DE SUBLIMATIE, 

De sublimatie; ofwel de laatste stap van de mens, maar wel met GOD, zo is de aanpak van RICHARD FEYNMAN.
En ik wil de sublieme contacten vinden die passen bij mij.......
Daar waar de wetenschap slechts populair wil worden, als implicatie van hun gedrag, ze denken zelf de baas te zijn van deze kosmos.
Echter de Q.E.D. blijft als enige geslaagde uiteenzetting over van al het wetenschappelijke gedrag, nog steeds wordt verder alles in dualistische zin afgewogen, de effecten worden nergens als e'e'n' geheel bezien.
Doch hij die deze geslaagde uiteenzetting heeft, is diep gelovig en heeft de basis van de gnosis, maar het bijzondere is ook dat de Q.E.D. geen materialiteit of passiviteit heeft, ze heeft geen voorstelling van of voor zichzelf. Bij deze werkelijkheid is er slechts een schijn-stoffelijkheid, maar men vindt er slechts een onverminderde en volkomen Goddelijke aktiviteit, ......die je ook overal elders in deze kosmos vindt. Zo is ze voor ons slechts een enkele werkvorm, die er naar streeft om over te gaan tot een heldere voorstellings wijze, zo onderkent men de Q.E.D. , Zo heeft Richard Feynman ons deze aangerijkt.


“I... a universe of atoms, an atom in the universe.” deze uitspraak van Richard Feynman, ........
Het is voor mij de meest duidelijke uitspraak dat hij de kosmos volledig begreep!
Het is de andere manier om de 'natura naturata' te verwoorden!

          Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.

Zo is zij ook mij gegeven, ze is niet te min voor ons passiviteit, die voor ons daar in een overtreffend overwicht wordt uitgegeven. GOD ''ONTTREKT'' ZICH NIET AAN DE LOGISCHE DEDUCTIEVE WERKING;.....HIJ IS DEZE WERKING.......SCHEPPER EN SCHEPPING ZIJN E'E'N EN DE ZELFDE, .....daarom  wordt ze dus in die  overtreffende  trap uitgegeven.
Ze is niet rustend in haar bestaanswijze, en zeker levend en bewegend, zo is ze dus werkelijk evolutie begrip, met een vooruitstemmende harmonie, ze heeft niets anders als samenhang in haar onderdelen.
Toch moet ik U vertellen, we hebben slechts dat  herinnerings-vermogen, dat we Geest en Ziel noemen, daar waar rede en liefde worden opgeslagen, en ze gaat altijd ver en ver boven de Wereld van de Mens uit, voor de juiste Sublimatie moeten we ''Deze Grote Geest " erkennen, zo vinden alle Volkeren met een INDIGO KARAKTER.


Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Je moet gewoon niet meer in die goeroe geloven maar in de eigen waarden, waarvan je weet dat je ze hoog te houden hebt. 

Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken,
doch in de mangel aan verstand behoeven we niet te verkeren!
Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat

van zijn vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak als feit ervan niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zich, voortaans, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen ogen te zien

– dit is het motto van de geestelijke-verlichting.

Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig,
met de interacties van ladingdragende partikels,
maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen,
in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.

Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Want "De openbaring" zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,...
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Want daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Pythagoras deed dit dan ook, ......om zijn bewijzen te leveren,
die de weergaven van alle oplossingen was!

Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK. En dan weet U echt hoe het zit.
De reverse voor all, ik kan het roepen
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH
Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is,
met een enorm aantal volmaaktheden.
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden,
WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken!
Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten,
niet op de psychische of intellectuele.
De Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. 
Het genius in de mens met zijn Paramita,
kan van een willen en moeten, een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn,
die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht,
die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.
Met dit bijzondere autisme kunnen alle grenzen bereikt worden!
Dit is het bijzondere autisme wat in de mens zijn zetel heeft,
Er is niets mooiers wat ieder eerlijk mens in zijn hart vindt.........
Ze is precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
ERNEST RENAN.
 
                               Maar buiten dat;  ......We ZIJN zeker aangewezen op een krachtige Goddelijke Reverse....
Deze is niet aanwezig als we niet in een sublieme situatie en met God willen leven........en openbaringen.
ZO bestaat er anders geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien, of na een zekere tijd ZAL stoppen en resultaat opleveren. Alleen de perseptie bevat de '' Voorbedachte Goddelijke Harmonie''
En er staan er zoveel op de burelen der dwazen.
Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan!

