Hoofdstuk 71 Ik, krijger van de regenboog
 
Het is niet van mij maar van Chieff Seattle;........
Maar het is zover; .......en mijn grootste medestander, ik wil hem ontmoeten.
De dag zal komen, het is niet ver weg.
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
 
* Krijgers van de Regenboog *
 
 - Zijn de mensen van nu -
met inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd
 
Krijgers van de Regenboog  
 
Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, de mensheid als wij ze kennen bijna geheel zou ophouden te bestaan.
 
Er zou een tijd komen dat de ”bewaarders van de legende, verhalen, cultuur, rituelen, en mythen, en alle de Oude Stam Gewoonten” zouden nodig zijn om ons te herstellen in heelheid. Zij zouden zijn de sleutel voor het overleven van de mensheid, zij waren ”De Krijgers van de Regenboog”. Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
 
De ”Krijgers van de Regenboog” zouden deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of ”elohi” onderwijzen. Zij zouden hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij zouden hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is.
 
De ”Krijgers van de Regenboog” zouden de mensen tonen dat dit ”Oude Wezen” (Grote Geest), vol van liefde en begrip is, en hen leren hoe ze de ”Aarde of Elohi” weer mooi konden maken. Deze Krijgers zouden de mensen stelregels en voorschriften geven om ze te volgen om hun pad recht te maken met de wereld. Deze stelregels zouden deze zijn van de Oude Stammen. De Krijgers van de Regenboog zouden de mensen onderwijzen over de oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip. Ze zouden onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.
 
Zoals de oude Stammen, zullen ze de mensen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
 
Hun kinderen zouden eens te meer vrij kunnen rondhollen en genieten van de schatten van Natuur en Moeder Aarde. Vrij van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht. De rivieren zouden terug helder stromen, het woud overvloedig en mooi zijn, de dieren en vogels zouden terug in aantallen stijgen. De krachten van de planten en dieren zouden terug worden gerespecteerd en instandhouding van alles dat mooi is zou een manier van leven worden.
Hun kinderen zouden eens te meer vrij kunnen rondhollen en genieten van de schatten van Natuur en Moeder Aarde. Vrij van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht. De rivieren zouden terug helder stromen, het woud overvloedig en mooi zijn, de dieren en vogels zouden terug in aantallen stijgen. De krachten van de planten en dieren zouden terug worden gerespecteerd en instandhouding van alles dat mooi is zou een manier van leven worden.

De armen, zieken en hulp behoeftigen zouden verzorgd worden door hun broeders en zusters van de Aarde. Deze praktijken zouden terug een onderdeel worden van ons dagelijks levens.

De leiders van de volkeren zouden verkozen worden in de oude manieren – niet door hun politieke partijen, of om wie het luidste kan schreeuwen, of bij afroeping van naam of door het smijten met slijk, maar door dezen wiens acties het luidste hebben gesproken. Dezen die hun liefde, wijsheid, en moed toonden en dezen die toonden dat ze konden en werkten voor het goede van allen, zouden worden verkozen als de leiders of Opperhoofden. Ze zouden verkozen worden aan de hand van hun "kwaliteit" en niet aan de hand van de hoeveelheid geld die ze hadden verkregen. Net zoals de attente en toegewijde ”Oude Opperhoofden”, zouden ze het volk verstaan met liefde, en er op letten dat hun jongeren onderwezen worden met de liefde en wijsheid voor hun omgeving. Ze zouden hen tonen dat mirakels kunnen bewerkstelligd worden om deze wereld te helen van zijn ziekten, en hem herstellen tot heelheid en schoonheid.

De opdracht van deze ”Krijgers van de Regenboog” zijn velen en groots. Er zullen schrikwekkende bergen van onwetendheid te veroveren zijn en ze zullen vooroordelen en haat ontmoeten. Ze moeten zijn toegewijd, onwrikbaar in hun sterkte, en sterk van hart. Ze zullen welwillende harten en verstanden ontmoeten die hen willen volgen op deze weg om ”Moeder Aarde” terug te brengen tot schoonheid en overvloed – eens te meer.

De dag zal komen, het is niet veraf. De dag dat we zullen zien hoe we ons eigen bestaan danken hebben aan de volkeren van alle stammen die hun cultuur en erfenis hebben bewaard. Dezen die hun rituelen, verhalen, legendes, en mythen hebben levendig gehouden. Het zal met deze kennis zijn, de kennis die zij hebben bewaard, dat wij eens te meer zullen terugkeren naar ”harmonie” met Natuur, Moeder Aarde, en de mensheid. Het zal met deze kennis zijn dat we ”onze sleutel tot overleven” vinden.

Dit is het verhaal van de ”Krijgers van de Regenboog” en dit is mijn reden om de cultuur, de erfenis, en kennis van mijn voorvaderen te bewaren. Ik weet dat de dag waarover ”Eyes of Fire” sprak – zal komen! Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen voorbereid zijn op het aanvaarden van deze opdracht. De opdracht om te zijn één van de …………

”Krijgers van de Regenboog”
-------------------------------------------------

”wanneer de aarde ziek is, zullen de dieren der aarde verdwijnen, als dat gebeurt, zullen de ”Krijgers van de Regenboog” komen om hen te redden”
 
~ Opperhoofd Seatle ~

Het verhaal van Chief Seattle laat enerzijds zien dat het ego er is. Maar ook dat er binnen zijn ego respect is voor gnostische bronnen. Het is typeren voor de Chief dat hij bij elke ontmoeting al direct met pragmatische en bezinnende oplossingen komt. Maar heel weinig Goeroes en Dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden. Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........

Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.

Nee, zo zegt Chief Seattle; ....Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Voor ons is de as van onze voorouders heilig en onze laatste rustplaats is heilige grond, terwijl jullie je ver verwijderen van de graven van jullie voorouders en klaarblijkelijk zonder enige spijt.
Jullie godsdienst werd op steen gebeiteld door de ijzeren vinger van een boze God, zodat jullie het niet zouden vergeten.
Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werd door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.

Maar waarom zou ik opnieuw klagen? Waarom mompelen over het lot van mijn volk? Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot. Misschien worden we toch nog broeders. We zullen zien. Elk deel van dit land is heilig voor mijn volk. Elke heuvel, elk dal, en elke vlakte is gewijd door een of andere gekoesterde herinnering of een of andere droevige gebeurtenis van mijn stam. Zelfs de stenen, die dom lijken te zijn terwijl ze in de zon baden langs de stille zeekust in plechtige grootsheid vibreren met herinneringen van voorbije gebeurtenissen in verband met de levens van mijn mensen. Zelfs de stof onder jullie voeten reageert liefde voller op onze voetstappen dan op die van jullie, omdat het hier gaat om de as van onze voorvaderen en onze blote voeten zijn zich bewust van de sympathieke aanraking, want de grond is rijk met het leven van onze soort.

En als de laatste Rode man vergaan is en de herinnering aan hem een mythe is geworden bij jullie, zullen deze kusten zwermen van de onzichtbare doden van mijn stam; en als de kinderen van jullie kinderen denken dat ze alleen zijn in de velden, of in de winkels, zullen ze niet alleen zijn. Op de hele aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn. `S nachts, als de straten van jullie steden stil zijn, zullen deze vol zitten met de terugkerende gasten van hen die eens dit prachtige land lief hadden en dat nog steeds doen. De blanke man zal nooit alleen zijn. Laat hem rechtvaardig zijn en vriendelijk handelen jegens mijn volk, want de doden zijn niet zonder macht.

Dood- zei ik dat? Er is geen dood, alleen een verwisseling van wereld.

Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! 
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden.
 
Donkere plaatsen in mijn geest en het heelal vullen zich met licht!
Er is een reusachtige spirituele wereld buiten wat wij kunnen zien.
De naties hebben dit altijd geweten door hun spirituele afkomst, traditionele kennis, visioenen en dromen.
Noem mij Geesten zoeker!
Want ik zie meer in het heelal dan er lijkt te zijn.
Noem me Geesten zoeker!
Want ik ben geen deel van de zichtbare wereld.

Ik vlieg naar de sterren en ik drijf op de mist en de wolken.
Tijd heeft geen betekenis voor mij, behalve om het begin van de naties en het middelpunt van de wereld aan te geven.
Ik volg een tijdloos mystiek pad waarop ik duizenden jaren geleden geplaatst ben.
Het is een pad van heilige mensen die te zien zijn in de dage raad, in de zon, in de maan en in de sterren.

Mijn band met de zichtbare wereld bestaat door het voortbestaan van de naties.
Zolang de naties leven, zolang zal ik bij ze zijn.
En zolang we bestaan, zal ik dromen – van oude beelden, van spirituele wezens en van het grote mystieke heelal.
Ik zal geesten zoeken.

 In het traditionele Indiaanse denken is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Ook is er geen Indiaans equivalent van ons woord religie. In de taal van de Lakota Sioux zien we de term Wakan-Tanka, wat vertaald kan worden als ´Groot Mysterie´, maar er is meer dan dat. 

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste Hemel brood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! Chief Seattle wist zoveel beter! Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!
 
 Het geneste proces, Chief Seattle begreep het beter als ieder ander!
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
 Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen.
Waren voor Chief Seattle
een intrinsiek feit
De herinneringen zijn daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen
 
Zoals het hier staat is het de herintegratie een product van een zeer bepaalde, overgeleverde verwachting, volgens welke altijd de ene tak van wetenschap aan de andere ten grondslag moet liggen. Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica, de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde, de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie, de medische wetenschap door de pathologie en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op, dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust, dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen op aanschouwelijke wijze weergegeven ......: En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......
7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica

Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen. Ze prediken alleen maar voor eigen volk.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen. Mijn Luchtvaart leraar Henk Tennekes wist dit mij uitmuntend in te prenten!
Dat dit allerminst nodig of gerechtvaardigd is, kan een blik op andere takken van wetenschap ons leren. Eén ding hebben we namelijk geheel en al uit het oog verloren, en wel dat er nog en ook een andere bron is voor ons weten: ........ de ervaring.

Maar iedere leermeester weigert het dat de term “fundamenteel begrip” reeds een soortgelijke voorstelling aanduidt, en dan ook onderaan staat.  Immers hier werd uitgegaan van de gedachte, dat ons weten wordt gewaarborgd door een dergelijke fundering's relatie van theoretisch-wetenschappelijke aard.
Voor De Chief's zat deze al eeuwen anders in elkaar, het was voor hen van uit de wezenlijke zelfzorg dat het systeem zijn fundering kreeg!
 De Chief's weigeren uiteraard aan te nemen, dat ze nu net deze theoretisch wetenschappelijke en geen andere fundering de enig juiste zou zijn,  en dat daardoor ook voor indeling en systeem deze weg onbetwistbaar zou vaststaan. Zo is het dan ook niet...........
Dat de werkelijke fundatie van een gemeenschap altijd de zelfzorg is, zoals deze op kan worden gebracht, is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
  Het is duidelijk, hoe nauw ook de indeling van de stof en het systeem van de leer met zulke funderingen samenhangen.
De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........
 
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
Hier is een volkomen andere fundering aangenomen, waarvan uit men eveneens komt tot een wetenschap en verder tot een ethica,
tot een gemeenschapsvorming en tot bepaalde handelingen.

En dan de stunt met het Math Error van computers en rekenmachines, er zit thans een "anti handeling" in de mens; .......
uit alles blijkt dat dit Math Error een gebrek is aan integer zijn,
de rekenprogramma`s van computers geven dat ook duidelijk aan,
als je vraagt om een duidelijke analyse, b.v. de waarde die de functie retourneert, is een array met twee elementen.
Het eerste element is ofwel het antwoord of een error-message.
Het tweede element is het type van het antwoord, ofwel Integer, ofwel Error).
Deze algemeenheid, die er op neer komt dat de begrippen normen en waarden een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis hebben,
mag gewoon niet door komen bij de “normale man of vrouw”, dat is zo ongeveer de houding van de wetenschap,
maar ook door de politici word er gewoon uit de onnoemelijk grote container van fabeltje, de dromen, hallucinaties, fantasieën, en theorieën geput.
Dat is het gevolg als de werkelijke kwintessens ontbreken, ook voor en in de politieke-wereld! 

Er is een geluk, there is planty room on the bottem of the universe,
de protagonisten en antagonisten kunnen noch geen dag iets bijzonders verkondigen.
Hun imaginatie valt zelfs uiteen in twee delen! 
De waan gestalte van deze mens is compleet!
De begrippen normen en waarden,
Ze hebben een verschillende afgebakende betekenis!
De fundamentele begrippen,
kunnen zelfs niet anders als aanschouwelijk, 
worden weergegeven!De spirituele levenshouding – zo ervaar ik het althans – overstijgt daarmee ook elke kunstmatige scheiding tussen ‘religieus’ en ‘seculier’.
Die gedachte is mij in de dialoog en in de samenwerking met niet-godsdienstige mensen uiteindelijk veel meer waard
dan het blijkbaar voor sommigen zo vermaledijde G-woord. - 

Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn,
omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer.
Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is.
Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen.
Zonder hulp kan je niet ontsnappen.

Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen,
ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren,
`de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.


 Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken!
Verder is er alleen een enorm probleem; .......Iedere pionier in de functionele problemen kan de mens alleen maar wijzen op haar te eenzijdig doorgevoerde  causaliteitsdrang en op haar gemis van een alles omvattend mensbeeld, welk van hen slechts de "hooligans" maakt. Ze zien niet in dat het leven zo tot de kwade helft van het leven wordt gereduceerd
Er is alleen maar een hoop op iets anders als we ons werkelijk beter weten te funderen!


De confrontatie met de vier vragen die de wijde perspectieven kunnen openen zijn;........1 “Waar” kijkt in de ruimte, 2 “Wanneer” luistert in de tijd. 3 “Wat” vermoedt een bepaalde aarde. 4 “Waarom” raadt een samenhang. 
Het is dus een perspectief in een ongelijksoortige wereld, waar gevraagd moet worden naar bepalingen van ruimte, tijd, aard en samenhang.
- De volgende ervaring is nu, dat wat er te vragen is, ook punten van twijfel doet rijzen, die men wil trachten te overwinnen. Uit de aard van deze twijfel en de wijze waarop hij wordt overwonnen ontstaat dan inzicht en het besluit, naar verder inzicht en verdere activiteit te streven. Met het overwinnen van die twijfel gaan echter ook verbeteringen gepaard, ten dele van annulerende, ten dele van creatieve aard, en het geheel zou men vooruitgang, althans een voortgaan kunnen noemen. Of men daarbij nader komt tot een doel, misschien zelfs dit bereikt, en of dit beter is, wordt in het midden gelaten; wij vergenoegen ons ermee, het te beproeven,. Daarbij krijgen wij een zeer duidelijk afgebakende opeenvolging te zien van twijfel, te niet doen en opbouwen, en daar bij valt mij iets op........

