Hoofdstuk 1 De Geestelijke vrijheid 

De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn,
om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
Zo lang er Hemel en Hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd. U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
 En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Dat blijft het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
 Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven, ...........
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,.......
We hebben haar nog steeds nodig! En de seksen onderling, in wie ze zijn, komen er anders zeker niet uit!
Daarom zal in goed gevolg de geestelijke vrijheid altijd een deel van ons moeten zijn!

Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de  wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?

Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit  wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!

Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!

Of om het anders te stellen, wanneer is de mens vrij oprecht te denken en te handelen, wie maakt die weg vrij. Is die weg wel vrij te maken, als de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld, men maakt nog veel liever een grapje over de God als over de paus, of over de krankzinnige wetenschappelijke voormannen! Men praat veel liever over God als over de paus, men praat veel liever over een theorie als over de maker van die zelfde theorie, hoe kon Erasmus toch weer ingeblikt worden, waarom is de kracht van het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld? Wie brengt de zelfspot die Erasmus had nu weer op? Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is? Niet alleen de Theologen gebruiken de inquisitie naar hun goeddunken, elke grote politicus is ook omringd door een zo grote schare professorale definities, conclusies, consequenties, uitdrukkelijke en stilzwijgende stellingen, beschikken over zo'n massa uitwijkmogelijkheden dat, ook al zouden ze nog zo in Vulcanus' netten verstrikt raken, ze zouden toch ontkomen door hun fijne nuances waarmee ze alle knopen zo gemakkelijk doorhakken dat de scherpe bijl van Tenes het niet kan verbeteren; zozeer wemelen ze van pas bedachte woordjes en wonderbaarlijke uitdrukkingen.

De meest komisch strijd word gestreden door wetenschappers die een overwinning binnen moeten halen, het gaat altijd over een "nog niet eerder geziene overwinning" die steeds maar weer door de dwazen geclaimd wordt, door dwazen, wie ze ook zijn en hoe ze ook heten!  Ook Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Hij zegt dan zelfs dat de meest vrome katholieke personen (Petrus, Paulus, ...) geen christen zijn zonder de goedkeuring van de theologen met hun "verfijnd oordeel". Hoe waar is dit oordeel? Heeft de theologie daarom de god`s-bewijzen zo twijfelachtig verkregen, namelijk door ze op te eisen van Spinoza? Zijn theologie en wetenschap daarom "een pot nat" geworden? Om ons de Geestelijke vrijheid te misgunnen? Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil  van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant.
Welk een eeuwen lange misdaad wordt hier begaan!  Wat is er nog koninklijk aan de KNAW? Het zijn wetenschappelijk oplichters, misdadigers aan blok en dat al eeuwen!
 
Waar Spinoza niet onderuit kon was het bewijs van de enigheid van God en "dat zijn natuur het noodzakelijke bestaan insluit", waarop je natuurlijk weer allerlei beschrijvingen aan God kan gaan geven, terwijl God niet te beschrijven is! En zo werden de Spinoza geschriften weer ontdaan van hun begrijpelijke essentie, en afhankelijk van een dialectische uitleg. "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. En zo vind je het terug in de Spinoza geschriften: .... dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" Wat mij nog het meest dwars zit is dat mijn vader God zo gaat beschrijven, terwijl god niet te beschrijven is! En dat terwijl Spinoza geen andere weg ziet als de Schriftgeleerden van zijn tijd tegemoet te komen; ...."Dit is het, doorluchtige heer, wat ik op dit moment te berde kan brengen om de zaak te bewijzen".  Ook hij kreeg de Geestelijke vrijheid al niet, en de wetenschap is daar tot aan de huidige tijden bij dit Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!

 
Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op!
Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

 
  En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen.  De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!

 De huidige instelling (zoals de kwezelaars groep KNAW) heeft een zo driftige inzet dat deze weleens als winnaar uit de strijd kan komen. Maar deze overwinning kan slechts tijdelijk zijn, daarna hebben we alleen heel veel chaos. De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken. Het inderdaad allemaal "een pot nat" geworden. Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie,  dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens. Daar op de instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze denk kaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten. Wat uiteraard een gruwel is voor iedere kerkvader. Maar zo is het nu eenmaal als je draait tussen  integriteit en waarheid. De clash tussen opinies, beeldvorming en waarheid is uitermate slecht te ontwarren, vooral als je weet dat het slechts om "verfijnde oordelen" gaat over doxa en dogma. En geen dag of zelfs maar een seconde over de waarheid!

"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben. Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen. Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
(Henk Tennekes) Uit;  HET_PRINCIPE_VAN_EEN_WOLK

Op 14 maart 1964 gaf Richard Feynman voor een publiek van eerstejaarsstudenten een opmerkelijke lezing over ‘de beweging van de planeten rond de zon'. In deze lezing toonde Feynman aan dat de ellips vorm van de baan van een planeet volgt uit de wetten van Newton en de aard van de gravitatiekracht. Hierbij steunde hij enkel en alleen op Euclidische meetkunde; in het bewijs komen dus geen afgeleiden noch differentiaalvergelijkingen voor. Het gaat dus om een ‘elementair' bewijs, IN CABRI Bewijs,een bewijs dat volledig steunt op het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waar we als bewijs voering slechts op kunnen steunen daar er steeds meer Uniciteit uit de ruimte naar voren komt. De wetenschap zit met steeds meer afwijkende vormen in bewegingen, lijnen, en  processen uit de kosmos, die slechts alleen met IN CABRI Bewijs te verklaren zijn. De huidige kosmische wiskunde heeft geen enkel antwoord op de Uniciteit die zich opdringt van uit de Kosmos, Richard Feynman wel!
  De hoofden van de krankzinnige wetenschappers zouden weer knalrood moeten zijn, om de schaamte over de fantasie die ze steeds weer opvoeren.

Het IN CABRI Bewijs heeft iets heel bijzonders, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, het steunt niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, het stemt in met deze regel, "Eerst zijn, dan doen, DAARNA  spreken."  Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. De mens die leeft volgens zijn dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist. Plato zegt: "Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is." en "Immoraliteit leidt nooit tot meer geluk dan deugdzaamheid."
 
Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet!  (1918-1988). Amerikaans fysicus. Nobelprijs 1965.
Vertelt ons, we verdrinken in een zee van informatie. Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar. We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.
De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
 
Maar een Krankzinnige wetenschap die ons onze Geestelijke vrijheid misgunt is nog geen dag langer verteerbaar nog verdedigbaar!

