HET EINDE VAN DE 10 voudige LEUGEN

Deze pagina is een keer door derden expres weggenomen............maar goed........het bracht mij tot dit tweede schrijven.
U moet weten; .........Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden! En de rectoren durven er niet tegen op te treden. EN DAAROM ZIJN DE DIGITALISERING VAN FOUTEN  DE GROOTSTE FOUTEN VAN DE WETENSCHAP GEWORDEN..........
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Wij hebben de grootste moeite het ''Denken en het ZIJN'' te verenigen. Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dat zal dus de manier moeten zijn, hoe te reageren.........en dat om de sublimatie in deze kosmos tot uitvoering te brengen. De sublimatie;....... ofwel de laatste stap van de mens, maar wel met GOD. Dan pas zijn de fouten achter te laten, ......de gekken willen slechts het punt van de gedrag's fout maken.
De wetenschap zal daarom zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........eindigheid en oneindigheid, zijn de belangrijkste begrippen uit de wiskunde. De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!
Zij plaatst slechts de leugen, maar bovendien; ..........

In Kant met zijn twijfel kan het ''cogito ergo sum'' van Cartesius zich niet anders als een idealisme betonen.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin, zo is het gevolg van deze werkelijkheid.
Een waarheid die wij makkelijk kunnen uitvoeren is het geensinds, nooit geweest zelfs ook niet. Hiermee werdt de wetenschap een leugen machine die geen waarheid kent..........en van deze kosmische sublimatie niets wil weten.
TOCH kent Spinoza ook de keerzijde; ....Als de tellende mens het tot het begrip oneindig kan brengen, zou hij het ook zo tot het begrip eindig moeten kunnen brengen. Dat klopt, er bestaat ook eindige functie, .......
De functie g gedefinieerd door g(x)=100 - 1/x wordt begrensd door het getal 100, Officieel zeggen we;...... we kunnen maken dat het verschil 100 en 100 - 1/x kleiner wordt dan het vooraf gekozen positieve getal epsilon (hoe klein ook gekozen) door x maar klein genoeg te nemen!

En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"! 
Er zit iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij, meer niet!

Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap, en de krankzinnige politiek praat haar na..........
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen! Dit wordt alleen wat minder als U weet dat een oplossing een bepaalde volgorde nodig heeft.
De ‘Ruimte is een door grenzen bepaalde plek.’ Ruimte wordt door ons dus gedefinieerd door grenzen.  De enige ruimte die wij kennen zonder grenzen is het universum. ‘Kennen’ is niet het juiste woord, want wat weten we eigenlijk van de oneindige ruimte ..........ze moet het stellen zonder een deugdelijke definitie van de wetenschap!
Heren krankzinnige wetenschappers, zal dit ook geen waarheid als een koe zijn?
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.
Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? 

Daarom wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
De elite zou ons dit toch op willen leggen, iedere dag............Het wordt zelfs geleerd op de scholen!
De emancipatie en medezeggenschap op welk vlak ook, is daar belangrijker dan de waarheid........
En de gekken stellen slechts hun prijzen, maar een prestatie leveren ze niet, .........
 • Ze willen een gedrag;..........dat noemen de leugenaars hoger opgeleid!
 • TOCH LEIDT DIT REGELRECHT TOT EEN ONMENSELIJKHEID! 
 • Want ze is de idealistische vertegenwoordiging tot het materialisme.
 • Dat met de leugen dat het denken opgaat in ''het Zijn'', uw geest heeft U gek genoeg niet nodig volgens hen.
 • Pre-conventioneel, gedrag is gericht op vermijden van straf, U moet zelfs de prijzen leren behalen.
 • Regels volgen uit gehoorzaamheid t.o.v. autoriteiten.
 • Goed is eigenbelang volgen. Regels volgen is eigenbelang, handig.
 • Conventionele niveau, het is de sociale erkenning door conformiteit.
 • Goed is de verwachtingen van anderen vervullen en loyaal zijn.
 • Goed is de wetten respecteren, zijn plichten vervullen.
 • Zo wordt het Post-conventionele niveau, zich richten op algemene morele principes vanuit het oog voor algemeen maatschappelijk belang of vanuit inzicht in de geldigheid van algemene morele principes.
 • Zich houden aan onderlinge afspraken en vermeerdering van het nut voor zoveel mogelijk mensen.
 • Goed is het volgen van autonoom gekozen, universele rechtvaardigheidsprincipes.
 • Wij kennen dus de ellende van de stijlloze buitenwereld, ..........toch is het  natuurlijk hem te vermijden! Zo is de zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk van het economische en politieke." 
 • Omdat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, maakt het in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel dat alles toch wel één is. 
 • Je moet hem vermijden daar waar de wetenschappelijke dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! 
 •  Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U altijd ontnomen worden.
Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden.........ik weet echter wel beter!
Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek.
Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 
Want de vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. En dat naar "Geslecht en karakter"  zoals ze is......De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen de door U bevonden ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam. Ik had het U al verteld, de hersenen werken volkomen anders als de meeste wetenschappers denken. 


Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële.
Dus ook niet van tekeningen! Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk, met de ''bewijzen''.....
welke " De Aardse waarden" weer redden uit het cynische relativisme, dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie, alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!

De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen, zodat zij,
al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden, als zij geen bewijzn heeft.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......En alleen de AUTISTEN krijgen dit essentiële onderscheid mee, dat maakt de autismen zo sterk!
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH......... in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven. en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.


We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant! Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het Gen dat Neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! Zo valt die afstand en de vertraging bij hem binnen ....Want zelf vind hij het niet zo om uit "Het  waanzin pakket van filosofieën en theorieën", die voor niemand gezond is, al 33000 jaar niet, te ontsnappen! Het waren de jaren van de "bijna eeuwige demorfie en dimorfie, die helaas niet te verslaan waren! Maar hoe moet dat nu als de mens zich alleen GENDER probeert te ontwikkelen? En hij denk dat alleen gedrag volstaat, maar dat is wat hem geen vrijheid levert. En omdat ik het accent van rede en liefde bij onze schepper plaats, kan de juiste boodschap gegeven worden, al hoewel dit voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. 

Mijn autisme is voor mij verreweg  het sterkste reticulaire systeem, met een sterkte ongelooflijk, ........
De krankzinnige wetenschap en politiek willen slechts hun gedrag.............maar hun doel is een leugen.

De leugen bestaat uit het tegendeel van het autisme,  met de kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme, maar bij hen bestaat vooral het beelddenken, wat hun denken anders maakt. Ze wordt vooral versterkt in beelden. Iets wat de krankzinnige wetenschap en politiek niet heeft, maar alleen weten ze commentaar te geven. Zoals de theorie terrorist slechts weet te doen. De wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men nog steeds alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden, maar zo zal de sfeer in een autisme nooit zijn! Want zo is de
 geestcomponent  zeer snel uitgedreven, maar volkomen ten onrechten. In het autisme is het goede inzien, maar er niet voor kiezen, niet mogelijk, laat U niet plukken, maar dat in een volledige malversatie, hou stand! Want sinds de krankzinnig Carl Popper, doen ze net of ze achtelijk zijn, want ze hebben hun theorieën, ..........en Niemand die zich de werkelijke eenhied wil realiseren.........die hebben wij, ondanks de problemen, wel! Want wij zijn op weg met de sublimatie.   En nog altijd de verdediger van het rationele en het liefelijke.........Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van het flatteuse :..woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; .....woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. U zal daar echter NIETS tegenkomen van wat tot de Goddelijke Voorzienigheid behoort!
Daarmee is voor hen de evolutie richting "De Eén" defenitief gestopt! Maar binnen een autisme kunnen deze problemen zich niet voordoen, vandaar de vooruitgang van de reden en de liefde..........
 • Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
 • Moeite met (onverwachte) verandering
 • Dingen heel letterlijk nemen
 • Eerlijk en recht door zee
 • Uitstekende detailwaarneming
 • Goed in analyseren
 • Niet graag over koetjes en kalfjes praten
 • Goed in het herkennen van patronen
 • Moeite met het bewaren van overzicht
 • Loyaal
 • Buiten vaste kaders kunnen denken
 • Perfectionistisch
 • (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
 • Nauwkeurig
 • Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
 • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
 • Hyperfocus
 • Talent voor specialisatie
 • Voorkeur voor een op een-contact
 • Tragere informatieverwerking, maar ze is niet aan het gedrag gebonden.
 • Een Autisme is gebonden aan het wezenlijke, kan zich niet ''Gender'' ontwikkelen.
 • De kosmische pragmatiek is één grote abstracte belofte, en dat in alle dimensie,
  en niets uitgezonderd, er is geen mooiere belofte te onderkennen!
 • Dit is allemaal waar, maar ook het hebben van de autismen als kenmerk.

Autisme-kenmerken komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor. Zo vinden veel mensen het prettig om vaste routines aan te houden of om zich langere tijd intensief met één onderwerp bezig te houden. Ook problemen op sociaal gebied zijn veel mensen niet vreemd.
 Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan. Werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.

En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een ENORM probleem..........
Dankzij de Goddelijke auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat! En dat is alweer iets wat de krankzinnige wetenschap niet kent, noch erkend of herkend.
Doch als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
Want ; ........In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ...... het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, anders zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven kunnen worden, die de Goddelijke auto-reverse altijd brengt in zijn volle abstractie. Autisten kunnen dit meemaken, dat is hun kenmerk.

Een diagnose autisme krijg je pas als deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk of voor grote problemen op levensgebieden als werk, vrije tijd en relaties. Maar als je haar meester bent, heeft ze een enorme sterkte, ongelooflijk, die velen niet willen begrijpen, noch herkennen of erkennen.

Want toch is de mens niet alleen maar wat we zien of menen te zien. Hij is altijd oneindig veel grootser en diepzinniger dan ons beperkte oordeelsvermogen ons laat geloven. Hij heeft nooit zijn laatste woord gesproken, maar be­vindt zich altijd in een wordingsproces, met de moge­lijkheid om als mens rond te komen en via de crisissen en beproevingen in zijn leven innerlijk getransformeerd te worden.
Feitelijk zijn Wij hier om te profiteren van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden:.........
namelijk om Verlicht te worden, om deze New Age term te gebruiken, wat in wezen betekent ‘Bevrijding’, ‘Verlossing’ of ‘Verheffing’ zoals sommige oudere spirituele tradities dit noemen.
Het is dus tijd om belangstelling te tonen om te leren van de mogelijkheden die zich nu aanbieden tijdens deze trans-formatieve overgang op deze Aarde.
Een leereffect dat alleen kan worden ontvangen in onzelfzuchtige overgave aan het Doel van de goddelijke Geest.
 De hebzucht is haar onherroepelijk fataal. Ze weten de Goddelijke vrucht niet goed te dragen.
Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring!
Zonder de actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet? Zet de arme leugen, die niet te handhaven is in alle aardse- gebondenheid, direct weg!
Het is wat de materialisten als grove geschut inbrengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

En het einde van ons dualisme...........de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!
De cruciale aanvulling komt uit ....Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd! En de verzoening is dus een noodoplossing..........heeft U het weleens zien slagen?