 De zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken.
In het causale menselijke denken werd gewerkt met tegenstellingen; hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz..
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkte al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” had.
Van het causale menselijke denken is hij in de loop van de tijd totaal vervreemd!
Dat kon niet anders, het dualisme heeft geen oplossingen!
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!
  Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
18-20-22 autosomen actief of inactief,
Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich open barende Kosmos mee te werken!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen

Daarom is "Het lijstje van De Chief"' voor mij uitstekend te onderkennen,
en wij weten te funderen, en daar bij wordt "Niet denken" en "deductief denken"
nog veel meer als een polariteit. 
Als jij tot jezelf zegt "ik denk" zit je vast aan een conditionering, gewoonte,
taal en beeld-gewoontevorming, van theoretisch wetenschappelijke aard!
Met zijn "Zelfzorg" echter, had hij deze fundering
5. handelingen
4. ethica
3. theologie
2. tekst
1. openbaring
 
De mens moet verlost worden uit zijn conditionering. Zijn zelfzorg is het fundament!
Protagoras; .....de mens was de maat van alle dingen, zijn conditie was en is de juist onze "zonde" val.
Ons onderwijs echter, ze is thans bijna alleen van theoretisch wetenschappelijke aard, 
de versterking van de conditionering en de versterking van de zondeval is nog steeds een feit!
 Wat De Chief Seattle bedoeld is zelfs overal al bekend, velen op deze wereld zullen tot de zelfde herinnering kunnen komen......... ik zit er aan vast, "De Krijgers van de regenboog" hen is dit alles niet vreemd!
Deze zeven sleutels,  Die allen wel degelijk als Fundering voor gemeenschap' s vorming bekend zijn; ..............Wat als fundering van het recht gepermitteerd is, de paramita's, ze zijn ons bekend.

Dana: ‘De sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde’.* Afgeleid van de werkwoordswortel da – geven. Voor het bereiken van deze deugd is niet alleen materiële liefdadigheid nodig, maar ook teder mededogen, sympathie, broederschap en die goddelijke liefde en mededogen die verlichte ingewijden zoals de Boeddha ertoe brengen zichzelf volledig in dienst te stellen van de wereld in plaats van de verheven gelukzaligheid en vrede van nirvana binnen te gaan.
*De citaten in deze beschrijving van de paramita’s zijn H.P. Blavatsky’s eigen woorden; ........

Sila: ‘De sleutel van harmonie in woord en daad, de sleutel die oorzaak en gevolg in evenwicht houdt en geen ruimte laat voor de werking van karma’. Afgeleid van de werkwoordswortel sil – dienen, beoefenen. Om sila te bereiken moet men eenvoud, vriendelijkheid, zelfbeheersing, onzelfzuchtigheid beoefenen totdat zelfs de tegengestelde polen van goed en kwaad verdwijnen en er slechts spontaan harmonisch gedrag overblijft. Een edele daad die wordt verricht zonder te denken aan een beloning is harmonisch en helpt zo een mens zich te bevrijden van de boeien van aards karma.

Kshanti: ‘Mild geduld dat door niets kan worden verstoord’. Afgeleid van de werkwoordswortel ksham – geduldig zijn. Om de essentie van kshanti te bereiken moet men uiterlijke omstandigheden en het temperament van anderen met doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid tegemoet treden, zelfbeheersing ontwikkelen, en angst en twijfel, de twee vijanden van geduld, uitbannen.

Viraga: ‘Gelijkmoedigheid ten opzichte van genot en leed; de illusie is overwonnen, alleen de waarheid wordt waargenomen’. Een samenstelling van vi – zonder, en raga – hartstocht, verlangen, afgeleid van de werkwoordswortel raj – gloeien, opgewonden zijn. Om viraga te beoefenen moet men verleidingen, de illusies van de stof, de verlangens van de zintuigen, het koppige denkvermogen, het onstandvastige hart overwinnen, en één worden met de werkelijkheid. Deze poort wordt de ‘poort van evenwicht’ genoemd omdat deze de uiteindelijke strijd vertegenwoordigt tussen het hogere en het lagere, het werkelijke en het onwerkelijke.

Virya: ‘De onverschrokken kracht die zich uit het slijk van aardse leugens al strijdend een weg baant naar de hoogste waarheid’. Afgeleid van vir – krachtig of moedig zijn. Deze deugd vereist meer dan alleen uiterlijke ijver. Zelfbeheersing en volharden in het zuiver houden van hart en denken, en een standvastige inspanning om de mensen de waarheid te brengen, zijn daarbij vereist.

Dhyana: Meditatie, spirituele contemplatie; afgeleid van de werkwoordsvorm dhyai – mediteren. Ware dhyana betekent dat het hart en het denken baden in zuivere kennis en verlichting en vrij zijn van de aantrekkingskracht van de lagere en misleidende wereld. Als de gouden poort van dhyana ‘eenmaal is geopend, geeft ze de narjol toegang tot het rijk van het eeuwige sat en de onafgebroken contemplatie daarvan’.

Prajña: Ware wijsheid; wijsheid die het gevolg is van zelfverwerkelijking; die intelligentie en dat onderscheidingsvermogen die duidelijk het hogere zelf weerspiegelt; of zoals de boeddhisten het uitdrukken ‘goddelijke intuïtie’; afgeleid van de werkwoordsvorm jña – begrijpen, kennen; en het voorzetsel pra – voor; dus ‘vooraf weten’. De sleutel tot prajña ‘maakt van de mens een god, een bodhisattva, een zoon van de dhyani’s’.
 
   Spirituele waarneming en wijsheid ontstaan als een natuurlijk gevolg van de dagelijkse beoefening van zulke principes.
 
"Zuiver van hart, trekken we, lerend, de wereld door
en raken in de ban van alles om ons heen."
Je bent steeds ergens naar op zoek,
maar het ontgaat je
Dat je dat wat je zoekt al bent.’’
"Maar hopelijk wil er toch een nuchtere herinnering binnen komen"
Sterker nog, wijsheid ontstaat als gevolg van de dagelijkse beoefening van de principes van rede en liefde, .....want .....

Het denken is de wezens bepaling "van mens zijn" en logica de leer van denken, en dan kan logica (Ofwel vernoemd tot wijzenlijkheid) ook niet anders als bijdragen aan antwoord ‘wat mensen tot mensen maakt’.
En de eerste wijzenlijkheid is de agressie naast je neer te leggen....... je kan wel denken dat je de evolutie kan veroorzaken, maar meestal of wel bijna altijd, wordt het anders zo een revolutie, zijn eigen geschiedenis totaal niet waard!

Bovendien kunt U alles in de traditionele Indiaanse manier bedenken, daar is er geen scheiding tussen kunst en leven of wat mooi is en wat functioneel is. Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden met het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. 
Velen mensen dachten dat er iets geheim zinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim.
Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijk's aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken. De emanatie, het zelf deed het in hem ontstaan, maar ze is ook in hem te ontdekken.
Wat mij dan het meest helpt; .... is dat ik een spiegel voor iedereen kan zijn, door mijn natuurlijke verlegenheid kan ik afstand nemen van de meest emotionele en sentimentele drijfveren. De knooppunten in dergelijk netwerk liggen zeer diep verborgen, en zijn daar door zeer sterk en enorm ingewikkeld. Ik stel belang in de verwerkelijking van het wezenlijk menselijke, vrijwel niets anders, dat brengt deze diepe natuurlijke verlegenheid met zich mee. In alles laat ik mij leiden door de intelligibele rede, die ik steeds maar toegereikt krijg, op de meest onzinnige nouminale momenten. "De Sluijs" (die ik ben) ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. De argumentatie kan mij op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, Een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming".
Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zondermeer" te verbreden! De keuze is aan U zelf!

Het is een universele wet - intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogant ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt "

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schrift geleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.

Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Want ik kan U nu vertellen dat er de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. We kunnen allemaal tot een zekere fundatie voor ons handelen komen!
De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem licht zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij. Deze tijden met deze toestanden leiden slechts tot steeds omvangrijkere aanvalsmiddelen, "De hooligans" ze laten hun boosheid, maar ook hun aanvalsmiddelen niet los.

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zonder meer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron. De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt.
De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven; .....het einddoel is van het allergrootste belang. 
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen.

Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

Die activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in. Dus al dus, was het de ontdekking van die oneindige bron, of is het voor U de ontdekking van de oneindige bron.

We kunnen nu een eenheid vormen, met als basis de in vrijheid denkende Mens die de oneindige bron kent, want zo is alles in het licht van de vrijheid te doorzien!  Vrij is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt! Heel het menselijk denken gaat niet over niets, Elk denken heeft een object en dat object kan alleen deze "door schouwing" zijn. Wij zijn op een uitzonderlijk goede manier met de Hemel verbonden, maar ons brein ervaart het zo nog niet! Weet je het wel, ben je het bewust, dan heb je "Een Hemelse Garantie" dat ook jou denken aan "de hogere zin" voldoet!
Maar tevens houd dit in dat jou denken op geen enkele manier kan voldoen aan "De Aardse bedachte Wet" Want die wet  is niet van God, maar bedacht! (en daarom hebben we er ook zo,n moeite mee, elke dag weer)

 Dit vrije denken in "hogere zin" kan niet worden bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring, of de dwang van het overgeleverde dogma. Daar ligt dus onze zielen strijd, ....anders vertelt.
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.

De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!

 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn!


Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken!
De emanatie is namelijk het vertrekpunt van ieder mens, of je wil het niet over geboorte, leven, en dood hebben, de schijn-heiligen van de wetenschap kletsen slechts over het DNA!


 
Dat hebben ze van de krankzinnige idioot  prof. dr. PJ van Koppen van de univerciteit van Amsterdam geleerd. En de hoofd-misdadiger van Nederland ( ene Rutten ) volgt slechts hem. Geen wonder dat deze debielen totaal niets over het werkelijke leven weten! In zijn imaginatie heeft deze gek al 100000 x tekort geschoten. Wetenschapper kan deze gek niet zijn!
prof. dr. P.J. van Koppen  
 
Nederland heeft ook zo zijn hoofd -misdadigers
 
 
En ze gaan nog over de wet ook!
 
Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem! En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven! En het is er om hem ook steeds te funderen. Alleen misdadigers doen dat niet zelf!
Waar en hoe worden algemene uitspraken (wetten) geconstrueerd? Het materiële ego pakt zijn materiaal om er "zo mogelijk" wat mee te doen, ....hebben heet zijn wet!
Maar zo kan ze niet benaderd worden, zelfs juridisch is dat onjuist!
,

Maar het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zonder meer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. En uiteraard moest de mens leren zo te handelen, maar de dwazen hebben het hele geneste proces met heel hun strijd ernstig verstoord. We hebben een leerweg van enorme diepte te gaan, de diepste tot nu toe. 

 Zo gaat het nu gewoon vaak, maar in alle oprechtheid, het is niet nodig dat ons leven eindigt in eindigheid en dood. 

Het wezenlijke van de inductie, die past in het geneste proces, is dat wanneer iemand in grote zuiverheid en dus oprecht, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt. De Egyptische wijsbegeerte kende de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
 Het duale drama heeft toen ook al het effect gehad dat de materialisten met praal, rijkdom en sier, volkomen op het verkeerde been moesten worden gezet. De cultuur barbaren hebben het er nu nog over, ......maar de leerweg die er Nu te gaan is, hij is nog meer definitief, ze gaat over ons eigen DNA.

 Ze gaat niet over zilver of goud, om er wat mee te doen, ....en let wel, het is je duale waarneming die je pijn, verdriet, boosheid, en angst bezorgt. En het is hoogtijd dat aan dat innerlijk iets veranderd, wat je meer moed en vertrouwen en nieuwe bezieling geeft. Een moed ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van de grootheid, macht en de samen gesteldheid van het heelal, ten aanzien van de diepten van het eigen zelf. Ten aanzien van de eigen waarneming, ten aanzien van de juistheid van wat er komt: .... de liefde voor elk ding wat bestaat, want wat ik haat kan ik niet begrijpen, en de nieuwe mens is bewust gekomen tot eenheid met het heelal.

De leerweg van de mens leidt tot een activiteit, en zo is ze een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. Dat is meer als een non-associatief denken met een duurzaam resultaat. Want het eerste wat we moeten leren zien is dat een mens een hart en een ziel heeft, en die we kunnen vinden door zijn edelmoedigheid te zien. De ander heeft zo een goede inkijk in onze eigen intrinsieke redelijke natuur. Zo kunnen we het belangrijkste van elkaar leren, steeds terug naar het generale punt in en tijdens het leven.
En Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op.  Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en vreugd hem te gebruiken.

Voor de over-ontwikkelde mens die niet in staat is of bereid is zich aan de nieuwe orde aan te passen zal het de ondergang betekenen. Maar voor de anderen zal het een tijdperk van vrede, zekerheid en standvastigheid zijn, waarin hij zeer ten volle zal leven en genieten van de rijkdom van de Aarde, zoals hij zich nu nog maar bij benadering kan voorstellen!

Denken kan niet bestaan uit een gedetailleerde zelf observatie, dat is als een hond die op zijn staart bijt (H.T.) . Het  geïnterpreteerd denken langs puur associatieve lijnen zal steeds een drama blijken, want zoiets noem je theorie, een theorie kan niet gepopulariseerd en gevalideerd worden door een andere theorie! En uit alles blijkt dat zo de totale geestelijke vrijheid van de mens geremd wordt en van zijn oprechtheid bestolen wordt. Het "Hermetic Jargon" wat ontstaat, heeft als gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. De cognitieve dissonantie komt automatisch als we ons zelf leugens gaan vertellen! De Heftige reacties (die men zo tracht te ontlopen) op deze recente ontwikkelingen in de moderne fysica zijn alleen te begrijpen als men beseft, dat hiermee de fundamenten van de fysica in beweging zijn gekomen; .... en dat deze beweging het gevoel heeft veroorzaakt, alsof de grond onder de wetenschap weg valt. Want wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Veel fundamenteler is dus, wat is bestaan of niet-bestaan. Deze tegenstelling stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. We kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat.

