Hoofdstuk 28 kon 74 worden. De nieuwe wereld is er,


De nieuwe Wereld, hij is er ....maar nog steeds wordt onterecht  gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!


 De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........

“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. (Emmi Pikler / leo van den haak)


En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op! Althans ik heb niets te eisen nog te willen, ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf, doch het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen.
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om allesverstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant. Zij zijn mijn aller grootste getuigen, zij zijn het die zich op de meest oorspronkelijke kracht beroepen. De rest is een wetenschappelijk drama, want ze beroepen zich op theorie.

Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.


En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen, zelfs niet als U het vindt; ..... "Het leven is slopend mooi", iets wat velen Altruïsten met U vinden. Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego. 
Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek, maar de Mens is wat hij doet, niet wat hij als nog heeft begrepen met zijn materiële ego, je wordt in het heden in deze kosmos niet meer gezien als je deze mening hebt. Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. 

Het bijzondere van alle altruïsten is dat ze vinden dat het leven ophoud, terwijl wij het voor ons die de wet hebben leren kennen, het zeer duidelijk is dat niet het leven vergankelijk is, maar juist de kunst tot existeren ofwel de kunst te bestaan. Ieder Wezen in deze kosmos heeft zijn identiteit, ze kan onmogelijk vervangen worden door het materiële ego, .....en samen zijn we in staat te bestaan. En in alle tijdperken van de geschiedenis is heel gewoon de zelfde mens aan het woord, die bezig is met zijn bestaan, hij heeft niets aan altruïstische en atheïstische onzin. Hij is de mens met zijn eigen identiteit, klaar ......waarom zou je hem steeds in verwarring willen brengen?
De rest is heel gewoon dwaze wetenschappelijke hoogmoed, die er onherroepelijk mee zit dat een normaal mens vrij gebruik maakt van de liefde en de rede! Wat hem rest is de moralistische dwang, die men laat uitvoeren door politici, meestal voorzien van een vreselijke en krankzinnige Janus Kop. ( U begrijpt het hopelijk, ik moest dit hoofdstuk wel aanscherpen, mijn excuus daar voor. )


Daarbij komt een drama, want zo als taal in het heden gebruikt wordt,
hebben we als normale taalgebruikers totaal niets te maken met theorieën of hersenspinsel`s, of een mengsel van die twee, maar met verslagen van waarnemingen, het boek of het werkstuk, of het citaat, is een uiterst zwak verslag van facultatieve waarneming.
Want de huidige taal kan op de religieuze of ideologische monistische faculteit enkel gezien worden als de fundamentele ideologie, en kan dan op geen enkele manier de tijdloze uitdrukking`s vorm zijn, wat uiteraard niet acceptabel is voor een echte taal.
Toch wordt de huidige taal steeds weer op deze meest zwakke ideologische manier gebruikt,
het barst kennelijk van de ideologen op deze wereld, ze hebben de taal niet nodig in zijn meest nuttige uitdrukking`s vorm, zoals ze in oorsprong bedoelt is.
Sterker nog, de ideologen hebben de taal verkracht tot een farce, de ideologie maakt de splitsing tussen spontaniteit en bewustzijn, dus voor bewustzijn zou taalloosheid noodzakelijk kunnen zijn.
Nu is dat natuurlijk niet waar, we moeten ruimte laten voor twijfel en dus voor vragen om het leren mogelijk te maken. Maar door al die ideologie worden de mensen die werkelijk wat te vertellen hebben als maar stiller!
Wat moet je er mee, met al die ideologie? Al die ideeën maar gaan onderzoeken en de rest op deze wereld maar vergeten?

Maar let wel, voor geluk geldt hetzelfde als voor waarheid: je hebt het niet altijd, maar het zit plotseling in je. Dus plotseling wordt de taal voor elk mensenkind een geluk, ze krijgt een manier om zich uit te drukken. En zo is er in ieder mens de opkomst van de tijd en de taal, we kunnen onze geschiedenis gaan beschrijven. Alleen de ideologen doen steeds een uiterste best het geheel uiteen te laten vallen. Zo komt men tot de ene ideologische leugen na de ander, tot de leugens vrijwel de gehele geschiedenis omvatten, ook die van jou.
We leven in de "Popper-tijd" met een oneindig corrumperen.
De taal heeft dan enkel nog een vergiftigde betekenis!
Het geluk van de taal is dus maar zeer betrekkelijk en mogelijk zelfs maar zeer tijdig, en mogelijk mag je zelfs van deze of gene ideologische gek niet het juiste zeggen.

Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van de leugen:..... “Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon. ” Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit. En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  .... 
Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u.
Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden, Sinds de krankzinnig Carl Popper! 


En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade juist daarom naast mij neer te leggen! Ja, ik weet wel hoe het zit, ik kan er over schrijven, maar......De boven wereld trapt daar niet in, ze zijn daar niet van lotje getikt. Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Niet de druk van de verdorvenheid die heerst in de huidige maatschappij. Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur" zoals Vondel haar vernoemde, op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....en de mens had inderdaad heel veel tijd nodig geboren te worden. Maar als kosmisch feit is zijn geboorte Nu een onherroepelijk feit, ...............zo konden, met de wet in de hand, daar boven niet langer wachten.

Ik weet dat U van mij nog enige achtergrond informatie verwacht, doch ik zal niet meer inlaten met enig Altruïsme en Atheïsme, voor mij is het meer als voldoende te weten dat ik geboren ben.
Wist U dat alle mensen voor 100% worden geboren als beelddenker, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen....er is nog geen taal! Laat staan de storende invloeden die we met ons Altruïsme en Atheïsme in het kind aanbrengen.
Wist U dat de nieuwe mens deze verworvenheid in stand zal weten te houden! En dat de nieuwe mens gaat ondervinden wat al eeuwen vast stond dat het zou gebeuren, de "Missing link" in de hersenstructuren van de mens, is haar al eeuwen en eeuwen bekend.  
Wist U dat we dus heel gewoon op een nieuw kruispunt staan in de menselijke evolutie, de kunst tot existeren ofwel onze kunst te bestaan, zal een enorme verandering ondergaan!
Wist U dat er niets is aan deze hele ontwikkeling om bang voor te zijn, God is liefde.
Wist U dat de Altruïsten en Atheïsten toch nog steeds met de meest onzinnige verklaringen zullen komen, alsof de nieuwe verworvenheden stoornissen en mankementen in de menselijke hersenen zijn.
Wist U dat de nieuwe mens gelukkig, zelfs werkelijk gelukkig zal zijn, ......hij denkt niet meer in woorden, maar in beelden en gebeurtenissen, ruimtelijk, driedimensionaal snel en ongeordend. Althans los van zijn materiële ego, doch dat is moeilijker uit te leggen, wat zoiets betekend. (Voldoende voor mij is dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon) Het is in ieder geval een dynamisch en woordloos denken.

Wist U dat als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden die nooit zonder enig Altruïsme en Atheïsme zullen zijn, dan is het duidelijk dat dit "beelden denken" veel sneller en juister is als in woorden denken.
En volgens mij doe ik Cartesius eindelijk recht; ....'Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt.' Wow, wouw, pellens,.....
Wist U dat de Wereld nu al het Altruïsme en Atheïsme, het blok aan zijn been wat zoveel duisternis bracht, voorspoedig vergeten kan!


Kent U het verhaal van de zeven vliegen?.....
Er waren eens vijf vliegen die het niet eens konden worden over hoe een olifant er nu precies uitziet.
Een vlieg die op zijn rug had gezeten, zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote grijze vlakte waarvan je het einde niet kunt zien.'
Een andere vlieg zat op de slurf en zei; ....
'Welnee, een olifant is net een oude gerimpelde en snuivende kronkelslang'.
De derde vlieg die op een poot van de olifant zat, zei; .... '
Daar is niets van waar!
Een olifant is als een geweldige dikke, hoge boom, waarvan je de bladeren niet kunt zien.
'Daar moest de vierde vlieg om lachen.
Hij zat bovenop een wapperend oor van de olifant en zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote waaier.'
De vijfde vlieg zat op een van de slagtanden en roetsjte ervan af; .... '
Een olifant,' zo sprak hij, .....'Is zoiets als een lange witte glijbaan.'
De zesde vlieg had enige Cartesiaanse notie meegekregen en zei; ....
'Een olifant kan voor elk Altruïsme en Atheïsme zorgen, wat je mij maar vertellen kan.
Snap jij nu nog wat van deze Wereld.'
De zevende vlieg had enige rede en liefde meegekregen van zijn schepper en zei; ....
'Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie,
kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen
en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden. 

In de Verandering en zelfverandering van kinderen is er zeker de regel
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.
Carl Gustav Jung
 
 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.

De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen. Cupido moet zijn pijlen wel goed weten te richten! Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.


En daarna staat in deze maatschappij bijna zeker de moralist bij U op de stoep, met de theorie van kijk eens, dat deed U vermoedelijk verkeerd. Doch het vrije denken wordt gelukkig niet bepaald door deze willekeur der fantasie, of de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring of de dwang van het overgeleverde dogma. De wijsheid van iedereen bestaat er uit dat .....het denken uit zichzelf de wereld wil begrijpen, denken is een intrinsiek proces! Met een intrinsieke bezinning en een daaruit voort vloeiende motivatie! En deze zin komen de lijnen van de passie soms samen, of soms totaal niet. En nooit zal dat veranderen, .....doch onze voorouders hebben dit proces al duizenden jaren uitgevoerd, voor ieder mensenkind bestaat er een intrinsieke informatie bron, die hij heeft meegekregen bij de geboorte,  we ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen....er is dan nog geen taal! Laat staan de storende invloeden die we met ons Altruïsme en Atheïsme in het kind aanbrengen. Boven zijn Altruïsme en Atheïsme niet bepaalt een werkzame en overtuigende combinatie, zeker niet voor een kind, willen ze haar gelijk het gekkenhuis in hebben?

Onze informatie verwerken we dus oneindig veel anders als de dwazen onder ons willen beweren. Het "natura naturata" blijft een uitzonderlijk Goddelijk fenomeen. Slechts Spinoza en Cartesius zijn de genoemden in de Nederlandse wetenschap die zich niet ontdoen van dit oorspronkelijke feit, bij hen blijft de wijsbegeerte de kunst van het vrije denken, dat denken wat we zo nodig hebben, ter bevestiging van onze eigen identiteit. Doch de omvang van de behoefte om bevrijd te worden van vooroordelen en valse redeneerwijzen blijft enorm. En onder de oppervlakte van de samenlevend spookt het al naar revolutie, de werkelijke revolutie is daar slechts een fragment van. Daar men overal de burgeroorlog ziet ontstaan, heeft men al wapen gekletter genoeg.  De huidige levenspraktijk is er een van ascese en dood, die niet kan blijven voortduren. Cupido is omgeven door duisternis,.....daar waar het weten onbeperkt, onvoorwaardelijk, en in een zo volle zekerheid aanwezig zou moeten zijn dat het iedere innerlijke dorst lest, via het intrinsieke proces. De zielservaring is niet meer als een gevoel, verandering zorgt voor een vermeerdering of vermindering van de inhoud van het gevoel. Een overgang tot vermeerdering of vermindering van de volkomenheid, en dien ten gevolgen is de zielservaring bij het denken geen stilstaande, maar een voortdurend bewegende "neigende" , die zich in het ene geval voor doet als een lust en in het andere geval voordoet als een leed.
Deze twee vormen van gevoelsneiging beantwoorden aan het stijgen of dalen van de denkinhoud. De passie is de uitdrukking van het leven in jezelf, het geeft een gevoel van ogenblikkelijke openbaring. Waarbij het materiële ego volkomen in het niet valt als regulerend en oorspronkelijk mentaal mechanisme.
De zielentoestand van de mens, dus als onderdeel van het geheel, hangt geheel samen met zijn denken
 Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". 

Als je met deze verklarende en openbarende natuur met een grote discipline weet om te gaan, is het de grootste ondersteunende mentale kracht in de mens. “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?” De rede wordt U aangedragen, het beeld is verlicht.
De toepassingen in denken worden verbeelding genoemd en het andere denk onderdeel beslaat de toepassing van de rede.
De verbeelding kent de wereld uit het gewone verloop van de dingen, zonder innerlijk doorschouwend begrip.
De dwaling is geen misgreep, maar een tekort aan begrip. De kosmische les is weleens waar beperkt maar compleet en adequaat. De dwaalmening berust dus heel gewoon op een kennis van het willen zonder de kennis van de oorzaken, die het willen in beweging zetten. De inadequate kennis is  de oorzaak van de dwaling, omdat zolang de mens niet door de rede denkt hij in dwaling verkeert.

 
Laat ik U helpen het laatste beetje verstand op te diepen; .....Het laatste verstand, we moeten het weer leren op te diepen, daar zijn dus een aantal redenen voor. 
 • In de Gnostische mogelijkheid zoals ik hem ken, kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van de Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, .....toch weet ik, vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Daarom ook moet U rustig en met vertrouwen beginnen. Daar toe heb ik dit hoofdstuk geschreven.
De remedie is in de methode ingebakken, als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.
De vele druktes heeft U helemaal niet nodig, ......want, als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem wel te pakken.
De vele druktes waar aan het materiële ego U onderwerpt, met zijn oordelen en veroordelen, heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Na zoveel eeuwen van beperktheid zou ik mijn mond maar is dicht gaan houden, er komt geen goed woord uit. Ga eerst maar eens op zoek naar het laatste verstand! En zet de rest van de rotzooi maar uit!

Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo, voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem, waarmee hij wat wil doen. Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,......maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen. De gek kan onmogelijk aan een zelfcorrectie toekomen, met al zijn dwaze theorieën. Er is geen theorie die een theorie kan valideren en populariseren. En deze theorie is als een hond die in zijn staart bijt.
En daar moet U dus eerst vanaf om een vrij mens te zijn. Dan lukt het U misschien ook in dat zaaltje te komen met het laatste gezonde verstand, of eigenlijk in dat zaaltje waar vanuit heel gezond en adequaat een nieuwe start, de eerste stap, in de nieuwe Wereld kan worden gemaakt! 


Volgens de algemene levenswet, die in alle delen het zelfde is, het "natura naturata" ontwikkelen zich de organen van een levend wezen en oefenen zij hun verrichtingen uit. In het geheel van de boom werken wortel, stam, tak, blad en bloesem samen. En dat volgens de algemene wet van zijn eigen doen, daar het een en de zelfde wet is, die zowel de eenheid als de onderscheiding vestigt.
Uiteraard worden ook in de menselijke ziel de verrichtingen door de wet van haar wezen bepaald.
Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

En daarbij is alles Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! De dwaling laat een verval zien in zowel altruïsme en als in atheïsme. Doch slechts wat uit het eigen wezen stamt heeft duurzaamheid. Gedachte en voorstelling kunnen opbeurend of belemmerend werken en onze levens energie bevorderen of tegengaan.
De kunst is dus het leed zo weinig mogelijk de overhand te gunnen, snap U hem? Alleen de redelijke gevoel 's gesteldheid is een vreugd.
Daarbij is dus de activiteit  daartoe verreweg de verkieselijkste, de ziel in activiteit heeft een veel hogere graad van denken, werkelijkheid en volkomenheid. Daarbij staat het ene ten diensten van het andere, dergelijke ziel 's-toestanden worden dan ook het meest gewaardeerd! 

