Hoofdstuk 17 Een variabel kompas

Naar ik gelooft, is het ethisch relativisme op zijn best een variabele moreel kompas te noemen. Simpel, je moet je niet neerleggen bij het reëel zijn van een enkel feit, de evolutie zal zijn doorgang vinden. De consequentie is dat steeds meer mensen gaan handelen naar de begrepen rede en steeds minder naar de aangeleerde rede. De zoektocht naar integratie van de begrepen rede en de verstandelijke integriteit zijn voorwaarden voor onze groei en evolutie. Men dient daarom minder belang te hechten aan blijvende morele voorschriften dan aan het doen van "de edele dingen." Voor vele wetenschappers zit en zat er dan ook niet anders op als hartgrondig te twijfelen wat ze nu werkelijk wilden zijn, zo werd het Oppenheimers tragedie dat hij nooit zou kunnen beslissen of hij nu de Knights of Columbus parade wilde zijn of dat hij het hoofd van de B'nai B'rith wilde zijn. Het contrast is en was uiterst opvallend en soms "een beetje oneerlijk." Er is bewijs dat Oppenheimer zijn mede onderzoekers als "gevaarlijk" en " heel heet-hoofdig vond," Wie zijn achtergrond niet kent, kan niet begrijpen wat hij in zijn diepste wezen bedoelde. Want Oppie wist dat het ook in de evolutie van de natuurkunde gaat om het echt zijn, om het solide omgaan met de begrepen rede en nog steeds niet om de omgang met de aangeleerde rede! Hoe de wetenschap omging met de aangeleerde rede verontruste hem zeer, en hij vond dan ook dat het met de veiligheid in de "atoom-industrie" miserabel gesteld was. En hierin zal hij zijn gelijk krijgen!

Hij wist altijd wat de belangrijke problemen waren, zoals blijkt uit de keuze van zijn onderwerpen. Hij leefde echt met die problemen, vechtend om een oplossing, en hij communiceerde zijn zorg aan de groep. Omdat hij wist dat je met de begrepen rede veel en veel verder komt. Er is dan ook geen groter drama als het huidige drama, dat door de wetenschap is veroorzaakt, en niemand heeft het nog door!

Om het drama wat iedereen van hoog niveau kennelijk mee moet maken, kan ik U het beste het drama uitleggen wat Opje Oppenheimer moest meemaken, en daarna kan ik U vertellen waarom het mij niet gebeurd is. Ik heb namelijk alles al beschreven om dit op schrift te zetten. Daarvoor is het nodig om iets meer te weten over de aard van inductie en zijn relatie met de menselijke "breinwerking".
Daar in het brein is de implicatie logica een bewering die alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden!
Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen daar niet gelden! Het enige wat gelukkig maakt, ..........is het juiste verhaal! Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........

De implicatie wordt aangegeven met een pijl ofwel een uitgeschreven richting..........
"Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.
Alleen daardoor is ''De waarheid `s tabel'' van de implicatie solide, dus als volgt:......(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)
 • scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q
 • waar waar waar
 • waar onwaar onwaar
 • onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q.
 • onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar.
   
Dus de leer-weg van de contemplatie moet hier gebruikt worden, want de metafysica had altijd al iets bijzonders, ze is niet behebt met ook maar enig werkelijkheid's onderzoek, zoals ze ons gegeven wordt uit zintuigelijke of instrumentele waarneming. Slecht met deze waarneming in zijn volheid vertelt is het mogelijk integer te zijn, en ook de computer heeft dit in zijn volledigheid te melden. Halve waarheden helpen daarbij niet.......de stunt met het Math Error van computers en de rekenmachines, ze zit thans als een soort van "anti handeling" in de mens; .......uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen.
Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message.
Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).
Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben, mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw”, dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, helaas.
Dit terwijl we het dus weten, 
MET DE KWINTESSENS IS IEDEREEN AANGEWEZEN OM VOORAL VAK-WISKUNDE TE BEDRIJVEN, TOGEN, BOGEN, KOEPELS, STEUNBEREN, TRAPPEN, EN ALLES WAT ER VERDER TE ZIEN IS AAN HET HEMELS FIRMAMENT HEBBEN HUN WISKUNDIGHEID. En we hebben daarbij de aanpak te bespreken om de normen te bespreken in hun enkelheid, zodat we niet alles verschillend gaan maken en doen, daar is dus als eerste de logica nodig in zijn volledigheid, en zo is het mij ook geleerd, en ook begrijpen kon, zo werdt ik de mens die ik nu ben.
 • Dus de implicatie logica vertelt mij dat; ....
  CERN totaal KRANKZINNIG is om te roepen dat: ..... dat processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg. Dat is gewoon van de realiteit. De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld. Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid! Die waarheid die zo simpel en mooi is, Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen, terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein! Omdat ze scheppelijk en singulier wordt aangereikt aan de mens! Richard Feynman vertelt het ons gewoon, deze wetten van de wetenschap zijn niet van God, ze zijn bedacht! Dus door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.
  Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld! 
Waar komt de waarheid over het leven vandaan, hoe vindt U hem in Uw brein, waardoor verteld U de waarheid? Naar het mij steeds weer wordt geopenbaard is de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs ook de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. De waarheid is er voor het "ik", dit is de grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke Verschijning bewaarheid wordt.

