Hoofdstuk 37 Constitutie en Reformatie

Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn! Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is. Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond bijvoorbeeld de Oekraïne, het Midden-Oosten en delen van Afrika een grote rol. Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelde mensen en groepen die grote stappen richting een verlichte beschaving maken. Zo zijn er aan de ene kant steeds meer mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en heldere keuzes maken in hun individuele leven en in hun relaties in de richting van een nieuwe wereld. Aan de andere kant genereert een ontspoorde mannelijke energie - geleid door angst en agressie - oorlog, terroristische aanvallen en ziekten. De dis-balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke zorgt op instabiele plekken op Aarde voor meer conflicten en minder welzijn. De terugkomst van het vrouwelijke is dan ook onmisbaar voor het ontstaan van wereldvrede. Hoe overweldigend de agressie van ontspoorde mannelijke energie ook aanvoelt en bij jou ‘binnenkomt’, juist de huidige en toekomstige generaties vrouwen dienen voor nieuwe waarden te gaan staan. De cultuur van de dood dient over te gaan naar de cultuur van het leven. 
Zie dus als voorbeeld: .... http://www.openbaringen.com

Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen.

Uiteraard is dit de voortzetting van de "reformatie" en alleen die daaraan meewerken, zullen oplossingen willen. Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt! Ooit zullen we allemaal een onderdeel van het grote collegianten leger zijn, en alles in het licht van de eenheid hebben doorschouwd. En dat omdat het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist!

Deze "reformatie" was ten ene male noodzakelijk, we leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, hetgeen alleen onder bepaalde conditie`s het geval zal blijken te zijn.
Maar nog thans heeft de denker maar een middel "zijn filosofie". De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens, werd daarmee ook een feit. Doch wie de "reformatie" wil, die maakt daar "voor hem zelf" een einde aan!

Deze reformatie bloeit opnieuw onder ieder bewustzijn van de mens, en de brandstapel van vorige eeuwen was zeker niet afdoende om haar te stoppen, noch de kerklijke ban. Zij die zich daarvan bedienen, en zich bedienen van de huidige "drug" bewerken hun eigen excommunicatie, meer niet! Het is meer als bekend, het opwekkende effect van de "drug" verdwijnt langzaam en zo verliest bijvoorbeeld GHB de functie waar het voor jou eigenlijk allemaal mee begon…Maar let wel, het ontbreken of disfunctioneren van het natuurlijke GHB in het lichaam is nog veel erger, en een volk`s ziekte aan het worden!
Het is de kust van het leven daar genoegen aan te beleven, dat is natuurlijk, verder gaat dat genoegen NIET!  NOOIT! Het genoegen dat je mist vanuit de Leven's kunst, kan nooit goed met middelen opgewekt en aangevuld worden. Dan zouden alle entheogene middelen "heilig" zijn, maar dat zijn ze niet! Nooit!  De essentie en oorsprong van religie komt bepaalt niet voort uit het gebruik van visionaire planten, om routineus de intense mystieke veranderde toestand te activeren, de essentie en de oorsprong van de religie komt uit het leven, zij constitutioneerd de Ziel. Het gebrek aan natuurlijk GHB vertaalt zich uiteindelijk in een gebrek aan gematigdheid op vrijwel alle terreinen, daar Uw Ziel geenszins geconstitueerd word in zijn leerzame jaren, U en ik noemen zich op enig moment volwassen maar weten nog geenszins wie we zelf zijn, de consequentie daarvan draagt voor ieder mens in Uw omgeving ver, in de huidige maatschappij dragen ze zelfs meestal te ver, vandaar dat er zo ontzettend veel aan relatie mislukt. Welke Ziel is er werkelijk te bereiken en tot welke ziel mag ik reiken?
 