Zij die in alle enkelheid met Geld ofwel Economie bezig zijn hebben het altijd mis, omdat  ze zo zich politiek gedragen, meer niet, ...... Ze heeft nooit de Goddelijke Perseptie gegeven en dat in de werkelijke Sublimatie bereikt, een geslaagde aanzet kan deze zaken slechts leveren, ze levert het diepe geloof, die de innerlijke meester slechts in het Gnostische proces levert.
De algemene computer is hier dan een waardeloos apparaat, in een valselijke enkelheid, een apparaat wat nooit beter zal presteren.
En ene RUTTEN bracht met dergelijke computer de toeslagen affaire tot stand, en de ''Minister van staat'' wilde dit niet corrigeren.
De ''Meta problemen'' in deze MAATSCHAPPIJ hebben een volkomen ander soort van computer nodig, dit komt omdat al het levende ook functioneerd volgens wiskundige wetten en weten, LEONARDO DA VINCI bracht dit al vroeg naar voren. En de luchtvaart-sector heeft de ''META-FYSICA'' van de vogel al bijna helemaal naar voren gebracht. En ik weet heel zeker dat de Q.E.D. daar een belangrijk ''meta-onderdeel'' van is, zo ik haar allereerst heb omschreven. Dit komt omdat de goede ''Goddelijke Perseptie'' ALLEEN in de natuur bestaat. Ze is het Goddelijke Antwoord op het leven, en zo is de laatste stap tot God in liefde en reden te nemen. De algoritmen en synchronisatie van een computer moeten dus op hun taak zijn afgestemd, om in deze zin goed te kunnen functioneren. En deze invulling is slechts bij Richard FEYNMAN duidelijk te vinden, hij is de man die de perseptie dankzij de Q.E.D. aan kan.
En zij is meer als het vermogen tot weerstand wat Ernst Mach ons al leverde, dit in het verband met alle ''deeltjes onderling'' in deze Kosmos. 
Slechts binnen de perseptie van deze kosmos is er plaats en tijd voor alles om wezenlijk te existeren, dat zij in de enkelheid kan existeren is totale wetenschappelijke onzin. Theorie van wetenschappers is dan ook totale  EMPIRISCHE onzin.
Als ik enige verantwoording wil afleggen dan moet ik weten hoe het existeren verloopt, daarbij heb ik een heel groot deel van de innerlijke meester ofwel van Goddelijke-aard nodig, de GNOSIS helpt ons daar. Ook heeft ze een probleem, de existentie kan namelijk alleen in een proportioneel diagram worden vastgelegd, daar kan ze alleen worden uitgepluisd, je moet er een proportioneel diagram van kunnen maken, zo alleen werken de dubbele logaritmen, maar er is niet altijd een rekenliniaal ''bij de hand''. Een schaalverdeling van zo,n diagram zit vernuftig in elkaar daar, zo we de situatie overzichtelijk kunnen maken,
is de afstand tussen 2 en 4 evengroot als  tussen 50 en 100, de proportionele verhouding bij hen wordt bepaalt door de factor 2. En een Doktor of Arts is al in paniek als de problemen, de repro factor van een virus de 1 al passeert.
Zo is er een Kosmische Modelatie voor te stellen, van alle dingen die inzichtelijk kunnen worden gemaakt, logeritmen zijn daar te begrijpen, de algoritmen van de computer eigenlijk bijna niet.............als actieve actie wordt er dan van alles beschreven in de Q.E.D. van ene Feynman.
Deze werkelijkheid is zo sterk, dat het vrijwel het beste is dit te begrijpen, ik heb de kracht dit te begrijpen dankzij ene Richard Feynman, dit omdat een echt ''INTERNET'' de waarde heeft van een net voor ons allemaal. JUIST deze Situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van mensen met een uitzonderlijk  hoog abstract kennis-niveau, die is verworven op ''Het normaal-vlak Aarde'' en niet op het bedachte abstracte vlak van de debiele wetenschap.........want zo leven wij hier, en hebben we de denksprong nodig van het materiele ''Bevat-zijn-in'' naar het ''Begrepen-zijn-in'' , een sprong die wij echt moeten weten te maken. Want zowel Plato als Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt en zich ontwikkelt los van het MATERI'E'LE.. En Richard Feynman kan dit met zijn Q.E.D. alleen maar bevestigen. En zo weten we ook dat ; .......De Zomer, Herfst, Winter, en Voorjaar bestaan, koolstof en stikstof existeren naar tijd en plaats, niet liegen heren wetenschappers, het Klimaat veranderd altijd alles. En de werkelijkheid is nog machtiger als altijd, want jullie verzieken de werkelijkheid.,  ........jullie maken de proportie's van het probleem alleen maar erger, ze evolueert de verkeerde richting op, en dat al sinds eeuwen, omdat jullie altijd de baas van deze kosmos denken te zijn. En als deze baas gaan jullie alleen het duel aan.


.De Maya presteerden het tegenover gestelde, ze wisten in het helse Zuid Amerika de uitzonderlijk goede klimaat-gebieden te vinden, hoog in de Andes lagen deze "altijd groene" gebieden. Dat is het enige geheim achter het Maya succes. Daar in de Andes zijn nog steeds zeer speciale weersystemen te onderschijden, die de Maya het "Vierkwartier model" noemden. De natuur en fauna zijn in hun existentie nog altijd veel uitzonderlijker, als iedereen denkt.
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is in vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!

En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......MET EEN SUBLIMATIE
"Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....naar tijd en plaats.......om toch tot existentie te komen. Om toch tot werkelijke SUBLIMATIE TE KOMEN, GEBRUIKT U TOCH UW REDELIJKE VERSTAND, DE GODELIJKE PERSEPTIE HEEFT EEN HELDERHEID. 
ZO ZE IN EEN MINDER DUIDELIJKE VOORSTELLING BEHEBT WAREN, HAD LEIBNIZ EEN HELDERHEID NAAR GOD TOE, EEN HELDERHEID DIE WETENSCHAP EN POLITIEK  NOG NOOIT HEBBEN WETEN TE FABRICEREN.
LIEBNIZ MAAKT GEWAAG VAN EEN ONBEWUSTE VOORSTELLING VAN GROTE EN VERREIKENDE STREKKING, DE EMPIRISTEN VAN NU ZIJN DAARTOE NIET IN STAAT HAAR TOE TE GEVEN, EN DAARTOE FALEN ZE DUS ONHERROEPELIJK.
WIJ WETEN DAT DIT GEEN NATUURLIJK PROCES IS BIJ EEN KRANKZINNIGE WETENSCHAP, ZE ZAL GEEN OPHELDERING OPLEVEREN, WANT NIETS IS IN HET BEGRIP, DAT NIET AANWEZIG WAS EN IS DAT EERST IN DE WAARNEMING AANWEZIG WAS.
Dit is dus de kern van de Goddelijke SUBLIMATIE , met hulp van de innerlijke meester ofwel de GNOSIS. En hier vinden we kern zoals de SUBLIMATIE VOOR IEDER MENS, kan zijn. Dus als een ''Voorbestemde Harmonie'' zoals ze er zeker is in deze kosmos.
SPINOZA STELT  DAT DE PERSEPTIE EN SUBLIMATIE BEHOORT TOT DE EEUWIGEHEID DIE GODS-WEZEN OPENBAREN, en dus dat zij GODS WEZEN OPENBAREN, ZIE HIER DE ''SCIANTIA INTUIT'I''VA'' VAN SPINOZA.  EN IK DENK DAT DIT NIET ANDERS IS ALS DE Q.E.D. VAN RICHARD FEYNMAN.