De disjuncte verzameling: wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En tegen beter weten in, enerzijds te verklaren is waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te  vertonen.
En anderzijds te laten zien dat ook scheikunde, biologie, antropologie, sociologie, geschiedenis, psychologie op basis van benaderde symmetrieën is opgebouwd. Met andere woorden, die wijsgeer is zwaar debiel en kletst uit zijn nekharen.
Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap, de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand,  De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is. Maar omdat het dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan. Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden. Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen.  Alles herhaalt zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze. Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

Doch dat heeft een dramatische afloop want een economie die geënt is op een verkeerde filosofie gaat onherroepelijk kapot in zijn uiteindelijke chaos, als we ons onvoldoende weten terug te trekken in een gerechtvaardigd altruïsme, Waarbij we moeten weten; .... onbaatzuchtigheid is een handeling.
Waar de bifurcatie is uitgevonden ontvouwd zich een egocentrische economie, die weleens heel lang op een hysterie kan gaan gelijken, met de nodige periodieke wisselingen maar ook af en toe complete chaos.
Daar het voorbeeld  van het gegeven altruïsme al tijden door elke goede burger gevolgd wordt, ik ken maar een zeer beperkt aantal burgers die hun burgerplicht verzaken, moeten de problemen bij de instellingen en de instituten te vinden zijn. Wetenschap, religie, en politiek willen geen enkel moment een gebrek aan altruïsme toegeven. Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos varieren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven, periodiek zijn we in crisis, we zijn in veel meer als in een impasse geraakt. Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijn`s-vernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche. Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Zij zijn het die de ramp der zotheid (oorlog) veroorzaken! Hun lofzang op de zotheid duurt voort! Het is geen enkel probleem dat er de nodige periodieke wisseling is, sociale en culturele uitingen hebben dat gewoon, maar de ramp der zotheid moeten we vermijden. 
Doen we dat niet dan kunnen we werkelijk de grafsteen bij onze economie plaatsen.
Tevens dienen de wetenschap en religie de strijd om het menselijk gedachtegoed op te geven, doxa en dogma staan een sterk altruïsme alleen maar in de weg. De staat verkeerd in een andere positie, de staat moet ook ‘onware' mening`s uitingen beschermen en het inzetten van dwangmiddelen weigeren om zo'n meningsuiting te bestrijden. De staat dient neutraal te zijn. Iemand moet in staat zijn altruïsme en uniciteit aan elkaar te koppelen, daar het ene het andere nooit en te nimmer in de weg mag staan. Onze unieke zorgzaamheid en altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......
Doch de politieke dwazen huichelen nog steeds met de kwezelaars mee, "Hun bedrog is volkomen. Het is het bedrog van alle leiders. Zij doen het voorkomen alsof zij hun mensen in de dood voorgaan. In werkelijkheid echter sturen ze hen vooruit de dood in, om zelf langer in leven te kunnen blijven. De list is altijd dezelfde. De leider wil overleven; daaruit put hij zijn kracht.
Als hij vijanden heeft om te overleven dan is het goed, maar als dat niet zo is dan neemt hij zijn eigen mensen.
 In elk geval gebruikt hij beiden, afwisselend of tegelijkertijd.
Zijn vijanden gebruikt hij openlijk, daar zijn ze immers vijanden voor.
Zijn eigen mensen kan hij slechts verkapt gebruiken."
Maar hij heeft nog nooit ergens een begin gemaakt, met dat noodzakelijke begin! Te leven met hart en ziel,
Al de huidige politieke leiders dragen dit probleem met zich mee. De politieke macht kan de geestelijke vrijheid niet beloven, althans zo menen ze nog steeds!
Ze kunnen de mens geen vrijheid beloven, daar zijn ze te krankzinnig voor! Hun hersenen verzetten zich tegen altruïsme en de unieke zorgzaamheid, de mens mag zijn leven zelf "mennen" zelf de teugels ter hand nemen dat is de kunst van het leven, en alleen dwazen geloven niet in deze realiteit! Het leven is voor de mens nooit anders geweest als "A art experience", " Een kunst experiment" dus daar zullen we aan moeten wennen, er is geen alternatief! Bij dit experiment hoort de Geestelijke vrijheid, anders komt er nergens wat van terecht!

De huidige wetenschappelijke en politieke elite is de weg kwijt, ze heeft veel te veel aperte voorkeuren die ze niet waar kan maken. Ze kan haar zetel net zo goed gelijk in het gekkenhuis neerzetten. Het overdrijft in het genereren van bangelijke onevenwichtig-heden.
Een schools voorbeeld van schizofreen denken, zouden ze dat echt nodig hebben als ze ook maar iets wisten?
Om het over de realiteit te hebben, laat ik het zo zeggen: Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat.
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door de stress-debielen. En ze denken dat ze nog gelijk hebben ook, althans ze vinden nog steeds dat ze dit moeten doen!
Het enigste wat ze kunnen is het genereren van bangelijke onevenwichtig-heden. Men vormt zelf de duivel in het eigen verhaal,  de schijnbare tegenstelling tussen goed en kwaad. Gezond verstand ik zie het niet meer, het mag niet meer voorkomen. De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.

We moeten een eenheid vormen, met als basis de in vrijheid denkende Mens, want alles is al in het licht van de vrijheid doorzien!  Vrij is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt! Heel het menselijk denken gaat niet over niets, Elk denken heeft een object en dat object kan alleen deze "doorschouwing" zijn. Wij zijn op een uitzonderlijk goede manier met de Hemel verbonden, maar ons brein ervaart het zo nog niet! Weet je het wel, ben je het bewust, dan heb je "Een Hemelse Garantie" dat ook jou denken aan "de hogere zin" voldoet! Maar tevens houd dit in dat jou denken op geen enkele manier kan voldoen aan "De Aardse bedachte Wet" Want die wet  is niet van God, maar bedacht! (en daarom hebben er ook zo,n moeite mee, elke dag weer)
 
Dit vrije denken in "hogere zin" kan niet worden bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring, of de dwang van het overgeleverde dogma.
 
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energie-behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Je kan ze alleen maar vinden in de hoofden van Godsdienstige waanzinnigen. En bij deze de ander de Geestelijke vrijheid willen ontnemen!

"Terugkijkend op de slechtste tijden, lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden. En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was. En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen door te stellen dat wat ze zeiden, waar was. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  (Richard Feynman)

De rest van de wereld denkt haar wet nog steeds aan haar zijde te hebben, omdat ze daarmee is opgevoed dat de ziel van de mens door het lichaam geconstitueerd wordt, en er niet zoiets is als leven, sterker nog, het leven wordt door de materialistische mens niet als constituerend ervaren terwijl ze dat wel in de totale kosmos is!
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
Maar nee, de mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!

