Hoofdstuk 28 De nieuwe Wereld

De nieuwe Wereld, hij komt: ....En zeer onterecht werd en word gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!


 De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

Er is dus een verband tussen Ideeën, het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........

“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. (Emmi Pikler / leo van den haak)


En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op! Althans ik heb niets te eisen nog te willen, ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf, doch het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen.
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant. Zij zijn mijn aller grootste getuigen, zij zijn het die zich op de meest oorspronkelijke kracht beroepen. De rest is een wetenschappelijk drama, want ze beroepen zich op theorie.

Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.


En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen, zelfs niet als U het vindt; ..... "Het leven is slopend mooi", iets wat velen Altruïsten met U vinden. Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego. 
Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek, maar de Mens is wat hij doet, niet wat hij als nog heeft begrepen met zijn materiële ego, je wordt in het heden in deze kosmos niet meer gezien als je deze mening hebt. Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. 

Het bijzondere van alle altruïsten is dat ze vinden dat het leven ophoud, terwijl wij het voor ons die de wet hebben leren kennen, het zeer duidelijk is dat niet het leven vergankelijk is, maar juist de kunst tot existeren ofwel de kunst te bestaan. Ieder Wezen in deze kosmos heeft zijn identiteit, ze kan onmogelijk vervangen worden door het materiële ego, .....en samen zijn we in staat te bestaan. En in alle tijdperken van de geschiedenis is heel gewoon de zelfde mens aan het woord, die bezig is met zijn bestaan, hij heeft niets aan altruïstische en atheïstische onzin. Hij is de mens met zijn eigen identiteit, klaar ......waarom zou je hem steeds in verwarring willen brengen?
De rest is heel gewoon dwaze wetenschappelijke hoogmoed, die er onherroepelijk mee zit dat een normaal mens vrij gebruik maakt van de liefde en de rede! Wat hem rest is de moralistische dwang, die men laat uitvoeren door politici, meestal voorzien van een vreselijke en krankzinnige Janus Kop. ( U begrijpt het hopelijk, ik moest dit hoofdstuk wel aanscherpen, mijn excuus daar voor. )


Daarbij komt een drama, want zo als taal in het heden gebruikt wordt,
hebben we als normale taalgebruikers totaal niets te maken met theorieën of hersenspinsel`s, of een mengsel van die twee, maar met verslagen van waarnemingen, het boek of het werkstuk, of het citaat, is een uiterst zwak verslag van facultatieve waarneming.
Want de huidige taal kan op de religieuze of ideologische monistische faculteit enkel gezien worden als de fundamentele ideologie, en kan dan op geen enkele manier de tijdloze uitdrukking`s vorm zijn, wat uiteraard niet acceptabel is voor een echte taal.
Toch wordt de huidige taal steeds weer op deze meest zwakke ideologische manier gebruikt,
het barst kennelijk van de ideologen op deze wereld, ze hebben de taal niet nodig in zijn meest nuttige uitdrukking`s vorm, zoals ze in oorsprong bedoelt is.
Sterker nog, de ideologen hebben de taal verkracht tot een farce, de ideologie maakt de splitsing tussen spontaniteit en bewustzijn, dus voor bewustzijn zou taalloosheid noodzakelijk kunnen zijn.
Nu is dat natuurlijk niet waar, we moeten ruimte laten voor twijfel en dus voor vragen om het leren mogelijk te maken. Maar door al die ideologie worden de mensen die werkelijk wat te vertellen hebben als maar stiller!
Wat moet je er mee, met al die ideologie? Al die ideeën maar gaan onderzoeken en de rest op deze wereld maar vergeten?

Maar let wel, voor geluk geldt hetzelfde als voor waarheid: je hebt het niet altijd, maar het zit plotseling in je. Dus plotseling wordt de taal voor elk mensenkind een geluk, ze krijgt een manier om zich uit te drukken. En zo is er in ieder mens de opkomst van de tijd en de taal, we kunnen onze geschiedenis gaan beschrijven. Alleen de ideologen doen steeds een uiterste best het geheel uiteen te laten vallen. Zo komt men tot de ene ideologische leugen na de ander, tot de leugens vrijwel de gehele geschiedenis omvatten, ook die van jou.
We leven in de "Popper-tijd" met een oneindig corrumperen.
De taal heeft dan enkel nog een vergiftigde betekenis!
Het geluk van de taal is dus maar zeer betrekkelijk en mogelijk zelfs maar zeer tijdig, en mogelijk mag je zelfs van deze of gene ideologische gek niet het juiste zeggen.

Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van de leugen:..... “Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon. ” Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit. En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  .... 
Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u.
Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden, Sinds de krankzinnig Carl Popper! 

