Over de voorzienigheid,.....

Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Zo we de werkvormen hebben die ruimte en tijd beslaan hebben we een zeker bevattings-vermogen nodig. Dit om het doen altijd in eren te houden.
Maar weet dan ook.... 
Wist U het niet; ......Een Goddelijk energie systeem kan niet van ridicule oorsprong zijn, ....dat systeem wordt slechts gepredikt, door Gekken die denken dat er hier geen coherentie en consistentie is! De bewijzen daartoe zijn uiteraard nul............
Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!

De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke! De mens waar hij macht over heeft wordt slechts ziek. 


 De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie, in al zijn fractie's. En de mensen hebben de beheersbaarheid er ook bij gekregen. Hun imperium heeft dus wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch niet verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken? IS het niet zo dat we altijd de empatische middelen moeten gebruiken, sluit dit slechts aan bij hoe het voorzien is. Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, maar de paramita voldoen slechts. En zo is het ook mijn wonder van existeren......de wonderschone autistische pracht, en zo heeft het dan ook niets van het redeneren van de krankzinnige wetenschap......en al helemaal niet van de politiek.
Ja, zo is het dus volgens mij, en dit bracht mijn autisme, en voor mij is het een pracht........

Toch Erwin Schrödinger ......zei het zo.....De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Toch hebben we deze, er is in voorzien. En het is met de volledige echte empatische redenen van geest, liefde, reden en brein, als het leven te begrijpen, en dat met de meest vreemde categorieën voor een filosoof: ....openbaring, zonde, een waarheid die er ‘plots’ is.

"De zeer algemene versie van Mach's principe is"
"lokale natuurkundige wetten worden bepaald door de grootschalige structuur van het universum"
Met 10x de sterkte van de +/- 6 zoals wij het in een normale parameterisch differentiaal vergelijking kunnen brengen.
Een endogene functie, de door mensen bedachte functie, is een enkele exotische functie,
Dit is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden,
de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T.
De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), 
 wordt wiskundig gezien opgevat als een parameter vergelijking met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde,
tegelijkertijd een functie van x worden.
De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde,
dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd',
niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet.
Slechts onze dagelijkse tijd kunnen we deze indeling geven. 
Opdat we de participatie in bepaalde tijdstippen kunnen verdelen, 
zo wij de dagen hebben van leven.


Richard Feynman wist daar door waarom de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen.
De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel`s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen! 
Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met 
hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt, bijvoorbeeld in de 
wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen, ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat 
het deeltje aan het zijn is gerelateerd, anders zou het pad-integraal geen feit kunnen zijn. Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is! De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.

Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het 
ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.


Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als U die echo weet te volgen, en Richard Feynman was daar precies de persoon voor!
 Het onderwerp van de voorzienigheid is de methode van de bevatting van de Enige Scheppende kracht door ieder van ons.  Zo we daar in slagen kunnen we over "De functionerende universele Geest" spreken. Een ontkenning van deze enige scheppende kracht heeft een ziekelijke decadentie en dat maakt de proportie van de ziekte alleen maar erger.........daarom zal het proces van genezing de voorzienigheid uiteindelijk totaal missen.......
Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Alle waarheids- processen hebben volgens Søren Kierkegaard als onderdeel de Aforismen.
Daar moet men ''NOTIE" van hebben of nemen.........het gebeurd echter niet. Alleen "AUTISTEN" vinden iets terug in hun zelf rond deze notie.......en ze is dan positief, want...........


Het hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets! Ze gaat dan ook voorbij aan alle werkelijke en noodzakelijke "Endogene taken en functie,s"
"Het menselijk lichaam is biologisch goed aangepast aan zijn natuurlijke staat ofwel zijn omgeving. Daarom is het ook in staat zichzelf te regenereren en te ontgiften. Daartoe start het steeds een proces in de stofwisseling waarbij schadelijke en vreemde stoffen door verschillende chemische processen worden omgezet in uitscheidbare stoffen. Organen zoals de levergalblaas, nieren, darmen, weefselvocht, longen en huid zijn essentieel voor het lichaam ontgifting​ De darmen scheiden bijvoorbeeld de meeste afvalstoffen uit het bloed door de ontlasting, en wat overblijft gaat door de aderen naar de lever​ Om op hun beurt gifstoffen om te zetten en ze water-oplosbaar te maken. ze worden via de bloedbaan getransporteerd en in de nieren afgevoerd, terwijl de in vet oplosbare componenten worden opgeslagen in de gal. Dit Ontgiften voorkomt ziekten op vele manieren en kan worden ondersteund door methoden zoals zuivering of ontzuring van het lichaam.


Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Doch de "Religie en echte wetenschap" is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen, en DAAR mag je zelfs een zekere NOTIE van hebben OOK. Zo er een zekere notie is kunnen we haar integreren, dat deed Richard Feynman met het Bewijs waar hij notie van had.                                        
 Op rampeneren staan er deels fictieve profielen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. Zodra je een fictief profiel van God maakt, moet je zelfs zijn voorzienigheid missen. Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn.
De bewegingswetten van Newton zijn algemeen bekend. ( De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. Maar net als Newton hebben we niets te verzinnen. Het objectief is te bezien, maar het adjectief kunnen we alleen onder bepaalde voorwaarden winnen.) Want ........
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.


Over de voorzienigheid'.........ze maakt duidelijk dat het Leven zo maar even geen atractief-spel is, ze wordt zelfs ziekelijk decadent als ze een bepaalde cadans mist, dit maakt alles beklemmend en bekrompen, en dat is een  wezenlijk gemis voor een ieder. Het is daarom dat we de wetenschap en de politiek NU in zijn totaliteit kunnen missen. 
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......dus hoe het brein de Goddelijke ariabatiek en adiabatiek kan verstaan. En we hebben daarbij de aanpak te bespreken ofwel de normen te bespreken in hun enkelheid, zodat we niet alles verschillend gaan maken en doen. In de ervaring van een consistente NU-dynamiek,  hebben we de absolute aanwezigheid van het multidimensionale zelf nodig...........hier hebben we het ook over de brein-voorwaarden die Euclides nodig had om de Wiskunde TE BEGRIJPEN. En daar er hier in het Adjectief ook een gevoels-deel aanwezig is, kunnen we dat, zo we dat hebben, ook gebruiken.........en wat kan de samenwerking van MAN EN VROUW DAAROM EN DAARMEE ENORM succesvol ZIJN.

 Het onderwerp van de voorzienigheid is de methode van de bevatting van de Enige Scheppende kracht door ieder van ons. Een ontkenning van deze enige scheppende kracht heeft een ziekelijke decadentie en dat maakt de proportie van de ziekte alleen maar erger.........daarom zal dit proces uiteindelijk de voorzienigheid totaal missen.......het is om te walgen hoe het menselijk brein naar de totale Missing-link toe snelt.                                             Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.

Mijn opdrachtgeefster; ....... Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt.
Want naast het OBJECT bestaat ook het ADJECTIEF, waar het Woord veel meer als zijn vorm krijgt.
Dit omdat het nu eenmaal zo is voorzien.........
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
 
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Dat had Spinoza ons al duidelijk gemaakt..........
Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker? Nog nooit is er een grotere algemene debiel op deze Aarde geweest, wanneer wordt hij weer een normaal Mens?
Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen?
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Dat met zijn huichelaars en de kwezelaars?  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Waarom toch is het totale weten waarop we onze seksualiteit ontwikkelen en reageren op seksuele impulsen vanaf de vroege kindertijd, zo  bepalend hoe volledig we volwassen worden en hoe evenwichtig en ‘gezond’ onze psycho-effectieve ontwikkeling is. Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!

En daar ligt dus de enorme fout want;  ..........De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en als "het spektakel object van wetenschap" is er dan aandacht voor. De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, wat een drama van volkomen zinloosheid! En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook. Gekken rot nu eindelijk eens op! "Het Trippenhuis" is een volmaakt gekkenhuis, meer niet!
De illusie dat het beroep op een facultatief weten een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in! Het is totale belachlijkheid een mens zo te willen opvoeden! En tot mislukken gedoemd........
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren, tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen,  het kosmisch plenum laat zich niet scheiden.
 
Maar de indeling en het reglement van deze belachelijke horde is niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar, dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is, veel en veel meer als U denkt!
Ik zou mij toch eens aan deze werkelijkheid gaan houden!


Ook in dit huis!
De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.
U dient namelijk met Uw Kosmos mee te werken!  Het geneste proces zal ook nooit anders aantonen!
Zo is het dat de geaccepteerde menselijke vormen toch weer mogelijk worden! En een andere kans is er niet!
Met zijn radicale scheiding tussen geloof en weten voltooide Kant een denkbeweging die toch weer los gelaten zal moeten worden. Het is de genetica die anders heeft beslist! Al dacht men dat geen enkele geloofsclaim als kennis kon worden beschouwd.

Laat U dus niet van de wijs brengen, nog steeds staat in de metafysica de retorische werking van de taal centraal. Deze "waarheid" is daar dus voornamelijk een overeenstemming van het denken, en de dingen worden daar nooit anders opgevat. Daar is niets anders dan "een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke relaties die, op poëtische of retorische wijze verheven, overgedragen en opgesierd worden door de krankzinnige wetenschap!
De waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, ik en Moeder Teresa noemen dat de voorzienigheid, het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Maar deze duisternis, daar moeten we vanaf.......
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vindt.
Maar dat is dus niet zo, .....gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven, zo is het ook voorzien!

Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Dat is de voorziening die ik ken, waar ik de geestkracht voor tracht op te brengen, dit om mijn verhaal te doen!
Het is zo'n goede voorziening dat iedereen hem in mij lezen kan........Zo is ze heel iets anders als het pendulum van de geest, zij wisselt slechts tussen betekenis en onzin, en als je de voorziening om deze betekenis te winnen, niet hebt, verval je dus automatisch in de onzin!

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Hoe bijzonder is de voorzienigheid? Heeft U enig vermoeden?
En U zou dit allemaal weg willen doen, waarom een vredesnaam, vertel mij dat even?

Ja, en dan zitten we toch nog met de computer, ......... Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men de voorspelbare teksten produceert, die ver en ver afstaan van de nodige assistentie!
 Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen. Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen. Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als die nu is aan de algemene ziekte lijdt? En als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 Maar zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!
Maar enig affectie kan er buiten de werkelijkheid niet bestaan!

Het denken in dit heden is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken.
En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn! Ach, heeft men het NU over de priveleges van het indivudu, hoe zouden ze daar nu op moeten komen? Wat brengt "Low en Orde" , .......... De bazen van de globale economie blijven alleen onkwetsbaar en rijk!

De wetenschap kent hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet!
Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. De bazen hebben de rijkdom heelgewoon kado gekregen!
De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis

Maar op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zo als ze voorzien waren, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is!
Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! 
U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!
U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
In het mensen verstand blijken dus vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet, en U blijkt steeds maar weer door uw eigen beperktheid in deze situatie te worden gedrongen.
Dus dit gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet! In de enkele twijfel laat zich slechts "De Notie" ontwikkellen.

Alle voorzienigheid heeft dus ook "zijn" biologische vormen, ze zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit.
En zo was het ook voorzien...........Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest.
De krankzinnige elite vindt echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen.
Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd?
Om diepe geheimen te ontraadselen, die toch blijken te zijn voorzien, moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen.
En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden, die eigenlijk de eigen tekort-komingen zijn, want in alles is voorzien!
 En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos!
Want vind jij jezelf anders een goede beslisser?
Goede besluiten nemen is lastig door onze cognitieve bias.
Ze is een beperking van ons denken door geheugenfouten, misrekening en sociale attributie.
Wat we weten is net zo min altijd betrouwbaar als wat we ons herinneren.
"Niet alleen ......... Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte gevoeld", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
Ik kan U dus niet anders als op de voorzienigheid wijzen!
En wat de krankzinnige wetenschap wil, daar kan en zal ik dus niet "zomaar" aan beginnen!
Ik sta niet te grommen bij ieder model, maar zie in dat iedere dyscussie kritisch moet worden beschouwd.
Het meeste heeft Richard Feynman al gezegd; .........ze moet met vreugde door iedereen worden verwelkomd,.......daarin moet worden voorzien!
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
Alleen de mens die tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel" zal daarin slagen,
Daar zijn denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Alle vreugde en vooruitgang van de mens is hier uit deze richting te verwachten!
Zo moest het worden voorzien, en zo is het in alle geslaagde culturen ook voorzien!
Door dit te leren ontstaat er bij elke werkelijke leeraktiviteit ook gedrag's-verbetering.
Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.
Wij zijn echter opnieuw in een zo zware radicaliteit verdaagd, dat de continuïteit van het systeem definitief is doorbroken. De bewogenheid om tot dat specifieke leren te komen, ze bestaat bijna niet meer!
Het huidige ressentiment heeft de cultuur met zijn oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
En ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.
De algemene voorzienigheid die past hen niet, zo vinden zij!

Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie zoals ze ook voorzien is, om de grote vormconventies in haar ontwikkeling geboren te zien worden, .........
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de rede toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten,
de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Kort en goed vertelt, het was allemaal voorzien! Alleen "De regelnichten van deze Wereld" kwamen met het idee dat er in de helft maar voorzien was, ...........daarbij werd Kant te help geroepen.
De bezinning werd verworpen, door radicale scheiding tussen geloof en weten aan te brengen!
Een scheiding die de Godelijke-voorzienigheid niet erkent, doch ........de logos is! 
Het denken denkt waarheid, ze heeft fundament, daar waar ze ook Uw geestelijke wereld weet te betreden.

Alle werk en ambacht, het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg, sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt; ....
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. 
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven.

"De Bijaard van de onzin" heeft geklonken,
en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven!
Ja, ook bij hen zelf is de Angst iets ongrijpbaars,
haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept.
Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
Men moet zichzelf ook de vraag stellen;......
wat er gebeurt wanneer de psychopathologie de angst definieert,
als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid,
en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist.
Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven,
voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
Men kan dan ook niet aantonen dat er iets van is voorzien!
omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
 Hoogst nodig word het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen,
dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat,
zodat de gammele structuren van het commanderende intellect,
er geen minuut vat meer op hebben!
Zo bestaat er voor ons een zeer solide bescherming,
voor alles wat ons heilig is.

Want, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren, zo hadden en hebben zij met die ambitie een enorm probleem.
Want ze kan slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vind.
Wetenschap is een talige activiteit, zo zie Wittgenstein, dus wetenschapsfilosofie is eigenlijk taalfilosofie, meer niet! Waar de positivisten beweerden dat wat gezegd kan worden het enige zinvolle is en de rest onzin, ........
Zo vond Wittgenstein juist belangrijker wat níet logisch kan worden beargumenteerd, maar als ethische en esthetische oordeel in haar kunst kan worden getóónd, zoals ze dus is voorzien!
 Met zijn taalfilosofie, waarin hij in de Tractatus de omvang en de grenzen van de gewone taal aangeeft, probeerde Wittgenstein dan ook niet de kustlijn van dat talige eiland in kaart te brengen, maar het begin van de oceaan die altijd al was voorzien! Zij die wat anders vertellen kunnen alleen maar fabeljes vertellen.

Wetenschappelijke en technische kennis zonder meer beschouwde Wittgenstein als het begin van het einde van de mensheid. En dat ook omdat we niet van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, ............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst.
Niet bij de samenlevingen die worden geconfronteerd met de uitdagingen als gevolg van het zelf gecreëerde, ..........
en dat met − en eerst verborgen − de mogelijkheid om al het leven op aarde te vernietigen!

Deze capaciteit bestaat pas sinds enkele decennia.
Zo worden door Ulrich Beck de ecologische risico’s van een Tsjernobyl gebruikt als een typevoorbeeld.
Deze zware nucleaire ramp,  gebeurde enkele maanden voor de publicatie van Becks eerste boek over de risicomaatschappij.
Het belang van de sociologische benadering van Beck en de taalkundige van Wittgenstein is dat de ecologische crisis niet als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt, zover mag het ook nooit meer komen. Ze is meer als onvoorzien!

We zijn aan de tijd toegekomen dat de ”bewaarders van de legende, verhalen, cultuur, rituelen, en mythen, en alle de Oude Stam Gewoonten” nodig zijn om ons te herstellen in heelheid.
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
De ”Krijgers van de Regenboog” zouden deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of ”elohi” onderwijzen. Zij zouden hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij zouden hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is.
De oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip ontbreken Ze zouden onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.
Ze zullen de mensen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
Hun kinderen zouden eens te meer vrij kunnen rondhollen en genieten van de schatten van Natuur en Moeder Aarde. Vrij van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht.

Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden......... ik weet echter wel beter! Zo is het niet voorzien.........er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
Mocht U het niet weten, zo is het voorzien!
Wij normale mensen hebben het niet om verbeten met de wetenschap en politici bezig te zijn, want ze zijn heelgewoon GEK.
Stop met het idee dat U die verbetenheid via een publiek programma zou moeten etaleren, want ook dat maakt U heelgewoon GEK.
Noem het maar facebook GEK.

Ik kan U wel vertellen hoe het voorzien is, Uw inzichten te verkrijgen!
En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest........... de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! De GEKTE van de krankzinnige wetenschap maakt dat ze niet over gevorderde inzichten kan beschikken!  Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met  de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Deze Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen?
Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........Ze is voor ons niet tot in een volledige objectieve situatie te brengen, juist daardoor is er ook het adjectief.........
Juist daarin is VOOR ONS niet voorzien, OMDAT DIT TEVEEL ENERGIE KOST.
De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zo is het dat er in de objectieve realiteit is voorzien!
Maar een objectieve wetenschappelijke benadering van de kosmos is onmogelijk, want ze heeft uw eigen ogen en het eigen brein en objectiviteit daarbij daarbij nodig, zo zei Euclides........ niet voor niets.
De 4de ,dimensie is altijd al de brein dimensie geweest!
Ook Spinoza deed een duit in het zakje, zo eindigheid en oneindigheid zijn voorzien, heeft de wetenschap zijn wiskunde te sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 

De krankzinnige wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. 
De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden, buiten alles wat als begrip voorzien is, stel het zo; .........de logos is!

“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!

Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; .....woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. U zal daar echter NIETS tegenkomen van wat tot de Goddelijke Voorzienigheid behoort!
Daarmee is voor hen de evolutie richting "De Eén" defenitief gestopt!
Al, werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
Of, om datzelfde nog onomwondener uit te drukken:.......als Hij de wereld niet beter heeft ingericht, komt dat omdat hij het niet beter kon, en ook niet beter kan. Daarom is het dus ook zo dat U wel met Uw Kosmos meewerken moet!
Als er een God is, die je geschapen heeft, dan is Hij ongetwijfeld almachtig en zou Hij al je lijden kunnen voorkomen. Heb dus maar geen hoop dat aan je lijden ooit een einde zal komen, want waartoe zou je anders leven, dan om te lijden en te sterven!” 
 Weet men dan niet, dat de mens als persoon het geringste deel van zichzelf is geworden, en dat het bijna niet de moeite waard is hem te redden, wanneer men al het overige verliest?
Vind U dat de wereldorde naar onze grillen zou moeten veranderen, de natuur aan onze wetten onderworpen zou moeten zijn en worden, en wij alleen maar op een bepaalde plek een stad hoefden te bouwen om de natuur een natuur-ramp te ontzeggen, welke ook?
Weet U het, dat wat het ecologische-drama met de huidige mens doet, en heeft gedaan?
Even niet liegen, heren van de wetenschap en de politiek!
De krankzinnige wetenschap is niet tot enige objectiviteit in staat.........t.o.v. van de situatie van de mens, en de ecologische gevolgen van deze situatie!
En de "levensstandaard" waar men overal zo graag over spreekt, is een economisch begrip, geen beschavingsbegrip. De verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie.

Maar U mocht het zich steeds realiseren, maar U kon het niet; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De krankzinnige wetenschap en de politiek trachten zich aan illusie te koesteren, en ze wordt zelfs steeds gebracht in een Ad-hoc beleid, 
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen, ..........
maar ik weet waar aan ik mij kan koesteren!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Doch, een tautologie is een redenering waarvan de logische structuur in de zinnen dusdanig is dat deze niet onwaar kan zijn. Het begrip tautologie werd door Ludwig Wittgenstein in de logica ingevoerd. Bijvoorbeeld de zin:
het regent of het regent niet
Deze zin is altijd waar. In een logische formule ziet deze tautologie er zo uit:........
r ∨ ¬ r {\displaystyle r\lor \lnot r} , zo is het in het grijze hoofd met de Nullisomie begonnen!
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
De Goddelijke voorzienigheid is altijd logisch en volledig..........
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid . Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!

De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach, noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Hoe gek bent U, wat is er toch met U gebeurd?
Wist U het niet, de Aneuploïdie heeft zo zijn gevolgen op het vormaantal chromosomen!
Hoe helpen we de mens van de opvolgende gevolgen af?
U krankzinnige wetenschap?
Kenmerkend aan de Ubermensch is dat hij de vrede aankan, hij weet zich te koesteren.
De Übermensch is zich bewust van deze aard van de werkelijkheid. Hij bezit de kracht om deze te smeden tot één geheel, één stijl. Het echte weten is je aan God Wijden.........altijd al geweest!
Uiteraard hou ik van openheid, ik hou niet van de haarkloverij!
Want als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Ook Hemel, Aarde, en de Wording zou ik er niet door kunnen uitstellen........
zo is alles op zijn tijd.....
Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule",
laat deze formule opnieuw de goede zijn .....

Maar nog steeds heeft het openbare doen van de mens geen kwaliteit, is de producent van zieke en verwarde mensen, en dat in enorme aantallen. Ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. Maar wat als je deze ethische rationaliteit en deze filosofische pretenties niet kent? Ik kan dit onderscheid al heel mijn leven toevallig wel maken......... En de  scholastieke arts vondt helaas daarna alleen een pragmatische oplossing voor het nog steeds vigerende probleem van de psychische en somatische origine der geestesziekten. 
Als wetenschap en politiek soms denken dit fatum compleet te verbergen, zoals altijd, helaas voor hen,  dat gaat niet meer, het is nu echt de andere tijd.........

Want Ja, De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.

Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...
hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.

Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief
onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!

Mocht U het niet weten, waanzin en sadisme zijn menselijke eigenschappen ofwel brein-verwekkingen.
God heeft geen menselijke eigenschappen en zeer zeker geen "Brein", dus ook zeer zeker geen "zondeval" beleefd.
Je maakt dus een enorme fout "God" menselijke eigenschappen toe te dichten.
"God" is oerbron van oorzakelijkheid, wetmatigheid en energie, en het bleek mij zelfs "Een Auto Reverse systeem".
Hij lijkt mij zelfs die wetmatigheid zelf, kan er dus niet over beslissen om al of niet te ontploffen, .....
De wetenschap heeft dit Auto -reverse-systeem uiterst slecht begrepen.

Zonder manifestatie is er echter geen wet, maar dankzij de auto-reverse geldt dit welzeker ook omgekeerd.
God heeft geen brein, kan dus ook niet weten welk een ellende aan de ontploffing is verbonden.
De Bom is dus een ecologische ramp, door de mens geschapen, .......
Einstein bracht alleen maar eigenzinnigheid aan, voorwoord aan de ramp
Niets van ook maar iets van wat voorzien was!
Hij had veel beter naar het gekkenhuis afgevoerd kunnen worden, zoals zijn moeder zei!
 
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......   
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor ons in elk knooppunt een evenwichtstoestand gelden.
Het is U misschien raar dat ik het U vertel, maar "God" is vreugde! 
Smart bestaat uit het niet heel-zijn, "God" kan er niets aan doen, dat jij nog niet heel bent. En God kan daar onmogelijk over nadenken!
Wat een prachtige gedachte die Kirchhoff ons daarom voorzet, en hij bleek nog te werken ook!
Het was niet de waan van ene meneer Einstein!
En "God" had het ook niet ons samen even "Heel" te maken.
Het werd dus de ecologische ramp!
Nooit is er verdrietiger omgegaan met wat er voorzien was,
en als we zo doorgaan dan zal het nog verdrietiger worden!
Helaas!!!!!!!
Kom vrienden, het is hoogtijd dat er iets gaat veranderen in ons.......

Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de auto-reverse is een Goddelijk proces.
Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen!  
Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.

De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....zoals het voorzien is.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".

Want het geen bewezen is vertelt over "De identificatie".
DE Identificatie met het goddelijk zijn, ofwel in yoga termen; ..... er is een zekere realisatie van uit het subjectieve......het is de enige manier om ook een stuk van het kosmische klimaat te leren kennen!.
Een realisatie waar de krankzinnige wetenschap nog steeds op geen enkele manier bij kan, noch iets van kan begrijpen!
Hier heb ik U de complete werkelijkheid , zowel de inwendige als de uitwendige wetenschappelijke werkelijkheid verteld ,,,,,,,zoals ook U haar als onderdeel van de ziele identificatie mag leren kennen. En wat generatie op geranatie kan geschieden......en dat in een enkel nominaal moment! We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . ) En de Radar is maar beperkt in de qwantum limit, ze moet een plaats hebben!  In een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
  We hebben slechts het Juweel van Feynman!
Het najagen van enige andere bevrediging is slechts een surrogaat voor het vinden van de rede, om eer, macht en rijkdom. Ze is de galg die U belet de waarheid te vinden in Uzelf.
Deze waarheid heeft helemaal niets met de Mammon en de algemene winst optimalisatie!
De focus ligt daar op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort. Het brengt alles en alles tot de ecologische ondergang en ellende.
En ik wijs U er op, zo is het allemaal niet voorzien.........geen enkele minuut van Uw leven!
De krankzinnige wetenschap kan wel denken dat ze theorie heeft, maar werkt het?
Totaal Niet Dus......

 

Kierkegaard heeft zien aankomen dat nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zou confronteren. Voor hem is er dan maar één middel, het paardenmiddel: dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden; het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders. Kierkegaard herneemt de evolutie van angst en vrijheid, vanaf de antieken, via de middeleeuwen tot op zijn dagen. En hij vermoedt dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
De voorzienigheid sluit maar op een enkel ding aan, h
eel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. 

Let wel, omdat de voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ (als een religieus statuut aan het mens-zijn meegegeven) voorwaarde is voor gemeenschap.
Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten.

Zo is het dat U zich magnifiek en nieuw en tegelijkertijd akelig en
ironisch voelt met uw kennis tegenover het bestaan in zijn geheel! U hebt bij Uzelf
ontdekt dat de oude mensen- en dierenwereld, de hele oertijd zelfs, het hele verleden van alle,
voor indrukken ontvankelijke Zijn, in U voortdicht, voortbemint,voorthaat,
voortconcludeert, – U ben plotseling midden in deze droom ontwaakt, maar enkel tot het
bewustzijn dat U nu eenmaal droomt en dat U verder dromen moet om niet te gronde te gaan:
zoals de slaapwandelaar verder moet dromen om niet ten val te komen. Wat betekent ‘schijn’
nu voor U? Waarachtig niet de tegenstelling tot een of ander wezen, - wat weet U over welk
wezen dan ook te vertellen, anders dan juist de predikaten van de schijn ervan!

De Schijn is voor mij (DE NAR) juist datgene wat invloed uitoefent en leeft, iets wat in zijn zelfspot zo ver
gaat mij te laten voelen dat hier niets meer is dan schijn en dwaallicht en spokendans,-dat te
midden van al deze dromers zoals U, ‘de kennende’, de dans dans, dat kennende een
middel is om de aardse dans te rekken, en in zoverre een van de ceremoniemeesters van het bestaan is,
en dat de verheven doortastendheid en samenhang van alle kennis misschien het
hoogste middel is en zijn zal om de algemeenheid van de dromerij en het onderlinge begrip
van al deze dromers en juist daardoor de duurzaamheid van de droom in stand te houden.
Althans ik heb het toch ook beleefd; .........Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
Terwijl “God die voor alles zorgt, en altijd heeft gezorgd voor Zijn schepselen,  en Hij zal dat blijven doen, onvoorwaardelijk.
 De  antipathische sympathie van de krankzinnige wetenschap, die uitgesproken wordt bevestigt alleen maar alle dubbelzinnigheid:....... men spreekt van zoete angst, van een vreemde of schuwe angst, die door de theorie zou worden bevestigd . De reactie van de mens op het diepste levensmysterie wordt met identieke termen beschrijven: het is tegelijk “fascinosum” (boeiend) én “tremendum” (vreeswekkend). Angst is en heeft dus geen verhouding tot iets uiterlijks: “Alleen met een prozaïsche domheid kan gedacht worden dat angst een verstoring van het mens-zijn is” En kan dus geen reden zijn van politiek en wetenschappelijk ligitiem  handelen!
Ook is angst geen stempel waaruit blijkt dat de mensheid gedoemd zou zijn tot onvrijheid, zoals veel theologen hebben beweerd. Integendeel, angst drukt uit dat de mens een hogere bestemming heeft dan louter aan de natuur gebonden te zijn: “Men vindt bij het dier dan ook geen angst, omdat het in zijn natuur niet bepaald is als geest”. Onze angst houdt de vraag wakker naar Uw en mijn statuut in dit bestaan.
Angst is (net als héél de mens) het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie. In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar in deze tijd van domheid zullen ze hem alleen maar dodelijk bedreigen! 

Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden: ......
Wij worden duizelig en dat is nog geen reden, "je maar vast te klampen aan de eindigheid”.
Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het nu precies direct. In de huidige stucturen  “klampt hij zich in zijn duizeling maar direct vast aan de eindigheid”.

Dit ‘vastklampen aan de eindigheid’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid. U breekt de afgrond van alle mogelijkheden zoals ze voorzien zijn op. Heeft U werkelijk naar deze beperking van deze voorzieningheid gezocht? 
Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object heeft, in de zin van het al-mogelijke, krijgt bij groei van bewustwording de angst een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object, de Nullosomie speelt zich in de chromosomen al direct op.
 Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Maar de Nullosomie speelt zich onherroepelijk in de chromosomen af!
Zo is het voorzien..........
Ik schrijf zijn proefschrift dus verder, ik heb geen andere mogelijkheid, ik moet het over de levens formule hebben die ons red!

Dat is het dus, .........Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule"
Zo is leukemie. Kanker, ontstaan door ontspoorde celdeling, en kankercellen hebben een onverbiddelijke drang tot steeds maar weer delen:
...................het zijn gemene delers.
Maar wat heeft dat met de chromosomen te maken?
Enkele honderden van de 23.000 genen in ons handleidingenboek beschrijven de aanmaak van eiwitten die het celdelingsproces verzorgen.
Sommige eiwitten vormen een gaspedaal die celdeling versnelt, andere vormen een rem.
De rem mag pas worden losgelaten en het gas ingetrapt als het verkeerslicht op groen springt.
Dat verkeerslicht staat onder strenge controle van de weefsels waarin de cel zich bevindt.
Een kankercel is als een auto met een aso achter het stuur: ........plankgas rechtsaf door rood.
Een vraag die menig moleculair kankeronderzoeker bezighoudt is: hoe wordt iets zo asociaal?
Kankercellen zijn van oorsprong gezonde cellen die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 

Maar als de krankzinnige wetenschap deze algemene mogelijkheid niet in wil zien, Kierkegaard kende hem als mogelijkheid ook al, moet ze vooral maar in de eindigheid verder gaan! De diepste ondergang door alle ecologische en maatschappelijke blunders te gemoed!


Natuurlijk maakt dan alleen al de immense stroom vernietigende activiteiten welke op deze planeet eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd, een zekere mate van instinctieve angst voor cataclysmes niet ongegrond. Wij weten allemaal dat het zo niet langer kan, en  zien het bewijs hiervan reeds dagelijks om ons heen in de vorm van talloze aardbevingen, overstromingen en bosbranden.
Maar anders dan in termen van ‘schuld en boete’ á la Dostojevski en anders dan een vermeende dag des oordeels, of de Hollywood varianten daarop (‘2012’) hoeft de ontknoping allerminst te ontaarden in een wereldomvattende vernietigingsgolf. Wanneer op voldoende schaal het inzicht doorbreekt in wie en wat wij werkelijk zijn en wat wij in potentie vermogen, en wanneer een intieme band met de kosmos wordt hersteld in het besef dat wij zelf het doel zijn van een langdurig evolutieproces, dan gloort letterlijk het licht binnen handbereik. Dan zal het zijn alsof we uit een donkere kamer plots in het volle daglicht treden. Per slot van rekening verwacht het universum ons, - en dat hoeft geen ‘afrekening’ in te houden. En dat zal het ook niet inhouden.........als we het pad maar aanhouden zoals het is voorzien.
Wij worden verwacht, maar niet op de wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’. Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen dat door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
Dan zal ook een collectieve karmische ‘schuld’ (Wet van reflectie, - dus nooit in de zin van ‘straf’) haar betekenis ad hoc kunnen verliezen in die zin dat we niet overmatig onder een cataclysmische overgang gebukt hoeven te gaan. Dan zal tevens blijken dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. Op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten. 
Daarbij heeft U aangaande de verhouding angst en samenleving alleen maar een paar simpele inzichten nodig!
Dit om de vernietigende stromen te vermijden, onvermijdelijk in het huidige communicatie netwerk, de krankzinnige wetenschap en politiek werkt ad'-hoc, altijd, daar waar het cognitieve de nodige structuur niet heeft.


Immers dit is niet te vermijden;...... Een 'ad hoc-netwerk' is een draadloos netwerk zonder hoofdcomputer. Computers gebruiken andere computers als tussenstation om contact te maken. Een 'ad hoc-hypothese' wordt in de wetenschap gebruikt om zaken uit te leggen die een oorspronkelijke wetenschappelijke theorie kunnen weerleggen.
De theorie, welke theorie ook, wordt dus altijd beschermd door de ad hoc-hypothese. Zo we Kierkegaard niet volgen, dan is het lot van deze Wereld getekend..........en ook Dientengevolge hebben ze zich aangewend steeds alleen maar ad hoc te leren. Daardoor ontstaan er ernorme risico's in deze maatschappij, daar er geen spraken is van een efficiente beheersing........ waarna "een verbeelding van het juiste" bij de krankzinnige wetenschap volgt, maar het juiste is er nooit, het is en blijft een ad hoc-hypothese, ze is niet objectief of adjectief, zo zijn er geen wezenlijke baten, zo snellen we rechtstreeks naar "De MISSING-LINK" zonder de nodige beheersing .........en met een AD-HOC BELEID.
ZELFS IN DE LIEFDE MAG ER GEEN AD-HOC BELEID BESTAAN, WANT ZE IS VERWOESTEND.
  Een mens moet dus nog steeds met zichzelf als patiënt weten om te gaan, om "De overwinning van de Geest" er toch uit te slepen, en dat met een nog nimmer achterhaalde diepgang. En dit kan, daar "God" nog steeds voor ons blijft zorgen!

 Alle academische geschriften blijven dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Het bedrijven in "bedrijven en partijen" is een ad hoc beleid.........
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Richard P Feynman; .....Nu
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.
En zo is het dus onomstotelijk voorzien, een ander bewijs is er niet te leveren, en dat natuurlijk nog minder met een ad hoc beleid!
De krankzinnigen.........Wetenschap en politiek leveren een leugen, ongekend .
Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op!

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit?
En dat na Spinoza? De krankzinnigen, de wetenschap en de politiek! 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn.
Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is
Mijn verhaal juist en bekend

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
 is het niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
  Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 
Ja, zij zijn dus een stoornis in wat ik noem "Het geneste proces"

Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij.
De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen  aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet!
Want precies omdat men denkt alle demonie te boven te zijn, nestelt deze zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute (d.i. pseudo-religieuze) pretenties van medische of sociale wetenschap. Zij heet alleen niet meer Beëlzebub of Mefistofeles, maar ‘Publieke Opinie’, ‘De Wetenschap’ of ‘Nut van het Algemeen’. Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. De existerende enkeling zal het echter niet gemakkelijk krijgen, want zo gauw hij zich roert, klitten de ‘spastische kikkers’ aaneen.
Maar het ad hoc beleid van de krankzinnige wetenschap en politeik kan NU wel "afgevlagd" worden........
Ik stel het dus, als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
Ik stel het dus, we weten ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit met enige verantwoordelijkheid overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
Het beleid van de krankzinnige heren mag "afgevlagd" worden!
Het ad hoc beleid is niet meer als waardeloos!
U moet weten, Hij is dan niet denk-baar dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, en daar blijkbaar niets van weten wil. Probeert de mens zich alleen aan het wezen van zijn sekse vast te klampen, dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid. Bij uitblijven van innerlijkheid zal hij vertwijfelen en aan de angst ten onder gaan.
Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt.  Dat de voorzienigheid er is, is de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door deze secondantie!
Jou onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld, die vooral over gaat in een tweede secondaire wereld. Op het moment dat het liegen de omgang tussen de leugenaar en zijn omgeving in ernstige problemen brengt, spreken we van pathologisch of ziekelijk gedrag, en zo mogelijk wordt je dan deze secondaire Wereld voorgeschoven, waar geen waarheid bestaat, en slechts Ad hoc maatregelen worden voorgeschreven!
Dat maakt het niet eenvoudig, eigenlijk onmogelijk, om op deze thematiek te reflecteren en tot genuanceerde analyses te komen.

‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
 Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
Want er moet een ad hoc beleid worden gepresenteerd, denkt men............echter .........in alles werd voorzien.........

Zonder de actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!

Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet? Zet de arme leugen, die niet te handhaven is in alle aardse- gebondenheid, direct weg!
Het is wat de materialisten als grove geschut inbrengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, denk Nu eindelijk een in, dat er immer in U al 'geest' aanwezig is, gebruik haar, dat komt ten goede aan de eigen veiligheid van de mens.

Dan pas komt er mogelijkheid meer te weten, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1
We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Zo ongeveer de eigenwijsheid zoals het ecologische probleem steeds laat zien........
Maar ontdek en begrijp ook de proportie ...........
 
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
 Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt. Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt. En waarbij de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.

Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Van een enkele zijde uit kan een SUPER NETWERK niet gerealiseerd worden.......
De huidige realisering is een ad hoc beleid!
Ze heeft niets met ook maar enige wetenschappelijkheid..........

Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, ....
Wel het ad hoc verhaal van de krankzinnige wetenschap en de politiek! En natuurlijk mag dit verhaal  niet verteld worden, want de schuld zoals we hem ons zullen herinneren zal alleen maar groter worden! 

Na het wegen in het lab treedt de onderzoeker een andere soort interface binnen, het immateriële instrument van de statistische analyse. Hij begint met het uitzetten van de Cartesiaanse x- en y-assen om er de interactie van 2 variabelen mee te noteren, of het verloop in de tijd van de waarde van 1 variabele. Vervolgens komt het bepalen van relevant geachte variabelen, het bepalen van minimaal en maximaal te noteren waarden van de variabelen, het selecteren van een steekproefgroep (menselijk, dierlijk, chemisch, atomisch, elektromagnetisch, thermisch, mathematisch, etc.), het daadwerkelijk sonderen, het turven, het (sub)groeperen van wat geturfd is, et cetera. Dat zijn veel epistemologische stappen tussen evenzovele proposities in de wetenschappelijke redenering. Die stappen kloppen nooit precies omdat ze elk een ‘vertaling’ zijn van de voorafgaande naar de volgende propositie in het betoog. Let wel: niet de afzonderlijke proposities zijn in het geding maar de geldigheid, de betrouwbaarheid van de schakels ertussen. Geen enkele wetenschapper ontkomt eraan te vertrouwen (en te doen vertrouwen!) op de geldigheid van de stappen waarmee hij zijn proposities verbindt. Vandaar dat er een beschermend cocon om dat vertrouwen is geweven: een weefsel van routines, rituelen, vakjargon en taboes. Denk aan check en dubbelcheck, dubbelblind experiment, verbetering van het meetinstrumentarium, de slag om de arm (marge!), peer review, het jaarlijkse congres, de eeuwige strijd tegen pseudo-kennis en fraude, het verbod te flirten met de politieke macht, enzovoort.

Uiteindelijk zal het ons te veel worden! Uiteindelijk heeft het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, los van alle ad hoc beslissingen.
Want ze deugen niet:........., de onderzoeker zit in zijn cocon tot over de oren in metafysische speculaties.
Wat is dit toch voor techniek, willen ze het dan zo lief, wil de leugenaar perse' de religie in hun metafysische speculatie betrekken?
Worden zo de wetenschappelijke misdaden bedreven?
Had Kierkegaard al gelijk, zijn deze statistieken voor de mens zo verwoestend?
"Omdat verveling toeneemt en omdat verveling de wortel van het kwaad is, kan het geen wonder zijn dat de wereld achteruitgaat en het kwaad toeneemt. Dit kwaad was al in het begin van de wereld aanwezig. De goden verveelden zich, en dus schiepen ze de mens."
 
"Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren begrepen moet worden. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het naar voren moet worden geleefd."
Is dit wel mogelijk als je niet iets van de transformatie weet, en de weerstand op verschillende gebieden?
Is de verwevenheid van technologie en religie juist daarom een nog vrijwel onontgonnen terrein?
Is het niet beter om de "Goddelijke voorzienigheid" te volgen?
Is het succes van de mens niet te danken aan de deelnamen van de verschillende participanten? 
Die bij tijd en wijlen ook de waanzin durven tegen te spreken!

Mogen de schunnige ad hoc verhalen daarom wel doorgaan? NEEN, ............
Welke graad van misdadigheid heeft het inzich? Hoeveel van de participanten deugd niet! En hoe kan dat toch?
‘Hoe wordt de mens zichzelf?’ De existentie van de mens, zijn bestaan en de manier waarop hij dit vorm geeft, staan centraal in de filosofie van de Deense filosoof. Volgens Kierkegaard is de mens pas echt zichzelf wanneer hij de gelukkige enkeling is!
Pas als hij over de eigen ziel en Geest kan beschikken, zoals het voorzien is!
Het is hoog tijd om wat zaken, die een onderdeel in de reëel existentie vormen, om te zetten!

En zo is COeen niet giftige stof, de mens kon het product van een oxidatie altijd vertrouwen.
Als dit nu niet het geval is, dan is er slechts een grens in de hebzucht overschreden!
Te veel verbranding! Alleen de krankzinnigen van wetenschap en politiek denken wat anders!
De natuur geeft wel zijn grenzen aan, ze hoopt in balans te blijven, de volgende tijd hoopt ze ook nog te leveren, zonder problemen!
Zo fijngevoelig is ze in haar voorzienigheid nog steeds!

Zij, deze gekken vinden dat de ad hoc beslissing bij hen past.
Terwijl deze ze in nog grotere problemen zal brengen.
Tot de nieuwe mens zullen ze het zo nooit brengen...........

De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen.
Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien?
En waarom zijn wij toch altijd zo druk in de weer, trachtend ‘ergens bovenop te geraken’, strevend naar … ‘iets’, meestal gedekt gaand onder de term vooruitgang (meer, beter), maar waar een nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, altoos doorheen schemert? Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in?
In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, en mij was dit een waar genoegen. En dit zal voor ieder van ons gelden, die zich weet te integreren............met het eeuwige.........Zij beschermd mij tegen elke ongereflecteerde verhouding ofwel elke ad hoc beslissing tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijks of kerkelijke macht dan ook. Zou U wat anders willen? Ik zou het gelijk doen!

Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben, NOG VOLSTAAN ZIJ IN EEN AD-HOC BELEID.........
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!


Sluit de krankzinnigen uit jou omgeving daarna gelijk op!
Een wat al te consumentgerichte houding van een zielloze en zedenloze gek wordt namelijk tot in het oneindige van de tijd opgerekt. Een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit overal bedreigt. Plotsklaps wordt er
gesproken over kwaliteitsbeleid, kwaliteitsonderzoek, kwaliteitsaspecten, kwaliteitsborging,
kwaliteitsbewaking, kwaliteitsdimensie of kwaliteitsmanagement. Het is de waanzin of de toepassingen van het begrip kwaliteit zonder een zinvol onderscheid te bewerkstelligen, het is het bewerkstelligen van een adhoc beslissing! Meer nooit! Maar niemand heeft het recht daarbij maar even stil toe te kijken.......dat is de misdadigheid van de huidige tijd! Het is de misdadigheid van wetenschap en politiek!

Evaluatie
Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, wil ik in de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf gelegen is en niet in de ervaring van de lezer.
Ik erkent dan ook alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’). Verdergaan in enige evaluatie heeft alleen zin - als de kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd is.
Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een verband dat door de spreker is gelegd.
Via deze ervaring kan ik van een taaluiting kennis nemen, en is de coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd maar in de uiting zelf. Wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk reconstrueer of realiseer, impliceert dat zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d., eigenschappen van het werk zelf is en niet van mijn ervaring. Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen  andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof.
Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
Het is nog veel meer als idioten volk!
Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus hij is hierin de persoon die inhoud weet te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2  (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
Wat Goed, Mooi en Waar is, valt hier niet te constateren!
De krankzinnige elite kletst maar wat!
Het narratieve gesticht maakt de rechtspraak onmogelijk!
Maar noemt zich zeer onterecht "wetenschap".........

Dit Narratieve sociale bestand
zal uiteindelijk de totale krankzinnigheid blijken!
De heren willen alleen aan hun wartaal wat verdienen.........
Zijn de kansen van ons eigenlijk niet totaal verkeken?
Hoe maakt U het onderscheid tussen ideeën en fenomenen?
Tussen de kennis en de mening? Zo ligt het duidelijk in de mislukte gesprekken, die vastlopen, die vol
lekken zitten, waar naast elkaar werd gepraat, vol weerstand en onbegrip.
Dat gebeurt in deze wereld. Ik weet ook van mezelf dat ik niet bepaald een ‘harde weter en dibater ben,
maar dat lijkt me, geen groot bezwaar. De Ad hoc beslissingen blijken nog steeds waardeloos!
Ik wil hier enkel meningen verzamelen, geen geheime informatie losmaken.  Weet U het niet, het gebruik van objecten  is voor een computer duidelijk problematisch..........Een wat al te consumentgerichte houding van een zielloze en zedenloze gek wordt namelijk tot in het oneindige van de tijd opgerekt. Een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit overal bedreigt. De gekken, de manipulatieve debaters, sluit ze op voordat ze de totaliteit totaal verpesten! Hun naties hebben zijn al naar de knoppen geholpen........hun verrottings  gaat alleen maar door, ...........van jongs-af gewoon gemaakt aan al die onzin!
De onderbuik van Meneer Pieterse wordt nog aardig vol gehouden........maar buiten dat.......
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
Dat is zoals het voorzien is!


De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
En waar het normaal is dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
En dat is niets voor de narratieve krankzinnige leugenaars elite!
Hun Turing-machine de 'turmac' der dwazen is nog steeds als denkbeeldig object bedoeld ... Het werk van een turmac bestaat eruit rijtjes symbolen die wij invoeren ... in een aantal standen; ......per stand kan de reactie op een willekeurig teken anders zijn. ... Wordt hij voor een situatie geplaatst die in de instructietabel niet is voorzien, dan slaat hij af. Deze praktische kant van de 'turmac' zal nooit anders worden...........
Het drama is definitief want, wat er verder nog gemeend en gedacht wordt, bij de lieden die haar invoeren,
is alleen bekend aan het ego........de triompf van de geest mag maar steeds niet worden opgevoerd!
Hoe is het in Godnaam mogelijk dat er ook maar iets hier kan worden opgelost!
U zal het geen enkele wetenschapper of politicus horen uitleggen!
Zij hebben slechts macht nodig om hun krankzinnige gedrag te laten doorgaan, niets anders!
En van jongs-af worden deze streken hen gewoon gemaakt, anders zouden ze dit niet gewoon kunnen zijn!
Want nooit was het ook maar een minuut zo voorzien!

Voor je het weet is iedereen in het computer-tijdperk schelm of schavuit geworden, dat heb je als niemand de triompf van De Geest mag opvoeren! Het zal allemaal een opgevoerde armzaligheid worden.........meer zal het zo echt niet meer worden! En dat nog in een narratieve setting ook, zo wordt het in door de app-industrie gebracht!
narrativiteit en handelen krijgen daar een bijzondere  relatie.........Narrativiteit is de discursieve
wijze waarop de temporele zijnswijze tot taal gebracht is. De mens is drager van verhalen, van het eigen verhaal en van het verhaal waarin het is opgenomen. Maar al deze gezamelijke verhalen hebt U in 99% van de gevallen niet nodig, de realiteit en actualiteit zijn het werkelijke verhaal..........een mens is wat hij doet!
"Laat ze" al deze debielen met hun verhalen! Het zijn slechts de ziekelijke online en economische praktijken van de mens, hun fabeltjes zullen deze mens en zijn cultuur regelrecht verwoesten. Het is dus niets geen orde van buiten, maar alles is intrinsiek aan het bestaande, zo is de mens wat hij doet! 
Als U een goed verhaal kwijt wil, moet U dat heelgewoon doen, en dat in de temporele zienswijze zoals het waarde heeft! Of houd U zich graag met wolken van onzin bezig?
U mag het Uw mede mens best vertellen dat U vindt dat U op de juiste plaats bent aangekomen! En ik denk zelfs dat er meer mensen zijn die innerlijk op precies de juiste plaats zijn aangekomen!
Dat is voorzienigheid, ....... meer nog dan voorzienigheid!
En de krankzinnige wetenschap en politiek zullen er als nog totaal niets van begrijpen! Want ze hebben nog nooit ook maar enige temporele zienswijze afgegeven!
Ze zijn totaal niet in staat om ook maar iets te preciseren, men doet slechts aan lachwekkend onderzoek!
Opnieuw wordt beweerd dat binnen een
selectieproces het gen zich steeds 'zelfzuchtig' gedraagt, dat die 'zelfzuchtigheid' van het
gen de motor is van de biologische evolutie. De krankzinnigen gaan in hun beweringen maar door!
Maar ondertussen moet de temporele zienswijze nog even afgegeven worden!
Want 'Nature red in tooth and claw'. Maar
dat is onwetenschappelijke onzin: een gen is een DNA-molecuul dat wel bepaalde
chemische eigenschappen bezit, maar geen moreel of immoreel gedrag vertoont.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
En daar is dan het gehele temporele verhaal te plaatsen.

Zo onderkennen we dat Kankercellen van oorsprong gezonde cellen zijn, die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 

Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, deze blijkt dus ook "ASO" te kunnen zijn, daarom krijgt het zijn temporele restrictie, want zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
Of eigenlijk moeten we constateren dat een asociale restrictie altijd verkeerd uitvalt.
Zij de 'aso' moet al het goede in de temporele kwestie missen!

