De Reverse 17 De missing-link, het is hoogtijd hem te onderkennen........
 
Het hergebruik van kennis anders dan die van de wetenschap is ongeoorloofd want dat levert geen citaten op,
noch enige verwijzing naar personen en universiteiten, de wereld mag niet los komen te staan van het geneuzel en de haarkloverij!
En de buidel moet gevuld blijven! En de academie kijkt niet op een miljard meer of minder, niet waar Jose? De vraag waarom, mag ik die toch nog even stellen? Met de onthechting uit het werkelijke NU heeft de mens een enorm probleem, maar ........
Maar sinds George Boole hebben we maar 1 enkele manier te specificeren. En dat maakt de realist enorm blij, zo denken velen.
We kunnen gewoon weer op de oude voet verder gaan, met de grootscheepse geest informatie, en zo doen we het al 100000 jaar!
De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s voorwaarden beschreven.
George Boole heeft ze voor ons in denkwetten omgezet, maar zo deden we het altijd al, iets wat duidt op een uniek en inducerend energie systeem.
De grootscheepse geest informatie.
Onvergankelijke geachte elementen boezemen ontzag in vanwege hun verhevenheid, maar door de mogelijkheid de vergankelijke elementen gedetailleerd waar te nemen en te bestuderen zijn zij zeker zo interessant.
Verwondering en nieuwsgierigheid leidt tot zoeken naar oorzaken, .......maar het z.g.n. diepe weten is door de verkalkte brug voor ons mensen ten ene male onbereikbaar geworden en zal nooit bereikbaar worden! Voor ons als mentaal wezen is alles steeds minder waarheid`s functioneel geworden. De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn. Dat wat ongeoorloofd is zit hem slechts in de weg, doch de krankzinnige wetenschap blijkt dat niet te weten ..........


Maar we zijn gered; .... in zijn volheid weten we nu alles,......Wat de mens wel aan kan is bekend!
Want Of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. En je gaat akkoord met meneer Boole.
Maar Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven!
Wat al eeuwen niet kon, moet toch maar weer kunnen, en dat volgens de krankzinnige wetenschap en ene Boole.......... 


Het hele begrip uniciteit zal in zijn mentale richting dus steeds belangrijker worden en in de fysieke richting is het steeds onbelangrijker aan het worden, dergelijke richting word ook wel geestelijke evolutie genoemd! Dat is wat ons wacht. Daar Urth op de menselijke weg van de evolutie ligt, is het vanzelfsprekend dat alle andere richtingen de mens automatisch leiden tot stilstand of ondergang.
 
Hoe dit gaat gebeuren is ook al heel duidelijk aanwezig, heeft u weleens van ressentiment gehoord en zijn auto-intoxicatie?
Ze zijn desastreus voor het menselijke brein, op den duur  blijft daar niets van over! 

Mijn inziens staat de academische professoren cultuur voor zijn ondergang in de komende jaren,
en uiteraard zullen de eigen studenten van beslissende betekenis zijn bij dit proces.
Gooi de professoren op straat, ze verdienen niet anders! We hebben deze splijtzwammen niet meer nodig in onze maatschappij. Daar ons deze mentale ontwikkeling wacht, daar de maten van verandering ons bekend zijn.


De rare dwazen conditioneren de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische ‘Ik hou van jou’ zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij ‘naasten’ zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Het logische doel is er slechts "voor zichzelf"
En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" voor alles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of ben U een stomme intellectueel slechts voor zichzelf bezig )
Wel kreeg het denken zijn deductieve en inductieve kant, maar als er geen pad is,
dan moet je haar uitschakelen en in stilte weten te wachten,
is er een pad, dan was er ook een proportioneel lijden, een opheffen, een oorzaak, een deductief denk pad.
Geduldig hebben te wachten op de waarheid .......maar nee de dwaas wil het niet........Ze maakten het alleen maar erger........