Maar het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD)
Spinoza vind dan ook dat de ziel op zich geen passie kan hebben, ze is dat belangrijke gevoel 's element. En wat als ze uit hoofde van haar gevoel iets niet zou mogen ontkennen? Dat is dan het einde van haar verhaal, het einde van haar oprechte werking! De ziel levert een redelijke gevoel 's ervaringen, dus het is een vreugd haar te kunnen gebruiken, ze levert de mens zijn oprechtheid op, een van de zachte krachten die we nodig hebben op het eind. Zodat niemand aan de oprechtheid van zijn medemens hoeft te twijfelen.
De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!

De zachte krachten zullen zeker winnen op het eind! Wilt U dat de mensen even aanleren, heren van de wetenschap? Ja, U houdt niet van de Heilige eed van Hippokrates, ik weet het, .......maar let op, de Goden weten "in concreto" hoe het zit, ieder mens heeft zijn eigen formaat en zijn eigen identiteit. En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven! Egoïsme is zo iets doms, je houd het niet voor mogelijk. Ieder die nog een taak in dit leven heeft die zal hem ook vinden, al wat voortreffelijk is, is moeilijk te bereiken en zeldzaam, maar zo is het met iedere taak, maar ook de vreugde en waardering is navenant!
De activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in.


Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap volledig onbekend is, en uiteraard is dit opnieuw een bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. (Richard Feynman)

Ik laat U niet zomaar springen in het diepe, dat past niet bij mij ....ik weet als nog hoe U precies denkt. Ik heb gelukkig (voor U) nog net genoeg Hollands onderwijs genoten. En mijn onderwijzers waren voor mij extreem goed,.....ze hadden gelukkig "door" welke denkwijze ik hanteerde, en dat altijd. Volledig vrij van elk vreemd moralisme wat de meest vreemde fantasie in mijn toe zou laten, met de meest vreemde oordelen en veroordelingen als gevolg, om in een leven vol onzinnige druktes te vervallen.
Wist U dat dit vreemde en vervelende mij nog steeds onbekend is, en dat vreemde en vervelende daar doen we in de nieuwe wereld gelukkig niet aan! Dan is het dus ook nooit meer nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed op deze nieuwe Wereld. De mens zal los komen van alle vervelende en vreemde dingen die hij zijn mede mens ooit heeft aangedaan. Nog nooit is er een dergelijke belofte onder de mensen ontstaan, maar in de nieuwe Wereld zal hij worden beleefd.
De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over, hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn! De huidige keuze is al ontzettend moeilijk en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs" en daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego, dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn! Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld, en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )

 
 
Altijd werkte en werkt het hele Collegianten leger naar de geheimen der natuur, vol ontzag voor God en ze bewaarden hun kennis in cijfers - en heilige talen. Nu is er een raar leger wat werkt met zijn materiële ego, om het slijk der aarde, de wetenschapper van nu betreedt zijn laboratoria slechts om kennis om te zetten in dat slijk der Aarde.  
De eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden, deze eed is Heilig! En ze zullen allerwegen daar voor boeten ....en "De Prijs" van de boete is zeer hoog, ze zullen moeten sluiten, ze krijgen geen voet meer aan de vaste grond.
Pythagoras, Anaximander, Nicetas, Heraclitis en Ecphantus, zij geloofden al in het ronddraaien en bewegen van de Aarde. Doch deze kennis is nooit  gepopulariseerd.
De schriftgeleerdheid geloofde toen al dat de Godsdienst ondersteboven zou worden gegooid, want door middel van de Godsdienst werd immers het gezag over de onwetende massa gehandhaafd.
Maar in de nieuwe Wereld is dat alles voorbij! Eindelijk komt de Geestelijke Vrijheid aan de beurt! Er staat ons een immense verandering in heel ons eigen existeren te wachten, de totale mensheid zal in deze thermen worden vernieuwd.

Meer bij Jan , ............maar Jan, de mens ontwikkelt zich van Z naar A en Kosmos van A naar Z, wat dit ook mag betekenen, ik weet het niet. Ik onderken als wezenlijkheid slechts het verloop van het geneste proces. De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. En als ik er dus hoofdpijn van krijg, al dat gedenk, dan jij zeker. Waar menige gek zegt dat er een eindtijd komt, zeg ik dat het oneindig en schitterend mooi wordt, alle functies gaan tot oneindig.
Spinoza kwam tot deze wiskundige conclusie, en omdat de wetenschap bestaat, maar alleen om onze existentie te ondersteunen, werk ik hier ook mee. De disjuncte verzameling:.... wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En om tegen beter weten in, enkelzinnig te verklaren waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te vertonen. Alleen, hij heeft daarmee slechts de eigenzinnige enkelvoudige werking van zijn materiële ego doorzien. Liefde en rede bestaan voor hem niet! 


Wist U dat het woord God in de Hebreeuwse Priestertaal doodgewoon "Het geheim" betekend, ze kan even goed vervangen worden door de therm "Het grote Mysterie" zoals de Indianen het doen. Ik heb dit geheim 4536 Jaar geleden op schrift gesteld, toen ik nog woestijnvader was, en de grote lijnen heb ik hier opnieuw in deze 29 hoofdstukken op schrift gesteld. Maar Chief Joseph, de Chief van Seattle, doet het in de huidige tijd veel beter als ik. Ik was al terug gedreven tot in de meest ascetische levensstijl ( wat dat betekend mag U zelf bedenken ). Voor moeder Therese heb ik dit alsnog verteld, allereerst omdat we nu wel op het kruispunt staan, en wat er zal komen, en de zachte krachten gaan winnen op het eind! Kan ze rustig in de Hemel blijven, dat licht wat zij beloofd had te brengen, dat breng ik!

Dan naar het volgende; .....De mensen kennen elkaar al, via het materiële ego, wat ze nog slechts in deze benarde tijd hebben overgehouden. Preuts zijn ze omdat ze verder baar weinig hebben te bespreken. De ontmoeting staat nog steeds centraal, maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie. In de objectieve wereld kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf als je de ontmoeting aangaat. Zo zit het met de seks en de liefde in elkaar. Maar in deze tijd zijn het over het algemeen preutse toestanden en verpreutste ongevallen......het vele ego staat de werkelijke ontmoeting in de weg. Zo wordt ieder mens terug gedreven in een soort van ascese, bij ieder mens is de kastijding er op de eigen manier, daar waar hij of zij veel meer de kans heeft om werkelijk te leven. Den Vadern Ellefleur zit nog erg diep onder het aardse zand begraven! De persoonlijke moeilijkheden van man en vrouw zijn navenant! Het materiële ego is geen basis om een werkelijk huwelijk op te baseren, helaas! Het oplossen van de crises in de man-vrouw relatie zal doorslag gevend zijn in onze evolutie, ...........en de wal keert toch echt het schip, zo kunnen we niet verder en op een bepaalt moment zal dat ook niet meer lukken. Het materiële ego zal onherroepelijk ingewisseld moeten worden, voor "iets" wat nu nauwelijks meer mag bestaan.

Laat ik het U maar vertellen, Uw eigen zelfkastijding wordt in een genetische code beschreven,.....dat is de voornaamste code voor U, en de genezing ziet er heel anders uit als de wetenschap aangeeft. Ik heb hier mijn Egyptische verhaal en geheim al prijs gegeven, "De God van leven en dood" werkt volgens het geneste proces. De oplossing staat hier verder onder.........en dat is zeer beslist niet de oplossing van de wetenschap! Ze voert de druk op de mens alleen maar op..........haar volgen is het grootste drama ooit. Want veel mensen weten niet hoe ze zichzelf beter kunnen motiveren, buiten hun materiële ego om. In de materiële  wereld laat vrijwel niemand zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Een wetenschappelijke krankzinnige dwaas leert U zoiets niet, die denkt alleen maar aan de prijzen!

Hoe ze ook verder heten of willen worden benoemd, ze kunnen het niet, ze zijn er niet voor opgeleid. Dat is het huidige drama in deze maatschappij. En het duurt voort zolang ze de leiding in deze maatschappij toebedeeld krijgen van de krankzinnige politiek, met zijn etterbakken van Janus Koppen. Zelfs mensen die Tarot weten te beoordelen, kennen deze ontwikkeling niet, .......wat een drama dat werken met het materiële ego. Ze kennen de lotgevallen van de mens in de kosmos niet!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.

En het kind 
 leert in zijn eerste levens dagen het juiste!  Zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, iets uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.” Daar wordt dus ook de genetische basis tot een werkelijkheid gebracht! Openbaring en Geboorte gaan hier hand in hand!
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
Velen denken dat "De wereld" het kind alles leert, maar dat is heel gewoon niet zo...........

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie in alle verdere ontwikkeling! De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren! 
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag en kan bemachtigen.
En probeer het, 
 hervind je lichaam, herontdek je ziel en ervaar de onlosmakende eenheid ervan in liefde, en dat voor jezelf, .....
En dat betekent in feiten opnieuw de eerste kracht hervinden die jouw in de eerste momenten van jouw leven heeft weten te vormen. 

Het leven mag zich in de kosmische kracht hervinden, ze mag zich ook aan de Hemel laten binden.........
De mens die daarin slaagt wordt gekend in de nieuwe wereld! Een betere positie bestaat er niet voor de mens.......alle religie heeft dit ons verteld......... Nu weet U pas waar over het in het echte gaat, naar waarheid verteld. Maar eenvoudig verteld, dit weten is net zo belangrijk.........wordt wakker, U mag leven in zijn volle genade, stap deze nieuwe Wereld met een gerust hart in. Zij die dat niet doen zal het nieuwe leven nog worden geweigerd, ascese en dood wacht op U, wie U ook maar bent of hoe U wilt worden benoemd. Laat het tot U doordringen hoe belangrijk dit schrijven is, voor ieder levend wezen op deze planeet! ( Dit is wat ik noem de DNA finale! Laat uw geestelijke vrijheid U niet langer ontnemen, U mag dit ook weten! Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Terwijl het leven zo mooi kan worden.)
 
Dit éne weten wij en aan die één ....
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.
 
 Henriëtte Roland Holst
 
.Parmenides zei het al, "al wat is" is noodzakelijk één. Dus zal er zeker ook een tijd van vrede, zekerheid, en standvastigheid voor alle anderen zijn, die U nog niet eens bij benadering voorstellen kan, zo rijk, zo oneindig mooi. Niet dat geboorte, leven, en dood niet meer zouden bestaan, maar elke verandering hoort heel gewoon bij dat éne, tussen geboorte, leven, en de normale dood staat een mooie overgang. Als het blad, de bloesem, en de bloem van een boom. Maar meer zal het niet worden, ergo, al wat is, is onveranderlijk. Maar we hebben het wel over het geziene en het ongeziene, en geloof mij, beide zijn schitterend mooi. Daarom ook, kan ik er zoveel vertrouwen in hebben. Voor mij is het heel duidelijk, uit liefde zal alles U ontnomen worden. Daar waar alles één is, is er een mooie tijd van komen en er is een mooie tijd van gaan.
Ik heb geen enkele twijfel over de schepping, zijn schoonheid, zijn sterkte, zijn oneindigheid, en de nieuwe mens. Mits hij zijn actieve ziel juist, dus oprecht, gebruiken kan. En dat heeft hij moeten leren, "al wat is" is noodzakelijke één, dat is een machtige uitspraak voor de mens, maar niet voor "GOD", in het licht van de evaluerende schepping. Er kan in die zin niets gedacht worden, de kosmos ontwikkeld zich van a naar z doch zodra de ziele werking er is moet de mens hem leren gebruiken. De mens evalueerde zo ongeveer, in hoeverre hij met deze schepping bekend is, dus anders om. Maar zoiets kan niet zomaar gedacht  worden, het moet eerst herkend en erkend worden als wetmatigheid door de denkende mens. Zoals ik het hier boven beschreven heb, .......beter kan ik het niet omschrijven.
De Thora is dus wel degelijk een bijzondere "Goddelijke Wet", met als inzet de liefde en de rede, althans zo is hij door de mens te begrijpen.  "En er zit niets lelijks aan, .....niemand meent het oprechter met ons" . En zo Spinoza hem omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren. En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven!

 Er was slechts één wetenschapper op deze hele wereld, die echt oprecht te noemen is, zijn Naam ; ....Richard Feynman
Zijn woorden alleen al, ze maken het ridiculiseren van de rest van de wetenschap hoogst noodzakelijk ..........maar, ze hebben zelf de keuze.......


 


Het wezenlijke van de inductie, die past in het geneste proces, is dat wanneer iemand in grote zuiverheid en dus oprecht, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel, dat maakt het leren mogelijk en het begrijpen mogelijk.
De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken.
En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden.
De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt.

De Egyptische wijsbegeerte kende de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
 Het duale drama heeft toen ook al het effect gehad dat de materialisten met praal, rijkdom en sier, volkomen op het verkeerde been moesten worden gezet. De cultuur barbaren hebben het er nu nog over, ......maar de leerweg die er Nu te gaan is, hij is nog meer definitief, ze gaat over ons eigen DNA.

 Ze gaat niet over zilver of goud, om er wat mee te doen, ....en let wel, het is je duale waarneming die je pijn, verdriet, boosheid, en angst bezorgt.
En het is hoogtijd dat aan dat innerlijk iets veranderd, wat je meer moed en vertrouwen en nieuwe bezieling geeft. Een moed ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van de grootheid, macht en de samen gesteldheid van het heelal, ten aanzien van de diepten van het eigen zelf. Ten aanzien van de eigen waarneming, ten aanzien van de juistheid van wat er komt: .... de liefde voor elk ding wat bestaat, want wat ik haat kan ik niet begrijpen, en de nieuwe mens is bewust gekomen tot eenheid met het heelal.

De leerweg van de mens leidt tot een activiteit, en zo is ze een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. Dat is meer als een non-associatief denken met een duurzaam resultaat. Want het eerste wat we moeten leren zien is dat een mens een hart en een ziel heeft, en die we kunnen vinden door zijn edelmoedigheid te zien. De ander heeft zo een goede inkijk in onze eigen intrinsieke redelijke natuur. Zo kunnen we het belangrijkste van elkaar leren, steeds terug naar het generale punt in en tijdens het leven.
En Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op.  Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en vreugd hem te gebruiken.
Voor de over-ontwikkelde mens die niet in staat is of bereid is zich aan de nieuwe orde aan te passen zal het de ondergang betekenen. Maar voor de anderen zal het een tijdperk van vrede, zekerheid en standvastigheid zijn, waarin hij zeer ten volle zal leven en genieten van de rijkdom van de Aarde, zoals hij zich nu nog maar bij benadering kan voorstellen!

Denken kan niet bestaan uit een gedetailleerde zelfobservatie, dat is als een hond die op zijn staart bijt (H.T.) . Het  geïnterpreteerd denken langs puur associatieve lijnen zal steeds een drama blijken, want zoiets noem je theorie, een theorie kan niet gepopulariseerd en gevalideerd worden door een andere theorie! En uit alles blijkt dat zo de totale geestelijke vrijheid van de mens geremd wordt en van zijn oprechtheid bestolen wordt. Het "Hermetic Jargon" wat ontstaat, heeft als gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. De cognitieve dissonantie komt automatisch als we ons zelf leugens gaan vertellen! De Heftige reacties (die men zo tracht te ontlopen) op deze recente ontwikkelingen in de moderne fysica zijn alleen te begrijpen als men beseft, dat hiermee de fundamenten van de fysica in beweging zijn gekomen; .... en dat deze beweging het gevoel heeft veroorzaakt, alsof de grond onder de wetenschap weg valt. Want wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Veel fundamenteler is dus, wat is bestaan of niet-bestaan. Deze tegenstelling stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. We kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat.