En daarmee wordt het ook volkomen STIJLLOOS om de Intuïtieve resultaten nog langer te gebruiken, ......ze bieden geen oplossing! Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
Oppie (de Nederlandse bijnaam van hem) Oppenheimer was bekend met deze grootscheepse geest-informatie, en kon er uitstekend mee overweg. Toch kwam hij in de problemen, aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is, kort en goed gezegd, ze is niet voor andere mensen bestemd. Je moet zelf de geldige rede uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen! Het is niet mogelijk dit voor een ander te doen!

Het hele idee van de wetenschap, om dat maar even voor ieder mens te kunnen doen klopt dus niet, de regel is en zal altijd blijven; ..... wij mensen kunnen veel en veel meer doen met de begrepen rede. Met de onbegrepen aangeleerde rede kunnen we vrijwel niets!

De veiligheid en het verkwisten

De werkelijke zorg van ieder mens van hoger niveau is de veiligheid en de verkwisting. Het drama Oppenheimer is zich in volle vaart aan het voltrekken. Ondanks het variabele kompas wat het ethisch realisme is, heeft de wetenschap nog niet gekozen voor de edele dingen. De gevolgen zijn enorm, Oppie Oppenheimer vertelde het de wereld, nu heb ik veel werelden vermoord! Maar er is geen enkele wetenschapper die ook maar iets van die werelden die verloren zijn gegaan kan herstellen. In de natuur is het leven nog een constant offer van het ene aan `t andere, de krankzinnige wetenschap is regelrecht in staat tot moord! De eerste wetenschapper die de waarheid wil inzien moet ik nog tegen komen. En het is een moord die miljarden kost.
Zelfs een begin van enige bewustwording is niet mogelijk, de zieke van de absentheistische schizofrenie heeft de wetenschap nog volledig in zijn macht, de strijd om de werkelijke oplossingen moet nog beginnen. Zelfs het delen van de zorgen ontbreekt nog geheel! De wetenschap, ze wil er nog steeds niet bij horen, de wereld van heel veel jongeren wordt nog steeds a la minuut vermoord als de gekken het willen! Waarom zou ik echt en solide zijn? Het ressentiment en zijn auto-intoxicatie zijn een drama in de ontwikkeling van het menselijk brein! ( De uittocht uit Het Oude Egypte met zijn plagen was hier "niets" bij, maar het gaat hier wel over het zelfde proces).

Ja, nu moet ik echt iets toegeven, tot mijn schaamte, ik heb alles geprobeerd om mijn taak te ontlopen. Al vanaf mijn dertiende wist ik dat ik die taak had, om echt te zijn, om solide te zijn. Ik heb geprobeerd mij in iedere hoek te verschuilen, maar steeds wisten ze mij te vinden, het is bijna niet te begrijpen hoe ze mij konden vinden. Ik had mij verstopt in de diepste woestijn. Ik liet geen mens wat weten over mijn "zelf", en toch werd het mij verplicht dit verhaal te vertellen, ik ben kennelijk zo solide verbonden met de kosmos dat het velen wel op moest vallen, dat ze mij letterlijk alles vertelden en nu zit ik er mee, en nu schrijf ik alles maar op! Let wel, dit schrijven blijft een roman, U moet zelf alle geldige rede er uit ontworstelen. Het is bewijs dat ik er bij hoor, als eerlijk en solide mens.