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is!
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit. 
Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan! 
De meeste dwaze mensen vinden het zelfs ongepast om in alle openheid met U te communiceren, wie een dominantie en "het beeld van agressie" toont, toont geen intellect, ze gaan met hun schijnheiligheid, uit voorzorg al direct over op de conversatie.  Men wil met alle geweld alleen maar bij zichzelf zijn en blijven, als in een hermetisch gesloten kluis! Het vacuüm pakket van Ter Braak,... ze dachten er zelfs niet aan om uit dat vacuüm pakket te ontsnappen,.... tot ze er achter komen dat het leven in dat pakket onmogelijk en derhalve bederfelijk is.

 Toch hebben de verhalen uit dat vacuüm pakket nog steeds "De goede afloop", terwijl dat ongelooflijk genoeg een onmogelijkheid is! Alles in de technologie wordt nog steeds gebruikt om de waarheid van ons af te houden! Zou daar mogelijk nog een Radar-scherm voor zijn?
Van de mens wordt verwacht dat hij zorgt, de mens is dus wat hij doet, dat is nooit anders geweest. We hebben wel degelijk ons bestaan te danken aan hoe we onze cultuur en erfgoed hebben onderhouden.
Zelfs is het heel duidelijk welke hersenhelft je daar bij nodig hebt; ....... die welke het geheel overziet, de contemplatieve helft. De concentraire helft ... hij faalt al duizenden jaren. De menselijke noodmaatregel, kent U hem ...?
Wat doen ze Nu eigenlijk, De heren groot-misdadigers, het is bekend! Rutten .... Gek, we weten wat je doet!


Om aan de chaos te ontsnappen, zoekt de mens op verschillende manieren houvast. Hij bouwt zijn wereld op aan de hand van regels, gewoonten, ideeën, rollen, ambities etc. en denkt daarmee: ....ik komt misschien op adem in mijn eigen denkkader. Als een ander aan zijn stelsel tornt, of hij zelf tot de ontdekking komt dat het fundament waarop hij zijn systeem gebouwd heeft wankel is, begint de twijfel.
Als een orde eenmaal omver gegooid is, is de tijd rijp voor vernieuwing. De tijd is rijp voor een enorme vernieuwing! De krijgers van de regenboog, ze staan er voor......ik zit er aan vast......niet dat het moeilijk is.

 “Alle grote wensen worden gerealiseerd door ons eenvoudige, nederige handelen die we gedisciplineerd en vol vertrouwen vanuit ons hart elke dag vormgeven”.

Je kan wel denken dat het heel verstandig is om een geheel van gewoontes om je heen te verzamelen, maar de zin is beperkt daar gewoontes alleen maar onveranderlijk zijn. Want ook het opnemen van het nieuwe en andere in de coherentie van het zelf, ze gaat vanzelf via gewoonte vorming op en in dat gebied. 
Ze is meer als de natuurlijke coherentie ........ze snijdt het zelf in zijn vroegste geborenheid aan. We behoren het met reden en liefde te behandelen of eigenlijk te onderhouden! De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;...... ze houdt het oog gericht op de toekomst.
De schijnheiligheid van de dwazen brengen ons dat onderhouden niet!
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

Het meest verbluffende na de geboorte van een mens is komst van zijn levens- openbaring, waar en wanneer je ook maar geboren bent, dat is de kern van alle emanatie. Elke menselijke bewustwording begint bij die emanatie! Dat is wat elk mensenkind bij zijn geboorte mee krijgt, als een verworvenheid.
Alleen je moet het niet uit je hart laten bannen door een stel dwazen! Het maakt niet uit waar en wanneer je geboren bent. Deze verworvenheden van het kind mag je hem niet ontnemen, .....dat is een misdaad!
De emanatie is zelfs het beste en meest  essentiële van de levens openbaring! 

Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is.
Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid meer als te zien.
Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist, Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen.
Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,"Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart".
Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.En het andere meest verbluffende is dat de groot debiel van de wetenschap prof. dr. PJ van Koppen dat niet weet, en het staatshoofd en premier en regering naar hem luisteren! Weg met deze Gek en instituut. Ik ben geen rechter, maar alleen de guillotine is goed voor hem! Maar misschien zal de demorfie van een mug zich binnenkort op deze wereld laten gelden! Uiteraard in weerwil met alle theorie, ook die van Darwin! De wil om bijzondere woorden te gaan gebruiken, ze geeft slechts de ernst aan van de schijnheiligheid! Ze brengt U verder weg van Uw menselijkheid! De bijzondere rede die alle demorfie aanstuurt .........het zijn dan ook de meest zorgelijke momenten in onze evolutie.

Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep.
 Maar als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden en een onzijdige flikker-houding aannemen, dan zal juist alles wat ons verder weg brengt van onze menselijkheid het punt zijn waar de schijnheiligheid zal worden gehanteerd, een evolutie probleem blijven, daar het zelf met eerste emanatie en zijn onderhoud wordt genegeerd, zo wordt slechts demorfie aangestuurd! Er wordt niets binnen het innerlijk van de mens , het zelf, versterkt.
In tegendeel de massa's worden mogelijk opgedeeld en daarmee gecompromiteerd, zo weet men een waardeloze elite te kweken, ........

Deze geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld; ....door de enorme banaliteit die heerst! Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voortbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. En ik kan U nu verschrikkelijk snel de uitweg voorzetten, want de kern van het zelf met zijn zorg geeft enorme mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen.
Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad, overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. En dat loopt precies NU fout af! Want een enorme horde verteld slecht fabeltjes, en verder blijven ze heel veilig en virtueel uit deze maatschappij weg......Zo zullen ze nog het liefst nog eens 33000 jaar verder willen, maar het zal niet lukken en het kan ze ook niet lukken ........en zij "De krijgers van de regenboog" werken ze daar bij alleen maar tegen!
Maar als je haar kent ....
Elohi , ze is gewoonweg fantastisch!
 
 
Uw tijd van verval kan afstandelijk zijn, maar het zal zeker komen,
want zelfs de blanke man van wie de God wandelde en sprak met hem als vriend naar vriend,
kan niet vrijgesteld zijn van het gemeenschappelijk lot. 
Leer U van dit lot te ontzetten, zie in dat er zo voor de bewuste mens een nieuwe tijd wacht!
We kunnen nu allen broeders zijn. 
 

Want de angst houdt de vraag wakker naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinct en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar kunnen hem ook dodelijk bedreigen. Om die "duizeling" (of dubbel-zinnigheid) te bezweren vlucht de primitieve mens in het orakel (Griek) of in de offerrite (Jood): ....Angst lijkt op duizeling. Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden; .... wordt ze duizelig, dan klampt ze zich vast aan de eindigheid. Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid.
Blijf daar A.U.B. niet in hangen!
Het probleem bij gewoonten is het dubbele dilemma, gewendheid en angst, ze zijn de meest slechte raadgevers!
Vrijheid en noodzaak zijn zo alleen in tegenspraak met elkaar.....
als we vergeten hebben er diepgaande vraagtekens bij te plaatsen!
We moeten altijd een stuk menselijkheid weten over te houden! 

Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij.
Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,.....
gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen.
Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
De Moderne wereld heeft de
 kern uit hun verhaal weggesneden: De religieuze motivering.
Zo was het hun ontgaan dat ‘Het begrip angst’ slechts de negatieve weg is tot de positieve tegenpool van onuitsprekelijke vreugde.
De angst is en blijft bij hen niet slechts de ontmoeting met het niets,.....
maar is juist altijd de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof.
Voor hen was het al eeuwen
 een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; .....
op de spanning tussen die twee, volgde voor hen die aan de menselijke zorg deden, een sprong naar de geest.
Pas daarin werden zij zichzelf en konden zij geloofwaardig tot de naaste gaan!
Hun
 persoonlijke ellende krijgt zo altijd zijn universele zin,........
Maar het is nu ook onze tijd, als "De strijders van de regenboog" hun actie mogen vervolmaken!

"De sleutel tot onze overleving" ze zullen hem weten te vinden!
Voor hen echter, die de sprong uit de persoonlijke ellende niet willen maken, 
blijft de globale wereld situatie echter uitzonderlijk hard en moeilijk,
Moeilijker en harder als ooit te voren!


Waar zit ik dus aan vast, zoals ieder concreet handelend mens met zijn mogelijkheden. Hij of zij sluit drie aspecten samen die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
Als de mogelijke synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos.
Het is slechts een enkel thema wat ons aan het hart ligt; ....  het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheden) én het ethische (als noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden, dus  ook onderhouden! 
Het wezen van de evolutie in de kosmos is deze harte wens,
zij is mij al heel mijn leven lang bekend als de Goddelijke emanatie, 
Maar de oorspronkelijke culturen kennen hem als .....Elohi.
Hoe het oorspronkelijke Thema van het hart vastligt in de schepping,
het is gewoonweg Fantastisch ........
er zijn dan maar bitter weinig woorden nodig om haar te onderkennen!
Het is dan ook al vrijwel nutteloos om je te conformeren met wetenschap en politiek!
Alleen met het plezier komt er ook een zekere contemplatie,
en daarmee ook een afstand of en een vertraging, 
en ook de broodnodige mogelijkheid deze gekken de wereld uit te helpen.

 
Wie slechts op iemand`s filosofische en theoretische uitdrukkingen let, wil enkel Uw conversatie, maar deze is en blijft tweeledig.  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert, de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant! Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen. Hij laat zijn twee hersenhelften apart gedachten genereren, dat deden ze in het stenen-tijdperk ook al! Zo valt die afstand en de vertraging bij hem binnen ....Want zelf vind hij het niet zo om uit "Het  waanzin pakket van filosofieën en theorieën", die voor niemand gezond is, al 33000 jaar niet, te ontsnappen! Het waren de jaren van de "bijna eeuwige demorfie en dimorfie, die helaas niet te verslaan waren! 

En daar buiten hebben wetenschap en politiek hun drama, ze vervallen in hebzucht, stress, en concentratie, om het waanzin pakket te omvatten, functioneel en structureel wordt deze Aarde heel goed voor deze gekken beschermd. Tot ze zich werkelijk als krankzinnige dictators gaan gedragen........
"Het Fus" de redelijke denk-werken kunnen geen deel van hun geestelijke structuren uitmaken!
Al doende deed 
'Søren Kierkegaard' deze constatering; .....

'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;
maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.

Spiritualiteit omvat de contemplatieve weg die ingebed ligt in elke werkelijke traditie, daar buiten is er niets voor ook maar welk levend wezen dan ook.
De zelf-zorg van de mens bestaat hier uit dat we daadwerkelijk onze weg binnen deze traditie gaan, daar is altijd de ruimte voor, de emanatie ze is een feit of je moet het leven zelf willen ontkennen!
De traditie is een continuïteit met contemplatie en plezier, onze praktijk heeft er geen seconde onder te lijden. Kent U het andere verhaal? Ja, want als de fascinatie voor de angst toch ook vreugde om de vrijheid is, dan is het onmogelijk om de relatie met het eeuwige te ontlopen.
En dat zo als zij er is in ruimte voor plezier en contemplatie,
er is "plenty room" op de bodem, ook op die van de kosmos!
(Richard Feynman)
Als uw begrip ten minste niet voor een ruimte zonder bodem,
maar alleen voor de werkelijk universele ruimte wil gaan!
U weet het misschien niet,
maar de meeste Chiefs' kunnen daarom slechts voor "Het grote mysterie" gaan!
 
De bewuste ontrouw en de miskenning aan dit rapport vanuit het plenum,
 ze is "De veroorzaker van het kwijnende leven",
De veroorzaker van de ontaarding van cellen en cellen functie en organische functie,
van iedere ziekte in het algemeen!

De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een is er materieel en de ander spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand. 
De 'natura naturata' ; .....Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.

Maar ach, ik snap het al, heren wetenschappers en politici, .....
U wilt in dat andere verhaal vervallen.

Dat is niet één keer fout maar wel zeker 1000 x !
De God van leven en dood zal zijn greep op het leven echt niet weg doen!
Ofwel zijn imaginatie zal hem zeker geen duizenden keren te kort schieten, ......
Zelfs de atheïst heeft de befemie, of de angst in zijn imaginatie ingebakken.
De ander wordt meestal van "Blafemie" beschuldigd.......maar....
Waar ik de complete Goddelijke imaginatie mocht ervaren, daar is 
de fundering van hun weten uiteraard compleet zoek! 


En natuurlijk, normale mensen verwachten medestrijders in het leven, ....
Maar "De Chief" heeft toch ook het idee dat het wereldbeeld dat; .....
men jullie heeft bijgebracht een vals beeld is.
Dit omdat goed, mooi en waar, niet te scheiden zijn,
dit door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen.
Ook bij "De Chief" moeten die waarden genoemd worden,
welke staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maken.
Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg voor het ophelderen van de condities 
van het bestaan en ontsluiting van de mogelijkheden ervan,
zelf voor zijn herstel van de zorg, het loutere kunnen, ....
 
door je werkelijk over waarheid te bekommeren. De rest is valsheid......
doch de humorloze strebers van een soort dat in elke generatie voorkomt 
en dat er steeds weer in slaagt andermans plezier te bederven, ....
ze sturen daar heel gewoon op aan!
Dus dat maakt de weg naar de positieve vrijheid,
met plenty ruimte voor plezier en contemplatie zeker niet mogelijk.
Juist dat bewerkt het tegendeel in de mens, zij stellen zich daarbij boven iedereen,
en zij tolereren alleen maar mensen om zich heen, 
die een zekere apotheose bevestigen.
Dat levert hen de bescherming op die hen beschermd,
tegen confrontatie met de realiteit.
Er is echter maar één weg die werkelijk de vreedzame traditie volgt,
en een louterende werking op de mens heeft, 
die van de positieve vrijheid.
Alle andere hebben een probleem...... 