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is!
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!

Om aan de chaos te ontsnappen, zoekt de mens op verschillende manieren houvast. Hij bouwt zijn wereld op aan de hand van regels, gewoonten, ideeën, rollen, ambities etc. en denkt daarmee: ....ik kom misschien op adem in mijn eigen denkkader. Maarals een ander aan zijn stelsel tornt, of hij zelf tot de ontdekking komt dat het fundament waarop hij zijn systeem gebouwd heeft wankel is, begint de twijfel. Als een orde eenmaal omver gegooid is, is de tijd rijp voor vernieuwing. De tijd is rijp voor een enorme vernieuwing! 


Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft u gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1    We merken dat U1/U2 = maat en dat I1/I2 = maat
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
 

De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2(de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.

Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!


Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
Het mduidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens.


De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geenszins onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugt, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 

Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen. Cupido moet zijn pijlen wel goed weten te richten! De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.


Wat U namelijk moet weten is, dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen, als mens moet je wel de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten, Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! .....En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!

De andere factor in het 'natura naturata' is uiteraard de genade, die altijd in U werkzaam is om mogelijke weerstanden in U weg te nemen. Van buiten uit maak Cupido veel in U wakker, en dat is Nu juist niet de angst, de argwaan, en de desinteresse. Zo gauw Cupido in U gaat werken, bent U van allerlei weerstanden bevrijd.
Cupido is dus inderdaad een soort van Hemel-Ridder die zijn pijlen feilloos weet af te schieten, in het licht van een bepaalde positieve omstandigheid. De liefde is werkelijk iets bijzonders, altijd al geweest, en ze gaat prachtig samen met de reden! 
Goed beschouwd is dit een product van het vrije denken, dit vrije denken laat de emotie ongeschonden. Maar zodra het over de liefde gaat is dat eigenlijk een onmogelijkheid. Cartisius plaatst wel de zin dat de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens uit de Idee zijn te verstaan, maar het intrinsieke van het Idee heeft hij los moeten laten. Hij heeft het slechts over de logische weg der bewustwording, die zich uit zichzelf ontvouwt.
Maar bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde als de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn! Cartesius komt wel met de zin; ....krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in verband met de eenheid, maar deze zin is ook emotie vrij. De wijsgierige denker laat het hier bij, doch ik niet, ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! 

Buiten dat sluit de uitleg zeer goed aan Rchard Feynman's QED, Welke ook ontsproten is uit de wetten van Maxwell, De maxwellvergelijkingen voor het elektrische en magnetische veld in de aanwezigheid van willekeurige media (materialen), ladingen en stromen, .......... 
Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... hij had een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. 
En tot mijn verbazing bleek de kosmische liefde er exact mee te beschrijven! En een van de belangrijkste sporen in de kosmos leggen we hiermee bloot.

Daarna wijs ik U op de essentie van de Thora; ....Liefde heeft daar niet de lichamelijke verbondenheid, maar liefde betekent daar één maken volgens de intrinsieke wet. En het is de vreugde van de redelijke bevestiging die daar op volgt, deze vreugde beslaat bij tijd en wijlen het hele lichaam, en slaat zelfs af en toe door tot in het topje van de kruin. De liefde is nooit emotie vrij! Al hoewel ik mij soms afvraag of er niet veel te weinig mensen met het innerlijke aandeel bekend zijn!

Zij die het innerlijke aandeel niet kennen hebben een enorm probleem, en ik zit al dagen te denken hoe ik zoiets moet benoemen, een gebrek aan realisme, het verval tot de algemene fabeltjes krant, of moet ik het toch maar, zo als ik eerlijk gezegd denk, het de algemene geestesziekte noemen. Ja, want dat is het toch als je aan het niets bent overgeleverd, als je de verwondering niet kan uitspreken over de dingen die gebeuren in je directe omgeving en er zo weinigen in die omgeving leven die geschikt zijn ook maar iets te verbeteren! Ja, want de echte wezenlijke verandering moet je toch samen in beweging krijgen.


De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn!

Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem! En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven!

Ernst Mach wilde daarom de empiristische wetenschappen zuiveren van metafysische verontreiniging. Hij probeerde wetenschappelijke begrippen te herleiden tot de psychologische gewaarwording van mensen, de denkinhoud zoals de ziel hem ervaart en is daarin zeker geslaagd.
Om onze kennis economisch in te richten, gebruiken we ook begrippen die niet rechtstreeks aansluiten bij onze gewaarwording. Bijvoorbeeld het begrip "stoel" sluit niet aan bij de gewaarwording ervan, want daarin treffen we alleen de elementen kleur en hardheid aan. Het begrip "stoel" is volgens Mach dan ook een constructie, een economische ordening waarin ervaring wordt samengevat. Wat voor het begrip stoel geldt, gaat volgens Mach ook op voor wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke wetten zijn volgens Mach niets anders dan economische samenvattingen van gewaarwordingen.
Waar en hoe worden algemene uitspraken (wetten) geconstrueerd? Het materiële ego pakt zijn materiaal om er "zo mogelijk" wat mee te doen, ....hebben heet zijn wet! Maar een dergelijke wet komt in de kosmos niet voor, daar heersen de rede en de liefde! En Ernst Mach stelde het in deze bewoordingen vast : .............

 

Dus het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
Dit omdat de kosmos op zijn polariteiten gestoeld is, en in fysieke zin ook maar één basis heeft in haar functioneren, de QED van Richard feynman. De "Goddelijke" kosmos is maar op één manier benaderbaar, met de rede en de liefde ........punt uit wetenschap. Meer "Waarheid" is er niet te vertellen aan de interlectuele mede-mens!

 
In de monotheïstische godsdiensten vertoont God antropomorfe trekken (voor de gelovigen: .... De Wiener Kreis voltrekt met haar methode een 'talige wending' in de filosofie: .... De wetenschap(pelijke rede) legt zichzelf geen enkele maat op! De heterogene bende wetenschappers had al een eeuw geleden moeten vertrekken! Doch wij normale mensen, met een normaal verstand blijken daar voor te moeten zorgen........... Otto Selz, de jongeling van ''Het Wiener Kreis" wist dit, en bouwde de meest normale leer psychologie op. Doch dat was niet naar het zin van de oplichter Carl Popper........... wetenschap werd een oplichters festijn.....Een festijn voor falsifiseerders en corrumpeerders..........de correctie moet nog komen.......Want met wetenschap hebben de regels van Popper niets van doen, noch van leren!

"De geheimzinnige aard van het Kosmische vacuüm wordt geopenbaard door de quantum elektrodynamica. Het is niet een leeg niets, maar het bevat willekeurig fluctuerende elektromagnetische velden …met een oneindige nulpuntsenergie".
Zij die zeggen daar meer over te kunnen vertellen hebben ongelijk; .......Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.

De identiële positie van de mens heeft geen andere mogelijkheden! De wetenschap heeft zich buiten elke geheimzinnigheid, falcificatie, en elk corrumperen te houden!
Ja, ik weet het; .....een entiteit is een wezenlijkheid,
maar reken er maar niet op dat je die zomaar even voorhanden hebt, een wetenschapper mag en kan deze arrogantie zomaar niet bezitten...........de hersenprocessen worden in heel andere termen omschreven ........
daar waar
 onze identiële positie er alleen maar uit bestaat; .... dat mentale processen het zelfde zijn als bepaalde hersen processen, doch alleen in andere termen beschreven zijn .....

Hier moet ook het dualisme zijn einde hebben! Het maak het dualisme tot een bewuste ascese, daar waar de identiële positie van de mens oneindig zwak is, daar vindt een oneindig misbruik plaats, de mens dient daar een einde aan te maken! Zonder dat einde is er geen nieuwe wereld, dan zetten we de oude slechts voort.
Zij die de lijdensweg van de mens willen doorzetten moeten zo doorgaan, ieder ander verstandig mens zou hiermee stoppen........zowel Fynmann, Mach, als Kierkegaard adviseren ons onmiddellijk terug te keren naar onze menselijkheid!
Er is een andere oplossing voor de wereld problemen, zo wij in liefde en rede weten te handelen ligt hier de oplossing voor alle wereld-problemen! 


De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan! 
Want de parabel toont eigenschappen aan als: de afwezigheid van emotie bij besluitvorming, een focus op resultaat en een egocentrische logica.' Dat zijn eigenschappen waar ik als psychopaat trots op ben, mijn beste psychiater. Maar de Freudiaanse dwazen of dwarrel's weten dat kennelijk niet!


En in de Economie zijn er verschillende markt vormen: Monopolie, Oligopolie, Volkomen concurrentie en Monopolistische concurrentie. Deze markt vormen hebben verschillende kenmerken, ze verschillen bijvoorbeeld in soorten product, aantal aanbieders en transparantie. Producten kunnen ook verschillende kenmerken hebben, ze kunnen bijvoorbeeld heterogeen of homogeen zijn. In onze economie gebruiken we niets anders als begrippen die niet aansluiten bij onze gewaarwordingen. Ernst Mach zegt iets over ons dagelijks handelen, en constateert dat we steeds onmiddellijk moeten leren terug te keren naar onze menselijke kant .......anders is de menselijke kwaliteit niet aan het leven te geven! We zijn zeer slecht in het verdelen van alle Aardse producten!

Maar volgens de popperiaanse wetenschap mankeert er niets aan de corrumperende dwazen. Kom wij doen niets aan dergelijke verklaring. Kom, elke  falsifieerbaarheid is een veel te mooi nieuw criterium, voor de krankzinnige wetenschap bedacht.
Ik bedoel, bij normale mensen zijn 
 criteria geen uitgangspunt voor een redenering. Jou criteria hebben zich al vooraf in de tijd gevormd. 
We hebben geen absoluut vaststaande maatstaven, maar ons oordeel over en van onszelf ontvouwt zich in de tijd.
Alleen de krankzinnige wetenschap heeft de hetero grafische waanzin die zichzelf uitvergroot.
Normaal doen is iets voor de mens, maar kennelijk niet voor de krankzinnige wetenschap!
Of nog anders gezegd, er wordt een geheimzinnigheid geconstrueerd, die slechts krankzinnigen past, en dat noemt men helaas wetenschap!

Om alles zo mogelijk op een menselijke manier te normaliseren, terug te keren naar het menselijke, er er een oefening; ......
Waar we vooral aandacht voor moeten hebben is onze eigen attitude, door de ervaringen en vaardigheden heeft ze een “levende” vorm. De inhoud en hun onderliggende verhoudingen zijn zelfs niet anders als veranderlijk!
Attitude is ook simpelweg een houding of een psychische instelling volgens het Van Dale woordenboek. Hij moet zoveel mogelijk vrij worden gemaakt van allerlei weerstanden, en de liefde is de aanpak waarmee dat kan. Zo vinden we dus de vrijheid om alles op een menselijke manier te beleven!

Attitudes kunnen vier verschillende functies vervullen voor individuen. Katz (1960) onderscheidt de instrumentele, ego defensieve, waarde-uitdrukking en kennis functie.
De instrumentele functie van een attitude houdt in dat men streeft naar een zo groot mogelijke beloning en zo klein mogelijke straf.
En sommige attitudes fungeren als bescherming tegen de waarheid over jezelf of tegen de harde buitenwereld. Dan vervult de attitude een ego defensieve functie.
In de waarde-uitdrukking heeft een attitude vooral functie van de zelfexpressie, waarin er vooral naar passie en de eigen motivatie gekeken wordt.  
Tot slot kan men middels de kennis functie van eigen attitude, je structuur en betekenis geven aan de wereld om je heen, iets wat voor ieder individu noodzakelijk is.
Want als er toch volgens geen enkele wetenschappelijke wet te leven valt, zijn rede en liefde dan niet de urgente en noodzakelijke dingen van het leven? Heeft U niets met de vreugde die de natuurlijke gevoels-toon van de  redelijke zelfbevestiging is, is het geen vreugde voor U oprecht te kunnen zijn?Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. En uiteraard moest de mens leren zo te handelen, maar de dwazen hebben het hele geneste proces met heel hun strijd ernstig verstoord. We hebben een leerweg van enorme diepte te gaan, de diepste tot nu toe. Ernst Mach geeft de noodzakelijkheid daarvan aan, dit om steeds terug te keren naar het werkelijk menselijke!
 Zo gaat het nu gewoon vaak, maar in alle oprechtheid, het is niet nodig dat ons leven eindigt in eindigheid en dood. Gebruik de kans die er voor U aanwezig is!


Met de lijnen die Feynman en Mach en Katz hebben uitgezet blijk je de nieuwe wereld te kunnen bestromen, en dat met succes............en het blijken nog heel normale wetenschappelijke lijnen ook. Dat kan ook niet anders, want de echte wetenschap is je aan de rede en dus aan God weiden........ Wij mensen hebben heel gewoon te voldoen aan onze eigen intrinsieke natuurlijke wetmatigheid, .....anders is er op geen enkele manier ook maar enige oprechtheid in deze maatschappij! Niets maar dan ook niets is er belangrijker dan naar de eigen ziel te luisteren!


 Want wij mensen hebben heel gewoon te voldoen aan onze eigen intrinsieke natuurlijke wetmatigheid, .....anders is er op geen enkele manier ook maar enige oprechtheid in deze maatschappij! Niets maar dan ook niets is er belangrijker dan naar de eigen ziel te luisteren!
Want anders komen en zijn er totaal geen wezenlijke oplossingen meer, ....."dan kan U doen wat U wil" en "dan kan U willen wat U wil", waarbij het eerste wel succesvol mogelijk is en het tweede niet wezenlijk sucusvol kan zijn. De verklaring, op basis van de innerlijke toereikende grond zal U dan zonder meer moeten missen want: .... "Niets is zonder reden". Zo U de reden niet kent. zo zal U door de werkelijke twijfel worden overmand. En juist daar is er voor de pseudo wetenschap maar één oplossing; .....  Het betreden van de heterogene geestes-ruimte, waar de stok paartjes uit- geïdealiseerd mogen worden. De geestes-ruimte  waar  iedere dictator nog steeds is gevormd.
Maar waar op geen enkele manier de werkelijkheid, het actuele en reëel naar voren mag komen.
De Geestes ruimte waar de macht enkel alleen maar weet te corrumperen! 
De mooi praters vertellen het zo; ..... We hebben een geestelijke leegte die onze relatie met God en al het andere beïnvloedt. Maar geeft dat het recht om de zaken maar te gaan corrumperen? 

Er bestaat een hele andere geestes-ruimte, waar de act van het denken de zekerheid garandeert dat men denkt......daar is alles wat we neerschrijven een kunstvorm, de inhoud van een brief een belijdenis, een verraad aan ons-zelf, meer of minder beheerst, meer of minder bedekt. Daar bent U ten minste een rebel ......die zijn belijdenis doet! Dat is ook de geestes-ruimte waar het leren dus ook volkomen normaal gaat.......

En Ernst Mach, hij had de diepe overtuiging dat de fundamenten van de wetenschap als geheel en van de fysica in het bijzonder, wachten op hun volgende grootste toelichtingen van de kant van de biologie, en in het bijzonder, uit de analyse van de sensaties. Frederik van Eeden beschreef het en was zo'n rebel die zijn belijdenis deed. 

