Het geestelijke , in het licht van de eenheid doorschouwt

Het geestelijke,  ......... is nog altijd te zien, het is in het licht van de eenheid doorschouwt. zo het licht er is.
Er is dan ook geen conventie die ook maar iets van het Goddelijke doorschouw. wij weten dat er niets door ons te vinden is. Het is niet wat er plaatsbaar is in het menselijk brein. We leven met de onzekerheid en niet weten, we kunnen zelfs leven met onzekerheid en niet weten. We hebben zo ongeveer antwoorden, maar als we er niet kunnen komen gaan we over op iets anders. Ze is de kunst van het vrije denken, ze heeft geen voorliefde voor de ontkenningen, het heeft geen strenge methode, het is slechts logisch, het heeft geen ander beginsel dan dat ze zich zelf ontvouwt. En het is niet anders dan dat ze zich zelf ontvouwt, het wil het denken uit zichzelf begrijpen, het is een ervaarbare eenheid , dat in het verband met die zelfde eenheid. De genade is dat hij niet rust tot dat hij alles is in allen. Het zijn van het 'zijnde'. in het dagelijkse leven zijn we betrokken in het scheppings gebeuren, .......hij is de bron, de oergrond in alles. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en alles die voortbrengt. De normale uitleg is nog steeds nutteloos omdat het om de liefde en de rede gaat, alleen zo kan de juiste boodschap doorgegeven worden, de levenskunst woont niet meer in ons, ............ het leven met de natuur en cultuur, de medemens en God. Zij de fysicisten geloven alleen in de dode waarheid. Zo menen ze op te mogen gaan in elke mutatie. Dat elk deeltje gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand had Ernst Mach natuurlijk niet moeten vertellen,........en natuurlijk hoort daar de geestelijke vrijheid bij, dan kunnen we allemaal tot de genoegens en de interpretatie's van het leven komen, om daardoor tot de zich openbarende kosmos mee te werken. Dit om de smaak van de openbaring aan te brengen, voor ieder voor ons...........noch het rituele noch het ethische handelingen  kunnen U gelukkig maken , dat is slechts de daadwerkelijkheid met de
Geestelijkevrijheid er bij.........dan ben je niet de man of vrouw die te ernstig is in en de zaken en doet alsof hij de waarheid spreekt over alles..........maar het is de ziel die het lichaam in deze kosmos weet te constitueren. 
De wetenschap heeft slechts een clicherende orchanisatie, terwijl we weten dat alle kennis een conseptionele organisatie is, zodat de zintuigelijke ervaring en de waarneming nodig is, en dat is meer als de verfrommelling van het materialisme door veroorzaking en gevolg, en om daar slechts de grote verwachtingen van over te houden.
De oriëntatie van ons moet een omslag maken in daadwerkelijkheid, ........met de volle trouw en discipline heeft het een kans, omdat het zo zijn geestelijke evolutionere voortgang vindt. Dat door de openbaring in denking  in een regelrechte bezieling en zelfs in de uitgebreidheid die de volle belichaming is en brengt, zodat de innerlijke gezindheid aanwezig is.........zo kan het degelijk gebeuren, de daad maak dan alles duidelijk.
En dan is de gunst wezenlijk, en de afgunst dodelijk, U mag alles zelf uitpakken, het heeft allemaal zijn bestemming. Je mag zelf alles in het licht van zijn bestemming en zijn bestempeling ontdekken, het is in het licht van de eenheid te ontdekken.
Een grote hoeveelheid is nog steeds niet uitgepakt, weinig wendbaar en slecht in te zetten, wat iedere leermeester anders zou willen zien. Je mag alles van ze willen zien, maar als je niet achterhaald wil worden door de gong, dan zal je toch echt wat willen doen.
Weet dat de karmische les als enige wel eens waar beperkt is, maar wel eens waar beperkt, doch volledig in zijn soort en adequaat, weet dat we haar nodig hebben, er zijn slechts fragmenten te verwoorden van een ARCHAÏSCHE WIJSHEID. DIT OMDAT WAT ER TE  PERMITEREN VALT IN DE NATUUR DAAR GAAT DE
MENS NIET OVER. Het is al bepaalt wat we ons kunnen permiteren, zonder dat iets ontzettend lelijk wordt.
En daarom mogen we de onbegrijpelijke en onnodige zaken zeker niet worden opgelegd, de mens heeft zijn geestelijke vrijheid nodig.        

Van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want als vorm bestaat ze uit het consolideren van een levenslange droom, het is iets van de vrede en vrijheid die tot in het oneindige wacht, het is dus niets buiten de kunst van het vrije denken..............het is dus een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren, de wil om dit te blijven doen heeft de onhoudbaarheid van het levenloze ideaal, de dualistische mens waggelt bij elke stap. Ze vinden dat ze de ander van zijn geestelijke vrijheid mogen ontnemen. Doch het is zeer onterecht de ziel en de genade toch maar naast je neer te leggen, doch de evolutie op deze aarde gaat heel gewoon door, maar het is natuurlijk hopen dat hij afdoende is.

Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op!

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit?
En dat na Spinoza? De krankzinnigen, de wetenschap en de politiek! 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn.
Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is 
Mijn verhaal juist en bekend

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
 is het niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
  Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 
Ja, zij zijn dus een stoornis in wat ik noem "Het geneste proces"

Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij.
De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen  aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet!
Want precies omdat men denkt alle demonie te boven te zijn, nestelt deze zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute (d.i. pseudo-religieuze) pretenties van medische of sociale wetenschap. Zij heet alleen niet meer Beëlzebub of Mefistofeles, maar ‘Publieke Opinie’, ‘De Wetenschap’ of ‘Nut van het Algemeen’. Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. De existerende enkeling zal het echter niet gemakkelijk krijgen, want zo gauw hij zich roert, klitten de ‘spastische kikkers’ aaneen.
Maar het ad hoc beleid van de krankzinnige wetenschap en politeik kan NU wel "afgevlagd" worden........
Ik stel het dus, als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
Ik stel het dus, we weten ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit met enige verantwoordelijkheid overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
Het beleid van de krankzinnige heren mag "afgevlagd" worden!
Het ad hoc beleid is niet meer als waardeloos!
U moet weten, Hij is dan niet denk-baar dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, en daar blijkbaar niets van weten wil. Probeert de mens zich alleen aan het wezen van zijn sekse vast te klampen, dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid. Bij uitblijven van innerlijkheid zal hij vertwijfelen en aan de angst ten onder gaan.
Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
, lach maar om uw bezit, want uit liefde moet het toch allemaal goed gebeuren.


Ook Galileï vertelde het al; .... als wetenschapper geïntimideerd door de macht,
zich slechts tevreden stellen kennis te vergaren met ander doel dan die kennis zelf,
dan loopt de wetenschap gevaar scheef te groeien,
en hun nieuwe machines zullen alleen nieuwe rampen veroorzaken.
 Het is niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering, 
en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....

en zeker ook de psycholoog!
Want het is daarom juist zo bar en boos met de huidige mens!

Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut,
dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen!
Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!

De bewuste ontrouw en de miskenning aan het rapport vanuit het plenum,
 ze is "De veroorzaker van het kwijnende leven",
De veroorzaker van de ontaarding van cellen en cellen functie en organische functie,
van iedere ziekte in het algemeen!

De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een materieel en een spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand. 
De 'natura naturata'
Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.


De mens zit werkelijk op een nieuw statuut te wachten,
want het gaat uitsluitend om de kennis zelf.
En om het leren zelf,
En zeker niet om de ontwikkeling van de technocratie.
Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

 
....Op elke trap die door kennis wordt bijgelicht, manifesteert de wil zich als een individu.
In de oneindige ruimte en de oneindige tijd ervaart het menselijk individu zichzelf als een eindige grootheid,
die bij de twee andere in het niet valt, en die als het ware midden in de oneindigheid is geworpen.
Alleen de nieuwe mens met een nieuw bewustzijn kan dit begrijpen,
een mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
En die komt, en Schopenhauer (die deze woorden sprak) is uiteindelijk geen echte pessimist.
Zo zegt hij dat door ontkenning van de wil,
men verlost kan worden van het lijden en toont hij aan dat er nog een slechtere mogelijke wereld bestaat voor een ieder.
Namelijk één waarin het niet mogelijk is zich te verlossen van het lijden.
Lach om uw inhoud, lach om uw bezit. En toon Uw enthousiasme, dat zijn de mogelijkheden die U heeft.
  Änanda betekent vreugde, plezier of verheuging.
En was tevens de belangrijkste discipel van Boeddha!


De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.

OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn,
om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
 En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
 Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven, ...........
MOOI IS DAT ABSOLUUT NIET, WANT DIT GAAT DUS VERKEERT.............

 De ziekte van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon aan te geven! Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan. In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen. Zij worden de Paramita genoemd ..........
Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen! LAAT U NIET BEDONDEREN.


 De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin.
 
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken!

Want slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren, dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd, ook dat hoort bij het organieke totaal, wat tot de civile werkelijkheid zorgdragen kan, mits we er daar de wil toe hebben! De misdaad is dan ook zeer snel gepleegd zonder deze regel-kamer. 
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
We kunnen niet zonder de regelkamer van ons bewustzijn, ..de  wetenschap is niet voor niets totaal onvruchtbaar, ze wil het zaad niet tot de volledige wasdom helpen brengen, alhoewel deze verzorging nodig is!
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......alsof er toch enkel slechts een natuur spel van morbide extravagante willekeur uitgespeeld wordt, maar zo is het dus niet........
Dat de werkelijke fundatie van een gemeenschap altijd de zelfzorg is, zoals deze op kan worden gebracht, is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
  Het is duidelijk, hoe nauw ook de indeling van de stof en het systeem van de leer met zulke funderingen samenhangen.
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........
 
