Hoofdstuk 53 De Pathetische mens...........

Het Griekse "pathos" betekent gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus", maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergáan, en het tweede van het actieve aandoen. In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Zo is iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel en hun secondantie!

Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt. Toch was deze waarheid  de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door deze secondantie!
‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
 Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
Alleen in de lyriek kunnen velen zich echt bevrijden van alles.
Humor is in de Pathetiek een noodgreep, zelfs daar zijn ze overdreven en aandoenlijk in. Ik stap liever van de totale bittere pathetische boodschap af!
Alle schoonheid en eenvoud sieren U!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid".

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan het goede. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.

Als je een pathologische leugenaar bent heb je een onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld, die vooral over gaat in een tweede secondaire wereld. Op het moment dat het liegen de omgang tussen de leugenaar en zijn omgeving in ernstige problemen brengt, spreken we van pathologisch of ziekelijk gedrag, en zo mogelijk wordt je dan deze secondaire Wereld voorgeschoven!
Een moeilijk aspect bij pathologische leugenaars is de vraag of deze personen weten dat zij liegen of dat ze daadwerkelijk in hun eigen leugens geloven. Toch zijn de drogredenen het bewijs dat meeste pathologische leugenaars wel weten waarmee zij bezig zijn. Ze weten meestal wel dát ze liegen, maar niet waarom ze liegen. Maar het effect is dramatisch, want de drogreden is geen basis voor natuurlijk handelen.
In deze door de pathetiek overheerste maatschappij, moet je alle geestesziekten zelfs pathetisch benoemen! "Anders valt er een gat in ons geheugen met een uitzonderlijk omlijnde vorm”. Inderdaad voelt het ene gat dat een drogreden veroorzaakt, weer anders dan het gat dat een andere drogreden op je tong achterlaat. De ene drogreden is de andere niet! En zo wordt het een onmogelijkheid mee te praten over alle gebieden van de psychologie.
Zo kan zelfs de psycholoog alles op een pathetische manier gaan vertellen!
Zo vertelt hij; .....
 De één liegt omdat hij een gedragsstoornis heeft, de ander omdat hij moeilijk de impulsen kan beheersen. Het kan ook zijn dat je persoonlijkheidsstoornis hebt, hierbij moet je dan denken aan ASPS. Dit staat voor Anti-Sociale Persoonlijkheidsstoornis, wie dit heeft ziet de consequenties van liegen niet in. Vaak zijn het hele charmante mensen en hebben geen schuldgevoel als ze liegen. Zo is in pathetische wereld de ene mens voor de ander, oordeelt de één over de ander.
Maar wat ik wel weet, is hier in ROOD GESCHREVEN......

De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten de persoon!


Het is precies het grote gelijk van de postmoderne mens, dat hij het zoekt in de opluchting, in entertainment, in plaats van de politiek, de wetenschap en de kerk. Al deze statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De seculiere mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven. In de ontsnappingsmogelijkheden op het internet, in luxe ressorts, in de wereld secessie door recreatieve drugs, in het existentiële mannen recht op porno, in sport tempels, in clubs, in het theater en in de bioscoop. Wat door velen wat somber betiteld is met de term ‘nihilisme’ is in feite de rechtmatige weigering van de verstandig geworden mens om nog op zaken te vertrouwen waarvoor geen opluchting, geen relativering, geen genade bestaat. Want voor alles bestaat een relativering, een ontspanning, een eruit-stappen, en juist deze genade is de nihilistische mens heilig. Alles wat U te veel is in het leven mag U meer als uitspugen, in een wereld die door de stijl van de pathetiek en zijn secondantie wordt overheerst! U moet zich niet laten ringeloren door een stel dwazen tot het uiteindelijk te laat voor de wereld is!
Alstublieft ga de loopgraven niet in, want dat loopt altijd verkeerd af!


Mij en heel het Collegianten leger en alle grote geesten doet dat ontzettend veel pijn, ......
Toch is het ‘eeuwig moment’  van (h)erkennen of niet (h)erkennen wezenlijk in de mens, het is dus ook onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen; .... komt zij niet positief tot uiting, dan per se negatief! Op enig moment zal er afstand worden genomen van de huidige mens, er is geen andere keuze! De overgave en de genade zijn niet vreemd, in het licht van de kosmische wet! En Jezus - is hierin de meest gebruikte woordspeling, het betekent zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Maar het geeft ons allemaal zoveel lijden, het is bijna niet meer om aan te zien, .....en het is ons eigen leven! WAARIN  ESOTERIE EN EXOTERIE WEL DEGELIJK SAMEN VLOEIEN, POSITIEF OF NEGATIEF.
Maar het meeste heeft U aan rust in Uw hoofd! De postmoderne mens verlangt in de volgende periode naar herstel!
 Keer op keer moet ik er over schrijven, .....om de levenskunst toch maar weer hoog te houden, en voor eens en altijd te conserveren. Maar mijn hoop blijft dat herstel.

Het hele probleem is; .... dat de pathetische mens overal emotionele ladingen op plakt. Plezier, liefde en vrijheid zijn hen te veel, zij zijn er in verstikt geraakt, ze projecteren zichzelf erin, ze willen niet zien en zien niet in dat al dit plezier de unieke en schitterende prijs is van het doen. Om het simpel te zeggen, slechts schoonheid en eenvoud sieren U!
In het  graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, zit geen enkele waarde. Alleen in het ambivalente doen, in liefde en met rede, zijn waarden te herkennen en te erkennen! En diep valt hij die van die waarden verstoken blijft!
Het ‘onderscheid’ of de distantie tussen de woorden en de dingen wordt alleen waargenomen door mensen die zich ervan bewust zijn. En daarom is het ambivalente doen zo op zijn plaats .....bij iedereen die nog dingen van werkelijke waarde wil vinden!
 Pas tegenwoordig zien we als we terugblikken de tragische gevolgen van de tegenstrijdige twijfel en het half bewuste aan zichzelf en van de ontstane psychologische complexen! Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

Ook zijn er velen die denken dat alleen de liefde de tijd stil kan laten staan. Ze laat je de herinnering aan de zeldzame ogenblikken. Maar wat doen we eigenlijk met die ogenblikken? Beschouwen we die als werkelijk? Of als drogbeelden? Of denken we dat die drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit? Hoe moet schoonheid geschapen zijn om de grenzen van het leven te kunnen overwinnen?
De Liefde zoals wij hem bezien, in zijn eigen lyriek, schept steeds weer nieuwe problemen, daarom zijn er ook meer tragedies dan komedies in de huidige tijd!

We komen er dan ook niet uit, het begrip ‘tijd’ wordt door de religie abstract behandeld.
En de politiek van de dictatuur instrumentaliseert de religie. Ze willen graag tot in de  ‘eeuwigheid’ heiligen zijn.
Religie en politiek; ..... beide zijn onze vijanden.  Want dictatuur en macht behoren tot het heden. Wat ze willen en wilden dat is en was de pathetische onmogelijkheid.
De ideologen presenteren hun radicale politieke en religieuze opvattingen in een offensief vertoog, en al te menselijk ressentiment en stereotiep complotdenken doen de rest.
De volgelingen worden getraind in gevechtsactie en gehoorzaamheid. Hun uniforme verschijning is een peloton zwartgeklede psychopaten met bedekte gezichten, bereid van stad tot stad te trekken om vreedzame burger te terroriseren.
Het geweld van de deelnemers aan een Zwart Blok is nooit uit verdediging, maar altijd pro-actief gericht tégen andere mensen. Zij willen geen vrede, maar benzine bommen. Ze verlustigen zich in een zichtbare vernielzucht, brallend over de meest waardeloze provocatie theorieën. Hun hang naar symboliek is pathetisch, hun stellingname altijd massief: globalisering, milieu, economie, en ‘Fuck the Law van rede en liefde’.
Hun retoriek gaat steevast over de heroïsche vrijheidsstrijder die het opneemt tegen machtige snoodaards als de kapitalisten, joden en veiligheidsdiensten. Niemand  maar dan ook niemand is er zo gek en asociaal als de pathetische mens, .....
Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim hun institutie dan op!
Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyché. Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Zij zijn het die de ramp der zotheid (oorlog) veroorzaken! Hun lofzang op de zotheid duurt voort! Het is geen enkel probleem dat er de nodige periodieke wisseling is, sociale en culturele uitingen hebben dat gewoon, maar de ramp der zotheid moeten we vermijden. 

En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen.  De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!

De krankzinnige pathetische mens is een deserteur in onze wereld, zijn eigen wereld, iemand die zijn eigen wereld construeert, een wereldschepper, een architect. Hij gedraagt zich als de god van de rationalistische metafysica, een god die niet wil weten dat de feiten op deze wereld zonder meer contingent zijn. Hij ontkent dus dat de logische waarheden voor iedere mogelijke wereld gelden, en slechts met toevallige feitelijke waarheden overeenstemmen.
Met een dergelijk wezen in contact te willen treden is absurd, tenzij de verhoudingen – zoals bij Leibniz – door een geprestabiliseerde harmonie geregeld zouden zijn. Wat Leibniz zegt; ....is dat geen enkele monaden een andere kan beïnvloeden, dat ze enkel in staat is die te overstralen, dat ze geen venster heeft, maakt haar onverwoestbaar; .... dat is het zegel van de goddelijke herkomst. Deze deserteurs regelen niet te min alle zaken in pathetiek.

Anders gezegd, “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant.
 We kunnen het heel gewoon stellen, ‘gekwantiseerd’, dat wil zeggen, er is een vertonen van een neiging veelvouden te zijn van bepaalde basiseenheden, waarvan de voornaamste bijvoorbeeld (uitgedrukt als snelheden) 72,4 km/s en 37,5 km/s zijn. Maar een universele waarheid is het nog steeds niet! Zij die daar moeilijk over doen gedragen zich als deserteurs, ........

