De auto-reverse, met daarin de tijd en het singulier tantum,

 Als idee heeft alles zijn begin. Maar toch is het ook wat altijd mogelijk is geweest, want al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. De Auto-Reverse, bij gevolg bestaat ze in deze zin, en is ze zelfs nodig! Slechts zo is er een laatste heil binnen te halen. Maar het grootste probleem daarbij wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte, God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is! Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken!

Maar slechts de weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent..............
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd, ook dat hoort bij het organieke totaal, wat tot de civile werkelijkheid zorgdragen kan, mits we er daar de wil toe hebben! De misdaad is dan ook zeer snel gepleegd zonder deze regel-kamer. 
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
We kunnen niet zonder de regelkamer van ons bewustzijn, ..de  wetenschap is niet voor niets totaal onvruchtbaar, ze wil het zaad niet tot de volledige wasdom helpen brengen, alhoewel deze verzorging nodig is!
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De naaste "helpen vindt zijn diepste grond in de vrijheid van roepen en antwoorden". We geven blijken van liefde in concrete daden.”

De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren
Onze grote hersenen zijn het zoeken naar het buitennissige en aparte meer als zat , zozeer zelfs dat alle Markten er in vast lopen! Ik kan ze vertellen dat schisma tussen verstand en gevoel de fatale ziekte is geworden!
De fatale crisis wordt pas onderkent als hij er is, en wacht alweer op een buitennissigge en aparte oplossing, zonder deze regel-kamer............
De ideeën dat daar tussen nog een oplossing kan worden gevonden is een volledige lacher!
De mens is zelf één onophoudelijke strijd om de verzoening van de tegendelen waaruit hij is opgebouwd, het dualisme heet zoiets! De kans op enige normale civilisatie is verkeken! De "topman-l" zal wel even zeggen wat er gebeuren moet! De kans dat zijn beslissing de onmenselijkheid raakt is vrijwel 100% geworden! 
En de taak van de wetenschap is niet anders als de markt voor fysische waanzin zo groot mogelijk te maken............ op de plaats waar enkel de wezenlijke civilisatie nodig is.........kiest men voor "Het slijk der Aarde". Daarin verzuipt de kleine man of vrouw van iedere maatschappij volkomen ten onrechten. Of eigenlijk komt er iets wat nog erger is,  "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte. God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Hij weet zelfs "alleen", hoe er iets is te benaderen .......de ziekte is slechts op te lossen door de werkelijke bewustzijn-verwijding, naar "De Urth-lering" terug, waarin "De Auto-reverse" ten volle gebruikt wordt!

Bijna alle " Urth-lering" heeft de mens in zijn kleutertijd gevormd, omdat hij als 100% beelddenker ter wereld komt.
Dan ruiken,voelen, proeven, zien, en horen en doen zij. Er is nog geen taal............en het dan niet "recht toe" gebruiken van de Auto-reverse heeft gevolgen.  Het "Beelddenken" is een verworvenheid, de mens waardig........de mens heeft eigenlijk altijd 32 Eerlijke-beelden per seconde te vormen om tot een werkelijke  bewustzijn- verwijding te komen! De 2 woorden per seconden hebben een "Bij-rol", zeker in de huidige communicatie, "waar ze zo hun best doen in het speculatieve niets". Zo blijft het werkelijke begin van enige civilisatie achterwegen........de beelddenker sterft een langzame ondergang, daar waar hij of zij het meeste nodig is! Het dynamische woordloze denken kunnen we vergeten, de werkelijke associatie met een goed oriënteterings- vermogen en een verbluffende creativiteit worden weggezet. De hoogintelligente mensen die in het volle beeld kunnen denken, en dat slechts in een verbluffende eerlijkheid, ze moeten het ook maar met "Het slijk der Aarde" doen! Maar het tegendeel zal zich vormen, daar de dissociatie aan zijn discussie ten onder gaat, dat is juist haar ziekte! Nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Geen enkele persoon die via "Het speculatieve Niets", de vlucht in theorie, boek en praatziekte, slechts fractale grondregels onderkent, zal nog bejubeld kunnen worden! 
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,
Doch welke zin heeft zo iets, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is een experiment mislukt.  
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen! 
Maar het brengt geen enkel moment een degelijke civilisatie.

Want in feiten is deze theorie een dissociatie om rechtstreeks aan gelden te komen,
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden en al brengt het totaal niets op! 
Althans niets wat de mens tot een redelijke civilisatie kan brengen!

Bovendien kan naar Kant , de synthese door de twijfel alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven! Niet door ook maar enige ontvangst en afspiegeling heeft het kenvermogen zijn inhoud, maar door de wezenlijke civile voortbrenging.
Ze is werkelijkheid, Het "ding-an-sich" , alles wat buiten het bewustzijn ligt heeft geen toepasbaarheid, nooit!
Althans niet om het levende tot wasdom te brengen, wat het doel van de civilisatie is.......en er is geen ander kriterium voor de harte-wens van de mens te vinden. Al dit kenvermogen steunt op een overeenstemming in algemene wetten van het verstand en de reden! Zo is er wel degelijk "iets" wat bij onze voorstellen in werking treedt. Het zoeken naar waanzin kan ophouden, er is een kriterium te volgen!

Iedere scheidslijn is belangrijk, en ten aanzien van het totaal moeten we haar juist weten te integreren, en een onjuist integreren is een vreselijke ramp.........niet alleen ten aanzien van Jung moeten we het verhaal juist vertellen. Ook Ludwig Wittgenstein heeft zijn Tractatus niet voor niets geschreven!
Willen we eigenlijk wel zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen? We doen het al 100 jaar zonder dit tractaat voor logische filosofie, maar nog steeds ten onrechte........... Wittgenstein was gaandeweg tot de conclusie gekomen dat taal te complex is om de wereld in een één-op-één-verhouding te beschrijven. Zo is het onmogelijk om bijvoorbeeld een minachtend zuchten binnen het taalsysteem een duidelijke plaats te geven. In plaats daarvan spreekt hij van taalspelen. De wetenschap blijkt deze conclusie niet aan te kunnen!
En daardoor leven we door de evenzeer politieke, economische en informatie "secondantie" in een regelrechte Hel! Het leven strandt thans in Kierkegaard's onmenselijkheid, ...........


In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet. Jammer, want we moeten het toch begrijpen.........

Zo blijft de wereld een objectieve realiteit tot aan het einde van uw dagen.  Ook in die wereld is alles één, echter wij zien alles ontstaan en vergaan, .......Parmenides en Heraclitus verschoven slechts alle accenten van de  realiteit en aktualiteit, maar Spinoza wist ze in zichzelf te verenigen.
De kosmos is alle Tijd, echter wij hebben de objectieve realiteit in beelden gevangen. T=t1+t2+t3+t4+enz. Hoe moet ik dat in het NU vangen, is ze in beelden te vangen? Is de zekerheid niet de waarheid, die uitsluitend ligt in het bezit van een ware voorstelling, en dat alle tussen-voorstellingen, die we ons omtrent iets vormen, dienen te gebruiken als de weg, die we moeten gebruiken om de waarheid zelf te kunnen vinden? (Spinoza) 


De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'. Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klank therapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trilling 's frequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.

Daarom faalt hij ook om een werkelijk correcte coreferentiële interpretatie te geven. Hij heeft de werkelijke gegevens niet!

Dit terwijl alle mogelijkheden er zijn, maar de wetenschap vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Ja, en zo is uiteraard de misdaad begaan. Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft. Maar de dyslecte-mens heeft dat gelukkig niet, hij kent zijn eigen natuur........... 
 Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
En daarna is het moment van ook maar enige civilisatie verkeken!
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven, ..........
De wezenlijke verlichting van de mens is dan ook, zich van zijn eigen verstand, zonder de leiding van een ander, te bedienen. En het dyslecte in de mens is een vrijwilligheid, om zich van de mangel van het verstand te bevrijden, die door de vreemde mensen met hun theorie, boek en praatziekte wordt opgeworpen.
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Het hoogste is geen object van kennen. Heb dus de moed om alles met de eigen ogen te bezien. Als Uw hart in zijn volheid is ontwikkeld, kan ze werkelijk bijna alles........

Enige bejubeling komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
 Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel...... de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste onzin ooit begonnen.

* U zal het zonder meer moeten weten; ....... als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
Zedelijk goed is daardoor dat wat de reden, dus niet uit subjectieve oorzaken, maar objectief .......dat wil zeggen uit de gronden die voor elk redelijk wezen als zodanig geldig zijn, de wil bepaalt.  Hieruit bestaat de volledige en werkelijke Neuro-feedback van een mens, vanuit de eigen reticulaire formatie van een mens, de rest is leugen en ziekelijkheid! Het Schisma tussen verstand en gevoel, ofwel het psychische en lichamelijke is de fatale ziekte geworden.............Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het doen van wetenschappers, ze ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
En dat zozeer zelfs dat de menselijke relatie een fragmentariche constructie geworden is.
Met twee naast elkaar gelegen hypothetische constructies, de eenheid is weg!
De veranderingen zijn zo bepaald niet meer eenvoudig,..........en zullen alleen maar moeilijker worden.
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet in gevolgen de misdaden ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en tegelijker tijd kan 
ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. ...........tenslotte zal de mens, als eerste, als geborene, moeten leren begrijpen!

de kosmologische constante is alleen maar misbruikt om berekeningen te maken, en zodoende de Kosmos statisch te bezien en te modelleren!
Hier is het begrijpen al zo wie zo overgeslagen...........
Want zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het allerhoogste is en blijft nog steeds geen object van kennen!
Iedereen weet dat de schepping, de kosmos, de geologie, enz, volledig imparatief is.........dat betekent dat alle subjectieve grondstellingen voortkomen uit de eigen subjectieve wil.........iets voor onzinnigen! De onzinnigen willen gaan beweren dat slechts hun eigen wil in het weten de geldigheid mag eisen, en dat noemt de vreemde  wetenschap.Vergis U niet, dit imparatief zijn, ze geldt voor de mens vooral voor haar energie huishouding, energie wordt niet gegarandeerd zonder brandstof, wind, of zonneschijn! MOEDER AARDE IS ' De VOORZIENENDE NIEMAND ANDERS, toch de toegankelijkheid van de markt staat op een zeer laag niveau voor de armen! En zal op een dramatisch laag niveau terecht komen, als we het niet weten te gebruiken...........de onzinnigheid zal dramatische vormen aannemen!
En we vooral niet willen inzien wat het op termijn betekend, een werkelijke civilisatie heeft een "zorg" nodig, geen uitsluiting van de "markt", met een onmogelijkheid van een geciviliseerd leven!


Ze zien dus niet in dat de geschiedenis van de werkelijke wijsbegeerte en wetenenschap geen afsluiting heeft!
het nieuwe heeft altijd een voorgeschiedenis, het oude heeft altijd een nawerking.
In alle tijdperken is de zelfde Geest aan het woord, al voert hij het woord op onderscheidene wijzen.
Ik vertel het U maar dubbel en dwars.............waar de civilisatie nodig is!
De onzinnigen hebben moeite om ook maar enige van de onderscheidene wijzen te accepteren!
De geschiedenis van de werkelijke wijsbegeerte, heeft geen afsluiting, het nieuwe wat er toch weer te doen is, het heeft altijd een voorgeschiedenis, het oude heeft altijd een nawerking.
In alle tijdperken is de zelfde Geest aan het woord, al voert hij het woord op onderscheidene wijzen.
En U zal de theorie, boek en praat ziekte naast U neer moeten zetten! Ze heeft in een werkelijke civilisatie geen enkele waarde! 
En als je dan nog weet dat de Auto-reverse een werkelijke kosmische correctie in zich heeft, dan zou ik toch maar wat dingen op deze Wereld gaan veranderen!

Voor mij is het niet nodig dit te herhalen......God bestaat echt, maar hij is moeilijk te omschrijven.........en ze zijn er zo vreselijk veel, van die onderscheidene wijzen.......en ik vind ook dat we weer een kwantum debiel kwijt zijn, Hawking.........maar toch........het was één van die onderscheidene wijzen. Maar de imbeciel 't Hooft kon dat zelfs niet hebben. Het is namelijk niet verboden om soorten van straling te benoemen. De wetenschappelijke methode, is immers om altijd bereid te zijn om zijn geliefde overtuigingen op de proef te stellen en zich over te geven aan een hogere macht – de natuurwetenschappelijke werkelijkheid – als hij of zij een experiment uitvoert. Een wetenschapper gelooft (net als een gelovige over God) dat hij nooit een volledig begrip van de natuur heeft.
Aan wetenschap doen vereist een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden. En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos! De ideeën staan onnoemelijk ver verwijderd van de objectieve werkelijkheid. Het zijn zelfs niet anders als tijdelijke inbeeldingen van de reden............"Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
.Wie een rehabilitatie van het enkele idee zoekt, hij zoekt onzinnigheid! Zowel Kant als Jung bevestigen dat!
En Otto Selz brengt het juiste "IN" in zijn leer-psychologie, met als doel het verhogen van het verstand, ofwel de intelligentie! Otto Selz' zijn ideeën anticiperen op enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, en mij zijn ze juist gebleken. Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
En daarom is het "paralogisme" van Kant dan ook alleen een samenhang van de innerlijke verschijnselen naar het idee van onze ziel, zij is een denken over de rechtstreekse civilisatie, dus ze slaat aan bij de voorname concepten uit de cognitieve psychologie, nergens anders! En deze civilisatie heeft het inzich alle nieuwe wegen te ontsluiten, zo ze noodzakelijk zijn. Ethiek betekent de algemene en noodwendige voorwaarden opzoeken, die aan ons zedelijk handelen ten grondslag liggen.

Deze Ordening is ordening, ze bevat geen theorie............dat is juist de praat ziekte.......De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de  dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen. De binding, die men relevant acht, is tegenwoordig in handen van "programma makers" en  hun wensen.
Noodwendigheid sluit echter geen toevallige en subjectieve voorwaarden in.........bij gevolg hebben we het nog steeds met de ethiek en de esthetiek te doen...........en als leidraad heeft men slecht de wezenlijke civilisatie!
Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn, want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is. En aangezien niets uit niets kan komen, moet de grenzeloze ruimte – die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent – altijd hebben bestaan. Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt, bijna alles! “Het heelal is eeuwig en oneindig. Het herschept zichzelf en verandert voortdurend. Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt, weten we niet”. Halton Arp heeft ook van de kwantum debielen gelijk gekregen! En de debielen weten het zelf niet eens!

En nog steeds is het zo; ......uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’. Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden! De debielen hebben al lang geleden de gewone regels van de logica laten varen en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen, gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek. Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: ..... waarom slechts één singulier punt? Dit is nodig omdat we weten dat de mens zijn gnostische nouminale moment heeft, waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.  U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" mogen dienen om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!

Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?

Dit vooral omdat Einstein De kosmologische constante in zijn berekeningen had gebruikt,
zodat hij de algemene relativiteitstheorie kon gebruiken om het heelal als een statisch geheel te modelleren. 
Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel. Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom. Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft, omcirkeld door anderen weer groter dan zichzelf. In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig: in een onafgebroken universum is ieder punt centraal. In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte, maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.
De universele stem van de reden is nog veel groter als de stem van de reden zelf! Men zou echter de hemelse stem doof willen maken!

Je hebt in deze kosmos geen intellectuele zekerheid meer nodig. Die kan je ook nooit krijgen stel onzinnige vreemden, dat weten jullie toch. Net als in de muziek bestaat er geen plaats om te staan, er is alleen verandering, het voortdurende contrapuntische spel van bewegende harmonieën. Het brandpunt van het bewustzijn reist door tijd en ruimte, op z'n gemak tussen de werelden, overal landend en de kosmos vanuit dat gezichtspunt bekijkend, dan weer opstijgend. Bewegend met de muziek, er één mee wordend. Mijn kosmos is een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.

De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie`s daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.


Men wil zich echter alleen staande houden in de hoofdverwarrende speculatie van de scholen en universiteiten, die driest genoeg zich tegen de Hemelse stem volledig doof maakt, en dat om de theorie! Ja, inderdaad, het kost ze geen hoofdbrekens om deze theorie vol te houden..........maar het zal de zedelijkheid geheel ten gronde richten! Het beginsel van het geluk zou haar allereerste uitgangspunt moeten zijn ........want het besef van plicht is eerbeid, ook en vooral voor dat geluk, als zodanig voor iedereen! Voor iedereen is er dus een nieuwe werkelijke wijsbegeerte,  zo wij hem niet respecteren als een plicht, hebben we een enorm levens-probleem!
Indien U enige moraliteit in Uw donder heeft, kan slechts het zedelijke als drijfveer werken, daar zij de eerbied in ons wekt.
De eigenliefde doet daar niet aan mee...........dat is de aller-aller-aller-eerste wet! Deze wet is zelfs veel meer; .......dat men haar ten opzichten van de ander ook niet graag moet koesteren, want dergelijk psychologisch handelen, het drijft het geluk in zijn geheel weg!
Eigenliefde stinkt, zo zegt men dat ook wel........
We doen in de wetenschap en de politiek slechts aan de benadering die niet deugd, zet deze menselijke verstandelijke systematiek van het gebruik van de eigenliefde terstond opzij!
We behoren te weten dat geluk en deugd samenvallen, wie denkt dat er een andere keus te maken is, hij zit helemaal fout! We kunnen niet aan het sollen blijven met onze mede-mens, dat zou een oneindige voorzetting van het dualisme zijn! 
Want zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
Ze blijven onzinnig steken in het NIETS, dat is de volledige inhoud van al het dualisme!
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met de formatie reticulaire! 
Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken!
Immers, zo heeft Richard Feynman vertelt........We hebben in onze geest de neiging om symmetrie als een soort perfectie te accepteren.  In feite is het net als het oude idee van de Grieken dat cirkels perfect waren, en het was nogal vreselijk om te geloven dat de planetaire banen geen cirkels waren, maar slechts bijna cirkels.  Het verschil tussen een cirkel zijn en bijna een cirkel zijn, is geen klein verschil, het is een fundamentele verandering voor zover het de geest betreft. 
Er is een teken van perfectie en symmetrie in een cirkel die er niet is op het moment dat de cirkel enigszins afwijkt - dat is het einde - het is niet langer symmetrisch.
Dan is de vraag waarom het als generale maar om een kleine cirkel gaat - en dat is een veel moeilijkere vraag. 
De werkelijke beweging van de planeten zouden in het algemeen ellipsen moeten zijn, maar door de eeuwen heen zijn ze vanwege getijdekrachten en dergelijke bijna symmetrisch gemaakt.  Nu is de vraag of we hier een soortgelijk probleem hebben. 
Het probleem vanuit het oogpunt van de cirkels is dat als ze perfecte cirkels waren, er niets te verklaren was, dat is duidelijk eenvoudig.  Maar omdat ze slechts bijna cirkels zijn, is er veel te verklaren, en het resultaat bleek een groot dynamisch probleem te zijn, en nu is ons probleem om uit te leggen waarom ze bijna symmetrisch zijn door te kijken naar getijdenkrachten, enzovoort.
 Ons probleem is dus om uit te leggen waar symmetrie vandaan komt. Waarom is de natuur zo bijna symmetrisch? 
De volgende verkeerdheid in streven? Het volgende Ressentiment? De Leugens maar in de praatziekte neerleggen, alsof het met intelligentie en interlect te maken heeft?
En dat om het lerende kind de Urth-situatie van de Aarde te onthouden?
Mag het kind het ook niet weten, over de natuur?
Wat voor onzinnige wetenschap hebben we hier!
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza, ze is de enige Naam, die de moeite waard is, daar dit de waarheid is!)

Ze zijn essentieel om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden die de evolutie voor ons in petto heeft. Niet dat we de ogen moeten sluiten voor negatieve zaken, en ook niet om het ‘lagere’ te weren, want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel. Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken, hoger dan wils- en drift-impulsen, en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan. Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht en iedere geloofwaardigheid heeft verloren, daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere. Ook het lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden, bestaat vooral als negatie van de dualiteit in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging tussen polariteiten wordt gezien.  
En zo Spinoza het omschreven heeft, zal het misschien miljarden Jaren hebben verkeerd. Doch er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen! In alle oprechtheid mag ik deze garantie aan U geven! Gelukkig is het niet zo dat ze alle theorie maar even kunnen geven. Ze zullen er tot aan de laatste Uren krankzinnig van worden! Want de Urht-mens, de nieuwe mens met de nieuwe lering komt toch!
 “Alle grote wensen worden gerealiseerd door ons eenvoudige, nederige handelen die we gedisciplineerd en vol vertrouwen vanuit ons hart elke dag vormgeven”.

Je kan wel denken dat het heel verstandig is om een geheel van gewoontes om je heen te verzamelen, maar de zin is beperkt daar gewoontes alleen maar onveranderlijk zijn. Want ook het opnemen van het nieuwe en andere in de coherentie van het zelf, ze gaat vanzelf via gewoonte vorming op en in dat gebied. 
Ze is meer als de natuurlijke coherentie ........ze snijdt het zelf in zijn vroegste geborenheid aan. We behoren het met reden en liefde te behandelen of eigenlijk te onderhouden! De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;...... ze houdt het oog gericht op de toekomst.
De schijnheiligheid van de dwazen brengen ons dat onderhouden niet, ofwel geen werkelijke civilisatie.........terwijl de liefde de mens de ruimte geeft, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.
Het meest verbluffende na de geboorte van een mens is de komst van zijn levens- openbaring, waar en wanneer je ook maar geboren bent, dat is de kern van alle emanatie. Elke menselijke bewustwording begint bij die emanatie! Dat is wat elk mensenkind bij zijn geboorte mee krijgt, als een verworvenheid.
Alleen je moet het niet uit je hart laten bannen door een stel vreemde dwazen! Het maakt niet uit waar en wanneer je geboren bent. Deze verworvenheden van het kind mag je hem niet ontnemen, .....dat is een misdaad!
De emanatie is zelfs het beste en meest  essentiële van de levens openbaring! 

Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is.
Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid meer als te zien.
Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist, Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen.
Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,"Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart".
Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.

Wat wij er van zien? In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!


 
Doe geen moeite tot de ontkenning , "De waarheidsfunctionaliteit" van de materiële implicatie is dus danig dat ;....
we de waarheidswaarde van P → Q kunnen bepalen uit de waarheidswaarden van de componenten P en Q,
zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden.
Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, ........de wal keert namelijk het schip, ofwel logisch gezien is het concept van de Azoth analoog aan het licht van de natuur! Over wat er in de natuur gebeurd hebben we niet te liegen, slechts een Gek heeft last van deze theorie, boek en praatziekte. De heren Einstein en 't Hooft waren zo .......Als een natuurwet A=B Schrijft voor iemand die zich met constante snelheid voortbeweegt, dan moet het ook precies A=B zijn, A is dan niet iets anders! Licht snelheden tel je niet op! Dat doen slechts gekken, ..........Ja, in de elektromagnetische golfvergelijking van Maxwel was de lichtsnelheid een constante.........
Het zoeken naar waanzin kan ophouden, er is een kriterium te volgen! We kunnen Galileï gaan volgen, en dat wel 400 jaar te laat!   Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). ... Elektromagnetische velden worden voor klassieke situaties, dus zonder kwantummechanica, exact beschreven door de Maxwell-vergelijkingen (1865). Alleen de wetenschappelijke mannen zijn daar wat slordig in! Ze fantaseerden van alles! Wat wisten ze te vervangen?
Niets.......totaal niets!


De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Maar niet alleen voor U, maar voor iedereen........waarom zou ik beginnen met leugens..........?
Buiten dat ......... In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek:...... hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.

Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
Maar het is toch nog zoveel, en het "Aanbrengen van dat bedrog" is buitengewoon vermoeiend. Het veld wat ik moet coördineren en moet weten te integreren is buiten gewoon complex, .........
Wie zouden er tot een veroordeling van de bedriegers kunnen komen?

Zo blijft de wereld een objectieve realiteit tot aan het einde van uw dagen.  Ook in die wereld is alles één, echter wij zien alles ontstaan en vergaan, .......Parmenides en Heraclitus verschoven slechts alle accenten van de  realiteit en aktualiteit, maar Spinoza wist ze in zichzelf te verenigen.
De kosmos is alle Tijd, echter wij hebben de objectieve realiteit in beelden gevangen. T=t1+t2+t3+t4+enz. Hoe moet ik dat in het NU vangen, is ze in beelden te vangen? Is de zekerheid niet de waarheid, die uitsluitend ligt in het bezit van een ware voorstelling, en dat alle tussen-voorstellingen, die we ons omtrent iets vormen, dienen te gebruiken als de weg, die we moeten gebruiken om de waarheid zelf te kunnen vinden? (Spinoza) 

In de loop der tijden werden aan de (quasi)-lege ruimte heel wat fysische eigenschappen toegekend:
een permittiviteit voor het elektrisch veld
een permeabiliteit voor het magnetisch veld
een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
Is het existentieel mogelijk aan het “niets” fysische eigenschappen met welbepaalde kengetallen toe te kennen? Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa’s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa’s. Massa rolt daar, volgens de fantasie, als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energie bewegingen mogelijk zijn.
Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, er tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. Met welke dooie theorie hebben we hier te maken?
Terwijl de mens zich toch met de normale ogen en het normale licht weet te gedragen!
Ik stel het dus heel gewoon, met deze werkelijkheid moeten we aan het werk, de werkelijke civilisatie! 

Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!

*******************************************************************************************************************
 

Ik dacht dus niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Het is zo ongeveer hoe de werkelijke gerechtigheid er komt..........Daarom is er in alle landen - hoewel er velen zijn die dit wellicht nog niet zien - sprake van een nieuwe wil tot leven, waardoor iedereen wordt aangestoken.
Ja, ik ben de eerste mens, die zijn ervaringen hierin en mee vertelt, en ik zoek daarin een speciale medestander..........de vrouw, die er werkelijk mag zijn.........omdat ze op zoek is naar het goede!
Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het goede leven mag beseffen!
Om daarmee een soort van inspiratie bonus te verkrijgen........
Want toch, in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk, er bestaan dus hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Otto Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is!  Want onze lusten zijn zo alleen maar de bruikbaarheden.....van maar een enkel moment.
Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken. Ofwel zo is er ons inspirerende totaal wat onze ziel aandoet.

Want men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal, ze moet getelt worden(1+1+1+…1)= A, zo is het ALTIJD.
En bij gebruik van dat objectieve getal, daar is het niet nodig U te schamen. En waar het niet nodig is je te schamen, daar kan ook geen valse schaamte zijn! Dus de objectieve functionaliteit, ze herinnert ons er aan waar onze grenzen horen te liggen. 
En uiteraard is dat ook een belangrijke cognitieve kwestie, zo belangrijk dat ze ook wel de kwintessens worden genoemd! En deze Kern ter schikking van schuld en onschuld zal er altijd blijven, U kan altijd naar deze objectieve aanpak terug!                                 

Het andere, in de wetenschap dat volgens Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind. De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher en misdaad dus dit huidige onderwijs! Ze weten niet eens een juiste wetenschappelijke telling te doen! Hoe belachelijk is dit? Hoe imbeciel is dit? "Hun Telling" is de meest onpraktische en niet rationele in de praktijk van de civile werkelijkheid!

 Geen van de 9 struiken in mijn tuin weet dat ze 9 zijn. Ze vormen slechts een getal voor mij. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit? 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn. Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
  
De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde! Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.


 

 

De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist

 

 De transformatie van het getal wordt slechts onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid".
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".
De wetenschap levert dergelijke leraren niet!

Als we het over Ritme hebben dan is dus de gebruikelijke indeling van de tijdsrelaties onvoldoende. Vooral daar, ...... is het bestaan van het getal een rechtstreeks mysterie te noemen. Wat eigenlijk ieder mens kan ervaren.
Ieder mens weet duidelijk dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. En hoe zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis, en juist daar laat de krankzinnige wetenschap de dualiteit verschijnen.........terwijl,
De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit. Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch? Ach, "De Urth-lering heeft zijn regel-rechte-gevolgen" 

U moet weten, voor mij zijn het allemaal toetsen, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!