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
Hier is een volkomen andere fundering aangenomen, waarvan uit men eveneens komt tot een wetenschap en verder tot een ethica,
tot een gemeenschapsvorming en tot bepaalde handelingen.

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, er zit thans een "anti handeling" in de mens; .......
uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn,
de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan,
als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen.
Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message.
Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).
Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben,
mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw”, dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap,
maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.
Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld! 

Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden,
Ze hebben een verschillende afgebakende betekenis!
De fundamentele begrippen,
kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, 
worden weergegeven!

De spirituele levenshouding – zo ervaar ik het althans – overstijgt daarmee ook elke kunstmatige scheiding tussen ‘religieus’ en ‘seculier’.
Die gedachte is mij in de dialoog en in de samenwerking met niet-godsdienstige mensen uiteindelijk veel meer waard
dan het blijkbaar voor sommigen zo vermaledijde G-woord. - 

Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn,
omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer.
Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is.
Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen.
Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen,
ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren,
`de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.

Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!

Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels.
De rest van de wetenschap begrijpen we heel gewoon niet meer, gelukkig .......en het enige wat U kan begrijpen, is dat wat in de juiste pennen zit! En de materialisten en de genetici hebben het ongelofelijk bont en onbegrijpelijk gemaakt! 


Het wezenlijke van de inductie, die past in het geneste proces, is dat wanneer iemand in grote zuiverheid en dus oprecht, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt. De Egyptische wijsbegeerte kende de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
 Het duale drama heeft toen ook al het effect gehad dat de materialisten met praal, rijkdom en sier, volkomen op het verkeerde been moesten worden gezet. De cultuur barbaren hebben het er nu nog over, ......maar de leerweg die er Nu te gaan is, hij is nog meer definitief, ze gaat over ons eigen DNA.

 Ze gaat niet over zilver of goud, om er wat mee te doen, ....en let wel, het is je duale waarneming die je pijn, verdriet, boosheid, en angst bezorgt. En het is hoogtijd dat aan dat innerlijk iets veranderd, wat je meer moed en vertrouwen en nieuwe bezieling geeft. Een moed ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van de grootheid, macht en de samen gesteldheid van het heelal, ten aanzien van de diepten van het eigen zelf. Ten aanzien van de eigen waarneming, ten aanzien van de juistheid van wat er komt: .... de liefde voor elk ding wat bestaat, want wat ik haat kan ik niet begrijpen, en de nieuwe mens is bewust gekomen tot eenheid met het heelal.

De leerweg van de mens leidt tot een activiteit, en zo is ze een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. Dat is meer als een non-associatief denken met een duurzaam resultaat. Want het eerste wat we moeten leren zien is dat een mens een hart en een ziel heeft, en die we kunnen vinden door zijn edelmoedigheid te zien. De ander heeft zo een goede inkijk in onze eigen intrinsieke redelijke natuur. Zo kunnen we het belangrijkste van elkaar leren, steeds terug naar het generale punt in en tijdens het leven.
En Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op.  Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en de vreugde hem te gebruiken........ 


Afbeeldingsresultaat voor Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op. Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en de vreugde hem te gebruiken........
 • De transcendente God maakt het prota en het antagonisme op deze wereld,  als filosofie alleen nog meer belachelijker, het geheel van wetenschap en religie wordt er niet transparanter op, ......en Spinoza maar vertellen dat alles en alles één is! En hoe kunnen we nu eindelijk eens broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.

Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen!
Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven! Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.

Laat U niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Dat is wat George Boole de normaal-vorm noemt.  Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles duaal is, en je overal een duale attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!

Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen. Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd.

