Hoofdstuk 20 Het FUS en de seks
zo ik haar begrijp, .........zo zal ik het U melden....


We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen,

het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.


Zo dus over ons, en dus mij......

In mijn gedachten hoor ik je warme stem
je bent zo heerlijk en zo ad rem
je bent verloren in mijn verlangen
in mijn doorzichtige bandage gevangen
Wanneer ik je steeds weer vast maakt
voelt zo lekker zie ik jou zo graag naakt
jouw ogen volgen zeker ieder beweging
van mijn hand, voel de heerlijke tinteling
Mijn handen volgen voldaan zijn weg
met heel veel trots doe je wat ik zeg
jij mag mij hierdoor zeker niet verlaten
je mag mij liefhebben, vooral niet gaan haten
Weet je, ik ben zo graag af en toe eens stout
dat hebben wij samen zo heerlijk opgebouwd
heerlijk hoe jij zo strak ligt vastgebonden
streel en kus ik jouw heerlijk je lichte wonden
Uitdagend kijk jij mij aan, blijf en dat doe je continu
neem me, pak me, bezit me, neem mij .... nu

Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!

Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels.
De rest van de wetenschap begrijpen we heel gewoon niet meer, gelukkig .......en het enige wat U kan begrijpen, is dat wat in de juiste pennen zit! En de materialisten en de genetici hebben het ongelofelijk bont en onbegrijpelijk gemaakt! 

Ik sta hier volkomen alleen op een zandweg, en ik weet niet eens waar hij te vinden is, en in deze omstandigheid slechts dienend. Maar ik stel het vast, de levenskunst woont niet meer in ons, ze is ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!


 Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders: .... De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.


En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals

  • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
  • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
  • Probleem oplossen bevat het testen van condities

Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!

Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.

De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.


 Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn! Maar deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Elke institutie heeft een apart verhaal, ook "De ontwikkeling 's bioloog" heeft zijn stempelkussen meegekregen, maar het is een stempel van een idioot!

Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!

Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! 

 “Door deze valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!


Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absentheïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt.
Doch, In hun ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid en onredelijkheid, want de transcriptie ligt in het DNA! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld. Juist daarom kon de Janus kop, zoals de dwaze darwinistische ontwikkeling 's bioloog steeds weer te hulp worden geroepen.
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. De dwaze bioloog, sluit hem op, in zijn eigen instituut, en doe er een slot op!

Daar wij een onderdeel van deze wereld zijn, leven we met de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. Er is dus wel degelijk de implicatie waar iedere gewone man of vrouw rekening mee te houden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook!
Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja, en de wal keert toch echt het schip!
Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd, ik kan niet anders als op een menselijke manier het cognitieve reservoir bereiken. Daar een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, noch door de institutionele fabeltjes. Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip. Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”.


Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard.
Dit maakt deze Uniciteit tot een zeer sterk gegeven, en je kan deze waarheid direct tot de kwintessens rekenen, en dat zullen ze ook tonen. Want in de implicatie-logica is het toch echt zo "De wal keert het schip". Het is dan ook deze implicatie-logica die door ieder mens wordt gebruikt om van Zijn fouten te leren, iedere menselijke geest heeft maar één doel, zou hij er twee hebben dan zou hij in een ontzettende verwarring komen. Heel de functie en structuur van ons DNA wordt benut, om simpelweg tot het volledige cognitieve reservoir te kunnen komen. De transscriptie die in Uw functie en structuur van Uw DNA te vinden is, ze kan uitgroeien tot een zeer sterk gegeven! Wat is er mooier om dat toch eens te laten gebeuren!

Dan kan deze werkelijkheid "op komen dagen", wij mensen moeten en kunnen ons leven mennen als een ontologisch probleem. Voor alle duidelijkheid, als jullie voor jezelf weten; ....Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn afkeurenswaardig, deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; .....dus eenmaal opgevat en nageleefd, leiden deze dingen tot nadeel en ziekte, zie er dan van af. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, en leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand. Weet dat heel de goede transcriptie sterk in het "FUS" van uw DNA verankert ligt.