Wanneer het Christusbewustzijn weer terugkeert op Aarde, wordt een zeer bijzondere kans voor bevrijding geboden aan het hele menselijke ras, ze staat namelijk los van elke leugen. Maar zo’n zegen kunnen we alleen ontvangen als wij hiervoor klaar staan, als we alles kunnen opgeven dat ons tot dusver niet heeft kunnen leiden tot bevrijding;....... om alles los te laten dat niet heeft gewerkt voor Heiliging.
Dit om alle ideeën, hoop, verlangens, overtuigingen en overwegingen over spiritueel leven op te geven om daarbij de weg vrij te maken om eenvoudigweg de Genade die ons wordt aangereikt te kunnen ontvangen, zodat wij uiteindelijk Geheiligd kunnen worden en goddelijke Voltooiing kunnen bereiken.
Voor vele ‘spirituele’ mensen schijnt het tegenwoordig niet zo eenvoudig te zijn om dit alles op te geven, met name voor diegenen in het Westen die door hun lang gecultiveerde intellect het gevoel hebben zo veel te ‘weten’! Maar Hoe meer we ‘weten’, hoe minder we zullen groeien.
En al de leugens worden namelijk onder een ellendig grof insigne gebracht..........ze heeft geen enkele minuut gewerkt, nooit!
Onder deze signatuur volgt er een hele lange periode van vallen en opstaan en daardoor een enorm lijden op het fysieke vlak.
Daar zullen al diegenen doorheen moeten die er niet in zullen slagen om profijt te trekken van de mogelijkheid die dit tijdperk ons geeft. Een mogelijkheid die ons nu wordt geboden, maar wel één die zijn beperkingen kent in tijd. De tijden veranderen nog al eens onder de druk van macht en geweld!
Misschien is de relatie tot de dood nog nooit zo pover geweest als in deze tijd van spirituele dorheid, waarin de mensen, in hun haast om te leven, het mysterie uit de weg lijken te gaan. Ze beseffen niet daarmee een essentiële bron die het leven smaak geeft, droog te leggen.
En daarmee moet de gewone mens dat weer presenteren wat aan het bewust­zijn ontsnapt is, haar opnieuw ‘present’ maken: .......
het is dat wat ligt achter de dingen en de tijd, de kern van angstgevoelens en hoop, het lijden van de medemens, de eeuwige tweespraak van het leven met de dood. En daarom is er niet met geweld aan te ontsnappen..........Dat is slechts de wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, dus van alle affectiviteit vergeten!

De normale " Ethische Heiliging" is er niet mee te bereiken.
Zij levert nooit de vrijspraak op, die binnen een geordende Maatschappij zal moeten bestaan!
Zij is dus evenwel noodzaak binnen een seculiere geordende maatschappij.
Elke simpele ziel zal begrijpen dat we aan deze leugenachtige signatuur een einde moeten maken!
De "geestelijke score" op dit vlak is nu namelijk nul komma nul,
dat is de score dankzij de krankzinnige wetenschap en de politiek.

 Het N.P.A blijft de ziekte van de blanke met het genormeerde gedrag .....Hun "natie" kan niet anders als heel verkeerd opgebouwd zijn, de confiscatie van de waarheid, de onttrekking van de waarheid aan het verkeer of wel de verbeurdverklaring  van de waarheid is een "aandoening" voor het Aardse web., en wat je het web aandoet, doe je jezelf aan. 
Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. Hun confiscatieve instelling en institutie ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Maar let wel; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."
Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj

Zij die zich dat bewust zijn, weten waarom de nieuwe mens komt.
Wie weet dat hij dyslectisch is, dus weet van zichzelf dat hij niet expliciet leert, hij heeft een serie hersenproblemen zomaar even niet meer nodig! 
De darwinistische verklaring die berust op toevallige fouten in de reproductie wordt daardoor de meest krankzinnige en ongelukkige van de krankzinnige wetenschap! 
Wij weten het namelijk, het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
Dat maakt dat we het oorspronkelijke in de weergave moeten terug vinden!
Dat valt niet mee, een deeltje wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand.
De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
Toch kan "De Hemel op Aarde" hier de praktijk worden, want onze schepper rust niet voordat hij alles in allen is.
Niet het DNA is van belang, maar hoe we komen aan een juiste weergave!
En dan vinden we ook een zekere geestelijke score terug, .......
echter als het ‘ik’ identificeert en dus slechts dienstbaar blijft aan het zelf, zal er altijd competitie uitbreken,
en is er sprake van hebberigheid, angst en zelfzuchtige verlangens plus een neiging om ontsnappingsroutes voor het zelf te zoeken.
En zij die emanciperen vinden dat ze de zelfde ontsnappingsroute nodig hebben, aan blok!
Wanneer een man doorgaat voor zichzelf te blijven leven, zal hij ernaar streven vrouwen te  ‘gebruiken en misbruiken’, in een poging om zijn innerlijke spirituele verlangens door seksuele lust en dominantie te bevredigen.
Zo wordt het totaal "Gender", er dus alleen maar ziekelijker op.......
de essentiële oorzaak van ‘het gevecht tussen de seksen’: .......
is onwetendheid over de juiste relatievorm en over het juiste seksuele Doel.
Dit doet aan hen die op jonge leeftijd de Goddelijke liefde hebben gekend,
vreselijk veel pijn.

Want het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:......
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden.
Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn.
Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar,
die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet!
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven,
daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering.
Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.

Nog steeds is de vraag, wat voed ons?
Voor "De groten van Geest" zelf is dat geen vraag, voor hem is er alleen een verwisseling van leven. Maar voor de krankzinnige westerse wetenschap is dat helemaal nog geen realiteit. Ondanks dat ze de waarheid van de singuliere punten al onderkennen in hun theorie. Doch U weet het, ze blijven hangen, het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkel demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken.

Het toeval wil dat ik de fysische wetenschappelijke beschrijving van het gnostische proces wel kan leveren, en ik zal dit dan ook in deze "spreekbeurt" dan ook doen.

Welke invloed heeft de bla-bla wreedheid op het ogenblik? In onze ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.

Dus ik heb toch geen andere keuze als wetenschappelijk ter zaken te komen, het Heelal heeft zijn singuliere punten, zelfs de kwantum debielen geven het toe! Hoe ver strekt de ruimte zich uit? Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is. En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte – die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent – altijd hebben bestaan. Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, bijna alles! “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. Halton Arp heeft ook van de kwantum debielen gelijk gekregen! En de debielen weten het zelf niet eens!

 ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De debielen hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.

Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkeld door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en dat is ook niet nodig: in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig. Die kan je ook nooit krijgen stel debielen, dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er een mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.

De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie`s daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.
Als de mens zijn eigen zijnsleer naast zich neerlegt, zal het wachten zijn op de mens die dat niet doet, ........de nieuwe mens!
En dat omdat als hij het bestaande wil wijzigen, de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.

Maar alle mensen beweren dat de ruimte, hoewel ze niet-oneindig lang geleden tot aanzien kwam en met een eindig tempo uitdijt, op een of andere manier oneindig is geworden – en hoewel ze oneindig is, lukt het haar toch te blijven uitdijen! Uiteraard gaan de oerknal debielen op standpunten staan waar ze niet op kunnen staan, en U moet natuurlijk weten, die hogere logica komt hen niet toe, daarvoor zijn het debielen die niet over de juiste verstandelijk systematiek beschikken! Het is in die zin al jaren zo dat het onnodig is tegenovergestelde opvattingen te onderzoeken. Dus alles wat de krankzinnige wetenschap heeft geproduceerd kan rechtstreeks in de prullenmand, het is duale wartaal.

Om problemen met het oerknal model op te lossen, besloten theoretici begin jaren 80 dat tijdens het eerste tien-miljoen-biljoen-biljoenste deel van een seconde na de oorspronkelijke explosie de ‘ruimtetijd’ een periode van supersnelle ‘inflatie’ onderging waarin hij biljoen-biljoen-biljoen-biljoen (1048) keer zo snel als de lichtsnelheid uitdijde, en uitgroeide van een nietig puntje tot een omvang van meerdere honderden miljoenen lichtjaren in doorsnee. Dan remde hij plotseling, op een of andere manier, af en ging in een rustiger tempo verder uitdijen. Niemand kan ontkennen dat oerknal-aanhangers een zeer rijke verbeelding hebben! Maar de gnosticus weet uit ervaring dat hij zijn gnostische nouminale moment heeft en je op het singuliere punt van de wetenschap gewoon niet kan staan!
Alle varianten van de inflatie theorie doen één toetsbare voorspelling – dat protonen uiteindelijk moeten uiteenvallen. Maar tot nu toe heeft geen enkel experiment zo’n uiteenvallen gemeten. Het lijkt niets uit te maken – de oerknal theorie wankelt voort. Het heelal is als geheel eeuwig, zonder begin of einde, en daarbinnen doorlopen planeten, sterren, Melkweg stelsels, enz.., steeds terugkerende cyclussen van geboorte, evolutie en dood. Of heren krankzinnige wetenschappers, wilt U het gegeven van de singuliere punten met hun oneindigheid alsnog ontkennen?

Maar U weet het, de wetenschapper die zegt dat hij/zij het objectief bezien heeft en het weet, kan daarna in een volledige geval van absentheistische schizofrenie vervallen. De eigen zijnsleer blijkt hem ontgaan!

Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft U gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten!
En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen. En dat is de ziel die de wezenlijke bezinning en de juiste intrinsieke motivatie kent. 
Waar hij nog altijd zijn normering laat ontstaan!
Alleen in die ziel zijn er aanpassen van impedantie 's, dus binnen onderliggende verhoudingen van het 'natura naturata'  mogelijk.
Dan is er een mensenlijkwezen dat luistert naar de zekere rationaliteit die elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos overheerst!
Dat is zoiets als de wet van de werking van de ziel in jezelf toelaten.
Zij toont U op deze manier de reflextie (of noodzakelijkheid) in Uw "Zelf",
Alleen zo kan zich een zekere rationaliteit in de Geest ontwikkelen!

Dan pas durf ik "De Wet" wiskundig zo voor te stellen, ..... tot in zijn polariteiten.
Stel Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1

We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Elk onderdeeltje in deze kosmos wordt gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand (Ernst Mach),
“I... a universe of atoms, an atom in the universe.” deze uitspraak van Richard Feynman, ........
Het is voor mij de meest duidelijke uitspraak dat hij de kosmos volledig begreep!
Het is de andere manier om de 'natura naturata' te verwoorden!
Zij zijn mijn getuigen, en dat zouden ze ook voor iedere wetenschapper kunnen zijn! 
Ik kan er wel een theorie bij doen.... b.v. dat de standvastigheid van een veld het kleinst is als zijn snelheid nul is,......
maar deze "rustmassa" blijft relatief! Gravitatie of draaiing zijn heel normaal in deze kosmos!
Alleen de relatieve snelheid is beïnvloedbaar, maar dat kost allemaal weer energie!
Ook is er de vraag van proces en tegen proces, dat toch nog steeds slechts als weerstand beoordeeld kan worden!
Dat helpt dus allemaal niet! De dans van de theorie is onwaar gebleken!
Newton zei het al; ... “ik hoef niets te verzinnen.”
Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, ......
in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN.
Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen,
en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!
Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI ,......
Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
Het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Het is ook de motivatie die de mens, Mens doet zijn, als hij zich hier van zijn bestaanswijze bewust is!
Buiten dat, als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt een evenwichtstoestand gelden.
Daar kan de volle partiële-deelname dan zo gelden, ......
de primaire leugen zo ze in de theorie gebracht wordt, kan niet gelden!
De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor "zijn verslagen ziel". Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de krankzinnigen van geest.
DE VERSLAGENEN BEHEERSEN DEZE MAATSCHAPPIJ, MAAR NU ZAL DAAR ZEER SNEL EEN EINDE AAN KOMEN..............
omdat het in de dagelijkse praktijk al een problematiek is waar ze niet mee uit de voeten kunnen komen. Gedacht wordt nog aan een narcistisch karakter,  maar "De Mensen" die hieraan lijden worden volledig in beslag genomen door zichzelf.  
Daar er nog geen minuut een zekere rationaliteit naar boven wil komen.
De gnotische wet, ze heeft daarin tegen maar een enkel nouminaal moment nodig, ......
om tot manifestatie te komen.
Zo zij zullen zwichten, het zal jaren en jaren te laat zijn!

Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat de Kosmos laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn!
De huidige dateringen zijn daarom absolute onzinnigheden.
Er wordt gewoon aan zelfreportage gedaan , en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
Wetenschap is fysica bedrijven, .....
Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten.
Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.
En de werkelijke les laat al helemaal geen rituelen toe, wij zijn de ontvangende partij. 
Voor de fantasie van de idioten kan dan ook nergens een plaats zijn.
Waar ik dus altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
Nochtans geldt : De partiële regel [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .
En de crux daarin; .........Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo......
De wereld wordt maar eenmaal gegeven.
Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
Dat maakt dat we het oorspronkelijke in de weergave moeten terug vinden!
Er is maar één ding, de dynamische eenheid van alles openbaren,....
dus ook moet men moeite doen bij die waarheid.........
Anders komen we er niet aan toe ook maar enige fysica te bedrijven!
Dat maakt het vak relaties en structuren bij uitstek een vak over de basiselementen van de wiskunde.
De notitie's rond deze eenheid bevatten heel wat informatie, een gedeelte is essentieel.
Ik ben de man die deze essentiëlen vlot wil beheersen, daarvoor gebruik ik mijn leermeesters,
geen leugenaars aan blok..........

Eenheid wordt direct voelbaar (instantaan, ieder kind heeft het wel eens meegemaakt, en ik kende dit gebied al vanaf mijn geboorte, dat is het bijzondere van de nieuwe mens ) dus alé....wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt, is het alsof wij van een aparte straal afstappen.
Gewoon die straal die uitwaaiert vanuit alle andere stralen, in de zon zelf, van waaruit alle stralen gelijkelijk stralen.
Dus niet de straal die fantasten gebruiken, om hun leugens te perfectioneren, zoals de debiel Einstein begon!
Een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal.

 
Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... 
ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....  - Annie Besant -

We weten dat hun communicatie dramatisch slecht is........
 Ze weten niet waar een net mens zich voor dient te schamen.
En Google levert alleen programma,s met een niet te verwijderen filter voor geweld, seks en aanstootgevende termen.
De bredere zin van de synthese van het psychofysische, het gaat aan hen ontbreken. 
er zou slechts wat te kiezen moeten zijn, in een zekere veelvoudigheid........
Een tienvoudige preek van de krankzinnigen is niets bijzonders,
bij gevolg hou je een tienvoudige leugen over!
De Angst die je bij hen terug vindt, ze is niet van onze Schepper.......
 Met een overwinning van de geest is een nog nimmer achterhaalde diepgang te behalen.
Op grond van een natuurlijke neiging is het onmogelijk om aan al het andere vrede te hebben,
'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract is en dus onbepaald is.
....... met pure begrippen, laat staan met woorden'.
Ik hamert er ook op dat ook mijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot mijn ervaringswereld,
en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
De wil is in de wereld, niet erbuiten. ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........
alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk,
namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals ze bij de mens, op de dingen inwerken,
maar we moeten dus constateren, deze ziekte is die wil!
Mijn geluk is, dat als ik iets niet begrijp, ik altijd op de notities van mijn integere leermeesters kan terug vallen!
Zo doende ben ik deelgenoot in alle discrete wiskunde.
Echter, de rest van de wereld niet, ze hebben met de ziekte van de wil te maken.........
De krankzinnige politieke dieren moeten iedere dag opnieuw wat te zeggen hebben!
Maar ondertussen slaat het meest zieke euvel toe.........
We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische
en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen,
zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
Want ; ........In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
anders zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven kunnen worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.

Zo is het dat; ..... er geen maatschappij met echte wezens is die zonder het wezenlijke kan.
Dat maakt dat elk axioma juist gedefinieerd moet zijn, anders hebben we het niet over iets wezenlijks!
Let wel, daarom is het intellect niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe.  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt.
Men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Zo diep ligt alles van dit doen in deze materialistische maatschappij begraven.
Maar de kern van het Boeddhische gebied is; .... geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad.
En hoop dat U dit goed gaat begrijpen, hoe het met de genade zit. Leven is een doen, te samen met alle anderen, dat vergt een oprechte benadering, dat is veel meer als een leven waar de liefde regeert.
De kern van Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven.
Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind".
Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Bovendien heeft U recht op de waarheid! Ook die van Ernst Mach!

Wij weten ook dat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat ; ......
daarin voor een uitsluitend mechanistische, en dus theoretische causaliteit geen plaats is. Wij weten het ; .........
Het denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen.
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van.
Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
En het werd altijd iets wat de krankzinnige politicus wilde beamen, alsof er een waarheid gesproken werd.
Bovendien weten we dat ......
de keuzemogelijkheden om tot een partiële manifestatie te komen, komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren,
dat dit op alle fronten in het juiste handelen is om te zetten.

7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica

 
De natuurkundige denkt aan een verzegelde klok,.......
Waarbij een mechanisme verantwoordelijk is, ......
voor de resultaten die we aan de buitenkant zien.
De kennis is niet verkregen door uiterlijke studie.....
Het fundament van homo Universalis ligt daar waar hij,
de geestelijke Wereld vooraf heeft weten betreden!
Door moed, wijsheid, evenwichtigheid, matigheid,
en de werkelijke gerechtigheid, van liefde en rede.
Mocht U het niet begrijpen, er bestaan inertiaal stelsels in de Natuur!
Doch de waan van de natuurkunde zal het zelfde blijven helaas.
Volgens hen blijft de natuurkunde de wetenschap van de materie.
en haar wisselwerkingen, sapperloot wat een krankzinnigheid.

 
Afbeeldingsresultaat voor Leonardo da Vinci
 
Dit maakt dat in contemplatie er niet expliciet wordt geleerd,.........
Noch wil men de vooruitgang van de rede,
Ernest Renan stelt, weten is je aan God wijden,
Hij neemt deel aan de goddelijkheid,
in zover hij "particeps rationis" is, dus deel heeft aan de rede.
Wat wel degelijk de bedoeling van Homo Universalis is.
Want het grote onbewuste leren krijgt daar in tegen zijn ding.
En dat maakt vele executieve functies, die........
zonder ook maar een enkel probleem worden uitgevoerd.
Homo Universalis heeft dus werkelijk in deze Kosmos zijn gigantische ding!
Hij is het die het psychodrama (dat anders geen einde heeft) zal onderbreken.
In de cognitieve contreien van de hersenen vormt zich nu zeer snel de Nieuwe Mens!
Hij zal zeer snel van het spychodrama van de krankzinnigen weten los te komen.
De kosmische pragmatiek is één grote abstracte belofte, en dat in alle dimensie,
en niets uitgezonderd, er is geen mooiere belofte te onderkennen!

Als je uitgaat van standpunten, kom je uit op die beperkte lijn tussen A en B.  
En binnen deze denk kaders is er zelfs geen ethiek te grondvesten......
Maar zie in dat dit alleen in materiële zin kan. 
Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren,
als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem,
zal het instorten door onbalans en inefficiëntie.
Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. 
Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
Rara wie zou de nodige coherentie steeds leveren, ik weet het!
Zonder voorstellingen met de nodige coherentie,
en constitutie werkt men slechts aan valse voorstellingen........
En de werkelijke dagelijkse praktijk is hij of zij nog steeds die gene wat hij doet!

Om het anders te vertellen; ........Zolang de biologe van de TU Delft niet hard op tafel durft te slaan, heeft de wetenschap een enorm probleem.
Haar fout is ook bekend,
 
als de mens zijn eigen zijnsleer naast zich neerlegt, zal het wachten zijn op de mens die dat niet doet, ........de nieuwe mens!
En dat omdat als hij het bestaande wil wijzigen, de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn. En de politiek wil steeds een bevestiging daarin, de politiek eigen!
De dualiteit moet volgens deze uitslovers zijn doorgang vinden.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!) .

Ook de biologe van de TU Delft zal dit verhaal moeten vertellen, anders "flest ze de boel slechts in haar eigen belang"!
Het is de krankzinnige politiek die de gedachte presenteerd dat ze iets uitmuntens laat zien, maar dat is het in het geheel niet!!!!!!!!!!! Want ja, .............
Daarnaast ziet U nog iets bijzonders; .......de biologie staat centraal tussen de geneeskunde en de medische wetenschap, en aan de andere zijde de fysica, wiskunde en de logica.
De biologie staat werkelijk centraal in het werkelijke leven! Zou de interim-messenger RNA daarom zo belangrijk zijn? Zodra het gaat om organisch stof, zijn we aangewezen op onze interim- messenger RNA. Wat je eruit haalt moet er ook weer in, om er wat uit te kunnen blijven halen, dat is een boodschap waarbij de biologie wel degelijk centraal staat! Niet alleen de boer is nodig, maar ook zijn totale verstandelijke omgeving!
En we hadden helemaal niets te verzinnen, juist dat verstoord de duurzaamheid en liefde uit de Kosmos slechts!


Het goede doen en het kwade laten, dat is natuurlijk wel goed, per definitie zelfs; .....maar het is zeker niet het belangrijkste. En het goede voornemen, zoals het ons gepresenteerd wordt, ze brengt ons rechtstreeks in de Hel!  Noch rituele handeling noch de ethische handeling kan ons van de onwetendheid bevrijden. De daad-werkelijkheid moet dat doen! Alleen dan kan er in het licht van de eenheid doorschouwt worden, .................doen dus, alleen de daad-werkelijkheid kan U redden, ook van de onwetendheid, maar ook het genoegen vind daar zijn oorsprong! Elke andere richting leidt U nog steeds naar de Hel! De daad-werkelijkheid en de Geestelijke vrijheid horen "in het Licht van de Eenheid" onherroepelijk bij elkaar.

We kunnen niet langer huichelachtig en kwezelig in het leven staan, ofwel onze oriëntatie moet een omslag maken naar daad-werkelijkheid! En niet toevallig staat de biologie daarin centraal! Haar interim-messenger RNA staat centraal! Niet het DNA, dat wordt slechts gebruikt in de Justitionele praktijk, om schuldigen aan te wijzen!
Met de volle trouw en discipline handelen betekend zoiets. En dan komen de genoegens vanzelf!
Omdat de geestelijke evolutie zijn voortgang vindt en de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming).
Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn! En als de krankzinnige wetenschap niet wil moet ze maar krankzinnig blijven, maar dan gaat de Geestelijke evolutie opnieuw aan haar voorbij, want zonder Geestelijke vrijheid kunnen er geen nieuwe bruggen geslagen worden! Maar Godin Urthel zal met haar genade zeker niet voorbij gaan aan de nieuwe Mens!  De eerste reformatie bracht Cartesius en Spinoza voort, de tweede reformatie staat nu op een laag pitje maar volgend jaar zal hij er weer volop zijn! Als de biologie tenminste keihard op de waarheids-tafel durft te slaan! Weg met alle leugens, niet waar?

Let wel, de schepping zal zijn voortgang hebben,
er is genoeg gepraat laten we alsnog wat gaan doen, ..........
om deze kosmos leefbaar te maken.
Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo......
De wereld wordt maar eenmaal gegeven.

