens van de Mens kunnen zich niet anders als op een natuurlijke wijze ontwikkelen, als we zover zijn, dus de wet en haar paradigma er zijn.
En dan mogen we ze ook gebruiken! "De Paramita" zijn er dan! En 
U moet daarna niet langer toelaten dat uw zintuigen van uw denken een speelplaats maken.

Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het leven's web
niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
Het aller beste advies: ..........
Volg daarom aandachtig deze ontwikkeling die in uw ras en evolutie periode onvermijdelijk is, zodat ze tenslotte ten goede en niet ten kwade zal uitwerken. Weet wat U werkelijk gepermitteerd is, dat mag! Zij, de Paramita bevinden zich op het pad van een wijsheid 's religie. Die welke wel in staat is onze volmaaktheden als volkomen heden te beheersen. Dus zonder ook maar een randje twijfel! Het leven heeft zijn zin, en de rol van Moeder Aare is nog niet uitgewerkt.


De Paramita's*
*Vertaald uit Sanskrit Keys to the Wisdom Religion, Judith Tyberg,


Een paramita is een deugd, een volmaking; een woord dat is samengesteld uit param, de voorwerpsvorm van para – voorbij, of aan de andere kant; en ita, het voltooid deelwoord van de werkwoordswortel i – gaan; dus ‘naar de andere kant gegaan’, of ‘volmaaktheid bereikt’. De paramita’s zijn idealen van spirituele vervolmaking die een gids kunnen zijn voor de aspirant naar zelfverwerkelijking of atmavidya. De zeven paramita’s of de zeven schitterende deugden worden de zeven sleutels tot de poorten van jñana of wijsheid genoemd. Deze zeven sleutels zijn:
Dana: ‘De sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde’.* Afgeleid van de werkwoordswortel da – geven. Voor het bereiken van deze deugd is niet alleen materiële liefdadigheid nodig, maar ook teder mededogen, sympathie, broederschap en die goddelijke liefde en mededogen die verlichte ingewijden zoals de Boeddha ertoe brengen zichzelf volledig in dienst te stellen van de wereld in plaats van de verheven gelukzaligheid en vrede van nirvana binnen te gaan.
*De citaten in deze beschrijving van de paramita’s zijn H.P. Blavatsky’s eigen woorden in De stem van de stilte, fragment 3.
Sila: ‘De sleutel van harmonie in woord en daad, de sleutel die oorzaak en gevolg in evenwicht houdt en geen ruimte laat voor de werking van karma’. Afgeleid van de werkwoordswortel sil – dienen, beoefenen. Om sila te bereiken moet men eenvoud, vriendelijkheid, zelfbeheersing, onzelfzuchtigheid beoefenen totdat zelfs de tegengestelde polen van goed en kwaad verdwijnen en er slechts spontaan harmonisch gedrag overblijft. Een edele daad die wordt verricht zonder te denken aan een beloning is harmonisch en helpt zo een mens zich te bevrijden van de boeien van aards karma.
Kshanti: ‘Mild geduld dat door niets kan worden verstoord’. Afgeleid van de werkwoordswortel ksham – geduldig zijn. Om de essentie van kshanti te bereiken moet men uiterlijke omstandigheden en het temperament van anderen met doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid tegemoet treden, zelfbeheersing ontwikkelen, en angst en twijfel, de twee vijanden van geduld, uitbannen.
Viraga: ‘Gelijkmoedigheid ten opzichte van genot en leed; de illusie is overwonnen, alleen de waarheid wordt waargenomen’. Een samenstelling van vi – zonder, en raga – hartstocht, verlangen, afgeleid van de werkwoordswortel raj – gloeien, opgewonden zijn. Om viraga te beoefenen moet men verleidingen, de illusies van de stof, de verlangens van de zintuigen, het koppige denkvermogen, het onstandvastige hart overwinnen, en één worden met de werkelijkheid. Deze poort wordt de ‘poort van evenwicht’ genoemd omdat deze de uiteindelijke strijd vertegenwoordigt tussen het hogere en het lagere, het werkelijke en het onwerkelijke.
Virya: ‘De onverschrokken kracht die zich uit het slijk van aardse leugens al strijdend een weg baant naar de hoogste waarheid’. Afgeleid van vir – krachtig of moedig zijn. Deze deugd vereist meer dan alleen uiterlijke ijver. Zelfbeheersing en volharden in het zuiver houden van hart en denken, en een standvastige inspanning om de mensen de waarheid te brengen, zijn daarbij vereist.
Dhyana: Meditatie, spirituele contemplatie; afgeleid van de werkwoordsvorm dhyai – mediteren. Ware dhyana betekent dat het hart en het denken baden in zuivere kennis en verlichting en vrij zijn van de aantrekkingskracht van de lagere en misleidende wereld. Als de gouden poort van dhyana ‘eenmaal is geopend, geeft ze de narjol toegang tot het rijk van het eeuwige sat en de onafgebroken contemplatie daarvan’.
Prajña: Ware wijsheid; wijsheid die het gevolg is van zelfverwerkelijking; die intelligentie en dat onderscheidingsvermogen die duidelijk het hogere zelf weerspiegelt; of zoals de boeddhisten het uitdrukken ‘goddelijke intuïtie’; afgeleid van de werkwoordsvorm jña – begrijpen, kennen; en het voorzetsel pra – voor; dus ‘vooraf weten’. De sleutel tot prajña ‘maakt van de mens een god, een bodhisattva, een zoon van de dhyani’s’.
 
   Spirituele waarneming en wijsheid ontstaan als een natuurlijk gevolg van de dagelijkse beoefening van zulke principes.
Zoals Jezus leerde: zoekt eerst het koninkrijk der hemelen, en alle andere dingen zullen u worden toegevoegd – niet alleen aan fysieke behoeften zal worden voldaan, maar ook psychische krachten, energieën en vermogens zullen zich op natuurlijke en veilige wijze ontwikkelen wanneer ze worden verlicht en geleid door de innerlijke geestelijke zon. Genees uw ziel, en u geneest uw lichaam. U ziet velen kunnen het vertellen, velen zijn mijn getuigen!

Buiten dat gebeurd "Het Andere", waarbij onze zintuigen een speelplaats van ons denken maken. De mens die zich aanpast, die op veilig speelt, die sust en schippert, die met alle winden meewaait, die helemaal opgaat in werk, sport, kunst, een andere persoon..., die toneel speelt en net doet alsof alles in orde is, die keurig leeft volgens de culturele en 'god'sdienstige regeltjes, die mens plukt van het Goede en vult de slechte dimensie aan met kwade energieën. De integrale deelname in elkaar is er niet, er vind slechts dissociatie plaats.
Speciaal in deze ontwikkeling worden zowel "het Goede als het Kwade zijn" zowel gevormd en verder ontwikkelt door de mens. Maar de mens laat het achterwegen, ......hij is een enkele dimensie geworden waar je niets mee kan! Zijn wanhoop wordt zijn ridiculaire situatie.
Zo verloopt het voor ieder mens. Alledaags. Bij alle kleine en grote keuzes en beslissingen kies je altijd voor één van beiden! Een middenweg bestaat niet! Vaak voeden juist deze middenweg, die vrede om de leven 's vrede, dat sussen en schipperen, dat 'sparen', dat vergeven, nog de mildheid van het Kwade! 
Maar dan plotseling ervaren we het; .....
Het lijkt een mengelmoes van keuzes, motieven en beslissingen, maar de waarheid daarachter is dat jou zoveel van je zelfbeslissingsrecht is afgepakt, dat je nu in de war bent. Je gaat "discussiëren" waardoor er onherroepelijk een verdere dissociatie volgt. Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt! Ze is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Maar het gaat hierbij beslist niet over het energiek gehandhaafde koninklijke van de Geest!
Ze zijn niet in staat ook maar enige twijfel te polariseren!
Hoe ze met hun leven verder moeten wordt een volkomen raadsel! En toch is hun lijf ook hun leven..........

Hun instinctie wordt onherroepelijk een feit!
Zowel het Goede als het Kwade zijn en worden gevormd en verder ontwikkelt door de mens, maar juist dat zijn we het totaal vergeten! En ons DNA ligt er aan stukken naast! En de HYPOTHALAMUS is een oneindig hardnekkig orgaan, dat de Goddelijke consistentie tot in zijn oneindigheid voor laat gaan!

