,          De reverse 60 van introspectie en verantwoording; 

De Zeven Hermetische Wetten

 Zoals het alle mensen gegund is, als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan.
Laat U dat niet overkomen, 

De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin. Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan. 
 

Het onveranderlijk en het veranderlijke, De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".

Van de zeven Universele Wetten zijn de eerste drie onveranderlijk, dit zijn eeuwige wetten, dat betekent dat ze geheel op zichzelf staan en nooit gewijzigd of overstegen kunnen worden. Ze zijn er altijd geweest en zullen altijd bestaan. De overige vier wetten zijn van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan. Je doel is om elk van de zeven Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen.

1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk)

De eerste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat het universum mentaal is. Dat alles wat we zien en beleven in onze fysieke wereld zijn oorsprong heeft in de onzichtbare, geestelijke wereld. Het vertelt ons dat er een universeel bewustzijn is -de Universele Geest - van waaruit alle dingen zich manifesteren. Alle energie en materie op alle niveaus wordt gecreëerd door, en is ondergeschikt aan de alomtegenwoordige universele geest. Je geest is een onderdeel van de Universele Geest - dezelfde in natura met het enige verschil dat het een gradatie daarvan is. Jullie werkelijkheid is een manifestatie van je geest. Dit is ware gedachte.kracht.

2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk)

De tweede van de zeven Universele Wetten vertelt ons "Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven". Dit betekent dat er "harmonie, overeenkomst en overeenstemming" is tussen de fysieke, mentale en spirituele gebieden. Er is geen scheiding omdat alles in het heelal, waaronder jij, afkomstig is uit die "Ene Bron". Hetzelfde patroon wordt uitgedrukt op alle bestaande gebieden, uit de kleinste elektron tot de grootste ster en vice versa. All is One. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi was een verwijzing naar deze grote Wet van Overeenstemming van de inscriptie "Ken uzelf en gij zult alle geheimen weten van de goden en het Universum".

3. De Wet van Trilling (onveranderlijk)

De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.
Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische.
Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. En er alle hulp bij te krijgen! Die hulp mag/moet je zelfs opeisen! Zo zijn de dingen te veranderen.

 ZO HEEFT ieder MENS DE WIJSHEID IN PACHT. VOLLEDIG!
EN DAT IS EEN LICHAMELIJK PROCES.
Wijsheid komt uit het lichaam, niet uit de hersensen.
Wijsheid komt uitsluitend van binnenuit, nooit van buitenaf.
 
Eigenwijsheid wordt altijd negatief gevonden…
Terwijl (of OMDAT?) dat het begin van alle wijsheid is…
Voor iedereen…De auto-reverse,  als idee heeft het zijn begin. Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.

4. De Wet van Polariteit (veranderlijk)

De vierde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Alles tweeledig is, alles heeft tegenpolen, alles heeft zijn paar tegenstellingen, tegenstellingen zijn identiek in de natuur, maar verschillend in graad". Het is ook de eerste van de veranderlijke Universele Wetten. Het betekent dat er twee kanten aan alles zijn. Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd.Boven de wet van de polariteit uitstijgen
Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen.

5. De wet van Ritme (veranderlijk)

De vijfde van de zeven Universele Wetten vertelt ons: Dat alles stroomt, zowel in als uit, alles heeft haar getijden, alle dingen stijgen en dalen, de slinger- swing (slinger-schommeling) manifesteert zich in alles, de maat van de schommeling naar de rechterkant is de maat van de schommeling naar de linkerkant, ritme compenseert. Het is de tweede van de veranderlijke Universele Wetten en betekent dat de schommeling in alles is. Dit principe kan in actie worden gezien als de golven van de oceaan, in de opkomst en ondergang van de grootste rijken, in het bedrijfsleven cycli, in het buigen van je gedachten van negatief naar positief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze wet, dat wanneer iets een hoogtepunt heeft bereikt de achterwaartse swing bijna ongemerkt begint tot het moment dat een voorwaartse beweging totaal is omgedraaid, dan begint de voorwaartse beweging opnieuw en wordt het proces herhaald.

Boven de wet van ritme uitstijgen

Om de swing van de slinger te overstijgen, moet je bewust worden van het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat,  je materiële positionele verbetering, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Op termijn zal je doorzettingsvermogen beloond worden als de achterwaartse bewegingen minder negatief ten opzichte van je vorige achterwaartse swing zwaait en je weer hoger komt.

6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk)

De zesde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Iedere oorzaak zijn effect heeft; ieder effect zijn oorzaak heeft". In overeenstemming met deze wet, elk effect dat je ziet in je buitenwereld of fysieke wereld heeft een zeer specifieke oorzaak die haar oorsprong vindt in je innerlijke of geestelijke wereld. Dit is de essentie van gedachtekracht. Elk van je gedachten, woorden of handelingen stelt een specifiek effect in gang die terzijnde tijd zich zal manifesteren. Om de meester van je lot te worden, moet je je geest beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is. Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.ar

Je ware intenties zijn onmiddellijk gecreërd

De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan, het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elka verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Bij gevolg is ze NIET ESSENTIEEL.

7. De wet van Geslacht (veranderlijk)

De laatste van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Het geslacht in alles is, alles heeft zijn mannelijke en vrouwelijke principes". Deze veranderlijke Universele Wet is duidelijk wat betreft de schepping in de zogenaamde tegenovergestelde seksen, niet alleen in de mens maar ook in de planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er maar een paar te noemen. Alles en iedereen bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de uiterlijke uitingen van vrouwelijke kwaliteiten zijn liefde, geduld, intuïtie en zachtheid en mannelijke kwaliteiten zijn energie, zelfvertouwen, logica en verstand. Weet dat binnen elke vrouw alle latente kwaliteiten van een man liggen, en binnen elke man die van een vrouw. Als je dit weet dan weet je wat het betekent om volledig te zijn.

De wet van Aantrekking als onderdeel van de vergelijking

Je hebt vast gemerkt dat de wet van Aantrekking niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten. Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen, maar eerder om deze te markeren, omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die hier besproken zijn. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.

Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!

De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.

 
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn. Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.


Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, een barbaarse gewoonte. Mede omdat we weten dat een wiskundig formalisme niet overal in kan beslissen!
Met niemand er bij die wist van groei en van bloei en verwelken.
Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven, en dat tevens met het laten verdwijnen  van elke conditionering, ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming.
Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken, kan al het nieuwe zich weer gaan vormen.
Zo zal het toch moeten , en dat volgens mij.........IN ALLE LIEFDE EN REDEN,  maar het is helaas nog altijd een aforisme wat heerst op deze wereld. Maar we weten dat dit niet kan, want daarmee wordt ook een rigoureuze onverantwoordelijkheid geabsepteerd van politiek en wetenschap. De sfeer die wij de Natura Naturans noemen, en het gevoelsleven bepaald, is er hopeloos door aangedaan. Gevoelsmatig is het allemaal niet te volgen........dat heb je met alle aforismen, .............de geestesziekten slaan er jammerlijk in toe..........hoe is dit toch draagbaar te maken...........ik doe mijn best. Ik kan U een leidraad geven; ..........pas op voor de ziekten ........die wij hier weten te melden. Hij zal ook moeten genezen, om een gezond verstand over te houden.
LAAT IK U VERTELLEN DAT DE LIEFDE EN DE REDEN ZICH MOETEN KUNNEN VESTIGEN, ZODAT IK U ALS FAVORIET KAN BEVESTIGEN. Zo is het dus voor iedereen,..........en bij mij zeker.
Doch deze maatschappij is met al zijn aforismen jammerlijk ziek, doch wetenschap en politiek zullen het zeker niet willen erkennen......... hun rigoureuze onverantwoordelijkheid kan niet worden geabsepteerd, de aforismen van KIERKEGAARD vertellen U alles. 
Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Een rigoureuze onverantwoordelijkheid zal de menselijke existentie bij voortduren schaden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen. Met als enige de leer-weg van de Godelijke Contemplatie.
In de filosofie en de wetenschapsfilosofie GEBEURD werkelijk HET ONNODIGE, HIER wordt het begrip werkelijkheid HELAAS geproblematiseerd. Dit daar wij alle nodige Goddelijke Hulp al hebben. Alle entiteiten zo zij een ziel hebben, hebben zijn hulp.......Het is zo ik mij de liefde en de reden weet te realiseren.......en de Wereld staat weer opnieuw voor de keuze zich dit opnieuw te realiseren ....allen die een ziel hebben.
 • Weet dat de wilde natuur allerminst idyllisch is, ja zelfs onmenselijk kan zijn. En dat het lot van de naïeve mens hem volstrekt onverschillig laat. Weet dat;.....Filosofie-vrije wetenschap niet bestaat, er is hooguit wetenschap waarvan de filosofische bagage zonder nadere inspectie aan boord wordt genomen. De naïeve mens is een vreemde in Gods natuur, omdat hij niet tot introspectie komt! Het is dit gebrek waarover Richard Feynman ooit zei:... "Wetenschapsfilosofie is ongeveer even nuttig voor wetenschappers als ornithologie voor vogels."   
 • Maar deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!
   Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
  Ruim dit instituut dan op! Verklaar het met al zijn aforismen tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!
 • .Wie het verloop van koolstofdioxide (CO2) in de lucht sinds 1992 bestudeert, ziet geen enkel effect van de inmiddels 24 grote jaarlijkse klimaatconferenties. Het gebruik van fossiele brandstoffen steeg met bijna zestig procent. De CO2-concentratie wordt voornamelijk bepaald door bevolkingsgroei en economische groei. Klimaatdiplomaten kunnen daar weinig tot niks aan veranderen, zo lijkt het. Maar klimaatonderhandelaars mogen ook na 24 mislukkingen gewoon doorgaan met hun missie. En doordat ze de afgelopen 25 jaar de CO2-uitstoot niet hebben kunnen temperen, wordt hun roep almaar luider: het is geen vijf voor twaalf, het is al over twaalf. Hun gedrag lijkt op dat van iemand die tien kilo wil afvallen en die vervolgens, als er juist vijf kilo bij is gekomen, zegt dat het nieuwe doel nu is om twintig kilo kwijt te raken.
 • De uitstoot van het NO2 was natuurlijk navenant, in deze 25 jaar. Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
  Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
  en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn. Het corona is helaas ook zoiets........
  Het gaat niet om de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand? Of toch een krankzinnige gerechtelijke macht, die al het aforisme maar laten gebeuren.  Gekken, ruim dat wetenschappelijke gekkenhuis op. Anders gaat daar de totale maatschappij kapot........
 • Het is die zelfde moedwillege vreemdheid waar Kierkegaard van vertelde; ......'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.  Zij die zelf de baas denken te zijn, ze brengen de eenheid niet, nooit. De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! De praktijk van of met de aforismen is erger als ooit te voren. En als we er niet mee stoppen zal het de menselijke existentie diep beschadigen, dieper als ooit te voren. Daarvoor hebben we zelfs geen oorlogen voor te voren, het gaat altijd naar het onmenselijke toe.
 • DUS DE PLICHT IS ER; ..........
 • "Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  Richard Feynman.
 •  Ik heb dus alleen de Goddelijke auto-reverse gekregen, als enige mogelijkheid, daarom ben ik ook die dislycte man en die doener ...........ik schrijf dit op, ik moet dit ook voor andere mensen benoemen.........dit is dus mijn wetenschap ..........ze is niet gebaseerd op ook maar een enkele utopie, ........Maar andere burgers hebben ook die andere vrijheid om hun bijdragen te leveren.
 • Want, 'De utopie verandert in een dystopie als mensen geraakt worden in hun intieme wezen: geplaagd in de verliefdheid vol onzin, vol angst en woede.' daar valt niet in te leven. Ze is de rechtstreekse maatschappelijke onverantwoordelijkheid met de wetenschappelijke gekte van de wetenschap. Maar ook de verantwoordelijkheid van de wereld met zijn beelden die geen enkele aktualiteit en realiteit weten te volgen. De opgewekte dystopie is voor de wereld niet draagbaar meer..........ik kan haar dus maar eenmaal vertellen, voordat ze op deze wereld volledig toeslaat. De wereld, maak haar los van alle utopie, anders zal de dystopie op een vreselijke manier volgen, het mentale vergrijp gaat zijn aforismen vormen.........want in onzin, angst en woede kunnen we niets normaals vormen. daar hebben we vrijwel alleen de reden en de liefde voor.   En het is niet nodig iets onnodig te problematiseren. 
 • Het is juist voor de ontwikkelingen om het avontuur  te volgen, een goede bijdragen kan zich dan vormen, want de toereikendheid van de menselijke reden tot kennis van de waarheid is een levensgoed,  ze kan geen aforismen gebruiken OF HEBBEN.   En daar is wijsbegeerte de kunst van het vrije denken. Met een denken dat de logische weg van de bewustwording  aflegt en zich dus uit zichzelf ontvouwt.          CARTESIUS HEEFT HET OVER DE ERVAARBARE WERELD ,  EN DAT IN ELK VERBAND VAN DE EENHEID.
 • Het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens!  Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos!  In die zin worden alle aforismen gebruikt..........maar rechtgeaarde mens, weet wat het is............ EEN PUUR GEKLETS.  En de schade die hij in de GODELIJKE existentie aanbrengt is enorm. 
 • Mijn doel met een Partner of belangstellende is altijd om gezamelijk, dus samen het correctief te versterken, en zo een eenheid te vervolmaken.  Ik weet wat mijn taak in deze kosmos is.......en ik weet hoe ik hem heb gekregen............ en het is geen ziekte om tot een correctief denken te komen, integendeel.........Het Gen, .......Het bijzondere van de QED is dat daar deeltjes zich voortdurend bewust lijken, dus als een Gen benoemd kunnen worden, wat dus ook in de QED van Richard Feynman perfect is gearticuleerd. Dus daar geldt de leus  quod erat demonstrandum, er is vanuit de gewaarwordingen vertelt het geen bewezen moest worden. Iets waar de krankzinnige wetenschap nog nooit toe in staat is geweest! Wijselijk zijn er daarom ook deeltjes die zich richten op het ophelderen van de condities van het bestaan en een omsluiten van de mogelijkheden, en daarmee zelfs voor het herstel van de zorg.           
 
Søren Kierkegaard

aforismen
 
 Als een politieman een klein vergrijp begaat zet heel het land een keel op. Maar als een journalist zijn macht misbruikt (wiens misgreep juist in de kwantitatieve uitbreiding ligt), kan men hem meestal nog niet eens voor het gerecht dagen.

Het hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!
 
Men wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens!
 
Als de moed niet stijgt met de moeilijkheden, is er van moed helemaal geen sprake.
 
Het talent verwekt sensatie, het genie roept tegenstand op.
 
Het belangrijkste in een werkelijke gemeenschap is dat iedereen daarin enkeling durft te zijn.
 
Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid.
 
Hoe graag zou ik blijven lezen en lezen; dat is voor mij a.h.w. de weg terug. Maar toch geloof ik dat ik alleen maar verder kom met geduld, op die lange en moeilijke weg waarop ik de dingen zelf moet doordenken.
 
Grote genieën zijn eigenlijk niet in staat om een boek te lezen: tijdens het lezen vormen zij meer zichzelf dan dat zij de schrijver verstaan.
 
Het vergaat de meeste systeemfilosofen met hun systeem als de man die een groot kasteel gebouwd heeft en er zelf in het koetshuis naast gaat wonen.
 
Wat filosofen over de werkelijkheid beweren is vaak even bedrieglijk als wanneer men bij een opkoper een bordje vindt met het opschrift: ‘Hier verzorgt men uw wasgoed’. Stap je dan binnen met je wasgoed, dan blijkt het bordje er alleen maar te liggen om verkocht te worden.
 
Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden.
 
De hardste strijd ontstaat niet doordat mening op mening botst, maar als twee mensen hetzelfde zeggen en er over de interpretatie van datzelfde wordt gevochten.
 
Waar komt toch dat idiote idee vandaan dat alleen een vermogend man onafhankelijk zou zijn? Waarschijnlijk omdat men het als een fabel beschouwt dat men veel onafhankelijker is als men weet te leven van water en brood en van wortels.
 
Toen in Holland de specerijenprijzen eens kelderden, stortten de vele kooplui karrevrachten in zee om zo de prijs weer op te schroeven. Iets dergelijks hebben we nodig in de wereld van de geest.
 
De meeste mensen (ook van wie beweerd wordt dat zij denken: professoren e.d.) leven en gaan door in de inbeelding dat zij nog veel meer begrepen zouden hebben, als ze maar langer zouden leven. Maar hoevelen komen tot die rijpheid waar ze dat kritische punt ontdekken waar alles omslaat en waar stijgend begrip gaat betekenen dat men begrijpt dat er iets is dat men niet begrijpen kan?
 
Het verschil tussen de mensen ligt alleen in de vraag hoe zij domme dingen zeggen; dát zij ze zeggen is algemeen-menselijk.
 
Wat is geleuter? Het is de opheffing van de hartstochtelijke tegenspraak tussen zwijgen en spreken; alleen wie werkelijk zwijgen kan kan werkelijk spreken.
 
In het publiek is de enkeling een nul, een nummer; in een ware gemeenschap mag hij zichzelf zijn en precies daar ligt zijn opdracht.
 
De taal vervangt het konkrete door het abstrakte. Zo beeldt de mens zich onmiddellijk in dat hij datgene waarvoor hij het woord weet ook feitelijk kent.
 
Wat een mens waard is kan men afmeten aan het verschil tussen wat hij inziet en wat hij wil: alles wat daar tussen ligt is excuus en uitvlucht.
 
De methode om met behulp van de twijfel tot de filosofie te komen is even doeltreffend als een soldaat te bevestigen op zijn buik te gaan liggen om hem zo rechtop te doen staan.
 
Elke hervorming sticht onheil zolang zij niet betrokken blijft op datgene waartegen zij ageerde.
 
De ware martelaar kommandeert zelf het peleton dat hem terecht moet stellen.
 
Kijk, ook dat is een vorm van aanbidding, dat je ronduit tegen God zegt: ‘Ik houd het niet langer uit steeds maar aan U te denken en daarom ga ik me nu eens fijn ontspannen, want U bent niet zo kleinzielig als ikzelf’.
 
Al dat gepraat dat je God moet danken dat je niet in verdrukking leeft wordt heel gauw zelfbedrog. Want God is geen kruidenier die aan de één duur en aan de ander onder de toonbank door verkoopt. Blijkbaar begrijpt men niet dat het hoogste het hoogste is en dat het daarom alleen maar tot elke prijs gekocht kan worden.
 