 
 Het is het verhaal van de zinloosheid van alle eerzucht: .....
er is nog altijd te veel goeds op aarde,....
Waarvan U mag weten dat het onderhouden moet worden,
maar het is goeds waar de eerzuchtige mens blind voor moet blijven,
Nog voor hij gaat denken dat een ambitieuze levenshouding gerechtvaardigd zou zijn.
Want die is er beslist niet, er is alleen maar ruimte voor het plezier en de nodige contemplatie!
Dit maak dat de enkeling, zonder enige werkelijke traditie het bijzonder moeilijk zal krijgen.
Maar de beste traditie is toch wel de waarheid te vertellen!

Voor hen die dit deden was het al eeuwen veel meer als een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; .....
op de spanning tussen die twee, volgde voor hen die aan de menselijke zorg deden, een sprong naar de geest.
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is,
....en die persoon is .... "het Leven zelf"
(Chief Sa-Go-Ye-Wat-Ha, 1752-1830). 
Pas daarin werden zij zichzelf en konden zij geloofwaardig tot de naaste gaan!
Hun persoonlijke ellende krijgt zo altijd zijn universele zin,........
En voor ons was er dus steeds weer dat louterende kunnen,
wat alle groten der Aarde heeft gesierd, 
en zal blijven sieren........als broeders en strijders van de regenboog!
Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden.........welk verhaal ik hier toch maar weer ingevoegd heb!

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst,

 ONZE TOEKOMST, ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
En mijn indiaanse broeders, ze wisten dat al lang!


De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
We dachten in pronomen maar ze bleken zich in de meest vreselijke demonen om te keren. De Goden laten zich niet bespelen, nooit!
Daar boven komt alles samen! De
 Substantieven vervangen, in bepaalde wetenschappelijke contreien, het lukt ze daar voor vrijwel 100%, bijna nooit!
Uitvinders en techneuten associëren Prometheus eenzijdig met hun vindingen, die meestal technisch van aard zijn. Dat uitvinders onderworpen horen te zijn aan grotere humanitaire idealen is nogal stelselmatig over het hoofd gezien.
Je moet het licht gezien hebben om er iets steekhoudend's over te kunnen zeggen.
Maar dat gegeven kom je ook tegen wanneer de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad in zicht komt,
waar van de appel gegeten moet worden om enige persoonlijke moraliteit mogelijk te maken.
Laten we er daarom dan maar voor kiezen om de waarden zoals ze er zijn en gekend worden te benoemen!
Dat is eigenlijk het enige wat getuigd van enige menselijkheid!
En het geeft je de kans op een geloofwaardige manier tot de naaste te gaan!
Maar voor de krankzinnige wereld van de wetenschap en de politiek zal het nog wel niets zijn!


Maar ach, bij mij willen de werkelijke redenen nog wel eens boven komen,
bij mij heeft U heel weinig kans om ook maar enig apparaat als een normaal ding aan te kondigen.
Ik hou namelijk van het leven zelf, sa-go-ye-wat-ha.....
Deze normaal vorm bestaat namelijk niet, en ik ken daarvan de reden: ........Mijn grootste ontdekking in de parapsychologie is namelijk deze....... zonder de metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets, zonder haar is er geen fysica te verstaan! 
De verzoening van de fysica met de metafysica is niet te vermijden.

Want alleen met discrete modellen is er zonder ontologie wat te doen, .....
zo voeden wij een discreet dynamisch proces 
zonder gebruik te maken van voorschriften.
Die ijlings toch in hun expressieve volledigheid toch weer zijn bedacht........
en continu dan wel dynamisch worden genoemd.
Zodat alle niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
 in het bijzonder de ontologische,
zelfs het enkelvoudige ervaring 's feit mag niet meer ontdekt worden,
zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.

Het intellect wordt gestimuleerd en sentimentaliteit wordt iets verachtelijk ,s.
Nu begint er zich ongemerkt een verandering in het gemoedsleven te voltrekken.
Ik houd deze verandering in het zedelijke bewustzijn, die aldus plaatsvindt,
voor het ergste ongeluk. 


  Omdat we met de groeiende invloed van de techniek op de geneeskunde een toenemende invloed van de politiek zien samengaan.
Deze te willen ontkennen zou een illusie zijn. Zij openbaart zich allereerst in het verzekeringswezen en de sociale geneeskunde, die een deel is van de sociale politiek.
En ook de particuliere praktijk van de medicus is een politiek fenomeen, een bewijs van de instandhouding van burgerlijk-individualistische politieke vormen.
Door het feit dat hij moet beoordelen of iemand in staat is tot werken of tot het vervullen van de militaire dienstplicht, wordt de arts gedwongen tot een politieke handeling.
Maar zo ontstaan er een weeshuis van "bevordelijkheden" die totaal niet bevorderlijk zijn!
Weliswaar zijn de controlerende arts, de bedrijfsarts, de officier van gezondheid, de geneeskundige ambtenaar en de medische adviseur in civiele en straf processen bijzondere vormen van de medicus in dienst van de politiek.
 Iedere medische handeling bevat een politiek element, aangezien er altijd ergens een politieke kant is aan het begrip gezondheid.
De wetenschap valt met een volledige politieke schijnheiligheid op de zaken in.
Daar waar geen verband bestaat met de geschiktheid om te werken,
de kost te verdienen of de dienstplicht te vervullen,
zoals bij de geschiktheid om te trouwen en kinderen te krijgen, het in staat zijn tot genieten, tot harmonisch leven.
Want wanneer men de gezondheid definieert naar een of andere “geschiktheid”, moeten deze dingen eveneens worden beoordeeld uit een oogpunt van hoe er ook in politiek opzicht gebruik van wordt gemaakt; en dit gebeurt dan ook.
“Geschiktheid” is dan niets anders dan een verzamelbegrip voor vermogens die willekeurig kunnen worden gebruikt; ....
 doordat dit als willekeurig wordt gedacht, blijft er genoeg ruimte voor bepaalde politieke doeleinden als arbeid, militaire dienst, bevolkingscijfer, nationaal vermogen etc.
De geschiktheid om kinderen voort te brengen is niet langer een privé-aangelegenheid, maar een sociaal-politieke kwestie.
Waarbij niet in de eerste plaats wordt gevraagd of het kind dat geboren zal worden, moet leven of niet.
Alles wordt verschoven naar het onmenselijke postulaat, dat ook dit kind “gezond”, dat wil nu zeggen politiek bruikbaar zal zijn.
Men ziet dat het abstracte begrip vruchtbaarheid de weg bereid heeft voor het concrete begrip van bruikbaarheid in politiek opzicht
.
Doch ik kan U nu vertellen, in een Wereld met zoveel politieke vluchtelingen is dit systeem .......
Het systeem is al overleden, dus


MEER ALS STUK

 
 


Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties (Henri Poincaré) verklaren; ......
de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos.
En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt?
Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer!
De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos!
Als je zoiets doet, doe het dan wel goed!
Denk niet dat je de paus bent, noch een wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is.
De reformatie was een strijd in redeneren,
 wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden?
 Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen!
Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!
Rot op krankzinnige wetenschap! Rot op en neem al die krankzinnige bewindslieden mee! 
We zitten op deze wereld met overschattingen en onderschattingen die zeer boosaardig zijn,
zowel voor de economie, als voor de energievoorziening als voor de volksgezondheid! 

Het was Uw taak het bestaan te verlichten, niet om Uw fabeltjes land binnen te stappen,
en U slechts met Uw eigen ontlasting bezig te houden, ........
De wetenschap is nog steeds met twee dingen bezig die tegenover elkaar staan,
defecatie en identificatie staan lijnrecht tegenover elkaar.
Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt.
Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal.
Als U zich slechts met Uw ontlasting bezig houdt, bent U al bezig met het overleden systeem!


Gelukkig zijn er nog wat menselijke mensen die daar niet in trappen........
En heel binnenkort staat er een gigantisch leger bij U , de leugenaars, op de stoep!
En wist U het niet: ........waar klank en wezen samenkomen moeten zin en begrip verdwijnen.

In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, .....
vinden we de componenten P en Q hoogstens terug
 als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen,
maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij,

De Psycho-synthese wijst ons er op dat we gedachten en emoties hebben,
maar niet wat onze gedachten en emoties zijn.
En dus willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden.
Die welke in politieke en wetenschappelijke leugens nog eens wordt aangezet.

Doch ik geloof dat we deze kwestie helemaal niet zo kort hebben te formuleren,
zo van zo lang duurt het, en daarna is het uit, alleen omdat wij zo graag willen commanderen.....

En dat is ook heel gewoon fout! 
(van Koppen, Gek, misdadiger, je kan naar huis, en neem de rest van de gekken mee,
met het systeem is het uit)
Jou curriculum is niets meer als hebzucht!
Dief rot op......

Zo zeer fout dat Pascal al in de zeventiende eeuw tegen de overschatting van het verstand gewaarschuwd heeft, want je moet hem wel weten op te diepen.
 Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven.
De laatste stap van het verstand is; ....
 "erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan."
Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft.
Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd,
beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw.
Ook Pascal had al ervaren dat het geloof niet op een logische, rationele manier is af te leiden of te verkrijgen,
maar een zaak van het hart is.
God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;....
het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim.
En al zijn functie blijkt tot oneindig te gaan, dat staat haaks op het eigenbelang en al het verdere algemene gezwam. 

De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het 
singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger,
als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos,
als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'.
Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klank therapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trilling 's frequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.


Het is niet nodig om uit schande aan "Het scheiteren" te gaan, ..... 
We zijn werkelijk onschuldig, en we komen samen in alle hogere bovenmenselijke geestelijke regionen. 
En zijn daarmee echt niet schuldig aan de dingen,
die als "De Wil in deze wereld" door dwaze scheiterende politici en wetenschappers worden veroorzaakt,
onder de guillotine ermee, dat kan ze misschien helpen!
De Dag van ogen van vuur zal komen! Of zullen de Rechters en de Koning toch nog hun werk doen?
Er moet een volkomen andere fundering worden aangenomen,
van waaruit het eveneens komt tot een wetenschap en tot een ethica,
elke gemeenschap die tot bepalende menselijke handelingen wil komen vereist dat!


Uit eindelijk was het al voor Spinoza al zo bepalend, en de Wereld is er na hem, in actualiteit en realiteit niet anders op geworden.
Mijn opleiding, als persoon, is er op afgestemd dit te corrigeren........

Want ik weet het, U verlangt naar de opluchting, waar de statuten beweren met hun loden ernst, hun loden liefde, hun loden fundament, waarom er slechts in beperkte en gecontroleerde mate opluchting mag bestaan. Doch de seculiere en rationele mens weet dat je de genade niet in dergelijke statuten vindt, maar veeleer in het werkelijke leven.
De waarheid, hij was er eigenlijk al veel te lang.
Dat kan niet blijven duren .........de krijgers ze zijn gekend.......
 Hoelang zullen militairen accepteren dat hun bloed de lijm is die een onhoudbaar ideaal voor een onhoudbare elite bij elkaar houdt? 
Is het zo moeilijk je te realiseren dat er een andere strijd gevoerd moet worden?

Iedereen kan nu zonder enig probleem kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling, maar inderdaad, overal was de keuze gevallen op de geënsceneerde invulling. En dat loopt precies NU fout af! Want een enorme horde verteld slecht fabeltjes, en verder blijven ze heel veilig en virtueel uit deze maatschappij weg......ze hebben hun soldaten......die stuur je op weg!
Ach wat, hoe komt het systeem toch steeds zo stuk?


En dan .........heren van wetenschap en politiek.......
De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden, ze zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

En zo ook..... worden we wel degelijk de krijgers van de Regenboog!


Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst, en het maakt ook het verschil tussen bewuste en onbewuste informatie verwerking letterlijk van astronomische orde.
Dit omdat we met het innerlijke zelf gaan plannen en sturen, en gewoon zo veel meer bewuste informatie krijgen.
We leren zo volgens de zelfzorg ons zelf kennen.
Dat is het wezenlijke lichaam-Geest systeem wat in ons speelt.

Daar is mijn enorm grote leslokaal.
Ik werd de leerling van alle groten......als krijger van de regenboog!

There is plenty room on the bottem of the Universe!
There is tacit knowledge, with is person dependent.
It comprises the subjective insights, intuitions and hunches of individuals.
It is knowledge which is deeply ingrained into the contest.
Al het andere betekend verdrinken in een zee van informatie.
Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar.
We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken.
In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht. 


Dit maakt het "nu" een idee of een begrip van onze geest.
Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.
Of je bent grotendeels bezig met deze verwarring en onmacht,
en deze wordt door de materialist nooit terzijde gezet.
Ze hebben hun fabeltjes en waandenkbeelden.........


Ik kan er wel een theorie bij doen....
b.v. dat de standvastigheid van een veld het kleinst is als zijn snelheid nul is,
maar deze "rustmassa" blijft relatief! Gravitatie of draaiing zijn heel normaal in deze kosmos!
Alleen de relatieve snelheid is beïnvloedbaar, maar dat kost allemaal weer energie!
Ook is er de vraag van proces en tegen proces,
dat toch nog steeds slechts als weerstand beoordeeld kan worden!
Dat helpt dus allemaal niet! De dans van de theorie is onwaar gebleken!
Newton zei het al; ... “ik hoef niets te verzinnen.” 
Zo is er natuurlijk ook de theorie " m = m (t) ".
Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant,
zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen.
 En zo vingeren de krankzinnige leugenaars maar verder!
Bij hen drukt de organische gebondenheid totaal niets uit.......
Het is echt baar moeilijk voor leugenaars om toe te geven dat tijd geen essentie is in deze oneindige kosmos, .......
Als een muur zo staat de waanzin van Friedmann daar!


De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens.
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen.
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn,
en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Wat zijn groei, bloei, en verwelking?
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende,
en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,
waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd
en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt.
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is),
daarom worden de delen van het universum door deze natuur met oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst
en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
De imaginatie van de natuur gaat alle grenzen te buiten! 

Als U wat te tonen heeft,
weet U ook welke set van iteratie op de geboden grondregels de goede set f  van verandering is.
Solide bent U alleen als U weet wat er te veranderen is. 
Al het andere beslaat een leeg gebeuren.......

De stunt met het Math Error van computers en rekenmachines,
is niet anders als een "anti handeling" in de mens; .......

daar de normen en waarden dan geen harmonie of samenhang vertonen.......
Zet het freelance leger van wetenschap en politiek buiten de deur,
voordat ieder op deze wereld van zijn plaats verdreven is.
En ieder met hun verwarring en onmacht geconfronteerd
Het systeem is meer als stuk, overleden, 
dat is de enige waarheid die er door ons nog te vinden is!