 "Verlichting ontstaat daar waar mensen de onmondigheid afleggen die zij aan zichzelf te wijten hebben. Onmondigheid is daar waar mensen niet in staat zijn hun verstand te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Doch dit is een valse schaamte. Mensen hebben daardoor de onmondigheid aan zichzelf te wijten wanneer dat onvermogen niet berust op een gebrek aan verstand, maar op het ontbreken van de vaste wil en de moed om het verstand (in rede en liefde) dat zij hebben ook te gebruiken zonder zich daarbij door een ander te laten leiden. Sapere aude (durf te weten)! Waag het om het verstand dat je hebt zelf te gebruiken! Wil zien dat het leven een zin heeft. Wil zien dat het met de feiten van de wereld nog niet gedaan is. Dat is dus het wachtwoord van de Verlichting.
En dat is bijzonder nodig; ........waarom wel "Ik stel NU als één het Goede" dat bij ieder volkomen mens ontvangen wordt bij de conceptie. Maar de energetische invloeden zijn reusachtig. En we moeten er maar eens mee ophouden met die moeder de schuld overal van te geven:.......
zbul5 zij zit in de situatie van het moederschap, huwelijk, tegenwoordig ook een baan;
zbul5 zij is zelf min of meer zwaar voorgebakken, gefrustreerd door haar omgeving vanaf haar ontstaan, via de 3 structuren;
zbul5 zij probeert zó met jou om te gaan zoals haar geleerd is dat goed zou zijn;......
zbul5 en daar komen de maatschappij, religies en culturen weer om de hoek, het Kwadejken.
Alle energieën van de maatschappij, religies en culturen beginnen jou te (mis)vormen vanaf de eerste celdeling. Doch heus vanaf het allereerste begin, het leven heeft zin, het is met de feiten van de wereld nog niet gedaan!

Ook via de energieën van degenen die het meest om de moeder heen zijn. Als je vader op de eerste plaats een echte kostwinner is en door de religie/cultuur alleen rechten en bijna geen plichten kent en niets wil doen aan zijn Gevoel, omdat hij altijd op veilig speelt met zijn emoties, dan zal je als meisje al heel anders geboren worden dan als jongen. Zelfs als je moeder een feministe is, deze dingen niet pikt en probeert op de eerste plaats mens te zijn, dan nog krijg je toch die vergiftigende invloeden naar je toe.

Weet de Hemel op Aarde te halen, dat is zeker het beste voor haar!

De lieflijke aard en Kernpunt daarbij zijn de mutatie's, de evolutie verloopt langs de aard van de optredende mutatie's. Darwin's theorie is daarom een lachertje!
Wijselijk daar bij is te weten dat de wetenschappen de natuur niet uitmaken, en de natuur weet dat zonder enige twijfel! (R.F.)
Ten tweede ...... behoort ook al het levende aan Moeder Aarde, de soort bestaat totaal niet zonder de lieflijkheid van Moeder Aarde!
De wetenschap had dus alweer een bijzonder fabeltje (leugen) nodig, ze liegt ons voor; ....... Er komt in de wording van de kosmos een moment voor dat op een plan, als de omstandigheden daarop aan een aantal voorwaarden voldoen, het leven te voorschijn komt. Daarbij zou het verloop van dus de Goddelijke eeuwige, liefelijke en oneindige  consistentie volgens de dwazen alweer niets zijn. Ook dat is een bewijs dat er van het hele vraagstuk niets is begrepen, en er nog niets van het menselijke vraagstuk door de wetenschap is aangeraakt!
Er bestaat slechts een enorme onnozelheid t.o.v het wezenlijke vraagstuk! Het liegen van de krankzinnige wetenschap, ook in de nieuwe wereld kent het geen einde! Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk is: .......!
Nog steeds laat dit vraagstuk zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig, binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze konden echt niet langer wachten!

Wijselijk zorgt (NU) het zelf met zijn zorg, die zich richt op het ophelderen van de condities van het bestaan en het omsluiten van de mogelijkheden ervan zelf voor zijn herstel van de zorg. 

Want het steekt allemaal zo door, d
e boodschap dat alle mensen broeders zijn, dat we in één wereld leven, om elkaar geven en het samen zullen moeten doen, ze blijft goeddeels een boodschap die niet geschraagd wordt door wat we verder zeggen en doen.
We zijn het wel eens. Toch distantiëren we ons niet van de gebeurtenissen;..... geen weldenkend mens verwacht dat. De waanzin om mensen eerst te catalogiseren op grond van hun geloof, hun bepaalde waan zins ideeën toe te schrijven en vervolgens afstand nemen, aan die onzin doen we niet mee, zeggen we! 
Maar “Onthoud het toch maar dat zowel wetenschap als politiek het voor elkaar kregen dat al de vluchtelingen voor dit soort hel op de vlucht gingen.” Hun leiding is bepaald niet best, nooit geweest, al zo ongeveer 30.000 jaar niet!
En ook de uitdrukkingen waarin Cartesius de overwinning op de twijfel wilde behalen werd opzij gezet als een methode, helaas........met alle opvolgende wijs begeerten waren geen deuren te openen. En het is heel duidelijk waarom dat het geval is!
Filosofie is geschreven in het grootse boek -ik bedoel het heelal- dat voortdurend openstaat voor onze blik, maar niet begrepen kan worden tenzij men eerst de taal begint te begrijpen en de karakters waarin het geschreven is te interpreteren. Het is geschreven in de taal van de wiskunde, en de karakters zijn driehoeken, cirkels en andere geometrische figuren, zonder welke het menselijk onmogelijk is één enkel woord ervan te begrijpen;....zonder deze dwaalt men rond in "Een donker Labyrinth".
- Galileo : il saggiatore -

Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven.
Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden
en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin,
die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.


Afbeeldingsresultaat voor Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit

Nooit behoren de deugden die de mens eigen zijn, sterker en overtuigender tot uiting te worden gebracht dan op dit ogenblik en nooit is voor de veiligheid van mensenkinderen de hoop op onsterfelijkheid en het versmaden van aardse macht noodzakelijker geweest dan nu. Juist de wetenschap zal alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt." Maar toch wordt overal in het volste vertrouwen de toekomst wetenschappelijk uitgestippeld;..... velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt, dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.
DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar één, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!
"Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden al!
Dus de werkelijke geestelijke of Spirituele verlichting staat lijnrecht  tegenover elke psychische illusie. En als we ze met ons denken dat door die onwetendheid wordt geleid, worden tegenhouden, werpen we ze terug naar hun oorzaak en planten ze opnieuw op hun mentale gebied, een blijven in een verloren positie! Een stolsel van de oneindige waanzin in het mentale gebied!
. 'Het is waanzin om andere resultaten te verwachten als je dezelfde dingen blijft doen'.


De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.

De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 


Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want 
deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,

Hun grondregel is en blijft de gewraakte fractale theorie " m = m (t) ".
Maar in feiten is deze theorie een dissociatie om rechtstreeks aan gelden te komen,
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden! 

 En dan zit ik nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Doch de Hypothalamus is hardnekkig, daarom moest het anders........
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier 
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.

Dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd,
wanneer in de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom,
stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.

Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk,
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
tegen wat en wie ze zelf hebben voortgebracht,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen 
om te gaan. Terwijl ......
de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........


Zo "verdient ze zelfs haar geld".......
Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de dwazen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten.
Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. 

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken. 

Mocht U soms denken dat het hier om wetten gaat, neen, het paradigma naast de wet bestaat uit liefde en rede,
het geen U dus gepermitteerd is! U eigende zich de delen toe en plaatst ze in Uw “oude wereld”.
Het is vergeefs......Je zou het als een boeiende getuigenis in kunnen zien van de zeden en gewoonten uit een vervlogen tijdperk.
Een combinatie van wellicht geveinsde nederigheid en schaamte en grootheidswaan, van scherp inzicht als het de ingrijpende maatschappelijke en politieke gebeurtenissen betreft die er in globale wereld op til zijn en een volslagen blindheid wat de eigen privézaken aangaat.
Hoe zou U iets kunnen weten wat de PARAMITA EN UW GEESTELIJKE ONTWIKKELING AAN GAAT, wilt U niet dat er iets in U wakker gemaakt wordt?
Is het gratis, is dat het probleem? Dat is lachen, heeft er ooit een menselijk wezen bestaan dat zo weinig last van ijdelheid had als U? 
Wie bent U? De bankdirecteur? Of toch die malloot van een minister president?
Hij die U of te weinig geld of te weinig bescherming kan bieden.
Wie heeft die knoop toch in ons denken gelegd, een einde aan de groei is een nieuwe kans op vernieuwing en verdieping?
Welke gestudeerde oelewapper is het Nu precies die wat heeft te zeuren?
Zou die Gek een account op Facebook hebben?