Dus ik weet toch al waarom het goed gaat komen, het  liefelijke en zoete collegianten leger zal op enig moment ingrijpen,.......ze zal zich de zwakte van de mens aantrekken. En dan zal alles veranderen! Niet de academie of de hoge school of de politicus zullen de wereld veranderen, maar zij!
Dacht U nu werkelijk dat deze wereld op een stel dwaze en zielloze  wezens kon drijven? Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....Dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. ( Richard Feynman)
Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
De ontheemde Ziel kan zo geenszins tot een constitueren komen, er kan niets los van de schepping worden gedacht, ......Uiteraard is dat "het" wat precies geest en de genade bevestigd, en dat maakt deze uniciteit tot een wetenschappelijk begrip. Maar de doorluchtige heer, de zwakzinnige professor zal het wel blijven ontkennen! En dat na +/- 333 jaar na Spinoza, wat een prestatie! En voor al die gruwelijke misdaden worden ze nog beloond ook!

Als een junk zijn ze verslaafd aan liegen en bedriegen, ach ja, dat junk-DNA heeft zich uiteraard niet kunnen constitueren, dat is natuurlijk alles!  De parametervergelijking zat hen steeds tussen de oren, zoals alleen dwazen dat kunnen hebben.
Doch het belangrijkste waarschuwende wat er ooit in de geschiedenis geschreven is; .... het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
Zo zit het met de constitutie van de ziel in deze koninklijke kosmos in elkaar! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan?
Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!

Maar van de wetenschap mogen we allemaal toch dit lot ondergaan, dat hoort bij deze maatschappij denken zij, ze zijn de orde met het gevreesde trucje zo denken zij, ..... Zouden we nu echt deze valse trucjes over willen houden, was dat nu waarom we geboren zijn, en gaan sterven, kan U het geloven dat het echt de bedoeling was dat de Ziel zich zo zou constitueren, om zijn positie in de koninklijke kosmos te betrekken; ....welke excommunicatie maakt de mens in dit heden nu eigenlijk mee. Is het echt zo moeilijk te begrijpen dat het hier om de constitutie van de gehele wereld orde gaat, omdat het om de erkenning en herkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, gaat! Vanaf het jaar 1540 zijn we al in de zelfde context met onze religie bezig, en daarmee werd de ziel van allen verbonden, wat het belang van onderwijs en zielszorg buitengewoon doorzichtig maakt, leren verondersteld gedrags-verbetering zonder de bijprodukten leugen valsheid en bedrog! Dat is de kern van reformatie die bloeit onder ieder bewustzijn van elk mens, nog steeds! En een leerpsychologie die ons ook maar enigszins uit de brand helpt, is nog steeds verworpen! De levensvoorwaarden en levensvormen waar hier naar gestreefd wordt, ze zouden de krankzinnige wetenschap een worst wezen,.....en haar functionaliteit als instituut is tot een minimum geslonken, de vraag "waartoe leert de mens" wordt niet meer beantwoord!


 Wanneer gaat de wetenschap zijn eigen ziekte Nu eens onderzoeken en ontdekken? En de gevolgen daarvan, die we hier alle dagen zien! De drug, de atoombom en de steeds beter wordende wapens, en dan het hebbeding waar mee ze ons lekker weten te maken, je moet toch ergens voor strijden niet waar, al is het maar voor je grafmonument. Maar verder valt er niets te leren bij de dwazen, noch kijk men hoe een mens leert, de dwazen denken en leren alsof alles een theoretische afzonderlijkheid is.
Want ook de reeds aanwezige verworvenheden van anderen blijken vreemdheden te zijn.
Op alle terreinen van het kunnen en kennen wordt er niets overgedragen. Dat we leven op het beitel-normaal-vlak Aarde, waar elke correctie tussen het vorige en het volgende blijkt te liggen, schijnt men niet te weten, reformatie als een onderliggende functionaliteit van het bewustzijn is voor hen een vreemdheid! In de werkelijkheid zijn de dwazen slechts laborant, en in dat lab wordt alles omgezet in het slijk der Aarde, de list van leugen en bedrog! (Henk, jou list is oneindig veel beter). Alleen Otto Selz brak met al het levensvreemde in het onderwijs, .... en nog steeds zat de moorddadige wetenschappelijke elite  die zich rond ene meneer Hitler vormde hem in de weg. De  bedriegerij van de NAZI Prof Dr. H. Flohn was daar al een feit, dat was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was! Ook van de klimaat verandering, .....waarop een van mijn zielsvrienden zei, Leo, het klimaat verandert altijd! 