Wetenschappers, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel of een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel de globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld, kan zoiets nu ooit wat opleveren?
Door een aantal specifieke structuren in de kosmos, zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden. Dit ondanks dat de som van George Boole x'=1-x niet waar is, het kan zelfs geen som zijn want er van geen enkele referentiële transparantie spraken!

Er valt niets aan de som te begrijpen, X' , de 1 van Spinoza, en x zijn drie verschillende grootheden. Dat was de Egyptenaars al bekend, "De cijfer symboliek wordt op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek.
De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.
Want de mens heeft behalve een omhulling ook nog een psyche die schuil gaat achter de omhulling.
Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten.......of je moet haar kennen!

De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde. Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,                             mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden ! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij  partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .
En als we het dan verder over de Functie`s hebben valt er helemaal niets meer van te begrijpen, want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over. Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de wetenschap worden, en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt. Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is, we kunnen alles laten rollen in ons denken, van het ene naar het andere denk punt. Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden, met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad, en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen.

De daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen is goddelijk, wat deze zelfde daad zijn inhoud geeft. Ik zeg het U zoals het is;.........Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet. Ja, en dan.......En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, buiten dit, is alleen bekend aan het kwetsbare menselijke ego. Maar zij die een taak hebben zal het kenbaar gemaakt worden........

Ter illustratie
 Uiteraard is deze hele situatie een direct gevolg van het gebruik van het dialect als denkvorm in de wetenschap. Een drama van ongekende omvang. De taal die iedereen spreekt is een dialect met daarachter een volksleger die het spreekt, het is mogelijk dat je de waarheid er mee vertelt, maar pas op, onenigheid is al snel de haard van een internationaal conflict, en dat is dan ook het eindproduct van het verrichten van veel routineuze deelhandelingen. Het is veel beter elkaar "te weten te begrijpen", en daar heb je toch echt wijsheid voor nodig !
Het belang van de begrippen "spreken en praten en schrijven" zeer relatief binnen de logica, en daarmee is ook het belang van de dialectica zeer relatief.

De reden daarvan is bijzonder simpel, de verhouding die bestaat tussen de mens en zijn omgeving is voor 99,9% non-verbaal, en de verhouding tussen mensen voor 99,9% pre-verbaal , of wilt U gaan beweren dat we elkaar bijzonder goed begrijpen? Daarvoor is er te veel routineuze dialectische nonsens op aarde! Niet te min zijn veel mensen dol op dialectiek, als mensen het niet met elkaar eens zijn valt er veel te overtuigen, maar het instrument wat men heeft is nooit meer als de routineuze kletspraat en zijn dialectische uitleg. Blijkbaar leven we nu ook in een onzekere periode, want het woord als wapen is weer belangrijk." Maar dat heeft bepaalt niets te maken met dat wat "te weten is en te begrijpen".

En het hele lateraal denken (conflict denken) is contra productief. Of wilt U soms gaan beweren het denken en de taal van het nationaal socialisme wat opgeleverd heeft? Ja, de politiek met zijn dwazen gebruiken het af en toe nog.........

Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staats zucht. (Joost van den Vondel ).
Vondel zegt het U, een gedeelde eenheid kan niet worden begrepen. Het vermelden van de handelingen die U stelt om alles maar te vergoede lijken, blijven een stapel wartaal. Bedoeld is dan ook niet de ware getuigenis te samen met de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden te beschrijven. Daar er niets is van het geheel, waarin de ware getuigenis ooit nog aanwezig is, noch ooit aanwezig zal zijn.

Het is een gruwel die steeds ontstaat als je vertelt dat je objectief bent, en ondertussen alleen maar wil beweren dat het subjectieve niet bestaat!
Dus de trots van het denken ligt daarin dat alle gedachten tot onzin verklaard kunnen worden. In het denken is geen troost te vinden, daar gaat alleen de liefde over. 