De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
"Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is."
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. 

De rest van "De dwaze mensheid" heeft verandering tot een synoniem gemaakt voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren.  En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen, niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken. Dankzij de loodzware neolithische last die in ons aanwezig is, terwijl we weten dat dit het is waarvan we ons moeten bevrijden.
De stilte in ons, kan de zelfde stilte zijn als de stilte die we meemaken in de dood, en ze bevrijd ons van alle mogelijke demonen. Wat een stilte, wat een natuur die U dan mee gaat maken. Dat is werkelijk ongelooflijk, dat kan ik U vertellen!

Alles is erop gericht om de consumptiemaatschappij in stand te houden en zelfs nog uit te breiden tot de mensen helemaal slaaf ervan geworden zijn. Vroeger had de staat belang bij stabiliteit (nu nog, maar dan werkelijk alle), nu streeft de politiek naar zogenaamde flexibiliteit: geen vaste waarden meer, maar een drijvend waarden patroon waar niemand noch aan noch uit kan komen. Het drijft slechts aan onze ogen voorbij. Op die manier kan je dus alles goedpraten als het even nodig is, ten minste als je de centen hebt voor een goede "Goed prater". Want waar er geruzied wordt, tikt de kassa: advocaten, extra beveiliging, extra wapentuig.  En een productie apparaat om dat alles aan te vullen, en vooral drukken we geld bij om alle soldaten en producenten tevreden te stellen. De freelance soldaten zijn de spoken van de wereld geworden, meer niet! En ze zijn de wereld totaal aan het uitputten, meer niet!

De wereld zoals ze er vandaag uitziet heeft blijkbaar belang bij ruzie makende mensen, dat brengt meer op dan waar in peis en vree geleefd word. 
Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie en contemplatie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!
En de duivel is het ultieme rudimentaire wezen bij uitstek, ze neemt elke efficiëntie weg.
Ri' betekent weer, Di' betekent Dubbel.

Maar zo werkt het in deze kosmos niet, alles is ons maar eenmaal gegeven, .........
Wat ons gepermitteerd wordt, dat kan niet anders als onze kracht zijn!
Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg, dat zich richt op het ophelderen van wat ons gepermitteerd is ...met een althans tijdelijke opheffing van de zorg en daarmee komt de zorgeloosheid, die toch door het zelf-zijn coherentie verliest en zichzelf op speelse wijze opnieuw constitueert.
Wilhelm Schmid
 
En er is geen enkele aanleiding te beweren dat het anders gebeurd!
Een Ridiculair energie systeem stort namelijk in elkaar, door onbalans in haar duale situatie als er duidelijk vermogen gevraagd wordt,
de vraag blijft dus wie de coherentie steeds weer opnieuw constitueert!
De Mensen-wereld verkeerd in levens gevaar door haar ontkenning, daar dit proces voor haar een onmogelijkheid is!

In feite wordt dit feit door de krankzinnige wetenschap afgedekt, door het over de mogelijkheid van "renormalisatie" te hebben, .......
Waar vind deze plaats? In hun hoofd? Zitten daar zulke fabelachtige mogelijkheden in, met een Ri' en een Di'. Hebben ze daarom God niet nodig om te verklaren om wat ze niet kunnen begrijpen? Zoals ook Richard Feynman  het ontstaan van de coherentie beschreef? 

“We are not afraid to consider the final question as to whether, ultimately – in the great future – we can arrange the atoms the way we want them.”
Maar daarom heeft "De nobelprijswinnaar Richard Feynman" nog steeds met recht gezegd “Volgens mij is er niemand die de kwantummechanica echt begrijpt”.
Ik heb heb daar geen moeite mee,....

Wat ik niet kan begrijpen kan ik ook niet maken.....
Dat blijkt ook relevant voor enzymen ......
Waarom, het antwoord ligt nogal voor de hand......
Enzymen manipuleren individuele atomen, protonen, en elektronen, binnen en tussen moleculen.
Gaddamme is dat NU alles........Uh, heel het probleem wat al 30000 Jaar niet serieus genomen wordt ........
We hebben dus een nieuwe en juiste filosofie voor een mooie levenskunst nodig. 
Dat betekent ook dat denkpsychologie en het daarop gebaseerde didactische programma zijn vernieuwing nodig heeft!
Vooral bij de leugen rubriek die zich wetenschap noemt!
God kan daarin worden benoemd als het wezen dat voor de coherentie zorgt, en dus werkelijk constitueert.


Dan zullen we ook deze cognitieve werkelijkheid terug vinden, binnen de cognitieve psychologie, zoals:
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie. Tevens heerst er in een hoorbare rede meer eenheid!
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur, dan behoeven we geen uiteenlopend onderzoek van verschillende delen te bewerkstelligen.
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities, leeghoofden zonder geestelijke kwaliteiten falen daarin.
 • Maar de paramita’s, we hebben ze mee, deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen.
 • Alsof het een fout is dat wereldse intellect niet met ze te delen...........We staan op het punt alle instinctie te verliezen, uit te sterven zo als dat heet.
 • Wie zich voor pedagoog uitgeeft en zich niet in zijn gehele wezen een vroom man betoont, die is wel de gevaarlijkste aller kwakzalvers, .......daar onder het regiem van deze kwakzalvers zal het straks geen leven meer zijn!
 •  ‘Er heerst in de inrichting van ons hoger onderwijs al 100 Jaar een misbruik, dat werkelijk als een kanker om zich grijpt:..... men “creëert” leervakjes, en gaat dan pas rondzien, of er ook mensen zijn, geschikt om de nieuwen leerstoel in te nemen. Maar uiteraard zijn die er heel gewoon niet.......al in de eerste cognitieve fase faalt men hopeloos. Alles van deze leervakjes kan onmiddellijk WEG, daarbij vindt U de historie van de laatste 100 jaar van de wetenschappelijke onzin!
 • Sluit het wetenschappelijke gekkenhuis! Dit kan niet van een land met "Oranje signatuur" zijn en ..... Het is Uw laatste kans op een redelijk mooi leven!
Want zo is "De mens" de gevangene van het instituut .....de nieuwe wereld is zo geen sinds te ervaren. 
"Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsorganisatie,s om de mens  de schuld te geven van alles wat er mis gaat,  de ineenstorting wordt gepredikt, met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken. Het is het Aap, Noot, Mies van de politieke bende van de dag, en hun geëngageerde debiele intellectuele vriendjes!  Alsof dit wat anders oplevert als een machteloze en zieke maatschappij!
Mensen het is werkelijk uw laatste kans op dat redelijk mooie leven! Laat U de ervaring niet ontnemen!


En het is duidelijk waarom: .....Mocht dit tot het CPB en CBS doordringen, dan heb ik wel een opmerking, begint U nu eens met echte economie bezig te houden, de tenietdoening die steeds weer voortkomt vanuit het verfoeilijke van de vele kwakzalvers daar heeft U totaal geen zicht op, sterker nog, het hele abominabele is nog steeds geen onderwerp in heel het economische denken, nog in studie, de economie in onze wereld word zelfs geheel beheerst door de algemene verfoeilijkheid waar velen maar niet los van kunnen komen. De leer rond het fenomeen van de statistiek in de economie is larie, aangezien de algemene statisch algemeen abominabel en telkens maar weer door de algemene verfoeilijkheid doorkruist wordt. De politieke en de wetenschap schijnen zelf niet toe te kunnen geven waardoor ze steeds achterhaald worden, in doen, in denken, in gezag.
Alleen als je blind bent voor de abominabele praktijk en het verfoeilijke dan pas is er op enige manier iets te vertellen over economie, maar mij is het toch beter eerst al die hebzucht van de mens beter te bestuderen alvorens voor krankzinnige politici bezig te zijn. De positie is ingenomen en men zit diep in de loopgraven. De eeuwige fouten daar blijven ze eeuwig op door vegeteren. Nu al 30000 jaar, geen inspirerend klimaat voor vernieuwend onderzoek, maar dat is echt hunkeren naar "De nieuwe wereld" en het mooie leven. Maar ze is er zomaar niet ....