 Maar denk niet dat het anders wordt, het zedelijke is en blijft een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! U moet  gewoon tot herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde!
De ontheemden, ze komen weer samen. En wat is daar nu op tegen? Oorspronkelijk, in de 15e eeuw en daarvoor, betekende individu niet deelbaar van "in"(niet) "dividuum"(deelbaar) net zoals als "
atomair" α(niet) temno(snijbaar) (ondeelbaar) -- een betekenis die als zodanig nog altijd voortleeft in de statistiek, maar die bij de gekken nog steeds tussen de oren zit, en heel wetenschappelijk als parameter-vergelijking wordt bestempeld -- Maar bekend is, dat ze zo gebracht iedere kosmische bestempeling en dus zijn oneindige functionaliteit mist.  Want vanaf de 17e eeuw begon de term individu  opgeld te doen in de zin van "afzonderlijkheid", een betekenis die uiteindelijk zou culmineren in het individualisme. Dat werd en is nog steeds het draaipunt naar de dwaze institutie en de onmenselijkheid.

Dat draaipunt had Newton al gepasseerd, want die vergeleek zijn massa ook al met een andere massa, van gelijk gewicht. Zo is er natuurlijk ook de m = m (t) . Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen. En zo vingeren de krankzinnige leugenaars maar verder! Het is echt baar moeilijk voor leugenaars om toe te geven dat tijd geen essentie is in deze oneindige kosmos, ze existeert slechts en die werkelijkheid zal altijd zo blijven. Ook dit existeren is plaats gebonden en meestal begin je bij nul, en bouw voort op een algemene plaatselijke norm. 
Halton Arp deed daar echt niet moeilijk over en dacht na met zijn volle objectieve verstand. Hoe en wanneer de rest van de wetenschap nu eindelijk eens iets aan zijn ziele constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. Maar niemand zit te wachten op leugenaars, dat is slechts de eigen reformatie ter zijde zetten, en ontkennen dat ook jij "een ontheemde ziel" bent en wil blijven in deze oneindige kosmos!
Veel planetaire wetenschappers besteden zo dus ook hun tijd aan kritisch bewijs dat er leven is op en in andere meteorieten, op planeten in de interplanetaire ruimte. One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”.
En daar worden dus miljarden mee weggegooid, om "De ontheemde Ziel" maar te kunnen blijven spelen. En daar krijgen ze nog menige prijs voor ook, ......De meeste Nobel prijzen worden aan deze ontheemde dwazen verstrekt, ......en heel het universitaire gebeuren beslaat voor 98% uit dergelijke nonsens! De filosofie en de theoretici werpen met elke stap die ze doet een huid af, daar kruipen de domme volgelingen in. Meer gebeurd er in de Universitaire wereld niet! Haar huidige staat is de meest belachelijke ooit!

Maar niets is mij duidelijker dan dat iedere normale man of vrouw op deze wereld "in alle oprechtheid die ze maar kunnen vinden" wel degelijk willen veranderen! Als ze de geestelijke vrijheid daartoe krijgen, dan gebeurd dat ook, en dan wordt de vernieuwing van deze wereld en onherroepelijk feit! Truth can be recognized by its simplicity and its beauty. Deze waarheid van Feynman is als "De Karnische Les", altijd beperkt, maar volledig in zijn soort en adequaat. Zo  zitten de kwintessens nu eenmaal in elkaar. En aan Aardse rituelen wordt er bij deze les echt niet gedaan.  Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren, de twijfel, weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard. En deze kans is er voor ieder oprecht functionerend mens!  Zodra we onze ziel goed weten te constitueren, zal de reformatie in jou bewustzijn niet uit blijven! Dat zal alle druk wegnemen!

