Hoofdstuk 34 De algemene geestesziekte

De geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....een enorme banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 131 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!

Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basis-verlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen. Rizoom word dat in moderne bewoordingen genoemd.
Maar om zover te komen zal de dwazen de waarheid moeten worden gezegd. En volgens mij stoort iedereen zicht het meest aan de "wijsbegeerlijke weg", en de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd. Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op.
Het is in ieder geval niets bijzonders om introspectie te plegen en enige verantwoording af te leggen wanneer men op een hoger niveau van denken wil aanbelanden. Het geënsceneerde hoort bij het spel nooit bij de werkelijkheid, en voor de oefening in het spel, moet het spel ook oprecht uitgespeeld worden! Waar leert een mens van, stelt U de vraag nog maar een keer! Maar als ik de vraag niet aan kan dan stopt het, niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. Maar de algemene dwaas die aan N.P.A. (De algemene geestesziekte) lijdt, herkent en erkend deze geestelijke vrijheid niet! Maar niets is prettiger als in dergelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Voor die genen die aan N.P.A. lijden kennelijk wel.

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?

 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....


 
Ja, en dan zitten we toch nog met de computer, ......... Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men de voorspelbare teksten produceert, die ver en ver afstaat van de nodige assistentie!
 Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen. Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen. Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als die nu is aan de algemene ziekte lijdt? En als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 Maar zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!
Maar enig affectie kan er buiten de werkelijkheid niet bestaan!

Het denken in dit heden is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken, En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn! ( En geven ze U toch maar weer een miljoentje daarvoor? Of blijven de bazen van de globale economie alleen onkwetsbaar en rijk).

En U wist het nog; ....Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos!

Dat zou toch een oneindige chaos moeten geven, terwijl geliefden daar steeds weer anders over kunnen denken! Het is hier alleen een chaos maatschappij! ‘We leven in een tijdperk dat waarschijnlijk uniek is in de wereldgeschiedenis, een tijd waarin de wereld... de oude waarden ziet instorten... Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’

 
Antonin Artaud (1938). Het theater van de wreedheid

Het best mogelijke advies kan alleen in een dialoog tot uitdrukking komen, Dat betekend dat het blabla demon uit het theater wreedheid verboden is. Simpel gezegd, het is ons niet gepermitteerd haar te gebruiken. Er is slechts één enkele uitzondering op deze regel, U moet de mystiek rond het demon door en door begrijpen, dan pas mag het woord demon over Uw lippen komen. Iemand demoniseren is namelijk ontzettend wreed. En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen!
Ik leg dus zonder meer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Maar alleen zo kan U een juiste boodschap gegeven worden,  met het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt. En het is heel duidelijk, de levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar het voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. Dat is de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht!
De nieuwe oriëntering zal ons daardoor volkomen natuurlijk voorkomen, de kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.

Laat ik U nog eens vertellen hoe ik deze maatschappij heb ontlopen, wat mij het meest helpt; .... is dat ik een spiegel voor iedereen kan zijn, door mijn natuurlijke verlegenheid kan ik afstand nemen van de meest emotionele en sentimentele drijfveren. De knooppunten in dergelijk netwerk liggen zeer diep verborgen, en zijn daar door zeer sterk en enorm ingewikkeld. Ik stel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, vrijwel niets anders, dat brengt deze diepe natuurlijke verlegenheid met zich mee. In alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring. Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze hoe u de Rizoom bij U verwezenlijkt is aan U zelf! Maar laat U niet opneuken door een stel dwazen, die zich al 131 jaar als een stel idioten hebben gedragen! Het is ongetwijfeld zo dat ze een andere houding nodig hebben t.o.v. de totaliteit.

Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders! En het komende academische jaar lijkt mij een goed moment om direct wat arrogante wetenschappers en zelfs prijswinnaars en Nobelprijswinnaars te ruimen, met als eerste de voorzitter van de KNAvW. En de tweede heeft het heft in handen van de TU in Tilburg. En de derde is de baas bij het KNMI. Ruimen maar jongens, anders komen nooit van dit drama verlost! Alle Nederlandse instituten zullen moeten worden doorgelicht.
 Al het narcisme, perfectionisme, en zijn arrogantie is vergeefs, ....het is een uitstalling van onwijsheid en domheid. Vooral op de ogenblikken dat het om de wezenlijke communicatie gaat. Er is nauwelijks een antwoord op te vinden als je niet van elkaar houd!
Een leider is alleen maar leider als hij de luisteraars in de wortel van hun wezen weet te treffen door hen een nieuwe blik op zichzelf te gunnen. Precaire situaties kunnen dus nooit door politici worden opgelost, noch door een ander intellectueel wezen. Geef ze die kans dan ook niet, .......131 Jaar is al genoeg geweest, vind U ook niet! Het theater van de wreedheid kan over een jaar al verleden tijd zijn!