Maar bij de wezenlijke civilisatie met voldoende oefening speelt niemand nog een valse noot, en het menselijk concert is dan hoorbaar mooi, er is dan slechts een zeer en zeer enkele hoorbare valse noot. Zo heeft ook mijn muziekleraar mij over het getal, en de goddelijke bedoelingen verteld. Maar de krankzinnige wetenschap begrijpt niets van deze cruciale  antieken, die sinds lang georganiseerde begrippen zijn, omdat men ze niet aandachtig, dus in de bijzondere en beperkte gevallen beschouwt, die middels generalisatie gediend hebben om ze te verwerven. De eerste en kleine, hele getallen hebben gediend om het getal op te bouwen, want het zijn gunstige gevallen waarin veelheid, intuïtie van het ene en het verscheidene, en onmiddellijke ordening verenigd zijn.
 Het mooiste voorbeeld levert Pythagoras met zijn 3-4-5 steek!
Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus-danige resultaat!
Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
 De krankzinnigheid van de wetenschap is hiermee heel gewoon bewezen! Ze weten zondermeer niet hoe het objectieve tellen werkt!
Alle heilige (vedische) geschriften hebben zo hun bron, weet dat ze als een sleutel kunnen worden gevonden, er kan daarom niet anders als deze traditie zijn.
Vanaf het begin heeft ze deze methode, hij die haar identificeerd is mijn getuige, ze kan niet anders als een "teller" zijn. Daarna kan er niets anders als een herintegratie volgen, in de Vedische zin. Werken zonder deze herintegratie heeft geen zin, het is wezenlijk alles wat verbindt, dat wat verenigt, dat wat heel maakt. En ze is nog eenmalig ook! Het denken heeft geen duplicaat ik ben haar in ieder geval nooit tegen gekomen.........het is zelfs niet mogelijk om over (on)EINDIGHEID te schrijven. Werken doen we op deze wereld met iets wat maar één maal gegeven is, en is niets meer als een grootheid. Je kan alleen maar over oneindig groot of oneindig klein, of oneindig uitgebreid etc. spreken.
En dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn, om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
Zo lang er hemel en hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd, als U met het geheel van de kosmos mee werkt! Het tegenwerken van de natuur is iets heel raars........


Het stuwende proces dat tot de generalisatie gediend heeft, ze is getalsmatig zelfs bekend ........
De theorie levert veel op, maar brengt ons niet dichter bij het geheim van God.

In ieder geval ben ik er van overtuigd dat hij niet dobbelt!
Hij doet niet mee aan welk paar van tegenstelling dan ook,
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter zelfs de deductieve druk op de mens wordt! 
En een ander generaliserend proces is er nooit geweest!
Kijkt U maar naar het proces!

 
 

Het geneste proces, Leo van den haak<=>Henri Wijnmalen
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk,
door de toename van de inductie,
van de  paren.

deze is weg te nemen, door.....
aan de zich openbarende Kosmos,
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 

 
 
Het andere generaliserend proces heb ik nog van geen enkel mens gezien!
En het wijst je er alleen maar op dat het beter is,
met de zich openbarende Kosmos mee te werken!
Er was dan ook slechts één soort van beschaving te onderkennen!
 

 

Ik kan het U in wiskundige zin vertellen: ......
Zo Pythagoras en Euclides het neer gezet hebben.......
Want niemand heeft het recht; ......
het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. 
Er is een gigantisch laf tijdperk gaande,
dat onherroepelijk kan en moet worden vergeten,
doe het, want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!
De reden alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......
Zo is het dat alle wetmatigheden van het denken liggen in het denken zelf, 
en deze wetmatigheden zijn voor iedereen identiek, immers zou deze identiteit niet bestaan,
dan bestond er geen logica, geen wiskunde, geen mathematisch denken.
Ja, dan was zelfs elke abstracte communicatie onmogelijk,
afgezien van het gevoels leven, wat berust bij het beginnende identieke, 
daarom is het abstracte het uiterste identieke ........
maar denk niet dat het het uiterste moeilijke is,.....want het wordt je gegeven!

Maar goed, de materialisten zullen wel weg blijven wegkruipen, dat zijn ze Nu eenmaal gewend! Maar het zal ze beslist niet helpen, want ze zijn nog steeds niet toe geweest aan de werkelijk universele oriëntering en hebben zeer duidelijk geen steekhoudende levensstijl kunnen vinden. En er zal wat moeten worden weggedaan om ruimte te maken voor het nieuwe universele geschikte. Want, waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object heeft, in de zin van het al-mogelijke, daar krijgt het onbegrip voor het abstracte een ‘niets’ met een negatief ‘voorteken’ als object. Vindt Uw inspiratie, ze is noodzakelijk!

Richard P Feynman; .....Over het Nu,..........
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. De oplossing van het "probleem leven" wordt U op een presenteer-blad aangeboden, ze ligt daarbij in lijn met de civilisatie! 
 
Een andere lijn is er niet te vinden, heel simpel omdat ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.

Wat is Menselijker dan tellen? Het is een wisselwerking van onderscheiden en samenvoegen, zoals de vingers zich een voor een openen, en samen sluiten.
Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de krankzinnige wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd.
Ze houden zich alleen maar met de syntactische delen van hun taal bezig, niet met ook maar enige objectiviteit.
Maar wat we waarnemen is dan niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Maar enige vastigheid heeft ze niet, hier is de twijfel!
Zo zit onze benadering van deze metafysica in zijn oorsprong in elkaar, ..........maar we falen er mee.
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 

Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!!
Ook ik kan en zal daarvan, hier, de belangrijkste voorbeelden van geven! Die heb ik en ik zal ze gebruiken tegen de krankzinnige wetenschap!
Laat ik verder geen moeite doen, de echte schaamte is prima omschreven, de valse nog bitter slecht.
De keuze om naar de valsheid te verwijzen is moeilijk, vervalsers denken altijd dat hun valsheid niet ontdekt kan worden, maar ik ben vast besloten dit te doen.
Er is dan ook een ander gegeven, want zij die de wezenlijke civilisatie hebben los gelaten hebben bijna altijd gedrags-problemen..........als begin is er bijna altijd een Egocentrisme, wat de kern is van iedere narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ze is er omdat ze een onderontwikkeld inlevingsvermogen hebben, geen rekening met andere houden, zich boven de wet verheven voelen.
Ze zijn snel gefrustreerd en zeggen en doen dingen die een normaal mens niet in zijn hoofd zal halen! Het is moeilijk om een compromis te sluiten met deze mensen. Ze zijn nooit verkeerd, er is zelfs geen keuze voor ook maar enig dualisme, ....... Wie aan deze stoornis lijdt, gedraagt zichzelf als geniaal en superieur. Men overdrijft de eigen goede eigenschappen en prestaties en haalt die van anderen naar beneden. Narcisten zijn altijd op zoek naar aandacht en bevestiging en manipuleren anderen om hun doel te bereiken. Ze zijn er heel gewoon volledig krankzinnig bij.......... 
    
Ik ben zo'n mens die tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel".
Er "leeft" als geheel geen ander probleem in de mens! Het is zijn wezenlijke civilisatie!
Er is het doel waartoe ik probeer te komen..............de reden is eenvoudig........
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan!
En zo het kan, moet ieder het dualisme op een vreselijk laag niveau weten te stellen en te brengen. We moeten een juiste inhoud weten te geven aan de maatschappelijke civilisatie. Doen we dat niet, dan zullen we niet in de maatschappelijke civilisatie slagen.
Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en reden" kunnen we er slechts in slagen, Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!  De "m-line" is zelfs de mannelijke lijn in de chromosonale overdracht, we weten dus wat we zondermeer zullen moeten leren beheersen! Zonder deze beheersing is de civilisatie op deze Wereld een verloren feit, hoeveel wetenschappers, wet-handhavers en wetgevers, en politici je ook aansleept........ Een exacte definitie voor enige beschaving is er niet, maar men kan spreken over een type 0-beschaving als deze ten minste 1 Watt (Joule/seconde) produceert. ... Tot nog toe zijn wetenschappers er niet in geslaagd een type II-beschaving te vinden, ondanks het feit dat deze beschavingen wel degelijk zouden opvallen, er is slechts een emergente werkelijkheid waar te nemen, daar kom ik zo op!

Want zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van deze onzinnige wetenschap!  De beschaving, de wetenschap vindt niet dat ze tot enige civilisatie kan en mag leiden, als onderdeel van vrede en vooruitgang en versterking van de relatie onder de mensen.
Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang" van een stel krankzinnigen!
Nu is het vaak dramatisch weinig, wat U van het goede leven beseft ......waarom, dat moet ik U vertellen,.....
Mijn Autisme of zo U wilt, de auto-reverse met zijn werking, is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
 U kan als dyslecte mens, daardoor slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God,
doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en reden zijn definitief vertrokken. Hoe zou er nog een normale verbindende taal kunnen zijn!
De zindelijkheid van deze maatschappij komt niet boven die van een dating-site uit, daar list en bedrog overheersend zijn, en allerlei nep profielen en nep theorieën in deze zich "maatschappij" noemende gemeenschap, worden misbruikt. Het eerste wat we moeten leren is iets van zijn werkelijkheids-zin te meten!
Want de nodige eerlijkheid, om zich anders te gedragen, ontbreekt. Eigenlijk wil ik zelfs tot een compleet anders beleven en bekijken van de seksualiteit komen! Als ik daartoe kan komen is voor mij dit hoofdstuk pas geslaagd!
Als ik U de inspirerende geest zelf zou kunnen geven, zou ik dat zelfs doen........


 U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer.
In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.

Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....


Maar ik zal de restrictie's geven, het goede heeft volgens Kant altijd zijn restrictie's nodig, om tot het goede te kunnen behoren! ; ........En elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte, een ruimte waar b.v. Kirchhoff zijn denken wel moest krijgen............
zoals de afgeschermde moleculaire ruimte glasvezel draad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden.
 
De som van stromen naar elk knooppunt is dan NUL
Aldus, het geloven heeft zo zijn voordeel voor iedereen, 
U kan Uw ere-plaats er mee verdienen .....
daar waar de Auto-reverse slechts zijn enkelvoudige correctie heeft!
Knap gedaan en vol geloof van; .........Gustaf Robert Kirchhoff 
 
Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft u gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z   U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1
We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
 
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2(de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!
Mocht U denken dat lukt ons allemaal wel, bedenk dan dat de verandering Altijd van twee kanten moet komen.
Dan kunnen we het dus weer zo stellen; .... Z1/Z2=Z2/ZI Dan wordt bij een absolute wil/doelgerichtheid de verandering kwadratisch  Z12=Z22 .
De absolute wil en doelgerichtheid voor een verandering kan alleen maar voortkomen uit een JA van beide kanten. Een op Een dus, en het is niet dat we die altijd hebben,......
 Maar het m2 duidt dan op de maat van een oneindige functie, zoals Spinoza ons geleerd heeft, een functie ook die in iedereen werkzaam is. Hier vind ik dus Intrinsieke motivatie terug, die de brandstof is voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden. Zo is de menselijke passie in een door en door goddelijke oneindige functie te transformeren, en dat is precies de intrinsieke functie die zijn huis heeft in onze Ziel. Die Ziel is dus oneindig belangrijk voor ieder mens.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geenszins onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", daarbij mag U er van uitgaan dat de differentiatie, in weerstand en stroom wordt overbrugt, als de Goddelijke intrinsieke functie van de Ziel is haar werking oneindig! 
Het hele idee vanuit het materiële ego, iets willen hebben om er wat mee te doen valt daarbij automatisch in het niet! Daarom kan vanuit dergelijke situatie alleen een deceptie volgen. Cupido moet zijn pijlen wel goed weten te richten! De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Dat is uiteraard iets wat een mens moet leren, anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.
Wat U namelijk moet weten is, dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen, als mens moet je wel de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten, Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! .....En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!
De andere factor in het 'natura naturata' is uiteraard de genade, die altijd in U werkzaam is om mogelijke weerstanden in U weg te nemen. Van buiten uit maak Cupido veel in U wakker, en dat is Nu juist niet de angst, de argwaan, en de desinteresse. Zo gauw Cupido in U gaat werken, bent U van allerlei weerstanden bevrijd. Cupido is dus inderdaad een soort van Hemel-Ridder die zijn pijlen feilloos weet af te schieten, in het licht van een bepaalde positieve omstandigheid.Toch komt er die verandering, dit komt omdat velen het beseffen, de werkelijkheid is in voortdurende evolutie. Dit proces wordt gekenmerkt door het zich organiseren van de materie en het ontstaan van complexe organisatiestructuren. Voorbeelden hiervan zijn de levende wezens en sociale organisaties. Niet alleen de structuur maar ook het gedrag van deze organisatiestructuren is zeer ingewikkeld. Complex samengestelde gehelen blijken eigenschappen te bezitten die een totaal ander karakter hebben dan de eigenschappen van de delen waaruit ze bestaan. Men is er tot nu toe niet in geslaagd deze onverwacht opduikende eigenschappen, emergente eigenschappen genoemd, volledig tot elementaire wetten te herleiden. En de aanwijzing van emergente-verandering blijkt zeer beperkt.......
toch is er veel wat we nooit kunnen vergeten, er waren en zijn nog steeds de mooiste zinnen, maar het andere wat niet tot onze herinneringen blijkt te behoren, we vinden dat we het totaal mogen vergeten! Zo is er heel veel wat we totaal vergeten!  Onze inspiratie ontspoort daarbij toch steeds ..........doch de restrictie's die Kirchhoff bracht, ze blijven! 
Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heyden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien.
En dat zou ik toch, als mens, zeker willen vermijden, iedere dag.
Want hier mee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan.
Je kan de "henide of heiden gedachten" pas aan als je een goed ziele-maatje hebt!
Ik wil U niet opzadelen met de schizofrenie of krankzinnigheid, die ik alle dagen van het leven zie!

Verder lezen we ..... in de Reverse 6, dat het slechts de wetenschap is die de klinkende benamingen heeft, die je dus met een vaak levenslang etiket opzadelen zoals debiel, schizofreen, psychotisch, pervers. Daar ga ik met slechts met de eigen benamingen van "de heren" tegen in. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ , .......

Waarvan Kierkegaard er drie wezenlijke behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan.
Alle abstractie en alles tot het abstractie gaande, komt terecht bij " De één ", hij integreert die bij ons, zo we ons op de openbaring weten te richten!
Dus precies ‘Nichts’ dat Hegel het zuivere zijn noemt en dat hij als uitgangspunt neemt van zijn filosofie;
2. Het mystieke niets. Hiertoe komt de mysticus op zijn weg naar het goddelijke.
In lagere stadia kan dit de schijn wekken toch nog een positieve relatie tot het aardse leven te hebben.
Maar ook dit is een vlucht voor de pijn van de angst.
3. Het ironische niets, radicaler dan de twee vorige;.... is een ramp zo U het niet mentaal weet te verwerwerken, maar juist reeds Sokrates bereikte dit door heel de gegeven realiteit haar waarde te doen verliezen in een volledige sterilisatie.
Deze ironie komt anders niet verder dan een ‘negatieve vrijheid’. Deze negatieve vrijheid die we nu overal op deze wereld zien, en in een realiteit zo ze als vrijheid wordt voorgesteld, haar waarde verliest.
De Goden doen namelijk niet mee aan ook maar enige dualiteit!
Dus een wereld waar ook de echte geestelijke vrijheid niet is te beleven, .........als we niet weten hoe de openbaring er komt! Alleen de openbaring is het gene wat je in vrijheid en uit liefde wordt gegeven!


Zo is het dus hoe de mens in zijn werkelijkheids-zin is te meten! Ze is vaak bedroevend laag! En de ironie wil dat het zo is....... “Alleen in een prozaïsche domheid kan je denken dat het GEEN verstoring van het mens-zijn is”, daar in die buurten waar het abstracte denken overheerst!
Ik had het U al verteld, dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Al de auto-reverse brengt ons spoorslags naar de kosmische wetten en lijnen toe!
Maar het is om medelijden mee te krijgen! Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid, als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij! Ze brengen ons alleen maar verder weg van de waarheid.
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden, niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de actieve Anibus heeft voor ieder een ander moment, de mens kan in rechte lijn naar zijn doel, want anima en animus zijn hier "Onder reden" wel degelijk wisselend inzetbaar, je moet wel de goede redenen er voor "verstaan"......... Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en, als besef overvloedig tot U komen......laat al dat ressentiment in u verbleken! Ze kan, als U het wilt, zelfs totaal verbleken........De walgelijkheid van de wetenschap kunnen we aan!
Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.

Wetende dat het zaad wel meest elke dag zijn noodzakelijk-heden nodig heeft om volledig tot wasdom te komen, is er de meest eminente conclusie in de kosmos; ........ als ik dit wezenlijk doe,  dan weet ik dat ik in een hechte civile relatie terecht ben gekomen!
Deze ontmoeting brengt het leven op een bepaalde plaats, door het verlangen naar het goede......zij is de ultieme civilisatie .......een ander wezenlijk doen bestaat er niet!
Doch de fase van introspectie en verantwoording wordt totaal vergeten!
En daarom is de huidige wetenschap nog steeds totaal nutteloos, ........
Ze kan "bevat-zijn-in de materie", meer nog steeds niet! 
Want het "bevat-zijn-in de abstracte wereld",
ze bestaat voor de wetenschap nog steeds niet.
In de abstracte wereld is er alleen een "begrepen-zijn-in" voorstelbaar.......
En je hebt er geen secretaresse bij nodig, en dat is nog onbegrijpelijker voor de krankzinnige elite.
Zo heeft de "correspondentie" al een heel ander fundament.........  het barst niet van de online en de economische praktijken, ook zij is daar bij nutteloos!
Zo kan er geen enkele voorstelbaarheid meer beantwoordt worden, de data moeten worden waargemaakt, maar
het schijnt dat hun voorstellingsvermogen ....
dat van de mens in een naakte, abstracte wereld nu eenmaal niet kan functioneren.
Er blijft daar een "henide gedachte" over, ze wordt door de ziel gedragen, je moet daar als aanwezigheid de liefde  kunnen bevatten...........het is een gedachte waarvan in een relatie gebruik kan worden gemaakt!
In het totaal hebben er twee elk hun deel, dus........
Net zo goed als we weten dat we in de relatie ook van het logische gebruik kunnen maken.
Ik voorspel U, dat er in de toekomst dus twee geestkrachten zijn die de relatie kunnen versterken!
Je kan de liefde voor een ander slechts kennen, als je haar een keer hebt meegemaakt!
Je kan slechts over haar corresponderen als ze door de ziel wordt gedragen.
En U weet dan ook dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!  De "m-line" is zelfs de manlijke lijn in de chromosonale overdracht!
Hier is ze het "m" wat het Yin en Yang van het goddelijke past!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
Zo is het wat er op zichzelf bij een gebruik van de rede en liefde, in een relatie in objectieve zin gebruikt kan worden.  
Zo kan de relatie via de  "henide gedachte" tot in haar hoogste punt worden gebracht!
Het is wel degelijk die gedirigeerde associatie, haar boven-persoonlijke ego kan hierin ontstaan, .........Ik kan hiermee de literator zijn met de ongekende henide gedachten.
En zo wordt ze dan ook, al dus, door de totale wereld-literatuur gedragen.

Want wat lusten op zichzelf zijn kan niet in definitie worden vastgelegd, de lusten zijn er niet in de ruwe oorspronkelijke staat. Ze bestaan er slechts in het gebruik, .........het is allemaal niet zomaar even louter te consumeren! Slechts het "sekssubject van de 20ste eeuw zocht naar een lust op zichzelf.
Wat dus evenzeer objectief bestond, en daarom ook als object moest worden behandelt.
Maar omdat ze evenzeer karakter had, kon dat niet direct lukken, helaas!
In de bijbel wordt het verteld; .......ik bezweer U gij dochters, dat U de liefde niet opwekt, noch wakker maakt.......totdat het luste ........zonder spychische ontwikkeling bestaat er geen juiste lichamelijke ontwikkeling........
Bij een intimiteit als nabijheid , zijn de ermee geassocieerde gevoelens, alleen te beleven bij het ervaren van een volledig zekere verbondenheid!  Zo ligt het dus ook bij de sexualiteit.
Het mentaal aanvoelen is daar dan ook belangrijk, het gevoel "zichzelf niet te zijn" heeft dan ook betrekking op het afwezig zijn van intimiteit en seksualiteit, en daarbij wordt het onmogelijk de juiste partner te vinden.
Vaak wordt er alleen een pose opgebracht, alsof deze boordevol inhoud zou zitten, en ze hun seksualiteit op een bijzonder moraal zou kunnen rekenen. Gelukkig leven we in een tijd dat de preutsheid voorbij is, toch blijven velen het amorele innerlijk verder ontfloersen. Zo is er echter geen moraal over te houden! De pose is een volledige show geworden, en de huidige vrouw heeft daarbij zelf .....zelfs..... het alarm aangezet!
Zou er nu toch..... van haar kant uit ........ook een psychisch verlangen op gang komen?
 Of blijf ik toch te vergeefs naar een medestandster in het goede zoeken?

Pionierende artsen, psychologen en neurowetenschappers ontdekken momenteel veel feiten over het menselijke brein en het lichaam, die yogi's eeuwen geleden al kenden .... Hersenonderzoekers claimen dat een persoon in een hoge alfa/thèta staat van bewustzijn een onbewust proces kan aangaan en kan integreren.
Doch enkel vertel ik er gelijk bij...........
Enkel kan alles verkeerd begrepen worden, als dat ziele-vermogen ontbreekt. En dat gebeurd dan ook..........buiten dat .......
De QED is juist daarom ontwikkeld, door Richard Feynman.
Daar de massa altijd te controleren is, 
als je haar als een transponder beziet.  
Maar deze controle wordt door de meeste krankzinnige wetenschappers vergeten,
men houdt het alle dagen bij de waanzin, helaas. Overdracht van kennis door leraren en journalisten die de informatie verschaffen via de massamedia, volgens de gekken blijkt het zonder de controle goed te kunnen!
Vroeger gebruikte men in text een correctie vloeistof, tegenwoordig heeft men apparaten waarmee men niet naar waarheid mee om mag gaan, de computer heeft zelfs de kunde om iets te corrigeren verslagen!

De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )

Juist als we de memen bezien als een "massa controle" volgens de QED.......of wel dat Memen tot ideële informatie pakketjes worden bezien. Kunnen we uit deze waanzin ontglippen. Want alleen de  "Werkbare en bruikbare Orde" is een essentiële vóóronderstelling voor het ontstaan en de beoefening van  natuurwetenschappen. Deze vooronderstelling hangt samen met het scheppingsbegrip, zoals ze zich manifesteerd in "Het Zijn". Dus scheidt voorzichtig en vlijtig wat hard, dicht en gestold is........ Want er is een vlammende passie die ik heb meegekregen, hoe ik de waarheid bemin........maar deze vlijtigheid is de enige die voor ons nodig is.....is er anders nog wat van te maken? 
 Ik breek niet met dit idee;.....ik installeer een wetenschappelijke kijk op de veranderende werkelijkheid door een onderscheid te maken tussen graden van actualiteit en potentialiteit. Zo wordt het uitgroeien van een zaadje tot een plant een intelligibel proces en is nieuw leven niets anders dan de verwezenlijking van een potentialiteit; een sluimerende aanwezigheid in de actualiteit van een bestaand zaadje.
Hier is er een gedeeltelijke beantwoording van de vragen van de  [email protected]

Daarom is het voor mij een vreugde een man te zijn die goed weet te leven!
Wetende dat het zaadje wel meest elke dag zijn noodzakelijk-heden nodig heeft om volledig tot wasdom te komen! 
Zo kan ik onder Gemetica (het speelveld van genen en memen) het werkingsgebied verstaan van de ziel (soul). Een gem bevindt zich dan in de ziel. Daar beweegt zich ook de menselijke hartstocht, passie en gedrevenheid. Maar ook de liefde vindt daar haar thuis. Zijn deze drijfveren de kenmerken van een gem? De ziel is echter ook de plaats voor het menselijk bewustzijn (awareness), een plek voor de innerlijke rust.
Hier vindt men niet de insubordinatie van de massa-media. Slechts hier wordt de ziel niet "vernageld of vertimmerd" zo U wilt! Hartstocht, passie, en gedrevenheid zijn hier allemaal "eigen". Vandaar dat ze in de relatie zeer goed bruikbaar zijn.

En zij die daarbij niets hebben, ze proberen in een stelsel van insubordinatie hun theorieën te verkondigen! Het laatste uitvloeisel heet politiek, ofwel Politieke ... Acculturatie: ......Het later aanleren van bedachte en verdachte kenmerken van een cultuur waar men niet oorspronkelijk toe behoort, bij gevolg een nog onzinnigere insubordinatie, die totaal geen basis meer heeft! De professor begint een oneindig aantal theorieën te verkondigen! Daarbij zou enige oplossing te vinden zijn..........?????????

Neen, want de insubordinatie moet worden tegen gegaan, heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van het feit dat er een intrinsieke wet bestaat, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde, waar geen mens gezond van wordt.
Ze moeten rigoureus, op de manier van Gregorius ongedaan worden gemaakt.
Want wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden teruggebracht! De natuur laat geen onwaarheid bestaan!
Dat doet alleen de  wetenschap!

Het natuurlijke hartritme van Moeder Aarde wordt ook wel de Schumann Resonantie genoemd. Volgens Wikipedia zijn Schumann Resonanties wereldwijde elektromagnetische resonanties, opgewekt door bliksemontladingen, die in "een holte" gevormd word, door het aardoppervlak en de ionosfeer.
Onze essentie is niet ontvangen van onze ouders, maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke natuur uit!
De rede, de hartelijkheid, zo ze er kan zijn in de mens!
Deze wonderlijke en onomkeerbare evolutie, enig in het heelal, drijft ons naar het moment dat we zonder schade voor onze individualiteit en persoonlijkheid, er een geheimzinnig boven-persoonlijk ego tot stand zal komen.
Meer specifiek kan dit grote boven persoonlijke ego zo ongeveer voorgesteld worden door de godheid  die samengebonden is door de Shiva + shaki, waarbij ze uit een volledige natuurlijke gebondenheid bestaan! De erbarmelijke dualiteit is hier allang gepasseerd!  Het abstracte "begrepen zijn in" bracht hier iets wat volledig volmaakt was! Zo werd het altijd al bij de Hindoe verteld! De krankzinnige wetenschap is daar bij "ergelijk dom", ze kan zich de volledigheid van het abstracte niet voorstellen!
Dit is de code voor pagina 75 van de seksualiteit anders begrepen en beleeft. Hoe liefde leidt tot openbaring
Maar het kan dus volgens het ultieme, U kunt zelfs het ultieme gehoor voor de waarheid krijgen!
Veel fundamenteler voor ons is dus, het willen bestaan of het niet willen-bestaan, zij de waarheid kan ons feilloos worden aangereikt. Dit ultieme stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. Al het referentieel transparante, zoals de wetenschap het aanreikt, geeft ons een enge griezeling, wij kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat. Zodra we zeggen dat het niet bestaat vallen wij over ons eigen referentieel transparante systeem! Richard Feynman geeft in de Q.E.D. daar cijfermatig nog wat in toe, maar ook dat is niet genoeg. Getuigen zijn uiteraard de dingen die hij later heeft geschreven.
Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En al die zware Janus koppen, waar de wetenschap vol mee zit, ze doen net of dat genoeg is! Ik kan het echter beter vertellen; ...... "De zo-heid van het systeem" zal later altijd een zotheid blijken te zijn! "Zo-heid is zotheid", zo is het nog sneller verteld! Want we weten iets heel bijzonders van de objectieve werkelijkheid.........

Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op.
Het doet ons zelfs liegen en steunen op onszelf.....
ze genereert bepaald geen veilige plaats voor de mens, maar.....