Maar zo,n elementair stukje natuurkunde kan alleen maar goed gaan als het tot het elementaire gedrag van deeltjes behoort.
Maar Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, de grondslagen .der wetenschap schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. De Auto-reverse is en blijft nodig, de eenheid blijft ons aller doel. De Auto-reverse is en blijft nodig, de eenheid blijft ons aller doel.
Er moet wel degelijk wat op de helling en ik vertel U heel gewoon wat.
Bij een gas is het niet zo dat de chemische bindingen in de moleculen van de stof zijn veranderd, vergeleken met een vaste stof.
Ofwel de lading van de elementaire deeltjes zorgt dat de wet van behoud van energie blijft gelden.
Er is geen andere kracht daarvoor te bekennen, dus moet het begrip massa hier op de helling, anders geformuleerd worden.
 1. Van Kirchhoff, hij bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
  van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
  en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
  (ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
  Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
  Waarom?
  Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
  Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
  dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
  (of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
  dan zou de zaak ontploffen!!!! 
Twee andere en weinig bekende aggregatietoestanden zijn plasma en Bose-Einsteincondensaat ofwel BEC. Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd. Hierin zijn de deeltjes van een stof in meer of mindere mate geïoniseerd. Plasma is de fase waarin de stof zo sterk verhit wordt (in de orde van duizenden graden Celsius) dat ze elektrisch geleidend wordt. De elektronen van het atoom draaien hierbij niet meer rond de kern, maar hebben zoveel energie dat ze a.h.w. tussen de kernen door bewegen. Dit plasma komt in de natuur enkel voor in de kernen van sterren. Men is er wel al in geslaagd het te vormen in laboratoria, waar het dan onder controle gehouden wordt door een elektromagnetisch veld.
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregatietoestand
De volgende gedachte, gaat natuurlijk over het BEC en zwarte gaten!
Maar daar heb ik hulp bij nodig, zou het misschien zo zijn dat er daar een volkomen andere formule voor massa gehanteerd moet worden? En dat er daarom geen licht te bekennen is! Dus het zwarte is een gevolg van de kwantum fysische fase!
En niet van de zwaartekracht! De kenbaarheid moest definitief aan de orde komen................
BEC is de tegenhanger van plasma, en wordt beschouwd als de vijfde aggregatietoestand. Het vormt zich als een stof wordt gekoeld tot het absolute nulpunt (0 Kelvin of -273,15 C). Als dit nulpunt zeer dicht benaderd wordt, vallen de atomen van de stof allemaal in dezelfde kwantum-fysische fase, waarbij ze een groot super-atoom vormen. Iets gelijkaardigs gebeurt met het licht in een laser. Ook deze aggregatietoestand is recent verkregen in een laboratorium.
Zo wij de auto-reverse onderkennen, dan doen wij dat zo..........BEC komt overal voor als fenomeen, de kosmos zit vol van deze fenomenen.
Alleen wetenschappers liegen daar graag over, Letterlijk, want alle praatjes blijken steeds in alle sociale patronen verkeerd terecht te komen!
De theorie der matrices, de golfmechanica, ieder is vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster.

De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.

Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan? Ik denk het wel, ........


Buiten dat, er is toch meer te vertellen over deze algemene formulering; .....

ZO VERTELT; ......Hubert Van Belle: De stelling van Tellegen heeft iets wat als geheel de QED mogelijk maakt, met namen door de Feynman beschrijving; ..... Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat. Wat bleek nu: de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel: we hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand."
Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt.

De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuëteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types veranderlijken worden soms "door-" en "over-" veranderlijken, trans- en inter-variabelen genoemd. In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de veranderlijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten veranderlijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand`s-veranderlijken. De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen zoals ze er zijn b.v. Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen.
 1. Buiten dat, er is toch meer te vertellen over deze algemene formulering; .....
   
