De preventie pagina 

De preventie pagina is een uitloper van "De voorzienigheid", want: .........De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. En de  mensen hebben de beheersbaarheid er ook bij gekregen. Heeft hun imperium dus wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch niet verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken?
Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............
Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is
  “de bewaarder van de scepter van kracht”.

De Wet van Trilling (onveranderlijk) Het is de kracht op afstand, en dat ook volgens de QED. En hij kon er elke wijsheid bij kiezen, ......Feynman kon kiezen voor elk vormelijk pad. Zo hebt U vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.

Maar verder is het zedelijke een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Al het andere wijst naar de 
natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht! De mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En de "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen!


Deze Kennis is bepalend voor het gehele attitude gedrag......De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.
Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Ze blijft belangrijk , .......     Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) het hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische.

Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. 
En er is alle hulp bij te krijgen! Die hulp mag en moet je zelfs opeisen! Zo zijn de dingen te veranderen.

 EN ZO HEEFT ieder MENS DE WIJSHEID IN PACHT, VOLLEDIG!
EN DAT IS EEN LICHAMELIJK PROCES.
Wijsheid komt uit het lichaam, niet uit de hersenen.
Wijsheid komt uitsluitend van binnenuit, nooit van buitenaf.
 
Eigenwijsheid wordt altijd negatief gevonden…
Terwijl (of OMDAT?) dat het begin van alle wijsheid is…
Voor iedereen…De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin. Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand, maar ik denk ook aan de preventie die er vanuit gaat!
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde en reden volkomen verslijten kan.

Wenst men zich een voorstelling te maken van Spinoza's concept van God, dan denkt men aan een zaadje waarin alles wat de mens kent ( en veel meer dan dat) aanwezig is ..........
ze kan zelfs het gehele aardoppervlak bedekken, want de gehele universele wetmatigheid daartoe is er zelfs ook bij! Vroeger legden de mensen iets subjectiefs in deze verschijnselen, maar de nieuwere mensheid heeft zich opgewerkt tot dit streng wetenschappelijke zicht, daarop en daarom weten wij nu hoe de werkelijkheid er eigenlijk uitziet, volgens de wetenschap maar bewijzen heeft men niet. En toch moeten we alle gebieden zodanig gaan leren beheersen, dat dit met de werkelijkheid strookt.
Vooral als op feiten wordt gewezen die voor de mensen verder weg liggen omdat zij met hun tegenwoordige wetenschappen daar nooit op zouden komen, omdat ze deze strengheid niet op kunnen brengen.
Het gaat erom dat men tegenwoordig over vele dingen eerst alleen maar zuiver en alleen vanuit de aanschouwing moet spreken en het dan moet verifiëren, namelijk door er steeds meer feiten aan toe te voegen die dan voor de verificatie zorgen. U kunt er dus niet van uitgaan dat gelijk al aan het begin van een of andere beschouwing de zaak zo is, dat niet onmiddellijk iemand zou kunnen opstaan en zeggen:......... Dat is niet bewezen of juist wel bewezen.
In de loop van de tijd zal het worden bewezen, geverifieerd, maar vele dingen moeten eerst eenvoudig als aanschouwing naar voren worden gebracht, zodat het betreffende begrip, het betreffende idee voor ogen staat. Dus toch........voor wat in de eerste uren erop mag lijken alsof het alleen maar een bewering is, moet u in de laatste uren de klare bewijzen zoeken.
En dat is uiteraard niet de waanzin van de theorie, want dan zal uiteraard de nodige preventie worden gemist!
Dus wat tot het huidige wereldbeeld gebracht wordt, is "Wat wij begrijpen van de natuur, alleen maar omdat het de bevredigen geeft aan onze behoefte aan causaliteit, ...........Zo kunnen wij alleen dat standpunt innemen waarbij de mens in de loop van het bestaan diverse innerlijke krachten in zijn bewustzijn heeft ingebracht. En buiten dat, het is wel degelijk het optreden van preventie, en zo was het al voorzien! En voor in het Nu is het al genoeg, maar voor in de toekomst is er weer meer! Vinden dat U het tegenwoordig "heerlijk ver" gebracht heeft, is ontstellende arrogantie!


Deze krachten van de ziel moesten toentertijd met dezelfde innerlijke noodzaak worden ontwikkeld, zoals een kind bepaalde krachten in de ziel ontwikkelt in het Nu, en tussen zijn 10e en 15e levensjaar en weer andere krachten in andere tijden waarin het kind weer tot andere inzichten komt. Toch was er ene Popper die deze arrogantie bracht! Het kind mocht de eigen attitude die ze in het NU en in de toekomst nodig had en nu heeft, niet langer ontwikkelen. De huidige Wetenschap heeft geen preventieve ontwikkelingen. Haar domheid is fenominaal...........U kan het ook Rudolf Steiner laten Uitleggen of .......ook was er al in 1922 de Duitse psycholoog Otto Selz die zich tegen het inductieve denken met de associatie theorie verzette- die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken. Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.    
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is, ..........
Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie, dus wat er geestelijk te zien is,.........
Het andere, in de wetenschap volgens Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind. Het lerende kind moet zich het echte preventieve leren ontgelden. Er wordt niet gevraagd "Hoe leer ik" .....Je mag "niet-denken" en "deductief denken" opvatten als een polariteit, en daarmee gaat de theorie buiten elke toegestane verhouding, omdat de blijvende goede ontwikkeling van de geest er niet goed bij is! Leren is een ding waarbij je ieder mens tot echt denken moet aanzetten, dat is de preventie voor de toekomst! En de preventie in iedere relatie, want .........
De moderne mens wordt onmiddellijk onzeker en nerveus als hij zich niet aan zo´n sterke innerlijke dwang kan overgeven, echter alleen een span in vrijheid heeft een kans van een ontwikkeling van 1 op 1. Hier beslist niet de figuur voor mij, ik moet zelf in actie komen, moet zelf activiteit in de ziel ontwikkelen, samen met een ander,.........het gaat niet alleen!  Ernst Mach vertelde het al, ieder mens is pas prevent als hij weet terug te keren tot zijn eigen mens-zijn, en Otto Selz vertelde het eenvoudige vervolg: ......de mens heeft zijn prevente denken........

Selz's ideeën anticipeerden op enkele belangrijke concepten in de moderne cognitieve psychologie , waaronder de volgende:

 • De eenheid van denken is de gerichte associatie.
 • Een probleem begrijpen, is het vormen van een structuur.
 • Het oplossen van een probleem houdt het testen van omstandigheden in.
 • Maar de wetenschap en politiek missen dit vervolg nog kompleet, en MISSEN dus het eigen prevente gedrag en denken dus nog kompleet.
Aan allen die de surpreme realisatie willen; ........Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke doordrijver, ..... U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig is met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent!
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft, hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens, en dit is dus meer als een waarschuwing voor de mens!

 

De werkelijkheid:......
 
er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, ........


I1/I2 = dus Z1/Z2= m2    
al die knooppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........
door de wetenschappelijke Gek.

De Maat voor verandering is de WORTEL V-----van weerstand hier/weerstand daar.
De transformatie van deze kracht op afstand is niet zo maar te beheersen,..........
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, .......
Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, .......
IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
Stop de zwakzinnigheid, ......
voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........

 •  
   een knoop A commandeert een knoop B als
  (i) A en B elkaar niet domineren, en
  (ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
   
  Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........slechts krankzinnige gekken willen de wereld domineren! En dat met wetten en actie's die zijn bedacht ........door de  A-sociale Gala eikel........die de hele maatschappij inherent onveilig maakt met zijn duizenden onjuistheden.
 • Ter toelichting diene het volgende diagram:
   

  illustratie
  
 Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie,
maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.


Dit klopt; .........Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn. De wezenlijke Goddelijke preventie is 1000x sterker als alles in onze materie maatschappij.........
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij! Daarmee wordt hij dus de wetenschappelijke gek........iemand anders zal hij nooit kunnen worden, zo hij het doet!
Ze blijken het te kunnen vergeten, dat alles uit de zelfde adekwate macht voort komt, zo is alles evenzeer de moeite waard als welk ding en welke ziel ook.
De Goddelijke eer is weldegelijk geschonden, zo het was is het niet meer, De surpreme realisatie werdt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het was aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles lieten leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook als nog de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
Het op orde brengen van reden, liefde, en oplossing werd in vroegere tijden Harmonie genoemd, maar bij de wetenschap kan ze niet bestaan. De krankzinnige wetenschap heeft dit derde attribuut niet. Dat kind van GOD heeft dit wel...........


Zo stelt Ulrich Beck hiermee de maatschappelijke coalitie achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie en hij suggereert dat nieuwe vormen van politiek engagement nodig zijn. Een GODDELIJK engagement.......of eigenlijk de werkelijke preventie. Let wel, de chemie wereld brengt met een ontelbare hoeveelheid stoffen de Goddelijke eer TOT EEN NIETS TERUG , het zijn niet alleen de Nucleaire  Wereld die het zover brengen. Het is heel erg duidelijk, de wetenschap heeft het TOTALE BEHEER VAN HET NU NOG NIET . Het NOUTISCHE DENKEN is nog steeds een mysterie voor hen.
En de taak van de krankzinnige wetenschap LIJKT niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde".
Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!

Bijna alle " Urth-lering" heeft de mens in zijn kleutertijd gevormd, omdat hij als 100% beelddenker ter wereld komt.
Dan ruiken,voelen, proeven, zien, en horen en doen zij. Er is nog geen taal............en het dan niet "recht toe" gebruiken van de Auto-reverse heeft gevolgen. De combinatie van het Goddelijke inductieve en eigen deductieve denken wordt hem verder niet uitgelegd.  Het "Beelddenken" is een verworvenheid, de mens waardig........de mens heeft eigenlijk altijd 32 Eerlijke-beelden per seconde te vormen om tot een werkelijke  bewustzijn- verwijding te komen! De 2 woorden per seconden hebben een "Bij-rol", zeker in de huidige communicatie, "waar ze zo hun best doen in het speculatieve niets". Zo blijft het werkelijke begin van enige civilisatie achterwegen........de beelddenker sterft een langzame ondergang, daar waar hij of zij het meeste nodig is! Het dynamische woordloze denken kunnen we vergeten, de werkelijke associatie met een goed oriënteterings- vermogen en een verbluffende creativiteit worden weggezet. De hoogintelligente mensen die in het volle beeld kunnen denken, en dat slechts in een verbluffende eerlijkheid, ze moeten het ook maar met "Het slijk der Aarde" doen! Maar het tegendeel zal zich vormen, daar de dissociatie aan zijn discussie ten onder gaat, dat is juist haar ziekte! Nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden! Het is hoogtijd de preventie van de nieuwe mens als noodzaak te zien, wil de mens tot nieuwe oplossingen te komen! Als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens zich vooral de nabijheid van God realiseert, dan is zijn kracht al uitgetekend! Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte, en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt laat hij nooit meer los! 

Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan, 
en zo bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.

 
Maar de krankzinnig Robbert Dijkgraaf doet dat nog steeds met een GALA, daar waar .......
Niemand in een machteloze positie kan en mag blijven.
Een wetenschap die deze auto-reverse positie niet kent, ze vertelt wartaal! Dat is haar macht........
Het GALA van de gek, ze is a-sociaal en anti wetenschappelijk! Alle preventie wordt "heelgewoon" gemist!
Het is heel duidelijk, er is een soort wat danst om het Gouden Kalf, 
En ze proberen jou machteloos te maken...........Doch hun liefde is allang versleten ......
En dan plots is het werkelijke GALA voorbij, de mammon is niet te verzadigen, nog steeds niet!
De bewaarder van de scepter van de kracht, ze werd en wordt nog steeds vergeten
.
Doch in of met het vrije denken doorschouwt deze bewaarder de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
De mens tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel".
Waarin het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Door dit te leren ontstaat er bij elke werkelijke leeraktiviteit ook gedrag's-verbetering.
Het was alleen heel lang wachten, in deze, doch deze verandering hij komt zondermeer.

We zijn echter opnieuw in een zo zware radicaliteit verdaagd, dat de continuïteit definitief is doorbroken.
Het huidige ressentiment heeft de cultuur met zijn oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
De werkelijke preventie om de zaken goed te veranderen is er nog steeds niet!
En om moed en geloof in een dogma te krijgen, is logisch bewijzen niet voldoende. Inderdaad is het gebleken dat het meer effect heeft, wanneer remmingen worden opgeheven en er op intellectuele of emotionele middelen wordt gewezen, met behulp waarvan men een nieuwe weg kan inslaan. En preventie betekend dus dat dit ook werkelijk gebeurd, de oefeningen in de liefde en rede en zo U wil in Uw mens-zijn heeft dus werkelijke zin! De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! De constatering van Ulrich Beck is dus onderhand vreselijk, en zegt mij dat de bijgaande werkelijke preventie totaal niet gebeurd!
De theorie terroristen van deze wereld, ze falen dus compleet!


Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". 
De  wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk in de zin van het DNA.


Maar toch is er zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logische waarde in te schatten. Maar ook alle preventie heeft zijn vreemdheden.
Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegtickets worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de op gnostische wijze geleverde preventie wordt heel gewoon in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.

Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasieën voor het fenomeen van de totale energie.
1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  en E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c2 ,

En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.  Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles

 Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En over de preventie moet je weten; .... is er in de fysica alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zoals alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven! De preventie is voor elk mens een bijzonder fenomeen!

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Ik heb het dus gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen. Zo is al het prevente Goddelijk, het behoort de toekomst toe!

Ze is zo wonderlijk dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988; ...... Mij maakt dit niet uit, wat is namelijk belangrijker..... hoe Feynman voor ons de Goddelijke inductie inhoud geeft, en het is 100 x belangrijker dat we nu weten hoe ze bepalend is voor onze toekomst, te samen met alle preventieve werking in de toekomst! Geen Arts, noch wetenschapper, noch onderzoeker, noch religieus komt om de God van Richard Feynman heen! De God van Spinoza wilde men nog wel vermijden, bij die van Feynman kan het niet meer!
Daarom leer ik anders, "Hoe leer ik" .....Je mag "niet-denken" en "deductief denken" opvatten als een polariteit, en daarmee gaat de theorie buiten elke toegestane verhouding, omdat de blijvende goede ontwikkeling van de geest er niet goed bij is! Leren is een ding waarbij je ieder mens tot echt denken moet aanzetten, dat is de preventie voor de toekomst! En Richard Feynman vertelt ons de inductieve goddelijke werking die er buiten onze eigen deductie is! Het is het enige wat er is, en dat als de combinatie die echt werkt, en maakt dat iedere geoefende mens zijn kern ervaren kan ..........en dat in de zin van de opzet van Ernst Mach en Otto Selz! Verder is de denkwijze van Rudolf Steiner bijzonder goed op deze opzet gericht! Want de populaire wetenschap wordt ontsiert door de ophef die er over de wonderen van natuur en techniek wordt gemaakt. En mijn luchtvaart-leraar  Henk Tennekes vertelt dat deze wonderen helemaal niet minder worden als je ze probeert te begrijpen! En Richard Feynman legt in de Goddelijke inductieve werking precies neer hoe deze wonderen zijn te begrijpen!
Mijn opleiding heb ik gehad van de meest bijzondere mensen van deze Wereld, en de preventie die er in mij schuilt is ongekend! En zo kan het voor U ook zijn! Maar daarvoor moeten liefde, reden, en oplossing op orde gebracht worden.

Maar 
de 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren. De differentiële elementen bevatten zowel inducerende als deducerende elementen. Toch kan "De Hemel op Aarde" hier de praktijk worden, want onze schepper rust niet voordat hij alles in allen is. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren, maar we zijn op weg. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Hoe de mens tot deze kennis is gekomen was ook een enorme lange weg, en ik heb ruimte nodig om het geheel eerlijk en eerzaam te beschrijven, .....mijn geestelijke vrijheid.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. Als U tegen het risico van; ........ de Duitse socioloog Ulrich Beck wilt oplopen krijgen we een hele wrede moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, ..........
 

We staan dan ook voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan. Zo is er de mogelijkheid om ook in het persoonlijke leven de risico's direct te vermijden, en de relatie goed in gang te houden. De preventie speelt overal zijn rol, en .......
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens. En het heeft allemaal de eigen deductieve en de inductieve Goddelijke kant!

Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van de bepaalde kennis, van producten en diensten, in relaties en samenwerkingen. Verval niet in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft! Hoe zou U ooit enige eigen preventie willen ontwikkelen?
En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien . De ziel beoordeelt alle prevente zaken slechts goed, zij is deel van de inductieve Goddelijke kant! Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!

En als U het risico van; ........ de Duitse socioloog Ulrich Beck wilt oplopen krijgen we een hele wrede moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, ... en natuurlijk heb ik dit in de brief aan wetenschap en politiek beschreven.

Om het over vorm en betekenis van het imperatief te hebben, ook zij is onhoudbaar omdat het imperium van wetenschap en politiek ook onhoudbaar is. De gebiedende wijs sluit de eerste persoon niet uit. Kortom, het gaat er bij dit soort algemene aansporingen niet om, dat een of meer aangesproken personen de handeling verrichten. Het doet er niet toe, wie optreedt, als het maar gebeurt; ..........maar het moet nog steeds goed gebeuren, de goede beheersbaarheid  mag niet afwezig zijn! Of moet de wrede maatschappij met zijn mondiale risico aanwezig blijven?
Ze gaan zeer zeker de fout in, want
"de Natuur is de beste gids voor het leven, wat vermoedelijk zoveel wil zeggen dat ze ons het best laat zien, hoe wij ons in dit aardse leven kunnen redden..... we kunnen geen enkele fout begaan, als we ons door haar laten leiden....eer de Natuur, die haar kinderen langs de kortste weg naar een gelukzalig leven leidt."
In deze vertechnologiseerde wereld klinkt dat nogal onpraktisch, romantisch en dwaas, maar wat bedoelt Cicero hiermee? Wat betekent leven naar de natuur en wat zijn de consequenties daarvan? Het is een bizar idee te denken dat alles wat leeft, van de plantenwereld, bacteriën, schimmels, tot en met de zoogdieren, een natuur, instinct heeft, en daar onontkoombaar naar leeft en moet leven en dat de mens het enige levende wezen is dat daarvan verstoken is, terwijl de wetenschap tegenwoordig beweert dat de mens tot de dierenwereld behoort. Zij beweert dat de mens geen natuur heeft, maar een identiteit, iets waarmee de mens niet geboren wordt, maar dat hij moet construeren, bouwen, zich eigen moet maken en daar zou hij dan naar moeten leven, zoals hij zich ook een geweten eigen zou moeten maken. Hij is dan geen mens meer, maar een identiteit en even bizar is het dat er mensen zijn die naar een boek leven, wat gelovigen een heilig boek noemen.
Hebben die mensen de beheersbaarheid er ook bij gekregen? Heeft hun imperium wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken?
Of wordt het alleen allemaal moedwillig en leugenachtig verteld, om het imperium te beheersen? En gaat dat volgens Ulrich Beck totaal fout, omdat de risico's niet zijn te beheersen! En blijken de wetenschap en de politiek alleen maar de totale leugenaars? En dat bij gebrek aan prevente alternatieven, die hen vanuit de natuur  niet kan worden geleverd, omdat hen de natuurlijke Goddelijke Geest hen niet kan worden geleverd! De gehele inductieve Godelijke geest blijkt hen te ontbreken! De eigen deductieve Geest blijkt daarbij ook op afstand te worden gezet.
Volgens de wetenschap en politiek mogen de natuur en zijn wonderen niet bestaan! En Cicero heeft het niet zo bedoelt, zeer zeker niet! Goed, mooi, en waar moeten U in heel hun ethische en esthetische vorm uitgelegd worden, dan heeft het zowel deductieve en inductieve kanten gekregen. Ik ben niet van plan me op de helft van alle zaken te richten!