De krankzinnig Karl Popper volgen is een zeer ernstige geestes-ziekte.
Hij was de asociale leerling van Selz........
Hij heeft gebruik willen maken van ieder aanstormend ressentiment!
We zijn te verblind of verontrust door de programma's om nog te zien wat er aan mankeerd, ze zijn immers theorie....Het voelt alsof ik mijn afdwalende hersenen de hele tijd terug moet slepen naar deze theoretische tekst.
Dit is al bijna honderd Jaar het geval in de krankzinnige wetenschap.........En altijd wordt zo het "bewijs gevonden van de theorie", het is dus geen echte open course wetenschap.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )

Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
Misschien weet U het niet, maar de eerlijkheid heeft deze valorisatie nodig.......
Vertel het waarmee bezig bent.........
Eerlijkheid is een mooie kernwaarde, maar misschien ook wel de moeilijkste.
Kennisvalorisatie is zeker niet de belangrijkste trend in de sociale wetenschap, zo begint de krankzinnige wetenschap dan gelijk maar te liegen, stel je eens voor dat ze eens de waarheid zouden moeten vertellen.....

De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......
Maar de eerste kwestie is deze temporele afbakening........dus.........


Hoe doe ik onderzoek (1) Temporele afbakening
september 5, 2017september 8, 2017 ~ msvandermeulen
Volg;    Maarten van der Meulen

Valorisatie wordt steeds belangrijker in de wetenschap. Je moet mensen vertellen wat je aan het doen bent. Veel valorisatie richt zich echter vooral op de inhoud van onderzoek. De laatste tijd wordt er ook opgeroepen (bijvoorbeeld hier en hier) om meer inzicht te geven in de ontwikkeling van een wetenschappelijk project. Welke methodologie wordt er gevolgd, welke keuzes worden er gemaakt: hoe doen we onderzoek? Echte open-source wetenschap. Ik ga hier graag in mee: ik vind methodologie namelijk interessant, en ik vind het heel zinnig als mensen hier meer inzicht in krijgen. Daarom schrijf ik deze serie over de methodologie van mijn onderzoek. Soms zullen de overwegingen wat algemener zijn, soms zijn ze heel specifiek. Vandaag direct een belangrijke kwestie: temporele afbakening.

Valore, het bewijs van de noodzaak is zeer eenvoudig te leveren, bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan. Maar dat doet ze niet .....want ze weet niet eens wat meten is!
We weten dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het is de werkelijke VALORÉ .......als er een temporele afbakening aanwezig is! Want er valt niets in de totale leegheid te doen!


Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?
Hoort de tempore afbakening daar niet bij?
Moet ik het soms met de totale leegheid van het bestaan doen?
Het goede wel inzien, maar er niet voor kiezen?
Waar blijven de wezenlijke rechten van de mensen? Laat U niet leeg plukken, door de krankzinnigen!
Rechters van Nederland, stop deze misdadige wetenschappelijke praktijken, dat is uw eerste taak!
Het is verboden een natuurlijke gegeven rationaliteit te verbieden, van het eerste tot het laatste uur van een mens!
Want zij die zich blindstaren op territoria en staten, merken niet op dat wij behalve Nederlander ook mens zijn!
En daarbij is de Verandering en zelfverandering, vooral bij kinderen zeker de regel .........
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken.........
of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd . ...........
Carl Gustav Jung
Het was George Orwell die in 1984 schreef:
“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!
Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Maar de temporele afbakening die nodig is op dit moment komt er beslist niet.........dit betekend de ondergang voor deze cultuur en maatschappij.Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Want het waren dan ook op geen enkel moment overdachte gewoontes......
In de nieuwe moderne tijd zal er bij een versterking van het existentionisme ruimte moeten blijven voor anderen!
De echte ethische noodzakelijkheden moeten kunnen doorbreken!
De Nu opgetrokken muren moeten worden afgewezen!
Moet iedereen naar de pijpen dansen van de krankzinnige wetenschap!
Blijf wakker voor dat gene wat aan gene zijde van het gewone ligt,
en uiteindelijk waakt over het gewone zelf!

Weet dat zodoende de doordachte levenskunst noodzakelijk is!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
Waar is de temporele afbakening?
Is dat niet het eerste onderdeel van iedere evaluatie?
Volaré ......kom met Uw liefde tot God!
Waarom is de krankzinnige wetenschap en de politiek zo gek dat ze altijd in onmin met de andere mens wil geraken! Is het zo moeilijk voor de medemens te zorgen slampamper?
Het is niet de bedoeling om de lusten uit het leven te bannen, dat doen slechts de gekken.....
Het doet erom hoe U ze gebruikt!
Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg, zo het U zelf mogelijk is door er een temporele afbakening bij te maken.
Een genietende vorm past zelfs heel goed bij een temporele afgebakende vorm, dit dus niet perse om alles aan de genietingen van het moment over te laten. We hebben de concentratie nodig om de genietingen niet te laten verdwijnen, maar opnieuw te doen voorkomen!
Zorgen en lusten sluiten elkaar helemaal niet uit!
De zorg is er zelfs op gericht je de zorg volledig deelachtig te worden!
Zo is het zelfs de voorzienigheid.
Dit om van het volledige leven te genieten!
Het zelf hunkert ook naar het genot wat door anderen wordt genoten!
Maar helaas scheidt dit verlangen de individuen weer van elkaar, als dit genot onmogelijk meer kan worden genoten! Zo is het ook nog steeds voorzien, ik zou niet anders kunnen vertellen!

De opvoeding is er in eerste instantie op gericht iemand pasklare heteronome gewoontes bij te brengen.
Echter, in een vrije maatschappij is het raadzaam iedere gewenning autonoom te maken.
Dan blijkt plotseling iedereen de bestaande gewoontes te beoordelen, en ze ook in het normale temporele thema te kunnen plaatsen, en hij de mens ten laatste zelfs zijn eigen gewoontes kan ontwikkelen, naar aanleg, naar vermogen, en naar de ethische noodzaak!
En zo is dan, kan de angst bij de horens worden gevat "Het Niet Goed Te Doen" en dat psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, om alles recht in de ogen te bezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Daar bij is er aan "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, iets te doen. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld. Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
In tegendeel, we zullen moeten leren om iedere menselijke gewenning autonoom te maken.......
Dan is alles via een juiste temporele afbakening alsnog te beoordelen!
En geen minuut meer door politiek en wetenschappelijke waanzin!
Uiteindelijk heeft het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, los van alle ad hoc beslissingen.
Want ze deugen niet:........., de onderzoeker zit in zijn cocon tot over de oren in metafysische speculaties.
Wat is dit toch voor techniek, willen ze het dan zo lief, wil de leugenaar perse' de religie in hun metafysische speculatie betrekken?
Waarom wil men de gewoontes niet normaal knopen, waarin ze dus ook in hun onderlinge coherentie een verandering kunnen ondergaan?


Want zo is het dat; ........In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, geattendeerd wordt op de angst van de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. Dit met de bedoeling om van de mens een echt sociaal wezen te maken. De megatrens van de Mens van nu zijn namelijk nog altijd zeer bedreigend. Je zal je dan ook op de juiste manier moeten integreren, de missers worden en waren de mens namelijk altijd fataal!
Alles wat "ASO" is krijgt zijn temporele restrictie, die altijd verkeerd uitvalt.
Zij de 'aso' moet al het goede in de temporele kwestie missen!
Deze restrictie zou niet alleen de manager moeten kennen!
Ieder mens die schuld weet te bekennen komt deze restrictie tegen!
Er zijn dan ook altijd redenen dat wetenschap en politiek te samen totaal verkeerd uitpakken!

 En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk. Daarom kunnen Kierkegaard en ik ook zeggen dat het doel van heel zijn en mijn schrijvers werkzaamheid is, van de mens een goed sociaal wezen te maken.
Maar tegelijk ook: ...... hem en mij te behoeden voor elke ongereflecteerde verhouding tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijks of kerkelijke macht dan ook.

Zo zeer is het, dat overal in wordt voorzien.
En dit behoeden dat bent U ook waard, U kan zo mogelijk zelfs mijn zielen-maatje zijn!
Maar waak vooral samen voor de Pose die vergezeld gaat van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.
Daarbij kunnen de lusten en de zinnen samengaan, en kunnen we het leven beleven!
Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!

U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is, en daarom heeft U dat Goddelijke behoeden nodig! 

Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!

Voor alle partijen is er de grote structuur T en het regulier en singuliertantum st, ze zijn in elkaar uit te drukken. Maar discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....zo is het voorzien!
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was! (De volaré van Maarten van der Meulen)
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.
De verstandelijke systematiek kunnen we dus leesbaar maken, door er een verhaal bij te doen! Daarna kunnen er limieten aan blootstelling gegeven worden........
zo worden er limieten voor de blootstelling in radiofrequente elektromagnetische velden gegeven. Het zijn de normen die voortkomen uit testen van bepaalde gebruikerposities...........
Maar zo heeft de mens behalve een beschermde omhulling ook nog een psyche die schuil gaat achter die omhulling.
Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. Zo moeten er dus altijd bepaalde gebruikerposities geïnplanteerd worden!
Maar als je de "ASO-regels" gaat inplanteren wordt het een mislukking!
De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde. Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,  ...........  mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .

 Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren (Ernst Mach), dit als inspiratie en bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn! Maar deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!

Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!

Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! 

 “Door deze valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!

Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absentheïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt.
Doch, In hun ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid en onredelijkheid, want de transcriptie ligt in het DNA! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld.

Toch blijft de krankzinnige wetenschap en de politiek dat geloven en preken, ..........
Doch, Vergis U niet, zij hebben de kennis van Takens echt nodig, want als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
We weten dan ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
Ontken het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in hun greephouden van onze instincten en drijfveren dus maar niet.......... 
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen.
En zo is CO2 een niet giftige stof, de mens kon het product van een oxidatie altijd vertrouwen.
Als dit nu niet het geval is, dan is er slechts een grens in de hebzucht overschreden!
Te veel verbranding! Alleen de krankzinnigen van wetenschap en politiek denken wat anders!
De natuur geeft wel zijn grenzen aan, ze hoopt in balans te blijven, de volgende tijd hoopt ze ook nog te leveren, zonder problemen!
Zo fijngevoelig is de atmosfeer in haar voorzienigheid nog steeds!
Dus we kunnen het wel vertellen; ......‘Utopieën zijn uitvoerbaar, de vraag is alleen hoe we kunnen voorkomen dat ze worden uitgevoerd.’ Maar ook dat is NIET WAAR!
Er is slechts hunkering naar een volmaakt leven, welke een duidelijk overzicht geeft van alle ingrediënten die van elke als utopie bedoelde  onderneming, sinds Plato’s Politeia en More’s Utopia, uiteindelijk een dystopie maken. Altijd is er een elite, geen wijze maar geleerde mannen, of een goeroe die bepalen hoe het klootjesvolk dient te leven. De Bijlmer bajes is slechts goed voor hen! Alle pogingen ten spijt, dit blijft slechts een goede plaats voor de krankzinnige geleerde mannen.......we weten waar het hen om te doen is, dit genre gaat over extreme sociale controle, onderdrukking, segregatie, wanhoop en dehumanisatie.
Hun daden zijn zo verschrikkelijk, bereid De Gillontine alvast maar voor, we hebben niets anders voor ze!
Veel is nog steeds bekend als dystopie omdat de hoop daar nog lang niet is vervlogen en de ellende veel meer als een overdrijving is, van voor de tijd waarin alles is geschreven, of een fictief gemaakte herinnering aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, en de opvolgende koude oorlog. Uiteindelijk moeten we heel anders met het leven door!
Een wetenschap en politiek die dat niet inziet hoort van deze wereld verwijderd te worden!Mijn keuze is dus, de roep om met de kosmos mee te werken!
En dat is nog veel meer als de ecologische manier.............
Want er zal wel degelijk notie moeten ontstaan dat onverwachte gevolgen het resultaat zijn van "eigen" activiteiten en beslissingen.
Anders blijven alle onderlinge verhoudingen op macht gebaseerd, al is het maar de macht van ‘kennis.’. Op een of andere manier vindt er een vorm van eugenetica plaats, maar zeker niet door een onzinnige utopische gemeenschap want ze weet geen raad met seksualiteit.
Toch is het naar de Aard van ieder ding dat het bestaat, en dus uniek.  We moeten het dus constateren, er zijn dingen eindig, vertelt U mij nu eens waarom precies? Ach, in uw Utopische wereld geeft U mij beperking aan.
En wat dus het meest fnuikend is dat al die utopiebedenkers in hun beschrijving van hun ideale wereld allemaal hun eigen vooroordelen inbrengen, hun bagage, frustraties, heimelijke verlangens en er dus in principe van uitgaan dat mensen niet gelijk zijn en daarom zijn alle utopieën ten dode gedoemd.
De huidige wetenschap en politiek kan veel beter gelijk het gekkenhuis in!
Of gaat toch nog even vertellen waardoor alles beperkt wordt.....

Of anders gezegd;...... als een substantie y een eindig bestaan zou hebben, zou de oorzaak van die eindigheid in haarzelf begrepen moeten zijn. Het geen ongerijmd is, bij God is alles zeer duidelijk mogelijk! Hoe kan het toch dat uw atheïsme zo dood als een pier is, krankzinnige slijmbal......
mag het niet van node zijn dat deze kennis aan de substantie niet nodig is!

Hier door blijft er ook voor de wetenschap een leugen noodzakelijk, '........
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
En waar het normaal is dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
En dat is niets voor de narratieve krankzinnige leugenaars elite!
Hun Turing-machine de 'turmac' der dwazen is nog steeds als denkbeeldig object bedoeld ... Het werk van een turmac bestaat eruit rijtjes symbolen die wij invoeren ... in een aantal standen; ......per stand kan de reactie op een willekeurig teken anders zijn. ... Wordt hij voor een situatie geplaatst die in de instructietabel niet is voorzien, dan slaat hij af. Deze praktische kant van de 'turmac' zal nooit anders worden...........
Het drama is definitief want, wat er verder nog gemeend en gedacht wordt, bij de lieden die haar invoeren,
is alleen bekend aan het ego........de triompf van de geest mag maar steeds niet worden opgevoerd!
Hoe is het in Godnaam mogelijk dat er ook maar iets hier kan worden opgelost!
Zo als ook uit elke definitie van Spinoza blijkt!
Welk een voorzienigheid was en is er dus alsnog!
Dat deze voorzienigheid nodig is blijkt, het raakvlak tussen geest en lichaam blijft nodig, alleen de dwazen vinden van niet.......en vernietigen hem .........terwijl ieder normaal mens terug moet vallen op al zijn Aardse taken, zo is het voorzien! Zo kan jij alleen "sociaal" zijn!


DE DADER IN ONS
___________ 
Toen de dader van ons ongeluk en ellende buiten ons werd gevonden
waande we ons wederom veilig in ons bestaan.
 
Voelde we ons niet iedere keer even veilig
als de dader buiten ons het had gedaan.
 
Hoe vaak zullen we nog een dader buiten onszelf vinden
die maar terug blijft komen.
  
Welke naam zullen we de volgende daders geven
die morgen weer op onze stoep zullen staan.
 
Beginnen we ons niet langzamerhand af te vragen
hoeveel daders er nog gevonden moeten worden voordat het weer echt veilig is op straat.
  
Waarom hebben wij de man buiten onszelf nodig
om ons even veilig te voelen terwijl we het de hele dag kunnen zijn.
  
Wordt het geen tijd om de dader in onszelf op te lossen
om van ons collectieve onverwerkte verleden en EGO/OGE ofwel echte dader verlost te zijn.
  
Dader, slachtoffer en opdrachtgever zijn immer een en dezelfde persoon
omdat er niets buiten uzelf is behalve dan deze droom.
  
Maar we hebben geen tijd om de werkelijke oorzaak te vinden
omdat we te bang zijn te ontdekken wie we werkelijk zijn.
  
Dus zeggen we keer op keer
het is de man die anders dan ons is welke de schuld is van alle pijn.
 


Daar hebben we alle tijd,......daar construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het.
Daar reconstrueer ik een verband dat door de spreker is gelegd.
Daar ben ik niet de gegijselde van  "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen".
Daar komen de dagen dat ik mij aan God kan weiden!
Levend zo als het is bij Moeder-Aarde.
Iets waar de krankzinnige wetenschap precies niets van begrijpt!
Want het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Nog weet men wat over.....
 de oorzaak van de eugenetica, in deze omstandigheid bij Moeder-Aarde, precies zou kunnen zijn! En de knetter-gekken liegen veel te graag!

De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Ja, het is waar, ik heb niets meer te lijden van al die valse schaamte.........dan wordt de fideles ongekend sterk ervaren. 
En  deze mogelijkheden liggen er ook voor U,.........eindelijk echt kunnen aarden op deze Wereld, ...... maak U los van de schaamte ........probeer eerlijk, echt, en solide te zijn, kortom probeer objectief te zijn, en een klein beetje speciaal, en ook voor U is dat bijzondere element er, de fideles, op de manier die Horatius ons voor eeuwig geeft! Ze is "De Ere-plaats van de Mens in deze Kosmos"! Zoals de vogels de lucht hebben, zo hebben wij onze Ere-plaats!
En al die oneindig goede leermeesters, ze staan er klaar voor, welke les wilt U..........
Als je voor de objectieve methode kiest, ligt de oplossing voor je klaar, hoe moeilijk het probleem ook maar is, ........
Ik probeer U werkelijk te vertellen hoever de wereld het kan en gaat brengen, als U voor de objectiviteit kiest! Wij komen dan zonder meer thuis!
Help mee de huidige krankzinnige wetenschap op te doeken!
Zij heeft niets meer van waarde!
Weg er mee !
Ze blijven in de meest verloren positie zitten! 
Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden,
die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Bovendien is deze aanpak altijd drievoudig, thematisch, talig en literair, maar zoals gewoonlijk, de werkelijk zinnige reconstructie durft men nooit en te nimmer aan.
Het is geen partijdigheid, maar nog veel meer als dat!
Het is de overdrijving bekend als dystopie!
Voor het geval de Wetenschap en politiek niets durven te erkennen!
Deze ellende is nooit meer al de algemene overdrijving,
De werkelijkheid wordt slechts met alle mogelijke middelen en mogelijkheden onmogelijk gemaakt.
En de eugenie ballanseert altijd op het rande van de afgrond.
Dit zal hen fataal worden, want het is onomwonden de verkeerde manier van leven.
Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule"
Die niet los van Moeder-Aarde kan worden gezien.
Zo is het van bijzondere belang dat de gepulste frequenties van bijzondere microgolven die dicht bij de Schumann resonante liggen, zoals de mobiele telefonie frequenties, bekeken worden als de veroorzakers van erstige bedreigingen.
We zijn steeds weer een omgeving aan het creëren die "out of tune" is met de natuur zelf. En niemand van de krankzinnige wetenschap kan garanderen dat deze bedreigingen niet optreden! 
Maar de chromosomale chaos heet aneuploïdie,.....
ze is ondanks onze positie die Moeder-Aarde ons geeft,
toch echt uitgebroken.
Een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type –
moet wel aneuploïdie zijn. 
Het is een verlies wat de mens niet langer kan dragen, als we er in doorgaan!
Een gezond verstand gaat met de werkelijkheid om!

Omdat het zij zijn: ...... die in de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwissellen en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, lopen ze het gevaar de met hen geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. 
Want niemand heeft er als noch werkelijke rationele waarde aan gegeven!
Want dat kunnen de knetter gekken niet!
Sluit al die knettergekke wetenschappelijke en politieke gekkenhuizen!
Zij zijn op een knetter gekke manier met de eugenie omgesprongen.

De data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkennen. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen. 
Dit komt omdat de literatuur óók de ontkenning in haar eigen is, en in de taal ook het zwijgen op wordt gelegd, maar toch probeert men de verzwegen wereld van vlees en bloed, die door de taal werd doodgemaakt, weer tot leven te roepen.
De mens volhard daarin op een enorme overvloedige ongezonde manier!
In de huidige tijd kan de rust in het brein niet meer worden gevonden.
Of je moet werkelijk tot de goede reconstructie kunnen komen, en de rest van ook maar ene ontstane eugenie kunnen verwijderen.

De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren! Zo komt hij helemaal niet in die verzwegen Wereld terecht, .......denk hij.......
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump de Geek die er mee werkt, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan!
Toch is het bij iedere onverwerkte Aneuploïdie bij diploïde organismen heel gewoon raak! Een andere waarschuwing kan ik U niet geven, daar waar de genetici zich afvragen wat dit met intelligentie heeft te maken, NIETS ! 
De spychose die optreed zal steeds weer zowel lichamelijk als geestelijk fataal zijn! 
Het wordt alleen maar "extra" vergroot en tot in het oneindige uitgemeten door de krankzinnigen, die van de massa-spychose houden! 

U krijgt van mij nog één keer de waarheid
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles daar binnen wat we geleerd hebben, ontdekt of uitgevonden,
ze is de sleutel tot de poorten van de hemel,
maar ook evenzeer naar de poorten van de hel! 
U maakt het zelf uit, waar U mag vertoeven!
Althans dat dacht U!
Aneuploïdie bij diploïde organismen
Aneuploïdie vormaantal chromosomen
Nullisomie 2n - 2
Monosomie 2n - 1
Trisomie2n + 1
Tetrasomie2n + 2
Pentasomie2n + 3
het is dus van groot belang dat mogelijke interactie tussen magnetietkristallen in cellen en kunstmatige velden in de omgeving te onderzoeken!
Ik heb U alles gegeven, eerlijk en open, wat er noodzakelijkerwijs is te geven.
Het is het deel wat te voorzien is.......
De rest is eigen actie en beslissing, en voor ten minste 70 % ook een ecologische ramp.
Ladingsverschuivingen in de membranen kunnen leiden tot veranderingen in
de stofwisseling van de cellen. Op de juiste manier toegepast kan dit een helende werking hebben, van beschadigde organen en lichaamscellen
maar ongecontroleerde en langdurige blootstelling van organen aan willekeurige , zelfs zeer zwakke velden kunnen bepaalde cellen onherstelbaar beschadigen......
en zo een versnelde en onomkeerbare afbraak van een organisme veroorzaken.
 Het is buitengewoon moeilijk om te vertellen hoe het literaire en de psychose in elkaar steekt, omdat ik in feiten weer twee verhalen over het gebeuren heb, het gebeuren en zijn temporele kwaliteit!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En juist bij hen zie je het, de gijseling en de waarheids- processen horen bij elkaar......Maar zal de massa-psychose er niet direct op volgen?
Hoe zijn er complete volken in een massa-psychose geraakt?
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de rede toe te stemmen.
Dat heeft zijn gevolgen voor het leven op Moeder- Aarde!
Dus zo het NU is, komen we onverwijld in de problemen!
Want het zijn de ad-hoc beslissingen, van wetenschap en politiek die steeds genomen worden!
Waarbij we de ongereflexteerde houdingen van de machthebbers slechts tegen komen! Die elke aantoonbare kwaliteit zullen missen. 
De nep-nieuws makers vragen er zelfs om, ze willen de "tune of de natuur" kunnen missen. Anders hebben ze geen verhaal.......Zij sturen "De massa psychose" op een ongekende en onjuiste manier ONJUIST aan.
 Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in?  


 
Temperatuurverloop in onze atmosfeer.

Temperatuurverloop in onze atmosfeer (rode lijn en schaalverdeling). In de troposfeer (tot circa 12 km) neemt de temperatuur af met de hoogte, in de stratosfeer (12–50 km) treedt een temperatuurinversie op en neemt de temperatuur weer toe. De oranje en groene lijnen geven de dichtheid en druk van de atmosfeer weer — merk op dat deze vrijwel nul zijn op 50 km hoogte, waardoor het begrip luchttemperatuur een heel andere betekenis heeft dan die we kennen uit het dagelijks leven. Bron: Wikipedia.

Dus als u soms denkt dat de natuur geen raadsels meer heeft, zoals de krankzinnige wetenschap doet, dan moffel je de belangrijkste mysteries onder tafel.
Soms ontdek je stukjes logica, daarmee zijn het achtergronden van de manier waarop je reageert. Volledig begrijpen doe je het echter niet!
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken , kan ik dat alleen maar doen met de zelfde hersens.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur, als in de natuur buiten.

Kijk, Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen! ... Ze is basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft! De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! .... zo heeft b.v. de maan dan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 ..... zo moet het onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft! ..... Hierbij wordt het mRNA bewerkt voordat getransleerd wordt.
De temporele kwestie, als verhaal is ze ons heel bekend. Maar als verhaal moet het wel verteld worden, noem het maar de voorzienigheid .......... Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt. Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt.
En als de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Dan heeft hij een probleem, hoeveel onderzoeker hij ook maar is! Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd. Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Dus boven dat..........

“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En we weten het, er moet nog zoveel veranderd worden, ............alleen de Gekken van wetenschap en politiek ontkennen dat!
En dat is zeker asociaal..........want een mens is nog altijd wat hij doet...........en hij heeft nog altijd een norm.....

 
 1. De voorzienigheid sluit maar op een enkel ding direct aan, maar vooral op wat er moet veranderen, zo is b.v. heel het werk van Kierkegaard gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, te weten .......... 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 2. Omdat deze voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ voorwaarde is voor gemeenschap. Let wel, omdat deze  " Grootsheid van De Geest" werkelijk te beleven is!
 3. Want, Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen? Daar is het aan ons onze handelingen de nodige precisie te geven!

  Dus als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
  Maar staande in het hier en nu is er wel degelijk een sociale restrictie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): ......het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En dit telt dus voor ieder mens die wat van die relatieve taken in het Hier en Nu opgepakt heeft, wie we ook zijn, wat we ook maar doen. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij, en ook U zal het beleven, indien U dat wilt, De grootsheid van de geest is te beleven!
  De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet! Dat kan U slechts bij de krankzinnige Wetenschap en de Politiek beleven!
  En het is hoogtijd dat de "De kleine Ziel" daar iets van weet te begrijpen, anders begrijpt hij zijn menszijn niet eens een seconde van wat er voor hem in de kosmos is voorzien! Samen en in gemeenschap is de grootsheid van de geest te beleven, dus zelfs de sexualiteit is in zijn volledigheid voorzien!
  De flagrante verzinsels van de krankzinnige wetenschap en politiek, ze bestaan dus zelfs niet eens!

  Om het anders te vertellen: ..........De tirannie van de verholen en onverholen waanzin teistert de mensheid momenteel op een schaal als nooit tevoren. De symptomen van collectieve krankzinnigheid hebben zelfs epidemische vormen aangenomen en religieuze en politieke waandenkbeelden vertroebelen en vergiftigen de breinen van mensen op alle continenten. De mensheid is zelfs dermate gestoord, dat er doodsgevaar bestaat voor alle leven op aarde. De biochemicus Dr. Philip Handler, de scheidende voorzitter van de National Academy of Sciences in Washington D.C. zei me dan ook toen hij terugblikte op de periode dat hij leiding gaf aan Amerika's voornaamste denkfabriek: ‘Ik heb het onmiskenbare gevoel, dat de mensheid waanzinnig is geworden.’
  De oorsprong van deze ‘razernij van de massa's’, ligt in de psyche van de mens, de psyche die de basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de wetenschap teruggeschrokken voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar parallel aan de ontwikkeling van het elektronische brein is hierin verandering gekomen. De antropologe Margaret Mead voorzag deze trend al in het begin van de zeventiger jaren. Zij zei me: ‘Dit is het decennium van de hersens.’
  En ik, ............ Leo van den Haak zal dus alles zo in ere houden zoals alles is voorzien! Met deze zelfde hersens.........
  want .....De status-quo van het moderne verstand, het resultaat van een lange evolutie, levert nog altijd een beeld op, dat vergelijkbaar is met dat van een verwilderde tuin. Enerzijds is dat verstand verrijkt door de ervaringen van vele eeuwen en de daarmee gepaard gaande cultuur-ontwikkeling, waaronder de explosie van wetenschap en techniek van de laatste twee eeuwen. Anderzijds echter blijkt de psyche van de moderne homo sapiëns overwoekerd door het onkruid van reeds lang achterhaalde waandenkbeelden.
  En ik blijf met het idee zitten, dat hier het beste "De Gillontine" maar gebruikt kan worden, om het onkruid te verwijderen!
  De grootsheid van De Geest is werkelijk te beleven!
  Maar, Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Maar het onkruid, wat de verandering tegenhoud, zou dat niet eerst moeten worden verwijderd?
  De krankzinnigen van wetenschap en politiek vinden dat ze het onkruid kunnen laten staan!
  Maar de evolutie bestaat in genetische zin uit het hechten van het Mutatis Mutandis, en dat op de juiste manier aan het RNA. Zo wordt alles in de kosmos nog steeds in zijn genetische zin voorzien! Daarbij is uw zinnigheid en precisie in Uw daden heel gewoon nodig, voor iedereen en altijd!
  Het meest frappante bewijs daarvan leverde Pythagoras met zijn 3-4-5 steek, en dat niet alleen voor mij maar ook voor Richard Feynman.
  En hij kon ons moeilijk anders geven, wij met onze zinnigheid en precisie waren er immers al!

  De evolutie heeft op niets anders betrekking als op de emergente feiten.
  Het leven heeft een eigen plaats gekregen in een wereld van stof en straling!
  Zo alleen heeft ze kunnen overleven te midden van een verpletterend overgewicht aan materie!
  Evolutie heeft niet alleen te maken met het kosmische verleden,
  maar ook met het vervolgverhaal: .......de zelfhandhaving van de soorten op aarde en haar expansie in de biosfeer.
  De opbouw van deze biosfeer heeft ons miljarden jaren bescherming geboden, dit als de kinderen van " Moeder Aarde".
  Het leven kon zich manifesteren in bacteriën en algen, schimmels en sponsen, planten en dieren, kortom, in een overweldigende
  overdaad aan nieuwe levensvormen. En dit ongetwijfeld dankzij de juiste hechting van de Mutatis Mutandis aan het RNA.
  Alleen zo kon zich in een taxonomische (biosystematische) diversiteit van steeds complexere rijken vormen.
  Deze nieuwheid, deze overdadige rijkdom aan levensvormen verklaart het fundamentele verschil tussen de rijken.
  Het evolutievraagstuk bepaalt ons tot slot bij het verschijnsel mens. Wie is de mens?
  Voortgekomen uit de onstuitbare opmars van het leven, verschenen wij mensen te elfder ure op het wereldtoneel. Als schepsels met
  zelfbewustzijn, en zijn we gaan nadenken over onszelf en de evolutionaire komaf van ons bestaan.
  De genese van Homo sapiens is niet alleen gerelateerd aan hominiden (mensachtigen) van miljoenen jaren her,
  maar heeft ook van doen met de geboorte van techniek, wetenschap, kunst, moraal en religie.
  Maar wij kunnen ons onmogelijk vastzetten in het ge(e)n fout is verlopen! Het doen in het "hier en Nu" is hier bepalend, uw bent ook medewerker aan de zelfde kosmos........
  Het onkruid zal eerst moeten worden verwijderd, voordat de evolutie zijn voortgang zal krijgen!
  Een krankzinnige politiek en wetenschap zet zich daarin alleen maar vast...........dat kan niet anders als fout gaan!
  Imbecielen wordt NU eindelijk eens wakker!

  Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
  Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
  .....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
  En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
  Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
  Dus de oorsprong van de ‘razernij van de massa's’, ligt in de psyche van de mens, de psyche die de basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de wetenschap teruggeschrokken voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar parallel aan de ontwikkeling van het elektronische brein is hierin verandering gekomen.
  En ten onrechte is abrupte geloof in het elektronische brein de spyche van de mens binnen gedrongen. Maar alles was al voorzien.............het voelen, het denken en het handelen, en dat al met de nodige precisie, hij die doet kan geen leugenaar zijn, hij wordt geconfronteerd met de asociale restrectie!
  Dus met de allerdiepste antopologische consekwentie, .........De grote verbetering is er niet meer bij en er zijn dus ook de verslechteringen in te zien.
  Maar belangrijker is voor mij het ander zicht op de aard van de samenleving, die geen mechanisme is dat zich laat besturen en ombouwen volgens een
  plan, en ook geen moraliteit heeft waarin goed en kwaad elkaar bestrijden met een vooraf vaststaand verloop.
  Wel onderken ik iets anders: .......in genetische zin is er een samenkoppeling van mensen gedurige, een min of meer geordende verandering. Hoe die samenlevingsverbanden gegroeid zijn en zich ontwikkelen, daarover gaat het in de mensenwetenschap........als U haar niet open en eerlijk wilt volgen, dan is dat Uw probleem, verder van niemand anders! U komt er dan niet achter hoe voelen, denken en handelen verlopen, ofwel zoals het is voorzien!

  En ik kan U dit proces toch geven, ik mag het U zelfs niet achter houden..............
  ik werk niet vanuit een ivoren toren, ...........ik werk onder de bescherming van Moeder Aarde!
  Maar daarbij is er dus ook de samenkoppeling van mensen bij een gedurige min of meer geordende verandering.
  Het is de kunst om je samen en in gemeenschap je in de kosmos in te zetten! Je zal wel moeten ;.........er is het feit dat wetenschap en religie beide proberen vragen te beantwoorden in hetzelfde domein. Er is  tussen wetenschap en religie wel degelijk een overlapping in metafysische veronderstellingen over de werkelijkheid. Er is geen “metafysica-neutrale” religie, maar ook geen “metafysica-neutrale” wetenschap.

  Natuurlijk geldt dit ook voor de eigen metafysische veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid en het eigen reductionistisch, naturalistisch programma. Maar, zo zegt b.v. Richard Feynman, er is een cruciaal verschil in houding tussen wetenschap en geloof. “De geest van onzekerheid in de wetenschap is een houding tegenover de metafysische vragen die erg verschilt van de zekerheid en het geloof die religie vraagt.
  Maar  het is niet nodig om die zekerheid te vragen, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
  Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
  Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
  maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
  Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
  Want de mens faalt onherroepelijk in zijn deductie!
  En toch is dus de openbaring het terugbrengen van de enkel-voudige deductie........... De subjectieve achtergrond van een hypothese is dus niet alleen de zogenaamde context of discovery.  Er moet dus wel degelijk een meetbare versie van de Mutatis mutandis worden geproduceerd, een onjuiste mutatie kan niet blijven bestaan! Deze onjuiste enkele mutatie moet en zal zondermeer weggenomen worden! De werkelijkheid van de openbaring kan niet anders als aangenomen worden, anders vervallen we onherroepelijk in de allerdiepste bestaans problemen!
  Zonder dat zou er geen verhelderende didaktiek mogelijk zijn, en ook nooit mogelijk worden!
  Voor het weten kan dan slechts de verwarring volgen! Het weten is dus "Je weiden aan God" . 
  En zeker niet aan de algemene leugen grafieken..........met als begin een statisch modeleren van de kosmos, is heelgewoon ontzettend fout!
  Alleen gekken kunnen zo de waarheid voor zijn: ........De Mutatis mutandis werd steeds door de kosmologische constante vervangen.
  Maar het allerhoogste is geen object van kennen, ..........daarin worden de leugenaars slechts gekend!
  De ontkenning van de twijfel maakt het onderzoek alleen maar moeilijker, in het hier en Nu liggen volkomen andere vraagstukken!
  Zij die denken dat de onjuiste mutatie kan blijven bestaan, ze doen niets en hebben niets aan hun disciplinaire herkomst.
   

Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten. Men beweegt zich in het gewone verhaal en in het temporele verhaal, maar het deugt van geen enkele kant, voor de Gekken moet en mag de tirannie gelden! Leg ze met de koppen onder de Gillontine anders raken we ze niet kwijt.

De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap!
Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt.
Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
Deze heeft ze dus t.o.v. God en zijn existentie, de natuur, en dus niet de halve maar de gehele natuur. Toch leven wij in een vrijheid, die hij ons niet ontnemen kan, aan zijn macht is een grens gesteld. En daarom hoeven wij hem niet te vrezen en niet te eren. Daarom heeft hij ons niets te zeggen en niets te leren,..........
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
Want, Hij is , die in en uit Zichzelf bestaat, die heilig, zalig en heerlijk is als de Vader, de Zoon en de Geest; ......die toch niet alléén wilde blijven, maar die zich in Zijn over­vloeiende goedheid verwaardigd heeft de wereld, en in die wereld de mens tot aanzijn te roepen en te onderhouden, opdat deze Zijn liefde ontvangen en betuigen zou; .........die uit diezelfde overvloeiende goedheid, en dat is nog onbegrijpelijker, juist de zondaars genadig wilde zijn, juist de ellendigen barmhartig, juist voor de door hun eigen schuld verlorenen een geduldig God;....... die zijn belofte niet verkort, integendeel uitgebreid heeft, zelfs tot de zekere troost dat wij, als wij Hem maar daarmee willen eren, dat wij in Hem al ons vertrouwen stellen, uit het stof zullen worden opgewekt en met Hemzelf in eeuwige heerlijkheid leven zullen. Niet door onze eigen wijsheid en kracht, maar in de wijsheid en de kracht van Zijn Heilige Geest, die ons in alle waarheid leidt.
Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan, zoals ik het heb omschreven? Of moeten we werkelijk De Gillontine maar weer inzetten tegen de krankzinnige wetenschap en de politiek? Moet dat oneindig krankzinnige wezen overal maar bij zijn?  Hebben wij en zij dit wezen echt met allerlei praedicaten van souvereiniteit omhangen, geloofd U dat? Zou dat echt zo zijn voorzien? Natuurlijk niet!

Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie: ....dus
 
Er is een kosmische functie waar U totaal niet aan wil, uw leugens zijn bewezen!
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.  De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het leven begint op het snijvlak van de biologie en de kwantumleer, heeft U daar iets van gemaakt of begrepen?
Het standaard verhaal moet altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Maar nog steeds :..........Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen?

Er rest ons niets anders als de krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Hij weet niet wat het geestelijk-leven precies is.........
Hij weet niet precies waarom hij naar het Hier en Nu wordt verwezen.
Ach, dat het Mutatis Mutatis het geestelijk leven doet bestaan is voor hem een wonder!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
Men kan dan ook niet aantonen dat er iets van is voorzien!
omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
Maar zo komen deze volmaaktheden niet voor; ........Het leven heeft wel degelijk de interactie tussen de geestelijke wereld en het stoffelijk leven.
Echter, we weten dat zij die de wereld verloochenen en op een vermeende en bedachte wijze naar de geest leven, zichzelf een treurig leven berokkenen, dat ongeschikt is om de hemelse vreugde te ontvangen, want een ieders leven blijft hem bij. En er was waar-rempel toch steeds iets wat moest veranderen!

Bovendien, hieruit mag duidelijk zijn dat het geestelijk leven niet van natuurlijk leven of het leven van de wereld gescheiden is, maar dat er een vereniging tussen hen bestaat, zoals tussen de ziel en het lichaam, en dat hen scheiden, gelijk zou zijn aan het leven in een huis zonder fundament.
De onderwerping aan deze a-sociale structuren kan slechts uitwendig, heteronoom, en onzedelijk zijn.
Alleen de ontroerende indruk, die de mens zijn persoonlijkheid maakt, het geestelijk-zedelijk contact met zijn innerlijk, verborgen leven, en het vertrouwen, daardoor gewekt, stelt in staat tot vrijwillige overgave en maakt waarlijk vrij
Dat dus een mens, om het leven van de hemel te ontvangen, veeleer in de wereld moet leven en bezigheden en beroep moet waarnemen en dan door een zedelijk en burgerlijk leven het geestelijk leven ontvangt en dat er geen andere weg is waardoor het geestelijk leven in de mens kan worden gevormd, of zijn geest voorbereid kan worden voor de hemel.
Toch zijn daarom de uitwendige gegevens hierbij het medium. Ze vormen het materiaal, waarmee de persoonlijkheid wordt opgebouwd, of liever, veel juister, waaruit de intuïtie van de persoonlijkheid ontspringt. Want 'n persoonlijkheid leert men nooit anders kennen dan door intuïtie. Het spreekt vanzelf, dat er in het aldus van iemands verborgen leven gevormde beeld 'n subjectief element ligt. En de betekenis van het gegeven beeld hangt, in zovere, niet weinig af van de betekenis van hem, die 't geeft. 'Een Kleine Ziel kan zich van Een Groten Geest niets anders dan 'n caricatuurvoorstelling maken.

Om het dus juist te stellen, de wetenschap en de politiek maken overal een caricatuurvoorstelling van, en ik stel nog steeds "De gillontine" voor om ze toch maar wat kleiner te maken. Dat is het enige wat noch enige verstandigheid heeft. Verder is er niets meer wat nog enige verstandigheid heeft!
Want de spreker heeft alleen een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel, het is een caricatuur in zijn voorstelling, die "waar ook" steeds wordt gepresenteerd.
Sluit ze dan maar op..........voordat ze hem in hun hele leven blijven precenteren, met hun kleine ziel, maar het is wel jammerlijk gewoon!
Want de gekken die zo werken (b.v. in politiek en wetenschap) komen nooit en te nimmer tot een preciseren.
Het blijken steeds maar weer klote klappers, zo debiel als een lode deur, vaak en veel academici, publicisten en alarmisten die elkaar aanspelen en citeren.
Dat de maatschappij er "vierkant gek van wordt" wil ze maar niet duidelijk worden!

Zo vertelt de Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf, weten wie ik ben is één ding, maar wat ik ook wil is erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” zei God lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
De Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf. Maar weten wie ik ben is één ding, maar ik wil erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” herhaalde God weer lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
Toen legde God uit dat, om iets te kunnen ervaren, het tegenovergestelde aanwezig moet zijn.

“Het is een groot cadeau,” zei God, “want zonder het tegenovergestelde kun je niets ervaren. Je kunt geen warm ervaren zonder koud, geen boven zonder beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts ervaren, geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen.
Dus,” concludeerde God,”wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten. Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!”

“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed!
Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ‘beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten.
Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”
“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel.
“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed! Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ‘beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten. Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”

“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel. “Welk deel van speciaal wil je zijn?”
“Welk deel van speciaal?” herhaalde de Kleine Ziel, “Ik begrijp het niet”
“Wel,” legde God uit, “Speciaal zijn heeft heel veel kanten. Het is speciaal om aardig te zijn, of zachtmoedig, of creatief of om geduldig te zijn. Kun je nog meer bedenken waarin je speciaal kunt zijn?”
De Kleine Ziel zat een moment stil. “Ik kan een heleboel manieren bedenken om speciaal te zijn!” riep de Kleine Ziel toen uit. “Het is speciaal om hulpvaardig te zijn, om te delen, om vriendelijk en zorgzaam te zijn voor anderen!”
“Ja!” bevestigde God, “en je kunt al deze dingen zijn, of elk ander deel van speciaal dat je wilt zijn, op elk moment. Dat is wat het betekent om het licht te zijn.”

“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot enthousiasme.
“Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”
“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”

“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.
“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.
“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand?” De Kleine Ziel kon nauwelijks geloven wat er gezegd werd.
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jij! Kijk maar om je heen.” En zo is het dus voorzien! Zo speciaal is de voorzienigheid, die er was, is en er opnieuw komt!

Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
De kleine Ziel kan het alleen nauwelijks geloven!
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen. Het is vooral inzien wat de grootsheid is van het Goddelijke wat je hier wordt geboden!
Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien?
Is ze dat, neen, heel duidelijk niet. Het samen en in gemeenschap op deze aarde willen leven en aanwezig zijn, ze is er niet meer bij, en daarmee heeft ze haar structuur bijna definitief verloren!
Ja, want "De Klein Zielen" willen nergens in geloven, en " Wilden in niets Samen en in Gemeenschap van Deze Grootsheid Beleven" !
Ons menselijke probleem is hiermee onder woorden gebracht, maar vooral hier zal wat aan moeten veranderen! Zelfs steeds moeten veranderen.........Zelfs in het genetische proces zal dit in het m"RNA" moeten worden herkend. Alleen zo is de grootsheid van het leven te beleven!
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie

 

QUANTUM MECHANICS AND PATH INTEGRALS of RICHARD P FEYNMAN ....
 ..........with the correct initial value the arguments there translate mutatis mutandis.

We weten dus zonder meer alles over de vertwijfeling, en hoe de Mutatis mutandis correct op een goed niveau kan worden vertaalt.
Alleen de krankzinnige asociale wetenschap en politiek heeft daar nog steeds geen geloof, maar ook nog steeds geen zin in.
Ze horen direct onder "De Gillontine" thuis, met hun leugens en onwil! Het hier en Nu past de mens altijd al veel beter!
U kan daar aan de zich openbarende kosmos meewerken, aan de mogelijke translatie meewerken!
Want, niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!
Want, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren,..........
Buiten dat...in welke betekenissen het dan ook voorkomt, is van weinig belang, daar het in de tegenwoordige tijd gebruikt wordt voor de wetenschap, die de regels zoekt, vindt, formuleert en in systeem brengt, volgens welke alle of bepaalde geschriften kunnen en behoren te worden uitgelegd.
De krankzinnigen hebben de maatschappij "Bij hun thuis", er is gewoon te weinig tegengas voor deze krankzinnige wereldbeelden. Zo worden de juiste verhoudingen snel omgekeerd............dat is dus helemaal niet vreedzaam en sociaal, ze willen maar 1 ding: je ziel inpikken, dat heeft naar ik weet slechts een enkel verband! De knetter Gekken liegen dus ook veel te graag! De krankzinnigen, U kan ze beter ophangen, dan heeft U er thuis geen last van! Want niemand heeft het recht te gaan lopen zwammen, hoe U thuis veranderen moet ! De concrete mens heeft zelf zijn mogelijkheden. Ze sluiten drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, te weten .......... 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
En alleen de knetter Gekken stellen dit wezenlijke slagen niet op prijs!
Zo is het namelijk nog steeds voorzien..........Maar als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Maar de Nullosomie speelt zich onherroepelijk in de chromosomen af! Ik kan U niets anders vertellen, en met liegen win ik totaal niets!  U heeft niet mee te doen aan een spel met een morbide extra stravagante willekeur!
Dat kan de krankzinnige wetenschap met zijn walgelijke spychologie nu wel willen............maar.......
Daartoe bent U al niet meer gerechtigd!  Dat bent U nooit geweest! De waarde van het huis was altijd al veel meer als zijn bescherming! Daar in dat huis is het weten zich aan God weide/wijden, niets anders............
Zo is het voorzien..........Het is dus niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in deze gemeenschap! En dit omdat de gekken slechts het "niets" overgehouden hebben! Gekken, laat deze gemeenschap met rust!
Waarom is het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet veroordeeld, waarom is de zotheid van de politiek niet veroordeeld! 
De disjuncte verzameling, wat nog niet is genoemd, is nog zo groot dat we nog niet over weten mogen spreken! En die de juiste volgorde niet kent ( Zijn, doen, en spreken), is een klets kalkoen!

De extra stravagante schelmen hebben alleen hun eigen ondergang te bewerken, niets anders!
De Goddelijke wereld zal worden beheerst door het ethische, niets anders!
Hemel of hel, het is Uw eigen keuze......alleen de Hemel is ons helaas wat ver weg!
Zij die dat geen probleem vinden, ze hebben een enorm probleem!


Om te weten; ........De hermeneutiek staat met twee andere wetenschappen in het nauwste, zij het in verschillend verband.
In de eerste plaats met de exegese of uitlegging, (van ??????s???, uiteenzetten, verklaren), de wetenschap, die geschriften uitlegt.
Geeft de hermeneutiek de regels, volgens welke wordt uitgelegd en legt de exegese zelf uit, zo is toch niets minder waar, dan dat de exegese niet anders zou zijn dan de toepassing van de regels, welke de hermeneutiek heeft opgesteld.
 Hiermee zou integendeel de juiste verhouding worden omgekeerd.
Het is bar en boos om met zoveel omkeringen te moeten spreken!
Bovendien is het onrechtmatig, alle democratie ten spijt.......Dus we hebben niet anders;....... ons bestaan danken we aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden. De wetenschap en de politiek deden niet anders als de juiste verhoudingen omkeren!
We hadden "De Stam Gewoonten” ze zijn dus wel degelijk nodig om ons te herstellen in heelheid ............De Krijgers van de Regenboog zullen dus de mensen onderwijzen over de oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip. De kennis loopt daar bij geen enkel gevaar, want ze is bruikbaar in het hier en nu, in plaats van ons in de verwarring en onmacht achter te laten!  De aandoening die als de gespletenheid van het geestelijkleven wordt betiteld, hij cirkelt in alle vormen rond , maar hij is er maar in twee vormen, eindig en oneindig, ...........Maar de politieke macht kan de vrijheid niet beloven, aldus zo menen ze nog steeds. Hun Hersenen verzetten daar tegen, en dat is alleen al een asociale restrictie tegen "De vrijheid van Geest".
Zo is het natuurlijk niet voorzien!
Ik neem die vrijheid, ver van alle asociale restrictie. En wat goed, mooi, en waar is, daar kan ik bij de schepper iets van tegen komen. Heeft U wel eens om U heen gekeken, hoe goed hij voor ons is!

De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. De Grote Pythagoras leverde heel gewoon de komplete bewijzen, hij had het allemaal al voorzien! Het ene goddelijke bewijs wordt daarmee een vergroving van de ander! De Logos, hij is! En daarmee is het onzin om elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden om de illusie van macht in de eigen scheppingen! En natuurlijk is dit het, wat zonder meer moet veranderen, ......
dit is wat kompleet afgelopen zal moeten zijn!
Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen? Daar is het aan ons onze handelingen de nodige precisie te geven! En als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit Beeld van denken gaat niet over, we zijn er mee geboren. Wij kunnen ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, kortom alles wat in het hier en Nu aanwezig te zijn, ze is ons gegeven! Alles is ons gegeven om thuis bij Moeder Aarde aanwezig te zijn. Slechts hier en met deze middelen is het een driedimensionaal, snel, en geordend denken. We kunnen er de juiste mutatie mee tot stand brengen! Dit omdat we hier zien hoe allerlei situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen.
De krankzinnige bewoordingen worden er slechts aan toegevoegd! Maar gelukkig kunnen er ook juiste te beschrijven mutatie's tot stand worden gebracht, waardoor er allerlei vorderingen in het hier en Nu mogelijk zijn! Als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden, gaat het allemaal nog veel sneller ook!