Er was slechts "één grote evolutie religie", en men noemt hem enkel "wetenschap", maar onderhand was op deze wereld werkelijk alles cliché, dat was het enige gevolg! En werkelijk iedere dag rolde de drukpers voort, het was niet te geloven, en tegenwoordig gaat dat nog al gemakkelijk, de verwachtingen kan je tegenwoordig digitaliseren en daarna kan je ze in noemelijke oplagen "uitprinten" en dan is het is net of alle theorie niet cliché is, maar zo direct waarheid wordt! We moesten leven met wetenschappers die  zichzelf enkel clicherde, terwijl we weten dat alle kennis een conceptuele organisatie van de gegevens van zintuiglijke ervaring of waarneming is. Welk principe of uitgangspunt men neemt doet niet ter zaken. Zeker niet in woorden, er is in woorden niet aan te geven wat waar is, de wetenschap verfrommelde de wet van oorzaak en gevolg en beperkte hem tot materiële veroorzaking van gevolgen en voerde dat door tot in het belachelijke; ....De geschiedenis van de mens heeft met een gigantische bottleneck te kampen, ze hebben alleen de grote verwachtingen die in de mens leven opgeschreven! En daar bij was er een wetenschapper die enkel deed wat hierin paste, en die elke grote verwachting slechts onder woorden bracht, en daarna werd echt alles, alles, alles cliché! Vele gekken durfden nog te spreken van "geloven", maar ik durf het U te vertellen; .... Het was allemaal niets meer als cliché! Zelfs de initiator`s, die U op de waarheid wilden richten, hun aantal was op één hand te tellen. Dergelijke lieden vindt men veel te heilig, ja en dat woord alleen al, vond men te moeilijk om uit te spreken. Hoe kan de waarheid U dan nog heilig zijn? Nee, het moest allemaal veel makkelijker gemaakt worden, je stelde een theorie op, en daarna kan je nog spreken over "geloven", en daarna kon je nog in je eigen theorie gaan geloven en voor de vele wetenschappers wordt het leven dan subliem, men had slechts de theorie te clicheren en daar verdiende men zijn brood mee! Ach wat waren het allemaal prachtige verhalen, fantasieën, theorieën, eenzijdige ervaringen en dogma!  Maar daar komt Nu zijn einde aan, want de krankzinnige Universitaire Wereld zal de mensheid nu zijn Geestelijke vrijheid gaan beloven! Anders heeft ze geen bestaansrecht meer!

En toen plotseling konden ze "De grote theorie terrorist Marinus Veltman" te hulp roepen, en die gaaf elk argument een nummertje, en zo gaan alle argumenten een voor een door het systeem Cern, en zo gauw ze een treffer hebben heeft Cern een nieuw  deeltje gevonden, ........
Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat doet niets ter zaken. Dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen!
Maar toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem!

Maar goed, de dwazen doen graag voorkomen alsof wetenschap ook iets is voor ongelovigen. Maar de meeste, zo niet al mijn leermeesters waren diep gelovig! Hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats! De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Ze vergeet zichzelf maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan. Maar dan moet je wel weten; ....al dat denken en al dat voelen maak dat individuele brein niet schoon, ze vervuild alleen maar verder wat allang uit pure schoonheid en vreugde had moeten bestaan. Het leven is een kunst-stuk van een experiment en iedereen mag er vol vreugde aan mee doen!
Maar als noch hadden we geen waarheid`s-hoeders, want de kwezelende wetenschap heeft dat ons niet verteld! Dat ons Heelal intens dienstbaar is, geen mens mocht het weten, stel je voor dat de mensheid nog eens gelukkig wordt.! Dan kan je niet meer huichelen en kwezelen............dan heeft de wetenschap geen boterhammen meer, en geen Gekken meer die om de meest krankzinnige redenen de grootste prijzen hebben gekregen! De krankzinnige Fysicisten geloven alleen in de dode waarheid en die is nog altijd cliché, en dat vertellen ze er niet bij, en deze gekken menen ook te gaan over de mutatie! En dat terwijl hen de genade is ontnomen! De Gekken hadden opnieuw voor de dode waarheid gekozen! En daar hoort geen Geestelijke vrijheid bij!

 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En natuurlijk zijn daar geen wetenschappelijk woorden voor te vinden. De "normale uitleg" is nog steeds nutteloos hier omdat het om de liefde en de genade gaat! Slechts het vrije denken is hier op zijn plaats!

Ik leg dus zonder meer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Maar alleen zo kan U een juiste boodschap gegeven worden,  met het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt. En het is heel duidelijk, de levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. Dat is de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht!
De nieuwe oriëntering zal ons daardoor volkomen natuurlijk voorkomen, de kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!

GHB is een natuurlijk lichaam,s product, maar tevens ook een Party-drug Maar het gebruik is relatief. Zo is het  een relatief goedkope manier om even te ontspannen en stoom af te blazen in het weekend. Na een tijdje ervaar je het gebruik van dit middel als zeer aangenaam en merk je al gauw dat het je ook in het dagelijks leven helpt te ontspannen en dagelijkse zorgen even te vergeten. Zo ontstond het functioneel gebruik en bouwde je langzaam maar zeker geestelijke afhankelijkheid op. Het opwekkende effect verdwijnt langzaam en zo verliest GHB de functie waar het voor jou eigenlijk allemaal mee begon…Maar let wel, het ontbreken of disfunctioneren van het natuurlijke GHB in het lichaam is nog veel erger, en een volk`s ziekte aan het worden! Het is de kust van het leven daar genoegen aan te beleven, dat is natuurlijk, verder gaat dat genoegen NIET!  NOOIT! Het genoegen dat je mist vanuit de Leven's kunst, kan nooit goed met middelen opgewekt en aangevuld worden. Dan zouden alle entheogene middelen "heilig" zijn, maar dat zijn ze niet! Nooit!  De essentie en oorsprong van religie komt bepaalt niet voort uit het gebruik van visionaire planten, om routineus de intense mystieke veranderde toestand te activeren, de essentie en de oorsprong van de religie komt uit het leven, zij constitutioneerd de Ziel. Het bijvoeglijk naamwoord entheogeen betekent 'afkomstig van de god in onszelf',  ik hou doodgewoon niet van dergelijke beweringen, U wel? Kennelijk is de rest in onszelf dan niet-noodzakelijk van die zelfde schepper afkomstig! Leugens dus, als cliché onterecht aanvaard, maar goed dat is niet bijzonder op deze Wereld!

We leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, hetgeen alleen onder bepaalde conditie`s het geval zal blijken te zijn. Nog thans heeft de denker maar een middel "zijn filosofie". De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens.  Het goede doen en het kwade laten, dat is natuurlijk wel goed, per definitie zelfs; maar het is zeker niet het belangrijkste. En het goede voornemen brengt ons rechtstreeks in de Hel!  Noch rituele handeling noch de ethische handeling kan ons van de onwetendheid bevrijden. De daad-werkelijkheid moet dat doen! Alleen dan kan er in het licht van de eenheid doorschouwt worden, .................doen dus, alleen de daad-werkelijkheid kan U redden, ook van de onwetendheid, maar ook het genoegen vind daar zijn oorsprong! Elke andere richting leidt U nog steeds naar de Hel! De daad-werkelijkheid en de Geestelijke vrijheid horen "in het Licht van de Eenheid" onherroepelijk bij elkaar.

We kunnen niet langer huichelachtig en kwezelig in het leven staan, ofwel onze oriëntatie moet een omslag maken naar daad-werkelijkheid! Met de volle trouw en discipline handelen betekend zoiets. En dan komen de genoegens van zelf!
Omdat de geestelijke evolutie zijn voortgang vindt en de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn! En als de krankzinnige wetenschap niet wil moet ze maar krankzinnig blijven, maar dan gaat de Geestelijke evolutie opnieuw aan haar voorbij, want zonder Geestelijke vrijheid kunnen er geen nieuwe bruggen geslagen worden! Maar Godin  Urthel zal met haar genade zeker niet voorbij gaan aan de nieuwe Mens!  De eerste reformatie bracht Cartesius en Spinoza voort, de tweede reformatie staat nu op een laag pitje maar volgend jaar zal hij er weer volop zijn!