De rol van de verlosser houdt in dat hij ons onzinnige vragen niet alleen toestaat, maar ze ook regelrecht uitlokt. En daar moeten we volgens Feynman van leren! Er is geen leren zonder twijfel! En zo is de rol van de verlosser enkel te begrijpen, buiten de mens ligt de grens die de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen, en zinvol is de rede en de liefde!
Buiten dat ; ....wanneer iemand zegt: ‘Ik heb pijn’, dan is het onzin hem te vragen ‘Twijfel je er toch niet aan of jij deze pijn hebt of een ander?’
Maar aan iemand die gekomen is om het lijden van allen op zich te nemen kun je zo’n absurde vraag natuurlijk wèl stellen. En zo wordt ook beweerd door alleen die meegaan in de pathetiek!
Doch met evenveel recht zouden we haar aan de schizofreen kunnen stellen die denkt dat hij Jezus Christus is.
In elke situatie zou de schizofreen kunnen zeggen – en vaak genoeg doet hij dat ook  – : ‘Ik is een ander.’
Waarbij zijn oorspronkelijk Ik niet alleen verkommerd, verzwakt en ingesneeuwd is, maar ook als het ware fungeert als lege plek, als variabele, die met de meest uiteenlopende inhouden gevuld kan worden, of het nu ‘Napoleon’ is, of‘Christus’, een dier, een bom of de ondergang van de wereld.
Dit is allemaal materiaal, waarvan ook wij ons zouden kunnen bedienen en bedienen in ons systeem van evidenties.

Maar het wordt ons als het ware meegedeeld van de overzijde van de grens die de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen. De verlosser maakt slechts dingen in ons los, zodat we er van leren, en ons gedrag verbeteren!
Want vervelend genoeg voor de dwazen van deze wereld is het zo, dat ik en ieder ander de wereld moet denken als een begrensd geheel wanneer ik haar een zin wil toekennen. Het besef van contingentie is; .... dat alles is zoals het is en gebeurt alles zoals het gebeurt.
Een zin postuleren kan ik alleen volgens de goddelijke wet, in rede en liefde,  zodat de gedachte wereld begrenst is!
De poging hem zo uit te willen drukken, in een formele taal, zou echter onzinnig zijn, ik ben geen God maar mens!
Geboren op de datum 8-1-1949 ...... en bovendien weet ik dat onze wetten zijn bedacht!
De krankzinni­ge kan helemaal niet dat punt bereiken waarin hij juist de zinloosheid in de zin van de existentialistische metafysica ervaart.
Al het "wetenschappelijk onderzoek" is zelfs vergeefs! Je geloofd het of niet, maar slechts in het ambivalente handelen kom je de waarheid tegen!
Dus het te­gendeel is voor de krankzinnige waar, hij begrijpt niet dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt. Pathos red U niet, nooit! Ze levert U geen enkele "vrijspraak" op......
Het ‘betekenissysteem en de logica van de samenle­ving’ is van een volkomen andere golflengte!
Ze maken op enig moment hun eigen vreselijke ontkenning mee, ze denken dan niet langer dat de drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit! Ze ervaren op dat moment actief wat ze zichzelf hebben aangedaan! Op enig moment borrelt de realiteit in hem op! De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt! Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.

Op enig moment komt de mens los van de pathetiek, en ziet hij de wereld weer reëel, en omdat dit om een leren gaat, kan dit zowel op een positieve als een negatieve manier! De huidige mens blijkt nog steeds hardleers, ....
al meer als 350 Jaar, maar eigenlijk al meer als 4000 Jaar.......de woestijnvaders wisten dit al. 

Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt en evenwel ons doet dwaalen, is 't een Drogreden.
Isaac Watts, 1757.
 
Het zijn de drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.
Het zijn foutieve deductieve redeneringen, ze zijn zo gemaakt kijkt U maar: ......
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen,
Hier is het dus waar de mens faalt in zijn deductie.

We kunnen het weten niet scherp uittekenen, als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven. Wat voor muren bouwen we om ons heen? Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme. Zo wordt en heeft leven iets fataals! Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.

De enige categorie die tot ons denken behoort is ONS leven, dat is de illusie en het egoïsme van het westerse denken. Al het andere denken mag niet meer op en over tafel komen. En "De horden der secondanten" zal daar wel even voor zorgen!
Niets van het verdere gebeuren mag er worden gezien, wat of wie is er gisteren begraven, wat of wie er vandaag geboren, wat kunnen we morgen nog in blijheid ontvangen? Is het een wonder dat het ijskoude niets bezit van ons neemt. Zou hier nog wat van positivisme uit voort komen?
Heeft de moderniteit niets meer te bespreken over de oorspronkelijke verbondenheid van leven en dood? Hoe moeten we nu de verwondering uitdrukken bij geboorte, leven en dood, het mag niet eens meer ter tafel komen!
Kijkt U wel eens naar buiten, beleeft u het vergezicht en sterrenhemel, de horizon of hemel wel eens? Heeft het allemaal niets van een organisme, waar zo ongeveer alles bij elkaar behoort? Doet de wetenschap nooit de concessie`s aan deze gnostische voorstellingen, is ze niet bang dat ze volkomen vast loopt op HAAR materialisme en idealisme?
Heeft de wetenschap niet de gedachten, we zijn een fakewereld aan het creëren, is het daarom geen het wonder dat er niemand anders bij ons aan tafel komt? Een normaal mens denkt zo ongeveer van, laten wij gedenken dat wij nietige schepselen zijn, ooit zwemmend in de kloten van onze vaders en nu dwalend in deze onbestemde ruimte. We zijn nu nog springlevend, straks zijn we dood. En de secondant van de wetenschapper doet daar precies niets aan!
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!)
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn, door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!
Haar hebzucht is haar onherroepelijk fataal. Ze weten de Goddelijke vrucht niet goed te dragen.
Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring!

Je kan wel denken dat het omkeerbare een bijzonder geval is in een wereld die onomkeerbaar is.’ Maar ik denk zelf dat zo`n bijzondere geval zelfs niet aanwezig is! De ordeningen verlopen automatisch!
De nieuwe ordening, voor dat je het weet ligt hij op je bord!
Iets anders beweren is niets anders als een fakewereld creëren. Iets wat de wetenschap bijna altijd en automatisch en herhaaldelijk doet!
Het hele zootje zwabbert, De Modernisten houden ook niet op, Alle handelingen moeten, volgens het hele zootje nauwkeurig geanalyseerd worden om te ontdekken of er van laakbaar gedrag sprake is. De academische en politieke en algemene filosofie staat mijlen ver af van de werkelijkheid. Het verslag is daarmee nog meer een maakseltje, met natuurlijk weer de vraag om analyse en wat vind U er van.
En dan de kosten die je voor dat soort moet maken.
Mensen worden redelijke, cijfermatige elementen om mee te schuiven in plaats van mensen van vlees en bloed, die fouten maken of soms naar hun hart in plaats van hun rede luisteren.
Ik zit al dagen te denken hoe ik deze ontwikkeling moet benoemen, een gebrek aan realisme, het verval tot de algemene fabeltjes krant, of moet ik het toch maar, zo als ik eerlijk gezegd denk, het de algemene geestesziekte noemen.
Ja, want dat is het toch als je aan het niets bent overgeleverd, als je de verwondering niet kan uitspreken over de dingen die gebeuren in je directe omgeving en zo weinigen die geschikt zijn ook maar iets te verbeteren!

Waar we vooral aandacht voor moeten hebben is onze eigen attitude, door de ervaringen en vaardigheden hebben ze een “levende” vorm.
Attitude is ook simpelweg een houding of een psychische instelling volgens het Van Dale woordenboek.
Attitudes kunnen vier verschillende functies vervullen voor individuen. Katz (1960) onderscheidt de instrumentele, egodefensieve, waarde-uitdrukking en kennisfunctie. De instrumentele functie van een attitude houdt in dat men streeft naar een zo groot mogelijke beloning en zo klein mogelijke straf. Sommige attitudes fungeren als bescherming tegen de waarheid over jezelf of tegen de harde buitenwereld. Dan vervult de attitude een egodefensieve functie. In de waarde-uitdrukking functie dient een attitude vooral als zelfexpressie. Tot slot kan men middels de kennisfunctie van attitudes structuur en betekenis geven aan de wereld om zich heen, iets wat voor ieder individu noodzakelijk is.
Niet te min, moet je scoren in de zichtbare wereld, jammer. Velen menen dat daar één element van NPA noodzakelijk is. Je bent Narcist of perfectionist of arrogant is de boodschap van de NPA theorie dan slag je in onze omgeving. Met genoegen?, vraag 1 word wel eens vergeten, ik stel die vraag er gelijk maar bij!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Met ervaringen en vaardigheden los van de pathetiek

Neen ik heb geen moreel oordeel over narcisten, zoals ik al zie, heeft het heel veel met ervaringen en vaardigheden te maken, de attitude kan alleen goed ontwikkelen binnen een goed klimaat daarvoor. Kernpunt is in hoeverre je het gnostische kan ontwikkelen, leren luisteren naar je innerlijk ofwel naar de innerlijke meester. Gnostici verzetten zich tegen de wijze waarmee schuld en boete je in de wereld opgedrongen worden. En zeer bijzondere afstemming/attitude op het innerlijk, de ziel.