 2. In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
  Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
 3. Ook Laughlin was net als Richard Feynman een echte wetenschapper en geen leugenaar !!!!!!!!! Ieder die probeert verplichte kost neer te zetten als wetenschapper heeft het meer als mis, aangaande de wens een verplichtende flapdrol te willen zijn, want de vraag zal zijn , welke zal er werkelijk toe doen , en dat altijd., in die zin hebben wij KIERKEGAARD .......zijn werk bleef steeds op de plank liggen, ze kon steeds maar niet uitgegeven worden, wat heeft de status dat het er iets toe doet. de Gereflecteerde angst voor het niets is een ‘vastklampen aan de eindigheid,
  EN ’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid.
  Want de weigering uit onbegrip van het abstracte is de afgrond voor ieders mogelijkheden.
  Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object had, in de zin van het al-mogelijke,
  krijgt het onbegrip voor het abstracte een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object.
  Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien.
  En dat zou ik toch zeker willen vermijden, iedere dag.
  Want hier mee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan.
  Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ ,
  waarvan Kierkegaard er drie wezenlijke behandelt:
  a. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
  Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan.
  Alle abstractie en alles tot het abstractie gaande, komt terecht bij " De één ".
  Dus precies ‘Nichts’ dat Hegel het zuivere zijn noemt en dat hij als uitgangspunt neemt van zijn filosofie;
  b. Het mystieke niets. Hiertoe komt de mysticus op zijn weg naar het goddelijke.
  In lagere stadia kan dit de schijn wekken toch nog een positieve relatie tot het aardse leven te hebben.
  Maar ook dit is een vlucht voor de pijn van de angst.
  c. Het ironische niets, radicaler dan de twee vorige;.... is een ramp!
  reeds Sokrates bereikte dit door heel de gegeven realiteit haar waarde te doen verliezen in een volledige sterilisatie.
  De ironie komt echter niet verder dan ‘negatieve vrijheid’. Deze negatieve vrijheid die we nu overal op deze wereld zijn!
  Maar waar de echte geestelijke vrijheid niet meer is te beleven, .........als we daar niet op staan, dat hij komt!-anders blijft er slechts een rare Angst over, deze angst is gekoppeld aan een antipathische sympathie .
  Het spraak-gebruik bevestigt deze dubbelzinnigheid:..... men spreekt van zoete angst, maar het is een vreemde of schuwe angst.
  Zodat deze angst dus geen verhouding tot iets uiterlijks heeft.
  “Alleen prozaïsche domheid kan denken dat deze angst GEEN verstoring van het mens-zijn is”, daar in die buurten waar het abstracte denken overheerst!
  Ik had het U al verteld, dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
  Al de auto-reverse brengt ons spoorslags naar de kosmische wetten en lijnen toe! Ik bespreek velen van deze processen, zo ze een auto-reverse zijn.
 4. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken. Het gaat dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen, maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding. De aanpak van HUBERT VAN BELLE, HIJ IS MEER ALS JUIST, OMDAT HIJ ALLES WERKELIJK BEZIET, ZO HET IN DE ACTUALITEIT EN REALITEIT PAST.
 5. De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invarianten en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook een bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn. Een duale stelling geldt voor de co-content. Analoge eigenschappen gelden ook in de sterkteleer en bepalen de stabiliteit van mechanische structuren. Het streven naar minima speelt een grote rol in de energetische benaderingen. Een mechanisch systeem bijvoorbeeld streeft naar een toestand van minimum potentiële energie.
  De entropie van een netwerk zonder bronnen neemt toe in functie van de tijd. Het is verder eveneens mogelijk om aan te tonen dat een gevolg niet voor de oorzaak kan optreden. Dit wijst erop dat men asymmetrieën uit symmetrieën kan afleiden.
  En daarmee is opnieuw bewezen dat de wetenschap maar raak kletst met haar oerknal theorie en haar relativiteit`s theorie , ze kent de samenhang van de totaliteit niet, en de aperte eisen van het totaal kent ze niet..
  Overigens is er een groot het belang van symmetrieën en invarianten in de fysica. Voor elke symmetrie is er een behoud wet.
  Maar ja ik heb die perfecte vormen en omstandigheden nog niet gezien.
  Dus we krijgen toch de nodige variatie, al kan die in het begin nauwelijks vast stelbaar en zichtbaar zijn.
  HET IS NIET WAAR, DE MASSA IS NIET SYMMETRISCH VERDEELT IN DE KOSMOS,
  ER KAN GEEN BEHOUD WET VOOR GELDEN,
  DE STELLING VAN MENEER EINSTEIN IS PERTINENT ONWAAR. E= Mc2 kan niet algemeen gelden!

  Nardocus Filosofus , ik de nar dus zou dus maar eens opnieuw gaan beginnen..........DE Reverse  is ten slotte dat punt van alle dag, .......... 
   
  Het doemsenario van leo van den haak, ingevolge de QED en de transponder werking van Punt-massa. 
  De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
  Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.
  Dus ze prevelt mooie kletspraat meer niet!
   En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl ........ook in het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
  Deze zijn; ........
 6. De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
 7. Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
 8. Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
 9. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
 10. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
 11. Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
 12. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentieële energie.
 13. Wat maakt de mens 

  De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit. Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?

  U moet weten, ik weidt mij hiermee in door te praten over de toetsen, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
  Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
  Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
  Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!
 14. De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren
  Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
  De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
  De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
  De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden! 
  En de taak van wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Mooi dus dat we zelf de toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn! Alle heilige (vedische) geschriften hebben hun bron, weet dat ze als een sleutel kunnen worden gevonden, er kan niet anders als deze traditie zijn.
  Vanaf het begin heeft ze deze methode, hij die haar identificeerd is mijn getuige. Daarna kan er niets anders als een herintegratie volgen, in de Vedische zin. Werken zonder deze herintegratie heeft geen zin, het is wezenlijk alles wat verbindt, dat wat verenigt, dat wat heel maak.
 15. Alle heilige (vedische) geschriften hebben hun bron, weet dat ze als een sleutel kunnen worden gevonden, er kan niet anders als deze traditie zijn.
  Vanaf het begin heeft ze deze methode, hij die haar identificeerd is mijn getuige. Daarna kan er niets anders als een herintegratie volgen, in de Vedische zin. Werken zonder deze herintegratie heeft geen zin, het is wezenlijk alles wat verbindt, dat wat verenigt, dat wat heel maakt. En ze is nog eenmalig ook! Het denken heeft geen duplicaat ik ben haar in ieder geval nooit tegen gekomen.........het is zelfs niet mogelijk om over (on)EINDIGHEID te schrijven. Werken doen we op deze wereld met iets wat maar één maal gegeven is, en is niets meer als een grootheid. Je kan alleen maar over oneindig groot of oneindig klein, of oneindig uitgebreid etc. spreken.
  En dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
  OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
  Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn,
  om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
  Zo lang er hemel en hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd.

  Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
  Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
  Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
   En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.Ik kan het U in wiskundige zin vertellen: ......
  Zo Pythagoras en Euclides het neer gezet hebben.......
  Want niemand heeft het recht; ......
  het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. 
  Er is een gigantisch laf tijdperk gaande,
  dat onherroepelijk kan en moet worden vergeten,
  doe het, want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!


  De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
  is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!

  Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
  Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......
  Zo is het dat alle wetmatigheden van het denken liggen in het denken zelf, 
  en deze wetmatigheden zijn voor allen identiek. DUS ook voor Ene Socrates ...........
  Immers, DAN zou deze identiteit niet bestaan,dan bestond er geen logica, geen wiskunde, geen mathematisch denken
 16. En daarom is ook deductieve druk op mens is alleen maar weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Met die interactie .......Die voort moet komen uit het regulerende intermenselijke principe, en personen in interactie zoals wijzelf.
  Voor wie een idee of notie van het universum wenst, wenst in wezen een notie van God! ......Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaad een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie spuit door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah . De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. Doch wie de Kwintessens leert ontdekken heeft ook de kans die andere werelden te ontdekken. Energie is namelijk de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren. De getallen die de wetenschap in beeld wil brengen zijn neerslagen van energie-inductie. Wat het universum laat zien zal hiermee in overeenstemming zijn!
 17. Ja, dan was zelfs elke abstracte communicatie onmogelijk,
  afgezien van het gevoels leven, welke berust OP het beginnende identieke, 
  daarom is het abstracte het uiterste identieke ........
  maar denk niet dat het het uiterste moeilijke is,.....
  want het wordt je gegeven! En de Gereflecteerde angst voor het niets is een ‘vastklampen aan de eindigheid,
  EN ’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid.
  Want de weigering uit onbegrip van het abstracte is de afgrond voor ieders mogelijkheden.
  Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object had, in de zin van het al-mogelijke,
  krijgt het onbegrip voor het abstracte een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object.
  Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien.
  En dat zou ik toch zeker willen vermijden, iedere dag.
 18. Bij statische vragen krijg je statische antwoorden, terwijl iedere secondaire fase desastreus is bij super-geleiding ! Ga lekker door met Hebberig GELD VERSPILLEN Hebberig, heren van de wetenschap, U zet de lariekoek alweer voorop, omdat U niet weet wat entropie is! Er heerst een enorme chaos in Uw bovenkamer,.....of U doet alsof U niet weet dat zo-heid altijd zotheid is geweest. Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zie het zo; ....
  De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. De Zo-heid, ook die van CERN, is niet wat bestaan is, noch wat niet-bestaan is, noch wat tegelijk bestaan en niet-bestaan is, noch wat níet tegelijk bestaan en niet-bestaan is. Kort gezegd, het is wetenschappelijke zotheid, al de slordigheden binnen een theorie leveren slechts zotheid op .....en het formalisme wat daar uit voort komt is nog nooit doeltreffend geweest. Laat staan dat daaruit een bewijs is geleverd...........
 19. De GEKKEN van de wetenschap willen slechts populair worden. Dat is slechts de implicatie van hun gedrag. Het deeltje opzich bestaat niet, en het is zelfs nooit geobserveerd, vandaar het verzet en nadien dus de QED, DE ENIGE geslaagde uiteenzetting over het slordige wetenschaps gedrag............Logischerwijs is er voor de Schrödinger-kat geen enkele onzekerheid of hij nog leeft of dood is. Onzekerheid zit dus alleen in de waarnemer, zoals altijd bij elk slordig expiriment, mijn zin is om te doen wat van waarde is............ik hou er niet van de poorten van de Hel te betreden. Het IS HET verre inwendige van een moleculaire wereld, dat te nietig is om direct waarneembaar te kunnen zijn. Hij heeft geen reden om te geloven dat de natuurkunde van deze wereld - die bekend is geworden onder de naam 'kwantumfysica'- meer dan hooguit oppervlakkig lijkt op de natuurkunde van de gewone, bekende wereld. Om met deze moleculaire wereld te kunnen communiceren gaat de natuurkundige naar zijn laboratorium. Zijn experimentele ONZINNIGE resultaten zijn de 'boodschappen' die hij ontvangt. ZEGT HIJ......... Zij zijn gesteld in een taal die de natuurkunde al honderden jaren van dienst is geweest, een taal die past bij de gebeurtenissen in het laboratorium en die vertelt over zulke dingen als deeltjes en golven, energie en impuls, plaats en tijd, continuïteit en discontinuïteit. Maar bedenk wel dat dit woorden zijn uit onze aardse woordenschat, zonder volledige garantie dat ze ook geldig zijn in die andere wereld, de wereld van de kwantumfysica. 
 20.  Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! De dwaling laat een verval zien in zowel altruïsme en als in atheïsme. Doch slechts wat uit het eigen wezen stamt heeft duurzaamheid. Gedachte en voorstelling kunnen opbeurend of belemmerend werken en onze levens energie bevorderen of tegengaan.
  De kunst is dus het leed zo weinig mogelijk de overhand te gunnen, snap U hem? Alleen de redelijke gevoel 's gesteldheid is een vreugd.
  Daarbij is dus de activiteit  daartoe verreweg de verkieselijkste, de ziel in activiteit heeft een veel hogere graad van denken, werkelijkheid en volkomenheid. Daarbij staat het ene ten diensten van het andere, dergelijke ziel 's-toestanden worden dan ook het meest gewaardeerd! 
  Maar het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD), het is daarom veel beter voor te stellen door een subtiel iets, totaal vrij van een grove omhulling. Het heeft namelijk totaal geen waarnemen in de ogen of de oren maar in die organen, het zijn de organen die in hun totale subtiliteit functioneel zijn.
  Spinoza vind dan ook dat de ziel op zich geen passie kan hebben, ze is dat belangrijke subtiele gevoel 's element. En wat als ze uit hoofde van haar gevoel iets niet zou mogen ontkennen? Dat is dan het einde van haar verhaal, het einde van haar oprechte werking! De ziel levert een redelijke gevoel 's ervaringen, dus het is een vreugd haar te kunnen gebruiken, ze levert de mens zijn oprechtheid op, een van de zachte krachten die we nodig hebben op het eind. Zodat niemand aan de oprechtheid van zijn medemens hoeft te twijfelen.
  De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
   Het is die vreugde de meest dichte benadering te geruiken van de openbaring. En de hartstochtelijke ervaring als e'e'n te worden dat wordt de wens, en dat met de organen die hier het leven hier vestigen. De Moeder-Aarde is de woonplaats van de mens en anderen. ...........we moeten haar op haar waarde in schatten.  De zintuigen zullen zich op een beperkte wijze laten gelden.