Maar de relatie van onze gevoelens op externe prikkels. Ruimte, tijd, kleur, geluid, was ooit het domein van de fysica, maar het werd het domein van een falsificatie theorie van de dwaas Carl Popper!
Zo kunnen we niet alleen de spullen van de fysieke buitenwereld, maar ook de elementen van onze innerlijke ervaring onmogelijk bereiken. Geen enkele theorie kan een theorie waarmaken, valideren en populariseren!
Een dergelijke theorie werkt slechts met de corrumperende ideologie, die van de monistische ideologische faculteit......door de neurale remmingen die in een heterogene geestes-ruimte opgeworpen worden, werkt ze totaal niet!  Daartoe zou je alles eerst homogeen moeten maken, .......de wetenschappelijke dwazen hebben die macht niet, dus volgt er een corrumperen .......helaas. Dat is de rede dat de macht slechts weet te corrumperen, en nauwelijks iets meer!
Dit omdat de totale werkelijkheid met zijn realiteit en actualiteit daar totaal ontbreekt!
Uiteraard is dit het wetenschappelijke bewijs dat de methoden van Carl Popper altijd zullen falen, en hij het is die de moderne wetenschap tot dit falen heeft gebracht. Dat is zeer duidelijk!
De krankzinnige modernistische wetenschap heeft nog maar een ding te doen, inpakken en verdwijnen!
Haar uitwerkingen worden namelijk gecommandeerd, 
Deze "Zo-heid" zelf is de inhoud uit een concrete heterotopie, een geesten ruimte of een geheel van geesten ruimtes,
die gekenmerkt wordt door een netwerk van onderlinge relaties, en deze ontwikkelt alleen een beeld van zichzelf......."De Zo-heid's Theorie" ze is een theorie waar in geen werkelijkheid, geen actualiteit, en realiteit in terug te vinden is. Zo hebben het heterogene en het homogene altijd al tegenover elkaar gestaan.

Het heterogene behoeft altijd een ridicule-rende werking. En we weten het; .......
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee, en de monistische ideologische faculteit heeft dat nog nooit onderkend. En ze zal deze werkelijkheid ook nooit onderkennen.
 
Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen. Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper? 


Is de lijst van getuigen in deze bewezen zaak nog niet genoeg, .......En als U denkt dat daarboven een technische en economische heerschappij kan bestaan dan heeft U het mis.
Dat experiment is nu juist mislukt, ...........en een vrij man vraagt zich af wat hij met die vrijheid moet doen!
En echte vaders vragen nooit en vinden nooit of je nu zus of zo moet doen! Weet te denken over wat U nog niet weet!
 Door U steeds af te vragen wat U niet weet, bevrijdt U zichzelf van het juk van gewone “wijsheid”.
Het is volkomen mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat een persoon het antwoord op belangrijke vragen niet weet!
De belangrijkste factor van kennis is altijd de weldoordachte vraag waarom het zo is, en de antwoorden, die komen later wel.
Zo werd het ook voor mij geformuleerd, door mijn ouders, .......en hadden ze het anders gedaan dan was het mij onjuist gebleken.

Want....
Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan, is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
 Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is, kort en goed gezegd, het DNA .... ze is niet voor andere mensen bestemd.
Je moet zelf de geldige rede, alle geldige redenen van lachen en huilen, van al het levens vermaak vinden,
uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen! En je hoeft er geen minuut bang voor te zijn,....
De persoonlijke ervaring is de vereniging, van al het beschikbare specifieke gedrag, en het is het aller mooiste om dat gedrag in alle vrede en rust te ontmoeten, en U mag altijd de rebel zijn die zijn belijdenis doet. 

Want de Ware spiritualiteit is Jezelf leren kennen en de verbondenheid ontdekken met alles en iedereen om je heen. Daar bij vult het complementaire goed het andere aan, zo gaat Spiritualiteit over het ontdekken van de kracht en de wijsheid in jezelf zonder dit uit handen te geven aan iets of iemand buiten jezelf. Spiritualiteit staat ook los van geloof of religie of ideologie want spiritualiteit gaat juist over het ervaren van de Bron van liefde, kracht en wijsheid in jezelf.
Dat is een veel hogere werkelijkheid dan dat de Koffiemelk bij de koffie hoort.
Door alle Goddelijke denking en uitgebreidheid is het geloven overbodig geworden, want in de bovenwereld vind er nooit ook maar enige verwaarlozing plaats van de waarheden van het toekomstige leven. Onze schepper laat zijn mensenen en wezens niet alleen, die hij van het begin af al kende!
In mijn ogen is alles wat de geëerden en geleerden, dichters of schrijvers, en zo verder weten te produceren een hap slecht geleuter! En dienaangaande de falsificatie in de wetenschap en het corrumperen in de politiek, blijk ik daar gelijk in te hebben! En dan van het juk bevrijd werd het zo......

Geloven is overbodig geworden als je de ware spiritualiteit kunt ervaren, en dus op de toekomst gericht kan zijn.  Volledig vrij van elk vreemd moralisme en  paternalisme, wat de meest vreemde fantasie in U en mij toe zou laten, met de meest vreemde oordelen en veroordelingen als gevolg, om in een leven vol onzinnige drukte's te vervallen, ....... deze kern is door iedereen te ervaren, zodat de nieuwe wereld er in zijn volheid komen kan!

Daar in tegen gaat de dissociatie ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden! Het corrumperen en falsifiëren heeft zijn gevolgen!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, dat experiment is mislukt.   
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen! 
De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les.
Welk een farizeeër's en tollenaars konden tot dergelijke regels komen? Het hele zotte gaat gelukkig voorbij......als het laatste zotte geweest is, en dan ......zullen vele getuigen de nieuwe spirituele wegen openen, en daar bij werkelijk belijdenis doen.
De zo ontstane les is "De Karmische les", ze is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
Deze spirituele ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen.
Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En de onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. ‘De energie die neuronen instroomt, ze weer verlaat en ze omgeeft, onderhoudt een constante (energie-)wisselwerking met de uiterlijke omgeving. Zo is de Q.E.D. van Richard Feynman slechts uit te leggen. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, in alles wat ze voortbrengen.

De maxwellvergelijkingen voor het elektrische en magnetische veld in de aanwezigheid van willekeurige media (materialen), ladingen en stromen, .......... Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter, hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......Wat bleek:..... de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel:..... hij had een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand. 
En tot mijn verbazing bleek de kosmische liefde er exact mee te beschrijven! En een van de belangrijkste sporen in de kosmos leggen we hiermee bloot.

De meeste verbazing, met het gevolg voor mij: ......, we kunnen hiermee het dualisme verwerpen. Het werkelijk monistische alternatief, dat alles één is blijkt mogelijk. Doch er is een zekere biologische schijn......
En daarbij is; ......Materialisme > dat alles wat bestaat materiaal is.
En mentalisme > daar alleen de geest echt is en bestaat, en dat de fysieke wereld alles is wat in onze verbeelding bestaat, de denking en uitgebreidheid in de geest van God.
En dan bestaat onze identiële positie er alleen maar uit ; .... dat mentale processen het zelfde zijn als bepaalde hersenprocessen, doch alleen in andere termen beschreven zijn ....en ik beschouw dit opnieuw als het bewijs dat de wetenschap zich van het dualisme behoort te ontdoen, want .......er is genoeg gepraat, ........open is alles slechts voor wie het wil zien en een geest om te begrijpen.

Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
De identiële positie van de mens heeft geen andere mogelijkheden! De wetenschap heeft zich buiten elke geheimzinnigheid, falcificatie, en elk corrumperen te houden!
Ja, ik weet het; .....een entiteit is een wezenlijkheid,
maar reken er maar niet op dat je die zomaar even voorhanden hebt , een wetenschapper mag en kan deze arrogantie zomaar niet bezitten...........de hersenprocessen worden in heel andere termen omschreven ........

Dat het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit, is de oneindige zwakte in de identiële positie van de krankzinnige wetenschap. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Deze aanname is en wordt een falcifiseren en corrumperen. Een bezigheid waarin de wetenschap alle werkelijke verhoudingen verliest! En aan haar heterogene geestes ruimte gebonden, tot ze van ellende er bij neer valt, ziek en misselijk en krankzinnig zal ze vertrekken.
Anders wordt de nieuwe menselijke evolutie een verloren zaak!

Want de de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui is onnoemelijk anders.  Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
 En voor mij is duidelijk dat die kracht kan worden onderkend, als de QED van Richard Feynman ..........en een wetenschap die haar zwakke identiële positie niet erkend zal nog vele miljarden keren in de fout gaan, en daar valt juist NIET MEE TE LEVEN! De heterogene geestes ruimte is ongeschikt om in te leven, ........doch deze geestes ruimte is inherrent aan deze heterogene maatschappij, maar ze is geen minuut langer aanvaardbaar.........de mensheid heeft al genoeg dictator's gehad.
De nieuwe dictators (terroristen leiders) die nu komen, zullen wij normale mensen niet meer overleven.
Wetenschap en politiek zullen daar de zeer ingrijpende consequentie uit moeten trekken! En open is alles slechts voor wie het wil zien en begrijpen, ........
.De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus.
Het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". 


Door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen, kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen. Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper? Inderdaad is dit een abstract weten, wat betreft de kosmos, maar dat komt vooral omdat hij geestenlijke ruimte in rede en liefde beheerst, anders kunnen onze hersennen er geen fluit van begrijpen! De demonen van de falcificerende en corrumperende lieden, vergeet ze, er is genoeg gepraat.
Accepteer je lichaam en je ziel, en aanvaard de twee eenheid die het steeds maar produceert uit liefde voor jezelf, Jij bestaat, jij existeert. Iedere binding in de geestelijke ruimte is zowel fysiek, emotineel, mentaal en spiritueel enorm groot. Als twee mensen elkaar in liefde in de ogen kijken dan kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel al bijna niet aan. Als we dat altijd doen, dan is er de kans om elkaar op een schitterende manier in onze existentie mee te nemen, kracht op afstand, de QED zo noemt men dat! En het is het beste om dat te leren, zo te bestaan!

En als de parabel U vertelt dat U aan de verkeerde kant van het bestaan zit, dan is het bijna al te laat! De volk's massa krijgt er altijd van langs vanwege haar domme materialisme en haar roep om de marginale ingrepen, doch de waarheid kan niet groter zijn dan het verstand waar het doorheen moet. De indigo volkeren vertellen dat anders >>> de waarheid heeft maar weinig woorden nodig.  En het verstand over de waarheid van de corrumperende en falcifiserende lieden is daar zeer zeker niet van vrij gesteld, wat een teveel aan woorden gebruiken ze dan? Zou dat soms alleen maar de meest marginale waanzin zijn?
Heel de technologie maak haar sier, maar waar blijven de werkelijke verbeteringen?  Een onverwachte klimaat verandering met de allergrootste hagelstenen, en alle hollandse technologische oplossingen liggen plaat ..........ik zit er echt niet om te huilen omdat dat Leo Kouwenhoven, de professor uit Delft de Miljarden euro's krijgt, om zijn marginale waanzin, en morgen krijgt hij ze weer, omdat velen in deze marginale wereld leven, tot aan hun laatste dag.


En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet! 
Toch blijft het illusoire probleem en de stress die er op volgt, door het drama voor ons DNA en onze hersenwerking, het grootste probleem in onze maatschappij! Hoe kan dit dan?
Dit omdat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.

Hieruit volgt namelijk dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En ten tweede word het dynamische element Leven hier mee "weggedacht", alsof ieder ervaren in de tijd een essentie is! Zo is het niet, de QED ze overheerst!


“Dus wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig de bewoordingen en theorieën ook mogen zijn". Dus zo het er nu bij ligt, puur wetenschappelijk, is de mens op deze Aarde klaar, met zoveel stijl-loosheid en zoveel zinloosheid en Ziel-loosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Het illusoire probleem en de stress die daar op volgt, daar is nog niets aan gedaan!


En daarmee wordt het hoogtijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen, want slechts het illusoire probleem en de daar op volgende stress word daar alleen maar groter door!
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring, maar verder komen ze nooit, nadien wordt ook dat bericht weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!
Helaas zo is het totaal niet!  De marginaliteit van de huidige aanpak zal moeten worden bezien! En we zullen moeten weten dat in deze heterogene geestes-ruimte letterlijk geen minuut meer valt te leven.
De bewering dat er nog wel in valt te leven, ze zal moeten worden aangetoond door de krankzinnige wetenschap, niet laten doen dus!

De Goden zijn veel sterker, mooier, en machtiger, dan mensen en toch zijn ze ook in ons.....Maar met het huidige menselijke identificatie model mist deze macht nog elke grond, door het zwakke hersenwerk. Maar ik wil U wel duidelijk maken ...... wat U letterlijk gegeven kan worden, en zo U het wil gegeven gaat worden! Het weten in rede en liefde is je allereerst aan God weiden.
Let wel, het wetenschappelijke model wat ik U heb aangeboden via de QED van Richard Feynman is juist, veel juister als elk ander goden verhaal door wie ook geschreven, er zitten ontstellend veel mogelijkheden in om de mens weer op het juiste spirituele pad te krijgen, na het begrijpen van het puur wetenschappelijke van de QED van Richard Feynman!
Zijn verhaal kan evolutionair gezien wel degelijk de ommekeer voor de mens uitmaken! 


De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Dat is het eigenlijke en wezenlijke feit wat de QED elk van ons duidelijk maakt, de kosmos wordt beheerst door de QED als een bijzondere eenheid omdat ze gestoeld is op haar polariteiten. Dat er een keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een zachte bodemloze subject beleving anderzijds is, heeft zijn oorzaak! 
 Dit is het paradoxale resultaat van de hedendaagse verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid'.
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein.
Doch dit gemis gaat ons opbreken door ons uiterst zwakke hersenwerk, maar absoluut onnodig indien U de kracht van de wording kent! 

 Wetenschap U bent EEN KRANKZINNIGE HETEROGENE BENDE,......anders kon dit niet!

Hoe kan het dat er na Homerus en alle Griekse Goden-verhalen, bij gebrek aan een werkelijke identificatie, toch weer alle fabeltje makers hun waarden kregen en nog steeds krijgen, terwijl ze niet anders als subjectieve verhalen hebben, mag je daarom het objectieve vergeten en je cultuur op theorieën gaan opbouwen tot het laatste corrumperen en falsificeren? En dat met de oneindige horde aan tollenaars en farizeeër's. Wetenschap rot op! Ga ergens anders je fabeltjes verzinnen, .........Ga ergens anders het eigen ideaal verzinnen, wat altijd theomorf blijkt te zijn, waarop de Tollenaars en Farizeeërs heerlijk hun gang kunnen gaan.
 Op het gebied van gedrag is de ontogenie vaak een recapitulatie naar de rede en de liefde toe, maar bij de heterogene bende blijft ze achterwegen! Of het hun maatschappelijke samenhang kost, het maakt ze niet uit, zo is de bende, misdadig bij elke daad, vol met een corrumperen en falcificeren.

Het liegen en bedriegen is iets zeer algemeens op deze wereld, ............ aangezien in elk pronomen in deze ruimte ook evengoed een demon is, en dus hoort deze ruimte te worden overheerst door een rationaliteit, die zich uitspreekt in het geweten. De tolale geestes-ruimte behoort zo te worden beheerst.
Verder is er niet te gaan........en wordt er ook nooit gegaan, aangezien zij het  kenmerkende ontogenie is:...... er is een durende regelmaat in de ontwikkeling van een goed gevuld hersen modulair, ze begeleid voordurend heel het doen van de mens!  Als het goed is..............