Het kind begint direct na de geboorte zich deze voorstelling te maken, en als zij in karmische zin compleet en werkzaam is, dan levert het kind die voorstelling echt niet in voor iets anders! (Zeker niet voor leugens......).
Slechts in bepaalde kringen wordt dit kind onderkend......krijgt hij de nodige ruimte!
Het impliciete weten telt dan nog slechts voor hem, hij heeft al de nodige zekerheid!
Daarmee zijn ook de manieren van leven en leren voor hem of haar bepaald.
Alle, de andere impliciet of expliciet geintegreerde methoden zijn verder taboe voor hem!
Hij is dislect, hij leert niets meer expliciet, hij is al een compleet andere denker, hij "denkt" in de beelden die hem worden aangegeven, ZIJN ZELFBEELD IS HEM AANGELEVERD,......
De krankzinnige wetenschap levert hierin een leugen, ......Het is wel degelijk van hem, het is het duurzame en lievelijke uit de kosmos, het is zijn begrijpen, wetende dat; .........

Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
Dat maakt dat we het oorspronkelijke in de weergave moeten terug vinden!
Er is maar één ding, de dynamische eenheid van alles openbaren,....
ook moet men moeite doen bij die waarheid.........dus niet een florissante truc willen leveren, waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden! Want dan is er ook een gebrek aan het duurzame en liefelijke vanuit de kosmos! U kiest zelf, wat doet U, volgt U de florissante truc of kiest U voor de waarheid? 
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen!
  
Niet het DNA is van belang, maar hoe we komen aan een juiste weergave!
De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling.
Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen,
wat het ook zij behalve dat. We moeten het dus doen met het mRNA........
en we moeten een welwillend gehoor hebben, om de juiste weergave te kunnen ontdekken.
We hebben hier dan ook te maken met een partiële differentiaal vergelijking........
Ze is nooit volledig, dat maakt slechts de aansluiting met de beperkte "karmische-les".
Haar formulering moet het doen met enkele symbolen, meer niet, en nooit meer!
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens,
het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Waar een revolutie of reformatie nodig is, zal de mens hem krijgen.
De oplossing moet zowel actualiteit als realiteit bezitten.
Dat levert een scherp afgebakende subject-object relatie op.
Het heeft geen enkele zin om minder dan dergelijke subject-object relatie te verkrijgen!
Dat doet slechts de krankzinnige wetenschap en haar secondantie.
Alsof het leven een spelletje is! En men niet wil weten Erwin Schrödinger te begrijpen!
Als er een partiële ontwikkeling is, naar polytechnische relatie's, zal daar in biologische zin reden voor zijn!
Het is praktisch als men elkaar meer steun en bescherming biedt.........maar de leugen is daarin een volkomen raadsel!
Buiten dat, wetenschappelijk wordt dit alles bevestigd, buiten dat..........De symboliek van de kwantum gekken is even waardeloos als de symbolische algebra van Boole, het vergeet alles van heel "Het integer zijn".
De partiële deelname heeft dus altijd zijn overweging nodig........in de ziel.
Wordt dit bevestigd door Ger Vertogen.

Want de natuurwetenschap berust nog steeds op een drietal aannames,
dat wil zeggen op drie onbewezen stellingen die geloofwaardig gedacht worden.
Zekerheid omtrent de juistheid van deze aannames is niet te verkrijgen.
Het enig mogelijke is er ervaring mee op te doen, geen gewone.......
een ervaring die vertrouwen wekt. Een werkelijke en reeële.......
Anders gezegd; .... Natuurwetenschap is ten diepste gegrond op een niet weten.
 
De eerste aanname betreft; .....
de relatie tussen de waarnemer, het subject, en wat deze waarneemt, het object.
De natuurwetenschap gaat ervan uit dat het subject, de waarnemer,
scherp te onderscheiden is van het object,
Van dat wat waargenomen wordt. Anders gezegd:......
het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is wezenlijk,
voor een natuurwetenschappelijke theorie.

De tweede aanname is; ....
 de geldigheid van de causaliteit`s-wet, de wet van oorzaak en gevolg.
Een natuurwetenschappelijke theorie beoogt het gedrag van een object te beschrijven,
als het gevolg van allerlei oorzaken.
Ofwel de diverse waarnemingen moeten,
in een samenhangend verhaal van oorzaak en gevolg worden samengevat.
Die causaliteit`s-wet is echter alleen zinvol;......
als oorzaak en gevolg afzonderlijk proefondervindelijk ofwel empirisch te onderzoeken zijn.

De derde aanname is;...
dat het gedrag van een totaliteit valt terug te voeren op haar samenstellende bestanddelen.
Deze aanname staat bekend als het reductionisme.
Probleem is echter wat zijn de samenstellende bestanddelen.
Die problematiek leidt tot een tegenstrijdigheid in het eigen voorstellingsvermogen,
zoals Kant al opmerkte en omdat dus..........
Enerzijds is het moeilijk voorstelbaar dat steeds verder gereduceerd kan worden,
anderzijds is het net zo moeilijk voorstelbaar dat de reductie uiteindelijk ophoudt.
Kortom een scherp afgebakende subject-object relatie,
als ook tegelijk de causaliteit`s-wet en het reductionisme zijn wezenlijk voor de natuurwetenschap.


Naar mijn weten maakt dit dat de mens zijn mogelijkheden verwerft door het spel met de fantasie, die hem verheffen uit de beklemming van het situatieve. De reflectie (noodzakelijkheid) zorgt ervoor dat hij niet verdrinkt in de oerzee van de mogelijkheden die de fantasie hem voorhoudt, anders zou hij tot fantast ontaarden en dat is slechts vermomd fatalisme. (S.K. 1848). Maar de krankzinnige wetenschap van het heden bevindt zich jammerlijk genoeg toch in deze situatie! (L.A.v.d.Haak 11-12-2017). De kwantum-fysica heeft zelfs voor dergelijke mechanismen geen plaats! Bij gevolg is hun fatalisme een feit! Plaats ze in een gekkenhuis! Samen met de totale secondantie, .......kunnen ze daar hun gekken-spel verder spelen.
Weet U dat schoonheid altijd lelijkheid voortbrengt? De aanwezigheid van de tegenpool lelijkheid is het bewijs dat schoonheid in deze ongoddelijke wereld ook een illusie is.
De ware Schoonheid die is duurzaam en niet afbreekbaar,....... bijkomstig is voor velen de ergernis aan die Schoonheid, daar ze geen tegenpool kent, en hier niet te vinden is.
In de wereld van tegenstellingen brengt schoonheid tegelijkertijd lelijkheid te voorschijn, het goede brengt het kwade voort en liefde brengt haat voort. Haat vormt het bewijs dat liefde iets is dat wij niet kennen. De realiteit hiervan is in deze wereld niet te vinden. Onze ideeën hierover zijn illusies.
Wereldse uitdrukkingen van liefde zijn in feite slechts pogingen van ons ego om zijn eigen ongoddelijke wezensbestaan te verheerlijken.
Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan. Het waarom is ons ook bekend.......de RNA messenger moet steeds gebruikt worden! Alleen dat maakt hem in dit systeem geloofwaardig! Een andere geloofwaardigheid is er niet, ......zo doende wordt U uitgenodigd de sprong naar deze "geest" te maken. Met de krankzinnige wetenschap kom je zover niet, dat kan ik U garanderen, helaas!

Het achteraf van René Slegers.......
 Alle natuurkrachten worden veroorzaakt door de vervorming van de ruimte-tijd door de lokale aanwezigheid en beweging van kleine individuele deformaties, die zich kunnen samenvoegen of elkaar afstoten naargelang de aard van die lokale deformaties. Massa is de resulterende vervorming die hieruit ontstaat. De rol die de tijd speelt in deze processen wordt lokaal bepaald door de ruimte-tijd-vervorming. Voorgaande regels zouden uit een willekeurig Einstein-leerboek kunnen overgenomen worden, als men de meer fundamentele inhoud van het begrip lading t.o.v. het begrip massa had onderkend.
De kwantummechanica moet getoetst worden aan de nieuwe inhoud van het begrip lading, waarbij veel aandacht moet besteed worden aan het aspect tijdvervorming rond een elementair deeltje. De energietransporten die een bewegend deeltje vergezellen leiden tot ruimtegolven als die beweging niet eenparig rechtlijnig is.
Elk belangrijk verschijnsel in de fysica (mechanica, elektriciteit, thermodynamica, …) moet opnieuw bestudeerd worden met de wetenschap dat elementaire deeltjes interne lokale vervormingen van de ruimte-tijd zijn, waarbij de verbeelding van de wetenschappers moet gestimuleerd worden om een publiek begrijpelijke voorstelling te bieden. 
Maar is deze voorstelling achteraf nog wel iets waard?
Hoogstens zien we door het duale proces de componenten P en Q ,
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen. Niets maakt het "onnatuurlijke" duidelijk!
P ⇒ Q maakt slechts de richting duidelijk.
De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum.
Het wezen wat ons "overheerst" is ons van A tot Z de baas!


Aldus :
DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP:
WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
Ger Vertogen
Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Radboud Universiteit Nijmegen

Mijn oplossing is de enige oplossing die daaraan beantwoord; ..........

Want het zijn de drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.
Het zijn foutieve deductieve redeneringen, ze zijn zo gemaakt kijkt U maar: ......
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen,
Hier is het dus waar de mens faalt in zijn deductie.

We kunnen het weten niet scherp uittekenen, als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Dan is de waarheid op een extreem snelle manier bekeken. Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging. Alle organismen zijn dan nodig voor een goede beheersing! En het RNA is de algemene interim messenger, zonder kunnen we niet, als je dit weet; ........
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9 x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Wat voor muren bouwen we om ons heen? Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme, en de extreem snelle manier van leven. Wij kunnen dus toch niet op tegen deze tien voudige leugen. De discrete wiskunde uit de partieële regel is daar voor gewenst, altijd. De wetenschap en politiek zullen deze omzetting onherroepelijk moeten maken!
Want welke karmische les kan ook dergelijke twijfel aan, ze is nog steeds beperkt, doch volledig en adequaat, maar nog steeds niet voor zoveel twijfel! Ieder Mens zal onder zoveel deductieve druk bezwijken........In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken! Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden, dat is de algemene eis, zoals je hem vind bij Pythagoras.
Zo wordt en heeft leven anders iets fataals! Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.
Vele eigenwijze mensen roepen iets over  het verband tussen de numerologie en de Karnische les, maar het is juist de drang om deze verstandelijk vast te leggen en het verband te plaatsen, die we persoonlijk moeten bestrijden. ALLEEN DE KARNISCHE LES ZELF IS VOLLEDIG EN ADEQUAAT. Alleen zo zijn de valse ressentimenten te omzeilen en te vermijden!
De wet van oorzaak en gevolg en de geheimen van het getal heeft dus nog steeds zijn geheimen.
Iedere wiskundige die voor God tracht te spelen is Gek!

Bovendien is dat wat wij bedoelen met 'Nu' een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen...
'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.
De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens.
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen.
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,......
waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Zo adequaat en volledig is dus de karmische les! Het is het enige ding dat ik in het NU te voorschijn heb zien komen!
En daar ik het zie, zal deze les ook voor mij bedoeld zijn!