Het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd heft voor de mens een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde mens op te brengen is! De mens moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En alle relatie en seksualiteit staat onder de zware druk van deze pose die wordt vergezeld van een zware dualistische innerlijke strijd!


   

Het Continuüm in het leven heeft een bepaalde structuur, dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit.
In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan toch niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor bepaalde kwalitatieve eigenschap.
Toch is dat de normale gang van zaken onder burgers en buitenlui. Ze ontleent dat gedachte lineaire continuüm aan het voorbeeld van de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. En ze wordt sterker naarmate het F.U.S. in het DNA in staat is tot een betere en uitgebreidere transcriptie. Daardoor worden Kwantiteit en Kwaliteit van leven versterkt! Meer is er niet, daar we HIER LEVEN.
De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.


Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden.
Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëel leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn.


 

richard-feynman
We moeten heel gewoon de juiste strijd voeren van binnen!

Daarbij moet U ook weten dat; .... "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Richard Feynman brengt met zijn experiment deze "verdediger der rationaliteit" in!
En dat is dus ook voor de veiligheid van de mens zelf. 
De implicatie logica is de specifieke logica, "De verdediger". Een bewering is alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden! Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen niet gelden! Dat is het enige wat gelukkig maakt, ..........het juiste verhaal! Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........

De implicatie wordt aangegeven met een pijl. "Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.

De waarheid `s tabel van de implicatie is solide, dus als volgt:......(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)
  • scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q
  • waar waar waar
  • waar onwaar onwaar
  • onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q.
  • onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar.
  • Dus de implicatie logica vertelt mij dat; ....processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg. Dat is "Het gewoon" van de realiteit. De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld. Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid!

Hij geeft de juiste wijze verweer tegen het materialisme, dat het slechts heeft gebracht tot .....een focus op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! En de mensheid dacht bijna dat het experiment zou lukken, maar door de onmenselijkheid ervan is ook dit experiment mislukt!
En het resultaat is vreselijk fatalistisch en dramatisch en duidelijk! Wist U het; ....hij, de computer "Man Geek", kan U geen veilig, eerlijk', en solide verhaal leveren, en dat is toch wel het eerste in een relatie! En alle vrouwen van de wereld blijken het al te weten! Weg relatie! Weg liefdesnest! De vrouwen werden de geluk zoekers! Met de nodige online technologie die hen op onnoemelijk hoge kosten jagen. Wist U dat het met de relatie tussen Man en Vrouw zo ontzettend slecht gesteld was?
En ondertussen wordt verteld over de ziekte Borderline, een psychiatrische benaming uit de DSM IV, een ziekte is waar geen medisch bewijs voor is. Terwijl Man en vrouw elkaar steeds meer in de haren vliegen! Dit omdat de "Het FUS" in ons DNA, dus de mogelijkheden tot een pedagogische transcriptie in onze hersenen steeds meer gaan ontbreken!
Uiteraard is dit wachten op DIS, een diepe dissociatie stoornis. Het probleem waar de meeste huwelijks problemen uit voortkomen! En dat is weer dat grote probleem, de enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voor dat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Zij met deze stoornis kunnen heftig passioneel doen en plotseling afstandelijk en in ironie vervallen, bijna cruel ook. Het is alsof ze niet echt de liefde voelen, ze imiteren hun verliefdheid en passie maar kunnen hem niet echt voelen! Voor de partner volgt de frustratie en de pijnlijke relatie.
We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. En als dit voor het grootste gedeelte DIS patiënten beslaat kunnen we het gezonde in de maatschappij wel vergeten!

Maar de idioten Hans Klevers en Nico van Straalen zullen U het beslist niet vertellen! Maar goed, ook zonder hen gaat deze maatschappij beslist naar de donder!

 

Richard Feynman wist dit ontegenzeglijk wel! Vandaar zijn onmiskenbare regel!