Gerelateerde afbeelding

Wilhelm schmid heeft zoiets geschreven

--------------------------------------------------------
Theosofisch verteld © 2002 Theosophical University Press Agency
        Om zijn hogere geestelijke en occulte vermogens te ontvouwen,
moet iemand voortdurend aan zichzelf werken en zijn streven richten op het welzijn van de mensheid.
Innerlijke groei door uiterlijke middelen te forceren is even vruchteloos als met geweld een bloemknop open te maken: ......
de bloem zal erdoor worden vernietigd, het zaad worden gedood.
Uiteindelijk houdt een te vroeg en gewelddadig occult ontwaken een soort vernietiging in,
want evolutionaire groei vindt van binnenuit plaats, en niet andersom.
        We kunnen alleen van binnenuit groeien, onpersoonlijk en zonder voorbedachten rade, want alles wat groots en schoon is wordt in de stilte geboren.
De innerlijke gebieden openen zich voor degene die de wetten van het leven in zijn hart heeft herkend en in harmonie daarmee handelt.
Zijn bewustzijn reikt verder en verder naarmate hij zich meer losmaakt van de ketenen van persoonlijkheid en de verlokkingen van de tijdelijke verschijnselen van het leven. Als een ware occultist draagt hij in een geest van broederschap voortdurend bij aan het goddelijke plan van de evolutie.

En daarbij kan bewust worden verteld dat ook de innerlijke autoriteit voort komt uit de gnosis:......die innerlijke kennis. Deze kennis is dus geen rationele kennis, maar een esoterische, de ruimte, ze "is" zoals ook Euclides merkte, licht "is" zoals Ernst Mach merkte, heel de kennis van Tesla heeft een esoterische basis, de QED heeft die zelfde basis, zo bestaat er de inwendige zelf ervaring van de mens. Het woord gnosis is verwant met het Nederlandse woord geweten.  Denken en taal zijn de geëigende middelen om deze Gnostische kennis te articuleren, we hebben zelfs geen andere mogelijkheid!
De wereld bestaat uit een geheel van gewaarwordingen die zijn samengesteld uit elementen zoals kleur, geluid, warmte, enz. Alle kennis is te reduceren tot deze gewaarwordingen volgens Mach
Maar ........wat betreft de efficiëntie .........want  om onze kennis economisch in te richten, gebruiken we ook begrippen die niet rechtstreeks aansluiten bij onze gewaarwording. Daarom kan alleen iets van de Machiaanse fysica, ons iets van efficiëntie terug geven, namelijk:
 • De theorie moet volledig worden gebaseerd op direct waarneembare verschijnselen (in lijn met zijn positivistische inslag)
 • Abstracties zoals absolute ruimte en absolute tijd dienen vermeden te worden: alles is relatief
 • Alle verschijnselen die er op lijken dat ze zijn toe te schrijven aan absolute ruimte en tijd (bijvoorbeeld inertie en middelpuntvliedende kracht) moeten worden gezien als effecten van de grootschalige verdeling van materie in het universum.

Het Gen 
 •  Het Gen, .......Het bijzondere van de QED is dat daar deeltjes zich voortdurend bewust lijken, dus als een Gen benoemd kunnen worden, wat dus ook in de QED van Richard Feynman perfect is gearticuleerd. Dus daar geld de leus  quod erat demonstrandum, er is vanuit de gewaarwordingen vertelt het geen bewezen moest worden. Iets waar de krankzinnige wetenschap nog nooit toe in staat is geweest! Wijselijk zijn er daarom ook deeltjes die zich richten op het ophelderen van de condities van het bestaan en een omsluiten van de mogelijkheden, en daarmee zelfs voor het herstel van de zorg. 
 • Ik hoop dat U het begrijpt, dit is de eerste juiste definitie van het Gen, welke ooit op deze Aarde is gegeven! En de verhalen van de genetici zijn verder larie! Ik hou niet van leugenaars en kwezelaars, daarom vertel ik het U maar..........en zie ook geen kans meer om U deze waarheid beter te vertellen, alleen iets anders..........
 • Om het nog anders te vertellen; ..... Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
  en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
  Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
  Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachte-kracht. 
  Zowel Richard Feynman als Ernst Mach deden niets anders als dit bevestigen. Groter kon ik de rij aan getuigen niet maken! Helaas.....en ook de medische aspecten heb ik naar eerlijkheid volgens de normale gewaarwordingen vertelt....en de waarheid over "Het Klimaat" zo ze in deze werkelijkheid bestaat
 • Ook is er religie die "De Zorg van God" erkend en "De zorg van het zelf", daar is ze "De tweede bron", zo ontstond de symboliek van "De Vader en de Zoon". Op jonge leeftijd kan de zoon niet voldoen aan de leer en leven van zijn vader, dat is juist .........daar gaat het niet om, het gaat om de opbouw van de coherentie, met als steun de Goddelijke consistentie, ter voorkoming van de meest ridicule situaties.
 • De 1 van Spinoza staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten, In symbool taal dus   x + x' = 1 
 • De conferentie in Parijs is de laatste onherroepelijke leugen van de mens! In deze ridicule situatie valt er niets maar dan ook niets over de energie situatie van de mens waar te maken! Toch heeft de mens zijn consistente energie situatie nodig! 
 • Dus zal hij deze leugen moeten herroepen! En zijn situatie moeten herbezien, in het licht van het herstel van "De Zorg".  Het absolute effect van de grootschalige verdeling van materie in de ruimte! Voor ons is deze verdeling "relatief" en "instantaan" aanwezig, maar niets anders als de Goddelijke consistentie verzorgt haar coherentie! 
 • Maar de leugenaars en de kwezelaars zullen U echt niet redden..........alleen de Goddelijke constitutie kan ons de nodige coherentie bezorgen!
 • En het is nog gratis ook!  In de empirische psychologie worden daarom ook geen algemene uitspraken (wetten) geconstrueerd, nooit niet! Ze veronderstelt slechts de ridicule situatie's. Die situatie waarin de mens alleen en in moeilijkheden is. God laat zich op dit vlak niet kennen! En het is heiligschennis daarin het gelijk van je theorieën te veinzen. Doch de wetenschap en de politiek doen niet anders! Heren rechters grijp in! Sluit die wetenschappelijke ballentent die we hier hebben! Ze kunnen slechts voor de eeuwigheid falen, meer niet!
 De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan de schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!

 De huidige instelling (zoals de kwezelaars groep KNAW) heeft een zo driftige inzet dat deze weleens als winnaar uit de strijd kan komen. Maar deze overwinning kan slechts tijdelijk zijn, daarna hebben we alleen heel veel chaos. De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken. Het inderdaad allemaal "een pot nat" geworden. Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie,  dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens. Daar op de instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze ridicule denkkaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten, waar bij je niet anders als diep in de fout kan gaan
 Maar zo is het nu eenmaal als je draait tussen integriteit en waarheid. En de mens alleen in die situatie wil betrappen waarin hij alleen en in moeilijkheden is!
De wetenschap is geborgd door ziekelijke profiteurs.........In een situatie waarin ze 30000 Jaar geleden al over voldoende PARAMITA of volmaaktheden hadden kunnen beschikken! Ze wisten het allang, met liefde en rede is er de zorg voor het leven!

----------------------------------------------------------------
We moesten het wel constateren; ........De ridicule situatie van dit moment neemt elke efficiëntie van zelfs het beste altruïsme weg!
Hoe lang kan dit nog duren,...... in het zicht van de evolutie geen moment.
Maar toch gebeurd dat als we zo verder gaan........
Het betekent het wegvallen van alle instinctie .......alsof ze niets betekend noch waarde heeft! 
Ik vind dat U het best mag begrijpen, onderkennen en gebruiken,......er staat een ereplaats voor U klaar.....
De Goddelijke vriendschap mag U laten berusten op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn. Had U maar enig idee hoe groots het is wat op U wacht!
Maar zelfs dat idee valt binnen deze ridicule situatie onherroepelijk weg.


Hoeveel oplossingen zijn er eigenlijk mogelijk?

veel meer extra

Als je uitgaat van standpunten, kom je uit op die beperkte lijn tussen A en B.  En binnen deze denk kaders is er zelfs geen ethiek te grondvesten......
Maar zie in dat dit alleen in materiële zin kan. Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam. Rara wie zou de nodige coherentie steeds leveren, ik weet het!
Zonder voorstellingen met de nodige coherentie en constitutie werkt men slechts aan valse voorstellingen........En de werkelijke dagelijkse praktijk is hij of zij nog steeds die gene wat hij doet!