De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen.
Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien? Hoe is daar een prevente werkelijheid tegen op te bouwen. In plaats van om je druk te maken en te trachten ‘ergens bovenop te geraken’, strevend naar … ‘iets’, meestal gedekt gaand onder de term vooruitgang (meer, beter), maar waar een nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen om in het nu te kunnen verblijven, altoos doorheen schemert? Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in?
In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Het is de Goddelijke inductieve preventie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, en mij was dit een waar genoegen. En dit zal voor ieder van ons gelden, die zich weet te integreren............met het eeuwige.........Zij beschermd mij tegen elke ongereflecteerde verhouding ofwel voor elke ad hoc beslissing tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijke of kerkelijke macht dan ook. Zou U wat anders willen? Ik zou al deze ongereflecteerde verhoudingen heel gewoon buiten zetten, want ze blijken steeds onzinnig, en blijken volgens Ulrich Beck ook steeds onzinniger te worden! De club van onzinnigere wetenschappers en politici blijkt alleen maar groter te worden! Ze kosten U alleen maar oneindig veel geld, niets anders!
Dus veel chaos en de aller-hoogste belastingen............Brexit of Euro chaos in het kwadraat!
De ernst is ook dat het
niet aan plaats of tijd of aan een sociale klassen gebonden is,......en niet toe te rekenen is aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid, en niet compenseerbaar of te verzekeren is.
Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, althans volgens de vele vele vele neuzelaars, die ingezet worden in deze maatschappij! En wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand? Ja zeker, want de neuzelaars kunnen al zeer zeker niets meer! En bijgaand zijn ze nog Professor of Hoogleraar of Onderzoeker of statisticus ook! Wat zal dat soort willen, haar eigen ondergang bewerken?

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!

“Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsformaties,s om de mens de schuld te geven van alles wat er mis gaat, de ineenstorting wordt gepredikt , met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo’n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken.

De grote leugen werkt als volgt. Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen, die je steeds herhaalt, totdat mensen gaan geloven dat het wel waar moet zijn wat je zegt. Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen de nieuwe waarheid geworden.
Het was niet alleen Goebbels die een GROTE LEUGEN bedacht, dat is niet te verwachten van de heersende elite. Het zijn er per definitie veel meer die leugens vertellen, en het gaat bij de elite gewoon door . Neem de klimaat verandering, één enorme leugen!

Prof Dr. H. Flohn schreef in 1941: Die Tätigkeit des Menschen als Klimafaktor.

In 1954 is deze heer alweer begonnen zijn fascistische gedachte-goed te uiten , die hij in 1941 beschreef .
Schon hatte er eines der wichtigsten Themen der heutigen Klimaforschung formuliert: „Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.“

Hij was onderdeel van het wetenschap smaldeel rond ene Adolf Hitler .
Niet zo'n lekkere Jongen dus, die volhard in zijn onjuiste filosofie.
De Mens kan de oorzaak niet zijn van de Klimaatverandering, de oorzaken zijn zeer direct op aarde te vinden. Verdere redenen voor klimaat verandering zo als wij mensen die ervaren, zijn de instraling uit de kosmos , de uitstraling van de Aarde staat zo goed als vast en word bepaalt door de kosmische omgevingstemperatuur.
Er is wel een warmte bron aanwezig in de aarde , maar deze kunnen wij mensen niet opporren .
Niet te min is deze heer van stal gehaald door de heren van het IPCC , om de mensheid zich schuldig te laten voelen aan de klimaat verandering! Deze mening van het IPCC heeft dus een fascistische achtergrond!
Het IPCC heeft de zelfde streken als Adolf Hitler en zijn trawanten gekregen , door die Meneer H Flohn binnen te halen! Het is maar dat je het weet, deze meneer heeft hele nare bedoelingen gehad met de mensheid.

Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt . Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.
En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput. Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld!  Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe, de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen. Daar heb je de kwintessens voor nodig! Richard Feynman had dat het allerbeste begrepen! Wat een verfoeilijkheid, wat een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is een volkomen raadsel. En de neuzelaars van deze wereld, ze hebben het gemis dat iedereen eigenlijk wel vermoedde, het is niet alleen de onvergelijkelijkheid van de "Paus van Rome". De kwintensens blijken zowel de inductieve Goddelijke als de deductieve eigen zijde te hebben! De preventie ; ......hij is er,
.........al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen, en dat met zowel het eigen deductieve denken als het goddelijke inductieve denken...........
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.

Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden!
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin. De secretie wordt dan meestal een probleem.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen! En kunnen er geen prevente maatregelen door de mens genomen worden! De wetenschap weet niet dat
allen die de surpreme realisatie willen ook de preventie maatregelen in het leven nodig hebben om zich te beschermen tegen alle wetenschappelijke waanzin die er nog komt, we zijn nog geensinds van deze waanzin verlost! Zowel eigen deductie als de Goddelijke inductie hebben we daarbij nodig! De echte wetenschappers zetten zich in om de Goddelijke wonderen te gebruiken. Rudolf Steiner is het meest daartoe gericht om je dat te leren. Zij die dat willen zullen zich zo aan God weiden! Velen anderen kunnen zich niet dat prevente handelen vinden, ...........De God van Richard Feynman zal zijn deductieve werking echter niet meer veranderen! Er is geen geen mens blijer dat te weten op deze wereld, als U dat weet!

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste Hemel brood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! Chief Seattle wist zoveel beter! Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!
 
 Het geneste proces, Chief Seattle begreep het beter als ieder ander!
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
 Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen.
Waren voor Chief Seattle
een intrinsiek feit
De herinneringen zijn daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen
 
Zoals het hier staat is het de herintegratie een product van een zeer bepaalde, overgeleverde verwachting, volgens welke altijd de ene tak van wetenschap aan de andere ten grondslag moet liggen. Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica, de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde, de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie, de medische wetenschap door de pathologie en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op, dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust, dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen op aanschouwelijke wijze weergegeven ......: En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......
Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica

Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen. Ze prediken alleen maar voor eigen volk.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen. Mijn Luchtvaart leraar Henk Tennekes wist dit mij uitmuntend in te prenten!
Dat dit allerminst nodig of gerechtvaardigd is, kan een blik op andere takken van wetenschap ons leren. Eén ding hebben we namelijk geheel en al uit het oog verloren, en wel dat er nog en ook een andere bron is voor ons weten: ........ de ervaring.

Maar iedere leermeester weigert het dat de term “fundamenteel begrip” reeds een soortgelijke voorstelling aanduidt, en dan ook onderaan staat.  Immers hier werd uitgegaan van de gedachte, dat ons weten wordt gewaarborgd door een dergelijke fundering's relatie van theoretisch-wetenschappelijke aard.
Voor De Chief's zat deze al eeuwen anders in elkaar, het was voor hen van uit de wezenlijke zelfzorg dat het systeem zijn fundering kreeg!
 De Chief's weigeren uiteraard aan te nemen, dat ze nu net deze theoretisch wetenschappelijke en geen andere fundering de enig juiste zou zijn,  en dat daardoor ook voor indeling en systeem deze weg onbetwistbaar zou vaststaan. Zo is het dan ook niet...........
Dat de werkelijke fundatie van een gemeenschap altijd de zelfzorg is, zoals deze op kan worden gebracht, dit in de eigen deductieve zin, is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
  Het is duidelijk, hoe nauw ook de indeling van de stof en het systeem van de leer met zulke funderingen samenhangen.
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........
 
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
Hier is een volkomen andere fundering aangenomen, waarvan uit men eveneens komt tot een wetenschap en verder tot een ethica en een esthetica en
tot een gemeenschapsvorming en tot bepaalde handelingen.
Zo kunnen we alle taken van deze wereld aan, dan is er de goede preventie!

Als we de preventie achterwegen laten en de konstateringen van Ulrich Beck de konstateringen laten, dan komt er geen werkelijk handelen opgang!
  Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, als het alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer.
Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is.
Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. En zo het is komt geen werkelijk handelen op gang.
Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren,
`de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
..Iedere pionier in de functionele problemen kan de mens alleen maar wijzen op haar te eenzijdig doorgevoerde  causaliteitsdrang en op haar gemis van een alles omvattend mensbeeld, welk van hen slechts de "hooligans" maakt. Ze zien niet in dat het leven zo tot de kwade helft van het leven wordt gereduceerd, er is alleen maar een hoop op iets anders als we ons werkelijk beter weten te funderen!
De confrontatie met de vier vragen die de wijde perspectieven kunnen openen zijn;........1 “Waar” kijkt in de ruimte, 2 “Wanneer” luistert in de tijd. 3 “Wat” vermoedt een bepaalde aarde. 4 “Waarom” raadt een samenhang. 
Het is dus een perspectief in een ongelijksoortige wereld, waar gevraagd moet worden naar bepalingen van ruimte, tijd, aard en samenhang.

Daarbij krijgen wij een zeer duidelijk afgebakende opeenvolging te zien van twijfel, van te niet doen en opbouwen, en daar bij valt mij iets op........  De zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken.
In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz..
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had.
Van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd totaal vervreemd!
Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen! Ook dat laat Ulrich Beck staan, vind hij dat soms niets bijzonders?
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!
 
Het geneste proces, <=>
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
18-20-22 autosomen actief of inactief,
Zover gaat de Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open barende Kosmos mee te werken!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen
 
 
Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken!
De emanatie is namelijk het vertrekpunt van ieder mens, of je wil het niet over geboorte, leven, en dood hebben, de schijn-heiligen van de wetenschap kletsen slechts over het DNA!


 
Dat hebben ze van de krankzinnige idioot  prof. dr. PJ van Koppen van de univerciteit van Amsterdam geleerd. En de hoofd-misdadiger van Nederland ( ene Rutten ) volgt slechts hem. Geen wonder dat deze debielen totaal niets over het werkelijke leven weten! In zijn imaginatie heeft deze gek al 100000 x tekort geschoten. Wetenschapper kan deze gek niet zijn! En ook dat gemis heeft Ulrich Beck met de problemen van de wereld niet mee besproken!
 Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn
Hoe zou deze krankzinnige wetenschap dat toch oplossen?
Heeft hij geen substantie waar de actualiteit en realiteit de volle causaliteit is .......
Welke prevente maatregelen zullen voor hen toch onmogelijk zijn?
Of zal het toch alleen maar onwil zijn?
Of zal de wetenschap helemaal geen minuut volstaan!
Is een wetenschapper die denkt dat hij altijd in zijn denken volstaat, niet heel gewoon een krankzinnige snotaap!
Is de mens juist daarom niet de mens die met zijn inductieve en deductieve vermogen samen graag "doet".
En alleen samen, met de volle inzet is dat te leren te doen!
Deze deductie en inductie is er ook bij Ernst Mach!
Want uit alles blijkt dat de empirisch verkregen waanzin niet kan worden geëxtrapoleerd tot algemene wetmatigheden. Dat is al 100 jaar slechts de bewering van de krankzinnige wetenschap! 
Want door toevoeging van extra axioma's trachten de krankzinnige emperisten om ook alle niet geobserveerde  entiteiten, predicaten en relaties aan de axioma's te "smeden", maar daarmee kunnen het niet meer als theorieën zijn.............Ulrich Beck is heel gewoon vergeten bij zijn constateringen de oorzaken te noemen!
En de wetenschap van deze wereld blijft onderleiding van de imbecielen als Robbert Dijkgraaf maar zwammen!

 
 
Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing!
De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman-imbeciel" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden! 


En de taak van de krankzinnige wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!

Bijna alle " Urth-lering" heeft de mens in zijn kleutertijd gevormd, omdat hij als 100% beelddenker ter wereld komt.
Dan ruiken,voelen, proeven, zien, en horen en doen zij. Er is nog geen taal............en het dan niet "recht toe" gebruiken van de Auto-reverse heeft gevolgen. De combinatie van het Goddelijke inductieve en eigen deductieve denken IS EEN GEZEGENDE COMBINATIE, ZE IS

 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem gevestigd!
Valsheid is hem volkomen vreemd!
Annie Besant vertelt U iets wat van gelijke aard is; ....
en ik kan dat sinds mijn geboorte ervaren!
Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Waar moeten we eigenlijk nog over praten, alle academici kunnen rechtstreeks naar huis! De romantiek en de ethiek en de esthetiek hebben hun functie verloren, ze leiden nergens meer toe, ze dringen niet meer tot in het wezen van de mens. Het is allemaal valsheid geworden, deze valsheid beslaat de top van de hele geënsceneerde maatschappij. 
En wat doen we als er zelfs geen ambulante hulp meer is, daar het ze onmogelijk is ook maar iets van hun liefde en hun seksualiteit te begrijpen. Welke ziel valt er nog te bereiken, in deze geënsceneerde maatschappij? Waar is de relatie die nog enige kans heeft door te dringen tot zijn werkelijke essentie, waar is de relatie die tot zijn volledige volheid kan opbloeien? Hoe catastrofaal is al de valsheid die er is in deze geënsceneerde maatschappij?
Dat er zoveel valse en geënsceneerde gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.

Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend en regulerend vermogen bij de mens. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Ulrich Beck tipt de oorzaak slechts aan, ik noem U de echte oorzaken! En de prevente middelen ontbreken!
De grote vraag voor de mens is dan ook, waar moet het herstel vandaan komen zonder de politieke en de wetenschappelijke waanzin! De geestelijke omstandigheid van de moderne mens is niets meer als dramatisch..........

Een neurotransmitter of overdrachtstof is een signaalstof die in synapsen zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen ('neuronen') in het zenuwstelsel of impulsen overdraagt van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen.
Er is dus de ...........

Definitie

Een stof wordt doorgaans beschouwd als neurotransmitter als het voldoet aan de volgende vier criteria;

 1. Het wordt gesynthetiseerd in de zenuwcel.
 2. Het is aanwezig in het zogenaamde presynaptische uiteinde van een zenuwcel en wordt in zulke hoeveelheden afgescheiden dat het een duidelijke actie uitlokt in het postsynaptische neuron of het orgaan waaraan het verbonden is.
 3. Als een redelijke hoeveelheid van de stof van buitenaf (exogeen) wordt toegediend moet de stof de werking van de endogeen afgescheiden stof nabootsen. Goed of fout, het is niet aantoonbaar
Er bestaat niet voor niets een specifiek natuurlijk mechanisme voor het verwijderen van de stof van de plek waar het actief is. Als de prevente mogelijkheid er is, dan is ze pas inzetbaar. Is ze een eigen deductieve mogelijkheid of is ze een inductieve Goddelijke  mogelijkheid, dat is eigenlijk de vraag!
Ik stel de vraag maar aan de krankzinnige wetenschap, Hoe is het NU imbecielen..............bij welk van axioma  wordt er toch iets toegevoegd, om het gelijk te halen? Welke waanzin wilt U nu vandaag weer uithalen?
Het is voor 1000 % zeker dat de wetenschap zijn zenuwstelsel verkeerd handteert, het is niet dualistisch maar preventief opgebouwd.
Welk een enorme fout maakt de huidige mens, en het is onherroepelijk zijn ondergang............als hij dit doorzet! Ulrich Beck maakt slechts een kleine waarschuwing bij wat er gaat gebeuren bij een doorzetten! De wetenschap en de politiek maken "De wereld voor de mens" er definitief mee kapot.

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Zo sterk is de echte menselijke preventie!
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen.

En dan is er ook nog de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn. Een andere kwantum werkelijkheid is er niet in deze kosmos, daarom zal de kwantum computer er nooit komen............noch niet eens een minuut in deze kosmos! De kwantum terroristen zijn volkomen krankzinnig! Er is een enkele Bio-synthese die past ..........omdat wij levende wezens zijn!

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd. Ze zijn wel degelijk alle mogelijk preventie die onder ons kan worden ontwikkeld!
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
En zo het Goddelijke Wonderen zijn, zullen ze nooit minder wonder zijn, omdat ze ons gepermiteerd zijn. De inductieve Goddelijke werking heeft deze werking in de kosmos en ze zal in deze uitvoering nooit minder zijn! De wetenschap kan veel beter het gekkenhuis in, want alles om de preventie tegen ziekte en ongeluk ontbreekt hen!
Anders verteld vanuit Ernst Mach en het Wiener Kreiss.........

Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, de jongeling van het Wiener kreiss, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities

De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )
Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 

Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Ik krijg alles enorm makkelijk toegespeeld!