Weet dat de één, niet antropomorf noch theomorf is, maar een projectie van de mensen is,........ maar het is zo dat de mens theomorf - naar het beeld van De één geschapen is.
Het geweten ......Dat ‘ervaring hebben van goed en kwaad’ realiseert zich in het pijnlijke baren van kinderen en het moeizame zwoegen op de aarde om voor voedsel te zorgen.
En in de risico’s die de mens loopt met de kinderen die ze krijgen.
Zo loopt ‘De één’, God, risico’s met de mens die hij heeft geschapen en hem nog steeds de  mogelijkheid geeft om eigenzinnig, en ongehoorzaam te zijn en de verboden vrucht toch te eten. Daarmee blijkt dat hij vrij is en dus ook verantwoordelijk! Maar nog steeds is de kracht van De wording er, Onze schepper laat ons niet alleen, ....... hij is noch antropomorf, noch theomorf! De Mens heeft nog een hele weg in zijn wording te gaan! Je zal echter wel voor het leven moeten kiezen, opdat je leven zult, jij en je nageslacht! En dat doen we ook nog altijd samen, en zelfs moeilijk blijkt te zijn. Vooral als het innerlijk huis, van de ziel, onbereikbaar blijkt te zijn. 

De mens is tot het uiterste gegaan ten opzichte van zijn schepper, hij wist de mogelijk kosmische functie E=Mc2 te ontdekken, en maakte de kosmos daarmee mogelijk tot een hel. Ik zou dus nooit voor de dwazen kiezen die hun eigen heterogene geestes-ruimte willen beheersen, bedenk in god-naam welk een enorm risico U bij deze dwazen loopt.
De hulplijn "Oppenheimer" in volle glorie; ......durf deze lijn nu eindelijk eens door te trekken.

 1. Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
 2. Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen.
 3. Er was een heroïsche dag waarop ...... 
 4.  
 5. "Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
  1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
  2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
  3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
  4. De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
  5. Wanneer U iets technisch lief heeft, ga U gang en doe het. En het discussiëren over wat we te doen hebben met de volle realiteit komt pas nadat U uw technische succes had. Dat is althans de manier waarop het ging met de atoombom.

   Oppenheimer blijft steken, en keert niet terug naar het objectieve deel van het leven, is zo pessimistisch dat hij de mens niet meer tot leven wil zien komen. 
   Het niet langer aanwezig zijn in de maatschappij, de absentheistische krankzinnigheid, Schizofrenie kan niemand helpen.
  Het is een rouwproces wat in zijn volle omvang nog steeds niet wordt gekend.
  Oppie Oppenheimer is niets kwalijk te nemen.
  Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen?
  Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien? Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen?
  Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?

  Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 56 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen.
  Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is.
  Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.

   Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

  De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!

Laat ze Nu eindelijk eens oprotten, dat is veel veiliger! Nederlandse rechters, ik eis een verbod op dergelijke wetenschap! Ze zijn verantwoordelijk! Het is genoeg,
Óf ze nu Einstein, 't Hooft, of Kouwenhoven heten, de doodstraf voor deze debielen!
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.
1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  en E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k =  m c2 , 
 Hij wilde geen perpetuum mobile in zichzelf opbouwen. De krankzinnige wetenschap wel, ze wil haar eigen oogst binnen halen, maar ze moet hem eerst vinden! Waar is toch dat verdachte deeltje?
Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet!

Wat de wetenschap stelt is uiteindelijk alleen maar mogelijk als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Het Unieke in de Kosmos is en blijft in realiteit een Natuur Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.

 Zolang er alleen een verdacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernsplitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid 's-functioneel is!


En vervolgens weten ze; ..... c is daar totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. De C++ expressie is een (m) t expressie ofwel  de c++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van c slechts verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x, = x + 1.  Deze expressie is al niet te min bepalend voor de aard van het verdachte deeltje, althans volgens de kleuters van de wetenschap. "The Character of Physical Law" is echter anders, daar is alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, alleen bestaand. Al het andere is een rechtstreeks willen beheersen van de heterogene geestes ruimte! Wetenschappelijke misdaad dus!
De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen.

Want het Unieke in de Kosmos is en blijft in realiteit een Natuur Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.

 Zolang er alleen een verdacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernsplitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid 's-functioneel is!
Homerus deed zijn best, maar kwam niet tot enige identificatie, en zo is het altijd gebleven! De krankzinnige wetenschap kan slechts vertellen dat indien God een Mens was, hij noch theomorf noch antropomorf is!
Dergelijke houding moet je aan de krankzinnige wetenschap overlaten! De Gek Albert Einstein was God geworden!
We vergeten dat een model, met al zijn E_k variabelen, een fantasie is over de werkelijkheid. Een nuttige fantasie misschien, maar een fantasie. E_k kan dan ook nooit anders bezien worden als een onderdeel van een eindig proces, de inzet voor het totaal kan dan ook nooit anders als die toestand variabelen laten zien, zodra je haar zo beschrijft, in een Model. Dat is heel gewoon dus weer die beperking op de dingen die je kunt uithalen met een stof.
De Veltman theorie is daarom de werkelijkheid onwaardig: ....IJk theorieën, ze zijn gebaseerd op een aantal fundamentele symmetrieën van het fysische systeem dat wordt beschreven. Maar ze zullen nooit werkelijkheid zijn, .......deze zwakzinnige ijkt "De boel" alsof hij het over gewichten heeft! DE Geek die heterogene geestes ruimte weet te gebruiken en te scheppen maar verder niets! En allen volgden deze waanzin!
Een aantal eenvoudige voorbeelden van die symmetrieën geeft de vrijheid van keuze in het ‘nulpunt’ van het systeem, spiegel- en rotatiesymmetrie. De enorme kracht en schoonheid van deze theorieën ligt nu juist in het feit dat ze een fysisch werkelijkheid  echt niet beschrijven en bijgevolg ontstaat er, vooral op kwantumniveau, nog een grotere chaos in het systeem. Daarom zijn ze dus zeer ten onrechte ze zo enorm populair en nuttig in de elementaire deeltjesfysica, de fysica van het allerkleinste.

Wel, ook een klimaatmodel is maar een verzameling gedachten over klimaat. Onze gedachten, wel te verstaan.
Voornamelijk fysische gedachten, trouwens. En ook daar zit een probleem. Is de atmosfeer wel een fysisch ding? We leven in een atmosfeer met 20 procent zuurstof die bijna spontaan kan exploderen. Dat dat niet gebeurt, is te danken aan de plantenwereld, die de boel stabiliseert.
Het najagen van het universele onderdeel in het verdachte deeltje, in een atoom, is slechts een onderdeel in de fantasie van een volledig krankzinnige gek, de Data-freak of Geek is heel gewoon gek!

Daar bij komt nog, dat er vrijwel niets tot niets valt te actualiseren in de Kosmos. Actualiteit verondersteld actie, ofwel een stralingsbron. De bedoelde actie, is die objectief waarneembaar? De wervelingen, draaikolken, stromingen of wat iets meer, zijn ze nog waarneembaar na vele miljoenen jaren? Een ander aspect is dus ( in het kosmische verhaal), hoe wil je mensen overtuigen? Door een dictaat?
Er zijn in de intelligibele wereld en onze ziel duizenden actualiteiten die wij nog niet hebben beseft, ofwel die nog geen realiteit in ons bewustzijn hebben geschapen.
Mensen worden zowel door de actualiteit als door de realiteit beïnvloed, het wordt hoogtijd dat je met enige realiteit en actualiteit naar voren komt over het kosmische verhaal. Ten eerste zijn we allemaal waarnemers, Ten tweede is het fout van een ieder de "juiste" waarneming van je zelf te verwachten. Ook is in vrijwel alle deelgebieden van de natuurwetenschappen is het idee dat de natuur uiteindelijk eenvoudig is allang verlaten. Een van de redenen daarvoor is dat deterministische chaos op diverse niveaus het in de meeste gevallen onmogelijk maakt een rechtstreeks verband te leggen tussen de dynamica van elementaire deeltjes en de verschijnselen van de macro-kosmische werkelijkheid.
Als het op verklaren aankomt, hebben fenomenologische formules het laatste woord. Dat heb je in een wereld ....waar de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, elektrische magnetische verschijnselen zijn als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).


Hoogstens zien we door het duale proces een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.  De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum wat ons wordt gegeven!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven.
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren!
De waarheid levert deze machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch 
proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
En ik kan haar stechts onderkennen ....Als de QED van Richard Feynman.

Mensen kunnen allemaal de kwaliteit en kwantiteit van het leven,
als een ontologie 's probleem bezien, 
 Op het gebied van gedrag is de ontogenie vaak een recapitulatie naar de rede en de liefde toe, maar bij de heterogene bende blijft ze achterwegen! Of het hun maatschappelijke samenhang kost, het maakt ze niet uit, zo is de bende, misdadig bij elke daad, vol met een corrumperen en falcificeren.
Dus de mens heeft helemaal geen wetenschap nodig, met een ....
  normering die tot stand komt in het spel met maatschappelijke krachten, ...
want het gaat dan om
 “exogene of duivelse" normering,
Want, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" ,
We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben
Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar! 
Dat wil zeggen dat er geen enkele hoeveelheid materie is, die er ook niet was in het begin, 
en ooit is toegevoegd tijdens een uitbreiding.
Dus "De wording heeft zijn richting", "Alles was al volbracht",
alleen dwazen noemen dit "Een Oerknal",
ze houden kennelijk van vuurwerk! 
Maar ook maar een meter verstand, Ze hebben het niet!
Want De Oerknal is een produkt uit de heterogene geestes-ruimte,
waar ook alleen de antropomorfe en theomorfe uitspraken worden gedaan,
door wezens die zich als de goden van deze Wereld willen bezien.
Wat ze uiteraard niet zijn,
Homerus was er al niet in geslaag ook maar één God te identificeren .......
...al zijn verhalen ten spijt!
Maar het verhaal van de wording van ons ieder blijft.

Hoe de mens tot deze kennis is gekomen was ook een enorme lange weg,
en ik heb ruimte nodig om het geheel eerlijk en eerzaam te beschrijven, .....
en dat is dus de geestes-ruimte die deze vrijheid biedt,
maar ook verantwoordelijkheid geeft.

Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Toch ook is het niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische gebruiker van onze eigen omgeving. We zijn slechts veroorzakers van een aantal externe factoren.
Doch hopen-lijk zijn ze gerelateerd aan de keuze voor het leven,
want .....Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed! 
En alles gaat onnoemelijk veel beter als we allemaal van de goede ontogenie gebruik weten te maken, ze is de kracht die ons naar de nieuwe wereld zal begeleiden! Iets anders is er niet!
De keuze die de mens moet maken is ontzettend duidelijk! 

 Ze is te maken, niet alleen begeleid door mij, dit gaat voor; .....   Voor je Ziel en je Bestemming.

Zoals bij iedere paradigmawissel is het, zeg maar, aankomstparadigma op zichzèlf niet moeilijk, maar dat is wèl het loslaten van het vertrekparadigma. Maar zeer wezenlijk in de heterogene geestes-ruimte is dat het daar een drama is om daartoe te komen, omdat de wetenschappelijke theorie daartoe onkundig is gebleken. Op het gebied van gedrag is de ontogenie vaak een recapitulatie naar de rede en de liefde toe, maar bij de heterogene bende blijft ze achterwegen! Mijn zorg is niet te min, de werkelijke paradigma-wisseling! Slechts een wetenschap die dit begrijpt, zal te vinden zijn in de nieuwe wereld! Zij, deze paradigma-wisseling is een onderdeel van de sleutel tot ons overleven! Duidelijker kan ik het U niet vertellen, helaas. De bereidheid tot diepgaander reflectie is dan ook een geheel persoonlijke keuze, ook een kwestie van loslaten van een inmiddals evolutionair achterhaald gedachtegoed. Dit is geen verwerping hiervan maar het vervolg hierop, een volgend paradigma. En ze blijkt nog steeds te gaan over het meest normale gedachten-goed, de goddelijke rede en de liefde, en de keuze voor het leven.
Een ontaarding van een paradigma biedt haar hier geen kansen, het heterogene gedachtegoed levert slechts een deconstructie. Er moet wat te leren zijn in de gekken huizen van de club van heterogene dwazen.
Buiten dat is het de act van het denken die de zekerheid garandeert dat men denkt, het paradigma speelt daarin geen rol. Want alles wat we neerschrijven, het zij in een kunstvorm of als inhoud van een brief, is belijdenis, verraad aan onszelf, meer of minder beheerst, meer of minder bedekt.
En leren doe je door te begrijpen van wat er beleden is! Anders blijft het allemaal zo fragile.........Het is continu erg naar om het fragiele zelfvertrouwen in stand te moeten houden, het belang om te begrijpen ligt dus voorin de Geestes-ruimte van iedereen. En is fysiek, emotioneel en spiritueel van groot belang en kenmerkend voor de attitude van de mens die door velen te onderkennen is. Ofwel, het stelt de zwakte van de theorie, en tevens ook het heterogene van de theorie, het maakt de theorie ridicuul. En daarom is het:....Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! Zo legt Frederik van Eeden dit totaal precies op de juiste plaats!

En de huidige  wetenschap is heel gewoon dubbel en dwars gestoord, gek, of hoe U het noemen wil. Maak er niet te veel woorden aan vuil, er is genoeg gepraat, daar komt het juist allemaal door..........maar met 13700 gerubriseerde vragen in reserve, hoopt de krankzinnige wetenschap nog steeds op het heterogene wonder, ik heb er maar één...... hoe gestoord is zij? Want zij maakt het verschil tussen de bewuste en de onbewuste (onbegrepen) informatie verwerking astronomisch, de zwakke methode van de wetenschap is compleet ridicuul en dit zal altijd zo blijven.

De mens denkt een voltooid prototype te zijn en zijn staat van volmaaktheid legt getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.
En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
De manier van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.

Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken. Het archaïsche denken is geen abstract systeem, Het gaat niet om feitenlijke kennis, maar om het tot -Zichzelf-komen en het in-de-waarheid-komen van de mens. Dit denken maakt voor hem het menselijke leven pas levenswaardig. Ze laat zich in het geheel niet onder woorden brengen, zo als het wel is bij alle andere studie gebieden.
Met de waarheid in-zichzelf leven heeft een permanente doelstelling, Je moet het inzicht in al het bestaande en begrijpen van al het bestaande weer snel tot leven kunnen wekken, ......Maar het heterogene is daarbij ongepast, en ontzettend storend. Deze waarheid komt als in een flits voort uit de goede-geesten-ruimte en ik herken haar als de QED van Richard Feynman.  
Ze is zo het uiterste vermogen en de inzet tot "De zelfverwerking", werkelijk en letterlijk en zo staat ze los van alle woorden! Deze verwerking bestaat uit het vermogen tot decoderen van wat komt als een flits, het O ja herleven............het zelf wordt een expressie van de ziel Gods in het individu. De kracht op afstand, de waarheid door dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en het enkele slechts te kennen valt in het vermogen tot weerstand. 
Deze ziel Gods streeft naar de uitdrukking van zijn Godelijke aard en kosmische eigenschappen door middel van het objectieve bewustzijn, indien zij daarvoor open is gesteld. Bewust van zijn goddelijke aard krijgt de mens pas echt bewustzijn! Ze is de weerklank van de ononderbroken aansluiting met de mogelijkheid steeds te evolueren richting God of wel richting de één van Spinoza. Het ware Zelf is de ziel zoals en voorzover deze zich uitdrukt in de mens, .......
* Een consistente beschrijving van de wisselwerking tussen quantumvelden is te geven. Echter, je zal deze beschrijving alleen consistent kunnen houden als ressentiment geen rol speelt! Het blijkt wel mogelijk om een beperkt wiskundig model te formuleren van de elektromagnetische wisselwerking;..... de quantumelektrodynamica of QED.
Dat was en is alleen mogelijk omdat Feynman zich van elk ressentiment onthield. Ook hij wist net als Newton het ordentelijke recept te laten priveleren. Al het gene wat bewezen 'is' kan onmogelijk groter zijn dan dat wat bewezen is.