Alstublieft, wees dus voorzichtig met het zaaien van de twijfels in de geesten van anderen, zelfs al zouden we het stilletjes denken. In genetische zin kunnen wij mensen niet alle twijfel aan .......
De wetenschap gedraagt zich daarom als een jaloerse minnares: zij is de bezitter en ziet in haar verblinding over het hoofd dat het in haar geval maar om een klein partje gaat. De wetenschap verfrommelt de wet van oorzaak en gevolg en beperkt hem tot materiële veroorzaking van gevolgen en voert dat door tot in het belachelijke.

De werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
en de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
En geensinds door iemand met een wil tot macht!
De twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan, meer mogelijkheid is er niet ........
De bredere zin van de synthese van het psychofysische, het kan en mag echt niet gaan ontbreken. 
En bovendien, wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden teruggebracht! 
Of U dit nu wilt of niet!
We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken,
des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand dus de antinomieën,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Elke theorie is premair een oneindige zwakte, .....
Waarmee de krankzinnige wetenschap nog steeds werkt, .......al werkt het totaal niet!
Predestinatie en tijdelijke reductie verlammen slechts onze vrijheid!
De kunst is daarom........om het bewustzijn van het leven,
in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen,
te verdiepen, te verbreden, te verhevigen.
Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen,
ontdaan van het bijkomstige en overtollige, nu lijkt het op een mengelmoes van keuzes, motieven en beslissingen, maar de waarheid daarachter is dat jou zoveel van je zelfbeslissingsrecht is afgepakt, dat je nu in de war bent. Je gaat "discussiëren" waardoor er onherroepelijk een verdere dissociatie volgt. Maar we zijn NU al bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!

Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd.
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
Bevrijding van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen wordt noodzakelijk.
De rust in de ziel van de Mens moet en zal gevonden worden,
het recept zal de mens bekend zijn, ik kan hem direct omschrijven; ..........
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan
en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn.
Hoe kan dat anders met alleen algebra symbolen, die nog nooit in hun losse zin begrepen zijn!
Wij houden ons met anderen bezig. Wij oordelen over anderen en veroordelen hen.
We zullen en kunnen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn!
Zo kan het alleen, als de biologie op haar achterste benen gaat staan, en over deze waarheid verteld, .........
Zij, de biologie is het, die in de aller eerste plaats aan de leugen voorbij moet! De pijnlijke en volledige herwaardering van de relativiteits theorie moet daarom nog steeds komen, alhoewel ze nog steeds noodzakelijk is, willen we nog iets van de mate van verandering in deze kosmos gaan begrijpen!

Zo kan het, met velen.........
Henri Wijnmalen is mijn onvervangbare getallen leraar, van de Stichting open veldwerk, die mij deze oplossing bezorgde! De tweede onvervangbare leraar was mijn Luchtvaart leraar Henk Tennekes, hij vertelde het mij.........

 
Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten
Leonardo da Vinci
Sul Volo degli Uccelli, 1505
U vind de beeltenis van Leonardo in dit hooftstuk terug.....
Er moet een enorme hoeveelheid aan discrete wiskunde zijn, voor een ieder die dat wil,
en nog steeds te vinden zijn!
Maar de definities, lemma's, stellingen en gevolgen zijn daar allemaal essentieel.......
Ze zijn daar een definitie van een bepaalde structuur!

Dat U hier praktisch mee leeft, heeft dat dus gevolgen, zeg maar dat U deelgenoot wordt in allerlei openbaringen! Dat is een werkelijkheid voor ieder mens, ziek of gezond, valide of invalide, het maakt allemaal niet uit, en jij kan er alleen maar "beter" van worden! Zozeer zelfs dat als je met andere kwalificaties werkt, er ook andere conclusies ofwel ook andere verbeteringen van komen!
Maar je kan er niet gelijk bij vertellen wat goed, mooi en gezond is, de totale definitie van de structuur, daar moet je "JA" tegen kunnen zeggen! Dan pas werk jij met de discrete wiskunde, zo je haar bewerkt hebt!
Dit gaat uiteraard voorbij aan alle theorie krankzinnigen, en door hun geleverde vormen..........dat was slechts een ziekelijke bezigheid!


Wetenschappers kunnen daarom dan ook niets zinnigs zeggen, waarover het in ethisch wetenschappelijke zin nu precies gaat! De arrogante kritiek werkt hierin altijd verstorend en averechts,........Je kan er helemaal niets van verwachten!
Vanuit het natuurlijke gegeven heeft ieder produkt zijn "bestempelingen" , het is echter "Geen stempel van Rubber", maar wel degelijk van gedachte kracht, het is niet zomaar een definitie van een bepaalde structuur, we moeten al het bruikbare DNA dus omzetten in mRNA.
Het gebrek aan functie en structuur ( "HET FUS") vindt zo altijd het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
Stel U eens voor dat de functie en structuur van de vogel zo slecht waren, dat er niet meer aan de structuur kon worden voldaan, hij kon geen vogel meer zijn!
De wiskunde-leraar die mijn vader was, hij zette het zo voor mij neer.......
"Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen! Bij een organisch lichaam horen differente handelingen, daar horen in oorsprong alle nodige neurologische verbindingen bij...........de intoxicatie van het ressentiment is een zwakte, en de mens zal steeds zwakker worden!
En juist daar door staat ons DNA er zeer slecht op! De bende wordt zo ongeveer totaal "GENDER"
Dergelijke uiterlijke manifestaties zijn de onvermijdelijke neerslag van de innerlijke psychische vervuiling die er in de maatschappij bij de mensen is ontstaan als gevolg van duizenden jaren lang onophoudelijk denken en verlangen. De mentale en emotionele werelden die horen bij de fysieke planeet, d.w.z. de auralagen van de Aarde, staan bol van het lawaai en de giftige wolken van ongezonde leefwijzen. Onze Aarde is heel erg ziek.

Een houding bewaren van kalme onthechtheid vanuit het besef van wat er gaande is, is de verstandigste manier om om te gaan met de omstandigheden in deze laatste dagen van deze cyclus. Goed weten wat er occult gezien aan de hand is, helpt om te vermijden zich persoonlijk betrokken te voelen bij de komende verschijnselen van een wereld in crisis. En dat zal van onschatbare waarde blijken om de juiste focus en houding te kunnen bewaren, want daarmee kan men voorkomen dat men overweldigd wordt door de steeds heftigere en sterkere aanvallen. Maar er is dus ook totaal niets van te verwachten!
Ze is slechts de meest slechte agressie!

Geen praxis, ethiek is een reflectie, een vorm van denken, niet de activiteit zelf.
 Professoren zijn in moraalfilosofie geen moreel hoogstaande wezens. Ze zijn bezig met de krankzinnige Popper Theorie.........
Je kan er niet mee leren hoe je braaf moet zijn. Het is niet te begrijpen waarom en waarin jij nu precies voorbeeldig moet zijn.
Het is precies andersom, door veel nadenken doe je minder, het houdt je af van het werkelijke en reeël handelen.
De mens heeft geen catalogus voor de normen en voor al het handelen! Dus van wat mag en wat mag niet. 
De opperrechter die de krankzinnige wetenschap tracht te zijn, ze wordt door de politieke secondantie gemaakt tot een algemeen drama!
Er is geen hoogste instantie die kan beslissen wat goed is.
De ethicus moet zich niet in de plaats stellen van anderen, die meer verstand van het terrein hebben door de ervaring, voorin "Het Geneste Proces"!
Iets wat Richard Feynman mij vertelde, leren gaat niet zonder een gerede twijfel! Hij is mijn belangrijke getuige.......... 
De goede ethiek en esthethiek leiden rechtstreeks naar Uw innerlijke Godelijkheid en het verbannen van de twijfel!
Het geneste proces steunt ten slotte op "De karmische les", zij is als enige wel eens waar beperkt maar volledig en adeqwaat. 
Het zijn de zinnen die iedereen mag bereiken .......God is voor iedereen de zelfde!
In die hoedanigheid leert iedereen God kennen, ..........de Mens heeft niet te liegen!

We zullen uiteindelijk een einde aan alle leugens moeten maken!
We hebben niet op alle dubbelzinngheid in te gaan, want dat kunnen we niet!
In abstracte zin is daarmee voor ons niet mee om te gaan!
Ook niet door de wiskundigen, het werken met symbolische tekens is niet meer een flop!
En daarmee is en wordt de computer de vindplaats voor de aller grootste flop!
Dat een bewijs uit slechts symbolen kan worden gememoriseerd, is die flop!
Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo......
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
De QED van Feynman kan zelfs niet eens vervangen worden!
De almachtige krankzinnige wetenschap gaat echter nog steeds zijn gang!
De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x
2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!
Als de tellende mens het tot het begrip oneindig kan brengen, zou hij het ook zo tot het begrip eindig moeten kunnen brengen. Dat klopt, er bestaat ook eindige functie, .......
De functie g gedefinieerd door g(x)=100 - 1/x wordt begrensd door het getal 100,
Officieel zeggen we;...... we kunnen maken dat het verschil 100 en 100 - 1/x kleiner wordt dan het vooraf gekozen positieve getal epsilon (hoe klein ook gekozen) door x maar klein genoeg te nemen!
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 
Daarom spelen bij wetenschap deze drie bestandelen in haar opbouw altijd een rol,
de beweringen, begrippen en betrekkingen.

 De wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........
Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt,
geef ik U haar voorstelling......
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;......
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de reden toe te stemmen.
De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien.
De meetkundige bewering bestaat voor hen niet; .....doch
"De som van de hoeken van een driehoek is gelijk aan een gestrekte hoek".

Een rekenkundige bewering is; ...."7 is groter dan 3".
De biologie heeft ook zijn beweringen, "een paard is een zoogdier"
Van belang is in de eerste plaats de juistheid de bewering.......
Nooit ook maar enige Symbolische waan.
Het niet is als bewering niets bijzonders!
Ergens moet een begin zijn, het is noodzakelijk enige beweringen als juist aan te nemen!
De brein voorwaarden van Euclides kunnen niet door Symbolen vervangen worden.
De belangrijkste verklaring van fouten was en is, dat leerlingen reageren op de visuele kenmerken van symbolen in uitdrukkingen.
Doch Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële.
Alleen een krankzinnige wetenschap probeert steeds het symbolische zelfs in haar uitdrukkingen verwerken.
Het is het bijkomstige ressentiment,......
De fouten zijn daar de onvermijdelijke bijkomstigheid.
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.........
En in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaar bare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Toch probeert men het tot de gewenning aan deze waanzin te brengen,........
Zo ontstaat volgens Kant zelfs de grond van de voorstelling van de verschijningen opgevat naar onze eigen aard.
Als uitvloeisel van alle werkingen verschijnt in ons brein namelijk "Het ding-op-zichzelf", niet het eigenlijke ding.
Deze twijfel aan de zintuigelijke vermogens door de onderkende tegenstrijdigheden is al zeer oud.
Maar met de bijzondere rijpheid van geest is de intelligibele wereld, de grond van de door ons  te kennen voorstellingen toch altijd weer bereikbaar........naar ik meen.......
En ook volgens Plato is het zo dat de ziel kennis kan dragen van a.o. het absolute Goede, schone en ware.
Slechts, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid.
Voor de rest is het Alles ....... Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo......
De wereld wordt maar eenmaal gegeven.
Daarbij levert Richard Feynman het bewijs van duurzaamheid van de gehele kosmos, want ; .....
De transformatie functie is de enig werkelijke aanwijzing die oneindig is.
Richard Feynman had er zelfs een axioma voor,

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Het hele zielsleven is dus volgens dit schema opgesteld,
Bijgevolg is dat in de zielentoestanden de tegenstelling passiviteit en aktiviteit als twee algemene zielestaten te herkennen zijn!
Bovendien is elke zielentoestand een toestand van overgang tot meerdere werkelijkheid!
In de rede nu, ligt  de toename van de werkelijkheid.
Dit omdat in het leven de wet van "De Godelijke Natuur" zich doet gelden.
Dit redelijke gezichtspunt bepaalt zo de hoofdbegrippen van de levensleer.
Bij een volstrekte tegenstelling (ofwel een dualisme) is er geen spraken van een overgang...........
dus kan er geen staat van aktiviteit uit te voorschijn groeien.
De definitie van een bepaalde structuur blijft nodig,
wij maken met onze eigenwijsheid elke overgang onmogelijk.
De wetenschappelijke leugen is om je het schompes te lachen!
Bovendien verlammen predestinatie en tijdelijke reductie slechts onze vrijheid!
Om onze vrijheid niet te schaden zullen we het juiste moeten vertellen!
En de hogepriesters van wetenschap en techniek, die aan tover formules een goede boterham verdienen, ze vergeten voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je ze probeert te begrijpen.
In feiten begrijp je pas een beetje hoe groot het mysterie is dat een zwaluw in de lucht houdt, nadat je zelf hebt uitgerekend hoe groot zijn vleugels moeten zijn.
Wij hebben zelf dus naar hartelust te rekenen, we zijn verplicht in het leven "De Godelijke natuur" toch te leren onderkennen,
willen we ook maar iets weten hoe bepaalde structuren zich in de natuur doen gelden.
Dan pas zijn bepaalde delen op een integere manier in een computer-program te verwerken.....
dan pas wordt het degelijke gebruik van de estimator, de simulator, en de calculator een feit.