Maar buiten deze karnische les zouden we ons ook van een Collegianten leger  kunnen bedienen, voor dit leger is het wel van belang waartoe wij leren, wat wij leren, en hoe we leren!  Het gaat nog altijd om de gedrag 's verbetering die we met elkaar kunnen realiseren. En als leidraad is er de intrinsieke wet. Dit is het enige wat ons te doen staat om het onbenul "De zwakte van de mens" die op deze Aarde heerst, radicaal weg te nemen! Maar dan moet "Den Vadern Ellefleur, het bloeiende leven" zoals Jacob Cats het noemde, niet te diep onder aarde verdwenen zijn.
Het leven is voor mij een fun-factory, het enige wat mij nog onder druk en stress zet is: .... hoe realiseer ik dat voor mijn medemens, en hoe overtuig ik ze! Hoe is dit pad te openen?
Deze Fun-factory is dus wat verstomd, omdat de diepere en bredere ervaringen geleidelijk aan minder werden, .....hoe zet je haar weer in gang, als voor een bloem die ook het bloeiende leven weer kent. Let wel, mijn ervaring is dat een menselijk leven is bedoeld om ‘ingeplugd’ te zijn in God en om zo tot ontwikkeling te komen. En dat zie ik niet als een vrijblijvende optie. Zo is het dat ik getransformeerd ben, zo kon ik ingroeien in God en bloeien voor God omdat het al in mijn Aard lag. Wie losraakt, verliest ziel en zaligheid. Op eigen ‘houtje’ valt er eigenlijk niet te leven.

Niet dat dit mij in dit leven verteld is, ooit zo'n 4536 jaar geleden heb ik dit ervaren als woestijnvader, en ik ben "opgetrommeld" om U dit verhaal opnieuw te vertellen. Als kind van zowel de Amer als de Nijl heb ik het U niet beter kunnen vertellen, zo vreselijk veel hulp heb ik gehad. Misschien kwam er zelfs niet één letter zonder deze hulp op het papier! En ik heb mijn opdracht misschien wel precies goed opgevat als zoon van een wiskundige, schilder en spinozist. En dat met het Neder-duitse- woordgebruik van een Simon Stevin, .... wat een tijd, wat een leven, wat een geluk heb ik hier, ...... welk een mengelmoes ben ik? Het enige wat ik niet was, is nog steeds zo'n mens met "Een ontheemde Ziel".

Ook voor mij doet zich alles voor als een conditionering op allerlei vlak, dit beperkt ook mijn bewustzijn, maar nog steeds weet ik ook dat deze conditie een beperking van het bewustzijn voor het voetlicht brengt, deze conditie "maakt" van alles, maar het is lang niet altijd goed wat er gebeurd, .....en onder deze voorwaarden blijven we als we ook maar één moment loslaten weer die "Ontheemde Ziel". Zij die ons onderwijzen versterken slechts deze conditionering, en komen geenszins aan de transformatie van hun bewustzijn toe, .....maar toch zijn we al sinds het jaar 1540 in de zelfde context bezig, en daarmee werd de ziel van allen verbonden, wat het belang van onderwijs en zielszorg buitengewoon doorzichtig maakt, leren verondersteld gedrags-verbetering zonder de bijprodukten leugen valsheid en bedrog! Dat is de kern van reformatie die bloeit onder ieder bewustzijn van elk mens, nog steeds!  Maar de krankzinnige wetenschap vind deze 475 Jaar nog steeds niet genoeg, doch hun excommunicatie kan door hun single bestaan onmogelijk lang uitblijven, ze komt ons met rassé schreden tegemoet. Alle maatschappelijke ontwikkelingen wijzen daar op! Maar zelfs die waarheid kunnen deze ontheemden niet aan! .....Het is niet nodig ze weg te zetten, want ze zetten zichzelf weg!
Is dit de tijd van de computer, de tijd van de betere toekomst, van betere vergezichten? Hoe zo? Waar blijkt dat uit? U hebt nog geen minuut weten na te denken met het volle objectieve verstand! Welk een wezen bent U, als U denkt Uw oprechtheid niet nodig te hebben, ....terwijl de les al 475 Jaar op de andere context is gericht!