Jonge, aankomende denkers laten zich zelden in met controversiële opvattingen. Schuld daaraan is volgens mij de prestatiedwang op scholen en universiteiten: “Jongeren wordt al vroeg ingeprent dat fouten maken verkeerd is. Daardoor conformeren ze zich aan het gangbare. Studenten leren niet meer om zelfstandig na te denken en worden gehersenspoeld. Wetenschap is godsdienst geworden, waarin dogma’s en gevestigde belangen de dienst uitmaken. Afwijken is slecht voor je prestige en carrière.” Er is geen gerichtheid op het noumenale meer! Als we niet oppassen vervallen we in het niets.

Het valse instrumentalisme heeft natuurlijk een enorm lange geschiedenis, Gedurende heel de geschiedenis zijn de individuele inkomsten van de mensen het resultaat geweest van machtsverhoudingen en strijd. Wie kon genieten van een hoog inkomen, vond dat meestal rechtvaardig. Wie een laag inkomen had, vond dat vaak onrechtvaardig. Vandaag is het niet anders. Zo menen de elite dat ze recht hebben op hun hoog inkomen en vindt de meerderheid van de bevolking dat onrechtvaardig en schandalig.
Het is maar dat U het weet!

En nu betalen we voor een debiele wetenschap en de leugenachtige politiek.
Ooit waren keizers en koningen de meest waardeloze mensen van de samenleving en het symbool van hun waardeloosheid waren hun kroon en hun paleizen. Het symbool van de waarde van de meest waardeloze mensen van nu is alweer hun inkomen. Daarom is een hoog inkomen zo belangrijk voor de ongekroonde keizers en koningen. Ze voelen zich alleen naar waarde geschat, als ze een veel hoger loon krijgen dan de overgrote meerderheid van de bevolking. Als dat niet gebeurt, voelen ze zich miskend en dan lijdt hun waardeloze werk eronder.
Intussen is al twee eeuwen gebleken dat ze gemist kunnen worden als kiespijn en dat het zonder hen zelfs veel beter gaat.
We zitten namelijk met een beroving`s probleem, de belastingen kunnen veel en veel lager met een overheid zonder dit beroving`s-probleem! De criminaliteit is niet op te lossen door het strafrecht. Het strafrecht zelf is een vals instrument van een roversbende die overheid heet. En dat is altijd al zo geweest!
Er is voor het materialisme gekozen, alsof dat het enige principe in de werkelijkheid zou zijn.
Ernst Mach vertelt U het ronduit hoe het zit, idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan, voor het kritisch positivisme ofwel de filosofie van de metafysica vaarwel moeten zeggen!
En de krankzinnige wetenschap kan helemaal niet dat punt bereiken waarin zij juist de zinloosheid in de zin van de existentialistische metafysica ervaart. Het te­gendeel is voor de krankzinnige wetenschapper waar, hij begrijpt niet dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt. Pathos red U niet, nooit!
We laten ons ringeloren door misantropische mensen, die vanuit zelfhaat de wereld willen veranderen, te gronde willen richten, om daarmee hun opperste ijdelheid te botvieren…


Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden!
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap!
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen!


Dit maakt overigens alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant, omdat zij van een andere golflengte zijn; .....zij kunnen, net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde.
De opgaande schepping kwam voor ons subjectieve gevoel dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 

Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens door bewustwording openbaart. Energie kan alleen maar gedefinieerd worden als een levens-openbaring van het hele tijd-ruimtelijke gebeuren.
Begrijp dat je leeft! Wenst u enige notie van God, hij is te geven; ....zijn geprestabiliseerde harmonie zou zo geregeld kunnen zijn. Daar geen enkele monaden een andere kan beïnvloeden, omdat ze enkel in staat is die te overstralen, en omdat ze geen venster heeft, is ze onverwoestbaar; .... dat is het zegel van de goddelijke herkomst.
Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie spuit door de vier werelden, althans .....in deze esoterische voorstelling zijn er vier werelden; ..(1) Atsiluth, 'de wereld van de straling' of de Goddelijke wereld; .. (2) Briah, 'de wereld van de schepping' van de wereld van de Boog-engelen ofwel de wereld van mijn Collegianten leger; .. (3) Jetsiera, 'de wereld van de formatie' of de wereld van de Engelen; .. en (4) Assiah, 'de wereld van het maken' of de zichtbare wereld. Wat meer is, in deze traditie wordt gebruik gemaakt van het beeld van de Boom des Levens, en zo zal ik het U ook vertellen!


Zij die begrijpen dat de waarheid slechts "overstraalt kan worden", ze begrijpen wat van de kosmische fysica en het licht, de rest is zwaar debiel! En zo wie zo wordt er niet begrepen wat temperatuur is, in fysische zin, daarom kan het absolute nul-punt ook slecht gemeten worden!
Hoe je het ook benoemd, als singulier tantum of een prescailer maat -gegeven, of zegt dat de wezenlijke scalaire grootheden aan één maat genoeg hebben, .... de existentialistische metafysica kunnen we niet ervaren! Met de hier boven beschreven "voorstelling" zal de mens het moeten doen!

En wist U het niet; ....dat het oordeel pas mogelijk is, als het wordt gedragen door een fundament dat enkel een fundament is omdat het deze functie blijkt te verrichten ook wanneer een bepaalde twijfel wordt geuit. Doe Uw best en bedenk wanneer dit het geval is! De ingenieur maakt er gebruik van, wanneer hij het prescailer maat- gegeven oppert, een onafhankelijke wet  die zijn model berekenbaar maakt, zo vliegen bijvoorbeeld alle metalen-vogels volgens wiskundige wetten, omdat de vogels dat in de natuur dat ook al deden!
 Als je niet gelooft in het pathetische gebrek aan fundament, dan maak je deze vergissing ook niet.
Het respect voor wonderen wordt er helemaal niet minder door als je probeert ze te begrijpen. In tegendeel, je bewondering wordt er alleen maar groter door! (Henk Tennekes)


De rest, die zich wetenschapper noemt, gaat op zeer slordige wijze met de fysica om, .....Lading is voor mij het meest mysterieuze begrip uit de fysica. Niettemin zijn wetenschappers en ingenieurs er in geslaagd heel wat machines en toepassingen te bouwen, zoals elektrische motoren en radio golven, die gestoeld zijn op de beweging van zogenaamde ladingen.
Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van lading dragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.  
De bronnen van de fysica .   

 De pathetische mens is een krankzinnige Sloddervos, die vind dat zijn slordigheden gewaardeerd dienen te worden!
Wat als enige blijkt is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. Ook dat zal nooit veranderen, aldus Ernst Mach. En in de pathetiek wordt de theorie alleen maar verkeerd behandeld, volgens de lyriek van de overdrevenheid en het dogma! En dat door krankzinnigen die zich wetenschapper noemen! Elke leerling schijnt verplicht te worden in deze schijnheiligheid mee te moeten lopen! Op naar de volgende voorgelogen lyriek.


De huidige mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. Daar in dat gebied houdt helaas de angst de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan, als dat Nu eens kon veranderen!
De mathematische methode garandeert zekerheid doordat zij vanuit vaststaande principes en een waarheidsbehoudend deductief systeem haar stellingen formuleert. Maar wat garandeert de zekerheid van de principes zelf en hoe weet je dat het deductieve systeem zich altijd gedraagt zoals je zou willen? Nooit , want daar is de wetenschap te slordig voor! Ze rent slechts door het deductieve systeem, en dat omdat het systeem dualistisch is, om regelrecht steeds te stranden in de finale. Want je kunt pas oordelen wanneer je ergens stopt met twijfelen, wat de toepassing en test mogelijk maakt!
Maar ja,  het is voor de mens gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken. Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuümwereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij anders niet meer is dan een schijnheiligheid. En debielen zoals Hans Klevers krijgen daar nog een prijs voor ook! Uiteraard om een afschuwelijke toestand van depersonalisatie genoegzaam af te dekken.


De data-fraek of geek voelt zich de voogd van de wereld, alsof hij elke wiskundige puzzel aan kan met de statistiek, en zijn P-waarden. Maar de praktijk is natuurlijk volkomen anders! Want voor oplossingen moeten nog altijd de juiste data boven komen.
En bovendien hanteert de werkelijke voogd, zo hij zich zo wil noemen, ook slechts de rede en de liefde.
Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij!
De ingenieurs hebben hun best gedaan, nu de rest van de theorie bende en terroristen nog, ....die van allerlei vindingen van de werkman misbruik maken!
En dat zal veranderen als het op ons evolutie pad ligt en dat gaat veranderen .... zeer binnenkort!

Ze zullen wel moeten, want welke zin dit alles heeft, kan hij op geen enkel moment aantonen, want hij is dan noch de data-voogd, noch de data-conservator die hij zou moeten zijn. De stress die deze repressie oplevert zal hij uiteraard vergaand ontkennen, maar deze drukkende stress is juist het grote probleem van deze maatschappij! Nochtans is de journalist die het verslag doet, ook geen haar beter. Nochtans is het deze debiel die de ultieme repressie er bovenop brengt. Ook hij wil noch de voogd, noch de Conservator van ook maar enige oplossing zijn. Ook deze debielen wijzen uiteraard weer terug daar de krankzinnige wetenschap, die ook al niet die grote Conservator van enige oplossing wil zijn!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
De stress en haar verwerping,......