 

 

 

Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt 400 miljard bits per seconde,
waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......
met de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht!
Eigenlijk zeer gewelddadig dus.....
En wat willen ze toch met dat rare apparaat precies bewijzen,
dat Google en facebook en anderen daar geen gevolg aan geven?
Dat ze niet met de meest vreselijke hebzuchtige apps werken......
Ogen van vuur, wat zal ze boos zijn! 
En terecht ........waarom wel "Ik stel NU als één het Goede" dat bij ieder volkomen mens ontvangen wordt bij de conceptie.
 
Maar de energetische invloeden zijn reusachtig.
En we moeten er maar eens mee ophouden met de moeder de schuld overal van te geven:.......
zbul5 zij zit in de situatie van het moederschap, huwelijk, tegenwoordig ook een baan;
zbul5 zij is zelf min of meer zwaar voor gebakken,
gefrustreerd door haar omgeving vanaf haar ontstaan, via de 3 structuren;
zbul5 zij probeert zó met jou om te gaan zoals haar geleerd is dat goed zou zijn;......
zbul5 en daar komen de maatschappij, religies en culturen weer om de hoek,
het Kwadejken vanuit het curriculum van de mannen wereld.

Is het een wonder dat man en vrouw elkaar tegen staan in dit leven?

NEEN
Alle energieën van de maatschappij, religies en culturen beginnen jou te (mis)vormen vanaf de eerste celdeling.
Doch heus vanaf het allereerste begin, het leven heeft zin, het is met de feiten van de wereld nog niet gedaan!

zbul5 Alleen de mensen die daar niet in geloven laten alle ethiek liggen, en dat is het probleem van de mens!
zbul5De mens die wel in het leven geloofd, die fundeert zijn daden.........volgens ethische normen.
Een maatschappij die dat niet doet, is alleen aan het kwadejken vanuit zijn curriculum.
Haar totale maatschappij zal zich misdragen en misvormen!
Deze maatschappij kan haar burgers slechts een compromitterende "steun" leveren,
doch voor de één is ze dat wel en voor de ander is ze dat niet!


 Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft,
zoals Descartes deed, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel.
Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg.
Je ontdekt soms stukjes logica,
en soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert.
Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen.
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken,
kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens.
Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur,
zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten.
Mooi dus dat "
Het sprookje" vertelt over de verhouding van de mens tot God
en de medemens en hun existentiële dialogische religieuze beginsel.
En niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien,
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!
Hoe kan er anders dat 5 vouwdige fundament van de Chief's zijn!


Als jij tot jezelf zegt "ik denk" zit je vast aan een conditionering, gewoonte,
taal en beeld-gewoontevorming, van theoretisch wetenschappelijke aard!
Met zijn "Zelfzorg" echter, had hij deze fundering
5.handelingen 4.ethica 3.theologie 2.tekst 1.openbaring
“De Mens in wording” deelt het proces van een mens in wording.
We zijn in wezen heel,
maar gaan elk moment door een proces om als mens dat te worden wat we werkelijk zijn, 
dat zichtbaar te maken. In ons gewone dagelijkse leven met alles, dus met alle facetten,
is een wordingsproces…  een leerweg…  transformatie…
Ik heb het proces hier bewust in regel gezet......
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren, als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem zal het instorten door onbalans en inefficiëntie. Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
 • En daardoor wordt dit de werkelijkheid; ......Men koketteert met zijn curriculum, maar aan het werkelijke leven nemen ze niet deel. 
 • Met een ridiculair energie systeem is dat een onmogelijkheid!

Buiten dat is er slechts de lariekoek, ofwel dat is wat men niet begrijpt,
dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd.
Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd.
De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan,
dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......
bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn,
uiteraard staat dat dwars op het nuttige instinct in de mens!
Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!
Men koketteert met zijn curriculum, maar aan het werkelijke leven nemen ze niet deel.
Wat ze weten te "presteren" heeft geen enkele waarde voor zijn mede mens!
Begrijp voor eens en altijd dat dit "presteren" ook maar iets geestelijks of goddelijks in zich heeft.


 Een nieuw model ontwikkelen voor de mens als planetair wezen blijft uit... deze heeft niet-fysieke dimensies, dit vergt een veel groter onderscheidingsvermogen. 
Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld.
Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleverd.


Zwaartekracht-golven kunnen deze werkelijkheid ook niet verbeteren!!!!!!!!!
De aard van optredende waanzin is bekend!
Uiteraard moet een werkelijke wezenlijke fundatie geheel ontbreken,
van wegen het afwezig zijn van wezenlijke dimensie!
Ze wordt er slechts bij "bedacht", zoals ze dat altijd doen!
De vertroebelde oplichters fouten zijn ons bekend!


Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds. De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.
Door de leiding van de vooruitgang aan het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee van de totaliteit. Ze maakt daarvan echter een karikatuur.
Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle initiatieven, alle waarden, alle - ook de meest bescheiden - vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te trekken. Naar zijn wezen echter is het organisch en hiërarchisch.
Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch werkelijke rationele waarde aan gegeven!
En deze tijd komt ook niet, met zoveel dramatische oplichting en wetenschappelijke malversatie!


 ONZE TOEKOMST. ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
Wat we nu doen, is een spel van het levensspel (De tarot) maken, maar je kan net zo goed gaan Patience, .........ze brengen vrijwel geen uitkomsten. Hun 
Geheimzinnigheid is het kenmerk van de verkeerde leerstellingen
Deze vind je terug in de incorrecte coreferentiële interpretatie .........in 99,9 % van de gevallen. Einstein-waanzin is zeker niet genoeg!
Bij gekken beweegt niet de materie maar alleen het ruitjes papier!
Alsof alles in hun curriculaire matrix kan worden verwerkt,
echter omdat wat ze beschreven slechts uit niet-fysieke maar uit meer als één energetische entiteit dient te beslaan,
is dat een malversatie, ofwel dat is waanzin! 

 De entiteit zal zijn ofwel haar ego moeten overgeven aan de ziel. Zodat de Goden bij haar "in willen wonen"
Dit is de meest aangrijpende ervaring die een individu kan hebben op Aarde omdat het indruist tegen de gehele menselijke ervaring van dit moment. 
Het houdt in dat de entiteit alle aardse activiteiten opgeeft en de innerlijke stem van de ziel gaat volgen. De reden hiervoor is dat elke inspanning die overeenkomt met de vraag van de gemeenschap leidt tot een aanpassing aan de lagere frequenties, een psychologisch, mentaal, op angst gebaseerd collectief patroon gericht op overleving.

Wanneer de entiteit ingaat tegen de beslissingen van de ziel worden veel onplezierige situaties ervaren. Hoe minder iemand tegen de sturing van de ziel vecht, hoe gemakkelijker het dagelijkse leven wordt.
Er zijn zoveel verstoorde gedragspatronen die de entiteit geïntegreerd heeft sinds de jeugd, die in twijfel worden getrokken. Ze regeert het gehele geneste proces....zoals ik haar steeds beschrijf. De Overgave aan de ziel is geen enkelvoudige gebeurtenis, maar een proces. Het neemt tijd in beslag om de lage frequentie te elimineren.

Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden,
die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Maar starheid wekt geen passie op - en het fascisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor de toekomst.
Het bezit de eerzucht, omvangrijke, organische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen. Helaas is het interessegebied ervan zeer beperkt.
De beslissende transformatie van de mensheid en de onweerstaanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid, wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.
Hardnekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
Het plaatst het ras boven de mensheid; het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen zorgen om de ontzielde wereld.
Het stevent af op de toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te vinden, die voor altijd zijn verdwenen.
Er komt gewoon niets meer van terug.
Welke onnozelheid van de Mens gaan we hier leren kennen.......
Welk een enorm verlies! Welk een val.....
Zet de bende van wetenschap en politiek weg ......voordat het nieuwe fascisme er in al zijn hevigheid er is.
Laat ze niet langer praten, er is genoeg gepraat,
ze zijn meer als gek!
Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien,
en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......De Chief 's wisten wel beter......

Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken van deze tijd,
zo ook dit fascisme,
daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken,
dat kan met een computer die volgens de symbolische algebra werkt van George Boole!
Een totale filosofie zoals "een kansberekening" kent geen algemene oplossing's methode, 
die niet expliciet 
... die universele wetten van het denken erkent, die de basis vormen voor elke redenering. Dus U en ik zitten al sowieso vast aan het idee van de geestelijke evaluatie. En ze is er ook voor U, want U kan niet ontglippen aan het Feynman fenomeen!
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
 • Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
  dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
  En je onttrekken aan de objectieve realiteit die onacceptabel voor je is.

Want op grond van deze natuurlijke neiging is het onmogelijk vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'. We weten dat de metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
De wetenschap is krankzinnig, ........en de waarheid heeft nauwelijks woorden nodig......

 Het manasische beginsel, als het psychische vermogen van de metafysica is een waardevolle hulp voor de ontwikkeling.
Maar als deze vermogens vrij spel krijgen, leiding nemen in plaats van geleid te worden,....
meer gebruiken in plaats van gebruikt te worden, brengen ze de onderzoeker tot aller-gevaarlijkste waanvoorstellingen.
En de zekerheid van morele ondergang want........De wil is in de wereld, niet erbuiten.
,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen"; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, alle ziekte is die wil!
En nog twee maanden verder op deze Wereld en ze worden niet meer opgelost!
De "ministers" krijgen het alleen anders toegeworpen, de werkelijke misdaad wordt bijna niet meer opgelost! De krankzinnige politieke dieren moeten iedere dag opnieuw wat te zeggen hebben! Maar ondertussen slaat het meest zieke euvel toe.........

De epidemieën van weleer zijn verdwenen, uitgeroeid, de kop ingedrukt en nog slechts te vinden in de literatuur.
De geneeskunde heeft de “ziekteverwekkers” ontdekt, geïsoleerd, tegengiften bedacht, “geneesmiddelen” en therapieën.
De voedingsbodems zijn onveranderd gebleven.
En zoals je bij een fietsband, die te hard is opgepompt, uitbochtingen krijgt, die je kunt oplappen en versterken, maar er vergif op kunt innemen dat er op andere plekken andere bulten zullen optreden, zo heeft het uitroeien van de oude epidemieën, geleid tot nieuwe epidemieën.
Zoals de oude epidemieën geen oorzaak maar een betekenis hadden, hebben de nieuwe dat evenzeer. Waren de oude uitbundig, extravert, snel en dodelijk, de nieuwe zijn verborgen, introvert, sluipend en even dodelijk. De geneeskunde die zichzelf heeft uitgeroepen en is binnengehaald als de nieuwe heilbrenger, compleet met nieuwe hogepriesters, dogma’s, regels, geboden en verboden, die het laatste antwoord nog niet heeft gevonden, maar doorlopend nieuwe theorieën, doorbraken, oorzaken en beloften ventileert, op weg naar uiteindelijk heil, heeft een rampzalige invloed.
Zo is Aids te wijten aan het HIV-virus, terwijl iedereen weet dat promiscue gedrag de voedingsbodem levert. 
Dat getuigt van een kokerblik. De “oorzaak” van Aids is het HIV-virus, maar de betekenis is dat promiscue gedrag, niet verenigbaar is met eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het verwijst dus naar het belang van een mentaliteitsverandering en daar dragen condooms echt niet toe bij. En dat geldt voor alle “ziekten,”symptomen van ontregelde levens.
Gelukkige mensen worden niet ziek.
Het causaliteitsdenken lijkt onuitroeibaar en zoals Victor von Weiszacker ook schreef: “wanneer men namelijk de zin niet vindt, vindt men een oorzaak.”
Dat ziekten een zin zouden kunnen hebben, een waartoe, ergens naar zouden kunnen verwijzen, is een taboe, en onwetenschappelijk, omdat het niet waar mag zijn.
Dus; .....vertellen, dat is niet waar, is een vloeken in de kerk van de wetenschap.
Wetenschap is per definitie gebonden aan een kokerblik, een paradigma, waardoor verbanden zien onmogelijk wordt.
 • doch de implicatie logica vertelt mij dat; ....processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks,
 • maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg.
 • Dat is "Het gewoon" van de realiteit.
 • De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest,
 • indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld, kan je nooit alleen een heilsbrenger zijn!
 • Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid
 • Victor von Weiszacer stelt dus terecht al dat promisceu gedrag, het is het enige wat bevalt, maar leugen!
 • “Reductie” is niet slechts een “premisse”,
  een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken,
  maar zij is ook een organisch moment van het geneste proces, <=>
  waarin een systeem van wetenschappelijke bepalingen wordt geconstrueerd,
  d.w.z. een moment van de synthetiserende werkzaamheid van de geest.
  De autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
 • Dat lichaam en Geest samen komen, en dat dit hopelijk gelukkig en goed is, is een recht van ieder mens.
 • Gedane zaken nemen namelijk geen keer........Eens te meer zouden ze dus proberen hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten.
 • Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest!
 • Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
 • Zo alleen voorkomen we dat we de massa's gaan opdelen en compromiteren, de mens behoort echter Moeder Aarde.
 • We kunnen niet zeggen dat de theorie ook maar iets heeft, ......wel is er De wiskundige, die onder U weet om te gaan met dingen die referentieel transparant zijn, zoals hoog en laag, dun en dik, hard en zacht enz. Maar daarmee wordt het absoluut zuivere Platonisch lichaam nog geen realiteit! Sterker nog dergelijke informatie blijft "een Partij Magie" waar je niet mooi van wordt. Het is de slechte kant van de informatica, "een partij religie" , het is daar waar "de deskundige" zegt; .... ik denk dat!
  Echter, wij Mensen hebben ........"dit referentieel transparant zijn" heel hard nodig om tot begrip te komen! 
 • Alleen de echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft deze referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. 
 • Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Zo is het gelukkig want ......De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
 • De mens wordt in het volle leven gevormd door het doen!


Het nieuwe fascisme heeft geen tijd meer nodig er te zijn, ze is er al!
Het enige adekwate tegen middel is; .....
aan de zich openbarende kosmos mee te werken.