Het is wel waar dat er in de Natuur niets wonder baars is, maar als we niet begrijpen waarom iets is zoals het is, dan spreken we terecht van een wonder, omdat het zich aan ons zo voordoet.
Zo kunnen we ons best verwonderen over de middelen die de Natuur heeft aangewend om onze voorouders hun taal te doen maken. Van dit kunstig maaksel weten we niet hoe het tot stand kwam. De taal opvatten als een product van de natuur, dat is wel een nuchtere benadering, dat is mijn benadering, en de benadering van Simon Stevin, en ze behoort tot de fundament van onze Gouden Eeuw. En ze is het bewonderen nog steeds waard, of wilt U toch tot "De ontheemde garde" gaan behoren, "die heg noch steg" weet? En dat zij, de krankzinnige wetenschap, maar blijft liegen in theorieën, fantasieën, en dogma zo veel ze maar willen, terwijl dergelijke context nergens terug te vinden is. ....niemand heeft zich ook maar een enkel moment over zoveel dwaasheid verwonderd. .......maar het is juist dit theoretische, fantastische en het dogmatische  wat ze uiten, zeg maar blèren, hun gekunsteldheid, wat van hen dat ontheemde wezen maakt! Maar zo bezien gaat het geen dag meer lukken met ze, alleen maar zonder ze! Zou dat iets te maken hebben met intellect wat ze zeggen te hebben? En het storende geweld er van? Hoe krankzinnig is deze bende?


De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

 
Joy Mills
 
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij! Dat is dus iets voor dommerds, die slechts hun fantasie en idealen en dogma willen verdedigen! Zowel de opbouw als de bestrijding van deze onzin kosten de maatschappij een onnoemelijke hoeveelheid energie, deze is thans niet meer aan te vullen. Je zou zeggen; ... ze heeft haar zwakste moment al bereikt, maar nee, velen kunnen kennelijk nog door, ......maar de gevolgen kunnen niet anders als dramatisch zijn!
Het menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet! De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven?

Maar wist U dat ze niet eens de werking van de stof (met heel hun IQ en EQ) kunnen verklaren, de kletspraat van de fysici bestaat slechts uit ressentiment, want wat we ons kunnen permitteren en permuteren, daar gaan we heel normaal helemaal niet over. Als we wat bevinden of uitvinden past er van onze kant slechts een theaterstuk omheen. De hele kwantummechanica zal altijd een theaterstuk blijven, wat miljarden kost. Om het over de stellingen van Halton Arp maar niet te hebben, ......op mars wordt er naar water gezocht, ach ja.......One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”.
Arresteer deze bende, en gooi ze in de diepste kerker, kunnen ze daar met hun idealen, en fantasieën en dogma leren omgaan, dat is veel goedkoper! Waarom deze arrestatie? Hun hele onderwijs is niet gericht op de participatie van iedereen in dit land, ze voldoen aan geen enkele wet...... zelfs niet eens aan enige onderwijs wet! Aan onze Universiteiten worden slechts theaterstukken opgevoerd! De vraag waartoe leert de mens wordt door deze dwazen niet eens opgevoerd, maar hun instituut mag wel Universiteit heten, heeft U het ooit zo zout gegeten? 
 
Ach ja, ze wisten het natuurlijk niet; ....
 Zonder uitleg is een wet geen
wet meer maar slechts een verzameling inktvlekken.
 