Let wel elke vraag levert een bepaalde gêne op, het voelt als een ritueel wanneer we antwoorden op een bepaalde vraag; of hoe we een bepaalde routine inzetten wanneer een bepaalde eis gesteld wordt. Namen en data zijn vaak niet meer dan rituele kennis. Datzelfde geldt voor bewerkingen als vermenigvuldigen en delen.
Waar kennis vraagt om actief gebruik,  daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis. Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken. Door de daad en het begrijpen er aan te plakken.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt. Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten. Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet. Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek! Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven. En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren. We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om zich heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan! De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!

Een grote hoeveelheid van deze kennis is gewoon nog niet uitgepakt, weinig wendbaar en slecht in te zetten, wat iedere leermeester gewoon anders zou willen zien. Je mag alles van ze weten maar als je er niets mee doet wordt je gewoon achterhaald door de gong, de les is voorbij en aan rituelen wordt er niet gedaan! Op een zeker moment zal je met de daad moeten komen. En vanaf dat punt zal ook het genoegen zich tonen!

Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les. De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dit zijn dan ook de OSIRIS GETALLEN, DE GETALLEN VAN DE GOD VAN LEVEN EN DOOD.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Maar waar je Nu de wil tegen komt, kom je zeker de menselijke wil tegen!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...Maar let wel, de diepere geestelijke problemen zijn slechts een aspect van een psychische revolte die komt. Ze kunnen al op allerlei gebeiden waargenomen worden, op het terrein van de theologie, psychologie en ethiek zijn er enorme problemen, en vele enorme lichamelijke problemen komen daar uit voort!
 
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht. De Arts blijkt met zichzelf als patiënt niet om te kunnen gaan, de geest blijkt van een nimmer achterhaalde diepgang.
Toch blijkt de gepromoveerde altijd de psychiater/arts en nimmer de patiënt,......De Kern van iedere religieuze motivering blijkt steeds te worden weggesneden, en dat blijkt steeds hoofdoorzaak. 

 Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!
Maar het evalueren van angst en vrijheid gaat bepaalt niet goed! Haar evolutie is een grote leugen geworden.............

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant


De leugen kan in de kosmos niet worden gemaakt, want het is het alles wat ze voortbrengen. Zo gaan we naar een wedergeboorte van de geest—naar een nieuw Tijdperk van Geloof, waarin de mensenziel in de twintigste eeuw een laatste overwinning zal behalen op het materialisme en de dwang matige en emanciperende doch krankzinnige wetenschappen.
Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over! Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeert.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit! En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen om wezenlijk mee te werken, dus samen te werken, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Het is hoog tijd dat de mens deze door William Braden beschreven overwinning gaat behalen! Anders verliest het participium, wat onze maatschappij is, op alle fronten definitief zijn terrein. Het is dus dat de mens geest moet worden. 
 Dat is geen dualistisch onstoffelijk ‘overschot’ , identiek aan ziel, maar er wezenlijk van onderscheiden. Het is “de kracht die iemands overtuiging op zijn handelen uitoefent” , dacht U dat ieder van U deze kracht niet nodig heeft?

Ik weet wel zeker van wel want; ......De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen alle gevaarlijke aanslagen.
Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden, als U het wezen van het participium niet kent. Slechts heel weinig mensen kunnen haar kern verwoorden! Alleen de werkelijke doeners hebben daar GEEN moeite mee, de rest is theoreticus of fabeltjes maker!
Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren, daar waar we de Goddelijke openbaring nodig hebben.
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Verder gaat het hem nergens over, althans beter is de theorie of het fabeltje niet te benoemen!
Het begeerde houd zichzelf in stand, er is geen theorie of fabeltje wat U heeft te vrezen. De levensfunctie wordt zo doende veilig beschermd, er is werkelijk niets te vrezen. Maar  l
anger twijfelen om wezenlijk mee te werken, dus samen te werken, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! De overwinning kan dus in alle veiligheid behaald worden. U kan in alle veiligheid aan het participium deelnemen! Zo gedegen zit onze geestelijke vrijheid in elkaar. Ze is het Goddelijke kerstverhaal, wat ik U mag meegeven!

 
 
Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf
Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf
debiel en debiel
rot op,.....jullie psychologische correspondentie is gewoon eng.
 Eenvoudig en onweerlegbaar is daarin de gemenedeler  de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat  jullie emotioneel gezien ter verantwoording roept,
als duo zijn jullie Hitler in het kwadraat, het bewerken van mensen met de keuze van de angst of de emancipatie is
immoreel, onethisch, nalatig, en egoïstisch.
Slechts daaraan dient de doodstraf gegeven te worden!
Want de aanwezigheid of afwezigheid van het geweten is een diep menselijke divisie,
een kenmerk dat belangrijker is dan intelligentie, ras, of zelfs geslacht.
Deze divisie is in direct conflict met de wetten van de natuur!
Daar waar de geestelijke werkelijkheid zeer gedegen in elkaar zit...........
God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim.
En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
De overwinning op de krankzinnige gewetenloze politiek, ze is wel zeer....zeer......zeer noodzakelijk!
We moeten naar een wedergeboorte van de geest—naar een nieuw Tijdperk van Geloof, waarin de mensen ziel in de twintigste eeuw een laatste overwinning zal behalen op het materialisme en de dwang matige en emanciperende doch krankzinnige wetenschappen.
De man is zo debiel dat hij denkt dat hij een "Janus-kop" heeft, ........Januskop kijk naar verleden en toekomst, een KLOK meet de tijd. Wat is tijd zonder verleden/toekomst? Janus is en blijft de God van de tegenstellingen en daarom ook die van de gewetenloosheid! Over het NU heeft hij bewust geen verstand, hij heeft alle woorden nodig, en nog is hij zo debiel als een loden deur, er geen deelname aan het participium. 
Het tegenwoordig deelwoord staat in het Latijn bekend als participium praesentis activi, ze is het deelwoord van de actieve tegenwoordige tijd, ........Daarom wordt de Geest nooit ontslagen van de levende werkelijkheid, dat maakt het leven wat het is........De Geestelijke gezondheid moet gedefinieerd worden overeenkomstig de feitelijke aard ofwel het Zijn van de mens, ......Ach moet U de krankzinnige gewetenloze politiek daar niet naar gaan vragen?
Slechts deze bende van "janus-Koppen" geeft je nog wat, in de institutie is alles al verdrongen door hun theorie!
Hun geestelijke gezondheid is al tot nul gedaald! AUB, doe niet met ze mee.........want U wordt alleen maar ontzettend ziek en mager.
U moet weten, krankzinnigheid, mystiek en de psychedelische ervaring zijn op een of andere manier alkaar aan elkaar verwant.
En de krankzinnige wetenschap is daar echt niet van vrij gesteld. Ook hun Geest is echt niet ontslagen van de levende werkelijkheid, hoeveel woorden ze ook mogen spreken en theorie mogen verkondigen.
Psychoanalytici doen hun best om deze praktische werkelijkheid de kop in te drukken, en zeggen af en toe zelfs dat schizofrenie een lichamelijke ziekte is, die het best behandeld kan worden door grote hoeveelheden van vitaminen en mineralen. Die theorie brengt de status van Freud min of meer terug tot die van een medicijnman en brengt op zijn minst de mogelijkheid ter sprake dat er een gemeenschappelijke oorsprong bestaat voor krankzinnigheid, religieuze mystiek en medicijn-ervaringen. En in de huidige tijd wordt dat weer een bijwerking genoemd, wat uiteindelijk 90 % van de medicijnen en therapiën voor de patiënt waardeloos en verslavend maakt. Zo wordt er slecht van heel veel paramedische middelen met succes gebruik gemaakt.

 Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praat ziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferende abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Als voorbeeld geeft Kierkegaard hier Hegels ‘Logik’ dat, van abstractie tot abstractie gaande, terechtkomt bij een. ‘Nichts’ dat Hegel het zuivere zijn noemt en dat hij als uitgangspunt neemt van zijn filosofie;
2. Het mystieke niets. Hiertoe komt de mysticus op zijn weg naar het goddelijke. In lagere stadia kan dit de schijn wekken toch nog een positieve relatie tot het aardse leven te hebben. Maar ook dit is een vlucht voor de pijn van de angst (Kierkegaard maakt wel wezenlijk onderscheid, aldus Malantschuk, tussen niet-christelijke en Christusmystiek).
3. Het ironische niets, radicaler dan de twee vorige; reeds Sokrates bereikte dit door heel de gegeven realiteit haar waarde te doen verliezen in een volledige sterilisatie. De ironie komt echter niet verder dan de ‘negatieve vrijheid’ die deze Wereld bijna totaal beheerst

En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem oplossen bevat het testen van condities
 • En ik stel het zo het er voor staat,........De overwinning kan dus in alle veiligheid behaald worden. U kan in alle veiligheid aan het participium deelnemen! Zo gedegen zit onze geestelijke vrijheid in elkaar.  Gedachten doen meer en kunnen meer dan alleen het associëren van woorden en beelden die in combinatie eerder gehoord zijn. 
 • Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren! ...
 • Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken. De buitenstaander wordt onterecht de fabel van alle Afasie opgeplakt, om hem "voor Gek" op te knappen.  Terwijl er maar drie dingen zijn die zijn slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 • De dwaas heeft de meest vreemde fantasie die hem als mogelijkheid toelaat, al opgeplakt "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem.
 • Trap daar niet in! Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt.
 • En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, (het gratis abonnement op gek worden), als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden.  Een niet-aangeboren hersenletsel is daarbij de wetenschappelijke waan, wat een krankzinnige anticiperen is, ........geef ze de doodstraf zelf AUB. 
 ( HET BEGON MET DE LSD "By WILLIAM BRADEN", MAAR DIE TIJD IS ALLANG GEWEEST )
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!
Sukkels van de eerste orde, die de doodstraf verdienen, niets meer.

 
Afbeeldingsresultaat voor

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........Heiden geworden.......
De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP!
Volgens mij is de geestelijke ervaring en dus deze vrijheid nodig, en zelfs dus danig groots dat terecht gesteld kan worden dat; .....
 " De persoonlijke religieuze ervaring haar basis en centrum heeft in de mystieke bewustzijn's toestanden." Met andere woorden, wij stellen de psychedelische ervaring niet alleen op een lijn met mystiek, maar met de religieuze ervaring in haar geheel.
De Bijlmer-bajes zou met de wetenschappers gevuld moeten worden!
Is de religieuze ervaring als zodanig niets anders dan een toevalstreffer van de lichaam's chemie?
  De materialisten zouden dat graag denken en doen dat ook, maar dat is geen sinds een terecht anticiperen!
Het is een misdaad in het kwadraat......... Eenvoudig en onweerlegbaar is daarin de gemene deler de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat  jullie emotioneel gezien ter verantwoording roept, ik kan de doodstraf slechts voor dergelijke lieden adviseren. 
En de hele praktische werkelijkheid kan deze situatie op geen enkel terrein meer aan, we horen op ieder mens juist te anticiperen, deze maatschappij verdraagd niets anders meer! Het participium alleen krijgt al de gewenste gevolgen, en dat zal met wel heel weinig woorden zijn weg gaan.
Ook in 2017 heeft waarheid gelukkig maar heel weinig woorden nodig!

Bij de werkelijk gewilde afasie is een diepe contemplatie en concentratie je gegeven, in tegenstelling tot de intelligente waan, die er nooit en te nimmer toe doet.
Zo eigenmachtig ben ik niet om zoveel eigenzinnig te spreken! En ik wil bij U niet binnen vallen, als ik door eigenzinnigheden wordt geweerd. Zelfs de computer wordt door deze eigenzinnigheden vermoord! Het woord ‘autoritair’ heeft de voorbijgaande eeuw, na de overwinning op nazisme en fascisme, de betekenis gekregen van ‘brutaal onderdrukkend’. Het woord ‘autoriteit’ heeft deze negatieve betekenis niet gevolgd. Maar ach ja, toch is dat apparaat met zijn eigenzinnigheid (de Computer) aan de beurt! En de werking van het apparaat wordt door de "autoriteit" beschreven en gekeurd. Maar het zal echt niet helpen ...........het begrip ‘autoriteit’ zit theoretisch en historisch een beetje erg verwrongen tussen aan de ene kant de conceptie van de Natie als een uiting van de wil van de collectiviteit van mondige burgers en aan de andere kant is ze de conceptie van de volksgemeenschap, waar individuele belangen maar een secundaire en in wezen ‘inferieure’ uitdrukking zijn van een primaire ‘Volkswil’. Precies dat wat zo verwrongen is tussen de angst en de emancipatie, sinds tijden, volgens ene Kierkegaard. We moeten de overwinning op deze situatie behalen, het kan niet anders meer! Waarom:..........
Daar slechts het participium alleen al de gewenste gevolgen onderkend, is veel van de produktie van de wetenschap en de politiek slechts een patalogische leugen, dat is ongelooflijk maar waar, terwijl het de gemenedeler van ze is dat ze zeggen enige "autoriteit"  te bezitten, die nergens te vinden is. Het is heel bekend hoe de "JanusKop" zijn ondergang tegemoet gaat, het vertrouwen is de Geest van de mens ontgaan. Echter de wetenschappen blijven toch gebruik maken van een soort van termen, als een soort van "goddelijke eigenschappen", alleen de God zouden ze graag zelf willen zijn!

De wil kan niet terug in de tijd komen, en de lust wil zichzelf in stand houden! De krankzinnigheid van de wetenschap is ons bekend, toch blijven ze zeggen enige "autoriteit" te bezitten! Daarna beginnen de debielen met de leugen-wetenschap van ene Karl-Popper, om deze "autoriteit" tot uitdrukking te brengen! Het kenmerk wordt dan dat de gekken van de wetenschap voorbij de grenzen kunnen gaan, die een normaal mens met zijn zintuigen opdoet.
Doch de normale mens moet nu een minderwaardigheidscomplex worden "aangepraat"! 
Daarna leert "Het debiele materialisme" dat alles in laatste instantie tot materie kan worden teruggebracht.