En het pantheon van de liefde is de wereld zelf, en daar zijn al vrome Gods huizen genoeg. Je zult langzaam gevormd worden door je daden, want de mens heeft veel tijd nodig om geboren te worden. En zij die van God een teken verwachten, maken van hem een spiegelbeeld, waarin zij slechts zichzelf ontdekken. Het is een zeer ernstige beperking zo te moeten leven, .... dat zal onherroepelijk moeten veranderen. Waarom moet het allemaal zo moeilijk, snel, hard, rationeel en respectloos, heeft U geen eigen stijl? Leent U zich voor dat alles, is dat natuurlijk en mentaal gezond? De ellende van de stijlloze buiten wereld, het is natuurlijk hem te vermijden!
En dan; ..... met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart die het bestaan nodig heeft en hij zal nooit meer weggenomen worden. Wat dacht U dus van de natuurlijke weg! De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan, het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft nog verder te gaan.


 
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!


De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP!
 
Als mens wist ik dit al vanaf mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig opschrift!
En ik hoop het zo graag, dat U een zodanige rationele positie heeft, dat U dit een klein beetje begrijpt!
Want ik weet het, U verlangt naar de opluchting, waar statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. Doch de seculiere en rationele mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven.
We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft vooral zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, maar het is hoogtijd dat we ons weer met de meest genoeglijke opluchting gaan verblijden, en liefdesnestjes gaan bouwen!

We zullen weer aan de zich open barende kosmos mee moeten werken, een andere keuze hebben we niet! Daar bij hebben we alle geestelijke vrijheid nodig.
We zullen allemaal een Geestenzoeker moeten worden, dat is onvermijdelijk! De tijd van de idiote theorie-terrorist is voorbij!
Zij die het indigo in hun hart meedragen weten dat. Eens zullen we weer broeders worden misschien, als Uw wereld, Uw natie, ten minste niet onder het geweld is gesneuveld. 
 Want ja, het N.P.A blijft de ziekte van de blanke, .....Hun "natie" kan niet anders als heel verkeerd opgebouwd zijn, de confiscatie van de waarheid, de onttrekking van de waarheid aan het verkeer of wel de verbeurdverklaring  van de waarheid is een "aandoening" voor het Aardse web. wat je het web aandoet, doe je jezelf aan. 
Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! 
Dat is stijlloos en dwaas. Hun confiscatieve instelling en institutie ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.

Let wel, het kan volkomen anders.

"Indigo" Persoonlijkheden, proberen de volgende kwaliteiten en actie aan de "natie" mee te geven. Dus probeert vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloosheid" is een vloek voor iedereen. ( God-verdomme, dit kan zo niet )

 
AREA   BESCHRIJVING
Fysiek X Diepe lichaam gevoelens, gevoelig fysieke lichaam, Meditatief en Androgyn zijn uit vrije wil. Een persoon die zich niet wenst te conformeren aan de tweedeling man-vrouw.
Emotionele X Diepe innerlijke gevoelens, gevoeligheid, integriteit, meditatief bewustzijn, introvert, androgyne, authenticiteit
Mentaal X Aware, helder, artistiek, duidelijkheid, creatief en zelfstandig, intuïtie, innerlijk weten, hogere geest, toewijding.
Geestelijk XX Hogere kennis, waarheid, spiritueel, universele liefde, bewustwording en bewustzijn, ervaring innerlijke gebieden van het bestaan
Motivatie X Volgt de hogere waarheid en liefde en hun innerlijke leiding
Missie / Visie   Geestelijke groei, liefde en dienstbaarheid, uiten hun innerlijk weten
Groei   Innerlijk bewustzijn, intuïtieve veranderingen, geleid door hun hart-intuïtie
Oefening   Wandelen, dansen, zwemmen, meditatieve, spirituele oefeningen, werk, onderzoek, doen.
Accu opladen XX Meditatie, muziek, creëren eigen ruimte, verbinding met God-Innerlijke Zelf
Mededeling   Zachte, vrouwelijke stem met gevoel, intuïtief en innerlijke communicatie
Wisselwerking X Ic Considerate, voorzichtig, gevoelig en goddelijk handelen
Relaties XX Caring, diepte, diep, van ziel tot ziel, spirituele connecties
Sociale, Vrienden X Volg innerlijke regels, niet het "stijlloze" in de samenlevingen, volgt vooral de gevonden geesten. Zij zijn de manier om de eenzaamheid te verdringen. Om nooit meer alleen te zijn.
Sex, Relatie   Diepe, goddelijke ervaring, zorgvuldig, open te stellen aan hen die partner zijn in de rede
Geld X Duidelijk concept, maar onbelangrijk, volgen hogere waarden en waarheid
Succes   Verbinding met God en Hoger Zelf, leven en spiritualiteit op aarde
Bezetting X Anderen helpen, leven in harmonie met hun hogere overtuigingen en waarheid
Carrière   Is vooral op zoek naar natuurlijke verlichting, schrijver, maar ook vakman. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden.
XX - De meeste dominant; /  X - Belangrijke; / blank - Beschrijft de Routine