God is geen uitwendige macht die met de vuist op tafel beukt en zegt: ‘Ho, nu zal ik je eens leren!’ Neen, God doet alsof Hij niet eens bestaat, zodat alles aan onszelf wordt overgelaten.
 
Je zou van bijgelovigen verwachten dat zij wel genezen als ze herhaaldelijk ervaren dat hun zieke dromen niet in vervulling gaan. Toch krijgen deze steeds meer macht over hen, net als de goklust stijgt naarmate iemand meer verloren heeft.
 
Het is beter te geven dan te ontvangen; maar er is meer nederigheid nodig om te ontvangen dan om te geven.
 
De hoogste opgave van het menselijk kennen is: te begrijpen dat hij niet begrijpen kan.
 
Het christendom heeft elke generatie weer iemand nodig die onvoorwaardelijk-radikaal uitspreekt wat het christelijke is. Als het dan zijn lot wordt door alle dominees te worden uitgelachen en gehoond, dan staat vast dat heel die christenheid louter inbeelding is.
 
De verhouding tussen God en mens is doodeenvoudig zo: verlang geen openbaringen e.d. maar begin met de vrijheid te nemen jezelf te zijn. Niet omdat je zelf zo belangrijk zou zijn, maar omdat Gods liefde alle haren op je hoofd al geteld heeft. Hij houdt dus van jou. Handel daar dan ook naar.
 
Ook het verstand is een gave Gods, mits men het in vrees en beven gebruikt om de waarheid bloot te leggen.
 
Geloven is dat je tot elke prijs aan een mogelijkheid vasthoudt. 
 
Het is Socrates net als Jezus vergaan: allemaal bewonderaars en nauwelijks navolgers.
 
Er is morele moed voor nodig om iets te betreuren; het eist religieuze moed om blij te kunnen zijn. 
 
De grondverwarring in de moderne tijd, die in alles zichtbaar wordt, is: dat men de gapende kloof van het kwaliteitsverschil tussen God en mens heeft dichtgekletst.
 
De waarheid mededelen betekent dat je moet lijden; lijd je niet, dan spreek je ook de waarheid niet.
 
Telkens als iemand de zaak existentieel één duim verder heeft gebracht, duikt er direct een hele generatie van docenten en sprekers op, die deze vooruitgang weer omzetten in een doctrine, d.w.z. de hele zaak tuimelt weer naar beneden.
 
De eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan geven.
 
Onze tijd is nog te sloom om te ketteren, want een ketterij veronderstelt nog altijd a) genoeg redelijkheid om het christendom te laten zijn wat het is en b) genoeg hartstocht om toch een andere mening te hebben.
 
Geloof is zin voor worden, twijfel is verzet tegen elk wilsbesluit om boven lust en begrip uit te stijgen.
 
De grootheid van een mens hangt wezenlijk af van de sterkte van zijn Godsverhouding.
 
Alle werkelijke hulp begint met deemoed: men moet willen dienen en niet imponeren. Men moet de geduldigste zijn en ook ongelijk kunnen aanvaarden, inzien dat men niet verstaan heeft wat de behoeftige al begrepen had. 
 
Maar weinig mensen komen tot die rijpheid waar zij dat kritische punt ontdekken, waar alle waarden omslaan, zodat steeds duidelijker begrepen wordt dat er iets is dat men niet begrijpen kan. Dit is de terugkeer tot het kinderlijke, maar dan tot het kwadraat verheven.
 
Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven.
 
Het gebed is een dochter van het geloof, maar het is de dochter die de moeder moet onderhouden.
 
God laat zich slechts kennen naarmate de mens zichzelf wil kennen; dat stelt Hem voldoende veilig tegen alle wijsneuzen.
 
In het heidendom was het theater de eredienst. Dat is nu weer zo: eenmaal in de week wat communicatie met de Allerhoogste door middel van de fantasie.
 
In onze tijden bestaat vervolging niet meer: men heeft het christendom zo karakterloos gemaakt dat er niets meer te vervolgen valt.
 
Christus heeft geen docenten aangesteld, maar om navolgers gevraagd.
 
Christus zweette bloed toen Hij bad. De dominee toont met drie bewijzen aan dat het nuttig is om te bidden.
 
In het begin was er geen enkele christen; toen werden we allemaal christen, met als gevolg dat er weer geen christenen zijn. Zo staan we weer aan het begin.
 
Steeds meer wreekt zich dat aan het christendom iemand ontbroken heeft, die even scherp een diagnose over de ziekte kon vaststellen als dat hij een dialecticus was om vlijmscherp de twee kanten van één zaak bijeen te kunnen houden.
 
Gods gedachten zijn niet die van de mensen. Eens was het Gods idee dat er een reformatie nodig was: toen had niemand lust om hervormer te zijn. Nu wil iedereen hervormer spelen; men kan er dus zeker van zijn dat God niet aan een reformatie denkt.
 
Wij protestanten doen zo mogelijk alles om ieder mens een Nieuwe Testament in handen te spelen. En wat doen we dan? Dan verkondigen we alom dat er bij dit moeilijke boek allerlei leer en wetenschap nodig is om het te kunnen begrijpen.
 
Zoals de Paus zich veiligstelde met een verbod om het Nieuwe Testament te lezen, zo stelde het protestantisme zich later veilig met... geleerde exegese.
 
Lijden is één zaak, professor worden in het feit dat een ander leed is een tweede. Dat eerste is ‘De Weg’, dat tweede is: ‘Hoe kom ik er onder uit?’
 
Slechts één ding vindt men belangrijk tegenwoordig: net als alle anderen te zijn. Maar God eist primitiviteit; daarom is de bijbel zó geschreven, dat men naast elke bewering ook voortdurend het tegengestelde leest. Maar men klit liever samen in naäperij.
 
Christus heeft nooit gewerkt met het onderscheid tussen orthodox en ketters, maar wel met het verschil in vruchten waaraan men beide kan kennen.
 
Eerst was leren lezen een ernstige zaak voor het kind. Toen kwamen er plaatjes bij en bij elk kwartiertje lezen koekjes. Maar spoedig viel met dat kwartiertje ook heel het alfabet nog weg. En zo betekende ‘lezen’ tenslotte koekjes eten en plaatjes kijken. Zo ging het ook met het christendom toen het veranderde in christenheid.
 
Veel mensen menen dat de christelijke geboden (bijv. de naaste te beminnen als jezelf) opzettelijk te streng zijn gemaakt, zoals men thuis de wekker maar een half uur laat voor lopen om toch maar niet te laat uit bed te komen.
 
Door Godsvrees en vroomheid tot innerlijkheid te maken ondermijnde Christus heel het gebouw van wetjes, betrekkelijkheden, van de directe herkenbaarheid van de vroomheid, de objectieve meetbaarheid in het systeem van farizeeërs en schriftgeleerden: dat zij onder de schijn van Godsverering hun eigen uitvindsels aanbaden.
 
Jezus’ wondertekenen ‘beweren’ niets; zij konden hoogstens opmerkzaam maken en de ooggetuige in de juiste spanning zetten: wat kies je, de ergernis of het geloof? En wat dan in je keuze openbaar wordt, is je hart.
 
Het verschil tussen een genie en een christen ligt hierin, dat het genie van nature buitengewoon is, terwijl een christen in vrijheid buitengewoon is en dat moet ieder mens zijn. Daarom kwam het Voorbeeld Christus tot ons in de gestalte van een geringe dienstknecht: voor alles moest goed duidelijk worden dat het buitengewone in het gewone gelegen is en voor iedereen bereikbaar is.
 
Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.
 
Laten we niet vergeten dat Martha en Maria zusters waren.
 
De fout van de farizeeër (vgl. Lk. 18:9-14) is niet dat hij zichzelf hoger schat, want menselijk gesproken is hij inderdaad beter dan de tollenaar; zijn fout is dat hij die pretentie heeft in Gods huis, voor het aanschijn van God.
 
Wie God om iets bidt en vervolgens niet gelooft dat Hij het geeft, houdt God voor de gek.
 
Dat het christendom alleen maar voor de rijpere leeftijd en voor de bejaarden zou zijn, is een idee dat berust op een verderfelijke verwarring van ouder-geworden in lichamelijke met ouder-worden in geestelijke zin. Deze vergissing heeft als oorzaak dat veel jeugdigen een tijdje overspannen religieus zijn. En dan trekt men de verkeerde conclusie dat het beter is om het voorlopig maar kalm aan te doen.
 
Iemand die werkelijk christen is kan men herkennen aan wat Rebekka deed: ‘Ik zal niet alleen u te drinken geven, maar ook uw kamelen’.
 
Het christendom is geen leer, maar bestaansmededeling. Daarom begint het elke generatie weer opnieuw. Al die geleerdheid van vorige generaties is eigenlijk overbodig. Zij is wel niet te versmaden als zij zichzelf en haar grenzen kent, maar ze wordt gevaarlijk als dat niet het geval is. 
 
Bij Jezus’ gedaanteveranderingen stonden Mozes en Elia, d.w.z. Wet en Profeten, erbij. Zo moet het altijd zijn bij verrukkingen e.d.: de ontnuchtering bij de hand, opdat het gevaar van het fantastische niet insluipt.
 
De autoriteit die men als denker heeft zal zich moeten bewijzen doordat het woord in je mond één heel duidelijke gedachte uitdrukt.
 
Het christendom is vastgelopen in zijn eigen verstandigheid; om het weer uit die schuilhoek te krijgen zijn er nu christenen nodig die juist op het punt van verstandigheid nóg knapper zijn.
 
Hoe ontstellend eigenlijk dat Christus, de leraar in de liefde, verraden werd met een kus.
 
Het christelijke is niet het eenvoudige waarvan men uitgaat, om vervolgens interessant, geestig, diepzinnig, dichter, filosoof enz. te worden. Neen, het is precies omgekeerd: men begint met dit laatste en men moet dan steeds eenvoudiger en eenvoudiger worden om zo tot het christelijke te komen. Wie rijk begaafd is heeft dus tweemaal zoveel tijd nodig om tot dit punt te komen.
 
Net als elk individu, zo moet ook elke generatie eerst ‘op herhaling’ om zo de samenhang te verzekeren. Deze taak van repetitor valt toe aan het genie; hij komt wat langzamer op gang dan de gewone mens, omdat hij eerst de existentiële grondvormen van heel de afgelegde wereldgeschiedenis persoonlijk opnieuw wil doorlopen. Dat is zijn betekenis als correctief. Als het genie profetisch naar de toekomst wijst, kan hij dit slechts, dank zij zijn dieper besef van het verleden. Men kan deze wijze van vooruitgang natuurlijk geen ‘achteruitgang’ noemen, maar het is toch wel een achteruit-lopen om aldus eerst weer vat te krijgen op eigen primitiviteit. Om het leven naar voren toe te beleven, moet men het eerst naar achteren hebben verstaan.

 
De natuur en haar opportunistische gebruikers kunnen zich helaas niet verbaal verdedigen tegen de zwakzinnige nihilistische politiek en de "theorie" van wetenschappers, die elke nacht kennelijk op zijn "waanzinnigst dromen" waardoor deze auto-intoxicatie een feit wordt.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, dus ook een primitiviteit en deze heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen.
Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn! Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn!
U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden.
De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!
De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte......maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer! De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit dat als oorzaak kan worden aangemerkt! 
We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Deze kenbeelden zijn de kenmerken van kracht. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zich zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, ....ze heeft de reden en de liefde nodig en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren. 

Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Want hier heerst voor namelijk dat Aforisme, gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.  En wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! De neurotransmitter die de verbindingen moet maken is niet actief, .... dat is alles. 
Wat betreft de openheid met U te communiceren, wie een dominantie toont, toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie.   Wie een dominantie toont, toont geen intellect, ze gaan uit voorzorg al direct over op de conversatie. ALLEEN DE DYSLECTE DOENER HEEFT ZOIETS NIET, DIE HEEFT ZIJN INTELLECT BIJ ZIJN ARBEID NODIG, HEEFT EEN ACTIEF BREIN EN KRIJGT HET MEESTE DAARVAN DAAR. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op de huidige wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!
Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels. Daar kan je naar op zoek zijn, naar bidden.

                           
Hij, de dominante dwaas wil met alle geweld alleen maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis!
En daar kunnen alleen aforismen geboren worden.
Søren Kierkegaard heeft ze gedegen opgetekend.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
maar een werkelijkheid heeft ze niet want , want het zijn aforismen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Met de enorme schade die aan de existentie aangebracht wordt...........
Is het niet hoogtijd om aan al dit corrumperen een einde te maken?
En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  ....En ze is meestal nog krankzinnig ook! 
Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het ridiculeren van de eigen cultuur, ...
De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.
Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden, Sinds de krankzinnig Carl Popper, doen ze net of ze achtelijk zijn, want ze hebben hun theorieën, ..........en Niemand die zich de werkelijke eenhied wil realiseren......
Daarom is bekend van deze deskundigen dat ze direct over gaan op de conversatie, met alle routineuze geheimzinnige kletspraat als gevolg! Want toch gaat het om "Een waanzin pakket van filosofieën en theorieën", wat voor niemand gezond is! 

Velen mensen dachten door dat waanzin pakket dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Hij kan geen minuut langer in onledigheid blijven leven, om tot de opluchting te komen.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 Richard Feynman

Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!
De nieuwe verhalen van Boole en Brouwer zijn ook de nieuwe haarkloverij, die academici graag onder elkaar citeren!
Maar het echte weten, de echte wetenschap levert per definitie alleen citaten uit de grootscheepse geest-informatie die niet alleen getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke verschijning bewaarheid wordt!
Of om het nog directer te vertellen, de huidige wetenschap levert gebakken lucht. Deze Lucht bestaat uit de lucht die de mens al sinds duizenden jaren ingeblazen krijgt. Hoe ongelukkig allemaal, ...
..En Oppie Oppenheimer krijgt toch nog zijn zin .... U moet weten, Oppenheimer meende dat er kinderen in de straten spelen die zijn grootste problemen in de natuurkunde zouden kunnen oplossen, want ze hebben de vormen van zintuiglijke waarneming nog die hij lang geleden al had verloren. Maar die zelfde kinderen zijn er altijd al geweest! En waarom komt dat oplossende vermogen dan niet boven? Die kinderen verstoppen zich heel gewoon, je kan nauwelijks door deze "omgeving", de huidige heersende omgeving begrepen worden. Alle aforismen brengen een enorme schade aan de existentie aan, waarin ze zich geen enkel moment thuis zullen voelen.

De krankzinnige wetenschap moet maar lekker doorgaan met haar geneuzel en haar haarkloverij!
De gebakken lucht vindt je overal, wat dacht U van deze zin; .....Levende en dode materie voldoen aan dezelfde natuurkundige wetten. De enorme verscheidenheid aan levende organismen maakt echter dat het op het eerste gezicht onmogelijk is algemeen geldende fysische principes te definiëren die het gedrag van levende materie beschrijven. Als de denk wetten van George Boole de normaalvorm voor ons brein zijn, zullen we het daarmee moeten doen en de nodige specificatie moet daar uit voortkomen! En dat nu is voor het menselijke brein altijd (misschien wel 100000 jaar) al zo geweest! Zolang we mens zijn, zijn we onderdeel van de grootscheepse geest informatie geweest! We zijn onderdeel van een geestelijke evolutie, het directe bewijs is te vinden in het menselijke brein, het directe bewijs wordt gevormd door "De missing link" en heeft zijn exacte naam behouden en heet in vakjargon het corpus collosum.
Maar als je niets weet begin je gewoon met gebakken lucht! Het hergebruik van kennis is zelfs ongeoorloofd want dat levert geen citaten op, noch enige verwijzing naar personen en universiteiten, de wereld mag niet los komen te staan van het geneuzel en de haarkloverij! Maar sinds George Boole hebben we maar 1 enkele manier te specificeren. En dat maakt de realist enorm blij! We kunnen gewoon weer op de oude voet verder gaan, met de grootscheepse geest informatie, en zo doen we het al 100000 jaar! De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s voorwaarden beschreven. George Boole heeft ze voor ons in denkwetten omgezet, maar zo deden we het altijd al, iets wat duidt op een uniek en inducerend energie systeem. De grootscheepse geest informatie. Onvergankelijk geachte elementen boezemen ontzag in vanwege hun verhevenheid, maar door de mogelijkheid de vergankelijke elementen gedetailleerd waar te nemen en te bestuderen zijn zij zeker zo interessant. Verwondering en nieuwsgierigheid leidt tot zoeken naar oorzaken, .......maar het z.g.n. diepe weten is door de verkalkte brug voor ons mensen ten ene male onbereikbaar geworden en ze zal nooit bereikbaar worden! Voor ons als mentaal wezen is alles steeds minder waarheid`s functioneel geworden, de gebakken lucht moet maar weer even gevormd worden............in de wetenschap............hoe ziek zijn ze daar, en zullen ze de volgende ziekte nog wel aankunnen............Het hele begrip uniciteit zal in zijn mentale richting dus steeds belangrijker worden en in de fysieke richting is het steeds onbelangrijker aan het worden, dergelijke richting word ook wel geestelijke evolutie genoemd! Dat is wat ons wacht. Daar Urth op de menselijke weg van de evolutie ligt, is het vanzelfsprekend dat alle andere richtingen de mens automatisch leiden tot stilstand of ondergang. Hoe dit gaat gebeuren is ook al heel duidelijk aanwezig, heeft u weleens van ressentiment gehoord en zijn auto-intoxicatie? Ze zijn desastreus voor het menselijke brein, op den duur blijft daar niets van over! De ressentimenten vanuit een fantasie of utopie en dystopie zorgen werkelijk voor een auto-intoxicatie, de werking van de onzin, de mens zal er alleen maar de totale ziekte door oplopen. 
WEET DAT;
......
Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Alleen al daarom is het nodig dat het brein zijn werk mag doen.........Zodat we alles zijn reden kunnen geven, in zijn volle onmondigheid, het is niet nodig in de mangel van het verstand te zitten.........zeker niet voor een kind! 
 Het enige ‘kritische’ moraal is een zuiver formele; ....... handel zo, dat je handelingen steeds tot een algemene wet kunnen worden verheven. Van daaruit volgt dat je niet  moet liegen, omdat een wereld waarin iedereen elkaar bedriegt onleefbaar is. Rechters VAN NEDERLAND ........ knoop de krankzinnige wetenschap op, en neem de krankzinnige politici die hen in het valse idee volgen gelijk mee. Met een enkel voudige oplossing van een probleem veeg je de differentiatie weg, en stel je de onmogelijkheid van het leven. Daar ligt dus het bewijs dat wij alles gezamelijk moeten doen in het leven, om te leven.......en de Goddeljke hulp is daar zeker bij nodig, ken de reden en de liefde........          Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden! En de rectoren durven er niet tegen op te treden. EN DAAROM ZIJN DE DIGITALISERING VAN FOUTEN  DE GROOTSTE FOUTEN VAN DE WETENSCHAP GEWORDEN..........
De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.  De domheid van wetenschap en politiek is enorm..........."De missing link" in de menselijke hersenen heeft veel te lang voortbestaan, we zullen hem moeten onderbreken. En dan om dat te doen, 
“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot enthousiasme.
“Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”
“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”

“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.
“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.
“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand?” De Kleine Ziel kon nauwelijks geloven wat er gezegd werd.
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jij! Kijk maar om je heen.” En zo is het dus voorzien! Zo speciaal is de voorzienigheid, die er was, is en er opnieuw komt!
 