We hebben deze wet kompleet nodig, wij kunnen niet zonder haar!
Want de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, Feynman leerde het mij zelfs; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze para-normaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
En zo het Goddelijke Wonderen zijn, zullen ze nooit minder wonder zijn, omdat ze ons gepermiteerd zijn. De inductieve Goddelijke werking heeft deze werking in de kosmos en ze zal in deze uitvoering nooit minder zijn!
Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
paranormaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he ! De wonderen blijken te gebeuren!
Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen!
Ja, en inderdaad het is hoogtijd dat de wetenschap deze waanzin op zij gaat zetten, ........want zo is er inderdaad geen verruiming van de Geest, geen bestrijding van het hypothetische, en ook geen plaats waar de ware intuïtie zich meld en laat voelen.
Zo Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaalvlak is identiek aan het beitel-normaalvlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt. Of gaat ze haar waanzin weg zetten?
Weet ze het NU, het punt alfa valt samen met het punt omega, .....het hier en nu van elke dag!
Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
of inleiding ter verwerking van informatie. En kan geen absolute bewijzen opleveren.
Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in, maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.
IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :.......
Een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel ............
In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidische ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden, anders kom je tot mis-concepten, van mij mag je ze ook de hiaten noemen, die zonder wiskunde geen oplossing hebben.
Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden. Deze statische methoden brachten sinds 1911 de grootste hiaten in het Nucleaire wetenschappelijke beleid. Ze zijn nog niet weggeweest......
De misdaad van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon bekend!
Eens werkten de vorser's naar de geheimen van de natuur,
nu betreden ze hun laboratoria slechts om te trachten,
kennis om te zetten in het slijk der aarde.
De heilige eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden.
Doch het eindige steunt op het oneindige,
het begrensde op het onbegrensde,
het sterfelijke op het onsterfelijke,
en plots stelt iemand haar als een kracht op afstand, de QED.
En plots .....is er iets te toetsen,
blijkt ze steeds aan een zich steeds evaluerende limit te kunnen worden gehecht.
De tijden van Plato met zijn Grot en zijn schaduwen zijn definitief voorbij!
Satanisten en Heksen, Uw kansen zijn verkeken!
De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z,
van alfa tot omega, ofwel AZOTH. Maar een tijd blijkt daar niet aan te zitten, dus voor ons is het toch inductie...........en Richard Feynman uitspraak ieder ding is alles blijkt geheel juist!
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom,
welke Gods almacht symboliseert.
Slechts Schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......
terwijl via de vrije wil de mens zelf in liefde tot God moet komen,
en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes.
Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Heeft vragen stellen dan nog zin, laat staan oplossingen bedenken?!
Neen, in het totaal niet, maar toch.........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd!
En een enkele heterogene ontwikkeling is in elke relatie een ramp!
In preventieve zin kan U zich er niet tegen wapenen, gezellig kan het hier niet meer worden! Het wordt hier eerder niets meer als een ziekelijk bedrijf!
Ulrich Beck stelde het vast wat er in dit ziekelijke bedrijf gebeurd!


En is dat om het lerende kind de Urth-situatie van de Aarde te laten onthouden?
Mag het kind het ook niet weten, over de natuur?
Wat voor krankzinnige wetenschap hebben we hier!
We hebben de prevente ontwikkeling nodig omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza, ze is de enige Naam, die de moeite waard is, daar dit de waarheid is!)
Maar dat deze wetenschap en deze politiek met hun commentaristen en demonstranten ook maar iets kunnen oplossen is absoluut niet waar!
Door middel van een interactie,
(= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen.

 
En ik heb zo het idee dat het niveau echt dramatisch slecht is. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.

 
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
In concreto zijn dit de A-krankzinnige en gevaarlijke......te samen,
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens.........de "eigen preventie" is de dwang!
En dit blijft het, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, ze heeft namelijk moeite de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........
het moet U duidelijk zijn!
Zouden ze nog in staat zijn tot enig besturen en regeren?
Worden de mogelijkheden uiteindelijk niet te beperkt?
En zijn de doelstellingen al niet te beperkt, ......als men alleen maar weet te werken met het slijk der Aarde?
Wat is dat toch, dat werken met hebzucht en bezit?
Zet dit niet te veel tot krankzinnige en politieke aktie aan?
Is het mechanisme met de waangestalte uiteindelijk niet totaal mislukt?


En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk,
willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de
 mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Doch weinig van de excessen in het "emancipatie-proces" wat steeds voorgesteld wordt, ontsnapt aan hun fantasie, maar wordt zo een grenzeloos vervelend idee voor iedereen!
Hun "EIGEN Preventie " blijft werkelijk hun dwang!


Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
Haar iets ontzeggen betekent de logos en het corpus ontkoppelen, ..........
U bent de rode draad totaal kwijt, ........
Want ook blijkt dat we in onze ziel kennis dragen van het absolute Goede, Schone. en Ware.
Doch slecht, kwaad, lelijk, groot en klein zijn geen absolute begrippen, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid. Het is een wetenschappelijke leugen deze beperking anders te willen omschrijven, een leugen die de maatschappij miljarden kost!
Om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Het corrumperen, is voor het brein een fataal proces............
Wie de logos zoekt in een bepaalde vorm,.......
krijgt deze vorm........
maar mist de logos die in die vorm verborgen is...........
 In het Corpus Hippocraticum wordt nog steeds niets expliciet ...... door cognities te ontkoppelen van bepaalde emoties. De opmerkzaamheid van Jung is dus zeer terecht..........
En juist hier hebben we dus de introspectie en verantwoording nodig.
En slechts dwazen leggen overal een schil omheen, dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.


Ja, over deze manipulatie zal U de wetenschap of de politiek niet horen vertellen!
Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
Wat uiteraard echte misdaden zijn!
Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen! NOOIT
Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.
Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
Staande deze werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
Een andere weg is er zeker niet meer,
en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!

De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!
In de filosofie van "Het Zijn" kan er zowel een realisatie vanuit de makrokosmos zijn, maar ook realisatie vanuit de ziel, volgens deze realisatie's van Heraclitus en Parmenides, kan er zelfs niets absoluuts bestaan. Voor alle wezens is de natuur vast omlijnd en door voorgeschreven wetten beperkt.
Toch is er de eigen verkiezing waaraan U bent overgeleverd, bijgevolg mag U de eigen wet stellen, die vrijheid is U gegeven! U heeft zelf de keuze ofwel hemels ofwel Aards te zijn.
Uw handelen heeft dus de eigen deductieve kant en zijn inductieve Goddelijke wonderlijke kant, en de inductieve Goddelijke kant is precies beschreven door Richard Feynman: ..........
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht ons die keuze op te dringen.
Ruim de wetenschap en de politiek die dat wel heeft, deze dwang neurose, direct op!
Want de ziekte door hun misvattingen is aanstaande............niet alleen de wiskunde B ofwel de statistic levert dat, ..........de artsennij wil zich weer als de redders van de mensheid gaan voordoen, echter daar is het NU veel te laat voor! En ze vinden de rationele communicatie nog altijd de enige redekunstige grondslag van alles, en dat is liegen dat het gedrukt staat! De inductieve Goddelijke werking is er namelijk ook. Dat liegen is niet bij toeval kommentaristen en demonstranten waanzin! Zo denken ze nog steeds het tij te kunnen keren, helaas kan het zo echter zeker niet!
Let wel, deze keuze moet iedereen weten te maken, voor zowel man als vrouw, deze keuze is bepalend voor de totale seksualiteit, geluk, liefde, en rede blijken in een relatie aan een gesloten te kunnen zijn!
Een goede relatie heeft een geweldige goede preventieve werking!
Als U dit hoofdstuk begrijpt kan U de voortreffelijke eigen deductieve werking en inductieve Godelijke werking tegen komen! Een mooiere menselijke overwinning is er niet! Het is een gegeven grootheid dat de mens dit kan! En daar in tegen weten we dat; .......de verstandhouding tussen mensen die dezelfde taal spreken niet perfect is. En de rede daarvan is dat de significa zowel een deductieve als inductieve kant heeft, en je dit altijd terug zult vinden in elke intellectuele uitwisseling. Zodoende is er van eigenlijke definities geen spraken, maar van min of meer aan woordbeelden gekoppelde complexen van bewuste en halfbewuste gedachte en gemoedselementen die zich als wonderen of wonderlijk voordoen! We moeten dus inzien dat de Mathesis alleen toegepast kan worden op reële dingen, waardoor zij een concrete inhoud krijgen, in een concrete deductieve fase dus. De aannamens van de krankzinnige wetenschap bestaan uit een opeenstapeling van foute aannamen, deze concrete deductieve fase wordt altijd achterwegen gelaten! Ook wijzelf moeten ons van deze fouten verlossen,  anders past er niets in een mogelijke intellectuele uitwisseling! Het dualisme met alle mogelijke fouten blijft dan bestaan!
Het theorie protocol van Carl Popper moet direct afgesloten worden! En Robbert Dijkgraaf moet direct de doodstraf krijgen....................wetenschappelijk.............zet deze imbeciel weg! Er is een drama gaande onder  de "hoog opgeleide uitvoerenden" , huisartsen zitten constant in de foutieve druk, .......niemand verstaat elkaar..........de goede prevente relatie's zijn meer als nodig!

De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets! Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig is met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent!
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Ook dat heeft Ulrich Beck met een zekere verborgenheid geconstateerd, en waar elke Nobel Prijs theorie al zeker fout is, door oplichters gemaakt. Praten over de imbeciel "Einstein" is dus zeker een vloek! Zwammen over het licht moet je zeker niet doen! 

Want de indeling en het reglement van deze belachelijke horde is niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren, tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar, dus perifeer en manifest is, het Goddelijke inductieve manifest wel eens waar, wat toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is, veel en veel meer als U denkt!
Ik zou mij toch eens aan deze werkelijkheid gaan houden!  In de praktijk is het vrijwel uitgesloten, dat experimenteel bewijs kan worden verzameld, waarmee de juistheid of onjuistheid van een hypothese definitief kan worden. Het is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus!
Want dit is bijna als een contradictio in terminis, van hé, ik sta het allemaal niet toe dat de theorie over een hele andere situatie gaat ...De verloving van de wetenschap met de politiek moet verbroken worden, het groot alarm had allang moeten klinken, het engagement van de krankzinnige elite pakt binnen de kortste keren helemaal verkeerd uit! Ulrich Beck liet niet anders zien!
Zolang er naar believen beleid kan worden geprojecteerd, wordt het alleen maar erger! Wat we over houden is de definitieve hysterie, zoals ze het al eeuwen hadden voorspelt. Op alle niveau 's speelt zich dit drama af, duizenden vergaderzalen met duur betaalde debielen erin! Het alarm had allang moeten klinken...........de ontmanteling van dit gekken-gesticht kan echt niet lang meer duren! Doch de kracht van alle krachten te samen kan ons redden.............als we ze weten te ontdekken........dit rust niet voordat het alles in allen is! Dat is de macht van alle preventie en menselijk doen, deze krachten moeten zich gezamelijk verheffen, zo ze in ons zowel inductief als deductief bestaan! Het hoogste is zeker geen object van kennen, .......
 
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde en rede; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

 
en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......

Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............

Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

Meer echt niet, en de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls,
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, of een ruimte waar het geleidende aspect een rol kan spelen!

MAAR ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE. 
En de dwazen van de wetenschap weten alleen wat de gewone geleide actie is, helaas!
Dat heb je met een dwaas! Ondertussen heeft hij alleen zijn waan-theorie......en moet hij elke opbouw van elke preventie missen, daar hij de wonderlijke super_Actie moet moet missen!  De wonderen ze bestaan, en ze worden niet minder omdat ze uit zo'n Goddelijke inductieve aard bestaan!
Ja , het is waar gebeurd, dat is de bewoording die vaak voldoet bij leugenaars. De prevente verwerking van ruimte en tijd zit anders in elkaar!

 Ach gewoon vertelt ; .......
De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. 
 
AB en CD zijn orthogonaal.
 
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.
Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse. 
Van deze volledige breuk in de geloofwaardigheid wil de krankzinnige wetenschap echter niet weten, mijn getallen leraar  Henri Wijnmalen uiteraard wel......
Anders zou een voorstelling geen weergave van alle oplossingen kunnen zijn. In die zin heeft Pythagoras zijn stelling ook bewezen!

De stelling van Pythagoras, kan men altijd zien als een betrekking, mits men dat wil als-
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten ;
-drie getallen , hier bij is er een gebruik van een orthogonale matrix, en zal als vector de lengte 1 worden gebruikt.
Als je op zoektocht bent naar het theoretische deeltje moet er een verdachte zijn.
Welk deeltje is dat NU precies? Ik weet dat de wetenschap als een kleine jongen of kleuter steeds dat deeltje kwijt is. Ze denken daarbij; .... dat had ik, wat het gevoel geeft, op deze grond sta ik en hier voel ik me veilig. En als ik het niet meer vind, misschien vind mijn moeder het dan nog!
Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. Kennelijk is het veel gezonder zelf een compilatie of computer compilatie te maken en dat kan als je werkelijk doet! En je aan de wonderlijke inductieve bewerkingen weet te komen! Alle moderne beeldvorming is begonnen bij de matrix van Silvester, en vele fantasten weten hem "na te doen"!
Waarom kan dit.........
Deze matrices worden gebruikt in commutatieve algebra , bijvoorbeeld om te testen of twee polynomen een (niet constante) gemeenschappelijke factor hebben. In such a case, the determinant of the associated Sylvester matrix (which is named the resultant of the two polynomials) equals zero. In een dergelijk geval is de determinant van de bijbehorende Sylvester-matrix (die het resultaat is van de twee polynomen) gelijk aan nul.  Het omgekeerde is ook waar. Jammer hé dat de meeste fantasten U dat niet vertellen!
En meestal zijn deze fantasten ook nog Professor!  Natuurlijk is dit het bewijs van de niet constante factor van de delen die wij zien vanuit de Kosmos, de deductieve eigen invloed en de inductieve Goddelijke invloed ..............ze zijn er heel gewoon ............Ruim deze fantasten op, zet de Gillontine voor ze klaar! Anders gaan ze nog beweren dat ze iets goed kunnen doen! Zoals alle mensen die preventieve mogelijkheden hebben!
Deze fantasten hebben we niet nodig, de wereld situatie die Ulrich Beck beschrijft, ze is te ernstig!
Alle mensen van deze wereld hebben NU de waarheid nodig, ..........anders komen we nergens in verder!
Want de beelden die ze voor ons neerleggen, ze deugen op geen enkele manier, want ze zeggen letterlijk totaal niets! Dat komt omdat de preventie geen enkelvoud heeft, vaak voeden juist velen een middenweg, die vrede om de leven 's vrede, dat sussen en schipperen, dat 'sparen', dat vergeven, zo is er nog steeds de mildheid van het Kwade! 
Maar dan plotseling ervaren we dat het prevente juist geen mengelmoes van keuzes is, van motieven en beslissingen, maar de waarheid daarachter is dat jou zoveel van je zelfbeslissingsrecht is afgepakt, dat je nu in de war bent. Je gaat "discussiëren" waardoor er onherroepelijk een verdere dissociatie volgt. Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. Dat is de Ulrich Beck situatie, ..........We vervallen in een niets, daar de Goddelijke Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd.
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. Want de Goddelijke inductieve werkelijkheid en de eigen deductieve werkelijkheid samen vindt de Genius Wel! Een mens heeft het nodig deze Genius te vinden! Op een andere manier is de Goddelijke Genius niet te verkrijgen! 

En mensen die kind en tegelijk machthebber willen gaan spelen die gaan daar beslist niet over!
En de wetenschap die deze werkelijkheid niet onderkend kan veel beter vertrekken.........De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle ( Hersen-) stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
Want de vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. En dat naar "Geslecht en karakter"  zoals ze is......De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen de door U bevonden ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam. Ik had het U al verteld, de hersenen werken volkomen anders als de meeste wetenschappers denken.
Mijn autisme is voor mij verreweg  het sterkste reticulaire systeem, met een sterkte ongelooflijk, ........uit deze sterkte zijn alle prevente krachten opgebouwd! En de opbouw kan niet achterwegen blijven, anders wordt de sleutel tot ons overleven niet geleverd! Mijn autisme heeft niet alleen een de eigen deductieve kant maar ook een inductieve Goddelijke kosmische kant die in alle verhoudingen steeds sterker wordt! Mijn inductieve Goddelijke kant  heeft de behoefte de sterkste kant van mij te zijn en dat zal ze ook zeker te worden! Zo zal de nieuwe mens, met als aanzet de Urht mens, zich pijlsnel ontwikkelen. Zij die het willen zullen de ondergang van de mens niet meemaken! Velen zullen de nieuwe ontwikkeling meemaken, en ik heb hem niet te verbergen omdat we zijn die we zijn!. Voor alles..... vertel ik U alle normale dingen die de mens staan te gebeuren! Hoe komt dit?


Een nominalisme-realisme debat hoort niet bij de mens thuis, want ze vergeet heel de actualiteit.
En het was al sinds Euclides duidelijk; .... onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap, maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit, de extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit, want zij is het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.

 
Deze laat men heel gewoon verschrompelen, de levensles bestaat niet bij de krankzinnige wetenschap.
Bijgevolg moet het reticulaire systeem, waar de mens over kan beschikken als hij dat wil, door de wetenschap direct ontkend worden. 
Men heeft de mond vol over "theorie", maar heel de actuele praktijk, zoals de mens hem ervaart, kent hij niet! Bij gevolg ken men ook de prevente bewerkingen niet!
IK zal het U vertellen, ik wel...............heel het gesystematiseerde werkt volgens deze actuele praktijk........

Zo is de Opwaartse causaliteit (vanuit het kleine ‘omhoog’)  geen bijzonder problematische verklaring, maar een eigen deductieve verklaring!
Dit ontstaat door  ingewikkelde organen of organismes, laat staan nog waar het ‘t ‘ontstaan’ van gevoel en bewustzijn betreft.
Als een soort epi fenomeen, daar dus ontkend de krankzinnige wetenschap het heel gewoon wat ik constateer.........
Fysische gebeurtenissen kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken,
fysische gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen voortbrengen,
maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets veroorzaken,
aangezien ze causaal inerte bijproducten (
epifenomenen) zijn. Dit terwijl de Goddelijke inductieve werking alle wonderen bevat!
Het is een dwaasheid te participeren in een (wetenschaps) filosofisch debat, zonder een echte deductieve causale werking te constateren van uit jezelf, maar tevens de Goddelijke inductieve werking te zien zonder de wonderen te constateren! Dat is leven...........

 De objectieve wereld wordt gemaakt door onze zintuigen,
Ze werken zoals ze werken,..........de ogen verstaan licht met een bepaalde variatie.
Maar is ook een begoocheling, die "getreind" is in richting en polarisatie.
Dit wijst dat de licht snelheid bepaald wordt door de ogen........
de extra dimensie in de wiskunde van Euclides, zijn brein voorwaarden!
Dat maakt de vorm slechts een objectieve realiteit, die gemaakt wordt door de zintuigen.
Het lijkt alsof
we ons pas van iets bewust zijn als we er onze aandacht op vestigen. ...
De cortex deactivatie correleert met bewustzijnsverlies en thalamische-activiteit kan dit niet tegenhouden, Kleine laesies in het reticulaire activerende systeem (RAS) kunnen ook coma veroorzaken.
 
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie, .....
 • Ze maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
 • Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen,
 • En om de wonderen te begrijpen.
 • En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........

Voor een uitsluitend mechanistische, en dus theoretische causaliteit is geen plaats.
Kan het niet anders als dat de actuele praktijk, waar we ons bewust van zijn, steeds in het systeem gebruikt wordt, dus reticulair is. 
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van, en dat is veel meer als een constatering alleen in de wetenschap.
Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
Bovendien weten we ......dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren, de normale preventie hebbende, dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.