 We weten dan ook door en door, dat als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen. Toch gaat de krankzinnige wetenschap zelfs verder met een kompleet gerubriceerd "vragen-vuur" met deze ridicule methoden door, ......... De Geek uit de heterogene geestes-ruimte gaat alle vragen wel even beantwoorden. Onder tussen is haar partner in de onzin, de politiek al kompleet verongelukt!
Ja, want de
 liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;....
ze houdt het oog gericht op de toekomst. 
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. En toevallig is er niemand vanuit de kosmos te identificeren die hem deze geestes-ruimte niet toekennen, dat is slechts de krankzinnige wetenschap.........met zijn heterogene bende idioten. Het turen en sturen naar meer redelijke mensen moet echt nog beginnen. Zorgelijk en vermoeiend is de onmenselijke mens altijd, moeten we het nu werkelijk bij hun onzin houden, om de rede en liefde maar te vergeten? U moet dat echt niet doen!
Waanzin moet je nooit volbrengen! En daar moet je vooral ook geen toren hoge geconditioneerdheid in hebben.......Uw eigen geest is sterk genoeg als bij U de attitude krachten die ontstaan van uit het fysiek, de emotie, en al het mentale van binnenuit overwonnen kunnen worden. Uiteraard komt heel het heterogene voort uit het noodgeval ........omdat niets van dergelijk vermogen daar van binnenuit te ontdekken valt. We moeten ons lichaam bevrijden van krachten die ons in hun greep lijken te hebben. Deze komen niet vanuit de kosmos, maar komen voort uit en door het heterogene noodgeval. Zorgelijk en vermoeiend is het onmenselijke altijd! En het huidige drama met de statiestiek zal ons zelfs regelrecht naar het onmenselijke brengen. Aldus Kierkegaard, en al mijn tactiele vermogens heb ik tegen de heterogene bende in moeten zetten, ook bij mij moet de therapie niet anders als volgen......om de kosmos verder te volmaken.

De therapie bestaat er dan ook uit; .......
hervind je lichaam, herontdek je ziel en ervaar de onlosmakende eenheid ervan in liefde voor jezelf, wat eigenlijk betekent; ... durft  met jou geest de goede geesten-ruimte te betreden,  laat de heterogene actie achterwegen. Weet dat ze geen oplossing te bieden heeft. In feite is dit de training die de Yogi weten te ondergaan! En feite is dit ook de hoognodige training die de heterogene wetenschapper achterwege laat, met alle niet te overziene fouten, en onjuistheden als gevolg!  
Ken deze norm: .......Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
 De daad maakt daarbij alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! Maar ja, bewust van zijn goddelijke aard krijgt de mens pas echt bewustzijn! Ze is de weerklank van de ononderbroken aansluiting met de mogelijkheid steeds te evolueren richting God of wel richting de één van Spinoza. Het ware Zelf is de ziel zoals en voorzover deze zich uitdrukt in de mens, .......

Kijk, ik kan U een of de spoed-cursus wijsbegeerte geven, maar ook de afwerking na die cursus mag ik niet vergeten! Anders was ik de goden heel die cursus niet waard geweest, had er weer zo'n heterogene knul méér op deze wereld rond gelopen. Zij zijn er genoeg, zoveel zelfs dat heel het menselijk ras dreigt te mislukken! En overal waar inhoudenlijk  niets wordt geproceerd, gaan de tollenaars en farizeeérs door met een vragenvuur wat slechts onjuistheden produceert. Doch Newton produceerde inhoudelijk al niets ander als een receptuur om als nog ordentelijk te kunnen leven, hij deed niet aan hypotheses, .......maar dat is in ieder geval meer dan dat je bij een corrumperende en falsificerende wetenschap doet!

Wist U dat het begin van orde er altijd is! Het zijn is, ......ziende kunnen we haar met ons denken leren kennen, en volmaaktheid heft iets niet op, in tegendeel ze veronderstelt het. Zodat ze altijd uit haar eigen aard moet bestaan.
Volmaaktheid houdt in, heel zijn, hetgeen bestaan insluit. Onvolmaaktheid kan het bestaan van iets opheffen, derhalve kunnen we van geen ding zo zeker zijn dan van het bestaan. Maar in de werkelijkheid is er een zekere staat van existentie, de ordentelijkheid.........er is een onvoorstelbare zekerheid van bestaan!

Freud, denkt al niet ordentelijk, kent eigenlijk niet het wij, alleen het ego, super-ego, ideaal-ego. Door de verzaking aan het wij geraakt de psychoanalyse in een versnipperde en uiteenvallende realiteit, waaraan de menselijke werkelijkheid niet beantwoordt, de huidige heterogene werkelijkheid is al lang geleden geboren, en thans is het heterogene denken geen basis voor een ordentelijk leven meer, noch voor een ordentelijke wetenschap. De wetenschap is GEEK, maar dat betekend dus gek op deze bijzondere manier!
Er zal zondermeer een nieuwe aanpak komen,..
....want de collectieve exaltaties in het wij bestaan in de heterogene wereld niet, ze zijn daar nog steeds een idee fix ofwel nix. Ook in de kosmos moet je het kaf van het koren weten te onderscheiden! Maar dat is zeker geen punt bij de heterogene krankzinnige wetenschap! (Carla Van Bruggen neem jij ze in volledige collectieve exaltatie mee het gekkenhuis in!)


De Continue Dynamische Modellen voeren voor het gemak ergens een 10 in, maar doen ze dat voor de maan ook? Of worden ze daar nog leugen achtiger, Krijgt de QED van Richard Feynman zijn werkelijke kracht nog niet? 
De eerste (foutieve) hypothese/ tweede (correcte) hypothese dy dt ------ = k y / dy dt ------ = g t ⋅ na de uitvinding van de differentiaalrekening. Maar daar doen ze liever niet meer aan, onderhand blijkt het een en al liegen!
Goddamme wat kunnen ze liegen bij het Freudenthal instituut! Samen partner in het liegen! Het slechtste onderwijs in Nederland!
De wetenschap werkt met Genetisch ge-Manipuleerde Onzin, het laagste van het laagste, .....wat Goed, mooi, en Waar is, het echte daar werkt de wetenschap niet mee! Kent U een instituut dat met computer-modellen werkt maar niets heeft te tonen! Of is dat toch normaal op deze wereld? 
Kent U de gekken die de ware wiskunde niet meer bedrijven, zo van gegeven, gevraagd, oplossing. En toch daar bij het Freudenthal instituut werken? Die geen enkel idee hebben hoe Pytagoras het bewijs bezag?
De wetenschap zal al haar woorden terug moeten nemen, ......De heidenen combineren Materialisme en tijd  "M=M(t)" zo is hun bewering! , daar waar de Kosmos stoelt op zijn polariteit.

Hun noodlot is al uitgetekend, slechts dat God hen "zijn volk" niet verlaat wat hij van te voren kende, dat is waar!
En daarom is het nieuwe al gegarandeerd.........eenvoudiger is het niet te vertellen.

Waarom al dat liegen?  In het kwantitatieve aspect van getallen komen ordeningen tot uitdrukking waarvan we ons kunnen afvragen; ......waar komen ze vandaan, dat is wiskunde. Zij zijn niet door de mens gemaakt.
En we kunnen ook niet stellen dat die ordening is geworden. Het lijkt ook mij een voorbeeld te zijn van iets wat altijd 'is'........En hoewel op zichzelf en ontastbaar, hebben we er tóch met een onwankelbare zekerheid weet van! We kunnen dit een Goddelijke ordening noemen, al hoewel dat volgens mijn getallen-leraar weinig meer betekend dan een andere naam!

. .  
Ga ergens anders het eigen ideaal verzinnen, wat altijd theomorf blijkt te zijn, waarop de Tollenaars en Farizeeërs heerlijk hun gang kunnen gaan. Krankzinnig, maak die claim niet, en bijna alle winst die er te behalen is, is dan al gewonnen! Het vinden van vrede komt onherroepelijk voort uit het eigen hart!

We kunnen niet langer huichelachtig en kwezelig in het leven staan, ofwel onze oriëntatie moet een omslag maken naar daad-werkelijkheid! Met de volle trouw en discipline handelen betekend zoiets. Volgens die onwankelbare zekerheid. En dan komen de genoegens van zelf!

Omdat de geestelijke evolutie zijn voortgang vindt en de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn! En als de krankzinnige wetenschap niet wil moet ze maar krankzinnig blijven, maar dan gaat de Geestelijke evolutie opnieuw aan haar voorbij, want zonder Geestelijke vrijheid kunnen er geen nieuwe bruggen geslagen worden! Maar Godin  Urthel zal met haar genade zeker niet voorbij gaan aan de nieuwe Mens! Als we maar met een zekere ordentelijkheid beginnen. En de existentie ons levensdoel is,.....
Maar nog thans, blijf wakker, De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak.’ Ik ouwe vent zou U wel mee willen nemen, maar ongeduld helpt niet. Ik heb niet dat nieuwe portie energie! 
Maar ik vraag wel een besef van U; ......zijn genade heeft wel degelijk het karakter dat het niet rust tot dat hij alles is in allen! De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen.
En de Mens blijft wat hij doet, .......zorg en vermoeidheid kan er zijn, ......maar er is ook nog een onvoorstelbare zekerheid in het bestaan.......... 

En daarom ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Dat maakt de enige de leer-weg van de contemplatie, van Eedens vertederende wereld-ziel en van Ortts ordenend beginsel meer als juist!
Ik bedoel; ...... het niet- wederstaan van het heterogene boze, en het geen aansluiting zoeken bij de heterogene wetenschappelijke bende, en het niet in praktijk willen brengen van hun boodschap, lijkt mij meer als juist!


Wien de hemel niet verloren wil zien gaan wapent hij met compassie! 
Compassie voor jezelf is niet echt anders dan compassie voor anderen, alleen gekken weten dat niet! Zij doen de Aarde van alles aan, en wat je jezelf aandoet, doe je ook de kinderen van de Aarde aan, bij gevolg de vermoeidheid van de goeden en de ziekte van de verkeerden, en het is verkeerd een heterogene boze te zijn! Kon er maar voor velen een nieuw portie energie zijn, maar velen zouden het opnieuw verkeerd gebruiken. De Wereldse vermoeidheid, de gekwetste existentie wilt U dat ze blijft?
Of zullen we toch maar bij iets ordentelijk's beginnen?


De vermoeidheid van onze cultuur komt tot uiting in het geweld dat als een lopend vuur over de moderne wereld loopt. In het geweld wordt de vermoeidheid van de cultuur zichtbaar. Minder bemerkbaar is ze op de universiteiten en nog minder in het secundair en lager onderwijs. De vermoeidheid is er echter in de verveling van het weten. De meeste studenten lopen geen college en verlaten de universiteiten met een grauw weten, waarmee ze heel weinig kunnen verrichten. Een geestelijke barbaarsheid ontwikkelt zich reeds lang. Nietzsche wees op het fenomeen van het nihilisme. De dood van God dient ondermeer verstaan te worden dat er niets meer te bewonderen valt. Dood van God, namelijk van de Natuur en van de Cultuur. Opkomst van de geestelijke entropie, waarop Claude Lévi-Strauss wees in Tristes Tropiques. Wie zal hierin een kering brengen en hoe zal dit gebeuren?
Op die vragen kan moeilijk geantwoord worden en dit heeft de angst voor gevolg die onze keel dicht knijpt en sprakeloos maakt. Soms gebeuren er misdaden van zulke aard dat ze op de geestelijke vermoeidheid wijzen. Een 26-jarige jongeman vermoordt zijn moeder in Nice en komt zelfmoord plegen te Brussel door vanuit de 16e verdieping van een gebouw in de leegte te vallen. Geen enkel motief kan die dubbele zelfmoord of die dubbele moord verklaren. De geestenrijke vermoeidheid is hierin zo nijpend en zo angstwekkend dat het verstand erbij stil blijft staan. Er is geen uitweg, geen toekomst. We bevinden ons wellicht in de meest diepe en grootste draaikolk ooit.


Steeds poogt een mens zich te oriënteren, vooral wanneer zijn existentie in het gedrang is geraakt en er naar een uitweg wordt gezocht uit een labyrint en zelfs uit een draaikolk, hetgeen nog erger is. Hoe zich oriënteren zonder na te denken? Hiermee begint juist het filosoferen en tevens de verheldering van de existentie. Door de reflectie overschrijden we de drempel tussen de chaos en het min of meer verhelderde, daarom nog niet het geordende nl. het ordentelijke leven, “de gekwetste existentie” is een enorm probleem! Gekwetst kan men zijn in het lichaam, maar ook psychisch en moreel. De psychische wonde heet trauma, de morele vernedering. Dikwijls gaan beide samen, zelfs de drie. Een invalide wordt niet alleen lichamelijk, maar dikwijls ook psychisch en moreel gekwetst. Het gaat zover dat de laatste lang blijven nadat de eerste verdwenen is. Juist dan stelt zich het probleem van de gekwetste existentie in het geheel en haar heling.  Er is begrip nodig van wat vrijheid en wilsbekwaamheid inhouden. Heden doet men hiervoor beroep op psychiaters vooral, maar ook op onderwijzers van de moraal, moralisten.

“De gekwetste existentie” is geen tekst van die aard. Het gaat om een filosofische oriëntatie in een realiteit die van langsom verpuint, onhuisbaar en repressief is.
Oplossingen stellen wij niet voor, want wij zijn zo verwaand niet om te durven zeggen wat er eigenlijk door de gemeenschap of door de maatschappij dient gedaan te worden. Wij richten ons tot enkelingen, tot zoveel mogelijk enkelingen, met de bedoeling ze bewust te maken van de gevaren die ons bedreigen. Het gaat ons om zijdelings te kunnen staan en weer tot adem te komen. Maar dat blijkt een veel te bescheiden opzet, ik wil de bezinning vergaand provoceren en hiermee tevens het gesprek en de ontspanning.De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, rot op, of mik op de hogere werkelijkheid!
Die werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen,
waar de bliksem er ook werkelijk wel is. 
Want het meest ordentelijke van de natuur, ze moet ook te ervaren zijn, zodra zij er is!
 Alleen het geestelijk leven blijft onberoerd door het voorthollen van de tijd, maar hiervoor is het nodig niet te kijken naar de vermaardheid, de roem en zelfs niet naar erkenning.
 Maar de krankzinnige geleerde wordt of dient min of minder erkend te worden door zijn collega’s, door allen die werkzaam zijn op hetzelfde gebied als hij. Wordt hij niet erkend als zodanig door de hem gelijken, dan gebeurt er of miskenning of verdient hij geen erkenning, omdat hij middelmatig of nog minder is. Het kan ook gebeuren door de afgunst van zijn collega’s, die hem in een hoekje duwen. Het gebeurt zelfs onder geleerden die de wiskundig strenge wetenschappen of over het algemeen de natuurwetenschappen beoefenen. In menig opzicht is zulke miskende enkeling vervloekt of zweeft er een vloek over hem. Het enige dat hem toegelaten wordt is zich te bukken of zelfs onzichtbaar te worden.