 

Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
De kleine Ziel kan het alleen nauwelijks geloven!
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen. Het is vooral inzien wat de grootsheid is van het Goddelijke wat je hier wordt geboden!
 Het is een jammerlijk verlies als deze grootsheid niet wordt begrepen. 


Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.

Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen, zelfs niet als U het vindt; ..... "Het leven is slopend mooi", iets wat velen Altruïsten met U vinden. Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Daartoe zijn en waren de aforismen veel te ernstig. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego., zoals het gebeurd in de aforistische toestanden.   KIERKEGAARD HEEFT NIET VOOR NIETS ALLES OPGETEKEND, EN VERTELT WAAR DIT NAAR TOE LEIDT.
Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek, maar de Mens is wat hij doet, niet wat hij als nog heeft begrepen met zijn materiële ego, je wordt in het heden in deze kosmos niet meer gezien als je deze mening hebt. Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. 

Ik weet ik hoe het zit met de pseudo-matrix in de kosmos. Dat wil zeggen, de verhouding van grootheden van een hoeveelheid, of volume, massa, warmte en ga zo maar door, is een nummer geworden. De Newton heeft men in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal, is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Helaas zit er een probleem in deze werkwijze, al is er maar weinig oppositie tegen het systeem als je zelf in staat bent tot een kwalitatieve controle, ik koop een kilo appels van een goede kwaliteit zonder enig probleem. Ik kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem, dat ik zelf moet zien op te lossen. Men kan mij geen appels voor citroenen verkopen! Wanneer er rationeel een vergelijking is gemaakt, kan er wat mij betreft aan het geslacht van de hoeveelheden vergelijking getornd worden. Een kilo appels mag je wat mij betreft vergelijken met een kilo lood! Het geslacht van de hoeveelheden die men vergelijkt doen er niet meer toe, mits je het ontologische probleem van de kwaliteit en kwantiteit al zelf hebt weten op te lossen!

De GODELIJKE HERHALING IS DUS ;...........
“Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jij! Kijk maar om je heen.” En zo is het dus voorzien! Zo speciaal is de voorzienigheid, die er was, is en er opnieuw komt! 
Ook bij NEWTON MOET JE DE HYPOTHESE MISSEN. 
Hypotheses non fingo, "Ik verzin geen hypotheses", is DE MEEST beroemde uitspraak van Isaac Newton.
 Het gedachte lineaire continuüm, OOK DAT VAN NEWTON, heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ........en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt.
Alleen het enge Aforisme van de mens heeft daar helaas zijn negatieve invloed op, ......... De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie echte grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan.
Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.  Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid en een niet weten.                                                  Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt.  En het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest, zijn leven zit vol met de ontologische fouten,  omdat het algemene aforisme hen beter lijkt, ..........maar dat is het natuurlijk niet. 

    Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij de mens horen.........van wetenschap en politiek. Toch moet deze ervaring een werkelijkheid worden om aan een actualiteit en realiteit te komen, zo vertelde ons Spinoza reeds........... wij kunnen niet zomaar een verhaal van iets maken omdat wij zoiets willen, en vervolgens vertellen dat het een werkelijke ervaring is.  Dan zal daar de willekeur naar voren komen, dan komt er een plaats naar voren komen, waar de chaos in enkele zin overgehouden is, de werkelijke coherentie ontbreekt dan. Hoe pijnlijk wordt de ambitie dan, om ook maar iets te schrijven, wordt het niet een compleet aforisme, ineen verschrompeld in willekeur en chaos ........vindt U dat het narratieve denken in U mag worden geboren, en vervolgens een aforisme wat voor geen enkel mens goed is...........Toch zijn de  narratieven „enorm modieus in een brede verscheidenheid aan disciplines”, zoals psychologie, filosofie, sociologie, maar ook bijvoorbeeld bij marketing en design. Er is grote overeenstemming over het feit dat de mens een narratief wezen is én dat dat goed is, in plaats van een steeds maar weer vermaakte leugen. En dat met het probleem dat er eigenlijk niet in of tussen te leven valt. Zo is er dus een plaats waar de eigen projectie, met de misplaatste reden compleet omvalt, altijd.  
Vele mensen hebben hun werkelijke denken dus niet op orde, en in deze maatschappij wordt daar vrijwel niets aan gedaan.  Alleen de echte doener is verplicht '' zijn doen op orde te brengen'' , hoe zuiver leert U, dat is dus altijd een vraag, die velen in deze maatschappij niet eerlijk kunnen beantwoorden. 
OTTO SELZ HEEFT DE KENNIS DAARTOE GEBRACHT, ZIE HOE DIT UITEINDELIJK ZAL MOETEN GEBEUREN............maak een einde aan het schandaal van de krankzinnige wetenschap....... 

Mijn doel met een Partner of belangstellende is altijd om gezamelijk, dus samen het correctief te versterken, en zo een eenheid te vervolmaken. Dit correctief is het belangrijkste ooit wat de maatschappij kan mee maken............vertel het mij hoe, als U het mocht weten.   Neem contact op........        

Otto Selz (München14 februari 1881 – Auschwitz27 augustus 1943) was een Duits filosoof en psycholoog.

Hij ontwikkelde een non-associatieve theorie over het denken in 1913, gebruik makend van een introspectieve methode. Anders dan zijn voorgangers, ontwikkelde Selz een theorie zonder het gebruik van afbeeldingen en associaties. Wilhelm Wundt was de eerste die de introspectie gebruikte in de jaren 1880, maar kon hiermee geen hogere cognitieve processen bestuderen in wetenschappelijk laboratoria.

Selz' ideeën anticipeerden op enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities
 • De onderdelen van werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar zijn, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen. De reverse 60 is onherroepelijk het krachtigste. 
 Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft U gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten!
En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen. En dat is de ziel die de wezenlijke bezinning en de juiste intrinsieke motivatie kent. 
Waar hij nog altijd zijn normering laat ontstaan!
Wij proAlleen in die ziel vinden het aanpassen van impedantie 's, dus binnen onderliggende verhoudingen van het 'natura naturata' is dit mogelijk.
Dan is er een mensenlijkwezen dat luistert naar de zekere rationaliteit die elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos overheerst!

"Bestudeer goed wat u het meest interesseert op de meest ongedisciplineerde, oneerbiedige en originele manier mogelijk."
Zo steldeRichard Feynmann- het, Dat is zoiets als de wet van de werking van de ziel in jezelf toelaten.
Zij toont U op deze manier de reflextie (of noodzakelijkheid) in Uw "Zelf",
Alleen zo kan zich een zekere rationaliteit in de Geest ontwikkelen, de passende rationaliteit.

Dan pas durf ik "De Wet" wiskundig zo voor te stellen, ..... tot in zijn polariteiten.
Stel Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.

en proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1

We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Elk onderdeeltje in deze kosmos wordt gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand (Ernst Mach),
“I... a universe of atoms, an atom in the universe.” deze uitspraak van Richard Feynman, ........
Het is voor mij de meest duidelijke uitspraak dat hij de kosmos volledig begreep!
Het is de andere manier om de 'natura naturata' te verwoorden!

          Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.                                       Ik kan er wel een theorie bij doen.... b.v. dat de standvastigheid van een veld het kleinst is als zijn snelheid nul is, maar deze "rustmassa" blijft relatief! Gravitatie of draaiing zijn heel normaal in deze kosmos! Alleen de relatieve snelheid is beïnvloedbaar, maar dat kost allemaal weer energie! Ook is er de vraag van proces en tegen proces, dat toch nog steeds slechts als weerstand beoordeeld kan worden! Dat helpt dus allemaal niet! De dans van de theorie is onwaar gebleken!
Newton zei het al; ... “ik hoef niets te verzinnen.”  Zo is er natuurlijk ook de theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen.   Ofwel er is geen kwalitatief en kwantitatief onderzoek............. ook niet hoe Feynman haar stelt.        En zo vingeren de krankzinnige leugenaars maar verder! Het is echt baar moeilijk voor leugenaars om toe te geven dat tijd geen essentie is in deze oneindige kosmos, .......zij de tijd existeert daar alleen maar...............
De huidige Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Zbijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen! DE POLITIEK EN DE WETENSCHAP ZIJN DEZE NOTIE NOG STEEDS NIET TEGEN GEKOMEN. Een groter drama is er nog steeds niet voor de mens............De rechters kunnen er anders ook niets van bakken, hun bestudering is niet goed,
en deze bestudering was dus nergens goed...........Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet, en er slechts een apatheisme is. Zo werd en wordt alles bezet door de AFORISMEN VAN KIERKEGAARD, alle dagen lang.
 

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 

 — Arthur Schopenhauer —

Het apatheïsme wat geëtaleerd word, is buitengewoon eng. Eenvoudig en onweerlegbaar is in de gemene deler, de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat ons emotioneel gezien ter verantwoording roept, als we een keuze maken en willen  uitvoeren die we gewoonlijk zien als immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch. De meesten van ons voelen zich al schuldig als we het laatste stukje van de taart opeten in de keuken, laat staan wat wij zouden voelen als we opzettelijk en methodisch overgaan tot het kwetsen en benadelen van anderen.
Degenen die geen geweten hebben zijn een soort op zichzelf, of ze nu moordlustige tirannen zijn of slechts meedogenloze sociale sluipschutters.
De aanwezigheid of afwezigheid van het geweten is een diep menselijke divisie, een kenmerk dat misschien wel belangrijker is dan intelligentie, ras, of zelfs geslacht.  Zo wordt er dus buiten de wetten getreden, de menselijke functie is er niet meer.
Wat onderscheidt een predatoriale sociopaat die leeft van de energie cq. arbeid van anderen, van iemand die zo nu en dan een bank of pompstation overvalt. Of een eigentijdse roofridder – van een gewone (seriele) pestkop die iedere dag je lunch afpakt  en een sociopathische moordenaar -Het verschil is vaak niets meer dan sociale status, drive, intellect, bloed lust, of eenvoudige mogelijkheid.
Wat al deze mensen onderscheidt uit de rest van ons is een volkomen leeg gat in de menselijk psyche, op de plek waar de meest geëvolueerde van alle menselijke functies zou horen te zitten. De Ziel.
Om een psychopaat als zielloos wezen te beschouwen gaat me net te ver. Maar het is een bijna zielloos wezen, dat hoewel het alle fysieke kenmerken heeft van de mens, er zelfs uit is ontstaan, zich vanuit de psyche compleet apart zet van de mens. In hoeverre hun ziel nog aan ons en in ons verknoopt is dat weet ik niet, .....ik moet alleen aanzien dat ze hun tol moeten betalen en die is niet mis, omdat de meest vitale impulsen of drijfveren ons het meest misleiden; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen de meest gevaarlijke aanslagen.
Weleens gehoord van het begrip; .... Psychische vampier, hij is veel meer een reëlere variant van zijn mythische broertje als iedereen denkt.
Er is een diep verziekte conditie van de menselijke psyché in dergelijke mensen en deze is zo ernstig dat de Goden hier bijna niet meer aanwezig zullen en kunnen zijn!                           
 Alleen wanneer genegenheid onafhankelijk is van een overeenkomst of een onenigheid is het echte genegenheid, zo is het ook de genegenheid tot God.
Zo is het dat hij aanwezig kan zijn en zal zijn.
 Het denken dat gelooft is dus geen religieus denken. Het religieuze denken is in essentie een lerend denkvermogen. Het is een denkvermogen dat stelt dat de waarheid onbekend is. Het denken kan enkele ideeën hebben over de waarheid maar het trekt  al die ideeën in twijfel. Het hecht zich aan geen enkel.  Het weet dat ideeën en meningen niet de waarheid zijn en zo heeft geen enkel pad waarde, tenzij men een lerende houding heeft, waarheid heeft een creatief inzicht nodig, en het kind had dat ook al nodig vanaf zijn geboorte
De creatieve waarheid heeft ook heel veel trouw nodig, en daarom ligt de nadruk voor een mens altijd op de eigen weg, ....in reden en liefde.
En dat dus al vanaf de geboorte, bovendien zou je zonder die trouw geen verklaring hebben waarom een deel van jou werk, althans in de 'toepassing`s-beleving', niet of nauwelijks overdraagbaar is. Juist daarom kies je voor die trouw, om in ieder geval zelf een toepassing`s-beleving te hebben.
Het werkzame leven is dus een beleving`s fabriek waar je van alles uitvoert, wat kan bestaan uit het door groepen of individuen bedenken, creëren, organiseren en produceren van unieke evenementen. Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Ik moet KIERKEGAARD dus in absolute zin zeker ondersteunen. Het Aforisme is een giga-dwaasheid, deze maatschappij gaat er aan ten onder.
Ja, ze zijn steeds op de zelfde manier tot hun vreemdheden gekomen, ze dachten steeds de metafysica te kunnen beheersen,   En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen. De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mcweet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet! Nee, voor de zotheid is hier al eeuwen geen plaats.
De beweringen zijn algemene conditioneringen geworden. De zondeval werd eindelijk naar deze wereld gebracht door dwazen zonder enig gewetens interactie in de hersenen, weten noemen ze dat! Maar het is het algemene aforisme onder leiding van het debiele kind albert einstein..........wat heeft zijn moeder toch gelijk gehad...........en het gezonde genot zoals een mens het kan beleven bleef maar achterwegen.
Waarom,  wel het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de krankzinnige wetenschap! Maar daar is geen letter van waar, het zijn slechts aforistische zinnen.
Ik zou daar maar geen geloof in proberen te vinden, want de GODDELIJKE WERKELIJKHEID heeft ook zijn bescherming. Je ware intenties zijn onmiddellijk gecreërd. De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan, het spirituele, het mentale en het lichamelijke. Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elka verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Bij gevolg is ze NIET ESSENTIEEL, bij gevolg kan ze slechts in Aforismen worden opgeslagen. HOEVEEL ZIN HEEFT ZOIETS, ALS JE WEET DAT DE WERKELIJKE INTENTIE ONMIDDELIJK IS.
En heb je daar niet de ''Feynman Bestudering'' bij nodig, ........die;  ....... "Bestudeer goed wat u het meest interesseert op de meest ongedisciplineerde, oneerbiedige en originele manier mogelijk." .........zij kan slechts de onmiddelijke intentie bevatten.
U KAN HET BEGRIJPEN HOE IK SPIRITUEEL GEORIENTEERT BEN, MIJN INTENTIE IS MIJ ZO TE GEDRAGEN, OM DIRECT BIJ DE MENSELIJKE ESSENTIE TE KOMEN,  EN ME MET DIE VAN ANDEREN ZEER GOED TE GEDRAGEN, IK DOE AAN GEEN ENKEL AFORISME.........WANT HET WERKT HEEL GEWOON NIET.   En het gezonde genot van mensen moet in het NU een keer niet achterwegen blijven.   Het MOOIE IS DUS;.......
"Ken Uzelf en gij zult alle geheimen weten van de Goden en het Universum".
De FEYNMAN METHODE HEEFT HEEL GOEDE EN BEGRIJPELIJKE EFFECTEN.

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "

 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956

 

PÄ�ramitÄ� ("Perfectie" is een term die binnen het mahayana boeddhisme wordt gebruikt om de perfectie van oefeningen te beschrijven. Deze oefeningen worden door Bodhisattvas gedaan om van Samsara naar Nirvana (verlichting) te komen. Binnen het Theravada worden de Tien Perfecties gebruikt: (termen in Pali)
In het Mahayana boeddhisme worden Zes Perfecties gebruikt:
     1 Dana paramita: met gulheid, zichzelf geven aan anderen,
       laten het dus werkelijke intentie's zijn, een perfectie zonder aforismen.
      Hoe meer iemand deze eigenschappen bezit, hoe verder zijn geest gepurificeerd is,
      Er is de noodzaak om onze geest zover te brengen, om in het NU goed te functioneren   
      Weet dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn,
      zodanig dat ze onlosmakelijk met elka verbonden worden weergegeven,
      terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte onstaat,
      door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect.

        2.Sila paramita : deugd, moraal, juist gedrag
        3.Prajna paramita : transcendentale wijsheid, inzicht
       4. Ksanti paramita : geduld, tolerantie
       5.Virya paramita : energie, ijver
       6. Dhyana paramita : eenpuntige concentratie, overdenken
       7. Dana parami : gulheid, vrijgevigheid, zichzelf geven aan anderen
       8. Sila parami : deugd, moraal, juist gedrag
       9. Nekhamma parami : afstand nemen, loslaten 
     10. Weet dat de werkelijke intentie onmiddelijk is, en de GODDELIJKE natuur eigen.

De theorie van de mens blijkt verder dus helemaal niets.............ze valt tussen de ruimte en de tijd, in het NU totaal weg..........
MIJN ANGST IS DAT EEN MENS DAT GEEN DIRECTE INTENTIE'S ONTWIKKELT IN ZIJN GEEST, DE ZIEKTEN  OOK TE VEEL INCUBATIE TIJD GEEFT.. DE MOGELIJKHEDEN IN RUIMTE EN TIJD ZIJN DAAR OOK SPECIFIEK. VACINATIE IS GEEN WONDERMIDDEL ALS VIRUSSEN  ZICH TE SNEL EN TE TALLOOS ONTWIKKELEN, EN HET LICHAAM ER GEEN ANTWOORD OP WEET.
HET ANTWOORD is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,..............Moet U die machteloze blijven? En dat in U bestaan, is het wel nodig? 
 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”.