Doch de waarschuwingen die rond cirkelen tonen aan ; ....de psychosomatische verwerping van de demonische kracht,... van zeg maar de werking van de stress zal voor de moderne medische natuurwetenschap uitlopen op een afrekening met het middeleeuwse bijgeloof. Dat de "Statistieken met Pulver und Pullen" het heil spoedig binnen ieders bereik brengen!
De discussie gaat mij betreft, te veel over de waarde van de statistiek heen. In de oplossingen van de statistiek spelen vormen mee die er niet toe doen. Alles wat subjectief al aanwezig is, ze speelt in de uiteindelijke beoordeling geen doorslaggevende rol, zelfs geen enkele rol.
De "rationele" zin bepaalt slechts of we gehelen scheppen en gehelen repareren!
En in de huidige maatschappij doen de ingenieurs en de vakmensen hun opperste best.

Maar wat zegt de krankzinnige wetenschap eigenlijk?.....
Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid.
Dus blijft de vraag: ....Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? (Chief Seattle, mijn indiaanse broeder)

Waar moet je de ultieme maatschappelijke voogd of de conservator van de oplossingen dan zoeken? Wie in deze maatschappij wordt er op gewezen dat de ultieme oplossing altijd een drie eenheid van liefde, rede, en een oplossing is, die nog uitgevoerd moet worden ook? Wie verteld het dat je anders vervalt in wat de opperste paradox van alle gedachten is, de poging om iets te ontdekken dat gedachten niet kunnen denken. En dat ook omdat het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen, maar voorwaarts moet worden geleefd. Sören Kierkegaard had daar bepaald geen moeite mee, omdat het een waarheid is als een koe!

Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... zij wordt duizelig en klampt zich dan maar vast aan de eindigheid.

Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het echter nog niet direct. Eerst klampt hij zich in zijn duizeling maar vast aan de eindigheid. Maar uiteindelijk is deze houding niet te volbrengen, uiteindelijk wordt U geroepen tot de geestelijke vrije existentie! En ze is nog schitterend mooi ook!

Slechts de feiten op deze wereld zijn contingent.
Voor ieder feit hier geldt dus dat zij niet noodzakelijkerwijs het geval is.

Doch het goede doet zich aan de mens op drie opeenvolgende wijzen voor; ..... als inzicht in goed en kwaad (humanisme), als relatie tot een persoonlijke God en als relatie tot het concreet eeuwige.
Kierkegaard werkt deze drie wijzen godsdienst historisch en -psychologisch uit onder het pseudoniem Vigilius, de niet-gelovige psycholoog.
Daarbij wordt de angst, die tot nu toe slechts "angst voor het kwade was, nu ook ˜angst voor het goede" (d. w .z. voor het moeten-zijn wat ik ben). Hij bedoelt daarmee dat het goede (de vrijheid) steeds bewuster en fascinerender binnen ons bereik komt te liggen. Daarmee conserveert hij, in woord en geschrift, de mogelijkheden die voor ons liggen!
Maar tevens vind hij net als ik dat " De ziekte tot de dood" massale proporties gaan aannemen in de huidige westerse en de globale wereldse beschaving. De lagere half bewuste sfeer van ˜geeste-loosheid" op drie terreinen, t.w. het seksuele, het sociale en het religieuze handhaaft zich tot aan de dood!
Kierkegaard schetst een tweeluik, het is hier het een of het ander. Dus; ....of je bent bezig met het statuut van het bestaan, en klampt je vast aan de eindigheid, of je pakt het goede in vrijheid aan, en je gaat het ervaren hoe je alles bewuster gaat beleven, omdat het je fascineert, in rede en liefde!

Denkt U niet dat U zelf in vrijheid mag kiezen, en het beter is alle half bewuste sferen te verlaten! En zo wat te leren, en Uw gedrag te verbeteren, zodat ze juist de vrije existentie oproept? Althans zo hopen wij, allen van "Het Collegianten Leger". 
Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.

De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek. Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 

 Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien. En de waanzinnigen weten niet van ophouden!
Ach ja, ze vinden liefde een vreemde ziekte,.....maar volgens mij past ze niet in de theorie en de ideologie die hier in de maatschappij aanwezig is.
Meneer of mevrouw, Jongen of meisje, U mankeert iets, "want uit liefde" voor U mede mens gooit U er zoveel erbarmelijke, lege, en zoveel ongevoelige taal uit, dat er kan worden gezegd dat buiten uw erbarmelijke taal, er ook iets aan uw liefde mankeert! Ze is vooral niet meer echt en kort gezegd, ook in de taal drukt ze zich totaal niet meer uit, en alleen die genen die een werkelijke en broodnodige communicatie nodig hebben, slaken al zucht van verlichting als ze net iets meer tegenkomen als deze normale banaliteit. De liefde is in deze taal een valsheid geworden, en niet die dialoog tussen de vrije partners die zo essentieel is dat het de existentiële beginselen zo mogelijk overstijgt.
Als je alleen het "Ik" en het "Niet Ik" kan onderscheiden dan wordt dat een probleem.

De noodzaak tot herintegratie van feiten, valse kennis, verbeelding, en herinneringen is er! 
Je kan een computer over alles laten spreken, omdat een mens dat ook kan,
en hoe jammerlijk is de Turing-Test!
De zwakzinnige wetenschap kan oneigenlijk zijn gang gaan!
De pathetiek is zelfs haar handelsmerk, ....
en heeft bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel
en de overdreven aandoende uiting daarvan.
De "Pathetiek" is tot stijl verheven, verder komt ze niet.
De materialisten brengen dit grove geschut in,
 om het gebied van ons "weten" uit te breiden,
buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
De technologie is betekenisloos en produceert slechts een geënsceneerde bende!
De mensen worden er niet normaler van!
Dat is de reden dat de mens deze Technologie uiteindelijk weg zal doen!
Wat computergeheugens of computer breinen moeten missen, is het onderbewustzijn.
Dagelijks komen er via de menselijke input organen miljarden maal miljarden
gegevens binnen, die allen aan het brein worden doorgegeven.
Het Feynman gegeven "Ieder ding is Alles" heeft wel degelijk effect!
 
De essentie van het aanleren van een taal is het aanleren van een systeem, een model,
dat het spreken vormgeeft en beheerst.
De huidige vorm wordt vrijwel volledig door de pathetische mens overheerst!
Het was eenvoudiger om de ideologie en de theorie nog op dit niveau te bekijken,.....
En in de pathetische wereld kunnen ze zelfs niet eens anders!
Daar dankzij de willekeur van de fonologische, syntactische en semantische regels
van elke ideologie, ook van deze, kan er geen echte normale taal bestaan,
laat staan dat deze taal ooit aan een normaal mens aangeleerd kan worden.
Het onnatuurlijke wordt opgelegd als een noodzakelijke drijfkracht
voor het teweegbrengen van een onnatuurlijke wereld.
Waar het subject kennelijk niet mag bestaan. 
De Geest, de liefde, de rede, de ziel, al het subject wat bij het fysieke leven behoort,
wordt apart gezet om het ook weer naar eigen zinnen te beoordelen,
en dat noemen de grote krankzinnigen van deze wereld wetenschap!
Ook de non-physics is experience arranged in economical order.

De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin
afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien.
De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men
daadwerkelijk  wil aantonen. 
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid
heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen,
dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten
en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen
denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan ze zichzelf
slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.

En wat doen we als er zelfs geen ambulante hulp meer is, daar het ze onmogelijk is
ook maar iets van hun liefde en hun seksualiteit te begrijpen.
Welke ziel valt er nog te bereiken, in deze geënsceneerde maatschappij?
Waar is de relatie die nog enige kans heeft door te dringen tot zijn werkelijke essentie
,waar is de relatie die tot zijn volledige volheid kan opbloeien?
Hoe catastrofaal is al de valsheid die er is in deze geënsceneerde maatschappij?
Dat er zoveel valse en geënsceneerde gedachten zijn,
die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed,
deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig.
Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke
geestelijke omstandigheid.
Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B
(GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend en
regulerend vermogen bij de mens.
 Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar
bedreigd!
Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars,
dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!
De valsheid van deze geënsceneerde wereld,
ze is het grootste lichamelijke en geestelijke drama op deze Aarde ooit.Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt
genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren,
dat deden de dwazen in het stenen-tijdperk ook al!
De cognitieve werkelijkheid van de normale mens heeft hier geen plaats meer!
De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, ....
dat is alles, en wat een geluk dat er nog verschillende rassen zijn.
Want deze regels worden alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen.
Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........

 
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden
van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen, ....
als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.

 
  Chief Seattle
Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo,
voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem,
waarmee hij wat wil doen. En dat is een regelrechte banaliteit en absurditeit.
En tegen over U of mij gedragen ze zich echt niet beter!
Maar dat materialistische denken stuit op een muur als het gaat om het begrijpen van het bewustzijn.
Niemand heeft ook maar enig idee hóe het bewustzijn zou kunnen worden in dit zijn.
Ik denk dat het komt omdat de hersens het bewustzijn ook helemaal niet produceren.
Het brein is eerder een filter dat het bewustzijn de mogelijkheid biedt,
 en dat om binnen onze zeer beperkte wereld van ruimte en tijd te functioneren.
Het bewustzijn bevrijd van deze fysieke beperkingen van het brein weet veel meer,
Maar dat kan U ze het beste zelf vertellen!
 We zijn collega's, tot op het niveau van de tekens in de vergelijkingen,
die in mijn geval bijna altijd fout zijn. Heb geen vertrouwen in mij.
Wat u zelf afleidt is altijd beter, Zo vertelde Richard Feynman het.....
Hij wist wie zijn collega's waren! Dat is het kenmerk van authenticiteit, ..... 
Je laten zien, zo excelleren, als onderdeel van deze wereld, dat mag altijd!
Want zonder de kwaal in onze spirituele gesteldheid
zou onze rijke maar kwetsbare wereld beter verdedigbaar en vreugdevoller zijn.