Maar het historische is de vrucht van het toevallige en het noodzakelijke en dat op de plaats daar waar het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige. Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos. 
De stilte is altijd een oefening om het religieuze in jou te laten groeien. Ik heb nooit anders geweten, en mag en kan U dit verhaal in waarheid en degelijkheid vertellen.........
De geest die naar buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........heeft U wel eens iets gehoord over het ethische.........
Wat voor behoudende kracht dat is ......sterker kan ik het U niet vertellen.


 Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd! En de verzoening als noodoplossing..........heeft U het weleens zien slagen?
 
De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen, sterker nog, de "autoriteit" wordt door velen van hen gesuggereerd! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet! Slechts het doen brengt de doelmatigheid boven tafel!
Wij man en vrouw blijken de organische wezens, we hebben last van de meest agressieve inslagen, en  man of vrouw zijn dus op een verschillende manieren ergens toe te dringen. Maar een welwillende "autoriteit" ben ik nog nooit tegengekomen, ze kan beter vertrekken voordat ze iedereen aan een depressie hebben geholpen! Jet Bussemaker, zal het lukken al die krankzinnige "autoriteit" weg te werken in het onderwijs?


De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek. Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. Terwijl alles wordt verdeelt in aan-een gesloten tijdperken, niets is zonder voorgeschiedenis, niets is zonder nawerking. In alle tijdperken is de zelfde Geest  aan het woord, en ze vertoont zeker alle periode een samenhangend beeld.
De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden. Ze zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet dus anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens. De kenners van de goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, hebben ze altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen. Doch de "autoriteit" van en met de computer waan, zoals de institutie's ze beheren, ze zijn zeer ingrijpend.
De bekende inbreuk hierop, is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!
De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! 

 Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, en in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien. De absolute bezinning, van een ieder, in vrijheid, is onmogelijk geworden.
Nietzsche heeft volkomen gelijk!
Bussemaker, Laat het zotje oprotten!

De algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Hoe konden de mensen ooit zo gek zijn om aan de "krankzinnige autoriteit" te beginnen!

Heel het andere handelen van de mens, van uit "Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment. De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.
Of om het in de woorden van Richard Feynman te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. Normaal voorstellingsvermogen? Heeft de wetenschap de hartstochtelijke triviale kinnesinne die nodig is voor het verwerven van een normaal voorstellingsvermogen?
 Neen! We zijn aan de laatste 2% van het gezonde verstand begonnen.
De Boosheid van de mens beëindigd,  het is natuurlijk dat ‘Oneindig’ + ‘Oneindig’ = ‘Oneindig’;..... trekken we echter aan beide kanten ‘Oneindig’ af, dan verkrijgen we de uitspraak dat ‘Oneindig’ = 0. Wetenschap donder daar mee op! Fuck krankzinnigen! In welke krankzinnige tent hebben jullie wat geleerd?


 Precies met deze boosheid denkt men alle demonie te boven te zijn, doch deze nestelt zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute pseudo-religieuze pretenties van de medische en de fysische en de sociale wetenschap. Zij is de onbeheersbare ‘Publieke Opinie’. En de zinnige enkeling heeft het heel gewoon vreselijk moeilijk, als we de "krankzinnige autoriteit" niet weten te verwijderen!
Jet Bussemaker je bent gewaarschuwd, meer als ooit!
Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. 


Alles is erop gericht om de consumptiemaatschappij in stand te houden en zelfs nog uit te breiden tot de mensen helemaal slaaf ervan geworden zijn. Vroeger had de staat belang bij stabiliteit (nu nog, maar dan werkelijk alle), nu streeft de politiek naar zogenaamde flexibiliteit: geen vaste waarden meer, maar een drijvend waarden patroon waar niemand noch aan noch uit kan komen. Het drijft slechts aan onze ogen voorbij. Op die manier kan je dus alles goedpraten als het even nodig is, ten minste als je de centen hebt voor een goede "Goed prater". Want waar er geruzied wordt, tikt de kassa: advocaten, extra beveiliging, extra wapentuig.  En een productie apparaat om dat alles aan te vullen, en vooral drukken we geld bij om alle soldaten en producenten tevreden te stellen. De freelance soldaten zijn de spoken van de wereld geworden, meer niet! En ze zijn de wereld totaal aan het uitputten, meer niet!


De wereld zoals ze er vandaag uitziet heeft blijkbaar belang bij ruzie makende mensen, dat brengt meer op dan waar in peis en vree geleefd word. Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie en contemplatie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!
En de duivel is het ultieme rudimentaire wezen bij uitstek, ze neemt elke efficiëntie weg.
Ri' betekent weer, Di' betekent Dubbel.
Zo stelt onze premier en dwaas Rutten en historicus Rutten elke efficiëntie weg, en we zullen vanaf heden niets anders meer zien, in de Wereld van de "gekozen krankzinnigen", hoe ze ook heten!
Trumps zaken "zijn niet op orde" en zullen dat ook nooit worden!


Maar zo werkt het in deze kosmos niet, alles is ons maar eenmaal gegeven, .........
Wat ons gepermitteerd wordt, dat kan niet anders als onze kracht zijn!
Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg, dat zich richt op het ophelderen van wat ons gepermitteerd is ...met een althans tijdelijke opheffing van de zorg en daarmee komt de zorgeloosheid, die toch door het zelf-zijn coherentie verliest en zichzelf op speelse wijze opnieuw constitueert.
De Mensen-wereld verkeerd in levens gevaar door haar ontkenning, daar dit proces voor haar een onmogelijkheid is!


Jet Bussemaker je weet niet hoe de krankzinnige wetenschap ons torpedeerd;....... In feite wordt dit feit door de krankzinnige wetenschap afgedekt, door het over de mogelijkheid van "renormalisatie" te hebben, .......
Waar vind deze plaats? In hun hoofd? Zitten daar zulke fabelachtige mogelijkheden in, met een Ri' en een Di'. Hebben ze daarom God niet nodig om te verklaren om wat ze niet kunnen begrijpen? Zoals ook Richard Feynman  het ontstaan van de coherentie beschreef? 
“We are not afraid to consider the final question as to whether, ultimately – in the great future – we can arrange the atoms the way we want them.”
Maar daarom heeft "De nobelprijswinnaar Richard Feynman" nog steeds met recht gezegd “Volgens mij is er niemand die de kwantummechanica echt begrijpt”.
Ik heb heb daar geen moeite mee,....maar het oplichters gilde, de krankzinnige wetenschap wel!