De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, deze is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!

Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën? GEVAT IN DE TAAL, EN DAT ZONDER ENIGE PREVENTIE.........ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE  substantiële definitie van waarheid.
Voor het werkelijke contact...........met preventie OFWEL MET DE NODIGE FUNCTIE EN STRUCTUUR [HET FUS], DE LIEFDE EN DE REDEN........daarom dus; ........ Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck wordt het karakter van de moderne maatschappij, in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van, zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s. Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid, en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn. Het ontstaat uit een geestesziekte, de totaal verkeerde bestudering zoals Richard FEYNMAN ons VERTELDE, waarvan de incubatietijd al ver en ver is verstreken. Ja, zo zullen ze zelfs alleen maar geestesziek blijven, en ze nemen zowat de totale Wereld daarin mee.
Wat overblijft is het totale AFORISME wat KIERKEGAARD GEDEGEN BESCHRIJFT..........De Wereld kan er geen minuut gezond bij blijven. Zij die denken dat ze zonder de levens-essentie kunnen leven hebben het op een vreselijke MANIER mis. De menselijke aktie om daar verandering in te brengen is heel gewoon te laat.
De missing-link in de hersenen blijft zijn werk doen..........alle hersen-problemen liggen hieraan ten grondslag, ook de klontering van eiwitten, zoals bij demensie. In oorsprong was alles goed 
Geïsoleerd .
De mensheid komt in de problemen door de GODDELIJKE ESSENTIE TE VERLATEN.
De conclusie van RICHARD FEYNMAN IS HEEL CORRECT. Daarbij is er ook iets wat EUCLIDES weet te vertellen.


Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.
En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voordoet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.

U MOET WETEN ; .......De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!

Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof! 
Het is een 
fantasygenre,  het is een idee van een 'andere wereld' ontleend aan de mythe, de legende en de religie. Hemel, Hel, Olympus en Walhalla kunnen beschouwd worden als alternatieve universa die helemaal verschillen van de vertrouwde materiële werkelijkheid.
Z
e reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen! 
De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......

Deze nieuwe Natuur,  HEEFT een probleem, het is ook het huis met de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het is vooral aan hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt. Daarbij moet met de aforismen worden afgerekend. En de grote vraag is natuurlijk, zal dit lukken ..........ik hoop dat ik dit dilamma goed heb uitgetekend. Bij het mentale en het lichamelijke kan er een concept van tijd en ruimte onstaan door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect, haar naam is ook wel bekend onder de naam ''Ziekte'' . De mentale problemen kunnen dus van een genre zijn die leiden naar de geestes-ziekten. Het bezitten van de werkelijke aktualiteit en realiteit geeft veel minder problemen, zo het heerlijk is en goed en in de Ziel verenigd.

Er is dus een degelijke analyse van de FEYNMAN BESTUDERING TE MAKEN;...... Een voorbeeld......... omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza)
Ja, want Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: .......Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij ....
de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter,
dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is.  ALTHANS .NIET VOLGENS ZIJN MODEL.
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27. 
Een vogel vliegt volgens deze wetten, want...........
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........de mystici weten dat,  EN RICHARD FEYNMAN OOK.; ...DIT WEET HIJ TE VERTELLEN; ...........En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is, ZO HIJ HET HEEFT BEDACHT.


          Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.

De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
De visuele functie wordt daarom beheerst door:..........
Het gezicht vermogen of de Visus, de contrastgevoeligheid, en de Glare-gevoeligheid ofwel de mate van de gevoeligheid van de verstrooing van het licht!  Bij gevolg moet het Oog dan ook welomschreven details kunnen omschrijven.
Al sinds 1862 hebben we deze door Snellen opgemaakte details van zwarte figuren op een witte achtergrond.

En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest...........en dan is er ook nog de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........maakt dat de nucleaire ruimte geen homobiden toestand kan zijn.........de vogels hebben niet voor niets hun kenmerken gekregen.
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, VOLGENS DE FEYNMAN BESTUDERING schijnt van de wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn? Of zijn aforismen .........die geen enkele essentie kennen........
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt! De GODDELIJKE ESSENTIE , ze wordt er direct in uitgedrukt, .........
De goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal.
Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft, zodat hij de eigen ogen weet te gebruiken, en ....dan de broederschap vindt waar anderen over praten als een ideaal, en dan straalt hij zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. De REGERINGEN te samen met de WETENSCHAP ZULLEN ER VOLKOMEN IN VERZANDEN, WANT ZE KENNEN PLAATS NOCH TIJD. MAAR KUNNEN DAAR DUS OOK ABSOLUUT NIETS ZINNIGS IN DOEN.
Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden! Ofwel het is de wezenlijke inhoud van de menselijke civilisatie, zoals ze in een wezenlijke maatschappij werkelijk nodig is!  ZIJ DE INDIGO'S HEBBEN DIE...........
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, jaar na jaar ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij Goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......daarom kan ik dit voorbeeld geven........voor mij is het een werkelijkheid ; .........als INDIGO.
RICHARD FEYNMAN GEEFT EEN VOORBEELD UIT HET GEDACHTE VELD VAN EEN INDIGO., ZE IS EEN STEUN TOT DE MENSELIJKE CIVILISATIE...........NIET UIT EEN ONZINNIGHEID VAN  EEN CONSEPT DAT WETENSCHAP EN REGERINGEN STEEDS BLIJVEN LEVEREN.

Als we vanuit onze kleine geesten, uit gemakzucht, dit ... universum verdelen - in fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie enzovoort - bedenkt dan dat de natuur het niet weet! Dus laten we alles weer in één glas gieten, niet vergeten uiteindelijk waar het voor is, en laat het ons nog één laatste genoegen verschaffen: drink het en vergeet het! Zo werd de vreugdevolle gelijkmoedigheid door Richard Feynman omschreven.

Lach om het realisme van de wetenschap, want ze bestaat allang niet meer. En hun machtige uitvinding heet het "instituut", Uw instelling moet natuurlijk weer gewijzigd worden, en dat alle komende seconde, minuten, uren, dagen, jaren, door. Maar zal het lukken?
Zelfs DIT realisme word doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, DIT REALISME is een belachelijke instelling die ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, dat verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid 's en het vrijheid 's gehalte van de democratie waarin we leven, en dat mag U gerust tot U laten doordringen.
Of is het Änanda toch iets wat U niet in U toelaat, omdat U zozeer gewend geraakt bent aan het hedendaagse debat over de samenleven en samenleving 's problemen, dat U niet doorziet dat ook daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Maar het is opnieuw het spel der poëzie wat het maakt en redt, ze is de specifieke beweging naar binnen die geen andere bedoeling heeft als het plezier en de vreugde en het verheugen mogelijk te maken. Religie, leven, kunst, heeft niets vreselijks! Zij die al het "voor-voeglijke" bedenken zijn het zelf die al hun onzin ook vrezen!

Richt T.B.S. klinieken op voor politici, aforisten, en die met een fantasie- genre, het is te moeilijk voor deze mensen om tot een gelijkmoedigheid te komen, hoe vreudevol dit ook kan zijn. Onderling hebben ze de moed niet, FEYNMAN heeft zelfs de edelmoedigheid ze te helpen aan het juiste begrip.  Het R.N.A. WORDT ER IN MEE GENOMEN. 
De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud, en dus van de directheid van de intentie zo ze kan worden gezien, in tijd en ruimte. Deze directheid zal zich in de natuur altijd laten zien.
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het 
ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.                                               Zo'n edelmoedige opvatting is dus de beste die er is.
 EN als de moed niet stijgt met de moeilijkheden, is er van moed helemaal geen sprake, en is de edelmoedigheid zoals die van FEYNMAN totaal niet te bereiken.
MIJN BEDOELING IN HET LEVEN IS NOG ALTIJD EEN DERGELIJKE MOED TEGEN TE KOMEN.
DAAR MAG JE MIJ VOOR AANSCHRIJVEN, WIL JE MEER WETEN, ZOEK een inspirerend CONTACT.


Stel U nu EENS voor dat DOOR deze wezenlijke menselijke eigenschap DE MOED, dat ieder eerlijk mens vanuit DEZE constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen, om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment, MAAR ZE STAAT OP HET PUNT TOTAAL TE MISLUKKEN, EN ZE ZAL OOK MISLUKKEN ALS ALLE MOED EN EDELMOEDIGHEID WORDT GENEGEERD. daar bij is ieder ding alles ......Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!
Ze is tot haar hoogte-punt gekomen.

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is Narcisme. Perfectionisme. en Arogantie zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid vol van fantasmen en theorie.


MOCHT U HET NIET WETEN, ZIJ DIE HET ALLEMAAL NOG NIET WETEN, HEBBEN NOG ALTIJD DE MEEST GEDEGEN LEERWEG NODIG,
HET IS VERBODEN ZE EEN FANTASME OF EEN THEORIE OF EEN POLITIEK VOOR TE ZETTEN,
NOG WAT AFORISMEN ERBIJ, EN DEZE LEERWEG KAN IN DE VUILNISBAK GEGOOID WORDEN, 
NOG WAT COMPUTER WAANZIN ER BIJ EN ZE KUNNEN MET DE WERKELIJKHEID VAN DE REALITEIT EN AKTUALITEIT DIE BIJ DEZE LEERWEG NODIG IS, EN WE KUNNEN HAAR STAKEN.
IK KAN U NIET VERTELLEN HOE BLIJ IK BEN DAT IK EEN DYSLECTE DOENER BEN, DIE NUCHTER BLIJFT IN DEZE CHAOS,
IK KON ZELF DE LEERWEG ONTDEKKEN DIE ER VOOR MIJ NODIG WAS, GOD BRACHT MIJ WAT NODIG WAS, EN DAT IS MIJ OP ALLE VLAKKEN TOEGELATEN, DOOR DE MENSEN IN MIJN OMGEVING.
EN NOG STEEDS BEN IK EEN ZIELE MENS TOT IN HET DIEPSTE VAN MIJN HART.
ALS WE ALLEMAAL TOT DE INDIGO GEREKEND KUNNEN EN WILLEN WORDEN, ZULLEN WE HET ALLEMAAL ZO DOEN...
WANT ZIJ DIE DE GEDEGEN LEERWEG NODIG HEBBEN, HEBBEN ANDERS OOK DE MEESTE LOSSE CONTACTEN EN JUIST DAAR MOETEN ZE IN BEGELEID WORDEN. WANT ANDERS WORDEN  ZIJ IN HET VANGNET VAN DE FANTASMEN, DE THEORIE, EN IN POLITIEKE ZINNEN GEVANGEN.
EN ZE WORDEN DAAR OOK HET MEEST KWESBAAR VOOR ZIEKTEN DOOR DE LOSSE ONGECONTROLEERDE CONTACTEN, ZIEKTEN ZIJN VOOR HEN EEN DUBBELE LAST, DE GEESTES-ZIEKTEN EN DE NORMALE ZIEKTEN. 
HET IS AAN DE ZINNIGE MENS DAARVOOR TE WAARSCHUWEN.
DE INNERLIJKE MEESTER OFWEL DE GNOSIS IS DAARIN ALTIJD NODIG VOOR DE WERKELIJKE LEIDING. NOG MOEILIJKER WORDT HET ANDERS VOOR DE MENS DIE DE MOED VERLOREN HEEFT, EN ALLE EDELMOEDIGHEID MOET MISSEN.
Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. En zo is de werkelijke leiding. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego.
Want wat je de Aarde aandoet, dat doe je je zelf aan, deze materie blijft zijn erkenning nodig houden ........maar zo ook is er voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen,......dan moet de mens in staat zijn en de moed hebben op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether. Ether staat hier voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.
'Wij zijn gasten van het leven', want we kunnen niet kiezen waar we worden geboren, we weten niet waarom we in het leven zijn geworpen. FEYNMAN EN HEIDEGGER vinden hier in deze verklaring elkaar.
we weten het dus niet 
'wat er gemeenschappelijk is voor alle entiteiten waardoor ze entiteiten worden.........maar het open bereik van de Geest is zeker wel nodig.


"Bestudeer goed wat u het meest interesseert op de meest ongedisciplineerde, oneerbiedige en originele manier mogelijk."
Richard Feynmann- het,; ........................
Dat is zoiets als de wet van de werking van de ziel in jezelf toelaten.
Zij toont U op deze manier de reflextie (of noodzakelijkheid) in Uw "Zelf",..........
Alleen zo kan zich een zekere rationaliteit in de Geest ontwikkelen, in ieders Geest is deze de passende rationaliteit nodig. Dan pas weten we of de juiste aktualiteit en realiteit er is geweest, die hiermee samen gaat. 
De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren, en dat met het open bereik van de Geest, zo kan de eigen introspectie een succes zijn. En omdat te weten, dat deze heersende Geest toch iets gemeenschappelijks heeft. Ze is niets om te vrezen, vele dingen horen tot het gepermiteerde, Religie, leven, en kunst, heeft niets vreselijks! Zij die al het "voor-voeglijke" bedenken zijn het zelf die al hun onzin ook vrezen!   Op een zeker moment moet daar weerstand tegen geboden worden, als dit te veel wordt, de regressie-therapie. ZE IS ER VOOR JEZELF, VANUIT JEZELF. Maar bij het uitstel van intentie's in ruimte en tijd waren ze dus toch nog niet essentieel...........de toon in de reflextie is er dan nog niet. Zo zijn er heel wat nutteloze handelingen volvoerd, hele serie's zelfs, oorlogen dus zelfs. En in Parlementen en Huwelijken wordt het Duel ook al gekend............de liefde en de reden blijken slechts de goede reflextie. De twijfel kan er slechts enkel zijn.
De Indigo Volken zeggen dat we deze grote heersende Geest moeten erkennen. 
Kijk zoals het hier staat is het de herintegratie een product van een zeer bepaalde, overgeleverde verwachting, volgens welke altijd de ene tak van wetenschap aan de andere ten grondslag moet liggen. Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli. Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica, de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde, de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie, de medische wetenschap door de pathologie en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op, dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust, dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen op aanschouwelijke wijze weergegeven ......: En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......en we weten het dus, alle reflextie heeft volgorde. En is dat nu de erkenning van de grote heersende GEEST niet waard ..........volgen mij zeker wel.........want 
 
De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de vogel, maar ook het verschijnsel "mens".
7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica

Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen. Ze prediken alleen maar voor eigen volk.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen. En het zal allemaal niet tot de juiste reflextie,s kunnen leiden, want ze hebben hun volgorde nodig.
Het welbehagen van het goede is OOK aan interesse gebonden en niet aan een krankzinnige "theorie", zo moet ze weldegelijk als een voorstelling worden aanschouwd. Wij zijn niet tevreden als we iets mooi, goed en beter vinden, maar wij willen de anderen dan ook voor ons oordeel winnen.......voor normale mensen moet dat "uitgesproken" worden, ...........alleen bij de krankzinnige wetenschap niet!
Deze harmonie in zinnen en de geest wijst op de normale overwinning bij het "dualisme". Maar de krankzinnige wetenschap wil zoiets niet............Popper was niet normaal, Einstein was niet normaal, en de huidige wetenschap is niet normaal ( Door de twijfel kan, .........naar Kant, de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven. )

 In alle  "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven .........
De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie.
En de 
 mensen hebben de beheersbaarheid er ook bij gekregen. Hun imperium heeft dus wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch niet verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken?
Nu men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met dit regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomende Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........wat iedere entiteit uiteindelijk wel kan, met de juiste bestudering, zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.     En daarom is het ontkennen van het reticulaire systeem het grootste drama van de mens, ...........we zitten met een wetenschap die de meest normale levensles niet wil volgen. 
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend! Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken, omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht! Deze mensen van deze wereld "Dromen slechts Groot", en dit op alle gebieden. En deze "Fantasten" , ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. HUN BEVONDEN nieuwe Natuur,  HEEFT een probleem, het is ook het huis met de contradictio in terminis, dit omdat we het weten! ............Deze mensen willen nog steeds niet over hun eigen "ik" heen springen...........hun weten en hun samen-spannen heeft hen ingesloten. Het is vooral aan hen die weten dat ze weten dat er van hen niets meer is als de  empiristische conditionering die hen "bezig" houdt. Daarbij moet met de aforismen worden afgerekend. 
DAAROM WAS SINDS PLATO HET MATHEMATISCH DENKPROCES AL GEHEEL LOS VAN DE STOFFELIJKE WAARNEEMBARE WERELD, WAARDOOR ZE DUS ABSTRACT IS, ZO HIJ WEER GELEERD HAD VAN EUCLIDES.........DIE DE GEBREKEN VAN DE STOFFELIJKE WERELD AL VEEL VROEGER INZAG. DE CAUSALE WETMATIGHEID GODS LIGT DUS VEEL DIEPER, ZE LIGT STEEDS BUITEN RUIMTE EN TIJD, EN ALS EENHEID IS ZE DAARIN NIET DEELBAAR, RICHARD FEYNMAN HEEFT NOTIE VAN WAT ER TUSSEN HEMEL EN AARDE GEBEURD, ...........
.je kan wel denken dat je daar de nodige dissociatie in deze kosmos kan aanbrengen, maar dat lukt juist niet. Of je moet  ''De missing-link'' in de menselijke hersenen willen. In deze Goddelijke Kosmos is alles Een, Eeuwig, en Oneindig. En elke intentie is daar direct.......

Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat zodat de gammele structuren van het krankzinnige commanderende intellect er geen minuut vat meer op heeft! Het is aan ons zelf om tot verlichting te komen! En zo U DE LEVENSLES volgt, is hij voor elke entiteit uiteindelijk afdoende. Hij moet als hoofddoel de beteugelingen hebben, dus geen geweld in gedachten, woord en daad. Alleen zo zal hij uiteindelijk kunnen overleven. Hij moet de leidsels daartoe vinden, en weersta het boze niet, zo zal U de les niet vinden.
En een AFORISME zonder een geplaatste PREVENTIE kan alleen een ramp worden. Zij zonder deze preventie hebben het zeer moelijk de levensles te vinden. En zonder preventie gebruik komt men vaak in maatschappelijke moeilijkheden, omdat de wereld nog maar weinig begrijpt van elke optredende dissociatie, de KOSMOS kan je niet zomaar uiteen laten vallen.........de bom was en is al erg genoeg.......