En het is mij genoeg, .....dat uiterste van materialisme, al naar men het
als een
deïficatie van de wereld of als een secularisatie van God beschouwt.
Het biedt ons geen enkele mogelijkheid tot ons alter-ego door te dringen,
onze ziende blindheid en horende doofheid zal zo tot aan het einde der dagen duren.
En Jezus - is hierin de meest gebruikte woordspeling, het betekent zoiets als; .... 
omdat gij het niet verstaat.
Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”.
Het ego is niets meer dan “Het Ikke en de rest kan stikken”
en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel.
De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden,
met speels gemak kan je hem zonden laten vergeven.

De ruimte spreekt zich voor ons alleen uit in tijd gebonden processen,
maar dat beslaat slechts de existentie,
de materie heeft daardoor geen toegankelijkheid tot deze regio.
De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De uitgangspunten van de Goddelijke ratio, ze vallen uiteen,
en het kosmische raadsel kan niet worden opgelost.
Het enige vaste voorstellingsbegrip in deze kosmos is het vermogen tot weerstand.
En de wezenlijke scalaire grootheden hebben aan één maat genoeg,
en zijn dus singulier tantum.
Het gewone gezonde verstand is het enige wat ons grond onder onze voeten verschaft,
maar vooral Galilei moest ons toch helpen de Aardse werkelijkheid te veroveren.
Hij is onze inspirator! En zij die ons inspireren, ze werken juist met het alter-ego.

Maar het is dan ook niet plotseling dat we er nu op gewezen worden,
dat het hoog-tijd is met ons alter-ego te gaan werken.
Ze is misschien meer te vertrouwen, ....
De werking van dit alter-ego, wat ons wel degelijk gegeven is,
moet ons onderhand in deze tijden bekend zijn. Nu nog een goed doel daarvoor.
Want de uiterste greep naar het materialisme is al eeuwen en eeuwen mislukt!
Want als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op,
om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden.
Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg,
dat past alleen bij het materialistische ego!
Hier heb ik het handeling 's probleem van de wetenschap en de theologie
wel te pakken.

Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie
en de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook,
het spel met volle inzet mee, omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil.
Vele die zich niet gedroegen, maar des al niet te min als wijsgeer, paus, professor,
psycholoog, pedagoog, filosoof, enz., voor het voetlicht wilden treden,
deden er aan mee! 
Als heiligenlevens een model mochten zijn, met praktische betekenis,
dan zou ook de gesanctioneerde hagiografische structuur er nog steeds in
opgenomen zijn.
Als de inquisitie gebruikten ze elke theologie en theorie naar hun goeddunken,
alsof er niets aan de hand was en er niets aan de hand is! Heren.....
 Geloven doe je maar in je eigen hok,
waar je fijn achter gesloten deuren je verwrongen sprookjes regels kan eerbiedigen!
Als ze zo door gaan, worden ook zij die nieuwe heiligen niet, ....
Maar thans circuleert een waarschuwing die vertelt dat het niet langer zo kan blijven.
De cognitieve werkelijkheid van de normale mens heeft hier geen plaats meer!


Geleuter of gezwam betekent eindeloos discussiëren over onderwerpen
die niet van belang zijn.
Een verzameling van elementaire (atomaire) feiten,
die van elkaar logisch onafhankelijk zijn: ....
"Daar kan iets het geval zijn of niet het geval zijn, en al het andere gelijk blijven".
Dus logica is een naïef vermogen om
de samenhang of onsamenhangendheid van zijn ideeën waar te nemen.

Hoe zullen ze nog normaal samen kunnen werken, in ook maar een minimum
van deze cognitieve werkelijkheid? En dat zonder een inspirator?
Zo'n man is dan een leider
en heeft een aandeel in het tijdelijk monopolie in een wetenschap avontuur?
Zoals we van Richard Feynman of Ernst Mach of Galilei kunnen zeggen!
Dat omdat ze toch iets van de wezenlijke scalaire maatvoering hebben meegekregen!
Tja, de waarheid is singulier tantum en scalair gegeven, altijd al geweest!
Wist U dat inspiratie zo in elkaar zat, ik vraag het U maar!
En is ze niet gelijk aan "Het principe van minste Actie in de kwantummechanica".
En wat is er verder nog van deze mechanica te begrijpen,
weet U niet dat het om scalaire maatvoering gaat!
Of geloven de heren toch meer in kwantum scalaire energie hangers?
Of andere fantasieën zoals het Hings deeltje van Cern? 
Wist U het niet, velen wensen hoeders van deze wereld te zijn,
en maar enkelen kunnen het werkelijk zijn.
En ze inspireren op een ongekend goede manier!
Wat gebeurd er met een mens als de zifters in zijn taal niet meer bruikbaar zijn?
Zouden Uw inspirerende vermogens niet volledig in U verdwijnen?

Het is de verantwoordelijkheid van deze "wetenschapper" de grote vooruitgang,
vrucht van de vrijheid van denken, (kenners van singulier tantum, scalair gegeven)
te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd,
maar verwelkomd en bediscussieerd,
en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.' 

En als ze dat niet doen, dan krijgt Søren Kierkegaard een zeer degelijk gelijk!
 
 'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft,
zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;.... maar,
al dat moderne statistieken gedoe met het ethische
zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.

Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
De ‘macht van hetgeen voorbij de fysicaliteit ligt’
'Ze is veel groter als iedereen wil toegeven'.

Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!
Dat is slechts een hoop die de pathetische mens heeft, ten onrechte!
We hebben de werkelijke inspiratie nodig, .....


De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid- is er
als gevolg van macht en geheimhouding,
en een uitvoerig bedreven dualisme.
Het meest gelezen en bekeken worden toch nog steeds de fabeltjes,
die in een oplage van miljarden op het internet verschijnen,
dat alles heeft “wat” van de reclame van de seksindustrie;.....
Fysieke afspraken zijn natuurlijk niet mogelijk,
je kan niet langs komen voor data, daden en uitleg zonder te betalen,
en de gepresenteerde modellen kunnen niet met de werkelijkheid overeen komen,
het internet is een medium waar de echte data, uitleg, daden nog steeds ontbreken,
wat je ziet is hoogstens een uitgestelde werkelijkheid,
maar vele malen meer een fabeltje!
De gevolgen van de 
 lange hagiografische traditie blijken desastreus!
Daar
de gesanctioneerde hagiografische structuur er nog steeds in
opgenomen is.
_____________________

Evolueren; ....... 

Ja, het is waar; ....Met Antropos kan Metafysicaliteit bereikt worden door onthecht,
onzelfzuchtig intentioneel handelen en onzelfzuchtig, dus met een geschoond brein
is het onthecht geconcentreerd contempleren.
Het is onder deze karakteristieke conditie voor een mens,
dat hij kan handelen en kan contempleren. Het voordeel is bekend; ....
Om te slagen en zijn kracht te behouden moet iedere adept in afzondering en
min of meer in zijn eigen ziel verblijven.
Hoe intentioneler de handeling, hoe menselijker de mens.
Hoe geconcentreerder de contemplatie, hoe menselijker de mens.
Dit omdat de adept toch in verhouding tot zijn intelligentie verantwoording
moet afleggen.
De exacte wetenschap heeft dus niets  te maken met ethiek, deugdzaamheid en
menslievendheid, en kan daarom geen beroep doen op onze hulp
totdat ze zich verenigt met metafysica! Dit omdat de kille classificatie
van feiten buiten de mens valt, die voor en na hem bestaan, zo eindigt haar terrein
van bruikbaarheid voor ons bij de buitengrenzen van een contingent aan feiten,
die gekend worden door onze ziel.

Maar ze is er niet zonder haar dubbel; .....Het Metantropos.
De menselijkheid van een mens vindt zijn culminatie op de grenzen van de perifeer
en het centrum.
Voorbij die grenzen is de mens zijn menselijkheid overstegen.
Het antropos is daar verworden tot een Metantropos
Denk niet dat dit dubbel tot enige gesanctioneerde structuur kan behoren!
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is.
Dit dubbel heeft zijn vrijheid nodig om tot het hoogst-mogelijke te gaan.
Telkens vindt er weer een vergroving plaats naar een nieuw hoogte punt!
Zoiets heet evolueren, ....deze werking staat onder druk door apathie,
ofwel een gebrek aan inspiratie en doen.
En juist dat kan eindigen in psychose,
althans als U de geestelijke discipline en zinnelijkheid niet weet te bewaren,
begrijpen is nu eenmaal dat wat van de ene
gebeurtenis op een zinvolle wijze
op een andere volgt, en dat gaat eigenlijk op een voor onszelf
begrijpelijke wijze,
dus zodat we het 'in kunnen voelen' of 'na kunnen voelen'.

Dus het niet bij het menselijk en wijselijk doen weten te houden,
is bepaald niet zo gezond voor de geest! Je begrijpt pas wat van wonderen,
als je de ontmoeting met die wonderen met respect aan kan gaan.

Daarom staat het mij tegen de mens met andere dingen te bespringen!
De gevolgen laten zich zien in verstikking van de spiritualiteit,
en degeneratie, .....het is enorm moeilijk om zelfs de meest elementaire beginselen
van onze wetenschap aan mensen mee te delen, die zijn opgeleid
volgens de huidige vertrouwde methoden van wetenschap.
Alle onderzoekers blijken alleen "op zoek naar de opt-out-mogelijkheden".....
zoals alle instrumentalisten en materialisten.
Ze zien niet in dat hoe meer men van het ene bezit des te minder men in staat is 
het andere intuïtief te bevatten, schoonheid en eenvoud zijn meer als noodzakelijk
om een contingent aan funderende feiten te omschrijven.
Maar de pathetische mens kan alleen zijn uitgesleten gedachtegroeven volgen,
en als hij niet de moed heeft deze op te vullen en voor zichzelf nieuwe te maken,
moet hij noodgedwongen de oude paden volgen.