Maar staande in het hier en nu is er wel degelijk een sociale restrictie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): ......het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En dit telt dus voor ieder mens die wat van die relatieve taken in het Hier en Nu opgepakt heeft, wie we ook zijn, wat we ook maar doen. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij, en ook U zal het beleven, indien U dat wilt, De grootsheid van de geest is te beleven! Maar het mooiste is dus ook als ze in tweede instantie hun taal en begripsdenkens-denken kunnen toepassen, als dat nodig is in een wezenlijke en werkelijke situatie! Valselijke theorie hebben we hier niet nodig! Uiteindelijk kan bij voldoende oefening de nodige integratie zelfs volledig zijn, U hebt alle tijd, en meerdere leer-ingangen. Je oren , je ogen, en al het andere wat het lichaam je ten dienste staat! Doch eerst had het kijken en het voelen nog de overhand, meestal zelfs, want het luisteren blijft moeilijk........99% van de mens kan het zwammen onder de krankzinnigen niet verstaan! Dus ze voldoen niet zomaar aan wat de mond zegt en doet, en dat gekrabbel van de wetenschap.......is het werkelijk wel waar?
Neen, want als de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Dan heeft hij een probleem, hoeveel onderzoeker hij ook maar is! Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden", en juist daartoe trekt hij zich niets aan! De krankzinnigen werken voor het merendeel analytisch, vanuit losse stukjes bedenkt men de volledige waan!
Wie het gezwam kan volgen, hij of zij scoort als enige goed!
Echter, zij die op het hier en Nu zijn ingesteld, denken associatief en overzien meer het geheel van de dingen. Ze leggen verbanden en voegen eigen ervaring en kennis toe, zoals ze het in het hier en NU tegengekomen zijn, omdat het toch zo was voorzien!
De gekken kunnen de leerstof slechts verbaal aanbieden, de methoden, oefeningen en lessen zijn slechts sequentieel.........dat wil helaas zeggen, volgens hen ligt alles op volgorde en bijna alles wordt tweedimensionaal aangeboden, alleen de zwamverhalen van de praatzieken zijn goed!
Met deze sequentieeële tweedimensionale zwamziekte maakt de wetenschap slechts duidelijk dat zij met een omgekeerd theoretisch verhaal leeft, wat totaal waardeloos is! En met dit verhaal wordt de zinnigheid van het geheel totaal verziekt! Waar denkt U aan bij het horen en lezen van al deze woorden, vertelt U mij dat eens? Ik kan het U vertellen: .......dat elke nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zal confronteren. Er is maar één middel, het paardenmiddel; ...... dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Al het werk moet gericht zijn op de concrete mens met zijn mogelijkheden.  In sociale zin kan er niets anders bestaan!
Het is heel snel vertelt, de mens denkt primair in beelden en gebeurtenissen, en het denken in taal is in het hier en Nu nooit wezenlijk geweest, en zelfs in het eigen ego slechts secondair! Om de taal naar voren te schuiven als primair, is in wezen een enorme ramp, want het werkelijke leven, ze is er nooit door bepaald, want het was niet eens secondair, alleen maar een sequentieel zwam-verhaal.
Dit verhaal is binnen een inter"fase" en pas in tweede instantie voor het taal en begrips-denken toepasbaar, mits correct vertelt!
Ook voor U staat er dan een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR is het WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Zo is het voorzien!

 

Richard Feynman has this to say:

“When a scientist doesn’t know the answer to a problem, he is ignorant. When he has a hunch as to what the result is, he is uncertain. And when he is pretty damn sure of what the result is going to be, he is still in some doubt. We have found it of paramount importance that in order to progress, we must recognize our ignorance and leave room for doubt. Scientific knowledge is a body of statements of varying degrees of certainty — some most unsure, some nearly sure, but none absolutely certain.”

Zij die slecht het sequentieel zwamverhaal weten te gebruiken, ze missen iets heel bijzonders, en dit is een enorm gemis in het geestelijke denken, want ......Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken, die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit, dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes, van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Het sequentieel zwamverhaal is voor ieder mens een fatale fout, en herstellen we hem niet, dan lopen we gegarandeerd vast in ons weten.
Geen mens kan de grote held zijn, of spelen, ............dit beeld verplettert elke mens, elke heer of koning, wanneer het gebeurd is slechts een kwestie van tijd.
Zo staan wij voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het lichaam heeft de juiste mutatie's nodig!
Het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
 In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en zo U het wilt kan elke intermenselijke relatie naar steeds grotere hoogten worden gevoerd.
Heeft U echter het sequentieel twee-dimensionaal gedrag tot kunst verheven, dan heeft deze mogelijkheid niet!

Het is heel goed te verwachten dat, wat U gepermitteerd is en het abstracte en de geest in een lijn liggen, en dat de ziel daar vol voor open staat.
Zo gebruiken wij de meest menselijke methode, de menselijke beheersing van het leven, zoals het voorzien is!
Ik geloof daar zeker in!
En U kan lachen om Uw inhoud, en Uw bezit, U kan tot de echte menselijke methoden komen!
Alleen de Substantie beslaat het eeuwig denkbare...........dat is het, zo Spinoza onze schepper bezag!
Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

 

Er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 Richard Feynman

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron. De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De regels van de wetenschap en politiek zijn Nu al niet meer als totaal twee-dimensionaal en Sequentieel!
De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze sequentie drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven; .....het einddoel is van het allergrootste belang. 
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God.

 

 Dat is een Wet van Meden en Perzen, zo is het voorzien!
 

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, wie is er hier en Nu zo dwaas?
Het zijn de wetenschap en de politiek!

De regels van de wetenschap en politiek zijn Nu al niet meer als totaal twee-dimensionaal en Sequentieel!
De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze sequentie drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien.
Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, ook de juridische en bestuurlijke! De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
De twee dimensionale sequentiele houding heeft haar onzinnigheid.........
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......

De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men nog steeds alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens,
als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit,
Deze sequentiële mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....
terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
En plotseling is het dan al gebeurd ;........Er bestaan geen mensen meer naast de wereldburgers en ook geen wereldburgers naast de mensen.
De reden waarom men zich als wereldburger van geen enkele andere mens meer kon onderscheiden.
Nog wil men onderscheiden dat het wereldburgerschap zou samenvallen met het mens-zijn als zodanig, doch mensen zijn ook nog wat meer dan alleen maar wereldburgers of burgers. De geest-component is zo zeer snel uitgedreven, maar volkomen ten onrechten.
De gevolgen zijn niet te overzien, maar uiteraard buitengewoon ernstig!
Het moment van het menselijk ontwaken kan zo nog steeds niet komen!
Want de sequentiële mechanistische natuurkunde bevat nog steeds geen letter waarheid!
.........zo is het met iedereen die het werkelijke van de natuurlijke zijnsleer mist,  U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
In eerste instantie is het allemaal vreemd, maar U kunt lachen om uw begrip en bezit, want U probeert werkelijk als eerste een aangenaam mens te zijn! Er is een wereld die open te breken is, op de dood-normale menselijke en sociale manier!
Maar het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken, ze is het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is!
Maar volgens de voorzienigheid werkt de weerhoudende liefde genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent.............. Maar het wezenlijke ervan kan ik niet omkeren, zoals de krankzinnige wetenschap steeds doet!
Want, elk handelen kan gerationaliseerd worden, als mij bekend is of wordt hoe de affecten en emoties achter het handelen tot stand zijn gekomen, ........ En dat gebeurd nog vrijwel automatisch ook, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........

Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!

De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Zo blijft dat het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Zo wordt het zelfs vanuit een zeker autisme "voorzien"! 
Dat wat de "voorzienigheid" opleverd, het is een Gods-wonder!

Maar zij die dit niet willen begrijpen, ze kunnen er wijzelijk niet bij....... dat zijn mijn oprechte zorgen........
Dit omdat de aard van de ruimte steeds verandert, met (in menselijke zin) "ernstige" gevolgen voor de eiwitconcentraties: ......de celcyclus heeft fasen waarin ze de massa via een stabiel punt controleert in cycline niveaus, maar ook fasen waarin de concentraties onafhankelijk wijzigen, maar zodra de fase is veranderd in een vertakkend evenement, kan het systeem niet teruggaan naar de vorige niveaus, omdat op de huidige massa van het vector veld dan totaal anders is en de massa niet terug kan door de splitsings gebeurtenis, of worden omgekeerd, het is dus allemaal onomkeerbaar!
Groei en ontwikkeling zijn de kenmerken van leven, en ze is nog voorzien ook, dus zo ernstig zijn ze niet!
En dat alles zou volgens de krankzinnige wetenschap  twee dimensioneel en sequentieel te omschrijven moeten zijn, wat uiteraard de grootste menselijke leugen is! De mechanistische theorie is een onmogelijkheid, al wordt hij door vrijwel alle mensen tot in het einde toegepast!
Doch de grenzen van deze theorie zijn vrijwel overal overschreden!
Dus er zijn velden die orde scheppen in stelsels waarmee ze verbonden zijn door de gebeurtenissen te beïnvloeden, zo is het voorzien, doch waar ze zelfs vanuit een energetisch gezichtspunt gezien, onbepaald of toevallig blijken, leggen ze toch beperkingen met een bepaald patroon op aan de energetisch mogelijke uitkomsten van natuurkundige processen, zoals de vorming van eiwitten!
Dus zo wordt de loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden! De ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon! Want deze chaos, heeft de natuur die, neen!

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden,
Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie.
Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". 
En waar de passie zodanig ligt dat......
Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn.
Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen!
Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geensinds onderschatten,
Uw motivatie moet "oprecht" zijn.
Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Alleen al daarom is het nodig dat het brein zijn werk mag doen.........Zodat we alles zijn reden kunnen geven, in zijn volle onmondigheid, .......het is dus niet nodig in de mangel van het verstand te zitten.........zeker niet voor een kind!
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van "De flatteuse bende":.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon.
Hoe kan het wezenlijke nu ooit adorabel zijn, als we zo ongeveer van alles gehakt maken?
In mijn wereld zoek ik nog altijd liever naar de overeenkomsten en zal ik nooit iemand veroordelen omdat ik hoop dat ze dit ook niet bij mij doen. En jij? Hoe denk jij daar over? Zijn we allemaal echt zoveel anders?
 We kunnen het ons zelfs als eerste leren, beoefenen, vriendschap te sluiten met elk aspect van onszelf en anderen. En zodra je je richt op alles wat het leven brengt en daarvoor openstaat, wordt elke dag een goede dag waarop je in staat bent om vol liefde naar de ander te kijken!
Is dit niet de mooiste, beste, en meest waarheid-volle voorzienigheid, die er is?
Wij moeten alles doen ofwel "bedenken" met de zelfde hersenen die er zijn........
alle extra-fragante actie van zo velen ten spijt........U moet het namelijk weten......
Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden!
We hoorden het allemaal wel aankomen, maar gebruikten toch onze hersenen niet,
het werd bijna allemaal extra-fragante actie, .........onze musea laten het zien, en onze geschiedenis zit er vol mee,......
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!


“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!
Alle toehoorders zullen nogal moeite hebben met hun Morfologische vormen........
met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
Veel toehoorders kunnen niet de denk-sprong maken,
van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in.
‘En daar bij moet U weten, de biologische definitie van wie ik ben is een beperking van wie ik volledig ben:........
mijn verlangens, mijn opvoeding, mijn ambities, mijn trauma’s, het zijn de lessen die ik uit mijn leven heb getrokken.
Ze is dus als definitie nooit compleet, noch is ze ooit compleet geweest!
De vraag naar het wezen van de vrijheid is die naar het wezen van de mens.
Het immer terugkerend uitgangspunt is voor hem de hypothese,
dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. 
Vertaal dit maar door te zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke
en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige.
Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos.
Zo is het voor ons brein voorzien.........
In het denken alleen zijn wij eeuwig, hebben wij het altijd vaststaande (zoals ook zichtbaar in de wiskundige formule) te pakken.
Al in de vroegste notities van de mens komen de drie wezenselementen voor:........
het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
In ontelbare varianten is dit een thema.

Zo wordt ook in de verzamelingsleer een element volledig en uitsluitend bepaald door de verzamelingen waarvan het deel uitmaakt.
Elementen die behoren tot dezelfde verzamelingen, onderscheiden zich derhalve helemaal niet van elkaar,
zodat ze dan ook met elkander samenvallen.
Want hieruit zou spontaan volgen dat elke specifieke verzameling één en slechts één uniek element kan, mag en moet bevatten.
In de verzamelingsleer bepalen de verzamelingen de identiteit van hun elementen volledig,
en er is daar behalve de verzameling ook helemaal niets anders meer denkbaar, dit om de identiteit van elementen te bepalen.
Verzamelingen bestaan uitsluitend bij de gratie van de elementen,
maar tegelijk geldt dat ook andersom en bestaan de elementen uitsluitend bij de gratie van de verzamelingen.
Dit is dus onze werkelijkheid.............dat is dus het wrange voor de wiskundige.
Maar daarom is het nog niet nodig dat de wetenschap het brein gaat slopen, omdat ze zelf deze wrange toestand vindt!

Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Alleen deze hulp wordt niet geboden!
Ze verkeert zelf in de meest wrange toestand, deze wordt steeds "vermaakt", ...........
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel extra-fragante krankzinnigen!
Voor mij zit er niets anders op als U de waarheid te vertellen, in liefde en rede!
En natuurlijk op het ontwaken over de noodzaak daar van!
Het is noodzaak van deze Aarde één groot rederijkersplein te maken.........
De historische tijden waarin Spinoza gehoord kon worden, ze mogen wat mij betreft herleven!
Wetenschap en bestuur zijn in de code rood gebracht!
Wij mogen ons brein niet meer rationeel gebruiken van hen, de gekken zullen het wel even regelen......
Een verbluffend anti-rationalisme zal toeslaan in bestuur, wetenschap en onderwijs!
Deze toestand is On-nederlands!

En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza)
Ja, want Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: .......Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.


De echte Luchtvaart kenners kunnen deze spinkracht  op een Turn radius calculator analyseren, bij ....
de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter,
dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27. 
Een vogel vliegt volgens deze wetten, want...........
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........
Spinoza wist dit al!
Bij gevolg is er de natuurlijke weg van de mens, de weg van de openbaring, deze grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording.
En ze uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten.
De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorische vormen van ruimte en tijd, daar waar de morfologie zijn rol speelt. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. (Richard Feynman)
Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Alleen het idealisme stelt dat de werkelijkheid die we kennen primair een inhoud heeft!
Maar zij die zich daarbij van Twee-dimensionale sequentie bedienen in hun verhalen, ze liegen!
Daar is een hard ingrijpen op nodig, want dit format heeft slechts 1 doel ; ........

 het ridiculeren van de eigen cultuur, ...
Wat een vreselijke geestes-ziekte........

Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen!
En zo deze ziekte van de wetenschap, waar bijna iedereen onder leidt, naast ons neer kunnen zetten! Laat het brein zijn normale werk doen!
De mens kan dan van de normale Goddelijke voorzienigheid profiteren!
We leren altijd en overal, omdat we in de hersenen bij alles wat we doen leren, en we weten het zelfs, leren leidt tot neigingen waar we ons niet of nauwelijks van bewust zijn!
Leg de krankzinnige wetenschap stil, want het zijn alleen pest verhalen!
Leg de krankzinnige politiek stil, want ze weten deze pest verhalen alleen te beamen.......

De MORFOLOGIE heeft zijn stellingen,
uitgangspunt is de voorzienigheid.
Ze was ..... het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Maar deze duisternis, daar moeten we vanaf.......
Ook door de algemene manier van auditief sequentieel denken kunnen prestatieresultaten achterblijven, praatjes vullen geen gaatjes! 
De Morfologie is dus onze kans.......

Het realisme stelt in tegenstelling tot het scepticisme of het relativisme dat er een
werkelijkheid bestaat die in zichzelf geordend is, en dat het denken bij machte is om die
samenhang te achterhalen.
Het denken maakt deel uit van de realiteit, en is daardoor van nature geschikt om de
orde in de werkelijkheid buiten zichzelf te kennen. En daarmee zegt men niet dat het
denken een gemakkelijke taak heeft, want de structuur van de werkelijkheid toont zich
immers niet rechtstreeks aan de oppervlakte. De werkelijkheid is meer een proces van
verandering en ontwikkeling.
Om de stabiele kern van de werkelijkheid te vatten moet het denken zich afwenden van
de veranderende zintuiglijkheid en zijn aandacht richten op wat achter die wording de
werkelijkheid haar eenheid en samenhang verleent. En daarom is mijn zekerheid
dat de intelligibele werkelijkheid, met zijn aktualiteit voortkomt vanuit de scheppingskracht van God, ......zoals het is voorzien!
En daarom kan de mens de kunst van het vrije denken beoefenen!
Hij heeft de voorliefde voor bepaalde ontkenningen helemaal niet nodig.
Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
en tevens waar de strenge methode ontbreekt.
Het vrije denken heeft geen ander beginsel dan dat ze zichzelf ontvouwt, wat een enorme kans wordt ons geboden.
Krachtens dit uitgangpunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid!
Dit beelddenken zet alles in beweging, ze is grenzeloos.
Wanneer iets actueel plaatsvindt heeft het meestal een nadere bepaling nodig.
Het beelddenken is als antwoord driedimensionaal.
Alles wat plat getekend is, wordt zonder nadenken driedimensionaal ervaren.
Bij beelddenken hoort het ordenen in de ruimte.
Bij begripsdenken hoort het ordenen in tijd en in begrippen.
Zo zijn er verschillende systemen, zo b.v. gaan tijdens beelddenken de gedachten in een stroom. Moeder-Aarde heeft haar bewegingen, al wat leeft gaat daar in mee. Alles stroomt… Er is nooit hetzelfde water, er zijn nooit dezelfde gedachten. Vragen naar het waar en wanneer iets actueel kan gebeuren hoort hierbij.
Het begripsdenken is centripetaal, naar binnen gericht.
Maar de eenzijdigheid van het dogma hoort er nog steeds niet bij! 
Af en toe is het zelfs een doel om de zaken stil te leggen, zodat ze beschreven kunnen worden, zodat ze herhaald kunnen worden. Vragen naar het waarom van de dingen hoort hierbij.
Dit is zelfs wel degelijk de erkenning van de toereikendheid van de menselijke rede, en het wordt hoogtijd dat we haar toe gaan passen. Dat is geen hoogmoed, maar zij volgt uit de diepe overtuiging van de inwoning van de Goddelijke rede in de menselijke bezinning, zodat we ons
een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen. Een vorm van denken waarin we waarachtig en ons bovendien een zuivere weg durven te denken! Los van al het tweedimensionale en sequentieel denken!
Want het wijselijk denken gaat niet uit van de ervaring, maar van zichzelf......
evenals het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de zon!

Daarbij vindt ook de technicus deze onmogelijkheid!
Een belangrijke klasse van lineaire, tijdinvariante systemen kan worden beschreven door een lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten.........
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een elektrisch systeem dat opgebouwd is uit
geconcentreerde elementen zoals weerstanden, spoelen, condensatoren, transformatoren,
transistoren, enz. Het is direct in te zien dat een door een differentiaalvergelijking
beschreven systeem lineair en tijdinvariant is.
Al direct zal men zich van systeem moeten beperken, dat heb je met "electronica".
Richard Feynman sloot de Maxwell vergelijking daarbij in!
Het ging en gaat er nog steeds om hoe een elektron interactie met zichzelf heeft. Dat probleem was en is nog steeds relevant, toen omdat men op dat moment aan het zoeken was naar een quantumtheorie voor elektriciteit en magnetisme. Kijk, Maxwell had met zijn vergelijkingen de klassieke situatie beschreven van elektromagnetisme. Maar nu net de quantummechanica geboren was in de jaren twintig – en gebleken was dat deeltjes als elektronen en protonen zich aan hele andere wetten houden dan we dachten – zocht men naar een manier om het elektromagnetisme van Maxwell in een ‘quantumjasje’ te steken: de quantumelektrodynamica.

De zuivere denk-weg heeft deze beperking niet!
Toch wijst de krankzinnige wetenschap naar enige beperkingen omdat ze dat vindt ..........voor een normaal mens is het vrijwel ongelooflijk......En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.
De enige fysische beperkingen:....het reëel zijn en de causaliteit, aldus de technicus en de wetenschap!
En daarna kent men maar een enkel vervolg, ...... ze zullen zich beperken in systemen die reëel en causaal zijn.  Bij gevolg zal men Sequentieel en tweedimensionaal blijven denken!
Zo blijft het de bekende typische fysica-theologie ofwel de theorie!
 Het gevolg is ook bekend; .......Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretisch thema de spreker ook neemt!
Alleen een Gek predikt de gestrengheid van de methode en de fysica-theologie!
Heeft U wel eens van de Popperiaanse krankzinnigheid gehoord?
De algemenere manier van auditief sequentieel denken hebben bij Popper de algemenere manier van de Falsificatie...... er wordt door deze gek totaal niet in realiteit en causaliteit geloofd .........
Een bezieling heeft het niet, bij gevolg levert het geen enkel mens een ondersteuning!
Deze Gek gelooft zelfs niet dat Causaliteit veronderstelt dat in de wereld verschillende dingen bestaan, dingen die heel goed van elkaar te onderscheiden zijn!
De Gek draait het om, het bestaan is volgens hen niet iets dat we concluderen door te kijken of door te redeneren. Bij deze Gek vul je de werkelijkheid zelf aan, niets heeft iets van de waarneming en aan redeneringen. Hoe werkelijk is deze werkelijkheid? Dat is de eerste vraag van een Gek!
Zo werden de algemene onmogelijkheden van de krankzinnige wetenschap al bijna 100 jaar opgelost!
Dit wisten we al, het is direct in te zien dat een door een differentiaalvergelijking beschreven systeem lineair en tijdinvariant is, je kan niet tot een andere conclusie komen zonder dat je weet wat de aktualiteit is, het concipiëren van een tijdloze werkelijkheid zal ons dwingen om onze causaliteitsintuïtie te herzien, maar ook dat is buiten de aktualiteit vergeefs, want de aktualiteit is wat deze intuïtie opleverd!
De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren, dus ook niet te concipiëren!
Al direct zal men zich van systeem moeten beperken, er is niets dat de Gek kan helpen .........

de krankzinnige wetenschap zal dat dan ook niet, ja zelfs nooit doen!
De krankzinnige wetenschap draait alleen maar, dit om die zelfde intuïtie op te breken!
Daar hebben ze een electronisch apparaat voor uitgevonden, de computer!
Het sequentieel zwamverhaal is voor ieder mens een fatale fout, en herstellen we hem niet, dan lopen we gegarandeerd vast in ons weten. We moeten het denken aan ons eigen brein overlaten....... de elektrische kracht die een elektron uitoefent op een ander deeltje is omgekeerd evenredig met de afstand tot dat deeltje. Maar in het elektron zelf – we beschrijven elektronen als een ‘punt’ – is de afstand nul en gaat de kracht naar oneindig! Dat kon niet, dus volgens Dirac hadden we een ‘radicaal nieuw idee’ nodig voor de interactie van een elektron met zichzelf.” Het is het brein die deze werkelijkheid vond!
Ons idee van een kracht op afstand is te formuleren in termen van ‘actie’ – dat zegt iets over hoeveel een beweging kost aan energie. Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat.
En dat is nu precies de beperking waar de krankzinnige wetenschap nooit overheen komt!
Bijgevolg heeft men de Popperiaanse leugens nodig!
En dat al 100 jaar! Nog steeds al 100 jaar vanaf het geboorte jaar van Richard Feynman!
En op 15 jarige leeftijd wist hij al hoe hij de Dirac vergelijking ging gebruiken! (1933)
Het is nog steeds de eigen ervaring, de gegevenheid zoals ze voorzien is, die het sterkste gevoel van werkelijkheid zal opleveren!
“Ik wist dat ik dit met mijn methode kon oplossen, alleen had ik nog niet eerder mijn methode op de gebruikelijke elektrodynamica – die uitgaat van (Morfologische) velden – toegepast".
Deze Morfologie is dus nog steeds onze enige kans....... 
Hier is zelfs een film-script van te maken, zonder wetenschappelijk gezwam!
Over Richard Feynman, zoals het hem is overkomen, en hoe hij zijn kansen nam!
Groter en beter kan een mens niet worden!
Ik ken deze groten allemaal ........ze staan los van al het tweedimensionale en sequentieel denken!
U moet beseffen hoe ontoereikend dit onderwijs is......het komt op geen enkele manier aan de kern van de dingen, daar is nog altijd een grondige onwaarheid van de methoden!
Alle afkeer van de absolute wetenschap bleef hen sinds Cartesius vormen, op een plaats waar spinoza de bouwmeester van de gedachten was!
En sinds ene Popper en zijn falsificatie is het alleen maar een graad erger.......en door de hier aangegeven gebreken is de waarde onrustbarend gering!

De CERN zo-heid is dus ook zotheid,
De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen.  Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern gebruikt, ze zouden altijd een voorbeeld van echte emergentie moeten zijn......maar buiten de al genoemde gebreken is er nog een beperking.......
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurd, dat heb je met "electronica"
Ik doe daar bij ook een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren.
En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....
En toch zijn er Nederlanders die voor deze waanzin toch "Nobel-prijzen" hebben gekregen!

Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren. Een wezenlijke conticipatie is iets heel anders.....
Maar dat is het jammer genoeg niet!  Zo wordt ons onderwijs om zeep geholpen. Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! De wezenlijke zonden-val een feit. En onze economie, zal door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden!
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! Hij kan zelfs geen minuut integer zijn!

Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen.

Buiten dat , waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak?
Let wel heren van de wetenschap, we kunnen ons niet zomaar een beeld maken van een subtiel iets.........
Ze is vrij van haar stoffelijke omhulsel en haar grove omhulsel , nog kwantitatief nog kwalitatief benaderbaar .........
Mocht er dus voor ons bewustzijn een mogelijkheid zijn, dan er slechts de indentificatie..........dus de dingen slechts te leren in ons zelf.
De wereld is niet verwend door de krankzinnige wetenschap, in tegendeel ..........door de bewerende culturen en haar conditie daarin gaat de wereld bijna geheel aan stukken, "vrijwel geheel naar de maan". De zo-heid kan niet over zoveel zotheid gaan!

De identificatie is een soort van fysio-mentale gymnastiek, waar het bewustzijn gedragen wordt door het subtiele lichaam, ook wel de conticipatie genoemd.
Want de mens zal in haar natuurlijke staat haar lichamelijke omhulsel zeker niet verwoesten.
Na de dingen in het subjectieve geïdentificeerd te hebben, kom je terug in de lichamelijke omhulling met de meest waardevolle en mooie oogst! Zo is het nog altijd voorzien, voor U ook!

Zo zijn functie en structuur rond ons opgebouwd...... nog maar eens het belangrijkste waarschuwende wat steeds opnieuw in de geschiedenis geschreven is; .... want het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. U bouwt er zelf het verkeerde formalisme voor op. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood!
Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijpt U - NU dat dit kan!
Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen.
Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Handelen, stel het U eens voor zoals het voorzien is, wij mensen mogen ons unieke krachtenveld onderkennen. Een mens is hierin wat hij doet! Zo zijn de fysieke, energetische en spirituele elementen van ons (subtiele) lichaam te onderkennen, in dat doen!
Het onbewuste heeft een plaaggeestige eigenschap:........
als je het wil onderzoeken zal het zich niet zo maar voor je openen, maar tijdens het doen zeker wel!
De verstandelijke vermogens, ze bestaan niet uit materie maar uit geest, het informatieverwerkend bewustzijn van individu! Ze is bewustzijnsniveaus met haar eigen bestaansrecht, ze kan bij een goede combinatie van doen geheel los van het verdere fysieke vlak functioneren.
Bij de algemene manier van auditief sequentieel denken zullen prestatieresultaten achterblijven, praatjes vullen geen gaatjes, de Morfologie is ook daarom onze kans....... U moet namelijk weten, onder subtiele energie wordt alle energie verstaan die niet fysiek is, die niet met de zintuigen van deze materiele dimensie kan worden waargenomen, alle Einstein theorie ten spijt, en wie verder op onderzoek uit gaat zal merken dat deze definitie daarna zelfs ook veel te ruim is.
Ik denk dat je over energie veel beter Richard Feynman kan raadplegen!
Of mijn luchtvaart-leraar Henk Tennekes ......
Er is namelijk nogal veel dat buiten ons waarnemingsbereik als 3D-mens valt.
De moeilijkheid ligt in het feit dat waarheid zo een zeer moeilijke categorie is om te onderkennen, als je niet de puntjes op de "i" durft te zetten.........
Ook, ja zelfs vooral voor een krankzinnige wetenschap!
Zo is dus de morfologie onze enige kans......en het respect voor wonderen wordt helemaal niet minder als je ze probeert te begrijpen!

Maar voor wie het niet weet, de wonderen mag U begrijpen, maar deze wereld is niet onuitputtelijk!
En dat te weten is het belangrijkste onderdeel van de morfologie, dat te weten is Uw eigen verantwoordelijkheid, zodra U het wonder kent, U heeft dan niet meer naar een ander te wijzen!
De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden, zijn ze zeer goed te rubriceren.
Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen, het ervaren van de wonderen dan ook bezien!
Zelfs het wonder hoe een Vogel vliegt is volgens mijn Leraren zeer goed te begrijpen!
En mijn opdracht-geefster Moeder Teresa vertelde het mij, Leo het is allemaal zo voorzien!
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel het wezen van de mens brengen naar zijn Aardse taken! En let wel, de herkenning van de Grote Geest, hij zit er aan te komen! 

Het authentiek mens-zijn is een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens. De kenners van de Goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, ze hebben de wonderen altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen. De bekende inbreuk hierop, is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast! De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper!
Er is niets van de voorzienigheid wat men begrijpt nog kent!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaars, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurd wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vaststelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. En de keizers van het DNA zullen het allemaal wel even bepalen..........maar de echte ziekte wordt niet onderkent, noch door hen opgespoord.......en de Popper-waanzin mag blijven bestaan, en we houden alleen een totale zieke wetenschap over, die het totale plezier van de mensen weet te bederven!
Het totale werkelijke denken is hen ontnomen!
Het existentiële leven wordt dood gezwegen, met al het goede wat voorzien is! 
Het is niet eens een omkering van de processen, maar een algemene ziekte.......Want een remedicalisering brengt een dramatische behoefte aan beheersing, en dus de toepassing en het gebruik van de verslavende drugs, zelfs van iedereen......voorgeschreven of niet!
Ik zeg het U maar, de mens in deze maatschappij is een regelrechte stakker geworden, en wie niet?
En dat ondanks alle "professionele" ondersteuning!
De gedissocieerde delen van iedere persoonlijkheid vallen altijd uit-een, en de krankzinnige wetenschap wacht hier op! En ondanks dat er in alle eenheid voorzien is, waar wacht ze op?
U moet weten, God is niet dood, hij is verkaveld; ......zijn ledematen zijn over de Aarde verstrooid.
Men noemt ze de ismen, specialismen en de technieken, en denkt dat het nog wat wordt.
Ik moet U helaas teleurstellen, ik weet dat het met de gedissocieerde delen totaal niets meer wordt!
En daarom zal  "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld, niemand heeft daar een contract bij afgesloten..........Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen!
Want zou men daarom het recht hebben de medemens te gaan beoordelen en veroordelen, neen!
Slechts de Biologische vormen zijn in mijn optiek dan ook alleen de getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. (Het DNA noemen we zoiets)!
Zodat wij vrij kunnen zijn van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht.  Er zullen angstaanjagende bergen van onwetendheid zijn om te overwinnen en zij zullen vooroordelen en haat vinden, die er vanuit de gedissocieerde delen bestaat!

 En de mensen zullen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
Laat de eenzaamheid U begrijpen, niet het remedicaliseren van de dwazen die zeggen en denken de wereld te hebben gepacht! Want zo is het nog steeds niet voorzien!

Hoewel? Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie houden deze wereld al 135 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon door de krankzinnige wetenschap in scene gezet, met alle media elektronische mediale middelen bezit men deze hele rare macht!
Want ze is eindig!
De dwazen zal de waarheid moeten worden gezegd. En volgens mij stoort iedereen zicht het meest aan de "wijsbegeerlijke weg", en de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd. Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houdt het al bijna mee op, zo vreemd is het allemaal!

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
En ik heb het nog nooit gezien dat deze wereld aan U verpacht werd......
U heeft zich aan de eindigheid vastgeklampt!
Het slib op de bodem van de ziel is er door aangebracht, door de collaboratie en repressie werd het aangebracht! Het is nog steeds geen sympathieke wereld waar wij in leven!
Men vind het nog steeds een stoelen dans om de machten, maar zij die het slib op de bodem van de ziel eigenlijk niet kunnen verdragen, zij zijn andere personen.........op deze wereld blijken al verschillende mensen met een verschillende instelling te wonen!

Ze begrijpen elkaar niet eens meer.........

Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel van de godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ......... 
Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
En doe dat niet volgens de methoden van de krankzinnige wetenschap!
En de eindigheid laat zich dus niet zomaar even actueel kennen!
Alleen de Gekken weten zoiets niet!
Het is het remedicaliseren van de dwazen die zeggen en denken de wereld te hebben gepacht!
Slechts de Huidige grote Wereld ziekte is daarmee definitief in de maak!
Ook het remedicaliseren van onze eigen omgeving, het klimaat is een hobby van de krankzinnige wetenschap geworden. We hebben niet te veel verbranding voor de acute inzet van transport, verwarming, koeling en energie doeleinden nodig, zo vinden de gekken.
En daarom moet de stof die vrijkomt bij elke koolstof verbranding, aangewezen worden als hoofdschuldige. In werkelijkheid is de hebzucht alleen de hoofd-schuldige!
Bijna eigenlijk de enige schuldige!
Want het ontgiften betekent O2 toevoegen.

De verbranding als verbinding moet zeker volledig zijn......
Want de voorzienigheid heeft verder werkelijk in alles voorzien!
Neem de klimaat verandering, één enorme leugen!

Prof Dr. H. Flohn schreef in 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.

In 1954 is deze heer alweer begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“

Hij was onderdeel van het wetenschap smaldeel rond ene Adolf Hitler .
Niet zo'n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
De Mens kan de oorzaak niet zijn van de Klimaatverandering, de oorzaken zijn zeer direct op aarde te vinden. Verdere redenen voor klimaat verandering zo als wij mensen die ervaren, zijn de instraling uit de kosmos , de uitstraling van de Aarde staat zo goed als vast en word bepaalt door de kosmische omgevingstemperatuur.
Er is wel een warmte bron aanwezig in de aarde , maar deze kunnen wij mensen niet opporren .
Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H Flohn binnen te halen! Het is maar dat je het weet, deze meneer heeft hele nare bedoelingen gehad met de mensheid.

Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt . Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.


Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet! 

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is.
Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Het is een Theorie zo zullen de krankzinnige popperazzi het uitleggen! Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles. Volgens de Gekken is het niet mogelijk dat tijdens gewaarwordingen van eenheid met het universum, de gedeelten die zich bezighouden met de plaats van het lichaam, in de ruimte actief zijn. 
U moet echt begrijpen hoe dit Newton ten nutte was! Hij abstraheerde dus een andere hoeveelheid van de zelfde soort! De krankzinnige wetenschap wil dit niet begrijpen als mens ........ze is imbeciel! 
Zo zijn ook zowel parallellogram als rechthoek abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar de positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
En zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans deze natuurwetenschap met zijn cynische relativisme korte metten met de ethiek;...... al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren. De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook!  

Onder de paraplu van relativisme worden hele groepen en perspectieven gecategoriseerd.
Ongelukkiglijk is de filosofie van relativisme in onze cultuur vandaag nogal doordringend. Maar het idee van de absolute waarheid was sinds Plato en Euclides altijd al verlaten..........De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde, ze heeft steeds maar geen fundament! Iets is eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kan worden, .....

De pluralistische maatschappij wil het idee vermijden dat er werkelijk een ‘juist en fout’ bestaat. Dit wordt aangetoond door ons ontaarde juridische systeem, dat het meer en meer moeilijk heeft met het straffen van criminelen; ..........ook door de amusementsmedia die het verhaal van moraliteit en fatsoen van zich af blijft schuiven.
Bovendien moedigt de plaag van moreel relativisme iedereen aan om homoseksualiteit, pornografie, overspel, en een hoop andere “zonden” te aanvaarden, die ooit als fout werden beschouwd, maar die nu geaccepteerd worden en zelfs gepromoot in de maatschappij. Dit is zo pervasief geworden dat, wanneer u zich uitspreekt tegen het moreel relativisme en een “alles mag filosofie”, u dan gebrandmerkt wordt als intolerante dweper of kwezel.
Natuurlijk is dit ongelofelijk hypocriet van hen die leren dat alle zienswijzen goed zijn maar die toch hen afwijzen die leren dat er absoluutheden zijn in moraal.  Maar hebben de ethiek en de esthetiek dan geen waarden, leiden die dan niet naar God? Willen ze geen mens zijn, willen ze niets levend houden?

Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
In concreto zijn dit de A-krankzinnige en gevaarlijke......te samen,
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........de krankzinnige wetenschap en politiek is in alles letterlijk vastgelopen!
Ze vinden de retoriek wel genoeg? Er zal blijken dat daar nu juist een vuilnis-vat voor nodig is!
We kunnen het niet achter ons laten.......opruimen dus......
De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!

Ook de dag zal komen, het is niet ver weg.
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
Dan zal blijken dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. Op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten. 

Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke.
Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden.
De ethiek en de ethetiek leiden wel-degelijk naar God!

De mens is daar als een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. Al ben je nog duizendmaal professor........ en meneer Einstein was een dwaas! En zijn moeder wist al dat hij gek was.........moeders zien als een kind een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid prefereert! Moeders weten meestal altijd hoe het voor hun kind is voorzien, mijn moeder wist hoe het voor mij was voorzien, haar liefde was minstens even groot als die van Moeder Teresa van Calcutta. Deze mensheid zal uitsterven als de moeders van deze wereld deze liefde niet meer durven te leveren!
Bovendien moet  De Moeder zelfs weten dat het kind voor 100% als beelddenker is geboren, ze ruiken, voelen , en proeven, zien, horen, en doen ........er is daar nog geen taal. Het raadsel waarom Plato en Euclides en een Richard Feynman en Ernst Mach zich zo goed hebben ontwikkeld is er niet, de abstractie,
 alle abstractie ontwikkeld zich onafhankelijk van de materie..........De moederlijke intuïtie leverde de eerste antwoorden om het leven van hun kind goed te laten verlopen!
Het kind heeft zijn wezen, zijn " zijn " pas later gevormd!
Maar er is geen enkel wezen "Van God" gepacht op deze Aarde om hem direct te vormen......
Men kan hoogsten vertellen dat wij "Moeder Aarde" toebehoren!

Toch is er ook iets anders door de "moeders" geprefereerd, het denken in beelden en gebeurtenissen.
De ruimtelijke manier van denken is driedimensionaal snel en ongeordend, het kind moest zich snel de weelde van de abstractie weten te permiteren, omdat daarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden. Het denken van de moeder was niet direct het denken van het kind, de vraag voor hem was ......hoe wordt het een betekenisvol geheel!
Ook de moeders hadden de Wereld niet gepacht, om het precies dat te laten worden!
Alleen de krankzinnige wetenschap meent dat, echter de beeld-intelligentie denkt 32 beelden per seconde, en je denkt maar 2 woorden per seconde, we weten dus dat er bij hen een vreselijke vertraging optreed, het is eigenlijk een afstel in het leren van het abstracte denken.
En zijn vele manieren en mogelijkheden om iets duidelijk te maken, taal geeft alleen orde met niet al te veel misverstanden, maar dat in een ontzettend traag tempo!
Toch zijn de beeldzwakke kinderen bereid hun beelden te vervangen door woorden........
Het afstel heeft al te snel toegeslagen in deze wereld..........de route is voor de beelddenker al definitief  gesperd...........een zwake talige score vindt men een direct gebrek, ...........maar deze wereld is nog steeds niet gepacht om een score aan te brengen ..........dat denkt slechts de wetenschappelijke gek!
De werkelijkheid van de voorzienigheid zit veel beter in elkaar en het is zeker geen gebrek!

Wist U het niet, ........Alle leren zijn juist of niet een is er juist, zoals dat ook voor religies en geneeswijzen geldt. De vraag is alleen waarom je een leer of religie nodig hebt. Om te leven heb je ze niet nodig, want alle schepsels en ook de kleine kinderen leven zonder. 
Zou het niet zo zijn dat mensen leren nodig hebben om hun standpunten te bevestigen en daarmee hun zo moeizaam bevochten posities in de maatschappij? En om hun gedrag en hun daden te rechtvaardigen? Je moet kennelijk eerst spullen van anderen lenen om je hoofd mee te vullen, voordat je ermee kan spelen en puzzelen, maar dat heeft met leven niets te maken. 

Smohalla, een Skokul-opperhoofd sprak lang geleden in zijn "Rede tegen de blanke mannen":
"Bij ons noemen wij iemand die met zijn hoofd denkt gek, bij jullie is dat toch normaal" 
en Rousseau, die nooit in contact geweest is met deze indianen, zei het zo;........
"Ik durf te stellen dat de toestand van nadenken tegen de natuur is en dat iemand die nadenkt een ontaard dier is"
Beiden hebben dat niet bedacht maar zelf ervaren.
"Toen de schepper zijn schepping had voltooid",
zo schreef Pico della Mirandola,
"had hij het gevoel dat er iets ontbrak. Hij wenste dat er een schepsel was dat de structuur van zo'n geweldig werk kon overwegen, de schoonheid ervan kon beminnen en de grootsheid bewonderen".
Dat schepsel werd de mens. En voor genieten, verwondering en zijn heb je geen leren nodig. 
Dus wat ik U heb vertelt, is volgens mij meer als juist!

Je kan dus ook niet willen vergeten dat het Evangelie van Thomas geschreven is in wat wij tegenwoordig een zeer primitieve cultuur van boeren en nomaden zouden noemen, overheerst door het Imperium Romanum. Behalve de priesters, altijd de priesters, was vrijwel iedereen ongeletterd, zoals alle kleine kinderen tegenwoordig en altijd zijn geweest. Zij wisten niets over spiritueel, diepte, lagen en niveaus en al die ingewikkelde termen, ideeën en geloven waarmee wij ons vermoeien.
Voor zulke mensen werd het Evangelie van Thomas geschreven en zij begrepen de bedoeling feilloos.
In de laatste eeuw voor Christus kwam een heiden naar Rabbi Hillel de Oudere en zei dat hij zich tot het Jodendom zou bekeren als de meester, staande op een been, de hele Thora zou kunnen reciteren.
Hillel antwoordde:
"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. Dat is de kern van de Thora. De rest is commentaar"
U denkt misschien dat dit een denkwerk is van mij, neen, voor mij was het allemaal Goddelijke voorzieningheid, TOTAAL.........Mijn vader heeft mij nog geadviseerd mij in te houden........maar Moeder Teresa was mijn opdrachtgeefster, werkelijk waar!
De Tijd was rijp, het intrinsieke karakter was definitief, had zich gevormd.
En elk commentaar is verder zinloos! Het gekken probleem is zo dat een wonder een schending van de natuurwetten is, en aangezien deze wetten via betrouwbare en onveranderlijke ervaring zijn vastgesteld, is het bewijs tegen een wonder uit de aard der zaak zo totaal als welk argument dat men zich vanuit de ervaring dan ook maar kan voorstellen, dus aldus ............ ze worden niet minder als je ze probeert te begrijpen! Het is heel bekend waarom de wetenschap ziek is! 

God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
Maar de krankzinnige wetenschap zal zijn wetten wel even voor blijven schrijven, tegen het maximale "salaris", verder naar de volgende mislukking! Mijn vrienden en vriendinnen doen dat anders!
Mijn publicaties zijn van de eerste tot de laatste een evolutie naar godsdienstigheid. "Alles wat ik geschreven heb is ook mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen opvoeding”
Zo was en is het ook voorzien!
Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, het stelt de puntjes op de "i", doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Dat wordt voor iedereen de onuitsprekelijke vreugde!
Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
De denkwijze van de Gekken beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!
Doch de Angst is daar niet slechts de ontmoeting met het niets, maar juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. 
We moeten ons de kracht van dit geloof realiseren, het is voor iedereen anders, want elk van ons is met andere dingen bezig.......een mens is wat hij doet! Begrijp A.U.B welk een springplank U geboden wordt..... dit verhaal blijft in zijn geheel adequaat!
De voorzienigheid blijft de systematiek voor de humanide filosofische consultatie, een andere hebben we niet! Dit komt omdat inzicht in de samenhang tussen ‘gebeuren’ en ‘handelen’ uitzicht op een gelukkig leven biedt, zonder dat wij ons verdriet of ongeluk wegcijferen.  Het is deel van ons leven. Het besef dat de bron van een gelukkig leven niet primair in de omstandigheden ligt, maar in het eigen doen zoals we zelf zijn, legt ons ‘lot’ volledig in eigen hand. Laat U dan ook geen diktaat of bedachte Wet voorschotelen, want deze werken vrijwel niet....... De Genius in de mens moet tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich dan gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld, en dat in heel zijn systematiek kan doordringen.

Overigens zal het genius binnen deze systematiek door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" , naar mate gestalte en karakter van man en vrouw van elkaar verschillen.  Dus man en vrouw werken meer met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met dit stuk, dT/dst = 0 en <1, de man werkt meer met dit stuk, dT/dt=0 en >1. T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo bestrijkt het mannelijke en het vrouwelijke samenwerkende het complete veld van de ontologie, dit tilt de samenwerking tussen man en vrouw naar een meta stabiele situatie, .....hoe de verhoudingen in een relatie precies liggen weten we niet, wel dat de relatie hierin zeer succesvol kan zijn.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, maar we hebben de één als de zelfde denk begrenzing!
Dus we zijn verplicht in ons objectieve handelen te blijven tellen! We moeten daarin onze wiskundige vermogens tonen om de echo de logica te blijven volgen.

Het zal veel te ver voeren om deze dynamische verschillen ook in het DNA van man en vrouw uit te pluizen, Zo het voorzien is tussen ons is niet uit te pluizen, het is een Goddelijk resultaat!
De Schepper wenste dat er een schepsel was dat de structuur van zo'n geweldig werk kon overwegen, de schoonheid ervan kon beminnen en de grootsheid bewonderen".
Dat schepsel werd de mens. En voor genieten, verwondering en zijn heb je geen leren nodig. 
Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als die echo weet te volgen, en Richard Feynman was daar precies de persoon voor!
De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet! Ze is de voorzienigheid zoals ze ons nog altijd geleverd wordt.
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'. Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!


Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!


In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.
Voor een verklaring verwijs ik naar de karakterkunde van Otto Weininger. Maar misschien is het beter om het bij deze verklaring te laten, om enkel te stellen dat man en vrouw in een relatie de juiste proporties moeten weten te vinden! Dissociatie is daarbij hun grootste vijand! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen! Ik en al mijn vrienden zullen U zo veel mogelijk vertellen! 
Want anders wordt alle bijkomstigheid alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is!
En dat is regelrechte manipulatie...........het maak de voorzienigheid onbereikbaar....
Van daar, dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces" wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen!
Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere. Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral uit de negatie van de dualiteit, in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.
Wetenschap, rot op, of mik op de hogere werkelijkheid!
Die werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen,
waar de bliksem er ook werkelijk wel is. De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen; in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust brengt.  Ex-stasis betekend zo ongeveer via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uitstijgen.
Maar zo kan het niet , want de hebzucht zit ons Nu in de weg........
Wie zegt dat je moet betalen, om reden van iets dat rede en lust brengt?
Welk een krankzinnige is het die niet boven zichzelf wil uitsteigen........omdat hij alle eendimensionale nonsens heeft bereikt!
Ik zou de erkenning van "De grote geest" niet langer uitstellen, want deze geweldig mooie rede en de lust is daar een onderdeel van! De nieuwe wereld, hij moet er wel komen, maar niet zo als Nu!
En ik garandeer U dat het zo als "NU" dan ook niet gaat!

Zij die zich dat bewust zijn, weten waarom de nieuwe mens komt.
Wie weet dat hij dyslectisch is, dus weet van zichzelf dat hij niet expliciet leert, hij heeft een serie hersenproblemen zomaar even niet meer nodig! 
De darwinistische verklaring die berust op toevallige fouten in de reproductie wordt daardoor de meest krankzinnige en ongelukkige van de krankzinnige wetenschap! 
Wij weten het namelijk, het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
Dat maakt dat we het oorspronkelijke in de weergave moeten terug vinden!
Dat valt niet mee, een deeltje wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand.
De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
Toch kan "De Hemel op Aarde" hier de praktijk worden, want onze schepper rust niet voordat hij alles in allen is.
Niet het DNA is van belang, maar hoe we komen aan een juiste weergave!
En dan vinden we ook een zekere geestelijke score terug, .......
echter als het ‘ik’ identificeert en dus slechts dienstbaar blijft aan het zelf, zal er altijd competitie uitbreken,
en is er sprake van hebberigheid, angst en zelfzuchtige verlangens plus een neiging om ontsnappingsroutes voor het zelf te zoeken.
En zij die emanciperen vinden dat ze de zelfde ontsnappingsroute nodig hebben, aan blok!
Wanneer een man doorgaat voor zichzelf te blijven leven, zal hij ernaar streven vrouwen te  ‘gebruiken en misbruiken’, in een poging om zijn innerlijke spirituele verlangens door seksuele lust en dominantie te bevredigen.
Zo wordt het totaal "Gender", er dus alleen maar ziekelijker op.......
de essentiële oorzaak van ‘het gevecht tussen de seksen’: .......
is onwetendheid over de juiste relatievorm en over het juiste seksuele Doel.
Dit doet aan hen die op jonge leeftijd de Goddelijke liefde hebben gekend,
vreselijk veel pijn.
De mens moet een dramatische voorveronderstelling maken, Spinoza vertelde ons, de verzameling die wij zouden willen hebben heeft start nodig, we zouden van alles eerst genoeg moeten nemen!
Iemand zou er "visionair" moeten worden..........

Spinoza vertelde het ons, De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Alleen als x naar oneindig gaat, dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, .........wie is dat toch die deze functies oneindig  en tot in het oneindige kan maken?
Het hoogste is dan ook geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!


Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. Doen ze dat niet dan zal er alleen maar twijfel zijn.......Een wetenschapper moet, als onderdeel van de wetenschappelijke methode,  immers altijd bereid zijn om zijn geliefde overtuigingen op de proef te stellen en zich over te geven aan een hogere macht – de natuurwetenschappelijke werkelijkheid – als hij of zij een experiment uitvoert. Een wetenschapper gelooft (net als een gelovige over God) dat hij nooit een volledig begrip van de natuur heeft.

Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.
In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank.

Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten,
maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans',
dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid,
en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens. En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.
Het optreden van deze systematische fouten zijn daarmee zelfs het gevolg van de niet-valide waarnemings of meet methoden. De 
opslagcapaciteit krijgt zijn "waardeloosheid", maar is ook veel trager dan het primair geheugen. .....daar deze data niet veranderen.  Een view wordt bepaald door een niërende expressie, met de attributen X als de waarden, en daar bij blijven de attributen van Y op elk moment uniek.
  De mens moet aan de slag tot in de 4de dimensie van Euclides, zij is deze niërende expressie!
De cognitieve bias kent zo wie zo veel te veel gebreken!
Er is iets te vertellen, ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral uit de negatie van de dualiteit, in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien. Men is "ziende blind", en daardoor zelfs niet eens een seconde integer!
Volgens computer gekken zou het een oplossing zijn om iedere expressie afzonderlijk aan een andere bewerking te onderwerpen, maar in de specifieke gevallen weet men uiteraard niet welke..........dit is dus meer als een vooringenomenheid! Slechts Richard Feynman met zijn Q.E.D heeft dat probleem niet!

Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Toch probeert men het tot de gewenning aan deze waanzin te brengen,........
Zo ontstaat volgens Kant zelfs de grond van de voorstelling van de verschijningen opgevat naar onze eigen aard.
Als uitvloeisel van alle werkingen verschijnt in ons brein namelijk "Het ding-op-zichzelf", niet het eigenlijke ding. Hoe dan wel? 

Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
Zedelijk goed is daardoor dat wat de reden, dus niet uit subjectieve oorzaken, maar objectief .......dat wil zeggen uit de gronden die voor elk redelijk wezen als zodanig geldig zijn, de wil bepaalt.  Hieruit bestaat de volledige en werkelijke Neuro-feedback van een mens, vanuit de eigen reticulaire formatie van een mens, de rest is leugen en ziekelijkheid! Het Schisma tussen verstand en gevoel, ofwel het psychische en lichamelijke is de fatale ziekte geworden.............Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke door het doen van wetenschappers, ze ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
En dat zozeer zelfs dat de menselijke relatie een fragmentariche constructie geworden is.
Met twee naast elkaar gelegen hypothetische constructies, de eenheid is weg!
De imbecielen Einstein en 't Hooft zijn niet goed snik, de kosmologische constante is alleen maar misbruikt om berekeningen te maken, en zodoende de Kosmos statisch te bezien en te modelleren!
Hier is het begrijpen al zo wie zo overgeslagen...........
Want zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het allerhoogste is en blijft nog steeds geen object van kennen!
Iedereen weet dat de schepping, de kosmos, de geologie, enz, volledig imparatief is.........dat betekent dat alle subjectieve grondstellingen voortkomen uit de eigen subjectieve wil.........iets voor krankzinnigen! De krankzinnigen willen gaan beweren dat slechts hun eigen wil in het weten de geldigheid mag eisen.
Stuur deze imbecielen het gekkenhuis in! Daar horen ze thuis! 

De reverse voor all, ik kan het roepen
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.
Alle expressie vindt plaats in de ruimte die wij de 4de dimensie noemen.
Zo is het dat in of met het vrije denken het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid doorschouwt, van A tot Z. Zo is de oplichting van Boole en de computer het makkelijkst uit te leggen, overal waar die eenheid er niet is, zit er iets fout!
Zo is het voorzien, zo wordt het een wezenlijke eenheid!
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
De mens tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel"
Waarin het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld,
in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan,
en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;......
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.
Toch zijn er een serie ‘Verkenningen’ die hun studies omvat die in het kader van de werkzaamheden
van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit
en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is.
De verantwoordelijkheid voor de
inhoud en de ingenomen standpunten berust bij deze krankzinnige auteurs.
Maar de politiek heeft niets anders als deze waanzin, en verder kon er niets anders als over "geld" worden gepraat!
En er is geen democratische natie die voor als nog iets anders heeft!
Sinds Hitler en zijn nazi-professor Dr Hermann Flohn weten we hoe de gekken het doen!
Zij die met de computer werken zijn alleen nog een graad erger, erger als ooit! En om meer macht te hebben, worden de instituties tot in het oneindige vergroot!
Kinderen hebben er vaak last van en het is ook een probleem voor vele ... dat de mens niet langer in staat is om zich tot de hem omringende instituties te verhouden, .......krankzinnige wetenschap rot op, want zo gaat het geheel alle waardeloosheid te gemoed!
Dit wordt het diepste verlies wat de mensheid ooit geleden heeft!
Welke krankzinnige geleerdheid houdt de wetenschap voor de kinderen over, letterlijk niets op de plaats waar we allemaal Verantwoording en dus introspectie moeten realiseren.
Ook de vluchteling of de emigrant heeft niets om met de instituties om te gaan, papieren en rechten zijn hem meestal ontnomen of zijn "speciaal". Wie je werkelijk bent, een"mens", dat wordt weg-gedacht.
 Elke remedie heeft hier zijn medicijn nodig, met een ontstellende grote inzet van drugs, maar dat is nog steeds geen gezondheid van lichaam en Geest!  Hoe zal een narcostaat (zoals Nederland) ooit gezond kunnen zijn? Heeft het niet een bloeiende en parallelle drugseconomie, corruptie én straffeloosheid!
Daarbij zijn de instituties bedreigend of ze vormen een "welwillend" geheel, ............hoe het uitpakt voor ieder mens afzonderlijk, is een verrassing! 


Mijn brein-verkenningen zitten dus anders in elkaar, ik kan altijd al mijn vrienden vinden!
En zo is het dus voorzien ............Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. 
En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet.
Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,......waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
En daarom is er voor het genieten, verwondering en "zijn" geen leren nodig! 
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd, .......
en dus dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt.
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst,
en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaat
en kan als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft.
En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.


De vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. En dat naar "Geslecht en karakter"  zoals ze is......De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen de door U bevonden ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam, de hersenen werken volkomen anders als de meeste wetenschappers denken.
 En het is ook onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen; .... komt zij niet positief tot uiting, dan per se negatief! We weten dat het lagere is misvormd, en eendimensionaal,  C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het alleen de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Zo is er geen enkel algoritme dat de wetenschap kan helpen! Onze geschiedenis boeken staat straks vol met deze werkelijkheid, en ze hebben nooit anders gehad als een relatie met de hebzucht, en in de huidige communicatie is het nog steeds niet anders, met de computer is het ook niet anders........ 
Op enig moment zal er afstand worden genomen van de huidige krankzinnige mens, er is geen andere keuze! De overgave en de genade zijn niet vreemd, in het licht van de kosmische wet!
Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!


Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag! En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl er ........ook in het verleden en uit het verleden kwamen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken.
 


Verleden 

Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"
Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat de Kosmos laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn!
De 4 wetten van Maxwell zijn daarom oneindig belangrijk!
En door Richard Feynman bevestigd met de Q.E.D. , wat wil de krankzinnige wetenschap nog meer!


Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie!
Mijn autisme is voor mij verreweg  het sterkste reticulaire systeem, met een sterkte ongelooflijk, ........
de mens is niet alleen maar wat we zien of menen te zien. Hij is altijd oneindig veel grootser en diepzinniger dan ons beperkte oordeelsvermogen ons laat geloven. Hij heeft nooit zijn laatste woord gesproken, maar be­vindt zich altijd in een wordingsproces, met de moge­lijkheid om als mens rond te komen en via de crisissen en beproevingen in zijn leven innerlijk getransformeerd te worden.
Feitelijk zijn Wij hier om te profiteren van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden:.........de voorzienigheid! Een leereffect dat alleen kan worden ontvangen in onzelfzuchtige overgave aan het Doel van de goddelijke Geest. Het is, en dat is weldegelijk de niërende expressie...........
Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring!
Zonder de actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
 Zet de arme leugen, die niet te handhaven is in alle aardse- gebondenheid, direct weg!
Het is wat de materialisten als grove geschut inbrengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem! De mens is wat hij doet, en dat in alle voorzienigheid!
Zo is er anders voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Wanneer het Christusbewustzijn weer terugkeert op Aarde, wordt een zeer bijzondere kans voor bevrijding geboden aan het hele menselijke ras, ze staat namelijk los van elke leugen. Maar zo’n zegen kunnen we alleen ontvangen als wij hiervoor klaar staan, als we alles kunnen opgeven dat ons tot dusver niet heeft kunnen leiden tot bevrijding;....... om alles los te laten dat niet heeft gewerkt voor Heiliging.
Dit om alle ideeën, hoop, verlangens, overtuigingen en overwegingen over spiritueel leven op te geven om daarbij de weg vrij te maken om eenvoudigweg de Genade die ons wordt aangereikt te kunnen ontvangen, zodat wij uiteindelijk Geheiligd kunnen worden en goddelijke Voltooiing kunnen bereiken.
Voor vele ‘spirituele’ mensen schijnt het tegenwoordig niet zo eenvoudig te zijn om dit alles op te geven, met name voor diegenen in het Westen die door hun lang gecultiveerde intellect het gevoel hebben zo veel te ‘weten’! Maar Hoe meer we ‘weten’, hoe minder we zullen groeien.
En al de leugens worden namelijk onder een ellendig grof insigne gebracht..........ze heeft geen enkele minuut gewerkt, nooit!
Het is zo duidelijk als maar zijn kan, we kunnen niet de gezonde hang naar het leven hebben als niet weten de wetten van Maxwell te respecteren.
Maxwell, hij weet ons uit te leggen dat; ...... als basisgrootheden de van ruimte en tijd afhankelijke 3-dimensionale vectorgrootheden voor electrische E(x→,t) en magnetische velden B(x→,t) optreden, die door middel van een stelsel differentiaal vergelijkingen met elkaar zijn verbonden. Hiermee kan een breed scala van fysische effecten worden begrepen. In het bijzonder is gebleken dat licht een electromagnetisch golfverschijnsel is. Iets wat bevestigd wordt door Richard Feynman in de Q.E.D. , en Eén van de consequenties van de bevestigde-theorie van Maxwell is dat de voortplantingssnelheid van lichtgolven in vacuum in ieder inertiaalsysteem dezelfde waarde heeft.
Iets waar de gek Albert Einstein alleen maar over weet te "Zwammen", deze gek bevestigd noch bewijst iets, dat kan ook niet, licht is een Goddelijke voorzienigheid, een wonder dat overal in de kosmos speelt!
De werkelijkheid van de bevestigde Maxwell theorie betekent niet dat ze in een 4-dimensionale vorm wordt gebracht, die de Lorentz invariantie onmiddelijk zichtbaar maakt.
De kracht die een geladen deeltje met electrische lading q ondervindt in een electrisch en magnetisch veld wordt beschreven door de Lorentz kracht.


Electromagnetische velden

Het formuleren van een geunificeerde beschrijving van electrische en magnetische verschijnselen is de grote prestaties van de negentiende eeuwse natuurkunde geweest. Deze beschrijving heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen in de theorie van Maxwell, waarin als basisgrootheden de van ruimte en tijd afhankelijke 3-dimensionale vectorgrootheden voor electrische ($\vec E(\vec x,t)$) en magnetische velden ($\vec B(\vec x,t)$) optreden, die door middel van een stelsel differentiaal vergelijkingen met elkaar zijn verbonden. Hiermee kan een breed scala van fysische effecten worden begrepen. In het bijzonder is gebleken dat licht een electromagnetisch golfverschijnsel is.

Eén van de consequenties van de theorie van Maxwell is dat de voortplantingssnelheid van lichtgolven in vacuum in ieder inertiaalsysteem dezelfde waarde heeft. Zoals we gezien hebben,  De Maxwell vergelijkingen die het gedrag van het electromagnetische veld beschrijven zijn al relativistisch invariant. Daar hebben we "De Gek Albert Einstein" niet voor nodig!
Dit is echter niet direct duidelijk in de formulering van de theorie zoals we haar meestal leren, en zoals ze in feite oorspronkelijk door Maxwell werd opgesteld.

Aanpassing van de Maxwell theorie aan de speciale relativiteitstheorie betekent niet dat ze veranderd moet worden, maar dat ze in een 4-dimensionale vorm wordt gebracht, die de Lorentz invariantie onmiddelijk zichtbaar maakt. We hebben op te merken dat er naast vectoren ook tensoren zijn. Tensoren zijn wiskundige objecten uit de lineaire algebra en de differentiaalmeetkunde die beschouwd kunnen worden als generalisatie van vectoren en matrices. Zij vinden hun oorsprong in de natuurkunde en werden pas later in hun wiskundige vorm gepreciseerd.
Mensen die een goede "Generale" kunnen opbouwen, hebben hun preciserende breinvoorwaarden nodig, omdat er een generalisatie van vectoren en matrices bij wordt gevraagd.
(Dit om over de breinvoorwaarden van Euclides te spreken, het brein heeft deze specifatie altijd gespeciseerd, dit omdat er in de kosmos ook verschillende soorten gepolariseerd licht bestaan. Het brein heeft dit licht om te gebruiken!) 
Feynman leerde het mij zelfs; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. Meneer Einstein heeft daar slechts een waardeloze theorie bij neergelegd!

 Voor wie Euclides weet te begrijpen, hij moet zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.
Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn

 1. a..... een File overgenomen uit originele.
 2. b..... een File overgenomen uit micro form.
 3. c.... een File overgenomen uit computerbestand.
 4. d..... een File overgenomen uit een intermediair. (niet micro form)
 5. m....... een mix Een gemengd geheel.
 6. n...... Niet van toepassing.
 7. u...... Onbekend. Het antecedent of de bron van dit geformatteerde computerbestand is niet bekend.

En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer! Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
Mijn vrienden werken beslist niet zo, ze hebben niets te liegen.......
De hogere cognitieve functie, en daarmee de goede anaforische relatie tussen actualiteit en realiteit is kenmerkend voor het essentieel denken.
Daarmee is ze; ....
* Potentieel oneindig
* Onverzadigbaar
* De mens kan dingen kennen op zichzelf (bijvoorbeeld H2O = water)
* Kennis is immaterieel
* De kennis heeft altijd een band met de zintuiglijke kennis, je ziet iets, je stelt je er iets bij voor. Wat zowel op een bepaalde actualiteit als realiteit berust, in de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.

Hoe ik dit zelf bekijk:.....De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Maxwell, Feynman, Lorentz, Euclides, Spinoza, Newton, Tennekes, enz. het zijn mijn vrienden, ze weten te doen, ze scheppen de brein voorwaarden voor een ieder!
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Daarbij zijn het de echte Natuur wetenschappers die accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester ). Bijna alles vindt zijn oorsprong in de natuurkunde en wordt pas later in zijn wiskundige vorm gepreciseerd.

Om het anders te vertellen, zij "De gekken van de wetenschap" vergeten graag dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, een interatomaire, er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die volgens "De gekken van de wetenschap" allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.  Ja, anders zal het zelfs echt niet worden, daar dus ons de fysische redenen van het preciseren ten volle bekend zijn ........Maar waar het ressentiment dus danig is dat elk spreciseren letterlijk vergeten wordt!

Toch moet gedrag volgens de behavioristische aanpak te regelen zijn, maar waarom doen de meeste wetenschappelijke dwazen zelf alles dan veilig en virtueel, alles volgens hun bedwelmende theorie? Ze zijn alleen bezig met het syntactische spel, met de zotheid van de "zo-heid".
Dat is natuurlijk extreem snel verteld, slechts hun de resultaten komen op het papier, en nooit het hele onderzoek met al zijn moeilijkheden en mislukkingen of de onnoemelijke Babylonische spraakverwarring rond het geheel en van het ressentiment heeft men kennelijk nooit gehoord. Een volkomen verkeerde accentuering is volgens de meeste wetenschappelijke dwazen onmogelijk, ........heeft U wel eens van krankzinnigheid gehoord? De kwantum debiel Robbert Dijkgraaf met de oer-knal in zijn hoofd? Hoe meer we van dergelijke onzin weten, hoe minder we zullen groeien!

De behavioristische aanpak van veiligheid is natuurwetenschappelijk foutief onderbouwd doordat het gebruik maakt van de in het laboratorium ontdekte natuurwetten van gedragsverandering. Daarvan was Pavlov de pionier. We zijn geneigd gedrag te veranderen door de nadruk te leggen op antecedenten, terwijl die maar voor 20 procent het gedrag veroorzaken. In de laboratoria wordt niet met de natuurlijke antecedenten gewerkt, het is de ruimte voor de wetenschappelijke leugenaars en snotneuzen!

Wij zijn geëvolueerd als een geheel met deze omstandigheid , we komen niet verder met de beschrijvingen die we doen , het gaat over hoog en laag, warm en koud, links of rechts, groot en klein, jong en oud , alles heeft van ons zijn tegengestelde gekregen, en dat rommelen daarmee dat heet statistiek. Maar dat heeft slechts te maken met onze evolutie niet met het geheel, wij zijn die genen die overal zo over praten. Maar de dwazen accepteren zoiets niet, ze dompelen zich liever onder in ressentiment en ondergaan liever de auto-intoxicatie die daar onverbrekelijk aan verbonden is! Daar door is de technicus nog steeds niet vervreemd van het causale denken, maar de wetenschapper heeft dit alles over zich heen laten gaan, om de macht en de dubbeltjes te ontvangen, de hebzucht werd haar politiek.
Eigenlijk is hun politiek het vergeten van dit feit; ....Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard.
Zo is het in deze kosmos voorzien!
Zij die dit niet beseffen zullen de groei (zijn vooruitgang) van deze wereld tot stilstand brengen!
Het is hoogtijd de vier baanbrekende wetten van Maxwell te respecteren!
En de bevestiging (Q.E.D.) van Feynman is meer als terecht!
 
In de 4-dimensionale Minkowski ruimte is een Lorentz 4-tensor een grootheid die bestaat uit 16 getallen. Deze getallen, de componenten van de 4-tensor, moeten bij overgang naar een ander inertiaal systeem getransformeerd worden op een manier die wat ingewikkelder is dan wat we kennen van 4-vectoren, maar die toch ook weer bepaald wordt door de bij de overgang behorende Lorentz transformatie.
En waar men oriëntatie van de tijd langs een wereldlijn niet omdraait!
Aan een dergelijke leugen mag geen enkele Wetenschapper deelnemen!
Ook de leugenaar Einstein niet!
De leden van de krankzinnige wetenschap vinden niet dat zij zich nader moeten speciseren.
Dit daar de tijd zich alleen exsisteert in de Lorentz transformatie.
Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen die we vandaag de dag zien, onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van het uniformitarianisme: “het heden is de sleutel tot het verleden”.
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden?

De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren, we menen er een constante voor te hebben! Maar we hebben deze standaard niet, anders hadden de Lorentz transformatie niet nodig gehad!
Te samen met de Minkowski ruimte!
Stel de doodstraf voor ze in, anders gaat deze cultuur rechtstreeks naar de knoppen.
Haal de Gillontine voor deze liegbeesten te voorschijn!

Lading is voor mij het meest mysterieuze begrip uit de fysica. Niettemin zijn wetenschappers en ingenieurs er in geslaagd heel wat machines en toepassingen te bouwen, zoals elektrische motoren en radiogolven, die gestoeld zijn op de beweging van zogenaamde ladingen.
Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van ladingdragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wie hier ook maar iets van wil begrijpen heeft niets te liegen, de speciale relativiteitstheorie betekent niet dat er ook maar iets veranderd moet worden, noch veranderd kan worden,  maar dat de zich exsisterende tijd in een 4-dimensionale vorm wordt gebracht, die de Lorentz invariantie onmiddelijk zichtbaar maakt.

De kracht die een geladen deeltje met electrische lading q ondervindt in een electrisch en magnetisch veld wordt beschreven door de Lorentz kracht. In zg. Gaussische (cgs) eenheden,

 
  \begin{displaymath}
\vec F=q(\vec E+\vec v\times\vec B/c).\end{displaymath} 1

(Voor SI (mks) eenheden, vervang overal in deze paragraaf Bi door cBi.)
Het uitwendig product, $\vec a\times\vec b$, van twee 3-dimensionale vectoren $\vec a$ en $\vec b$ is een 3-dimensionale vector met componenten gegeven door

 
  \begin{displaymath}
\begin{array}
{l}
(\vec a\times\vec b)_1=a_2b_3-a_3b_2,\\ (\...
 ...3b_1-a_1b_3,\\ (\vec a\times\vec b)_3=a_1b_2-a_2b_1.\end{array}\end{displaymath} 2

Het is opmerkelijk dat in ieder stelsel $\vec F$ gegeven wordt door de inzet van een vergelijking. (2). Dit betekent dat het electromagnetische veld zich op een héél speciale manier onder Lorentz transformaties gedraagt. In principe kunnen we dat afleiden uit de transfromatie van de kracht. Pas later in de studie kan volledig recht gedaan worden aan de formulering van het electromagnetische veld, we zullen hier volstaan met een korte bespreking.

De centrale grootheid in de Minkowski formulering van de Maxwell theorie is de z.g. electromagnetische veldtensor. Deze wordt gewoonlijk aangeduid als $F_{\mu\nu}$ . De indices $\mu$ en $\nu$ doorlopen ieder apart de gebruikelijke waarden 0, 1, 2 en 3. Deze veldtensor is antisymmetrisch in $\mu$ en $\nu$, en heeft daarom maar zes onafhankelijke componenten. Dit zijn precies de drie componenten van $\vec E(\vec x,t)$ plus de drie componenten van $\vec B(\vec x,t)$.

 
  \begin{displaymath}
\begin{array}
{l}
F_{01}=-F_{10}=E_1,\quad F_{12}=-F_{21}=B_...
 ...=B_1,\\ F_{03}=-F_{30}=E_1,\quad F_{31}=-F_{13}=B_2.\end{array}\end{displaymath} 3

Op deze manier vormen twee 3-dimensionale grootheden één 4-dimensionale grootheid. Het transformatiegedrag van deze ene grootheid onder Lorentz transformaties is aanzienlijk eenvoudiger dan dat van de twee afzonderlijke 3-dimensionale grootheden.

 
  \begin{displaymath}
F^\prime_{\mu\nu}=\sum_{\alpha,\beta=0}^3 L_\mu{\!}^\alpha L_\nu{\!}^\beta 
F_{\alpha\beta}.\end{displaymath} 4

Bovendien zien de Maxwell vergelijkingen er in termen van deze tensor veel eenvoudiger uit ($\sum_{\mu=0}^3\partial F_{\mu\nu}/\partial x_\mu=0$). We besluiten door op te merken dat de bewegingsvergelijking t.g.v. de Lorent kracht eenvoudig geschreven kan worden als

 
  \begin{displaymath}
\frac{dp_\mu}{d\tau}=\frac{q}{c}\sum_{\nu=0}^3F_{\mu\nu}\frac{dx^\nu}{d\tau}.\end{displaymath} 5

(Probeer zelf na te gaan dat dit inderdaad het juiste resultaat geeft. Doe dat niet zoals meneer Einstein )

Tenslotte bespreken we nog kort het geval van de beweging van een geladen deeltje in een constant magnetisch veld. Wellicht weet U nog van de middelbare school dat volgens de Newtonse mechanica het geladen deeltje een cirkel- of spiraalbeweging uitvoert met een hoekfrequentie gegeven door $\omega=qB/(mc)$, de zg. Larmor frequentie. We laten eerst zien dat de grootte van de snelheid constant is. Daartoe is het voldoende aan te tonen dat E constant is (immers $\vec v\cdot\vec v=c^2(1-(mc^2/E)^2)$). Met de inzit van een eerdere vergelijking volgt

 
  \begin{displaymath}
dE/dt=\vec v\cdot\vec F=\vec v\cdot q(\vec v\times\vec B)/c=0.\end{displaymath} (6)

Immers de Lorentz kracht in een magnetisch veld staat loodrecht op de snelheid (denk aan de kurketrekkerregel), zoals ook eenvoudig uit een expliciete berekening volgt. (Ga na!) Dit betekent dat we de bewegingsvergelijking kunnen schrijven als

 
  \begin{displaymath}
\frac{d\vec p}{dt}=m(v)\frac{d\vec v}{dt}=q\vec v\times\vec B/c,\end{displaymath} (7)

hetgeen precies de niet-relativistische bewegingsvergelijking is, met de massa m vervangen door m(v), hier te beschouwen als een constante. Voor de cirkelfrequentie vinden we daarom

 
  \begin{displaymath}
\omega=qB/(m(v)c)=qB/(m\gamma(v)c),\end{displaymath} (8)

hetgeen de relativistische Larmor frequentie is.

We komen nog steeds niet van de relativistische krachten en relativistische frequenties af!
Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
De werkelijkheid is echter dat onze schepper overal voor zorgt ;........zo is het bewijs dat de verval snelheid op Aarde niet constant is bijzonder makkelijk te leveren.
Een voorbeeld van het relativisme
Er word beweerd dat het lang duurt voordat een C-14 atoom vervalt en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt, en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren. Wel kun je meten hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar. Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.
Echter:.........Je zou verwachten dat de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken. In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14. Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte, botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan. Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen. Als dit tegen een stikstof atoom botst, ontstaat er soms N-15, een instabiele variant van stikstof. Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd. Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14, zodat de totale hoeveelheid C-14 ongeveer constant blijft. Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5×1011 koolstof atomen een C-14 atoom.
Alleen de mens kan in zijn hebzucht deze verhoudingen in de atmosfeer veranderen!
Hiermee waarschuw ik U tegen de krankzinnige wetenschap!
Want alles wat er gebeurd in deze kosmos is voorzienigheid, alleen onze hebzucht niet!
Zij die dit ontkennen willen niet weten dat de Kosmos een oneindig aantal veranderingen zal ondergaan!
Doch de hebzucht betekend dat U Uw natuurkunde niet nader kunt speciseren, en dat U als mens bij de verkeerde instituties bent aanbeland!
Voor "Moeder-aarde" is dat een vreselijke toestand, een toestand die zo niet verbeterd kan worden, want wij zijn de kinderen van Moeder Aarde, en blijkbaar zijn velen geboren in hebzucht, en nauwelijk in een geestelijke vrijheid, die ons een preciseren mogelijk maakt dat ons past, bij wie wij zijn!

De leugens van de vele instituten  die we er al eeuwen op na houden, brengen de totale mensheid naar het schavot want institutie en mensheid kunnen niet met elkaar omgaan. Dit feit zal zorgen voor een drama ongekend. (Letterlijk)
Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten!
Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur, dit door zich bepaalde natuurlijke energetische omzettingen te realiseren!
Zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht! 
DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE  WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt . We hebben echt de atmosfeer zoals hij nu nodig is..........
Het is een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC en alle andere instituties op deze Aarde.
klimaatgek.nl houdt ons op de hoogte over Fabels en feiten over het klimaat, Ik specifieer iets meer, .......
 

Er is maar één speculatief element in de IPCC-theorie, en dat is dat die 4 W/m2 extra warmtestroom bij 2 x CO2 zal leiden tot 3 graden Celsius temperatuurverhoging. Vrijwel iedereen is het erover eens dat, als er verder in de atmosfeer niets zou veranderen, die 4 W/m2 een globale gemiddelde temperatuurverhoging van 1,5 graad Celsius tot gevolg heeft. Dat komt doordat, vooral boven in de atmosfeer, zo tussen 5 en 10 km, er weinig waterdamp meer is. Het is daar zo koud, dat al het water uitgevroren is en als sneeuw en regen naar beneden gevallen is.
 
Maar het CO2 vriest niet uit, en dat is daar dan het belangrijkste gas dat de infrarode (warmte)straling naar de ruimte absorbeert, waardoor de atmosfeer ter plaatse opwarmt, zodat de aarde straalt tegen een warmere lucht in. Deze botsing wordt door natuurkundigen wel gemeld,  daardoor het zelf ook warmer moet worden om de ingevangen zonnestraling weer kwijt te raken. Alle door het IPCC aangehaalde klimaatmodellen nemen CO2 als enig ‘broeikasgas’ en behandelen de waterdamp, die 80% van het broeikaseffect voor zijn rekening neemt, als zogenaamde een ‘terugkoppeling’. Wordt het warmer, dan wordt het ook overal in de atmosfeer vochtiger, en dat versterkt het 2 x CO2-effect van 1 tot 1,5 à 5 graden Celsius. Die versterkte opwarming wordt door alle klimaatmodellen voorspeld.
Meten leidt tot beter weten, echter niet bij het IPCC........
De satellietmetingen laten juist een tegengestelde trend zien. Ook de klassieke meteorologie weet sinds 1958 hoe de vork aan de steel zit. En ze is zeker anders ...........

1. De ingevangen zonnewarmte verlaat het aard- en zeeoppervlak via verticale luchtstroming, thermiek, meenemen van waterdamp die op grote hoogte condenseert en weer koud uitregent. Via warmtestraling wordt de atmosfeer kouder, niet warmer. De voornaamste koeling is boven de zee en de regenwouden boven de evenaar, in dagelijkse tropische regenbuien, die de warmte in de vorm van waterdamp tot 15 km hoogte opstuwen.
De tropische zeetemperatuur is precies geregeld op 29 graden Celsius. Er is 20 W/m2 nodig om die temperatuur met 1 graad Celsius te laten toenemen. Dat is 5 x zo veel warmte als die 4 W/m2 die het gevolg is van 2 x CO2. Daardoor blijft de opwarming door 2 x CO2 beperkt tot enkele tienden van een graad Celsius. Dat is niet te meten tussen natuurlijke variaties van 0,5 graad Celsius van jaar tot jaar.

2. Waterdamp is het broeikasgas dat onze temperatuur regelt. Als het wat warmer wordt, komen er wat meer wolken die het zonlicht terugkaatsen, de passaatwinden in de tropen nemen sterk toe, meer dan 10% per graad opwarming. De tropische warmte wordt hoog in de atmosfeer opgestuwd, tot 12 à 17 km. Daar heeft 2 x CO2 een koelend effect. We meten dat door de toegenomen CO2 de temperatuur daar inmiddels 3 graden Celsius is gedaald. Niet gestegen. De wolktop daar is in de periode waarin het warmer werd, sinds 1976, hoger en dus ook kouder geworden. Daardoor is de lucht daar droger en dus ook doorzichtiger voor warmtestraling, juist tegengesteld aan wat de klimaatmodellen, aangehaald door het IPCC, menen te voorspellen.

3. Er is geen sprake van een sterke opwarming van de lucht tussen 5 en 12 km, zoals de klimaatmodellen laten zien. Er is juist een afkoeling gemeten, juist in de periode waarin het klimaat wat warmer werd, 1976 -2009. De afkoeling baart door de IPCC aangehaalde auteurs grote zorgen, en er verschijnen ook veel ‘wetenschappelijke’ publicaties waarin de juistheid van die metingen in twijfel wordt getrokken. De juistheid van de modellen wil men graag blijven aannemen. Dat is tekenend voor de situatie: men wil zijn theorie niet aan de werkelijkheid aanpassen, maar de werkelijkheid, metingen door weerballonnen en satellieten over 30 jaar, aan de theorie aanpasssen, zodat ze met de bestaande modellen in overeenstemming worden gebracht. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het omgekeerde behoort te gebeuren: pas je theorie aan de werkelijkheid aan, niet andersom.

4. De klimaatmodellen laten een 3 x kleinere vergroting in de neerslaghoeveelheid rond de evenaar zien dan er wordt gemeten. Men wil niet weten van de intensivering van de koeling door tropische regenbuien als het ook maar 0,5 graad Celsius warmer wordt. Ze laten een 5 x kleinere vermindering van de regenval zien in de neerdalende lucht in de passatwindgordel, omdat men niet wil weten van het droger worden van die neerdalende lucht als gevolg van die opwarming. Want er is gemeten dat de waterdampspanning daar zo is afgenomen, dat die invloed groter zou moeten zijn dan die van de toenamen van CO2.

5. Alle klimaatmodellen laten een afname van de warmte-afgifte van de aarde naar de ruimte zien als gevolg van opwarming. Alle metingen daarentegen laten een toename zien van die warmte-afgifte, zoals ook logisch is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de warmteoverdracht naar het heelal bij huidige aardse temperatuur nu ineens zou afnemen bij wat hogere temperatuur. Als dat werkelijk zo was, zou het klimaatsysteem instabiel zijn. De paleoklimatologie laat zien dat het systeem juist heel stabiel is, over miljarden jaren, ook aanvankelijk bij een 30% zwakkere zon, is de temperatuur binnen 10 graden Celsius (3 % van de absolute waarde) stabiel gebleven.

 We vatten de resultaten aangaande de relativistische kracht samen:

 

Uit de eis dat de wet van Newton in het ruststelsel geldig is volgt $d\underline{p}/d\tau=\underline{K},$ waarbij $K_0=\vec v\cdot\vec K/c$ en $\vec K=\gamma(v)\vec F$, zodat $d\vec p/dt=\vec F$.
Voor een geladen deeltje met een electrische lading q in een electromagnetisch veld wordt de Lorentz kracht in ieder stelsel gegeven door $\vec F=q(\vec E+\vec v\times\vec B/c)$.


Zijn evangelisch-christelijke geloof belette Maxwell niet om de vier baanbrekende Wetten van Maxwell te ontdekken en het bestaan van elektromagnetische straling te voorspellen
 Richard Feynman, mijn diepste vriend,
Al hoewel, mijn luchtvaart- leraar is mij zeker gelijk, dank je Henk.....
Zij waren de mensen die mij leerden de werkelijkheid vanuit de natuur te preciseren,
precies te zijn zoals het in deze kosmos mogelijk is!
Daar staan geen auteurs-rechten op, we hebben het allemaal precies nodig!
Een wetenschap die dat niet begrijpt, ze deugd niet!
De wetenschap is al sinds 1905 aan het liegen, en ieder doet er aan mee,
maar de instituties van de wereld hebben het na 113 jaar liegen regelrecht verknald.
De ondeugdelijke speciale relativiteitstheorie, 
werd door Albert Einstein in 1905 voorgesteld!
De krankzinnige wetenschap wil de ondeugdelijkheid  van zijn theorieën niet achterhalen,
maar Richard Feynman deed dat uiteindelijk toch!
Een padintegraal is een door de natuurkundige Richard Feynman in 1948 gelanceerd wiskundig begrip om de relativistische kwantummechanica te kunnen formuleren in termen van de actie (gelijk aan de integraal over de tijd van de Lagrangiaan) uit de klassieke mechanica.
Die de relativistische kwantummechanica associeert met iedere mogelijke toestand van een systeem,
en dat is alleen uit te drukken in een complex getal. In de wiskunde zijn complexe getallen een uitbreiding van de reële getallen, wat een dergelijk getal wel degelijk relatief maak!
Want tijd heeft geen essentie, ze existeert alleen....
De aldus ontstane golffunctie voorspelt de waarschijnlijkheid dat het systeem zich in een bepaalde toestand bevindt.
Feynman associeert een complex getal met iedere mogelijke evolutie van het systeem. Dit is een functie in een oneindig-dimensionale ruimte, ook als het systeem zelf een eindig aantal deeltjes in drie meetkundige dimensies betreft. De aldus ontstane "golffunctionaal" voorspelt volgens hem de waarschijnlijkheid dat het systeem een bepaalde tijdsevolutie volgt.
De stakkers van de theorie kwamen er niet uit,
 enige wat ze ooit deden en nog steeds zouden willen doen........
ze is nog steeds het zelfde........de werkelijkheid mag nog steeds niet worden "ingeklaard" vanuit de natuur.....
Maar zij die de nieuwe wereld gaan vormen, ze gaan dat toch doen!

 
Er is ook geen andere keuze, want de mens en de instituties zijn ongeschikt om enige omgang met elkaar te hebben! Slechts zij die elkaar de waarheid vertellen verdragen elkaar!
En zij die de Fysica bedrijven weten het toch, Zoals bekend zijn er een aantal grootheden die tijdens fysische processen niet van waarde
(en richting, in het geval van vectoren) zullen veranderen in de tijd. Zulke grootheden
worden behouden genoemd. Bekende behouden grootheden uit de klassieke mechanica
zijn energie E, impuls ~p, en impulsmoment L van een verzameling deeltjes die met elkaar
in interactie zijn.
En we weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is, daarbij moet u weten dat de constante van Planck h is ingevoerd voor het verband tussen frequentie ν (Griekse nu[2] ) en energie E voor een lichtkwantum (foton) volgens:
E = h ν {\displaystyle E=h\,\nu } .
Het bestaan van behouden grootheden levert vaak enorm rekenkundig voordeel op
bij het oplossen van de bewegingsvergelijkingen, omdat we in staat zijn een heel deel van
de mogelijke oplossingen uit te sluiten. Immers, alleen die oplossingen die de behouden
grootheden inderdaad constant houden, zijn toegestaan.
U zal zien dat de echte wetenschapers die vanuit de natuur preciseren daar gebruik van maken!
De rest verschuilt zich in nodeloos gezwam, is voor 99,9% heelgewoon imbeciel!

Geen enkele wetenschapper ontkomt eraan te vertrouwen (en te doen vertrouwen!) op de geldigheid van de stappen waarmee hij zijn proposities verbindt. Vandaar dat er een beschermend cocon om dat vertrouwen is geweven: een weefsel van routines, rituelen, vakjargon en taboes. Denk aan check en dubbelcheck, dubbelblind experiment, verbetering van het meetinstrumentarium, de slag om de arm (marge!), peer review, het jaarlijkse congres, de eeuwige strijd tegen pseudo-kennis en fraude, het verbod te flirten met de politieke macht, enzovoort.
Uiteindelijk is het ons te veel geworden! Uiteindelijk had het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, en gaan preciseren vanuit de natuur!
Zij die dat doen kunnen niet langer als ketters worden weggezet!
En daar bij; ......Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie, ook zij is een functie die een bijzondere  behoudenheid heeft!
L=½m{x(s)}- V(x(s) )
 Er is een kosmische functie waar U totaal niet aan wil, uw leugens zijn bewezen!Het onveranderlijk en het veranderlijke, De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan.
Euclides heeft ons op deze waarheid gewezen en de Homo Universalis pas "goed" gewezen op het feit dat; ......de actualiteiten van het leven zich voegen naar de ontvankelijkheid van het brein!

Want dan alleen is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.  OM ZODOENDE met behulp van:....
 HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Dit kan niet anders als verkeerd gaan......
Volgens deze notatie, heeft de Lagrangiaan van een deeltje in het algemeen geen constante waarde.
Dit komt doordat de kinetische energie en de potentiele energie in het algemeen geen constante waarden hebben, omdat zij functies zijn van de positie en snelheid van het deeltje.
Zodoende is er een optreden van Aneuploïdie bij diploïde organismen.
Aneuploïdie vormaantal chromosomen
Nullisomie 2n - 2
Monosomie 2n - 1
Trisomie2n + 1
Tetrasomie2n + 2
Pentasomie2n + 3
het is dus van groot belang dat mogelijke interactie tussen magnetietkristallen in cellen en kunstmatige velden in de omgeving te onderzoeken!
Ik heb U alles gegeven, eerlijk en open, wat er noodzakelijkerwijs is te geven.
Het is het deel wat te voorzien is.......
De rest is eigen actie en beslissing, en voor ten minste 70 % ook een ecologische ramp.
Ladingsverschuivingen in de membranen kunnen leiden tot veranderingen in de stofwisseling van de cellen. Op de juiste manier toegepast kan dit een helende werking hebben, van beschadigde organen en lichaamscellen.
Maar ongecontroleerde en langdurige blootstelling van organen aan willekeurige , zelfs zeer zwakke velden kunnen bepaalde cellen onherstelbaar beschadigen......
en zo een versnelde en onomkeerbare afbraak van een organisme veroorzaken.
Dit is de onherroepelijke implicatie voor ons DNA, (al beschreven).

Het formalisme van Lagrange is het Principe van Extreme Actie, daar bij moet U iets weten!
De bewegingswetten van Newton zijn algemeen bekend. De bekendste is waarschijnlijk
dat deeltjes zich in een rechte lijn en met constante snelheid voortbewegen zolang er geen
krachten op werken. De mathematisch uitgedrukt heeft dan zo de waarde 0.
Het onveranderlijk en het veranderlijke, De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. Alles wat behouden wordt voldoet aan deze wetten.
De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen, dus op zijn minst "voor beter gebruik" om jou ideale werkelijkheid te creëren, ze moeten dus het ideale brein bestand helpen creëren! 
Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.

Toch vond de krankzinnige wetenschap dat wij gewone mensen hun leugens en gezwam maar moesten aanvaarden als juist, het is dan ook geen wonder dat de gewone mens, met geen enkel institutioneel resultaat kan omgaan! Noch wordt de werkelijkheid van Euclides, de brein-voorwaarde gekend! 
Welke institutie dan ook, ze faalt! Hun falen is na 113 jaar liegen compleet! 
WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
En voor deze aller slechtse bewijzen daar krijgen ze de prijzen voor, 
Hoe kan een kind daar ooit mee omgaan! Nooit!
Alleen voor hem die de werkelijke wiskunde begrijpt geeft dat, blijkbaar........want de nieuwe mens weet dat het zo voorzien is!
Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel! Maar dat het de vergiftiging van het brein geeft, is kenbaar maar niet voorzien!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Ze weten alleen de mede mens te verketteren en op de brandstapel te gooien!
De strategie van de gekken is het ene deel van de mensheid te legitimeren en het andere deel te bekritiseren, afhankelijk van "de noodzaak van het moment".
Zo wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
Wetenschap, ROT OP!
Publiek, leg ze met de koppen onder de Gillontine,
anders bent U te laat, waarom wel...........!
 
Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften
  Klokkenluiders op weg naar de Brandstapel

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
 — Arthur Schopenhauer — 

Toch zijn we deze onstoffelijke armzalige beslisser al zo vaak tegen-gekomen, neem bijvoorbeeld het Maxwell-demon. Er is niets nieuws onder de Zon, bij de debielen. De ramen van het gekkenhuis zijn weer eens niet vergenoeg open gezet! Zo als gewoonlijk. Zo kunnen de Demonen alweer niet ontsnappen!

Over demonologie wil ik eigenlijk/zelfs het helemaal niet hebben. Dat is ook beter voor u en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feite vaak zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan!
Maar volgens mijn leermeesters en vrienden en vriendinnen is het op het rederijkersplein wel zo voorzien!
De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij, maar niemand schijnt het nog te beseffen. De waanzin van Albert Einstein is ook bij CERN onjuist gebleken, maar Richard Feynman had 70 jaar geleden al de harde bewijzen.
Ik zal ze U opnieuw geven, Feynman wist waar de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen. De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel`s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen! Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Zo is het altijd al voorzien en zo heb en zal ik het hier beschreven!

 Nardocus Filosofus
 
 Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. Zo is het dus voorzien! Ik bedoel dus dat het Uw doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen, de andere mogelijkheid die er is, voor hem die mens is! In alle tijdperken is de zelfde Geest  aan het woord, en ze vertoont zeker alle periode een samenhangend beeld.
De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden. Ze zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen!
Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens toch eerst zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit!
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Bij velen ontstaat daarbij het ressentiment in het brein! Men wil wat aantonen maar is daartoe niet in staat! Men heeft niet de kracht om met de kosmos mee te werken!
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Het overstijgen van de veranderlijke wetten lukt ons niet altijd......
We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragisch en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen!De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;....
ze houdt het oog gericht op de toekomst. Liefde stelt geen eisen, ........Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt ! Daarmee is " De moedwillige oplichting van Wetenschap en politiek" aangetoond!
En de instituties die het vrede spel uitvoeren, er is geen mens die daar mee om kan gaan ..........
Doch de hebzucht betekend dat U Uw natuurkunde niet nader kunt speciseren, en dat U als mens bij de verkeerde instituties bent aanbeland!
Voor "Moeder-aarde" is dat een vreselijke toestand, een toestand die zo niet verbeterd kan worden, want wij zijn de kinderen van Moeder Aarde, en blijkbaar zijn velen geboren in hebzucht, en nauwelijk in een geestelijke vrijheid, die ons een preciseren mogelijk maakt dat ons past, bij wie wij zijn.
De krankzinnige wetenschap begrijpt nog geen seconde zichzelf, als je de extreme actie uitvoert is dat alleen maar loeder gevaarlijk voor "Moeder Aarde" , ......De bewegingswetten van Newton zijn algemeen bekend.
Maar niet voor de krankzinnigen die ze wetenschappelijk hanteren en daar bij de extreme actie uitvoeren!
Newton begreep zijn wetten zelf wel, hij had niets te verzinnen, de krankzinnige wetenschap begrijpt het nog steeds niet!

Ik ben een relationist en ik denk dat ik mij voor de verdediging van het relationisme daarom kan beperken tot de bewijsvoering dat vanuit de relationele visie Newton's bewijs te weerleggen is. Die bewijsvoering is vrij eenvoudig als men maar uitgaat vanuit de juiste zijnsstatus van beweging, snelheid en traagheid.
"Zijnsstatus" is dus een belangrijk begrip in deze teksten en dat is zo omdat er duidelijk een fundamenteel verschil in het bestaan van fenomenen die waargenomen worden en "er-zijn", eenvoudig omdat ze ook  iets "zijn" en fenomenen die alleen maar afhankelijk waargenomen worden, "er-zijn" dus, zuiver als verschijning t.o.v. een referentiekader, zonder zelf iets te "zijn".
De Duitse filosoof Heidegger heeft er al op gewezen dat "zijn" en "er-zijn"  fundamenteel verschillende begrippen zijn, hij stelde terecht dat "zijn" een werkwoord is en "er-zijn" niet.  Ik denk dat het belangrijk is dit verschil op het gebied van de fysica uit te werken. Ik ga er daarom op wijzen dat onze realiteit, alles wat aan onze zintuigen verschijnt dus, duidelijk gevormd wordt door twee soorten fenomenen, fenomenen die "er-zijn" omdat ze ook iets "zijn" en door fenomenen die alleen maar "er-zijn" maar niet iets "zijn" en ook niet afhankelijk "zijn" zoals men makkelijk foutief stelt, maar alleen afhankelijk "er-zijn" t.o.v. een referentiekader. Ik ga er dus op wijzen dat onze realiteit, alles wat "er-is" dus, gevormd wordt door fenomenen die "zijn" en door fenomenen die niet "zijn". Ik kan er op wijzen dat dit verschil in zijnsstatus minstens net zo belangrijk is als het verschil tussen anorganisch en organisch "zijn". Een helder inzicht in het fundamentele verschil van die twee vormen van "er-zijn" is nodig voor het begrijpen van iedere tekst, "zijn" impliceert "existeren", "er-zijn" niet. Maar Ja, hoe maak je dat een krankzinnige wetenschapper duidelijk? Dat kan blijkbaar niet!
De Gek blijft van zijn "Extreme Actie" houden, meer niet, 99 % van de ecologische drama's worden ermee en er door tot stand gebracht ..........kernrampen en kernbommen, te veel koolstofverbrandingen, met de aantasting van de beschermende atmosfeer, bijgevolg de kanker en vele andere ziekten, enz, enz, ....... !

Ik dacht dat ik voldoende begrijpelijk had gemaakt dat er met deze "Extreme Actie" een zeker soort natuurwetenschappelijke en psychologische voorstelling foutief is geweest. Dat er een vroegere psychologie in dit geval fout is geweest en door een andere moet worden vervangen. Anders komen we niet tot een vooruitgang in ons inzicht , wat was het toch, welk fenomeen is het wat zich existeerde: .......zowel de fysiologie als de psychologie moeten worden veranderd, anders blijft het drama van de onwetenheid bestaan! De ziekte van de wetenschap en de politiek komen we zo niet te boven, wij komen hier niet verder door diepzinnig te peinzen over de wisselwerking tussen lichaam en ziel, maar wel door onze opvattingen te corrigeren van wat wij "lichamelijk" noemen en wat wij "psychisch" noemen. 
Hieruit ontstaat de practische aanwijzing, dat men niet moet trachten de ziekte beter te begrijpen door de psychologie "er bij te nemen", maar men moet de ziekte, al naar de omstandigheden, anders van het lichaam uit, en anders van de ziel uit, trachten te begrijpen, hoe zij zich rationeel existeerd. Daarvoor hebben wij dus een veranderde fysiologie en een veranderde psychologie nodig, wanneer namelijk blijkt dat die onjuist zijn. Het gezwam van de krankzinnigen moet los gelaten worden.  Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling "De extreme Actie" die wij hebben van uit het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn. Als zo,n voorstelling juister zou zijn, kan men hem zowel systematisch als casuïstisch formuleren.  Dan was er duidelijk hoe het fenomeen zich opzich existeerde!

Ten tweede;........Het heeft wel eens geleken, maar het is niet zo, dat het systeem ons zou kunnen bieden wat de casuïstiek ons niet geeft; en omgekeerd, dat men in een systeem zou kunnen komen tot algemene grondslagen, want alleen in de casuïstiek is er tot een bijzondere toepassing te komen. Men drukt dat ook uit door te zeggen, dat in de praktijk nu eenmaal geïndividualiseerd moet worden. Zoals gezegd, in deze redenering schuilt een fout. Door dat individualiseren worden verkeerde grondbegrippen niet juist, en door generaliseren, statistiek etc. kan men foutieve voorstellingen van individuele gevallen niet corrigeren. Zo raakt geen mens zijn krankzinnigheid kwijt, ook de wetenschap en de politiek niet!Bijvoorbeeld, hun ressentiment  geeft altijd een verkeerde voorstelling van de gang van zaken. Daarentegen is het juist, deze gang van zaken voor te stellen als een autonome beslissing. Het te niet doen om van de verkeerde voorstelling noodzakelijk voor af te gaan, willen we tot een juiste voorstelling kunnen komen. Uit dit voorbeeld wordt het duidelijk, dat men noch door individualiseren noch door generaliseren van een verkeerde tot een juiste voorstelling komt. Integendeel: deze twee intellectuele activiteiten kunnen zelfs verhinderen dat men zich van de verkeerde voorstelling losmaakt; want beide wekken ze de schijn, dat men het individuele kan overwinnen door het algemene (en omgekeerd). Maar individualisme en collectivisme worden pas overwonnen, wanneer een juister beeld van de gang van zaken veld wint. Al moeten de extreme actie,s van de Gekken ons iets anders doen geloven!

Laat het allereerst duidelijk zijn, dat er achter iedere remming een weerstand valt op te merken. Weerstand is in wezen iets anders, maar kan de remming versterken. Wanneer iemand bijvoorbeeld door experimenten of argumenten wordt overtuigd van de besmettelijkheid van kanker, nadat hij eerst aan de theorie van de versleepte kiemcellen heeft geloofd, dan zijn er bij hem remmingen overwonnen. Zo zit het dus ook voor andere remmingen, bijvoorbeeld voor de werking van Fagen. Maar als iemand zich ook door experimenten en argumenten niet laat overtuigen, maar in de "extreme actie" blijft geloven dan merken we bij hem een weerstand. Er zijn hier negatieve krachten aan het werk die sterker kunnen zijn dan het gewone nuchtere denken! Toch willen de krankzinnigen van wetenschap en politiek ons zo bespringen...........Met deze moedwilligheid wordt onze maatschappij een krankzinnigen bal!
Er "zijn" dingen voorzien, ze behoren tot de voorzienigheid en er zijn dingen die niet zijn voorzien! Dit onvermijdelijk fatum is niet te omzeilen door de wetenschap! 