De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Wat dacht U waarom RICHARD FEYNMAN ons de juiste manier van bestuderen toespeelde.
U moet ook het verschil tussen een visioen van een verbeelding en het verstand leren kennen, zonder dat kan U '' Het KASTEEL van de ZIEL'' niet leren kennen. De ziel zij stuurt het hart, dat kan als je dat niet onderkend heel vervelend uitpakken, velen denken echter, we zijn gelukkig, we hebben dankzij deze dissociatie toch een mooie baan en een auto en zelfs alles wat ons hart begeerd, waarom zouden we naar ons hart luisteren.

De heilige Theresa van Avila had zoiets niet te weten VOLGENS HEN.......maar toch, volgens PLATO zijn er slechts DINGEN DIE NOUTISCH (in het NU) GEDACHT KUNNEN WORDEN, DE REST IS ILLUSIE, EN IJDELHEID, IN DE SCHIJN GEMAAKT DOOR DE ZINTUIGEN. Wie het ook vertelt, JUNG, FEYNMAN, OF ERNST MACH, OF DE HEILIGE THERESA, OF PLATO, HET WORDT IN DE WETENSCHAP TE SAMEN MET DE POLITIEK EN DE WETGEVER DUS NIET AANVAARD.
DE RAMP,  HIJ GEBEURD HEEL GEWOON HIER...... WE AANVAARDEN NOG NIET HET JUISTE OPEN MENSELIJKE BREIN, NOUTISCH IN ZIJN DENKEN, DAT OM IETS VAN DE RAMP TE VOORKOMEN, EN WORDT HET NIET EENS TIJD OM ALLE BESTUDERING OP DE FEYNMAN MANIER TE GAAN DOEN, ....BESTUDEER GOED WAT U HET MEEST INTERESSEERT, EN LAAT ALLE WERELDSE DISCIPLINE EN EERBIED MAAR VALLEN, WANT HET MEESTE IS VOORAL ILLUSIE EN IJDELHEID,  DE PROBLEMEN HEBBEN HET BREIN van de mens AL GENOEG OVERVALLEN MET DE BIJNA TOTALE  ''MISSING-LINK'' ...........
 het is hoogtijd dat hij zijn werkelijke entiteit weer terug krijgt, de Heiligen MOEDER THERESA van Bombay EN DE THERESA VAN AVILA KUNNEN DAARIN VOORZIEN. Zij zijn het die ons kunnen ontdoen van de boeien die ons aan het stoffelijke bind, en toch ook zo vernielend voor het brein zijn, dat is ze al vaak gelukt door hun hogere geestelijke inzicht in de ongeziene-wereld waar de illusie en de ijdelheid niet kunnen heersen, en een volkomen andere didactiek heerst. De weg van de mathematische conclusie is absoluut onvoldoende om de mens van zijn oorspronkelijke entiteit te voorzien. Want ALLEEN het natura naturata omvat alle eindige verschijnselen of bestaanwijzen,  welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, ook het verschijnsel ''mens'' , en in illusie en ijdelheid valt er toevallig niets te winnen. HIER VALLEN DEZE ZAKEN, ALS DOENELIJK FEIT, IN DE RUIMTE EN TIJD DIE WE ONS WILLEN SCHEPPEN, ZELFS DIRECT UITEEN.
 

Wetenschappelijke opvattingen eindigen in ontzag en mysterie, verloren aan de rand in onzekerheid, maar ze lijken zo diep en zo indrukwekkend dat de theorie dat het allemaal is ingericht als een podium voor God om de strijd van de mens voor goed en kwaad te zien, ontoereikend lijkt.


Richard P. Feynman

EN IN "DE STAAT" BESCHREEF PLATO AL DE WERELD VAN DE TOLLENAAR.
DE KOSMOS IS EEUWIG EN ONEINDIG, ALS EENHEID ONDEELBAAR (PYTHAGORAS), EN ALS GODDELIJKE INTENTIE IS ALLES NATUURLIJK DIRECT.  Doch de wiskundige legt deze weg niet ten volle af, hij houdt op zodra hij zijn getals - begrip ten volle heeft geconstrueerd. Hij kan het niet anders, meer kan er niet opgespoord worden. Verder gaat de rekenkunde dus niet. Zo gaat de rekenkunde, verder gaat ze dus niet. Het is deze toepasbaarheid die deze vorm van de rekenkunde rechtvaardigen. En in de tijd zullen de meesten mensen toch wel tot een agenda geraken.......om hun post te verwerken, om elke afspraak tot een werkelijkheid te doen geraken. Wat, moet je voor zo'n electronische agenda dubbel en dwars betalen.........de goddelijke intentie was toch direct? ALLES GAAT BETER OMDAT HIJ HEEL VEEL VOOR ELKE ENTITEIT  IN DEZE KOSMOS KAN BEPALEN.
DE STOFFELIJKE WETMATIGHEDEN OF NATUURSCHAPPEN KUNNEN WE ONDER HET GENOT  VAN ONS WETEN VASTLEGGEN, MAAR OP HAAR BEURT ZIJN DEZE VOORSTELLINGEN SLECHTS AFSCHADUWINGEN VAN HET ZIJN, DE VOGEL is PLOTSELING NIET ANDERS, DE MENS LEEFT PLOTSELING NIET ANDERS, HET KAN VOLGENS PLATO ALLEEN NOUTISCH OF WEL VANUIT HET ZIJN, IN HET NU BESTAAN OMDAT DEZE DINGEN HIER BEDACHT KUNNEN WORDEN. DE REST IS SLECHTS ILLUSIE, IJDELHEID, DE SCHIJN GEVORMD DOOR DE ZINTUIGEN.
HET PODIUM VOOR GOD IS DAAR ONTOEREIKEND, ZOALS RICHARD P. FEYMAN HET OOK ZEGT. 
DE TOLLENAAR MAG VOOR BOEMAN BLIJVEN SPELEN, OM HET GELD IN DE KASSA TE BRENGEN, MAAR HIJ KOMT ALTIJD TE KORT. DE VERDIENSTEN UIT IJDELHEID EN ILLUSIE ZIJN NOOIT GENOEG........ZE ZIJN ER ZELFS MEESTAL NIET........ze komen straks met de aller hoogste belastingen.
Wie het welsprekenst en het scherpst de machteloosheid van de menselijke geest weet te hekelen wordt als een godheid beschouwd. Hij mag de TOLLENAARS aanstellen, maar de pure "Missing-Link" IS ZO NIET TE REPAREREN. Bij gebrek aan een entiteit waarmee de GODDELIJKE INTENTIE IS TE ONTVANGEN en bevatten, groeien de ziekten en de geestesziekten voort. De GODDELIJKE PREVENTIE is zo niet te verkrijgen, alleen de werkelijke bestudering wordt met de RICHARD FEYNMAN procedure gevolgd.........de eigen geest hekelen is de oorzaak van moedeloosheid.
Volgens SPINOZA heeft het hekele schrijven niets bijzonders van natuurlijke Aard, deze wetten niet volgen in hun aktualiteit en realiteit heeft zijn gevolgen,...........handelen betekent de dingen doen waarvan we zelf de adekwate oorzaak zijn, en zij zonder entiteit hebben de macht niet deze intentie's te volgen. Een lijden wordt het of is het dan als er iets in ons gebeurt of iets uit onze aard voortvloeit, waarvan wijzelf slechts voor een deel oorzaak zijn.
En toch, er gebeurd niets wat niet aan de aard van de natuur zelf kan worden toegeschreven. Het gebrek is niet aan de natuur toe te schrijven. Om het gebrek te repareren is het beste de "Missing-Link" te repareren, zodat de oorzaak als uitwerking helder en duidelijk adekwaat kan worden verklaard, waarbij de bestudering van RICHARD FEYNMAN de best werkende is. OMDAT .................
De eerste stelling van SPINOZA  ZELFS IS; ........slechts bij sommige dingen handelt de mens, andere dingen ondergaat hij namelijk in zover hij er een inadekwade voorstelling van heeft, vandaar de nodige bestudering OFWEL MET EEN "BELEVING''. 
                            Zo vinden we een vrije smalle marge, want het is de liefde ofwel de interesse voor de handelingen voor alles wat leeft,  ze is het enige wat ALLES bindt, en volgens Vondel is dit het cement van het Heelal,...... kosmische liefde is universeel, onbeperkt en is zonder aanzien van de persoon werkzaam........ANDERS IS ZE DUS "NIET".
De emotionele liefde handelt bij iedereen "modaal bepaald" ze is zelfzuchtig en daarom vaak tijdelijk,..........ze richt zich niet naar enige karmatische WET. En het goede is de vervulling van deze wet, met als uitkomst de genade, ...........DUS HET LEED IS TE DRAGEN, TEN-EINDE DE WET TE VERVULLEN. GODS-DOEL IS VOOR ONS ALLEEN KARMATISCH UIT TE DRUKKEN ZOVER ZE ZICH HEEFT GEOPENBAARD, EN DAT IN EEN MENS ..........DAAR BIJ WORDT HET BREIN HET WEZEN VAN DE GODDELIJKE SUBSTANTIE IN DE MENS,  DEZE IS ALS DE "MISSING-LINK" NU NODIG TE REPAREREN. ANDERS ZULLEN BEGRIPPEN ALS DENKEN IN DE UITGEBREIDHEID EN LEVEN IN EEN HARMONIE EN HET WERKEN MET WEZENLIJKE POLARITEITEN ALS BREINWERKING ONMOGELIJK WORDEN, TERWIJL ZE IN DEZE ONEINDIGE EN EEUWIGE KOSMOS HEEL DIRECT WAREN, EN HEEL ESSENTIEEL.
We hebben de vrijheid dit plan uit te voeren, wat neer komt op de inzet van de FEYNMAN BESTUDERING EN DE PLAN-BELEVING. Want verder kan ik slechts weergeven dat wat het denken van GOD IN ONS ALLERMINST IS.
Overal waar je het woord "denken" kunt vervangen door vermoeden, menen, van plan zijn, vinden, achten, vergeten, hopen enz, is allerminst het denken van GOD,  EN, zij is allerminst essentieel. richard-feynman

 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende.
De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken daar waar ze het meest nodig is, de werking in het BREIN, ....... Het meeste is al vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt dan al geheel buiten de persoon! Het is hoogtijd zijn plan aanpak te gaan gebruiken.


.

Maar ach, bij mij willen de werkelijke redenen nog wel eens boven komen,
bij mij heeft U heel weinig kans om ook maar enig apparaat als een normaal ding aan te kondigen.
Ik hou namelijk van het leven zelf, sa-go-ye-wat-ha.....
Deze normaal vorm bestaat namelijk niet, en ik ken daarvan de reden: ........
Mijn grootste ontdekking in de parapsychologie is namelijk deze.......
zonder de metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets, zonder haar is er geen fysica te verstaan! 
De verzoening van de fysica met de metafysica is niet te vermijden.
Ik bedoel, het is bekend; ...
 Er was slechts één wetenschapper op deze hele wereld,
die echt oprecht te noemen is, .... Hij bracht ook zijn QED.....
Hij ging niet voor leugenaar spelen!

Want, wij kunnen wel tellen, maar het getal 1 is nog steeds niet gelijkwaardig, zelfs niet als onderdeel,
aan de GODDELIJKE SUBSTANTIE. EN voor ons er is slechts een eerste differentiatie van een, namelijk de twee.

INDIEN JE IN AANRAKING KOMT MET HET AL-BEWUSTZIJN, DAN BEGRIJP JE DAT JE KOMT IN EEN "NIET- WETEN",
DAT ALLE WETEN OVERSTIJGT.  Je ziet slechts een totale universaliteit die eigenlijk niet te verwoorden is. 

Zodra men gaat verwoorden moet men met elk woord iets gaan begrenzen en omgrenzen, daar wordt een scheiding geregeld.
Maar in de diepere Goddelijke causale werking bestaat ze zeker niet, wij echter maken de onderscheiding tussen het genoemde,
 en wat het genoemde niet is......OOK feynman vondt het de;
 ......vrije smalle marge, want het is de liefde ofwel de interesse voor de handelingen voor alles wat leeft,  ze is het enige wat ALLES bindt, en volgens Vondel is dit het cement van het Heelal,...... kosmische liefde is universeel, onbeperkt en is zonder aanzien van de persoon werkzaam........ANDERS IS ZE DUS "NIET". En de macht van het dyslecte is dan ook, dat ook jij daarin niet anders kan zijn, maar het is moeilijk te vertellen op deze wereld.........maar schaam U DAARVOOR DUS NIET, zeker niet als U het heeft meegekregen.
Dat is dus het enige zijn wat bij de eeuwige, oneindige, en directe Goddelijke Kosmos past. Deze intentie heeft verder geen naam, ze is...........wij onderscheiden, zij niet, en dat moeten we nog goed doen, anders wordt het voor ons vervelend, voor haar "niet". Het gaat boven alle wisselingen van tegendelen uit, Feynman wist het, en dat niet zover even, vandaar zijn entiteit,.......en wat is er toch met de mens..........want ieder ding is dan alles. De regel die hij dan ook vertelt,.....en je hebt mensen waarbij de uitgesproken liefde dus anders in elkaar zit....... ze kunnen en willen alles met "Hart en Ziel" doen.
De eenvoud is zo groot, dat het een onvolkomenheid lijkt........al het echte doen is eenvoudig.......maar even niet wat gekunsteld is. Als dit vanzelf goed zijn verdwijnt, komen de deugden en ondeugden, en alle wetenschappelijke uiteenzettingen die volledige aforismen blijken, want zo (daarin dus) wordt in deze wereld alles waarneembaar gemaakt.......maar zo werkt het in een Goddelijke kosmos dus niet. Hier op deze wereld heerst slechts de zotheid die begeerd wordt, maar dat steunt niet op de innerlijke Wereldziel en alle andere imaginatie die de kosmos beheerst.
Wat een aforisme is; ACH....... EEN VOLMAKING IS DAAR ONVOLMAAKT, HET RECHTE KROM, DE VOLTE LEEG, DE BEKWAAMHEID DOM, DE WELSPREKENDHEID STOM.
      
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.    U moet namelijk weten, de innerlijke zuiverheid wordt verkregen door de Hemelse schatten, controle over de zintuigen, de afwezigheid van angst en vrees, tevredenheid, maar ook het nodige lijden kunnen dragen. Een eenvoud zonder geweld, niet gehecht zijn aan de aardse-goederen, geen vijandschap door nijd en hebzucht, een sensualiteit zonder de toorn, geen oprui-ing enz. Ofwel kunnen Wij in het NU over DE DEUGD spreken met deze mens.......vrijwel nooit.
Want zijn de hemelse schatten voor hen wel te verkrijgen, of hebben ze niets DAN "De MISSING-LINK".......? Daarom....?

 


 Het lichaam, zo ze zich tonen kan,  is dat wat onze objectieve zintuigen weten te maken van de ZIEL.
Ons objectieve bewustzijn neemt daarvan slechts het stoffelijke voertuig waar, in zo vere U "EEN BEZIGE BIJ''  bent.
DAARBIJ MOET U DUS GEBRUIKEN WAT U BEGRIJPEN KAN, OM UW WETEN  MINDER FRAGIEL TE MAKEN.
ZO WAS HET DUS ALTIJD VOOR MIJ, HET HIELP MIJ HET DYSLECTE STEEDS DRAAGBAAR TE MAKEN.
Zo kon ik het steeds zijn.......en ik kon toch vatten wat er te vatten was.......het brein is verbonden met het lichaam,.....

dus op haar beurt is ze ook met zowel de aktualiteit en realiteit verbonden, die ook het actuele en reeele van het lichaam is.
DUS ....zodra iemand iets weet,    (de spinoza stelling 21)   weet hij tevens dat hij weet, alleen is het de vraag of hij zich dat bewust wil worden, vandaar dus de feynman regel.  
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.  Tevens is het woord heureka afkomstig van Archimedes 
                             Ze BETEKEND "IK HEB HET GEVONDEN IN MIJZELF"
Ik kan U vertellen wat ik wil, maar zolang U de begrippelijkheid in UZELF niet hebt gevonden,.......
blijven al mijn woorden voor U dor en droog...........dit is relevant voor Richard Feynman 
want, Van namen en definities leer je niets, het gaat om dat je weet wat iets "doet.” VERTELT HIJ........
 Ken Uzelf en U zult alle geheimen weten van de Goden, zo ze te vatten zijn.
Dit betekend dat de "missing-link" hersteld kan worden, maar de begrippelijkheid blijft nodig........
maar verder is dan hier het argument van de stilte OOK erg overtuigend. zolang U niets gevonden heeft.
RICHARD FEYNMAN VOND EIGENLIJK ALTIJD HET MOMENT VAN DE GODDELIJKE SYNCHRONISATIE , ZO ZE TE VINDEN IS IN U .
oftewel twee of meer dingen die harmonieus met elkaar samenwerkten met het juiste nveau.
Buiten een aantal spelfouten en grammaticale fouten, maar Ik betwijfel of Feynman erg veel om zulke dingen gaf.
De momenten van vatten wat er te vatten was, ze waren ook zeer belangrijk voor hem.
Vanuit de Talmoed was hem DIT bijna alles al bekend.
Met deze aanpak kunnen we wat er in de "MISSING-LINK" gebroken is, alsnog aan.
MAAR HET IS IETS WAT WETENSCHAP EN POLITIEK DIRECT NODIG HEBBEN, OM EEN DRAMA TE VOORKOMEN !
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij de mens horen.........van wetenschap en politiek.
Toch moet deze ervaring een werkelijkheid worden om aan een actualiteit en realiteit te komen, zo vertelde ons Spinoza reeds...........
ZE WILLEN NOG STEEDS NIET VATTEN WAT ER GEVAT KAN WORDEN.............
EEN WEZENLIJKE ENTITEIT ZULLEN ZE NOOIT WORDEN. NIET DIT JAAR, NIET VOLGEND JAAR, NOOIT......
ZONDER DE NODIGE ESSENTIE EN HARMONIE. LEER DE heilige theresa kennen en U VERGIST ZICH NOOIT.
Bedenk het wel; ....... zodra wij de mening van een ander verwerpen, nemen we "een deel van het geheel", ......
we willen het allemaal zelf doen, we veronderstellen zelf de baas te zijn, en daar worden we dus niet geconfronteerd met de vrede.
En dus met het duel, de vijandschap, en de oorlog. Ent uw modale existentie op het zijn, met zijn preventie!
...........en vergeet de werkelijke waarde van de taal niet.... samen kunnen we ook vatten wat er te vatten valt, 
maar wel met de nodige essentie en harmonie.............de rest is een grote ondeskundigheid!
En dat van een krankzinnige wetenschap...........en politiek...... wij kennen God als een niet-weter. die alles weet.
Dat betekend; .......zij is het niets, wat alles is, A IS ZOWEL A ALS NIET A, WAT RICHARD FEYNMAN ONS OOK LEERT.
 