Deze 'spirituele' visie houdt zeker in dat er buiten de materiële werkelijkheid een energetisch krachtveld (bv. God, Brahman of Tao) bestaat dat voor mensen in bepaalde gevallen direct toegankelijk is.
Dit omdat de mens een kern heeft die direct verbonden is met dit 'krachtveld' en daardoor 'meer' is dan alleen een lichaam, dat anders toch alle dagen de twijfel ondervindt! Die ze met allerlei waanzin trachten in te vullen.
Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De 8ste en 9ste vertwijfeling brengen ons daar, .....
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel.
Dit is ook wat we de noösfeer zijn gaan noemen. Hier vecht de mens niet tegen de mens, de groep niet tegen de groep; hier strijdt de ene denkwereld tegen de andere. Dit is iets bovenpersoonlijk 's.
In Mijn Gamma is ze dan ook sterk aanwezig; .......b.v. Ik weet dat door zijn scherpe geest en zijn open hart voor de wereld, het Teilhard was als geleerde en als mens vanaf 1937 het duidelijk geworden is, dat de destructieve krachten toenemen en de toekomst van de planeet bedreigen. Het begrepen zijn in, als begrip in hem, had hem zeer terecht overmand! Doch velen van vooral het mannelijk geslacht hebben zich nog steeds niet laten overmannen. Ze zijn nog steeds niet onderweg naar het goede, zoals de partners van mij in het goede, meest de vrouw........het is geen partime klus, het is een klus die het bovenpersoonlijke moet kennen!

Al vele jaren was haar frequentie rond 7,83 Hz met slechts kleine verschillen. In juni 2014 is dat blijkbaar veranderd.
Monitoren van het Russische Space Observing System toonde een plotselinge piek in de activiteit naar ongeveer 8,5 Hz. Sinds toen zijn er dagen gemeten waarin de Schumann Resonantie verhoogde naar 16,5 Hz.
In eerste instantie dachten ze dat hun apparatuur defect was, maar later bleek dat de gegevens juist waren. Iedereen vroeg zich af wat deze pieken in activiteit veroorzaakte. De "domheids-waan" van de krankzinnige wetenschap, door het niet erkennen van het abstracte, en van haar volledigheid, ze is compleet!
Is de frequentie van de Aarde aan het versnellen? Omdat wordt gezegd dat de Schumann-frequentie ‘in lijn’ is met de alfa- en thetastaat van het menselijk brein, kan deze versnelling de reden zijn waarom het vaak voelt alsof de tijd versnelt en gebeurtenissen en veranderingen in ons leven sneller lijken te gebeuren. Meer is er niet te constateren..............Doch U en Ik werden geboren met een aard die sterk vanzelf gaat naar de kern van alle zaken. Er stond ons al iets anders te doen!  Dit omdat het de liefde is die leidt tot openbaring, en tot een hogere en blijvende bewustzijnstoestand. Maar ze wordt nog steeds te gevaarlijk en te erotisch bevonden, ze past niet in de werkzame Wereld, zoals ze in al haar belabberdheid nog steeds bestaat.

Ene Henriëtte verteld...............
Maar veel stond tussen mij in en mijn werk, en bij U zal het niet veel anders zijn.
Groeiende heb ik dat opzij gezet; ....het werd al lichter, alle duisters braken en ik zag liefde als de levenswet.
In de opvoeding en levensontwikkeling wordt steeds wat anders gecultiveerd.........doch het brengt niet de levenswet........al speel je alles nog duizend keer uit! Het was al heel iets anders wat Henriëtte wist.........en daarom juist, bleef zij het goede zoeken.
Opdat alles eeuwelijk zal duren........je wist het, het was ook jou les, dat de pose in het leven niet volstaat.

Dit éne weten wij en aan die één
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen

 

Henriëtte Roland Holst


Maar het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen, en er moet direct nauwkeurig worden vastgesteld wat hij onder ‘religiositeit’ verstaat. De vorsers van de Natuur werkten vol ontzag voor God......
Nu is hun wezen het omzetten van kennis in "Het slijk der aarde". 
Want dat is niet meer (maar ook niet minder) dan dat; .....
een individu of groep zijn leven ziet in het perspectief van een absolute zingeving.
En daarmee werd, in die gezamelijkheid, het leven juist tot een hel gemaakt.........want daar is nooit geen maatschappelijke oplossing aan verbonden. In tegendeel, het is ten alle tijden ons probleem!
In de opbouw van de persoonlijke relatie geeft dit zelfs een enorm probleem.........
Het negatieve daarvan houdt in, (als onderdeel van de Auto-reverse)
dat elke verabsolutering van iets relatiefs tot ‘demonische religiositeit’ ontaardt.
Een ‘politieke of seksuele religiositeit’ waar God juist het kwaad is,
dat bestreden moet worden, omdat hij de ontplooiing van de mens in zijn emancipatie,
dit was, zo zei men: .....het goede, te weten vrijheid, gelijkheid en broederschap, in de weg zou staan.
Echter......Als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem wel te pakken.
Alle normale "handelings" praktijken, in de wetenschap gekend, daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, bij gevolg is de universele scholing's weg verlaten! Men werkt slechts met "Het slijk der Aarde".

En het is het regelrechte probleem van de wetenschap! De demonie in de relatie dooft hem als het ware uit, het is een last die geen enkele relatie kan dragen. Wetenschap besef dit nu eindelijk eens, Henriëtte had het wel degelijk bij het rechte eind! De demonie moet tussen de relatie uit......tussen iedere relatie uit, anders redt geen enkeling in zijn relatie het! De verhoudingen die men in deze beeldvorming weerspiegeld, ze worden en zijn geen verhouding van enige dialoog, het zijn juist de opgeroepen "stigmata", bij die constatering horen wetenschappers direct te vertrekken, ROT OP Krankzinnige demagoog.
De totale civilisatie van deze maatschappij wordt geblokkeerd, en dat door demagogie van deze dwazen. De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Terwijl de absolutistische waarheids-aanspraken van de krankzinnige wetenschap slechts dienen om de "fenomenentie" te redden!  Maar deze is er nooit geweest, de contextuele en relatieve humane waarheid was principieel altijd al uitgesloten!
Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Onze Geestelijke-kracht moet op andere manieren naar de goede reden verschoven worden, .........ze is wel degelijk zeer goed verplaatsbaar..........de mogelijkheden zijn zelfs legio.......de mens kan in rechte lijn naar zijn naar zijn doel, want anima en animus zijn "Onder reden" wel degelijk wisselend inzetbaar, je moet wel de goede redenen er voor "verstaan".........De Yin-Yang constellatie is de Chinezen al 2350 jaar bekend, en ze is in een goed werkende relatie altijd 100 %. De lichamelijke en geestelijke mensvorming poogt zo altijd in een evenwijdigheid te lopen. En omdat deze constellatie er niet meer is, gaat het in onze relatie's precies fout aflopen.

Naarstig wordt er NU "in een date" gezocht naar de constellatie die enigsinds zou kunnen functioneren, maar dat was in het verleden ook al het goede antwoord niet........en over de Turing-test wil ik het niet hebben.........want het is mij heel gewoon bekend, in elk "juist-samen-zijn", ook die tussen man en vrouw, zal het Yin en Yang zich volledig openbaren, zo niet dan is de juiste constellatie er niet!

  


Want nu is het zo dat man en vrouw in de visie van de wetenschap niet het morele probleem op kunnen lossen en elkaar daarna weer los kunnen laten, wat de scholingsweg algemeen universeel maakt. Want de onbeheersbaarheid van het morele probleem is ingeslopen, daar de maatschappij geen aandacht heeft voor de emergentie, nog van haar ontstaan.
Het meest verbazende van de kosmische functionaliteit is haar emergentie.......
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Bij deze dus ook de Yin-Yang constellatie.......
.......Zij is (code voor p 31, Seksualiteit anders bekeken en beleefd)
Dat is inherent aan al het rationele! De liefde en de reden tonen gezamelijk hun rationaliteit, en dat ook nog in het henide gedachteveld. De beelddenker is daar op zijn sterkst! Hier is hij driedimensionaal denker, snel, en ongeordend. Hij ziet de wereld niet met talige middelen. Ze is een dynamisch en woordloos denken.
Zodra de juiste Yin-Yang constellatie gevonden is, kan ieder in de relatie er sterker van worden!
Zij, deze rationaliteit is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Alleen met deze beelden is er snel te denken, wel 32 beelden per seconden tegen maar 2 woorden per seconden.
Dat wat zijn kracht kan breken, is dat het henide-veld hem in zijn zoektocht naar geluk niet bekend wordt.
Uiteindelijk is er een zeer positieve evolutionaire voortzetting, als het geheel ofwel het alles gevonden wordt!
Ik kan natuurlijk wel vertellen; ........Ook Lau-Tse en Confucius leerden: God=M+V=Yang+Yin.........Maar het gaat natuurlijk om die positieve evolutionaire voortzetting..........Niets anders! En het is daarom boven menselijk omdat het verlangen naar deze voortzetting niet slijt, .........ze is de geestkracht die blijft!
Zo is er als het ware een verbond, een waar verbond!
Het bijzondere aan mij is, dat het vreselijk in mij aanwezig is, ik zal dat verbond altijd proberen waar te maken, er een deel van willen zijn!
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld,
in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan,
en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.

Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;......
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 


En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de reden toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten, de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Het denken denkt waarheid, ze heeft fundament, daar waar ze de geestelijke wereld wist te betreden.
Hier heb ik U de complete werkelijkheid , zowel de inwendige als de uitwendige werkelijkheid verteld, zoals ook U haar als onderdeel van de ziele identificatie mag leren kennen. En we weten dat deze generatie op geranatie kan geschieden............
De echte yoga leert het ons, er is geen doeltreffende mogelijkheid zonder de doeltreffende vorm.
Een te strak geformuleerde waarheid is een formalisme zonder enige doeltreffendheid, ze is niet wat de openbaring gebracht heeft.
Daarom is een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  in de Lagrange-functie wat het verschil tussen kinetische en potentiële energie is,
Het is het heel gewoon bekend. Sinds we dit weten doet geen enkel strak geformuleerd formalisme er toe, en daarom moet eindeloos herboren worden voor een materiële onsterfelijkheid, wat ons onmogelijk is!
Daarom tenderen wij die vormen naar een samenhangende complexiteit en totaliteit, en velen hebben ieder hun speciale weg en inspanning.
Het is aan ons voldoende omvangrijk en krachtig samen te komen, anders vormt zich geen voldoende sterk geheel, en is er geen wezenlijke civilisatie.
Daarbij is er het geneste proces, wat in ons de generalisatie wakker maakt, om aan de zich opbarende Kosmos mee te werken. Succes verzekert ..............


Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien, en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig, ik echter, ik weet wel beter; .......
Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken, in de wetenschap gekend, daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken, dat kan met een computer die volgens de symbolische algebra werkt van George Boole!
Dit apperaat en de gevolgen van het gebruik door mensen is even dom als ze zijn als de gebruiker zelf, actueel en reeël wordt er niets van die werkelijkheid weggenomen!
Het is werkelijkheid waar velen een enorme spijt van zullen krijgen, omdat velen daar verkeert aandoen!
We weten namelijk dat de effectie tussen de man en de vrouw zich het best in het handelen manifesteerd als deze 100% is. In feiten vinden we hier, na het runnen van deze affectie, de beste huwelijkse verhoudingen!
Maar buiten dat moet er ook een loslaten zijn, we kunnen niet met iedereen een huwelijk aangaan, wel mogen we ons vergenoegen in alle goede affectie! Er valt namelijk niet veel uit de huwelijks-boeken te leren, nog uit de boeken van de krankzinnige wetenschap........Uit de juiste affectie zou de juiste beleving moeten kunnen volgen!
Zo werkt de Yin-Yang constellatie alsof zij een zelfstandig organisme is, die de innerlijke stem weet te analyseren maar tevens ook weet te begrijpen. Zo zeer zelfs, dat ik, maar meer de mysticus in mij, haar nimmer op een leugen kon betrappen. Aarde, Hemel, en Wording, ze werden bekenden voor mij! Het is het bewustwording proces wat speelt in de menswording, ze heeft mij de immense loutering gebracht! 

Let wel, die loutering heb ik nodig, ik heb de menswording er mee aan te voeren! 
Ik wil niet zien hoe velen zich met een ombeschaamd gemak tonen voor de film, in weekbladen, kranten, reclamefolders, noch voor de valselijke multi-media. Zo werden precies hun lichamen hun ik, en kan het meest lage ego toch maar ingezet worden, en het werkelijke bewustzijn doet er dan niet toe, ...........
Ik ben echter voor de waarheid, en de persoonlijkheid, ik ben dus precies actief met het hogere ik.
Ik zet mijn verklarings en oordeelsfunctie daarbij in, maar daar de constellatie nu nog een zelfstandig organisme is, is er ook de werkelijkheid dat ik haar steeds persoonlijk moet inzetten, althans dat moet ik proberen! Dat is de wezenlijke en bijna Goddelijke taak van deze man! Om het anders te zeggen, er valt als man weinig anders met "Het hogere ik" te doen! Ik zit met de werkelijkheid dat de emergentie er is, zij is een functie, zij zet zich eeuwig door! De poging om tot een constellatie te komen, ze zet zich altijd door! Toch, het blijft zo het is, dus veel gebeurd onbewust, het goede en het mooie en het ware, zo het reeël is, is niet direct te gelijk waar te nemen, dus gelijk te vertellen. Het is daarom een poging waar je dus voor je het weet al "JA" tegen hebt gezegd!  Daarbij moet U weten; ....alles gebeurd dan toch in deze kosmos op zijn Plaats en zijn Tijd.........We kunnen onmogelijk zeggen, dat alles toch maar volkomen verkeerd geschapen is, juist dat is idee-fix.,
Zo is de code van pagina 90 van ......De seksualiteit anders bekeken en beleefd.


Doch de bederfelijkheid heerst dankzij de  wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens! 
Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voordoet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.

Er speelt zich echter een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. De huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen. Probeer wat in U is, in U zelf te onderkennen! Dan is er iets praktisch hanteerbaar, dan is er een leer methode hanteerbaar, .........zijn Ernst Mach en Otto Selz te volgen, alleen zo krijgt de waan en zijn statistiek geen kans...... de wetenschap heeft zo meer als een eeuw verloren laten gaan!
Maar het is blijkbaar de man die daardoor in deze ontwikkeling naar het goede heel erg achter is gaan lopen.......


Want verder is er alleen de  implicatie logica; ..... Een bewering is alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden!
Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen niet gelden! Dan is het enige wat gelukkig maakt, ..........is het juiste verhaal!
Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........doch voor de krankzinnige wetenschap bestaat deze nauwkeurigheid niet! Zij denkt dat de statistiek deze nauwkeurigheid kan vervangen, en ze vinden daarom dat er onderzoek's vragen gesteld moeten worden, en zo blijven ze maar bezig, met de meest mogelijke waan..........We hebben slechts met waan processie te maken, de waan-professor (B.V. Erik Scherder) zal het nooit leren, bij tijd en ontijd ergens over zwammen, dat kan hij wel. 
Een normale kansverdeling wordt gekarakteriseerd door het gemiddelde μ en standaardafwijking σ. Dan is er iets praktisch hanteerbaar, maar er zijn situaties denkbaar waarin je één van beide niet weet. In de kosmos zeker niet, zo is in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller te vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer.


Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid! Die waarheid die zo simpel en mooi is, Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen, terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein! Omdat ze scheppelijk en singulier wordt aangereikt aan de mens! Richard Feynman vertelt het ons gewoon, de wetten zijn niet van God, ze zijn bedacht!

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de onzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
Maar de transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel!
Om hier een oplossing voor te vinden, heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt,
dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht. De verhindering is perfect geregelt, Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - kunnen onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

Zo dit als voorbeeld; ........ als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen!
Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
Zo zegt God dat Hij de hemelen uitstrekte. Dat zegt Hij 12 keer. Het verschil tussen de Big Bang en de bijbelse uitleg is dat volgens de Big Bang theorie de uitbreiding nog steeds plaatsvindt. Terwijl de Bijbel zegt dat het een éénmalige "volledige" gebeurtenis is. Waarbij het volledige "bevat zijn in Begrip" moet worden begrepen........
want .......omdat het meetbaar is bij het absolute nul-punt waar de moleculen niet meer bewegen, noemen we het de nul-punt energie (NPE). Maar dit kan door de dwazen niet meer worden begrepen!
Op school leren wij nooit, dat sommige van de atoom constanten waarschijnlijk helemaal niet constant zijn.
De absolute constantheid is wel de ruggengraat vandaag van de natuurkunde. Dat was niet altijd zo. Tot in 1941, was het onderwerp van de variabele metingen van sommige constanten een belangrijke onderwerp in kranten die over deze onderwerpen schreven. Zoals we ook NU terug vinden, zijn er een aantal zaken die onverwachte veranderingen vertonen.
Einstein wees met zijn formule E= m.c2 (of E/c=mc) gelijkheid van massa en energie , maar c is het gevolg van de kwantum fysische fase waarin een stof of elementair deeltje verkeert . En daarmee zeker geen basis voor een complete theorie , het is slechts waarheid binnen deze rekensom! Maar bovendien blijkt dat de elektronen zich op kunnen splitsen in deeltjes met fracties van lading zoals e/3, e/5 en e/7.
Dit blijkt nog steeds niet aan de werkelijkheid te mogen worden toegevoegd, en het is duidelijk waarom!
Een daarvan was en is nog steeds de constante van Planck. Daarmee werd de NPE gemeten. Hij werd groter. Een andere was de lichtsnelheid, die werd kleiner. Een andere interessante ontdekking werd gedaan, het product van de constant van Planck en de lichtsnelheid, was wel constant. Als de een omhoog ging, daalde de andere met precies de inverse (= omgekeerde) verhouding.
Toen we in staat waren om de massa van een elektron te meten, bleek die tot ieders stomme verbazing ook te veranderen.
Niet alleen dat, maar zowel de constante van Planck en de massa van het elektron blijken nu nog steeds te veranderen.
de wetenschap, ze kan alleen een "Zelf-reportage" zijn!
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden, hoe groter de radio metrische vervalsnelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
Maar onze huidige wetenschap blijft maar broeden op haar data, maar volgens mij blijven het maar fantasie data. Er is geen basis te vinden voor een ingrijpen vanuit deze data, daar zijn ze niet geschikt voor, de data berusten op zelf reportage.
Bij elke verabsolutering is er iets relatiefs tot een ‘demonische religiositeit’ gemaakt.
En dat NU is het beleid van de krankzinnige wetenschap! dat processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg. Dat is "Het gewoon" van de realiteit. De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld.
Toch, die gene die het gewoon van de realiteit kent, hij wordt maar wat raar gevonden, het sluitstuk van de demonische religiositeit werd tegen Alan Turing, Oppenheimer, en Kierkegaard ingezet, ........

Toch kwam deze bewering, om de "eigen liefde" beter uit te laten komen, zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....
dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos! .........maar toch........
Met deze wil tot leven, is "De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie in te brengen"; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden. Een theorie er op na houden is dan dom weg fataal...........want zo wordt het heel iets anders; .......B.V. Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve lading, ze is puur giftig, de deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. 
Maar met die zelfde inhoud hebben we dus wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip. En ik wijs U graag op deze natuurlijke waarheid, zij is de waarheid, alleen al dat nieuwe leven waard.........de waarheid is het leven waard! Jouw Ziel ontdekt daardoor alle plaatsen waar hij tot leven komt.
Zij verzorgt zo de ultieme civilisatie! Bij gevolg was er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig, dat om de bewijzen te leveren!
En de "Goddelijke uiteenzettingen" worden dus op een hele manier gegeven!

Zodat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. 
En het veel interessanter is om te leven zonder te weten, dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen. (R.Feynman)
Maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en dat in veel dingen waar we niets over weten,
zoals de vraag wat het betekent om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen.
We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders.
Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
 Een uitleg waarom constante überhaupt gebruikt moeten worden kan ook handig zijn, maar is zelfs niet te leveren! 

 En wat is toch de reden dat de wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?
Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen, door hun puntmassa M als een transponder te bezien .
Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is;.....
de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en Potentiële energie.

De "Werkbare en bruikbare Orde" is een essentiële vóóronderstelling voor het ontstaan en de beoefening van  natuurwetenschappen. Deze vooronderstelling hangt samen met het scheppingsbegrip, zoals ze zich manifesteerd in "Het Zijn". Dus scheidt voorzichtig en vlijtig wat hard, dicht en gestold is........ Want er is een vlammende passie die ik heb meegekregen, hoe ik de waarheid bemin........maar deze vlijtigheid is de enige die voor ons nodig is.....is er anders nog wat van te maken? Wat is technologie NU meer als dit
Want het ware zijn verandert niet, ook niet voor mij, het is één en ondeelbaar. Alles dat wordt of ontspruit is een illusie, want het moet er al geweest zijn. Ik breek niet met dit idee;.....ik installeer een wetenschappelijke kijk op de veranderende werkelijkheid door een onderscheid te maken tussen graden van actualiteit en potentialiteit. Zo wordt het uitgroeien van een zaadje tot een plant een intelligibel proces en is nieuw leven niets anders dan de verwezenlijking van een potentialiteit; een sluimerende aanwezigheid in de actualiteit van een bestaand zaadje.
Daarom is het voormij een vreugde een man te zijn die goed weet te leven!
Wetende dat het zaadje wel meest elke dag zijn noodzakelijk-heden nodig heeft om volledig tot wasdom te komen! En dan is het waarschijnlijk zo, "als ik dit wezenlijk doe", dat ik in een hechte relatie terecht ben gekomen!
Deze ontmoeting brengt het leven op een bepaalde plaats, door het verlangen naar het goede......zij is de ultieme civilisatie .......een ander wezenlijk doen bestaat er niet!

 De metafysica rond "Het Samen-zijn" bij geboorte, leven, en dood is "Groots", de verwezenlijking moet niets anders als menswaardig zijn! Is deze verwezenlijking er niet dan zullen we er spijt van krijgen, want dat is een aanfluiting voor het werkelijke leven..........de werkelijk relatie moet ver boven de gordel uit kunnen komen, mag zelfs reiken tot aan het topje van de kruin, dat topje dat bij sex boven het brein uit mag komen!
Vergeet Nu maar niet dat de wonderen helemaal niet minder worden als je ze probeert te begrijpen! Want nog thans is het zo, dat het geen bewerkingssamenvatting nodig heeft, begrijp nu eindelijk eens hoe groots ze is!
Feynman wist het, in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt. Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan. Buiten dat, ik kan wel alles heel evenwichtig gaan beschrijven, maar juist dat evenwicht bestaat slechts in boeken........de mensheid blijft zoeken, naar het bewuste en het wezenlijke zoeken en de winnaar is jou relatie, en de relatie met "God".


En het metafysische aspect is en blijft door ons benoemd als religie.
Meer specifiek omvat het de ontologie (de studie van het zijn), de kosmologie (de studie van het universum) en de theodicee (de rechtvaardiging van God.) Alleen de wetenschap heeft de demonische religiositeit er tegenover gezet! Als we deze misdaad niet onderbreken zal deze tot het einde worden voortgezet!
Maar U moet wel weten dat God zo niet met ons samenwerkt.........het is ook de bedoeling om als er geen innig samen-zijn mogelijk is, tussen de mensen te blijven. De demonische religiositeit kan de mens de innige rust niet gunnen, ze is des duivels..........we moeten elkaar dan "bewust weten te verleiden" om onder de mensen te blijven. En natuurlijk is dat een hele kunst, maar opnieuw heeft Henriëtte gelijk, opdat alles eeuwelijk zal duren........je moet weten, het is nog steeds ook jou les, dat de pose in het leven niet volstaat. Voorkom dat de demonen een rol gaan spelen in het leven! De romans beschrijven een innig samenzijn als iets schitterend mooi's, maar wat dacht U van deze simpele regel?
Ik bedoel hiermee dat het passie-spel wat liefde is, "ze is bijna niet te houden", maar ze heeft toch een simpele regel! Alleen zo is de simpele rust er in te krijgen! Als een bijkomstigheid glijden er dan een paar dingen van mij af, dan ben ik mogelijk te nuchter, en mogelijk niet attent, en mogelijk wat slordig! Het is een kunst om de passie te hebben, om elkaar zowel psychisch als ook lichamelijk te beroeren. Ik zet dus dingen weg om toch tot een juist handelen te komen!

Maar let wel, het is in relatie's de bedoeling de juiste Yin-Yang constellatie te vinden, ze is een deel-organisme, te vinden in het zelf, doch met de mogelijkheid elkaar als een eenheid zowel geestelijk als lichamelijk aan te vullen.
Je kan je dan de vraag stellen, is er in dat "Volledige Goddelijke Zijn" dan toch de mens die hij geschapen heeft?
Het "abstracte begrepen in", is dat "Het Godswonder" ? Ik probeer haar, zo zij dat is, in de goede banen te leiden.
Ik heb in mijzelf het meest eerlijke schrijven te volgen, dat van Euclides, Pythagoras, Mach, Feynman enz. Meer te brengen als begrip heb ik niet, de meer intellecte dingen spelen niet in mij, al kan ik ze toch vrijwel volledig beschrijven.........want toch.......een man zoals ik heeft toch zijn spel, zijn persoonlijke wetenschap, theosofie, filosofie, zijn organisatie, zijn kunde. Er is een man die zijn seksualiteit naast zich kan plaatsen! Het is mannelijk met de reden bezig te zijn.
De vrouw heeft het veel moeilijker daarin! De vrouw stelt de liefde, zo is de maatschappelijke verwachting, als er een man is die ze lief heeft, een huis, een kind. De vrouw is die grote medestander om het goede te bereiken, veel meer als de man. De Yin-Yang constellatie is bepaald geen eenvoudige structuur, ze is veel meer een enorm stuk emergentie, .........een gedrag van een enorme ingewikkeldheid. Is het de man dan toch, de man die binnen de emergentie de reden stelt? 


Het Alles manifesteert zich dan in twee tegengestelde waarden 'die geen dualiteit vormen'. Yin (het éne) is niet beter dan Yang (het ander) en andersom, ze zijn even-waardig aan elkaar, daarom is de seksualiteit anders te beleven en te bekijken! Daarbij vergeleken is: ....... het spel "leven" een dualistische waanzinnigheid.........waar je niet zomaar in terecht moet komen, dat loopt fout af! Een echte herintegratie zou in die wetenschap wel eens vreselijk noodzakelijk zijn! De aandoeningen die het dualisme brengt, daarvan moeten we worden bevrijd.........
Misschien is er te begrijpen wat de grote moeilijkheid is, waarin de huidige vrouw zich bevindt. Want de even-waardigheid wordt door de man niet aanvaardt, hij heeft het veel te druk met zijn dualisme! En de intrinsieke onvoorspelbaarheid gaat daardoor overheersen...........De huidige vrouw schreeuwt haar nood werkelijk uit, vrijwel geen enkele relatie kan werkelijk goed voortduren! En de wetenschap heeft haar realiteit werkelijk geheel verloren!  En de professoren en hun secondantie blijft maar liegen, bedriegen, wauwelen en zwammen!


Maar uit alles blijkt dat leven een triomf van de geest mag worden en niemand mag er dan aan twijfelen dat deze gezond is in de eminentste zin van het woord.
Kierkegaard heeft zien aankomen dat nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zal confronteren. Voor hem is er dan ook maar één middel, het paardenmiddel: ........dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Voor waar, de man heeft zijn reden nodig, het abstracte begrepen zijn in, ze is een Godswonder, wat hij te verklaren heeft, net zo goed als de vrouw de andere even-waardigheid onder haar hoede heeft!
Maar zo is het Antropologisch gezien, dat de mens meer is dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel. Daarbij kan ik niet ontkennen dat er een zekere vrouwlijkheid is in de man, en er een zekere manlijkheid is in de vrouw.
Er is zo een dialectische spanning tussen die twee, en daardoor is er ook de sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij of zij zichzelf en kan hij of zij geloofwaardig tot de naaste gaan. Anders zou je niet tot een werkelijk geestelijk samen-zijn door kunnen dringen!

Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden;........ het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders.
Kierkegaard herneemt de evolutie van angst en vrijheid, vanaf de antieken, via de middeleeuwen tot op zijn dagen. En hij vermoedt dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
De Chinezen hebben binnen het "alles" het Yin en Yang terecht onderkent........lang geleden!
Daarna kon binnen het al, .........het zwammende team van wetenschappers afgeschreven worden!


Voor velen is er de angst dat hun gevoelens niet deugen. Daarom vertel ik U dat het zeer terecht is, wat er wordt onderkend. Velen weten wat er is, maar moeten de gevoelens van adeldom, dat wat van elders komt, hoogdelijk missen. Daarbij is er de werkelijkheid van Conway...........en Kierkegaard.
En opnieuw moet daarom de wetenschap afgeschreven worden! En de nuchtere kant van de Yin-Yang realisatie mag en kan maar moeilijk op papier gezet worden, als de angst voor de werkelijke gevoelens blijft! En daar bij gezegd wordt, dat de liefde in een bepaald schuldbesef verankert ligt! Want zo kan het niet zijn! De schuld van de mens kan niet meer als zijn onschuld zijn!
Er zijn vrouwen die na het meest zalige gekreun toch maar weer een schuld bekentenis schrijven omdat ze hun eigen gevoelens niet begrijpen, "Ze te eigen zouden zijn". ( ze verdenken zichzelf van egoïsme)
 Toch is deze tijd toch gekomen............want.........
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere zal tijd stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan! CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.
Of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....

Omdat velen mensen dachten en denken dat er iets geheimzinnigs was en is aan God, maar neen, de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim.
Men kan bij de vraag naar het 'zijn' nooit tot in de diepste grond doordringen, maar we kunnen de allerdiepste meta-fysica blijkbaar wel meemaken, de weg van deze methode moet men voorzichtig, bezonnen en steeds met zelfkritiek betreden. Ze moet haar menselijkheid ten volle behouden........anders gaan er velen (vooral vrouwen) in het liefdes-leed kapot, ......
 
Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijk's aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken. De emanatie, het zelf deed het in hem ontstaan, maar ze is ook in hem te ontdekken. Zo is het, in alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Daar als moment in die intelligibele Wereld, als ik er verblijf.
De intelligibele Wereld is de plaats waar we bewust conclusie kunnen trekken, daar doen we het, het doordenken en doortellen zijn daar de zelfde dingen.
Daarin tegen "tenslotte" is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie.
De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Men kan wel vertellen "Elk Vogeltje vliegt zoals hij gebekt is" maar dat is niet zo!
Er is oneindig veel meer als het denkend-zijn in eindigheid, dat is afgeleid uit waarnemingen, maar ze volgen daar bij de verwarde loop van onze indrukken; ..........het is het onwetenschappelijk en onwijsgerige denken met de populaire willekeurige meningen. Zo kan het ook direct bewezen worden.

De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe.
De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Maar niet alleen voor U, maar voor iedereen........waarom zou ik beginnen met leugens..........?Buiten dat ......... In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek:...... hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
Welke Gek wil daar "Theorie" over hebben?
Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
Maar het is toch nog zoveel, en het "Aanbrengen van dat bedrog" is buitengewoon vermoeiend.
Wie zouden er tot een veroordeling van de bedriegers kunnen komen?

Zo blijft de wereld een objectieve realiteit tot aan het einde van uw dagen.  Ook in die wereld is alles één, echter wij zien alles ontstaan en vergaan, .......Parmenides en Heraclitus verschoven slechts alle accenten van de  realiteit en aktualiteit, maar Spinoza wist ze in zichzelf te verenigen.
De kosmos is alle Tijd, echter wij hebben de objectieve realiteit in beelden gevangen. T=t1+t2+t3+t4+enz. Hoe moet ik dat in het NU vangen, is ze in beelden te vangen? Is de zekerheid niet de waarheid, die uitsluitend ligt in het bezit van een ware voorstelling, en dat alle tussen-voorstellingen, die we ons omtrent iets vormen, dienen te gebruiken als de weg, die we moeten gebruiken om de waarheid zelf te kunnen vinden? (Spinoza) 
ALS OOK als de leugen producent van alle UITDRUKKING VAN ALLE GEVOLGEN!

Je mag "Niet denken" en "Deductief denken" opvatten als een schrikbarende polariteit. Als jij tot jezelf zegt "Ik denk" is dat in deze toestand niet wat jij denkt. Maar het is een conditionering, een gewoonte geworden.
Ze is het resultaat van een groeiproces zonder de aanwezigheid van iemand of iets dat wist wat groei, wat bloei en verwelken inhield. Er was geen kennis van enige meta-fysica! De producten van de wetenschap zijn navenant!
Alles wat de mens denkt moet een keer "Weggedaan worden", .........ingelevert voor de werkelijke Wet!
Hem die de sluis ontbreekt tussen de intelligibele wereld en de aktualiteit en de realiteit daar is het intelligibele altijd in de maak! Het is een gave de werkelijke wet te leren kennen! Maar het mag ook een bijzonder doel zijn, voor iedereen in het leven, niemand heeft dat verboden. Het is de Liefde die leidt tot openbaring! En het leidt weldegelijk tot een hogere bewustzijnstoestand.
Ook moet het dus een ode zijn aan elk van hen die deze liefde samen brengen..........
Maar De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Een van mijn  Commentaren van wat ook bij dit artikel past:
Het getal van Avogadro bestaat dus  uit 6,022 x 1023 atomen. Stel nu dat je 1 atoom per seconde telt. Hoe lang doe je er dan over om deze atomen te tellen? Dat tel je in 16,7 x 1019 uur, oftewel 6,96 x 1018 dagen, oftewel 1,91 x 1016 jaren. Daar doe je dus 19,1 miljoen miljard jaar over! Wie heeft die dan in godsnaam geteld? Wetenschap moet toch verifieerbaar zijn? (1e wet van Popper)
Constante van Avogadro: A = N_A, mathrm{mol} = 6,02214 times 1023
Deeltjes versnellers zijn een miljarden kostende zwakzinnigheid, Stop deze waanwetenschap!
Stop met deze zelf-reportage!
Het is een dualisme, dat ligt in de mens door zijn dubbele persoonlijkheid, die een mens voorzich en de wereld moet spelen. Maar innerlijk zou ZIJ van hem willen dat hij zich graag anders ging voordoen! Want dat alleen is het goede!

De splitsing in de persoonlijkheid wil niet zeggen dat iemand er niet iets aan kan doen, zo wist Sartre te schrijven; ......De Neuroticus is de leugenaar, die zijn probleem wel kent, maar de waarheid ervan niet wil erkennen! 
 Maar zou dit wel een niet erkennen zijn? Is het niet een overschrijding van de ethische normgrens, die de desbetreffende persoon is opgelegd of zichzelf heeft aangemeten? Heren Krankzinnigen, die denken wetenschapper te zijn, is dit niet wat U het zelf heeft aangemeten of zelfs heeft aangedaan?
 Is het niet hoogtijd om enige evenwichtigheid te leren voort te brengen?
Of toch, vindt U dat U het leven moet instellen op geld verdienen en met het pronken van bezit?
Is dit uiteindelijk het einde van de Wereld niet? Is de Wereld zo niet zeer snel het einde nabij?
Wie wil er buiten de uitputting, het doel ervan leveren? Ach, U wilt wat namen van de imbecielen! 
Wie is er hier tot "Genie verheven", Meneer Einstein?
U ziet, ik ga heel anders om met het weten en al haar geschriften!

Wie dit niet doet is constant met een demagogie bezig, hij of zij is geen minuut van zijn of haar leven eerlijk en objectief bezig.
Het negatieve van deze demagogie is als onderdeel van de Auto-reverse, dat ze bij elke verabsolutering van iets relatiefs tot een demonische religiositeit is geworden, en dat is een drama voor elke angstige psyche.
Zij is het die garant staat voor elke afwijking in de vervorming van ons DNA, al onze aandoeningen hebben deze oorzaak! De stoffelijke zaken van de krankzinnige wetenschap zijn niet meer als een surrogaat, die in "theorieën" wordt besproken! Met alle ontfloerste en ontfloerde middelen moeten wij ons tegen deze krankzinnigen verdedigen!
We zijn een ontaard eind weg van een seksualiteit die past in het dagelijkse leven, ze is niet zodanig te sublimeren dat ze binnen ons geestelijk leven past. En omdat deze seksualiteit er is, kan de mens het stoffelijke toch niet naar het "economische vlak" laten verhuizen! Heel deze seksualiteit past uiteindelijk alleen in het geestelijke leven, dus niet in het economische leven! Dus heel het economische leven kan geen doel van de geest zijn, ...........je komt zo terecht in de meest vreselijk praktijken, wie beweert dat je zo deze wereld mag achter laten?
En velen zullen er dus achter komen, en het kan zelfs niet eens anders, want als proces is er de Auto-reverse!
Het innerlijke zelfbedrog, we zullen het uiteindelijk in een enorme sneltrein-vaart leren kennen!
En zij die dit in de huidige tijd niet weten te ontdekken, ze zijn uit eindelijk levensdom! Bij gevolg denk ik dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren, maar hoe ze deze domheid nu precies zijn kwijt geraakt is mij een raadsel, zou het proces eindelijk toch sterk genoeg zijn? Kan ze de tegenstelling tussen de innerlijke ruimte en de drang tot het openen van de begrensde ruimte naar het eeuwige, kunnen we die met haar aan? Ja, dat is mijn antwoord!
En hoe geleerden, theologen of thesofen en filosofen ook gezocht hebben, tot nu toe is niemand in staat geweest tot de tegenstelling tussen bewustzijn en het onbewuste door te dringen! Daar in tegen is er namelijk dat eeuwige hogere leven dat ons tegemoed komt! Ja, dus, en dat "Ja" was er voor mij altijd al! Het is het zelfde "Ja" waar ook vele anderen van gebruik weten te maken,........ nu U ook nog!

 Ach, U wilt er een vraag bij stellen.......hoe lang zal de dood heersen?
De Heer; ....Zolang als Gij, vrouwen, baart'.
Salomé; .......Dan zou ik er dus goed aan gedaan hebben, niet gebaard te hebben?'
De Heer...... Eet elke groente. De met bitterheid besmette, eet die niet'.
Salomé .... Wanneer zal de strekking van mijn vraag bekend worden?'
De Heer.... Wanneer gijleiden het omhulsel der schaamte met voeten treedt,
en wanneer de dingen één zijn, én het uitwendig én het inwendige, en het mannelijk als het vrouwelijke,
zodat er noch mannelijk noch vrouwelijk is.
IK ben gekomen om de werken van het vrouwelijke op te heffen........

Mijn intuïtie zegt me, dat zijn geestelijke werk er dus heelgewoon is!
De elite zal mij echter tot schaamte proberen te brengen..........omdat ik die intuïtie nu eenmaal heb!
Je moet bij hen een goed-gekeurde "theorie" hebben! 
En daarmee is de neiging tot ontfloersing een feit, velen komen tot het verbergen van hun innerlijk leven, dat dan afgezonderd en geheim is. Schamper komt men daardoor tot het besef dat zo de relatie's tot puinhopen worden!
Dit is de code voor pagina 125 van "De Seksualiteit anders bekeken en beleefd"


Anderen vinden dat dit niet aan de vreemde ontkomen kan, aan hem die verborgen is. De objectieve realiteit is de realiteit zoals deze werkelijk is. De subjectieve realiteit is de objectieve realiteit zoals we die waarnemen. Waarom zou ze dus toch niet werkelijk één zijn?  Eenvoudig; de mens is maar een beperkt wezen. Met onze zintuigen kunnen we maar een deel (niemand weet hoe groot of klein) van de objectieve realiteit waarnemen. Als mensen kunnen we geen infrarood zien of ultrasoon horen. Door onderzoek weten we echter dat zowel infrarood licht en ultrasoon geluid bestaan in de objectieve realiteit. In onze subjectieve realiteit kunnen we beiden echter niet waarnemen. En daarmee zit het de inductieve methode volkomen fout, ze wil slechts eindigen met het algemene, maar met deze methoden is er niet te komen tot een algemene wet! Aangezien het waarnemen dus niet ligt in de ogen, de oren e.d. maar in een vereniging van organen, waarnaar  oog en oor en e.d. de observaties overbrengen. Als ze niet verbonden zijn aan het brein, ze zouden louter spiegels zijn!

 Iets anders is de "zelf inductie", het boren in jouzelf, .......Op het Pad naar "binnen" vind je steeds nieuwe dingen vanuit het "binnen", de hypothesen zo ze van U zelf zijn, zijn dus toepasbaar op U zelf!
Zo kan b.v. iedereen ontdekken dat "warmte" een energie-vorm is, wetende dat een molecuul niet zomaar uiteen valt, en dus ook de eigenschappen van "De verbinding" heeft, ........temperatuur is daarbij de gemiddelde maat van de snelheid van de moleculen...........Zo is er bij mij nooit een leugen over de objectieve realiteit!.........
Ik als gebruiker van de Natuur en techniek gebruik ik het "eigenaardige" stuk gereedschap wat daar uit voortgekomen is, zo weet ik over het gebruik van "formules" om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel, en hoeveel energie het allemaal kost!  Ik ken de onomkombare objectieve realiteit, die de krankzinnige wetenschap heelgewoon niet kent! De ziekte van hen slaat nog steeds door...........

Het is alleen te hopen, dat wij en zij niet bezwijken voor de verleiding om bij die ontwikkeling alleen aan zichzelf te denken. Dat zou dodelijk zijn. Immers, pas in de voltooiing van het totaal komen de verklarende vermogens geheel tot hun recht:........Waar het kwaad de waarde van de mens wil vernietigen of verhullen,
laat vrijheid mensen zien wat ze kunnen bereiken en hoe waardevol ze is.  Zo is het deze meest beduidende eigenschap van de mens, dat zij alles van de wereld in zich heeft, wat ze begripsmatig kan omvatten!  Dit ondanks de cultuur die hier heerst!

Deze Wereld heeft een Kaïn-cultuur.........
Deze Wereld is voorzien van Kaïn-streken,.......
Welk een Weg de Moderne Esther heeft te gaan, mag duidelijk zijn ..........
Dat het de welstand is die geen eerbied heeft voor de wereld, dat mag U duidelijk zijn.
De huidige Mens leeft van de ene roes in de andere en hoe heviger zijn roes is, des te-minder vreugde beleeft hij aan zijn economische welstand. U en ik worden en werden met de Kaïn streken gemangeld, om ons met de meest zinloze streken bezig te houden! De knecht zijn, zo noemt men dat, maar hij is eerder soldaat........
De schuld van de mens is zijn onschuld, ........pas in de totale voltooiing van de objectieve realiteit komt de mens tot zijn recht! Het is een hele andere knecht die God ten dienste staat, hij brengt het weten wat diep in ons is, daar het weer gewekt moet worden, opdat we het weer begrijpen!

De elite stel ik heel gewoon de vraag .......Gelooft U nog steeds niet in "De Heilige Geest", zo is het ongeloof van hen direct te herkennen.............De dialoog die Salomé voerde, vertelde hen niets.........in tegendeel, niets van enige intuïtie mocht verder doordringen.
En dat is omdat ook over 50 jaar in de burgermaatschappij het individualisme zonder een stuk objectieve realiteit even onmogelijk zal zijn'. We leven in een tijd die bekend staat als uitgesproken individualistisch: ....het is ieder voor zich en niets voor ons allen, hoor je schamper zeggen. En de krankzinnige wetenschap zal haar vrijspraak wel even regelen.......maar .......
In vrijheid hebben mensen lief gehad, ziektes genezen, honger bestreden,
werkzaamheden vergemakkelijkt en in vrede geleefd.
In vrijheid is geluk mogelijk. Naar ik hoop weet U dat......
Want buiten dat; .... De wetten die deze motivatie veroorzaken en "aan kunnen",
Ze hangen samen met de liefde en rede voor de waarheid, het Dharma.
Ze is het enige wat de Mens als persoon een echte solide status kan bezorgen,
die van wezenlijke betrouwbaarheid! Uw motivatie moet "oprecht" zijn. 
Het idee van eigen geluk ten koste van dat van een ander is contradictio in terminis.
Deugden als liefde en mededogen impliceren als vanzelf "De auto-reverse" in jezelf en de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening......
Iemand knechten betekent, .........De Ziel in handelingen betrekken die zinloos zijn.
De Ziel kent ook alle plaatsen waar hij niet tot leven komt..........

Ik zou toch maar opnieuw gaan beginnen, ..........Mocht U begrijpen wat de auto-reverse in en voor deze kosmos betekend, dan gaat U dat ook doen.
En dat wordt U echt niet op de school voor politicologie en wetenschap geleerd, die zullen nooit aan de hele oefening willen beginnen...............
En dan, alle Aktualiteiten voegen zich naar de ontvankelijkheid van het Uw brein, .........
Maar Zij die weergave van alle oplossingen niet kennen, zoals Pythagoras hen presenteerde,  ze vinden daarom niet dat ze voorstander van de gehele oefening kunnen zijn! Terwijl toch binnen het geneste proces er maar één oefening bestaat, die een remedie in zich draagt, aan de openbarende Kosmos meewerken! Het genetische proces is een AUTO-reverse, zoals Pythagoras hem in zichzelf vond, en dat vele duizenden jaren geleden!
Alle andere andere oplossingen, met gehele getallen, zijn vergrotingen van oplossingen die in deze voorstellingen passen. Pythagoras presteerde het, ....zijn voorstelling is de weergave van alle oplossingen. Het complete Universum van Pythagoras speelt zich ook binnen in U af.
Maar U moet dan wel een deelnemer aan dit proces zijn! U mag meedoen aan de totale eenwording!
Verheffen naar het hogere, met de beschikking over de allerhoogste vrijgevigheid!
Dan betekent scheppen "worden" dus,  alles tot aan het "ZIJN" brengen, het bevattingsvermogen van de mens.


Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
Ik zeg U dus, God heeft geen brein, Ik presenteer U de vele mensen die het begrepen, het zijn hele normale namen; Van Belle, Van Tellegen, Kirchhoff, Feynman, Mach, maar ik kan het begrip helaas niet groter laten worden, als ze kan zijn!
Toch is ze ook logisch te verklaren! Zo sterk is de geest, ook jouw geest met het juiste innerlijke idee........
Met hun juiste innerlijke vermogen, is er heel wat op te schrijven! En het blijkt nog denken van een hogere orde ook! Ik en U mogen het beweren, dat God, Gods verstand en de door hem begrepen dingen één en de zelfde dingen zijn.  Maar DE Geest is niet de Ziel + alle bijwerking, maar evalueren betekend juist, het brein oplossen in de ziel! Door met de zich openbarende kosmos mee te werken!
Het stoffelijke brein houdt U daarin slechts tegen, ze houdt Uw Ziel alleen maar gevangen, het brein "Weet Niet".
Socrates vertelde het al, alle ondeugd wordt veroorzaakt door NIET WETEN! De Wetenschap is een gemeenschap die gedragen wordt door een vloek, ze willen het alleen niet weten.


Rede:…. Elk geloof dat de rede niet verlicht en vergroot,
elk dogma dat de ontwikkeling van het begrip ontkent, ze vormen bijgeloof.
Ware religie is; ....
die welke bewezen wordt door het begrip en die zich rechtvaardigt door de rede.
We moeten gewoon leren de zich openbarende kosmos te bewerken,
zoals zij te bewerken is! Een andere keuze is er niet.........
Geen enkel mens komt om het leven zonder 't goede nieuws van verlossing,
door het offer van Jezus Christus te vernemen!
Ik heb haar Nu zelfs volgens de fysica beschreven.........
Alle mensen die deze verlossing afwezen, hebben daarmee ook een eigen keus gemaakt,
en die eigen weg hebben ze dan ten einde gebracht in volle ongerechtigheid.

Zo onschuldig zijn ze ook weer niet zoals U vaak zou denken!


De tegenstellingen komen er om een hele andere reden.
Dit komt omdat onze natuur "de wetenschap" als verklaring verwart met een "vrijspraak". Vrijspraak is een diagnose  met een oordeel, om daarna elke ethiek in te kunnen lijven. Om daarna elke oefening, zelfs de grootste oefening, maar te vergeten.......maar daarmee werd ook elke menselijkheid opzij gezet!  En het begrip wat Ernst Mach en Kierkegaard opbrachten voor de normale mens wordt zeer duidelijk vergeten. Wetenschap ROT HIERMEE OP!!!!!!!!
Zo kan de "natie" niet anders als totaal verkeerd opgebouwd zijn, de onttrekking van de waarheid aan het informatie verkeer, haar verbeurdverklaring is een aandoening voor het Aardse web. Wat je het web aandoet, doe je jezelf aan!
 
De werkelijkheid is echter dat de mens niets anders heeft als "Deze Turing machine" vaarwel te zeggen, wat ze presenteerd is meer als verwarrend!

Misschien weet U het niet, maar tussen dat wat een mens beleeft en dat wat hij niet beleeft bestaat een wederkerige verborgenheid.
De natuurlijke rationaliteit met zijn instincten zal voor ons verreweg het beste zijn op het non-causale terrein. Want je weet nog steeds niet wat de ander of het andere je aan doet! Hopelijk wordt het bewuste kwaad met de agressie je bespaart!
Ik bedoel......als ik de medemens werkelijk kennis bijbrengt, valt mij niets te verwijten!
Maar zonder een geestelijke band is ook maar enige bevrediging of liefelijkheid mogelijk, een gedwongen en gemotoriseerd samenzijn brengt de walging terplekke in de mens. Wat is dat toch voor liefde en geestkracht die door de krankzinnige elite wordt aangebracht in de huidige tijden?


Om te ontvluchten heb je het dyslecte nodig, de nieuwe mens doet dat ook! 
U echter die alleen de multimedia beziet, krijgt echter hun taal, met gevolg een enorm domein verlies aan uitdrukkings-vormen, je krijgt hun krankzinnige dialect....... meer niet, het is het ergste wat hoort, bij de leugen! Velen putten zich uit in die leugen! En dat omdat ze vinden dat hun wensen toch maar in vervulling moeten gaan!
Ze bestaat voor het belangrijkste deel in het gebrek in een goede talige samenwerking.
meer kansen zijn er voor U niet, of U zal het huidige maatschappelijke krankzinnigen gesticht zelfstandig moeten kunnen mijden. Want ze zullen de meest doortrapte aanvallen proberen te doen!
Een van de belangrijkste;...... de fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequntie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe.
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zou dat niet zo zijn,  zouden we objectieve realiteit niet kunnen vormen, met als de belangrijkste de meest besproken verschillen tussen "man" en "Vrouw".
De wetenschap doet echter alsof deze realiteit, als ook zijn aktualiteit, er niet toe doet!
Zo hebben ze zichzelf gemaakt tot de emanciperende Man en vrouw...........De werkelijkheid omtrend de seksualiteit is echter iets volkomen anders. Het is in deze zaak lering te trekken uit de juiste instictieve gevoeligheid, elk van ons, man en vrouw zijn nog altijd op te voeden in een bepaalde zin, maar dat gebeurd toch meestal, met elk van ons, in of op een volkomen andere wijze..........
Ik bedoel, er is "Het henide veld" waar liefde en rede elkaar zeer zeker, maar wel onder de Goddelijke conditie, elkaar kunnen ontmoeten!


De Turing-machine, hij is alle dagen van zijn bestaan al misbruikt, ( vooral zelfs voor deze emancipatie) en het zal er zo nooit beter op worden!
Al wordt hij nog duizend jaar computer genoemd, .........het zal ook deze machine zijn die steeds slechts zal laten zien dat deze verwarring al heeft plaats gehad.......... bijna compleet!  IK zit daar...... heel verwarrend gezegd "OOK MEE", doch ik heb alleen wat aandriften te beteugelen.

 Ik heb zeker geen zin in de ultieme beleving van de dualiteit! Althans dat werd het, daar het wezenlijke nog steeds wordt vergeten. En U zit ook niet levend vast aan enige massa-psychose, roes, waan, of bedwelming.............
Hij, Alan Turing realiseerde zich dat elk denkbaar algoritme met zo’n eenvoudige machine uitgevoerd kon worden. Maar als U niet integer wil zijn, is er voor de leugens en misvattingen op deze "machine" geen enkele oplossing! De formalistische geest heeft dus, met deze nul en één, zijn roeping als wiskundige dan kompleet misgelopen. 
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, voelen we het geheim van het bestaan aan, en te gelijkker tijd het fascinosim et tremendem.
Dat kan niet anders, daar zij "Het gewoon" is van de realiteit. Deze onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld.
Een Miljard mensen misdraagt zich via de turing-machine, .......... Een stoïcisme zonder metafysica, eigenlijk zonder ook maar iets!
En goed komt het niet meer.............
Het leent zich voor geen enkele filosofische constructie of abstractie, maar is een "mysterium tremendum et fascinans", een angstaanjagend en tegelijk fascinerende en aantrekkende natuurlijke geheimenis.
Het is dan ook geen wetenschappelijk terrein, .........
Wat deed hij namelijk meer als het visualiseren van een lint dat twee kanten op kan bewegen, waarop nulletjes en eentjes geschreven en gewist kunnen worden?
De almachtige grijpt zo altijd in, de mens krijgt altijd een ervaring van onmacht voor zijn kiezen, als er een negeren onder de hersenpan, in het brein is! Als je zo wil blijven dan moet ze dat zelf weten!

En is de huidige computer iets meer geworden?
Neen, en een bewijs van een wezenlijke verbetering, ze zal nooit en te nimmer worden gevonden! 
Het enige wezenlijke in de wiskunde ziet er heel anders uit, in de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken! In die zin is de integriteit van de computer aller belabberst.......
We kunnen hier slechts spreken over het bewerken van Symbolen........
Het abstracte is het enige wat meer in algemene zin is te gebruiken.........
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
anders zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
en mijn passie is de intelligibele reden die ik heb meekregen, ze is altijd in de maak!
Alleen zij is niet in strijd met alle abstracte uitgangspunten. Dus er is niets te beschrijven, wat bij echte abstracte uitgangspunten, in enige theorie, past.  De Auto-reverse blijft haar werk doen!


Ook t.o.v. Alan Turing heeft "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, haar werk gedaan, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
En verder maakt het dat de stand van de "Passie" hier in deze maatschappij toch wel bedroevend is!
Voor de werkelijk intelligibele reden is er geen plaats meer! U kan als dyslecte mens, los van het meest valse interlect, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
De huidige jongeman is daar niet toe instaat, de werkelijkheid wordt dramatisch, crimineel en desastreus.
De Geestelijke vermogens zijn tot het nulpunt gedaald. De huidige maatschappij is een voederbak voor wanhoop geworden!
Doen we niets dan lopen we tegen een Miljard D-Dos aanvallers aan, .............het internet is al weggegeven
alleen de elite denkt van niet!!!!!!!!! Omdat ze de zaken als in een dualisme denken te kunnen manipuleren...........De Kaïn-cultuur van deze Wereld heeft hier geen andere gevolgen als elders!
En de huidige academische wereld heeft niet de kracht om de mens ook maar enigsinds daarin te helpen ....... De Arts, de spycholoog, de maatschappelijk-werker, noemt U maar op.......het is allemaal een grote flop! Ja, het is een enorm verschil ; .......het profatane (niet het profane) en wat er als reden in je werkzaam is.