Ik zeg het U heelgewoon; .......
Zeker is, dat in een relatief korte tijd zo het een en ander zal moeten veranderen, wil het zogenaamde wetenschappelijke leven niet volkomen in verval raken. Vooral, moeten bepaalde wetenschappelijke massa´s die men tegenwoordig onder bepaalde titels samenvat en onder deze titels door onze gebruikelijke opleidingen laat vertegenwoordigen, hun bestaande ordening verliezen en uit andere overwegingen opnieuw moeten worden ingedeeld. Er zal een vergaande herindeling van onze wetenschappelijke gebieden moeten plaatsvinden. Want de indeling die wij op het ogenblik hebben, is volstrekt ontoereikend om op de wereld het zicht te krijgen, waar de werkelijkheden aan ten grondslag liggen.
 Aan de andere kant is ons huidige leven zeer aan deze indeling gehecht, zodat leerstoelen naar deze traditie worden bezet. Men beperkt zich hoogstens tot het nog eens in speciale vakgebieden opdelen van de al bestaande wetenschappelijke vakken en daarvoor vakspecialisten, zoals men hen noemt, te benoemen. Maar dit hele wetenschappelijke leven zal in verandering moeten komen, er moeten namelijk heel andere categorieën worden ontwikkeld. Met de huidige "extreme actie" zit de wetenschap namelijk volkomen fout!
   De mensheid zal de hemelverschijnselen weer anders zien als hij voor zijn eigen ontwikkeling, voor zijn eigen bestwil, andere krachten uit de diepte van zijn ziel naar boven zal hebben gehaald.

Het hangt dus van de mensheid af, welke vorm de wereldbeschouwing aanneemt. En het komt er niet op aan, of men tegenwoordig hoogmoedig terug kan kijken in een tijd, toen de mensen nog kinderlijk waren en naar de huidige tijd waarin men eindelijk de objectiviteit heeft veroverd die nu voor alle toekomst zou kunnen blijven. Dus 100 jaar met het het relativisme van meneer Einstein bezig zijn, het was beslist te lang, want de "Extreme Actie" van de heren heeft totaal geen oplossing. Dit zijn regels die al in 1921 zijn geschreven, 100 jaar later zal de onzin voorbij moeten zijn, 100 jaar onvermogen is wel heel erg lang!
Copernicus heeft het ons al verteld, "Het mathematische is iets", dat uit ons innerlijk opstijgt. Men trekt zichzelf weg van alle uiterlijke realiteiten. Daarom is het al bij voorbaat in te zien:.... wil men de uiterlijke realiteit benaderen met een zienswijze die de uiterlijke realiteit verlaat, dan kan men inderdaad alleen maar eventueel tot iets komen wat relatief is. Jammer vindt de krankzinnige wetenschap het, dat het zo voorzien is! Maar het is niet anders!  De wetenschap blijkt volkomen GEK ................men heeft elke uiterlijke realiteit verlaten! Wat blijft er over om objectief te zijn, totaal niets! Er heeft zich een gigantische ziekte toegeslagen!
 Let wel, er is nog steeds de voorzienigheid, waarom is er deze Godelijke gave?
Met het gewone aanschouwing komt de volle werkelijkheid niet tevoorschijn. Met de aanschouwing die er niet voor terugschrikt om de menselijke kracht in de ziel verder te ontwikkelen, onthullen zich steeds meer diepten van de werkelijkheid die anders verborgen blijven. U moet werkelijk leren uw kennis van uit de Goddelijke natuur te preciseren!

Er is ook geen andere keuze; .......De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Echter, als je van uit de Goddelijke Natuur weet te preciseren dan alleen weet men plotseling de diepste diepten toch weer te passeren!
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!
Toch weten we het allemaal, de dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vinden dat ze de ander de geestelijke vrijheid mogen ontnemen! Met een enorme euforie wordt de wartaal van alle theorie nog allemaal  gepresenteerd ook! Ik en al mijn vrienden en vriendinnen bewandelen nog steeds de andere wegen! En U kan ook op dat Rederijkersplein terecht komen, in wat wij daar aanschouwen is iets wat tot een begrijpen zou kunnen voeren! Zo is het nog altijd voorzien, daar heeft U niet aan te twijfelen!
De Genius in de mens zal zo tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij zo tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. Dit genieuse kan elk mens in zich ontwikkelen, ze is een versterking van het bewustzijn, het wordt echter niet elk mens gegund. Dit omdat de machtigen zich niet van de macht los willen maken, een enorme zonde want het kan! De macht maakt zelf dat haar eigen gronslag nu volkomen ontoereikend is of zal worden, uiteindelijk sterft ze, en vooraf wordt ze een soort coma patient met een sterk verminderd bewustzijn!
U kunt er niet van uitgaan dat gelijk al aan het begin van een of andere beschouwing de zaak zo is, dat niet onmiddellijk iemand zou kunnen opstaan en zeggen: Dat is niet bewezen, dat was het al niet want de krankzinnige EINSTEIN maakte met zijn theorie alles al relatief! En precies deze waanzin duurt al bijna een eeuw, bijna 100 jaar dus, het is maar dat U het weet!
In de loop van de tijd zal het worden bewezen, geverifieerd, maar vele dingen moeten eerst eenvoudig als aanschouwing naar voren worden gebracht, zodat het betreffende begrip, het betreffende idee ons voor ogen staat! Ik heb U het Rederijkersplein al beschreven, daar vind ik alles wat mij voor ogen staat!

Ik wordt het dus niet, doch de mensen van NU worden op de bestaande wetenschappelijke categorieën gedresseerd en kunnen daarom niet zonder meer overstappen op wat nodig is om de wetenschappelijke stof aan de hand van de werkelijkheid bij elkaar te brengen. Dit kan alleen een falen van alle instituties in beweging brengen. Onze hoge scholen staan zodanig in de wereld, dat zij eigenlijk totaal van het leven vervreemd zijn. Zij leveren ons wiskundigen, fysiologen, filosofen, maar geen van hen heeft eigenlijk een bijzonder sterke verbinding met de wereld. Ze doen niets, ze zouden de wereld aan allerlei relativerende functies over willen laten, welk een lacher van duur betaalde imbeciele krachten! Zij maken onze wereld steeds abstracter en abstracter en daardoor steeds onmogelijker en onmogelijker voor wat betreft de werkelijkheid. Ze bewerken de Wereld zoals Moeder Aarde niet bewerkt kan worden, met geensinds ook maar iets! Het gehele natuurlijke preciseren is toch dat men "in het Nu" over vele dingen eerst alleen maar zuiver en alleen vanuit de aanschouwing moet spreken en het dan moet verifiëren, namelijk door er steeds meer feiten aan toe te voegen die dan voor de verificatie zorgen, deze manier van denken is vooral voor de hoog-opleiden door de absurde opleidingen een volkomen vreemdheid geworden! 
De instituties zijn aan het gezwets en gezwam van deze mensen overgeleverd! Wat is daar "In het Nu" nu werkelijk zinnig aan, niets! Het is hoogtijd dat de relatieverende Einstein-bende met haar gezwam en gezwets ons zo snel mogelijk verlaat!
 Want wat wij "NU" geesteswetenschap noemen en universeel wil zijn
moet daar "nu" juist naartoe werken, ze mag niet relatieverend zijn, zo zitten de eerste wetten in de kosmos niet in elkaar! 

 De geesteswetenschap moet dit als zijn bijzondere opdracht beschouwen. Want met de oude indeling komen wij niet meer verder. In feiten zal ze pas door de veranderende wetten uit een ruimtelijke universele kennis bestaan, zoals bijvoorbeeld als wat door "De Minkowski ruimte" beschreven wordt. Doch van de krankzinnige wetenschap mogen dergelijke breinvoorwaarden, die een verandering beschrijven, niet beschreven worden! Iedere "visionair" weet dat hij zijn expressie telkens aan een andere bewerking heeft te onderwerpen, hij moet weten hoe hij de wetten die te overstijgen zijn, overstijgen moet. Het zal er dus bij deze visie om gaan, dat men van de verschillende wetenschapsgebieden uit een brug slaat naar het gebied van de astronomie en zo en dan pas op de juiste manier het astronomische in de verschillende wetenschapstakken verschijnt.
In mijn visie ligt de kennis van velen op verschillende manieren voor op! Als de wetenschap iets zou weten, zou ik die kennis "NU" op verschillende manieren naar voren kunnen brengen, zoals mijn leraren mij hebben geleerd! Zo is het in de gehele kennisoverdracht voorzien! Zo kan het genius in de mens tot de volle ontplooiing komen.
De moderne mens wordt onmiddellijk onzeker en nerveus als hij zich niet aan zo´n sterke innerlijke dwang kan overgeven als bijvoorbeeld zoiets als het oordeel dat ten grondslag ligt aan de wet van Pythagoras, doch deze dwang heb ik niet nodig, er is mij zo vreselijk veel meer mee gegeven, omdat ik daar de houding toe had! Als ik het begrepen had zoals het voorzien was, kon ik het in de werkelijkheid ook tot uiting brengen!
Bij gevolg was er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest", die ook noodzakelijk aanwezig was!
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.

WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN DIE SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
En voor deze aller slechtse bewijzen, daar krijgen ze de prijzen voor!
Hoe kan een kind daar ooit mee omgaan! Nooit! Het brengt hun Geest niet tot de noodzakelijke rijpheid!
Hoe is het, krankzinnige mens om de nieuwe mens niet te willen begrijpen?
De mens zelf heeft ingegrepen met zijn eigen oordeel – tja, dan is het er ook naar!
Hij gelooft dan nog wel exact te zijn, maar komt tot de ongelooflijkste voorstellingen.  Wat is daar "Nu" van waar? Al niet te min gelooft hij dus, dat hij zich aan de leiband van de zichzelf verbindende begrippen moet laten voorttrekken, waarom toch? Ik en hij zeggen daarmee toch niets over de afzonderlijke waarheden van deze wetenschap, alleen maar iets over het geheel dat tot het huidige wereldbeeld werd! 
De oplossingen, moeten de weergaven van alle oplossingen dan toch niet tegelijk gegeven worden, als er iets van abstracte waarde moet zijn? Wat is er uberhaupt als wet te erkennen, vertel mij dat toch eens?
De uitspraak van Kant is: "In alle wetenschappelijke vakken is slechts zoveel wetenschap als men er wiskunde in aantreft". Eigenlijk zou men dus in alle wetenschappen rekenen of geometrie moeten invoeren. Maar dat lukt niet, omdat de eenvoudigste mathematische voorstellingen weer zo ver weg liggen voor mensen die bijvoorbeeld medicijnen of biologie studeren. Over eenvoudige mathematische voorstellingen kan men tegenwoordig met deze mensen door de bestaande vakindeling van onze wetenschap, al helemaal niet meer praten. Over eenvoudige mathematische voorstellingen kan men tegenwoordig met deze mensen door de bestaande vakindeling van onze wetenschap, al helemaal niet meer praten. Daarom is men maar met allerlei theorie begonnen, zo zou dus alles van de verbindende begrippen voortgetrokken moeten worden, iets anders had men niet, en nog steeds heeft men niet anders als wat in de natuur voorzien is, en aanschouwd kan worden!

Deze wet is echter slechts weer een inductieve wet, afgeleid uit rekenpostulaten met reële getallen. De krankzinnige wetenschap stoort zich daar niet aan. Waarom zou je in de werkelijke oplossingen terecht willen komen, zoals de 3-4-5 steek van Pytagoras? Wij hebben dus vier wetten: de commutatieve wet, de associatieve wet, de distributieve wet, en de vierde wet van het 0-worden van het product. Het is toch echt de bedoeling dat U weet dat 32 + 42 _ 52=0 in de normale rekenkunde toch nul is.
Ziet u, met deze wetten legt men ten grondslag aan de huidige, formele wiskunde en daarmee werkt men verder. Men komt, dat kan men niet weerspreken, tot buitengewoon dwaze dingen. Want het probleem is heel gewoon:...... Deze wetten gelden zolang men binnen het gebied van de reeële getallen en hun postulaten blijft. Toch zijn de wiskundigen en de wetenschap met dingen bezig die niet waar kunnen zijn! Het overdrijven is een imbeciel zijn! En dan in de elementaire natuurkunde hebben lichamen een volhardingsvermogen, een traagheid. Ook voor het produkt CO2 geld dat, gelukkig, anders zou er geen elementaire Natuurkunde bestaan! En zo is het produkt een geval van hebzucht van een teveel van Koolstof verbranding.........en ze is niet te voorkomen als het hier zomaar te warm wordt, door een aangetaste atmosfeer, dacht U ook niet Krankzinnige Wetenschap .........
En wij definiëren dan dat het traagheid is, als wij zien dat lichamen zonder aanstoot niet van plaats veranderen, of hun beweging niet veranderen. Dat is echter geen axioma, maar een postulaat! Ik mag alleen maar zeggen: Ik noem een lichaam waarvan ik zie dat het zijn bewegingstoestand niet verandert, traag, en nu ga ik na waar dit postulaat voldoet aan de werkelijkheid. Dus, heb ik mij bepaalde begrippen gemaakt, dan zijn dit eigenlijk alleen maar richtlijnen waarmee ik op een bepaalde manier in de werkelijkheid kan doordringen en ik moet daarbij de weg open houden, om andere feiten weer met andere begrippen te kunnen doordringen. Alleen de krankzinnige wetenschap blijkt dat niet te willen weten!
Rechters van deze Wereld, ik zou de Gillontine weer bruikbaar gaan maken! Misschien bent U dan nog net op tijd!
Ik denk de vier wetten uit de getallenleer dan pas op de juiste manier, als ik deze wetten als een richtingaanwijzer die mij een richting geeft beschouw, als iets wat mij in staat stelt om regulatief de werkelijkheid binnen te komen.
Maar ik ben op de verkeerde weg, als ik de wiskunde als iets beschouw wat de werkelijkheid constitueert.
 Dan ben ik bezig met compleet verkeerde wiskunde en natuurkunde, ik ben wetenschappelijk compleet debiel en imbeciel! Ik kan U geen andere waarschuwing geven! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Rudolf Steiner die deze zaken al in 1921 besprak, hij begon altijd met lieve vrienden, maar de krankzinnige wetenschap is dat in het geheel niet! Lach om Uw inhoud, lach Om Uw begrip, Want Uit liefde zal er slechts wat worden in gebracht. Net verteld ; .....de oude mens begrijpt de nieuwe niet, toch zie ik alleen maar onwil wat alles zo maakt! Deze toestand is ronduit verschrikkelijk! Als meen alles in een trivialiteit kleedt, en men vraagt de bijzonder geschoolde matematici om na te gaan of het allemaal waar is, wat koop ik er dan voor als alles zuiver mathematisch is uitgedacht. De niet-Euclidische geometrie is niet op  het menselijke organisme toe te passen, men werk niet met de werkelijke brein-voorwaarden! Euclides bestaat niet voor de krankzinnige wetenschappers, het is voor hen slechts een naam, waarmee zij hun eigen naam slechts trachten te vestigen, de ramp op deze Wereld, hij is vandaag al definitief geworden, de datum is 8-10-2018 geworden, moeten we daar "NU" onze kinderen mee verblijden?
Wat een enorme stommiteit ............wetenschappers en politici, ROT OP.........

Wij zien, dat er overal onzekerheid heerst en in wat men ontdekt, en niet aanwezig is waar het om moet gaan, namelijk om al de mensen uit de hele wereld te ontwikkelen. En ik hou dan ook van de beschouwingen die de mens niet uit de hele kosmische samenhang verwijdert maar hem juist in de hele kosmische samenhang een plaats geven, zodat men de zin in ziet van de dingen aan wat er in de mens gebeurt, en kan aflezen hoe een bepaalde zaak samenhangt met solaire verschijnselen, met lunaire verschijnselen, met terrestrische verschijnselen, om dan van daaruit, dus vanuit wat er in de mens gebeurt, de weg te vinden naar wat er buiten in de kosmos gebeurt, waarbij in zeker opzicht hetgeen wat er in de kosmos gebeurt het oorzakelijke is voor gebeurtenissen in het innerlijk van de mens. Zo moet het Genius in de mens zich ontwikkelen, het is niet anders voorzien! Het is de werkelijkheid die er anders heel anders uit zou zien! Zoals wij met volledige hebzucht over onze atmosfeer willen regeren, heeft een totale onzin, de tegenwoordige mens neemt de de dedukties al van kindsbeen af in zich op, alsof het inderdaad datgene is, wat men pas sinds de laatste eeuw deduceerde, met een of ander realiteit overeen zou komen, Vergeet deze onzin, de mens is wat hij doet, en hij draagt de gevolgen daarvan als we al het materialisme met onze hebzucht willen regeren! Het menselijk fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van alleen een metafoor van zeer lange duur, en de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, en vooraf aanbeden. De klimaat debiel van Dorland, haal zijn krankzinnige kop er af, zorg dat hij niets van zijn onzin kan presenteren!

Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen! Zo wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
De krankzinnige elite zou ons dit toch op willen leggen, iedere dag............Het wordt zelfs geleerd op de scholen!
De emancipatie en medezeggenschap op welk vlak ook, is daar belangrijker dan de waarheid........Zodra ze kunnen schrijven A+B=B+A denken de krankzinnigen van de wetenschap dat ze het over werkelijkheid en waarheid hebben, zo zit al hun krankzinnige professie in elkaar. En daar probeert de krankzinnige politiek een antwoord bij te vinden! 
Hoe moet je dat vertellen.......Men moet "zo ongeveer" daarbij een bepaalde mathematische behandeling uitdenken, waarbij wat vroeger buiten was, nu naar binnen is gekeerd en wat vroeger binnenin was nu naar buiten is gekeerd. Zo werkt het merendeel van onze professie, en zo is ze tot het nulpunt gedaald, met haar handelingen! Voor wie dit niet geloofd zal het zeer moeilijk worden om "normaal" te leven!
Hoe komen wij ertoe om datgene van wat we dachten dat in vroegere tijden in een bepaalde zin bestand had, nu met ons volle bewustzijn te vernieuwen. Want in ons handelen zijn we tot het nulpunt gedaald, dus we zullen wel moeten, en we zijn pas de eerste stap onderweg als we alles vanuit de natuur weten te preciseren! 

Met minder als de breinvoorwaarden van Euclides kunnen we geen genoegen nemen! Althans willen we in de echte vernieuwing terecht komen! We hebben de breinvoorwaade van Euclides nodig, het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets in ons brein op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte, niets wat Godelijk is luistert daar naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken! Zo zit de totale voorzienigheid voor ons in elkaar! 
De imbecielen Einstein en 't Hooft zijn niet goed snik, de kosmologische constante is alleen maar misbruikt om berekeningen te maken, en zodoende de Kosmos statisch te bezien en te modelleren!
Hier is het begrijpen al zo wie zo overgeslagen...........
Want zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het allerhoogste is en blijft nog steeds geen object van kennen!

Slechts deze weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen! Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren, dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was. Het is het systeem waarmee we de samenhang "denken" tussen de menselijke stofwisselingssysteem en wat in het menselijk hoofd dus in het menselijk zenuw en zintuigstelsel plaatsvind! Zo heeft Rudolf Steiner in oorsprong ook de woorden voor deze ervaring gevonden!
Ik wil een dappere man zijn, die hand in hand het leven door wil gaan, zelfs als het leven soms moeilijk is.
Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt! Om het dus anders te zeggen: ....zo zijn er dus ook veel woorden, die je hun goedheid, liefde en waarheid niet kunt ontnemen!
Waarom er toch steeds mensen zijn die dat willen blijven doen is een volkomen raadsel!

Wat zijn dat toch voor idioten, deze wetenschappers en politici?
Ze vinden in hun verhandelingen, boeken, voordrachten en andere vormen van "wetenschappelijkheid" die voor vol en vakkundig gehouden willen worden, maar ik vind slechts de vraag, of men niet gehypnotiseerd is, door hoe de natuur door de minerale ordening van de atomen het levende wezen heeft laten ontstaan!
Nu is de kwestie daarbij of men wel ooit alle wezens in de natuur op deze manier zal kunnen begrijpen; .........of men daarmee wel de beduidende eigenschappen die open en bloot liggen genoeg respecteert.
Volgens mij totaal niet dus! De wetenschap en politiek blijken zelfs steeds en zelfs nog steeds totaal idioot! Het is onmogelijk om uit de principes die de plant laat ontstaan ergens iets te ontdekken wat de plant tot dier maakt. De idioot laat slechts deze hypnose ontstaan!
De tegenstelling bij het assimilatieproces, bestaat uit de manier waarop de plant en waarop het dier met de koolstof en op een zo merkwaardige wijze met de zuurstof omgaat.

Alle organismen vertonen assimilatie:
Autotrofe organismen voeren assimilatie uit met energie uit de omgeving. Ze kunnen door fotosynthese (fotoautotrofe organismen, zoals planten) of chemosynthese zelf energie uit de omgeving vastleggen in chemische verbindingen.
Heterotrofe organismen doen eveneens aan assimilatie, echter de energie die daarvoor nodig is wordt gewonnen uit de dissimilatie van organische verbindingen.
Door de activiteit van autotrofe organismen neemt de biomassa toe, door de activiteit van heterotrofe organismen neemt de biomassa af.
Een belangrijk assimilatieproces is de vorming van glucose en zuurstof uit water en koolstofdioxide, in de fotosynthese: 
  6   H 2 O   +   6   C O 2   +   h ν   →  C 6 H 12 O 6   +   6   O 2 
 
Wat het dier doet, namelijk de zuurstof aan de koolstof binden, maar dan de koolzuur weer afgeven, wat bij het dier en natuurlijk evenzo bij de mens, eigenlijk een afbraakproces is, d.w.z. dat zuurstof aan de koolstof gebonden weer moet worden uitgescheiden om het dier te laten bestaan, en dat de plant deze binding nu juist nodig heeft. Het is dus een natuurlijke voorzienigheid, Waar hv een onderdeel van is!
Daarna kunt u het polaire proces met handen grijpen. U kunt niet uit de opbouw van de plant rechtlijnig door denken en dan het opbouwproces van het dier begrijpen.
Zo levert het een beeld van agressie op als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op, zo is ze het beeld van een hypnose aangestuurd door de onredelijkheid!

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel.
De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood. De "goede Herder" ik wil hem als de beste ooit benoemen, daar hij de voorzienigheid in stand houd, met de rede en de liefde.........De krankzinnige wetenschap en de politiek ze kennen deze rechtlijnigheid..........niet! 

Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend. De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.

Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,.........hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.
Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt alleen maar opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!
Het wezenlijke van ieder maatschappelijk element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest.
De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. 
Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
 De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. 
Breng de wetenschap en de politiek door tot in de gekkenhuizen!

 
Nardocus Filosofus.
Het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien, en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!  

 6   H 2 O   +   6   C O 2   +   h ν   →  C 6 H 12 O 6   +   6   O 2 

Door de noodzaak om de beweging van de Zon in te voeren, om al het levende te bestuderen, hv is relevant voor het leven, voegt men eenvoudig aan wat men al heeft iets nieuws toe en krijgt er dan wel een mathematische beschrijving uit, want dat is makkelijk, maar vraagt daarbij weinig naar de realiteit, naar de bestaansmogelijkheid. Wij zullen zien dat men volgens deze methode alleen maar naar de stand van de sterren, de schijnbare stand van de sterren kan bepalen hoe de aarde zich beweegt, en wij zullen zien dat het van groot belang is of men een beweging, die men noodzakelijkerwijze moet aannemen om voortdurend de jaarlijkse draaiing op te heffen, namelijk de inclinatie van de aardas, wel of niet aanneemt. Want als men afzonderlijke bewegingen samenlegt, krijgt men immers resulterende bewegingen. Laat men er een weg, dan klopt het samenspel niet meer. En vandaar komt de hele theorie, waarbij men zou kunnen zeggen dat de aarde zich op een ellips om de zon beweegt, op losse schroeven te staan.
Aan dit feit uit de geschiedenis ziet u, dat het schijnbaar meest zekere, de meest mathematische van alle wetenschappen, de huidige astronomie, brandende vragen heeft, brandende vragen die eenvoudig een kijk in de geschiedenis oplevert. En daaruit ontstaat dan de vraag: Ja, maar waarom leeft men eigenlijk met deze onzekerheid ten opzichte van wat eigenlijk astronomische wetenschap is? En daar moet men verder vragen, de vraag in een andere richting brengen: Komt men wel ooit met een zuiver wiskundige beschouwing tot een of andere reële zekerheid?
Kan je met een zuiver wiskundige beschouwing wel een interdisciplinary research leiden? Waarom worden de noodzakelijke breinvoorwaarden van Euclides ontkent? De mensen worden op de bestaande wetenschappelijke categorieën gedresseerd en kunnen daarom niet zonder meer overstappen op wat nodig is om de wetenschappelijke stof aan de hand van de werkelijkheid bij elkaar te brengen. Het vloeken tegen de werkelijkheid blijkt normaal bij de Gekken!
Er is èèn raar soort beloning bij de krankzinnige wetenschap, om jou als gebruiker te belonen voor bepaalde acties die de werkelijk alleen maar negeren!
En deze waanzin wordt alleen gepresenteerd door hun secondanten..........
 Het is als in de sex-industrie, ....Om te rampeneren op dat apparaat de "computer" staan er deels fictieve profielen op de goede plaats,  fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. De fictieve profielen van de professoren zijn daar ook alleen om met gezwam en leugen "Geld te verdienen".........en met deze waanzin theorie gaat dat al bijna een Eeuw! De gekken van wetenschap en politiek zijn allemaal verantwoordelijk voor het slijk der Aarde........ Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Weet U niet dat waanzin geen meerwaarde kan opleveren? Ook niet als het theorie heet!

De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! Ramperend is het niet alleen de daad, het is ook de fantasie, die na een detectie naar boven komt!
 Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern gebruikt,
zijn ze altijd een voorbeeld van echte emergentie.  Het betreft de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde eigenschappen vertonen die niet zichtbaar zijn door louter een reductie van hun samenstellende delen. Door interactie ontstaan eigenschappen, patronen, regelmatigheden en/of geheel nieuwe entiteiten. Maar in een "kunst produkt" mag een ongeval ook worden verondersteld, Gekken weten alleen te "ramperen" dat is hun Gekken-aard!
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren.

De gekken onderscheiden de formule E=MC2 maar de relevante 6   H 2 O  +  6   CO 2  +  h ν   →  C 6 H 12 O 6  +  6  O 2  formule werdt door de gekken maar even vergeten, nooit is de wetenschap debieler geweest! En daarmee is al het "ramperen" begonnen!
Zoek het gekkenhuis voor ze op..........voor al deze heren, kunnen zij onder genoeg medische druk nog een dringend gelukkig leven leiden, buiten alle anderen.   En neem Hans Clevers mee. en hopelijk Leo Kouwenhoven met al zijn gevoelens voor een apparaat wat ons slechts kan bedonderen. En dat met zijn intraveneuze omstandigheid dat gekken hun gekheid niet los kunnen laten, het moet alleen maar sneller, doch de waarheid is extreem snel bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundig-heid van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, ze waren niet te vertrouwen. Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...de rest van de debielen kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen!

   
Over de functie en structuur ...... nog maar eens het belangrijkste waarschuwende wat steeds opnieuw in de geschiedenis geschreven is; .... want het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. U bouwt er zelf het verkeerde formalisme voor op. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood! Het hele menselijke organisme heeft zijn oriëntatie. Enerzijds heeft het een schedelorganisatie en aan de andere kant een ledematenorganisatie waarbij de schedelorganisatie op de binnenwereld, de ledematen-organisatie op de buitenwereld is gericht. De schedel omvat een binnenwereld, de ledematen-mens grijpt in een buitenwereld en tussen deze beiden is een soort van evenwicht houdend systeem dat het ritmische dient. En dat ritme is het dagelijkse kenmerk van het leven.............
Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert . En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie , het is slechts waarheid binnen deze rekensom ! Maar bovendien blijkt dat de elektronen zich op kunnen splitsen in deeltjes met fracties van lading zoals e/3, e/5 en e/7.
Dit blijkt nog steeds niet aan de werkelijkheid te mogen worden toegevoegd, en het is duidelijk waarom! De Gekken willen aan het ramperen blijven!

Neemt u eens geschriften in de hand waarin de functietheorie wordt behandeld, of laten wij zeggen de niet-Euclidische geometrie, en let u eens op het enorme aantal overwegingen in verband met de vraag, hoe men boven de gewone driedimensionale ruimtelijke geometrie uit zou kunnen komen en de Euclidische geometrie zou kunnen uitbreiden. U zult zien hoeveel vlijt en vlijmscherpe intelligentie daarvoor worden opgebracht. Maar laten wij aannemen, dat u daardoor een kundige geworden bent, u kent de functieleer goed en snapt alles wat tegenwoordig van de niet-Euclidische geometrie te begrijpen valt.
Nu, vanwege de richting waar dit op uitloopt, zou ik u heel graag willen vragen, − neemt u mij niet kwalijk, het ziet er altijd wat hoogdravend uit als men de zaak in een dergelijke trivialiteit kleedt, maar ik wil het toch doen, en ik verzoek in het bijzonder de geschoolde matematici, na te gaan of het waar is.
Wat blijkt, zo vertelde Rudolf Steiner mij, ik kan de vraag veel beter verwerpen: ......Wat koop ik ervoor? Wat koop ik voor wat daar zuiver mathematisch is uitgedacht. Niemand interesseert zich voor het gebied, waarop dit misschien een reële toepassing vindt. Maar zou men alles wat men verzonnen heeft over een niet-Euclidische geometrie op de bouw van het menselijke organisme toepassen, dan ........zou U de gehele Kosmos moeten kunnen bezien.
De Krankzinnige wetenschap kan echter alleen maar een enorme pot ramperen, zoals ze het ook elke dag doet! Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
Messenger-RNA, dat meestal afgekort wordt tot mRNA, speelt een centrale rol in het tot expressie brengen van genetische informatie.
De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z,
van alfa tot omega, ofwel AZOTH.
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom,
welke Gods almacht symboliseert.
Slechts Schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......
terwijl via de vrije wil de mens zelf in liefde tot God moet komen,
en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes.
Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
Neen, in het totaal niet, maar toch.........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd!
Tot een bijzondere behoefte voor de nieuwere mensheid werd het, wat zich o.a. ook op de wetenschappelijke behoefte aftekende, dat men weliswaar aan de ene kant naar de meest eenvoudige, overzichtelijke voorstelling – dat zijn de mathematische – streeft, maar aan de andere kant streeft men naar voorstellingen waarbij men zich zo sterk als maar mogelijk aan een innerlijke dwang kan overgeven. De moderne mens wordt onmiddellijk onzeker en nerveus als hij zich niet aan zo´n sterke innerlijke dwang kan overgeven als bijvoorbeeld zoiets als het oordeel dat ten grondslag ligt aan de wet van Pythagoras, maar als hij voelt: Nu moet ikzelf beslissen, hier beslist niet de figuur voor mij, ik moet zelf in actie komen, moet zelf activiteit in de ziel ontwikkelen. Daar wordt hij gelijk onzeker en nerveus. Dan gaat de moderne mens niet meer mee. Hij zegt dan: Dat is geen exacte wetenschap, daar is subjectiviteit in het spel. De moderne mens is eigenlijk verschrikkelijk passief. Hij zou het liefst overal aan de leiband van de oordeelsketen met zijn volkomen objectieve verbindingen willen lopen. Daar komt de wiskunde hem tegemoet, tenminste grootdeels. Waar dit niet het geval is, en de mens zelf heeft ingegrepen met zijn eigen oordeel – tja, mijn goede vrienden, dan is het er ook naar! Hij gelooft dan nog wel exact te zijn, maar komt tot de ongelooflijkste voorstellingen. Uit heel zijn wezen komen ons de rampen ons te gemoed! Het ramperen blijkt steeds de meest waardeloze voorstelling naar voren te brengen!
Maar zo kan het natuurlijk niet, De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen, zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, zodat ieder van ons de werkelijkheid steeds kan leren hervinden, ook op school!  
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden, wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
Uiteraard is dit ook de belangrijkste aanvulling op het werk van Rudolf Steiner na bijna een eeuw!
De verschillende natuurwetenschappelijke gebieden
en hun verhouding tot de Astronomie

1e voordracht, 1 januari 1921


Zeker dus, is dat zo, wil men het rampeneren achter wegen kunnen laten.
Wetenschap en politiek kunnen zeker naar het gekken gesticht! Bewezen! 
Het rampeneren is de meest foute bezigheid ooit,
in de kosmos!
Alles is voorzien!
De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn de evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
U moet weten dat er wetten overstegen moeten worden juist omdat deze evolutie er is ......het is een forse werkelijkheid, toch daarom ook zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Maar in feiten gaat het hier dus ook om alle sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman.
En daarom gaan de Gekken maar aan de slag, alles maar te rampeneren!
Uiteraard zou ik willen zien dat we Rudolf Steiner en Richard Feynman zouden volgen..........net als Moeder Teresa!
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet dus anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens. De kenners van de goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, hebben ze altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen.
Het rampeneren is de bekende inbreuk hierop, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!
Deze maatschappij heeft maar een grote ramp, het rampeneren.........
De gekken onderscheiden de formule
E=MC2 maar de relevante 6 H2O  +  6 CO 2  +  h ν   →  C 6126  +  6  O 2  formule werdt door de gekken maar even vergeten, nooit is de wetenschap debieler geweest!
Wat op het subtielste gebied van de beschaving gebeurt en wat tot uitdrukking komt in het streven naar kennis, ook dat moeten wij betrekken op de toestanden die op Aarde heersen. Wij kunnen dan zeggen: Zuiver empirisch onderzoek wijst erop, dat de mens zoals hij is, dit niet alleen maar is door toestanden op Aarde maar door toestanden buiten de Aarde.
Als hv de relevante factor voor het leven is, kunnen we haar niet negeren, doen we dit wel dan is het eind van het leven op deze Aarde zeer nabij!


Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf
Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........Voor alle rampeneerders van deze Wereld,
Laat U niets wijs-maken door deze krankzinnigen! 
De discrepantie in de taal en fysica wordt al door George Boole opgezocht............
En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden, niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. Zo is er gelukkig geen moment te debatteren, of je schuldig te voelen!
Er komt een dag dat ieder mens het begrijpt dat dit een groot Heil voor de mens is..........De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig.
Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.
En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,........
Er is een experiment mislukt.  
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
De rampenerende bende zal de wereld NU in haar laatste levensfase brengen, omdat we negeren wat relevant is voor het leven, ieder leven, al het leven!
De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.

De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 
En dan zit ik nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
En daarom heeft ieder mens gigantische problemen met de instituties van deze Aarde, want ze bedotten de boel gigantisch.........

Dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het rampeneren in deze maatschappij heeft niets anders!
Maar de voorzienigheid ligt nog altijd voor U klaar!
U wordt in die zin niet vergeten, en U bent nog nooit vergeten!
M=M dus ze is als een permanente transponder te bezien, buienradar liegt niet, en kan het niet tot een rampeneerder brengen, zoals de krankzinnige klimaat wetenschappers!
De 3 seconde krankzinnigheid van Einstein (
(t) door de gekken zelf benoemd) is zeer snel verteld.
 Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert .
Zij die de kwantum-Fysische stofwisseling niet nagaan kwantificeren niet, en daarbij wordt het geheel "gerampeneerd", wat betekend dat elke natuurlijke  recycling wordt weggelaten waar deze mogelijk is!
Eerst het plastic van de verpakkings industrie, daarna de kapotte accu's en al het afval van de "Energie  industrie"
Ook zie je een tendens dat je over allerlei gevoelige thema’s, zoals immigratie, klimaat enz., maar één gedachte mag hebben. Heb je dat niet, dan word je verbannen uit het debat, maar daarmee is het rampeneren al gebeurd!
De relevantie van de werkelijkheid blijkt van de krankzinnigen niet te mogen werken!
Geld heeft maar één doel, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen. En daarom zal het rampeneren voor goed gekeerd moeten worden! 
Want "De overheid" doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.
De huidige mens laat zich regeren door de mammon, want toen de mens kwam tot wetenschap en cultuur,  werd de ratio in dienst gesteld van de afgod mammon.
Deze cultuur ontwikkeling leidde er zelfs toe, dat de mensen elkaar bij duizenden tegelijk gingen afslachten.
Heeft U daar woorden voor?
Ik niet! want het gebruik van het woord zwijnen zou een belediging zijn voor de varkens.

De belangrijkste kenners van deze waarheid over de mogelijkheden in het gebruik van de leugen en laster is altijd de heersende elite, want hun hele bestaan is al gebaseerd op een grote leugen, namelijk dat zij ”de gemeenschap zijn”, terwijl ze eigenlijk heersenden zijn! Een van de grootste geesten van de mensheid sloeg de spijker op zijn kop in een eeuwig juiste uitdrukking van de fundamentele waarheid: Schopenhauer noemt hen ‘de grote meesters van de leugen.’ En wie dit niet herkent of niet wilt geloven, zal nooit de waarheid in deze wereld naar de overwinning kunnen helpen”

Het rampeneren heeft dan ook de stijl van adolf Hitler “Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsformaties,s om de mens de schuld te geven van alles wat er mis gaat, de ineenstorting wordt gepredikt , met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo’n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.
 
Het rampeneren werkt als volgt. Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen, die je steeds herhaalt, totdat mensen gaan geloven dat het wel waar moet zijn wat je zegt. Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen de nieuwe waarheid geworden.
Het was niet alleen Goebbels die een GROTE LEUGEN bedacht, dat is niet te verwachten van de heersende elite. Het zijn er per definitie veel meer die leugens vertellen, en het gaat bij de elite gewoon door.
Neem de klimaat verandering, één enorme leugen!

Prof Dr. H. Flohn schreef in 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.

In 1954 is deze heer alweer begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“
Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, Om te kunnen rampeneren bespreekt zij niets meer als de ramp, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt.

Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.

Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is plenty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel.
De gekken onderscheiden de formule E=MC2 maar de relevante 6 H2O  +  6 CO2  +  h ν   →  C 6126  +  6  O 2  formule werdt door de gekken maar even vergeten, nooit is de wetenschap debieler geweest!
Wat op het subtielste gebied van de beschaving gebeurt en wat tot uitdrukking komt in het streven naar kennis, ook dat moeten wij betrekken op de toestanden die op Aarde heersen. Wij kunnen dan zeggen: Zuiver empirisch onderzoek wijst erop, dat de mens zoals hij is, dit niet alleen maar is door toestanden op Aarde maar door toestanden buiten de Aarde.
Als hv de relevante factor voor het leven is, kunnen we haar niet negeren, doen we dit wel dan is het eind van het leven op deze Aarde zeer nabij!
Om het werkingsterrein van de hv factor in kaart te brengen heeft met de traditionele indeling in algebra, meetkunde,
en andere ‘subdisciplines’ van de wiskunde weinig zin, het zijn de toestanden die buiten de Aarde liggen........de krankzinnige leugenaars van de wetenschap en politiek erkennen dat niet!
Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, symmetrie houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
Niet zo erg handig, als er letterlijk overal asymmetrie aanwezig blijkt te zijn, solitaire invloedssferen zijn in de kosmos een existentieel-feit. Om het in andere woorden tot zeggen, bomen groeien niet alleen in bossen, maar er groeit ook wel eens een enkele solitaire boom op de hei.
Vaak zijn het prachtig mooi en uitbundig groeiende exemplaren, mijn bewering is dat die solitaire werking de kosmos vorm geeft, en dat het verhaal van de oerknal zwakzinnigheid is. Solitaire actie en acquisitie gaan overal hand in hand ook in de kosmos, de rest is larie, ....
Een ander voorbeeld van Solitaire actie en acquisitie wordt gegeven door Halton Arp. Hij heeft de mening dat; ....
Sterrenstelsels in hun centrum nieuwe materie creëren die in de vorm van quasar's met hoge snelheid naar buiten wordt geschoten. Pas gevormde materie bestaat uit lichte deeltjes die in de loop van de tijd steeds zwaarder worden. Lichte elektronen stralen licht uit met een langere golflengte uit dan hun zwaardere en oudere soortgenoten, zodat quasar's altijd een grotere roodverschuiving hebben dan hun "moederstelsel". Arp heeft geen oerknal nodig om materie in het heelal te laten ontstaan. Sterrenstelsels braken voortdurend nieuwe materie in de vorm van quasar's uit, die vervolgens tot nieuwe sterrenstelsels uitgroeien. Arp; ....Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het Heelal zich ontwikkelt, weten we niet!.

Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie?
Waarom hebben dwazen altijd een Million Dollar Baby nodig, is dat om indruk te maken? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,..........
De krankzinnigen van de wetenschap verzorgt alleen de leugen!
Binnenkort is deze leugen geheel fataal!
De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders. Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip, waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin.
Je zou er van kunnen zeggen, dat ze er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!

Ook in onze wetenschap, ze wordt steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd.
Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!
Een wetenschap die dat niet wil weten is zwaar ziek, ongelooflijk zwaar ziek zelfs!
Deze werkelijkheid telt ook voor de leugenaar Robbert Dijkgraaf!
De verkeerde denkpatronen hebben en zijn rampenerend voor deze Aarde, omdat ze niet de juiste plaats hebben in de elektronische communicatie, met een symbolische algebra valt niets te regelen, omdat alles al in zijn waarden voorzien is!

Maar op de eerste plaats gaven de wetten van elektrische kracht en sterke kracht onjuiste waarden van de massa van de deeltjes.
Dit probleem werd opgelost door Feynmann, Tomonoga en Schwinger,
die aantoonden dat de wolk vage deeltjes rond deeltjes hetzelfde effect heeft als een kleine verandering in de massa.
Dit verschijnsel wordt renormalisatie genoemd.
De schijnmassa komt overeen met de gemeten massa;..... de echte massa is onkenbaar. De imbeciel Dijkgraaf weet helemaal niets van de toestanden buiten de Aarde in deze Kosmos!
Overigens heb ik de hele kwantumtheorie niet nodig om dat te weten. Het belangrijkste aspect daarbij; ....de betekenis van de
kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver. Volgens mij kom je eigenlijk nergens, er is
een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie betekent dat, je
richten op de ieder fenomeen en zijn existentie.
 
De grootste problemen hebben de Cern oplichters uiteraard met de verzameling.
In de wiskunde is een verzameling een basisbegrip dat zich niet laat definieëren in termen van andere begrippen,
Cantor, de grondlegger van de verzamelingenleer noemde een verzameling informeel, wat zo ongeveer zegt dat
er van diversiteit en massaliteit spraken is en de structuren moeilijk zijn te doorzien.
Overleggen doen ze er graag hier over, men zou alles wel willen "unificeren", (unificeren betekent: één maken, verenigen).
Je kan zoiets maar één keer juist doen;.... Je kan de waarheid niet zomaar blijven maken, het is een singulier tantum.
Singulare is Latijn voor "enkelvoudig", terwijl het eveneens Latijnse tantum hier "slechts" betekent. Singulare tantum beduidt dus
letterlijk "slechts enkelvoudig".
Je Kan leugenaars zoals de debiel Robbert Dijkgraaf niet toelaten in de wetenschap!
Ze vallen compleet geestelijk weg in hun waan, neurose en ik-ideaal!
Ze schrijven ook alleen Boeken met die inhoud!
Een spoor beveiliging kan niet zonder een bezet-spoor indicatie, inbeciel ! Net zogoed dat je moet weten of een zend en ontvangst kanaal gebruikt wordt of niet, binnen de ruimtelijke normen die gesteld zijn, imbeciel! 
wat nu totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quaerens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst.

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die altijd waren, maar is was ook geen grotere triomf te bereiken.
Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, wat er in zijn volle werkelijkheid is!
Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is!
Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten. Zo is de voorzienigheid!

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; .....het rampeneren.
De huidige krankzinnige wetenschap kan niet anders.......
Maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt. En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn, met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten met reden is je aan God wijden, en vertoeven op het aller grootste Rederijkersplein wat er maar bestaat in de kosmos!

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt. En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn, met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten met reden is je aan God wijden.
De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
 In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn wiskundeboeken naast zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten.
U moet weten, de stand van de opleidingen kan daarmee als een enorm verlies van kunde en reden worden beschouwd, en daarmee zijn alle instituties op deze Wereld waanzinnigheden geworden, alle wezenlijke inhoud van de opleidingen is daar vertrokken! Ik kan het U nog wel vertellen, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap, ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel, of hoeveel energie het kost.
En dus weten we het .......Natuurwetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. 
Maar als de opleidingen ons niet vertellen waar deze cijfers dan toch vandaan komen volgens dat enige goede begrip van de voorzienigheid, dan zijn we aan het rampeneren toe............
We hebben de wonderen zoals ze voorzien zijn, heel gewoon nodig, en het begrip wordt er alleen maar groter door. Dus een verdiepte kennis van God dient te vertrekken vanuit geloof en een actieve liefde tot God. Dat betekend de medewerking aan de Kosmos via het Geneste-proces.......want wij zijn de mensen met de Genen!


Het zijn de drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.
Het zijn foutieve
deductieve redeneringen, ze zijn zo gemaakt kijkt U maar: ......
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!
Zo is de wijsbegeerte het vrije denken wat uit zichzelf: .......
de wereld wil begrijpen.
Natuur, geschiedenis, samenleving en mens uit de Idee verstaan.
En ze is daar dus " The Knowledge, so that I may have kindness for ALL",
Wat iedere Plains-Indian verstaat..............
En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen!
De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden!
Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui"  ("oorzaak van zichzelf") geworden.
Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan.

Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit; ....
 een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskunde van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen,
Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk,
het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...
Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...
Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
Het is dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap! 

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename '' van de inductie, van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke doen en handelen ligt om de hoek, helaas .....en het is daarmee een rampeneren.
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......een wegzetten of negeren van dit gevaar is de Aarde tot een Rampeneren brengen!

De wetenschappers en politici die dat in massa doen zijn regelrechte misdadigers!
Door middel van een interactie,
(= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen.
 
En ik heb zo het idee dat het niveau echt sterk moet verbeteren. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
 
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
In concreto zijn dit de A-krankzinnigen en gevaarlijken......te samen,
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........en alleen zij die zich in een institutionele regeling weten gevangen, wacht mogelijk een veroordeling.

Het moet U duidelijk zijn!
Zouden ze met hun instituties  nog wel de mogelijkheid hebben en in staat zijn tot enig besturen en regeren?  
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de institutionele waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt?
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk, willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides, Steiner.........
en dat de echte van dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie, en kan elk ogenblik een rampeneren zijn!
Hoe kan U uw eigen cultuur naar de ondergang brengen?
Met een universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
door eerst een kenmodel uit te werken, en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........Van daar, dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces" wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen! De "toestand rood" is reeds lang gepasseerd, het kan allemaal het gekkenhuis in!

Waarom? Dat is heel snel verteld, de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen, dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
U bent de rode draad totaal kwijt, ........
Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid.
Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
Want ze leidt tot niets anders als het rampeneren van deze of gene dwaas!
Om wel wat te weten moet je kosmisch medewerker zijn, anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......krijgt deze vorm........maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
 In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties.
De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen. De ramp is daar al definitief geschied!

Let wel, ik kan het U heel gewoon vertellen, het kritiekloos beleiden van de theorie is ontaard in een theoretische grendel op de toegangspoort tot alle andere pluriforme positieve en realistische levensbeschouwingen. Heil valt er totaal niet, in geen enkel opzicht, van de theorie te verwachten. Er is in nauwelijks125 Jaar heel gewoon gebeurd waar Ernst Mach bang voor was, wat een drama!
Er is maar één zichtbare uitweg, ook dat begreep Mach.
Dit ondanks "De QED met CONTROLE" van de punt-massa m, het zeer wezenlijke verzet van Richard Feynman.

En ik voel mij eigenlijk de enige man die dit drama zou kunnen opknappen, als kind van de Amer en de Nijl.
Want in de menselijke ervaring neemt de liefdesrelatie een aparte plaats in. Naar mate de liefdesrelatie tussen mensen als zuiverder, stabieler en sterker beleefd wordt, ervaart de mens ook des te meer een wezenlijk tekort, een onvermogen zich geheel aan de liefdespartner te geven en van hem of haar te ontvangen. Hoe inniger de eenheid, hoe sterker het besef nooit geheel één te kunnen zijn. De eindigheid en beperktheid blijven scheiden. En dat is zo ongeveer de volledige oorzaak van al het liefdes-leed.
 
Het gaat hier dus niet om allerlei bijkomstige tekortkomingen die er natuurlijk ook zijn; ....het gaat om de ervaring van de beperkte wijze waarop mensen, omdat zij mensen zijn, zichzelf zijn en zich daardoor ook maar op beperkte wijze aan anderen kunnen geven. Dit uit zich uiteraard het sterkste bij het sterven van een van de partners, maar wat zich daarin uit, is eigenlijk slechts een symptoom van iets dat altijd al aanwezig was en nog steeds aanwezig is. Daarom zullen mensen die intens lief hebben en bemind worden, ook het sterkst in de eindigheid en beperktheid van de liefdesrelatie, de eigen eindigheid en beperktheid ervaren. Het is déze ervaring bij intermenselijke relaties dat mensen sterk hun eindigheid en beperktheid ervaren.
Door deze eindigheidservaring is de mens zich bewust van zijn fundamentele eenzaamheid.

"Maar zie het echt in", dat dit de bedoeling heeft om bij de transformatie te veranderen in vorm en inhoud, in liefde en rede. Zo kan "Het Laatste Heil" van uit de kosmos iets zeer bijzonders zijn!
En zonder deze transformatie komen wij als partners nooit dichter bij elkaar. En deze kans is er voor allen, voor iedereen! En zo het voorzien is, is het schitterend mooi! Maar men heeft alle innerlijke moed in de ziel nodig om tegenwoordig onderzoek te doen. Want het is noodzakelijk dat men het volgende geldend maakt:.........
Met de gewone aanschouwing komt de volle werkelijkheid niet tevoorschijn. Met de aanschouwing die er niet voor terugschrikt om de menselijke kracht in de ziel verder te ontwikkelen, onthullen zich steeds meer diepten van de werkelijkheid die anders verborgen blijven. Wat zouden we anders hier toe kunnen doen als de kennis van de imaginatie, inspiratie en intuïtie opzoeken. Zoals het voorzien is, zo mag U het weten! U moet echt niet denken dat er iets waardevoller is! Ieder opzich heeft in zijn dagelijkse leven deze zijn versterking nodig, als onderdeel van de eigen mogelijke remedie!  Deze ziele onderdelen blijken voor ons een natuurlijk versterkend gegeven te zijn. De indeling die wij in dat vreemde NU hebben, is volstrekt ontoereikend om op de wereld het zicht te krijgen, waar werkelijkheden aan ten grondslag liggen. De al bestaande wetenschappelijke vakken en de geplaatste  vakspecialisten, zoals men hen noemt, hebben het Nu zeker niet in de hand. En de schunnige bewering, die men theorie noemt, is geen bewijs! In het NU kan U wel een bevrediging vinden aan Uw behoefte aan causaliteit. De afzonderlijke dingen die wij in een berekening opnemen, hebben wij meestal aanschouwelijk voor ons. Maar dat is nog steeds geen aanschouwen vanuit de ziel!
En daar in het Nu kunnen wij hoogstens vragen of wij de dingen wel op de juist manier samenvatten, of het misschien niet ook anders kan dan hoe bijvoorbeeld Newton het aangaf. Wij spinnen er een mathematisch-mechanisch net overheen. Dat is eigenlijk toegevoegd. Maar het bevredigt de wetenschappelijke behoeften van de moderne mensen, maar het kan even goed een rampeneren zijn! 