De noodzaak van de mens van de sublimatie is nodig, voor de beperking in de mens is er anders geen oplossing
De beperking in de mens is de missing-link, met zijn vreselijke demorfie heeft het bewustzijn en het Godelijke losgelaten, tot waarheid kan ze niet meer komen. We zijn naast het amorele onbewuste neergevallen, wat niet deugd is wat een leugen is, het instinct wat door het ego wordt beheerst.
De introspectie en de verantwoording heeft alleen Oog voor alles wat ''Hoogte'' heeft, het innerlijk mag niet opgevuld worden met de verkeerde daden.
Deze neurotische onwerkelijkheid moeten we ons zelf's besparen, want ze wreekt zich direct op de persoon, wat zich doet voelen in de maag, gal, hart, longen, e.d. of op de buitenwereld met als gevolg een ziekelijke diefachtigheid, en het onvermogen zich in enig mileu aan te passen.

Voor de volledige SUBLIMATIE moeten we met de reden en de liefde bekend zijn, we hebben onze geestelijke-vrijheid nodig, wij als mensen moeten ons niet schuldig blijven voelen. De krankzinnigen van deze Wereld begrijpen maar niet, en zadelen ons dan maar op met de Neurotische strijd tussen het begrip en onbegrip, de gevolgen kunnen op een HYSTERIE gaan gelijkken als ze nog uitgespeeld worden ook.........zo een spel moet op een rechtschapenheid en een pijnlijke waarheids-liefde gaan gelijken, maar het is een echt drama voor de oprechte en nodige sublimatie.

De neuroticus is hier een volkomen leugenaar die zijn probleem wel ''weet'' maar de waarheid daarvan niet wil erkennen, het is dan nodig je op een ''schijn-zekerheid'' te richten, waarbij het onmogelijk wordt je op een gezonde levenshouding te richten, het wordt GELD en MATERIE en bezit en 
nationalismen. En al het ethische wordt dan schijn, een drama voor de mens die zich alle schijn laat overkomen. Dit terwijl de mens geheel is toegerust op de almachtige God, IK KAN EN ZAL U NOOIT ANDERS VERTELLEN. Anders zou ik de totale sublimatie moeten missen. En ik zal dat beslist niet doen, ik heb verder niets wat schuld-gevoel oplevert. En ik heb verder dan ook in het geheel geen Angst, ik probeer te leven met de volledige ''Ziel en Geest'', en dat niet alleen voor mijn zelf. En daarom kan ik dus elke verbinding aangaan, en het is dat ik daarbij trouw kan zijn, en ik heb daarbij ook de innerlijke meester.

De winst daarvan heeft niets van rijkdom uitstaan, maar ze is wel de kunst van de sublimatie, met al zijn geestelijke waarden, en dat is dus steeds meer en meer, en toch kan ik naar bezit niet leven, doch wel naar het doen. Dat bezit zou namenlijk weleens volkomen onbevredigend kunnen zijn. Ik heb het zelfs niet om naar God te zoeken, voor mij, in het licht van de sublimatie is hij zelfs heel gewoon, ik heb alles wat er in de reden en liefde is '' Bij de hand'' , de missing-link ze bestaat voor mij niet.

Velen leven daardoor zo-dicht bij het gene dat ze dus niet weten, ze hebben uiteindelijk ''Niets bij de hand'', zo is het rechtsteeks ontbreken van God naast U. Zonder God is er hier op de Wereld geen sublime werkelijkheid, zijn perseptie ontbreekt, hoe zou U hem dan moeten vinden.......we vervallen dan niet alleen in een economische wanorde  maar ook in een geestelijke. Zo kan men slechts de materiéle ellende bereiken, wat nu ook gebeurd. Maar zo willen de besten onder de mensen, hun medemens beslist niet achter laten........hart en ziel blijven wel functioneren.......maar wel in een verschrikkelijke pijn.
De totale GODDELIJKE SUBLIMATIE blijft dus voor de mens nodig, en wie haar uitstelt heeft onmiskenbaar een groot probleem, en ook de werkzaamheden van de bakker of de betontimmerman, de zaaier, of van iedere andere doener blijft een werkelijke goddelijke sublimatie.
Ze is een sublimatie naast God, met de vrijheid het nodige bijeen te houden, zo is het voor hen allemaal, zo wordt de Wereld van het nodige voorzien. Zo de tijd over de planeet existeert, zo moeten we er ook zelf de nodige kwaliteit en kwantiteit aan geven, in vorm blijft het een Goddelijke sublimatie, zo heeft de boer als eerste geleerd te composteren.