"Particeps rationis" is voor de wetenschap helemaal niet bereikbaar ......daarom zwamt men steeds over het DNA, iets anders heeft men niet!
Het brein is zeer nadrukkelijk afgeschermd voor het S-krankzinnige en gevaarlijke.
Het is uiteindelijk de schoonheid van de wereld die ons het leven zo moeilijk maakt. Wat zeg ik, moeilijk?
Zij is het schitteren on­mogelijke, dat voortduurt.
Wij moeten alles nog zeggen… en wij kun­nen niets zeggen;......... daarom beginnen we elke dag opnieuw,
over heel uit­eenlopende onderwerpen en volgens het grootst denkbare aantal procedés.
Maar het leidt totaal nergens toe,.....het leidt noch naar de ethische noch naar de esthetische weg, het leidt regelrecht naar de onmenselijkheid.
Want werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht, en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet.
De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter,
zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur!
Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen.
Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!
En dat probleem gaat echt niet weg..........of je moet ook de preventie op voorraad hebben!
 
En Cicero heeft het niet zo bedoelt, zeer zeker niet! Goed, mooi, en waar moeten U in heel hun ethische en esthetische vorm uitgelegd worden, dan heeft het zowel deductieve en inductieve kanten gekregen. Ik ben niet van plan me op de helft van alle zaken te richten! Ze hebben letterlijk zelf alle problemen veroorzaakt; ......de reeds aanwezige verworvenheden zijn ook vreemdheden geworden.
Op alle terreinen van het kunnen en kennen van de mens heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden. Zoals de vrije kunsten en de beoefening van deugden! Als je daar veel aandacht aan besteed, dan zullen ze nog lang en intens hun vruchten dragen. Het besef van goed geleefd leven, de herinnering aan een veelheid van goede daden, is uitermate plezierig!

En dat terwijl om het bestaande te wijzigen de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.


 "Zodra de mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is, en niettemin wordt de mens daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen.
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, bij fouten zonder de preventieve benadering en verwijzing, dan is het heel snel voorbij!
Ons dualisme kan niet anders als vulgair, belachelijk, en overdreven zijn!
Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
De echte wil zonder zijn dualistische component openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies die werken in eeuwigheid.
Dus Richard Feynman had gelijk, en in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt.
Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan.
Doch al deze zaken trekt men weer volledig uit elkaar, alsof het gisteren niet zo is en vandaag weer wel.
Een bewijs dat de consistente verbinding bij de wetenschap ontbreekt, alleen bij Feynman zeker niet!
Hard liegen met theorieën blijft heel gewoon een vak!

Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap.
Daar plotseling ligt de bekentenis van Oppenheimer aan onze voeten, het bleek toch geen soort van ruwe betekenis, die noch vulgariteit, noch humor, noch overdrijving in zich opgesloten hield, want dat was het fatale juist wel!  De natuurkundigen hebben dit altijd geweten, en het was een kennis die ze niet konden verliezen, maar een gezond spiritueel wezen kan dat juist wel! Ons dualisme kan niet anders als vulgair, belachelijk, en overdreven zijn!
Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
De echte wil zonder zijn dualistische component openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Alleen de krankzinnige wetenschap wil er theorie over hebben, hoe fout ze ook bij tijd en wijlen is! En daarom moet de inductieve Goddelijke werkelijkheid worden genegeerd, volgens de absoluut krankzinnige wetenschappelijke gekken! Het natuurlijke prevente mag niet bestaan! Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies die werken in eeuwigheid.
Dus Richard Feynman had gelijk, en in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt.
Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan. De goddelijke inductieve werking kan niet worden genegeerd, God is die werking!


Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie,
wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
Waarom  dit alles ontkennen? ......

 

 1.  De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 2. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 3. Probleem oplossen bevat het testen van condities
 4. Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds.
  En dat is een drama voor de complete maatschappij! 
 5. En juist niet voor de bende van gebruikers van de diepe lucratieve dissociatie.
  Zij gaan gewoon door met de afbraak van deze maatschappij!
 6. Het is een en al activiteit die moet worden vermeden

Het is evident onmogelijk de omstandigheden in het reële leven,
naar believen te wijzigen,
er kan nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag,
of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door,...
een factor die geen deel uitmaakt van de verklarende hypothese.
Die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.

Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg,
er is geen dwingend argument om deze te geven.
Want dat is slechts deterministisch gezeur! 
Neem je dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken,
het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid!
 Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke.
We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
En we weten dat er al genoeg persoonlijke tegenstellingen zijn.
Die nog steeds totaal niet uitgewerkt zijn,
En dat met dramatische gevolgen!
Ze weten niet hoever ze afgedwaald zijn, hé, ze weten het wel,
maar ze willen het niet erkennen..........
Door de gevallen staat van de mens kunnen velen geen juist onderscheid maken,
tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene.

Deze verwarring heeft - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen
tot de innerlijke mens.
Maar zo U haar leert kennen, het is een schitterende wereld,
waartoe de innerlijke mens toegang heeft.

En ik zal U zeggen waarom!.........


Dit omdat Juist hier de Logos Spermatikos (de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is, en heel onze veiligheid bewaakt, en dat dit bewaking 's systeem ook zonder twijfel een onderdeel van het DNA is.
Om de mens zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden. En dat kan, daar bestaat het volledige geneste proces uit, zo kunnen we de noodzakelijke psychoanalyse bezien, die zijn vorm in de mens heeft! 
Begrijpen is nooit meer als "iets toetsen" aan iets wat als spirituele inspiratie in jezelf al aanwezig is! De structuur en herkomst van deze inspiratie ligt vast in ons DNA, althans zo ligt ze vast aan, "als anticiperend geheel", op de enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie!
En ballen van de wetenschappers, ze zijn al ondanks het gemis van enige logos, geprolongeerd .......maar toch geheel verkeert in gedaald.
De interdependent co-origination ofwel de levende samenhang van alles en iedereen als uitdrukking van compassie, bewogenheid , inzet, grenseloze hoop, absoluut vertrouwen in verlossing van alles en iedereen is hier niet aanwezig en ook op generlei wijze aanwezig,  en dat kan ook niet, de inductieve Goddelijke werking ontbreekt.

Veel mensen kunnen de non-dualiteit niet ervaren, noch de logische basis van de inductieve Leegte begrijpen en zich door reflectie bewust worden van de hedendaagse betekenis en belangrijkheid voor ons leven, de Goddelijke inductie blijft hen ongekend!
De wonderen van deze kosmos, ze blijven de wonderen van deze kosmos, maar zelfs dat blijft hen ongekend!
Maar zelfs dan zullen ze beweren dat ze instaat zijn om wetenschap te bedrijven! Echter.............

Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!
De surpreme realisatie met een interdepentent co-origination is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! De constatering van Ulrich Beck is dus onderhand vreselijk, en zegt mij dat de bijgaande werkelijke preventie totaal niet gebeurd!
De theorie terroristen van deze wereld, ze falen dus compleet!

Maar toch is er zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logische waarde in te schatten. Dus ook alle preventie heeft zijn vreemdheden, en heeft die vreemdheden ook altijd gehad! 


Als U wilt weten hoe groot de Formatio Reticularis precies is,
Dan volgt U  Ludwig Wittgenstein maar;
Want wat het geval is, het feit, is het bestaan van standen van zaken.
En het logische beeld van de feiten, zijn de gedachten.
De gedachte is de betekenis volle zin.
De zin is de betekenis volle waarheidsfunctie.
Waarover men niet spreken kan, daar over moet men zwijgen.
Wat Wittgenstein ons vertellen wilde, is niet gemiddeld,
maar de waarheid, en dat is een ware traktatie......
En neem de rest van de debielen mee!
Want , Het heilige is gevuld met tijdloze begrippen,
de actualiteiten die de Ouden in de hemel zagen,
hoorde en vastlegden in het Woord.
Dit te weten is de zin van het leven, de waarde
en de vervulling van het leven,.....
Opdat de mens zekerheid mag voelen..........
Want Ja, deze Wereld is daar bij,
 nog steeds alles wat het geval is.......
En de wereld van de academische Geek, en bij gevolg van de politiek.......
is nog steeds iets volkomen anders!

Wittgenstein gebruikte zijn eigen mentale innerlijke en uiterlijke activiteit,
deze waarneming leidt tot exacte kennis der dingen.
Ze funderen de zekerheid van de feiten,
door rechtstreeks duidelijke bewijzen, waardoor men duidelijk spreken kan.
Hermes schreef al zo; ........wording is het zichtbaar maken van de dingen,
daarom heeft het worden het afnemen en toenemen,
de schommeling van de balans van de polariteiten plaats, in het zichtbare!
Zo heeft de mondigheid en onmondigheid een duidelijke plaats!
Die plaats die Wittgenstein er dan ook duidelijk aan gaf!
Wittgenstein wist ook dat de verstilling van alle mentale activiteit, zeker leidt tot: ......
de volledige realisatie van het intrinsieke van de ziele-persoonlijkheid,
Dus als het moet, kan men dus zelfs veel beter zwijgen,
Men pleegt zelf de aanslag op eigen ziele-persoonlijkheid,
Mentaal gezonder wordt je daar echt niet van!
En Ulrich Beck bracht daar alleen de bevestiging van!
En de gezonde mentaliteit zal de krankzinnige wetenschap blijven ontbreken!
zij zelf beweert bij hoog en laag het ‘normale’ ontzettend te relativeren. 
Door zo progressief mogelijk uit de hoek willen komen,
met hoogdravende discoursanalyses en dat in de theorie van ene Popper......
 een aardse ‘wij zijn gewone mensen’-filosofieën,
die steeds met een falsificatie wil aankloppen............
Maar het zijn en blijven heel vreemde en willekeurige mores.
En de mens wordt zieker als ooit te voren, .......dat kan niet anders!
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen,
in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.

Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Doch die men als wetenschapper niet wil onderkennen.
Want "De openbaring" zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,...
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Want daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?

Ik bedoel,
ook wijzelf hebben onze of hun grote of kleinere euvelen vooral te wijten,
aan één gemeenschappelijke oorzaak:......
het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken,
van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede. 
Zij die dit automatisch trachten te vermijden, ze dragen een erenaam .........
Want hij wil zelfs de sparingpartner van de krankzinnige wetenschap zijn,
maar dat wel automatisch!

voor hem is makkelijk,
daar het axioma vaak niet de grond blijkt waar ze op kan bouwen,
zijn er van tijd tot tijd van die vreemde herzieningen, ......
Ze zijn ook meestal zeer hardvochtig, zo totaal zonder rede.

Ik bedoel, ik kan ik U wel uitleggen wat autisme is,
maar niet aan iemand die totaal zonder rede is.........
Niet aan iemand die de "Amor Dei Intellectualis" zelfs vervloekt.
Als interessant aspect is de 'introjectie' overgebleven.
Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
Door dit te begrijpen,
kan de wetenschapper inzicht krijgen,
in hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
Als hij deze 'introjectie' uitvoert,
assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
Het is een liederlijk mens, die slechts zichzelf weet te bedenken.
Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
Mijn redelijke doel was; .........
Sluit Uw oor als het Uw hemel krenkt,
want zij zullen in haat verminken,
als het hun geen hogere Wereld schenkt', .......
Laat het in mij dag en nacht zijn,
Opdat "s Werelds loop worde volbracht".
Maar dat  idee heeft de krankzinnige wetenschap niet!

Deze wetenschapper is perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder.
Het duurt alleen nooit lang.  Daar de staatsrationaliteit volledig overheerst.
Ja, de meester betaalt, en alleen hoofdmeesters spreken daar.........
De echte persoon, komt nooit naar voren,
of het moet een wrede ongeordende narcist zijn, ....iemand die op HITLER lijkt
constant vervallend in het zin-tactische spel.
Je speelt psychologische spelletjes met hem (projectie),
maar hij kan dan ook niet anders...........Zo is de werkelijke confrontatie met
het "numineuze", het heilig-goddelijke dat als ambivalente grootheid ontoegankelijk,
voor elke vorm van rationalisme, je wordt ermee geconfronteerd.

En de laatste "val" buiten de rede, zal ook daar door nog meer dramatisch zijn!
Wat Kierkegaard ons vertelde, het zal helemaal niets bijzonders zijn!
De gang naar de onmenselijkheid, kan U niet anders als een enorme zorg zijn!
Doch ......Een of twee of een miljoen slachtoffers, het maakt ze allemaal niet uit!
Maar het zet totaal niet aan, want er zal niets van hun plannen worden volbracht!
De reden waarom onze instituten, met traditionele religie allemaal afbrokkelen is;......
Er kan alleen maar wat eindeloos verzanden!
Alle relatie's op deze wereld hebben dat verzanden al meegemaakt,
en in enorme persentages gaan ze in de huidige tijd definitief stuk!
De nieuwe mens heeft niets anders als alles opnieuw en nu goed aan te pakken!
En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals 

De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
Probleem oplossen bevat het testen van condities
Er is een strikte en wetenschappelijke instelling op te richten!
Doch onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap,
maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit,
De extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit,
Want zij is het systeem dat het noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Zo werdt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al gekend.

En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......
en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt.
de transcriptie naar bruikbaar RNA, welke we absoluut nodig hebben.
Anders gaat het ook mis met UW DNA, of eigenlijk ..........

De leugen van de wetenschapper is ook op de wijsgerige manier te omschrijven.
De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook,
waarvan wij weten. Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid,
en daarna gegarandeerd tot leugen!
En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
want de agressie komt er niet zomaar, ............
de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad,
en natuurlijk blijft daar de logica weg.

Freund 's Es is de ziekte!
En zo zijn de kloten klappers het haasje........
Nog nooit is het mij zo makkelijk geweest, want
Ik moet U toch wel aan Cartesius herinneren,
sinds hem of eigenlijk sinds de totale geschiedenis,
is de zelfde Geest nog aan het woord.

En de "Flikker boys" die de Wereld als nog willen beheersen,
ze maken er zelf alsnog een enorm rommeltje van, ...........
Ik wist allang dat het vreselijk fout zat met de algemene mening,
 met de klote klapper Otto Weininger kompleet  in psygosche,
met niet zo leuke gevolgen. Dijkgraaf imbeciel, kan jij nu niet volgen? .
 

Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt,
als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden.
Maar de GEEK is absoluut het genetisch mislukte figuur..... 
Daar is het absoluut mis met het algemeen noodzakelijk wel-behagen van het brein!
En daarmee is het gedaan met de arbeid om een redelijke bewustwording,
en is het gedaan met elke redelijke inhoud
100 % zeker weten,
en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers,
of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet!
Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!

 
 
 
Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat; ......
 de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond,
onder de zinnen van mensen zouden worden erkend.
Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren,
dit als inspiratie en bron!
Dat zou de zegen voor iedereen zijn!
Maar deze hypotheses leiden tot niets,
als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet!
De institutie die overal in opkomst is,
ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS",
dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Elke institutie heeft een apart verhaal,
ook "De ontwikkeling 's bioloog" heeft zijn stempelkussen meegekregen,
maar het is een stempel van een idioot! En dat is allang bewezen!
We zouden wel Gek zijn als we een dergelijke wetenschap,
voor de tweede keer om een dergelijke discussie gingen vragen.
Dat hebben ze na 2 Mei 1956 zelf nooit gewild.


 
Wat er over blijft?
De rationele staatstheorieën;.....
De imbeciel blijft ze een miljard jaar vertellen..........
Ze zijn ziende blind hoe culturen vanuit hun formatie verder gaan,
altijd! Toch is er een verhaal ........
waarin de mens tot een statistische grootheid wordt teruggebracht,
Die mens die als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Ga die krankzinnigheid toch eens ergens anders verkopen........
niet verder kunnen met een echte cultuur is een ramp.........
En ze leidt tot onze regelrechte ondergang,
Maar Nico van Straalen blijft die zwam-verhalen vertellen...........
En de dure "deskundigen" doen hem alleen maar na...........
En dan hebben we het nog niet eens over de we­ten­schappelijke ontdekking,
van de atoom­splitsing en ander modern oorlogstuig.
Met ijskoude logica wordt de waarde van de indi­viduele mens weggecijferd.
En het meest tra­gische is; ....
 dat wij evenmin eenvoudig van deze duivelse kennis kunnen afzien.
En dat noemen al die krankzinnigen, wetenschap .........
De verstilling van Wittgenstein is; ....... het meest effectief tegen de praatziekte van de mens, ......wat een prachtige preventie!
En dat tegen de krankzinnige wetenschap, ..............
Anders gezegd

Een tautologie in de logica is een propositie die alleen al op formeel logische gronden waar is. Het begrip tautologie werd door Ludwig Wittgenstein in de logica ingevoerd. Bijvoorbeeld de zin:

het regent of het regent niet

Deze zin is altijd waar. In een logische formule ziet deze tautologie er zo uit:

Om te controleren of een logische formule een tautologie is, kan men een waarheidstabel construeren voor de formule. Als blijkt dat de formule waar is voor elke mogelijke toekenning van waar of onwaar aan de atomaire formules, dan is het een tautologie. Deze formule heeft twee kanten, om hem te construeren, de eigen deductieve kant  en de inductieve Goddelijke kant. De wonderen blijven wonderen behouden, omdat te beseffen daar hebben we de krankzinnige wetenschap niet voor nodig! Breng ze het gekkenhuis in, vooral Robbert Dijkgraaf en consorte, de Gillontine voor een gedegen behandeling is ook goed!
 Het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen. Wittgenstein heeft dit ook al aangetoond door op de tautologie wijzen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint. De mens moet dit leren bekennen, de mens maakt deel van het enige subject wat er is, zodoende is het geen zintuigelijke ofwel niet zintuigelijke waarneming, het is een wonderlijke inductieve waarneming, en het wonderlijke gaat er niet vanaf, en toch behoort het bij het weten, zo is het met de tautologie van Wittgenstein! Het is een direct actief weten, "als het positieve het negatieve bekent". 

