Hoofdstuk 15 De transcendente god

Vele willen een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets.
Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.
 
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest, zijn leven zit vol met de ontologische fouten
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
Al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal MET de goede algoritmen zijn verlaten?
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego, het moet allemaal groter mooier en vooral indrukwekkender worden .........het moet allemaal een oplossing zijn waar hij het niet is, en het ook niet niet meer kan zijn. De crisis tekent zich bliksem hard af.......


In zijn belangrijkste paragrafen ‘goochelt’ hij met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank. En de computer werd het apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Floating points zijn niet integer, computers werken met de 0 en de 1!   Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98? Natuurlijk 12+8, want dat zijn integers, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk, sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second). En de kwantum computer kan snel factureren maar kan de rest van de werkzaamheden belabberd slecht. En omdat ze gillend wakker worden van de enorme hoeveelheden floating points in de wetenschappelijke bewerkingen hebben ze zulke enorme hoeveelheden computer ruimte nodig, een andere reden is er niet! En het is zelfs zo dat ze altijd te weinig computerruimte hebben bij CERN en het KNMI. En het is Boole die dat probleem over het hoofd heeft gezien, en de wetenschap volgde tot in de huidige nouminale tijden. Wat een onzin moet daar uit voortkomen? Wel ik weet het, er komt alleen maar wetenschappelijke onzin uit de computer, niets anders heren wetenschappers! Er is voor ons maar een mogelijkheid over gebleven, namelijk de list te gebruiken!  Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren. Zo werden ook alle algoritmen "geboren", maar niet op een natuurlijke wijze! 

Uiteraard is dit de reden waarom ik Albert Einstein niets kwalijk kan nemen ondanks zijn wetenschappelijke droom die hij niet waar kon maken, ook hij hield slechts de list over, maar puur wetenschappelijk klopt zijn werk niet!
  • Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen. Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in onze berekening. (dat zo`n vraag zich steeds opwerpt duidt op deductie)
  • Ten tweede, energie is er in heel veel verschillende soorten, en voor iedere soort is er een aparte formule. Er zijn: zwaarte-energie, bewegingsenergie, thermische energie, veerenergie, elektrische energie, chemische energie, stralingsenergie, kernenergie, massa-energie. Als we al deze formules bij elkaar optellen, zal het resultaat niet veranderen, mits we rekening houden met energie die in of uit het systeem gaat.
  • Het is belangrijk om te weten dat in de huidige natuurkunde niemand weet wat energie is. We hebben geen beeld van energie alsof het kleine druppeltjes van een bepaalde hoeveelheid zijn.
  • Je zou de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt                                         x' = 1 - x
    Wat uiteraard volkomen onzin is, en uiteraard volkomen onaanvaardbaar voor die Mens die gelooft in het geheel (de substantie). Wat weer de Formule E=mc2 als formule voor het geheel onaanvaardbaar maakt!
  • Uiteraard trekt de krankzinnige wetenschap zich niet terug, ondanks dat deze feiten al bijna 400 jaar aan haar bekend zijn, een wetenschappelijk drama! Het wegvagen van het Spinozisme is nog steeds alle dagen mislukt!
  • Uiteraard heb ik niets tegen een noumenale God, die buiten ruimte en tijd aanwezig is. Dat maakt de formule E=mcnog belachelijker.
  • De transcendente God maakt het prota en het antagonisme op deze wereld,  als filosofie alleen nog meer belachelijker, het geheel van wetenschap en religie wordt er niet transparanter op, ......en Spinoza maar vertellen dat alles en alles één is! En hoe kunnen we nu eindelijk eens broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.

Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen!
Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven! Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.


Laat U niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Dat is wat George Boole de normaal-vorm noemt.  Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles duaal is, en je overal een duale attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd.

“De liefde doet de naaste geen kwaad”. Een God die liefde is, is er niet op uit om de zonde en de daarmee gepaard gaande ellende in de wereld te brengen. Zoiets te beweren is zwartmakerij. Des al niet te min is dit de algemene attractie geworden van de krankzinnige wetenschap! Nergens is te bekennen waarom het tot een veroordeling van alle mensen is gekomen! Ik zou daarom maar eens met een terechtwijzing naar de krankzinnige wetenschap komen, wat bent U nu eigenlijk aan het doen? Weet U niet dat alle onvolkomenheden die er in plannen en theorieën voorkomen op grandioze wijze opgelost kunnen worden, dat ieder eerlijk mens gewoon zijn antwoorden kan krijgen. Dat omdat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen! Je kan blijven geloven in de belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. 

Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?
Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 50 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar is het mij niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf  weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen. De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen. Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart". Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.


De ellende komt vanzelf als je maar bang genoeg bent. Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Nardocus Filosofus