 
En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade juist daarom naast mij neer te leggen! Ja, ik weet wel hoe het zit, ik kan er over schrijven, maar......De boven wereld trapt daar niet in, ze zijn daar niet van lotje getikt. Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Niet de druk van de verdorvenheid die heerst in de huidige maatschappij. Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur" zoals Vondel haar vernoemde, op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....en de mens had inderdaad heel veel tijd nodig geboren te worden. Maar als kosmisch feit is zijn geboorte Nu een onherroepelijk feit, ...............zo konden, met de wet in de hand, daar boven niet langer wachten.

Ik weet dat U van mij nog enige achtergrond informatie verwacht, doch ik zal niet meer inlaten met enig Altruïsme en Atheïsme, voor mij is het meer als voldoende te weten dat ik geboren ben.
Wist U dat alle mensen voor 100% worden geboren als beelddenker, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen....er is nog geen taal! Laat staan de storende invloeden die we met ons Altruïsme en Atheïsme in het kind aanbrengen.
Wist U dat de nieuwe mens deze verworvenheid in stand zal weten te houden! En dat de nieuwe mens gaat ondervinden wat al eeuwen vast stond dat het zou gebeuren, de "Missing link" in de hersenstructuren van de mens, is haar al eeuwen en eeuwen bekend.  
Wist U dat we dus heel gewoon op een nieuw kruispunt staan in de menselijke evolutie, de kunst tot existeren ofwel onze kunst te bestaan, zal een enorme verandering ondergaan!
Wist U dat er niets is aan deze hele ontwikkeling om bang voor te zijn, God is liefde.
Wist U dat de Altruïsten en Atheïsten toch nog steeds met de meest onzinnige verklaringen zullen komen, alsof de nieuwe verworvenheden stoornissen en mankementen in de menselijke hersenen zijn.
Wist U dat de nieuwe mens gelukkig, zelfs werkelijk gelukkig zal zijn, ......hij denkt niet meer in woorden, maar in beelden en gebeurtenissen, ruimtelijk, driedimensionaal snel en ongeordend. Althans los van zijn materiële ego, doch dat is moeilijker uit te leggen, wat zoiets betekend. (Voldoende voor mij is dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon) Het is in ieder geval een dynamisch en woordloos denken.
 Wist U dat als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden die nooit zonder enig Altruïsme en Atheïsme zullen zijn, dan is het duidelijk dat dit "beelden denken" veel sneller en juister is als in woorden denken.
En volgens mij doe ik Cartesius eindelijk recht; ....'Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt.' Wow, wouw, pellens,.....
Wist U dat de Wereld nu al het Altruïsme en Atheïsme, het blok aan zijn been wat zoveel duisternis bracht, voorspoedig vergeten kan!

 
Kent U het verhaal van de zeven vliegen?.....
Er waren eens vijf vliegen die het niet eens konden worden over hoe een olifant er nu precies uitziet.
Een vlieg die op zijn rug had gezeten, zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote grijze vlakte waarvan je het einde niet kunt zien.'
Een andere vlieg zat op de slurf en zei; ....
'Welnee, een olifant is net een oude gerimpelde en snuivende kronkelslang'.
De derde vlieg die op een poot van de olifant zat, zei; .... '
Daar is niets van waar!
Een olifant is als een geweldige dikke, hoge boom, waarvan je de bladeren niet kunt zien.
'Daar moest de vierde vlieg om lachen.
Hij zat bovenop een wapperend oor van de olifant en zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote waaier.'
De vijfde vlieg zat op een van de slagtanden en roetsjte ervan af; .... '
Een olifant,' zo sprak hij, .....'Is zoiets als een lange witte glijbaan.'
De zesde vlieg had enige Cartesiaanse notie meegekregen en zei; ....
'Een olifant kan voor elk Altruïsme en Atheïsme zorgen, wat je mij maar vertellen kan.
Snap jij nu nog wat van deze Wereld.'
De zevende vlieg had enige rede en liefde meegekregen van zijn schepper en zei; ....
'Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie,
kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen
en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden. 


In de Verandering en zelfverandering van kinderen is er zeker de regel
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.
Carl Gustav Jung
 

 
Laat ik U helpen het laatste beetje verstand op te diepen; .....Het laatste verstand, we moeten het weer leren op te diepen, daar zijn dus een aantal redenen voor. 
  • In de Gnostische mogelijkheid zoals ik hem ken, kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van de Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, .....toch weet ik, vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Daarom ook moet U rustig en met vertrouwen beginnen. Daar toe heb ik dit hoofdstuk geschreven.