Hij misprijsde de ereposten, de machtssituaties, de hoge plaatsen, want hij wou oorspronkelijk blijven en nu stelt hij vast dat hij zowel de hoge plaatsen als de originaliteit heeft verloren, het ordentelijke recept heeft hij laten priveleren.
Waarom, ach ...... er is een grote troost want hij kan zichzelf vergeten. 
 De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen; ........in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust, de liefde brengt.  Ex-stasis betekend zo ongeveer via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit stijgen. (Freunds Es, ofwel je egoïsme loslaten) Uiteraard mag je daar jong mee beginnen, los van elke ongewone anticipatie=theorie.
 De Geek als mens heeft een enorme misser van deze rationaliteit gemaakt.
En ook is er de misser van zijn seksualiteit, ...ik geef toe, het moeilijkste ooit, ik hoop nog steeds op redding, ......we zijn mensen met elkaar ......Slechts samen kunnen wij mensen een ordentelijke prestatie leveren! En de heterogene barbaren komen daar zeker niet aan toe......

Wat zij als waarneming zien en horen lijkt hun werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaten wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken!
 Zij brengen in elk geval de broodnodige ordentelijkheid in het leven.
 De zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.. Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had. Van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd totaal vervreemd! Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!


Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 

De herinnering aan het verleden kan nu niet anders als ontmoedigend zijn, omdat deze vol mislukking, ellende en zelfs schuld is. Vooral de mislukking drukt door en verplettert, wanneer men hoog schoot en het beoogde doelwit niet bereikte. Op het einde maakt men de opsomming en er blijft een groot debiet over, een onbatig saldo of zware schuld. Men kan het gapende gat niet meer vullen en men denkt alleen nog maar aan hetgeen men moet betalen en men kan de schuld niet meer delgen. Wat direct voorkomen had kunnen worden, dit door het juiste ordentelijke kosmische recept te volgen. 
Het recept staat al duizende jaren opschrift, in mijn ziel ben ik nog steeds de Egyptische Aard's-Vader die hem opgeschreven heeft. En denk maar niet dat het genetische proces ooit anders gaat werken!
Alle ordentelijkheid moet uit dit proces voortkomen!
In het kwantitatieve aspect van getallen komen ordeningen tot uitdrukking waarvan we ons kunnen afvragen; ......waar komen ze vandaan, dat is wiskunde. Zij zijn niet door de mens gemaakt, je kan er aan mee werken, voor je zelf. 
Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskundigheid van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen, Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk, ze waren niet te vertrouwen. Het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...de rest van de debielen kan alleen maar een Salomons Oordeel vellen!

Om werkelijk toegewijd te zijn aan een leven van eerlijkheid, liefde en discipline, moeten we bereid zijn om ons toe te wijden aan de realiteit. De actualiteit vraag daarbij toewijding '‘vraagt dat we gewillig zijn en in staat zijn om onszelf continu te onderzoeken". Dit vereist dat we een goede relatie met onszelf onderhouden.
Maar juist dat is het wat de heterogene bende mist, en de ander moet maar bukken. Doch in feite heeft iemand met schaamte een vijandige relatie met zichzelf.
En ze wordt nog door de huichelaars en kwezelaars beoordeelt ook.  
Het is de schaamte – die ons ketent – zij is de basis voor zowel neuroses als alle andere karakterstoornissen. En de laatste stoornis in deze, heet psychomotorische hyper sensitiviteit, als ook ADHD ofwel ontploffen uit schaamte........weg van alle zinloosheid en zelfs iedere toekomst ontsprongen. Weg van al het begin van enige ordentelijkheid.
Een werkelijk schaamteloos mens kan namelijk in alle cognitieve openheid over alles spreken, hij weet dat de fideles hem toebehoord! De angst is weg dat er niet iemand is, die met hem zou willen zijn. Zo kwam ik aan mijn immense collegianten leger, zo als ik het hier gebruik, heel mijn ziel is één groot rederijker 's plein. De cognitieve openheid van de ziel is iets gigantisch, ........telkens kan er oneindig veel actualiteit en realiteit worden gevolg, en er kan op worden geanticipeerd, zomaar, zonder enige moeite.
De schaamte van de wetenschap is dweilen met de kraan open, omdat alles zo ongeveer "ten onrechte" wordt geconditioneerd. De leerlingen dragen de consequenties van de onjuistheden en de schaamte........ons huidige universitaire onderwijs deugt niet eens één minuut! 

Ze doen niets meer als alle hyper sensitiviteit oproepen, naar het massale gewin wat dit mogelijk zou kunnen oproepen, economisch, politiek of emotioneel in punten, het maakt ze niet uit hoe Gek en Dwaas het allemaal kan zijn! Een rigide systeem dat op een ongekende manier zal barsten, op alle fronten.
Overigens is het woord ordentelijk een woord dat Simon Stevin ons wezenlijk bracht.

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Het ressentiment zorgt voor een enorme auto-intoxicatie.
Heel het andere handelen van de mens, van uit "Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment. De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. (R.F.) 
Want met ook elke column die beschrijft, bestaat er slechts iemand die een salomonsoordeel kan vellen, over de leiders en over hun slachtoffers. Het is dat oordeel wat zo ongeveer alles mist, zelfs het mededogen wat zo ongeveer voor iedereen het zelfde is! De beperking van het wij is nog steeds niet meer als de grootste Freudiaanse krankzinnigheid, die er is!


Men keek naar omhoog en men dacht zich op de spits te bevinden. Het was maar waan, want men bevond zich op de vlakke grond waar langs men door alle ketenen maar heel moeilijk kan stappen. Het is de val. Men werd geworpen in het leven, zo gesmeten dat het uiteindelijk een val werd. De val uit het paradijs van de eigen grootheid, van de eigen luister, in het duistere gat van het niets, terwijl de wijsheid wijst op alles wat genoegen en glorie verschaft, daar waar men echter gebrek lijdt. Men heeft niets te geven dan enkele schamele woorden, zandkorrels alleen nog overgebleven van de bloeiende weide.

Men draagt hijgend en moeilijk het zware gewicht van de jaren. Er is niets in de herinnering dat nog genoegen verschaft, behalve enkele uren en hier en daar dagen, die verblijd hebben. Ze zijn zo schaars dat men er niet eens aan denkt. Men heeft geen plezier van de tegenwoordige tijd, omdat hij overschaduwd wordt door het lange verleden. Het wordt een lange schaduw dat het licht van het heden verduistert, zodat het zelf donker wordt en het toekomstige zo doet inkrimpen, dat er niets of toch nog maar weinig van overblijft.
De wetenschap heeft niets van de hartstochtelijke triviale kinnesinne die nodig is voor het verwerven van een normaal voorstellingsvermogen. Het ordentelijke kon niet anders als ontbreken!


Dit is zo geschreven naar aanleiding van het boek van Leopold Flam.


Ja, ik ben van 8-1-49, en Al op 5-7-1962 kreeg ik van mijn vader de opdracht dit aan de wereld te vertellen, de kracht van de wording heeft mij immens diep aangegrepen......en hij voorspelde toen ook dat ik die opdracht zou volbrengen. d.d. is 2-8-2016 geworden. Met dank aan al mijn leraren, want ze waren werkelijk geweldig.......van Leopold Flam tot  Chieff Seattle;... De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden, degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden, ze zal zeer snel komen.

Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.


We hebben de juiste methoden nodig, een ordentelijke receptuur, waarbij we weten te existeren, zij is het die de nieuwe wereld voor ons opent, meer is er niet. DE MENS DIE DE ORDENLIJKE RECEPTUUR NIET KENT KAN SLECHTS EEN GELIJK 'S-ZOEKER WORDEN. Hij zal in geen enkel opzicht de sleutel tot overleven vinden, ........en elke vorm van levenslust zal hem gaan ontbreken. De dag dat er voor hen niets is overgebleven komt zeer snel naderbij! Wat er overblijft is zo mogelijk een plas bloed waar zo mogelijk elke gelukszoeker zich in kan baden. En de krankzinnige wetenschap en de politek lachen er slechts bij!
Doch nog thans is er nog nooit anders aangetoond.

Vanuit het eigen einde verschijnt de eigen existentie mislukt, zelfs als een misbaksel, zonder nog maar uitstel verkregen te hebben om het verkeerde weer recht te maken en te zetten. Ze kunnen slechts het "Salomonsoordeel" vellen.

Alleen het feit dat we een leven 's verschijnsel beginnen te begrijpen als een symbool van het leven zelf, heeft iets hoopvol's, bekoorlijk's, verleidelijk's, in elk geval iets dat zelf ook leven wekt. Maar tegelijk brengt het ons moeilijkheden;...... want we vermoeden vaag dat de pathologische verschijnselen een zin hebben, namelijk een leven's  zin, maar kennen wij de zin van het leven? Ja, zo goed mogelijk te existeren......en al het esthetisch nodige en noodzakelijke te verzamelen. Dat is niet altijd het zelfde.
 Wij zijn bang het spoor bijster te raken. In onze moeilijkheid komt iets ons te hulp, en wel het feit dat we onze aandacht steeds weer moeten richten op het gegeven geval, met andere woorden op hetgeen de ervaring te bieden heeft. Niet een systeem, maar de ervaring van de krachten die daar werken geeft ons het vaste punt, dat vrijwel altijd een aanknopingspunt kan zijn. Wij vinden hier precisering en normalisering, een zekere ordentelijkheid, en beide gedragen zich daarbij als symbolen van het leven. Wat is het echter, dat zich de symbolen op deze wijze zich openbaren? Bij een ontbreken van iedere ordening blijft dat onzeker, en wij zijn bang, ons vaste punt weer te verliezen. Maar elk vast punt kan welvoeglijk ontstaan uit een zekere ordentelijkheid. Dat is de crue' die Newton ons voor zet.

Daarbij komt nog dat de wezenlijke verzameling in de kosmos ontbreekt. Er bestaat geen verzameling van enig gelijk ding. Een verzameling is wel degelijk een inadequaat begrip. De orde is in de wetenschap niet inzetbaar, er moet  een zekere ordentelijkheid worden ontvouwd.
Ons discursief verstand kan de wisselwerking van het geheel en delen niet begrijpen, we hebben een intuïtief verstand. We hebben de delen als grond van het geheel en zijn doelmatigheid te verstaan ofwel we moeten haar begrijpen. Henk Tennekes heeft zijn gezonde wetenschap, Henk, Bravo, applaus, en alle liefde, want ..........
Ook kunnen we zeggen; ......het ontstaan van materiële producten moet gedacht worden als mogelijk volgens mechanische wetten. Maar ze kan nog steeds niet beschouwd worden uit het oogpunt van een mechanische causaliteit.  Wel weten we b.v. ......een vogel vliegt wiskundige wetten. Er is dus een zeker bestand waartoe een georganiseerd wezen ons dwingt, om het naar voren te brengen.

Een boek als De mechanisering van het wereldbeeld kan dus zeker in de prullenmand, ze is totaal onjuist! Uit het oogpunt van zijn causaliteit heeft men niets te schrijven, Liegen is dus haar devies! De tegenstrijdigheid in het verhaal, bij gebrek aan een analoge causaliteit is in de kwantum mechanica alleen maar sterker, De QED bespreekt een "kracht op afstand". Deze antinomie is in de kosmos dus helemaal NIET oplosbaar. Richard Feynman stelde het al, ieder ding is alles..........van Einstein tot met Leo Kouwenhoven, het zijn leugenaars!!!!!!!!!!!! Want "Het begrip van de doelmatigheid van de natuur" in al haar produkten, daar is de menselijke oordeelskracht ten aanzien van de natuur een onmisbaar begrip. Maar toch niet bepalend voor de voorwerpen zelf.
Het blijft een subjectief begrip ten aanzien van de rede. En waar het menselijke oordeel toch altijd een even noodzakelijk wending geeft, alsof het een objectief beginsel is. Maar zij die de "Kracht op afstand" uit de kosmos bestuderen , zij vervallen zonder meer in een ongekend bijzondere verlegenheid! En deze los je niet op door fabeltjes te gaan vertellen, zoals de oerknal.

De teleologische natuurleer van de dwazen richt zich op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles.
Er is wel een voorgeschreven doel, te existeren met het mooiste voor elkaar. De mens denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Hij is niet gekluisterd aan het beperkte gebeid van de waarneming, maar aan zichzelf gebonden, maar dat is daarbij een begrip dat alle grenzen te boven gaat. De bewustwording bestaat niet uit ontkenning, maar door de opvolging van de redelijke wet, en het bewustworden van de redelijke inhoud. Zo werkt het nog steeds altijd........behoorlijk en ordentelijk.


En dan zit ik nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier 
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatie defecten, 

waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt, 

en wel zo dat de rechter iets heeft,
om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!

Maar de achterstand in de goede ethische en esthetische eigenschappen,
Ze wordt ten onrechte dus niet gekend.
En dat Nu zijn precies de eigenschappen die U nodig heeft om te existeren.
En dat maakt de wetenschap van het heden heel gewoon gek.
En helaas is dat een durende zaak, ze kan beter het gekkenhuis intrekken!


In het uitstel leven is nog toekomst hebben, iets nieuws te kunnen vervaardigen en geen epigoon, geen nakomer of geen telaatkomer of telaat geborene te zijn. In het uitstel wordt de kans gegeven om op tijd te komen voor hetgeen nodig en gewenst wordt. De existentie heeft daar zijn vrijheid, en te verzamelen het geen ethisch en esthetisch nodig en gewenst wordt.
Maar kan dat wel lukken, zonder het juiste recept? Is het ordentelijke leven juist hier niet nodig, in plaats van een leven met een onverdedigbare theorie? De krankzinnige wetenschap denkt dat dit "Geen Punt Is" , ik weet voor 1000% zeker van wel. De theorie kan geen werkzame hypothese meer zijn.........Wat Newton ons wilde vertellen begrepen we zeer veel te laat! Wel 400 Jaar te laat..........

Want valt het uitstel weg, dan verheft zich de vervaldag en verschijnt de duivel met de afrekening en wee de insolvente schuldenaar. Het is te laat om het verkeerde werk te kunnen herbeginnen. Men heeft maar het knoeisel in de vuilnisbak te smijten. Ook de omweg naar het doeleinde is ingezonden, en toch is meneer Einstein al door zijn moeder al voor gek verklaard. Meer als alleen een hellend vlak naar de afgrond blijft nog over. Wie geen omweg meer kan maken, heeft gebrek aan tijd. Hij kan niet meer rondslenteren, nu heeft hij zich te haasten, want het einde nadert en er blijft niet veel of helemaal geen tijd over. Elke belofte dat er nieuwe hoop zal oprijzen, blijkt ijdel en hol, leeg te zijn.
Wie zou nog iets kunnen of durven beloven?
Het is de valavond waarin men plots geraakt is en geen doorweg, waar men geen uitweg meer vindt in het labyrint van het reusachtig ziekenhuis dat de wereld geworden is. Het gaat van gang naar gang, maar nergens is er nog een uitgang te ontwaren. Het uitstel is juist daarom verdwenen, men kan alleen nog maar blijven dolen, tot men verzaakt en ergens in een hoekje neerzinkt en op niets en op niemand nog wacht.
Doch d
e  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen. Daarbij komt dus onherroepelijk de vraag .........