De drie enige componenten van Uw leven, ze zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze Geestelijke Grootheden steunen. 
Doet U dat niet dan is er direct een groot psychisch mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheïstische SCHIZOFRENIE. Let wel, er komt een dag in ieder mensenleven dat het absoluut nodig is dit fenomeen te begrijpen. Zij die pogen na te denken over het kader en de grondlijnen waarvan de wetenschap gebruik maakt, komen onherroepelijk met de innerlijke vraag, hoe solide ben ik. Er is geen enkel  causaliteitsbeginsel waarmee dit mentale fenomeen is te begrijpen. U bent simpel weg niet aanwezig in het leven, weg is de openbaring, weg is de energie! Elk woord, elk ding verwart, U moet oppassen anders bent U direct toe aan een van de vele fantasia's ofwel een valse onbereikbare Utopie, die deze verwarring kunnen brengen.

De ware en de valse utopie 
Met de verschrikkingen van het onbereikbare Utopia
En de radicale oplossing, die lijnrecht tegen over de ridicule situatie staat. 
Deze schizofrenie geeft dan ook regelrecht het karakter van vele wetenschappers aan.  Ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel de globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. U weet het, ik noem het de absentheïstische krankzinnigheid, zeker 20% van de studenten heeft het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige student is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen. En dat terwijl de huidige wetenschap alleen een destructief patroon aanbrengt, haar handelen is werkelijk krankzinnig, want..........

Cultuur gaat altijd ten koste van natuur - natuur gaat altijd ten koste van cultuur. A = 100% cultuur, ratio. Valse onbereikbare utopie 
B = 100% natuur, gevoel. Ware bereikbare utopie 
X = de samenleving:
A ---------X------------------ B
X is de plaats waar onze cultuur zich bevindt.
Het grootste gedeelte van de natuur is opgeofferd aan productie, prestatie, belangen, egoïsme, valse behoeften, bezit. A is een volledig vertechnologiseerde aarde, een illusie waarin geen natuur meer zou resteren, of een situatie na een derde wereldoorlog, een dorre onbewoonbare aarde.
B zou je het paradijs kunnen noemen, een terug naar de oer-toestand, waarin de mens leeft in harmonie met zichzelf, zijn medemensen en de natuur. Het is een radicaal terug naar de natuur. 
Zolang de mens ergens tussen A en B zit is hij dwalend, onderworpen aan tegenstrijdigheden. Als je de kudde die in X vecht op leven en dood voor eigen belangen, bezit en status verlaat en de smalle weg vol gevaren betreedt op weg naar B, waarbij je langzaam alle culturele bagage moet achterlaten.
Dit is vergelijkbaar met het verlaten van Plato's grot, en dat wordt je dat niet in dank afgenomen door de achterblijvers. Bij B is de nauwe poort waar je helemaal naakt doorheen moet, zonder belangen, zonder vooroordelen, je moet de hele wereld achterlaten, compromisloos. 

A = 100% ratio, denken 
B = 100% gevoel, geweten, enz. 
X = een mens:
A ---------X------------------ B
Als beide kruisjes op dezelfde plaats staan ben je keurig aangepast aan de maatschappij en pas je daar precies in. Naarmate je je meer ontdoet van je vooroordelen, gewoontes, eigenbelang en vanzelfsprekendheden schuift het kruisje naar rechts. Je valt dan uiteindelijk samen met je geweten, maar je past niet meer in deze onrechtvaardige maatschappij. Om je heen zie je dan overal mensen die met elkaar vechten om het kruisje naar links of naar rechts te duwen, de milieubewegingen naar rechts en de plannenmakers naar links, het gevoel naar rechts en de ratio naar links, liefde naar rechts en macht naar links. Een eindeloos en heilloos gevecht met alleen maar slachtoffers. 

Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij of zij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek ofwel zoals Schmid het vertelt het mooie leven totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog".
 De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! Jawel ze weten het, ze hebben een Gen technologie, die verwijst vooral naar de daders! Uit dat eindeloos en heilloos gevecht met alleen slachtoffers.

 
Geloof niet in theorieën en meningen van anderen. Het enige wat er van U gevraagd wordt is dat U gelooft dat als je compromisloos naar je geweten leeft  je uiteindelijk zult ontwaken uit deze boze droom en zult uitstijgen boven lijden en verdriet.
Bovendien noemt "de een" de technologie een succes, "de ander" het behoud van de natuur een succes, alleen een gek weet zeker wie er gelijk heeft!
Alleen dat geloof zal je redden, ze brengt ook het mooie leven mee. 
Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven. Daarin is een mens vrij, maar vooral ook is een mens heel erg verbonden en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin, die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven. Daarom dus, .......mag U Nu naar de dingen en werken met de dingen die U gepermitteerd zijn!  
En deze bevorderen niets anders als Uw eigen geestelijk leven .......zodat er een constante verbetering is in alle Aardse taken. Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.

 
Om nog eens te bevestigen hoe krankzinnig de wetenschap is, ze blijven beweren dat de Einstein theorie steeds bevestigd wordt, maar hij blijft relatief, slechts krankzinnige gekken of wetenschappers hebben daar wat aan..........wat je daar verder uit kan concluderen,.........niets! Vanuit een theorie kan niemand een theorie valideren en populariseren, dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. (H.T.) Wat hen rest is een dramatisch geveins van het gelijk.....onophoudelijke bijten ze in hun eigen staart .......Ze horen in een gekkenhuis! Het leervak "Gek Zijn" zal daar ook aanwezig zijn, maak U maar niet bang! Maar verder zal ze gelukkig verdwijnen! Met geen enkel causaliteits geginsel is hun gedrag te begrijpen, daar het niet om ook maar enig nuchter verschijnsel gaat. De kwade genius, hij is het zelf die de destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend. Het kan alleen maar om een "raar soort zorg" gaan. 
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de (Topografische) accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. 
U weet zodra er iets verzelfstandigd wordt, en als zodanig benoemd loop elk onderzoek dood, wat je maar manipuleert of doet! Daarbij wordt het onmogelijk een juiste correcte coreferentiële interpretatie te geven en wat er overblijft is deze thermen maar te gaan commanderen! De krankzinnige wetenschap doet niet anders! Het GEN mag niet uit de Goddelijke coherentie en consistentie bestaan........ En de normale reactie van het zelf daarop, ze kan voor de krankzinnige wetenschap niet bestaan! Het GEN ligt er bij hen aan stukken bij! Ze zijn bezig aan hun eigen DNA finale.........


Ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Er valt niets te commanderen, door Gekken.
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!Voor ieder mensenkind is er de kracht die we leven noemen. Haar kracht bestaat uit de Goddelijke coherentie en zijn consistentie, die aan ons zelf ontbreekt! Doch in dat mooie leven is er die zorg, ze is er altijd, ........
En Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg, dat zich richt op het ophelderen van wat ons gepermitteerd is ...met een althans tijdelijke opheffing van de zorg en daarmee komt de zorgeloosheid, die toch door het zelf-zijn coherentie verliest en zichzelf op speelse wijze opnieuw constitueert. (Wilhelm Schmid)
Daardoor kan ieder mens leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Het is veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar er is niemand helemaal zeker van iets, er zijn dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat deze vraag zou kunnen betekenen.
Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Maar mij maakt het niet bang. ( Richard Feynman )


Wij kunnen net als Richard Feyman leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten.
Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.
Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! Een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn! 
Om het nog eens op de natuurlijke manier te accentueren ...... ieder eerlijk mens heeft een enorme rijkdom, hij mag alles weten, en kan iedere uitdaging aan.

 De intellectuele zekerheid is daar in tegen een materiële vervalsing en getrivialiseerd ( in deze wereld belangrijk gemaakt) surrogaat. Bovendien is ze ontstaan door het veinzen van gelijk door Boole.
In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Mijn God brengt de coherentie en zijn consistentie! De grote ontkenning van de wetenschap begint bij George Boole. Het gehele geveinsde denkkader van de wetenschappelijke debielen ook! En zo worden er miljarden verdient in de verzonnen leervakjes........
Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen, maar aanvangsvooronderstellingen gaan mank.
De Boole die religieuze twisten wil vermijden, hij komt niet toe aan de paramita, dus de dingen die uit het zorgelijke genetische oogpunt hem gepermitteerd zijn, .....het recht zegt hem niets in zijn zoektocht, het wezenlijke paradigma wordt achtergelaten, in deze maatschappij waar het nooit achter gelaten had mogen worden! Waar de mens wel geacht wordt de wet te kennen, daar doet de machine (De computer) met de zijn symbolische algebra dat niet! Slechts langs een omweg wordt de wet en zijn paradigma ontkend door de krankzinnige wetenschap.
  En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het slechts de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. 