In overeenstemming met de exacte wetenschap definieert hij slechts
één kosmische energie,
en hij maakt geen verschil tussen de energie die door een reiziger wordt gebruikt
die een struik opzij duwt die zijn weg verspert,
en de wetenschappelijk onderzoeker die een gelijke hoeveelheid energie gebruikt
om een slinger in beweging te brengen!
Ik doe dat wel, want ik weet dat er tussen beide een wereld van verschil bestaat.
In de ene situatie verspreidt men op zinloze manier kracht; .....
In de andere concentreert men die en slaat die op; ... 
en begrijp alstublieft dat ik hier niet verwijs naar het relatieve nut van de twee,
zoals men zou kunnen denken, maar alleen naar het feit dat ....
er in het ene geval brute kracht wordt gebruikt zonder enige omzetting
van die brute energie in een hogere potentiële vorm, en in het andere geval gebeurt dat wel.

Denk alstublieft niet dat ik vaag metafysisch spreek.
De gedachte die ik wil overbrengen is dat zich als gevolg van het hoogste gebruik van
het verstand in de wetenschappelijk actieve hersenen zich
een gesublimeerde vorm van spirituele energie ontwikkelt,
die in de kosmische activiteit onbegrensde gevolgen teweegbrengt,
terwijl de automatisch werkende hersenen slechts een zekere hoeveelheid grove kracht
vasthouden of opslaan die het individu of de mensheid geen voordeel oplevert.
De menselijke hersenen zijn een onuitputtelijke generator van de meest verfijnde soort
van kosmische kracht, die door alle eonen heen wisselwerking op wisselwerking
veroorzaken, u
it de lage, grove energie van de nar,
en een volleerd adept zoals Nardocus Filosofus, ................
Die zo los komt van de omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, 
daar  het zware accent niet op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen. 
De Almachtige kan zo enkel denking (of een zuivere geest) zijn,
en ook samenvallen met de onze eindige materie.
Hij heeft zich tot een centrum gemaakt waaruit potentiële krachten stralen.
Zo krijgt de adept het vermogen om
elementalen te vangen, om zo een
positieve initiatie uit te oefenen op de 'astrale en fysieke condities' van hem zelf
en anderen.
Zo is er een zekere hiërarchie in de geestelijke evolutie en een initiatiepad
dat een individu kan kiezen.
Wees uiterst dankbaar voor alle inzichten die jouw ogen op de Goddelijke realiteit
open hebben gemaakt. Koester je innerlijke kennis als een hemels geschenk.
Ken de onbetaalbare waarde van de Goddelijke wijsheid die aan jou toevertrouwd is.
Wees je bewust van het feit dat de Goddelijke wijsheid,
het onzichtbare veld van je persoonlijke bewustzijn vormt.
En je vrijwel volkomen los kan trekken uit de apathie, .......

God zorgt voor de Stuwing in de Persoonlijkheid,
zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; ....
Het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim.
En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond
en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid,
we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt.
Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af.
Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.

Dus ik heb toch geen andere keuze als wetenschappelijk ter zaken te komen,
het Heelal heeft zijn singuliere punten, zelfs de kwantum debielen geven het toe!
Hoe ver strekt de ruimte zich uit?
Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, ....
want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is.
En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte
– die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent –
altijd heeft bestaan.
Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, .... bijna alles!
Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend.
Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet.

Dit is de sleutel tot het mysterie van het vermogen dat ieder levend wezen bezit
om in de zichtbare wereld de vormen te projecteren en te materialiseren
die zijn verbeeldingskracht heeft opgebouwd uit de onbewuste kosmische stof
van de onzichtbare wereld. De adept schept niet iets nieuws,
maar gebruikt en hanteert slechts het materiaal dat de natuur om hem heen in voorraad heeft;....
materiaal dat door de eeuwigheden heen door alle vormen is gegaan;....hij hoeft slechts
dat te kiezen wat hij nodig heeft en het in objectieve bestaan terug te roepen.
Maar zou dit uw ‘geleerde’ biologen niet .... 
als een droom van een krankzinnige in de oren klinken? 


Er zijn geen tekenen dat ze enige waarschuwing hebben begrepen!
Meeste kwaad wat ons geschiedt is geboren uit onkunde en onrecht,
bedreven door onszelf of onze voorouders.
En zo gij wilt dat uw nakomelingen u in eerbied en liefde zullen gedenken,
zorgt dan dat gij geen onkunde en onrecht in uzelf duldt,
dat de vader zal worden van hún ellende.
 Laat U niet leiden door mensen die U met hun aporieën regelrecht in het onmenselijke willen voeren!

Zou het niet leuk zijn om naast collega 's ook spirituele vrienden te worden?
Was dat het eigenlijk niet wat Richard Feynman en alle anderen uit mijn  
Collegianten leger hadden te vertellen?
En dergelijke benadering kan niet anders als over de werkelijke zin gaan!
En juist dat ontgaat de mens die slechts met de formule of het statuut
van het leven bezig is,
om te constateren dat daar steeds onkunde en onrecht in aanwezig is.
Hoe velen moeten nog in een psychose terecht komen,
voor dat we weten en begrijpen dat het anders moet!
En wij het zelf zijn, die daarmee moeten beginnen!


 
Vrienden, Waarvoor werkt gij?
 
Een toespraak door Frederik van Eeden.
 
 
 


De verovering van het bezit door de arbeiders.(1899)

Ik noem u maar zo omdat ik hoop u tot mijn vrienden te maken.
Niet door u complimentjes te geven en u te vleien.
Maar door u een paar eenvoudige dingen zo duidelijk als ik kan te zeggen,
met de bedoeling u beter en gelukkiger te doen worden.
 

Meer hier en hier , mocht U van enige zinnelijkheid blijk willen geven!
Als we verder willen evolueren, dan zullen we dat samen moeten doen,
en ons moeten laten inspireren door de zin, en dat is alter-ego.
Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”.
Het ego is niets meer dan “Het Ikke en de rest kan stikken”.

De krankzinnige wetenschapper, zonder enige zinnelijkheid,
maar die zegt zelfs zowel in de toekomst als in het verleden te kunnen kijken,
gaat een drama tegemoet! Ze moeten het meer als toegeven; .....
De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd
als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin,
Derde-Wereldculturen en ook wijzelf
hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten
aan één gemeenschappelijke oorzaak:.....
het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken
van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.
De pathetische mens kent geen betere kwaliteit van omgang, .....
Hij kan alleen maar slechter worden, de verdediging van enige rationaliteit ontbreekt.
Wat als zekere grond telt is afhankelijk van de twijfel die je uit.
Sterker nog, voordat je als mens je bevindt in een betekenisvolle wereld,
kan je überhaupt geen twijfel uiten.
Hoe wil je die twijfel immers formuleren?

 

Ik voorspel het U, de duizendvoudige mislukking komt er aan, in en na 2012.
De schrijver, journalist, de inleider en inwijder,
de algemene Janus Kop gaat in en na 2012 zijn Waterloo vinden.
Als aanzet, als inleiding, is namelijk een filosofie die niet waarheid `s functioneel is
gewoon totaal onvoldoende.
De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren
in de wereld.
Juist daarom kon de Janus kop steeds weer te hulp worden geroepen.
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen
te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is.
in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 
Nogmaals; ...Wees uiterst dankbaar voor alle inzichten die jouw ogen op de
Goddelijke realiteit
open hebben gemaakt.
Koester je innerlijke kennis als een hemels geschenk.

Ken de onbetaalbare waarde van de Goddelijke wijsheid die aan jou toevertrouwd is.
Wees je bewust van het feit dat de Goddelijke wijsheid,
het onzichtbare veld van je persoonlijke bewustzijn vormt.
En je vrijwel volkomen los kan trekken uit de apathie, .......
Want meer hebben we bijna niet, nooit ....en dit alles kunnen we respecteren!
De narratologie in wijde zin omvat zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie.
Deze houden zich bezig met verhalen.
Een verhaal is een eenheid en samenhang vertonende geschiedenis
(een reeks van met elkaar logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen),
die door een verteller gepresenteerd wordt.
Of was het toch zo dat .... alsof ieder die maar zijn best deed, kon krijgen waar hij nu juist eens trek in had?
Zeker niet, en zo kon het in de pathetiek gebeuren, ....
 .... dat de menselijke ziel onherkenbaar werd!
Dat bracht een nog ellendigere depersonalisatie die we elke dag aan de lijve voelen,
een persoon zonder ziel is niets!

 

 De menselijke ziel is door duizend onophoudelijk wederkerende oorzaken te midden
van deze maatschappij,
door het zich eigen maken van een heleboel kennis en dwalingen,
die omdat ze de natuur niet uitmaken,
de aanslagen op de lichamelijke gesteldheid zijn,
en door de doorlopende aanslagen van de hartstochten,
zogezegd zo van aanschijn veranderd, dat hij volledig onherkenbaar is.
Hoe zou de filosofie dwaasheid hem nog moeten beschermen,
de huidige mens staat heel gewoon op zijn verkeerde been!
Zij die de aanslagen op de menselijke geest willen plegen,
Ze worden zo misleid, altijd! En terug gewezen!
De essentie van het leven is niet te wijzigen, voor dat U het wist,
zat U al in een drama verstrikt,
en vervolgens was de Apathie  de meest slechte raadgever!