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw! 
                           De huidige staat is bijna totale missing-link, die bereikt wordt.                 
Alles is causaal-doelgericht, en dus teleologisch bepaald, voorzover dit zich manifesteert, gelijk de openbaring is.
Een andere kans in het karmatische zijn, ze is er niet.
En de huidige vrouw verlangt hier vaak naar, omdat ze weet hoe deze redding is!!
Meer nog, een dergelijke vrouw vol verlangen, tracht deze redding ook te vinden.
En karmische kracht van Richard FEYNMAN was voor hen ook zeker herkenbaar.,
het was altijd deze ordelijke karmische kracht die ook zijn brein beheerste.
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.

"Bestudeer goed wat u het meest interesseert op de meest ongedisciplineerde, oneerbiedige en originele manier mogelijk."
Want; ........
 het einde van ons dualisme komt heel gewoon...........de leugen en haar aforismen slaat ons gegarandeerd om de oren. De politiek, nog wetenschap, nog een ander mens doet daar iets tegen!
De cruciale aanvulling komt uit ...
.Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: ..... agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken.  Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. De huidige mens heeft zelfs een complete regeneratie nodig, omdat het hem aan een juiste vorm en inhoud van zijn "genetisch-model" met de karmische verbinding in deze kosmos ontbreekt. Zoals de realiteit  en actualiteit verloopt, zo levert ze alleen maar het beeld van agressie op. Het enkele beeld komt omdat je boosheid niet met boosheid kan vergelden, er is maar één agressie, als U daarmee wil leven zit U verkeerd! Put uit het vredige denken in het Goddelijke NOUTISCHE OFWEL HET NU.
En de verzoening als noodoplossing..........heeft U het weleens zien slagen? Denkt U WERKELIJK dat een mens met de stoornis en ziekte maar bovenal het karmische drama van de "missing-link" daartoe in staat is, wel in toenemende mate totaal niet!
U MOET WETEN; .......ELKE MATERIALISATIE BEVAT EEN BOODSCHAP VAN OMHOOG; ...........DAAROM VINDT JE BIJ FEYNMAN ; .......

• A is zowel A als niet-A of • Ieder ding is zowel A als niet A of • Ieder ding is alles. De spraak van de mens heeft deze innerlijke boodschap.
Zonder leven geen dood, zonder kwaad geen goed, zonder dag geen nacht, zonder abstract begrip is er geen boodschap, dat is de essentie van al het gebeuren in ruimte en tijd. En het verlies aan abstract begrip heeft zo zijn gevolgen, voor het menselijk brein, "DE MISSING-LINK" treedt op.
En Richard FEYNMAN vondt vooral dat er voor deze fysieke boodschap geen aandacht was! En terstond kan er dan leidend ondergaan in de mens aanwezig zijn..........een abstracte boodschap laat een fragiel weten eigenlijk niet toe, zo stelt Richard Feynman in zijn conclusie.......t.o.v. de wetenschap.
De deductieve manifestatie vanuit de kosmos voltrekt zich dan ook van alef tot thaw, in mijn taal van A TOT Z, VAN ALFA TOT OMEGA, OFWEL AZOTH.
Dat daar verder geen menselijke plannen in aanwezig konden zijn, dat wist Feynman, vandaar de bijzondere manier van bestuderen.
En ik moet U ZEGGEN, met mijn dyslecte brein doe ik nooit anders.............met deze "moeilijkheid" kon ik alleen het NEDERLANDS  enigsinds kompleet maken, maar het abstracte is mij niet vreemd, zo merken mijn leraren altijd.........en deze leraren heb ik op alle gebied met de abstracte berichten. Zij waren en zijn mijn aandacht zeker waard. ......en elke wezenlijke entiteit is gevoelig voor de Goddelijke intentie. De wetenschap tracht zijn kennis slechts om te zetten in "Het Slijk der Aarde", en dat is precies het omgekeerde doel. Er zijn mensen die dat precies niet kunnen, GELUKKIG, ik, mijn vader, mijn moeder, RICHARD FEYNMAN EN NOG VELEN MEER DIE SAMEN MET HART EN ZIEL EN IN DE ABSTRACTIE WETEN TE WERKEN, DUS HET GODDELIJKE WETEN TE VERSTAAN. Wie slecht het boek van de wetenschapper wil krijgt slechts de letters er van, maar weet zich niet met hart en ziel in de GODDELIJKE ABSTRACTIE te verkeren, zo het totale begrip van de mens wordt aangebracht. De groei van de "missing-link" zal het verdere gevolg zijn, 
ons brein paleis kan in geen geval nog iets van deze abstractie bevatten als we zo doorgaan, heel de GODDELIJKE VERHEVENHEID zal de mens ontgaan, en dat terwijl het licht der gedachten toch oneindig is. De mens tracht het verder te kunnen met zijn conditie..........het brein zal geen enkel moment meer worden schoon gemaakt, de chaos zal alleen maar erger worden gemaakt, in de volkomen aforismen, waarom zou de mens als schakel tussen God en de wereld nog kunnen bestaan? En de versnelling gaat NU niet anders meer als viraal.
Geen ding gaat in het universum verloren, zelfs niet de ademtocht uit onze mond. Even als alle dingen heeft het zijn bestemming. Er verzinkt niets in het niet, zelfs niet de woorden en de stem, hoe kan het dan zo vreselijk mis gaan, ...........zo het voor de mens mis is gegaan.

Het gaat dus slecht met de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Zet ze dus in het gekkenhuis, deze wetenschappers en politici..........
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer? HEEFT U AL NIET GENOEG AFORISMEN?
Nog steeds moeten we, ONDANKS DAT,  zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Blijft hij niet de grootste debiel, met een enorm aantal aforismen? Welke plaag nog wordt aangezet door zijn zwakzinnige secondanten? Al deze waanzin heeft niets van enig deductief denken, het blijft slechts het risico van een dualistisch denken, en het verkeerde daar moeten de mensen maar onder lijden.

Let wel, alle gevraagde oplossingen van a2+b2=cwaarvan dan nog willekeurige VERGROTINGEN gemaakt kunnen worden hebben hun voorstelling,
en dat dankzij PYTHAGORAS, niet dankzij de krankzinnige wetenschap. En als a en b strijdig met elkaar zijn, heb je een probleem c. En met deze vergrotingen leven wij, het brengt ons een standaard voor alle praktische bemetingen, en BOOLE kwam voor de computer niet verder als "de 0 en de 1".
De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden door de krankzinnige wetenschap nergens als één geheel bezien. Voor het Goddelijke abstracte begrepen-zijn-in , dus voor het innerlijke begrijpen van de mens is er hier totaal geen plaats.
Het denken is een spel van morbide extravagante willekeur geworden, abstract kan het niet meer genoemd worden.
Men werkt liever met fabeltjes en aforismen, en dat bij de "wetenschap", zij heeft het begrip "bevat-zijn-in" c.q. "gegrepen-zijn-in" totaal verloren laten gaan 
Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.   |  het wezenlijke van de Feynman-bestudering is totaal verloren gegaan.
Het negeren van waarden van mensen met een hoog abstract gemeen-goed is een gemeen-goed geworden.
En menig toehoorder kan geen enkele abstracte denksprong meer maken, hij moet de juiste bestuderingen missen.
Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscillatie en uiteindelijk chaos,
waarom moeten wij dat accepteren? Onze schepper wil oplossingen, weet U wel, en dat elke dag weer.
Als U iets doet, doe het dan wel goed. Denk niet dat je paus bent, noch enige wetenschappelijke imbeciel,
die aan de hysterese overgeleverd is..........in de huidige noutische tijd waar een denker zich gedraagd, zullen ze niets overhouden!
Het is en blijft dan een spel van morbide extravagante willekeur..........en dat elke dag weer.

Een ander punt voor mij is zeker de preventie........ze is een consequente verstandigheid ........ze heeft zeker een beginselvastheid nodig........
het heeft geen zin om het bij een half beveiligings programma te laten. Ze heeft dus een logische ondersteuning nodig! 
En we hebben dus niet aan enige bifurcatie mee te doen, om dan later de chaos op te merken.
.De ware natuur der dingen is rechtstreeks te ervaren en geeft de openbaring van alle positieve traditie. En de  mensen hebben de beheersbaarheid er ook bij gekregen. Hun imperium heeft dus wel iets goeds, en waarom is hun mondiale risico dan toch niet verdwenen? En welke preventie heeft men daar bij gebruikt, is dat niet het grootste vraagteken?
Maar dat is beslist geen aktiviteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken en ook niet het gehecht zijn aan allerlei aandoeningen! Het is zelfs een aktie van gelijkmatig en gemoedelijk in aktie blijven ongeacht of het handelen wel de gedachte vrucht draagt, oefening heet zoiets!
Honderden denkrichtingen vormen argumentatie, en dat in grammaticale regels gevangen in hun interlect van netten en leiden het brein af van het juiste pad van ware kennis, de paramita voldoen slechts! En noodzakelijkerwijs zijn ze daarom een echte ervaring! Gekend door de grotere of kleinere reikwijdte van onze waarneming!

De surpreme realisatie wordt niet bereikt door iemand die te veel eet, noch te veel slaapt, noch door iemand die te veel waakt, het is aan hen die matig zijn met eten en gedrag, en zich in alles laat leiden door de intelligibele werkelijkheid van liefde en rede! En ik hoop dat U ook de oefening kent om haar te bewerkstelligen.
De surpreme realisatie is bepalend voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,.............

 Zoals het alle mensen gegund is, zo is het als U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. Laat U dat niet overkomen, ......Het is totaal niet nodig, want de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”. En juist daar bij is een werkelijke bestudering nodig, zoals we hem van Richard Feynmen kennen.........
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet echt weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
Laat het U De HEILIGE THERESA  vertellen hoe dat moet.......zij vertelt U graag hoe het is om met Hart en ziel te werken.
En het is ook de moed om alles met eigen ogen te zien, zo werd het dus het motto van de verlichting, met de mogelijkheid om de waarheid te denken.
Vandaag-de dag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig met de interacties van ladingdragende partikels, maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad........
Het is echter een studie die Richard Feynman wel aan kon, omdat hij wel de moed had,
om tot het wezenlijke te geraken, en dat met zijn bestudering.
De postapocatyptische verwerking werd daarbij steeds veranderd,.....
een soort van FOTO-SHOPPEN en dat in Goddelijke zin.
Wetenschap, ......denk..... voor waar, of wilt U de "Amor Dei Intellectualis" NIET leren kennen, ......
met zijn "Particeps rationis".
Want ik kan U vertellen, als Uw HART in zijn volheid ontwikkeld is, kan U werkelijk bijna alles..........
Het praten over het eeuwige NU, ZITTENDE IN DE TIJD, dat wekt de gnostische vraag;........waarom U BLIJFT ZITTEN.
Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost, als U DE MOED MAAR HEEFT.
Deze WEG IS DUS BETER EN WIJZER, DAN IEDERE ANDERE WEGWIJZER, en het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor jou ziel en bestemming.
Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!

De Beschrijving: ..........of file in een "zo-heid" kan zijn

 • a                een File overgenomen uit het originele
 • b     een File overgenomen uit van een micro form
 • c een File overgenomen uit een computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m            een mix Een gemengd geheel
 • n                             Niet van toepassing
 • u       De Onbekende... Het antecedent of de bron van dit geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen.
 •      Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.

Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is en een aforismen wordt, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang!

De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!
Uiteindelijk is elke wetenschappelijke uiteenzetting zonder zijn actualiteit en realiteit een conference, die meestal uitgevoerd wordt tussen een "vast-publiek". Alleen appartelingen kunnen daar eerlijk over schrijven, zo als ik. De rest is bezig met het syntactische spel, wat in werkelijkheid altijd een aforismen is, nauwelijks iets anders.

Aangaande de virus-ziekten is het heel duidelijk dat een brein met de "missing-link" veel kwetsbaarder in zijn staat van leven is.............daar heb ik helemaal geen onderzoek voor nodig, omdat te weten! 
Nu is het Spinoza die leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat.
 Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.  Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf. Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!
Er zijn geen scheidingen, hoogstens onderscheidingen. Onderscheidingen zijn eindig, hun grenzen zijn rationeel, zelfs operationeel te bepalen, we leven er lichamelijk mee. Daar in tegenover staat dat je verder kunt gaan met de grenzen te verschuiven, alles hangt met alles samen, en de optimale verschuiving voort naar Één, die dan geestelijk –en dus niet in het laboratorium- te realiseren is. Weet U waarom RICHARD FEYNMAN DAN WEL DEZE PRIJS HEEFT GEKREGEN? Ga of probeer zijn denken te volgen, dan weet U het zondermeer!

Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.     Feynman verteld ons over de reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.
Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden!
Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Zo zijn deze feiten slechts identiek aan de Quantum interpretatie............slechts zo worden we niet beetgenomen door de krankzinnige wetenschap, in hun verkeerdheid in streven!

Het is op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk vrede te hebben, 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is ....... met pure begrippen, laat staan met woorden'.
Voor de dyslecte mens telt dit, en deze invloed is nodig om de mens van de "Missing-Link" te ontdoen.
U moet dus weten dat de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
Het woord actueel kan alleen maar worden gebruikt in de betekenis die Aristoteles er aan hechtte, alles wat we zintuigelijk waarnemen is de vorm, de achtergronden zijn niets meer dan de actualiteiten van de waargenomen vormen.
 
Een mens die niet kan ervaren wat hem gepermiteerd is, kan geen mens meer zijn.
Zijn volledige Goddelijke entiteit bestaat daar dan ook uit.

Anders vindt ze alleen het gebrek aan functie en structuur, de twijfel...... ze is zelfs dat argument.
Want al het Wereld gebeuren is terug te brengen tot omzettingen of vervorming van een "grootheid".
Door ons "energie" genoemd, maar ze is door ons nog niet nader te verklaren.
En BOOLE  bracht  met de 0 en de 1 het Postapocatyptische echt niet ver genoeg.
DAAR KAN TE WEINIG UIT BEGREPEN WORDEN.
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd. 
En ik hoop dat U weet hoe NEWTON zich uitdrukte.........
En Richard Feynman vertelt ons slechts hoe het Gepermiteerd is.
Maar dat weten wij dan toch in elk geval.....
Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
Het is de berangrijke bijdragen om de "MISSING-LINK" te voorkomen.

Mijn doel met een Partner of belangstellende is altijd om gezamelijk,
dus samen dit correctief te versterken, en zo de eenheid te vervolmaken.


‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.

De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.
Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede! Dus zo er een werkelijke entiteit is......

 "Bestudeer goed wat u het meest interesseert op de meest ongedisciplineerde, oneerbiedige en originele manier mogelijk." .........zij kan slechts de onmiddelijke intentie bevatten.

Toch is de huidige professor daar niet van bewust, om U een voorbeeld te geven; …. Pierre van Baal heeft de gemoedstoestand van de heren treffend weergegen, met deze compositie; ….. Theorie zonder confrontatie met het Experiment is niet,
Experiment zonder vergelijking met de Theorie is net zo min.
Hand in hand vormen zij de Fysica.
Laat geen harer Beoefenaars dit ooit verachten,
Dan zal hen haar Schoonheid wachten.
Ach professor toch, hoe moet dat nu met een filosofie die niet waarheid 's functioneel is?
U geloofd vast in sterke verhalen! Professor toch, van wie heeft U dit geleerd?
Ja, U flikt het alweer, de computer wordt er bij geroepen, maar de logica die er aan ten grondslag ligt is nog steeds niet waarheid 's functioneel,
Boole wordt roemloos in de hoek gefrommeld, Pierre van Baal is vandaag koning, vindt toevallig alles waarin alle onnozelheid moet voldoen.  En daarmee bevorderd tot de lieve Heer op Aarde?
Ofwel vindt  Pierre van Baal en de verdere wetenschap zich al zo van KONINGS-CLASSE  dat ze de burgers al van enige of alle vrijheid mag ontnemen?
HOE GEK IS DE WETENSCHAP, VINDEN ZE OOK AL DAT  ZE DE WERELD MET COMPUTER-APPJES KUNNEN REGEREN,
NET ALS DE POLITIEK ,  via een computer aforismen?
Hoever is het met de wereld NU precies?
Het  is nauwelijks te geloven hoe het mij verteld is,  en hoe ik het moet begrijpen!
Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Alsof er een "verdachte" is, ....... Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet! Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!
En de "missing-link" is daarin tot het einde in aanwezig........

En dan verval je als wetenschapper gedwongen in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is en een aforismen wordt, zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang!
Want de 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
SPINOZA EN FEYNMAN  EN VELE ANDEREN LIGGEN OP DEZE ZELFDE  LIJN, 
DIT OMDAT ZE EEN MENS MET EEN WERKELIJKE ENTITEIT WAREN,
EN HET GODDELIJKE  KONDEN VERSTAAN.

ONDERTUSSEN  ZIJN DE ANDEREN ALLANG  TOT WAANZIN GEDREVEN, 
HUN KOOLSTOF DATERINGS-METHODEN WERKEN NAMELIJK NIET.,
IN EEN BRANDERIG-STRALINGS-NIVEAU , 
VANUIT DE STOF ZAL U KOMEN , MAAR OOK DAARIN WEER WEDERKEREN.

Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag mee voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is.
 Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest, zijn leven zit vol met de ontologische fouten
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
Al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal MET de goede algoritmen zijn verlaten?
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego, het moet allemaal groter mooier en vooral indrukwekkender worden .........het moet allemaal een oplossing zijn waar hij het niet is, en het ook niet niet meer kan zijn. De crisis tekent zich bliksem hard af.......
Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.

.Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking`s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin! 
En alleen zonder deze onzin kan de "missing- link" worden verslagen.
Dit ontkennen is het  grootste drama voor het brein, en dus voor de mens.
Bij gebrek aan een entiteit waarmee de GODDELIJKE INTENTIE IS TE ONTVANGEN en bevatten,
groeien de ziekten en de geestesziekten voort.
De GODDELIJKE PREVENTIE is zo niet te verkrijgen,
alleen de werkelijke bestudering wordt met de RICHARD FEYNMAN procedure gevolgd.........
en de eigen geest hekelen is de oorzaak van alle moedeloosheid,
die de krankzinnige wetenschap overbrengt.