Maar heus; ......een onderzoeker weegt op een klassiek weegschaaltje in het lab wat kwik af: 17 gram. Merk op dat hij niet daadwerkelijk iets weegt maar twee drukkrachten vergelijkt, elk aan een van beide zijden van het kantelpunt. Hij vertaalt de ene ‘Sachverhalt’ in een andere: .........hij maakt van de verhouding tussen twee drukkrachten een gewichtswaarde. Dat lijkt een bagatel en dat is het in dit geval ook maar dat neemt niet weg dat de verhouding tussen drukkrachten wezenlijk, echt wezenlijk iets anders is dan een verschil in gewicht. Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt.
Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt. En waarbij de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.

Velen weten hoe de goede en eerlijke verhalen er komen.........
Maar goed, als ik de koektrommel leeg eet dan geef ik het heel gewoon toe, mijn vrouw met haar imaginatie, haar intuïtie en haar algehele inspiratie weet dat allemaal toch! Alleen een wetenschappelijke krankzinnige laat dat volkomen eerlijke van zijn doen meestal achterwegen! In de enkele "zin" van de Gek zal dan ook niets veranderen! De Gek zit in zijn institutie (het gesticht) opgesloten! De Gek vindt zelfs niet dat er een  zinnige opmerking mag zijn! En dan, de liefde kan de leegte niet dragen ...........wat tot de ziel behoord, de imaginatie, de intuïtie en de inspiratie, het hoort er allemaal bij! De missers van de institutionele instellingen zullen alleen maar groter worden.........hun prioriteit is deze missers te verbergen.
Het is zo dat er altijd missers zijn,........binnen een institutionele instelling. Je kan tot een conclusie komen dat een functie wel of niet differentieerbaar is en dus "à posteriori" ook nog eens wel of niet continu (alle  differentieerbaarheid geeft => continuïteit). Ofwel het is wel degelijk de openbaring, hij is de gegeven continuïteit in geneste poces.  Het proces heeft zijn teruggang <=> in zijn tellulaire reeks, de twijfel, als er geen openbaring is..........
In de totale intuïtieve waarheid wordt mij hopelijk alleen waarheid gemeld, en dat is "Hemels"s, Euclides eigen......Mijn getallen leraar Henri Wijnmalen eigen.........Maar zo U het wil .......U ook eigen, zo goed zorgt de schepper voor ons! Hij stelt alles in het werk om onze motivatie te bevorderen! De "Lagrange functie" is de functie waarbij alles door hem in het werk gesteld wordt om enige vorm van motivatie te brengen en maximaal te bevorderen! Zo is er de visie, omdat iedere expressie afzonderlijk aan een andere bewerking wordt onderworpen! 

 Hoe werkt dit dan toch.......niet ......als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan ze zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit, daar waar het meten het raakvlak is tussen geest en materie!
De mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen daarmee de eerste en laatste levenswaarheid,....wat het uiteraard niet is, zelfs nooit geweest. De laatste confrontaties met deze wetenschappers en deze politici zullen alleen maar de rampenerende missers zijn. ..........zouden ze het willen voorkomen, op enig moment in het Nu, dat is de vraag...........dan zal alles veranderen!
Maar U moet hier zelf beslissen, er beslist hier niemand voor U, U moet zelf de activiteit in de Ziel ontwikkelen.
Daar wordt de moderne mens vreselijk nerveus van, hij gaat er nog steeds niet in mee, hij vindt het geen exacte wetenschap, er is voor hem te veel subjectiviteit in het spel, maar hij kan ook alleen maar de volgende misser in zijn brein maken. Hij of zij acht zich "Hoogopgeleid" en zou het liefst overal aan de leiband van de oordeelsketen met zijn volkomen objectieve verbindingen willen lopen. Maar dit kan niet meer, de rampenerende missers zijn veel te talrijk geworden. Het mislukte niet alleen omdat het gebied van de rationele therapie te  ver van de opleidingen is verwijderd, maar het lukt voor veel nader liggende gebieden ook niet, gewoon, omdat onze tegenwoordige wetenschap geordend is zoals zij is, en vindt dat het mechanisme zonder ziel het zou moeten zijn! 
En reden en doen in lijn met de zich openbarende kosmos kan niet anders als het beste zijn!
En daar bij is er een onmondigheid, want het is niet eenvoudig om je van je eigen verstand zonder de leiding van een ander te bedienen. Als U Uw ziel met de volle moed weet te beheersen, dan is het niet nodig om je in de mangel van het verstand te bevinden! Hoogopgeleid, wat een onganse onzin, buiten alle visie die er is te bemachtigen............ heb de moed om uit de eigen ogen te zien, dat is het motto van de verlichting! 
Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere. Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral als negatie van de dualiteit in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.  En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! 
Want Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene, ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren. Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorische vorm van schouwing in ruimte en tijd, daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd geen essentie zijn.
Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!
 Er is maar één fout:...... het niet willen bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. .....en polarisatie en strijd zijn daar in tegen twee onafscheidelijke vrienden in het publieke debat, .........zo is het zeker niet voorzien, => de continuïteit van de openbaring is de ervaring met de geest!

I am ready, De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........geen theorie komt daarvan los, en is dus een voordurend probleem............

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet, en daarbij is het alle  differentieerbaarheid die => continuïteit geeft, zo is het voorzien en is er geestkracht nodig. En de rede en liefde hebben elkaar nodig in dat proces..........

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach, noch Rudolf Steiner noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën? Het hoort er allemaal bij, en toch bent u het vergeten,
de liefde kan de leegte niet dragen ...........wat tot de ziel behoord, de imaginatie, de intuïtie en de inspiratie, het hoort er allemaal bij! Anders wordt er een chromosomale chaos ontdekt.......de openbaring zorgt voor de mens, het algemeen vermogen iets te doen van waarde valt bij aneuploïdie dan weg!
Maar toch, er is altijd bruikbare compilatie, maar naar Kant kan de synthese alleen naast het tegengestelde staan nooit er boven. Dit gevaar van chaos ligt altijd om hoek, alles wat we geleerd hebben, of ontdekt of uitgevonden, is evenzeer de sleutel tot de poorten van de hemel maar ook tot de poorten van de hel. Ik zal dus proberen voor de openbaring te kiezen! Dus voor die functie waarbij alles in het werk gesteld wordt om echte motivatie te bekomen en die maximaal te bevorderen. Het is een soort van engelen geloof voor mij geworden, hoe sterk, als U dat eens wist!
De Aneuploïdie kan haar aanvang nemen bij elk diploïde organisme, zo het zover is!

Dus buiten dat is er iets anders, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feiten moeten we in dat nog grotere genoeg opklimmen omdat onze zielen het nodig hebben. => de continuïteit van de openbaring is te ervaren met de geest! 

In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan. Ofwel, er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.

De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden!
En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek. Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 
Alleen de huidige instituties blijven in hun krankzinnigheid geloven..........
Ja, en dat tracht ik dus niet te doen, door U op de Goddelijke voorzienigheid te wijzen!
Niet dat dit eenvoudig is, ik heb er zelfs de opdracht toe gehad, ........maar Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaalde kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.

En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!
Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere is allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels. Zo is het Nu voorzien! Zij die het tot een rampeneren aanzetten, komen die ramp heel gewoon zelf tegen ..........
Maar ik stel het vast, de levenskunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Of wilt U toch de aneuploïdie leren kennen! Iets is eindig als ze tot iets van de zelfde aard beperkt kan worden............ook de natuur moet dus juist behandelt worden............eerzucht, zeg er maar is nee tegen. U moet weten bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt.
Zou U dat zelf niet uit kunnen maken? Of wilt U toch het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaalde kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
Bovendien is het zo dat voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo is het dus voorzien.......d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken, die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit, dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.

Zo kan het dat De nieuwe Wereld komt: ....En zeer onterecht werd en word gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.


Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

En door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.

De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen is essentie. zo is het dat........
“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren.
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen.
En natuurlijk heeft dat voor het voorkomen van aneuploïdie gevolgen. (Emmi Pikler / leo van den haak)

En het is voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Althans ik heb niets te eisen nog te willen, ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf, doch het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen.
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.

De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant. Zij zijn mijn aller grootste getuigen, zij zijn het die zich op de meest oorspronkelijke kracht beroepen.
De rest is een wetenschappelijk drama, want ze beroepen zich op theorie. Voor de leek worden interventies bedacht die voor de leek zijn bedoeld, met behulp van de begrippen van ruimte en tijd, dus met mathematisch-mechanische voorstellingen. En men vindt niet dat ze ook maar op enige manier verantwoordelijk voor deze interventies zijn, en dat is toch de werkelijkheid van deze theorie! En geen minuut wil men de zorgelijkheid van deze situatie begrijpen, de wanorde van de maatschappelijke instituties houdt aan!
 Deze dwaze tijdgenoten geloven dat zij over deze dingen kunnen oordelen, zijn zich er zeker van dat dit de enige manier is om de dingen onder "De goddelijke hemel" te bekijken en alle andere manieren dilettantisme zijn, maar dat is het dus zeker niet! Dat zijn  NU juist de oefeningen van onze krankzinnige tijdgenoten die geloven dat zij over deze dingen kunnen oordelen, maar waarin ze persoonlijk ten onder zullen gaan, daar er dan nu juist de Aneuploïdie is! Je kan de theorie in een "briefje" mee geven, en dat gaat tegenwoordig met de computer heel makkelijk, maar het is de waarheid nog steeds niet! 

Ze kunnen wel denken dat de mensen iets subjectiefs in deze verschijnselen vinden en vonden, maar de nieuwere mensheid heeft zich opgewerkt tot een streng wetenschappelijk zicht, wat HET DUS OOK NIET IS, en daarom weten wij nu hoe de werkelijkheid er nog steeds niet uitziet, althans de waarheid is Singulier Tantum, en beslist geen theorie!  T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken, en dat is altijd zo geweest!
En uiteraard is hiermee alles over de Goddelijke voorzienigheid verteld! Met dit besef is "De Goddelijke Genius" Kompleet tot ontwikkeling gekomen! De werkelijkheid is dat U op al mijn vrienden kan rekenen, we hebben deze Wereld definief opgetild, we zijn zover, we are ready, nu U nog!
Maar U moet wel weten dat er wiskundig het incommensurabele optreedt, wij bevinden ons toch op de plaats in ruimte en tijd, maar onze schepper heeft het nog steeds in de hand! 
De gekken van deze wereld vinden eigenlijk dat ze zouden moeten landen op een commensurabel getal,  maar dat is niet zo, wij laten het incommensurabele getal staan, schrijven de decimale breuk, maar alleen maar tot een bepaalde lengte van de breuk. Op een bepaald punt verlaten wij wat wij daar doen, namelijk als wij op het incommensurabele uitkomen. De mens moet blijven tellen PUNT UIT, ....... 
Rudolf Steiner vertelde het mij,  de impulsen die zo van alle kanten naar ons toestromen, laten zich door onze zintuigen geenszins ophouden. Wat er gebeurt zonder dat de mens dit met zijn zintuigen afvangt en het zich bewust maakt, wat daar leeft in wat van alle kanten aan hemelwerking naar ons toestroomt, dat moeten wij in ons organisme zoeken. Het organisme moet in zekere zin alles weergeven. Maar het zijn onbewuste, onderbewuste gebeurtenissen die eerst nog op een gecompliceerde wijze in het bewustzijn omhoog moeten worden gehaald.

Met het incommensurabele is er geen andere mogelijkheid, en wij leven nog steeds onder "De Goddelijke macht en Kracht"........  


 

Nardocus Filosofus

Aneuploïdie vormaantal chromosomen
Nullisomie 2n - 2
Monosomie 2n - 1
Trisomie2n + 1
Tetrasomie2n + 2
 
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken, een andere werkelijkheid is er niet! De incommensurabele werkelijkheid is niet te ondergaan! Krankzinnige wetenschap, ROT OP! Voordat deze wereld aan Uw krankzinnigheid ten onder gaat! Het hangt heel gewoon van de mensheid af , welke vorm de wereld beschouwing aanneemt.
Toen we nog kinderen waren, hadden we ook onze eigen dingen al te doen! Omdat de voorzienigheid al zeker te consumeren was en nog steeds is ! Alleen de werkelijke openbaring geeft ons de continuïteit.........wat is dus ons wezenlijke medicijn? 
De mensen worden op de bestaande wetenschappelijke categorieën gedresseerd en kunnen daarom niet zonder meer overstappen op wat nodig is om de wetenschappelijke stof aan de hand van de werkelijkheid bij elkaar te brengen, wetenschap en institutie falen altijd! 
En het wordt alleen maar erger.........terwijl de loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!

Bij wijlen heeft men slechts door dat je getallen op een of andere manier moet vergelijken, dus daarin vindt U het, zo komen ze alleen tot leven. En de Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn.
Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld. En alleen met deze positiviteit is er wat te DOEN.

Rudolf Steiner vult dit goed aan, .......
Het zijn dan ook Beschouwingen die de mens niet uit de hele kosmische samenhang verwijdert maar hem juist in de hele kosmische samenhang een plaats geven, zodat men in zekere zin aan wat er in de mens gebeurt kan aflezen hoe een bepaalde zaak samenhangt met solaire verschijnselen, met lunaire verschijnselen, met terrestrische verschijnselen, om dan van daaruit, dus vanuit wat er in de mens gebeurt, de weg te vinden naar wat er buiten in de kosmos gebeurt, waarbij in zeker opzicht hetgeen wat er in de kosmos gebeurt het oorzakelijke is voor gebeurtenissen in het innerlijk van de mens.
Daarbij hebben we ook nog een tegenstelling aan het terrestische .......Def.: voorkomend (groeiend) op minerale substraten - op het land. De Tegenstelling: .......aquatisch.
Zou de rampenerende krankzinnige wetenschap daar iets van willen weten?

Voor waar, er licht een onmogelijkheid in de wiskundige vergelijkingen die het gedrag van complexe systemen zoals het aardse klimaat beschrijven. Ze zitten zo ingewikkeld in elkaar dat er een apart vakgebied omheen is ontstaan: de wiskunde van grootschalige dynamische systemen. Meer begrip van de onderliggende wiskunde kan leiden tot betere voorspellingen van ‘chaotische’ processen – zoals het klimaat, maar het is lang niet altijd zo dat er geen enkele remming in dergelijk intrinsiek systeem ontstaat.  
De studies van verschillen dynamische systemen en ‘chaos’ zijn nu een van de belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor die tijd dachten velen dat, als we alle wetten van de natuur maar zouden kennen, elk verschijnsel te voorspellen zou zijn. Zo is het juist niet, het kosmische  wiskundige vergelijkings karakter kan niet anders zijn als het gedrag van complexe systemen zoals ze het aardse klimaat beschrijven, die zo ingewikkeld en intrinsiek in elkaar zitten dat er een apart vakgebied omheen is ontstaan met een beperkte mogelijkheid, ..........en waarvan het succes ook wisselende zinnen heeft.
Er is dan ook geen enkel zicht om maar te gaan lopen rampeneren! Maar de hebzucht van de mens is nog steeds niet op zijn retour, en dat gedrag van de krankzinnige wetenschap ook............

De MORFOLOGIE heeft zijn stellingen,
uitgangspunt is de voorzienigheid.
Ze was ..... het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig, zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil, die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Maar deze duisternis, daar moeten we op een andere manier vanaf.......
Door de algemene manier van auditief sequentieel denken kunnen de prestatieresultaten zeer ernstig achterblijven, praatjes vullen geen gaatjes! 
De Morfologie heeft dus onze andere kans.......

Het realisme stelt in tegenstelling tot het scepticisme of het relativisme dat er een
werkelijkheid bestaat die in zichzelf geordend is, en dat "Het denken" bij machte is om die
samenhang te achterhalen. Zo is het dat alles spookt, ........gelijk een schaduw van de geest! 
Het gebeuren maakt deel uit van de realiteit, en is daardoor van nature geschikt om de
orde in de werkelijkheid buiten zichzelf te kennen. En daarmee zegt men vooral niet dat het
denken een gemakkelijke taak heeft, want de structuur van de werkelijkheid toont zich
immers niet rechtstreeks aan de oppervlakte. De werkelijkheid is meer een proces van
verandering en ontwikkeling.
Om de stabiele kern van de werkelijkheid te vatten moet het denken zich afwenden van
de veranderende zintuiglijkheid en zijn aandacht richten op wat achter die wording de
werkelijkheid haar eenheid en samenhang verleent. En daarom is mijn zekerheid dat de intelligibele werkelijkheid, met zijn aktualiteit voortkomt vanuit de scheppingskracht van God, ......zoals het is voorzien!
En daarom kan de mens de kunst van het vrije denken beoefenen!
Hij heeft de voorliefde voor bepaalde ontkenningen helemaal niet nodig.
Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt, en tevens waar de strenge methode ontbreekt.
Het vrije denken heeft geen ander beginsel dan dat ze zichzelf ontvouwt, wat een enorme kans wordt ons geboden.
Krachtens dit uitgangpunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid!
Velen mensen denken dat er iets geheimzinnigs is aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. (Maar als de kwalitatieve wijze van kijken heeft dit niet gewonnen, zelfs volkomen verloren, al een Eeuw is zij zelfs volkomen verloren. En de liegbeesten blijven de redelijke intrinsieke natuur maar beliegen, ze moeten het rampeneren wel meegeven.........krankzinnig zijn ze, nu al totaal bij tijd en wijlen)
 Richard Feynman

 
Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, hier deelgenoot van wilde zijn, en een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Ze is de werkelijkheid die zin heeft, die geleerd mag worden, een werkelijkheid die U mag leren kennen omdat ze voorzien is......... en omdat het ook een vrijheid is, is zij ook schitterend mooi......
.

Met de aanschouwing die er niet voor terugschrikt om de menselijke kracht in de ziel verder te ontwikkelen, onthullen zich steeds meer diepten van de werkelijkheid die anders verborgen blijven. Tevens mogen wij helemaal niet over een eenvoudige polariteit bij twee polen spreken, de wereld bestaat uit polariteiten: ......Verschijnen ergens een kathode en een anode, dan hoort dit verschijnsel, door zijn hele ordening, tot één systeem. Dan zal men pas tot een juiste opvatting van de verschijnselen komen. En wil men een dergelijke natuurwetenschap tegenover de buitenwereld presenteren, dan hebben we wel zeker alle kennis van de imaginatie, inspiratie en intuïtie nodig!  Of is dat toch met het halve systeem te doen, ik denk het niet!
U moet weten, elke materialisatie bevat een boodschap van omhoog, daarom is de spraak van de mens opgebouwd uit polariteiten. Daarbij is er zonder kwaad geen goed, zonder dag geen nacht, en zonder de abstracte begrippen zijn er geen boodschappen. Bij het tot stand komen van woorden wordt er dus ook veel geestelijk bepaald, ofwel de mens trekt naar dat bericht naar waar hij luistert, en dat hopelijk met de volle imaginatie, inspiratie, en intuïtie.
Dit bevalt de krankzinnige wetenschap niet, deze kennis opbouw wordt niet gepopulariseerd, maar zelfs door een zeker dogma wordt het gezag over de onwetende massa gehandhaafd. Het "rampeneren" met de massa-media heeft dit uitgangspunt gekregen! Doch men mag niet vergeten dat de abstracte begrippen wel degelijk uit een veelheid van polariteiten bestaat, en alles wat is, en wat was en wat zal zijn, ze zal uit deze boodschappen bestaan. Daar de verschingsvorm van de mens alles bevat wat in de hemelen "daarboven" en het "hierbeneden" op aarde bestaat. Of heeft de krankzinnige wetenschap die vorm als nog gekozen? Had en heeft er wel iets zonder die verschijningsvorm kunnen bestaan, ........? Of mogen we dat precies niet de openbaring noemen, wat in de volle imaginatie, inspiratie en intuïtie gevonden wordt? Of had U nu precies niet dat open oog voor het zichtbare, zoals het ons voorzien werd. En dat in zijn volle polariteit........... zodat we de aktualiteiten van de waargenomen vormen kunnen onderschijden.
Daarna volgt er nog een definitie; ........in het zaadje is reeds alles aktueel aanwezig wat ooit geschapen is, woont dus een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan een astronoom kan waarnemen in het Heelal! Deze energie maakt alle in het zaadje wonende aktualiteiten reëel. En zelfs ook het gehele groeiproces en het hoe en het wat daarvan. Zo ligt de gehele wording in dit zaadje verankerd. Dat is het allerbelangrijkste van de voorzienigheid , en ze volgt het hoe en het wat daarvan! En dat het aanzich niet meer mag gebeuren, kan niet meer, deze energie zal altijd weer aktueel moeten worden gemaakt!
Dus bij deze, ........Het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Ze heeft de energie voor het gehele groei proces, en het hoe en het wat daarvan!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien, en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit, zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!  
Maakt U toevallig ook hier gebruik van..........bent U zo een normaal mens.......
( Ja, geen krankzinnige wetenschapper durft iets daarvan te bekennen, en dat is toch zeker fout)
 6   H 2 O   +   6   C O 2   +   h ν   →  C 6 H 12 O 6   +   6   O 2 
Wenst men zich een voorstelling te maken van Spinoza's concept van God, dan denkt men aan een zaadje waarin alles wat de mens kent ( en veel meer dan dat) aanwezig is ..........
ze kan zelfs het gehele aardoppervlak bedekken, want de gehele universele wetmatigheid daartoe is er zelfs ook bij! Vroeger legden de mensen iets subjectiefs in deze verschijnselen, maar de nieuwere mensheid heeft zich opgewerkt tot dit streng wetenschappelijke zicht, daarop en daarom weten wij nu hoe de werkelijkheid er eigenlijk uitziet, we moeten gebieden zodanig gaan leren beheersen, dat dit met de werkelijkheid strookt.
Vooral als op feiten wordt gewezen die voor de mensen verder weg liggen omdat zij met hun tegenwoordige wetenschappen daar nooit op zouden komen, omdat ze deze strengheid niet op kunnen brengen.
Het gaat erom dat men tegenwoordig over vele dingen eerst alleen maar zuiver en alleen vanuit de aanschouwing moet spreken en het dan moet verifiëren, namelijk door er steeds meer feiten aan toe te voegen die dan voor de verificatie zorgen. U kunt er dus niet van uitgaan dat gelijk al aan het begin van een of andere beschouwing de zaak zo is, dat niet onmiddellijk iemand zou kunnen opstaan en zeggen: Dat is niet bewezen.
In de loop van de tijd zal het worden bewezen, geverifieerd, maar vele dingen moeten eerst eenvoudig als aanschouwing naar voren worden gebracht, zodat het betreffende begrip, het betreffende idee voor ogen staat. Dus toch........voor wat in de eerste uren erop mag lijken alsof het alleen maar een bewering is, moet u in de laatste uren de klare bewijzen zoeken.
En dat is uiteraard niet de waanzin van de theorie!

Ik zeg daarmee ook niets over de afzonderlijke waarheden van de krankzinnige wetenschap, alleen maar iets over het geheel dat tot het huidige wereldbeeld word. "Wij begrijpen van de natuur alleen maar, omdat het de bevredigen geeft aan onze behoefte aan causaliteit, ...........Zo kunnen wij alleen dat standpunt innemen waarbij de mens in de loop van het bestaan diverse innerlijke krachten in zijn bewustzijn heeft ingebracht. En buiten dat, zo was het al voorzien! En voor in het Nu is het al genoeg, maar voor in de toekomst is er weer meer! Vinden dat U het tegenwoordig "heerlijk ver" gebracht heeft, is ontstellende arrogantie!
Deze krachten van de ziel moesten toentertijd met dezelfde innerlijke noodzaak worden ontwikkeld als een kind bepaalde krachten in de ziel ontwikkelt in het Nu, en tussen zijn 10e en 15e levensjaar en weer andere krachten in andere tijden waarin het kind weer tot andere inzichten komt. Toch was er ene Popper die deze arrogantie bracht! Het kind mocht de eigen attitude die ze in het NU en in de toekomst nodig had, niet langer ontwikkelen.
Maar ook de seksualiteit zal anders beleefd en bekeken moeten worden, want beleefd als een span is ze fenominaal. Maar zelfs dat leidt in deze maatschappij vaak tot in een niet toegestane verhouding, als de blijvende goede ontwikkeling van de geest er niet goed bij is!
De moderne mens wordt onmiddellijk onzeker en nerveus als hij zich niet aan zo´n sterke innerlijke dwang kan overgeven, alleen een span heeft een kans van een ontwikkeling van 1 op 1. Hier beslist niet de figuur voor mij, ik moet zelf in actie komen, moet zelf activiteit in de ziel ontwikkelen, samen met een ander,.........het gaat niet alleen! 

Maar het gaat ook niet in de vorm van de maatschappelijke leugen, en daarom zullen alle institutie van deze wereld allemaal mislukken! Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. 
U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar met deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
Analoog aan deze aanpak zullen er enorme fouten verschijnen,..........Kierkegaard heeft zien aankomen dat nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zal confronteren, ook in het huidige NU, want het Valore, het bewijs van de noodzaak is nog steeds zeer eenvoudig te leveren, maar de bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan. Maar dat doet ze niet .....want ze weet niet eens wat meten is!
We weten dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het is de werkelijke VALORÉ .......als er een temporele afbakening aanwezig is! Want er valt niets in de totale leegheid te doen!
Hier is er dan ook maar één middel, het paardenmiddel:....... dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan.
De leugenachtige mensen zullen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel. De politici en wetenschap zullen zichzelf op een ontstellende manier bezondigen, en er zal geen rechter aan te pas komen, ........ 
En de schoonheid van de voorzienigheid sluit maar op een enkel ding aan. Dat sluit drie aspecten in die het slagen van het leven wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. Waar in is het dus dat de seksualiteit anders bekeken en beleefd moet worden? Het is dus de blijvende bewustzijnstoestand die te verkrijgen is! 
Maar de krankzinnige wetenschap zal wel aan het rampeneren blijven!

Toch weet ik dat er mensen zijn die zich zeer binnen kort wel degelijk zullen confronteren met de concrete  en eerlijke en rijke opgave van het eeuwige! De stakkers van de theorie kwamen er niet uit, het enige wat ze ooit deden en nog steeds zouden willen doen........
ze is nog steeds het zelfde........de werkelijkheid mag nog steeds niet worden "ingeklaard" vanuit de natuur.....
Maar zij die de nieuwe wereld gaan vormen, ze gaan dat toch doen! Want al het andere zet zich toch van de waarneming af, ze wordt tot iets anders dan alleen maar een verbinden van de waarnemingen met elkaar. Ik krijg pas verschillende tussenvormen als ik, aan de variabiliteit van de eerste orde die ik hier tussen b.v. y en x heb aangenomen, nog een variabiliteit van de tweede orde zou toevoegen. D.w.z. als ik mijn lijnvormen die in het vlak continue in elkaar overgaan zodanig laat verlopen, dat ik daarbij a een functie van b laat zijn. Met dergelijke voorstellingen, zo vind ik, maakt ik het mogelijk de waarnemingen te begrijpen.
Wij mensen mogen bepaalt niet onnozel worden! De statistiek zonder wezenlijke functies is er voor onnozelen! Daarom hou ik Contact 1 (elders hier) klaar, voor Uw verhaal alleen. 
 
Er is ook geen andere keuze, want de mens en de instituties zijn ongeschikt om enige omgang met elkaar te hebben! Slechts zij die elkaar de waarheid vertellen verdragen elkaar! 
Er is absoluut niemand op deze wereld, die zich in de mangel van het verstand behoort te bevinden..........de kosmische functies zijn ons te echt, en daarom zijn ze ook begrijpelijk te maken! Wij hebben in de eerste plaats empirische verificaties nodig voor de manier waarop wij de dingen opvatten en hier word uiteengezet. Wij moeten eindelijk eens uitkomen boven het alsmaar en alleen maar oordelen op grond van wat nu al sinds lange tijd zulke dingen naar boven haalt, Wij hebben in de eerste plaats empirische verificaties nodig voor de manier waarop wij de dingen opvatten, wij moeten eindelijk eens uitkomen boven het alsmaar en alleen maar oordelen op grond van wat we nu al sinds lange tijd aan dingen naar boven halen, Ik wil inderdaad minder moeite hebben om tot imaginatie te komen, en dat is een kwestie van innerlijke moed. En men heeft deze innerlijke moed in de ziel nodig om tot een tegenwoordig onderzoek te komen en het ook te doen! Wat wij geesteswetenschap noemen en universeel wil zijn moet daar nu juist naartoe werken. De geesteswetenschap moet dit als zijn bijzondere opdracht beschouwen. Want met de oude indeling komen wij niet meer verder. De relatie tussen de geesteswetenschap en de huidige empirische wetenschap die moet komen, is een heel wijd werkgebied dat veel uitvoerig werk vereist. Maar zijn de richtlijnen eenmaal gegeven, dan kan dit werk in zekere zin worden uitgevoerd. U kunt de richtlijnen die ik geef verifiëren als u heel nauwkeurig volgt wat de empirische feiten u geven, deze feiten zijn opzich voorzienigheid, ze zijn echt! Maar u moet u daarbij niet laten knechten door theorieën die zo vele van deze feiten gevangen nemen.


Nog steeds vertelde Rudolf Steiner mij; ......... wil ik adequaat de hemellichamen met hun banen tekenen, dan ben ik helemaal niet in staat om dit in kant en klare lijnen te doen. Teken ik zulke lijnen dan blijven de tekeningen altijd benaderingen die ik voortdurend moet corrigeren. Dit betekent:
Met iedere kant en klare lijn waarmee ik de hemel nateken, ontsnapt aan mij tegelijkertijd de realiteit van de hemel.
Ik kan mij welke kant en klare mathematische lijn dan ook indenken, het reële ontsnapt mij daarbij, het laat zich niet pakken. We hebben ons niet in te laten pakken door de waanzin van de theorieën en toch is het allemaal voorzienigheid! En ook de kwaliteit is er bij ingesloten, als U haar ten minste rationeel en reeël weet te volgen. Zo ze zijn als de aktualiteiten van de reeële vormen! Dus als men ook wil inzien wat de werkzaamheid van b.v. een geneesmiddel is, zou men de wens kunnen koesteren, de atomen in de substantie van dit geneesmiddel zo te willen bestuderen zodat men het rationeel en aktueel wil volgen en  bestuderen. Het zouden dan allemaal kleine systemen moeten kunnen worden, wat in de menselijke organisatie een grondvorm van de gestalte zou worden. En daarmee hebben we ons enig stuk gereedschap voor onderzoek gevonden!
We kunnen niet gaan vertellen; .......beste lezer U bent maar een leek, en U dient ontzag te hebben voor de onbegrijpelijke dingen die we als specialisten weten en kennen.

De hoge priesters van wetenschap en techniek, die aan toverformules een goede boterham verdienen hebben het lef te vergeten dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je ze probeert te begrijpen.
Integendeel, de voorzienigheid in de natuur is zo ongelooflijk dat het respect van de mens alleen maar groter kan worden. Mijn respect en de liefde en de rede voor het geheel, zoals het mogelijk is, is enorm geworden. En ik hoop dat het U ook enorm mag worden!
De metamorfose van de mensheidsontwikkeling in geestelijk/zielsmatig opzicht, daar welft de sfeer zich alleen maar van boven ons uit! Het toornt zozeer boven mij uit dat mijn opdrachtgeefster, Moeder Teresa, maar eens vondt dat ik het moest opschrijven, dit om alle zielen te binden die te verbinden zijn!

Het kan niemand ontgaan zijn, dat er bepaalde verhoudingen bestaan tussen de organisatie van het hoofd en de overige organisatie van de mens, bijvoorbeeld zijn stofwisseling. De samenhang tussen wat zich in de derde menselijke organisatie, namelijk de stofwisseling en zijn organen afspeelt en wat zich in het hoofd afspeelt, is eerst ondefiniëerbaar.
De verhouding die zij ten opzichte van elkaar hebben is moeilijk te vatten, omdat het nu eenmaal de wonderen van de schepping zijn. Al wat optreedt, is b.v. duidelijk voor wat men ziet door bepaalde ziekten in samenhangen met deformaties van de schedel, van het hoofd en dergelijke, zo duidelijk de dingen te volgen zijn voor degene die dit intelligent biologisch bestudeert, zo moeilijk is het om deze samenhangen in de voorstelling te vatten. Gewoonlijk laat men het erbij te zeggen: Ergens moet een samenhang zijn tussen wat zich in het hoofd afspeelt en wat in de overige organisatie van de mens afspeelt. – Het is juist daarom moeilijk voor te stellen, omdat het de mensen zo zwaar valt om van het kwantitatieve op het kwalitatieve over te gaan. Wordt men niet naar een geesteswetenschappelijke methode onderwezen, waarbij men geheel onafhankelijk van de uiterlijke ervaring toch deze overgang kan vinden, namelijk door tot voorstellingen te komen op de manier die men ook bij het kwantitatieve gebruikt en deze manier dan voor het kwalitatieve verbreedt, maakt men zich deze methode niet eigen, dan zal altijd een schijnbare barrière worden opgericht om tot de juiste begrippen voor de uiterlijke verschijnselen te komen.
Hoe u uzelf methodisch kunt oefenen om het kwalitatieve op een eendere manier te leren denken als het kwantitatieve, het is nodig. De kwalitatieven blijken heel gewoon de wonderen! Ze worden U nog steeds geopenbaard, en mag ze begrijpen. Het is het visuele en kinesthetische wat ze daartoe kunnen ondergaan. Het is beoefenen van aandachtscontrole en op die manier in contact komen met het heden, het NU zoals ze is! ln de werkelijke beelden, zoals de oefeningen in schema's, volgordes, en taak kunnen verlopen. Zo kan er een bloedstollende mooie begaafdheid worden opgebouwd. En dat in snelle en mooie en grote stappen, en ik heb niets te oefenen en te herhalen, zo is het mij van uit de voorzienigheid met de meest mogelijke kwaliteit  geopenbaard. En ik had leermeesters zat......en bovendien ging mij de innerlijke meester vooraf, het diepste van mijn ziel bereikend!
 De kwantitatieve theorie van ene dwaas Einstein heeft nog steeds niets opgeleverd! Men maakt met deze kwantitatieve taal het meest ergelijke misverstand, taal zonder wezen voorkomt alleen al te veel misverstand. Met het visuele en kinethetische gaat alles al veel beter samen! Als je bedenkt dat je 32 beelden per seconden  en maar 2 woorden kunt denken. Wist U niet dat de innerlijke meester ons zo goed vooraf gaat? Hoe is het als de uitbouw van menselijke begaafdheid altijd slagen kon? Ik weet dat wel zeker, ........zo is de voorzienigheid. Nog leuker is het als leraar en leerling het samen nog zoveel beter kunnen maken. En velen waren voor mij ook zo goed!
Hoe raar is dat: .......wil men niet onwaarachtig zijn, dan zal er een reuzendemon zijn die daar buiten het wereldrad draait, die we er ook bijnemen, anders komt datgene waarvan men verklaarde dat het ontstond, niet tot stand.  Dat er gebruik wordt gemaakt van fictieve profielen waarmee fysieke afspraken niet mogelijk zijn, dat moet met alle theorie toch ook bekend zijn!  Het reuzendemon staat bij de wetenschappelijke gekken nog altijd in de wacht!
En af en noemen deze gekken zich ook professor..........
Zoals de cijfers het voor ons uitwijzen, zo vinden wij onze visuele en kinethetische en noodzakelijke werkvormen,  er is iets anders niet te vinden, en dat demon is er helemaal niet!
(99% van de professoren is zwaar debiel) Daarom is het ook totaal niet nodig daar ook maar iets van te weten! Dat we de kinethetische opbrengsten alleen kunnen berekenen met een formule, soit! Niemand heeft zich daar voor te schamen,.....nooit. Toch mogen de formules er niet zijn, de krankzinnigen hebben liever theoriën. Toch is de anti kinethetische en visuele indeling die wij op het ogenblik hebben, volstrekt ontoereikend om op de wereld het zicht te krijgen, waar werkelijkheden aan ten grondslag liggen. Het gevolg is een totaal gebrek aan een plan van aanpak, bij wat dan ook!
De wetenschappelijke verklaring moet daartoe meer eerlijker en meer bezonnen worden dan men het tegenwoordig in de grond van de zaak is, met alle waanzin theorie! En dat omdat de normale mensen het samenspel van de kinethetische en visuele functies tesamen met hun taak omschrijving niet mogen onderkennen.
De werkelijkheid is; .......De geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....een enorme banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. De normale mens mag zijn taak niet onderkennen, hoe ziek is deze maatschappij..........


 

Nardocus Filosofus

 Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 135 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!

Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basis-verlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen, en dat in visuele en kinethetische zinnen zoals het bij de normale menselijke taak past!
Maar om zover te komen zal de dwazen de waarheid moeten worden gezegd.
Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 135 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!

Maar om zover te komen zal de dwazen de waarheid moeten worden gezegd. En volgens mij stoort iedereen zicht het meest aan de "wijsbegeerlijke weg", en de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd. Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op.

Het is in ieder geval niets bijzonders om introspectie te plegen en enige verantwoording af te leggen wanneer men op een hoger niveau van denken wil aanbelanden. Het geënsceneerde hoort bij het spel nooit bij de werkelijkheid, en voor de oefening in het spel, moet het spel ook oprecht uitgespeeld worden! Waar leert een mens van, stelt U de vraag nog maar een keer!
Maar als ik de vraag niet aan kan dan stopt het, niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. Maar de algemene dwaas die aan N.P.A. (De algemene geestesziekte) lijdt, herkent en erkend deze geestelijke vrijheid niet!
En zo wordt het samenspel van het visuele en kinethetische en de mooiste taak van de mens niet beter!
En zo zal er vanuit deze krankzinnige wetenschap geen enkel kind meer bereikt worden, het is maar dat U het weet. De rol van de verlosser houdt in dat hij ons onzinnige vragen niet alleen toestaat, maar ze ook regelrecht uitlokt. En daar moeten we volgens Feynman van leren! Er is geen leren zonder twijfel! En zo is de rol van de verlosser enkel te begrijpen, buiten de mens ligt de grens die de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen, en zinvol is de rede en de liefde, en zo begreep Ernst Mach het ook!
Buiten dat ; ....wanneer iemand zegt: ‘Ik heb pijn’, dan is het onzin hem te vragen ‘Twijfel je er toch niet aan of jij deze pijn hebt of een ander?’
Maar aan iemand die gekomen is om het lijden van allen op zich te nemen, kunt U zo’n absurde vraag natuurlijk wèl stellen. En zo wordt ook beweerd door alleen die meegaan in de pathetiek! En zo is het met alles wat voorzien is!
U moet weten, "De krankzinnige pathetische mens" is een deserteur in onze wereld, zijn eigen wereld, iemand die zijn eigen wereld construeert, een wereldschepper, een soort bijzondere gekke architect. Hij gedraagt zich als de god van de rationalistische metafysica, een god die niet wil weten dat de feiten op deze wereld zonder meer contingent zijn. Hij ontkent dus dat de logische waarheden voor iedere mogelijke wereld gelden, en slechts met toevallige feitelijke waarheden overeenstemmen.
Met een dergelijk wezen in contact te willen treden is absurd, tenzij de verhoudingen – zoals bij Leibniz – door een geprestabiliseerde harmonie geregeld zouden zijn. Wat Leibniz zegt; ....is dat geen enkele monaden een andere kan beïnvloeden, dat ze enkel in staat is die te overstralen, dat ze geen venster heeft, maakt haar onverwoestbaar; .... dat is het zegel van de goddelijke herkomst. Deze deserteurs regelen niet te min alle zaken in pathetiek.  We kunnen het heel gewoon stellen, ‘gekwantiseerd’, dat wil zeggen, er is een vertonen van een neiging veelvouden te zijn van bepaalde basiseenheden, waarvan de voornaamste bijvoorbeeld (uitgedrukt als snelheden) 72,4 km/s en 37,5 km/s zijn. Maar een universele waarheid is het nog steeds niet! Zij die daar moeilijk over doen gedragen zich als deserteurs, ........en alle ontvankelijkheid kan alleen maar beginnen met het besef dat alle zaken veel minder vast staan dan we geneigd zijn aan te nemen, geloof al die kwantum-debielen dus niet!

Uw Hart-ritme is nog veel meer als geprestabiliseerd, het heeft ook de Godelijke kwaliteit, als het goed is.
En de kwantum-debielen zullen daarin, in hun ongeloof ten onder gaan, U kunt veel beter leren Uw Godelijke kwaliteit te behouden! Zet deze debiele deserteurs buiten Uw Wereld.........Laat deze krankzinnige gekken toch eens deserteren, al hoewel de afstand van of tot de schepper is te groot, ook deze debielen zijn van goddelijke herkomst, de gekken zitten alleen met het ongeloof.........meer kan het nooit worden!  Het is niets anders als ze de mate waarin ze de realiteit hebben verwaarloosd ten gunste van abstract, wiskundig getheoretiseer. Als de ruimte oneindig is, kan ze natuurlijk niet uitdijen, om dat te geloven heb je slechts gekken nodig! ‘oneindige uitgebreidheid staat geen vergroving toe’. Alleen, die vind je wel terug als oplossing b.v. bij de stelling van pythagoras. ...........alleen deze oplossingen zal je bij de krankzinnige wetenschap nooit mogen vinden. De krankzinnige wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. De geestcomponent is zo zeer snel uitgedreven, maar volkomen ten onrechten. Want de mens is toch nog altijd de teller......
 Dit zijn dus volkomen verachtelijke praktijken,...........misdadig zelfs.
Van de eerste tot de laatste evolutie is deze geestcomponent een evolutie naar godsdienstigheid. Moet ik het soms met de totale leegheid van het bestaan doen?
Het goede wel inziet, maar er niet voor kiezen?
Waar blijven de wezenlijke rechten van de mensen? Laat U niet leeg plukken, door de krankzinnigen!
Rechters van Nederland, stop deze misdadige wetenschappelijke praktijken, dat is uw eerste taak!
Het is verboden een natuurlijke gegeven rationaliteit te verbieden, van het eerste tot het laatste uur van een mens! 

 Want zij die zich blindstaren op territoria en staten, merken niet op dat wij behalve Nederlander ook mens zijn!
En daarbij is de Verandering en zelfverandering, vooral bij kinderen zeker de regel .........
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken.........
of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd . ...........Carl Gustav Jung
De krankzinnige en misdadige wetenschappers, en hun politieke secondanten,  sluit ze op, het gekkenhuis in!
Of gooi ze onder de "gillontine" meer goeds valt er niet met ze te doen!

Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd!
Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren,
in een oneindige levenssfeer. En dat met de goddelijke almacht........
Zo mogen al onze kinderen leren....... 
Er is geen enkele universele autoriteit te geloven...........
Waar de waanzin van de universitaire wetenschap allang is verlopen,
daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Daarin excelleert de Homo Universales .........nergens anders.......
Zo is hij;..... Geboren met de mogelijkheden, .......
Zo is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber,
 en zelfs homo ethicus te zijn, zo is alle goddelijkheid te bereiken.
Zo is het allemaal voorzien, heren krankzinnigen! Zo mogen al onze kinderen leren!
En dan,  ‘het peilen van het heelal’, ze bestaat niet, de oneindigheid en uitgebreidheid hebben de tijd ingesloten maarmee mensen moeten leven.........en leren leven! Alleen Gekken hebben niet de moed, met de totale kwaliteit van de kosmos te leven! In concreto zijn deze A-krankzinnige en gevaarlijke altijd te samen, de heren denken en weten elkaar nodig te hebben, daar waar normale mensen elkaar met hun Goddelijke reikwijdte niet nodig hebben. Ze hebben namelijk niet de moeite om ook maar enig bewijs te leveren.
De dingen zijn in alle eeuwigheid en zullen in alle eeuwigheid overanderd blijven, het zijn is het wezen van God.
Ze lachen om alles, dat is weten dat alles wat Goed, Mooi, en Waar is, een totaal concretum is.........een complete voorziening.........die we voor iedereen hier hebben! De lach om de ontwikkeling van de onbegrensde subjectiviteit tot een even onbegrensde objectiviteit’. Alles wat ons helder en duidelijk blijft tot de aard van de zaak behoren.
Wat dit betekent.........als we deze objectiviteit zo beeldend-exact geboren zien worden, dan zien we, dat sommige bewegingen niet dwingend-constructief in voorbewegingen medegeconstrueerd zijn.
Deze bewegingen zijn exact te onderkennen en beeldend met elkaar verbonden. Zo zijn ze dus ook beginbewegingen te noemen. Als we die verscheiden beginbewegingen maar exact en beeldend onderscheiden, ervaren we aan die beginbewegingen zeker en controleerbaar de zelfbepaling van het tegenwezen der objectiviteit, of wel de inherente polariteit, de zelfbepaling van de Kracht, of, in oude, vaag-religieuze termen gezegd: ‘het raadsbesluit Gods, ofwel de voorzienigheid is wel degelijk te onderkennen......in 1915 had M.H.J. Schoenmaekers deze werkelijkheid al te vertellen, ook toen veranderde er totaal niets bij de krankzinnige wetenschap!
Dit is een bevestiging, van wat Leibniz zegt; .... het is zo dat geen enkele monaden een andere kan beïnvloeden, dat ze enkel in staat is die te overstralen, dat ze geen venster heeft, maakt haar onverwoestbaar; .... dat is het zegel van de goddelijke herkomst.  En het bewijs dat de kwantum-debielen misdadig bezig zijn!
De visuele en kinestetische leerstijl is echt de nieuwe leersstijl van de nieuwe mens! Aan de theorie waanzin heeft totaal niemand wat! En de ontkenning van de gekken heeft totaal geen zin meer! Het is de ontstellende ramp oproepen .........zo deze de beginbeweging van deze ramp is! Een kwantum-debiel is in die zin een moordenaar!
En zij die met hen mee zullen deserteren, zullen heel gewoon uitsterven, Hemel, Aarde, en Wording kunnen daar onmogelijk één geheel vormen, daar de oneindige objectiviteit er niet is! De Politiek en de krankzinnige wetenschap gaan met elkaar ten onder...........  

En al is de weg waarlangs anderen misschien vrede vinden nog zo verschillend, God woont in ons, onze innerlijke kern, is een objectiviteit in ons , die direct deel uit maakt van Gods grootheid. Zintuiglijk zijn het de aktualiteiten van de waargenomen vormen! En zo wij het in het Goddelijke Zaad zien, is daar alles aanwezig wat er ooit geschapen is. En de energie maakt alles in het Zaad wonende aktueel. Spinoza vindt het, er is maar één oorzaak, één oorzakelijkheid, één wetmatigheid waarnaar alles tot aanzien wordt gebracht!
De gehele universele wording is in dit Goddelijk Zaad verankerd.
En koel, nuchter en louter wetenschappelijk kan het niet zijn, want het heeft een ongekende oneindige objectiviteit. Dat zich laat kennen door de liefde voor en van God, en tevens blijkt dat deze amor het  menselijke geborgen-zijn in god te bevredigen, daar alles er in voorzien is, "De amor dei Intellectualis".
De mogelijkheid tot verlossing wás, is en zal altijd in de mens zijn, ofwel de weg naar God die en zal eeuwig zijn.
De mens, elke mens vindt dan de God van zijn hart in zichzelf, hetgeen een intense vreugde veroorzaakt.
Het enige wat ik U niet kan vertellen is wat niet voorzien is, dus niet voor ons in de aktuele vormen te vinden is zoals ze in ons bewustzijn passen! 
Zo was er voor Spinoza "De Scientia Intuïtiva" , een visuele en kinestetische gebondenheid in een levens-taak! Waarom is deze gebondenheid er steeds, wel, het is wel leuk als deze taak kan worden begrepen, "zodat ze werkelijk is" en er dus een oneindig vertrouwen ofwel identiteit aanwezig is, een natuurlijke beschaafdheid en begaafdheid die in staat is te denken, gedachtengang te hebben over de wereld en die ook te volgen.
We hebben namelijk een brein, ze is drager van het intellectuele, dat mag worden ervaren. Hij die de mogelijkheden wil hebben zichzelf te ontwikkelen die heeft ze ook, maar de ander heeft ze ook. Maar wie beseft dat daar visuele en kinestetische voorwaarden aan verbonden zijn, buiten een natuurlijke vertrouwen in het hele proces, die waakt ook dat anderen daartoe de gelegenheid hebben.

Dus neem je de zwakke abstracties alleen maar als een zware realiteit dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen, en Marx neemt dit over en voert de mooiste salto's uit met allerlei begrippen. Maar zo zijn de abstractie en realiteit dus niet met elkaar getrouwt. Als we het alleen over de subjectieve relatie's van de kapitalistische en Socialistische maatschappij hebben zitten we fout! In een subjectieve relatie is de statistiek altijd onzin, in de goddelijke objectieve relatie lost men slechts de problemen op! Dat is in feiten wat Leibniz zegt; .... dat geen enkele monaden een andere kan beïnvloeden, dat ze enkel in staat is die te overstralen, dat ze geen venster heeft, maakt haar onverwoestbaar; .... dat is het zegel van de goddelijke herkomst. Deze deserteurs regelen niet te min alle zaken in pathetiek.  We kunnen het heel gewoon stellen, ‘gekwantiseerd’, dat wil zeggen, er is een vertonen van een neiging veelvouden te zijn van bepaalde basiseenheden, ............
Nogmaals; .....Het gaat over een samenhang tussen wat zich in het hoofd afspeelt en wat in de overige organisatie van de mens afspeelt. – Het is juist daarom moeilijk voor te stellen, omdat het de mensen zo zwaar valt om van het kwantitatieve op het kwalitatieve over te gaan. Wordt men niet naar een geesteswetenschappelijke methode onderwezen, waarbij men geheel onafhankelijk van de uiterlijke ervaring toch deze overgang kan vinden, dus door juist niet tot voorstellingen te komen op de manier die men ook bij het kwantitatieve gebruikt, door onvolledigheden uiteengedreven dus slechts tot voorstellingen die in een telraam passen en ze zo vinden dat deze manier dan tot het kwalitatieve is verbreedt, dan maakt men zich deze methode niet eigen, dan zal altijd een schijnbare barrière worden opgericht om tot de juiste begrippen voor de uiterlijke verschijnselen te komen.
Wat een wetenschappelijke conclusie, en dramatisch wil de krankzinnige wetenschap daar geen antwoord op vinden.............Spinoza vind deze overgang echter wel, daar ze met alles rationeel past. En hij zo geen enkele werkelijkheid verliest! De taal, de woorden , de begrippen zijn de grote verliezers en verleiders..........
Men wil geen seconde tot het probleem treden, hoe verhouden zich de subjectieve en de opjectieve werkelijkheid? Wanneer zal men tot een werkelijke objectiviteit willen komen.........heeft men daarom de wezenlijke werkelijkheids verwijzing geen enkele minuut gekregen? Of is dat toch de krankzinnigheid van de wetenschap? Alsof er geen werkelijke voorzienigheid bestaat?