 
Ik ga U het nog enigszins anders vertellen, kent U deze figuren, 
Ruim ze op, ze zijn alleen maar goed als putjesschepper.
 
Het is een universele wet - intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogant ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt "
Aleksandr Solzhenitsyn --

Let wel, heel de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid, veroorzaak een immens geestelijk en lichamelijk probleem. Een probleem zo groot dat de mens er aan ten onder gaat als we zo verder gaan.
Wat is namelijk het geval; ....Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gamma-hydroxy-butyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-amino-boterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!  Antonin Artaud heeft dus helemaal niets verkeerd gezegd als hij dit "Het theater van de wreedheid" noemt.


De doctoren vonden dit uit, maar begonnen als remedie de kunstmatige drugs toe te dienen, maar het stopte niet meer want al deze drugs werkten verslavend. En nu zitten we met verslavingen die elke remedie te boven gaan, zelf heel de wereld economie wordt beheerst door het drugs feest. Halleluja, ik ben wetenschapper en politicus en heb een ontiegelijke Januskop, en ik ben wereld vernietiger omdat  ik de wereld "Het theater van de wreedheid" heb gegeven!  De schade die veroorzaakt is, is immens, toch blijven de dwazen met hun krankzinnige leugenachtige verhalen komen, .... uiteindelijk zullen ze hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen, ....ik zelf werk al heel vaak in de stilte van de nacht of in de vroege ochtend, of laat de persoonlijke stilte maar over mij heen komen, om al die zieke mensen te ontlopen, .... Buiten de heel normale ambulante hulp om is de wereld namelijk compleet uitgedokterd, ik heb namelijk ook geen andere remedie meegekregen die verder gaat als de transformatie en de goddelijke genade. Het eigenwijze front dat deze wereld beheerst zal ook niets anders kunnen constateren, ....volgens mij heb ik genoeg gezegd.
Het verhaal wat voor ons wijsneuzen bij Cartesius begon kan zelfs wetenschappelijk definitief afgemaakt worden, en het is hoogtijd dat eindelijk te gaan doen. We moeten gezamenlijk "Het theater van de wreedheid" kunnen verlaten, ....


 
Is de mensheid nog te waarschuwen? Dat is voor mij de grote vraag!
Kennelijk niet; ....de lust om vrij te denken is totaal vervaagd.
Komt dat pas terug als ook de ambulante hulp totaal onvoldoende is,....
Ik weet wel dat voor de geest van broederschap en
 van heel het collegianten leger en alle grote Geesten
zwakheid een behoefte aan hulp en liefhebbende bescherming is,
niet een gelegenheid tot onderdrukken.
Zij zullen zowel de fysieke als de innerlijke noden
van de mensen verzorgen, van ieder mens al naar gelang zijn behoefte.
Het bewustzijn van deze innerlijke eenheid,
de erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
is de ene zekere grondslag van Broederschap,
van heel het collegianten leger; ....
en met uitzondering van dit is al het andere breekbaar.

De geestesziekte N.P.A. is algemeen, ze bederft alles.
Dacht U dat de Goden dat niet wisten?
Vandaag, op deze dag kan ik het totale verhaal geven.
Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven; ....
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
Haar eigenwijsheid staat de mens nu compleet in de weg!
En dat terwijl erkend en herkend kan worden dat ; ....
het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!


De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!


 
Nardocus Filosofus


Het best mogelijke advies, zo kan ik ook stellen, kan alleen in een dialoog tot uitdrukking komen. Dat betekend dat het blabla demon wat de dwazen verzinnen, met al zijn wreedheid verboden is. Simpel gezegd, het is ons niet gepermitteerd haar te gebruiken. Er is slechts één enkele uitzondering op deze regel, U moet de mystiek rond het demon door en door begrijpen, dan pas mag het woord demon over Uw lippen komen. Iemand demoniseren is namelijk ontzettend wreed. En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! (De dialoog tussen huwelijkse partners is ook existentieel, maar het huwelijk kan "geheiligd' worden, als het dit existentiële beginsel overstijgt)

Maar weinige theologen hebben en hadden de moed dit recht te aanvaarden, ze gaan er prat op zieltjes winners te zijn. Maar deze winst is maar zeer relatief als je de mens niet kan bevrijden van zijn demonen, heel simpel omdat je de moed niet hebt om de narcist en de perfectionist  op zijn gedrag aan te spreken. De "bemiddeling" als therapie bestaat niet eens meer, vele relaties vallen om in manipulatie, egoïsme, en tegenstrijdig gedrag. En arrogante volk noemt zich de ene keer professor en de andere keer nog doctor ook, terwijl het notoire leugenaars en kwezelaars zijn.
Het is de mens zo ongeveer verboden een commentarist te zijn, de moderne rationele wereld wil al 2400 jaar niet herinnert worden aan haar falen. De Platonische driedeling is er, en daarmee heeft men het recht om God in alle vrijheid te dienen laten vallen. Men filosofeert wel, maar stelt U nu is voor dat de wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........De noodwendige driedeling van Plato heeft een werkelijke driedeling veroorzaakt in de maatschappij; ....deze driedeling is een farce gebleken.