EN DE HUIDIGE POLITIEK  IS NOG EEN GRAAD ERGER,
OMDAT ZIJ ZICH ALLEEN IN EEN AFORISMEN KAN BEWEGEN.


Het hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten.
En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten.
Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk,
nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!


 Men wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit.
En mens wordt men door anderen na te apen.
Men is net als al die anderen en ergo is men mens!

 Als de moed niet stijgt met de moeilijkheden,
is er van moed helemaal geen sprake.

 Het talent verwekt sensatie, het genie roept tegenstand op.
Hoe moet ik mij nu gedragen als dyslecte reus?   
De Goddelijke taal kan ik er alleen bij hebben,
die versta ik altijd......
De dyslecte DIE dit allemaal niet kan.......en toch juist alles op zijn bord krijgt.
Omdat hij alles juist tot in Hart en Ziel brengt.

WEET U HET; ........
Een endogene functie, de door mensen bedachte functie, is een enkele exotische functie,
deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking, met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden.
De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde,
dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen,
Dit terwijl de "menselijke_maat" daar wel bij aansluit,
De "teller" geeft het aantal tellen in een maat aan en de "noemer" wat de teleenheid is.
De driekwarts en de vierkwarts-maat zijn de mens niet vreemd,
en dat heeft de kwantum mechanica niet.
ZO WORDT ZE OOK GEVAT IN DE FEYNMAN WERKELIJKHEID.

Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.
Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....
zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute,
de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
De cultuur van Wetenschap en Politiek is nog altijd te ontkennen
doch deze werkelijkheid blijft door het gemis van werkelijkheid en realiteit bestaan.
Door deze cultuur zal er geen preventie maatregel  te vinden zijn,
op bijna geen plaats op deze Wereld.
EN DAT IS DAAR DE MEEST DRAMATISCHE ACTUALITEIT OOIT.
LET WEL, DE LADING-DRAGENDE -PERIKELS  VAN RICHARD FEYNMAN
EN DE ACTUALITEITEN VAN SPINOZA KOMEN OVEREEN,
EN ZE VERONDERSTELLEN  ACTIE VANUIT HART EN ZIEL.
ONZE INNERLIJKE KERN MAAKT DIRECT DEEL VAN GODS GROOTHEID.
EN GOD IS BEGRIPSMATIG NIET TE VINDEN.


Dus de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft.
Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens.
De vreemde attractor (Eng: strange attractor) is als wiskundig begrip voor het eerst genoemd in een publicatie van 1971 van de wiskundigen David Ruelle en Floris Takens. Het wordt gebruikt voor de beschrijving van aantrekkers in deterministische niet-periodieke bewegingen van een chaotisch systeem en is daarmee een belangrijk begrip in de systeemtheorie (ook wel chaostheorie ).
Maar let wel, die vreemde attractor doet zijn werk nog steeds in de menselijke hersenen.......Autisme noemde ze dat ook wel! 
In hun wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential . Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens! 
Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.

EN ZO HET GEBEURD, IS HET EEN DEEL VAN GODS GROOTHEID.
En daardoor ben ik..... die ik ben, en kan ik de "missing-link" voorkomen.

 De crisis tekent zich bliksem snel en hard af.......omdat de werkelijke wording wordt genegeerd.......
Het is de geestelijke evolutie ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. Deze levenskracht is meer als afdoende voor ieder mens! En het is absurd te geloven dat de kiem van de dwalingen steeds maar te onderkennen is.
Ik kies voor een begin, ik kies voor wat mij innerlijk bekend is, iets van elk begin komt uit het ongeziene,
ik poog te begrijpen, ik poog te visualiseren.
Als U echt en solide probeert te zijn is er de openbaring als een a-priorisch vorm van schouwing in ruimte en tijd,
en dat is ook het wezen dat Richard Feyman laat zien.
daardoor is er bewustwording, er is geen andere manier, daar ruimte en tijd voor ons geen essentie zijn.
Er is iets wat vooraf gaat aan de ervaring, een wetenschap die dat niet erkend die liegt ogenblikkelijk!

Om het nog eens te benadrukken; ......ik kan U zondermeer vertellen, ieder eerlijk mens heeft een enorme rijkdom, hij mag alles weten, en kan iedere uitdaging aan. De intellectuele zekerheid is daar in tegen een materiële vervalsing en getrivialiseerd ( in deze wereld belangrijk gemaakt) surrogaat. Gaan we zo door dan wordt het leven de hel met het surrogaat, terwijl het volgens mij totaal niet nodig is. Ik ben op het leven op geen enkele manier kwaad. In tegendeel, ik heb altijd nog een ontzettend mooi leven, ondanks dat ik mij met andere dingen tevreden moet stellen.
Godsgrootheid is uitzonderlijk efficient en deductief ,  60x beter als iets anders......
dan bestaat er maar e'e'n oorzaak, e'e'n oorzakelijkheid, e'e'n wetmatigheid waarnaar alles tot aanzien is gebracht.
Dat betekend dat de Goddelijke-autoreverse uitzonderlijk goed en preventief werkt.
Een betere beveiliging en bescherming kan U ZICH NIET WENSEN.
Zij draagt dan ook Uw existentie voort tot in het oneindige
Ze kan dan ook het diepste verlangen zijn, voor hen die haar nog niet kennen!

Wij weten dat de fenomenen zich in een zelfde tijdsduur kunnen ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A . GEBRUIK DAARBIJ EEN GOEDE TELLING   ......En gebruik dat objectieve getal, daarbij is het verhaal juist en bekend, anders slaat de twijfel toe, en vindt je slechts een surrogaat.  En dat waar Goddelijke grootheid effectief en deductief is, ze lost de deductieve druk op voor de mens, mits je daar aan weet mee te werken, zo is er dus de Goddelijke ondersteuning van Uw existentie !!!!!!!!!!  Ook de dokter/arts moet dat getal weten te onderscheiden, om ziekten te leren onderscheiden.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
En daar is dan het gehele temporele verhaal te plaatsen.

Zo onderkennen we dat Kankercellen van oorsprong gezonde cellen zijn, die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is de slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. En de chaos komt uit de twijfel voort............vandaar het schema........van het chaotische brein waarin de "missing-link" een feit is. 
Niet aan de kosmos meewerken is voor de mens een dramatische keuze..........
De toename van de deductieve druk is een dramatische gijzeling in twijfel.........
Hier vindt je weer een "Feynman-argument";........ bij een enkelvoudig onderzoek is er twijfel,
wat om een oplossing vraagt.........


 

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


De sexuele dimorfie speel grotendeels op door twijfel.
Dat is geen zorg voor de medemens of nageslacht.
De eenheid wordt gemist.
En het falen in enige wijselijke deductie,
dit terwijl de oplossing in de mens aanwezig was.....
Het is zeer slecht gesteld in de relatie's van de mensen en sexen.
Het herstel hiervan is echt nodig!
Waarom als deze regel ook binnen elk atoom waar is; ......daar waar ieder punt in een ruimte uit komt is iedere ruimte slechts een punt in een of ander groter geheel.
Een geheel waar ieder en elk punt centraal is en samen een voortdurende stroom.
Een geheel waar iedere omtrek de baan van een of ander groots Wezen beschrijft,
omcirkelt door anderen weer groter dan zichzelf.
In het universum bestaat geen enkel punt om op te staan en ook niet nodig:.....
in een onafgebroken universum is ieder punt centraal.
In mijn universum sta je nooit met de rug naar de leegte,
maar je kan er vrij vliegen, en zeilen in en tussen de punten naar grotere en kleinere ruimten.
Alleen Richard Feynman houd zich aan deze mogelijkheden.
 Richard Feynman maakte er een uitgetypte vertelling van, voor een leken publiek!
En dat werd de QED. Feynman werkt met "diagrammen".  Feynman diagrammen zijn vreemd ogende droedels die Feynman aanvankelijk gebruikt moet hebben om zelf beter zicht te krijgen op de capriolen van elementaire deeltjes. De diagrammen laten schematisch zien hoe botsingen en andere processen tussen elementaire deeltjes verlopen. Het zijn in principe boekhoudkundige gereedschappen met een eenvoudige visuele voorstelling van een botsing van deeltjes. Ze bleken zó handig te zijn, vooral om na te gaan welke mogelijke gebeurtenissen de uitkomst van een berekening bepalen, dat iedere natuurkundige die actief is in het betreffende vakgebied ze tegenwoordig gebruikt.
Maar U moet wel weten dat Feynman tot een definitief gebruik is gekomen.

Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since.

Je toekomst is afhankelijk van "plaatsing", de plaats waar je wat of iets kunt beleven. Sommige mensen hebben dat niet door, maar om echt wat te beleven moet je terug naar de plaats "LEVEN". Dat is zelfs de inhoud van iedere heilige schrift, zonder jouw plaats kan jij jou "leven" niet beleven. We moeten leren ontvangen en leren bevatten, ieder eerlijk mens MAG alles weten. Ik vind ook dat bestaan niet gedacht, maar geleefd moet worden. Dit betekent volgens mij niet dat denken en bestaan niets met elkaar te maken hebben. Bestaan gaat zelfs nauw samen met existentieel denken, het moet ermee doorregen zijn. De waarheid is voor ons een Mysterie, voor ons een samenstelling van onverbindbaarheden, die desondanks zijn samengesteld. Waarmee ik maar wil zeggen dat de natuur zijn aperte voorkeur heeft, daarmee zal je het toch moeten doen om mogelijk te excelleren:....... zich onderscheiden, onze bijdragen te leveren in de dingen die ons zijn en tevens al het zijn hier vragen, we mogen tenminste één element van onze samenleving zijn.
En daar zitten we NU mee, dat de krankzinnige wetenschap en politiek dat niet weten..
HOEVEEL DEBATTEN ZE OOK MAAR VOEREN.
Hij kan zich dan ook alleen in een Aforisme uitten, het kenmerk van een Geek

Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
in deze GODDELIJKE KOSMOS......
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

Meer echt niet, en de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls, zo is er bijvoorbeeld de buiten radar
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

MAAR ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE. 
En de dwazen van de wetenschap weten alleen wat de gewone geleide actie is, helaas!
Zo was er meneer EINSTEIN, maar zo was het bij meneer FEYNMAN anders.
Dat heb je met een dwaas! Ondertussen heeft hij alleen zijn waan-theorie......
Vraag is ook ;  welk een beeld heeft hij, en wat deed hij ermee ..........wat waren toch de bewerkingen om een homogeniteit in tijd en ruimte te creëren, om de onjuiste beelden toch ook weer te geven. Ja , het is waar gebeurd, dat is de bewoording die vaak voldoet bij leugenaars.
Maar ondertussen is heel hun kosmische kennis bij elkaar gefantaseerd.

En meneer Einstein WERD DOOR ZIJN EIGEN MOEDER AL VOOR gek verklaart.
Wetenschap, wat een drama........

LET WEL, wil de mensheid in deze toekomst niet volkomen weg geraken,
door het optreden van de "missing-link en seksuele dimorfie",
dan zal ze Richard Feynman moeten volgen......
En dan kan het nog zin krijgen........ 

De methode bestaat uit een drie stappenplan waarin we in interactieve workshops Het Verhaal van de Plek koppelen aan de ambitie voor de plek.
Door het verleden te verbinden aan het heden en de toekomst,
ontstaan er duurzame gebiedsconcepten.
Dat is dus iets anders als wetenschappelijk fantaseren,
maar voor de medemens en het nageslacht zorgen.
Zeg maar dat de elite praat over eenheid, maar niet weet wat het is.
Je mag met de totale kosmos weten mee te werken,
voor ons dus vooral de plek Aarde.

 Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voordat hij hen had opgelost.
Al een eeuw is men bezig met deze waanzin,.......dat is lang genoeg.
Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft 
 Deze kwaliteit bezit men niet, want ze zit verscholen in ons DNA. 

Daarom worstelt de krankzinnige wetenschap nu met het begrip over DNA.
Men wil maar niet begrijpen welk begrip Richard Feynman ons gaf......
HOE DUIDELIJK ZIJN GEBRUIK OOK IS.

 Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. Maar er is nu een positieve kijk om van al dat gestoorde geënsceneerde los te komen, maar hij was er eigenlijk sinds het jaar 1883 al. Alleen de geesteszieke garde met zijn Narcisme, en perfectionisme met hun arrogantie hielden deze wereld nog 139 jaar vast in hun geënsceneerde wereld, die op geen enkele manier ook in de werkelijkheid kan bestaan. Alles is heel gewoon in scene gezet!
Het best mogelijke advies kan alleen in een dialoog tot uitdrukking komen,
Dat betekend dat het blabla demon uit het theater van de wreedheid verboden is.
Simpel gezegd, het is ons niet gepermitteerd haar te gebruiken.
En het brengt slechts Aforismen,......die zo het uit dit theater komt.
Er is slechts één enkele uitzondering op deze regel, U moet de mystiek rond het demon door en door begrijpen, dan pas mag het woord demon over Uw lippen komen. Iemand demoniseren is namelijk ontzettend wreed. En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen!


Maar binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
Er is dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap! 
U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......
de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
en  de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
En geensinds door iemand met een wil tot macht!
Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan.
We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken,
des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Deze mens kan op oneindig veel manieren denken, hij kiest zelf,
aan de hand van het ethisch noodzakelijke.......als het goed is!

Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot.
Dit lot is zo omdat; .......
De teleologische natuurleer van de dwazen,
zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid,
daar waar het dus gaat om een zekere actualiteit en realiteit! (ratio)
Dus helaas ik moet ze teleurstellen, ze zullen daar niet in slagen,
de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......
ze heeft geen analoge causaliteit van alles.
Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken,
denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken,
dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit en kwaliteit is aan ons zelf,.......

De presentant van de algebraïsche operator van Boole,
transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......
Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
Als je een VIRUS bestrijd doe je dat met een ophokplicht.
Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........
Altijd is het zo geweest, met de A krankzinnige gevaarlijke!
Richard Feynman vertelde het ook al; .......
als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is
 
A is zowel A als niet-A of
Ieder ding is zowel A als niet A of
Ieder ding is alles
En dat gaat toevallig niet goed met de "missing-link"
En in de relatie van de mens met zo vreselijk veel twijfel.


Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.


 Richard FeynmanMaar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Want ook hem is hem niets vreemd.
Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Want ik kan U nu vertellen dat er de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem licht zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij.
We moeten de prijs van het plezier om de dingen uit te zoeken,
oppakken


Dit omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn. Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Deze Kennis is bepalend voor het gehele attitude gedrag......ook in de natuur.Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt!
De God die in ieder en alles aanwezig blijft.
Het is zoals hij de scepter van kracht zwaait.
Feynman vertelde het zo;........

Diep in de zee herhalen alle moleculen de patronen
van elkaar totdat er complexe nieuwe worden gevormd
Ze maken anderen zoals zijzelf
Een andere analoog is die van het zaadje, 
waarin alles wat de mens kent aanwezig is.....
de universele wetmatigheid waarna alles wordt..

"En een nieuwe dans begint"
Daar de energie waarna alles is, er ook is ...
ze maakt dus alles reëel, de wording is daarin verankerd.

En dergelijk Goddelijk wonder wordt er niet minder door,
als je het probeert te begrijpen.
In je totale deductieve denken kan je met dit wonder bezig zijn.
En dat zonder enig probleem,
als de "MISSING-LINK en de SEXUELE DEMORFIE" daar maar niet zijn.
Je kan daarbij niet in de twijfel zitten.......
Feynman en Spinoza en Anderen konden streng deductief in hun opbouw zijn.
Het Brein heeft dus de wezenskenmerken nodig, zo ze er ZIJN, 
Om het GODDELIJKE te onderkennen......
en het ligt aan "Haar Aard" te bestaan.
De ontkenning leidt altijd tot een revolutie,
daar waar ze nodig is.......helaas.
Het eeuwige en oneindige is niet blijvend te ontkennen.
Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak,
kan niemand U meer helpen.
De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische,
historische, religieuze of filosofische doctrines.
Niemand kan zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen.
Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden.
Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden,
ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden.
Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven.
Maar deze is krachteloos, als we niet weten dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen.
Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart".
Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.
DAARBIJ IS DE WERKELIJKHEID DAT, ........EN
DAARDOOR WORDT OOK MIJ BEKEND DAT;    ...
WETENSCHAP EN POLITIEK GEEN KEUZE HEBBEN,
HUN GEBREK IS VEELS TE GROOT.
En ondanks dat, willen ze de macht bezitten.
Maar dit keer zal dat niet meer lukken.
De revolutie is al uitgebroken.
De geeken benoemd, ze kunnen veel beter vertrekken.....

Daar de 'natura naturata' één enorme uitgebreidheid IS, .....
toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens"
.


Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie,
daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen.
In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan,
dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.
En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden.
Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen,
aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets.
Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.
Maar ook FEYNMAN stelt het vast, de prijs van het goede handelen is,
dus om de goede relatie te onderhouden, is het plezier de dingen uit te kunnen zoeken.
Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden,
maar ze denkt nog steeds dat ze meer mogelijkheden heeft! 

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door,
er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden,
Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie
.
Andere vormen van realisatie betaan er zeker niet,
ook niet voor wetenschap en regering,
met macht is er uiteindelijk niets op te lossen.
Daar komt een revolte overheen.
En de mens met de "missing-link en sexuele demorfie",
ze heeft niets om dit te voorkomen.
En deze onmacht is de mens maar al te vaak overkomen.
DEZE REVOLTE IN U ZELF IS GELIJK AAN EEN ENORME TWIJFEL.
EN U BENT NIET INSTAAT HEM TE EVALUEREN.
OM DE VREDE IN HET HUIS VAN DE REDE TE BEWAREN,
MOET U DIT WEL DOEN, ........
EN DE ANDER OOK DE KANSEN DAARTOE GEVEN,
GEESTELIJKE VRIJHEID IS NODIG, 
MAAR OOK DE EENHEID IN U MAG ZIJN WERK DOEN.
EN HET IS DE KUNST DE NODIGE OPENHEID,
DAARTOE TE BETRACHTEN.
VELEN ZIJN TE BANG OM DEZE OPENHEID TE GEVEN.
DOCH 
alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
ZIJN DE NATUUR OOK BEKEND.
Wie de baas speelt, HEEFT het mis, altijd
WANT EEN DEMOCRATIE IS NIETS ANDERS ALS HET VOORTGAANDE DUEL.
Er is maar één voordeel, dat mensen niet altijd in de duale staat zijn.
Maar ondertussen zijn ze NU "ten einde raad"
En het zal nog erger worden, in deze zieke Wereld. 
De revolte aanzich in hun innerlijk blijkt nog steeds niet te beheersen.
En dan is er nog de wetenschap en regering,
die zich totaal niets kunnen voorstellen, in duel vervallen, 
in de politiek totaal verwrongen, debielen rot op.