Bovendien gaat een meta-filosofische verhandeling over het onderscheid tussen wat taal is ofwel wat kan worden gedacht, en wat niet door taal uitgedrukt kan worden, maar alleen kan worden getoond. Dat wat kan worden getoond geeft zicht op het intellect, zelfs op een tweezijdig intellect, het actieve en het passieve intellect. We kijken allemaal naar de persoon die wat toont, alleen zo kunnen we afmeten hoe solide en oprecht zijn ziel in elkaar steekt!
De onmiddellijke afgeleide van deze regel is regelrechte wiskunde; ......De wiskundige regel maakt het interdisciplinaire universitaire begrip ontzettend twijfelachtig, als onze redeneringen niet te herleiden zijn op de waarheid-tafels, en via de waarheid-tabellen, hoe is er dan.....
een algoritmische beschrijving van een systeem te krijgen, hoe kunnen we priori afleiden welke set van iteraties op de geboden grondregels een 'goede' set f  veranderingen is? De soliditeit en oprechtheid van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde begrijpt! Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!

De algehele participatie kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn als ooit een mens heeft gedacht en bedacht. Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk, de deelname of participatie van iedereen! Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen, en slechts hun ressentiment hoog willen houden. Voor een dergelijk theater is geen plaats meer! En deze personen die dat tweezijdige in zich dragen, ze hebben zo hun " Eigen listen" om tot oplossingen te komen.

Mijn leermeester vertelt het zo; ....“Non fingo hypotheses,” schreef Newton, “ik hoef niets te verzinnen.” Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.
List
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld. Henk Tennekes

Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.

Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt! De geestelijke gezondheid van de mens loopt op zijn laatste benen! De reformatie van het bewustzijn kan niet langer uitgesteld worden!

De eenheid van de constitutie kan je alleen maar voorstaan als je de constitutie zelf begrijpt, als wezen van het koninkrijk van God. Zo is het ook ingebracht in de grondwet van de V.S. ! Maar tot mijn ontsteltenis begrijpen de huidige politici en wetenschappers daar helaas niets meer van. Lees dit eens als begrips-ondersteuning
.
De wereld begrijpt zijn eigen drama niet, het is zijn theatrale spel en de daar aan verbonden arrogantie. Dit menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort beslist niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet! En die eenheid van constitutie zou met dergelijk IQ en EQ alsnog nationaal of Europees geregeld kunnen worden! Ik geloof er totaal niets van! Want op deze wijze gaan we grandioos naar de kelder, het verhaal van de ondergang van de Titanic is er niets bij!
In ieder geval, ik ben uiteindelijk moe gestreden, maar ik hoop nog steeds dat dit een aanwijzing voor U is, mijn taak zit er op, .....dat hoop ik althans. Ik weet althans niet meer hoe ik U los kan trekken van de heersende institutie en zijn onmenselijkheid, mijn middelen zijn uitgeput, .....helaas. Of heeft U nog een bordje buitengewoon hoogwaardige energie voor mij? Misschien iets wat voort komt uit het beste junk-DNA?