ALLEEN OPLICHTERS, DAAR Moet JE BANG VOOR ZIJN, VOORAL ALS ZE WETENSCHAP BEDRIJVEN,
Moraal prediken is heel makkelijk, maar is moraal wel te funderen zonder de bewerkingen van Wittgenstein!
Wil de krankzinnige wetenschap het gevaar niet onderkennen dat ze niet weten hoe de polariteiten zich verhouden tot de werkelijkheid?
Waar blijven de werkelijke verwijzingen tot de Wereld? Ik weet nog steeds dat ze er zonder de bewerking van de tautologie er niet zijn!
U moet namelijk wel beseffen dat de polariteiten dag/ nacht, en die van man en vrouw reëel zijn. Ik stel de krankzinnige wetenschapper Robbert  Dijkgraaf, ..........dan de vraag .........Hoe zouden de vrouwen zich dan benoemen, hoe imbeciel ben je nog steeds Dijkgraaf? Is het zo dat God alleen de vrouwen op deze Wereld heeft geschapen? Stel God heeft de Aarde geschapen als een biljardbal, Heb jij dan die bergen geschapen imbeciel!
Kortom zodra "hoog" geschapen is, is ook "laag" geschapen. Ze horen op deze Wereld bij elkaar, wist je dat niet imbeciel!
En dat de begrippen hoog en laag alleen maar in betrekkelijke zin kunnen worden gebruikt, zodat een en de zelfde zaak uit verschillende gezichtspunten beschouwd, hoog of laag genoemd worden. Zelfs op "De mount everest" kunnen we ook nog over hoog en laag spreken, want zelfs op deze berg bevinden zich nog oneffenheden.
De gesignaleerde tautologie is alleen in zijn automaire-vorm in een waarheids-formule te vatten, en deze onvolledigheid spreekt de wetenschap noch de politiek aan, er is alleen een oneindig lang zwammen en liegen.
Spinoza vertelde het al, alles wat zo in het gewone leven gescheidt blijkt ijdel en onbeduidend, en kan onmogelijk niets goeds noch kwaads bevatten! Spinoza noemde dit het goed wat een waarachtig goed was. Wittgenstein had er andere bewoordingen voor, maar zij beide hoopten dat er iets bestond waardoor een waarachtig goed wat men deelachtig was geworden, dat dit ook een gestadige en hoogste blijheid in de eeuwigheid zou genieten! Dat menselijke deductieve zaak zich vanuit een gestadige en hoogste blijheid zich vanuit de ziel zou kunnen ontwikkelen!
Zo zal het voor ons het meest makkelijke zijn, opdat we het hoogste geluk niet behoeven te ontberen! Want ja.........U moet weten de rationele weg  is te bereiken, en hij kan ook niet veel anders doen "de mens",  als hij iets wil zeggen en niet wil stamelen of dichten.
Anders moet hij namelijk zwijgen "Wovon man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen" zo vertelde Wittgenstein, want ja nog steeds......

 

  "Mens, God gedenkt niet,
zou hij iets bedenken,
dan zou hij , zoals gij ,
steeds heen en weder zwenken ......"

 

Wat een bijzondere preventie! En dat allemaal voor jou! Dank zij hem wordt je bevrijd van de "mammon" , de afgod waar de wetenschap en de huidige cultuur aan vastgebakken zitten. Heeft U daar woorden voor? Ik niet want het woord zwijnen is een belediging voor de varkens!
Voor wie denkt dat het weten van Spinoza en Wittgenstein koel en nuchter is, blijkt dat deze de intellectuele liefde voor God is, ofwel de Amor dei Intellectualis. Tevens blijkt dus ook dat dit de goddelijke geborgenheid is, en het is een vreugde deze te ervaren! De mens is zich niets bewust,  niet bewust van het onveranderlijke eeuwige zijn, en het is tevens het eeuwige ofwel de potentiële kracht van God. Dit is toch ook uw kans gestadig en in de hoogste blijheid van deze eeuwigheid te genieten! Ze is de God van Uw hart in Uwzelf, ..............omdat er geen God los van het geschapene bestaat!
Ik ben dus geen zielenpoot die zegt dat U "er in moet geloven", neen, de prevente maatregelen die er in deze kosmos zijn, ze zijn er wel degelijk ook voor U kompleet! Ik hoop dat U ze ook mag ontdekken, ...............

De wetenschap, hoe krankzinnig ook, is nog steeds zo onbescheiden naar konkrete feiten te vragen. Ze doen net of ze alle tautologie niet zijn tegen gekomen. En zij alle waarheids-formules kunnen invullen, het is echter een filosofie die uitsluitend binnen het hoofd plaats vindt. Zo opereert vrijwel niemand met de werkelijkheids verwijzingen in de Wereld! Geografisch mag een berg b.v. pas een berg heten bij 300meter!
Het " rationele weten" weten Spinoza en Wittgenstein via de intellectuele liefde voor God terug te vinden. De Goddelijke inductieve werking is er voor iedereen! Voor ieder mens dat weet te doen!  Het samenkomen van twee dingen onder de juiste voorwaarden veroorzaakt de juiste volmaakte vermenging van de twee, waarbij een derde element tot manifestatie komt, en dat op betere wijze de karakteristieke hoedanigheden van beide openbaart! Toch is het zo 't brein dat door medewerking van interlect en intelligentie de verlossing van de mens kan bewerkstelligen.
Het karakter van religie is dat het de vereniging van polariteiten kan bevorderen, dus d.w.z. in het brein de ziel verbinden met God!
Zo kan er slechts een Goddelijke preventieve werking ontstaan! Die welke past binnen het totaal van het DNA, omdat daar ook het geheel van de transformatie nodig is. Slechts zo kan het geheel van het deductieve en het inductieve ingezet worden. Deze verbinding bestaat er niet in ons zonder God! De ziekte van de mens is bekend, hij is zwaar met zijn ondergang bezig! Ulrich Beck concludeert slechts!


De atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s ontstaan niet "zomaar". Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......zijn aan de foute en krankzinnige wetenschap en politiek gebonden!
Hoe? De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren! 
Want zo komt hij helemaal niet in die verzwegen Wereld terecht, .......denk hij.......maar de Goddelijke inductieve wereld met zijn  derde volmaakte element wat tot manifestatie komt, het wordt hem niet gekend, nooit!
Ze hebben er zelfs (zelf) een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump de Geek die er mee werkt, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan! Men heeft geen besef van ook maar enige tautologie, waar ook en hoe hij er uit ziet!
Toch is het bij iedere onverwerkte Aneuploïdie bij diploïde organismen heel gewoon raak! Een andere waarschuwing kan ik U niet geven, daar waar de genetici zich afvragen wat dit met intelligentie heeft te maken, NIETS ! 
De spychose die optreed zal steeds weer zowel lichamelijk als geestelijk fataal zijn! 
Het wordt alleen maar "extra" vergroot en tot in het oneindige uitgemeten door de krankzinnigen, die van de massa-spychose houden! 

U krijgt van mij nog één keer de waarheid
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles daar binnen wat we geleerd hebben, ontdekt of uitgevonden,
ze is de sleutel tot de poorten van de hemel,
maar ook evenzeer naar de poorten van de hel! 
U maakt het zelf uit, waar U mag vertoeven!
Althans dat dacht U!
Aneuploïdie bij diploïde organismen
Aneuploïdie vormaantal chromosomen
Nullisomie 2n - 2
Monosomie 2n - 1
Trisomie2n + 1
Tetrasomie2n + 2
Pentasomie2n + 3
het is dus van groot belang dat mogelijke interactie tussen magnetietkristallen in cellen en kunstmatige velden in de omgeving te onderzoeken! Hoe is ook hier de waarheid opzich............van deze tautologie?
Welke drukte maakt krankzinnige wetenschap, een drukte die nergens op slaat.
De eigen deductie en Goddelijke inductie samen maken de mens, Feynman vertelt het precies! God zet ons op afstand want we moeten het goede wel zelf doen!
Om een redenering compleet te krijgen moet men alle verzwegen premissen boven waterhalen, omdat men de rationele communicatie nog altijd de enige redekunstige grondslag van alles vindt. Maar ik moet mij ook aan de Goddelijke krachten wenden, de Goddelijke krachten zoals ze bestaan, geest en ziel kunnen ze in vrijheid opvatten. Het wonder is daar bestaand! Nergens anders!
Is de mens daartoe wel in staat bij de werkelijkheid van de onvolmaakte tautologie?
Ik heb U alles gegeven, eerlijk en open, wat er noodzakelijkerwijs is te geven.
Het is het deel wat te voorzien is.......versta mij niet verkeerd, maar de enkele zaak is voor de rest eigen actie en beslissing, en voor ten minste 70 % ook een ecologische ramp.
Ladingsverschuivingen in de membranen kunnen leiden tot veranderingen in de stofwisseling van de cellen.
Op de juiste manier toegepast kan dit een helende werking hebben, van beschadigde organen en lichaamscellen
maar ongecontroleerde en langdurige blootstelling van organen aan willekeurige , zelfs zeer zwakke velden kunnen bepaalde cellen onherstelbaar beschadigen......
en zo een versnelde en onomkeerbare afbraak van een organisme veroorzaken. Naar deze ramp is de mensheid op weg, zo blijken we te moeten constateren!

Aangaande Moeder Aarde, haar phantosmie zullen de luchtweginfecties voordurend overheersen, de afbraak van de organen om te leven zal dramatisch zijn. Heeft de mensheid eigenlijk nog wel een kans tot een reëel leven, met deze  wetenschap en politiek!

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
 

 • Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet, geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. 
 • Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde. En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 • Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken. De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos. Voor ons zullen we dat aan Moeder Aarde merken.
 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
   

De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om die van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Ik zou heel gewoon zeggen; .....de begeerte houd zichzelf in stand, maar de wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo zijn ze steeds weer, de werkelijke inductieve Goddelijke preventie ontbreekt steeds weer! Hoe moet daar bij de werkelijke redekunstige grondslag losgemaakt worden van zijn tautologie,  ik stel het maar heelgewoon, Spinoza en Wittgenstein zijn weldegelijk zeer bijzonder, en net
als Spinoza vermeldt ook Wittgenstein geen bronnen. Het laat hem namelijk koud "of wat ik gedacht heb, voor mij al door een ander is gedacht." Het gaat alleen maar om een werkelijke redekunstige grondslag! Door de wetenschap wordt de mens alleen maar bedonderd! Spinoza noch Wittgenstein zijn nooit aan de dualistische praktijken van de wetenschap begonnen. Je kunt namelijk het gedrag wat we waarnemen in een lab, nemen als het gedrag buiten alle tautologie om,....... Maar zo doe je het zeker fout als uitgangspunt...... "je kunt nooit zeggen dat iets is geeëvolueerd om in de toekomst een bepaald punt te bereiken, ... dat is slechts hoe een wetenschappelijke imbeciel begint! In de genen zouden we een "maladaptatie" moeten gaan vinden, nog nooit eerder vertoont. Alleen de adaptatie is in de evolutie heel gewoon!

Alleen, hoe moeten de theorieën van de krankzinnige wetenschap dan genoemd worden? De "Passende" malversatie?
Het is hoogtijd dat ze hiermee uit hun ambt worden gezet! De passende malversatie wordt alleen maar gedacht! Ze is geen wetenschap, je kan er geen werkelijke redekunstige grondslag mee vormen!
 
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. De evolutie voldoet niet aan enige malversatie! Zij die dat beweren sluit ze op!
Toch is deze malversatie er al heel gewoon, ze wordt door de computer MANNEN "De predictive codering" genoemd! Zouden die 0 en die 1 in de kunstmatige intelligentie zoiets toch kunnen hebben? Volgens dIe MAN  Robbert Dijkgraaf natuurlijk wel!
De "Mal" laat weten of een e-mail of document relevant bevonden mag worden, dus of er een waarde aan mag worden gegeven. Laat U niet "GEK" maken, het is volledige malversatie! De MALVERSATIE gaat de prevente Goddelijke wereld, met zijn samenspel van de eigen deductieve en de Godelijke inductieve krachten heel gewoon op zij, zo wordt elke malversatie zeer snel gekend!

En daarmee vervallen we in een niets, daar de Goddelijke Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de
hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd. De enige formatie die de tautologie wel aan kan, ...........die de tautologie wel aanspreekt. Doch ook deze reformatie heerst beslist ook niet, als Moeder Aarde hem de kans daartoe niet geeft! De Phantosmie van "Moeder Aarde" brengt alles over naar wat hier leeft!
Leonardo da Vinci vertelde het al, Een vogel vliegt volgens wiskundige wetten, en nooit en te nimmer volgens de malversatie van de krankzinnige wetenschap! Een groter krankzinniger volk als de wetenschap is er niet!
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. Want de Goddelijke inductieve werkelijkheid en de eigen deductieve werkelijkheid samen vindt de Genius Wel!  Zo ontving da Vinci in gezamelijkheid de volledige "Sensazione". Een mens heeft het nodig deze Genius te vinden! Op een andere manier is de Goddelijke Genius niet te verkrijgen! Om een redenering compleet te krijgen moet men alle verzwegen primessen boven water halen, omdat het anders verzwegen redekundige grondslag is! Alleen wetenschappelijke oplichters vinden dat heel normaal! b.v. de MALLEVERSATOR Robbert Dijkgraaf vindt dat heel normaal..............echter de huidige mens  heeft de echte "Sensazione'' weg gegeven aan  de wetenschap. Uw kansen daarop zijn definitief verkeken!
De macht van moeder aarde, haar Phantosmie, ze is niet meer! 

Er rest ons niets anders als deze wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt! De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht, en aan de MALVERSATIEVE KRACHTEN  weggegeven.
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het commanderende intellect er geen minuut vat meer op hadden!
De tautologie heeft zijn onmogelijkheden, en het Pleonasme wordt nooit en nimmer in een werkelijke bepaling uitgedrukt, ................men wil slechts bij het groene gras beginnen.
Doch we moeten onherroepelijk anders beginnen, om het "Senzazione" opnieuw tegen te komen! Dan pas zullen we zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.

De krankzinnige mens heeft zich niet aan te stellen,
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik weet dat het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt,  dat dit een zondermeer gegeven element is. Alleen de krankzinnige wetenschap blijkt een andere grondslag te hebben!
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie in neemt,  is de wetenschap iets van de allerstrengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf, en missen elke sleutel tot overleven!

Het getal is nog veel meer als het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.
Alleen de krankzinnige wetenschap heeft zich daar aan onttrokken!


 De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid". Ze is de constante "Sensazione" van Leonardo da Vinci, en zit vol met werkelijk alle wiskundigheid! Waar iedere echte Professor gebruik van maakt! Het blijkt ook de kern van Uw preventie!
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".  In genetische zin is het de Phantosmie die Moeder Aarde over al het levende weet te voeren.
De genetici willen alleen de eigen zin onderkennen, de zin van Moeder Aarde is echter een duizendvoud daar van! Hoe kan de krankzinnige wetenschap dit ontkennen?  Zij, de Aarde Phantosmie maakt alles in genetisch zin EEN.
Als we het over Ritme hebben dan is dus de gebruikelijke indeling van de tijdsrelaties onvoldoende. Vooral daar is het bestaan van het getal een rechtstreeks mysterie te noemen. Wat eigenlijk ieder mens kan ervaren.
Ieder mens weet duidelijk dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. En hoe zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis.
Wat is Menselijker dan tellen? Het is een wisselwerking van onderscheiden en samenvoegen, zoals de vingers zich een voor een openen, en samen sluiten.
Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door DE MALVERSATE wordt opgelegd. Dump DE wetenschap! Stuur de politiek met ze mee,...........OF Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
Wie zou deze enquête precies moeten leveren? Waarin schaamt U zich? Waarom,........ begrijpt U het niet dat iedere verklaring antropomorf is? Is het zo moeilijk voor de politici dat de menselijke soort niet eens instaat is om niet antropomorf te denken? 
De eerste stappen tot het cultiveren waren dus zeker waarschijnlijk het resultaat van een of ander toeval, vergelijkbaar met de zaden van een fruitboom die op een hoop afval vielen en daardoor een buitengewoon fijne variëteit produceerden. Het probleem, echter, van de eerste stap van wilden naar beschaving, is tegenwoordig veel te moeilijk om te worden opgelost

Slechts door te reizen zijn wij in staat om verbanden te leggen tussen klimaat, geografie en planten. Daardoor is er iets in te delen naar regio en zo zag men  de verschillende vegetatiezones. ...........de geschiedenis uit gedomesticeerde planten die de mens hadden begeleid terwijl deze zich over de wereld verspreidde. Ook de geografische geschiedenis is dus uit plantengroei te herleiden, zoals de overeenkomsten tussen de begroeing in Zuid-Amerika en Afrika die voor hen een vroegere verbinding tussen de continenten suggereerden. Doch echter de vraag naar de oorsprong van de domesticatie is niet te beantwoorden, ............

De oorsprong, het land van herkomst, van de voor de mens meest nuttige planten die hem volgen sinds de vroegste tijden, is een geheim dat even ondoordringbaar is als de herkomst van alle gedomesticeerde dieren, als ook de ziekten en problemen die hem plaagden, en dat nog zullen doen.
Dat de laboratoria van de krankzinnige wetenschap de oplossing alleen zullen brengen is zeker niet waar, ............ er gaat zeker iets fout in de ontwikkelde zones..........en de wet die daar aan ten grondslag ligt kennen we allemaal.

Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Maar het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken!

Want slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen! IK WIL DUS VOORKOMEN DAT DE AUTOSOMEN WERKING VERDER UITLOOPT TOT 20 TOT 22 PAREN IN HET GENETISCHE PROCES, U MAG HAAR ABSOLUUT NIET ZOVER  OP LATEN LOPEN, EEN AANTAL VAN  9 TOT 11 VERTWIJFELNGEN IS VEEL TE VEEL, WANT DAN WERKT U ONVOLDOENDE AAN DE GODDELIJKE KOSMOS MEE.................GOD STELT U EEN GRENS, NIETS DOEN VOOR EN AAN EEN GEZONDE KOSMOS WERKT NIET, WE ZITTEN AAN ONZE GRENS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wittgenstein stelt daartoe een tractaat op.  De stellingen van het boek vormen geen deductief systeem en ze hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen.Wittgenstein brengt geen deductieve druk aan, en dat is het enige juiste wat in tractaat kan worden gegeven. 

De zeven basisstellingen van hem zijn:

 1. De wereld is alles, wat het geval is.
 2. Wat het geval is, het feit, is het bestaan van connecties.
 3. Het logische beeld van de feiten is de gedachte.
 4. De gedachte is de zinvolle volzin.
 5. De volzin is een waarheidsfunctie van elementaire volzinnen.(De elementaire volzin is een waarheidsfunctie van zichzelf.)
 6. De algemene vorm van de waarheidsfunctie is de algemene vorm van de volzin.
 7. Van dat, waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen.
Wij weten daarom ook dat de auto- reverse een Godelijk systeem is, om alle fouten van ons tot het ongelijk te brengen, en zo mogelijk wijs ik U daar op.........
Let wel, Ik voorspelde het U, de duizendvoudige mislukking komt er aan, in en na 2012. De schrijver, journalist, de inleider en inwijder, de algemene Janus Kop gaat in en na 2012 zijn Waterloo vinden. En in 2020 gaat het zeer direct worden. Als aanzet, als inleiding, is namelijk een filosofie die niet waarheid `s functioneel is gewoon totaal onvoldoende. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld. Juist daarom kon de Janus kop steeds weer te hulp worden geroepen. Er is ECHTER geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden.