 21. De zachte krachten zullen zeker winnen op het eind! Wilt U dat de mensen even aanleren, heren van de wetenschap? Ja, U houdt niet van de Heilige eed van Hippokrates, ik weet het, .......maar let op, de Goden weten "in concreto" hoe het zit, ieder mens heeft zijn eigen formaat en zijn eigen identiteit. En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven! Egoïsme is zo iets doms, je houd het niet voor mogelijk. Ieder die nog een taak in dit leven heeft die zal hem ook vinden, al wat voortreffelijk is, is moeilijk te bereiken en zeldzaam, maar zo is het met iedere taak, maar ook de vreugde en waardering is navenant! De activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in.  Voor mij was er altijd het vertrouwen het zelf te kunnen, zo was er altijd de VERENIGING MET DE EEN.  
 22. Maar toch..................
 23. Maar de Wetenschap kan dit vertrouwen  nooit hebben, zo als ik dat heb, en ik hou er niet van de poorten van de Hel te betreden. Het IS HET verre inwendige van een moleculaire wereld, dat te nietig is om direct waarneembaar te kunnen zijn. Hij heeft geen reden om te geloven dat de natuurkunde van deze wereld - die bekend is geworden onder de naam 'kwantumfysica'- meer dan hooguit oppervlakkig lijkt op de natuurkunde van de gewone, bekende wereld. Om met deze moleculaire wereld te kunnen communiceren gaat de natuurkundige naar zijn laboratorium. Zijn experimentele ONZINNIGE resultaten zijn de 'boodschappen' die hij ontvangt. ZEGT HIJ......... Zij zijn gesteld in een taal die de natuurkunde al honderden jaren van dienst is geweest, een taal die past bij de gebeurtenissen in het laboratorium en die vertelt over zulke dingen als deeltjes en golven, energie en impuls, plaats en tijd, continuïteit en discontinuïteit. Maar bedenk wel dat dit woorden zijn uit onze aardse woordenschat, zonder volledige garantie dat ze ook geldig zijn in die andere wereld, de wereld van de kwantumfysica.   Het is waar, dat ik veel liever hou van alle mentale verstilling van deze activiteiten.   Dat  zonder  deze  breinactiviteiten, want ze levert zoveel valse kennis op, en zoveel verbeelding, welke zoveel herbezinning zal moeten opleveren ...............  ze nemen dan ook geen genoegen of voorbeeld  aan PHYTAGORAS ALS B.V. BEWIJS VOERENDE.  Zo is er dus veel te veel van alle schollastieke wijsbegeerte, en dat al sinds eeuwen.    Maar ik zeg het u,  ' de materisatie  van omhoog bevatte vroeger  een bericht van omhoog '    en af en toe probeer ik haar  toch  zo mogelijk nog te omvatten.  Alle landen met de hoogste culturele ontwikkeling zullen door de ontwikkelingen een zee van onvrede worden, ......................
         

Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is Mijn verhaal juist en bekend

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is,
 het is niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
het is een wijsbegeerte die zo ongeveer het licht der schaduwen veroorzaakt.
Weet dat we ons met de Ziel zelf bezig moeten houden, dat is de grondslag van al het andere..........
de contemplatie van de ziel is al het andere, maar het is Gods ere de zaak op te bergen met de ootmoedigen, dat  is nog steeds de wijsheid.
Geen ding gaat er zo verloren in het Universum, zelfs geen enkele ademtocht.
Alle dingen zijn dus voortgekomen uit het niets wat alles is, de oorzaken aller oorzaken welke we het primordiale niet-zijn noemen,
omdat het  vooraf gaat aan het ganse universum., niet God of het universum maar de mens is het opperste mysterie zo zij voor hem is, 
de schakel tussen GOD en de WERELD.

Zij die zelf ''weten'' te denken in een bepaalde conditionering werken in een gewoonte, maar dat zonder groei en bloei en verwelken heeft bij nader inzien de schoonmaak  van het brein nodig, dit om tot een nieuwe opbouw te komen, alles 'wat de mens denkt inclucief het begrip zelf en wat hij voelt, inclucief het begrip ik voel moet zelfs weggedaan worden om een plek te vinden waar de Godelijke  Wet zich kan voltrekken. De Mens moet verlost worden van deze contitionering, daar ze een beperking is van het bewustzijn.
Weet dat deze conditionering de maker is van elke maat zoals hij er is, dus OOK van de Zondeval.............en dus juist niet de schakel van GOD EN DE WERELD..........hij kan het echter wel zijn , want als je hem begrijpt, worden zijn wonderen echt niet minder .........
..En ik vind nog steeds;.......de organen van de mens vestigen het leven, zieken moeten ze dan ook vaak missen, tijdelijk of definitief .............

De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig?   Neen want, zo heeft U vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.

Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.

Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Al het andere wijst naar de 
natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait. 
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen!
 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”.     

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, het is één ZEER vreemd principe, denken, en dat heeft dus ook dat communicatie probleem, rechtstreeks in de relatie, en in verloop van tijd gaan er dan emotionele misverstanden ontstaan. Het is een wonder als er geen haatgevoelens ontstaan, dit omdat er weinig van het totale proces wordt begrepen, en er zijn grote verschillen in de mensen onderling, de creatieve denker met een ruimtelijk vermogen, dus zowel met de ethiek als de esthethiek en dat geplaatst in de alle-sinds mogelijke matrix voor jou.........dit is nodig, het utilitarisme kijkt naar het nut van onze handelingen en voor wie dit nuttig is. Het streeft er naar om voor het grootste aantal mensen de beste handeling uit te voeren, maar als nog is het met het utilitarisme van deze wereld toch in zijn geheel gedaan, want deze wereld met zijn denkers zal alles in haar beoordeling stuk laten gaan, dag wereld ............ Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen!

 
Doorgaans houdt dit in dat een utilitarist met zijn handelingen streeft naar een zo groot mogelijke mate van geluk, al houdt hij er wel rekening mee dat dit in de praktijk soms onmogelijk kan zijn. Met een zo groot mogelijke mate van geluk wordt bedoeld dat zo veel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn. Sommige utilitaristen, zijn van mening dat ook het geluk van alle levenden van belang is.
De term geluk in de utilitaristische ethiek is het totaal van plezier minus pijn. Vermijden van pijn en verwerven van plezier zijn dan ook de motieven voor het menselijke handelen, maar vooral dus ook van het totale menselijke geestelijke leven, .............zoals het te zien is.........en de totale seksualiteit van deze mens, zijn levens besef, zal dan ook anders en beter bekeken en beleefd moeten worden. En dat iedere minuut van de volgende levens DAG die kan worden beleefd, BUITEN DIT; ............

 Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn, DUS DE ETHIEK MET DE MATRIX VAN EEN IEDER IS EN BLIJFT BELANGRIJK.
Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie,
maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
Hij stelt hiermee de maatschappelijke coalitie achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie
en hij suggereert dat nieuwe vormen van politiek engagement nodig zijn.