In de wetenschap en informatie theorie van de technologie wordt de distributie van verwijs-woorden naar de een of de ander en zichzelf in de generatieve grammatica beregeld door de zogenaamde Binding's theorie. Naast deze syntactische theorie zijn echter ook interpretatieve beperkingen van kracht. De grens tussen het syntactische en het contextuele gedeelte van de theorie over verwijs-woorden is een veel bediscussieerd onderwerp. Doch verder komt men zeker niet, "beregeld betekent in feiten gecommandeerd". De krankzinnige wetenschap blijkt te denken dat ze bevoegdheid heeft! Omdat ze moet zwemmen in algemeenheid, enkelvoudigheid, kan het syntactische slechts in waanzin veranderen, die rechtstreeks kan worden beschreven als de vloek voor de mensheid. De 
classificatie van anaforen en pronomina blijkt nooit plaats te vinden. De "wet 's voltrekking" blijkt niet plaats te vinden. Dus werd 99,9 % van deze classificatie een waan, en toch wil men al onze kinderen vol zetten met die waan. En daarom is het heel bekend wat er gebeuren moet......
Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
Moet hier weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt
voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken.
Het "willen schoonmaken" is zelfs een beletsel, want we weten niet hoe! Er is geen wetenschapper die ons dat kan laten zien .........
Protagoras vertelde het al, de mens is de maat van alle dingen, en dat is juist zijn "zonde-val".
De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden, zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.
Toch .........gebeurde het, de vloek kwam tot stand........


Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg.
 Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen.
Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
Wat is het idee nu eigenlijk, de zegen of de vloek. 
Wat brengen rede en lust te samen naar voren, wat vertellen ze U?
Is dat natuurlijke bericht door U te beluisteren, of had U onmiddellijk de waanzin en onmenselijkheid van de statistiek nodig?
De vraag van Kierkegaard, die de mensheid al zolang wordt gesteld!
En uiteindelijk is het volgens Kierkegaard "De vloek"....Het is de vloek, het logische doel "voor zichzelf" ,
welk doel we niet anders als we weten te "commanderen".


Dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert, zou elk mens bekend moeten zijn, U doet zoiets alleen "voor U zelf".
Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk! Wetenschap en politiek, vloek lekker verder, tot alles tegen U is, dat wordt vluchten.
En als U er wapens bij pakt om ons te dwingen, zullen ook wij moeten vluchten. ..... dat is de meest vernederende algemeenheid en enkelvoudigheid die deze waanzin-cultuur overheerst.

Dat natuurlijke bericht wat ik kan tegenkomen, als waarheid, zal U echter nooit meer tegenkomen .......vloek lekker door, de vloek, uw vloek zal uw eigen ondergang zijn! De mens zit veel dieper in de problemen als ze ooit dacht, hoe acuut het drama in werkelijkheid is, ze heeft werkelijk geen idee, ....... en men wil maar niet veranderen! Die wet die we nodig hebben bestaat voor de wetenschap niet ........en toch wil men zo verder met "De wetenschap".
Men geeft het volk zijn brood en spelen, en verder mag het van Klaas knot 's niet,  ..... maar eigenlijk van niemand, want de wet die zich moet voltrekken ontbreekt. Goeden Avond Europa, slaap lekker in, doch met Uw classe-cultuur is het in zijn geheel gedaan ........ Nooit is hij zo waardeloos geweest .......
En Klaas Knot voegt daar nog wel een waardeloos statistiekje aan toe!
 • Wilt U werkelijk weten hoe de knooppunten van Kirchhoff blijven liggen? Wel .....
 • Meneer Langacker staat daar in dus lijnrecht tegenover Boole, ........alleen vertelt hij het nog niet.
 •  Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’, maar ook dat is de dwazen niet genoeg.
 •  Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen.
 • Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
   
   een knoop A commandeert een knoop B als
  (i) A en B elkaar niet domineren, en
  (ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
   