De computer maffia controleert helemaal niets, om te verifiëren of het programma de bedoelde operaties ook daadwerkelijk uitvoert (dus integer is) kan men gebruik maken van een Software Simulator, wat in de meeste gevallen ook een Model Simulator is. Hiermee kan men op het scherm van zijn computer de registers van de processor en de inhoud van de geheugens tonen tijdens de uitvoering .... maar nog steeds is het dan een onderzoek naar "Het integer zijn".
We zullen wel moeten, en daarbij heeft de bitrale of bitsnelheid onder de wetenschappers geen wezenlijke snelheid, men kiest nog steeds voor het iets of het niets, de nul of de enkele één. En aangaande werkelijkheid heeft men meestal niets!
Hoe zouden ze vlot conclusie kunnen trekken?

De nieuwe mens is zelfs dusdanig dislect dat hij zijn vrijheid niet heeft te schaden.
Het is zijn autisme wat hem vrijwel automatisch beschermd tegen de predestinatie en de tijdelijke reductie,
zijn ziel is niet meer lam te leggen door leugens!
De levens reductie (DOOD) bevat alleen de "werkelijke schade".......en is nog steeds onvermijdelijk.
En de wetenschap heeft alleen extra schade scenario's gebracht!
En er is steeds een sluimerende wanhoop over deze krankzinnige senario's, deze geschiedenis herhaalt zich altijd!
Het oorzaak en gevolg denken is niet simpel, dat vindt de krankzinnige politiek alleen maar!
Daarbij zijn ze namelijk alleen de secondanten van de krankzinnige wetenschap!
Deze krankzinnigen doen alleen aan het meest dramatische vrijmetsellen.......
Ze schrijven nooit meer als de geschriften die ze zelf willen lezen......
verdorie, welk een dyslect zal de mens moeten zijn om zich van deze waanzin te redden!
Om te ontvluchten heb je het dyslecte nodig, de nieuwe mens doet dat ook! 
U echter die alleen de multimedia beziet, krijgt echter hun taal, met gevolg een enorm domein verlies aan uitdrukkings-vormen, je krijgt hun krankzinnige dialect........
het is het ergste wat hoort, bij de leugen! Ze bestaat voor het belangrijkste deel in het gebrek in een goede talige samenwerking.
meer kansen zijn er voor U niet, of U zal het huidige maatschappelijke krankzinnigen gesticht zelfstandig moeten kunnen mijden. Want ze zullen de meest doortrapte aanvallen proberen te doen!

De Turing-machine, hij is alle dagen van zijn bestaan al misbruikt, en het zal er zo nooit beter op worden!
Al wordt hij nog duizend jaar computer genoemd, .........
 Het is de ultieme beleving van de dualiteit! Althans dat werd het, daar het wezenlijke nog steeds wordt vergeten.
Hij, Alan Turing realiseerde zich dat elk denkbaar algoritme met zo’n eenvoudige machine uitgevoerd kon worden. Maar als U niet integer wil zijn, is er voor de leugens en misvattingen op deze "machine" geen enkele oplossing! De formalistische geest heeft dus, met deze nul en één, zijn roeping als wiskundige dan kompleet misgelopen. Elke simpele ziel zal begrijpen dat wij aan de leugenachtige signatuur van deze "machine" een einde moeten maken!
Wat deed hij namelijk meer als het visualiseren van een lint dat twee kanten op kan bewegen, waarop nulletjes en eentjes geschreven en gewist kunnen worden?

En is de huidige computer iets meer geworden?
Neen, en een bewijs van een wezenlijke verbetering, ze zal nooit en te nimmer worden gevonden! 
Het enige wezenlijke in de wiskunde ziet er heel anders uit, in de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken! In die zin is de integriteit van de computer aller belabberst.......
We kunnen hier slechts spreken over het bewerken van Symbolen........
Het abstracte is het enige wat meer in algemene zin is te gebruiken.........
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.

Ook t.o.v. Alan Turing heeft "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, haar werk gedaan, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin. Daardoor is "De mens" niet in staat tot het abstracte denken!
Dit is wat deze maatschappij doet breken, en de breuk die wij nu zien zal wel eens definitief kunnen zijn, dramatisch voor alle mensen........en voor de machthebber, de politiek en de krankzinnige wetenschap!
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....
Kunnen ze NU echt bij hun onzin, waanzin, en hun krankzinnigheid blijven?
Maak een einde aan deze leugen!

De herformulering van de kwantummechanica zal je dan ook nooit op een computer tegenkomen,
 want het is ook nogal een bewerking,
dit omdat de wetenschap niet van exotische ruimte berekeningen houdt,
omdat ze te verifieerbaar en te toegankelijk zijn.
De wetenschap hanteert liever een theorie!
Ze willen steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en daar past geenszins een verifieerbare en toegankelijke ruimte-berekening bij.
Dat is voor de huidige wetenschap weer veel te exotisch!
En juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....

Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust lijken van de omstandigheden die heersen  in de exotische ruimte om hen heen. Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Feynman noteert het totale effect van alle mogelijke tijds-evoluties van het systeem ("paden") met het wiskundige integraalsymbool .
Waar de Symbolen NUL en EEN op een Lint genoteerd en gewist worden, daar noteert Feynman het totale effect van alle mogelijke tijds-evolutie van deeltjes, de lotgevallen van een deeltje! 
Daar waar de Misantropische waan bij de krankzinnige wetenschap overheerst, daar maakt Feynman zijn exotische berekeningen, en doorbraak daarmee de "exogene" normering!
De nagenoeg onbegrensde mogelijkheden van ICT bleken fake, als de "exogene normering" wordt gebruikt!
Hij heeft beschreven hoe met dergelijke padintegralen een consistente herformulering van de kwantummechanica mogelijk is. Het gaat hier om een exotische ruimte berekening vanuit een kennis  die voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving.


 
Ondanks alle uiterlijke verschijnselen moeten en kunnen we trouw blijven aan onze innerlijke roeping, wat die ook is. De wijze geeft niet toe aan hoop, noch laat hij zich verleiden tot spijt, maar in plaats daarvan treedt hij de zaken tegemoet zoals ze zijn, zodat hij bewust, eerlijk en standvastig De Weg kan gaan in spirituele overgave, dat is wat het geneste proces ons laat zien, meewerken aan de openbaring is oneindig veel eenvoudiger, en altijd mogelijk!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan?

Als we ook maar iets Wisten over het Leven, dan zouden wij toch in staat zijn om werelden en levensvormen te scheppen zoals God dit doet?
Wilt u het volgende verifiëren met uw hart? Als ik u zeg dat u mij niet kunt vertellen - beter nog, mij niet kunt demonstreren - dat u bij machte bent om één enkele cel in uw eigen lichaam te scheppen, klopt dit dan? Wel, wat Weten we dan eigenlijk precies?
Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,........
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Ik heb dan ook mijn geest nodig, om tot het wezenlijke van curriculum door te dringen.
Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
het curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde, waarvan maar hooguit 2000 bewust.
De arme kindertjes de hele dag naar een iPad laten turen is een misdaad!
Het is de machtige onzin van krankzinnige wetenschap! 
En secondantie (de behulpzaamheid in deze)  van de politiek blijft voortduren, helaas!
Dit komt omdat de bytegroepering van de bits, dus de oorspronkelijke betekenis van de bits, niet relevant is voor de eigenlijke datacommunicatie en de gebruikte media.
De bitrale of bitsnelheid heeft onder de wetenschappers geen wezenlijke snelheid, men kiest nog steeds voor het iets of het niets, de nul of de enkele één. En aangaande werkelijkheid heeft men meestal niets!
Want het geheel beheerst is de hebzucht!
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is, die van alles beweert, maar niets kan.


 
In volle vreugde Nardocus Filosofus,
Leo van den Haak.

Voor wie het niet begrijpt, het symbolische heeft geen kracht, de symbolische algebra van George Boole heeft geen kracht, het symbolische wiskundige symbool, het heeft geen kracht, je kan er alleen eindeloos over zwammen. Het symbool van Bernoulli, het lemniscaat , de gebroeders Bernoulli maakten er zelfs ruzie over!
 

 
Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk is: .......!
Nog steeds laat dit vraagstuk zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig, binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze konden echt niet langer wachten!
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
De leugen van de wetenschapper en ook van hun secondantie is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!
 
Daarom dus nog een keer het beroemde voorbeeld;...............van mijn vader

 Een parallellogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.

Een rechthoek is een parallellogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.........
En in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaar bare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = capart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.

WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
En voor deze aller slechtse bewijzen daar krijgen ze de prijzen voor, 
Hoe kan een kind daar ooit mee omgaan! Nooit!
Alleen voor hem die de werkelijke wiskunde begrijpt geeft dat, blijkbaar........
De rest van deze lieden is leugenaar!
En slechts daardoor kunnen dit alle punten van cynisme afbraak worden!
Welke krankzinnige wetenschappelijke ezels zijn er nu werkelijk nodig? Geen!

Doch het symbolische is het beeld van agressie, wat het steeds opwerpt, helemaal niet waard!
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen, die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden.
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
Neem het mij niet kwalijk.......
Want de wetenschap liegt er alleen maar om!
Het onnozele moet namelijk bij het symbolische passen,
zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde!
En de wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper, noch één van hun secondanten, kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig, en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst, .....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. Terwijl God toch voor iedereen de zelfde blijft!

Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!
De fabeltjes, zet ze toch eens weg.......
het is wel aan te tonen dat de Kosmos gedragen wordt door zijn oneindige functionaliteit, haha, ......anders zouden we alles moeten missen en zou er zelfs geen parameter vergelijking mogen zijn! Er is iets of er is niets, maar de wetenschapper komt zelfs niet los van de druk die de nul hem oplegt! De liegbeesten falen altijd, en hebben de grootste praatjes!
Zo is er natuurlijk ook de m = m (t) . Zo had Friedmann al in 1922 "de onderlinge m" gemaakt, 
m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hem had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen. 
 Het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD)

"Maar laten we wel over Hem praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik weet wel wat ik doe;..... en geloof me, de aangeleerde, door dressuur verkregen, doezelige wereldhistorische waan, krachtens welke men bijvoorbeeld steeds met een zekere eerbied over Christus spreekt, daar men immers uit de geschiedenis zo te weten is gekomen en zoveel er van gehoord heeft, dat Hij toch zo iets groots geweest moet zijn -- die eerbied is geen duit waard, ze is gedachteloosheid en schijnheiligheid, en in zoverre godslastering. Want het is godslastering, gedachteloze eerbied te hebben voor Hem, in wie men of geloven moet, of aan wie men zich moet ergeren.


 Omdat de paranormale verschijnselen bij U zeker tussen de oren zitten, maar de normale verschijnselen uiteraard ook, kortom bestaat de werkelijkheid in de fysica nog wel, willen we de normale differentie die zich in de kosmos afspeeld eigenlijk nog wel zien? Neen zeker niet!

 De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. Normaal voorstellingsvermogen? Heeft de wetenschap de hartstochtelijke triviale kinnesinne die nodig is voor het verwerven van een normaal voorstellingsvermogen? Neen!

Ik bedoel
 dan ook dat de ziel op zich geen bijzondere egocentrische passie kan hebben, ze is dat belangrijke gevoel 's element. En wat als ze uit hoofde van haar gevoel iets niet zou mogen ontkennen? Dat is dan het einde van haar verhaal, het einde van haar oprechte werking! De ziel levert een redelijke gevoel 's ervaringen, dus het is een vreugd haar te kunnen gebruiken, ze levert de mens zijn oprechtheid op, een van de zachte krachten die we nodig hebben op het eind. Zodat niemand aan de oprechtheid van zijn medemens hoeft te twijfelen. De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Je zal echter wel voor het leven moeten kiezen, opdat je leven zult, jij en je nageslacht! En dat doen we ook nog altijd samen, en dat zelfs moeilijk blijkt te zijn. Vooral als het innerlijk huis, van de ziel, onbereikbaar blijkt te zijn. 

De mens is tot het uiterste gegaan ten opzichte van zijn schepper, hij wist de mogelijk kosmische functie E=Mc2 te ontdekken, en maakte de kosmos daarmee mogelijk tot een hel. Ik zou dus nooit voor de dwazen kiezen die hun eigen heterogene geestes-ruimte willen beheersen, bedenk in god-naam welk een enorm risico U bij deze dwazen loopt. Oppenheimer vertrouwde ze al niet, ........

En Richard Feyman had de leugen m=m(t) van Friedmann dan ook helemaal niet nodig.
Op 14 maart 1964 gaf Richard Feynman voor een publiek van eerstejaarsstudenten een opmerkelijke lezing over ‘de beweging van de planeten rond de zon'. In deze lezing toonde Feynman aan dat de ellips vorm van de baan van een planeet volgt uit de wetten van Newton en de aard van de gravitatiekracht. Hierbij steunde hij enkel en alleen op Euclidische meetkunde; .... in het bewijs komen dus geen afgeleiden noch differentiaalvergelijkingen voor. Het gaat dus om een ‘elementair' bewijs, IN CABRI Bewijs, een bewijs dat volledig steunt op het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waar we als bewijs voering slechts op kunnen steunen daar er steeds meer Uniciteit uit de ruimte naar voren komt. De wetenschap zit met steeds meer afwijkende vormen in bewegingen, lijnen, en  processen uit de kosmos, die slechts alleen met IN CABRI Bewijs te verklaren zijn. De huidige kosmische wiskunde heeft geen enkel antwoord op de Uniciteit die zich opdringt van uit de Kosmos, Richard Feynman wel!
  De hoofden van de krankzinnige wetenschappers zouden weer knalrood moeten zijn, om de schaamte over de fantasie die ze steeds weer opvoeren, daar waar ieder mens afhankelijk blijkt te zijn van een interactief denken............

Het IN CABRI Bewijs heeft iets heel bijzonders, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, het steunt niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, en ik weet ook dat het bewijs van de Perkenwet steeds weer terug komt, zowel bij Newton als bij Feynman omdat het een onderdeel is van het Universum van Pythagoras! Het spiralen stelsel van driehoeken was Pythagoras onder de naam DE HORUS-Spiraal al bekend. 

Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.
De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond! En ja dan stuiten we nog op de mogelijke controle, want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
 •   Controle van werkelijkheid is alleen mogelijk door de puntmassa m als een transponder te beschouwen........maar neen .......Meneer Einstein werd tot God verklaard...........alleen z'n moeder wist wel beter.........zij wist wel dat hij Gek was. En sinds Meneer Kirchhof weten we dat deze houding de wetenschap onwaardig is......Had hij ook het Universum van Pythagoras gekend, dan had hij de opstelling van Kirchhof gekozen.
Neen, buiten dat is er slechts de stoomcursus van de krankzinnige Veltman te krijgen, hoe moet die nu gezien worden; .....als eens stoomcursus theorie, conditionering, en de ontkenning van de primaire werking van het menselijke hersenwerk. Het is de methode zoals de krankzinnige wetenschap op deze wereld werkt. Het is hoogtijd dat deze debielen hun gekkenhuis uitkomen en kompleet opnieuw gaan beginnen. Een andere oplossing is er zeker niet meer!
De primaire wezenlijke differentiatie is niets anders als de wens om samen een geestelijke eenheid te vormen, .......de argumenten daarvoor komen voort uit de diepte van ons hart!


Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, is ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, de grondslagen der wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het geheele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in.

Ik kan U nog slechts één ding vragen, dat U na gaat denken, over wat ik U geopenbaard heb. Maar weet dat geen van alle hemelse paleizen het licht is.
Evenmin  zijn de geesten, de zielen of enige vorm die door de zintuigen worden waargenomen, het licht! Het subjectieve van deze wereld, het belangrijkste onderdeel van deze kosmos, is niet veel meer als "door-gordijnen-heen-geziene gedachten", als ik U dat niet zou vertellen zou ik als nog valsheid in geschrifte plegen.
Echter, neem de gedachten weg dan kan deze Zarathustra in het geheel niets meer begrijpen. Net zo als de verbeelding evenmin kan schilderen, maar weet wel dat alle gedachten oneindig zijn. Alle gordijnen die voor U hangen zijn dus onstoffelijk. Welk gordijn je ook weg haalt, het wordt allemaal nog onstoffelijker, geestelijker en verhevener. Je zou zeggen, trek al die gordijnen dan op, maar dat kan juist niet, en vandaar dat er niets anders kan bestaan wat een oplossing biedt, als de openbaring!


Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden "zomaar" met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
 
Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
 • Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..... 
 • Dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet,
 • Geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. 
 • Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde.
 • En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 • Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken.
 • De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos. U mag het van mij het universum van Pythagoras noemen!
 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden....... van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. Toch gebeurd dit vaak in het pijnlijke besef dat U veroordeeld bent tot een braaf, gedwee en spiritueel beperkt bewustzijn dat onder voortdurende bewaking staat.
 • Want alleen met onvoorwaardelijke overgave kan men de verdere moeilijkheden voorkomen die zo vaak het gevolg is van haastige – maar heel begrijpelijke – reacties in een wereld waar niet alleen ware Gerechtigheid, maar ook een gevoel voor eerlijkheid en sportiviteit zelfs bij de rechtschapenen volledig ontbreekt.
   
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek, zoals alles in alle primaire ontwikkelingen. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greep houden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap en hun secondantie zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Ik zou heel gewoon zeggen; .....de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!
STOP ER MEE, want de gedrag 's afstraffing is een drama elke keer weer, stop met Uw altruïstische aanfluiting, want er is geen God op de hele wereld die U ooit nog wil helpen! Geen God zal er met U verder gaan, in wezen is de menselijke eindtijd al gepasseerd. Ik ben slechts de Nestor die nog zo vriendelijk is U dit te vertellen. En het is mijn wens als nog uw hart te bereiken, dit is echt uw laatste kans.

En stop ook met de altruïstische technische onzin, want ze zullen geen mens helpen, aangezien pathos er niet in aanwezig is, .......de prestatie van zonnecollectoren en windmolens wordt met het viervoudige overdreven, en de presterende werking van de Telecommunicatie is zelfs niet eens aantoonbaar! Het is omgaan met list en bedrog. Ook dit onderdeel van de begeerte, zoals elk onderdeel van de begeerte, houdt zichzelf in stand.


Maar toch kon en kan het nog steeds bij ze gebeuren .... dat ze denken; .... ik word niet meer beperkt in mijn wensen en verlangens door gevoelens van schuld of schaamte, en ik wordt nooit geconfronteerd met anderen vanwege mijn misprezen koelbloedigheid. Het ijswater in mijn aderen is zo bizar, zo volledig buiten hun persoonlijke ervaring, dat ze zelfs zelden gissen naar mijn eigenlijke conditie.
Met andere woorden, je denkt, ik bent volledig vrij van innerlijke beperkingen, en ik heb onbelemmerde vrijheid om dat te doen wat ik wil, zonder gewetenswroeging, op een voor jouw zeer gunstige manier,  onzichtbaar voor de gewone wereld.
Je kunt gewoon lekker doen wat je ook maar wilt, en je merkwaardige voordeel ten opzichte van de meerderheid van de mensen, die sterk op achterstand staan door de gesel van hun geweten zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven.

Wat ga je doen met jou grote en geheime voordeel, in tegenstelling bezien met het handicap van andere mensen met hun belachelijke geweten? Het antwoord zal grotendeels afhangen van wat je wensen toevallig zijn, want mensen zijn niet allemaal hetzelfde, zeker niet te samen met begeerte. Zelfs de diepst gewetenloze zijn niet allemaal hetzelfde. Sommige mensen – of zij een geweten hebben of niet – zijn liever inert en gemakzuchtig , terwijl anderen zijn vervuld van dromen en wilde ambities. Sommige mensen zijn briljant en getalenteerd, bij anderen werkt de bovenkamer in ploegen, en de meesten, geweten of niet, zitten daar ergens tussenin. Je hebt gewelddadige mensen en geweldloze, individuen die gedreven zijn door bloedlust en degenen die alleen maar vredelievende impulsen kennen. Doch volgens jou kon je het zonder enig probleem, de ene beperking tegenover .....de andere beperking stellen, maar toch dat alles gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ........ niet de broederschap .....maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staatszucht. En dat dan nog in het diepste van jou binnenste van jouw binnenkamer, dat kan niet missen! Het wordt daar binnen krankzinnig en angstaanjagend, en dat krijgt vooral heel erg de realiteit in jouw binnenkamer, en zo gebeurd het bij ongeveer 4 procent van de bevolking ….in een zeer ernstige mate,.......