 
Wist U het, zij die in deze kosmos wonen, waar ze ook wonen, ze worden overal gelijk behandeld.
Dat is ongetwijfeld de eenheid van constitutie die er in deze kosmos heerst!
De toekomst van ons allen is dus wel voor te stellen zonder de klassenstrijd of zonder de psychoanalyse, maar niet zonder de onweerstaanbare opkomst van pasklare ideeën die,
ingevoerd in computers, gepropageerd door de massamedia,
het gevaar met zich meebrengen binnenkort een macht te worden die elk oorspronkelijk en individueel denken verplettert
en zo ook de werkelijke essentie van "De Cultuur van onze tijd" verstikt.
Zo bezien zijn we werkelijk alleen de wereld van de kitsch binnen getreden.
Het woord kitsch verwijst hier naar de houding van degene die tot elke prijs zoveel mogelijk mensen wil behagen.
Om te behagen dien je je te conformeren aan wat iedereen wenst te horen, in dienst te staan van de pasklare ideeën, in de taal van de schoonheid en de emotie.
We bewegen ons tot tranen van zelf-vertedering over de banaliteiten die wij denken en voelen…
Op grond van de dwingende noodzaak te behagen en zo de aandacht van het grootst mogelijke publiek te trekken, ....
.....is de esthetiek van de massamedia onvermijdelijk die van de kitsch
en naarmate de massamedia ons gehele leven meer omsluiten en infiltreren, wordt deze kitsch onze dagelijkse esthetiek en moraal.’
En wie heeft de macht zoveel krankzinnigheid te stoppen?
De reformatie van een dergelijk kitsch-bewustzijn die daarbij nog zo ontstellend feeks is ook,
kan onmogelijk uitgesteld worden!
En alleen kan ik het niet doen,....want de cultuur van de dood, en de kitsch, en daarbij met een ontstellend feeks karakter, dient alsnog over te gaan naar de cultuur van het leven. 
Wie komt ertoe het leven oprecht te omvatten?
Wat is er in die zin geleerd?
Mijn talloze onderzoekingen staan steeds voor het zelfde probleem, en ik kan er slechts een verlegen mens bij blijven. Meer lukt mij niet.


 
De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen deze zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.
Al het essentiële, wezenlijk op welk gebied ook, ze is al verpletterd!
Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos is gekomen? Is die werkelijk zo mooi?
Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is.
De reformatie is nog steeds een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Dat maakt het leven in deze kosmos oneindig eenvoudiger.
Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!
Zo U het wil zal er slechts één optreden, aan U zelf de keuze!

De domme volgelingen van de wetenschap zijn in elke huid gekropen die ze maar konden vinden, en denken daarmee beschermt te zijn. Maar jammer genoeg zit er maar één mens in al die huiden, en die zal hier toch ook worden gemangeld.
Het huidige "monisme" is al gemangeld, de plannen zijn dat alleen nog niet! Hier komt alleen een algemene staat van ontkenning uit voort, en een gebrek aan mensen die "uitbreken" , die werkelijk in staat zijn te "excelleren". Geen enkele institutie kan zich van een nieuwe inhoud voorzien, er zal alleen onmenselijkheid worden "gepredikt", DIE OP GEEN ENKELE MANIER VAN EEN REALISERING KAN WORDEN VOORZIEN! De geboorte van monistische kitsch maatschappij is hier al geweest, ..... Karl Max is al weer 130 jaar verleden, .....maar de indrukken uit deze tijd moeten nu alleen nog afgebroken worden, ....
Alleen als U dat begrijpt weet U wat ons in de westerse wereld nog staat te wachten. Het  schoonmaken van het brein van een ieder verloopt in een monistische maatschappij uiterst dramatisch!
En de kennis in de hoofden is net zo kitsch als de stropdassen die worden gedragen! Het merendeel is debiel en imbeciel! Hoe is daar een maatschappij bij te "geleiden"?
Het aantal mensen dat weet dat de "single-mens" geboren wordt van uit de monistische culturen is al zeer klein! Wat als deze nog "kitsch" blijkt te zijn ook? Ik zal het nog een keer vertellen; .....mocht U het vergeten zijn....

 
De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.
Zij zonder dit geraamte kunnen zondermeer worden vergeten, ook over dit geraamte "hebben gelezen" helpt niet, je leest er heel gewoon over heen.
Iedere snoodaard die dit niet eerst in zijn eigen hart heeft gelezen, hij faalt gewoon. Hoe zal hij enige bevestiging kunnen vinden, al je deze keten niet kent?
Ik heb hier dit verhaal eigenlijk opnieuw verteld, omdat de meest snode reformatie hier uit zou kunnen bestaan, en dat ik dat alleen als een verplichting kan vinden in mij zelf.
Immers dergelijke snoodaards kunnen de Wereld nog helemaal niet helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. Waar het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf. .....