Wat ik niet kan begrijpen kan ik ook niet maken.....
Dat blijkt ook relevant voor enzymen ......
Waarom, het antwoord ligt nogal voor de hand......
Enzymen manipuleren individuele atomen, protonen, en elektronen, binnen en tussen moleculen.
Gaddamme is dat NU alles........Uh, heel het probleem wat al 30000 Jaar niet serieus genomen wordt ........
We hebben dus een nieuwe en juiste filosofie voor een mooie levenskunst nodig. 
Dat betekent ook dat denkpsychologie en het daarop gebaseerde didactische programma zijn vernieuwing nodig heeft!
Vooral bij de leugen rubriek die zich wetenschap noemt!
God kan daarin worden benoemd als het wezen dat voor de coherentie zorgt, en dus werkelijk constitueert.

Jet Bussemaker sluit het gekkenhuis, de KNAW, want ze beliegd en manipuleerd ons......
en we hebben recht op onze geestelijke vrijheid, al 30000 Jaar!

 Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logische waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om direkte ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze! Niets is duidelijker als dat we onze gelukkige zaken met de natuur moeten integreren!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Bussemaker, het is hoogtijd dat de wetenschap en de politiek op de hoogte worden gesteld van de keuze die er ligt op deze Wereld.
 1. Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Deze integratie wordt ieder zijn kracht!
 2. De lieflijke aard en Kernpunt daarbij zijn de mutatie's, de evolutie verloopt langs de aard van de optredende mutatie's. Darwin's theorie is daarom een lachertje!
  Wijselijk daar bij is te weten dat de wetenschappen de natuur niet uitmaken, en de natuur weet dat zonder enige twijfel! (Richard Feynman)
  Ten tweede ...... behoort ook al het levende aan Moeder Aarde, de soort bestaat totaal niet zonder de lieflijkheid van Moeder Aarde!
  De wetenschap had dus alweer een bijzonder fabeltje (leugen) nodig, ze liegt ons voor; ....... Er komt in de wording van de kosmos een moment voor dat op een plan, als de omstandigheden daarop aan een aantal voorwaarden voldoen, het leven te voorschijn komt. Daarbij zou het verloop van dus de Goddelijke eeuwige, liefelijke en oneindige  consistentie volgens de dwazen alweer niets zijn. Ook dat is een bewijs dat er van het hele vraagstuk niets is begrepen, en er nog niets van het menselijke vraagstuk door de wetenschap is aangeraakt!
  Er bestaat slechts een enorme onnozelheid t.o.v het wezenlijke vraagstuk! Het liegen van de krankzinnige wetenschap, ook in de nieuwe wereld kent het optreden met intermediaire theorieën helaas geen einde. Waarvan de genetische manipulatie helaas de meest vreselijke is.
 3. De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
 4. De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Er zijn zowel oude als nieuwe concepten, om zich van het principe de metafysica te ontdoen, maar ze zijn nooit overtuigend. De scriptie is altijd gebaseerd op veronderstellingen die uit de metafysische natuur zelf voortkomen!
 5. Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
  Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
  En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
  De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen! Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan? 
  Of moet dat nog steeds met de intermediaire theorie van de krankzinnige wetenschap?
 6. Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die zich fatsoenlijk gedragen. Ze prediken alleen maar voor eigen volk.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
  Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend
  De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........

  De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
  Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
  Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
  De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
  Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
  Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
  de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
  Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
  Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
  en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
  om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
  En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
    Chief Seattle

  Nu zal ik U iets wat compleet nieuw is vertellen: .......Deze profetie is de enige profetie op de wereld uitgesproken, die gaat uitkomen! Alle andere profetieën door welke profeet ook uitgesproken kunnen in de prullenmand. Want het enige wat gekend wordt door God is de liefde! Maar let wel, het enige wat hij voor mij en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, .....
 7. Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. ( Richard Feynman)
 8. Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren! Maar als je dat niet doet is er nog veel meer voorbij!
 9. Het is bar en boos met de mens, Heren psychologen: ...... Hulpeloosheid, radeloosheid, denk-verlegenheid, besluiteloosheid, ofwel de aporie, het onvermogen om een filosofische of ideologische kwestie tot een oplossing te brengen is algemeen.
 10. Zorgelijk wordt het als psychologen over cultuur gaan jammeren, kennelijk kennen ze het verhaal van de kwetsbare mens niet.
  Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
  De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
  De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Die eenheid gaat in tegen haar eigenbelang. Eigenbelang, moraal en wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
  Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering, en juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten
   en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
  en zeker ook de psycholoog!

   
 11. Haat-spraak is een belangrijke uiting van egocentrisme, en kan zowat overal worden aangetroffen, zij vormt het slechtste onderdeel van deze exogene normering!
  Zo hebben politieke partijen altijd standpunten die door hun tegenstanders als haat-spraak worden aangemerkt. Zo blijft het zwakzinnige circus maar rollen. Demonisering en romantisering van het vreemde en de vreemdeling zijn een deel van het zelfde verhaal!
  Dat psychologen dat niet weten, we leven in een klets-cultuur, elke morgen weer een nieuw klets pakket, wat een onzin heren!


   
 12. Ofwel A priori; .... De logica die bestaat zonder argumentatie vanuit het resultaat daar moet je bij de wetenschap naar zoeken, meestal komt men met wat van te voren gedicteerd wordt, een oordeel vooraf zonder onderzoek ( theorie ) ofwel informatie die bestaat uit de ervaringen met de meervoudige dynamische werkelijkheid daar moet je altijd naar zoeken.
   
 13. Slechts een aantal is als a-priori begrippen te duiden
  1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
  2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
  3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan “dragers” daarvan (ordenen d.m.v. taal-middelen).
  Hebt U dat nu ook, het gevoel dat U zo`n trans-komisch figuur bent ? Dat U steeds bezig bent met een mengeling van werkelijkheid en verbeelding? Wij zijn niet van deze wereld, wij zijn trans-komisch.


   
 14. Het wil nog wel eens helpen als U een aantal a-priorische begrippen kunt duiden. Mogelijk lukt het dan nog te onderscheiden wat hoog en laag is , veraf en dichtbij, onder en boven, diep en ondiep enz.. Dan hoeft U niet te knagen aan de wortels van de illusie, de eigen illusie neem je namelijk nooit weg, geen enkel ding, geen enkel wezen en geen enkel mens kan zich een beeld vormen dat gelijk is aan zichzelf.
  Vanuit verschillende gezichtspunten kan iets hoog of laag zijn, veraf of dichtbij, onder of boven, ondiep of diep, enz. De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
  Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid!


   
 15. De wet die bepaalt dat een filosofische of ideologische kwestie niet tot een oplossing te brengen is, is meer dan algemeen. Of gaat U nu alweer vertellen dat er ook maar iets van de partij programma`s van de verschillende politieke partijen, echt geslaagd en gerealiseerd is? Neen, zij die demoniseren en romantiseren ( de politiek ) gaan en moeten tot het oneindige door. Jammeren over van alles en nog wat, dat is eigenlijk de inhoud van iedere cultuur, zie en neem het allemaal niet te zwaar, zie en neem het als een komische mengeling van werkelijkheid en verbeelding.