 

 

Het geneste proces, <=>
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
18-20,20-22, Toename van de twijfel, autosomie
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 71-89-109 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
max 8-9 Het  aantal vertwijfelingen

Daarom is "Het lijstje van De Chief"' voor mij uitstekend te onderkennen,
en wij weten te funderen, en daar bij wordt "Niet denken" en "deductief denken"
nog veel meer als een polariteit. 
Als jij tot jezelf zegt "ik denk" zit je vast aan een conditionering, gewoonte,
taal en beeld-gewoontevorming, van theoretisch wetenschappelijke aard!

 Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen.
Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens,
alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken.
 Alsof er een "verdachte" is, .......

Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet!
Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

“Reductie” is niet slechts een “premisse”,
een voorhistorische voorwaarde om zich de wereld theoretisch eigen te kunnen maken,
maar zij is ook een organisch moment van het geneste proces, <=>
waarin een systeem van wetenschappelijke bepalingen wordt geconstrueerd,
d.w.z. een moment van de synthetiserende werkzaamheid van de geest.
De autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!


Er is een paardenmiddel gewenst:..... om de twijfel bij de horens te vatten en psychologisch,
zowel als ethisch en theologisch, dit probleem recht in de ogen te zien.
als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan.
De Chief en Kierkegaard hebben zien aankomen dat filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens,
ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angsten zullen confronteren.
Zo zijn de angst en twijfel geen ziekten die met Valium of psychoanalyse bestreden moeten worden.
Hun werk is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden.
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Zij, de anderen onttrekken zich uit de geestelijke, artistieke, religieuse wereld......
en moeten de mogelijkheden missen die daar uit voortkomen!
Zij kunnen voorzich zelf vooral ook niet enig concretum reproduceren!
Het synthetiseren in de hersenen verloopt dan dus niet goed,
Hun weten wordt vooral zeer fragile,
en Kierkegaard bedient zich daarbij van het woord onmenselijkheid.
Daarom is dat paardenmiddel dus gewenst!
Anders word er een compleet spoor van ontregeling door de mens getrokken.
Ik kon sinds mijn geboorte er alles aan doen om mij hier uit te onttrekken,....
het was zelfs mijn opdracht mij hieruit te onttrekken.
En dit ondanks ook mijn onvermogen alles in eerste instantie goed te kunnen configureren.
Mijn Geest deed het werk, SINDS FREDERICK VAN EEDEN WIST IK HET ZELFS TOTAAL!
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren! 
Ik kan U een uitmuntende studie voorzetten, dank zij velen!

Zij is dus zeker geen fysieke kracht, haar ruimtelijke en materiële middelen zijn zelfs oneindig klein. 
Maar door het mensenlichaam de juiste richting en de wetten te laten onderkennen,
kan ze alle in de mensen aanwezige energie aan haar liefdevolle heerschappij onderwerpen.
Zo is alles door de mens te beschrijven, op te sommen en te configureren.
 Het was zelfs in de complete cognitieve werking van ons denken in te brengen.............als polariserende gedachte. 
Wat wil de wetenschap nog meer weten over de intellectuele liefde van onze schepper?

 
Met de "Zelfzorg" echter, hebben we deze fundering.
En als mogelijkheid ligt dit dus ook binnen het geneste proces <=>.
5. handelingen
4. ethica
3. theologie, Geen entiteit zonder identiteit.
  
2. tekst, een logische relatie binnen "zinnen"
1. openbaring

 
Hiermee is de grootste waarheid uit de kosmos omschreven,
en ik zal hem U verder "uit de doeken doen"
Deze 'spirituele' visie houdt zeker in dat er buiten de materiële werkelijkheid een energetisch krachtveld (bv. God, Brahman of Tao) bestaat,
dat voor mensen in bepaalde gevallen direct toegankelijk is.
Dit omdat de mens een kern heeft die direct verbonden is met dit 'krachtveld' en daardoor 'meer' is dan alleen een lichaam,
dat anders toch alle dagen de twijfel ondervindt!
Die ze met allerlei waanzin trachten in te vullen.

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling.
De mens houd van de enkele twijfel slechts 6 perspectieven over,
En deze zullen zich aan het autosomen-proces onttrekken......
En dat is maar goed ook......Stel je nu eens voor;....
Het geneste proces met al zijn 115 perspectieven, bij 9 vertwijfelingen.
Dat is (bewust zeker) veel te veel.......maar.....
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Maar er wordt zeker niets opgelost met waan-ideëen.
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
Deductie en logica kunnen elkaar niet ontlopen.
Ze zijn dus bepalend voor alle cognitieve informatie verwerking.
In elk cognitief proces wordt er twijfel geïntegreerd.
Waar de zekerheid van de wetenschap geen sinds wordt gevonden........
Ze is met de waanzin mee door het systeem gespoeld.
Bij die mensen die zinnig weten te redeneren!
En mens is namelijk wat hij doet.......
De grootste passie is uiteindelijk toch altijd de wetenschap ......
Indien er niet te veel in twijfel wordt getrokken .......
Doch we zijn nooit helemaal zeker van iets .......
Er is altijd enige inductieve druk, maar beperk haar.
Zet Uw Geest aan het werk, om al doende een mens te zijn!
Maar leg niet overal een schil omheen!Wij zijn met dit inzicht dit stadium voorbij!

 En dan zit ik nog met de secretie,
die welke voortkomt uit het organische moment......
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier 
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatie defecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.

Alleen, hij is er blij mee.....de grote ezel.....doch
prof. dr. P.J. van Koppen voelt zich nog steeds Rechts psycholoog.
Dboodschap dat alle mensen broeders zijn, dat we in één wereld leven,
om elkaar geven en het samen zullen moeten doen,
ze blijft goeddeels een boodschap die niet geschraagd wordt door wat we verder zeggen en doen.
We zijn het wel eens. toch bleek dat alleen een waardeloze compromiterende werking.
We distantiëren ons niet van de gebeurtenissen;.....
geen "weldenkend" mens verwacht dat.
 doch slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest,
in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
De waanzin om mensen eerst te catalogiseren op grond van hun geloof,
hun bepaalde waanzins ideeën toe te schrijven en vervolgens afstand nemen,
aan die onzin doen we niet mee, zeggen we! 
 “Onthoud het toch maar dat zowel wetenschap als politiek het voor elkaar kregen,
dat al de vluchtelingen voor dit soort hel op de vlucht gingen.”
Zo hangt er nog steeds een raar idee rond Kierkegaard en Oppenheimer 
Doch zij behoorden zeker tot onze besten!


Hun leiding is en was  bepaald niet best, nooit geweest, al zo ongeveer 30.000 jaar niet!
En ook de uitdrukkingen waarin Cartesius de overwinning op de twijfel wilde behalen,
werd opzij gezet als een methode, helaas........
met alle opvolgende wijs begeerten waren geen deuren te openen.
En het is heel duidelijk waarom dat het geval is!
Filosofie is geschreven in het grootse boek, 
-ik bedoel het heelal- dat voortdurend openstaat voor onze blik,
maar niet begrepen kan worden tenzij men eerst de taal begint te begrijpen,
en de karakters waarin het geschreven is te interpreteren.
Het is geschreven in de taal van de wiskunde,
en de karakters zijn driehoeken, cirkels en andere geometrische figuren,
zonder welke het menselijk onmogelijk is één enkel woord ervan te begrijpen;...
.zonder deze dwaalt men rond in "Een donker Labyrint".
- Galileo : il saggiatore -
 
Een ieder heeft nodig voor zijn lichaam wat nodig is in dit leven.
Daarin is een mens vrij en vooral ook is een mens heel erg verbonden
en ook heel sterk verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarin,
die toch de tempel is van zijn eigen ziel in dit leven.

Doch dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd,
wanneer in de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom,
stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.

Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk, ....
De politiek houdt niet op met dit wapen-drama, Rutten bouwt........
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen 
om te gaan. 
De Mens kan geen seconde meer zonder de nieuwe wereld,.......
Krijgers van de regenboog, verenigt U........
Het is Uw Tijd.....Weet hoe wij kunnen worden gekend.
Al de andere handel wijzen zijn onmenselijk!
De Chief en Kierkegaard vullen elkaar aan.

Ik bedoel, het is bekend; ... Er was slechts één wetenschapper op deze hele wereld,
die echt oprecht te noemen is, .... Hij bracht ook zijn QED.....
Hij ging niet voor leugenaar spelen!

 


En toch... In de breedste zin van het woord hack je je hersenen elke keer dat je iets nieuws leert.
Het verhaal kennen we allemaal; .......
Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid van het anderen,
bijvoorbeeld een stuk geschiedenis, hij reduceert het in zijn gedachten tot materie. Hij wil er iets mee doen!
Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken, denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken, dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit (de presentant van de algebraïsche operator van Boole).....
transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.

 En in 10.191. zijn de Computers verbannen en een menselijke variant, de mentat, heeft hun plaats ingenomen.
Dit omdat men zich met denken het concrete eigen kan maken, als een mentaal concretum kan reproduceren”
Ze zijn dan getraind om informatie te verwerken zonder waardeoordelen.

De onbevooroordeelde mens is een utopie. En hoe hard is dat; ......
Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden,
de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is.
Maar ik vertel het U steeds weer, de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent.
En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent.
Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen
en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron.
Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is.
Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.

Doch, goed waar en mooi zijn niet zomaar te scheiden!
Of ze moeten leren te lachen om hun inhoud en begrip.
En ze moeten weten dat het hen uit liefde ontnomen zal worden.
En uit die zelfde liefde zal dat concretum er ook komen.
Om zich met individuele menselijke schepselen te verbroederen,
dan moet het eindige verstand zijn vertrouwen op de goddelijke vriendschap laten berusten,
dus op de waarheid van het feit dat er een werkelijk fragment van de levende God woont in het intellect van iedere sterveling,
 met een normaal denkvermogen en moreel bewustzijn. 
En hopelijk zijn dat toch de mensen die aan het normale leven en leren meedoen. Zie
B
uiten dat;..... je speelt vals op de computer als je een programma draait waarmee een onevenredig voordeel kan worden behaald,
ten opzichte van mede-spelers, en onze Wetenschap heeft een krankzinnige spelersmentaliteit!
Hij heeft praatjes over het autosomen onbewuste proces in zijn hersenen,
wat allang met de waanzin mee het systeem is uit gespoeld! 

Hoe Meneer Veltman?, wel leugenaar.......
Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde,
En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........
er wordt twijfel geintegreerd......
De implicatie wordt aangegeven met een pijl. "Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.
De waarheid `s tabel van de implicatie is solide, dus als volgt:.....
(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)

 • scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q
 • waar waar waar
 • waar onwaar onwaar
 • onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q.
 • onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar.
 • Dus de implicatie logica vertelt mij dat; ....processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks,
 • maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg.
 • Dat is "Het gewoon" van de realiteit.
 • De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest,
 • indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld.
 • Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid!De verdachte in het leugen proces!
 Het gebruik van de  cheats van de heren is niet alleen valsheid!
Maar blijkt ook altijd alleen een valsheid
Het bewijs ligt op U te wachten, misdadiger!
Velen hebben nog Een NobelPrijs voor deze cheats gekregen ook! Ach Veltman toch......
en de huidige cheats die de natuur worden opgelegd, ze worden steeds ziekelijker Veltman!

Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen.
Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 

Het zijn slechts de zieke leugenaars die dat niet weten!

ik vertel het maar gewoon, zo we het nu doen gaan de Goden niet verder!
Het theïsme wat de dwazen ons opleggen is een enorme aanfluiting, ......
het is een gereguleerde absurditeit in eigenbelang.
Ik kan het ook anders vertellen; .....Uw wordt straks in hevige mate onderworpen aan het niet denken,
want gek genoeg kan dat alleen nog Uw redding zijn!
Zelfs voor een ezel als Rutten! Er is genoeg gepraat!
Zet alles alvast maar uit, ......we wensen al eeuwen onze beperktheid niet in te zien,
en ons brein verondersteld zelf de baas te zijn.
We stellen beperking tegenover .....beperking, en gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ........
niet de broederschap .....maar de oorlog, de opstand, de barricade, en de staatszucht. (Vondel)


De "taalpassie van de wetenschap" is; ......
niets anders als een geklungel met taal,
Waarin iedereen zijn gelijk krijgt,
alles in deze taal krijgt zijn compromiteren bewerking.
Met enige waarheid heeft het niets te maken!
Alles moet de nimfomane bewerking met de ideëen
van een kwantum debiel ondergaan! 
Of van één of andere Gen debiel!
Waarom alle taal mooi is en iedereen gelijk heeft, het is bekend.
Maar niet bij de dwazen!
In de dal-uren van het leven moeten we vooral
de presentatie van hun waanzin ondergaan!
En vraag niet om de minuut dat ze het anders gaan doen!
Nog les gaan geven of zaken onderzoeken......
De waarheid van Chief Joseph Nez Perce,
Hij is bewezen!


Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
Moet weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt
voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken.
Het "willen schoonmaken" is zelfs een beletsel, want we weten niet hoe!
Protagoras vertelde het al, de mens is de maat van alle dingen,
En dat is juist zijn "zonde-val". De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden,
zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.

Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum,
dus met dat wat hem wordt gegeven.
Ook op de computer wordt voor 99% documentatie gevonden,
die "bij past" bij context en individueel gedrag,
en vooral de statistieke Theoretische waanzin dus! 

Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.
Daarom faalt hij ook om een werkelijk correcte coreferentiële interpretatie te geven.
Hij heeft de werkelijke gegevens niet!

Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie gedefinieerd in termen van ‘commanderen’:....
 De Ezels doen ook niets anders! Shit, de wetenschap zit misschien wel 100000 keer fout, moet zoiets wetenschap opleveren?
Nee toch leugenaars......... Shit zelfs heel de wetenschap doet niet anders............
De Boole connectieven  onderkennen geen enkele zelfstandigheid.
In de Computer is "alles" ten onrechte connectief. 
Dit terwijl de aard van de infinitie is, dat er in eerste instantie niets is op te sommen,
te beschrijven en onfigureren. 
Ach dan gaan we alles maar commanderen, zo dachten de dwazen!
Het is een waanzinnig  apparaat, wat niet deugd in zijn werkingen, vele verwerkingen zijn niet connectief.
Er bestaat dus een onkenbaarheid van de natuur van zowel in je zelf als die buiten je zelf. 