Echter, thans hebben we de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.

Er is dus wel degelijk de implicatie waar de Janus Kop geen rekening mee gehouden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook! En dat kost hem de kop. WEET DUS WAT LUDWIG WITTGENSTEIN HEEL GOED HEEFT BESCHREVEN. 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken, en dat ook voor mij......zelfs voor een ieder.......niemand van deze wereld is een nabootser van de neuromorfi van de hersenen van hem zelf ............we moeten elk weldoen in uitvoering brengen......
             De Geest wordt U.INGEBLAZEN, DAARDOOR IS ER EEN VRIJE WIL, De waarheid wordt u zo gemeld,, U kan het dus zowel ten goede als ten kwade gebruiken. U zal zelf in liefde tot God moeten komen. Maar de geest naar buiten gericht gaat nodeloos op in zijn eigen projectie, naar binnen gericht is hij er de natuur herleidend, 
HET IS ONMOGELIJK IN KLARE TAAL TE SPREKEN, WANT HET RECHTVAARDIGHEIDS GEHALTE , IN CASU HET VRIJHEIDS GEHALTE WORDT GEMIST., DAT ZIJN DE TOESTANDEN DIE WORDEN GEMIST , IN DE DEMOCRATIE WAARIN WIJ LEVEN.
WE ZIJN ER ZO ZEER ALLEEN MAAR AAN GEWEND GERAAKD AAN HET HEDENDAAGSE DEBAT VAN DE SAMENLEVINGS PROBLEMEN, DAT NIET  DOORZIEN WORDT DAT ALLEEN DE PERSOONLIJKE VERLANGENS WERDEN UITGESPROKEN, DOCH DE DOXA EN DOGMA VORMDEN SLECHTS EEN SLAVERNIJ, .........EN ZIJN ER NIET BETER OP GEWORDEN...........ALSOF HET DENKEN GEEN RAADSELS MEER BEVAT, DOCH MEN VEEGT  HET MYSTERIE MAAR ONDER TAFEL.............EN DE KENBAARHEID VAN DE NATUUR MOETEN WE MISSEN, ZOWEL DIE VAN BINNEN ALS BUITEN.

Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie, het is geen spel van een morbide extravergante willekeur.......
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan! 
Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?


Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren.
In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkenning. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen.
Want de begrippen van het ordentelijke en het behoorlijke is er genoeg............voor ieder is er buiten de agressie van alles om een nieuw begin te maken! LEES DE ECHTE TRACTATEN..............
De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor zijn verslagen ziel.
Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de uiterst zwakken  van geest.  Men doet niet aan de niets ontziende eerlijkheid, maar slechts wat aan het meest rigoureuze kwaad, zo denkt men ........maar waar men uiteraard niet in slaagt,
zij "Het kwaad" is niet te vergelden.........Wat Otto Weininger en Ludwig Wittgenstein de wereld vertelden ............de krankzinnige wetenschap weet het nog niet. Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacker stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen! 
Liefde IS ZO MOOI, maar WAT ALS HET dus NIET ZO MOOI IS EN NIET ÉÉN, TUSSEN MAN EN VROUW.........en TUSSEN DE MENSEN VAN DEZE WERELD. 
 De stellingen buiten het kwaad van de leugen die we nodig hebben, ze hebben dus geen deductief systeem nodig en ze hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen. Wittgenstein brengt geen deductieve druk aan, en dat is het enige juiste wat in tractaat kan worden gegeven. Onze eigen oplossingen in de liefde moeten we zelf weten te vinden, en dat in alle eerlijkheid, de echte ervaringen, juist daar zijn ze voor.
Er is geen enkele wet waardoor een geestelijk of moraal  karakter gevomd kan worden,  .........de bewerkelijkheid in tractaat is ;......... gij zult niet begeren en niet doden. Doch de dwazen zien dit karakter als een gegeven aan.......als of we toch nog tot de dieren behoren. Ze zijn zo gek, ze zullen vrijwel alles verkeerd beoordelen.
Het is zo dat de natuurlijke drift de mens tot een eenwording zal brengen, doch we mogen het promiscue gedrag niet meer stellen, met de echte eerlijke ervaringen moeten we het doen, ............ze zijn mij niet uit het hoofd te leren, ............we moeten leren hoe het in elkaar steekt, zo doen we het met de ervaringen. Dat is dus zeker geen extra natuur spel van morbide extravagante willekeur, neen, we moeten oprecht weten te denken en te handelen, wie maakt daar de weg voor vrij.
Toch onder de honderden publicaties die er zijn van dergelijk gehalte, zijn er maar weinigen die de geestelijke vrijheid direct vrij maken, we mogen niet meer draaien tussen de integriteit en waarheid,........stel al de toevallig geconstueerde gronvesten zonder enige ethiek toch maar uit, want alleen met de ethiek en esthethiek is er direct een Goddelijk iets te vestigen. En alleen dat weet ik vol te houden........want wat er zo gevestigd is zal allemaal niet minder worden...............dit Goddelijk wordings proces moet je niet verontachtzamen.
We moeten van het genetische proces weten zo wij met zijn allen de totale Kosmos weten te dragen, 

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij de goede ethiesche en de esthetische vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? 
En dat na Spinoza? De krankzinnigen, de wetenschap en de politiek! Ik ontken hen van enig belang te zijn.  De stellingen van het boek vormen geen deductief systeem en ze hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen. En mens is geen hol vat als hij zijn moeilijkheden bij het groeperen en opsommen niet kent.
Dus  zelfs dat groeperen en opsommen van hen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft MEN bij al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn.
Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A , ergo zo gaat het met alles wat we zien en waarnemen, .......en waar alles evenwijdig komt te lopen met een verklarings proces. Stap voor stap komt  er dan het moment dat we de elementen en de Aard er van begrijpen. En als methode zit het dan "IN MIJ ZELF"...........het feit is er dan dat ik de elementen en aard niet zomaar kan onderscheiden en onthouden, ik BEN dan een mens van het HENIDE-TYPE ,  ZOALS IEDER MENS IN DE EERSTE UREN IN HET LEVEN STAAT.  Doch voor een henide- type kan dit  definitief zijn, en ook een definitief "Beeld-denker" zijn. 
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is Mijn verhaal juist en bekend, en ook Wittgenstein brengt geen deductieve druk aan, en dat is het enige juiste wat in tractaat kan worden gegeven.  

Elk inductief onderdeel van de begeerte, houdt zichzelf in stand.

Maar toch kon en kan het nog steeds bij ze gebeuren .... dat ze denken; .... ik word niet meer beperkt in mijn wensen en verlangens door gevoelens van schuld of schaamte, en ik wordt nooit geconfronteerd met anderen vanwege mijn misprezen koelbloedigheid. Het ijswater in mijn aderen is zo bizar, zo volledig buiten hun persoonlijke ervaring, dat ze zelfs zelden gissen naar mijn eigenlijke conditie.
Met andere woorden, je denkt, ik ben volledig vrij van innerlijke beperkingen, en ik heb onbelemmerde vrijheid om dat te doen wat ik wil, zonder gewetenswroeging, op een voor jouw zeer gunstige manier,  onzichtbaar voor de gewone wereld.
Je kunt gewoon lekker doen wat je ook maar wilt, en je merkwaardige voordeel ten opzichte van de meerderheid van de mensen, die sterk op achterstand staan door de gesel van hun geweten en de twijfel zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven, toch zijn er ook daarom veel mensen die daarom aan de openbaring van de kosmos mee weten te werken. Want velen weten dat de Godelijke reden en liefde het alleen maar beter maakt!
DAAR DIT ATTRibuut toch de hoogste nomade  helderheid is. U MOET DUS LEREN DAT WE MET DE GODDELIJKE BEGRIPPEN TER WERELD KOMEN.   
En dat de rede en verstand en onze geest in zichzelf  een  aantal logische, mathematische en ethische  waarheden insluiten, die niet uit enige ervaring zijn af te leiden.    En ik kan U niet anders als aanmoedigen hiertoe een ervaring te hebben, maar U moet dan wel met de kosmos meewerken. 
   
        

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Besef, waarom we ons de meetkunde opleggen, het is niet iets  wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur

Wij zijn dus met dat stuk denken ter Wereld.gekomen. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysisch karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan. Maar de leugenaars van de krankzinnige wetenschap doen zoiets niet,.......
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, we weten alleen dat er bij de geboorte dingen worden ingesloten .............en in het begin is dat zeker geen woorddenken, ...........maar een denken dat volgens de parameterfunctie vergelijking y=2x  in 32 beelden per seconde kan denken, en ieder mens heeft de mogelijkheid op deze manier te denken............zo is hij begonnen te denken.
 

"Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren begrepen moet worden. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het naar voren moet worden geleefd."
Is dit wel mogelijk als je niet iets van de transformatie weet, en de weerstand op verschillende gebieden?
Is de verwevenheid van technologie en religie juist daarom een nog vrijwel onontgonnen terrein?
Is het niet beter om de "Goddelijke voorzienigheid" te volgen?
Is het succes van de mens niet te danken aan de deelnamen van de verschillende participanten?


Om het anders te vertellen, zij "De gekken van de wetenschap" vergeten graag dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, een interatomaire, er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die volgens "De gekken van de wetenschap" allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. 
 Ja, anders zal het zelfs echt niet worden, daar dus ons de fysische redenen van het preciseren ten volle bekend zijn ........Maar waar het ressentiment dus danig is dat elk spreciseren letterlijk vergeten wordt!
 Of toch, is het dus zo dat er ook niets van begrepen wordt, en alles steeds weer opnieuw wordt vergeten, de henide doet er zelfs geen poging toe, niet begrijpen doet vergeten..........over bepaalde dingen moet hij of zij zich wel zeer goed voelen..........en hij of zij heeft dan wel "De GODDELIJKE VOORZIENIGHEID TE VOLGEN",.. ZO HIJ OF ZIJ ZIJN GEEST WIL UITDRAGEN........EN ALLES WAT VAN VROEGER GEDACHT EN GEZEGD EN GEHOORD IS, IS VOOR HEN AL NIETS MEER,..........TOTAAL NIETS MEER, HEREN WETENSCHAPPERS, ........SLECHTS HET KARAKTER VAN DE MAN OF VROUW IS DUS ANDERS. We staan niet in een vaste verhouding tot het verleden, maar ook niet met onze toekomst !
Met het verleden kan men zeer goed breken, en in de toekomst IS ER het motief de Geest uit te dragen.........

DE TOTALE HENIDE IS ER ALS ER EEN RELATIE IS, B.V. EEN MAN EN EEN VROUW WAAR ALLES LETTERLIJK TOTAAL KAN OVERVLOEIEN, ..........ZE IS HET PASSENDE PAAR IN  .........De JUISTE RELATIE..............ZOU ZOIETS KUNNEN ZONDER DIE GODDELIJKE VOORZIENING ER BIJ, mooi toch al die opbaring, met de goddelijke bewustwording er bij, zonder een tekort aan herinnering en logica, en geen leugens erbij nodig te hebben.........wordt zo niet alle preventie opgebouwd OMDAT ALLES WERKELIJK VOOR DE GEEST IS TE ROEPEN EN DAT ALS PAAR......... 
Voor WAAR dat ik het U KAN VERTELLEN; ...........

 De wet van Geslacht (veranderlijk)

De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn.Van de wet van Aantrekking als onderdeel van deze vergelijking, hebt je vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.

MAAR hoe, wel;........ Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! En krachtens dit uitganspunt is dit het denken van de ervaarbare wereld in het verband met de eenheid. Zo niet dan hebben we een probleem;..... wat betreft onze, functie en structuur ...... nog maar eens het belangrijkste waarschuwende wat steeds opnieuw in de geschiedenis geschreven is; .... want het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!

De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. U bouwt er zelf het verkeerde formalisme voor op. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood!
Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt, daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat , en is daar niet een psychotische ziekte in de maak?

Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. Toch, is het dus zo dat ieder mens aan God nabij kan komen, naarmate hij zijn verstand en bewustzijn, zijn totale geestelijk attibuut toch de hoogste nomade  helderheid is. U MOET DUS LEREN DAT WE MET DE GODDELIJKE BEGRIPPEN TER WERELD KOMEN.  Het is allemaal geen eindigheid en dood in deze Kosmos. Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek.
Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 
Want de vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. En dat naar "Geslecht en karakter"  zoals ze is......De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen de door U bevonden ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam. Ik had het U al verteld, de hersenen werken volkomen anders als de meeste wetenschappers denken.
Mijn autisme is voor mij verreweg  het sterkste reticulaire systeem, met een sterkte ongelooflijk, ........maar  De diagnose autisme wordt alleen gesteld als er sprake is van een autistische informatieverwerking, die samenhangt met ernstige problemen in het functioneren, maar velen kunnen zich niet voorstellen dat het even goed  een alarmsysteem is, dat even goed kan zijn in zijn signaleren.

Zo wordt de empirisch onderbouwde typologie verwerkt tot een absolute lacher, onze score in deze is namelijk tot het absolute nulpunt gedaald.
De elite zou ons dit toch op willen leggen, iedere dag............Het wordt zelfs geleerd op de scholen!
De emancipatie en medezeggenschap op welk vlak ook, is daar belangrijker dan de waarheid........en zijn signaleren, wat zoal.........
 

 • Pre-conventioneel, gedrag is gericht op vermijden van straf, U moet zelfs de prijzen leren behalen.
 • Regels volgen uit gehoorzaamheid t.o.v. autoriteiten.
 • Goed is eigenbelang volgen. Regels volgen is eigenbelang, handig.
 • Conventionele niveau, het is de sociale erkenning door conformiteit.
 • Goed is de verwachtingen van anderen vervullen en loyaal zijn.
 • Goed is de wetten respecteren, zijn plichten vervullen.
 • Zo wordt het Post-conventionele niveau, zich richten op algemene morele principes vanuit het oog voor algemeen maatschappelijk belang of vanuit inzicht in de geldigheid van algemene morele principes.
 • Zich houden aan onderlinge afspraken en vermeerdering van het nut voor zoveel mogelijk mensen.
 • Goed is het volgen van autonoom gekozen, universele rechtvaardigheidsprincipes.

Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Want het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:......in een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mensom zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden.
Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn.
Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar,
die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet!
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven,
daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering.
Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! 


 De echte preventie bestaat er uit om de innerlijke meester te weten te vinden..........want de Wetten noch de bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!  
De rede alleen heeft geen macht, ze is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......zo is het dus het nieuwe aan de natuur.......

Deze  nieuwe Natuur, maar het is dus thuis de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het zijn vooral hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt. Ze zullen dan ook nooit enige mystiek kunnen meemaken , het innerlijke is dan niet aanwezig en ze moeten dan de goede signalen missen. 
 Wat U moet bedenken, de gezonde schaamte kenmerkt zich door; ......de eerste goede signalen

  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) eerbaarheid en kuisheid,
  gene of verlegenheid die te maken heeft met (het overtreden van wetten van) nederigheid,
  het gevoel van schuld – gene of verlegenheid die te maken heeft met het overtreden van elke vorm van morele of geestelijke wetten


Voor wie het niet begrijpt, ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger rationeel doel, dan verval je in een "Shag", een tapijt van seks, drugs, en Rock 'n' Roll. Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een bril van marihuana smog. En zo gebeurt het op deze wereld! Dat lijkt mij uiteraard niet zo gezond! Maar in de Godelijke rede en liefde kan er heel veel veranderen.........
En de leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen!
En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.
  En ik kan het lot van de Wereld en zijn mogelijke herstel helaas niet anders omschrijven..........ja, ook mijn eigen schaamte is vaak een groot probleem..........maar gelukkig heb ik toch ook wat goede signalen.  Mag ik het wel over mijn autisme hebben ..........weet U hoe u de echte alarm-signalen moet overhouden, de geestelijke gezondheid moet U proberen open te houden, ze is de vrede en rede en de liefde in uw hart......... 
Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) het hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische.
Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. 

En er is alle hulp bij te krijgen! Die hulp mag en moet je zelfs opeisen! Zo zijn de dingen te veranderen.
U mag heel onbesuist en onstuimig zijn, in uitdaging en verleiding vervallen, het geestelijke trekt de dingen over de tijd heen, de vrede en de rede en liefde in uw hart zijn tijdloos. De totale herinneringen verkregen van de menselijke wetten, ze zijn dan in U , het mooiste is dan in U, EN ZE IS DAN TIJDLOOS, WAT HET GODDELIJKE IN U IS, HOPELIJK ZULLEN VELE PAREN ZO IN E'E'N VLOEIEN.
Ik vertel u echt wat mogelijk is, .........de enkele data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat is ook voor deze enkeling hij of zij fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap en de WERELD. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. 

 We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. DAARTOE is niet mogelijk deze AUTISTISCHE speelhouding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren, MITS HIJ EN ZIJ DE MOGELIJKHEDEN WETEN TE BENUTTEN, DE DENKENDE GEEST MOET ZIJN  BLIJVENDE GEZONDE ACTIVITEIT WETEN TE BEHOUDEN.
Socrates zei het al dat ondeugt er altijd al was door al het niet weten.......en je kan alles niet opleggen, dat is helaas de ondeugd tegen de opgelegde bedachte Wet,...........dat denken levert veel te weinig op.
En dan ......secur is dan toch het goede gevoel. En al de opgelegde waanzin van de moderne wetenschap heeft aanzienlijk minder zin, veel veel minder als ze denken...........want d
e surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede, zo hij door de innerlijke meester wordt geschetst.

D
e kern van dit gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 137 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet! Maar gaat nu verschrikkelijk verlopen, zo we niet veranderen. 

  Maar om zover te komen zal de dwazen de waarheid moeten worden gezegd. En volgens mij stoort iedereen zicht het meest aan de "wijsbegeerlijke weg", van perfectionisme  en narcisme en arrogantie en de dwazen die zich uitgever noemen, zetten deze dwaasheid heel gewoon neer, zonder enige kritiek dat het allemaal "theorie" en dus volledig geënsceneerd is, in de publieke ruimte, die volgens hen alleen een tweedimensionale is, en alles wat op papier staat en in beeld gebracht word, dat is volgens de heren geen vervreemding in de ruimte en de tijd. Ieder mens kan zijn verslag doen in vrijheid, want wat je de Aarde aandoet doe je ook je zelf aan, maar daar houd het al bijna mee op.
Het is in ieder geval niets bijzonders om introspectie te plegen en enige verantwoording af te leggen wanneer men op een hoger niveau van denken wil aanbelanden. Het geënsceneerde hoort bij het spel nooit bij de werkelijkheid, en voor de oefening in het spel, moet het spel ook oprecht uitgespeeld worden! Waar leert een mens van, stelt U de vraag nog maar een keer! Maar als ik de vraag niet aan kan dan stopt het, niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. Maar de algemene dwaas die aan N.P.A. (De algemene geestesziekte) lijdt, herkent en erkend deze geestelijke vrijheid niet!   