En wat de natuur uitmaakt wordt slechts als handelen bezien.
Het opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting
brengt niemand
tot een geestelijk gerijpte vrijheid, het initiatieven pad
laat daar zijn hiërarchie zien. Ons weten mag en kan zich niet uitbreiden,
buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Slechts gekken vinden de wetenschapstheorie met een emotionele lading erg leerzaam.
In de praktijk is de pathetische mens een krankzinnige Sloddervos, die vind dat zijn slordigheden gewaardeerd dienen te worden!
Wat als enige blijkt is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. Ook dat zal nooit veranderen, aldus Ernst Mach. En in de pathetiek wordt de theorie alleen maar verkeerd behandeld, volgens de lyriek van de overdrevenheid en het dogma! En dat door krankzinnigen die zich wetenschapper noemen! Elke leerling schijnt verplicht te worden in deze schijnheiligheid mee te moeten lopen! Op naar de volgende voorgelogen lyriek.
En daar moet de magie van de wetenschap uit blijken, maar ook de waanzin van hun oppositie, is er een groter drama op deze wereld?
Welk een drama is depersonalisatie van de mens, krijgt ze haar ziel nog tijdig terug?
Het is de mensheid al niet meer te vragen............
Dames en heren voorzitters, rot maar op.......
Het is hopen op hen van boven, misschien kunnen zij nog een verzoening bewerken......
Want van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Het is een diep ontologisch probleem, ....hoe gek zijn ze? Wat helpen ze er mee? Welke gekken zetten deze dwaasheid toch steeds op schrift? (Ach ja, Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is, dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.) welke afschuwelijke toestand van depersonalisatie moeten ze meemaken.


Maar ja,  het is voor de mens gemakkelijker alles te imiteren, dan iets te bedenken. Ter Braak vreesde al een ‘nieuwe’ maatschappij waarin de mensen voortdurend elkaar, zichzelf en hun eigen verleden zouden plagiëren. In deze vacuümwereld zou eenieder het geheim, datgene wat het meest karakteristiek voor hem of haar is, moeten verbergen, omdat hij of zij anders niet meer is dan een schijnheilige. En zo is Ter Braak door één zin toch wel een groot denker geworden.


Kent U haar, dit is Maybach 60 jaar, een fake internet model, of is het naar het gevoel toch meer een mooie Auto! Zou de schijnheilige José van Dijck niet beter overkomen? Of heeft U toch liever een vent, zoals Hans Klevers? Of  toch een andere kloten god die toch als een zaadje in de kloten van zijn vader heeft gezwommen? Ik  ben gelukkig geen wetenschapper, ik discrimineer niet tussen fictie A en fictie B hoor......als enige blijkt is dat wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. Welke Maybach 60 zou U willen testen? Of laat U alles toch maar aan de magie over, en wilt U geen wetenschapper meer zijn? Bent U liever een krankzinnige schijnheilige? Hans ....José ? De enige kans aan het "huis clos" te ontsnappen is mentale openheid, de werkelijk goede strijd moet gestreden worden! 
 
Afbeeldingsresultaat voor het trippenhuis knaw
Afbeeldingsresultaat voor knaw logo
Maar dat is het teken dat ze hier de goede strijd niet aankunnen! Er zal 
op ELK van deze drie niveaus de goede strijd gestreden moeten worden.


A. onthecht tegenover de drie lagere lusten van lichamelijkheid: ....
gulzigheid, ontucht & hebzucht.


B. vredig en minzaam binnen de drie kwalen van de ziel of inborst: ....
boosheid & wraak, droefheid & lusteloosheid.


C. zachtmoedig en nederig ten aanzien van de drie demonen
van het hoogste 'vermogen', van de '
geest': ....
bazigheid, ijdelheid en hoogmoed ...

En dat vergt een ander les programma,
De "endogene" normering moet weg,
de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten,
ze kan ook weg,
waarbij de onzin faculteiten hun deuren kunnen sluiten!
één kosmische energie, .......waanzin.
Hoezo kopje onder in pathetiek, .....?
De wetenschap is..... Wortel-loos. Snobistisch. Onzuiver, plat en verdwaald.
Dit is goed om de weder-vereeniging van de vèr-uiteen geraakten,
Natuur en Mensch, nog verder uit te stellen.
De score is nul komma nul........waar enige relatieve score al zichtbaar zou moeten zijn!
Wat door velen wat somber betiteld is met de term ‘nihilisme’ is in feite de rechtmatige weigering van de verstandig geworden mens om nog op zaken te vertrouwen waarvoor geen opluchting, geen relativering, geen genade bestaat. Want voor alles bestaat een relativering, een ont-spanning, een eruit-stappen, en juist deze genade is de nihilistische mens heilig. 
Wist U het niet?
...."Every thinker returns to the general point of view of mankind".
Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg?
Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad, officieel
was de keuze op de geënsceneerde invulling gevallen.
De pathetiek gaat naar zijn ondergang! Het loopt precies NU fout af!
We gaan aan de vrije invulling definitief de voorkeur geven!
Uiteraard  is de rede daarvan snel te geven; .......

Het vertrouwen van de wetenschap steunt alleen op  een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel. En dat gaat ze NU met haar ondergang bekopen!
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte.
 • Dat kan ook niet, woorden schieten zelfs te kort om deze metafysische aspecten te verwoorden.
 • De exacte wetenschap heeft dus niets  te maken met ethiek, deugdzaamheid en menslievendheid, en kan daarom geen beroep doen op onze hulp
  totdat ze zich verenigt met metafysica!
 • De kille classificatie van feiten valt buiten de mens, die voor en na hem bestaan, zo eindigt haar terrein van bruikbaarheid voor ons bij de buitengrenzen van een contingent aan feiten, die gekend worden door onze ziel.
 • De normen die de wetenschap gebruikt kunnen afgeschoten worden; ....De bekendste vorm van de verkeerde normen is gebaseerd op rangordening, en zijn percentielscores of percentielen.
  Maar ook bijvoorbeeld decielen, kwartielen en de niveauscores zijn van dit type.
 • In feite geeft men, door het gebruik van een dergelijke norm, de rang aan die de getoetste persoon inneemt in relatie tot de meest vreselijke wetenschappelijke onzin!
 • Het "pathos" heeft bijna exclusief de betekenis gekregen van een opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan. En dat door de krankzinnige wetenschap! Het worden Helse Tijden voor de Wetenschap en Politici en eindelijk gaat het over hun Integriteit!
 • De goede strijd zal gestreden moeten worden, ....niet de triviale van de onzin!
 • De score in deze is nog steeds nul komma nul! Is onzin NU werkelijk te prijzen? Nee toch zeker! Voor het eerst sinds 1855 is dat een werkelijk feit! (Mocht  José van Dijck het niet weten)
 •  Intussen probeer ik dus de poten weg te zagen onder een eenzijdig opgevatte "redelijkheid". De veiligheid die wordt geboden door de methoden van de wetenschap blijft strikt beperkt tot de principieel tijdelijke interactie van het materiële organisme met de aardse omgeving. "Reizen" binnen het materiële universum voegen daar niets aan toe. Het heeft geen zin struisvogelpolitiek te bedrijven door de bestaansmogelijkheid van andere werkelijkheidsgebieden wetenschappelijk onbesproken te laten. Integendeel: de enige kans aan het "huis clos" te ontsnappen is mentale openheid, de werkelijk goede strijd moet gestreden worden! 
   
 • De Overdracht van mensen » pathetisch, lyrisch en dogmatisch, daarom is het hoogtijd voor de wetenschap dat niet te zijn!
 • Alles wat de heilige en de spirituele zoekers weten, gaat verloren doordat de mensheid als geheel door een fase van materiegerichtheid gaat.  Het overlevingsgedrag binnen de menselijke dualiteit is verder een drama! Ze is geen informatie bron voor de genen, en het is voor de volgende generaties een drama dit overlevingsgedrag te erven!
 •  Het antwoord op de vraag waar al die mysterieuze en bovennatuurlijke wonderen vandaan komen is voor deze pseudo-wetenschap slechts
   een zwart gat. Wat er voor de materialistische mens overbleef was de pathetische, lyrische en dogmatische wartaal!
 • En  José van Dijck heeft er een patent op deze wartaal te willen bestuderen, .....Een slechtere voorzitter kan de KNAW niet krijgen! Haar prev_show_ is always : ......false, Haar.......
  next_show_is always : ........false, En voor iets anders van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen.