 
 

 

Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
Voor diegene, die thans de wetenschappelijk vastgestelde feiten kan overzien,
is de mensheid niet meer een toevallig verschijnsel, dat hier op een van de kleinste sterren uit het firmament zo maar is opgedoken.
Ze vormt voorzover wij kunnen waarnemen de meest volmaakte manifestatie van datgene, .........
 waarnaar de hele beweging van de materie en het leven op weg was.
Is het nodig te benadrukken hoezeer het besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppingsproces ons geloof verrijkt?
De elite denkt een voltooid prototype te zijn en zijn staat van volmaaktheid legt getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen. Maar wie daar dan enig genoegen bij beleefd, in plaats van een volledige desillusie wil ik nog wel eens horen! Bij de ene mens wordt het allemaal niet voor niets wreed en verdorven wellustig, en voor de andere bestaat er slechts een kracht als hij zich volledig bewust is "Van zijn fouten en deugden".
Een buiten dat heb je nog mensen die allerlei theorie weten te verzinnen!
Allerlei dingen wenden ze voor, ze veranderen van uitdrukking en houding om maar voor zichzelf het gevoel te hebben dat ze bestaan! Deze bestendigheid is voor velen het bewijs van eigen werkelijkheid, niets anders! 

Want U moet wel inzien dat alleen met de vrije wil als basis de partner in liefde is te vormen, zo is het dat werkelijke geestelijke verhouding groeien moeten. Het kan niet eens anders!
De bijkomstigheid hiervan is dat we werkelijk alleen het abstracte kunnen gebruiken!
Dit is de werkelijkheid van Euclides, pythagoras, en Arrestoteles, zo is het dat ze het abstracte wisten te baseren, en dat voor elk wezen dat reden heeft en lief kan hebben. Zo is het dat de Geest daar basis voor kan krijgen en de geboorte van de eenheid wordt dan alleen mogelijk! Zolang er niet begrepen wordt wat vrije wil is, is er een onmogelijkheid voor de mens!
Om het U anders te vertellen, het is de bedenking van de strijd, welke de mens hier op aarde geboren, heeft te strijden en ze kan overwinnen of overwonnen worden. 
voor; .........

 
vertellen waarom, want; ......we zien in het duale proces de componenten P en Q als een levend deeltje,
met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk. 
De t , "De kleine t van Permenides",
ze "is" het 
singuliere tantum wat ons wordt gegeven!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst. 
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1,
kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1,
drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten zijn.
Dat in frequentie van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum,
dus met dat wat hem wordt gegeven. De God van Spinoza wordt buiten gesteld; ........
Het twee denkertje van Spinoza; ....het wezenlijke van het tellen.........
Het wezen der dingen is van eeuwigheid en zal in alle eeuwigheid onveranderd blijven,
d.w.z. het wezen der gingen was, is en zal eeuwig zijn (1).
Het Zijn is het wezen van God , de substantie (2). (1)+(2)= God,
het wezen der dingen, is (3).
Al wat ons helder en duidelijk blijkt tot de aard van een zaak te behoren,
dat mogen we terecht van die zaak bevestigen (1).
Tot de aard van een wezen, dat oneindig veel eigenschappen heeft,
behoort vanzelfsprekend ook een eigenschap,
die het Zijn is. (1)+(2)= Het Zijn is (3).
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd,
kan ze de waarheid niet leveren!
De waarheid levert deze machine niet,
 je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
"In de taal" worden de 'tijden' dan ook zo besproken........!
"In de taal" krijg je geen "vrijspraak", alles wordt net opgetekend! 
Tijd volgt uit het axioma van oorzakelijkheid,
of ligt zelf als axioma ten grondslag aan oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd;.......
 alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom,
dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch
proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
En de wetenschap zal wel moeten,
zolang de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
in het bijzonder de 
ontologische, omdat ze als irrelevant worden beschouwd.
Daar waar het ontologische van geen waarde is, daar wordt het eigen hart vermoord.....
Ze is nog altijd onze zijnsleer.......behalve voor de krankzinnige wetenschap!

Macht en geheimhouding passen hier niet bij!
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

Alleen zo drukken we de hectiek van de illusie terug naar de kale essentie,
die alles veel eenvoudiger maakt.
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen,
terwijl het bewijs voor de decoherentie, hier als een functie in de tijd, al een feit is.
En Richard Feynman heeft het fysische bewijs ook al geleverd.
De decoherentie is voor de computer een .... 

een plus en positie ofwel een c++, en dus is er niet te constateren,
de theorie-terrorist gaat dan maar "commanderen".
En hun secondantie werkt daar als een stel dwazen geheel aan mee............
Terwijl een wezenlijk normaal mens bij zijn geestelijk functioneren ......
moet blijven! Hij en zij zijn mens, de Godelijke belofte is; .......
 dat ze zich dan boven het lichamelijk verlangen kunnen .........
en gaan verheffen. 
Woorden schieten hierin te kort!
De mens is hier geboren, hier heeft hij te leven..........
Als U niets van de vraag van Salomé wilt begrijpen........
Zal U ook nooit iets van de dood begrijpen!
 
 
New Scientist nummer 26 - 2015

 Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, we schrijven maar wat op!
Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!
En als de mens zijn eigen zijnsleer naast zich neerlegt, zal het wachten zijn op de mens die dat niet doet, ........de nieuwe mens! Er resten ons anders slechts de diepste smarten als we niet aan ons geestelijk zijn weten te denken! Het is en blijft dan een toegeven aan het hij en het zij, en daardoor blijven wij nog steeds de seksualiteit zelve, daar waar de Heer ons verteld: ......IK ben gekomen om de werken van het vrouwelijke op te heffen........
Om ons reden en liefde te leren te gebruiken, en dat op zijn terrein!
Hij die stoffen produceerd is leverings-verantwoordelijk, de werkelijkheid dient hij te inspecteren, dit heeft verder niets met handel of geld te maken! De met bitterheid besmette, eet en gebruik die niet'. 
 Het slijk der Aarde hoort hier zelfs geheel buiten te staan. De smarten die het gevolg zijn, horen de veroorzakers zelf te dragen! Dat "De Geest" niet gebruikt dient te worden, en dat werkelijk ten goede, is idee-fix! 
Natuurlijk is de code van pagina149 van "De Seksualiteit anders bekeken en beleefd" wel te begrijpen, als je De Heer weet te volgen, anders helaas niet!

 

Want toch wordt alles zozeer Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........( alleen in een deeltjes versneller is deze macht valselijk te verpakken in de macht E/m4 ,).
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over! Maar bovendien heeft ook geen zin, want als resultaat van het begeren is ook veel meer falen.
Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op. We hebben de strijd van de mens niet moedwillig op te voeren!  Dat is dus een regelrechte misdaad, meer niet! Maar het heeft ook totaal geen zin want ;..........als resultaat van het falen draag je ook de extra smarten.

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.

Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! En het is de relatie die al deze smarten voor zijn kiezen krijgt, dus moet verhapstukken!
Zo is het dat U de seksualiteit anders beleefd, en bij gevolg haar ook anders moet leren bekijken!
Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!
Maar dat is dus niet eens het ergste in deze situatie..........


Stel U eens voor dat de functie en structuur van de vogel zo slecht waren, hij kon geen vogel meer zijn!
"Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen! Ze is de redding om alle extra smarten te voorkomen.......

We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........met de eigen projecties kan je het niet Redden!
Wij weten dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
Daar in tegen; ......Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken.
Laat U  leiden door de intelligibele rede, die U steeds maar toegereikt krijgt, op de meest onzinnige nouminale momenten. 
Op die momenten ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld.
De toestand van alle hartelijke mensen......ze is een gezamenlijkheid geworden, de noösfeer. 
De argumentatie kan U daar, op welk nouminaal moment ook, niet ontbreken.
Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming".
Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zonder meer" te verbreden! De keuze is aan U zelf!
Maar ze is niet simpel........maar nog geen rede allerlei dwaasheid te begaan!


Kent U deze dwaasheid;....... dat de voordelen en nadelen in praktische zin nog steeds in dualistische zin worden afgewogen, en de effecten worden nergens als één geheel bezien.
De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan ze zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren. Het imparatieve deel van de kosmos, mag niet bestaan....maar het was Euclides heel duidelijk, hij moest bij zijn wiskunde een extra vierde "brein dimensie" stellen!
Euclides zag dan ook niets in "eigen projecties"! Ze werd dus streng inductief gesteld, met deze vierde dimensie!
Onze essentie is niet ontvangen van onze ouders, maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke natuur uit!
De rede, de hartelijkheid, zo ze er kan zijn in de mens!


Dit is ook wat we de noösfeer zijn gaan noemen. Hier vecht de mens niet tegen de mens, de groep niet tegen de groep; hier strijdt de ene denkwereld tegen de andere. Dit is iets bovenpersoonlijk 's.
In Mijn Gamma is ze dan ook sterk aanwezig; .......b.v. Ik weet dat door zijn scherpe geest en zijn open hart voor de wereld, het Teilhard was als geleerde en als mens vanaf 1937 het duidelijk geworden is, dat de destructieve krachten toenemen en de toekomst van de planeet bedreigen.
Hij riep dan ook de mensen op om gezamenlijk de handen aan de ploeg te slaan en een wereldstaat te bouwen. Gegeven de rijkdom aan verschillen tussen de rassen of - zoals hij deze noemde - ' de natuurlijke menselijke eenheden' kan de harmonie op Aarde verwezenlijkt worden als men deze over en weer erkent en zich deze ten nutte maakt.
En hij gaf aan allen de raad:.... Blijf trouw aan de weg, die je bent ingeslagen, maar streef er wèl naar die steeds bewuster en met meer liefde voor elkaar te volgen. Zij die elkaar ontmoeten, zullen merken dat zij langs verschillende wegen eenzelfde top hebben bereikt. "Want op een hoger niveau komt alles samen!" De belofte van "De Heer" omtrend onze geestelijke zinnen wordt altijd waargemaakt, dat is zijn terrein! 
Zoals cellen en organellen er in hun groei naar streven een levend wezen te vormen en daarin tenslotte hun voltooiing vinden, zo moeten individuen en volkeren in hun ontwikkeling de eenheid van het mensdom in het oog houden.
Immers, zij zijn geroepen deze eenheid tot stand te brengen teneinde het leven in al zijn volheid te kunnen genieten.
Dit behoort uiteraard niet tot de aanklacht, zo het verkeerdheid is, en altijd door het ressentiment wordt veroorzaakt......


Om even buiten de anders beleefde seksualiteit te treden.........


In normale juridische taal noemt men dit oplichting en flessentrekkerij, de wetenschap kan aangeklaagd worden ...............
De aanklacht kan slechts gegeven worden aan hen die schuld dragen .....
De mens denkt een voltooid prototype te zijn, maar zijn staat legt getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.
Een omvang van dit materialisme, ze is heel gewoon niet mooi meer, want daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het eigen aardse denken.
We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren. En daarbij komt het onherroepelijke feit dat man en vrouw het samen moeten vinden! 

Nu is dit verhaal wel voor de normale wetenschappers geschreven,....Niet voor de krankzinnigen..........

En elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte, een ruimte waar b.v. Kirchhoff zijn denken wel moest krijgen............
zoals de afgeschermde moleculaire ruimte glasvezel draad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden.
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE.
De actie van de mens zeer beslist niet!
Alleen al daarom weet ik dat Meneer Einstein een dwaas is, die zich moedwillig in de aard van de menselijke actie vergist!
Alleen een gek beweegt zich zo onwijzelijk en arrogant in eigen kring. 


Voor wat betreft de democratie is de situatie ook duidelijk. Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld. Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds. Zo blijven ze bij het krankzinnige theorie beleid!
De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden.
Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.

In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu. Men vondt dat men alles maar moest blijven begeren!
Toch verandert de manier van leven. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Mag ik U vertellen, hoe we geen enkel knooppunt onderkennen?
Wilt U werkelijk weten hoe de knooppunten van Kirchhoff blijven liggen?
 
Wel .....Meneer Langacker staat daar in dus lijnrecht tegenover Boole, ........
alleen vertelt hij het nog niet.
De wetenschap erkent alleen de mogelijke referentie,
de coreferentie, het wezen van het spannings-veld in de kosmos, mag niet bestaan!
Dus toch,  ......in relatie tot de seksualiteit is het te bezien.

Een wezen met hart en ziel, ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel", ...
meer dus dan de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie ...het is een imparatief geheel......
Het is daarom het deelwoord dat de functie van imperatief vervult,
het verklaard waarom sommige participia wel en andere niet aan de orde komen.

Maar ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", ... daar mag iedereen naar raden!
De mensen hebben alleen de theorie! Je kan daar zelfs de seksuelerelatie buitenstellen, alsof je geheel buiten het leven staat!
De wetenschap maakt de wereld inherent onveilig, en dat samen met de computer helemaal.
En alle relatie's op deze wereld hebben de extra smarten die daardoor worden veroorzaakt !!!!!!!!!!
"Het is geheel en al onmogelijk om in de wereld en zelfs ook daarbuiten iets te bedenken dat zonder restrictie voor goed gehouden kan worden, behalve dan een goede wil" (Dit is Kant zijn openingszin, in;..... Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Echter, al de onveiligheden die optreden zijn niet langer te absepteren, de restrictie blijft achterwegen!  Tot Nu Toe, was er maar Man die een gezonde restrictie leverde; ........Kirchhoff
.


Het fatsoen is verderweg getrokken! Het mensenprobleem wacht op een oplossing,
Maar ze blijft zonder gezonde restritie geheel uit!
Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde,
voor een correcte coreferentiële interpretatie,
wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’,
maar ook dat is de dwazen niet genoeg.

Maar hun bestaan zal leeg zijn,
wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
Maar de verwachtingen en de mogelijkheden,
ze zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan,
die de ontwikkeling van het verstand,
de kracht van het karakter en de doeltreffendheid,
van de menselijke instellingen zullen bedreigen.

Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek,
en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
Maar wel gaat het complete gala er aan kapot,...........
en het is duidelijk hoe dat komt!
want 
Langacker stelt nu,
dat een coreferentiële interpretatie,
van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is,
als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaan,
en dus moet er worden gecommandeerd. Onze mogelijkheid daartegen,
ze is niet anders als met een gezonde geest weten te leven!
De gezonde restrictie weten te onderkennen!
En dat is ook doordat we de oprechte gevormdheid maar vergeten........


 Het nieuwe wetenschapsgebied 'Gemetica' (eng. gemetics); ........
definiëren we als het terrein waarop genen (genetica/genetics)
en memen (memetica/memetics) met elkaar in wisselwerking treden
en dat resulteert in het ontstaan van gemen,
althans als we de oprechte wel-gevormdheid maar vergeten!
Dat is en blijft de "emergance" in heel deze situatie........
We are all watching the emergence of true civil society.
Wij zijn met ons allen getuige van het ontstaan van een ware burgermaatschappij. 
Het is niet te absepteren dat deze gecommandeerd wordt.........door een krankzinnige wetenschap! 
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. Deze waarde kan men ook hoorbaar maken; ze luidt: ja. Dus niet: zo en niet anders. Niet dat beeld van agressie. Omdat het beeld imparatief is.........Kant's afwijzing van de kenbaarheid van het ding als zodanig bevat het begin hiervan. Maar nog slechts een begin. Kant verzuimde één ding te zeggen, namelijk dat ook het goede niet absoluut te bepalen is. Noch het ware, noch het schone, noch het goede is absoluut te bepalen. Maar het ja-zeggen bepaalt, en is als zodanig ook bepaalbaar.


 Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....
het moderniseringsproces zelf. We bevrijden ons niet als onze geest niet aan zijn verheffing verder werkt.
In deze risicomaatschappij is (ook volgens Ulrich Beck) het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer
het fysieke explosiegevaar van de technologie,
maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
in de bestaande sociale instituties.
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Maar ik kan U wel vertellen: ....Het Gala van de krankzinnige wetenschap is voorbij.
De verhoudingen zijn namelijk nu verward genoeg om behoefte te voelen aan wat Kierkegaard schreef. We zullen ze nu wel te zien krijgen, ......
hij wist dat het er toch op uitdraait dat de verhoudingen inderdaad zó wanhopig worden, dat men behoefte krijgt aan de desperate figuren als aan mij en mijn gelijken”
De figuren dus die je waarheid weten te vertellen!

 
Nog even buiten alle relatie om, ............speciaal voor de krankzinnige wetenschap.........
Slechts de hypothese dat de valsnelheid evenredig is met de valtijd bleek te kloppen
met de resultaten van allerlei experimenten en staat nu bekend onder de naam ‘valwet’.
Doch ze geeft altijd een dynamisch proces ..........
Zinnen als ‘de valsnelheid is evenredig met de valweg’ en ‘de valsnelheid is evenredig met de valtijd’
geven een wiskundige beschrijving van wat we een dynamisch proces noemen.
In dit geval is ‘het vallen van een voorwerp’ het ‘proces’.
Omdat er sprake is van in de tijd veranderende grootheden (hier: valweg en valsnelheid)
wordt het proces dynamisch genoemd. Maar ze is niet te overschatten, wat betreft mogelijkheid .............van ook ook maar enige verstandelijke toepassing.
De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar het als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. 
 
AB en CD zijn orthogonaal.
 
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.
Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse.

De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust dus op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, in een volgend hoofdstuk word het zelfs geleerd ; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

De kracht van de rede wordt vaak overschat, ook door wiskundigen. In de wiskunde kun je pas echt iets bewijzen, denkt men. Dat is uiteraard te rijmen met mijn geloof in de God, die rechtgeaarde die doordringt tot in de kern. Maar het heeft me wel getroffen dat Pascal al in de zeventiende eeuw tegen een overschatting van het verstand heeft gewaarschuwd, want je moet hem wel weten op te diepen.
 Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan." Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheid's-stelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw. Ook Pascal had al ervaren dat het geloof niet op een logische, rationele manier is af te leiden of te verkrijgen, maar een zaak van het hart is. God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;.... het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En al zijn functie blijkt tot oneindig te gaan, dat staat haaks op het eigenbelang. Het is dus wel degelijk zoeken naar het "Laatste Zaaltje Met Gezond Verstand".
 

Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer. Mij is dat genoeg!
Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien. Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vindt het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat.
Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien. De seksualiteit ook met die andere ogen leren beleven. Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.
De kunst is daar naar te blijven zoeken,....... zo God voor ons geen geheimen heeft, zo moeten er tijden komen dat er voor iedereen een verlossing kan komen. 
Ieder ding in de natuur werkt volgens wetten, slechts een redelijk wezen heeft het vermogen naar de voorstelling van de wetten ofwel in hun principe van handelen te voorzien en er mee te werken.
Elke formule van een gebod is een imparatief, .......zedelijk goed is Nu, wat door de rede, dus niet uit subjectieve oorzaken, maar objectief, ....dat wil zeggen, uit de gronden die voor elk wezen als zodanig geldig zijn, de wil wordt bepaald. 

Daar we weten wat bepaald, weten we ook wat ons gepermiteerd wordt!
De auto-reverse is heel makkelijk uit te leggen....
Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten,
dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek,
want dat is ook helemaal niet nodig,...... Je hebt die innerlijke meester die bepaald!
En dat terwijl we weten dat; ......Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over; ......
dat het dogma van de waarheid aangenaam is,
en het dogma van de overtuiging aangenaam is,
totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;...
maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam.
Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase
en dan weet je al welke waarheid je hoog te houden hebt.
En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn,
met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten is je aan God wijden.
Nog thans is er maar een keus,
want  in zijn bewustzijn en energetisch verschilt de ene mens niet veel van de ander!
De basis is Leven, energie, en bewustwording,
dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen.
Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.
Dat is veerweg die voor ons klaar ligt.
Dat is de manier om al onze werelden en hemelen open te houden!
HET IS WERKELIJK NIEMAND ONTZEGT, GOD IS ENKEL LIEFDE! 
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.
Maar ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!

Het is daarom onbegrijpelijk; ....... dat het werken met een levende energie van zekere begaafdheid juist steeds meer ontbreekt, de relatie en zijn seksualiteit worden nog steeds niet anders beleefd en bekeken.
De geëmancipeerde dualiserende horde zal haar geloof steeds opsluiten.
Haar geloof is daardoor constant dood.......
Doch dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren.
Slechts dat levende geloof zendt de mens terug,
naar de relatieve taken in het hier en nu.
Juist krachtens zijn relatie met het eeuwige zal de enkeling zich moeten integreren,
en slechts dan is er een levende energie van zekere begaafdheid pas mogelijk!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten,
niet op de psychische of intellectuele.
Zij zijn de kwaliteiten welke we nodig hebben in onze relatie.........  
Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar,
wat het feitelijke probleem van de wereld was.
Ze hebben in deze lange periode,
dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.

Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens.
Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten,
een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn,
die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,  
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht die ons wezen in de volle gerechtigheid van de mens,
brengen naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde,
ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Daarbij is het, dat we werkelijk alles kunnen vergeven! Met de volmaakte logos kan werkelijk alles worden vergeven!
Buiten dat, ook als Man en Vrouw werkelijk samen één worden, dan vindt er door wederzijds begrip automatisch vergeving plaats, zo ligt het in de Yin + Yang termen verborgen.........vergeving mag een onvermijdelijk gevolg van het begrijpen worden genoemd!

Met deze conclusie ben ik bij de code van pagina 163 van "De Seksualiteit anders beleefd en bekeken" aangekomen.


 


De spartelende mens moet wel degelijk leren zwemmen in de levenszee. Hij heeft zelf de mogelijkheid de richting te bepalen. Maar ook de sociale en maatschappelijke problemen moeten tot een oplossing worden gebracht. De gemancipeerde flikker horde, ze bedonderd je waar je bij staat, 
met een vreselijke dooie boel, een Gala spectakel van een wurgende krankzinnigheid.............een dans om het gouden kalf........
Ver weg van een gezonde geest, en een gezond levend verstand.  Daar bij is er voor eeuwig een hulp, de eeuwigheid is de potentiële kracht van god. Zijn functies gaan tot in de eeuwigheid. Maar alweer, die functies staan haaks op het eigenbelang.
Het eigenbelang is een doodnormale absurditeit, maar dat moet U wel leren in te zien, want ze leidt vaak tot een zich afzetten tegen de omgeving, tegen een groep, of zelfs tegen een maatschappij. Maar dat mag zelfs van God, maar er bestaan wel grenzen aan zijn genade!
Deze zijn treffend verwoord; ....
Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken.
                                                                                                                                                                     — Arthur Schopenhauer —

Welk een antwoord!      Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
Uit de analogie van Richard Feynman kunnen we wel het volgende halen. Ten eerste, als we energie uitrekenen dan verdwijnt er soms iets uit het systeem; we moeten dus erg voorzichtig zijn bij het bepalen wat we wel of niet meenemen in ...die zelfde verbondenheid........dag in dag uit .....van alfa tot omega!
U heeft maar dat kamertje met dat kleine beetje verstand .......
 • Welk een wet! Er is een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt.
 • Welk een begrip!  Ze Omvat die verbondenheden die hetzelfde zijn als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
 • En we zijn  daarmee weer aan het begin van de weg.
 • Valt Het punt alfa dan samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag.
 • We weten het. En vragen stellen heeft geen zin, we hebben geen oplossingen meer.
 • Wie het weet mocht het zeggen.
 • Is uw reactie ook zo?   Stuur hem naar  [email protected]
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. Maar de rest, die de meest normale liefde maar liet slijten?

Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven! Zij hebben slechts omtrent de materie een bepaalde begripsmatige kennis in het hoofd, en of hij enige juistheid heeft is een afwachten!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt! Het is bepaalt niet de keuze voor het "Nirwana".

 
En als ik U was, zou ik puur gaan lachen bij die wetenschap! Of ze nu Darwin of Einstein heten of een vriendje van Robbert Dijkgraaf zijn, ze zijn puur Gek omdat deze realiteit hen onbekend is, het waren theorie terroristen!
De aanschrijving "wetenschapper" behoort hen niet toe! 
 De Geestelijke vrijheid is er nog steeds niet, en de krankzinnige wetenschap is tot aan de huidige tijden bij het zelfde Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!
De belangrijkste implicatie; .....
De belangrijkste implicatie van een filosofie die niet waarheid 's functioneel is komt overal boven drijven. Het is een herhaalt koningsdrama van mensen die zeggen de koning te zijn. Je moet wel iemand benoemen als koning, wil je de kritiek en de discussie kunnen onderdrukken. Wel dat gebeurd dan ook, al wordt er menig koningsdrama opgevoerd ofwel het algemene drama in de wetenschap heet het professoren drama. Het is een soort koehandel, hij die het beste fabeltje kan leveren wordt koning, of krijgt de Nobelprijs. De ketens van de autoriteit kunnen evenwel het huidige voorstelling 's vermogen niet meer begrenzen. Na 2012 komen de heren autoriteiten zelfs bij bosjes onder de guillotine te recht! Een God is meer als genoeg, een Koning is meer als genoeg! Want we weten het heel gewoon, ........

Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid. Om dat wel te doen, moet de mens zichzelf bewust geweld aandoen. De mens moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de mens open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denk-categorieën kunnen bevatten. Slechts op deze enige manier komt er een ervaring van het vrij zijn, die overeenkomt met het dissonante karakter ervan. De mens vindt zijn kwintessens pas waar het tegen de eigen aporiën aanbotst en deze positief weet te beamen, bekrachtigen, bevestigen. Of wel; ....wanneer hij bewust zoekt naar de ‘opheffing’ van zijn ‘coherentie’. Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Alsof er een "verdachte" is, ....... Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet! Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

 
De vraag naar de eerste premissen:....
Die welke op geen eerdere waren gebaseerd. Waar zijn ze?
Volgens de stoïcijn waren dit algemeen geldige, onbewijsbare waarheden.
De moderne wetenschap stelt hiertegenover,
dat de uiteindelijke waarheden slechts empirisch kunnen worden vastgesteld; ....
het zijn waarneembare feiten.
Maar velen gaan toch zo lekker stoïcijns door, zonder argumenten!
Deze Wetenschap 's opvatting heeft vervelende gevolgen.
Gaan de bouwers en gebruikers die deze opvatting hebben dat eens begrijpen?
Want dan heeft het zo ongeveer nergens mee te maken,
nog met waarheidsvinding, nog met eerlijkheid, nog met realiteit,
het brengt slechts onzinnigheid, zwakzinnigheid, debiliteit,
om iedereen maar na te praten en niet met argumenten te komen!
Denk nu eens om Uw status; .........


Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken! Ze valt niets in de eigen projectie te ontdekken...............om je eigen liefde elk moment te zien verslijten op de meest onvolkomen momenten.

 men maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.. Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had. Van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd totaal vervreemd! Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 

Want buiten dat; .... De wetten die deze motivatie veroorzaken en "aan kunnen",
Ze hangen samen met de liefde en rede voor de waarheid, het Dharma.
Ze is het enige wat de Mens als persoon een echte solide status kan bezorgen,
die van wezenlijke betrouwbaarheid!
 Uw motivatie moet "oprecht" zijn. 
Het idee van eigen geluk ten koste van dat van een ander is 
contradictio in terminis.
Deugden als liefde en mededogen impliceren vanzelfsprekend jezelf en de ander.
  Vriendschap is niet de helft van onze oefening, maar heel onze oefening.

 
Nardocus FilosofusGroot alarm kan alleen maar klinken als je denkt dat het Normatieve er niet meer toe doet.
Sinds dat we op deze aarde leven met de Computer weten we dat het normatieve er wel toe doet.
Dat is zelfs essentie in de voortgang van ieder programma, immers ieder wiskundig Error is een gebrek aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een errormessage. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).


Floating points zijn niet integer, computers werken met de 0 en de 1!  
Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98?
Natuurlijk 12+8, want dat zijn integer's, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk,
sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second).
Dit om niet integer te kunnen zijn! 
De wetenschap merkt slechts het onnatuurlijke punt, dat is haar verslaving!
Bij Cern noemde ze de meest leugenachtige aanpassingen hun "normaliseren" ,
Maar uiteindelijk hield dat gelijk bij de uitkomst op.............de imbeciel werkt.......
Het gesjoemel is minstens zo erg als bij Volkswagen, of de sigaretten industrie, of de klimaat industrie.
Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, .......
De barbaarse gewoonte, het is niets bijzonders haar zo te benoemen...........