Om het dus ander te zeggen, zijn de polariteiten dag/ nacht of man/vrouw niet reëel? Had God de Aarde geschapen als een biljardbal had men dan gezegd, laten we dan de bergen maken?
Weet U het niet, zodra het hoog geschapen is, is ook het laag geschapen! 
En natuurlijk is het zo dat hoog en laag alleen in betrekkelijke zin kunnen worden gebruikt!
Bovendien  de nomade is ook reëel, immers niets kan op zichzelf in zijn eigen aard hoog of laag genoemd worden! Je mag de wiskunde een gedachtespel noemen, maar het gekke is dat ze in de empirie zo mooi blijkt te kloppen. Bij alles is daar te spreken over een plus en min ampitude, waarbij ook de wet van aktie en reactie een rol speelt. Maar nog steeds is het te moeilijk voor de krankzinnige wetenschap om met beide benen op de grond te staan!
Elke tegenstelling is nog geen polariteit, kapitalisme en socialisme zijn geen polariteit, ze vormen geen voorwaarden voor elkaars bestaan. Zodra ze maar de kans krijgen gaat iedereen het slijk van deze Aarde vergaren, oppotten en beleggen. Bijna iedereen is graag werknemer van de mammon.
Nagenoeg ieder mens handelt kapitalistisch, juist daarom gaat elk socialisme- hoe goed ook bedoelt- kapot.
De ontstane tautologie maakt door zijn onvolledigheid alles kapot!
Het enige antwoord hier op is het wezen van de goddelijke voorzienigheid, Spinoza noemt dit het waarachtige goed!
Maar tevens moeten we weten dat de begrippen goed en kwaad onwaarachtig goed zijn, daar ze slechts in betrekkelijke zin kunnen worden gebruikt. Zodat een zaak uit verschillende gezichtpunten kan worden bekeken, maar U heeft dat te doen, en Uw visuele en kinethetische zinnen kunnen altijd in objectieve zin worden gebruikt!
U moet U namelijk geen voorstellingen maken die machtiger zijn dan die van U eigen!
 En Spinoza verteld dat er voorstellingen van dergelijke aard in het bewust zijn van de eenheid van geest en natuur bestaan.

Ik moet hier aan toevoegen; .......onze cultuur is doodziek, de wezenlijke menselijke waarden worden dagelijks ondermijnd. Pak de krant en dat vreselijke ding met zijn berichten (De computer) en meer dan de helft van de inhoud gaat over  misdaad, ruzie terwille van de smeer en de oorlog. En op de T.V. is het dito!
Het zal allemaal involutionair en kwaad blijken te zijn, de poging je daaraan te ontworstelen is alleen evoltutionair en goed! Dat hebben we te erkennen samen, ......dan komen wij er achter dat geloof de aanvullende polariteit  op het weten is.  Geloof is passief, statisch, ontvangend en verzorgend, daar waar het weten actief, schenkend en stuwend kan zijn. De vereniging in geloof vertoont de neiging om gezamelijk de manifestaties die voorzien zijn tot ontwikkeling te brengen. Geen van beiden kan zich als resultaat alleen voortbrengen. Zo sterk is de enkele Geest alleen niet, het ene geloof vult wel de manifestatie heel objectief aan! Wat de karakteristieke hoedanigheid van beiden openbaart! En het brein coördineert, hij zal de ziel met alle mogelijke polariteiten aanwezig verbinden met God. Dat proces is uw algehele religie..........en alles wordt aanschouwd in zijn wezenlijke naturen, namelijk de aspecten van de Één. De ziener, het zien, en het geziene zijn dan niet meer van elkaar te onderscheiden!
Daar door komt het.....elk geloof is ook dat proces dat als het de rede niet verlicht en vergroot een dogma blijkt, dus wat de ontwikkeling van het begrip ontkent, zij vormen bijgeloof. Ware religie is die welke bewezen wordt door het begrip en die zich rechtvaardigt door de rede. Wat mooi, waar en echt is, zegt ons; ......ik ben dus ik besta........Maar op het pad naar binnen om dit te ervaren is er een zekere zelf inductie nodig. Want juist het dogma kan je niet laten bestaan. Zodra je iets vind wat mogelijk juist is, dan ga je naar zekere correlaties bij andere zoeken die bevestigen dat jij ook een indentiteit hebt, dus ook een bestaan. Dit is niet zomaar even een studie in juistheid, er horen meer dingen dingen bij! Descartes heeft niet het enige besproken.
En de Geest moet altijd uit de fles worden bevrijd,  als een onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak, dan heeft hij een probleem. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.”
 Men kan dus opmerken dat het een merkwaardig gegeven is dat we denken ons te kunnen "permitteren" om de rest van het universum buiten te sluiten. DE "Wetenschappelijke Gek" kan zich zonder probleem een universum voorstellen waarin alle onderdelen sterk op elkaar betrokken zijn, zodat men er rekening mee moet houden bij het maken van plannen. Is dat geen bewijs dat dit universum door ons "zo maar even" op onze maat is gemaakt? En is het niets zo dat ze altijd een mislukking blijkt te zijn? De gek is weer een andere gek tegen gekomen, die zich weer alles wijs liet maken.  Omdat het niet in overstemming met de wezenlijke evolutie is.......!  Alleen de objectiviteit stelt zich zijn volledige begrippen! Was het niet Bacon die wat we NU noemen het deductieve onderzoek deed? Maar dat we nog steeds niet weten wat nu precies warmte is, ..........alleen op grond van het molecuul komen we er enigzins uit, omdat zij de eigenschap van verbinding heeft. Temperatuur blijkt meestal de gemiddelde snelheid van de moleculen, maar daar de plaats in ruimten ook een rol spelen via het kinethetische, is zij de eigenschap die heel het interlect toch aan de praat houdt!  Daarmee vindt men dus met het vallen en opstaan, maar wat uiteraard wel is voorzien. De dagen dat U de boeken kan lezen die voor U eerder hermetisch gesloten waren, ze kunnen wel degelijk komen! Er is een periode van geloof, waarop U alle getuigenis niet mist!
Dit is de mooiste periode van je leven! Zo is het met de belofte van de innerlijke spirituele vereniging. Alleen zo kunnen de psychische doelstellingen compleet evenwijdig lopen met de fysische doelstellingen.
Waanzin en sadisme worden in fysische zin vertaalt door hen die de zondeval beleven. Want dat is een menselijke bezigheid om onze schepper een menselijk brein toe te bedelen, doch ....... Hij is de wetmatigheid zelf, Hij kan er dus niet over beslissen om iets al of niet te laten te laten ontploffen, zonder manifestatie is er geen wet.


Zo heeft elke gewone actie een plaats in een beperkte ruimte, een ruimte waar b.v. Kirchhoff zijn denken wel moest krijgen............
zoals de afgeschermde moleculaire ruimte glasvezel draad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden; ........
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
Hij kon niet anders, natuurkundigen denken zo ongeveer aan een klok  die verzegeld is ,.....
waarbij we moeten raden welk intern mechanisme verantwoordelijk is voor de resultaten, die we aan de buitenkant zien.
Deze grote man liet zijn logos spreken, en dat deed hem goed raden.......
De menselijke smart bestaat bestaat uit een niet heel zijn, God kan er niets aan doen dat U nog niet heel bent!
Slechts jij zelf weet dat de verantwoordelijkheid er is, dus ook voor U de wet bestaat.
De reden van de smart worden door de schepper aan de mens bekend gemaakt!
Alleen de krankzinnigen van de wetenschap zeggen dat de Aard van de Logos hen onbekend is!
 
De bewuste identificatie maakt de ware aard van het kennen, dit betekend dat er in deze staat van het object van contemplatie in zijn reële ware aard wordt beleefd. En dat is precies dat waar getuigenis van wordt afgelegd, dit omdat buiten logos de rest van het brein wordt stilgelegd. Dit is dat er een verstilling van de mentale activiteit is! Dit betekend dat alle ongecoördineerde opwellingen daar bij opgeruimd worden! De voorzienigheid .......... om haar te beleven daar hoort van alles bij!
Het kan dus niet zo zijn dat er niets van de ongecoördineerde opwellingen wordt opgemerkt, zo is het niet met de goddelijke voorzienigheid, de schepper blijft voor ons zorgen! Alleen zij die totaal alles achterwegen laten hebben een enorm probleem. En nog steeds zijn dat de brein sporen van de nodeloze vroegere aktiviteiten! Het kleine ik van U heeft de mogelijkheid om het aller hoogste ik te vinden, het mag een doel voor U zijn, het mag een oefening voor U worden! Het kan zelfs een onbewuste identificatie zijn die zonder erg in U opborreld, liefde en rede zijn U niet ontnomen! Ook Uw intuitïeve waarneming blijft bestaan! 
Dus laat mij het zeggen ; .......het is de innerlijke aard die in ieder mens gelijk is, laat U niet "verzotten". De ware natuur van de dingen is rechtstreeks te ervaren! En de openbaring is voor hen die leven en doen daar bij de traditie. Bevrijd van alle aandoeningen en op het pad van de realisatie. Voor het hele praktische kunnen ontstaat er de wens het zelf te kunnen, dus het mooie en goede en ware te vormen, als oefening in de totale vereniging.........zoals we het samen kunnen! Als je de Één ontdekt , ontdek je je zelf!
Je mag "niet denken" en "deductief denken" opvatten als een polariteit !
Het normale "ik denk"  is een conditionering , een gewoonte. Het niet denken is een proces voor het "schoonmaken van het brein"! Zodra het brein schoon gemaakt is, dan komt daar weer ruimte voor het nieuwe!
Dus op enig moment mag en moet zelf het geconditioneerde denken weg gedaan worden, alles wat de mens denkt -inclusief het begrip-  " Ik denk"- alles wat de mens voelt- moet weggedaan worden met het doel dat er een plek wordt vrijgemaakt voor de stilte waarin de wet zich kan voltrekken! Ook dat is een element dat hoort bij de voorzienigheid! Deze geconditioneerdheid beperkt ons bewustzijn! ZE is
onze Zondeval, zo Pythagoras ons vertelde! Ons onderwijs is thans nog afgesteld op de versterking van al die conditioneringen en versterkt onze zondeval en zet hem ook voort! Een werkelijkheid die je terug vind in het gebrek aan het visuele en kinesthetische in dat zelfde onderwijs!
Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
Meer echt niet, en de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls, ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen en alle kwaliteiten van zijn voorzienigheid ons naar betere dagen zullen leiden!
 Alleen een gevarieerd aanbod van opdrachten (doeopdrachten, luisteropdrachten, waarnemingsopdrachten, verslaggeving ) die binnen een erfgoedomgeving leiden tot het opnemen van kennis, inzichten en vaardigheden kan bij een juiste realisatie aansluiten.
 Dit wil niet zeggen dat elk kind aparte opdrachten moet krijgen die aansluiten bij zijn leerstijl of zijn intelligenties, maar wel dat alle kinderen zich aangesproken voelen om actief mee te werken en verantwoordelijkheid te nemen in de groep. Een rondleiding waar kinderen en opgepofte studenten ( zoals zij zich alleen in het kwantumveld bevinden, samen met de imbeciele volgers van ene Einstein en Popper) en enkel moeten luisteren naar de praat-ziekten van de politiek is dus geen goed idee, maar allemaal losse opdrachten die niet leiden tot een gemeenschappelijk leer- en evaluatiemoment evenmin. Creëren van een krachtige leeromgeving in een krachtige leefomgeving kan omschreven worden als een leeromgeving die elke leerling in staat stelt om op zo een efficiënt mogelijke en effectieve wijze de beoogde kennis, inzichten, vaardigheden en opvattingen te verwerven. Zodat een goed onderwijs ook een kwalitatief feit wordt!

Een wat al te consumentgerichte houding van een zielloze en zedenloze gek wordt namelijk tot in het oneindige van de tijd opgerekt. Een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit overal bedreigt. Plotsklaps wordt er gesproken over kwaliteitsbeleid, kwaliteitsonderzoek, kwaliteitsaspecten, kwaliteitsborging, kwaliteitsbewaking, kwaliteitsdimensie of kwaliteitsmanagement. Het is de waanzin of de toepassingen van het begrip kwaliteit zonder een zinvol onderscheid te bewerkstelligen, het is het bewerkstelligen van een adhoc beslissing! Meer nooit! Maar niemand heeft het recht daarbij maar even stil toe te kijken.......dat is de misdadigheid van de huidige tijd! Het is de misdadigheid van wetenschap en politiek! Voer de Gekken, Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten af,
debiel en debiel rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk !  Dit een niet te accepteren evaluatie van het geheel!


Het inzetten van erfgoed in het onderwijs zou dus situaties moeten creëren waarin kinderen kansen krijgen om zelf te ontdekken, al spelend te onderzoeken, te ervaren, te exploreren als basis voor inzicht en verwondering en besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf, de anderen en de omgeving. Een kwaliteits ontwikkeling die je  in de kwantum ontwikkeling en de politiek maar zeer slecht vind. Tegelijkertijd leidt erfgoededucatie tot een erfgoedervaring zodat kinderen zin krijgen om erfgoed verder te ontdekken. Het didactisch aanbod van erfgoedorganisaties zal pas echt succes hebben als bovendien de doelen van de activiteit gekoppeld zijn aan de formeel uitgedrukte doelen zoals je ze leest in de eindtermen en leerplandoelen.
Wat kan er aan bod komen in het basisonderwijs in het kader van erfgoededucatie? Erfgoededucatie is geen vak in het onderwijs. Vanuit de leerplannen wordt gevraagd om educaties zo veel mogelijk te integreren in het onderwijsaanbod. Erfgoed wordt nu regelmatig bewust of onbewust gebruikt in het onderwijsaanbod binnen verschillende leerdomeinen, daar velen op verschillende manieren leren!
Zo zouden er meer specifiek didac- Gardner mogen zijn; ......  meervoudige intelligentie Verbaal-linguïstisch intelligentie (woordknap): het vermogen om gesproken en geschreven taal te begrijpen. Logisch-mathematisch intelligentie (rekenknap): het vermogen om logisch te denken en redeneren. Visueel-ruimtelijk intelligentie (beeldknap): het vermogen om ruimtelijke vormen en beelden waar te nemen en te reproduceren. Muzikaal-ritmisch intelligentie (muziekknap): het vermogen om betekenis te ontlenen aan muzikale patronen, deze kunnen creëren en reproduceren. Lichamelijk-kinethetisch intelligentie (beweegknap): het vermogen om het eigen lichaam te gebruiken en te controleren. Interpersoonlijk intelligentie (mensknap): communicatie en inlevingsvermogen. Intrapersoonlijk intelligentie (zelfknap): het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn. Naturalistisch intelligentie (natuurknap): het vermogen om verschillende natuurverschijnselen te onderscheiden en te classificeren. Existentiële intelligentie (geloofsknap): het vermogen om na te denken over betekenis en zin van het leven.

En inderdaad, ik geloof dat de huidige krankzinnige wetenschap en de politiek daar niet meer in deugen! De Nederlandse wetenschap kan afgevoerd worden, het gekkenhuis in! Dus ik zeg het U ; ...........De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden. Met de heemkunde van de normale mens is er tot een normale harmonie terug te keren! En U moet weten, daar hoort de volle voorzienigheid bij!
Het hoogste is geen object van kennen.
 
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
ALLEEN OPLICHTERS, DAAR Moet JE BANG VOOR ZIJN,
VOORAL ALS ZE WETENSCHAP BEDRIJVEN!

De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......
                                 
Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen. Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat, ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven, dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt. Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
 Het erfgoed is bruikbaar om tot een welzekere harmonie te komen, maar wel één die U zelf nodig heeft!
In concreto zijn de A-krankzinnigen en gevaarlijken......te samen, alleen maar de heren die denken en weten dat ze elkaar nodig hebben, maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig, ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........
het moet U duidelijk zijn! Zij die het erfgoed hebben, ze hebben haar te verdedigen, maar  politiek en wetenschap niet!
Zouden ze nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
Voor waar, zelfs als we spreken we over communicatie en relatie op het kennisniveau binnen de empirisch georiënteerde psychologie, dan is een van de logische gevolgen daaruit dat we uiteindelijk eenzaam zijn en blijven. We ervaren de "eigen eindigheid en beperktheid" onmiddellijk  (instantaan) aan den lijve.
 Maar hun gedachtegang ziet er als volgt uit; .... In de intermenselijke relaties ervaart de mens de betrekkelijkheid van deze relaties, met name de beperktheid van zijn vermogen andere mensen werkelijk lief te hebben en door andere bemind te worden.
En zijn deze doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan, en het vergeten van al het erfgoed dat er is?
Is het mechanisme met de krankzinnige en politieke waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt!
Als we het alleen over de subjectieve relatie's van de kapitalistische en Socialistische maatschappij hebben zitten we fout! In een subjectieve relatie is de statistiek altijd onzin, in de goddelijke objectieve relatie lost men slechts de problemen op, zo ze er zijn op deze Aarde! Dat oplossen is nodig, zo mag het erfgoed er zijn op deze Aarde!
Hebben wetenschap en politiek iets anders? Jammer genoeg niet, ofwel zelfs helemaal niets!
Enig iets van het laatste Heil valt er niet bij ze te verwachten!

Het grote geheim van het leven is dat we de dingen op de plaats zetten waar ze behoren. En wanneer we nu ergens blind en doof zijn voor waar de oer-werking zich openbaart, dan moeten wij niet met een denk product aankomen, maar dan hebben wij af te wachten. Dat zij ons mensen genoeg.

Want dat denk product is wel degelijk tegelijkertijd informatie-product. Ik verwerp het denken beslist niet, maar ik verheerlijk het ook niet. Je moet deze dingen - wanneer wij hier zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. En dat hebben we hoog te houden, nietwaar? Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van:...... hier is 't nu!”
Want wat anders totaal ontbreekt is dat we van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, maar dat kan zo wie zo niet meer............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven.
Dus elk voorbeeld, ook van reeksen die naar de oneindigheid voeren, ze hebben wat van jou nodig: ...... de waarden die ze voor jou vertegenwoordigen.
Maar vertel mij a.u.b. niet, dit is `t nu! Vertel me hoe je aan die reeksen bent gekomen. Doe je verhaal er over!
Mijn getallen leraar;..... Henri Wijnmalen was voor mij daarin onwijs goed, maar ik heb zo nog veel meer leraren.
En eigenlijk waren al mijn leraren en leraressen zo voor mij! We waren visueel en kinestetisch nooit met elkaar uitgepraat, ik liet en laat iedereen zien dat deze kracht in mij zit!


Uiteraard is dit  precies het omgekeerde van wat de wetenschap met oneindig heden doet,  ze moeten en kunnen van hen beslist iets ander worden als wat ze als werking openbaren. Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza, Euclides, Pythagoras, Ernst Mach, Rudolf Steiner, enz. De allergrootsten wisten slechts de waarheid een plaats te geven! Met hen samen is het mogelijk deze Wereld op te tillen, Voor U ook, er is U niets van dat echte erfgoed te ontzeggen! In eerste instantie was en is het allemaal voorzienigheid,
Uiteraard is dit het laatste bewijs dat de krankzinnige wetenschap en de politiek zeker niet over ook maar enig "Goddelijk Heil" kunnen beschikken, ze ontzeggen zich het erfgoed echt zelf!
Als werkelijkheid is er daarom de ondergang van de mens omdat de actie van de wetenschap en de politiek geen enkel moment op ook maar enige kwaliteit berusten! Zij die deze kwaliteit als en onderdeel van het visuele en Kinethetische wel hebben zullen de voorzienigheid, zo als God voor ons zorgt, kunnen beleven! 
Om de problemen te voorkomen zijn aanpassingen binnen het onderwijs nodig, .......opdat de kinderen intellectueel uitgedaagd en ze op hun manier de nodige kwaliteit kunnen bereiken.
De illusie dat het beroep een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in!
 Misschien denkt U dat de vorm er toe doet, totaal niet dus!
Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
De gnostische vraag; .......Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 
 
Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
Maar we weten het Nu, Het commanderen van de nieuwe elite is net zo erg als van de oude elite, die Gods-dienst oorlogen streden, en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militair ambitie overleefde, om over het kanonnen vlees maar te zwijgen! Want ze zetten het giftige en ziekelijke ambivalente gedrag in de mens heel gewoon voort! En de "levensstandaard" waar men overal zo graag over spreekt, is een economisch, geen beschavingsbegrip. De verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie.
 En ook de institutie's van deze wereld willen het thans niet begrijpen! De geinplanteerde waanzin heeft allang geen zin meer, omdat de kwaliteit zoals ze in het leven nodig is, ontbreekt! Heeft de contitionering van deze mensheid in die zin ook maar iets?

De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.

Hoe dat aanspreekt in ons, dat weet ik niet. Omdat de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. Dus dit is een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt.

"De geheimzinnige aard van het Kosmische vacuüm wordt geopenbaard door de quantum elektrodynamica. Het is niet een leeg niets, maar het bevat willekeurig fluctuerende elektromagnetische velden …met een oneindige nulpuntsenergie".
Zij die zeggen daar meer over te kunnen vertellen hebben ongelijk; .......Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof.
 
In wezen is dit een correctie methode, van het kind uit brengt dit een "compensatie" methode........andere leer-methoden zijn er niet, .......die uitgaat van hun kwalitatieve beelden die ze al in hun bezit hebben, .......en die met de routes die het kind heeft al toegangkelijk zijn, de visuele en kinethetische toegang zijn daar bij essentïeel. En het taalgezwam van de krankzinnige wetenschap kan daarbij niet serieus genomen worden, omdat een kind met de juiste passende toegang in dit talige veelvuldig vast loopt, het is zijn onderwijs niet! Het is noodzakelijk dat hij de beeldenstroom in zijn gedachten leert beheersen en sturen. Bij komende factor is daarbij dat de toegepaste materialen opzich dan veel minder om talige uitleg vragen! Dit omdat er veel meer visueel en kinethetisch begrepen wordt, en de ombegrepen en onjuiste "theorie" wordt  het geconditioneerde drama!
Zo kan b.v. ieder klimaat-model in visueele en kinethetische zin worden begrepen! De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch meer als twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar! Hoe kan het ook anders, de computer volgt deze fase niet!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet! Dat gaat de mens letterlijk "Aan het Hart". De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent meer als methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!

Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet!

Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden en in wetten om te zetten, hallelua hoe maak ik mijn eigen maatschappij in zijn ombegrip kapot! De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch meer als twee fasen:....bij de derde belangrijkste fase begint het vergeten, zo zijn  ze dan maar even!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten! De denkwijze die zelfs leidt tot de unieke of de weinige oplossingen is er niet. En dat elke oplossing tot een vergroving kan leiden, men heeft dat niet!  Men poker slecht met de vrienden met de meest mogelijke benefits! De selectie vormt de "sekte", ook de wetenschappelijke sekte! Aangaande de visuele en kinesthetische verrijking wil men helemaal niets weten! Dit leidt tot een onderpresteren van ieder mens, ........hoe waren de verhoudingen ook al weer, .........32 beelden en maar 2 woorden per seconde, wat een pret heeft de beelddenker toch, vergeleken de krankzinnige wetenschappelijke sekte, en af en toe heb ik een volkomen dyslecte opstelling nodig, volkomen los van de taal van deze sekte, want het lijkt heelgewoon nergens op, ze staat los van de logos die in deze Wereld staat en die zich ook altijd zal blijven handhaven, elke dag weer!
Ja het is waar, ik heb niet alleen mijn eerste voorkeur als begin behouden, maar ook het zicht op de Goddelijke voorzienigheid er door gekregen! Niet iets van het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! De hele verrijking kan er dan niet zijn! De voorzienigheid zo zij in de mens is voorzien als functie en structuur , is deze U soms ontgaan? Natuurlijk gaat mij dat aan het "hart", want ik hoop ook dat U de gedaante van dat netwerk leert onderkennen! En U mag best wel de aanwijzingen van alle groten die we hebben onderkennen, omdat deze de verrijking van en voor ieder mens mogelijk maakt, .........Het negeren van het visuele en het kinestetische is een wetenschappelijk probleem, en de slechte pedagoog eigen daar hij de verrijking als functie en structuur "heelgewoon" totaal mist! 
alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan. Het is zoals de voorzienigheid zijn weg kan gaan!

Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit; ....
 een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging. Dit is een systeem gerelateerde leermoeilijkheid, die in de kinesthetische ruimte ontstaat! Ze vergt de visuele en kinethetische aanpak om deze moeilijkheid op te heffen, want de deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskunde van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, en dat zou voor de krankzinnige wetenschap door moeten gaan! Het is de kwantum debiel zelf die de
Struktopathische behandeling moet ondergaan! Die behandeling hadden ze meneer Albert Einstein al moeten geven volgens zijn moeder! En ze vergeten dat nog steeds, om maar aan elke onmogelijke theorie vast te houden! Ik zeg dus dat overal de mogelijke kwaliteit ingezet moet worden, anders leidt de mens aan een vreselijk en eng geestelijk verlies, waarin de kinestetische krachten geensinds zijn te plaatsen! Dit is dramatische voor de mens! Want de struktopathische behandeling heeft zelfs nog veel meer nodig als deze kwaliteit! Daar iedereen anders leert, zijn er ook de verschillende   leerstylen en leer ingangen.  "De Popper waanzin" moet worden onderkend. Otto Selz bracht met zijn structopathische behandeling de kinesthetische krachten op de goede plaats! Rudolf Steiner vult dit goed aan, met de beschouwingen die de mens niet uit de hele kosmische samenhang verwijdert maar hem juist in de samenhang een plaats geven, zodat men in zekere zin aan wat er in de mens gebeurt kan aflezen hoe een bepaalde zaak samenhangt met solaire verschijnselen, met lunaire verschijnselen, met terrestrische verschijnselen, om dan van daaruit, dus vanuit wat er in de mens gebeurt, de weg te vinden naar wat er buiten in de kosmos gebeurt, waarbij in zeker opzicht hetgeen wat er in de kosmos gebeurt het oorzakelijke is voor gebeurtenissen in het innerlijk van de mens.
Daarbij hebben we ook nog een tegenstelling aan het terrestische .......Def.: voorkomend (groeiend) op minerale substraten - op het land. De Tegenstelling: .......aquatisch.
Zou de rampenerende krankzinnige wetenschap daar iets van willen weten, in plaats van de theorethische waanzin! De data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.

De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'. Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klank therapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trilling 's frequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren. In de Q.E.D. besproken door Richard Feynman!
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.  Deze voorzienigheid mag van de krankzinnige wetenschap niet bestaan! Het beeld hier onder geeft dus geen enkele bestaande werkelijkheid weer, .........
Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen.
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?
Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetisch en potentiële energie. De kinestetische inbreng is heel eenvoudig uit te leggen! Alleen de krankzinnige wetenschap heeft moeite haar te accepteren, ze liegt nog steeds te graag!

Ik zeg dat alle controverses in het participium met succes bestreden kunnen worden,
met behulp van contemplatie, ze is de nieuwe weg van de mens...........
Dit is wat we hebben te doen, ik acht deze weg zelfs wetenschappelijk bewezen! 
De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, …….haar te leren kennen als de laatste regel van de godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch ………
Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
En doe dat niet volgens de methoden van de krankzinnige wetenschap!
En de eindigheid laat zich dus niet zomaar even actueel kennen!
Alleen de Gekken weten zoiets niet!
Het is het remedicaliseren van de dwazen die zeggen en denken de wereld te hebben gepacht!
Doch het deugd allemaal niet....... 

Slechts de Huidige grote Wereld ziekte is daarmee definitief in de maak!
Ook het remedicaliseren van onze eigen omgeving, het klimaat is een hobby van de krankzinnige wetenschap geworden. We hebben niet te veel verbranding voor de acute inzet van transport, verwarming, koeling en energie doeleinden nodig, zo vinden de gekken.
En daarom moet de stof die vrijkomt bij elke koolstof verbranding, aangewezen worden als hoofdschuldige. In werkelijkheid is de hebzucht alleen de hoofd-schuldige!
Bijna eigenlijk de enige schuldige!
Want het ontgiften betekent O2 toevoegen.

De verbranding als verbinding moet zeker volledig zijn……
Want de voorzienigheid heeft verder werkelijk in alles voorzien!
Dat buiten de hebzucht, Een nieuw probleem dient zich b.v. in sneltreinvaart aan, hoe verwijder ik de stoffen die door water gedragen worden uit het milieu , op het ogenblik verdwijnen vele tonnen per jaar in ons milieu.
Een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik.
Tevens roep je orkanen op want de Aarde heeft zijn eigen doelgerichtheid, zonder beschermende atmosfeer wil ze niet.
Orkanen, alhoewel vernietigend en verstorend als zij boven land komen, zijn belangrijk voor het behoud van het leven op Aarde.(1) Volgens wetenschappers is aangetoond dat orkanen nodig zijn om de temperatuur op Aarde binnen de goede temperatuur bandbreedte te houden, nodig voor het leven. Zij zorgen ervoor dat de oceanen niet teveel kooldioxide opnemen uit de atmosfeer. Dit verlies aan CO2 uit de atmosfeer zou aanleiding kunnen zijn tot catastrofaal afkoelen van onze planeet. In de zomer van 1995 zorgden drie orkanen boven de Saragossa zee ervoor dat er meer kooldioxide uit de oceanen naar de atmosfeer ging zodat het gehalte met 50 % steeg.(2) Orkanen onttrekken dus kooldioxide aan de oceanen, en distribueren het in de atmosfeer ten gunste van de planeet. Orkanen hebben ook het effect op mensen, dat zij hun medemens helpen.

(1) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 2nd ed., (Colorado Springs, CO: NavPress, 1995), p. 136.

(2) Nicholas R. Bates, Anthony H. Knap, and Anthony F. Michaels, Contribution of Hurricanes to Local and Global Estimates of Air-Sea Exchange of CO2, Nature, 395 (September 3, 1998), pp. 58-61.

Zie ook;
http://members.chello.nl/~a.hekstra2/Orkaan%20Isabel.htm

   Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm ! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten !
Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur ! Sorry zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht !  DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE  WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt .
Waarschijnlijk een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC !
Laat mij vertellen hoe het zit; ........Slechts het bezit van dat enge ernstige beperkte intelligente bewustzijn laat niets van bestaan uit liefde over, ze brengt het ergste lijden met zich mee. En, in tegenstelling tot de algemene mening, doet de liefde niet lijden. De drift tot eigendom, die het tegendeel is van de liefde, doet lijden… De waarachtige liefde begint daar waar je niets meer terug verwacht. En de stilte blijft waar je geen antwoord ontvangt. Dankzij het stilzwijgen van God is het gebed een oefening van liefde …En bidden doe je in stilte op je eigen momenten, want niemand heeft het te weten hoe vroom je bent, want God is de enige die dat gegeven niet tegen of voor je gebruikt, en je hebt geen aflaat briefjes nodig. Je zult dus geen teken ontvangen, maar het teken van de goddelijkheid is de stilte zelf. Want de stilte is geen doel op zich: ze wordt gezien als een voorwaarde voor religieuze groei. ‘Als je de stilte beoefent, vind je rust waar je ook maar woont.’ Het zwijgen staat in dienst van een ander ideaal, de inkeer, rust en innerlijke vrede.
Het pantheon van de liefde is de wereld zelf, er daar zijn al vrome god`s huizen genoeg. Je zult langzaam gevormd worden door je daden, Want de mens heeft veel tijd nodig om geboren te worden. En zij die van God een teken verwachten, maken van hem een spiegelbeeld, waarin zij slechts zichzelf ontdekken. Ze denken zelfs op het dak van de hemel te kunnen gaan staan, en zo alles te ontdekken maar ook vonden ze slechts hun eigen spiegelbeeld, daarom bouwde ze die enorme toren van Babel.
Ooit was ik een woestijn vader en daar in de verlatenheid van de woestijn – daar was niet alleen het eindeloze zand om mij heen, maar daar was ook een intense innerlijke leegte – daar hoort men het hulpgeroep van alle anderen. Daar dringt iedere smekende uitdrukking tot de vader door, die speelt in alle andere ogen; …. de ogen van zijn vrouw, van zijn vrienden, van zijn kinderen, zelf,s van ieder die langs komt. Daar is zonder het geloof van het eigen hart en de onuitwisbare herinneringen niet te leven. Die stemmen en blikken dringen ook tot hen door die op het punt staan het af te laten weten, tot hem die de drang voelt om alles op te geven, en ook hij zal aangemoedigd moeten worden. En dan is er de volheid van het hart die het bestaan nodig heeft en nooit meer weggenomen kan worden. Te samen met onuitwisbare herinneringen.
Ze zijn zo eeuwig en grenzeloos dat ik mij vele dagen uit mijn vorige bestaan kan herinneren, en wat voor mij van die tijd zo uniek was, dat is de volheid van het leven dat deze structuur ook in het hart en de ziel aan bracht. Deze universele weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Nog thans staat alles wat in deze tijd “leren” heet hier volkomen buiten! Want ja, als het visuele en kinesthetische geen rol mag spelen, dan zijn geen van hun beschrijvingen werkelijk consistent! Hoe zouden ze ooit iets van de Godelijke voorzienigheid moeten waarnemen? 

 De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen. Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen.
Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN) Het Goddelijk plan om tot enig leren te komen, en aansluiting te vinden in de voorzienigheid, is er nog steeds niet! Dus voor een succesvolle technologie, moet de werkelijkheid voorrang hebben boven de openbare betrekkingen, want de natuur krijgen ze niet gek. "
Nederlanders doe de Gele Hesjes maar alvast aan, en laat de krankzinnige wetenschap en de politici maar alvast weten dat U immens ontevreden en boos bent! Zet de "gillontine" maar alvast klaar, want ze willen het toch niet leren! Theoretisch, kan planning door de overheid goed zijn. Maar niemand heeft ooit de oorzaak bedacht van de regering`s-domheid en totdat ze het deden en een geneesmiddel vonden, alle ideale plannen zullen in dergelijk drijfzand vallen. 


Een voorbeeld; ..........Shell was een van de drie aandeelhouders in London Array, samen met het Duitse E.ON en het Deense Dong energie. Wel wil Shell doorgaan met windenergie in de VS. De Amerikaanse overheid biedt Shell namelijk aantrekkelijke en concurrerende voordelen.
London Array is door de jaren heen steeds duurder geworden, van 1 miljard pond in 2003 tot 2 à 2,5 miljard pond nu, ten tijden van het Shell terugtrekken! Dat wordt onder meer veroorzaakt door de rap stijgende kosten voor windmolens en offshorematerieel – de vraag naar windenergie is groot, maar de capaciteit bij windmolenbouwers en aannemers beperkt. Vijf jaar geleden zijn Shell, E.ON en Dong begonnen en sindsdien zijn de kosten om offshore windmolenparken te bouwen gestegen met ruim 50%. En inmiddels is Nu al het drijfzand aller hevigst geworden, er is geen touw meer aan vast te knopen.
De Britse regering had grote plannen met een windmolenpark. In 2015 wilden ze hiermee 15% van de electriciteit duurzaam opwekken. En in 2020 wilden ze een tachtigvoudige verhoging via windenergie naar 33 gw. Nu is het uiterst onzeker of het Deense DONG en E.ON ook zonder Shell het London Array-windpark doorzetten. Het twijfelachtige rendement maakt London Array niet echt aantrekkelijk voor nieuwe partners die het aandeel van Shell willen overnemen.
Een woordvoerder voor de British Wind Energy Association zei dat Shell's terugtocht een puur zakelijke beslissing was. Dit is eenvoudigweg niet zo lucratief als olie en gas.
Dr. Paul Golby, directeur van E.ON UK, noemt het rendement van het project nu: marginal at best.
Maar de Wind Energy Association wil het nog steeds niet over het drijfzand hebben, want een duidelijk bewijs dat windenergie onrendabel is en kunstmatig aan het belastinginfuus blijft, mag niet bekend worden!
 Dit soort prestigeprojecten zijn er voor de politici (mooi weer spelen), de (semi-)overheden (belastinginkomsten er doorheen jagen), energiemaatschappijen (zitten in de houdgreep van de overheid) en natuurlijk de fabrikanten van de molentjes. De Gele Hesjes zullen oneindig ontevreden en boos worden, wat ik je brom.........meer kan het allemaal niet worden, ............met zoveel oneindige drijfzand patronen!

Ze worden gemaakt waar het drijfzand de heersende factor is, U moet weten er is altijd een programmaverantwoordelijkheid van elektriciteitsproducenten.
Voor iedere energievorm is er daarmee noodzaak van deskundige voorlichting.
De groene oplossingen wind en zonneenergie zijn daarom zo wie zo een lachertje.
Maar bij de zonne-energie is men nog geen dag zover gekomen, daar de onzekerheid in de prognose van de beschikbare elektrische energie van photovoltaïsche zonne-energiesystemen vooralsnog gedomineerd wordt door de onzekerheid van de prognose van de instraling op het horizontale vlak nabij het zonne-energiesysteem.
Daarmee is de dagelijkse prognose van de electriciteitsleverantie van zonnecentrales niet te leveren, EEN GIGANTISCHE ONBALANS DUS, dat is het gevolg.
Voor het prognosticeren van de energie-output van het betreffende zonne-energiesysteem zijn aanvullende stappen nodig. ( Bron ECN )
Ik heb die stappen nog steeds niet gezien !
De voorspelfouten bedragen; overschatting 33% Pinst , zwaar onvoldoende dus .
onderschatting 16% Pinst nog steeds onvoldoende voor een goed beheer.
Voor elke 2 kWh is er 1,5 kWh onbalans, een drama nog nooit eerder bij energie-opwekking vertoond ! Bij wind is de verhouding 3 kWh op 1 kWh ondanks de goede voorspellingen.
Dat elke programmaverantwoordelijke dagelijks zijn prognose van de elektriciteitsleverantie (het programma) kenbaar dient te maken is NOODZAAK. Het programma geldt voor een periode van 24 uur en heeft een tijdresolutie van 15 minuten.
De programma-verantwoordelijke mag het ingediende programma 1500 maal per jaar wijzigen. De wijziging moet minimaal 1 uur van tevoren doorgegeven worden.
Door de werkelijke productie te meten en per tijdstap te vergelijken met het ingediende programma bepaalt de netbeheeerder de grootte van de overschatting (shortage) en van de onderschatting (surplus) van de energieproductie. De surplus-energie wordt voor een laag tarief opgekocht en de shortage-energie wordt voor een hoog tarief toegeleverd. Zo werkt het op de energie markt!
Er word dus eigenlijk van iedere producent een deugdelijke prognose verwacht! Het liegen in dit proces is eigenlijk een algemene ziekte, die ik mij alleen van gekken kan voorstellen!

Een ander groot probleem op aarde is de leugen, ofwel de kletskoek, gefantaseerde beweringen, neem Meneer Henk Daalder.
Die vindt het geen probleem dat de molens technisch gezien maar 6 jaar meegaan op het Deense Noordzee-plat.
Nu was 30 jaar de bedoeling, maar die is stiekum al naar 20 jaar teruggebracht, zo kan ik ook drama verbergen !
De stelling van tellegen in de praktijk ;
Het beruchte windmolen park Amalia moet aangesloten worden op het Net .( 150 kV)
Bij 5m/sec 1/3 wind opbrengst 1/3×1/3×1/3=1/27 van de opbrengst bij 15m/sec
120MW : 27 = 4444 kW opbrengst.
4444kW : 150kV= 39A stroom I/V = 39/150000
Thuis is de verhouding Max 35/220
De Stelling van Tellegen is een door de Nederlander Bernard Tellegen gevonden stelling over een elektrisch netwerk.
De stelling zegt, dat als een elektrisch netwerk de de spanningen V1, V2, V3 in Volt en de elektrische stromen I1, I2, I3 in Ampère in de takken 1, 2, 3 van het netwerk voldoen aan de Wetten van Kirchhoff, die dan geldt
V1 I1 + V2 I2 + V3 I3 + .... = 0.
Men zegt wiskundig, dat de spanningsvector en de stroomvector orthogonaal zijn. Het bewijs volgt uit de wetten van Kirchhoff.
De spanningen en de stromen moeten niet noodzakelijk tegelijk voorkomen: de spanningen moeten aan de Wetten van Kirchhoff voldoen en de stromen moeten afzonderlijk aan de wetten van Kirchhoff voldoen. De stelling geldt bij voorbeeld ook voor spanningen op een bepaald tijdstip en stromen op een later tijdstip. De stelling geldt zelfs voor de spanningen en stromen van twee verschillende netwerken met dezelfde graaf. De spanningen in het ene netwerk voldoen aan de spanningswet van Kirchhoff, de stromen in het andere netwerk voldoen aan de stroomwet van Kirchhoff.
De Stelling van Tellegen is van nut, om meer specifieke beweringen over elektrische netwerken snel mee aan te tonen.
Bij 10 M/sec ( 2/3 wind ) is de verhouding :
120MWx8 :27= 35.555 kW: 150kV= 237 A stroom.
I/V = 237/150000
Bij 15m/sec 120000kW:150 kV = 800 A stroom
I/V = 800/150000
WINDSTROOM IS JO-JO stroom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De Stelling van Tellegen in de praktijk, is een passende differentiatie en zo is
V1 I1 + V2 I2 + V3 I3+........ = 0.
800×150000 + (-10×220)X54545 = 0.
een super werkend Amaliawindmolenpark kan 54000 gezinnen van de stroom van 10 Ampere voorzien .
Veel reeëler is het dat er 16000 gezinnen van 10A worden voorzien.
237×15000 + (-10×220)x16159 = 0.
Al hoewel U kent dit lied toch wel :
jo-jo de jo-jo-jo, jo-jo de jo-jo-jo , Ik jo-jo zo graag zo.......
Een immens aantal mensen heeft zich zo in het drijfzand gestort,  word het niet is tijd dat men minder fabeltjes verkoopt over onze energie voorziening? Of willen de krankzinnige wetenschap en de politiek toch onder "De Gillontine " van de Gele Hesjes terecht komen?
De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren.
De Gele Hesjes hebben een enorm punt tegen de krankzinnige wetenschap en de machts-misdadige  regelingen van de regeringen, die via fabeltjes afgedwongen worden, die allerlei institutie's weten te roepen! Het is hoogtijd dat er met ze afgerekend wordt! Want het is alleen de hubzucht die het drama in de mens tot stand brengt! Als een soort van werken in een undertaiment netwerk zo brengt men de leugens en fabeltjes tot stand.


Uiteindelijk tracht men ieder mens in dit netwerk onder te brengen, .......echter, men heeft geen idee hoe sterk de voorzienigheid in de kosmos is voorzien! Zo is er een mogelijk probleem voor en met de quantumcomputer: ....de coherentie en de decoherentie, de wetenschap wil namelijk niet in een kwaliteits denken die ver genoeg gaat om de werkelijke realiteit te volgen!
En sommige fysici denken dat deze problemen een onoverkomelijk roet in het eten zullen gooien, en quantumcomputers nooit de gewone computers zullen vervangen. En dat de gewone computer te samen met de leugens en de fabeltjes en de theorie van de mens de juiste kwaliteit mist! De krankzinnige wetenschap kan tot in het gekkenhuis gebracht worden! Zo is ze de wereld niet van nut! Dit kan ook niet, de wetenschappelijk raad van het regeringsverhaal heeft geen enkele garantie, hun serie ‘Verkenningen’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs, van de fabeltjes, de leugens en de theorie van de 20000 zwamkonijnen ( per onderwerp) die elke dag in het drijfzand wegzakken, .........de werkelijke betekenis van enige reden en verbondenheid en liefde bestaat daar niet! Het aantal aan dualisten wordt steeds groter elke dag weer! Men veronderstelt "De compilatie werken" maar het is de grote vraag hoe ze er zouden moeten zijn! Zou zoiets werkelijk kunnen lukken als je ook niet met de werkelijkheid bezig bent! En als het Kinethetische en het visuele daarin bekenden zijn! Is er wel eens gevraagd aan U om de belangrijkste handelingsbeslissingen te delen , zodat het handelen zowel voor U als voor ons slaagd. Bent U een uitvoerder van een dergelijke aard? Nee? ach U kiest voor het drijfzand van het dualisme en het geldelijke gewin?
 En daar dan nog een oorlog overheen? Deel alstublieft wat u wilt en ik zal aan de compilatie werken. Zo kan U zich in een ontzettend goed samen werken vinden ......Het proberen brengen je zo alleen op de plaatsen waar de bewezen technieken passen...........AlstUblieft niet wat al dagen geen kwaliteit had! Hoe goed is er met deze compilatie en Uw mede mens iets te doen, zo hij op het juiste fundament en de voorzienigheid berust! “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen. .........
ik en Moeder Teresa noemen dat de voorzienigheid, het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen. 

De prachtige collectiviteit waarin de persoonlijke compilatie gemaakt is van honderden
natuurverschijnselen, waarin romantiek en rationaliteit samengaan, het is hen vreemd.
Hoe kunnen we zo alles aan de politiek overlaten, met zoveel gemis, het is een ramp!

"De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
U bent de rode draad dan in een paar seconden totaal kwijt, ........

Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.

Alleen de echte, eerlijke en solide en dus objectieve denker heeft iets zeer speciaals,
hij heeft op een zeker momentum geen enkele referentie meer nodig, als hem de natuurlijke compilatie is bedeeld, hij kan zich bevrijden van alle onzorgvuldigheid, al wat voor hem actueel en reëel is, het wordt hem "in de praktijk geleerd", misschien zelfs wel toegedeeld.
De solide denker kan zich aan één sluiten bij het enorme collegianten-leger.
Vrienden in de eerlijke en objectieve daad.
Zijn ziel is nog veel meer als op een rederijkers-plein. 
Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Essentie en existentie sluiten zich aan één. Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt, dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt.
Met het licht doorschouwt men de ervaarbare wereld in verband met de eenheid. De erkenning van haar toereikendheid kan geen hoogmoed zijn, omdat het beperkte verstand zijn grenzen nog niet weet! Maar zij volgt uit de diepe overtuiging van de inwoning van de goddelijke rede  in de menselijke bezinning. En daarbij is het waarheid, want het is geen fantastisch goed.
Zelfs beginselen in 't algemeen, als à priorische gegevens, worden als een belemmering voor de vrijheid van de wetenschap beschouwd en derhalve hun gezag verworpen.
Wat Nu toch..... het algemene mocht evenmin gezag oefenen, ‘het recht’ bestond niet, de logos was er niet, de algemene eigenschappen van de lichamen kende men niet. Het corpus werd wel degelijk verlaten, van gezag kon er geen sprake voor ons weten meer zijn!
 Het ik is zijn eigen soeverein en dat "ik" weet ten slotte alleen, niet wat het denkt, maar wat het geniet. Zo is ze niet alleen een gefingeerde reeks van opeenvolgende ontkenningen van gezag, neen zo is ze in werkelijkheid het beloop van de strijd tegen het gezag op het gebied van de wetenschap, en zinniger als een dualisme is ze dan ook beslist niet, trouwens nooit geweest! Wetenschap, rot op, voor morgen nog...............voordat "De Gele Hesjes" U voor het schavot hebben neergezet, te samen met de politici! Zou er dan niet wat meer aanwezig kunnen zijn, Ik bedoel; ..........

Drie voorbeelden van a priori begrippen:

 1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, links en rechts enz.
 2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
 3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan “dragers” daarvan.
 4. Het is bar en boos met de mens, Heren psychologen: ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
  Zorgelijk wordt het als psychologen over cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet.
  Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
  De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
  De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
  Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering, en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ...ieder ding is alles.......zowel A als niet A.......
 5. "De Natuur is daarom de beste gids voor het leven, wat vermoedelijk zoveel wil zeggen dat ze ons het best laat zien, hoe wij ons in dit aardse leven kunnen redden..... we kunnen geen enkele fout begaan, als we ons door haar laten leiden....eer de Natuur, die haar kinderen langs de kortste weg naar een gelukzalig leven leidt."
 6. In deze vertechnologiseerde wereld klinkt dat nogal onpraktisch, romantisch en dwaas, maar wat bedoelt b.v. Cicero zo al mee? Wat betekent leven naar de natuur en wat zijn de consequenties daarvan? Het is een bizar idee te denken dat alles wat leeft, van de plantenwereld, bacteriën, schimmels, tot en met de zoogdieren, een natuur, instinct heeft, en daar onontkoombaar naar leeft en moet leven en dat de mens het enige levende wezen is dat daarvan verstoken is, terwijl de wetenschap tegenwoordig beweert dat de mens tot de dierenwereld behoort. Zij beweert dat de mens geen natuur heeft, maar een identiteit, iets waarmee de mens niet geboren wordt, maar dat hij moet construeren, bouwen, zich eigen moet maken en daar zou hij dan naar moeten leven, zoals hij zich ook een geweten eigen zou moeten maken.
 7. Hij is dan geen mens meer, maar een identiteit en even bizar is dat er mensen zijn die naar een boek leven, wat gelovigen een heilig boek noemen. Niet-gelovigen leven niet naar een heilig boek, maar naar theorieën die bedacht zijn door anderen, die weten hoe hun medemensen moeten leven. Een van de theorieën is dat de mens een gespleten bestaan leidt. Hij is eigenlijk geen mens, maar een lichaam en een geest, maar hoe dat mag Joost weten.
 8. "Maar het is bij een volk met de beschaving zover gekomen, dat lichaam en geest — in plaats van dat beiden gewoon één zijn — als twee dingen met verschillende belangen behandeld worden, waarbij (zoals bij onhebbelijke echtgenoten) elk zijn eigen huishouden voert; wat is er dan vanzelfsprekender dat uit een zo heilloos huwelijk kwalijke gevolgen voortkomen?...
 9. Het gevolg van de scheiding van wat God samengevoegd heeft, is een enorme hoeveelheid lichamelijke en geestelijke ziekten.
  Met andere woorden: leven naar je natuur is volkomen anders dan leven naar theorieën of een boek. Dat laatste levert symptomen op en de wetenschap noemt dat ziekten en die moeten bestreden worden en dat is dus symptoombestrijding, het bestrijden van symptomen die optreden als waarschuwing, die geen oorzaak maar een betekenis hebben. Leven naar je natuur is leven naar je gevoel, waarbij alle symptomen signalen zijn die je vertellen dat je je manier van leven moet veranderen, waardoor het symptoom verdwijnt. En als je dat niet doet, als je niet naar je natuur wilt of durft te leven, zal je de consequenties moeten aanvaarden. Doe je het wel, eer je je natuur, dan, schrijft b.v
  . Christoph Martin Wieland, zal dat je de kortste weg naar een gelukzalig leven leiden.
 10. De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
  En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
  Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!

  Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat i
  k ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels.  Als een wonder moet het allemaal daar boven in het brein aankomen, daar maak je het zelf perfect!  Doch in relatie tot de algemene hebzucht....... inclusief het DNA......heeft "De wetenschappelijke mens" op alle terreinen van het kunnen en kennen onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Men heeft zich wel degelijk totaal verkeerd georiënteerd, maar toegeven zal men dit niet!
 11. Zoals iedereen die de zijnsleer mist, U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
  En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
  Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld. "De compilatie werken" daarvan is de grote vraag hoe ze er zouden moeten zijn! Zou zoiets werkelijk kunnen lukken als je ook niet met de werkelijkheid bezig bent! En als het Kinethetische en het visuele daarin de bekenden zijn! Omdat elektronen alleen kunnen worden vrijgemaakt wanneer de frequentie van het opvallende licht groot genoeg is.
 12. In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! In de IT hebben Processen geen toegang tot elkaar als er andere processen worden gebruikt, .......dit betreft de meest algemene url fout '..........autoLogin Betekend er is ([email protected])
  Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen! De huidige krankzinnige wetenschap is daarin totaal ziek! Alle plannen die op een dergelijke manier vorm hebben gekregen zullen in het drijfzand belanden! Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen!  Waarbij is...........
  E k {\displaystyle E_{k}} de kinetische energie van het losgeslagen elektron
  h {\displaystyle h} de constante van Planck = 6,63 × 10−34 J s
  f {\displaystyle f} de frequentie van het licht
  h f {\displaystyle hf} de energie van een invallend foton
  W {\displaystyle W} de energie (werkfunctie) die nodig is om het elektron vrij te maken
 13. De kinetische energie is voor de mens even aktueel aanwezig als wat er ooit geschapen is "In Al Het Zaad", zij "Het Zaad" heeft haar oneindige verzameling! Het gehele groeiproces, het hoe en wat ervan, de gehele universele wording kan niet zonder deze wetmatigheid voor zichzelf! Haar gehele energie impackt is miljarden malen groter als alle zwarte gaten in "Het Heelal"! Halton Arp krijgt van mij zijn rechtstreekse gelijk!  'In essentie is de ruimte hetzelfde als het niets. Dan vraag ik me af: kan het niets uitdijen? Kan uit het niets een universum ontstaan? In de wereld volgens Arp ontstaan sterrenstelsels niet uit het niets, maar worden ze geboren uit andere sterrenstelsels. En het heelal als geheel - dat ís er gewoon. Stabiel, zonder geboortedatum, zonder Big Bang, zonder uitdijing. Simpel. De Huidige wetenschap doet nooit meer als een partij zwammen over de werkfunctie die nodig is het elektron vrij te maken. De oneindige werkfunctie zoals de verzameling zich in de Kosmos manifesteerd, ze kan volgens de krankzinnige wetenschap geen recht tot bestaan hebben! Maar de kosmos heeft deze functie  zeer duidelijk wel ! Wat doe je met deze gekken, die van alle Geest  verstoken blijven? Stuur ze het gekkenhuis in! Ze weten zeer duidelijk niet wat het groeien, bloeien, en verwelken in het leven is!
 • De moderne+++natuurkunde heeft het+++besef gebracht dat onzekerheden   inherent zijn aan elke+++meetmethode indien men de meetnauwkeurigheid zeer ver tracht op te drijven. De oorzaak daarvan ligt op verschillende niveau’s. Op atomair niveau is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg daarvan de bekendste illustratie. De verdediging van de heren is de +++WAAN die er bij elke werkfunctie bedacht wordt door de krankzinnige wetenschap! Op moleculair niveau speelt de thermische beweging of agitatie van de moleculen een rol. De statistische mechanica laat toe een en ander te voorspellen. De thermische statistische bewegingen geven niet alleen aanleiding tot bijvoorbeeld de Brownse beweging, dit is in feite een mechanischeruis maar ook tot
  elektrische ruis omdat de ladingsdragers zich min of meer als een gas gedragen. Daarom vormt bij vele metingen de aanwezigheid van elektrische of mechanische ruis een barrièredie niet te doorbreken is en die de uiterste grens der nauwkeurigheid bepaalt. Het is dan ook de kunst deze ruis zo weinig mogelijk kwaad te laten aanrichten door een geschikte keuze van de meetmethode. Maar noch of nog is er geen zekerheid dat de werkelijkheid zal worden achterhaald. Zeker niet met de mensen van de +++WAAN!
 • Niets is bij hen aktueel, zo als Arestoteles de zintuigelijke waarneming vorm er aan hechte, de aktualiteiten van de waargenomen vormen ontbreken er aan, je kan er geen wetenschap aan hechten! Men houdt de meest belabberde waan over! Iedere prijs voor een theorie is daarom een "WAANPRODUKT" De "Nobel-prijs" is altijd een waanprodukt, zeker die van meneer Einstein!
 • Ja, er is iets dat buiten de materie ligt, buiten het voorstellings-vermogen, buiten het brein, en ze bevat alles, als mogelijkheid voor ons als wetmatigheid voor zichzelf, immers geen wetmatigheid is gevat in zichzelf, dan zou hij niet werken. Dergelijke wetmatigheid wordt jou alleen uitgelegd door een Waanzinnige wetenschapper! Dit omdat zo één denksprong alleen paralel loopt met zijn taal, die concreet is in schrift en geluid, maar verder is het alleen abstract, anders was het niet nodig het uit te leggen! En voor deze uitleg krijgen ze als krankzinnige wetenschapper de "Nobel-prijzen". Voor het doen heb jij zowel het kunnen als het kennen nodig, opgeteld zijn dat maar twee attributen te samen! De beperktheid van de kennis van de mens is hier te vinden! En als we zoiets aanvaarden als een deel van het geheel wat in ons is gelegd, weten we iets van het "Heel-zijn" , of het weten nu bewust is of niet. Wat als Wet aanwezig is doet zich voor als een keuze en wat als geheel in ons aanwezig is doet zich aan ons voor als deel. Zo leven we in de substantie van Spinoza, en beleven het modaal, als existentie! Nergens is deze existentie het zelfde, dat maakt elk "mensen-kind" Uniek! 
 • Zodra we onze beperking uit het oog verliezen of niet wensen in te zien, zodra we niet zien dat we slechts modale wezens zijn, veronderstelt de mens zelf de baas te zijn. Vondel vertelde ons het al; ........stellen we de beperktheid tegen over de modale beperking en gelijkwaardig aan elkaar, en dan begint niet de broederschap........, maar de oorlog, de opstand, de barricade, en de staatszucht. Zo Vondel het vertelde, zo is "De huidige Wereld" ten volle bezig! Zo bestaat iedere verzameling slechts als resultante van een gedeelde eenheid. Als modus (het goede deel van de verzameling) heeft het minstens één eigenschap, en het is niet verboden deze eigenschap te ontdekken, en daarna nog veel meer van deze eigenschappen! Hoe groter deze man werd, des te groter was zijn liefde, zo vertelde Leonardo da Vinci ons. 
 • En Goethe's Tasso verheerlijkte precies deze bevrijdende liefde der minnaars..........."Ich fühle mich im Innersten verändert, Ich fühle mich von aller entladen, Frei wie ein Gott, und alles dank ich Dir! Wij hebben het hier over de Goddelijke voorzienigheid, zo ze er ook voor mij en U is! Hoe de huidige wereld zichzelf definitief de ziekte in werkt, het is heel gewoon bekend! 
 • Onder met namen de menigten op deze wereld komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, maar hoe is dit te onderwerpen aan Uw macht? Met al die verfoeilijkheid die U uit Uw gedachte tovert? Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld.  Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En zo werden we een machteloze en zieke maatschappij! De gewone man heeft iets heel anders voor, hij zet zich in als; .....
  Er een duidelijke behoefte is, ...... hij in zijn ziel aangesproken wordt.
  Hij gevraagd word, maar vooral niet omwille van het genot.
  Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
  De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit een genormeerde analyse. (het wezenlijk presteren)
  Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs een uitzonderlijk goede motivatie.
  De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
  Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
  De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit. Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
 • De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw wordt zo mogelijk zeer goed ingezet, dat van de Universiteiten kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuurrelativering; ..... wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet! Want ze weten dat vooral niet! Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! Het is tegen het decadente aan, wat geef jou het recht ons hier op te wijzen, ..... dat zeg jij!
  En de regeringen zijn zo mogelijk nog decadenter; ....."We are fighting for civilization" alleen deze civilisatie komt er nooit! Je kan het zeggen; ..... alle activiteiten veronderstellen een norm, maar niemand onder het decadente leger van wetenschappers en de andere politieke psychopaten begint bij zichzelf! Heeft U wel eens van Nihilisme gehoord? Ze hebben in feiten alles laten vallen, ze wilden gekozen worden, ze wilden op prijzen jacht, ja dat noem je ook een cultuur,.... We kunnen het allemaal missen als kiespijn, ..... er is niets wat ze met hun echte deskundigheid zullen bezien! De ontspoorde mannelijke energie - geleid door angst en agressie - genereert slechts oorlogen, terroristische aanvallen en geestesziekten. En we zijn niet in staat ook maar iets van deze ramp te voorkomen. Men is niet in staat een normaal mens in het onderwijs te brengen, de normale voorzienigheid wordt niet meer gegeven! Tot welk normaal onderwijs zouden we met deze krankzinnige wetenschap moeten komen? Met twee attributen omgaan hoort bij de normale mens, de derde is het noutische denken, zij wordt beheerst door " God, en mens en deszelfs welstand" dus zo de mens de natuur kan begrijpen, opdat we voor alle mensen geluk, de vrede en de deugt vinden, "De Scientia Intuitiva" zo noemde Spinoza dit derde attribuut!
  De grootste vraag is : .......wanneer kunnen we het derde attribuut gaan gebruiken,  ze is nodig want het is om de absoluut uit zichzelf werkende eerste oorzaak, het actief scheppende beginsel. Dit omdat het brein in zijn werking slechts de attributen Gods en de modi gods kan bevatten. De wil kan daardoor geen vrije oorzaak genoemd worden, maar een uit de zichzelf  noodzakelijke werkende oorzaak. En de willekeur van de krankzinnige wetenschap sluit de volmaaktheid in waarin we onderwezen kunnen worden, zo ze is voorzien, laat het u door de oplichters niet overkomen, want deze oplichting kunnen ze geen moment bevatten! De mensen handelen doorgaans met een bedoeling, dit heeft velen misleid tot de grote vergissing dat God alles bestuurt met het oog op een bepaalt doel, maar  de mensen menen vrij te zijn omdat zij zich wel bewust zijn van hun wensen en begeerten, maar ze hebben geen weet van de oorzaken waardoor zij daartoe komen! En de Goddelijke geborgenheid moeten missen........ en slechts de dingen en de vormen van denken vinden, maar het derde attribuut moeten missen.
 • Mijn overtuigen is dat ieder mens het kan bevatten, dat op zichzelf bestaat en uit zichzelf begrepen moet worden, maar daar hebben we het derde attribuut zeker bij nodig! Dit omdat de logos er is maar wij mensen deze niet zomaar even bezitten! En daarom is het ons niet gegeven de natuurlijke orde te onderkennen, zonder het derde attribuut van Spinoza! Leven betekend, een eerste oorzaak hebben en daarna te 'ZIJN' , doch dat met een zekere afhankelijkheid. Zo is het voorzien..........en ik onderken in mijn leven dan ook de snelkoppeling naar het derde attribuut, omdat ik haar als wezenlijk onderken! In de IT hebben Processen geen toegang tot elkaar als er andere processen worden gebruikt, .......dit betreft de meest algemene url fout in en van het brein !'..........autoLogin Betekend er is ([email protected]) ..........wat nog niet betekend dat uw brein beschikt over het derde attribuut. De krankzinnige wetenschap denkt zo ongeveer van wel, ondanks dat dit  geen minuut werkelijk zou kunnen lukken als je ook niet met de werkelijkheid bezig bent! En als het Kinethetische en het visuele daarin de bekenden zijn! Omdat elektronen alleen kunnen worden vrijgemaakt wanneer de frequentie van het opvallende licht groot genoeg is.   Weet hoe U tot U zelf moet komen, en in de waarheid moet komen, zoals ook Plato het bedoelde! Ook zijn doel was om tot verlichting te komen, niets anders! Tot inzicht van het bestaande, en het begrijpen van het bestaande! Tot diep in het diepste drijfzand zullen we de komende jaren verzakken! De oplichting van de wetenschap zal werken als een enorme grote straf! We leven in de duisternis, liefde is een lust geworden, het edele onedel, het schone afzichtelijk, waarbij alles verloren gaat in een strijd van begeerten. Het satanische beheerst onze cultuur, en de wetenden zijn te gering in aantal .......
 • We hebben de mond vol over vooruitgang en modernisering. Je moet met de tijd meegaan, leven onze cultuur met straalvliegtuigen, tv, en atoombom! Maar heeft dit baat, deze vooruitgang, als de Wereld steeds van ontevredenheid vervuld wordt? En ze vinden dat alleen dit met de eigen vrijheid kan worden opgelost! Maar weten nog steeds niet waar wij enige rust moeten vinden, en hoe we de ziekmakende cultuur moeten behandelen. Welke pil, welk zalfje, welk spuitje, wat werkt daar voor? U moet weten , ik denk dat een vermogen om iets te doen van waarde is, maar alles wat we geleerd hebben overt het Heelal, maar ze is even zeer de sleutel tot de Hemel als tot de Hel! Doch de geest naar buiten gericht gaat op in zijn eigen projectie, alleen in het nirvana is de Geest naar binnen gericht, om de eigen natuur te herkennen. Op naar de houding waarin we structureel aandacht besteden aan de essentie en werking van onze geest. 
 • In mijn totale intuitïeve waarheid wordt mij gemeld wat mij het laatste Heil is, en dat is Hemels. Voor U zou het ook zo kunnen zijn, alleen U bent niet gewend het derde attribuut van Spinoza te gebruiken, ik wel! Zo klein is het verschil tussen U en mij! Is dat nu alles? Ja, .......... en wist U het niet, de geest wordt U in geblazen, daardoor is er een vrije wil, die U zowel ten goede als ten kwade kan gebruiken. Via deze vrije wil zal de mens in liefde tot God moeten komen! We moeten het weldoen in uitvoering brengen! Doen we dat niet dan zal de mens in zijn onwerkelijkheid wegzakken! En de IT zal in zijn versleutelde pagina's wegzakken, waarbij er geen werkelijke verbinding is tussen de verschillende berichten. Ook de burgers en de bedrijven moeten de regie hebben over hun eigen identiteit zonder afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit. Alleen dan kan de totale kennis en vaardigheid in zijn totaliteit iets in de ICT betekenen. Een uitverkoop van de waan van wetenschap en politiek hebben we niet nodig! Ze zal ons onherroepelijk verwoesten, ........en dit is alleen praktisch te bezien, b.v. alleen krankzinnige ministers zeggen dat het mogelijk is CO2 in lege gasvelden is te stoppen, en dat zijn waanzin vreselijk veel geld moet gaan kosten! Maar de aard van de voorzienigheid is het nooit geweest, en zal het ook nooit worden!
 • Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
   Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

  De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!

  De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.
  Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt. Ach, alle voorzienigheid zal U direct gaan ontbreken! Wat mij niet kan overkomen, want het derde attribuut, de Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
   Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

  De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!

  De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.
  Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt . Wat mij totaal niet kan overkomen, Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
   Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

  De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!
  De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.
  Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
 • Wat mij niet kan overkomen, "De Scientia Intuitiva" is voor mij als derde attribuut meer als groots! Toch moet U weten, ik ben onbelezen, ik ben totaal dyslect, ............maar zo hij er is, is hij volledig in zijn soort en adekwaat, iedereen kan de kern van het Goddelijke inzichzelf bereiken!  De menselijke eenwording is mogelijk , maar dan moeten we een ieders identiteit niet naast ons willen neerleggen, ..........heureka wil nog altijd zeggen , ik heb het in mijzelf gevonden! De woorden dragen de begrippen door de tijd, de abstracte begrippen zijn tijdloos ofwel eeuwig, de wereld wordt  gebracht door denking in meditatie, en dat in ieder van ons, en daarom moet ik de voorzienigheid centraal stellen! Ze is zeker de liefde van God, Amor Dei Intellectualis, de menselijke behoefte naar de Goddelijke geborgenheid! En het is zeker een intense vreugde deze geborgenheid te ontdekken, "De God van zijn hart in zichzelf"
 • Let wel dit is meer als een verhaal, dit is ook een aankondiging van wat komen gaat, want zo het er allemaal Nu niet is, zo kan het niet blijven ........er is een voorzienigheid en wij allemaal mogen hem onderkennen! Echter volgens ook Plato is de kennis van de Ideeën verloren gegaan op het moment waarop het leven ons begon, maar niemand heeft gezegd dat ze niet weer is te ontdekken! Door de waarneming van de stoffelijke dingen wordt de ziel er toegebracht zich deze vroeger verkregen kennis weer te herinneren! Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! In de IT hebben Processen geen toegang tot elkaar als er andere processen worden gebruikt, .......dit betreft de meest algemene url fout '..........autoLogin Betekend er is ([email protected]). De fout zullen ze tot in het oneindige willen maken, daar de formulevorm ook de echte werkelijkheid is, in de eeuwigheid die ons gegund zal worden!  Wij zijn als t'ware aangesloten op de grote energie centrale die onze ziel levend blijft houden! De mens beschikt dus niet over de afgescheiden zielen vorm, zoals de krankzinnige wetenschap en de politiek zouden willen beweren! Ik veronderstel de hele mensheid tot kinderen Gods, dus broeders en zusters! Daar bij is de persoonlijkheid van een ieder-zelf ook een expressie van de ziel Gods in het individu. Deze heeft zijn weerklank, een ononderbroken aansluiting op de ziel bepaalt onze persoonlijkheid. Deze weerkank voltrekt zich in ons brein! Zij is het dan ook hoe deze zich aan de medemens manifesteert! Volgens Plato laat zich verder niets anders onder woorden brengen! Zo belangrijk is de weerklank van de ziel! Zij is het dus die aan het brein echt bewustzijn geeft! Zodra de juiste ervaring er is, komt de mooiste expressie tot stand! Mijn vraag is; hoe breng ik deze expressie in een verhoogde mate tot stand, hoe breng je alles in overeenstemming met inhoud van de ziel! Mijn leermeester zag mij mijn best doen in esthetiek en ethiek, zo het mooiste mogelijk was, altijd.........zo was er de poging tot de verbetering van het gedrag, toch was er de verbetering van de taal voor mij steeds maar niet...........U moet het begrijpen, deze verbetering is Goddelijk, dus onaards, zoals het mij bedoelt! Hoe breng ik deze verbetering van gedrag in U over! Heb ik een andere keuze als de Goddelijke voorzieningheid? Hoe goed waren b.v. Rudolf Steiner of Richard Feynman of Ernst Mach in hun beschrijving? Hoe is het met de uiterst zwake identiteit van de huidige mens? Aktualiteit veronderstelt aktie, ofwel trillingsbron, ofwel weerkaatsing van trillingsbron. Plannen hebben deze weerkaatsing niet! De Realiteit geeft een zekere waarneming in de buitenwereld, maar ze is nog altijd onvolledig! Ja, U bepaald zelf hoe dit alles van de voorzienigheid ons beroerd. U bent er zelf het meest bij betrokken, heeft U een zekere realiteits zin? Of vindt U elk stukje drijfzand toch legaal, en slaat U zich in een zekere praatziekte daar toch maar doorheen? 
 • Ach,  U bent professor, U neemt de imbeciel, U neemt de praatziekte altijd mee! Weet U het niet, alles is te verbinden met de één, die zich eerst manifesteert in alle aktualiteiten, en het is voor ons toch niet meer als het derde attribuut, en daarmee kan U de persoonlijkheid van De Ziel worden, ook wel genoemt, zijn expressie, als een fluctuerend groeiend gegeven. De persoonlijkheid met zijn identiteit kan geleidelijk zeer goed groeien, als ze alles  in geleidelijkheid overeenkomstig met de Ziel weet te brengen. Dit omdat Goddelijke essentie er is, zal de existentie voor ons ook naar voren komen, zij zal nooit worden ingesloten! De Aard van het zijn ligt hierin dat het zichzelf manifesteerd, en dat nog wel onophoudelijk! Dit is het deel waarmee u als individu het meest bij betrokken bent, zo geeft ze ook het meest besef van onze eigen realisaties, ..........en wie dit tegenzit is meer als gek! Ze komen namelijk voort uit de objectieve ervaringen, maar zelfs ook uit intuïtieve delen van het brein, zo zij U wakker kan schudden.  Zo ligt alles niet ver van onszelf! Als onderdeel van mijn brein heb ik niet meer nodig als een vraag, ze is geen concurent van mij zelf! Ik ben geen nabootser van de neuromorfic in de hersenen van mijzelf! Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!  Menselijke intelligentie is niet equivalent aan het aantal rekenoperaties per seconde. Zolang we onvoldoende begrijpen hoe het menselijk brein bewustzijn creëert, hoe het patronen herkent, hoe het leert en hoe het creatief is, weten we ook niet hoe we menselijke intelligentie in een computerprogramma moeten gieten. De gekken van de wetenschap moeten zeer nodig verdwijnen, precies om deze reden, want daar hebben ze in de nodige planning nog steeds niets, deze kan nog alleen verzanden.

 • Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Dit maakt de mens in de eerste plaats wat hij doet.........de beheersing van zijn makrocosmos is er, maar gezichts en gehoorvermogen zijn ook beperkt, de te hoge en te lage geluids trillingen kunnen onze oren niet opvangen, te hoge freqwentie  kunnen onze ogen niet opvangen, toch alles wat buiten de grenzen van het zintuigelijk vermogen ligt, geeft mogelijk toch aanwijzingen. Zo hebben wat we onze makro en mikro kosmos noemen, mogelijk toch een plaats! Indien U plannen hebt, weet wat U gepermiteerd zal worden!
 • Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
  En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
  Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
  Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
  Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
   En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
  De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden! Ik heb geen zin in Heraclitus noch Parmenides alleen, nog in geen enkele andere wetenschappelijke krankzinnige........dit omdat Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
  Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
   Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
  dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
  en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
  Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
  ben ik niet meer tot het goede in staat.
  Als ik kwaad wil doen om te overleven,
  dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
  Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
  Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
  het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
  Maar je hebt mensen die beesten willen blijven, ...........
  En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
  Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
  En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
  Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
  En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,.......
  We hebben haar nog steeds nodig! En de seksen onderling komen er anders zeker niet uit!
  Daarom zal in goed gevolg de geestelijke vrijheid altijd een deel van ons moeten zijn!
 • Wij kunnen dus uitsluitend gemediteerd worden, het mooiste kan U voorliggen! Het doel is namelijk de lasten van de mens te verlichten, en als ze geïntimideerd worden door machthebbers met als doel de kennis zelf, dan loopt de wetenschap gevaar totaal scheef te groeien of zelfs totaal te verzanden, en de nieuwe machines zullen alleen maar rampen veroorzaken. Want het gaat uitsluitend om de kennis zelf, .......die de mens in zichzelf kan vinden en tot aan zijn te brengen, scheppen zo het alleen in het paradijs kan.
 • Alleen de wiskunde aanvaart de juistheid na "bewijs", met als de belangrijkste rol voor de juiste beweringen, de begrippen en de betrekkingen. Ze blijft echter deductief van opbouw, als denk methode...........met het inrichten van een interface richt het zich doorgaans op de grondwaarden! Daar liggen de deductieve werkingen in opgeslagen, ..... Als voorbeeld hebben deze hun causale wezen, b.v. de "1" veroorzaakt de "2" ; .....de "1" en de "2" leiden tot de "3"; ....zo leiden ze samen weer tot de "6";......"4" en "6" leiden tot de "10" enz. Op deze manier legt men de causaliteit ofwel verband van oorzaak en werking ofwel oorzaak vast.
 • De krankzinnige wetenschap doet dat anders, de volledige causale werking legt men doorgaans niet vast, ze werkt met de "bedachte theorie". Dit ondanks dat niemand zich onttrekt aan deze logisch deductieve werking, Schepper en schepping liggen causaal gezien gegarandeerd op één lijn!  Zo vertelde Pythagoras b.v. "Het getal is het wezen der dingen", het getal heeft zijn Goddelijke kracht! Door de waarneming van de stoffelijke dingen wordt de ziel er toegebracht zich deze vroeger verkregen kennis weer te herinneren! Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! De gehele kwestie kan weldegelijk causaal worden aangeboden! Maar W {\displaystyle W} is de energie (werkfunctie) die nodig is om het elektron vrij te maken, niet om een wetenschapper van de causaliteit los te denken! In de oorzakelijkheid van de één vindt men de totale substantie, de één volgt daar de twee ofwel de natura naturata, en de één en de twee brengen en houden de wereld samen in aanzijn, ofwel de Goddelijke wetten werken onaantastbaar, logisch deductief. Ook in de Formule-vorm kan haar zo niets ontnomen worden ........verstand en wil is ook deze formule niet toe te kennen! Dat we deze formules moeten gebruiken , soit, ik zal mij er niet voor schamen, de wonderen worden helemaal niet minder als je ze probeert te begrijpen. Maar de waanzin van meneer Einstein is nog steeds niet te begrijpen! Kunt U zich een voorstelling maken over het begrip "1", contempleer over 1, Bestaat het getal 1? De Een is. Het zijn is. De Logos is! Moeten we ons daarvoor schamen? Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van mensen met een hoog abstract kennis niveau, welke verworven is op het normaal vlak Aarde.
 • Alle andere oplossingen met gehele getallen , zijn vergrotingen van oplossingen die in deze voorstelling passen, resp. betreffen gelijkvormige driehoeken. In feite is daarmee deze voorstelling de weergave van alle oplossingen! Zo zitten de driehoeken van pythagoras in elkaar. En men kan ze zien als een betrekking tussen; -De drie zijden van een rechthoekige driehoek. - de oppervlakken van drie vierkanten; -En drie getallen. Het zijn daarmee abstracte begrippen, want we mogen aan de tekening geen enkele waarde toekennen. Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële, dus ook niet van tekeningen! Het hoogste is geen object van kennen.........de kennis van persoon tot persoon, ze is onherroepelijk de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde, en vormt dus de grondslag van alle menselijke relatie, anders verkeren we in een staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken om niet speciaal in de mangel aan verstand te verkeren! Wat eigenlijk ongerijmt is, onmondigheid is een onvermogen, om zich van zijn eigen verstand zonder de leiding van een ander te bedienen! De onmondigheid is vrijwillig want in gebrek aan moed en aan het 't besluit omzich, voorthaan zonder leiding van een ander, dus zich alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
 • Maar heb moed om uit eigen ogen te zien. Vandaag de dag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met interacties van ladingdragende partikels.  Maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad!  De hele theorie van Albert Einstein deugt niet.
  Ten eerste deugt zijn referentie kader niet; ....Je zal in ieder inertieel referentie stelsel meten dat de lichtsnelheid gelijk is aan 300 000 km per seconde. Volgens Einstein, doch dit speciaal referentie stelsel, waarmee Einstein de lichtsnelheid wil meten is een referentie stelsel dat star verbonden is met het zich bewegende licht foton. Ook in zo´n referentie stelsel houdt de regel in dat de lichtsnelheid gelijk blijft aan 300 000 km per seconde, maar dat is tamelijk onzinnig om zoiets te zeggen want in een referentie stelsel dat star verbonden is met zo´n licht foton zou, de afstand tussen de bron waar dat foton vertrekt en de ontvanger waar dat foton aankomt tot nul gereduceerd zijn. De bron en de ontvanger raken elkaar dus letterlijk in dit referentie stelsel. D.w.z. dat het licht wat word uitgezonden, in dat referentie stelsel ook ogenblikkelijk aankomt in de bron. Het licht foton heeft dus in dat referentie stelsel een levensduur van nul seconden.
   Dat klopt toch niet! Daar doet de SRT dus ook geen uitspraken over; .... het rust-stelsel van een foton blijkt geen geschikt referentie stelsel. De Oogjes gaan weer dicht en de snaveltjes toe, zoals gewoonlijk! Rechtschapen bewijs is het niet, want er wordt essentie achter gehouden!
 • Hoe het wel is, Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! De gehele kwestie kan weldegelijk causaal worden aangeboden! Maar W {\displaystyle W} is de energie (werkfunctie) die nodig is om het elektron vrij te maken, niet om een wetenschapper van de causaliteit los te denken! In de oorzakelijkheid van de één vindt men de totale substantie, de één volgt daar de twee ofwel de natura naturata, en de één en de twee brengen en houden de wereld samen in aanzijn, ofwel de Goddelijke wetten werken onaantastbaar, logisch deductief. Ook in de Formule-vorm kan haar zo niets ontnomen worden ........verstand en wil is ook deze formule niet toe te kennen! De Ideeën van Euclides werden hem bekend door het enige Subject, namelijk de Een, het enige wat een streng deductieve opbouw mogelijk maakt, zodat de kosmos tot aanzijn kan komen, en kan blijven komen, waarbij had Euclides zijn universele deductieve wetmatigheden, waar alles uiteindelijk zijn bepaaldheid krijgt, dus ergens zal eindigen in de eigen zijntoestand, en alles zijn verbinding heeft met de oneindigheid in ruimte en tijd, ja het staat ons niet aan, maar het is wat zich altijd voltrekt, en zo er een relatie is, zal alle oorzakelijkheid er in worden opgenomen, vastgesteld in getallen, lijnen,  punten, vlakken, waarbij essentie en de existentie zeer duidelijk verschillen! Daarbij zijn de irrationale getallen "zijn niet", maar ze existeren wel, zo heeft Tijd geen essentie, Tijd existeert wel.
 • Het enige aanvaarbare van uniciteit als wetenschappelijk begrip, is er nog steeds niet, nog plaatsbaar in het menselijk-brein. Toch kunnen we leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En wij denken dat het veel interessanter is om te leven zonder zekerheid van weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, maar we zijn echt niet helemaal zeker van iets. En er zijn vele dingen waar we niets van weten, zoals de vraag wat wat het betekend om hier te zijn. Maar we hebben het niet om zomaar antwoorden te weten, of een oplossing te hebben. Maar het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen onder dit regiem moeten lijden! Voor een dergelijk nalaten, van een leven met schoonheid, liefde en passie is geen argument, want een leven "met" is heelgewoon fantastisch.
 • Ik wil erkenning van uw uniek zijn, en mijn uniek zijn, en iedere mogelijke verbinding die wel argument heeft, .........onze schepper wil oplossingen, en dat elke dag weer! Om het anders te stellen; ..... wanneer is de mens vrij oprecht te handelen, wie maakt de weg vrij. Nu is het een groot spel met de natuur van morbide extravagante willekeur..........en men wil maar niet op zijn hoede zijn, en zo gebeurd het steeds weer! Laat de gemeenschap met rust, ........... Socrates zei het al, alle ondeugd wordt veroorzaakt door het niet weten! Maar wij zijn zover, de ondeugd moet achter gelaten worden, er is straks geen andere keuze, en ze is verre weg de beste.  Het zal alleen dan een tijdperk  van vrede, zekerheid en standvastigheid zijn, zoals U bij benadering niet kan voorstellen. Voor de over-ontwikkelde mens die niet in staat of bereid is zich aan de nieuwe orde aan te passen, zal het de ondergang betekenen. Of U moed kiezen met moed, vertrouwen en de liefde, en dat in het aangezicht van de werkelijkheid, van de onmetelijke grootheid en macht van dit oneindige Heelal. Maar dat dan toch in het eigen zelf! En dat is het vertrouwen in het eigen zelf, de eigen zintuiglijke waarneming, in de juistheid van de wording, de liefde voor elk ding wat bestaat, omdat het al tot Goddelijk Aanzijn is gekomen en U de wording blijft voelen. Ja zo'n mens ben ik dus geworden, en ik vertel het U, want zo mag het "zijn". 
 • "De Hemel op Aarde" kan hier de praktijk worden, want onze schepper rust niet voordat hij alles in allen is.
  Niet het DNA is van belang, maar hoe we komen aan een juiste weergave!
  En dan vinden we ook een zekere geestelijke score terug, .......
  echter als het ‘ik’ identificeert en dus slechts dienstbaar blijft aan het zelf, zal er altijd competitie uitbreken, en is er sprake van hebberigheid, angst en zelfzuchtige verlangens plus een neiging om ontsnappingsroutes voor het zelf te zoeken.
  En zij die emanciperen vinden dat ze de zelfde ontsnappingsroute nodig hebben, aan blok!
  Wanneer een man doorgaat voor zichzelf te blijven leven, zal hij ernaar streven vrouwen te  ‘gebruiken en misbruiken’, in een poging om zijn innerlijke spirituele verlangens door seksuele lust en dominantie te bevredigen.
  Zo wordt het totaal "Gender", en er dus alleen maar ziekelijker op.......
  de essentiële oorzaak van ‘het gevecht tussen de seksen’: .......
  is onwetendheid over de juiste relatievorm en over het juiste seksuele Doel.
  Dit doet aan hen die op jonge leeftijd de Goddelijke liefde hebben gekend, vreselijk veel pijn. U bent namelijk geboren en niet gemaakt, en hopelijk grootgebracht en opgevoed, met de volle beschikking over wie U zelf bent. Er is zelfs niets wat U kan scheiden van het leven in het algemeen. Zo kan U het meeste tot stand bengen ........en de toekomst kan daarbij gegarandeerd een succes zijn. U kan dan die kracht opbrengen dat ze U in Uw mens zijn niet kunnen "verknoeien". De bezieldheid en zijn belichaming, ze zijn er, de zekerheid ze is er en ze is in uw volledige denken te gebruiken. Dit is wat Spinoza "Het hoogste Goed" noemde, en ze dient te worden gebruikt als levens-weg om de waarheid zelf te kunnen vinden. Zo het de bron het belangrijkste is zal ze ook centraal staan. En zo is ze de logische deductieve Goddelijke weg, de ware voorstelling wordt U geleverd zo U in het diepe notische denken ingewijd bent. Het subjectieve van de Eé'n , de Scientia Intuitiva is dan ook aan U. De Wetenschap loopt daar alleen maar van weg! En de ware gemoedsrust (Betitudo) komt U toe!
 •  
 • De wetenschap kan haar niet vinden, zintuigelijke kennis is namelijk begrensd door verschijnselen. De macht van deze verschijnselen heeft zijn illusie. Toegeven doen ze het niet, dat de innerlijke realiteit of aktualiteit er is en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt, wetenschap is maar zelden de dichste benadering die daar bij maar mogelijk is. Het metafysische deel van de openbaring is eenvoudig de dichtste benadering. Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken,
  denkt hij toch als ‘materialist’.
  En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken,
  dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
  Want de tussenkomst van de kwantiteit en kwaliteit is aan ons zelf,.......
  De presentant van de algebraïsche operator van Boole,
  transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
  Als je mensen telt, tel je zakken.
  Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
  Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
  Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
  Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
  Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
  Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......
  Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
  Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........
  Altijd is het zo geweest, met de A krankzinnige gevaarlijke!
  Richard Feynman vertelde het ook al; .......
  als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is
   
  A is zowel A als niet-A of
  Ieder ding is zowel A als niet A of
  Ieder ding is alles
   
  Maar als je één voor één te werk gaat, kom je samen tot de Universele werkelijkheid,
  Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit; ....
   een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
  De wiskunde van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen,
  Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk,
  het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...
  Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...
  Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
  de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
  Het is dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
  U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap! 
  U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......
  de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
  en  de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
  En geensinds door iemand met een wil tot macht!
  Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan.
  We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
  En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken,
  des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
  Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  Deze mens kan op oneindig veel manieren denken, hij kiest zelf,
  aan de hand van het ethisch noodzakelijke.......als het goed is!
  Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot.
  Dit lot is zo omdat; .......
  De teleologische natuurleer van de dwazen,
  zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid,
  daar waar het dus gaat om een zekere actualiteit en realiteit! (ratio)
  Dus helaas ik moet ze teleurstellen, ze zullen daar niet in slagen,
  de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......
  ze heeft geen analoge causaliteit van alles.Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken,
  denkt hij toch als ‘materialist’.
  En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken,
  dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
  Want de tussenkomst van de kwantiteit en kwaliteit is aan ons zelf,.......
  De presentant van de algebraïsche operator van Boole,
  transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
  Als je mensen telt, tel je zakken.
  Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
  Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
  Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
  Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
  Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
  Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......
  Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
  Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........
  Altijd is het zo geweest, met de A krankzinnige gevaarlijke!
  Richard Feynman vertelde het ook al; .......
  als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is
   
  A is zowel A als niet-A of
  Ieder ding is zowel A als niet A of
  Ieder ding is alles

   
 •  Maar als je één voor één te werk gaat, kom je samen tot de Universele werkelijkheid,
  Het psychodrama heeft anders geen einde op zichzelf,
  van dit drama moet je "los komen", anders volgt integratie en ordening,
  in de cognitieve contreien van de hersenen.
  En vervangt daar werkelijk functies en structuren. 
  Wijsbegeerte is hiermee de kunst van het vrije denken.
  De vrijheid kan niet liggen in de voorliefde voor bepaalde ontkenningen,
  noch in de afwezigheid van strenge methoden.
  Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
  en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf ontvouwt.
  Leven, energie, en bewustwording horen bij elkaar, en daarom ook openbaring.
  Voordat wij onze evolutionaire reis kunnen voortzetten,
  moeten wij aantonen over de wijsheid te beschikken.
   Om meesterschap over onszelf te kunnen bereiken
  en onze creativiteit zodanig te kunnen aanwenden dat,
  zij iedereen ten goede komt’.
  Dit bewijs is direct,........
  wij laten er mee zien dat we weten direct gebonden te zijn aan het veld van bewustzijn! 
  Ons wacht niets meer als dit nieuwe........
  slechts zo willen en kunnen de goden de mens uit deze balllingschap verlossen.
  Weet dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld,
  en dat de polariteit 'innerlijkheid en uiterlijkheid' niet anders als er voor ons kan zijn,
  omdat wij hier "zijn". Dat maakt de wet en het deel, in dit geheel!
  Dus voor ons zijn er velen, strikte en minder strikte,
  zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw,
  hemel en aarde, goed en kwaad,
  deze wereld zal echt niet alleen door duivels, heidenen, en demonen zijn gemaakt!
  En uit liefde kan heel dit probleem worden opgelost!
  Laat U als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan!

  En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
  waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
  Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen!
  De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden!
  Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui"  ("oorzaak van zichzelf") geworden.
  Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan.
 • Het geneste proces, <=> 
    2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
  4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
  1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie,
   van de paren,
   Weg te nemen door aan de zich openbarende
   Kosmos mee te werken!
   Dit zijn dan ook de OSIRIS GETALLEN,
   die VAN DE GOD VAN LEVEN EN DOOD.
    1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

 •  En we kunnen ons altijd een voorstelling van een subjectief iets maken, vrij van een grove omhulling en niet gebonden door stoffelijke grenzen, dit omdat de ogen de beelden niet kunnen vatten, nog de oren het alleen kunnen  horen. Maar als U toch dingen kan waarnemen, mogelijk door bewustzijn, en door de grenzen van de lichamelijke gevangennis heen kan dringen, dan zou  het dingen kunnen zien in hun volheid. Dingen die, waargenomen door middel van de zintuigen, zich slechts als begrensde fragmenten laten kennen. Ze "zijn" zelfs de enige ware vorm aan ervaring. Als de zintuigen niet verbonden waren met het brein, zouden ze het louter spiegels zijn! Het is aan U dus het bewuste te verkrijgen door aan de Kosmos mee te werken!  De identificatie is aan de mens die de dingen doet! Het is een fysio-mentale training zo U dingen regelmatig doet! En in de Veda staat zelfs dat het weggetrokken wordt uit het fysieke omhulsel, zonder het te verwoesten en te herkennen en het weldegelijk terugkeert naar zijn lichamelijke omhulling met een prachtige mooie Oogst! De Goddelijke logische deductieve werking heeft zijn voorstelling, maar is vrij van een grove omhulling en niet gebonden aan stoffelijke grenzen. Maar het is ondanks zijn subjectieve voorstelling toch een liefde en rede, en zo blijft ze voor altijd de voorzienigheid. Zo is het dat "De Engelen" U bij staan!
 • Een andere manier om "De Goddelijke logische deductieve werking" te omschrijven heb ik niet, omdat deze werking niet aan ons is. En ze is uiteraard ook niet aan de krankzinnige wetenschap, noch ook iemand ander kan haar innemen, ze wordt U slechts gegeven ........deze logos is!  Wij die elke dag met de wonderen aan het werk gaan hebben het respect voor deze zelfde wonderen, maar weten dat ze helemaal niet minder worden als je ze probeert te begrijpen. In tegendeel, de wonderen worden er alleen maar groter door. U moet weten, het is onmogelijk te denken dat er geen oorzakelijkheid is. Het is onmogelijk te denken dat de God met zijn oorzakelijkheid of wet niet bestaat. De essentie is daarbij de voorwaarden voor de existentie! Wat moet er anders existeren..........? Maar de liefde zal de wetenschap regeneren en de rede zal het geloof rechtvaardigen, en zij die weten van alle inspiratie, ze zullen neerstrijken op de Goddelijke Glorieuze takken, altijd groen en met vruchten beladen. Weet dat U hier kan rusten, want hier is het einde van de reis! En het najagen van de bevrediging is slechts een surrogaat voor het vinden van de rede. Zodra U zegt ; .......deze richting is juist, dan hangt U zich op aan een galg die U belet de waarheid te vinden in Uzelf. Op het pad naar "binnen" vind ik steeds nieuwe dingen, die zich toch steeds niet  in een ervarings hypothesche laten passen!  Het is niets  bijzonders dat U zoekt naar een correlatie van licht en waarheid, omdat het nodig is deze zelf aan te boren, met een inductieve methode!
 • Francis Bacon namelijk, hij vertelde dat de kennis over de natuur ons het inzicht moet geven in de samenhang van de essentie van het natuurgebeuren, en haar zodoende moeten leren kennen. Bacon was overtuigd van de onvolkomenheid van onze zintuigen.  Bij de inductie gaat alles dan ook precies  tegengesteld aan die van het deductieve. Bij deductie gaan we uit van het algemene en eindigdigen in het bijzondere. Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! De gehele kwestie kan weldegelijk causaal worden aangeboden! Maar we moeten wel inzien dat de deductieve werkelijkheid niet voor iedereen is weggelegd, het bijzondere moet het brein causaal weten aan te spreken.
W {\displaystyle W} is de energie (werkfunctie) die nodig is om het elektron vrij te maken, niet om een wetenschapper van de causaliteit los te denken! Richard Feynman bracht de causaliteit van de kwantum debielen direct op orde. De Bacon tabel zou anders oneindig lang worden!  Zo voorkwam hij dat de plaats van de ervaringen de totale kosmos zou innemen! De Bacon tabel noteert de verschijnselen rond "warmte", die in de verschijnselen overeen komen zoals zonnestralen, bliksem, broeiend hooi, de vlam enz. 
 
Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren. En zonder een gedegen inductief onderzoek is er geen essentiele samenhang in de verschijnselen te brengen. Door "Het boren in mijzelf" was er een pas naar binnen te vinden.  
Toch is er bij Bacon nog een tabel, hij vertelt over de verschillende verschijnselen, waarin warmte in verschillende graden voorkomt, bijvoorbeeld bij een levend dier , na inspanning, bij ziekte, bij koorts, enz. Zo is er niet alleen de inductieve constatering; ......niet alle warmte is Aards van oorzaak, en de Zon bevat warmte. Nooit kan dan ook ooit iemand  de correlaties loslaten om het geheel in deze kosmos te overzien.
Ken de grote leugenaars, zoals de imbeciel Robbert Dijkgraaf! De echte erkenning dat het onderscheid niet te vinden is, het allemaal Eén is. Doch dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten, mag maar niet naar boven komen van deze waanzinnigen. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder  weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. En er zijn veel dingen waar we niets over weten, bijvoorbeeld de vraag over waarom we hier zijn, en we hier leven. De vraag rond de volledige intrinsieke aard van de menselijke zielepersoonlijkheid, deze aard is in elke mens gelijk. De uitbreiding van de kennis en de liefde geeft mogelijkheden voor verbetering van gedrag. En in de voorzienigheid zijn ze zondermeer de mogelijkheden tot bevrijding en alle herintegratie. Deze mentale activiteit, zowel in de eigen innerlijke en uiterlijke contreiën, leidt U tot de exacte kennis der dingen. Ten aanzien van de werkelijke aanpak hebben we geen andere middelen! De andere aanpak, daar kunnen we alleen in verzanden............ook  Frances Bacon kon niet tot een juist deductief onderzoek komen, dus uiteindelijk niet tot de bijzonderheden zoals ze "zijn" komen. En de krankzinnige wetenschap zal daar alleen bij blijven liegen........en een realisatie vanuit het subjectieve is nu eenmaal niet altijd mogelijk! Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen. Het positief handelen maakt alleen de echte herintegratie mogelijk! Bevrijd van alle vormen van het abnormale gedrag is dit pas mogelijk, dus geen enkel mysterie behoort onder tafel terecht te komen, de kenbaarheid van de natuur heeft zijn beperking maar ook de wonderen zijn zeer zeker mogelijk! Maar de wetenschap van de instellingen wordt doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt in een patroon van zelforganisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens, het is dus geen minuut een betrokken inductief onderzoek, de mens kan hier uiteindelijk niet tot het bijzondere komen. Het kan hier niet tot een essentiële  kenbaarheid van de natuur komen. De gestrengheid van de opbouw van het Godsbegrip van Spinoza en het dagelijkse inductieve onderzoek van Frances Bacon mag van de krankzinnige wetenschap niet voortkomen. De religieuze mens heeft dus totaal niets van de moralist, dus van de mens die moraal predikt, zoals de imbeciel Robbert Dijkgraaf! Dit terwijl  metafysische deel van de openbaring juist daarom de eenvoudig "dichtste benadering" is. Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......dan Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in. De correspondentie tussen Boyle en Spinoza heeft dus helemaal geen enkele waarde en zal deze ook nooit krijgen.  De empirie had toen al afgedaan, ook toen was het al waanzin. De inductiefase  werd toen ook al niet geaccepteerd.
Ik kan het U in wiskundige zin vertellen: ......
Zo Pythagoras en Euclides het neer gezet hebben.......
Want niemand heeft het recht; ......het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. 
Er is een gigantisch laf tijdperk gaande, dat onherroepelijk kan en moet worden vergeten,
doe het, want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!
De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling, is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren....... en ook de vrouw heeft haar ziel. En ook zij heeft haar mogelijkheden. Wij kunnen ons richten op elkanders essentie, dit vooral om alle lafheid te zien te voorkomen. We moeten de concentratie vinden om zich de mogelijke relatie te laten voltrekken. Dit om boven alle dierlijke instincten uit te komen.
Het vrouwelijke is de polariteit die de aanvulling van het manlijke is,  in de fase maarin het gezamelijk tot ontwikkeling kan komen. Het samenkomen onder de juiste voorwaarden veroorzaakt bij de juiste voorwaarden de volmaakte  vereniging van de twee. Daar bij komen zowel het mannelijke als het vrouwelijke met hun karaktieke hoedanigheid naar voren. Groots is de Goddelijke voorzienigheid en geborgenheid, die zeker mogelijk is! U moet begrijpen dat ook dit wonder niet minder wordt als je haar probeert te begrijpen. Geen van beiden kunnen ze namelijk uit zichzelf enig resultaat voortbrengen. En ik hoop toch op de volmaakte voorwaarden voor vereniging van de twee, ook in de toekomst en niet de waanzin van de debiel Robbert Dijkgraaf. Koud en lafhartig zijn de aardse lichamelijke verenigingen omdat de werkelijke inductie toch te samen met elkaar plaats vindt in de bovenzinnelijke wereld, de wereld waar de werkelijke wonderen er mogen zijn en begrepen worden. Het verleden van honderde jaren geleden wordt door tal van uitnemende mensen beschouwd als een octrooi om alle waarheden te bezitten, zonder een gedegen gezamelijk deductie onderzoek. De hele huidige wetenschap is na meneer Einstein zelfs alleen met al deze waanzin bezig! En na meneer Dijkgraaf zijn ze rechtstreeks imbeciel geworden! De denkbeelden  en opvattingen van God en Natuur moeten dan noodzakelijk van de onwetenheid en het daaruit voortvloeiend bijgeloof blijk geven
.
Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?
Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 50 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar is het mij niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf  weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen. De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen. Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart". Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.  Het zijn eigenlijk primitieve en eenvoudige dingen die een tot rijpheid gekomen mens uit zich zelf, zonder redenering en ook zonder het onder woorden te brengen, begrijpt of voelt. Het betoog heeft niet moeten dienen om gevoelens teweeg te brengen, maar om ze uit de verwarring van dwaalredenen te bevrijden. Indien het gezegde ongewoon of nieuw klinkt, is het door het warnet van lege redenaties waarin velen onzer tijdgenoten, misleid door slechtverstane natuurwetenschap, gevangen zijn geraakt. De ziekte van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon aan te geven! Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan. In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen. Zij worden de Paramita genoemd ..........
Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen! Maar het kan, de Goddelijke voorzienigheid is er voor aanwezig! De oefeningen zijn U, en ze zijn met rede en liefde te realiseren, .........dit om U van de echte vergissingen af te helpen. De ware seksualiteit zit daarom werkelijk boven de navel..........U moet samen de deductieve werkelijkheid weten te vinden, en dit begint bij de goede oefeningen. Daarna komt er een toekomst waarin die werkelijkheid veel beter naderbaar is, voor alle mensen, rangen, en standen.

PÄ�ramitÄ� ("Perfectie" is een term die binnen het mahayana boeddhisme wordt gebruikt om de perfectie van oefeningen te beschrijven. Deze oefeningen worden door Bodhisattvas gedaan om van Samsara naar Nirvana (verlichting) te komen.

Binnen het Theravada worden de Tien Perfecties gebruikt: (termen in Pali)

 1. In het Mahayana boeddhisme worden Zes Perfecties gebruikt:

 2. Dana paramita: gulheid, zichzelf geven aan anderen
 3. Sila paramita : deugd, moraal, juist gedrag
 4. Prajna paramita : transcendentale wijsheid, inzicht
 5. Ksanti paramita : geduld, tolerantie
 6. Virya paramita : energie, ijver
 7. Dhyana paramita : eenpuntige concentratie, overdenken
 8. dana parami : gulheid, vrijgevigheid, zichzelf geven aan anderen
 9. sila parami : deugd, moraal, juist gedrag
 10. nekhamma parami : afstand nemen, loslaten 
 
NARDOCUS FILOSOFUS
cbs