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?

 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene geestes-ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens dit zich nu eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.

En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
Er is een experiment mislukt.  

Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!


Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest. De elite vind echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen!
Zo maakt "Het dualisme" dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin. Daardoor is "De mens" niet in staat tot het abstracte denken!
Specialisatie van de verschillende hersengebieden betekent ook dat er tussen deze hersengebieden efficiënte interacties nodig zijn om het goede gedrag mogelijk te maken ............
Dit is wat deze maatschappij doet breken, en de breuk die wij nu zien zal wel eens definitief kunnen zijn, dramatisch voor alle mensen........en voor de machthebber, de politiek en de krankzinnige wetenschap!
"God" = essentie+existentie, omdat het in de aard van het ZIJN ligt zichzelf te manifesteren, ofwel het ZIJN poogt onophoudelijk te zijn. Nog beter: HET ZIJN IS! Als U daar geen rekenschap aan geeft, dan is dat Uw eigen ontologische Fout!  De Wereld is in deze ontologische fouten terecht gekomen. ALLEEN HET EERSTE ZIJN VAN HET KIND WORDT DAAR HOPELIJK VAN VRIJ GESTELD........zodat het kind foutloos kan opgroeien zoals het de bedoeling is.........

De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen Goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest, zijn leven zit vol met de ontologische fouten
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
Al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal MET de goede algoritmen zijn verlaten?
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego, het moet allemaal groter mooier en vooral indrukwekkender worden .........het moet allemaal een oplossing zijn waar hij het niet is, en het ook niet niet meer kan zijn. De crisis tekent zich bliksem snel en hard af.......

Ik durf U te waarschuwen, .........
Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Doet U dat niet dan is er direct een groot psych mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheïstische SCHIZOFRENIE. Let wel, er komt een dag in ieder mensenleven dat het absoluut nodig is dit fenomeen te begrijpen. Zij die pogen na te denken over het kader en de grondlijnen waarvan de wetenschap gebruik maakt, komen onherroepelijk met de innerlijke vraag, hoe solide ben ik.
Er is geen enkel  causaliteitsbeginsel waarmee dit mentale fenomeen is te begrijpen. U bent dan simpel weg mentaal niet aanwezig in het leven, met de actualiteit en realiteit, weg is dan de openbaring, weg is dan de energie! Elk woord, elk ding verwart, U moet oppassen anders bent U direct toe aan een van de vele fantasia's die deze verwarring kunnen brengen.


Deze schizofrenie geeft dan ook regelrecht het karakter van vele wetenschappers aan.  Ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel de globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld. U weet het, ik noem het de absentheïstische krankzinnigheid, zeker 20% van de studenten heeft het idee dat het leven iets is waar zij niet meer bij horen. De huidige student is niet recalcitrant genoeg om het hele systeem aan te kunnen. En de begeleiders zien het met lede ogen aan. Want hoe maak je iemand los van de vele fantasma die deze verwarring in een mensenleven kunnen brengen. Leer je daardoor God kennen ? ............. moeten ze met al die fantasmen een prestatie leveren ?.......de echte vakman kan slechts zijn geest  in zijn werk leggen, hij weet dat alleen zo het werkelijke "zijn'' er is. Je kan er voor bidden en danken, ........OMDAT ER IN DAT  ''ZIJN'' DE GEESTDRIFT EN DE LIEFDE ER IS, ZO WETEN WE OOK DE WEG VAN DE DEUGD EN DE SCHOONHEID TE VINDEN. Let wel ik vertel het U, wat ik hier vertel, dat  geldt voor ieder mens die weet DAT  ''ZIJN'' met DE GEESTDRIFT EN DE LIEFDE ER IS,.........en je zo jezelf in een volledig positieve positie kunt plaatsen en met volledig geopende ogen door het leven kunt gaan....... U KUNT ZO DE TOTALE PREVENTIE DIE HET  GODDELIJK ZIJN IS, ERVAREN .............
En dat is iets volkomen anders als de geldingsdrang om de macht, de winst, en de prestatie, en de produktie om de macht. Zo behoort de mens zich niet te verheffen, en hij gaat er vanzelf ten gronde aan, omdat bijna niemand dit doen kan begrijpen, EN DAT ZEKER NIET BINNEN EEN RELATIE,
LEEF IN DE WERELD , MAAR ZO VER MOGELIJK VAN HET LIJDEN, EN VAN DE STOF, EN DAT DOOR HET GOEDE TE DOEN, WEET HET WELDOEN IN PRAKTIJK TE BRENGEN.......EN DUS HET GOEDE IN JEZELF TE CULTIVEREN EN JE DAARMEE STAANDE TE HOUDEN.

 Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, juist zou zijn.
De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing  komen,  OP DIE DAG van ontwaken wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen, buiten dat valt deze Genius niet terug naar een tempo van maar 2 denkwoorden per seconde, maar gaat hij naar 32 denkbeelden per seconde................zo je al het GODDELIJKE weet te cultiveren........ ZE IS DAN OOK IETS HEEL ANDERS ALS DE STUDIE VAN DE WETENSCHAP, DIE IS NOG STEEDS ZONDER ZIJN GEESTELIJKE VRIJHEID, DE ZIEL KOMT ER ZO NIET TOE TE LEVEN, HET IS DE WELSTAND ZONDER DE EERBIED VOOR DE WERELD, EN DAARMEE DRAAGT DE ZIEL NIET HET WERKELIJKE ABSOLUUT GOEDE, SCHONE EN WARE , WEET DAT SLECHTS KWAAD EN LELIJK, GROOT EN KLEIN  GEEN ABSOLUTE BEGRIPPEN ZIJN, HET ONTBREEKT ZE AAN DE VOLKOMENHEID. PLATO KON VOOR ONS OOK NIET ANDERS ALS EEN PAAR IDEEÉN OVER HOUDEN, DAAR DE ACADEMISCHE WERELD HET RESPECT VOOR DE WERELD OOK NIET HAD, WE WAREN HET ALLEMAAL VERLOREN BIJ DE GEBOORTE. DOOR HET WERKELIJKE RESPECT EN DE JUISTE WAARNEMING WORDT ER MOGELIJK IETS HERINNERT.
Kant vindt dat er dan nog drie zaken te onderscheiden zijn; 
1 De-NIET TE KENNEN- intelligibele wereld, grond van door ons te kennen voorstelling van de verschijningen
2 De voorstellingen van die verschijning naar onze aard, of totaal niets bij gebrek aan respect voor de wereld, Bij emanatie vloeit als het ware iets tevoorschijn uit zijn essentie, zijn oorspronkelijke wezen .

3 De verschijning in de zintuigelijke wereld, het ding, zo U HET RESPECT HEEFT ER TOE DOOR TE DRINGEN.

Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Doch de keuze van de georganiseerde materie als werktuig voor de ziel maakt alles niet zomaar begrijpelijk, de natuur heeft niets analoog met enige causaliteit waarvan wij weten. Doch de Goddelijke wonderen worden helemaal niet minder als je ze probeert te begrijpen. Doch we hebben niet het verstand  om alles direct in zijn delen te begrijpen en in zijn doelmatigheid. Maar nog steeds is het respect nodig om tot aan een werkelijke interesse te komen. Hoe moet het tot een verwerkelijking komen. Moet het niet een louter kontemplatief karakter hebben, hoe moeten de GODDELIJKE wonderen anders worden begrepen...........
De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, ........

I1/I2 = dus Z1/Z2= m2    
al die knooppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........
door de wetenschappelijke Gek.

De Maat voor verandering is de WORTEL V-----van weerstand hier/weerstand daar.
De transformatie van deze kracht op afstand is niet zo maar te beheersen,..........
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, .......
Het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, .......
IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
Stop de zwakzinnigheid, ......
voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........


Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken!
De emanatie is namelijk het vertrekpunt van ieder mens, de Goddelijke wonderen worden echt niet minder als je ze probeert te begrijpen of je wilt het niet over geboorte, leven, en dood hebben, en de gemeende dankbaarheid, ......... de schijn-heiligen van de wetenschap kletsen slechts over het DNA!
  Het is niet de bedoeling dat de mens aan maar enkele facetten van het leven blijft hangen, daarmee interesseert U zich slechts aan het enkele waarmee U bezig bent, en dat is te weinig dus meestal om de geest met zijn rede en liefde uit te dragen. 
En het is zeker te weinig zo ze zich enkel met een organisatie moeten en mogen vormen,  waarmee men zich enkel in moet laten, zoals de algemene organisaties van de keizers, politici, en economen en wetenschappers............. toch blijven ze doen alsof ze zich in het allerbeste bewustzijnsniveau bevinden,...... maar helaas is dit niet waar, en dit gaat het grote probleem van deze Aarde worden, als dit het niet al was .........als er hier niets verandert..........met de best functionerende Gnostische oefening die er maar bestaat,........voor U, waarbij de Hemel, Aarde en de Wording ingesloten  "zijn"........niet een U met een volkomen ontvloerst innerlijk, weg van de intermenselijke verhoudingen, en met het weinige dat men hen, de ander, kan memoriseren. Wat is het waarom de krankzinnige wetenschap vindt dat men alles maar moet inpompen, en niet beseft dat het nog geen Dag genoeg is, of een oplossing is..........
.
 Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! En zo is het dus sinds de tijden van Spinoza .............een wetenschapper moet niet denken dat het ook maar iets kan betekenen. Zo vergist U zich in het totale wezen van de mensheid, en zo vindt U zelfs de rem op de evolutie op het geheel, ..........wat uiteraard de bedoeling niet is of was. Pathagoras zei het al, een klein beetje wijsheid is beter als een vat vol geleerdheid, zoals de regels van zijn stelling waarvan de meest willekeurige vergrotingen gemaakt kunnen worden. Het grootste in de wetenschap is en blijft het geheel te begrijpen.........ik weet wat het is om Pythagoras te begrijpen...........maar de meesten van de wetenschap zullen er zeker niets van begrijpen.

Vraag aan je hogere zelf om jouw persoonlijke grenzen van bewustzijn op te rekken en je te helpen je totaal over te geven aan dit moment.
Want dit moment heeft de kracht om de meest prachtige zaken voor jou te laten ontvouwen. Het wordt alleen een betere mystiek als ze ook begrepen wordt! Maar met de rationeel empirische conditionering worden we met ons denken gevangen genomen! Deze conditionering moeten we onherroepelijk laten varen ............anders zullen we alle mystiek moeten missen!
De rede verwijst dan ook maar naar drie dingen, ! a; ..... ze is de oorsprong van alle dingen, b; ......dus aan de dingen die alles aan de eenhoud houd, en c; .......ze is de kiem kracht van de levenswekkende gebeurtenissen! De kleine letter N heeft voor deze wiskundige natuurwetten slechts één aparte aparte plaats, als een onderdeel van het geheel. Voor stoïci en spinoza is God=rede=natuurwet, zo is Eros de kracht die de mens STEEDS HOGER DOET STIJGEN EN HET SCHONE ZUIVER EN REIN, ONVERMENGD LAAT ZIEN, ONBEDOEZELD DOOR OOK MAAR IETS ANDERS. Deze Geestelijke Preventie is net zo belangrijk als de lichamelijke preventie, om de problemen van het leven aan te kunnen en te overwinnen. Het  is in die bepaalde samenstelling de schoonheid en volmaaktheid die we wel altijd zouden willen bezitten.........hier in bestaat GOD, zo in die schoonheid en volmaaktheid is hij werkelijk te beleven. IN DOGMA'S EN IN AL HET BEDACHTE IS HET NIET TE BELEVEN........
. De genade is dat hij niet rust tot dat hij alles is in allen. Het zijn van het 'zijnde'. in het dagelijkse leven zijn we betrokken in het scheppings gebeuren, .......hij is de bron, de oergrond in alles. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en alles die voortbrengt. De normale uitleg is nog steeds nutteloos omdat het om de liefde en de rede gaat, alleen zo kan de juiste boodschap doorgegeven worden, de levenskunst woont niet meer in ons, ............ het leven met de natuur en cultuur, de medemens en God. Zij de fysicisten geloven alleen in de dode waarheid. 
Er heeft geen dode waarheid ook maar iets te betekenen...........Dus h
et hoogste is in genen delen een object van kennen.


Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint. Zo is het dat

 1. Ons kennen raakt zo een grens.;       . Er zijn gebieden waar het verstand niet bij kan komen, zoals het weer over tien dagen. Met het ontstaan van samenhang in de natuur kom je letterlijk op het gebied dat de religie zich traditioneel heeft toegeeigend."

2."Het weer blijkt niet verder dan een week voorspeld te kunnen worden. Die ontdekking was een schok van jewelste. Ook ben opgegroeid in de traditie die meent dat de wetenschap elk raadsel kan ontcijferen. OOK Ik dacht aanvankelijk DAT het probleem verkeerd geformuleerd WAS,....... het zal wel aan ons onverstand liggen.

3. DOCH Eigenlijk heeft de natuurwetenschap met haar eigen methode bewezen dat ze niet verder kan komen. We stuiten op iets waar we met ons verstand niet bij kunnen. Dan praat ik kennelijk over het heilige."

4 "Chaotische systemen, zoals een depressie, zijn eigenlijk zelfregulerende systemen," zegt  MIJN LERAAR HENK Tennekes. "De natuur schept op eigen kracht orde uit chaos. Hoe samenhang ontstaat begrijpen wij amper. Chaotische systemen treffen we niet alleen aan bij het weer. Wat te denken van het verloop van beurskoersen? Ook een mens is te beschrijven in termen van een chaotisch systeem. Geen dokter kan mij vertellen wat gezondheid precies is. De wetenschap probeert de natuur te begrijpen met rationele methoden. Maar die pluizen zaken alleen maar uit elkaar."

Aan de wand van Tennekes werkkamer op het KNMI hangen schilderijen van eigen hand. Vergezichten van landschappen aan de IJssel en de Lek. Op zijn laatste werk vervaagt de horizon en vloeien lucht en aarde in elkaar over. "Mijn beste schilderijen ontstaan volstrekt buiten de ratio om. En zover de ratio daar een rol in heeft gespeeld, heeft die de boel nog verprutst ook. Een opstel schrijf ik uit de totaliteit van mijn belevenissen. Daarna kan ik mijn verstand gebruiken om te zorgen dat het er een beetje netjes uit ziet. De ratio is erg nuttig als selectiemechanisme achteraf. Voor zover de wetenschap alleen maar de ratio gebruikt is het achteraf gepraat. 

"Er gebeurt ontzettend veel in onze hersens en ons lichaam waarvan we niet weten hoe dat in elkaar steekt. De rede heeft geen benul van creativiteit. Om de samenhang in de natuur te begrijpen ben ik afhankelijk van de samenhang van de gedachten in mijn hersens. Hoe ontstaat deze samenhang? Ik weet dat ideeen ontstaan uit een chaos van indrukken. Waar de ideeen precies vandaan komen is een mysterie."

"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben. Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen. Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."

"Zodra het gaat over samenhang in de natuur, kom je op het gebied dat de religie zich traditioneel heeft toegeeigend. Religie gaat over samenhang en zingeving. Het woord zelf zegt het al: religare, herverbinden. Als ik vraag hoe samenhang ontstaat, vraag ik naar relaties tussen de onderdelen van een systeem. In plaats van: is mijn leven een rommeltje, vraag ik me af: heeft mijn leven wel zin? Opvallend is dat in alle grote religies de schepping begint met chaos. Genesis 1 is een voorbeeld hoe orde ontstaat."

Tennekes is opgegroeid in het gereformeerde Kampen. Hoewel hij deze stad naar lichaam en geest achter zich heeft gelaten, kan hij zijn achtergrond niet verloochenen, als hij begint te exegetiseren. "In Genesis 1 gaat het niet om de vraag waar materie vandaan komt. De joden waren geinteresseerd in structureringsprincipes. Op de eerste dag ontstaat in de chaos een scheiding tussen licht en duisternis. Vergelijk het met een pasgeboren baby. Die wordt gebombardeerd door indrukken en daarin ontstaat een eerste onderscheid. Zoiets gebeurt ook in Genesis. Aan de rand van de chaos mag je al structuren zien, maar je weet nog niets. Voor het eerst zie ik een klein beetje licht en meteen ook de beperking van mijn horizon."

"Johannes vertelt een heel ander scheppingsverhaal. In den beginne was er de logos, de ratio. In den beginne was er de rede en de rede was zelf God."

Met verbijstering zegt Tennekes: "Daar klopt niets van. Al de oude goden waren ongetemd in hun emoties. De God van het Oude Testament is jaloers, boos, verdrietig, slaat er op los en Hij wreekt. En plotseling moet dat vervangen worden door een God die alleen maar bestaat uit rede. Kennelijk moest er een knieval gemaakt worden voor de Griekse dialectiek. Johannes werkt de chaos weg. De rede is de ware verlichting en het donker is verkeerd. Maar in Genesis is geen sprake van een waardeoordeel. Alleen het onderscheid tussen licht en donker wordt benoemd. Later in het Genesisverhaal worden namen gegeven. Dat beest heet leeuw en die boom eik. Ik heb namen nodig als label zodat ik kan praten, maar het betekent niet dat ik begrijp wat er in een boom omgaat."

Aan de hand van de Tao Te Ching scherpt Tennekes zijn woorden IN TROUW aan: "De Tao die benoemd kan worden is de echte Tao niet. Dus, zo gauw ik het kan benoemen ontglipt het me. Die Tao is heel specifiek. Pas als je begrijpt dat je het niet kunt begrijpen, kun je een begin maken met het te begrijpen. Dat is een heel raar spanningsveld."

"Met het woord God moet je oppassen," zegt MIJN LERAAR HENK Tennekes. "Bij dit woord stroom je al snel vol met associaties, zoals een kosmische baas, de manager van hemel en aarde. Maar het is een woord dat verwijst naar datgene wat niet te begrijpen is. Bij de joden mag de Naam eigenlijk niet genoemd worden. In de Bijbel zie je steeds weer: 'Wee je gebeente dat je Mij een naam geeft'. Het verhaal van Mozes op de berg zit vol met signalen: pas goed op, als je in de buurt komt van het heilige. Als je daar slordig mee omgaat ben je je leven niet zeker."

In zijn boek 'Dan leef ik liever in onzekerheid' stelt Tennekes dat chaos risico's met zich mee brengt. We bannen chaos het liefst uit, maar daarmee brengen we ook de impulsen die tot nieuwe samenhangen kunnen leiden om zeep.