   
 16. Taal, de woorden, de begrippen zijn grote verleiders!
  Maar je komt niet achter de werkelijkheid zonder het nodige echte onderzoek!
  Het grote gissen ( van het logistische denken ) men wil het nog steeds niet achter zich laten, terwijl het geen enkel zicht op de werkelijkheid geeft.
  Neem je alles als zware realiteit, dan krijgt het denken binnen je hoofd een vaart en een snelheid waar je geen recht op hebt. Hegel doet dat met zijn antithesen. Marx neemt dit over en voert de mooiste salto’s uit met de begrippen als : “Socialistische Maatschappij” en “kapitalistische Maatschappij”. De hele genuanceerde economische werkelijkheid wordt in die begrippen ontkracht.


   
 17. De denker krijgt er een geweldige kracht en zekerheid van. HET IS EN BLIJFT ECHTER EEN GEDACHTEN-SPEL,….
  En de heren die alles te zwaar nemen en namen die zorgen voor de grootste problemen.
   Dus met al die "exogene" normering zal er geen wetenschapper zijn die grip krijgt op de tot-stand-koming van de verschillen in gedrag, gevoelens en overtuigingen. Stuur deze bende van dwazen dan ook maar weg!
    Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden, zal stress het grote probleem blijven.
 18. Het GHB  (Gamma Hydroxyde Boterzuur) zal ons een ontstellende manier voor het hoofd slaan, aangezien wij ons neuro-systeem met haar moeten beheersen. GHB werkt in op overdrachtsstoffen, die in de hersenen prikkels overbrengen. 
 19. Zij die zich moedwillig onledig en geweteloos gedragen, U kan ze veel beter de doodstraf geven! De man kan onmogelijk een goede President of premier worden! En de gala professor kan beter naar het gekkenhuis verhuizen! (U denkt misschien dat we zo ver niet zijn, ik weet wel zeker van wel) 
 20. Deze geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....door de enorme banaliteit die heerst! Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van Boeddhische gebied geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen.
 21. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad, overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. En dat loopt precies NU fout af!
  Er is niemand op deze Aardbol die zich onledig kan houden, de geënsceneerde invulling zal weggedaan moeten worden, ......En precies dat leidt tot een volkomen ander statuut op deze Aarde! vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft. Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen --zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden. Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen. Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld. Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
  Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan? Moet de macht van de illusie dan blijven gelden? Als het aan mij ligt niet, maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, laat dat goed tot U doordringen. En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één. Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring, het is een hartstochtelijk streven één te worden. Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken, zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen, zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
  Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is. 

  We zullen van al dat gestoorde geënsceneerde los moeten komen, maar die kans was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 134 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!
  Ieder bewijs wat ze ons voorzetten is een artefact!
  Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basis-verlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen.

   
  Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
  In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. De dualiteit is altijd al ontstellend geweest, maar wij kunnen leven met onzekerheid en twijfel (R.F.). U moet niet denken dat Uw geest niet vrij mag zijn!
  Want zo wordt het nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’ vol gejammer en geweeklaag en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt: "Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid, vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten die we gezien hebben onderweg! En mijn metgezel antwoordde: Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven? En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet? En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen; waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?" 

  Dat is (IS) slechts voor streng geleerde krankzinnigen, ofwel hoog-opgeleide krankzinnigen!
  Zij moet U dus niet hebben, U moet de openheid naar de natuur hebben, en het is dan niet nodig om angst voor de grote ervaringen te hebben! 
  En wat ik niet kan begrijpen kan ik ook niet maken.....
  Dat blijkt ook relevant voor enzymen ......
  Waarom, het antwoord ligt nogal voor de hand......
  Enzymen manipuleren individuele atomen, protonen, en elektronen, binnen en tussen moleculen.
  (U denkt misschien dat we zo ver niet zijn, te oordelen, maar ik weet wel zeker van wel) 
  Want 

   leven ontstaat: .......op het snijvlak van biologie en kwantumleer, ........  "Maar laten we dus wel over het heden praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik hou niet zo van dwazen die dat niet doen. Ik bedoel, als dit Nu een gelijktijdigheid is, en dus ook vrijwel als eenheid ervaren wordt, zou dat toch geen probleem moeten zijn! Ik zeg dus niet dat het geluk uit het verleden niet mag tellen .........want dat moet het juist wel!
  De aard van de ziele-persoonlijkheid wordt er door versterkt, het geeft zelfs de wezenlijke verbetering van het gedrag, we hebben hiermee namelijk de elementen voor de verbetering uit het veleden. In het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve natuurlijke denken mogelijk te maken. 

  En Minister Jet bussemaker, zij die daar niet aan mee willen doen, kunnen veel beter worden ontslagen!
       We weten het gewoon, maar velen willen het niet weten, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........Omdat het systeem van enzymen imparatief is......
  De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie. Leven ontstaat op het snijvlak van biologie en kwantumleer.......
  Wat de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.

  Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over! Hier begint de krankzinnige fanfare van de wetenschap........De auto-reverse in ons brein, ons eigen breinspel is voor ons niet programeer-baar.....onze wil laat zich zo niet kennen, het Nu is al niet te kennen ........de wetenschap gedraagt zich als een hond die in eigen staart bijt! Getallen komen pas te leven wanneer je ze op de een of andere manier met elkaar kunt vergelijken. Het werkelijke imparatieve programmeren is te doen , als je zo werkelijk alles weet te volgen en te begrijpen. Zo worden de wonderen alleen maar groter als je ze probeert en het lukt de eigen natuur te begrijpen! (H.T.)
  Het eerste wonder voor de mens is zijn eigen natuur te begrijpen.
  U moet weten, ik ken de basiswaarheid van bestaan en niet-bestaan niet. Het meest fundamentele is geen object. Het is niet dit, het is niet dat. Je kunt nog zo'n mooie voorstelling maken of een bepaald besef hebben van het allermooiste, het allerhoogste, nee, je kent het niet. Met al je kennis zit je fout. Wat betekent het, dat je Dat niet kunt kennen? Als je in die leegte blijft, komt er een ontwikkeling op gang in je eigen sfeer, die je iets totaal nieuws laat manifesteren, iets wat ligt op het snijvlak van biologie en kwantumleer!
   Voor mij is het verhaal; ....ik ken god en ik ken god niet....als twee tegengestelde standpunten op het niveau van het gewone kennen, het kennen namelijk van wat je kunt formuleren, van wat een object van kennis is. Maar, het hoogste is geen object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergelijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

  Religie is daarbij een narcisme in een maatschappij vol van narcisme: ‘Ik ken God want ik ben God’ 
  Zelfs 'Het hoogstnoodzakelijke vrije woord staat door deze krankzinnigheid enorm onder druk'
   Maar daar op het snijvlak van de biologie en kwantumleer  verwacht het universum ons, - en dat zal geen ‘afrekening’ in houden. Alleen krankzinnigen beweren dat zonder ook maar een enkel bewijs. Wij worden verwacht, maar niet op een wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’. Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen dat door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
  De werkelijkheid is dat alles ons maar éénmaal wordt gegeven, .......en we moeten er nog voor werken ook!
  Maar onze onderzoekers zijn alleen maar rare streken aan het uithalen, daar waar......
  Hoe het is heb ik altijd al beschreven; .........
  Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?

  Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
  Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen 
  kinetische en potentionele energie.