Het is niet alleen een debiel op die achterste stoel, maar ook nog een oplichter!
 
Gaan we zo door dan wordt het leven de hel met het surrogaat, terwijl het volgens mij totaal niet nodig is. Ik ben op het leven op geen enkele manier kwaad. In tegendeel, ik heb altijd nog een ontzettend mooi leven, ondanks dat ik mij met andere dingen tevreden moet stellen, bijvoorbeeld het recht!
Want...... het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is.
Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn. Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!


De verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg,
van het metrieke van een ruimte. ( Richard Feynman )
De beperking van de wetenschapper is daardoor te omschrijven,
de wetenschapper bevindt zich slechts op één plein, het atrium van een gekkenhuis
waar allerlei gekheid wordt uitgewisseld.
De beteren onder hen weten, net als Richard Feynman,
dat de Aardse eigenheid naar voren moet komen.
Doch de wetenschapper zit gevangen in zijn eigen gekkenhuis,
 is de slaaf van zijn eigen ruimte en tijd.
Althans zo is de vraag,
 in hoeverre laat hij de natuur tot het atrium van het gekkenhuis doordringen.
Dan namelijk zou er nog enig besef van dag en nacht, van zomer en winter,
van groei en bloei binnen het gekkenhuis door kunnen dringen.
De Orde van de Tijd zo noemen ze dat in allerlei geschriften.
En de Leugen cultuur van de heren gaat zeker ten kosten van die Natuur ......
ze willen dat onbereikbare Utopia nog steeds scheppen.
 
Nauwelijks 30 jaar na zijn dood staat te gebeuren waar hij voor gewaarschuwd heeft,
in de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken,
die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren.
De filosofie van een rationalistische en empiristische verlichting komt bloedig ten val in de nevenmotieven van een politieke oppositie die uit is op werelds voordeel met uitputtende oorlogen van gruwelijke regimes. Met de verlichting van de westerse wetenschap heeft de religie het juiste idee van hervorming verlaten, maar de Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.

Om de feiten nog eens op rij te zetten:….
* De drie-dimensionale en binaire waarden werden en worden al 100 jaar vermengt. (ressentiment)
DUS IN DE KWANTUMFYSICA MOET ER NIET GERENORMALISEERD WORDEN MAAR DE HERSENS VAN DE KWANTUMFYSICI MOETEN GERENORMALISEERD WORDEN.
* Volgens Marinus Veltman waren er twee problemen, bij het onderzoek naar de familie van elementaire deeltjes.
Deze problemen zijn niet oplosbaar, De schijnmassa komt overeen met de gemeten massa; de echte massa is onkenbaar. De mens heeft geen greep op ook maar enige echte waarde, maar wil niet weten wat dat betekend, .......allee dan schoppen we wel weer een nieuw leervakje in de Wereld. KRIJGEN DE WETENSCHAPPELIJKE DEBIELEN WAT LANGER EEN NAAM, vindt U het niets......"De Marinus Veltman school" de school voor kwantum-debielen, ......notabene ingezegend door Mathijs van Nieuwkerk op TV2. Robbert Dijkgraaf was ook aanwezig! Ja, De Wereld draait zeker door.......kosten 240 miljoen of waren dat niet de kosten van "De Leidsche Hogeschool"? 


Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus vermomd als politicus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een raar soort theoloog of politicus zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!


Ja, het is waar, ik moet altijd een aanklacht tegen deze debielen formuleren, anders zullen ze als nog niet begrijpen wat hen overkomt. Zo zit het met de krankzinnige elite, ze zal het anders nooit beter doen .........in die aanklacht kan U mij niet steunen, want zij kunnen niet anders als hun instituut ondersteunen. 
Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!
Het CO is de tralings transmitter,
 
verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve lading, de deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!

Ja, Gerard van der Steenhoven is verantwoordelijk voor de algehele leiding en strategie van het KNMI en is tevens Chief Science Donquijotte, zo debiel als een loden deur
 Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendtje van Robbert Dijkgraaf! Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op klikker!)

Er is geen sprake van een sterke opwarming van de lucht tussen 5 en 12 km, zoals de klimaatmodellen laten zien. Er is juist een afkoeling gemeten, juist in de periode waarin het klimaat wat warmer werd, 1976 - heden. Deze afkoeling baart door de IPCC aangehaalde auteurs grote zorgen, en er verschijnen ook veel ‘wetenschappelijke’ publicaties waarin de juistheid van die metingen in twijfel wordt getrokken. De juistheid van de modellen wil men graag blijven aannemen. Dat is tekenend voor de situatie: men wil zijn theorie niet aan de werkelijkheid aanpassen, maar de werkelijkheid, metingen door weerballonnen en satellieten over 30 jaar, aan de theorie aanpasssen, zodat ze met de bestaande modellen in overeenstemming worden gebracht. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het omgekeerde behoort te gebeuren: pas je theorie aan de werkelijkheid aan, niet andersom.
 
* Een consistente beschrijving van de wisselwerking tussen quantumvelden is te geven.
Echter, je zal deze beschrijving alleen consistent kunnen houden als ressentiment geen rol speelt!
Het blijkt wel mogelijk om een beperkt wiskundig model te formuleren van de elektromagnetische wisselwerking;.... de quantumelektrodynamica of QED.
Dat was en is alleen mogelijk omdat Feynman zich van ressentiment onthield.
* Voor Richard Feynman is het niet nodig iets te renormaliseren! Dus de verschillende waarden niet vermengde......
De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert.
Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren. Je bent bezig met het meest onbereikbare Utopia welke er maar is te vinden! De mens heeft geen greep op alle echte geestelijke waarden. Slechts op die waarden welke hem gepermitteerd zijn .........
Maar goed, de krankzinnige wetenschap zal wel in zijn krankzinnige vakgebieden blijven, en menig gekkenhuis bevolken! Hoeveel het ook maar kost........al moet het alle nuttige instinctie van deze wereld kosten! 
Want ja, deze consequentie komt nu wel erg dicht bij,.......ZEER DICHT BIJ

 
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de "shifters van de rede" genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 

En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing ( met de genetische zorg, zoals ik en Wilhelm Schmid hem hier beschrijven ) en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijl-loosheid die er op deze wereld heerst! 

Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap, de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand,  De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is. Maar omdat het dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan. Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden. Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen.  Alles herhaalt zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze. Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

 De stoffelijke dingen doen ons slechts denken aan de absolute begrippen, en we denken dat het aan ons is ze te ordenen.
Maar in de nieuwe wereld, die komt, zijn slechts de mensen met een goed alter-ego tot de goede ordening in staat! 
De opgaande schepping kwam voor ons subjectieve gevoel dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 
Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven, om inspiratie op te doen.....het einddoel is van het allergrootste belang. 

De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals 
Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen. Het woord of de naam Jezus is daar ook de uitdrukking van! De deïficatie van de wereld of de secularisatie van God is niet alleen onmogelijk maar bovendien uiterst onzinnig! U hoeft U niet langer ook maar iets te laten ontnemen, .....
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE VOLMAAKTHEDEN, WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
Thomas More, vertelde het....... hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met iedereen overeen. Dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt. En de kennis van de ideale begrippen die het alter-ego voeden, komt als ware weer boven, voordat wij in contact raken met de stoffelijke wereld. De mens krijgt zo mogelijk bij zijn geboorte in zijn ziel de kennis van de ideale begrippen mee! De plant in het hart is de leer der eeuwige genade, "Der vadren errefleer."

ALS IK U WAS, ZOU IK ZE DIRECT NAAR HUIS STUREN! REFORMEER DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP! U moet namelijk weten dat de ziekten van de wetenschap de zeer grove manifestaties zijn, de wetenschapper moet ons systeem verlaten wil hij open komen te staan voor enige zuivering. Het recht helpt ons niet, het wezenlijke paradigma wat het recht fundeert moeten hem weer gaan aanspreken! Net zo goed uiteraard als bij ieder ander. Wat ze met deze grove manifestaties de mede mens aandoen, het is nooit anders als wat ze elkaar plegen aan te doen.
 