En dan plotseling weet U dat dit in Uw benevelde bovenkamer ook geen rust brengt, een enorm aantal beperkingen laat zich dan zien; ....
 • Het aantal anorectische eetstoornissen per hoofd van de bevolking wordt geschat op 3,43 procent, en is daarmee bijna epidemisch,
 •  En toch is dit cijfer een fractie lager dan in het geval van antisociale persoonlijkheid 's stoornissen. De high-profile geestesziekten als schizofrenie komen slechts bij ongeveer 1 procent van de bevolking voor – slechts een kwart van de hoeveelheid gevallen van antisociale persoonlijkheid.
 • Volgens de WGO is het tempo waarmee het aantal gevallen van dikke darm kanker in de laatste decennia is toegenomen, “alarmerend hoog,”.
 • Het aantal gevallen waar het dan om gaat  is ongeveer 40 per 100.000 mensen, nog altijd honderd keer lager dan het percentage van de antisociale persoonlijkheid.
 • Het hoge aantal gevallen van apatheïsme en hieruit voortkomende incidenten in de menselijke samenleving heeft een diepgaand effect op de rest van ons, die gewoon hun leven willen leiden op deze planeet. De individuen die deze 4 procent vormen draineren en plunderen onze relaties, onze bankrekeningen, onze prestaties, onze eigenwaarde, onze planeet en ons recht op een goed en vreedzaam bestaan op deze anders zo prachtige planeet Aarde.
 • Daar het om de beperkingen in de menselijke binnenkamer gaat is het geen verrassing, dat veel mensen niet echt op de hoogte zijn van de omvang van deze aandoening, en als ze zich bewust zijn van het bestaan van deze stoornis, ze alleen denken in termen van gewelddadige psychopathische – moordenaars, seriemoordenaars, massamoordenaars – mensen die vanwege het opvallend karakter van hun misdadige acties, op zeker moment tegen de lamp lopen en daarmee hun anonimiteit verliezen.
 • De antinomieën in U, ze hebben U "verraden", ook bij U was het niet alleen rosegeur en maneschijn ......maar toch blijven liegen, en geen verantwoording willen nemen....... 
 • Waarna ze in de meeste gevallen voorgoed achter slot en grendel verdwijnen, of in andere landen zelfs ter dood worden veroordeeld.
 • Wij zijn over het algemeen niet bekend met, het veel grotere aantal geweldloze sociopaten onder ons, noch identificeren we ons met mensen die vaak niet flagrante overtreders zijn, en tegen wie onze formele juridische systeem weinig bescherming biedt.
 
De meesten van ons kunnen zich hier geen voorstelling bij maken dat hier een overeenkomstigheid bestaat tussen het orkestreren van een etnische genocide en, laten we zeggen, zonder wroeging liegen tegen je baas over een collega, om deze in discrediet te brengen. Het is zo treffend verwoord; ....
Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
 — Arthur Schopenhauer —

Het apatheïsme wat geëtaleerd word, is buitengewoon eng. Eenvoudig en onweerlegbaar is in de gemene deler, de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat ons emotioneel gezien ter verantwoording roept, als we een keuze maken en willen  uitvoeren die we gewoonlijk zien als immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch. De meesten van ons voelen zich al schuldig als we het laatste stukje van de taart opeten in de keuken, laat staan wat wij zouden voelen als we opzettelijk en methodisch overgaan tot het kwetsen en benadelen van anderen.
Degenen die geen geweten hebben zijn een soort op zichzelf, of ze nu moordlustige tirannen zijn of slechts meedogenloze sociale sluipschutters.
De aanwezigheid of afwezigheid van het geweten is een diep menselijke divisie, een kenmerk dat misschien wel belangrijker is dan intelligentie, ras, of zelfs geslacht.
Wat onderscheidt een predatoriale sociopaat die leeft van de energie cq. arbeid van anderen, van iemand die zo nu en dan een bank of pompstation overvalt. Of een eigentijdse roofridder – van een gewone (seriele) pestkop die iedere dag je lunch afpakt  en een sociopathische moordenaar -Het verschil is vaak niets meer dan sociale status, drive, intellect, bloed lust, of eenvoudige mogelijkheid.

Wat al deze mensen onderscheidt uit de rest van ons is een volkomen leeg gat in de menselijk psyche, op de plek waar de meest geëvolueerde van alle menselijke functies zou horen te zitten. De Ziel.
Om een psychopaat als zielloos wezen te beschouwen gaat me net te ver. Maar het is een bijna zielloos wezen, dat hoewel het alle fysieke kenmerken heeft van de mens, er zelfs uit is ontstaan, zich vanuit de psyche compleet apart zet van de mens. In hoeverre hun ziel nog aan ons en in ons verknoopt is dat weet ik niet, .....ik moet alleen aanzien dat ze hun tol moeten betalen en die is niet mis, omdat de meest vitale impulsen of drijfveren ons het meest misleiden; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen de meest gevaarlijke aanslagen.
Weleens gehoord van het begrip; .... Psychische vampier, hij is veel meer een reëlere variant van zijn mythische broertje als iedereen denkt.
Er is een diep verziekte conditie van de menselijke psyché in dergelijke mensen en deze is zo ernstig dat de Goden hier bijna niet meer aanwezig zullen en kunnen zijn!

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 
Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956


Ik heb hier een gedeelte van het schrijven en de verhaallijn van mijn neef Paul van der Sluijs gebruikt,......maar ik hoop dat hij het begrijpt, het komt allemaal uit de zelfde bron.  Wat mij het meest helpt; .... is dat ik een spiegel voor iedereen kan zijn, door mijn natuurlijke verlegenheid kan ik afstand nemen van de meest emotionele en sentimentele drijfveren. De knooppunten in dergelijk netwerk liggen zeer diep verborgen, en zijn daar door zeer sterk en enorm ingewikkeld. Ik stel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, vrijwel niets anders, dat brengt deze diepe natuurlijke verlegenheid met zich mee. In alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze is aan U zelf!
Het is een universele wet - intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogant ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt "
Aleksandr Solzhenitsyn --

Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft. Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....

Ik kan beweren dat Engelen en Goden niet bestaan, maar ik weet zeker dat ze wel bestaan,.....een subtiel wezenlijk iets bestaat voor mij, en ik weet zeker dat ze dingen kunnen waarnemen. Zij laten mij nog slechts op enkele momenten de dingen zien in hun volheid, dingen die waargenomen worden door de zintuigen, maar zich slechts als begrensde fragmenten laten kennen. Maar deze momenten worden steeds talrijker en voller. En zo ligt ze er voor mij en iedereen, en het is de enige methode tot het verkrijgen van absolute kennis. Mijn vraag aan U is de Gnostische; ....waarom blijft U toch zitten in Uw situatie, terwijl het mogelijk is tot de absolute kennis door te dringen, hem onder bepaalde conditie te verkrijgen. Laten we met ons allen toch zorgen dat de Goden met ons verder kunnen gaan! En weet dat ze niet van lotje getikt zijn daar boven.

Ze houden niet van een  mensheid die met raketten met een kernkop er op, vliegtuigen uit de lucht haalt met bijna 300 passagiers er in. (De heren van krankzinnige wetenschap en de politiek weten niet hoe verschrikkelijk dit feit voor de bovenwereld is) Maar al deze feiten zijn een gevolg van een volkomen verkeerd theïsme wat heerst op deze wereld, en het laatste bedrijf van dit drama is de apathie die velen gaan vertonen, en niet alleen de krankzinnige druktes van de heren. Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo, voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem, waarmee hij wat wil doen. Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,......maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen. En zij die op de diepere levensgronden aanwezig geweest zijn kunnen er over vertellen, en zo hou ik deze waarschuwing over, maar denk niet dat ik daar niet heb genoten! Maar de les die je daar krijgt is weliswaar beperk, maar volledig in zijn soort en adequaat. Maar natuurlijk rust aan mij de taak U er op te wijzen dat in de huidige situatie het onmogelijk is voor de Goden om hun liefelijke en zoete werk te doen. 
 

 En ik heb er geen enkele moeite mee te vertellen wie ik in haar volheid volledig zag en zij bracht deze boodschap, diep in de nacht sloeg zij mij wakker en daar stond ze .....zoals op deze foto, alleen had haar hoofddoek de kleur blauw en de kant belijning was wit. En haar gelaat was nog meer doortekend, maar ze was toch schitterend mooi. Maar wat ze van plan was lukte haar bijna niet, .......zij die geen identiteit meer hebben, ze zijn bijna niet meer te bereiken. Het materiële ego is het enige wat velen van ons als enige hebben overgehouden, .........doch een schoonheid en hun intelligentie trekken ze niet in twijfel. Maar juist dat kan onmogelijk lang meer duren. Hoe bevrijd ik iedereen van alle angst, in een samenleving waar zoveel valt te verduren.
Ethiek wil zeggen de mens via begrip leiden naar de ware kennis, ja ja. Esthetiek wil zeggen de mens via gevoel leiden naar de ware kennis, ja ja. .........yoga is de training voor de herintegratie, ja ja. .....maar al die fabeltjes van al die gekken waren het ook niet. 
 Veel mensen hebben dan ook terecht slechts op oppervlakkige wijze kennisgenomen van de natuurwetten zoals deze in de loop van de 20ste eeuw zijn ontrafeld,
volgens de debielen en De Groot Debiel Meneer 't Hooft.
En menen dat deze nog voldoende ruimte zouden bieden voor verschijnselen die nu nog niet begrepen worden, zodat we deze ‘paranormaal’ noemen. 
We hebben niets meer uit een schoolkrant voor te lezen. En dat onder de conditioneringen van de krankzinnige wetenschap en hun politieke en economische secondantie. We zitten in het stik donker, al het licht wat we nog hebben bevind zich in ons eigen hart. En ik vergeet zo mezelf, en laat zo heel mijn gedachteonrust liggen,.....broeders en zusters zet alles stop, ik meen het! Want alles zal toch "zo wie zo" moeten worden teruggebracht naar dat mogelijke interactieve denken!

We hebben vandaag 23-7-2014 de eerste nieuwe "Indianen dag" op deze Aarde, weet U waarom? De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten" Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. Was het allemaal maar zo simpel ..........A.S. 

 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En natuurlijk zijn daar geen wetenschappelijk woorden voor te vinden. De "normale uitleg" is nog steeds nutteloos hier omdat het om deze liefde en de genade gaat! Slechts het vrije denken, wat het laatste beetje verstand niet mist, is hier op zijn plaats!
Zo'n verstand kan zelfs alleen in een vergaande verlegenheid ontwikkeld worden, want velen onder ons vinden "de liefde" en "de genade" zo onbegrijpelijk, en waar en hoe vindt ze nu toch echt plaats......de liefde voor en van God, de God van zijn hart in zichzelf, de intense vreugde die wezenlijk gekend wordt. Hoe vertel ik het U,.......haar tonen is verlegenheid en lef te gelijk, maar heeft U hem wel eens gezien, "Het verlegen kind onder de tafel dicht bij zijn vader" dat was ik, en misschien ben ik het nog steeds. "Het geborgen-zijn in god", je moet tegenwoordig zoveel lef hebben om zoiets te tonen. Velen zetten liever duizendmaal een masker op! Doch er is een enorm winst punt, want als je een masker op zet, blijft de romantiek in bijna alle gevallen weg! En wat is nu een geschrift zonder romantiek, dat is een dooie boel! De verlegenheid, jou verlegenheid toont dat je geloof werkelijk is!
En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade juist daarom naast mij neer te leggen! De boven wereld trapt daar niet in, ze zijn daar niet van lotje getikt. Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Niet de druk van de verdorvenheid die heerst in de huidige maatschappij. Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur", op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....
 
 
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden grote geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. (Als je ze kent zijn ze zo vreselijk gaaf)..... Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, en zelfs om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Ik heb U echt verteld waarin Uw laatste kans ligt! Het is echt een weergaloos niveau van de Genade die in deze tijd wordt aangeboden, toch wordt het door de overgrote meerderheid van de mensen in deze wereld niet op de juiste waarde ingeschat door de beperkingen in wat zij geloven.
 
Nardocus Filosofus
 
.