Het ontbreekt de geciviliseerde maatschappij aan alle werkelijkheid..........
Alleen Meneer Kirchhoff heeft de nodige restrictie voor een zeker civil functioneren aangebracht,
Maar zelfs dat dreigen we opnieuw te verliezen, daar velen daar niets van willen weten!
Het is een werkelijkheid, dat we opnieuw moeten beginnen, anders komen we er in geen minuut meer uit!

Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, je put gewoon uit de haar onnoemelijk grote container van fabeltjes, de dromen, hallucinaties, fantasieën, theorieën.
Ik heb zelfs wel redenen om de Bètacanon in de ban te doen.
Wiskundig is er het feit dat niet te voorkomen is, dat een verzameling zichzelf als element kan bevatten. Eerst moeten er objecten gedefinieerd of gevormd worden en pas daarna mag men uit die verkregen hoeveelheid keuzes maken om een verzameling te vormen. Maar ja ........ welke vorm heeft de implementatie........ik zit niet met de computer, maar wel met de liegende computer, de leugen machine van Google ...........hou hem buiten elke implementatie als het kan! En dat is makkelijk want het ligt er altijd zo dik bovenop. De leugen machine krijgt zo de show, maar niet de implementatie die ze voor haar menselijk functioneren nodig heeft! Wie zal haar straks nog serieus willen gebruiken? De krankzinnige wetenschap? De krankzinnige politiek? Of worden het de verziekte kinderen die dit opparaat toch nog zouden willen hebben?

Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in die onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! Vandaar de volledige oefening! Dat is ook de praktijk voor iedere fysicus, die met de wetten van Kirchhoff rekening moet houden.
De Chaos in de kwantum-wereld blijkt alleen te bestaan uit hoofdelijke chaos en slordigheid. De groot debiel blijkt totaal niets anders te kunnen produceren!

De ontastbare ruimte

Spraakverwarring rond het begrip ruimte tussen natuurkundigen, astronomen, satellietenbouwers en het publiek heeft geleid tot onverteerbare literatuur over de ruimte-(tijd). Vroeger speelde het onverklaarbare zich af in de ruimte, vandaag is het de ruimte zelf die voor velen onverklaarbaar is. Is de ruimte een praktisch lege doos waarin er ooit een oerknal is ontstaan? In de loop der tijden werden aan de (quasi)-lege ruimte heel wat fysische eigenschappen toegekend:
 • een permittiviteit voor het elektrisch veld
 • een permeabiliteit voor het magnetisch veld
 • een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
Is het existentieel mogelijk aan het “niets” fysische eigenschappen met welbepaalde kengetallen toe te kennen? Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa’s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa’s. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energie bewegingen mogelijk zijn.
Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, er tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. Met welke dooie krankzinnige theorie hebben we hier te maken?

Worldviews Discussion Paper

Emergentie 
Realiteit of fictie?

Hubert Van Belle
De werkelijkheid is in voortdurende evolutie. Dit proces wordt gekenmerkt door het zich organiseren van de materie en het ontstaan van complexe organisatiestructuren. Voorbeelden hiervan zijn de levende wezens en sociale organisaties. Niet alleen de structuur maar ook het gedrag van deze organisatiestructuren is zeer ingewikkeld. Complex samengestelde gehelen blijken eigenschappen te bezitten die een totaal ander karakter hebben dan de eigenschappen van de delen waaruit ze bestaan. Men is er tot nu toe niet in geslaagd deze onverwacht opduikende eigenschappen, emergente eigenschappen genoemd, volledig tot elementaire wetten te herleiden. 

De Zeven Hermetische Wetten, het zijn de wetten die ons gegund zijn, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan.
Want Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten.
Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Gecompliceerde fenomenen zoals bijvoorbeeld leven, zelfbewustzijn en vrije wil zijn niet exact wetenschappelijk verklaarbaar.
De grote complexiteit van de organisatiestructuren maakt dit in de praktijk onmogelijk en er bestaan dus fundamentele theoretische redenen waarom dit niet kan! We botsen hier op de grenzen van de reductionistische benadering en we zijn gedwongen om het emergentiebegrip in te voeren!
Deze vragen vormen een grote uitdaging voor het reductionistisch project van de wetenschap.
Doch nog thans is ze nog steeds mislukt door de houding van die zelfde wetenschap.......
Voor en na deel zijn zelf geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!


Ook met doelgerichtheid weet de exacte wetenschappen in feite geen weg.
Nochtans is het begrip emergentie niet weg te cijferen uit ons denken.
Men kan emergentie zien als het resultaat van een doelgerichte evolutie.
De doelgerichtheid van de werkelijkheid en het opduiken van emergente eigenschappen staan dan in nauw verband met (efficiëntie-) eisen die de totaliteit aan al het bestaande oplegt.
We zijn er bijgevolg van overtuigd dat emergentie een sleutelbegrip is in het wereldbeeldenonderzoek.
In deze tekst wordt vooral ingegaan op de vraag of emergentie iets wezenlijks is of slechts om pragmatische redenen ingevoerd wordt. Daarbij wordt naar mogelijke redenen voor het tekort schieten van de reductionistische methodes gezocht.
Het antwoord op deze vraag bepaalt o.m. in hoeverre de fysica een fundamentele rol kan spelen bij de unificatie van de wetenschappen en of de kloof tussen de exacte wetenschappen en de menswetenschappen eigenlijk wel te overbruggen is.
De emergentie problematiek is dan ook van groot belang bij de constructie van integrerende wereld beelden.
Echter er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit!
Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen.
De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen!
Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
 

de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht,
terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten.
Het is meer een ziekteverschijnsel, om met vereende kracht de samenleving te forceren.
En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama.
Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal.
Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij.
De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz..
Bij welke paren tegenstelling dan ook,
Dat vindt ze zo normaal,
dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen!
Vind U dat normaal? Nee toch zeker!
Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn!
En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend.
Om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

Er is dan ook geen wetenschapper noch farmaceut,
 die met behulp van drugs die dit proces kan keren. Langer twijfelen, ..........
betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel,
ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid,
van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale,
anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars,
Ze hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen,
de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

 
Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang,
om alles verstandelijk te willen plaatsen.
De presentatie van een veelheid van getallen,
ze roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . .
als uiting van de behoefte aan houvast, aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen,
is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden,
hoe diepzinnig het ook mag zijn,
maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís?
En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid,
die bij ieder aanwezig is?”

De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan!
Dit om het simpele wetenschappelijke feit,
dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon.
Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant.
En hoe de tegenstellingen er komen is al duizenden en duizenden jaren bekend!
De oplichting is het product van huichelaars, kwezelaars, en fantasten ..........
Zou de leugen detector geen oplossing zijn?


En als de formule ......meneer ''t Hooft ......gebruikt wordt ; .......
  en je stelt de limiet op 1 zoals bij Cern gebeurd is,
dan kan je niet anders als op het 
conservatieve energie potentiaal  terecht komen,
want dat is bij Lagrange-functie het verschil.  
Meneer Gerard is bewezen een oplichter... en daarom ook: ........is er ook .....

 Bij het versnellen van bosonen de productie van synchroon-straling.
Deze straling wordt geproduceerd door de afbuiging van een geladen deeltje,
in een magneetveld.
En geeft een energieverlies voor het stralende deeltje dat evenredig gaat met (E/m)4  ,
, waarbij E en m de energie en massa van het deeltje zijn. 

De massa kan zich alleen verraden door hem als een transponder te bezien,
de configuratie zoals Ernst Mach hem bezag,
in relatie tot de overige massa in de Kosmos..
 De kennis van Ernst Mach is, ........
een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand.
Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje,
ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. 
ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. 
Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie,
miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos,
immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIËLE WERELD) 
alle actualiteiten reëel. 
Ook het gehele groeiproces van de universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet! 
We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach".
Voeg de principes van Mach en Feynman samen,
en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......
dit moment blijkt voor de materie gerichte mens de confrontatie met de materie.
De geestelijke identificatie van het ding van Richard Feynman is hem vreemd.........
en toch........daarom .........

Juist daarom kon hij het vertellen, kwam er de waarschuwing van hem; ....
‘We staan aan het begin van het menselijk ras.
Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen.
Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet.
Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen,
de oplossingen te verbeteren en deze door te geven.
Het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten.
In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken,
die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren.
Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben,
zo jong en onwetend als we zijn.
Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:....
`Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!',
dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen,
tot de ketens van de autoriteit,
ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven,
die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*),
is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang,
vrucht van de vrijheid van denken,
te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd,
maar verwelkomd en bediscussieerd,
en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.'
                                                                                                                                                                                                                       Richard Feynman

God zorgt voor Stuwing in de Persoon, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;....
het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim.
En onze gewendheid als mens alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond
en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Richard Feynman wist bij het conservatieve energie potentiaal V terecht te komen.
Dat is het juweel wat we in onze tijden hebben.

Voor diegene, die thans de wetenschappelijk vastgestelde feiten kan overzien,
is de mensheid niet meer een toevallig verschijnsel,
die hier op een van de kleinste sterren uit het firmament zo maar is opgedoken.
Ze vormt voorzover wij kunnen waarnemen,
de meest volmaakte manifestatie van datgene,
waarnaar de hele beweging van de materie en het leven op weg is.
Is het nodig te benadrukken,
hoezeer het besef van deze continuïteit in het scheppingsproces ons geloof verrijkt?
De mens denkt een voltooid prototype te zijn,
en zijn staat van volmaaktheid legt getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar,
alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.

En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden,
zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
De manier van leven verandert.
Bij zulke ingrijpende veranderingen,
of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren,
de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen,
moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, 
een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen.
Ze is ons bekend als het archaïsche denken.
 
We weten het door en door,
als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en kwel-lende omstandigheden,
slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
Bij de oplichters van deze wereld ben ik ze al duizenden keren tegen gekomen,
voor al bij 't Hooft en consorten ...........
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;.......
ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt.
Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken,
en haar luchten te zuiveren.
Dus nogmaals, ik presenteer U de vele mensen die het begrepen,
het zijn hele normale namen;.....
Van Belle, Van Tellegen, Kirchhof, Feynman, Mach,
maar ik kan het begrip helaas niet groter laten worden, als ze kan zijn!
Dat laat ik over aan de krankzinnige oplichters, 't Hooft en consorten!
Zij zullen wel even zeggen in welke conditie U moet verkeren,
en de vragen als in een quiz stellen.
En dat om van een half gebouw een museum stuk te maken,
wat onwaarlijk veel gekost heeft, maar geen enkele waarde heeft.
Zo staat er een paleis der gekken in GENEVE. Het heet Cern........


De gekken laten altijd een totaliserend systeem zien,
dat elke grondslag voor onze geestelijke vrijheid weg neemt!
De vrijheid die de gek van de wetenschap garandeert, ......
ze is kennelijk slechts de deelname van een patafysica van enorme omvang, ..........
Iets waar elke geld-wolf wat van weet, van daar zijn schrijven,
maar dat is zeer beslist niet mijn schrijven .......
Lozen die dieven bende, gebruik het laatste beetje normale verstand wat U nog heeft!
Want .... er is zeer beslist genoeg gepraat, daarmee is niemand meer echt te verblijden.

Ondanks dat; .. zijn Zinnen wel degelijk in staat de werkelijkheid af te beelden,
en te beschrijven. Als U ten minste een goede verstaander bent,
en er eerlijk en oprecht naar uw taal wordt gesproken.
Maar de krankzinnige wetenschap voert volgens eigen zeggen de onmogelijkheid uit,
ze kunnen onmogelijk terzelfder tijd beschrijven hoe ze dat doen,
zonder naar zich zelf te verwijzen en daardoor zinloos te worden,
dat is het drama van de metafysica.
En wordt alles ontsierd, door overal maar een spektakel van te maken. 
Die in handen van dwazen slechts een patafysica kan worden.
Met het nieuwste spektakel stuk als gevolg, .... wat vele miljarden moet kosten, .....
des ondanks worden de wonderen helemaal niet minder als je probeert ze te begrijpen. 
( dank je, Henk, je was geweldig)

De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet,
het is nog steeds fysica-theologie.

In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning,
en in hun streven naar maximale autonomie,
zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee,
dat we samen een eenheid moeten vormen.
Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie,
en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd.
Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen,
maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers,
 die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme. 
Waar elke seksuele relatie in zijn aller diepste zinnen onder leidt..........
De herinnering is uitsluitend het resultaat van die activiteit,
die voortvloeit uit achterlijke en debiele achter gebleven indrukken,
en komen zelfs geen sinds voort uit een wetenschappelijke waan.

Want ook bij hen is de bijzondere neiging van het brein,
die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen,
die leidt tot de vereniging met de één,..........
Maar het is ze toch gepast, .......
om over de afzonderlijke schepping van ieder individueel soort of ding te beginnen.
Kan U het begrijpen, deze algemene contradictie? De schade die iedere relatie leidt?

Anderen wijzen erop dat.
energie behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is,
 voor een God die sturend optrad in de materiële wereld,
of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen,
van het wetenschappelijk fysica-theologische proces,
de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen.
Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop",
"De Mop van de esoterie".
We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie,
en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in.
Wanneer rotten ze nu eindelijk een op,
imbeciel Gerard 't Hooft, vertel mij dat is even...........

Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk.
Eerst doe je een gok.
Niet lachen, dit is de belangrijkste stap.
Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn,
en vergelijk je de consequenties met de ervaring.
Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist.
In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap.
Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is.
Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)

En deze fysica is er niet om bang voor te zijn,
de Newtoniaanse mechanica en het formalisme van Lagrange, ......
Ofwel alles wat voor Richard Feynman en de QED ligt,
is geweldig goed beschreven door ; ....Jo van den Brand   d.d. 2009-01-31
Kijkt maar naar de reverse 1.7 ........Zie ook weer de beperktheid van de ruimte -tij

U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hem alleen als je de  plaats kent waar hij meetbaar is.......
Rychard Feynman wist slechts waar hij meetbaar was,  ............
De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

Meer echt niet,
de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls,
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
elke gewone actie heeft een plaats in een beperte ruimte,
zoals glasvezeldraad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE. 
En de dwazen van de wetenschap weten alleen wat de gewone geleide actie is,
helaas! Dat heb je met een dwaas! Ondertussen heeft hij alleen zijn waan-theorie......


"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben.
Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen.
Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet,
dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel.
Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg.
Je ontdekt soms stukjes logica,
soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert.
Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen.
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken,
kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens.
Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur,
zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
( Henk Tennekes / HET_PRINCIPE_VAN_EEN_WOLK   )
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk,
..... als U wat weet, van uit indicatie en causaliteit.
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte,
en als feit staat dit nu gelukkig opschrift........
En dat is een product van de contemplatie,
maar dat vooral niet op een emancipatie proces, 
want dan is er vooral ........ het goddelijk en als ze waar is, kan er niet nog iets anders ook zijn ....
in tegenstelling tot de klassieke filosofie waarin het effect door 
contemplatie niet bestaat ....
en waarin bij filosofie (en eigenlijk 
vooral bij de wiskunde) de theorie in gebruik is ... 
Omdat dat de idee van plato beaamd, .......helaas.
Want dat kan dus niet anders betekenen, dan dat natuurlijke kosmische actie of super actie,
met het contemplatieve denken over het totaal, toch maar even het hele leven lang,
bewust wordt overgeslagen..........
Dit is een dringende roep tot ontwaken,want het blijft evengoed zo onder de Idealen .....
Ze bevriezen heel snel, en dan worden ze heel makkelijk qua betekenis verdraaid.
Het is het klassieke emancipatie proces, ze geven de fantastische excessen daarin aan.......

Nog even naar Kierkegaard kijken,........  
Weinig excessen in dit emancipatie-proces ontsnapten aan Kierkegaards fantasie:....
“Men wil de staatsfinanciën saneren met bezuiniging.
Wat een vervelend idee! Laat de staat toch weer 15 miljoen lenen.
En dan gratis naar de schouwburg, gratis naar de hoertjes, 
( over gratis XTC kon hij het nog niet hebben),
gratis vervoer naar het dierenpark en gratis begrafenis, met gratis lijkrede.
Niemand mag dan nog vast eigendom hebben, behalve ik.
Ik moet dan 100 rijksdaalders per dag hebben, belegd op de Bank van London; .........
ten eerste omdat ik met minder niet toekom, ......
ten tweede omdat je nooit kunt weten of ik niet weer zo'n goed idee krijg .....
als de 15 miljoen op zijn”
Zou de minister daar misschien zorg voor dragen,
de Gek weet toch niet, dat waar we de eisen stellen,
daar niets anders als mislukking kan zijn!
 Het krankzinnige lachebekje wat zo vreselijk kan lullen.....trrrul van een bewindsman.
Ja, volgens de hoofd trol, ene Rutten, zal het wel goed gaan.
En de cadeau',s weer in de maak......
Ach, Rutten, sluit je ook de wetenschappelijke bende van leugenaars?
Heb je enig goed voorbeeld! Heb je werkelijk beleid in de maak!

 
Is er geen “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie”,
ze is geen erfdeel van de volkeren in de wereld.
Juist daarom kon de Janus kop steeds weer te hulp worden geroepen.
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden.

Het Griekse "pathos" betekent gewoon "gevoel", evenals het Latijnse "affectus",
 maar het eerste is wel degelijk afgeleid van het passieve ondergaan,
en het tweede van het actieve aandoen.
In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen;.....
van opgeklopt gevoel, en de overdreven aandoende uiting daarvan.
"Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. 
De materialisten brengen dit grove geschut in, 
om het gebied van ons "weten" uit te breiden,
buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen
.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze,
alles met een emotionele lading erg leerzaam. 
Hun professie komt niet verder als deze pathetiek,
politiek is een ander woord voor deze dagelijkse bezigheid.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven,
niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
En alle bewindslieden blijken daarin,...... in die zin de loeders!
Verkiezingen worden er door beheerst,
de waan van de sociale media is geen wonder!

En laat het publiek het "Nu door hebben".
En die Rutten is hun krankzinnige zoon, en voor hem kan dat niet anders als komen.
Deze realiteit zal niet door de witte-borden krankzinnigen bekend worden,
door het emancipatie-proces is er van alles onbereikbaar geworden! 

Het contemplatie denken wordt bewust overgeslagen, een leven lang!
Voor wie er verantwoordelijk is voor alle excessen,
dat laten we maar even in het midden.
Wat kan een gek doen aan al het gekke? Rutten, .......neen,
De verdere emancipatie van de mens is een drama......
We moeten gewoon leren de zich openbarende kosmos te bewerken,
zoals zij te bewerken is! Een andere keuze is er niet.........
Geen enkel mens komt om het leven zonder 't goede nieuws van verlossing,
door het offer van Jezus Christus te vernemen!
Ik heb haar Nu zelfs volgens de fysica beschreven.........
 Alle mensen die deze verlossing afwezen, hebben daarmee ook een eigen keus gemaakt,
en die eigen weg hebben ze dan ten einde gebracht in volle ongerechtigheid.
Ook het Nederlandse Gerechtsgebouw kan aan Massa het gekkenhuis in! 
Laat ze die Rutten gelijk meenemen............Clinton en die andere gek mag ook......
Meneer de Rechter volgt het geëmancipeerde krankzinnige soort, helaas.
Zo onschuldig zijn ze ook weer niet zoals u vaak zou denken! 
En naar de maat, waarmee zijzelf hebben gemeten,
het geëmancipeerde, daarmee worden zij zelf ook gemeten.
En daardoor is hun last die hun te zwaar op hun schouders ruste.
mede de oorzaak van geworden, dat deze henzelf de dood insleepte.
Deze maatschappij is inherent onveilig, de huidige mens met zijn computer is een waan.
Zelfs de patient van de doctor , arts, of psycholoog,
die volgens deze theoretisch en techniche maten wordt "Bewerkt",
wordt ook die zelfde dood in gesleept!
Dank U wel ......"doctor en waan-professor".
Dank U wel Meneer Einstein, dat het tot deze exploderende Maatschappij gekomen is.

De verhoudingen zijn nu verward genoeg om behoefte te voelen,
aan wat Kierkegaard schreef.
We zullen het gekke nu zeer zeker wel te zien krijgen, ......
Het zal er toch op uitdraaien, dat de verhoudingen inderdaad zó wanhopig worden,
dat men behoefte krijgt aan de desperate figuren als aan mij en mijn gelijken”
De figuren dus die je waarheid weten te vertellen en weten te doen.
Laat mij ze U presenteren! Want.........
 
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren
Want de variabelen worden ook gehouden aan de maximale snelheid van het licht,
zeggen wetenschappers dan, noch thans mag het instantané niet van ze bestaan......
De ontologie wordt weer "weggeschoven" om iets "te  verklaren", helaas.
Niet alleen meneer Ronald Hanson, "NewScientist" of Albert Einstein,
maar iedereen die een verklaring wil geven is GEK.......
Meer nog zelfs, buitengewoon krankzinnig ............
Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, 
dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel.
Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg.
Je ontdekt soms stukjes logica,
soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert.
Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen.
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken,
kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens.
Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur,
zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."

Zo was er een  Henk Tennekes, die de waarheid wist te vertellen, 
Nu de rest van de mensheid nog!
Ik ben in elk geval opgeleid door een echte Professor!

Neen, niet één maar velen .............

Het twee denkertje van Spinoza; ....
Het wezen der dingen is van eeuwigheid en zal in alle eeuwigheid onveranderd blijven,
d.w.z. het wezen der gingen was, is en zal eeuwig zijn (1).
Het Zijn is het wezen van god , de substantie (2). (1)+(2)= God,
het wezen der dingen, is (3).
Al wat ons helder en duidelijk blijkt tot de aard van een zaak te behoren,
dat mogen we terecht van die zaak bevestigen (1).
Tot de aard van een wezen, dat oneindig veel eigenschappen heeft,
behoort vanzelfsprekend ook een eigenschap,
die het Zijn is (2). (1)+(2)= Het Zijn is (3).
Rede:…. Elk geloof dat de rede niet verlicht en vergroot,
elk dogma dat de ontwikkeling van het begrip ontkent, ze vormen bijgeloof.
Ware religie is; ....
die welke bewezen wordt door het begrip en die zich rechtvaardigt door de rede.
We moeten gewoon leren de zich openbarende kosmos te bewerken,
zoals zij te bewerken is! Een andere keuze is er niet.........
Geen enkel mens komt om het leven zonder 't goede nieuws van verlossing,
door het offer van Jezus Christus te vernemen!
Ik heb haar Nu zelfs volgens de fysica beschreven.........
 Alle mensen die deze verlossing afwezen, hebben daarmee ook een eigen keus gemaakt,
en die eigen weg hebben ze dan ten einde gebracht in volle ongerechtigheid.
Zo onschuldig zijn ze ook weer niet zoals U vaak zou denken!

Deze schuld is zelfs te zien, mensen die langdurig onjuist bejegend worden,
Zij komen op een zeker moment toe aan een te kort,
dit van de neurotransmitter GHB, hun regulerende mogelijkheid is dan weg!
De sociale netwerken zijn daarom dan ook een grote ramp!
Ze zullen de mens die ze gebruikt, doen ontsporen!
Het is in de normale zin zelfs volkomen anders; .........


De ruimte spreekt zich voor ons alleen uit in tijd gebonden processen,
maar deze beslaat slechts de existentie,
de materie heeft daardoor geen toegankelijkheid tot deze regio.
De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De uitgangspunten van de Goddelijke ratio, ze vallen uiteen,
en het kosmische raadsel kan niet worden opgelost.
Het enige vaste voorstelling's begrip in deze kosmos is het vermogen tot weerstand.
En de wezenlijke scalaire grootheden hebben aan een maat genoeg,
en zijn dus singulier tantum.
Het gewone gezonde verstand is het enige wat ons grond onder onze voeten verschaft,
maar vooral Galilei moest ons toch helpen de Aardse werkelijkheid te veroveren.
Hij is onze inspirator! En zij werken juist met het alter-ego.

Maar het is dan ook niet plotseling dat we er nu op gewezen worden,
dat het tijd is met ons alter-ego te gaan werken.
De werking van dit alter-ego, wat ons wel degelijk gegeven is,
moet ons onderhand in deze tijden bekend zijn. Nu nog een goed doel daarvoor.
Want de uiterste greep naar het materialisme is al eeuwen en eeuwen mislukt!
Want als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid,
pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan,
wat ermee gedaan kan worden.
Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg,
dat past alleen bij het materialistische ego!
Hier heb ik het ergste handeling 's probleem van de wetenschap
en de theologie wel te pakken.

Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie,
en de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook,
het spel blijkbaar met volle inzet mee,
omdat hij of zij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil.
Vele die zich niet gedroegen, maar des al niet te min als;.....
wijsgeer, paus, professor, psycholoog, pedagoog, filosoof, enz., enz.,
voor het voetlicht willen treden doen er aan mee!
 Als de inquisitie gebruiken ze elke theologie en theorie naar hun goeddunken,
alsof er niets aan de hand is!

Maar U had allang moeten weten hoe de meest normale liefde verslijten kan!


En alleen al daar door zal bij pathetische mens de angst stijgen,
tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".
De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij,
statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf.
Dit met drogredenen, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
En het wordt allemaal nog "uitgegeven" ook,
de krankzinnigen van de "NewScientist" zijn daar krankzinnig goed in!
Maar in feiten willen ze alleen de geestelijke vrijheid van de mens doorbreken!
Ten nadele van die mens uiteraard, want zijn vrijheid heeft hij nodig.
Alleen daar is de eigen projectie van de mens naar buiten toe, goed in.
Maar de werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

Zo onzinnig is nog steeds elke bedachte wet...............
Ook die van de "NewScientist", en daar zal geen wetenschapper aan ontkomen!

‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen,
t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid)
én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
Maar;.............aldus Spinoza........
Het wezen der dingen is van eeuwigheid en zal in alle eeuwigheid onveranderd blijven,
d.w.z. het wezen der dingen was, is en zal eeuwig zijn (1).
Het Zijn is het wezen van god , de substantie (2). (1)+(2)= God,
het wezen der dingen, is (3).

Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, als wezen van het ding,
er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt
en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren,
er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt.
En zo wie zo het een stuk rede is, het wordt niet "zomaar" bij U gebracht! 
Dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’,
omdat zijn of haar wereldvisie niet breder wordt; .....
door middel van een onafhankelijk onderzoek.
Niets staat verder af van de waarheid over het wezen van het ding,
dan deze orthodoxe gedachte,
die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip.
Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”.
Helaas, dat is niet zo!
 Onderzoek is slechts een voetnoot, de branche komt het wel even vertellen,
de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is,
maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren.
In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast.
Weg er mee..........'t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging,
in het zich vergissen omtrent waarden.
In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren,
gaat men de waarde van de ander negeren.

Deze aandrang, aandrift,
dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten.
Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; ....
waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is.
In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren,
gaat men de waarde van de ander negeren.
In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het leuk,
om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken,
met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn.
De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verdedigen,
tegen de zwakzinnige nihilistische politiek,
en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk,
op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit,
en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen,
ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen.
Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft,
van de mens aanwezig is.
Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen,
de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel,
omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
Er is geen volledige geleide hersen-werking meer aanwezig, 

En er zijn daar bergen niet legitieme stoffen in omloop,
 deze stoffen die zij, de hersenen, dan ook niet meer aankunnen!
De verhoudingen zijn nu verward genoeg om behoefte te voelen,
aan wat Kierkegaard schreef.
We zullen het gekke nu zeer zeker wel te zien krijgen, ......
Het zal er toch op uitdraaien, dat de verhoudingen inderdaad zó wanhopig worden,
dat men behoefte krijgt aan de desperate figuren als aan mij en mijn gelijken”

Maar voor U; .........dit commentaar van mij..........