En buiten dat, de GODDELIJKE SUBLIMATIE ze wordt als eerste geleerd, alle mensen worden voor 100% als Beelddenker geboren, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen......er is dan direct nog geen taal. Nog thans heeft de krankzinnige wetenschap zich versterkt met een schoolsysteem, dat het talige stimuleert en het beelddenken op de achtergrond plaatst. De werkelijke sublimatie, men wil hem niet, want deze wetenschap denkt zelf de baas te zijn.
Wat een geluk dat ze voor het atoom-programma een RICHARD FEYNMAN wisten te vinden........die de hang naar de Werkelijke Sublimatie wel had. OPPIE OPPENHEIMER bracht hem naar voren daar...


De rest is nu het geld bijeen te brengen, zo willen ze dan presteren, echter als de gelden bijeen gebracht zijn, vergeet men meestal de prestatie, sterker nog, ze zijn meestal in hun eigenwijze proportie meestal niet te beoordelen, zo is het namelijk met de mens die zelf de baas wil zijn.
En dan gaan we plotseling elke menselijke verhouding heel anders bekijken, en gaan we de juiste sublimatie, ook in de relatie en zelfs in seksualiteit, heel anders bekijken en ervaren, en daarbij wordt de Goddelijke Sublimatie nog meer gemist. Hier hebben deze mensen de ''missing-link en de demorfie'' in hun volledigheid als tegenstander. Als deze situatie aanhoudt gaan we in het menselijke drama zeker ten onder, en we kunnen dan onze computer niet de algoritmen geven die steun geeft.
Want ook die is aan het goede gebonden. En als we het goede niet willen, komen wij nooit meer aan het bewustzijn met zijn werkelijke waarheid toe, maar in ondeugd en leugen. Ook niet in het ideaal-ik ofwel '' Het Es van ene Freud'', en hij kan en wil ten aanzien van het hoge-ik, niet meer verantwoord zijn.
Dan wordt het zo dat velen, en met namen de wetenschap en politiek en hun institutie's niet meer aan enige sublimatie toekomen, helaas.......en de weinigen die nog aan een sublimatie denken, ze kunnen nog slechts moeizaam een ziele maatje vinden. Zodat ze uit liefde en reden een relatie kunnen opbouwen.
Want datgene zal slechts vrij heten, wat krachtens zijn eigen aard bestaat en alleen uit zichzelf tot handelen wordt genoopt, en dat met de God die nooit anders als iets onbegrenst en oneindigs kan uitdrukken.
Zo is er dus een vaste kwaliteit, waar wij altijd Oog voor moeten hebben, wij moeten overal de Goddelijke kwaliteit bij betrekken, gezien of ongezien. Zo is de werkelijkheid dat er een mens uit man en vrouw geboren kan worden, generatie na generatie. En dat is beslist geen neo-romantiek, man en vrouw hebben daar elk hun vaste Goddelijke eigenschappen. Hier moeten we wel-degelijk dat paar zijn in een sublieme relatie, .....hier wordt ''De mooiste roman'' geschreven als de contacten van een sublieme kwaliteit bleken te zijn. Waar is dat daar toch steeds de twijfel bij betrokken is, en die genen die de volle twijfel ervaren, hebben daar de meeste moeite mee, maar de werkelijke reden en liefde is hier de werkelijke ''uitgeleide in het probleem'' , zo is in deze reden en liefde het beslissende kenmerk te vinden hoe iemand werkelijk is. Daar of hier moet U zijn wie U bent. En ook de verschillen zijn hier direct zichtbaar, Vrouwen vergelijken de staat van hun lichaam, Mannen denken daar niet eens aan, maar toch hebben wij te zorgen dat de sublieme relatie er is, anders zou je geen Man zijn.
Daarom heeft een totale ontfloersing buiten de reden en de liefde zo zijn diepe gevolgen, ze is de totale distinctie van het wezenlijke manlijke, in zo'n gebeuren is het moeilijk te weten wat je moet doen, maar de hoofdzaak is dat in een relatie er twee zijn die echt voor elkaar gekozen hebben. En verder is het raadzaam het manlijke en het vrouwlijke in elkaar te respecteren. En zo is het dat ze op enige manier toch weer bij elkaar horen. Maar voor een verzoening is het veel eenvoudiger je bij de God van kosmos te leren aansluiten, zodat de totale ontfloersing er niet is. Dit is dan ook een sublime waarde binnen een relatie.
En nochthans is het goed te weten dat U weer een volledig functionerend ''Urthmens'' kan worden.
Ik vertel het dus ook hoe een volledig voordeel van de sublimatie in elkaar steekt, ook binnen een relatie. We moeten weer terug naar ons werkelijke menszijn telkens weer (ERNST MACH). Als uw hart in zijn volheid ontwikkeld is, dan kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt. 
Buiten dat, het praten over ''Het eeuwige nu, zittend in de tijd'' wekt de Gnostisch vraag; ...waarom blijft U dan zitten in het weten dat nog geen kennen is. Ik denk te weten hoe de hang naar de sublimatie telkens weer ontstaat, door de echte sublimatie kan dan elk probleem al in zijn nouminale fase worden opgelost. En het goede daar kan iedereen in geloven, ze is voor de ziel en zaligheid, en daarin is de totale sublimatie te ondervinden.