  Ter toelichting diene het volgende diagram:
   

  illustratie


  NP1, commandeert NP2 en NP3. Immers, deze knopen domineren elkaar niet, en de eerste S-knoop boven NP1 (d.i. S1) domineert ook NP2 en NP3. Omgekeerd geldt niet, dat NP2 of NP3 knoop NP1 commandeert: de eerste S-knoop boven NP2 en NP3 (d.i. S2) domineert niet NP1.
  Als NP1 in een pronomen is en NP2 een eigennaam of zelfstandig naamwoord, zou dat pronomen NP1 voorafgaan aan NP2 en tegelijkertijd NP2 commanderen. Zo'n situatie treffen we aan in iets als *Hij ontkende dat Osewoudt Eline had zien lopen waarin Hij en Osewoudt niet coreferentieel kunnen zijn. In een reële niet bekende situatie kan het zijn ..... Dat hij Eline heeft zien lopen, ontkent Osewoudt, zo commandeert hij de Osewoudt niet, omdat de eerste S-knoop boven hij de S-knoop van de subjects-zin is die het één S hoger zittende Osewoudt niet domineert.
  Langacker stelt nu, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert. Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
  De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden. De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’ (term ontleend aan Verkuyl en Kerstens 1978), d.w.z. de categorie waar beneden de relatie geldt. Deze vorm van commanderen werd in dit artikel verder aangeduid als ‘S-commanderen’. Doch een normaal vorm, in de zin van Boole, kan het zeker niet zijn! Deze vorm heeft zijn plafond al in de eerste seconde bereikt.
 • .Mijn grootste ontdekking in de parapsychologie is namelijk deze....... zonder de metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets, zonder haar is er geen fysica te verstaan! 
  De verzoening van de fysica met de metafysica is niet te vermijden.

  Want alleen met discrete modellen is er zonder ontologie wat te doen, .....
  zo voeden wij een discreet 
  dynamisch proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
  Die ijlings toch in hun expressieve volledigheid toch weer zijn bedacht........
  en continu dan wel dynamisch worden genoemd.
 • Het is bekend waarom men aan het commanderen  wil slaan!
  Zodat alle niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
   in het bijzonder de ontologische,
  zelfs het enkelvoudige ervaring 's feit mag niet meer ontdekt worden,
  zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.


  De waarheid levert één machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
  Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
  Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
  Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
  of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
  Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
  Een proces .......
  zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.
 • Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
  Toch gaat de horde verder; .......
  . Bij zo’n differentiaalvergelijkingen waar bij het om het vinden van y als functie van t gaat. Daar is als dat lukt, een oplossingsfunctie gevonden. Dat het slechts een parameter vergelijking is, ze willen het niet weten! En vervolgens gaan ze (weer) over op de exotische dwaasheid!
  De Parameter is een onderdeel van de ontologie,
  alleen niet voor krankzinnige wiskundigen!
  "Deze debielen hebben zo altijd gelijk"
  Maar zijn ondertussen de grootste oplichters,
  van de Kosmos.
En het is voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.

Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door. De werkelijkheid is dat "de wet" zich in U zelf moet voltrekken, telkens weer, 

I1/I2 = dus Z1/Z2= m2     al die knoppunten van Kirchhoff zijn in deze kosmos achter gelaten...........

Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V -----weerstand hier/weerstand daar.
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN.
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur" .
Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn. En dat is echt geen grapje,.....Al sinds Pythagoras al niet, hij had echte oplossingen...........