Wij zijn elk persoonlijk de belichaming van onze eigen soevereine kracht,
en gezag en creativiteit, de ongebonden dagelijkse bestaansvormen,
die beperkte individuele en collectieve biografische verhalen achter te laten,
die het begin zijn om ons te oriënteren op onze weg,
om het poëtische van het leven te beleven dat ons hopelijk te wachten staat.
Het is dus de algemene bedoeling dat; ....
we een scheppelijk en dichterlijk en creatief leven leiden, 
daar wij de problemen van verlangen, angst, ambitie, inhaligheid, zorgen,
verveling, conflicten of verdriet kennen.
Dit gebied is zowel individueel als collectief,
op een scheppelijke en dichterlijke en creatieve manier het beste te beheersen,
en te beleren. De wezenlijke reden dat dit zo is : ......
een mens moet in de eerste plaats zijn innerlijk evenwicht vinden,
zichzelf losmaken van dromen en verwachtingen die hij niet feitelijk kan realiseren.
De mens moet leren de noodzakelijke gedrag`s verbetering te realiseren!
Een mens moet niet leven met verwachtingen ten aanzien van de mensheid,
of van de wereld die niet waar gemaakt kunnen worden,
zowel individueel als collectief.
 Hij moet zichzelf geen voorstelling maken van zijn eigen "ik",
dat verder gaat dan datgene wat hij in feite voortdurend kan manifesteren.
Als je zo durft te leven, ......
met al zijn mogelijkheden en in overeenstemming met de kern van je persoon,
dan zul je niet genoopt worden verder te gaan dan je ooit wilde.
In feiten is dit om te voorkomen  dat; .....
 de veel vrijere en zintuiglijke en prettige oorspronkelijke culturen,
plaats maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom.

Deze neolithische last doet iedere beschaving sneuvelen,
de mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt,
voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren. 
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken.
Dank zie de loodzware neolithische last.
De basis is Leven, energie, en bewustwording,
dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen.
Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.

 

Wat dan gekend wordt is bijzonder......
.VAN MIJN GETALLEN LERAAR,
Henri Wijnmalen,

 
Door een aantal specifieke structuren in de kosmos,
zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden.
Dit ondanks dat de som van George Boole x'=1-x niet waar is, 
De SOM IS NIET te begrijpen; ....
en Pythagoras en tijdgenoten hebben iets anders gebracht.
De X' , de 1 van Spinoza, en x zijn drie verschillende grootheden.
Dat was in het Vroege Egypte al bekend,
"De cijfer symboliek wordt van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
De ene vanuit wat men de overlevering noemt,
waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt,
aan beoordeling vanuit onze systematiek.
De ander vanuit de innerlijke beleving,
innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen,
waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering,
vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.
Want de mens heeft behalve een omhulling ook nog een psyche,
die schuil gaat achter de omhulling.
Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken.
Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen.
En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten,
want dit is niet als een logica waarde in te schatten.

De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede),
toegepast binnen het denken.
Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde.
Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,                            
mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap.
Weten is zich aan God wijden !
De mens heeft deel aan de goddelijkheid,
voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede).

En als we het dan verder over de Functie`s hebben,
Dan valt er helemaal niets meer van te begrijpen,
want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over.
Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de wetenschap worden,
en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren,
want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt.
Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is,
we kunnen alles laten rollen in ons denken,
van het ene naar het andere denk punt.
Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden,
met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad,
en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen.

De daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen is goddelijk,
wat deze zelfde daad zijn inhoud geeft.
Ik zeg het U zoals het is;........
Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd.
De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken,
maar manifesteert zich in het hart als overtuiging,
in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven,
zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
 Alle mensen die deze verlossing afwezen,
hebben daarmee ook een eigen keus gemaakt,
en die eigen weg hebben ze dan ten einde gebracht in volle ongerechtigheid.
Zo onschuldig zijn ze dus niet..............
De Einstein blunder is de algemene blunder .......van de wetenschap......
En weldegelijk ook de NPA blunder van de vreselijke politiek!


Zij die denken dat het anders is hebben ongelijk, ook dat kan ik bewijzen;
Je bent het spoor bijster,
als je bezig bent met de emotie,s van je zelf uit te drukken,
en ook de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren.
De AUTO-REVERSE telt overal!
Je zal uiteindelijk altijd ontdekken:....
het leidt niets tot de objectieve waarheid van de wetenschapper,
Er is hoogstens enige hilariteit.
Zoiets leidt dus niet tot de maximale efficiency, nooit,
omdat een argument pas effect heeft als,
daarmee wat objectief`s naar voren komt.
Iets dat geen emoties uitdrukt,
en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren.
Het gaat mij zonder meer om de maximale efficiëntie,
maximaal proberen de leven`s muziek te ontdekken,
de muziek die er al was voor dat de mens op de aarde rond liep.
Ik kan met het grootste gemak wiskundige formules tot mij toe laten,
ten voordelen van logische en objectieve deductie, ik laat de muziek zijn wat ze wil.
Ik ben niet geïnteresseerd in autobiografie!,
de verhalen rond Einstein, Marx, Hitler, Adam Smith, Popper, Hawkings, enz, enz.
,ze kunnen wat mij aangaat gestolen worden,
Trivia zijn onbelangrijk, desondanks houd men zich daar mee bezig,
en dat noemt men tegenwoordig wetenschap! Ik kan daar echt niet warm van worden.
De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit,
maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking.
Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden,
de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T.
De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als;....
een parameter-vergelijking met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde,
tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter-vergelijking; ......
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde,
dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos,
en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet.
Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt,
terwijl we toch drie heren hebben die allang bewezen hebben dat het niet zo is.
Misschien moet ik het nog even anders zeggen,
Spinoza zegt dat alles een is, alles uit de één voortkomt,
Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan,
dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn.
Dat betekent dat fouten in de numerieke berekening in de tijd steeds groter worden.
als de temperatuur bijvoorbeeld vandaag 0,1 graad C verkeerd wordt gemeten,
is de afwijking van de weersvoorspelling voor morgen al 0,5 C.
Over een week zitten we er 3,1 C naast,
en voor twee weken is geen zinvolle voorspelling meer te doen.
Anekdotisch zegt men vaak dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven,
tussen mooi weer en een orkaan.

In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach,
dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten,
(inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is,
maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal.
(Relationeel bepaald dus).
Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal,
een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken.
(Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd).
De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend,
in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld.
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen,
alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek.
Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel,
dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar het Higgs-deeltje.
Dat is puur een statistische bezigheid.
Komt dus niet meer met dat geleuter van het logistische denken,
het gissen naar dingen lost totaal niets op !
Je mag zelf kiezen wie je het meest overtuigend vind, ......
Ik geef U de vrijheid, die U van de commanderen gekken niet krijgt!


Misschien als aanvulling is deze info nog meer verhelderen!
Je bent vrij om Spinoza's definities te verwerpen,
maar dan moet ik iedereen er op wijzen, dat je dan behalve de Ethica,
ook al je wiskunde boeken moet sluiten.
Spinoza's definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde.
Onder x gaat naar oneindig, ( is dus onbeperkt ) verstaan we,
dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N.
HOE GROOT JE N ook kiest.
Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door f (x) = x naar oneindig,
omdat we kunnen maken dat x groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N,
door x maar groot genoeg te nemen. D.w.z.:.. dit is de definitie van Spinoza.
Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt,
om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid.
Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s.v.p. ook je wiskunde-boeken,
want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.

Er bestaan ook begrensde functies, b.v.
De functie g gedefinieerd door g (x) = 100- 1/x wordt begrensd door het getal 100,
Officieel zeggen we dan: ....
we kunnen maken dat verschil 100 en 100-1/x kleiner wordt dan,
elk vooraf gekozen positief getal epsilon,
 hoe klein ook gekozen door x maar groot genoeg te nemen.

Mag ik jouw definitie van eindigheid vernemen?
Heren van de krankzinnige wetenschap?
Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen,
voor dat je begint de volgende waarschuwing: Verzamelingen; ....
Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat.
Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringetjes laat draaien,
die zogenaamde verzamelingen voorstellen.
Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.
Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ).
Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs.
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip.
Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x.
D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen.
De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is één !

Ook de ijk-theorie is kletskoek,
in de dynamische wereld en OP ELK NIVEAU ontbreekt het aan symmetrie, ...
Heel simpel omdat een volledige symmetrisch gebeuren eindeloos veel kracht vraagt,
ALS voorbeeld dit verhaal, Ik heb altijd geleerd;......
met en lineaire kracht kan je een voorwerp in beweging brengen,
kracht is een force om te versnelling, met een roterende kracht stabiliseer je.
Er zijn dus twee soorten van krachten te onderscheiden in het heelal,
lineaire en stabiliserende krachten, ze hebben ieder hun eigen dynamiek.

De rotatie kracht werkt ook als een equivalente kracht,
de totale kracht uitgeoefend door de zwaartekracht,
wordt verminderd met een opwaarts gerichte component.
Willen maan en aarde als een geheel door de kosmos bewegen,
dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec,
je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat:....
Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren,
dat zelfs een normale praktijk in de dynamiek van de luchtvaart.
bij de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar van 463m/sec en G van 57,3 ,
heb ik een turn radius van +/- 382 meter,
dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925
sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27
Een volledige volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht,
ofwel het is een onmogelijkheid een volmaakte kosmos waar te nemen.
Versnelling houdt in, zoals de term al aangeeft, dat de snelheid verandert.
De verandering in de tijd van de snelheid "V" is juist de versnelling: ?a?=d?V?/ dt

De wetenschap heeft zo zijn oplossingen voor onbegrepen gevallen:......
Wat in vrije val is, heeft een versnelling a (naar onder gericht) gelijk aan de valversnelling g.
Het is een speciaal geval van de algemene regel voor het gewicht van verticaal versnelde voorwerpen. F_G=m*(g - a)
In vrije val komt hier uit dat er geen gewicht is. Daarom heet het ook zo!
Terwijl het toch zo is:.... De verandering in de tijd van de snelheid vec{v}is juist de versnelling.


Hier valt dus de complete wetenschap door de mand:.....
bij versnelling in verticale zin is er steeds een verschuiving van het referentie punt,
dit ligt bij 1G of wel op aarde bij 9.81m/sec .
Als in de horizontale richting een kracht een versnelling geeft van b.v. 2m/sec,
Dan is na 3sec de snelheid toename 6m/sec.
In verticale richting betekent kracht, vechten tegen een klem kracht,
ofwel een lift kracht van 2m/sec geeft in die sec een vermeerdering van hoogte,
klimmen genoemd.
Spring je na die sec of 2 sec of 3 sec naar beneden,
dan heb je gewoon weer een valsnelheid van 9.81 m/sec per sec .
Dit is ook de enige reden dat de potentiële ( mogelijke ) energie afhankelijk is van de hoogte.
Ze wordt gedefinieerd als de energie die in een voorwerp aanwezig dan wel opgeslagen is,
ten gevolge van de plaats van dit voorwerp in een krachtenveld.
E_ (pot) = m * g * h
Mijn grote vraag aan de wetenschap:...
hoe kan een elementair zwaartekracht deeltje,
zoveel verschillende en berekenbare uitkomsten te zien geven, in allerlei situaties.
Dat ze volledig krankzinnig is, heb ik altijd al geweten!
Ik heb geen waanzin experiment nodig om de werkelijkheid te onderkennen,
en ik ben in deze werkelijk opgeleid door een echte porfessor, ......
Henk Tennekes, .......de man die zei, ADIEU KNAW
Deze Wetenschap is ongans-ziek, en ze zal niet beter worden.


Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.


Maar in de fysica rest er niets anders als dat; ........
U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hem alleen als je de  plaats kent waar hij meetbaar is.......
Rychard Feynman wist slechts waar hij meetbaar was,  ............
De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is,
maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
 
Meer echt niet,
daarom is de massa een ding dat zich verraad,
door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls is dus;.....
werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
elke gewone actie heeft een plaats in een beperte ruimte,
zoals glasvezeldraad of koperdraad,
een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een wetenschapper,
die de kosmische oneindige super-actie niet weet te controleren,
door het "door-meten" van zijn doorlopende resultaat, 
die speelt met de oneindige leugen.
De nieuwe Nederlandse leugenaar moet kennelijk Erik Verlinde heten!
Ene meneer Floris Takens,
kwam kennelijk alleen aan deze wiskunde toe,
voor de rest was liegen makkelijker!


De ironie is en zal altijd blijven dat, ...
Lorenz in 1963 met zijn grillige computer op het MIT,
het ietwat vergeten werk herontdekte van de Franse wiskundige Henry Poincaré.
Poincaré bestudeerde het zogeheten drielichamen-probleem,
waarin drie planeten in elkaars zwaartekracht bewegen,
en waarvoor geen sluitende wiskundige beschrijving mogelijk lijkt,
omdat alle bewegingen invloed hebben op alle andere.
Poincarés wiskunde was niet alleen ingewikkeld,
het Franse genie verzucht letterlijk dat hij maar gewoon geen poging zal doen,
om zijn vondst te illustreren, zo complex is die.

Met de verbeelding via de computer van chaos in de jaren zestig,
is echter het hek van de dam.
Wiskundigen, fysici, populatiebiologen en vooral meteorologen,
weten zich te realiseren, dat chaos overal loert. 
Maar toevallig was er Richard Feynman, 
Hij kende met de QED een totaal verloop, 
Maar een regen is slechts te controleren, als; ......
Je zijn druppels als transponders wil bezien.
Waar precies is moeilijker te doorgronden,
maar in veel gevallen blijken simulaties uitkomst te bieden,
waar strakke wiskunde niet haalbaar blijkt.

Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
daar is nooit geen zekerheid over!
Hier begint de fanfare al.

Het ontbreken van de nodige volkomenheid,
ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid,
alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 
“En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet,
noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af,
dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt:.....
‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen,
te weten: .... 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid)
én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt daar bij 400 miljard bits per seconde,
 waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......
omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is,
en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag! 

 
 
 

Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.
In al de uiterlijke contouren zal ze mislukken,
dat is de prijs van de verschrikkelijke emancipatie,......
als onderdeel van de dualiteit die bedreven wordt.
Michel Foucault luidde het verdwijnen van het subject in.
Toen hij vervolgens velen de illusie ontnam dat; ......
`de macht' definitief uitgeschakeld zou kunnen worden,
betekende dat in filosofisch opzicht de dood van de traditionele politiek.
Want nog steeds blijken i
n het mensen verstand er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. 
Mocht U het niet weten, dat is de macht die de wetenschappelijke gekken, ......
toch nog steeds tot chaos weten te benoemen.

Hoe het werkelijk zit, wel: ....
De onverzoende subjectiviteit is, indien het goed is,
ontevreden over de eigen tijd, en is dus waartegen ze afwijzend staat.
Ze verliest zich in gepreek, utopisme, het oneindig verlangen,
dat de werkelijkheid weigert,
om verloren te lopen in een verre toekomst of een onbereikbaar verleden.
Als er één ding echt bij wetenschap behoort, 
dan is het echte objectieve rede.


Toch zijn er nog gekken die zeggen dat ze de kosmische speeltuin begrijpen! 
Zou de guillotine er onderhand niet goed voor zijn?
Zo van ; .....ik had een krankzinnige spelers mentaliteit .....kop er af!
Wat als de fundering van het recht gepermitteerd is, de paramita's, ze zijn ons bekend.
wat dacht U
Wilt U heel gewoon geen rechts-geleerde zijn? 'Lekker praten over het DNA'?
Blijft U toch ook voor het verdelen van de volks-massa en het compromitteren st
Is dit geen echte metafysica?

Ach, U doet niet mee aan de Verdediging van de miskende metafysica.
Ach het zal op een gegeven moment wel moeten, ga maar na.....
Het menselijk Curriculum kan in de vuilnisbak gedonderd worden,
ze is volkomen verkeerd georiënteerd, ze wordt beleden in gekkenhuizen,
waar ook ter wereld, daar moeten we van af!

Wie de metafysica kent, kan haar in deze wereld niet verdedigen,
omdat dan spoor-slachts alles als een christelijke beschouwing's wijze wordt beschouwd.
Echter het enige wat het werkelijk is; ........ is de strijd tegen de toevallige conventies,
waarmee Volksmassa's verdeelt en gecompromitteerd worden.
Ten nadele van deze totale wereld, uiteraard....wat vindt U daarvan, v Koppen?
 
 
 
De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling.
Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen,
wat het ook zij behalve dat.
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens,
het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie,
daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen.
In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan; ....
dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.
En dat antecedent/anafoor-relatie binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden.
Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen,
aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets.
Dit vonden we al terug bij Spinoza,
die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden,
maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft!
De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven,
die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
 • a een File overgenomen uit  het originele
 • b een File overgenomen uit de micro form
 • c een File overgenomen uit een computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix, Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing..........
 • u Het antecedent, de bron van het geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....
 • Geen poging om de code van de file te achterhalen.
 • Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
 • Het is waan wetenschap, en inderdaad, het subject verdwijnt daarin geheel.
De essentie die wordt vergeten is al bijna een eeuw geleden omschreven.
De mensen die zich politiek engageren, meningen hebben,
maar verzuimen te bekijken wat hun eigen motieven daarbij zijn,
of die zuiver en helder zijn,
die vergeten dat zij zelf het middel zijn om verandering door te voeren.
En aan de andere kant de mensen die veel doen aan zelfontplooiing,
aan bezinning, maar daarbij vergeten dat ze een deel uitmaken van de wereld,
die vergeten dat ze verantwoordelijk zijn. ( Martin Buber )

De hele anaforische relatie is dus niet bepaalt "een ding",
Immers; .......de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen.
Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de mentale .....
Dat was eeuwen geleden ook al duidelijk.
Maar de krankzinnige wetenschap kent die duidelijkheid nog steeds niet!
Rutten, gek, waar ben je aan begonnen? 
Moet je de raad voor de kinderbescherming er niet bij roepen, 
Of blijf je maar aanzien hoe onze kinderen door deze wetenschap worden verkracht?
En "NewScientist" zal daar wel even bij helpen.........En Het Parool zingt mee.....

Ik kan U vertellen, we zijn aan een nieuwe orde toegekomen.
De toegewijdenen zijn de ware martelaren van de moderne tijd.
Zij zijn degenen die het met het systeem van het moderne tijdrespect,
er het beste van maken, zonder de wil te hebben het te veranderen.
Hun seks is van het goddelijke type:.....
alles dat buiten het kader van het 'dharma' valt,
ofwel de rechtschapen plicht geven ze op,
en daarmee alle denken dat op hol slaat,
in de moderne tijd, ze onderwerpen het aan rigoureus prediken en gebed.
 Ze doen hun mantra's, ofwel doen hun gebeden,
en zingen en swingen met het moderne systeem,
tot de vonken ervan afspatten en de engelen uit de hemel vallen.
Ze zijn van de vader die engelen een nieuw leven biedt,
een nieuwe geboorte op deze planeet. 
In het volle besef van de religieuze verplichtingen,
om een leerschool van menselijke waarden in stand te houden,
zonder welk de wereld verloren is en nimmer weer zijn vrede en eer kan herstellen.
Het is hun kracht en vasthoudendheid die het huidige systeem sturing geeft,
en aanzet tot hervorming van en bezinning op haar zwakheden.
Het is hun bijdrage allereerst de juiste discipline te realiseren,
en dan pas te beginnen aan hervormingen in de eigenlijke samenleving,
en bij te dragen tot haar vooruitgang.
Nimmer mag het zich weer voordoen,
dat in de westerse wereld slechts een vaag idee leeft van een ariër' te zijn,
ofwel dat een beschaafd mens kan overwegen op basis van speculaties,
en nonsens leerstellingen vervreemd te raken,
van de authentieke schriftuurlijke waarheden.
Nimmer weer laten ze het toe dat valse autoriteiten op kunnen komen,
die domineren met raciale theorieën,
die mensen van de zelfde soort tegenover elkaar plaatst,
en ideologieën die domineren met het projecteren van eigen zwakheden,
en daarbij moraliserend zijn zonder de juiste discipline.
Zij zijn degenen die mededogen en genade prediken voor die verliezers,
zondaars, profiteurs en overtreders van het geloof,
die blijk geven van een goede wil.
Zij zijn het die alle klasse- en statusonderscheidingen onderwerpen,
aan de graad van betrokkenheid die men heeft.
Want een mens is wat hij doet........
Het is door hun seks dat kinderen kunnen worden geboren,
die werkelijk weten hoe om te gaan met het systeem zelf.

Buiten dat..... zal ze in alle uiterlijke contouren mislukken,
dat is de prijs van de verschrikkelijke emancipatie,......
als onderdeel van de dualiteit die bedreven wordt.

Het pleit dus voor het aanvaarden van de volledige werkelijkheid van verandering,
de groei van individuen in het licht van de Nieuwe Tijd en de Nieuwe Wereld,
die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning,
zoals met de neurotische onbewuste en materialistische seks,
die enkel maar zich wil ontdoen-van ter wille van het geld,
en vervreemd is van het ware van menselijke waarden, liefde en kennis.
Deze ontaarding van de menselijke oorsprong,
ze heeft de mens nergens toe gebracht, 
alleen maar een diep, diep, diep lijden.
Zo zal dit lijden alleen maar dieper worden!
Want prof. dr. PJ van Koppen , ik garandeer U 
Grotere gekken zullen door de huidige wetenschap en politiek,
in zijn genetische klasse van mens-zijn niet meer naar voren komen.......
"By Thor" het is alleen afwachten welke Gek als eerste zal sneuvelen!
De verborgen oorsprong moet van wetenschap en politiek verborgen blijven......
En ingeruild worden voor het drama, de ontaarding van de menselijke oorsprong,
die hen toevallig zint.............of niet zint.
Het Institutioneel racisme, in alle vormen, dehumaniseert mensen.
Zodra institutioneel racisme in Nederland wordt benoemd door iemand,
sluiten de zuurlinkse én zuurrechtse gekken-gemeente reflectief de rijen.
En deze ziekelijkheid zelf, van hen, wordt nog steeds niet begrepen, ......
Geen Gek zal zeggen .....AHA........Neen, ....
De emancipatie met zijn dualisme, ze kan nergens anders op uit lopen......
De geestenziekten die de alfa- horden wetenschappers beschrijft,
hij heeft maar één oorzaak, DEZE ........
Dat de huidige medische wetenschap dit moet oplossen,
is voor de patienten geen troost, in tegendeel, een drama! 
Want we zullen zo niet in contact staan met onze voorgeschiedenis,
en derhalve vervreemd zijn van de heugenis,
van wat bij ons moet staan voor het geweten van de ziel.
Derhalve is alles wat ons van belang is, weg geslagen uit onze ziel!
De essentie van onze spiritualiteit, haar mal, is die van de ideale geest.
Met zijn oneindigheid en uitgebreidheid, waarin ieder van ons past!
De oneindigheid waar Spinoza zeker van wist!

 
 
 

Want heren, hoe het werkelijk zit, weet ieder normaal mens,
De onverzoende subjectiviteit is, indien het goed is,
ontevreden over de eigen tijd, en is dus dat waartegen ze afwijzend staat.
Ze verliest zich in gepreek, utopisme, het oneindig verlangen,
dat de werkelijkheid weigert,
om verloren te lopen in een verre toekomst of een onbereikbaar verleden.
Als er één ding echt bij wetenschap behoort, 
dan is het echte objectieve rede. Zo is het al eeuwen!
Het adderen gebroed heeft zich zelfs op alle asociale mogelijkheden verkeken.
Het adderen gebroed is zelfs veel meer als krankzinnig en gek.
Ze is zelfs zo gek dat ze zich niet meer wetenschappelijk kan bewegen,
ze beweegt zich nog slechts "in de sociale media", .......
Zo van; .... wat vind ik, en wat vindt jij....... Ik waarschuw ook de "NewScientist" en "Het parool",
want deze ontwikkeling zal jullie ook ten gronde richten........
Laat de gekken van de KNAW hun laatste stuiptrekking hebben,
Een betere ontwikkeling voor de wetenschap is er niet!
De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz..
Bij welke paren tegenstelling dan ook,
en dat vindt ze zo normaal dat; ....
ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen!
Vind U dat normaal? Nee toch zeker!
Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!
Want ze is ook dat wat zich in gespreek, utopisme, het oneindig verlangen,
dat de werkelijkheid in "deze zin" weigert! 
De redeloosheid van de waan is bewezen, en eeuwig ........
Alle huidige professie loopt op deze waan volledig vast,
zij, deze redeloosheid maakt namelijk elke computer inherent onveilig,
dus zoals de onveiligheid er altijd al was! 

Deze maatschappij met zijn "sociale media" kan uiteindelijk alleen maar,
oneindig gaan "bikkelen en het oneens zijn" met elkaar,
Verder zal deze mens nooit kunnen komen in zijn beschaafdheid,
en uiteraard is dat ook een falen in zijn gerechtigheid.
En de eerste die dat zelf hoort in te zien, is de wetenschap!
De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden,
en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties,
die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd,
een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.
Om het in woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:....
`Dit is het antwoord, vrienden;..... de mens is gered!’,
dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen,
tot de ketens van de autoriteit,
ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.
En dat is al zo vaak gebeurd, in het verleden. 
Maar NU komt daar in gerechtelijke zin, door de alom falende gerechtelijke zin,
zeer zeker een einde aan.
Het is oneindig jammerlijk dat er niet naar Richard Feynman is geluisterd........
en verder kan ik niets anders vertellen dat "Het laatste Heil" ons niet wordt geweigerd!

Let wel, ik kan het U heel gewoon vertellen,
het kritiekloos beleiden van de theorie is ontaard in een theoretische grendel,
op de toegangspoort tot,
alle andere pluriforme positieve en realistische levensbeschouwingen.
Heil valt er totaal niet, in geen enkel opzicht, van de theorie te verwachten.
Er is in nauwelijks 125 Jaar heel gewoon gebeurd waar Ernst Mach bang voor was,
wat een drama!
Er is maar één zichtbare uitweg, ook dat begreep Mach.
Dit ondanks "De QED met CONTROLE" van de punt-massa m,
het zeer wezenlijke verzet van Richard Feynman.

Maar het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen. 
Deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens! 
Om hier een oplossing voor te vinden,
heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt,
dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht,
om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen,
zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet.
En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....
dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos! .........
Doch .......
 
.

Bovendien hebben Pythagoras, Euclides, en Spinoza ons toch over de Wiskunde,
toch wat anders vertelt! Ach ja, ik had zo mijn echte leraren........
Deze wereld heeft een kaïn-cultuur, Is voorzien van zijn teken.
Robbert Dijkgraaf had het lef dit pontificaal in beeld te brengen.
Jammer, dit gaat niet lukken want, dit zou zeggen .....
 dat het de welstand is die geen eerbied heeft voor de Wereld.
De huidige mens leeft van de ene roes in de andere,
en hoe heviger zijn roes is,
des te minder vreugde beleeft hij aan zijn economische welstand.
Ook daarin speelt de absolute auto-reverse!
De kosten van de waanzin, de roes, ze zijn gigantisch!
Welk een verlies, dat laatste fruttel beetje verstand,.........
Weet U nog waar het laatste beetje is te verkrijgen?
Ik vrees toch dat de welstand zelfs totaal ten einde zal worden gebracht........
ondanks alle Gala voorstellingen van de gek Robbert Dijkgraaf.
Bovendien staat het vast hoe het respect voor de wereld,
door de mens, te brengen is. 

Maar het schijnt dat deze kaïn-cultuur moeilijk is los te laten......
Want .......‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen,
t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid)
én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

En verder is slechts het verleden ontrafelbaar; .....
Want het is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’,
vol gejammer en geweeklaag, aan het Kaïn Paradijs,
waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt:......
"Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid",
vergeleken met al die ontelbare wee-klagende menigten die we gezien hebben onderweg!
En mijn metgezel antwoordde:.....
Het zijn er maar heel weinig. En ik verzuchtte:..... Moet dat altijd zo blijven?
En hij antwoordde:..... Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd?
Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht?
Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt?
Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens,
die de Natuur geweld aandoet?
En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen;.....
waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?
Mijn constatering in deze materie: .......
een Ziele-Maatje heb ik nog steeds maar heel erg weinig gezien.