Let wel, alles wat niet echt is, kan dan de leegte niet verdragen. Alle sublimatie is er om direct tot het hoogste goed door te dringen, niets anders.....de inductie van de krankzinnige wetenschap faalt hier direct, in de grond van haar bestaan is er alleen maar een niet weten. Ze heeft alleen maar de mogelijkheid de wils-impulsen van velen tot een waanzin te verheffen. En daartoe is er alleen maar een beschrijving, die tot een algemeen empirisme moet worden verheven. Maar zo is het niet meer als een enkele en politieke daad. Zo proberen ze op een enkele en inadequate manier met begrippen om te gaan, ver weg van een zekere sublimatie........wij zijn de baas van deze kosmos zeker niet........en dat kan alleen tot gevolg hebben dat we het myta-fysische, en het hypomanische en het para-normale of wel de werkelijkheid van de sublimatie niet kunnen begrijpen, dus dat ze zich dit niet kunnen laten welgevallen. Wat Richard Feynman zich heeft laten welgevallen in de Q.E.D. is meer als groots, 
ze is de noodzakelijke verruiming van de menselijke geest, die ons de sublimatie ofwel ons de heldere voorstelling van de ''Urthmens'' geeft, zodat hij zich zowel op de Aarde, in de Hemel, en in de Wording vindt. 
De enige leer-spygologie die daar bij aansluit is die van Otto Selz, doch de gek (Zijn leerling Popper) onder de wetenschap zag zijn kansen schoon, maar de belangrijkste steun komt voort uit de liefde en reden die zich aaneen weet te sluiten. Doch De Hitler wetenschapper HERMAN FLOHN  wist de mens de schuld te geven van de klimaat verandering, en het gekken-bedrijf, het I.P.C.C. VAN DE VERENIGDE NATIES ZETTE DEZE LEUGEN DOOR. 

Schon 1941 hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“[1
NIEMAND VAN DE WETENSCHAP HAD DEZE LEUGEN MOGEN VOLGEN, MAAR ONZE POLITIEK IS ZO GEK......ZE WIL DE TOTALE MENSHEID SCHULD GEVEN, DAN HEEFT ZE DE GEKKEN-MACHT.

Ze heeft Geen enkele waarde, alleen gekken hebben het over een zekere statistiek, zonder sublimatie, dit om de rest van waanzin te voorzien, er is daar dan ook niets om van de ethiek en esthethiek te voorzien, zoals je de normale zaken in het leven kenbaar maakt.
De Goddelijke denkkracht noemen we de perseptie, er is van alles mogelijk in deze perseptie, ze is de mogelijke harmonie op deze Aarde, zoals er ook de Winter, het Voorjaar, de Zomer, en de Herfst is.
Zie die geen vrijheid krijgen worden mogelijk ''Gefaseerd'' dat betekend dat ze in FACISMEN worden opgevoed, zoals ene meneer HITLER dit deed, en de politiek heeft zich nog steeds in geen enkele qwestie verbetert. Want woorden blijken uiteindelijk helemaal niet zo best, het is nooit meer als politieke waanzin, en dus kunnen institutie's, regeringen, en wetenschapers alle doelen gefaceerd uitvoeren, en dat was al reeds in 1916 het geval, ver voor de komst van Hitler. Ze streven geen algemeen universeel doel na, en de mens heeft alleen de Goddelijke perseptie te volgen, anders zal de eigen oplossing alles verliezen door ''Het Duel op deze Aarde'', Zoals het alsmaar blijkt, ........dom als de huidige politici moet U niet zijn......omdat zij de perseptie uit de natuur niet heeft......en dus de Goddelijke Sublimatie niet op kan brengen.
Ook kan het Goddelijke van de Sublimatie recht-streeks worden erkend, omdat ze aan de goddelijke ethiek en esthethiek zal voldoen, en deze zal de grote geest niet laten vervagen.
Mensen mogen zo de liefde en de reden erkennen, zoals Spinoza dit al deed. Zonder de sublimatie kan  ''De Rest slechts op emperische onzin wijzen''.
Zo is er het lenen van de ''klimaat-verandering'' geheel inclusief het stikstof en het koolstof probleem, en de gekken van de wetenschap hebben het maar wat naar hun zin. 
Maar de mensen moeten zich in liefde en reden aaneen sluiten, anders kan er geen sublimatie bestaan.
Zo zijn NOen COSLECHTS ''Werk-stoffen'' en dat in de cyclus van Winter, Voorjaar, Zomer, en Herfst. En de dwazen houden zich met de dwazen, ze doen niet aan enig Sublimeren, ze zijn alleen maar Gek.
Wie dit weet zal op de sublimatie wijzen, ze is de enige kans van de mens om tot de werkelijkheid van het leven te komen, ze is de kans op de verdere Evolutie, dus te begrijpen voor hen.
Zo is er de kans de Goddelijke-perseptie te onderkennen, en mogelijk alles met de mogelijke efficientie te voorzien. Want in de Perseptie Herhaalt zich alles heel gewoon, maar wel met de verdere Evolutie, zo is de KOSMOS er heel gewoon, alles beweegt niets staat stil. Zo is er ook perseptie, die zich laat zien in de substantie van Spinoza en de Q.E.D. VAN RICHARD FEYNMAN EN HET RECHT-STANDIGE DENKEN VAN PYTAGORAS, zoals ze in zijn stelling te vinden is en de bewijzen te vinden zijn, echter er is nog veel en veel meer, Euclides en Plato worden nog maar nauwelijks begrepen. Een Wetenschap zonder Perseptie en Sublimatie zal spoedig zijn volkomen ongelijk krijgen. Zij die de gefaseerde enkelheid bewerken, met het geld en de economie en de theorie zullen het alleen bij een politiek gezwam laten, want er zal blijken dat ze het verder altijd mis hebben in hun waanzin.