De remedie is in de methode ingebakken, als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.
De vele druktes heeft U helemaal niet nodig, ......want, als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem wel te pakken.
De vele druktes waar aan het materiële ego U onderwerpt, met zijn oordelen en veroordelen, heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Na zoveel eeuwen van beperktheid zou ik mijn mond maar is dicht gaan houden, er komt geen goed woord uit. Ga eerst maar eens op zoek naar het laatste verstand! En zet de rest van de rotzooi maar uit!

Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo, voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem, waarmee hij wat wil doen. Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,......maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen. De gek kan onmogelijk aan een zelfcorrectie toekomen, met al zijn dwaze theorieën. Er is geen theorie die een theorie kan valideren en populariseren. En deze theorie is als een hond die in zijn staart bijt.
En daar moet U dus eerst vanaf om een vrij mens te zijn. Dan lukt het U misschien ook in dat zaaltje te komen met het laatste gezonde verstand, of eigenlijk in dat zaaltje waar vanuit heel gezond en adequaat een nieuwe start, de eerste stap, in de nieuwe Wereld kan worden gemaakt! 

Ik laat U niet zomaar springen in het diepe, dat past niet bij mij ....ik weet als nog hoe U precies denkt. Ik heb gelukkig (voor U) nog net genoeg Hollands onderwijs genoten. En mijn onderwijzers waren voor mij extreem goed,.....ze hadden gelukkig "door" welke denkwijze ik hanteerde, en dat altijd. Volledig vrij van elk vreemd moralisme wat de meest vreemde fantasie in mijn toe zou laten, met de meest vreemde oordelen en veroordelingen als gevolg, om in een leven vol onzinnige druktes te vervallen.
Wist U dat dit vreemde en vervelende mij nog steeds onbekend is, en dat vreemde en vervelende daar doen we in de nieuwe wereld gelukkig niet aan! Dan is het dus ook nooit meer nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed op deze nieuwe Wereld. De mens zal los komen van alle vervelende en vreemde dingen die hij zijn mede mens ooit heeft aangedaan. Nog nooit is er een dergelijke belofte onder de mensen ontstaan, maar in de nieuwe Wereld zal hij worden beleefd.
De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over, hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn! De huidige keuze is al ontzettend moeilijk en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs" en daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego, dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn! Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld, en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )

 

 

Altijd werkte en werkt het hele Collegianten leger naar de geheimen der natuur, vol ontzag voor God en ze bewaarden hun kennis in cijfers - en heilige talen. Nu is er een raar leger wat werkt met zijn materiële ego, om het slijk der aarde, de wetenschapper van nu betreedt zijn laboratoria slechts om kennis om te zetten in dat slijk der Aarde.  
De eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden, deze eed is Heilig! En ze zullen allerwegen daar voor boeten ....en "De Prijs" van de boete is zeer hoog, ze zullen moeten sluiten, ze krijgen geen voet meer aan de vaste grond.
Pythagoras, Anaximander, Nicetas, Heraclitis en Ecphantus, zij geloofden al in het ronddraaien en bewegen van de Aarde. Doch deze kennis is nooit  gepopulariseerd.
De schriftgeleerdheid geloofde toen al dat de Godsdienst ondersteboven zou worden gegooid, want door middel van de Godsdienst werd immers het gezag over de onwetende massa gehandhaafd.
Maar in de nieuwe Wereld is dat alles voorbij! Eindelijk komt de Geestelijke Vrijheid aan de beurt! Er staat ons een immense verandering in heel ons eigen existeren te wachten, de totale mensheid zal in deze thermen worden vernieuwd.

Meer bij Jan , ............maar Jan, de mens ontwikkelt zich van Z naar A en Kosmos van A naar Z, wat dit ook mag betekenen, ik weet het niet. Ik onderken als wezenlijkheid slechts het verloop van het geneste proces. De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. En als ik er dus hoofdpijn van krijg, al dat gedenk, dan jij zeker. Waar menige gek zegt dat er een eindtijd komt, zeg ik dat het oneindig en schitterend mooi wordt, alle functies gaan tot oneindig.
Spinoza kwam tot deze wiskundige conclusie, en omdat de wetenschap bestaat, maar alleen om onze existentie te ondersteunen, werk ik hier ook mee. De disjuncte verzameling:.... wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En om tegen beter weten in, enkelzinnig te verklaren waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te vertonen. Alleen, hij heeft daarmee slechts de eigenzinnige enkelvoudige werking van zijn materiële ego doorzien. Liefde en rede bestaan voor hem niet! 


