Hoofdstuk 6 Alle dateringen in de prullenmand   

Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen die we vandaag de dag zien onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van het uniformitarianisme: “het heden is de sleutel tot het verleden”.
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden?

De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren, we menen er een constante voor te hebben!

Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).

Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.
uit The Atomic Constants, Light, and Time
by BARRY SETTERFIELD
Vertaling te vinden bij http://members.chello.nl/~a.hekstra2/De%20atoomconstanten.htm

Mijn eigen visie zit net even anders in elkaar, de nulpunt energie bestaat niet, de statische velden beheersen de kosmos er is dus altijd effect aanwezig! Zo kan ook nulpunt energie bijzonder makkelijk verklaart worden!
En kunnen we weer net wat beter Fysica bedrijven.
Maar we moeten er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.
Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.


Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!


Overigens is het bewijs dat de verval snelheid op Aarde niet constant is bijzonder makkelijk te leveren.
Bijvoorbeeld :
Er word beweerd dat het lang duren voordat een C-14 atoom vervalt en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt, en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren. Wel kun je meten hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar. Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.

Echter :Je zou verwachten dat de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken. In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14. Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte, botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan. Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen. Als dit tegen een stikstof atoom botst, ontstaat er soms N-15, een instabiele variant van stikstof. Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd. Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14, zodat de totale hoeveelheid C-14 ongeveer constant blijft. Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5×1011 koolstof atomen een C-14 atoom.

Ja, en nu komt er een nieuw feit opduiken wat ik nergens terug vind in de redeneringen rond datering :
DE KOSMISCHE STRALING IS NIET CONSTANT :
Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonneactiviteit en kosmische straling.
Meer zonneactiviteit werkt dus verminderend op de kosmische straling !
Minder straling betekend minder opwarming ,
Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de Amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonne-activiteit groot was.
De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.


HIERMEE IS BEWEZEN DAT DE WETENSCHAP OP AARDE ZO DEBIEL IS ALS EEN LODEN DEUR, HAAR DATERINGEN ZIJN NIET OP EEN CONSTANTE GEBASEERD! Alle onvolmaaktheid wordt met een enorme snelheid weggecijferd.

Wie toch technicus wil blijven, dus toepassingen wil zien, moet zich dus de bronnen van de fysica realiseren;
Lading is voor mij het meest mysterieuze begrip uit de fysica. Niettemin zijn wetenschappers en ingenieurs er in geslaagd heel wat machines en toepassingen te bouwen, zoals elektrische motoren en radiogolven, die gestoeld zijn op de beweging van zogenaamde ladingen.
Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van ladingdragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.

En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine, ..........dat terwijl ........ook in het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 
Deze zijn; ........
  1. De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden. 
  2. Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras".
  3. Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn.
  4. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen.
  5. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen
  6. Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen.
  7. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en