Is het dwalen echter zelf geen dwaling? Is het telaat zelf niet te laat. Zelfs 400 Jaar te laat! Het is nooit te laat om voor de zoveelste maal te herbeginnen, om uiteindelijk toch te slagen. Er bestaat geen absoluut noodlot, hoe sterk het noodlot ook maar blijkt toegeslagen. Het was meer een kwestie van te veel gepraat.
Want er was de kwestie van de hypothesen, en geen sinds de kwestie van al het gene wat waar is! En zo kom je niet tot de kwestie van enige ordentelijkheid, wat heb je dan om opnieuw te beginnen? Niets! En we kunnen ook niet stellen dat alle ordening is geworden, het lijkt mij toch iets wat eeuwig en oneindig  "is".
Toch heeft de wetenschap slechts een theoretische en min of meer praktische beheersing van de natuur, maar een algemene invloed op het wijsgerig en wetenschappelijk denken van de maatschappelijke samenleving heeft het niet, en ze is heel gewoon niet veel minder dan een ramp! Wat dat betreft kost het alleen Geld, en vorderingen door hen komen er niet meer in voor. Alleen een enorme berg krankzinnig dualisme.......de ziel is zeker buiten gesteld. Maar toch zijn slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid!
Waarom dan dat dualisme? Het blijft een surrogaat voor het najagen van rede. U hangt daar bij aan een galg die U belet de waarheid in U zelf te vinden. De liefde zal de wetenschap regenereren, om de rede het geloof te laten rechtvaardigen. Zo doende blijft alles wat existentieel aanwezig is, en gebruikt wordt, actueel en reëel. En wij hopen dat we de verwijzingen naar de plicht, ethisch en esthetisch,  naar behoren en ordentelijk kunnen vervullen, zonder de aller achterlijkste wetenschappelijke aanhangsels te doen groeien. Een Mens is namelijk wat hij doet, Inhoudelijk hebben ze, zonder deze verwijzingen, nog nooit wat geregeld ........Er zijn dus mensen die zelfs dat nog moeten leren, het gebrek aan "wij" is de algemene Freudiaanse ziekte, over de totale huidige wereld.
Alsof ze nog met de eerste apologie bezig zijn, om maar gauw de volgende wetenschappelijke krankzinnigheid te kunnen vertellen. Freud of Adler, spoel ze toch eindelijk eens door de W.C., dan pas lukt het misschien anders!


Het vrije denken wordt niet bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring of de dwang van het overgeleverde dogma. Na Newton zeer zeker........krachtens het "wij" doorschouwt het denken de ervaarbare Wereld in het verband van de eenheid. De scholastische wijsbegeerte is nooit meer geweest als dogma........stomme geconditioneerdheid zonder enige vernieuwing. 
Daarbij moet men inzien dat ook de georganiseerde materie als werktuig van de ziel al reeds veronderstellend is.
Je maakt de zaken voor de ziel zomaar niet even begrijpelijker, de ziel heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. We laten de dwaze idialist in deze verlegenheid, ..........doch Newton wist het........
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton, “ik hoef niets te verzinnen.” Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen. ( H.T. )

List
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld. Ieder denken hervindt zijn vrijheid, het is niets meer als de innerlijke herleving van de waarheidsliefde. Er is een tijd om een hernieuw begin mee te maken. We hopen dus zelfs dat we de verwijzing naar onze plicht naar behoren en ordentelijk kunnen uitvoeren, zonder het aanhansel onder onze hersenpan naar de aller achtelijkste grote te doen goeien ......dat is orde krankzinnige wetenschap! 
Dus de ordentelijkheid van Newton of Simon Stevin of van Henk kan alleen in de praktijk bereikt worden!

En voor de rest zijn het schermutselingen, de bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". De mop van de esoterie is, dat een verzameling slechts bestaat als resultante van een gedeelde eenheid. 
Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, kenmerkend is daarbij hun liefde, zelfs niets anders. 
Hoe groter de mens des te dieper zijn liefde.
Zij die deze liefde niet op kunnen brengen, ....
  hebben in de opbouw van alle onzin een vreselijke goede conditie, en de krankzinnige wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. ( Ja, Freud en Adler vertellen dat juist anders, maar die waren ook al niet meer als Gek, net als Einstein trouwens .....)
Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)

Buiten dat is er geschreven wat te doen; ....... Zoals H.P. Blavatsky in 1891 al schreef:


Psychische vermogens, met alle gevaren en verlokkingen daarvan, ontwikkelen zich nu onvermijdelijk onder u en u moet oppassen dat de psychische ontwikkeling de manasische [mentale] en geestelijke niet overtreft. Volkomen onder controle gehouden, beheerst en geleid door het manasische beginsel, zijn psychische vermogens een waardevolle hulp voor de ontwikkeling. Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid te worden, gebruiken in plaats van gebruikt te worden, brengen ze de onderzoeker tot allergevaarlijkste waanvoorstellingen en de zekerheid van morele ondergang. Volg daarom aandachtig deze ontwikkeling die in uw ras en evolutieperiode onvermijdelijk is, zodat ze tenslotte ten goede en niet ten kwade zal uitwerken.
 Hieruit zien we dat er hoge eisen worden gesteld aan ons beoordelingsvermogen, dat we door geestelijke studie en een overeenkomstige levenswijze moeten trainen. En dat uiteraard voor onze toekomst.......... Als we de eisen die met ons denken dat door onwetendheid wordt geleid, tegenhouden, werpen we ze terug naar hun oorzaak en planten ze opnieuw op hun mentale gebied. Toch denken de meeste mensen dat pathos, etos en logos nog terzaken doende zijn, maar dat zijn ze precies NIET. Het is een verplicht nummer voor mooipraters maar verder beslist NIET, .......... De waanvoorstelling mag niet moedwillig geproceerd worden. Anders zijn vele dingen niet naar behoren en ordentelijk te doen.

Freud als ook Adler hebben geen oplossingen. Het mentale gebied wordt opgefokt tot superego, en zijn morele ondergang! En als je dan je morele ondergang meemaakt, probeer je haar "te bergen". Je gunt jezelf de geestelijke vrijheid al niet.
Het ik-ideaal voorkomt.......voor even, of verslaat de levens-zin totaal. Het uitstel is dan verdwenen, men kan alleen nog maar blijven dolen, tot men verzaakt en ergens in een hoekje neer zinkt en op niets en op niemand nog wacht.
En als de parabel U vertelt dat U aan de verkeerde kant van het bestaan zit, dan is het bijna al te laat! De massa krijgt er altijd van langs vanwege haar domme materialisme en haar roep om de marginale ingrepen, doch de waarheid kan niet groter zijn dan het verstand waar het doorheen moet. Slechts daar wil nog iets naar behoren en ordentelijk tot een geheel komen. Zoals Newton het verstond...........

Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!


 Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.


En ik weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie zoals ze nog altijd door de antinomie, bij gebrek aan een wezenlijke analoge  causaliteit die in vele situaties nog steeds ontstaan. Menselijke problemen zullen altijd anders benaderd dienen te worden, ..........ook Het Wiener Kruis was sinds Ernst Mach al duidelijk genoeg geweest. De krankzinnige wetenschap verdient hier regelrecht de doodstraf!

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem oplossen bevat het testen van condities
Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. De hersen psychose levert altijd dergelijke AFASIE op, alleen een dergelijke diagnose is niet aanvaardbaar voor Artsen, ze willen nog steeds de Freudiaanse fabeltjes vertellen. De psychose beschadigd de hersenen veel meer als iedere Arts denkt! De algemene achteruitgang van de mens is wel degelijk aanwezig!
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!


Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment! Maar totaal onmogelijk.........het behoorlijke en ordentelijke wacht op ons als nieuw begin...........

Maar over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Romantiek, wat is dat? Het is vergeten! Dat we bijna allemaal ziek zijn, ja dat klopt..........Het heeft dan ook geen zin meer om de fout op fout die de krankzinnige wetenschap maakt, af te kondigen. Ziekte, ze is wat anders ...........er wordt een periode afgesloten..........nog nooit worden we met zo'n duidelijke verval-datum geconfronteerd.

Ja, juist het romantische en edelmoedige heeft iets bijzonders, kenmerkend is haar onmiddelijkheid en haar noodzakelijkheid, en ze handelt geensinds volgens volgens een formule. Edelmoedigheid wekt onmiddelijke goed keuring, het oordeel heeft dan noodzakelijkheid in zoverre zij niet anders kan uitvallen dan Zij valt. En er is niets enkelvoudigs op deze wereld, zij die de romantiek kennen, zij weten ook dat er door een causaliteit richting deze edelmoedigheid bestaat, anders valt er nog edelmoedig noch romantisch te zijn. En zo kan er geen enkele antinomieën opgelost worden. Vooral daarom is deze wereld een mislukking. 
Daarom kan "het recht causale handelen" slechts een slagveld aanrichten, doe het je mede mens niet aan! Het romantische en het edelmoedige moet in het leven voorkomen, ............dan pas ben je echt mens! Het is het veld waar de ingewijdenen en de niet ingewijdenen elkaar vinden, en elkaar niets zullen onthouden, ze zullen elkaar het mooie van het leven laten beleven!
 De regel is daarbij uitzonderlijk makkelijk; .....
Voor alle duidelijkheid, als jullie voor jezelf weten; ....Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn afkeurenswaardig, deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; .....dus eenmaal opgevat en nageleefd, leiden deze dingen tot nadeel en ziekte, zie er dan van af. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, en leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand.
De rare wereld die men de economische noemt, ze hanteert een hele rare causaliteit, je kan er nooit werkelijk gelukkig van worden! Deze antinomieën hebben in feiten maar heel weinig menselijke waarden, alleen maar een bijzonder soort "economische" namelijk de materieële geldelijke, maar "zo goed voor de mens" is dat echt niet! Zo iets wetenschappelijk goed noemen is een ramp..........En ze lopen er dan ook regelmatig causaal in vast, ze weten het geen moment buiten een crisis te houden...  vele ministers zijn heel gewoon crisis gek.......vooral die van "economische zaken"!
En juist deze "economische zaken" weet de politiek met zijn krankzinnige wetenschappelijke secondanten het beste te benoemen. Althans ze worden het meest benoemd.........

 
De ellende met hen is dat zij tegelijk farizeeër en tollenaar zijn. En de statistiek doet ze nog gekker maken. Het leidt ze regelrecht naar de onmenselijkheid!
Waar is dat slechts de zuivere praktische reden een dergelijke autonomie kan ontwikkelen, waaruit een werkelijke becijfering kan voortvloeien. Waaruit dus naar behoren en ordentelijke resultaten uit naar voren kunnen komen. De wet van de gekken is daarbij niet meer als imparatief, omdat zij de regel is nog voor de wil, en nog VOOR de werkelijke resultaten.
Deze wet kan hier alsnog volkomen nutteloos zijn. Wat wet genoemd wordt is hier subjectiviteit, ofwel een opgedrongen voorschrift. Ministerieel geleuter........de werkelijke wet hangt niet af van iemands wensen. Slechts de perseus van de macht heeft zulke stomme wensen, het krankzinnige wetenschappelijke en politieke volk van deze huidige tijden..........
  Sören Kierkegaard   
Laat ik het U vertellen hoe het volgens mij het met de oneindige causaliteit zitDe werkelijke innerlijke meester heeft ongekende causale bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in het zelfde nouminale moment. Ze uiten zich weldegelijk in de romantiek en het edelmoedige van het doen. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder moment. Het causale proces van de meester bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren, dat is de werkelijke genoeglijke causaliteit. Ik bedoel dus dat je in deze grootse nieuwe wereld niets meer apart hoeft te benoemen! Zo'n wereld ligt er voor U klaar, als U het wil zien........en het heeft voor ons weldegelijk zijn begin in de behoorlijkheid en de ordentelijkheid.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logische waarde in te schatten, het is de wezenlijke genoeglijke causaliteit.

Deze is zo wonderlijk dat Richard Feynman het zo vertelt; ......

God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.

 We weten zelfs hoe het is "bedacht", volgens de organische autosomen werking, zo dringt het zelfs bij zowel de man als de vrouw, naar aanleg en karakter. Noem het maar de Cartesius werking, het wijsgerige denken komt niet uit de ervaring, maar van zichzelf. 
En krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld in het verband met de eenheid. Heel stoer gaat hij om met al wat hij ziet.
Dus 
Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we elke -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging. De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel. Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan. Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën, die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot. Dit lot is zo omdat; .......
De teleologische natuurleer van de dwazen zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles. De kosmos stoelt zelfs volledig op zijn polariteiten!

Een polariteit is een merkwaardig soort van tweeheid: het is een tweeheid in eenheid, en ook: een eenheid in tweeheid. Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar. Van zulke polariteiten zijn er vele, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad. Wij kunnen hier de polariteit van ‘hoog en laag’ (‘boven’ en ‘beneden’) en de vergaande relativering daarvan in de moderne beleving aan de orde stellen. Maar daarmee is er geen zicht op de realiteit en de actualiteit. Het is een opvallend feit dat vele klassieke polariteiten aan dit euvel lijden, men denkt slechts aan die van ‘veraf en nabij’ (door toegenomen mobiliteit), van ‘man en vrouw’ (door toegenomen kennis van seksualiteit en maatschappelijke veranderingen). Dat feit zou als apart thema aandacht verdienen, maar blijft hier aan de rand van de antinomieën. En de causale uitleg moet maar aan de fabeltjes van de krankzinnige wetenschap (de oerknal debiliteit) voldoen.
 Het wetenschappelijke soort is alleen maar kins of Gek, ze hebben allang hun psychose al mee moeten maken, en de geestelijke drang gehad om hun "ik-ideaal" te vormen, helaas.............Hun "wij" ofwel hun wezenlijke genoeglijke causaliteit is al heel degelijk volkomen naar de maan of wel stuk of wel kapot...... stuur ze het gekkenhuis in........

 Daar zou U als eerste wat voor mij kunnen uitzoeken, namelijk wat lijden is, en of het lijden nog een reden en doel voor U in petto heeft. Ik vond er echter geen; want zodra ik de pijn ontleedde, stuitte ik elke keer weer op oorzaken, of beter gezegd:...... op veranderingen die alles behalve lijden waren. Ik zie het lijden nog altijd als een stimulans tot vreugde, een aangename vorm van ontspanning, en kom tot de slotsom dat er nergens lijden te ontdekken is;...... en dat men in het algemeen met zulke uitdrukkingen op een belachelijk naïeve manier dingen door elkaar gooit.
Het is mij opgevallen dat logica niets met de psyche te maken heeft maar enkel kosmetische vervalsing is. Ik vind het logische even inferieur als schilders die de Deugd afbeeldden in de gedaante van een blond vrouwspersoon.
De ellende met het logische is dat het niet eens als symbool kan dienen. Jullie moeten inzien, jullie domkoppen, dat logica hooguit een stijlkwestie is, zonder ooit met enige werkelijkheid te maken te hebben. We moeten logisch componeren, met logische figuren zoals versieringskunstenaars. We moeten inzien dat logica het toppunt van fantasie is.

De leugen van de wetenschapper is dan ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid. Om vervolgens te gaan liegen.........
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken, maar geen enkel stuk logica. De wetenschap bestaat niet uit knappen koppen, maar uit vreselijke debielen, meer niet! (dankzij Raster lach ik mij vandaag bijna dood, dank Jacq)
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
Nardocus Filosofus
cbs