 Verder vervallen we in een stijlloze zaak, daar velen verder gaan dan het echt, eerlijk en solide zijn, .....maar dan ligt er een zeer wezenlijk verwijt klaar. Want je leert alleen door eigen onderzoek. Je leert niet door de betekenis van iets te interpreteren. Citaten hebben alleen maar zin als ze specifiek zijn. En realiseer U dat boeken ergens over gaan, dus facultatief zijn. Het intellectuele antwoord is de waarheid niet omdat het niet inwerkt op het bewustzijn, wat een onderdeel van het leven is. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Dat maakt dat ook de geleerde, zogenaamd goed opgeleide mens, niet veel verschilt van de tuinman. In zijn bewustzijn en energetisch verschilt hij niet veel van de tuinman. Enkel hij heeft heel veel theorieën en woorden om zijn onwetendheid te verbergen. En zo worden ze allemaal een pot nat, of ze nu Jood, Christen, Moslim of atheïst zijn.
Heeft U een idee hoe wezenlijk dit verwijt is? En wat dus niet klopt, ja zelfs geen stijl is, is dus dat we verschillen maken, en daarna menig gewoon mens maar arrogant uit gaan zitten lachen. Eigenlijk zijn we daardoor nu al zover dat de boeken met hun facultatieve kennis al totaal niet meer werken. De jeugd leest ze dan ook niet meer! De wijze nestor of de slimme professor spelen, het lukt gelukkig allemaal niet meer!

.... ‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.'
Richard Feynman
*) een filosofie die niet waarheid`s functioneel is

"De 'goden' zijn vertegenwoordigers van wiskundige functies doch ook vertegenwoordigers van psychische functies." Er wordt niets "in chaos geschreven" in de kosmos, Alles in de kosmos drukt, voegt, en trekt naar dat wat nog niet daar geweest is. Er is dus een verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel zal voeren. Zij die echt en solide zijn, en aan de arbeid zijn zullen dat in genade ontdekken. Terwijl de wetenschapper ongeveer zo redeneert; ..... Dat staat ons niet aan, het is wat zich altijd voltrekt, ik moet het zelf allemaal ontdekken. Met als gevolg dat ze bijna nooit iets nieuws ontdekken! In christelijke termen zou je dit de Genade kunnen noemen, die altijd met ons bezig is ondanks de Weerstanden en de angst voor het nog niet ervarene.
Floris Takens begreep de genade in wiskundige termen, en daarom hebben we de Chaos-theorie. Waar een natuurkundige zijn theorie veelal kan toetsen met een experiment, moet een wiskundige zijn gedachten laten controleren door een collega. Samenwerking is dan ook belangrijk. “Je probeert bij de oplossing van een wiskundig probleem intuïtie te condenseren tot een bewijs. Maar als je zo met intuïtie werkt, kan je gemakkelijk fouten maken. Daarom is het nuttig om met collega’s aan een probleem te werken.”

Onze gewenning is om alles te laten zien zoals het mogelijk in de schepping werd getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders. Er is echter veel meer! Maar U zal niets ontdekken als U naar de wetenschap en consorten luistert. U moet weten, wanneer wij ons in een relatie verknopen en daarbij open laten dat er meer is, dan verknopen wij ons niet in het gevoel van, "op deze grond sta ik en ik voel me veilig". Veel meer is er een gevoel van onveiligheid, we kunnen dan niets echt tijdig ontdekken! En het Unieke is en blijft dan Gods Geheim, .....Zo U ziet , de wetenschapper loopt zo vast als een huis in zijn verklaringen! De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een plat vlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van een kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een wetenschapper! Alleen een goede wiskundige komt onder de druk uit, die de Nul aan het getal oplegt. Die goede wiskundige hete Floris Takens!

Er is Meer, maar door de ontkenning van dat feit leven wij in een "Doden wereld" en dat is vooral een ellendige wereld, daar heerst een gevoel van onveiligheid. Door zich rekenschap te geven van het bestaan van de bezielde wereld, waarvan we zelf deel uitmaken, vinden we pas ( net zo als de Indianen) vertrouwen en zekerheid!   Met andere woorden: .... pas als de mens zich opnieuw openstelt voor het idee dat de kosmos bezield is, kan hij zich een grondhouding eigen maken die de natuur ontziet in plaats van onderwerpt. De goede intuïtieve cadans voor deze wereld leveren wij mensen zelf. Met dat gevoel van onveiligheid komt de ellende als vanzelf, als je maar bang genoeg bent!
De moderne westerse mens leeft voornamelijk in een door hemzelf geschapen kunstmatige wereld die God dood heeft verklaard, maar bij de traditionele Indiaanse volken in deze wereld, 'wemelt en knettert het van spiritualiteit'. En komt men op een zeer reële wijze tot de ontdekking
dat de Goden over alle functie gaan! En de rest van de wereld bevolking leeft zonder ook maar één enkele levens stijl! Dat variabele kompas herkend en erkend geen enkele levens stijl.