Namelijk; De lariekoek wordt en is..... dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Hun liefde hoort tot het Al te gaan, en daarom zal al de nuttige zorg blijven werken.

 Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is deze wetenschapper voor al het ziekelijke en het kwalijke!
( Zo deed Chief Seattle mij denken ) En heel wat intellectuele en ook wel materiële verworvenheden der mensheid zijn een vrucht van emigratie, verbanning of ‘kwaadwillige verlating’ van de oude omgeving. Ze is niet die omgeving waar onze volmaaktheden ook maar iets kunnen zijn! In tegendeel daar is slechts een verval in het ziekelijke en het kwalijke. Werk niet langer aan deze vreselijke ziekelijke bende mee! 
Wetenschap en politiek kunnen rechtstreeks onder de Guillontine! 

 Het Latijnse woord ‘reprobatio’ is met verwerping te vertalen, ze is het ‘teken der verwerping’, maar niet van een passieve, maar van een actieve verwerping van de meningen, de dwalingen en de gedachteloze hartstochten der mensen’.
Maar als U deze verwerping bestudeerd, dan is ze altijd uit verworpenheid gegroeid. En met zulk een politiek en wetenschap die dat onophoudelijke doet, daar leven wij Nu mee! Ze wensen zich niets op een Adequate manier te begrijpen. Er is niets geen wezenlijke liefde en zorg voor het al! Wat moeten we daar Nu mee? Wat moeten we met dat flikker volk? En dat is de situatie niet alleen hier of daar maar overal, en niet alleen was ze gisteren zo, maar ook vandaag en morgen, en zelfs ook overmorgen..........en alle flikkers schrijven en brullen er alleen maar over........verder zijn ze nooit gekomen! Wie wordt er morgen weer moedwillig uit zijn al oude omgeving weg-getrokken? Het is uiteraard nooit iemand die het statuut  van een krankzinnige professor heeft, met het meest fabelachtig verzonnen vakgebied, stel je voor dat het waar is; .... dat zo'n gek alleen zijn ijdelheid kan verliezen, verder niets! Of misschien wat zaagsel uit het hoofd! In ieder geval is er niets op een nog al adequate manier te vervangen.
Het is bar en boos met de mens: ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen. En het flikker volk, ze is stervende, ze wordt niet eens een seconde beter! Ze wil slechts voor de kwaadste spelen, en nemen iedereen daarin zo mogelijk mee! 


Zo is er geen mens voor een ander veilig. De angst mateloos. Geen wet kan behoeden voor deze onrechtmatigheden. Iedereen wantrouwt iedereen, en iedereen is zich tegen anderen aan het beschermen. Want zelfs de zwakste is sterk genoeg om de sterkste iets aan te doen, hem te doden, door een slinkse streek of een afspraak met een derde. 

Wie de twisten wil vermijden, hij komt niet toe aan de paramita, dus de dingen die uit het zorgelijke genetische oogpunt hem gepermitteerd zijn, .....het recht zegt hem niets in zijn zoektocht, het wezenlijke paradigma wordt achtergelaten, in deze maatschappij waar het nooit achter gelaten had mogen worden! Waar de mens wel geacht wordt de wet te kennen, daar doet een machine "de computer" met zijn symbolische algebra dat niet! Slechts langs een omweg wordt de wet en zijn paradigma ontkend door de krankzinnige wetenschap en het vreselijk debiele flikker-volk. De schijn van dat apparaat is mooi, maar ze zal zo niet werken! Het is echt hoogtijd de wet en zijn paradigma te erkennen en te herkennen. 
 Anders is het dat project van de orde zelf dat in geweld gestaag toenam. De veldtocht tegen de afwijking, het verdrijven van buitenstaanders, de vervolging van vreemdelingen, de zelf rapportage, de beoordeling in slechts de eigen kring, dat was dan al in de stichtingsakte van het gezag voorgeschreven. (Hitler was al deze gekken al voor! De NAZI Prof Dr. H. Flohn wist daar ook alles van.  „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“ Hij was net zo debiel als ene Mark Rutten; ....... Hij was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was! Ook toen hete dergelijke uitspraken wetenschap!)
 
In ons leven van alledag vergeet het volwassen Zelf met zijn onzijdige reden vaak het wonder van de schoonheid van het leven de hart-ruimte binnen te laten, en zo krijgt het sarcasme en de waanzin de overhand. Wanneer dit gebeurt, begint het ego bang te worden voor verlies van eigenwaarde, en doet het de best ontworpen plannen om creativiteit op een positieve manier te gebruiken schipbreuk lijden. De Angsten zullen de sprankelende synchroniciteit van onze interne timing vernietigen, en in puin storten op de perfectie van ons prachtig uniek-zijn, omdat de onzijdige reden niet meer als van de dwazen van deze wereld is, zo namelijk moet U weten, ....... 
'Het Groot Mysterie' heeft alle mensen in hun eigen Heilige Ruimten geschapen, met hun eigen gaven, talenten en capaciteiten. Het persoonlijk paradigma is des ondanks een speelbal geworden van alle onzijdige redenen. 
Zo het er nu bij ligt; ....Is "De mens" op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zielloosheid en zoveel zinloosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren!
Waar de collegiant onmachtig is, daar hoeft hij geen macht te gebruiken, de dames en heren zorgen voor de eigen ondergang! De twijfel in de mens is tot het uiterste gevorderd. De orde situatie is voor de mens uiterst zorgelijk, ......maar het allerzorglijkst is dat de krankzinnige wetenschap daar gebruik van weet te maken!
HOE IS HET IN GODSNAAM MOGELIJK DAT EEN ORDE OP EEN DERGELIJK MISLUKT STATUUT IS GEBASEERD? EN HET IS ZEKER ON-NEDERLANDS, MENEER MARK RUTTEN! Zo bedrijven we geen recht, maar ook geen wetenschap. En beklemming en woede kunnen niet alle dagen heersen omdat de wetenschap en politiek dat om de onzijdige reden dat willen. Weg met dat flikker-volk........waarom zou dat in Nederland de orde van de dag moeten worden...........vindt U het elders niet genoeg? U respecteert toch de volkenkundige rechten.....ik ben meer dan bereid anderen aan de mede-schepping deel te laten hebben, waarbij alle talenten worden gebruikt om het geheel te verbeteren.

Echter.......  Benedictus Spinoza, de goddeloze Godzoeker werd in de Ban gedaan, en die ban schijnt eeuwig te moeten duren. En door een of andere debiele dwaas die met de symbolische algebra werkte schijnt het onmogelijk te zijn ook maar in enige orde door te werken........
 Na de geciteerde woorden die de sacrale vervloeking bevatten, volgde nog het voorschrift aan de gemeenteleden, wie alle mondeling en schriftelijk verkeer met hem verboden werd, die hem generlei gunst betonen, niet onder zijn dak noch zelfs binnen vier ellen bij hem verwijlen, en geen door hem gemaakt of geschreven geschrift lezen mochten.
En zo duurt het voort, en het is bijna ongelooflijk........want de overige goddeloze Godzoekers zijn in die zelfde ban gebracht door onze krankzinnige wetenschap!


 Het ware geloof stoot geen enkele "gelovige doener" buiten, en ze stopt geen enkele  "gelovige doener" af, van welke richting hij ook komt. Wars van dogma's en theologie ligt bij de collegianten de nadruk op de beleving, op het directe contact met God, wie of wat hij ook zijn mag, .... een innigere en liefelijkere levenshouding als die van de collegiant bestaat er eigenlijk niet. En zo is het nog steeds, ook heden in deze dagen ... het is hoogtijd dat voor eens en altijd te begrijpen. Zijn presteren is dan ook ver weg de beste voor deze wereld, .......voor zichzelf en ieder ander! Het mooiste ziele Goud is aan hem, U zal niets beters vinden, ja zelfs nooit iets beters vinden! Dit omdat ook de ziele-reden daarvan bekend is, en je kan er voor God niet om liegen, zodra U dat doet vertrekt hij uit die eeuwig kern in U zelf. In dergelijke ziel kan hij niet wonen, ........