In het academische milieu is dit boek met gemengde gevoelens ontvangen. "Veel mensen vinden dat ik mijn boekje te buiten ga. Ik schrijf over dingen waar ik geen verstand van heb. In de natuurwetenschappen is een duidelijke tweespalt aan het ontstaan. Het is lang verborgen gehouden, maar het begint nu duidelijk te worden.

Volgens de orthodoxe traditie houdt de natuurkunde zich alleen bezig met formules. Er wordt strikt vastgehouden aan de scheiding tussen subject en object. De orthodoxe traditie zegt: zingeving is ons probleem niet. Als iemand anders wil filosoferen over mogelijke metafysische implicaties van de natuurkunde, mag hij dat doen, maar wetenschap is dat niet. Ik zeg: zonder vragen naar samenhang en zingeving kan ik niet verder."
 [ En dan zit ik toch echt met heel veel enkelvoudige twijfel, FEYNMAN TWIJFEL, deze moeten we in alle creativiteit verwerken ]

"Wetenschap gaat over creativiteit, over het verzinnen van ideeen die er nog niet zijn. Wetenschap gaat in die zin over het heilige. Want als ik het onderwerp eenmaal begrepen heb, ben ik geen wetenschapper meer, maar techneut: dan hoef ik alleen de formules toe te passen."

"De vraag langs welke processen ik precies aan een nieuw idee kom, worden in de wetenschap met ijzeren hand onder de tafel gehouden. Het proces waardoor een idee een beetje vorm krijgt heeft zijn eigen logica. Daarover weten psychologen nog wel wat te vertellen: brainstormen werkt beter dan het schrijven van nota's. Maar met inzichten uit andere disciplines willen wetenschappers vaak niets te maken hebben."

"In de wetenschap barst het van censuur. Je mag alleen maar iets zeggen nadat je het honderd keer bewezen hebt. Elke speculatie, waardoor je in een nieuw hoekje kunt gaan zoeken, is verboden. De wetenschap ploetert en krabbelt aan de grenzen van het onbekende en dus ook soms aan de grenzen van het onkenbare. Daar waar ik nooit vaste grond onder de voeten heb.

Een onderzoeker maakt voor negentig procent fouten en vergissingen. Dat is heel natuurlijk, want hij weet tenslotte nog niet waar hij precies mee bezit is. Maar het enige wat je daarvan in de orthodoxie ziet is het plechtstatige: zo zit het in elkaar. Alsof ideeen niet in chaos geboren worden."

"Ik ben niet de enige die vragen stelt rond de toekomst van de wetenschap en haar plaats in de samenleving. Het moment van bezinning is aangebroken. Als we blijven denken dat economische groei nodig is om de kosten van de milieuproblematiek te dragen, is het in twee stappen uit te rekenen dat we vast lopen. Want op een eindige planeet kun je niet eindeloos doorgaan met groeien. Economen zouden moeten gaan zoeken naar een model waarin economische groei niet meer noodzakelijk is."

"Hoeveel bewustwording is er nodig willen we onze planeet niet naar de bliksem helpen? Hoe wordt de hele kosmos afgebeeld op de binnenkant van mijn hersens? Dat kunnen we niet van de ratio laten afhangen, want die heeft geen verstand van samenhang."

"Het heilige is niet iets waar we met een grote boog omheen hoeven te lopen. Het gaat over het onbenoembare. Datgene waar je met je hersens niet bij komt maar dat wel tot bewustwording leidt. Als ik me verbeeld door er woorden aan te geven het te begrijpen, heb ik geen flauw idee van waar bewustwording over gaat. Kennen is iets anders dan bewustzijn. Het woord bewustzijn doelt op een samenhang in mijn gedachten. Geen rommeltje van losse ideetjes, maar dat het met elkaar zinvol is. Dan praat ik weer over iets heiligs, over samenhang, religare. Bewustwording als een goddelijk principe. Teilhard du Chardin had dat goed gezien. Ik kan meevoelen in het idee, dat juist bewustwording een glimp is van goddelijkheid."

"Er is alleen maar een kans om uit onze problemen te komen, als ik het goddelijke, het ongrijpbare in mijzelf volstrekt serieus neem. Niet voor niets zijn mensen creatief, EN DAT IS OOK DE VOLLEDIGSTE PREVENTIE VAN DE KOSMOS , EEN ANDERE IS ER NIET.
HET ONGRIJPBARE MOET NET ZO SERIEUS GENOMEN WORDEN ALS HET DNA EN HET RNA, OMDAT IN HET ONGRIJPBARE VAN HET LEVEN ALLE TAKEN ZEER SERIEUS VERDEELT ZIJN..........

Elk inductief onderdeel van de begeerte, houdt zichzelf in stand.
En zo kan het gebeuren en nog kan het nog steeds bij ze gebeuren .... dat ze denken; .... ik word niet meer beperkt in mijn wensen en verlangens door gevoelens van schuld of schaamte, en ik wordt nooit geconfronteerd met anderen vanwege mijn misprezen koelbloedigheid. Het ijswater in mijn aderen is zo bizar, zo volledig buiten hun persoonlijke ervaring, dat ze zelfs zelden gissen naar hun eigenlijke conditie, hij is bar slecht 
Met andere woorden, je denkt met deze wetenschap, ik ben volledig vrij van innerlijke beperkingen, en ik heb onbelemmerde vrijheid om dat te doen wat ik wil, zonder gewetenswroeging, op een voor jouw zeer gunstige manier,  onzichtbaar voor de gewone wereld.
Je kunt gewoon lekker doen wat je ook maar wilt, en je merkwaardige voordeel ten opzichte van de meerderheid van de mensen, die sterk op achterstand staan door de gesel van hun geweten en de twijfel zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven, toch zijn er ook daarom veel mensen die daarom aan de openbaring van de kosmos mee weten te werken. Want velen weten dat de Godelijke reden en liefde het alleen maar beter maakt!
DAAR DIT ATTRibuut toch VAN hoogste nomade  helderheid is. U MOET DUS LEREN DAT WE MET DE GODDELIJKE BEGRIPPEN TER WERELD KOMEN.   
En dat de rede en verstand en onze geest in zichzelf  een  aantal logische, mathematische en ethische  waarheden insluiten, die niet uit enige ervaring zijn af te leiden.    En ik kan U niet anders als aanmoedigen hiertoe een ervaring te hebben, maar U moet dan wel met de kosmos meewerken. 

IK WIL DUS VOORKOMEN DAT DE AUTOSOMEN WERKING VERDER UITLOOPT TOT 20 TOT 22 PAREN IN HET GENETISCHE PROCES, U MAG HAAR ABSOLUUT NIET ZOVER  OP LATEN LOPEN, EEN AANTAL VAN  9 TOT 11 VERTWIJFELNGEN IS VEEL TE VEEL, WANT DAN WERKT U ONVOLDOENDE AAN DE GODDELIJKE KOSMOS MEE.................GOD STELT U EEN GRENS, NIETS DOEN VOOR EN AAN EEN GEZONDE KOSMOS WERKT NIET, WE ZITTEN AAN ONZE GRENS
Wittgenstein stelt daartoe een tractaat op, IK KAN DIT MET EEN GERUST HART DOORGEVEN 
 De stellingen van het boek vormen geen deductief systeem en ze hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen.
Wittgenstein brengt geen deductieve druk aan, en dat is het enige juiste wat in tractaat kan worden gegeven. Wie dit wel doet, MAAKT DE FOUT VAN ZIJN LEVEN . Het GING OOK PLATO OM IN DE WAARHEID KOMEN VAN DE MENS, DIT MAAKT HET MENSELIJK LEVEN PAS LEVENSWAARDIG WANT ZE WEKT GEGARANDEERD DE WAARHEID IN DE ZIEL, DE WAARHEID IN HET BESTAANDE............HENK ZIJN UITERSTE INZET, DIE HIJ OOK VOOR MIJ BRACHT.......en voor en met vele anderen. 

            

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
               
                4           
  6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel

 
18-20-22 autosomen actief of inactief,
Zover gaat de Toename van de twijfel
                      55   71   71   89   89   109    109       alleen bij de gek van Straalen niet.
                 1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Besef, waarom we ons de meetkunde opleggen, het is niet iets  wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur, DE MENS HEEFT ZEKER  DE TAAK ZO MOGELIJK TE HERVERBINDEN ALS HET NODIG IS EN CREATIEF TE ZIJN.
HIJ MOET DE LIEFDE, REDE , EN OPLOSSING TOCH IN LIJN BRENGEN.............

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) 

‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )

Een wetenschap is daartoe met een totaal van 109 maal  de enkelvoudige twijfel totaal onvoldoende, we kunnen het zonder onze schepper zeker niet alleen..............Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Wij moeten naar elkaar toe groeien, in geestelijke zin, we hebben niets aan een ontvloerste maatschappij, die vastgelopen is in zijn leugens en zijn raffinement. HET RECHTSCHAPEN BEWIJS IS WAT DE MENS GELUKKIG MAAKT.
Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof.
Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.

De bijzondere neiging van het brein die vergezeld wordt,
door de actieve wens het zelf te kunnen, 

die leidt tot de vereniging met de Eén, en in het Oosten noemen ze dat yoga........
In het westen geloven ze daar niet in,
Heel hun geloven is daar de formule E=mc2 , en zo laten ze liever alles 
Ontploffen,
doch de leugen van Einstein staat lijnrecht tegen over de waarheid van de gedachten,

Van Kirchhoff,.......
Hij bedacht het volgende: ....
Als je in een netwerk van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!  

Bij de krankzinnigen mag er niets steunen op deze ervaring,
men houdt maar vol dat onze kennis de mogelijkheid tot identificatie, 

zowel uitwendig als inwendig niet heeft.
Alles moet een verschijnsel van deze wereld blijven,

iets oplossen doet men nog steeds niets, ...................wat heeft deze krankzinnige wetenschap toch.........


Wel, realiteit is dat wat we met ons objectieve bewustzijn via onze zintuigen waarnemen, omdat we ons daaromtrent objectiief bewust worden.
AKTUALITEIT,  is dat wat we niet zonder meer kunnen waarnemen met ons objectieve bewustzijn. 
Aktualiteiten, zoals de dingen aan zich van Kant, de Ideeé'n van PLATO EN SPINOZA en Kirchhoff zijn verantwoordelijk voor het opwekken van de begrippen in het brein. Er zijn zelfs realiteiten, die als we ze waarnemen met onze objectieve zintuigen  de werking oproepen van aktualiteiten met gevolg dat we ons een begrip of consept kunnen vormen.
Niet iedereen is in staat  de aktualiteiten  te laten toevloeien naar een realiteit, ofwel  van een realiteit de aktualiteit te ontdekken.
Ze hebben dus zelfs niet eens het begrip of consept, nog enige notie.

Aktualiteiten vooronderstellen aktie, ofwel trillingbron ofwel weerkaatsing van trillingbron en nog veel meer fijnstoffigs wat in beweging is, .........
ja , er is bij heel veel mensen een afstand van heel veel begrip en notie, alsof ze in een grot wonen of in een wereld met een beperkte notie.

Ze nemen dan ook  lang niet elke realiteit waar, en ze is ook lang niet volledig te omschrijven. Zo zijn er nog duizenden realiteiten die nog geen realiteit in ons bewustzijn hebben geschapen.
De mens wordt namelijk zowel door de aktualiteit als de realiteit beinvloed, en de mens is het meest beinvloed en betrokken bij zijn eigen besef dus de eigen realisaties, ......... 
We worden doorgaans het meest beroerd door de dingen vanuit de eigen makrokosmos, maar in bijzondere perioden ook vanuit de eigen mikrokosmos,........ en juist zo vindt de wetenschap dat ze het brein, ieders brein niet te woord heeft te staan , toch faalt ze dan ook wanhopig.

Maar het is voor iedereen de bedoeling dat de realiteit voor iedereen omhoog word getrokken, vanuit de eigen mikrokosmos. WANT JUIST DEZE REALITSATIE HEEFT IEDEREEN IN DE MOEILIJKE PERIODEN HEEL HARD NODIG. .........de waarnemingen vanuit de buitenwereld zijn dan ook zeer hard nodig, het eigenlijke brein is namelijk Zelfontdekkend, zo kan het zelf verzinken in de ziel..........de persoonlijkheid  van de ziel is een groeiend gegeven. HET IS DEZE PERSOONLIJKHEID VAN DE ZIEL DIE DE MENS GELEIDELIJK DOET EVALUEREN,  EN JUIST DEZE ZIEL MOET DE EVALUATIE IN DE TOTALE KOSMOS IN BEWEGING BRENGEN, ZO WAS HET OOK DE AKTUALITEIT VAN ARISTOTELES EN DAT MET ZIJN VOLLEDIGE ZINTUIGELIJKE WAARNEMING, DUS DE WAARGENOMEN VORMEN DIE EEN EVOLUTIE MOGELIJK MAAKTEN  TOT EEN WERKELJKE REALITEIT IN HET BREIN, EN DAT BIJ EEN IEDER ................ZO HET KRACHTENS ZIJN  EIGEN AARD EN IN PRIMA CAUSA BESTAAT.

De oordelen kunnen zowel analytisch als synthetisch zijn, dat is wat er aangaande het onderwerp gezegd wordt.  Er kan wat zijn inbegrepen of niet, dus een tweede begrip kan zijn inbegrepen of niet,  de ervaring geeft zijn indruk, altijd..............want ze is ontleed aan het denken,  doch de mathemathische berusten ook op dat inzicht.  Een onderzoek naar een kenvermogen moet zowel de zintuigelijke voorstelling als de verstandelijke zijn. De grondvormen zijn echt die van de zintuigelijkheid. 
De wetenschap heeft niets anders als een dualisme, er wordt niets in een geheel van de microcosmos of een macrocosmos gebracht. En een bewijs van aangetoonde verbondenheid heeft men niet. Het hoge abstracte kennis niveau die verworven is op het normvlak Aarde is er niet.
De toehoorders hebben meestal geen begrip van een materiËle begrepen zijn in, naar een gedachte sprong van het abstracte bevat zijn-in.
 

Zowel een parrallellogram als een vierkant zijn abstracte begrippen, want we mogen aan de tekening geen waarde toekennen, Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd en ontwikkelt is los van het materïele. En juist door deze mensen hebben we de vrijheid om niet in de mangel van het verstand te verkeren. De andere wetenschap hebben we totaal niet nodig, en deze zal in de ziekelijke virustijd totaal uit een vallen.
Buiten dat, je zit aan geen enkel standpunt vast, zo wil deze krankzinnige wetenschap het slechts spelen,  .........ze is de conditionering van de wetenschap, die maar beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich normaal ontsluit. De geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen..
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, men kent niet meer dan dat men bemint. In deze grondslag tussen alle personen liggen alle werkelijke menselijke relatie,........ ik weet dan ook dat er veel hoge ordenings-verwachtingen en antipatie bestaan, die een ordenend principe vormen in de informatieverwerking van een ieder. En ik hoop echt dat ieder mens  deze aanpak leert gebruiken. 
De kosmos is voor hen denking en uitgebreidheid, wie deze niet wil schiet te kort, want we kunnen dan niet anders als een geconditioneerdheid aanbrengen

Men leert daarmee elke kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is, men leert voorkeuren, antipathieé'n, en keuzen nabootsen, het duurt alleen nooit lang,
 slechts in eerste instantie kan het sympathiek lijken. Men doet aan introjectie, assimilatie, en dat met slechts plannen, dromen en doelen, bootst een ontstellende hoeveelheid woorden en idee'e'n na, en dat met een zin-tactisch spel. En zo worden deze fatale vergissingen tot de verzameling wils-impulsen
Echter de inzet die gekozen wordt is niet waarheids -functioneel, en dus totaal onvoldoende................en omdat er geen enkel inadequaat begrip van enige omvang bestaat, er bestaat geen verzameling van gelijke dingen. Een verzameling is geen 1/x , dat wil zeggen er bestaat geen veelheid van gelijke dingen, de veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Ofwel alles en alles is ee`n , en hoe alles ee`n is, daar komen wij nooit bij.......
.
Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof! 
Het is een 
fantasygenre,  het is een idee van een 'andere wereld' ontleend aan de mythe, de legende en de religie. Hemel, Hel, Olympus en Walhalla kunnen beschouwd worden als alternatieve universa die helemaal verschillen van de vertrouwde materiële werkelijkheid.
Z
e reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen! 
De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......

Het is het nieuwe aan de Natuur, maar het is ook vaak een huis met de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het is vooral aan hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt. Ze zullen dan ook nooit enige mystiek kunnen meemaken.

Doch in het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
Voor U is er de vrijwillige staat van onmondigheid, zei is dus de stand om zich zonder leiding van een ander van het eigen verstand te bedienen..........zij brengt ons de verlichting voor en in de mens.
Het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor ziel en bestemming.


Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken, doch elke kennis steunt op ervaring, vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft.
Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen.
En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één.
Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren. Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....


Want het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden! En de rectoren durven er niet tegen op te treden. EN DAAROM ZIJN DE DIGITALISERING VAN FOUTEN  DE GROOTSTE FOUTEN VAN DE WETENSCHAP GEWORDEN..........
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen!

Doch zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......om te leren wat goed, gezond en voedzaam is, .........                                                                          
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
Dan blijkt dat de taal - en dus de wetenschap - geen strikt logisch systeem is, maar een ingewikkelde organische structuur van 'taalspelen'. Dat brengt Wittgenstein op de vergelijking met 'een oude stad, met een wirwar van steegjes en pleintjes, oude en nieuwe huizen, en huizen waarin verschillende tijden stukken zijn aangebouwd; en dit alles omgeven door een groot aantal nieuwe buitenwijken met rechte en regelmatige straten en met gelijkvormige huizen'. Of sterker nog: 'De taal is een labyrint van wegen. Je komt van de ene kant en je weet de weg; je komt vam een andere kant op dezelfde plaats en je weet de weg niet meer.'

De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën? GEVAT IN DE TAAL, EN DAT ZONDER ENIGE PREVENTIE.........ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE 
 substantiële definitie van waarheid.
Voor het werkelijke contact...........met preventie OFWEL MET DE NODIGE FUNCTIE EN STRUCTUUR [HET FUS], DE LIEFDE EN DE REDEN.........NARDOCUS FILOSOFUS

Contact

Indien u graag meer informatie zou willen kunt u het onderstaande contact formulier gebruiken. DAT MET UW ADRES ER OP. EN EEN BERICHT. Een contact is voor mij een discreet gegeven. Voor elk pseudoniem, Nardocus filosofus,en De commentator, en het vliegje U mag ook mijn naam; ....leo van den haak. U kan Zich niet vergissen, ik ben geen vreemde, nog steeds niet. [email protected]

Naam 
Onderwerp 
Bericht