Doch U weet het, ze die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aan zien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden!

De ‘moderne’ Indiaan is nog steeds slachtoffer van de zelfde schizofrenie. Maar dat zal niet lang meer duren. Veel Indianen zijn te ver van zijn roots verwijderd om nog echt traditioneel te zijn, maar met zoveel stijlloosheid in deze wereld zal het indigo in hen wakker geschud worden! Te veel blanke en Indaanse schrijvers houden de mythe in stand van een vreedzaam en spiritueel volk, toch is hen de broederschap nog het meest nabij. Toch is “Het percentage echt spiritueel begaafde mensen" even groot als bij andere volkeren. Eén procent van één procent.” Maar onze wegen gaan voort, de nieuwe mens zal zich melden. En “Door die valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. De huidige auteurs die infiltreren in het rez (Het indiaanse ressentiment), hebben het meestal enkel over magie en schoonheid. Geen woord over de Derde Wereld-omstandigheden, de auto-ongelukken, de verkrachtingen, het alcoholisme, het kindermisbruik, (al waren zij nergens op deze wereld te bekennen). Nooit gaat het in dat soort literatuur over de gemiddelde Indiaan die zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Maar omdat hij het probeert zal hij toch als eerste de broederschap terug vinden. De Geesten in en om hem heen zullen hem als eerste wakker schudden. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk om los te komen van de ellende van de buitenwereld, alleen die geesten kunnen je daar bij helpen!


Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
 
  De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. En als je de functie en structuur van het gegeven DNA niet gebruikt, blijkt er zomaar DIS, een diepe dissociatie stoornis naar voren te komen! Dis, ontstaat wanneer functie en structuur in ons DNA wordt genegeerd, we komen er zo achter dat onze schepper niet is te negeren! Wetenschappers die dat wel doen, ze blijken fabeltjes te gaan verkondigen!
  Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij daar in tegen, met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben), nemen aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn. Als je haar wilt ontkennen ga je fabeltjes vertellen en vergeet je alle rationaliteit, daarbij is de menselijke relatie  (inclusief de seksualiteit) het grote slachtoffer, ..... en goed komt dat zomaar niet!

Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. En DIS laat de dissociatie daarvan zien. De verklaringen daarvoor zou ik dus maar niet aan de krankzinnige wetenschap overlaten, deze kunnen nooit solide zijn!

Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking, ze weet niet wat intrinsiek in de geest aanwezig is. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?  Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Al hoewel bijna de hele wereld literatuur toch over die zelfde liefde gaat. 
We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag 's -verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn innerlijke instelling nodig!
De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Volgens de wetenschapper kan dat niet!


  Alle werk en ambacht,
het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg,
sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God.  

Hij die ik al zolang ken, .......en het wezenlijke was het doorschouwen in het licht van de eenheid.
Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel.
Dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven.
Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen.
D
aar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk!
Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken!
Dat is het transcriptionele gebeuren wat vorm krijgt in ons DNA.
Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen!
Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!

Het transcriptionele gebeuren ziet er zo uit ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, en dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".

Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Deze transcriptie is wezenlijk, het wezenlijke van ons DNA. En lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft! Zonder deze uitleg is een wet geen wet maar slechts een verzameling inktvlekken. Dat door een stel dwazen aan het papier is toevertrouwd.

De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA.

Waarom ze niet tot een erkenning kunnen komen is ook bekend; ....De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid- is er als gevolg van macht en geheimhouding, en een uitvoerig bedreven dualisme. De vreselijke pose die de wereld beheerst.
 Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft . Deze kwaliteit bezit men niet, want ze zit verscholen in ons DNA. 

Daarom worstelt de krankzinnige wetenschap nu met het begrip over DNA.
 
De algehele participatie kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn,
als ooit een mens heeft gedacht en bedacht.
Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk,
de deelname of participatie van iedereen! 
Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen,
en slechts hun ressentiment hoog willen houden.
Voor een dergelijk theater is geen plaats meer!
Dergelijke dualistische pose heeft geen enkele realiteit!

En dat noemt men tegenwoordig wetenschap!
Ik kan daar echt niet warm van worden.
De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit.
Maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet alles als een bijzondere parameter-vergelijk.
Dit is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden,
de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T.
De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), 
 wordt wiskundig gezien opgevat als een parameter vergelijking met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde,
tegelijkertijd een functie van x worden.
De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde,
dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd',
niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet.
Ga bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt,
....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute,
de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
De pose die zorgt voor de dualistische innerlijke strijd.
Genetici en wiskundigen zouden beter moeten weten!


 
Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".

Voor alle partijen geld; ....
dat de grote de structuur T en het regulier en singulier tantum st,
in elkaar uit te drukken zijn. Dit is dus de werkelijkheid zo alles EEN is.
Alleen voor de krankzinnige wetenschap blijkt dat niet te gelden!
Een drama ongekend, omdat dit niet kan, en alle realiteit en aktualiteit
wel degelijk wordt gemist.
De problemen aangaande de Missing-Link worden er niet kleiner door,
helaas, want het gaat om het doen in de totale realiteit, ........
anders gaat de waarheid op zijn kop..........
De wetenschap moet de mensheid het fictieve moment niet voor willen zetten.
Zo werd de zeespiegel-stijging van 7,3cm van de vorige eeuw, ..........
de 4meter van politici en andere wetenschappelijke krankzinnigen..........
Zo worden de opbrengsten van zonne-collectoren en windmolens met
het 4voudige overdreven............met dergelijke overdrijving ontstaan er 
altijd mentale en praktische problemen, die de mensheid niet dragen kan.
En de hersen- professor is het ergste, ook hij blijkt het niet te weten........
OF WEL Erik Scherder....
ZELFS EEN BALANS IN FICTIE EN DE NONFICTIE ,
ZE KAN DE WETENSCHAP NIET REDDEN.

De natuurlijke gesteldheid die nodig is om de verstandelijke kracht te laten werken,
ze staat recht tegenover datgene wat; ........
 door de haastige en begeerlijke krachten vereist wordt.
De liefelijke reden wordt via de GODDELIJKE Auto-reverse gecorrigeerd.
Zo zal het gebeuren dat U de Seksualiteit,
dus Uw Functioneren in de relatie absoluut anders beleefd.
Het NU IN REALITEIT EN ACTUALITEIT VOLSTAAT VOOR ONS. 
 
In de filosofie en de wetenschapsfilosofie GEBEURD HET ONNODIGE,
HIER wordt het begrip werkelijkheid HELAAS geproblematiseerd.

Dit daar wij alle nodige Goddelijke Hulp al hebben.
 Alle entiteiten zo zij een ziel hebben, hebben zijn hulp.......
Het is zo ik mij de liefde en de reden weet te realiseren.......
en de Wereld staat weer opnieuw voor de keuze; .....
zich dit opnieuw te realiseren .........allen die een ziel hebben.
Want ze kunnen alleen met de reden en de liefde verder,
omdat de Goddelijke kosmische hulp daar uit bestaat........
iets anders heb ik U NIET TE MELDEN,...........

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nardocus Filosofus