   
 • Alles wordt  je maar eenmaal gegeven,

  Semantiek

  Door de begrippen die gebruikt worden binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over het zelfde hebben, en deze begrippen kunnen onmogelijk door een eigen architectuur vervangen worden! 
  Wat je niet accepteert verlies je, je hebt het vervangen door een onlogische reeks, P.L.D. het pathetische, lyrische en dogmatische bevat niets logisch! Dat is de praktijk van de huidige waanzin......De eerste onvolledigheidsstelling van Gödel kan worden gebruikt om te berederen dat mensen iets kunnen wat computers niet kunnen. In het argument van Lucas van J.R. Lucas wordt beredeneerd dat mensen wel de waarheid van een Gödelzin kunnen inzien terwijl een computer, een formeel systeem, de waarheid van zo'n zin niet kan bewijzen (of 'inzien'). De Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

 
 • Vroeger zeiden ze; ....graaf de wortel van de begeerte op, maar dat willen ze totaal niet meer tegen elkaar zeggen. Dan kan het verhevigende schuldbesef de geest- en wilskracht ook niet meer dreigen te verlammen. Maar onderwijl halen ze de Aarde leeg .....en God blijft een misvatting! Maar als de informatie niet meer kan worden hergebruikt, "door een of andere kloten god", bijvoorbeeld de dwaas Hans Klevers, leidt dat tot problemen. De semantiek aan zich mag niet meer bestaan,......
 • Die grote klote God mag ook wel even door de professor gespeeld worden! (Mocht  José van Dijck het niet meer weten) Hoewel alles op het WWW door computers gelezen kan worden, kan de informatie zelf niet door computers begrepen worden. Daar heb je in de pathetische bende wel degelijk zo'n bijzondere Kloten God voor nodig!
 • Waar de Semantiek niet meer mag bestaan stel je gewoon een vraag, .... Naar de Semantische operabiliteit:.... de gekken zeggen dat ze de aan en uit knop in handen kunnen krijgen, de vraag wordt dan of ingewikkelde en van elkaar afwijkende wettelijke definities met elkaar in verband kunnen worden gebracht
  om zodoende beter geschikt te zijn voor de uitvoeringspraktijk der pathetiek, lyriek, en dogma van de grote kloten professor.
 • Ik  heb maar één vraag; .....hoe lang duurt de D.N.A. finale precies nog, voordat het volledig aan stukken is geslagen. De pathetische mens kent geen betere kwaliteit van omgang, .....Hij kan alleen maar slechter worden, de verdediging van enige rationaliteit ontbreekt. En hij kan zo de goede strijd niet aan! Hij heeft toch niet nagelaten, waartoe hij maar een kans kreeg, zichzelf de mooiste rol toeeigenen. Maar deze neolithische last kan hij zelf niet eens meer dragen. Omdat het een puur materialisme is en blijft, en hij geen hereniging van mens en natuur wil dragen. Het willen is er wel bij hen, maar het volbrengen lukt hen niet, het materialisme is een nare doodstaat met een totaal gebrek aan geestelijk leven. Terwijl die strijd om dat geestelijke leven toch op elk van de drie geestelijke niveaus gestreden moet worden. 
 • Hij zal elk van de drie demonen tegenkomen. En de pathetische mens zal een dramatische mislukking in zijn uitvoeringspraktijk meemaken. De "pathetische revolutie" is niet haalbaar! De mens kan er ook niet mee doorgaan! Ze leidt niet tot evolutie!
 • De neolithische revolutie was de eerste landbouwrevolutie en vormde de overgang van een samenleving van jager-verzamelaars met een rondtrekkend bestaan naar een samenleving van mensen die in nederzettingen woonden (sedentarisme) en aan landbouw en veeteelt deden. Ook begon men voorraden aan te leggen voor slechtere tijden. Deze revolutie vond plaats in meerdere streken op de wereld en onafhankelijk van elkaar. Veelal verliep deze overgang zo geleidelijk over een langere periode dat men in die gevallen liever van een neolithische evolutie spreekt.
 • Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien. Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat. Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien. Zijn geestelijke strijd leren strijden.
 • Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.
 • En opnieuw mocht ik deze mogelijkheid tegenkomen! Zelfs de grote kloten god Prof.Dawkins zal wel weer binnen mogen komen! En andere soorten met spleetjes zullen toch ook weer binnen mogen komen. José van Dijck heeft  niets te vrezen, als ze maar snel op rot! Er ligt namelijk zo ontzettend veel in puin  zodat de mensheid maar weinig meer kan velen, helaas. Ik heb dit schrijven enigszins moeten verscherpen helaas, mijn excuus daarvoor. 

Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld. Zo kan U zich slechts met de metafysica verenigen.

 
Dit liefde volle proces heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in het zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder moment. Het proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het proces van liefde geeft zo iets als een oneindige stuwing; ....
Deze stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich, door zijn eigen verbinding in on-tijdelijkheid.
Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.

Alleen deze verbinding kan ons de evolutie brengen, .......en geeft tegelijk de onmogelijkheid aan die mensen steeds tegenkomen, en de oplossing is nog steeds zich met de metafysica te verenigen, wie je ook bent! Het weten van deze wetenschap zal uiteraard niet dat weten "zijn" dat gegenereerd kan worden! Ze is juist daarom volledig irrelevant! Zin en onzin worden automatisch gescheiden in deze Kosmos, alleen de liefde houdt stand!

 

Een mens kan dus denken in "zinnebeelden", dat betekent dat hij veel sneller kan denken als een "woorddenker", de één laat ons in 32 beelden per seconde denken, tegen 2 woorden per seconde. De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld, zal worden herkend.
Alle trouwe werkers van deze Wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".


Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!
Het wijsgerig denken gaat niet uit van de ervaring, daar de Angst net als de mens, het snijpunt is tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
 Maar zij, de wijsheid, kan slechts door de hang naar het leven en de liefde worden gevoed.  De "pathetische revolutie" is niet haalbaar! De mens kan er ook niet mee doorgaan! Ze leidt niet tot evolutie en het is hoogtijd dat eindelijk eens in te zien!

De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.

Niet alleen ons IQ gaat achteruit, maar de digitale media leiden ook tot ernstige aandoeningen als spraak- en leerproblemen, aandacht stoornissen, stress en depressie, risico op verslaving en slechte schoolprestaties en vandaar dat de angstaanjagende term digitale dementie geheel juist is! De wezenlijke
denominatie, dus 'hetgeen achter bepaalde getallen staat' zo treffend mogelijk terug naar het menselijke perceel te brengen , is het enige antwoord hier op! Alle grote Collegianten doen dat ook, Chief Seattle, Sóren Kierkegaard, Ernst Mach, Dr. G.P. Wijnmalen, Henk Tennekes, Richard Feynman, Robert Oppenheimer, en vele anderen, ze zouden niet eens anders willen! Want....we zijn collega's in zo verre dat kan.....

Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.

Het  is zelfs de gang die mensen volgens "De pathetiek" zouden moeten maken, mijn advies is STOP OGENBLIKKELIJK daarmee. Het is dus precies het grote gelijk van de postmoderne mens, dat hij het zoekt in de opluchting, in entertainment, in plaats van de politiek, de wetenschap en de kerk. Al deze statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De seculiere mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven. Sluit deze debiele bedrijven en instituties, ontsla hun voorzitters, en stel voor de scholing slechts deskundige rectoren aan, die de wezenlijke denominatie willen en in hun pakket hebben zitten.


 

EN HEREN RECHTERS VAN NEDERLAND, GRIJP IN!
Zet deze wetenschappelijke deserteurs achter de tralies, .....mogen ze daar hun geloof gaan geleiden, zoals dat een goed patheticus of Pathé Medicus betaamt.
Er is maar een maatschappij die rechtstreeks zijn ondergang tegemoed gaat, door zijn uitputtende gang. De pathetiek in zijn volle dwaasheid....

 

 

Om het over de realiteit te hebben, laat ik het zo zeggen:....
Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat. Het is een diep ontologisch probleem, ....hoe gek zijn ze? Wat helpen ze er mee? Welke gekken zetten deze dwaasheid toch steeds op schrift? (Ach ja, Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is, dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten.) welke afschuwelijke toestand van depersonalisatie moeten ze meemaken
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door de stress-debielen. En ze denken dat ze nog gelijk hebben ook, althans ze vinden nog steeds dat ze dit moeten doen!
Daarom laat ik het groot alarm rinkelen! Weg met de pathetiek in zijn volle dwaasheid! De hereniging met de metafysica zal er komen, of U het Nu wil of Niet!

Als wij het willen zal 
het ijskoude niets bezit van ons nemen, onherroepelijk en letterlijk!
D
e enige kans aan het "huis clos" te ontsnappen is mentale openheid, de werkelijk goede strijd moet gestreden worden! 

Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.

 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, noch kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren
 • De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

  Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist.
 • De moralist ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
  De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie of fictie als mogelijkheid toelaat, "om die voor andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. Het is een eenzijdig opgevatte "redelijkheid". Deze eigenwijsheid staat de mens nu compleet in de weg!
  En dat terwijl erkend en herkend kan worden dat ; ....
  het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!

  De veiligheid die wordt geboden door de methoden van het wetenschap 's moraal blijft strikt beperkt tot de principieel tijdelijke interactie van het materiële organisme met de aardse omgeving. Zoals alleen idioten dat kunnen laten zien! Ze kunnen ook niet anders, daar wetenschappelijke theorie alleen benaderd kan worden als een vorm van bruikbare fictie, omdat alle feiten in de kosmos contingent zijn, wat wel of niet het geval is dat zal je moeten "uitvinden" in experimenten en testen. 
 • Wist U het niet; ......Hans Klevers, José van Dijck , en al die andere voorzitters van de KNAW behoorden altijd al tot de grote klasse van de idioten!
 • Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken,  De oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie is veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, aldus Van Dijck. Ach krankzinnig, gaat U NU vooral Uw eigen vuile was buiten hangen?
 • ..........///////??????? Welke bruikbare fictie zal de krankzinnige wetenschap Nu toch overhouden?
 • Niets en nog eens NIETS, .........dat is het antwoord!
 • De postmoderne mens, dat hij het zoekt in de opluchting, in entertainment, in plaats van de politiek, de wetenschap en de kerk, het was en is heel normaal! Al deze instituten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. De postmoderne mens heeft al de fictieve krankzinnigheid van de wetenschap maar moeten ondergaan! Het opgeworpen statuut van de wetenschap heeft de mens alleen maar met angst vervuld, en het is alleen maar wachten op de volgende waanzin, die de normale mens moet beangstigen.
Zullen we het nu eens over deze mislukking gaan hebben? Krankzinnige en schijnheilige José van Dijck? Zullen we het  NU eindelijk eens over het wetenschappelijk klimaat hebben?  En niet over de bedrogen mens? 
 • Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
  Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
   


Nardocus Filosofus
 richard-feynman
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.