 
  • De verdeling in zij die ideeën hebben,
  • en een type mens dat ze heeft, en
  • een leidsman die ze mag beheersen "als een waarheid" 
heeft ondertussen nergens ons bestaan kunnen ondersteunen, al 2400 jaar niet. Na 2400 Jaar zullen dan ook de pogroms de academici zelf gaan treffen. De ongeschreven leer van Plato is onjuist gebleken.

Terwijl de regel rond dialoog heel duidelijk is, alleen waar een gemeenschap of gemeenschappen bestaan, kunnen zich voorstellingen van gedeelde waarden en normen ontwikkelen, concepties van wat goed en kwaad is en alleen daar kan daarover ook in politieke zin zinvol onderhandeld worden. De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd. Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, als men weet dat het blabla demon met zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG, in een losgebroken demon dus.

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
In de Phaedrus (275 d-e) geeft Plato te kennen dat het vastgelegde geschreven woord een slecht substituut is voor het levende gesprek tussen mensen. Niets belet dit te zien als een algemeen ervaringsfeit, maar het is ook mogelijk er meer achter te zoeken.

Dit is waarom  ik mij ook wel eens "De Commentator" noem, de enige die "Moeder Teresa" nog ergens achter in de woestenij die het huidige denken van de mens is, nog heeft weten te vinden. (En werkelijk in het diepste van de nacht aan mij verscheen)  Maar let wel, het enige wat ik voor U en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, daaruit bestond vroeger dan ook mijn verhaal.


 
                
De huidige Vader en Moeder van deze Aarde, en dat weet ik zo zeker als twee maal twee; .... vier is

Het vreemde in de filosofie kwam al 2400 jaar geleden mee met Plato! Maar de Finale van dit drama in wetenschap is pas door Antonin Artaud in 1938 met "Het theater van de wreedheid " beschreven ........de nieuwe wereld is allang begonnen, alleen de knotsgekke en volkomen krankzinnige academici doen nog steeds niet mee!

Gedurende het grootste deel van haar geschiedenis is de Academie gewijd aan het toelichten en verduidelijken van met Plato geassocieerde doctrines die in de dialogen niet waren uitgewerkt. Deze 'ongeschreven leer' van Plato werd "blijkbaar" (zo zit de krankzinnige academische dialectiek nu eenmaal in elkaar) aan zijn opvolgers doorgegeven en dit is ons nu vooral bekend dankzij het werk van Aristoteles. Maar Socrates had de academici al zeer duidelijk de wacht aangezegd, ......met de trant van prijzen is het uit! Die krijg je van mij ook niet meer te horen. Ik zou het trouwens ook niet kunnen. Wel ben ik bereid de waarheid te zeggen, als ge dat wilt, op mijn manier, maar niet in de trant van U, ik wens mij niet belachelijk te maken! Maar deze happening onder de huichelaars en leugenaars, die al 2400 jaar duurt, is Nu gegarandeerd voorbij. Als we zo verder gaan dan tuimelen we alsnog de afgrond in!

U zal begrijpen dat deze farce aan geen enkel mens voorbij is gegaan, maar het is hoogtijd dat we hem weten op te heffen!  Alleen het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist is de basis voor alle geestelijke collegialiteit, er is niet anders....we zullen wel moeten veranderen ten opzichte van de totaliteit!
Slechts zo is "Het Laatste Heil" wat ons wacht, op te halen!
Er is in het theater net als in de pest een soort vreemde zon;........
een abnormaal intense glans waarin het voorkomt alsof al het moeilijke en onmogelijke plotseling ons normale element worden. (Antonin Artaud, "Het theater en de pest", 1933. In: Het theater van de wreedheid, p. 30) De getuigen en de geschiedschrijvers van het naoorlogse...........
DE INTREDE VAN ANTONIN ARTAUD IN BELGIË (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/268046942_DE_INTREDE_VAN_ANTONIN_ARTAUD_IN_BELGIE [accessed Apr 19 2018].
Artaud wilde terug naar het mysteriespel om zodoende de oerangsten en oerdriften van de mens zichtbaar te maken.
We kunnen ons niet langer alles onder druk van de algemene geestesziekte laten begaan!

 
Getekend; ....."De commentator"