 De mens staat lijnrecht tegenover Boole, ........alleen vertelt hij het nog niet. 
Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie wel gedefinieerd in termen van ‘commanderen’,
maar ook dat is de wetenschaps-dwazen niet genoeg. 

Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan,
die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen.
Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.

 

 een knoop A commandeert een knoop B als
(i) A en B elkaar niet domineren, en
(ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.

 
Ter toelichting diene het volgende diagram:
 

illustratie


NP1, commandeert NP2 en NP3. Immers, deze knopen domineren elkaar niet, en de eerste S-knoop boven NP1 (d.i. S1) domineert ook NP2 en NP3. Omgekeerd geldt niet, dat NP2 of NP3 knoop NP1 commandeert: de eerste S-knoop boven NP2 en NP3 (d.i. S2) domineert niet NP1.
Als NP1 in een pronomen is en NP2 een eigennaam of zelfstandig naamwoord, zou dat pronomen NP1 voorafgaan aan NP2 en tegelijkertijd NP2 commanderen. Zo'n situatie treffen we aan in iets als; .....
*Hij ontkende dat Osewoudt Eline had zien lopen, waarop Hij en Osewoudt niet coreferentieel kunnen zijn.
In een reële niet bekende situatie kan het zijn .....
 Dat hij Eline heeft zien lopen, ontkent Osewoudt, zo commandeert hij de Osewoudt niet,
omdat de eerste S-knoop boven hij de S-knoop van de subjects-zin is die het één S hoger zittende Osewoudt niet domineert.
Langacker stelt nu, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is,
als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert.
Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden.
De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’ (term ontleend aan Verkuyl en Kerstens 1978), d.w.z. de categorie waar beneden de relatie geldt.
Deze vorm van commanderen werd in dit artikel verder aangeduid als ‘S-commanderen’.
Doch een normaal vorm, in de zin van Boole, kan het zeker niet zijn!
Deze vorm heeft zijn plafond al in de eerste seconde bereikt.
Ze is regel rechte onzin, en dat blijkt ook,
de 
tekst, de logische relatie binnen "zinnen" , ze ontbreekt!
Het lef, de mentaliteit, een mentaal concretum te reproduceren, ze ontbreekt!
Het hackers-niveau, de wil om eenvoudig-weg iets te leren ontbreekt!
Het zijn hele rare vogels, de heren uit de wetenschap!


De linguist Oppie Oppenheimer wist dit allemaal, grondig vertelde hij; .....
Het Griekse begrip kwantum is gelijk aan de schaduw van een geest!
We ervaren de "eigen eindigheid en beperktheid" onmiddellijk  (instantaan) aan den lijve.
  In de intermenselijke relaties ervaart de mens de betrekkelijkheid van deze relaties,
met name de beperktheid van zijn vermogen andere mensen werkelijk lief te hebben en door andere bemind te worden.
En dan volgt het roemruchte pilletje (drug) om de gevolgen enigszins te verzachten.
Maar de hele wereld is er onderhand al van vergeven, vergiftigd zoals je het noemt! 
Vroeger (in de middeleeuwen) gooide het oordelende volk iedereen op de brandstapel,
nu geeft het oordelende volk iedereen maar een pilletje.
 Behalve in het onderwijs, daar heeft men behalve de cijfers een waslijst van excessen die de leerling "mogelijk" wat doen.
Otto Selz als aangever van een excellente leerpsychologie is men uiteraard totaal vergeten.
  Zijn krankzinnige leerling Karl Popper, die de theorie met een theorie tracht te populariseren en te valideren is daarentegen hun man.

De heren zijn zo debiel dat ze hun eigen denkwijze niet kunnen volgen!
 De misvatting, die zo vals is, dat het vele anderen aan van alles heeft ontbroken.
En deze krankzinnigheid en onzin koste de  Wereld onnodig honderden miljarden.
Het is ook de bovenmenselijke strijd die in noösfeer gevoerd wordt, ......
En eens te meer is agnosticisme het enige rationele standpunt dat zij kunnen innemen.
Maar de krankzinnig verdedigd de kosmische ratio totaal niet, ondanks haar "infinity",
die ook zijn sporen in het menselijk brain na laat.
Ze hebben slechts nagedacht over de strategie en hoe ze zich kunnen verzoenen met de contradicties die erin besloten liggen.

En slechts daar zijn ze dag en dagelijks mee bezig!


Doch de mens kan wel degelijk naar een zo groot mogelijke eenheid streven,
daar functie van de transformatie in de kosmos bestaat, deze is uiteraard oneindig daar het een functie van de kosmos is.
Deze functie is enigszins zichtbaar te maken door het tonen van het lemniscaat.
In de wiskunde wordt oneindig soms beschouwd als een soort getal, maar dan een getal dat groter is dan elk reëel getal. Daarnaast bestaan er verschillende soorten oneindigheid, die worden aangegeven door verschillende zogenaamde kardinale getallen, die de mate van oneindigheid aangeven. Deze kardinaal getallen worden aangegeven met de letteralef (\aleph), gevolgd door een geheel getal.
Een verzameling is oneindig als zij gelijk machtig is met een echte deelverzameling, wat inhoudt dat er een een-op-een relatie is tussen die deelverzameling en de verzameling zelf.
Dit is echter een Falsificatie van de ontaarde wiskundige daar alleen de functie zelf in deze kosmos oneindig is.
Deze Kosmos wordt gedragen door zijn oneindige functionaliteit, verder kan een mens er niets over zeggen.

De ruimte spreekt zich voor ons alleen uit in tijd gebonden processen, maar dat beslaat slechts de existentie.
de materie heeft daardoor geen toegankelijkheid tot deze regio.
De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De uitgangspunten van de Goddelijke ratio, ze vallen uiteen, en het kosmische raadsel kan niet worden opgelost.
Het enige vaste voorstellingsbegrip in deze kosmos is het vermogen tot weerstand.
En de wezenlijke scalaire grootheden hebben aan een maat genoeg, en zijn dus singulier tantum.
Het gewone gezonde verstand is het enige wat ons grond onder onze voeten verschaft,
maar vooral Galilei moest ons toch helpen de Aardse werkelijkheid te veroveren.

De uiterste greep naar het materialisme is al eeuwen en eeuwen mislukt!
Dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego!
Hier heb ik het ergste handeling 's probleem van de wetenschap en de theologie wel te pakken.
Het is echt geen wonder dat goed, mooi, en waar niet zo maar te benoemen zijn, niet zo!

Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie.
En de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook, het spel blijkbaar met volle inzet mee,
omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil.
Vele die zich niet gedroegen, maar des al niet te min als wijsgeer, paus, professor, psycholoog, pedagoog, filosoof, enz., enz.,
voor het voetlicht wilden treden deden er aan mee! 
Als de inquisitie gebruikten ze elke theologie en theorie naar hun goeddunken, alsof er niets aan de hand was!

 

Deze metafysica en het wonderbaarlijke

van de feilbaarheid van het brein ging dus ook over het brein, 
 van het krankzinnige liegbeest Gerard 't Hooft. De man is schandalig debiel......
Veltman wat heb je de Wereld aangedaan?

Dieper kon de zondeval de mens niet overkomen!
Dit is geen misvatting over God,
maar in het brein van "t Hooft" is het een misdaad.
Een misdaad van de aller grootste orde in de wetenschap.

Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.

Doch zwakzinnige heer, de Zachte inspirerende krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen. Het woord of de naam Jezus is daar ook de uitdrukking van! De deïficatie van de wereld of de secularisatie van God is niet alleen onmogelijk maar bovendien uiterst onzinnig! Thomas More, vertelde het....... hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met iedereen overeen. Dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt. En de kennis van de ideale begrippen die het alter-ego voeden, komt als ware weer boven, voordat wij in contact raken met de stoffelijke wereld. De mens krijgt zo mogelijk bij zijn geboorte in zijn ziel de kennis van de ideale begrippen mee! De plant in het hart is de leer der eeuwige genade, "Der vadren errefleer." Zo Vondel haar benoemde.........


 Dit gedachte lineaire continuüm heeft dus als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen;.... en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. En waar de wezenlijke deïficatie voor iedereen een schitterende mogelijkheid zal zijn! De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. 

Buiten dat, er is toch meer te vertellen over menige algemene formulering; .....

 1. In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor waaraan biljoenen atomen deelnemen. Zulke collectieve trilling`s-toestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn. Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, de individuele atomen. Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes, zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn, waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
  Dit idee stuit op veel kritiek: hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie? Maar het wijst wel op een miskend punt: dat de fundamenten van de natuur niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn, maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken om op grotere schaal verschijnselen teweeg te brengen.
  Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet , het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen, misleiding is bedrog ! De wetenschap bedriegt op grote schaal! Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
 2. Ook Laughlin was een echte wetenschapper en geen leugenaar net als Richard Feynman!!!!!!!!!


* Krijgers van de Regenboog *
 
 - Zijn de mensen van nu -
met inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd,
meer is er niet te vertellen, of het moeten fabeltjes zijn!
 
Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn 
onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is! Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
 “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Heel Simpel;.....zelfs wezenlijk simpel,
de curriculum mens verwerkt 400 miljard bits per seconde,
waarvan maar 2000 bewust.
Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......omdat hij toch wel vind dat hij de maat alle dingen is, en hij is dus ook de bedrieger en het kwaad van elke dag!


  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Richard Feynman geeft ons de nuchtere remedie, meer denk paden waren er niet te gaan!
En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen.
We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt? 


En prof. dr. P.J. van Koppen voelt zich nog steeds Rechts psycholoog, en laat die gek ook maar zitten.
Maar dat de Nederlandse wetenschap één groot gekkenhuis is, is mij bekend.

Het overwinnen van mentale kwellingen,
het zal hem inderdaad geen reet uitmaken! Hij verpatst niet alleen alles, maar verdeelt de massa's en compromitteert, huichelen en kwezelen is zijn vak.......Debiel rot op, jij bent dat kwaad van elke dag!


Velen weten te vertellen dat het allemaal aan onze hersen-ontwikkeling ligt, ......maar zodra de schepping er was, was alles al volbracht.
Wat vergeten we dan? We vergeten dat tijd slechts existeert, we vergeten dat we de tijd niet terug kunnen draaien, we vergeten dat
 "Al het Worden" het oorspronkelijke kenmerk  van de richting (onomkeerbaarheid) draagt, en zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding, en wel zodanig dat er slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis mogelijk lijkt, en vandaar de noodzaak de subjectieve gewaarwordingen steeds goed te ordenen! En dit met de juiste sofistiek te doen, (een andere norm hebben we niet, en valse onoprechte normen moet U niet willen gebruiken) dat is voor het menselijk DNA van groot belang! En zij die de definitie van de mens als sofist heel anders bezien, zullen de gevolgen (hun ondergang) zelf moeten dragen. vKoppen ga je moeder pesten, dan heb je nog plezier aan haar.

De opgaande schepping kwam voor ons subjectieve gevoel dus wel van buiten uit,
ze moest wel worden herkend en erkend,
we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 
Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit.
De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig!

En zo zijn er zoveel verstoorde gedragspatronen die iedere entiteit geïntegreerd heeft sinds zijn jeugd,
die in twijfel worden getrokken, en het is waar, 
U hebt geen enkel idee, hoe diep het in mij speelt.
 Velen begrijpen niet wat kinderen in hun jeugd overkomt,
doch steeds meer kinderen weten alle grenzen in de innerlijke wereld te slechten. 
Ze krijgen een aansluiting met de levenskunst.
De Goddelijke emanatie was het begin.....
Ze weten wat het gehele geneste proces regeert, 
Dat verhaal gaat ver boven dat van de goeroe,
dat gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is,
en het dogma van de overtuiging aangenaam is,
totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;......
maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. 

 Ze weten tot het werkelijke deductieve denken door te dringen!
Te funderen, en dat is niet eenvoudig,
want het gewone denken wordt steeds weer aangestoken door het laaiende vuur van de lusten.
De proportionele attributen van deze "Infitinity" zijn; ....
Ze zijn onbeschrijfbaar, niet opsombaar, en niet configureerbaar!

Dus dat kan worden beschouwd als een "niet denken".
En als ze dergelijke strijd nodeloos hebben gevoerd,
zullen ze daar hopelijk voor passen!
Maar de inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd,
zullen we bij hen zeker niet missen.  
                     
                                                                     INFINITY
                                                                             | 
                                                                  YOD    -    HE
                                                                        \        /
                                                                         VAU
                                                                         /       \
                                                                    HE    -   YOD
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                         /        \
                                                                    YOD   -    HE
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                              |
                                                                       INFINITY
 
              Enkel rede en begrippelijkheid kunnen U leiden naar de liefde.
Hun religie wordt mijn religie, en dat is nog steeds de vooruitgang van de rede,
dus van de wetenschap, weten is zich aan God wijden!
De mens heeft deel aan de goddelijkheid,
voor zover hij partner is, d.w.z . hij deelt in de rede.


Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich,
men wordt aangetrokken tot een wijze van doen,
die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde.
 "Intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! 
De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is,
maar het is bepaald geen vreugde dans meer!


Maar wist U dat er tegenwoordig ook " beelddenkers" zijn, en zij denken 32 beelden per seconde,
bovendien zijn deze beelden niet geënsceneerd.
Zij, de beelddenkers, kunnen het onmogelijk begrijpen dat de huidige mens voor deze geënsceneerde bende kiest.
Zij denken dus ook niet in allerbelabberdste snelheid van 2 woorden per seconde,
en deze woorden uit die taal zijn ALLEEN MAAR GEëNSCENEERD.
De echte denker heeft het goddelijke denken wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, behouden!
Alle mensen worden als beelddenker geboren,
ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, er is nog geen (geënsceneerde) taal.
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen.
En zo is het altijd geweest ook, alleen met leugens is er wat  "in scene" te zetten.
Dus die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 
Het zijn slechts de zieke leugenaars die dat niet weten!
Heel die geënsceneerde bende, daar is de beelddenker al direct uit ontsnapt.
Als U iets van de nieuwe mens wilt begrijpen, dan moet U vooral een "beelddenker" zijn,
en als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens,
zich "zo op deze wijze" vooral de nabijheid van God realiseert,
dan is zijn kracht al uitgetekend! 
(( Ze weten zo allemaal wat de mens maakt, ......))
En uiteraard doe ik dus niet mee aan ook maar enige conventie omtrent  God.
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....
de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent
in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.


Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte,
en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt laat hij nooit meer los! 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem gevestigd!
Valsheid is hem volkomen vreemd! 
Er is slechts een logisch relatie binnen "zinnen", 
en ze is van zo weinig belang,
dat ik eigenlijk moeite had ze te configureren,
de Goddelijke emanatie verstomde alles,
overweldigend was ze voor mij.
Ik zat er heel gewoon aan vast!
Maar zo is het voor vele kinderen.
Tot ze net zo als ik het wezenlijke wel konden configureren.
En zelfs konden opsommen en beschrijven!
Er is geen reden om het valse curriculum aan te leren!
Want de werkelijkheid, ze komt toch in ons!


Let wel elke vraag levert een bepaalde gêne op, .....
het voelt als een ritueel wanneer we antwoorden op een bepaalde vraag; .....
of hoe we een bepaalde routine inzetten wanneer een bepaalde eis gesteld wordt.
Namen en data zijn vaak niet meer dan rituele kennis.
Datzelfde geldt voor bewerkingen als vermenigvuldigen en delen.
Waar kennis vraagt om actief gebruik,  daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis.
Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken.
Door de daad en het begrijpen er aan te plakken.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt.
Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten.
Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet.
Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek!
Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven.
En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren.
We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om ons heen.

We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen.
En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan!
De daad maakt alles duidelijk, niets anders!
Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad.
Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel.
En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven.
Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen.
En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk!
Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling,
het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken!
Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen!
Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!
Je kan je inzetten voor de bewustwording van de nieuwe wereldtijd! 
En ze gaat niet eens gepaard met enige vrees of twijfel!

Zo alleen is de droom van de realisering,
van het universele geluk in de wereld te brengen.
Een Genot is het: .. het onbewuste deel van Geneste Proces goed te zien verlopen. 
Niet om dat genot volledig te zien verdwijnen!
Niet omdat proces te niet te doen, en ons DNA, genot en leven kapot te scheuren!
Er is namelijk geen entiteit zonder identiteit. 
 
En er is tekst, een logische relatie binnen "zinnen".
En slechts dat "te niet doen" is het wat "pijn" doet lijden. 
De zorgen en de lusten sluiten elkaar niet uit,
de zorg is er op gericht het zelf het volle genot van de lusten deelachtig te maken,
zodat we ze wezenlijk kunnen "ervaren", kussen, voelen, aanraken, enz.

En de infinity, ze laat niets ander toe,
Ook niet om ergens een einde aan te maken.
Ze weet U mogelijk alles te geven waar het recht op heeft!
En dat zonder een eerste beschrijfbaarheid, opsombaarheid of 
configureerbaarheid!
En dat doet de wetenschap met haar uitvinding, haar valse sirriculum ook niet.
In een wereld waar de waarheid maar heel weinig woorden vraagt.
Iets wat ik maar al te goed weet,
omdat ik moeite heb het wezenlijke te configureren.
Maar wonder boven wonder is dat dit toch steeds weer lukt!
De infinity geeft bij een goede contemplatie alles op waar jij recht op hebt!
Jij bent voor haar uniek! Jij mag van haar alles uit ervaring weten!
En deze organische gebondenheid heeft nooit anders getoond,
als een hang naar het werkelijke leven!
Ze wordt de ervaring genoemd.
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
Daar waar de 
 PARAMITAonze ervaarbare volmaaktheden wel te beheersen zijn.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
Ondanks dat wij er niets aan hebben geconfigureerd, 
noch wat aan hebben opgesomd of geschreven!


Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en ik weet zeker dat wetenschappers oplichters zijn!
En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend.
En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

Dan pas is de infinity instaat ons wat te geven, zonder dat we er wat aan geschreven,
opgesomd of geconfigureerd hebben. 
Het is allemaal absolute free-ware!
Ze is niet tegen te houden, 
noch door de wetenschap, noch door de politiek.

En dus er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren.
Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

Want het geheel, zoals het uit het hoofd als gedachtegeheel verschijnt,
is een product van het denkende hoofd,
dat zich de wereld op de voor hem enig mogelijke manier eigen maakt;.......
een manier die verschilt van de artistieke,
religieuze, praktisch-geestelijke manier om zich deze wereld eigen te maken”
.
Het is een drama als U slechts dit onderkend, en niets weet van de free-ware!
De free-ware beslaat mogelijk 400 miljard bits per second,
Bewust gaan er slechts 2000 bits per seconde in U om.


Er is Meer, maar door de ontkenning van dat feit leven wij in een "Doden wereld"
en dat is vooral een ellendige wereld, daar heerst een gevoel van onveiligheid.
Door zich rekenschap te geven van het bestaan van de bezielde wereld,
waarvan we zelf deel uitmaken, vinden we pas ( net zo als de Indianen) vertrouwen en zekerheid! 
  Met andere woorden: .... pas als de mens zich opnieuw openstelt voor het idee dat de kosmos bezield is,
kan hij zich een grondhouding eigen maken die de natuur ontziet in plaats van onderwerpt.
De goede intuïtieve cadans voor deze wereld leveren wij mensen zelf.
Met dat gevoel van onveiligheid komt de ellende als vanzelf, als je maar bang genoeg bent!
De moderne westerse mens leeft voornamelijk in een door hemzelf geschapen kunstmatige wereld,
die God dood heeft verklaard,
 maar bij de traditionele Indiaanse volken in deze wereld, 'wemelt en knettert het van spiritualiteit'.
En komt men op een zeer reële wijze tot de ontdekking dat de Goden over alle functie gaan!
Ze is onze free-ware!
 En de rest van de wereld bevolking leeft zonder ook maar één enkele levens stijl! 


En wat mij boos maakt is; .....fascisten zetten tot het "niet denken" bewust aan,
en dat juist is een misdaad tegenover de kinderen!
En er is Nu maar één boodschap,
aan die laaiende lusten zal een einde moeten komen!
De Goden gaan op deze manier niet verder met ons.


Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is,
dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt,
dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze,
dat het spirituele aspect van het leven "onafscheidelijk is van het economische en politieke." 
Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........
althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt,
van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment.
Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe,
en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn.
De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....
ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......
omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op,
en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan!


De Overgave aan de ziel is geen enkelvoudige gebeurtenis, maar een proces.
Het neemt tijd in beslag.
 
"De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
Want de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, of fundatie
en de oplossingen komen later wel.
Hoe dat kan is heel gewoon bekend; .......we moeten ethisch leren handelen, doen heet zoiets!
Nu is dat dus de volle daad van de krijgers van de regenboog!
De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud. ......

Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd,
als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen,
en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak; ....
het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.
Wij laten de kritische en onafhankelijke rede niet los op immigratie, misdaad, en de genetica, en daarom is er een dramatisch slecht leren, een wangedrag van politiek en wetenschap, en door de agressie grossieren wij in armoede.
We grossieren in onze wensen, en als we deze niet goed funderen worden ze ons fataal.
Omdat de grote geest in ons ontbreekt, en we hem ook niet zoeken.
Ten laatste verlaat de grote geest ons geheel,
de politiek en wetenschap kunnen stoppen met praten...........
Er is genoeg gepraat, laten we wat gaan doen!


Als we vanuit onze kleine geesten, uit gemakzucht, dit ... universum verdelen
- in fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie enzovoort - bedenkt dan dat de natuur het niet weet!
Dus laten we alles weer in één glas gieten, niet vergeten uiteindelijk waar het voor is,
en laat het ons nog één laatste genoegen verschaffen: drink het en vergeet het!
Zo werd de vreugdevolle gelijkmoedigheid door Richard Feynman omschreven.


Lach om het realisme van de wetenschap, want ze bestaat allang niet meer.
En hun machtige uitvinding heet het "instituut", Uw instelling moet natuurlijk weer gewijzigd worden,
en dat alle komende seconde, minuten, uren, dagen, jaren, door.
Maar zal het lukken?
Zelfs het realisme word doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen,
 het realisme is een belachelijke instelling die ontstaat,
ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie,
dat verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.
  Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken,
over het rechtvaardigheid 's en
 het vrijheid 's gehalte van de democratie waarin we leven,
 en dat mag U gerust tot U laten doordringen.
Of is het Änanda toch iets wat U niet in U toelaat,
omdat U zozeer gewend geraakt bent aan het hedendaagse debat,
over de samenleven en samenleving 's problemen,
dat U niet doorziet dat ook daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld,
door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Maar het is opnieuw het spel der poëzie wat het maakt en redt,
 ze is de specifieke beweging naar binnen die geen andere bedoeling heeft
als het plezier en de vreugde en het verheugen mogelijk te maken.
Religie, leven, kunst, heeft niets vreselijks!
Zij die al het "voor-voeglijke" bedenken zijn het zelf die al hun onzin ook vrezen!

 Hopelijk heeft U dit modernisme als uiting doorzien,
vrijwel ieder mens uit de westerse wereld houdt niet op allerlei  "nieuws" te presenteren.
Al het mogelijke doe ik om dit ras wakker te schudden.
Een van de meest kenmerkende aspecten is niet zo zeer dat onze maatschappij democratisch is,
maar integendeel juist dat hij ondemocratisch is,
omdat aan gekozen meerderheden door de vele institutionaire instellingen zoveel verschillende beperkingen kunnen worden opgelegd.
In naam van de volkswil wordt de vrijheid beknot.
Degenereren in deze onvrije democratie doen we in sneltreinvaart.
 De modernisten kunnen al niet eens meer spelen met de mogelijkheid ergens een "normale" democratie te introduceren.
Doch het voor-voeglijke drama zal dit ras hopelijk van zich af weten te schudden,
anders is ze toch het slachtoffer van eigen dwaasheden.
 Want "Terugkijkend op de slechtste tijden,
lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden.
En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was.
En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen,
door te stellen dat wat ze zeiden, waar was".

 De zaak is heel simpel: de verhoudingen zijn nu verward genoeg om behoefte te voelen aan wat ik geschreven heb.

En buiten dat; ......“Mensen die diep in de geschiedenisboeken graven op zoek naar zondes,
zoeken niet naar de waarheid maar naar kansen om een bepaald volk te denigreren
of om een slaatje te slaan uit het leed van anderen,” zegt Sowell.
“En dat ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben gehad.”
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
besluit de gerespecteerde econoom.
“Maar kennelijk is dat niet genoeg voor veel van onze leraren, intelligentsia en media.
Zij zijn druk bezig het heden te vergiftigen door de manier waarop ze het verleden presenteren.”
Meer kunnen ze zelfs niet eens, ...... bravo Thomas Sowell.
Want we weten het heel gewoon: ......
 Het enige gevolg is; ...... dat er een absoluut geweldig mannen curriculum is,
Zo debiel als een loden deur......
met de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht!
Eigenlijk zeer gewelddadig dus.....Geweldig.....

Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald,
want die vorm bestaat uit het consolideren van een levenslange droom.
Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, 

Zo'n Gek die zich eigenlijk nergens om bekommert.......
(Hij brengt ons de machteloze natie)

Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren.
En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama.
 De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz..
Bij welke paren tegenstelling dan ook,
en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen!


Maar "Eyes of Fire" wat bezielde haar?
Ook haar werk is 1 ) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Ook haar ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
Zo worden de strijders van de regenboog gekend!

Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
Degenen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!


Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

 De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.


 We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen,
het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, want om eerlijk te zijn, ik vind een vrouw die een man weet te verwennen leuk, ze weet te doseren, ze moet weten de ziel te benaderen, daar kan het genoegen nooit te ver gaan, ze weet dat er een "genoeg" is. Dat genoeg gaande weten te houden, je mag het zolang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de gordel weten te houden, seks tot op de kruin, in de nek, passie voor borsten, lichamen, kunnen tot aan "Het genoeg" geraken. En "Het nog grotere genoeg" bewaar je voor de volgende keer. In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en hij kan de relatie naar steeds grotere hoogten voeren.
Maar waak ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.

Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; ....

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. En je vind jezelf intellectueel, maar in feite bent U een materialistische dwaas, die wat met de materie wil doen! ( Om de Aarde toch maar even uit te putten?) 
Zeggen dat mensen binnen de materiële Overvloed hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op het bittere pathetisch beeld van de mens gebaseerd;..... op het beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van een bepaalde kennis, producten, diensten, samenwerkingen. Juist daarmee vervalt men in de drogreden, geboren uit ergernis aan de werkelijke deugd. Terwijl het om het doen en de geestelijke inspiratie gaat! De mens is in de eerste plaats wat hij doet, .......en diep valt hij die van de geest verstoken blijft.
En kan hij meer doen als de rust in de ziel van de Mens vinden? Want, dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn, want alleen met dat zielsoog is alles op een indrukwekkende wijze te bezien.
Vraag U  eens af, welke dramatische relatie de mens met al die gedachten t.o.v. van zijn mede mens en vaak ook zijn partner overhoud? Het is heel snel vertelt, geen. De mens die het wil redden met zijn mede mens en in zijn relatie, kan niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn. De Liefde en de reden, en de doorluchtige romantiek zitten op een volkomen andere manier in elkaar!

Het gaat om de grote genoegwens, tot het topje van de kruin, .......De zwijger, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past! En buiten dat ik ben een Mens, ik heb een Hart en een Ziel! Mij staat de verzoening met de metafysica te wachten! Als U dat niet wilt, wordt U slechts GEK! Het is te hopen dat U dan nog enige andere opluchting kan verwachten! Maar ik verwacht toch echt de doorluchtige romantiek! En al dat andere was allemaal veel te zwaar. En wat ons de opluchting brengt dat is slechts licht geestelijk en hemels.
De rest van de wetenschap begrijpen we heel gewoon niet meer, gelukkig .......en het enige wat U kan begrijpen, is dat wat in de juiste pennen zit! En de materialisten en de genetici hebben het ongelofelijk bont en onbegrijpelijk gemaakt! 


‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden.
Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )"Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
 Deze waarde is in zijn traditie ook hoorbaar te maken. Dus ze is menselijk, niet van: .... zo en niet anders.
Maar uiteraard hoop ik dat U deze Menselijkheid daadwerkelijk begrijpt. 
U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....geestelijke-vrijheid zo noemen ze dat!

Dit vertel ik U namens allen, zelfs namens de aller grootste Chief, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.
 De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds,
terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd,
wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! 
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

Nardocus Filosofus