Ook daar over is veel te vertellen. ik weet namelijk dat het in de oudheid al bekend was dat waarheid scheppelijk en seculier aan de mens aangereikt werd.
De waarheid, Je moet hem zelf ontworstelen uit je eigen brein! Je hebt niets aan een aangeleerde rede, je moet de rede begrijpen!
Dan kan je als persoon verder evalueren. 
Deze samenleving houdt niet op te werken bij de huid, ....maar bestaat ook binnen de mensen die erin leven.
Mensen zijn knooppunten in netwerken van verhoudingen met anderen en zij zijn bij voortduring doende deze verhoudingen te verwerken, zich vroegere betrekkingen te herinneren of ze te verdringen, te idealiseren of te dramatiseren.  Ze verlangen en vrezen de nieuwe verhoudingen of fantaseren ze erbij.
De feitelijke, reële en actuele verbindingen vormen dus maar een deel van de fysische praktijk van een mens met zijn omgeving. Om zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden.
Zo wordt het de psychoanalyse van de sociologie van de intieme en virtuele relaties. De mens gaat nooit geheel op in de actuele en reële maatschappelijke verbanden, er is slechts een relatieve omgeving, want hij is gegroeid en er leeft wat voort uit vroegere betrekkingen die daarop maar zeer ten dele aansluiten.
 Het verhaal rond de mens beslaat slechts uit een scala van algemene formuleringen, en  het zijn beslist geen formules, omdat ze niets te bezweren hebben en niets vastleggen.
Onze Geestelijke vrijheid bestaat, hij moet alleen nog gerespecteerd worden!


Daar het speciaal normaal-vlak van het effectieve referentiesysteem niet bestaat op deze Aarde, en het effectief normaal vlak identiek is aan ons beitel-normaal vlak, geheten de Aarde ... , is de waarheid te omschrijven.
Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,...... Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer). Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd. Plato is alleen te begrijpen als U deze realiteit begrijpt, anders kan U hem beter vergeten!
De tijd is geïntegreerd met de Aarde en de ruimte is geïntegreerd met onze waarneming. Beide zijn geen essentie, maar hebben een associatie met onze existentie! Er is gewoon een weten waarvan we de wijsheid niet in pacht kunnen hebben, als je dat weet begrijp je Plato en Richard Feynman. (En Chief Seattle, ......De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.)


Zintuiglijke verlangens houden ons wakker, dat is ons bekend, begeerte, hartstocht, dorst, snakken, hunkeren, zijn verschillende uitdrukkingen die allemaal hetzelfde uitdrukken.
Het zijn zintuiglijke hartstochten die steeds op jacht zijn naar bevrediging.
We hebben vijf zintuigen: de ogen, de oren, de neus, de tong, het voelen (met het lichaam) en we hebben nog iets wat we denken noemen. De hindernis van zintuiglijk verlangen houdt ook de honger naar hartstochten als afgunst, jaloezie, bezitsdrang, trots, arrogantie en verwaandheid in.

Dat denken, dat omgaan met onze zintuiglijke verlangens, heeft een bijzonderheid, U kan slechts plaatselijk corrigeren,
daar voor de abstracte theorie een groot NORMAAL- VLAK nodig is, van een ongekende precisie en dat hebben we op deze Aarde niet,
dit vlak kan je ook niet achteraf maken, net zo goed als de perfecte cirkel niet gevonden kan worden.
Iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van correctie bij de voor buurman en de achter buurman, alles in het leven zit aan elkaar in tijdelijke handelingen van vergankelijke componenten, niets is echt substantieel.
Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan.
Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording.
Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen,
terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein!
Omdat ze scheppelijk en singulier wordt aangereikt aan de mens!
Richard Feynman vertelt het ons gewoon, de wetten zijn niet van God, ze zijn bedacht!
De waarheid is eenvoudig en mooi,.... zo vertelde hij ook, anders zouden we haar niet herkennen!
Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk.
Eerst doe je een gok.
Niet lachen, dit is de belangrijkste stap.
Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn,
en vergelijk je de consequenties met de ervaring.
Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist.
In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap.
Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is.
Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk,
..... als U wat weet, van uit deze indicatie en causaliteit. Vermoed U ook de ziel, vermoed U ook de passie naar de liefde en de rede?
WAT GAAN WE MEEMAKEN IN ONS GEESTELIJK EVOLUEREN?
 

Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!

Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. 
Nu weet ik hoe het zit met de pseudo-metrix in de kosmos, dus met alles wat de wetenschap "opgetekend heeft".  Deze verhoudingen van alle grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden. De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-metrix in de kosmos terecht!

Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem. Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen. Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen! Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood! Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen!

Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
Wordt Wakker, kantenklare idioten.........wordt wakker meneer Hans Klevers...........Onze  voorouders kenden de objectieve werkelijkheid al, het was het enige wat bevrijdend, losmakend werkte.......

Maar zo bezien zijn de verhouding van de grootheden van  hoeveelheid,  volume, massa, warmte en ga zo maar door, een nummer geworden!  Wetenschap, de vraag is nu; ..... is dit wel juist? Hoe solide bent U als U tracht de mens maar steeds weer appelen voor citroenen te verkopen?

Het Continuüm heeft een bepaalde structuur dat expliciet word door gekenmerkt als een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van  onderzoek, maar er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap.
Zij faalt vrijwel altijd in het begrip voor een bepaalde eigenschap, maar toch ........ 
Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buiten leiden, zij doen dus iets volkomen anders...........
Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt.
De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.  Zij, ZE IS als het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.

Geen van de 9 struiken in mijn tuin weet dat ze 9 zijn. Ze vormen slechts een getal voor mij. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Mijn voorouders wisten dat al, mijn voorouders hadden die werkwijze al. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? Het is er zeker één die zich wetenschapper noemt.
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!

 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit.
 Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A, ..........want verder is; ..........het meest wezenlijke Feynman axioma..............
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
En je onttrekken aan de objectieve realiteit die onacceptabel voor je is, we zitten met axioma's die eigenschappen alleen kunnen definiëren als een identiteit!
Moeilijk hé wetenschap bedrijven.........terwijl uit alles blijkt dat de conceptuele elementen van de stof kunnen worden opgevat als afzonderlijke en werkelijke entiteiten’, je bent zelf noodzakelijk om ze te groeperen en op te sommen, om tot het objectieve getal van die objecten te komen!
De conceptuele elementen van de stof kunnen dus zeker niet zomaar worden opgevat als afzonderlijke en werkelijke entiteiten’.  
Zeg ik NU het zelfde, Ja, ieder ding is dus alles!  U ontkomt niet aan de eerlijkheid, fatsoenlijkheid, en de objectiviteit ......... sterkte anders met deze ondoorgrondelijke wegen......

Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Dergelijke redeneringen zijn buitengewoon moeilijk voor materialistische Gekken, Ze willen er oneindig graag over liegen............ze doen eigenlijk niets anders, men kan niet anders als in een kringentje blijven rond draaien!
We weten dat kracht een onafhankelijke stoffelijke entiteit is, die geen eigenschap van de stof is en ook niet in wezen met de stof is verbonden,
“Hypotheses non fingo”. (Isaac Newton, 1713), zo zei hij al, maar het is alle dagen niet te begrijpen! 
De gekken begrijpen het ook niet...........maar wat dacht U als eerlijkheid, fatsoenlijkheid en objectiviteit het Noumenon definitief komen opsieren. Gelukkig begreep Isaac Newton wel precies wat hij vertelde...........
Maar Ze beweren gerust dat er zoiets is als anorganische of dode stof in de natuur mogelijk is. Kan iets dat dood of anorganisch is, worden omgezet of veranderd, vraagt de objectieve mens zich af.  En is er iets onder de zon dat onveranderlijk blijft? 


Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk,
..... als U wat weet, van uit deze indicatie en causaliteit. Vermoed U ook de ziel, vermoed U ook de passie naar de liefde en de rede?
WAT GAAN WE MEEMAKEN IN ONS GEESTELIJK EVOLUEREN?
 

Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?! 
Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. 
Dacht U dat ik de waarheid anders ging vertellen, neen want in feiten is dat ook zo!

Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden,
Ze hebben een verschillende afgebakende betekenis!

Goed waar en mooi zijn niet zomaar te scheiden!
Ze moeten leren te lachen om hun inhoud en begrip.
En ze moeten weten dat het hen uit liefde ontnomen zal worden.
En uit die zelfde liefde zal dat concretum er ook komen.
Om zich met individuele menselijke schepselen te verbroederen,
dan moet het eindige verstand zijn vertrouwen op de goddelijke vriendschap laten berusten,
dus op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling,
 met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn.

Als deze mens geen metaphysicum is dan zou ik het ook niet weten. Wat zou de mens anders moeten, als de missing-link bijna zo genaamd compleet is. Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........O Godin, hoe zouden we moeten zonder deze methode van herintegratie, ze voed zich zelf, ze is dat gene wat verenigt, en verbindt, en al wat heel maakt!

De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn.
En hopelijk zijn dat toch de mensen die in het normale leven en leren meedoen.
 Maar in meer pathetische mensen kan deze angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt van trotserende ergenis aan ‘het goede’: “Hoe hoger de geest gesteld is, des te dieper valt hij die van geest verstoken blijft. Hoe hoger degenen stonden die verloren gingen, des te ellendiger zijn zij in hun tevredenheid”. Maar omdat het ‘eeuwig moment’ (d.i. de fascinatie van de angst als vreugde om de vrijheid) wezenlijk is in de mens, is het ook onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen:........ komt zij niet positief tot uiting, dan per se negatief. In dit verband van atheïsme of godsgeloof zijn voor Kierkegaard overigens alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant, omdat zij van een andere golflengte zijn; zij kunnen, net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde.
Zoals op het seksuele en het sociale vlak, loopt ook hier de uitweg van de hypochondrische verstomming naar positieve, mededeelzame levensvreugde weer langs de weg van de geïntensiveerde angst. En deze zal, nu ook de ‘vierde stand’ zich intussen meer emancipeert, straks allen omvatten.
Dan moet de mens eerst zijn eigen identiteit in, of liever ondanks de massa verwerven. Dat eist bezinning en eerst de courage om de weg van het ironische ‘niets’ te begaan. Maar de verlokking van macht, propaganda, pers en de tirannie van wat ‘de anderen doen en denken’ , is dan in Kierkegaards woorden ronduit ‘demonisch’: .....
“In de dubbelzinnigheid kan dan een maximum van angst ontstaan, die hierin bestaat dat de mens (in angst, niet om schuldig te worden, maar voor schuldig te worden aangezien) feitelijk schuldig wordt” . Hier zijn we dan bij het summum van ‘duizeling’, bij de slang die zijn eigen staart opvreet. Kierkegaard bedoelt hier dat de mens zich geen schuld moet laten aanpraten door het naamloos collectivum (vgl. de ‘psychiatrische’ behandeling van dissidenten in Moskou), noch ‘heil’ in de zin van Joseph Goebbels. De mens heeft een door God geschonken eigen-wijsheid die hij zich nooit mag laten ontfutselen. 
Buiten dat;..... je speelt vals op de computer als je een programma draait waarmee een onevenredig voordeel kan worden behaald,
ten opzichte van mede-spelers, en onze Wetenschap heeft een krankzinnige spelers mentaliteit!
Hij heeft praatjes over het autosomen onbewuste proces in zijn hersenen,
welke allang met de waanzin mee het systeem zijn uitgespoeld! Maar ach, waarom zou je dat willen weten?
De fundamentele begrippen, kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, worden weergegeven!
Er is genoeg gepraat, laten we wat gaan doen!