Een ziele-maatje zou het leven makkelijker moeten kunnen maken,
doch elke kennis steunt op ervaring,
vanuit de objectieve wereld wordt ons niet de ware kennis verschaft.
Dan is de enige manier om het wezen van het lichaam volledig te kennen,
--zowel uitwendig als inwendig-- je er mee te identificeren ofwel er één mee te worden.
Alleen als we er één mee zijn, kunnen we het in zichzelf leren kennen.
Dan nemen we volledig waar en niet slechts het verschijnsel in deze wereld.
Daar is tijd voor nodig, we moeten in de objectieve wereld leren met elkaar te existeren, te bestaan.
Maar hoe moeilijk is dat als de Goden niet met ons verder willen gaan?
Moet de macht van de illusie dan blijven gelden?
Als het aan mij ligt niet,
maar daar bij past een houding die belang hecht aan de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke,
laat dat goed tot U doordringen.
En daarbij is wat ons werkelijk eigen is één.
Vandaar dat de menselijke liefdesdaad gekozen is als symbool van deze mystieke ervaring,
het is een hartstochtelijk streven één te worden.
Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen met de zintuiglijke vermogens,
 het leven als eenheid mogelijk maken,
zou ik mij ook maar eens afvragen of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Dus is onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar,

 als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie,
kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
De gene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen,
en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.  
De vele druktes uit die zelfde objectieve wereld heeft U niet alleen niet nodig,
Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid.
Ik zou de mogelijke hulp maar eens inroepen, .....


De ontsporing in de voormelde ontwikkeling is volgens Kierkegaard; ....
het ontstaan van ‘demonische religiositeit’. 
Een waan die zich direct ontaard op volkomen verkeerde plaatsen,
nu meestal foutief genoemd; .......de sociale media 
Daarbij moet direct nauwkeurig worden vastgesteld wat hij onder ‘religiositeit’ verstaat.
Dat is niet meer (maar ook niet minder) dan dat; .....
een individu of groep zijn leven ziet in het perspectief van een absolute zingeving.
Het negatieve daarvan houdt in, (als onderdeel van de Auto-reverse)
dat elke verabsolutering van iets relatiefs tot ‘demonische religiositeit’ ontaardt.
Een ‘politieke of seksuele religiositeit’ waar God juist het kwaad is,
dat bestreden moet worden,
omdat hij de ontplooiing van de mens in zijn emancipatie,
dit was: .....het goede, te weten vrijheid, gelijkheid en broederschap, in de weg zou staan.
De massa blijft in deze ontwikkeling meestal gewoon ‘geesteloos’,
tenzij ze ‘onder stroom komt te staan’ en niets van Kirchhoff geleerd heeft.
Waar in meer pathetische mensen deze angst kan stijgen,
tot een weerbarstig hoogtepunt van trotserende ergenis aan ‘het goede’: ......
“Hoe hoger de geest gesteld is, des te dieper valt hij die van geest verstoken blijft.
Hoe hoger degenen stonden die verloren gingen,
des te ellendiger zijn zij in hun tevredenheid”
Maar omdat het ‘eeuwig moment’; ....
 de verlossing van de angst, dus de vreugde om de vrijheid wezenlijk is in de mens,
is het ook onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen:.....
komt zij niet positief tot uiting, dan zal zij per se negatief tot uiting komen.
Dit verband van atheïsme of godsgeloof is volgens  Kierkegaard; ......
in alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant,
omdat zij van een andere golflengte zijn;.......zij kunnen,
net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde.

 Alle uiterlijke contouren mislukken,
dat is de prijs van de verschrikkelijke emancipatie,......
als onderdeel van de dualiteit die bedreven wordt.

Het pleit dus voor het aanvaarden van de volledige werkelijkheid van verandering,
de groei van individuen in het licht van de Nieuwe Tijd en de Nieuwe Wereld,
die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning, Dijkgraaf jij bent een mislukking!


Dat bewijs je zelf, door je handelen.........
Dat hoort een wetenschapper niet te gebeuren,
Anders zal hij absoluut het slachtoffer van de AUTO- reverse zijn!
De wetenschappers zullen AL hun waan-wetten moeten hernemen........
Er deugd er werkelijk NIET EEN.
En aan de welstand van de mens zal een einde komen,
Als men aan geen juiste wetten wil voldoen.........
En het is dan ook niet nodig,
iemand op de misdaden van de wetenschap te laten rechercheren,........

Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan
en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden,
zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft.
En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis,
deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden,
dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....
dit hoor ik als een innig fluisteren in mij.
Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte,
dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
 
Ik wil de triomf van de geest en ik heb er nooit aan getwijfeld dat deze zo gezond is,
in de eminentste zin van het woord.
Want ik vermoed,
dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak-
steeds meer van angst bezeten zullen worden.
En zulks precies onder de schijn van het tegendeel. 
Zo dus Kierkegaard precies ook dacht...........
Maar bij de natuur "wetenschap" wordt elke verklaring verwart met "vrijspraak".
Vrijspraak is een diagnose  met een oordeel, om daarna elke ethiek in te kunnen lijven.
En deze te verdoezelen tussen het materiële ego!
De andere mogelijkheid heeft ze niet, hij wordt niet erkend noch herkend!
In de emancipatie ligt hij niet, de liefde moet als genade werkzaam zijn, 
en uiteraard blijven.

Slechts zo volgt de zinnelijke en rationele gedachte de werkelijkheid!
De andere gedachten hebben de liefde vergeten!
“Woorden verwateren en stompen af. woorden maken onpersoonlijk;.......
woorden maken het ongewone gewoon. ”
Zie in dat dit het resultaat is,
van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte,
het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden,
om het verminkte leven van nu te begrijpen?
U kunt het niet eens achterhalen, ze is altijd in de maak!


Mijn bidden gaat over de sociale mediale emancipatie, zie in welke ramp dit is,
AlstUblieft, Bid mee........
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!
Want ze is ook dat wat zich in gespreek, utopisme, het oneindig verlangen,
dat de werkelijkheid in "deze zin" weigert! 
De redeloosheid van de waan is bewezen, en eeuwig ........
Als je bedenkt dat; ....
slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware,
en bovendien de woorden; .....
slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid,
dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!

AlstUblieft, vertel mij nu eens, hoeveel dagen wilt U nog aan deze waanzin besteden?
En hoeveel dagen kunnen er nog aan deze waanzin gebruikt worden, GEEN !

Want ; .....“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen,
op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren.
Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden,
interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren.
Hij leert moeilijkheden overwinnen.
Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen,
het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld,
.... hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. 
Zo .... Maar de gekken mogen het niet "door hebben" want dan zouden ze zich ...
toch iets herinneren,....
zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang.
Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......
en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren.......
En volgens mij is ze Uw nieuwe kans,
en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen.
Of haar zich weer mogen herinneren.......Zo de AUTO-reverse
een gewaardeerd fenomeen in de kosmos mag zijn!
                                                     (Emmi Pikler / Leo van den Haak)


Er is een nieuw fenomeen in de menselijke geest geboren .............
Dat weet ik wel! Kierkegaard voorspelde haar al ....
Zal dat noch op het Waan-GALA van Robbert Dijkgraaf terecht komen?

De vragen naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd, ze zijn beantwoord!
Er is een Universele Bestaans Wet (Theory of Everything) die alles verbindt.
Die omvat alle verbondenheid, het begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao. 
Daarmee zijn we weer aan het begin van de weg.

Het punt alfa valt samen met het punt omega:... het hier en nu van elke dag.
Het vragen stellen heeft geen zin, laat staan oplossingen bedenken.
De bijzondere neiging van het brein,
die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen,
die leidt tot de vereniging met de Eén, en in het Oosten noemen ze dat yoga.......... 
Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt,
in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.


Je mag terug naar je thuis, je eigen mens-zijn! Doe het,
het heeft te maken met de enige aanwezige fout,
 het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden
Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar!
En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk,
de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............
Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen,
een werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.
De contemplatie heeft ook zijn beelden, doch......... 
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken
- de associatie theorie -
die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren,
door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken.
Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties,
tussen zintuiglijke waarnemingen.    
                                                                                                                                                    
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes, ik onderken hen in de auto-reverse. 
- verwachtingen, anticipaties -
die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking.
Mensen denken volgens de anticipatie theorie,
in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan.
Zij zouden volgens Selz om verder te komen,
moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen,
 of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is!
Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper,
is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Popper realiteit is nooit meer als; ......
de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten,
die aansluiten bij de verwachtingen.
Een lacher dus dit huidige onderwijs!
De"leerling wetenschapper"gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde!
Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........
DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.
Wat hij over heeft gehouden heet NU; ....... de emancipatie  
Dit verband van atheïsme en godsgeloof is volgens  Kierkegaard; ......
in alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant,
omdat zij van een andere golflengte zijn;.......zij kunnen,
net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde. 

Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
Moet hier weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt.
voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken.
Het "willen schoonmaken" is zelfs een beletsel, want we weten niet hoe!
Er geen wetenschapper die ons dat kan laten zien .........
Protagoras vertelde het al,
de mens is de maat van alle dingen, en dat is juist zijn "zonde-val".
De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden,
 zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.
De eigen projectie.........En dan dat vreselijke insigne, zo de eigen projectie en zij over elkaar heen vallen, en
er op na moeten gaan houden, .........


Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie,
wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’,
maar ook dat is de vreemden niet genoeg.
Een grotere schande heeft de wetenschap niet meegemaakt!
En groter kan hij zelfs nooit meer worden..........
Slechts geëmancipeerde krankzinnige klikkers doen dat zo!
En we weten wat er ten onrechte gebruikt wordt,
De 
waan die zich direct ontaard op volkomen verkeerde plaatsen,
nu meestal foutief genoemd; .......de sociale media .....
Zij die niet van goede wil zijn, ze zijn schuldig....... 
Verder gaat zelfs de auto-reverse, met zijn correctie niet!
Maar deze correctie zal onherroepelijk komen.......
Daar kan geen enkele twijfel bij bestaan.........echter zie 4.1
 

De theorie der matrices, de golfmechanica,
ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster.
Wat men gewoon was als; ....(prof De sitter)
de meest fundamenteele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen,
determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken,
de grondslagen der wetenschap schijnen te schudden
en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen.
De Auto-reverse is en blijft nodig, de eenheid blijft ons aller doel.

Weet dat de normale mens de wetenschappelijke waan niet aan kan,
Ze is net zo erg als iedere andere oplichting in deze maatschappij.
De auto-reverse is des mensen enige redmiddel! 
Haar basis ligt vast, zo b.v. in het weten van Emmi Pikler,
in het jongste stadium, in het schoolse stadium hebben we Otto Selz,
gaan we aan deze stadia voorbij; .....
dan heeft het wezen van de emancipatie zich al gevormd.
Dan zien we nog slechts het duale proces,
met de componenten P en Q als een levend deeltje,
met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is,
een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk. 
De t , "De kleine t van Permenides",
ze "is" het 
singuliere tantum wat ons wordt gegeven!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
Prof Willem de Sitter constateert de menselijke macht tot begrijpen,........
maar ze is met kosmische macht van de rede en de liefde uit te breiden!
Als we de juiste strijd voeren van binnen! 


Selz' ideeën anticipeerden op enige voorname concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:

De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
In feiten liggen hier de enige mogelijkheden voor het geheel van de wetten,
Functies en structuren binnen ons DNA,
die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen,
om het genius, te ontwikkelen. Zij worden Paramita genoemd.
Het genius kan onze wetten,
volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn,
zelfs in zijn geheel rubriceren,
als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt,
omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd.
De Dis is het wezen van de vloek die emancipatie heet!
De misdaad wordt heel gewoon gepleegd,
maar
zo mogelijk ook gecorrigeerd!
Des mensen schuld is ook zijn onschuld,
maar ze zijn in de geesten-wereld niet van lotje getikt..........
Dit is de kern van de auto-reverse............
Een drama waar het jonge kind in de zin van Emmi Pikler nog vrij van was!

Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook,
dat het alle kennis en het bewustzijn heeft,
om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen,
wat het nodig heeft, voor haar zijn ofwel voor haar groei en verwezenlijking.
 
Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren,
als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem,
zal het instorten door onbalans en inefficiëntie.
Het is een systeem voor onnozele mensen,
die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is altijd mooi bedacht, binnen de discussie,
maar het deugd niet, nergens. 

Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
De discussie en de ridiculaire situatie passen niet bij ons DNA!
Ook als systeem moet er daar juist een consistentie zijn!
Ook dit inter-menselijke verband is volgens  Kierkegaard; ......
in alle nieuwe natuurwetenschappelijke bevindingen volledig irrelevant,
omdat zij van een andere golflengte zijn;.......zij kunnen,
net als de godsbewijzen, hoogstens bevestigen wat het subject reeds geloofde.
De statistiek leidt nog steeds regelrecht naar het onmenselijke......
De discussie en de emancipatie zijn de meest onnozele
en ziekelijke combinatie die de mens ooit gehad heeft.
Dit ondanks de sterkste auto-reverse werking, die de mens ooit gehad heeft!
Maar deze waan was de Goden zelfs even te veel, ........


Ze kunnen verder met ons, maar Universele wetmatigheid, Recht, De Wet,
De Thora, bestaan en kunnen als zodanig bestaan
en kunnen als zodanig erkend worden,
zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft.
En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis,
deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden,
dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
De vragen kunnen verder in de prullenmand, 
en alles dat volgens de officiële visie als een bewezen feit geldt, ....
De breuk in het collectief zelfvertrouwen,
en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum,
is subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen!
Wordt nu eindelijk eens wakker!

 
En het einde van ons dualisme...........de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren.
De politiek, noch wetenschap, noch een ander mens doet daar iets tegen!
Uw cruciale aanvulling komt uit ...
.
Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: .....
agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst,
als onredelijk of zelfs pathologisch. 
Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen,
maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken.
Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen,
zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen.
De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig,
omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" ontbreekt.
Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt,
zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op.
Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden,
er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd!
En de verzoening is een noodoplossing..........
heeft U zoiets weleens zien slagen?

 
En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
want de agressie komt er niet zomaar,
de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad,
en natuurlijk blijft daar de logica weg.
Zo ligt het in de emancipatie, als catastrofaal fundament, helaas......
De polariteiten tussen het mannelijke en het vrouwelijke,
ze hebben een theoretische rechtvaardiging .....
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen,
....hadden wij een intuïtief verstand,
dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen,
en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!
Dis is juist onze vloek, die de dualiteit met de emancipatie brengt!
Wij man en vrouw blijken nu de meest noodlottige organische wezens,
we hebben last van de meest agressieve inslagen,
en man of vrouw zijn dus op verschillende manieren ergens toe te dringen.
De correctie kan niet anders als van de auto-reverse komen!
Daar komt dus ook een enorm stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen.........

We kunnen deze beschuldigingen niet onder ons laten!
Daar is de ernst van de gebeurtenissen te groot voor.........

De enkelvoudige rede telt in deze kosmos niet,
want de rede, zo zij alleen heerst, is een beperkende macht; ........
en de hartstocht, waar niet wordt gelet, is een vlam die ter eigen vernietiging brandt.
De enkele "idealen" zijn zo het slachtoffer van zichzelf,
en in spreken een radeloze bezigheid.
Alle dogma kunnen in die zin worden begrepen,
maar deze flikker wetenschapper weigert er permanent zo over te denken!
Maar er rest ons slechts een andere voortzetting van onze evolutie!

Dit "idealisme" moet onherroepelijk worden weggedaan.
Die tijd is onherroepelijk aangebroken, .......eenvoudiger kon ik het U niet vertellen.
Alleen zo is alles te herstellen in "heelheid".
Ja, daar zit ik aan vast, maar U ook .........
Het laatste venijn zit hem in deze wetenschapper en hun presentatoren,
die toch even met hun idee naar voren willen komen .....
te vergeefs, zo dit hun manieren blijven ........


Om te kunnen anticiperen op de mogelijkheden,
die de evolutie voor ons in petto heeft.
Kunnen we de ogen niet sluiten voor negatieve zaken,
en ook niet om het ‘lagere’ te weren,
want hoog en laag horen bij elkaar en vormen één geheel.
Wie zichzelf wil hervinden zal hoger moeten mikken,
hoger dan wils- en drift-impulsen,
en hoger dan deze beschaving tot nu toe heeft gedaan.
Waar het hogere op alle mogelijke manieren in diskrediet is gebracht
en iedere geloofwaardigheid heeft verloren,
daar valt een maatschappij onvermijdelijk ten prooi aan het lagere.
Ook dit lagere is misvormd, eenzijdig en eendimensionaal geworden,
bestaat vooral als negatie van de dualiteit,
omdat de macht in handen van Flikkers is.
in plaats van dat zij als één pool binnen een beweging,
tussen polariteiten wordt gezien. 
En zo Spinoza hen omschreven heeft, zal hij misschien miljarden Jaren verkeren.
En er is geen enkele rede om het nieuwe wat komt te vrezen!
Wel moeten we werken met een energie die "begaafd" is! (Ortts)

Op dat zij, die na ons komen, in onze lijn kunnen dootwerken .......
in alle oprechtheid, kan en mag ik deze garantie aan U geven!

(Een wetenschapper die zijn "begaafdheid" niet op peil heeft,
die heeft het liefst de grootste computer, om zijn waanzin uit te rekenen.
Zo worden domme wetenschappers herkend!)
Deze begaafdheid heeft zijn basis in het geestelijk opgroeien
en daaruit voortvloeiend inzicht. ...
De implicatie is dat de moderne mens om gelukkig te worden,
niet meer uitkijkt naar waar ons menszijn zo naar dorst.
De Geek kijkt alleen naar wat dus al te moeiteloos uitvindt. De theorie.......... 
Hij laat dus niet zien waar de getallen vandaan komen,
die voor een goed begrip van de zaak noodzakelijk zijn!
Mijn luchtvaart leraar HenkTennekes deed dat zeer duidelijk wel,
de werkelijkheid werd dat hij mijn grootste leraar werd.........


Ik zal zelfs alle gekken van deze Wereld een oneindig poepje laten......
Want het stinkt hier op deze wereld enorm,
en dat al van het flikker volk........

 

Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk was: .......!
ze maakten er slechts ruzie over.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig,
binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze konden echt niet langer wachten!
Doch het symbolische is het beeld van agressie,
wat het steeds opwerpt, helemaal niet waard!
Net zo goed is het niet nodig om,
in het vreemde insigne van een ieder te gaan geloven,
zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie,
slechts enige kans maak op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen.......
Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.


En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren,
en slechts dan is er een levende energie van zekere begaafdheid pas mogelijk. 
De gemancipeerde  horde, ze bedonderd je waar je bij staat, 
met een vreselijke dooie boel,
een Gala spectakel ...Ver weg van een gezonde geest, en een gezond levend verstand.
Het gezonde leven heeft niets aan ze, het is geëmancipeerd
Ze is duizend maal erger als ieder ander, en haar ondergang is in de maak.......
De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin.
Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.

Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie,
met zijn vrijheid
en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen
en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Met als enige de leer-weg van de contemplatie,
van Eedens vertederende wereld-ziel
en van Ortts ordenend beginsel blijken meer als juist! De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, rot op, of mik op de hogere werkelijkheid!
Die werkelijkheid waarbij het ook mag donderen en regenen,
waar de bliksem er ook werkelijk wel is.
Weet dat het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het ego-centrische als pad is volkomen onbeheersbaar .......
U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
 De weg naar het jezelf kunnen vergeten wil eigenlijk zeggen;.....
in die extase geraken die de vriendschap van de rede en lust brengt.
Ex-stasis betekend via de ware vriendschap met zijn existentie boven alles uit stijgen.
(Freunds Es, ofwel je egoïsme loslaten)
Uiteraard mag je daar jong mee beginnen, los van elke ongewone anticipatie=theorie.
De Geek als mens heeft een enorme misser van deze rationaliteit gemaakt.
En ook is er de misser van zijn seksualiteit, ....
Ik geef toe, het moeilijkste ooit,
Ik hoop nog steeds op redding, ......we zijn mensen met elkaar .....
Maar
 de leugen slaat ons gegarandeerd om de oren.
De auto-reverse, zo noem ik dat!
Want de politiek, noch wetenschap, noch een ander mens doet daar nu iets tegen!
En dit alles is ook dat gene waarom de Goden niet verder met ons gaan!
Ze hebben allemaal veelste veel gelogen, en dat te weinig gezegd.........


Dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen,
en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is,
als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat,
en nog commandeert ook, ........
zou elk mens bekend moeten zijn, U doet zoiets alleen "voor U zelf".
Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
Wetenschap en politiek, vloek en lieg lekker verder, 
ik hoop dat er nog genoeg sociale media bestemmend voor U zijn.
Of laat de krankzinnige professor Robbert Dijkgraaf nog een Gala organiseren......
tot alles tegen U is, dat wordt vluchten.
En als U er wapens bij pakt om ons te dwingen, zullen ook wij moeten vluchten. .....
dat is de meest vernederende algemeenheid, 
en de enkelvoudigheid die deze waanzin-cultuur overheerst.

Dat natuurlijke bericht wat ik kan tegenkomen,
als waarheid, zal U echter nooit meer tegenkomen .......
vloek en lieg lekker door, de vloek, uw vloek zal uw eigen ondergang zijn!
En zo mogelijk zullen zij die zich misplaatst voelen, U ter-dood brengen.......
ach wat een gezonde maatschappij........ 


Dit zijn de laatste dagen dat U stoer verbonden met de wereld kan blijven .......
wat er komt is veel meer als de mensen er over zeggen, .......
maar het is iets waarin U vertrouwen kunt hebben .......

Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is,
iets van elk begin komt uit het ongeziene,
ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren.
Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring,
als een a-priorische vorm van schouwing in ruimte en tijd,
daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier,
daar ruimte en tijd geen essentie zijn.
Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring,
een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!
 
Er zit maar één klein ding fout:......
het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. .....

De bijzondere neiging van het brein,
die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen, leven dus....
 die leidt tot de vereniging met de Eén, dat is de roep om te vernieuwen.
Zo wordt alles werkelijk tot aanzien gebracht, 
Wetenschap, dacht U werkelijk daar enige wetmatigheid buiten te zetten!

Het geestelijk attribuut zo ik haar benoem; .....volgens Spinoza
de Scientia Intuitiva is niet buiten te zetten, 
Ze is in het eigen wezen alleen te ontdekken........

 
We kunnen de vreemden van deze wereld hun onzin niet gunnen,
.............Ik doe dat dan ook niet, ........ Ik heb die vrijheid nog steeds niet gekregen! 

Om verder te komen,
moeten we streven naar de weerlegging van alle hypothesen of eigenlijk; ....
we moeten ons leren gedragen naar wat er is en niet is!
Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
Zo krijgt de ziel zijn innerlijk persoonlijk, zijn thuis .........

de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen,
en zelfs met alle verlegenheid beginnen,
want de
 drift-fenomenen kan men niet logisch verhelderen ...........
Hij, de mens begeert reëel onder het aspect van veelheid.
Zijn begeerte heeft al een concreet object, zo namelijk is het dat ........
iédere vrouw en hij bevredigt die begeerte zonder enige idealiteit
.
Mensen hebben dus onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen,
een constructie van de "waan-werkelijkheid" met beelden in het hoofd hebben.
De natuur wordt gezien als 'een iets', een zijn(de), een ding,
meer niet dan het begeerde,....
Er is de beperking in de natuur, dus w
at we nodig hebben is; ....
de paralel van het instinct en het bewustzijn en dat in zijn existentie, .......
Ik zit er aan vast! Gelukkig! Het derde geestelijke attribuut is te verkrijgen,
maar dat slechts als men wil existeren, leven en bestaan.
Er is een ander soort onderzoek nodig om te bepalen,
waarmee we kunnen leven en bestaan.

U moet weten, een profetisch woord, is een woord zonder statuut in het zijn,
maar ook is het zonder willekeur, want ze is voortgekomen uit eerlijkheid,
d.w.z. uit pure verantwoordelijkheid voor de ander.'
  Zie


Ik kan het U in wiskundige zin vertellen: ......
Zo Pythagoras en Euclides het neer gezet hebben.......
Want niemand heeft het recht; ......
het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. 
Er is een gigantisch laf tijdperk gaande,
dat onherroepelijk kan en moet worden vergeten,
doe het, want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!
De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......
Het gesticht van Robbert Dijkgraaf is een gekkenhuis........bewezen.......
Nog nooit werd "het weten" door zulke lafaard's beheerst!
Zo zal het geheel aan rechten en wetten in zijn geheel verteren.....
Laten we aan het univercitaire statuut ontspringen. Zo............
Als kenner en het gekende ineenvloeien, is er een innige vereniging!
En dat is de Scientia Intuïtiva ...........in zijn geheel ......
Je vloeit in zijn universele denken,
en dat is al wat Pythagoras en Euclides hebben gepresteerd.........
Bij hen was er niet langer een "materieel bevat-zijn-in"
Maar een "abstract bevat-zijn-in", je weet plotseling dat alles wat bestaat,
niets anders dan een vorm van energie is............ons lichaam, ons sebjectieve bewustzijn,
ons brein, ons gehele wezen is een vorm van energie.
Alleen van de krankzinnige wetenschap mag het niet!!!!!!!
Omdat de gekken die energie -vormen denken in staat zijn materieel te beteugelen.
Kirchhoff is nog steeds een heel raar wezen voor hen, .....
het abstracte beslaat een heleboel vergelijkingen,
maar misschien zijn ze wel op te lossen!
Maar dat moet minimaal met het derde geestelijke attribuut, mocht U het hebben!
Zelfs de  meestgebruikte boolean expressies zijn vergelijkingen.
jammer hé, voor de dwazen!
Kirchhoff was er van doordrongen dat zijn geloof in oplossingen,
een aanvulling op zijn weten zou opleveren.
Het geloof is die fase die het weten ontvangt,
opdat ze gezamelijk tot ontwikkeling komen.......het geneste proces, <=>
Geen van beiden kunnen alleen tot een resultaat komen.
De hoedanigheid van beiden kan in dit proces tegelijk,
tot hun karakteristieke openbaring komen!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Aldus, het geloven heeft zo zijn voordeel voor iedereen, 
U kan Uw ere-plaats er mee verdienen .....
daar waar de Auto-reverse slechts zijn enkelvoudige correctie heeft!
Knap gedaan en vol geloof 
Gustaf Robert Kirchhoff 
   
Aldus, de morgen van de vernieuwing kon niet anders als komen.........
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! 
 
Nardocus Filosofus  
 
En ik wijs U graag op deze natuurlijke waarheid! 

Het gevolg is de irrelevantie van alle theorie, 
Ze kan niet zonder werkelijke introspectie,
En zijn werkelijke waarheid's functionaliteit, zonder dat zal er geen civiele maatschappij komen,.....
Wetenschap en politiek en hun secondantie en de krankzinnigen, zoals ene Rutten,
Ze zullen blijven denken dat ze alleen maar gelijk hebben.........
De verantwoording voor de ander dus,
Een theoreticus is niet in staat de abstracte wiskunde te bedrijven!
De theorie steunt slechts op waanzin, bewezen!
Dit zal altijd de meest essentiële kritiek op de krankzinnige wetenschap blijven.

Daar waar waanzin altijd wordt ontweken, op "De Sociale Media"
Maar .......Dit soort vreemden zullen mij niet ontsnappen!
  “Alleen in prozaïsche domheid kan denken dat deze angst GEEN verstoring van het mens-zijn is”, daar in die buurten waar het abstracte denken overheerst!
 
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen.
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke door het doen van wetenschappers,
ze ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
En dat zozeer zelfs dat de menselijke relatie een fragmentariche constructie geworden is.
Met twee naast elkaar gelegen hypothetische constructies, de eenheid is weg!
De veranderingen zijn zo bepaald niet meer eenvoudig,..........en zullen alleen maar moeilijker worden.
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. ...........