Wist U dat het woord God in de Hebreeuwse Priestertaal doodgewoon "Het geheim" betekend, ze kan even goed vervangen worden door de therm "Het grote Mysterie" zoals de Indianen het doen. Ik heb dit geheim 4536 Jaar geleden op schrift gesteld, toen ik nog woestijnvader was, en de grote lijnen heb ik hier opnieuw in deze 29 hoofdstukken op schrift gesteld. Maar Chief Joseph, de Chief van Seattle, doet het in de huidige tijd veel beter als ik. Ik was al terug gedreven tot in de meest ascetische levensstijl ( wat dat betekend mag U zelf bedenken ). Voor moeder Therese heb ik dit alsnog verteld, allereerst omdat we nu wel op het kruispunt staan, en wat er zal komen, en de zachte krachten gaan winnen op het eind! Kan ze rustig in de Hemel blijven, dat licht wat zij beloofd had te brengen, dat breng ik!

Dan naar het volgende; .....De mensen kennen elkaar al, via het materiële ego, wat ze nog slechts in deze benarde tijd hebben overgehouden. Preuts zijn ze omdat ze verder baar weinig hebben te bespreken. De ontmoeting staat nog steeds centraal, maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie. In de objectieve wereld kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf als je de ontmoeting aangaat. Zo zit het met de seks en de liefde in elkaar. Maar in deze tijd zijn het over het algemeen preutse toestanden en verpreutste ongevallen......het vele ego staat de werkelijke ontmoeting in de weg. Zo wordt ieder mens terug gedreven in een soort van ascese, bij ieder mens is de kastijding er op de eigen manier, daar waar hij of zij veel meer de kans heeft om werkelijk te leven. Den Vadern Ellefleur zit nog erg diep onder het aardse zand begraven! De persoonlijke moeilijkheden van man en vrouw zijn navenant! Het materiële ego is geen basis om een werkelijk huwelijk op te baseren, helaas! Het oplossen van de crises in de man-vrouw relatie zal doorslag gevend zijn in onze evolutie, ...........en de wal keert toch echt het schip, zo kunnen we niet verder en op een bepaalt moment zal dat ook niet meer lukken. Het materiële ego zal onherroepelijk ingewisseld moeten worden, voor "iets" wat nu nauwelijks meer mag bestaan.

Laat ik het U maar vertellen, Uw eigen zelfkastijding wordt in een genetische code beschreven,.....dat is de voornaamste code voor U, en de genezing ziet er heel anders uit als de wetenschap aangeeft. Ik heb hier mijn Egyptische verhaal en geheim al prijs gegeven, "De God van leven en dood" werkt volgens het geneste proces. De oplossing staat hier verder onder.........en dat is zeer beslist niet de oplossing van de wetenschap! Ze voert de druk op de mens alleen maar op..........haar volgen is het grootste drama ooit. Want veel mensen weten niet hoe ze zichzelf beter kunnen motiveren, buiten hun materiële ego om. In de materiële  wereld laat vrijwel niemand zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Een wetenschappelijke krankzinnige dwaas leert U zoiets niet, die denkt alleen maar aan de prijzen!

Hoe ze ook verder heten of willen worden benoemd, ze kunnen het niet, ze zijn er niet voor opgeleid. Dat is het huidige drama in deze maatschappij. En het duurt voort zolang ze de leiding in deze maatschappij toebedeeld krijgen van de krankzinnige politiek, met zijn etterbakken van Janus Koppen. Zelfs mensen die Tarot weten te beoordelen, kennen deze ontwikkeling niet, .......wat een drama dat werken met het materiële ego. Ze kennen de lotgevallen van de mens in de kosmos niet!

 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.

En het kind 
 leert in zijn eerste levens dagen het juiste!  Zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, iets uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.” Daar wordt dus ook de genetische basis tot een werkelijkheid gebracht! Openbaring en Geboorte gaan hier hand in hand!
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.

Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
Velen denken dat "De wereld" het kind alles leert, maar dat is heel gewoon niet zo...........

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie in alle verdere ontwikkeling! De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren! 


 Nu weet U pas waar over het in het echte gaat, naar waarheid verteld. Maar eenvoudig verteld, dit weten is net zo belangrijk.........wordt wakker, U mag leven in zijn volle genade, stap deze nieuwe Wereld met een gerust hart in. Zij die dat niet doen zal het nieuwe leven nog worden geweigerd, ascese en dood wacht op U, wie U ook maar bent of hoe U wilt worden benoemd. Laat het tot U doordringen hoe belangrijk dit schrijven is, voor ieder levend wezen op deze planeet! ( Dit is wat ik noem de DNA finale! Laat uw geestelijke vrijheid U niet langer ontnemen, U mag dit ook weten! Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Terwijl het leven zo mooi kan worden.)

 

Dit éne weten wij en aan die één ....
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.

 

 Henriëtte Roland Holst


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 

Nardocus Filosofus