Nobelprijswinnaar Robert Laughlin (fractioneel quantum Hall effect, 1998)
had de boodschap dat het energieprobleem iets heel anders was als het redden van de aarde. Het stemde tot nadenken.
 Toch zijn er nog gekken die zeggen dat ze de kosmische speeltuin begrijpen! 
Zou de guillotine er onderhand niet goed voor zijn?
Zo van ; .....ik had een krankzinnige spelers mentaliteit .....kop er af!
Wat als deze fundering van het recht gepermitteerd is, de paramita's, ze zijn ons bekend.
wat dacht U meneer  prof. dr. PJ van Koppen ?
Of blijft U toch ook voor het verdelen van de volks-massa en het compromitteren staan?
Laat U de debiel Rutten zijn politieke gang weer gaan...........
Ik vind zelfs Obama een politieke idioot om mee om te gaan
Maar wat vindt U hier van, v Koppen........mooi toch..........
Is dit geen echte metafysica?

Ach U doet niet mee aan de Verdediging van de miskende metafysica.
Ach het zal op een gegeven moment wel moeten, ga maar na.....
Het menselijk Curriculum kan in de vuilnisbak gedonderd worden,
ze is volkomen verkeerd georiënteerd, ze wordt beleden in gekkenhuizen,
waar ook ter wereld, daar moeten we van af!

Uiteraard is heel bekend waarom; ......macht, en leugenachtige beweringen en krankzinnigheid, ze gaan nog steeds samen. De grootste leugen, die telt daar alleen maar......Wie de metafysica kent kan haar in deze wereld niet verdedigen, omdat dan spoor-slachts alles als een christelijke beschouwing's wijze wordt beschouwd. Echter het enige wat het is; ........ is de strijd tegen de toevallige conventies, waarmee Volksmassa's verdeelt en gecompromitteerd worden.
Ten nadele van deze totale Wereld!
Want niemand van de wetenschappelijke Geekken weet welk strijdperk er nog komt.
Zzzzzzzzst niet vertellen hoe fataal het nog zal blijken te zijn, en wat de arena nog kost! 
Stil, de wetenschapper mag niet liegen, anders geeft hij subiet toe dat alles van hem van de metafysica komt!
Stil, ze verzieken hun brein alleen maar verder met hun activiteit zoals hij er komt!
En ze zeggen dat ze niet weten hoe dat komt .......stil als iedereen dat is zou weten, ......

U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte! Deze hebzucht noemt men in de psychiatrie een promiscue gedrag dat van bijna elke ziekte de voedingsbodem levert. 
Men is vergeten dat woorden middelen van de wil zijn ....Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promiscue gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen! Ik moet Kierkegaard dus heel eerlijk steunen, met werkelijke eerlijkheid. En zo moet ik de missing-link onderkennen........ 

Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Ik bedoel, ook ik kan het niemand anders vertellen zo als Kierkegaard dit doet........
Het wezen van de mens, ze is een sprong tussen het fysieke en de ziel. En daar oefent hij dagelijks op,
zoals hij dagelijks het beste te doen is, althans als de ziel hem steeds intrigeerd. Als.........zo ook bij mij.......ieder ander moet de eerlijke Goddelijke link ANDERS missen. En zo is dus het Goddelijke te onderkennen,  ook de auto-reverse.
Heel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. Hierbij stuurt Kierkegaard zijn bootje tussen de klippen door van enerzijds predestinatie dus het voorbeschikken en anderzijds Hegel, die alles tot het tijdelijke reduceert; ........beide verlammen de vrijheid.
De vraag naar het wezen van de vrijheid is die naar het wezen van de mens. Immer terugkerend uitgangspunt is voor hem de hypothese, dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische, die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. In bredere zin vertaalt hij dit door bijv. te zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige. Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos. Al in zijn vroegste notities komen deze drie wezenselementen voor:.......
het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. En het is hoogtijd de missing-link daar bij eerlijk te onderkennen...............
 
                                                                                                            Nardocus Filosofus