We leven met deze ontzettend moeilijke omstandigheid.....zonder dat de wezenlijke constitutie wordt gekend, maar waarbij we wel zo ongeveer al het denken al gepasseerd zijn, de relativering ervan wacht nog slechts.
Maar zo is deze Wereld helemaal niet te helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. En het is mogelijk dat de paniekzaaiers nog niet eens zo ongerust zijn als ze zouden moeten zijn.


Doch de soliditeit en oprechtheid van uw eigen wezen geeft aan hoeveel U van de wiskunde en de constitutie begrijpt! Waartoe natuurlijk het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf. .....alle alarm-klokken hadden al moeten luiden, niet alleen die van de enkeling!

 Alle mensen die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt hebben; ....ze vinden op de juiste manier de broederschap, waar anderen over praten als een monistisch ideaal. Zij stralen zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij als persoon de mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....

Om het U nog anders te vertellen, iedere monistische term is in haar wezen kitsch en feeks, daarom alleen al zijn we aan de relativering van dergelijke termen toe.
Wetenschappelijk valt er verder niets mee te doen.
Maar zelfs dat is alleen maar zinnig als je dat evenzeer voor de ander als voor je zelf doet.
Anders blijven de wetenschappers en de politici en de heren van het KPNG maar op lieger 's hoogte, en dat is zondermeer dramatisch voor deze maatschappij.
Dat leidt alleen tot dik gevulde zakken, in een diep armoedige maatschappij!
De kennis in de hoofden is net zo kitsch als de stropdassen die worden gedragen! Het merendeel is debiel en imbeciel! Hoe is daar een maatschappij bij te "geleiden"?
De Mentale retardatie (letterlijk geestelijke achterstand), zwakzinnigheid, intellectuele stoornis, geestelijke/verstandelijke handicap of mentale handicap is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal een gemiddeld niveau niet zullen bereiken. Dat is in de huidige maatschappij dus algemeen, de kitsch en het feeksje, ze hebben alles vervangen! 

Alleen als U dat begrijpt weet U wat ons in de westerse wereld nog staat te wachten.  We zijn werkelijk alleen de wereld van de kitsch binnen getreden.
De wereld begrijpt zijn eigen drama niet, het is zijn theatrale spel en de daar aan verbonden arrogantie. Dit menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort beslist niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet!
En dat euvel maakt zelfs van ieder mens een bitch!
Je hebt al zoveel rollen gespeeld in dit leven, en je paste je maar aan.
Tot het moment dat je totaal niet meer wist wie je was!
Lekker, Zo'n ontheemde en ontzielde bitch te zijn, op advies van de dwaas die al zo'n bitch was!
Neem  één ding aan, debiel en imbeciel zijn ze allemaal!
Hoe ga jij nu je leven inrichten? Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel, en met de overeenkomstige handicap van andere mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen? 

Jawel ik zeg dit vooral vooraf, dan is er voor wat betreft de vraag geen twijfel mogelijk.  
Hij draagt misschien een stropdas, hij is charmant, hij kent geen angst, maar hij kan wel meedogenloos zijn, maar niet gewelddadig. Zijn geweten toont de activiteit van een koelbox die U net heeft gekocht bij de Hema, ....Hij heeft niemand vermoord, maar hij heeft er wel een paar en soms duizenden mensen meer te grazen genomen.  
Gezellig hé , tussen de psychopaten wonen.
Maar wist U het, ze zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren!
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.
Er valt niets meer in gezonde porties te relativeren, .....hoe hard dat ook nodig is! 
De  universiteiten van de heren zijn grote  krankzinnige ballen tenten geworden!
De "DNA-finale" is al meer als begonnen, het einde van de geestelijke en daarmee ook van de algemeen gezonde mens is in het zicht! En als we niet snel tot een effectieve oplossing komen zal dit tot een drama uitlopen!


 Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zij willen U al dit leed beslist besparen! Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
Nardocus Filosofus
cbs