Wat ik niet kan begrijpen kan ik ook niet maken.....
Dat blijkt ook relevant voor enzymen ......
Waarom, het antwoord ligt nogal voor de hand......
Enzymen manipuleren individuele atomen, protonen, en elektronen, binnen en tussen moleculen.

Het is een liefelijk rationalisme, ze is dan ook nooit ver gegaan in het ontwikkelen van de ideeën tot een afwijzen van de godsdienst zelf, uitgaande van de gedachte dat God te perfect is om zich met ons bezig te houden. De Gods beleving van Jan Luyken of Spinoza of andere vroege collegianten zal altijd nodig zijn, om dat achterwegen te laten, God is zo doende de liefelijke en zoete beleving in U zelf, .........de eeuwige levende kern in U zelf. En deze zou ik maar niet weggooien, dat is buitengewoon onverstandig!

Maar gisteren liepen deze dwazen weer naar al die kerken toe,.......en de ban van Spinoza noch enige andere ongelovige Godzoeker, hij is nog steeds niet gebroken.
Maar ach, de oneindige onmacht over de Enzymen mag niet blijven voortduren, stel je voor, dan hebben we geen vak noch een professor daarin, .......dat moet nog even duren niet waar..........wie zou Nu in Gods naam toch de werkelijke Goddelijke rationaliteit willen hebben..............dat komt de krankzinnige wetenschap helemaal niet van pas! 

Nee, het regiem van de verstandigen en de institutie moet blijven voortduren, al hebben ze het al zo ongeveer al 30000 jaar compleet zitten verkloten, alsof dat de enige liefde van ze is! Maar nogmaals, mijn collegianten leger van doeners heeft die macht echt niet nodig......Hun wereld kan niet bestaan uit de goddeloze dunne denk-ramen (Spinoza zocht echt wat meer) met een pertinente pragmatiek en een passende ambivalente ambitie. Dat doen slechts mensen die alles nog eens 30000 jaar willen verkloten! Toch is bijna alles aan de Universitaire wereld zo gericht. En U weet het zelf wel, dat kan niet duren.
 En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......En de choreografie van het ongenoegen volgt nog steeds dat vaste dramatische patroon, maar het kan de verstandigen en hun institutie niet meer helpen, want wij hebben die macht niet nodig, wij kunnen ons zelf nog veel meer als uit die ban leiden! We zullen de werkelijke Goddelijke rationaliteit krijgen, als we haar goed weten te erkennen en te herkennen. En zelfs zullen we haar kunnen gebruiken! U bent geen wereldvreemde, U bent een kind van God! 

We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen. De Universitaire wereld heeft dat onvermogen ruim 30000 jaar laten zien, het is voorbij.....na zo'n lange mislukking is het eigen ego onmogelijk te sparen. En buiten dat,  alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is, gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;..... ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Nu komt de ruimte die de mens toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

En er is genoeg gepraat, laten we vooral wat gaan doen........want het geveinsde drama wacht op ons,......
 Waar de mens wel geacht wordt de wet te kennen, daar doet de machine (De computer) met zijn symbolische algebra dat niet! Slechts langs een omweg wordt de wet en zijn paradigma ontkend door de krankzinnige wetenschap. Maar ze zal toch overal in de wetenschap toeslaan, de sjoemel software in de auto was slechts het begin! Zoals de oneindige onmacht van de Enzymen zal werken, daar zal U verbaast van staan! Er is een algemene kans-loosheid van de theorie terrorist, zo zal blijken, omdat de natuur zich niet laat commanderen door een dergelijke dwaas!
Alles uit "het al" creëert eerst een zekere instinctie, maar ze is zeker ook het gevolg van gedrag. Gedrag en gewoontes creëren samen de instinctie als beiden samen het tot een zekere evolutie weten te brengen, en de Enzymen spelen daar een zeer bijzondere rol in.
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest. Daar bij geldt het Feynman fenomeen; .....ieder ding is alles. 
Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
het genetische verklaringsmodel wist dus ten onrechte als overwinnaar uit de bus te komen. En slechts de geestelijke vrijheid kan op deze wereld waar en noodzakelijk zijn. De rest kan alleen over de overwinning van de waanzin gaan! En ik heb nooit anders geweten, en nog nooit een seconde getwijfeld aan het idee van mijn geestelijke evolutie. En ze is er ook voor U!
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
De nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, ze waren ook Richard Feynman vreemd. Geloof heet zo iets! Ze staat haaks op de wijze waarop wij telkens de natuur bevechten. Zo wij de natuur bevechten, ze maakt de natuur totaal niet uit! 
Je kan geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende. Feynman doet het enige goede wat ons rest!
Feynman brengt ons het herstel van innerlijk vertrouwen, die door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer word misleid, beschadigd en ondermijnd, simpelweg door wat te bewijzen is ( Zijn QED ) op te schrijven! Wat voor hem te begrijpen was dat schreef hij heel gewoon op! Verder is er voor je mede mens dan ook niets te brengen of te doen.

Heel het andere handelen van de mens, van uit
"Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment. De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.


Maar toch gebeurde het, want het genetische verklaringsmodel wist dus ten onrechte als overwinnaar uit de bus te komen. Weet dat de huidige wetenschap slechts uit oplichters bestaat!
Wilt U het nog even anders tot U door laten dringen, dat kan; ......
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft. 
Men wil slechts de "endogene" normering, die tot stand komt in het spel
van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om
 de “exogene” norm, 
daar waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters zich 
onledig van
houden, alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
De dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....
een gelijk dat er niet is!
Het jammerlijke voor al die ongelovigen is, 
dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt,
door zijn vermogen tot weerstand.
Alleen als je meewerkt met deze functionaliteit is die weerstand er niet.
Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien,
en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......

Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken, daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, dat kan met een computer die volgens de symbolische algebra werkt van George Boole!
Een totale filosofie zoals "een kansberekening" kent geen algemene oplossing's methode, 
die niet expliciet
... die universele wetten van het denken erkent, die de basis vormen voor elke redenering. Dus U en ik zitten al sowieso vast aan het idee van de geestelijke evaluatie. En ze is er ook voor U, want U kan niet ontglippen aan het Feynman fenomeen!

 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
Ofwel dat zwerven buiten de fysische wereld, je kan het als een nadeel zien. Hoe ga jij nu je leven inrichten?
Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel wat je "als wetenschapper hebt opgesteld" en zegt te weten. Bijvoorbeeld dat falende genetische verklaring's model?
of met de overeenkomstige handicap van andere mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen,
met een zekere geestelijke evaluatie van elke daad?
Die wel dicht bij het echte leven staan en hun geweten de rol laten spelen, die hen steeds weer tot het leven wekt?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen? Alsof uw geweten thuis in een koelbox is blijven liggen als een afzonderlijk hersen onderdeel?


Tegen elkaar oplopen of te hoop lopen is geen optie, oorlogen zijn op geen enkele manier een optie! In de natuur als universeel geheel heeft het slechts de seksuele dimorfie gebracht, maar de dwazen hebben er nog steeds de meest dwaze theorie over. Doch, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" , We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben! Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar! Darwin wilde geen verklaring voor de seksuele dimorfie geven, .....Had hij hem soms niet gezien? Het is foutief het publiek te misleiden, en het getuigt van arrogantie dat te blijven doen! Wat Halton Arp1 in de kosmologie en sterrenkunde constateerde, blijkt de misdaad van de totale wetenschap!
Om het anders te zeggen, het onzijdige flikker-volk kan de boel genetisch alleen maar op zijn kop zetten tot het een totale chaos is! Het is ze al bijna helemaal gelukt! 

Het is zo duidelijk als maar zijn kan, ........ hoe ons alles geleverd wordt! Gebruik is legitiem, maar het misbruik is alleen al daarom een misdaad, ten opzichte van allen die hier leven en wonen!
Deze bijzonderheid heeft Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
Juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, want hé, wat valt er nog te begrijpen van het deeltje op zich, niets! De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!Zwerven buiten deze wereld ~ een totale filosofie
 
‘Ik zwerf hier en daar,
zonder te weten wat ik zoek.
Wild en ongebreideld
weet ik niet waar ik ga.
Ik vermaak me, zonder doel,
en aanschouw daarmee het eindeloze’.


[Wijde Weetniet, Zhuang Zi, H 11:4]
Wij worden wakker, maar niet heus!
Het eindeloze geeft ons nog steeds niets!


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
"Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....geestelijke-vrijheid zo noemen ze dat!

 
Nardocus Filosofus
 
cbs