 
En dat is natuurlijk geen stijl! 
Maar let wel , dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke. Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden! Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden ! De mens heeft deel aan de Goddelijkheid, voor zover hij  partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) . Iets anders zal ik U nooit vertellen, ik wil geen stijlloos mens zijn! En ik weet maar al te goed wat de consequentie van een dergelijke stijlloosheid is. 

Dergelijke stijlloosheid is een illusoire probleem want ze ontstaan wanneer iemand probeert om het ene te beschrijven in het vocabularium van het andere, dus citaten levert die niet specifiek zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer men gaat zoeken naar de intrinsieke mentale toestanden in de hersenen. Hierbij zijn de hersenen altijd de verkeerde context voor het gebruik van het mentale vocabularium. De zoektocht naar mentale toestanden in de hersenen leveren altijd een puur conceptuele verwarring op, mensen die dergelijke concepten zoeken (bij een ander, en nog drugs voorschrijven ook ), sluit ze nu eindelijk eens zelf op. Mensen komen, mensen gaan, de één is niet beter als de ander, krankzinnige stijlloze wijsneuzen.
Richard Feynman zei het heel gewoon zo, ........ wat je tegen je zelf zegt, levert een doodlopend steegje op.

De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer! Alleen de wetenschap vind alweer dat ze haar eigen identiteit moet scheppen, om hem daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kan de wetenschap niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood!
En voor deze larie nu, betalen we miljarden. Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reëele leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper zijn. En laat dat nu eens afgelopen zijn!


Deze stijlloze handelwijze maakt de mens ALTIJD VOLKOMEN TEN ONRECHTEN BANG, voor onbestaande dingen! Direct heeft U ook een groot psychomentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheïstische SCHIZOFRENIE. Let wel, er komt een dag in ieder mensen-leven dat het absoluut nodig is dit fenomeen te begrijpen. Zij die pogen na te denken over het kader en de grondlijnen waarvan de wetenschap gebruik maakt, komen onherroepelijk met de innerlijke vraag, hoe solide ben ik. Er is geen enkel  causaliteitsbeginsel waarmee dit mentale fenomeen is te begrijpen. U bent simpel weg niet aanwezig in het leven, weg is de openbaring, weg is de energie! Elk woord, elk ding verwart, U moet oppassen anders bent U direct toe aan een van de vele fantasma`s die deze verwarring kunnen brengen.
Aan het karakter van vele wetenschappers is dit te zien, de meesten van hen missen de affectiviteit, de gezonde activiteit en 'het gezonde oordeel' moeten ze blijvend missen! Het huidige stelsel met het expliciete leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurd heft voor de student een tol, die meer en meer niet meer door die zelfde student op te brengen is! De student moet komen tot veel te veel absurde vaststellingen, en deze absurde vaststellingen doortrekken nagenoeg de complete maatschappij. Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij.
Men kan niet meer objectief  over zichzelf nadenken. Het subject in de mens bezorgt hem een min of meer manifeste duale relatie. Het subject in de mens twijfelt aan zijn werkelijke bestaan. Men gaat zich allerlei dingen afvragen die in het werkelijke leven geen enkel probleem voor de mens opleveren, er is maar één probleem maatgevend, ben ik echt, sta ik op deze Aarde, neem ik hier deel aan het leven! De rest van de sentimenten brengt het drama van de auto-intoxicatie te weeg.
Een maatschappij die gericht is op de fantasma van de wetenschap gaat onherroepelijk zijn ondergang te gemoed, daar het evolutionair gezien slechts om echtheid en soliditeit gaat. Deze eigenschappen zijn de motor van de evolutie, dump de krankzinnige wetenschap! De werkelijkheid van de materie appelleert aan gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.

Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken!  De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 


En daarom vertel ik U het steeds weer.........het is de enigste remedie........Mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de Goddelijkheid, voor zover hij  partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) . Iets anders zal ik U nooit vertellen, ik wil geen stijlloos mens zijn! 


 Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.
Voor mij is het geen vraag meer hoe dat wordt veroorzaakt, de twijfel wordt je in deze maatschappij aangepraat. Maar de twijfel zoals hij er is, heeft maar een enkel doel, we moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Maar voor ieder mensenkind is er de kracht die we leven noemen.

Daardoor kan ieder mens leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Het veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar er is niemand helemaal zeker van iets, er zijn dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat deze vraag zou kunnen betekenen.
Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Maar mij maakt het niet bang. (Richard Feynman)


  
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! 
Nardocus Filosofus