JA, HET IS WAAR, IK ZIT VOL WERELDSE PROBLEMEN, EN DAAROM ZAL IK NIET OPHOUDEN MET DE GODDELIJKE SUBLIMATIE, EN TE LEVEN MET GOD. 
WANT HET IS OPPASSEN MET DE GEKKEN VOL MACHT, WANT IN HET VERLEDEN HEBBEN ZELFS MENSEN OP DE BRANDSTAPEL GEGOOID, ZIJ DIE GELOOFDEN.  
EN GOD ''ONTTREKT'' ZICH NIET AAN DE LOGISCHE DEDUCTIEVE WERKING;.......
.....HIJ IS DEZE WERKING.......
SCHEPPER EN SCHEPPING ZIJN E'E'N EN DE ZELFDE.
DAAROM DUS, KUNNEN  WE ZINGEN OP DE BRANDSTAPEL
MAAR WAAROM DUS, HEREN VAN DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP............
MAAR SLA GERUST HET VOLGENDE HOOFDSTUK OP, DAAR ZAL IK U NOG VEEL MEER VERTELLEN.
WANT UW PIJN KAN NOG STEEDS VERHOLPEN WORDEN.........MAAR DAT ZAL NIET GEBEUREN IN HET REGIEM VAN MENSEN, OMDAT ZE DE BAAS HIER NIET ZIJN., MACHT EN TEGEN  MACHT BRENGEN HET SLECHTS TOT EEN DUEL.
En af en toe doen ze nog de meest vreselijk dingen ook......gekken rot op......

Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het Goddelijke in hem te ontdekken. Zeg maar gerust dat we met elkaar tot de sublimatie moeten komen, niets anders. Als familie of volk weten we waar wij met elkaar moeten komen. En de prijs is het plezier de dingen uit te zoeken.
IK BEN DUS GEEN NABOOTSER VAN DE NEUROLOGIE DIE VOORTKOMT UIT MIJ ZELF, ...........DERGELIJK KARAKTER IS ER NIET, MAAR.........DE GEEST WORDT MIJ IN GEBLAZEN, MAAR OOK U INGEBLAZEN, als een soort van voor-bestemde natuurlijke harmonie........

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
Zo zij er is, is er ook de vrije wil, waarmee U ''IN LIEFDE EN REDEN tot God'' kan komen. 
Dus deze prijs van de sublimatie zal U NOOIT VERGETEN.

 Richard Feynman
 
Natuurlijk zijn er hier nog wel dingen vanuit de voorbestemde harmonie af te vragen, maar toch, er zijn geen voorbestemde klokken , noch zijn er voorbestemde plaatsen, voor ons is dat anders, ze zijn rondom de zelfde manier gebouwd en geven tegelijk ''Hun Urenslag''.  De tijd bestaat aanzich niet, maar existeert zo over deze Wereld heen.  Als een klokkenmaker niets van deze regeling af wist zou hij denken dat er een onderling verband zou bestaan TUSSEN DE KLOKKEN, maar dit verband moet toch ECHT bedacht worden, wist U DAT .........HET IS EEN VAN DE EERSTE SUBLIMATIE'S DIE WE NODIG VINDEN TE HEBBEN. Maar de sublimatie heeft nog veel meer aan kracht, haar beelddenken bedenkt b.v. wel in 32 beelden per seconde, waar de woorddenker slechts denkt in 2 woorden per seconde. 
Binnen de Sublimatie hebben de hoog-intelligenten dus altijd de mogelijkheid in beelden te denken.
Zo is er dus een regeling die helpt bij de levensloop van een mens.........maar zo is er dus veel meer aan  ritmen uit de KOSMOS dat in een sublimatie ''MAG WORDEN GEKEND''............
En buiten deze sublimatie heeft de wetenschap helemaal niets te liegen in theorie, want ze zouden dan iets gaan bedenken dat helemaal niet past met het woorddenken...........ze kunnen veel beter toch het gekkenhuis in, samen met verschillende politici.........bovendien wordt hen vanuit de Goddelijke Substantie geen ori'e'ntatie geleverd, zodat we haar als ''Goddelijke Perseptie'' MOGEN BENOEMEN.
Ik ken het Wezen van de Beelddenker gelukkig op mijn Duimpje.........en Bacon zag de woorddenkers al in 1600 tot het schriftelijk bedrog vervallen. Dat is een werkelijkheid die gekeerd moet worden, nu.


De KRANKZINNIGE wetenschap doet aan notaire oplichting en aan schriftelijk bedrog!
Francis Bacon (1600): .....officiële wetenschap heeft niets bijgedragen tot welzijn; de grote uitvindingen (boekdrukkunst, buskruit, magneet, artillerie, . .zijn het werk van ambachtslieden die de praktijk kennen!
De oude, hoogmoedige wetenschap is alleen speculatief, geen empirie en valse deducties en vooral:
kunstmatige experimenten produceren geldige kennis !
We moeten op ons hoede zijn voor de begrippen punt en oneindig in een gekwantiseerde wereld.
Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal en met een enorme snelheid verschijnselen teweeg te brengen die rationeel zijn en zo de algemene Sublimatie weten te bevorderen, of zelfs volledig tot stand weten te brengen.


Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheidprincipe en het onvolmaaktheids principe horen te heersen, misleiding is bedrog !
Consument en producent zijn met elkaar verstrengeld.
Over productie levert een goede prijs op voor de consument , schaarste een goede prijs voor de producent .
Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op .
De verstrengeling van twee tandwielen levert weer een heel ander resultaat op als de verstrengeling tussen een wormwiel en een tandwiel.
Zo levert iedere verstrengeling zijn resultaat op in het dynamische veld. van de kosmos!
Dus verstrengeling , tunneling , kwantificatie zijn natuurlijke processen .
Die wij niet zo maar even mogen benoemen.We kunnen geen dimensie aan elementaire deeltjes toekennen, enkel een orde van grote. Dit duit eerder op een invloedsfeer als op een locatie. Ze hebben niet de klassieke eigenschappen van een normaal deeltje zoals ondoordringbaarheid, hebben geen geometrische vorm, hebben niet de eigenschappen van een inert ding, hebben geen precisie plaats in de ruimte, en kunnen hun individualiteit verliezen ( twee deeltjes kunnen in één opgaan), kunnen één worden. Ofwel kunnen verdwijnen in het geheel. Dat is zo ongeveer de beste beschrijving die ik kan geven, voortgaand vanuit de kennis van Spinoza en nu                 ook Richard Feynman. EN DAAR HEB IK NET ZO RECHTLIJNIG TE DENKEN ALS Pythagoras. Ronduit alles kan evolueren richting de één. Als elementair deeltje heeft het vermogen tot weerstand, het bestaat als zo danig.
Het hele idee dat alle interactie tussen deeltjes bestaan uit botsingen moeten we in sneltrein vaart vergeten, omdat botsingen eigenschappen veronderstellen die elementaire deeltjes niet bezitten! Stuur ze weg, de wetenschap die dit doet.. Je kan er alleen vreselijke bommen van maken.

 

Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.

De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt, en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
Intellektuele kennis is daar door zelfs begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
 
Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen, zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.
De mytafysica  is en blijft "de dichtste benadering" van de openbaring. 
Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.
Op het netvlies vormt zich een beeld,
Maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
Noch een indruk om haar te vatten.
Wat werkelijk waarneemt is het brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
waarnaar  oog en oor de observatie overbrengen, dan lijkt het logisch je af te vragen of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten, ....zonder gebruik te maken van de zintuigen..
Nee dus, De zo-heid dus, ze is de zotheid dus.
Meer OVER DE EMERGENTIE die in elke reductonistische benadering optreed........

Hubert Van Belle: Emergentie - VUB

https://www.vub.be › publications › vanbelle-emerg
  1. Indien er zich echt emergente verschijnselen voordoen botsen we op de grenzen van de reductionistische benadering. Voor een voorbeeld van echte emergentie ...
Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een dergelijke groep heeft een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren, en daarom ga je maar liegen dat er botsingen in het spel zijn, en geen emergente situatie want je vindt dat jou reductionele benadering doorgang moet vinden............
 
Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwamen de meesten nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Hoe bijzonder is de voorzienigheid? Heeft U enig vermoeden?
En U zou dit allemaal weg willen doen, waarom een vredesnaam, vertel mij dat even?

We kunnen ons niet zomaar een beeld maken van een subtiel iets.........ze is alleen voor scherpe waarnemers waarneembaar of voor een ontvankelijk gemoed voelbaar.
Ze is vrij van haar stoffelijke omhulsel en haar grove omhulsel , nog kwantitatief nog kwalitatief benaderbaar .........
Mocht er dus voor ons bewustzijn een mogelijkheid zijn, dan er slechts de indentificatie..........dus de dingen  zijn slechts te leren in ons zelf.
De wereld is niet verwend door de wetenschap, in tegendeel ..........door de bewerende culturen en haar conditie daarin gaat de wereld bijna geheel aan stukken, "vrijwel geheel naar de maan". De zo-heid kan niet over zoveel zotheid gaan! De identificatie is een soort van fysio-mentale gymnastiek. waar het bewustzijn gedragen wordt door het subtiele lichaam.
Maar de mens zal in haar natuurlijke staat haar lichamelijke omhulsel zeker niet willen verwoesten.
Na de dingen in het subjectieve geidentificeerd te hebben, kom je terug in de lichamelijke omhulling met de meest waardevolle en mooie oogst! Je hebt dan vanuit dat subtiele geleerd wat mogelijk is, daar is iets waarvan je jezelf bewust geworden bent.

Echter de Q.E.D. blijft als enige geslaagde uiteenzetting over van al het wetenschappelijke gedrag, nog steeds wordt verder alles in dualistische zin afgewogen, de effecten worden nergens als e'e'n' geheel bezien.
Doch hij die deze geslaagde uiteenzetting heeft, is diep gelovig en heeft de basis van de gnosis, maar het bijzondere is ook dat de Q.E.D. geen materialiteit of passiviteit heeft, ze heeft geen voorstelling van of voor zichzelf. Bij deze werkelijkheid is er slechts een schijn-stoffelijkheid, maar men vindt er slechts een onverminderde en volkomen Goddelijke aktiviteit, ......die je ook overal elders in deze kosmos vindt. Zo is ze voor ons slechts een enkele werkvorm, die er naar streeft om over te gaan tot een heldere voorstellings wijze, zo onderkent men de Q.E.D. , Zo heeft Richard Feynman ons deze aangerijkt.