Het esthetische leven is gewijd aan eigen interesse en plezier.
In het tweede niveau, van het ethische leven, maakt een persoon een authentieke keuze die een bepaalde richting geeft aan zijn leven. 
Het derde, religieuze niveau van leven is (bij Kierkegaard) nauw verbonden met het ethische.
De rest is voor de mens van heel andere orde, en wel een aforismen,
alleen goed voor de gekken van wetenschap en regeren,
en geen revolte tegen hun denken aankunnen.
Zo lang ze dat niet kunnen, moeten ze wegblijven........
of aan enig ethisch leven beginnen.

Zodat ze weten waarop de mensen zichzelf zien in relatie tot de (objectieve) waarheden.
Het is op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk vrede te hebben, 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is met pure begrippen, laat staan met woorden'.
Voor de dyslecte mens telt dit, en deze invloed is nodig om de mens van de "Missing-Link" te ontdoen,
zo heeft Richard Feynman ons duidelijk gemaakt, zo gebruikt hij de QED........
U moet dus weten dat de metafysica ANDERS louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.  

ZO WORDT ZE DAN OOK GEVAT IN DE FEYNMAN WERKELIJKHEID.
Een deeltje kan tussen A en B meerdere routes nemen. Voor iedere route geldt een kans dat het deeltje juist die route neemt. Die kansen ‘opgeteld’ zeggen iets over de kans dat een deeltje van A naar B beweegt. Dat bereken je met een padintegraal.

Well known for his work in quantum physics, Feynman won the Nobel Prize in 1965 for his role in developing Quantum Electrodynamics. His work influenced many other physicists of his day and countless scientists since. 
Richard Feynman gebruikt in zijn QED dus ook een mix van deeltjes, 
slechts zo kan er een redelijke derde fase in zijn ethische leven ontstaan.
Zo is er een regel die voor een ieder in het leven telt.

 • Kwantumverstrengeling houdt in dat elektronen, (ook wel genoemd deeltjes) die om de kern van een atoom draaien, zich hebben "verstrengeld".
 • Twee met elkaar verstrengelde elektronen gedragen zich als één enkel elektron, ook als ze ver uit elkaar zijn.
 • Zo er 2 elektronen 1 meter uit elkaar staan  dan brengen ze informatie over van het ene elektron naar het andere elektron. 
 • De tijd om de informatie over te brengen is dan nul.
 • Zo kunnen wat later in de tijd geplaatste elektronen 1250 m uit elkaar en dat in tijd nul, informatie overbrengen van het ene elektron naar het andere, en dat in onbeperkte aantallen, en ook de afstand onbeperkt is, b.v. naar de andere kant van de melkweg, en dat de tijd dan ook nul is.
 • Dit is een opmerkelijk fenomeen en anders dan snelheid die wij kennen; de maximale snelheid van het licht is +/- 300.000 km per sec.
 •  Theoretisch was verstrengelen in de tijd van o.a. Einstein al bekend maar Albert Einstein zelf, had met de theorie van verstrengeling helemaal niks. Hij noemde het ’spookachtige interactie’, we weten NU dat Albert Einstein ongelijk had. En zijn moeder mist dat allang..........want........

Zo wordt het denk-baar dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, 
en daar blijkbaar niets van weten wil.
Zo probeert de mens zich alleen aan het wezen van zijn sekse vast te klampen,
dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid, wat voor de mens een enorm drama is.
Zo ontstaat er een leven vol twijfel,
DAT U BETER NIET BELEVEN KAN.


 Het ad hoc beleid van de krankzinnige wetenschap en politeik kan NU wel "afgevlagd" worden........MET DEZE TWIJFEL.
Ik stel het dus, als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
U denkt zelf de baas te zijn, maar daarmee zal U "DE PREVENTIE" WEGVAGEN
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven,
DUS VOOR ENIGE BEHEERSING MOETEN WE FEYNMAN VOLGEN.
Ik stel het dus, we weten ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit met enige verantwoordelijkheid overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.


  Sterker nog de U.N. is een Fascistische organisatie, men gaat zonder meer door met deze GROTE LEUGEN die zoveel mensen veroordeelt . Propaganda we kunnen er zelfs niet eens meer los van komen, de kapitalistische verhalen moeten goed uit de verf komen, de democratische verhalen ze moeten goed uit de verf komen, de wetenschap die niet weet moet goed uit de verf komen, de machthebber moet goed uit de verf komen. Hun engagement leidt voorshands tot niets anders dan Fascisme.

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, hij wordt natuurlijk ook herhaalt; ......terwijl uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn, de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan, als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen. Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message. Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error). Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw” , dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap, maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltjes, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.

De tirannie van de verholen en onverholen waanzin teistert de mensheid momenteel op een schaal als nooit tevoren. De symptomen van collectieve krankzinnigheid hebben zelfs epidemische vormen aangenomen en religieuze en politieke waandenkbeelden vertroebelen en vergiftigen de breinen van mensen op alle continenten. De mensheid is zelfs dermate gestoord, dat er doodsgevaar bestaat voor alle leven op aarde. De biochemicus Dr. Philip Handler, ooit de scheidende voorzitter van de National Academy of Sciences in Washington D.C. zei hier dan ook toen hij terugblikte op de periode dat hij leiding gaf aan Amerika's voornaamste denkfabriek: ‘Ik heb het onmiskenbare gevoel, dat de mensheid waanzinnig is geworden.’

Wees niet bang voor verandering - maar help ze te begeleiden.
Elke technologie sinds vuur en het wiel confronteerde de mensheid tegelijkertijd met het vooruitzicht van groot voordeel - en met aanzienlijk gevaar, met potentieel voor goed en kwaad.
Uiteindelijk moeten we van de "missing-link en de sexuele demorfie" af weten te komen,
want daar dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid, zieker kan hij, de mens niet worden!
Wat betreft het denken vraag ik dus niet om een conditioneel-gedoe,
IETS wat U STEEDS WILT TONEN.
Het werkelijk denken vindt de mens in zijn verantwoordelijkheid.

Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
Er is niets meer om je te schamen........
en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op.
 Maar het is dus een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren,
en dit te blijven doen,
heeft de onhoudbaarheid van het levenloze ideaal,
de dualistische mens waggelt bij elke stap.
Ze vinden dat ze de ander van zijn geestelijke vrijheid mogen ontnemen.
Doch dit is zeer onterecht de ziel en de genade toch maar naast je neer te leggen,
doch de evolutie op deze aarde gaat heel gewoon door,
maar het is natuurlijk hopen dat hij afdoende is.

Maar hij, de dominante dwaas wil met alle geweld alleen maar bij zichzelf zijn en blijven,
als in een hermetisch gesloten kluis!
De imbeciel noemt dat zijn program!
En daar kunnen alleen aforismen geboren worden.
 

 Søren Kierkegaard heeft ze gedegen opgetekend.
En dat maak dus ook duidelijk dat het 
denk-baar is dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, 
en daar blijkbaar niets van weten wil.
Wat een gedegen gebruik van deze geest onmogelijk maakt.
WEET WAT RICHARD FEYNMAN ONS PROBEERT MOGELIJK TE MAKEN

En ze is dus een andere orde van aantekenen,
ONDER HET BESTAAN VAN DE "MISSING-LINK EN DE SEXUELE DEMORFIE" ,
 is er nog steeds ALLEEN de uiterlijkheid, helaas......

DAT IS DAN EEN WET VAN DE MEDEN  EN PERSEN......GEWORDEN.

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Als het de koning goeddunkt,
laat hij een koninklijk besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd,
zodat het niet kan worden herroepen

Makkestakje wildgeraas, Wie is er hier en Nu zo dwaas?
Het zijn de wetenschap en de politiek! 
Zij vinden dat ze alles mogen bespelen,
En krankzinnigen van de media praten alles gelijk maar na......
doch als de revolte in de ziel van de mens doorslaat, 
zal de Gillontine gewoon weer worden opgesteld.
Hup, de krankzinnige koppen er af......
deze twee voorbeelden kunnen er dan ook zijn......
als zij nog steeds met het vernagelde machts-instrument weten te spelen.
hup, onder de Gillontine met ze.......

                                                                                                              Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

 

HOE KRANKZINNIG IS HET LEVEN MET DE EMPERIE VAN DEZE HEREN NU EIGENLIJK, 
RICHARD FEYNMAN WIST HET........
Mijn doel met een Partner of belangstellende is altijd om gezamelijk, dus samen het correctief te versterken,
en zo een eenheid te vervolmaken.
DIT TEGEN DE KRANKZINNIGEN VAN DE EMPERIE.
DIE TOCH VINDEN DAT ZE MET DE ALGORITMISCHE MISDAAD MOETEN GAAN WERKEN
Deze misdadigers vinden slecht dat de computer met hun kenmerken moeten worden gevoed.
De imbeciel RUTTEN had daarom al onder de Gillontine MOETEN LIGGEN.
De dwaas wil dat we worden onderworpen aan een ‘algoritmische regeringsvorm met biopolitieke dimensies’
De "missing-link en de sexuele demorfie" gaan deze imbeciel nog niet vergenoeg.......
en zo zijn er zo velen, .......en in een record tijd zullen ze verder in de problemen komen......
er is geen houden meer aan.......hun statistiek zal een eigen einde voorspellen.
De voordurende falende deductie zal daar de oorzaak van zijn.
Ten slotte komen discipline en biomacht ALLEEN samen in biopolitiek, geïllustreerd in de seksualiteit. ..
Het is die zelfde moedwil van vreemdheid waar Kierkegaard van vertelde; ......'
Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;......
maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren
.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond!
Het is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........
zoals de empirie het in zijn eigen armoede slechts weet te doen.
en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 

De ideologie van de gekken heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al dit corrumperen een einde te maken? 
En dat gaat NU gebeuren ook!


De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der Godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch .........Doch ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden.
Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
En dankzij KIERKEGAARD EN FEYNMAN weten we het werkelijke verhaal.
 

De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets.
Niets zijn we, niets dan druktemakers. Stilte is het enige dat ons siert.
Stilte om niet gek te worden, want het Universum is sprakeloos.
Het laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren.
Taal heeft hier geen zin.
Wittgenstein zegt het nog steeds zo "over datgene waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen.”

Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica,
maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen.
Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm van onze mogelijke wereld zien. 

En dat is, dus te beleven, ze mag werkelijkheid zijn.....

De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en die schoonheid en eenvoud. ......
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)

De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: ...
Het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.

De gepretendeerde coherentie moet zondermeer aangetoond kunnen worden, anders kan elk traditioneel vertoog worden verscheurd, .....
De overwegingen zijn dan alleen al onzinnig, en dus zinloos, ...... 
Ook de onzin van Meneer Hans klevers!
Onder zijn leiding werd de KNAW het meest absolute gekkenhuis van deze wereld!
Sluit deze wetenschappelijke oplichters op! 

De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden,
de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT",
de grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.

En het beste met RUTTEN EN CONSORTEN IS NIETS ANDERS ALS DE GILLONTINE.
Want  e
r zijn enkel demonen die deze bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Welke invloed hebben ze op het ogenblik?
De krachten van de natuur bevinden zich weleens in een toestand van onevenwichtigheid. En door de naïeve mens worden deze op een bijzondere manier gesorteerd. Doch Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
Deze demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen,
is strikt logisch gesproken niet mogelijk.
Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten.
Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, .......
De "‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )
De a-priorische regel zegt heel gewoon dat er slechts een aantal  a-priorische-begrippen zijn te duiden.
1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz.
2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt naar de oorzaak.
3. Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst aan "dragers" daarvan, die we ordenen d.m.v. taalmiddelen.
En dat is nu juist buiten de hele kennis van KIERKEGAARD EN FEYNMAN de hele waanzin, t.o.v. de theorie......
Vraag; .....wat is de prioriteit wat het leven steeds nodig heeft,.......

 ook ik heb nog steeds mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bijeen te houden.
Vraag; .....wat hebben we precies niet nodig in het leven, antwoord; .......de empirie,
het is het zwakzinnigen leger van de Gek, zich benoemende "De Keizer".

Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte, God luistert daar niet naar, .....
alleen in deze dyslecte-vorm is er "iets" te naderen.
FEYNMAN kwam zo zeer ver, zo de formatie in hem te bereiken was.
Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent,
is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt,
ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is!
Reticulair is een bijv.naamw. .........Bij zinnen ; .......de gedaante van een netwerk hebbend.
Dit "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt,
van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! 
Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken!
OMDAT ZE ZO ALLEEN "DE MISSING-LINK EN DE SEXUELE DEMORFIE " BEVORDERD.
HOE DIT IS MET DEZE FORMATIE IS DOOR GIERKEGAARD EN FEYNMAN SAMEN PRECIES BESCHRIJVEN.
EN WAT DE EMPIRIE PRECIES NIET KAN.
En toch is het de voornaamste werkelijkheid van het leven........
die OTTO SELZ  al eerder onder de aandacht bracht.
De rede alleen heeft geen macht, dat is dan de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!
Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.


Maar ze is voor de dwaze mens de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit,
in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als "hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten,
 deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest.
Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is.
Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!
Maar wat opgebouwd is in een theorie heeft werkelijk niets,
jammer toch van al deze aforismen, ook in onze wetenschap,
ze wordt steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën,
en daarom en daarin is daar iedere waarheid vervluchtigd.
Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie van kracht bestaat" mag U duidelijk zijn,
zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang.
Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn,
omdat hij altijd al aanwezig was.
Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet!
Alleen Kierkegaard en Feynman wisten daar de aanvulling op te geven!
Die in het NU, NU TOCH  NODIG IS.......
IK HEB NAMELIJK GEEN ZIN OM OM TE VALLEN IN DE GEMISTE LINK EN DE SEXUELE DEMORFIE.
EN VOOR U HEEFT DIT OOK GEEN ZIN.........
Met deze vervluchtiging van de waarheid worden enorme fouten gemaakt, zo worden
de opbrengsten van wind-parken en zonne-parken met het 4voudige overdreven........
het is maar dat U het weet !!!!!!!!
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen
door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.
En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig.
Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit!
Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voordoet, 
ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen.
 We nemen als voorbeeld het getal 10. Uit een concordantie van telwoorden in de Bijbel,
blijkt al gauw dat in de oudheid met het noemen van dit getal dikwijls een of andere totaliteit bedoeld werd,
een aanduiden of representeren van een 'alles' of 'iedereen'. 
Conform de denominatie van mijn getallen leraar Wijnmalen, is het getal 10 in zijn kwalitatief aspect opgevat als aanduiding van: het Allerhoogste. Dat hoeft niet strijdig te zijn met gevallen waarin men wellicht de indruk krijgt dat dit getal als de simpele aanduiding van een totaliteit verschijnt.
De 10 is daar dan de representant van iets dat alles resp. iedereen betreft
Dus toch, voor Euclides en Feynman zijn ze werkelijk de reverse 60,
10x de sterkte van de +/- 6 zoals wij het in het normale diff.. kunnen brengen.
Een endogene functie, de door mensen bedachte functie, is een enkele exotische functie,
deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking, met x = T.
Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden.
De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het klok gebeuren herinnert ons hier aan......maar verder?
JA, er is ook nog de driekwarts en vierkwarts-maat om het leven gezellig te houden, en menige danspas...

De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen NOCH TE BEWIJZEN
eigenlijk bijna niets......
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet!
Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in ZO'N imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Echter ook Euclides en Feynman hebben wel hun breinvoorwaarden nodig, om de menselijke maat te ontdekken,
om zodoende wiskundige en natuurkundige te kunnen zijn,
en zo waren ze eigenlijk nog veel meer en beter, en vooral Mens!
Maar het is ook geen straf om ERNST MACH of OTTO SELZ te volgen.....
en voor mij waren er gelukkig nog veel en veel meer....

De Wetenschap van Nu kan beter onder de Gillontine., in zijn valsheid en corrumperen
hup, de krankzinnige koppen er af....
en als de woede in de Ziel van de Mens doorslaat, gebeurd dat ook..
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie,
Die werkelijk gerespecteerd moet worden door iedereen.
Ook door de beheerders van de rechtstaat, ........
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!
Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?
Deze reverse 60 moet werkelijk iets schitterens zijn!

En buiten dat; ........Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de  wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de wetenschap en Stuur de politiek met ze mee, of Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
En hebben Euclides en Feynman en de anderen die ik aanhaal, dat nu juist niet zeer precies gedaan!
Deze GODELIJKE Reverse 6o kan ook door U worden gekend.......

Waarin schaamt U zich? Waarom,........ begrijpt U het niet dat VAN HEN;  ..... DAT iedere verklaring antropomorf is? Is het zo moeilijk voor de politici dat de menselijke soort niet eens instaat is om niet antropomorf te denken?
DUS ZO ALS ALTIJD; .....
mensachtig; antropoïde; lijkend op een mens 
En buiten dit, het denken zorgt echt niet voor het bestaan,
het is de liefde die zorgt voor het bestaan.
Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed,
het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat.
Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn?
Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet?
Om een heel LANG EN ENG verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken!
En
 dus is de endogene functie, de door mensen bedachte functie, 
; .......een enkele exotische functie,.....
die zeker niet afdoende is.....
 en het krijgt alleen iets beters als we "de menselijke maat" er in betrekken.
En onze sympathieke-tijdbesteding.
En verder komen we niet daar ;........daarvoor dit b.v.


Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is.
Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels,
 blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan of na een bepaalde tijd verdwijnen.
Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt. 
Ik doe daar bij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont.
Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn.
We ZIJN zeker aangewezen op een krachtige Goddelijke Reverse....
Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien, of na een zekere tijd ZAL stoppen en resultaat opleveren.
En er staan er zoveel op de burelen der dwazen.
Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan!
CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn.


 NARDOCUS FILOSOFUS