Er is verder geen simulatie van de natuur te maken.
Een voorbeeld :   .........Waarom is het vouwen van eiwitten zo moeilijk te begrijpen?
Het is verbazingwekkend dat eiwitten zich niet alleen zelf samenstellen - zich vouwen - maar dat ze dit ook zo verbazingwekkend snel doen: sommige zo snel als een miljoenste van een seconde. Hoewel dit zeer snel is voor een persoon is het proces wel dermate ingewikkeld dat het nog opmerkelijk lang duurt om dit door computers te laten simuleren.
Een processor doet er een etmaal over om een nanoseconde (1/1.000.000.000-deel van een seconde) te simuleren. Helaas duurt het vouwen van eiwitten tienduizenden nanosecondes. Het zou dus 10.000 processordagen (30 processorJAREN!) duren om het vouwen te simuleren. Dat is een lange tijd om op één resultaat te wachten!
Nu begrijpt U misschien ook waarom ik altijd voor de aanval kies tegen heren die zeggen alles te weten en alles weten te simuleren en te modelleren.
Het is doodgewoon een zwakzinnigheid om ook maar enigszins een resultaat uit dergelijke hoek te verwachten . Oplossingen zijn en blijven dingen die het causale denken beheersen, maar op ons eigen bio-moleculaire niveau kunnen wij mensen nog steeds het beste leren te snijden, boren, delven, oogsten enz .
Niet te veel in fabeltjes geloven!  Want om de problemen te bezien heb je als eerste inzicht in hun proportie nodig, en die is ALLEEN in ''De Godelijke Natuurlijke Perseptie'' te DOORZIEN.
Allen die denken de problemen op te kunnen lossen maar zonder enig inzicht zullen in hun oplossingen uiteindelijk falen, en de termijn van de tijd van dat falen zal uiteindelijk weleens 2022 kunnen zijn.
Het falen door het gebrek aan werkelijke sublimatie en perseptie zal zeer snel komen, ............


U MOET WETEN Atomen bedienen zich van de schaal van Avogadro.
Voor nog kleinere schaal, op de Planck-schaal van ongeveer 10-34 cm, moeten we ons, net als Avogadro in de 19e eeuw, redden met indirecte experimenten. En goed nadenken.
Volgens Demokritus 450BC is het atoom het kleinste deeltje van de stof, wat
de stofeigenschappen nog heeft, het leeft vermoedelijk eeuwig, en de samenhang van de stof lijkt op de samenhang van een wolk.
We krijgen steeds meer in beeld wat we op basis van de theorie al wisten. Zo kunnen we tegenwoordig de Atomic Force Microscope prachtige plaatjes maken, waarop de elektronenwolkjes, maar wat je ziet blijft een onderdeel van b.v. het watermolecuul het kleinste deeltjes van het water, wat de watereigenschappen nog heeft, het leeft eeuwig en de samenhang van het water lijkt op de samenhang van alles dat leeft,...............samenhang is een teken van "leven". En ze ook de samenhang die ik respecteer, ze heeft proportie, en dus prioriteit.
Toch heb je NOG HELE GEKKE mensen die menen nog iets te kunnen ontdekken in zo,n wolk waar veel grotere klok frequenties voorkomen, waar alles op een heel andere schaal gebeurd, en zeker niet door middel van een botsing!

Sterrenstelsels braken voortdurend nieuwe materie in de vorm van quasars uit, die vervolgens tot nieuwe sterrenstelsels uitgroeien. Arp: “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. De observatie van Halton Arp komt zeer dicht bij die van de LDAT (Levende Deeltjes Atoom Theorie) De LDAT-wet zegt voor het jong-volwassen deeltje, dat het product van massa en frequentie een constante is, m.a.w. het deeltje wordt kleiner naarmate de frequentie hoger wordt. In CERN meet men hele kleine deeltjes, in feite dus hele hoge frequenties. De rustmassa van het Electron is 9,1 x 1031 Kg. Dit betekent volgens de LDAT-wet een hoogste frequentie van 1020 Herz. Wordt deze in CERN bereikt? Neen, de frequentie van licht beweegt tussen de frequenties 400 THz (tera hertz) en de 750 THz DUS niet de 100.000.000.000.000.000.000 hertz die moet worden waargenomen,
men komt niet verder als, iets van 1.000.000.000 hertz! Dus het krankzinnige soort zwamt slechts over de experimenten...........en hoe het zich in de kosmos manifesteerd. En RICHARD FEYNMAN had met de Q.E.D. ALS ENIGE DE RAKE KNALLER, de rest is imbeciel. En niet meer als bezig in hun eigen enkelheid.
 
Daarom moeten ze al alles beleven zonder weznlijke tijdsduur, geen wanneer, geen vroeger, en geen later, maar met de eeuwigheid is er voor de mens slechts het constante verhaal, en ze kan slecht met de sublimatie goed opgetekend worden, omdat ze geen begin heeft, zoals we dit zien bij planten en de lichamen van mensen en dieren, en ze is dan ook, met haar enkelheid, geen gemoedsaandoening. daarom kan dit slechts worden
vertelt;.....
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.

 OOK WETENDE DAT HET ZAAD VOOR HEM SLECHTS HET SYMBOOL VAN HET BEGIN IS, ZO DE MOEILIJKE ABSTRACTE OPBOUW VAN AL HET GODDELIJKE KAN WORDEN HERKEND, EN DAT EEUWIG EN ONEINDIG.
Let wel, daarmee is geen enkel wetenschappelijk fabeltje meer op zijn plaats..........in alle enkelheid kunnen we alleen vertellen dat het zaadje in allerlei soortelijkheid en proportie bestaat.
En al het begrijpen is daarna het toetsen wat reeds in jezelf aanwezig is, Heureka is het daarna........

 
NARDOCUS FILOSOFUS