Hoofdstuk 59 Nu is er wat voorbij

Voorbij,.....dit hoofdstuk heeft in ieder geval iets over de Indiaanse welsprekendheid.
Dit omdat ; .....
Ten eerste: Om het respect en de Waardering te behouden voor dit grootse Volk.
Omdat ze dat zeker dik verdient hebben, nu en in het verleden.
Om ze levend te houden en van hun wijsheden te leren. Alsook hun tradities.
Ten tweede: Om hen te eren, zij die nog steeds in gevangenschap moeten leven.
Grootse woorden van de Leiders in Amerika, vrijheid voor allen en iedereen.
Alle volken, rassen en nationaliteiten leven vrij en ongedwongen daar met elkaar.
Niets is minder waar, want waarom moet dit Volk dan nog steeds in Reservaten leven en wonen?
Afgescheiden van de rest van de bevolking, levend als slaven tussen omheiningen.
Ik dacht dat de Slaventijd voorbij was en afgesloten en dat ieder zijn vrijheid heeft gekregen, ja
Behalve het Indiaanse volk is ieder vrij om te werken, te wonen en te leven zoals men wilt.
Ieder mag zijn geloof, tradities beleven en uitbrengen en een goed sociaal leven lijden.
Waarom....Waarom dan dit prachtige volk niet?

Omdat ze tot Oorlog werden gedwongen om iets wat hun erfrecht was, hun eigendom nota bene.
Werd hun niet alles ontnomen wat ze bezaten? En nog meer dan hun leven alleen?
Hadden ze hierom gevraagd? Nee, absoluut niet. Ook zij wilden hun leven behouden in vrede en harmonie.
Hun kinderen zien opgroeien en hen leren de natuur en alles er om heen te respecteren, alsook elkaar
Hen leren hoe conflicten op te lossen zonder wapens, te leren wat hun tradities waren, leren te overleven
Zonder nodeloos geweld, ruzie of onrust te stoken. Hierin verschillen ze niets van ons in dat opzicht
Alleen de Blanken brachten haat, geweld en onrust, om datgene te bezitten wat niet van hen was.
Zaten ze zo verlegen om een paar stukjes grond? Hadden ze die echt nodig om te overleven?
NEE, en nog eens NEE. Puur uit winstbejag, hebzucht naar meer werd besloten dit Volk te verjagen en af te slachten
Die verschrikkelijke hebzucht en Eerzucht van deze blanken, hebzucht naar macht bracht hen tot deze daden.

Het hoog aantal gevallen van sociopathie en hieruit voortkomende incidenten van de lucratieve dissociatie in de menselijke samenleving heeft een diepgaand effect op de rest van ons, die gewoon hun leven willen leiden op deze planeet. De individuen die deze 4 procent vormen draineren en plunderen onze relaties, onze bankrekeningen, onze prestaties, onze eigenwaarde, onze planeet en ons recht op een goed en vreedzaam bestaan op deze anders zo prachtige planeet Aarde. Maar met het boven staande hoofdstuk heb ik beschreven wat er staat te gebeuren, ons hele DNA gaat op een ongelooflijke manier naar de maan!
Men is het in stukken aan het slaan. Als we zo door gaan is het werkelijk voorbij! voorbij .....voorbij......voor alle naties.


Maar er is nog veel meer voorbij, .......voorgoed, want; .......Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. ( Richard Feynman)
 • Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren! Maar als je dat niet doet is er nog veel meer voorbij!
Anders zou ik tegen De hulplijn "Oppenheimer" zijn aangelopen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
Er was een heroïsche dag waarop ......"Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
4. De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.

 • Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen.
 • Er is dus geen mens in deze moderne wereld die niet weet dat hij meer ziet en kan zien dan er lijkt te zijn!
 • Op een gegeven momentum is er het besef dat hij geen deel is van de zichtbare wereld.
 • Dat besef brengt hem in de situatie dat ook hij een geestenzoeker zal moeten zijn! De traditie van de lucratieve dissociatie brengt hem anders onherroepelijk zijn ondergang!
 • Hij is wijselijk gezien ook veroordeeld tot de traditie van de indigo persoonlijkheid, anders verlies hij zichzelf!
 
De Indiaanse welsprekendheid houdt zeker verband met hun mondelinge traditie – een traditie die in deze tijd, waarin zoveel geschreven is en zo weinig herinnerd wordt, moeilijk te begrijpen is. Ze hadden geen geschreven taal tot de blanken kwamen en hun zeiden dat ze er een nodig hadden. Velen waren begaafde sprekers – zoals opperhoofd Seattle, opperhoofd Joseph, opperhoofd Luther Standing Bear en natuurlijk Zwarte Eland. Anderen waren gewoon bot. Washakie, een opperhoofd van de Shoshone, werd ongeduldig van het luisteren naar de blanke bureaucraten, die langdurig spraken over het veranderen van zijn mensen in boeren. Hij brak de discussie abrupt af met deze uitbarsting: "Verdomde aardappelen!"
In 1887 was dat, toen de gedwongen aanpassing van deze trotse mensen in alle delen van het land onder de arrogante banier van ´Manifest Destiny´ al begonnen was. De symbolische laatste klap in de onderwerping van de Amerikaanse Indiaan kwam in 1890 met de moord op Zittende Stier, het einde van de Geestendans ( een niet-gewelddadige religie, die door de blanken totaal verkeerd werd begrepen ) en het bloedbad op enkele honderden Sioux mannen, vrouwen en kinderen bij Wounded Knee Kreek, Zuid Dakota. Zwarte Eland, die de beproeving overleefde, herinnerde zich de verschrikking van dat incident met bloedstollende helderheid: En dus was het allemaal voorbij. Op dat moment wist ik nog niet, hoeveel er voorbij was. Als ik nu terugkijk vanaf de heuvel van mijn ouderdom, kan ik nog steeds de afgeslachte vrouwen en kinderen zien, opgestapeld en verspreid langs het kronkelende ravijn, zo duidelijk als toen mijn ogen nog jong waren. En ik kan zien dat er iets anders gestorven is in die bloedige modder, en begraven in de sneeuwstorm. De droom van een volk is daar gestorven. Het was een mooie droom…. De cirkel van de natie is gebroken en verstrooid. Er is geen middelpunt meer, en de heilige boom is dood.

Noem me geestenzoeker! Want ik ben nooit zonder dromen. Als pulserende kristallen sterren op obsidiaan nachten, begeleiden dromen mij naar de plaatsen waarheen ik moet gaan, naar binnen draaiend naar mijn diepste binnenste of naar buiten naar machtige levende geesten. Dromen zijn mijn kracht, het onzichtbare spirituele wezen van mijn ziel tastbaar gemaakt. Door hen is genezing mogelijk en aard gebonden zielen kunnen zich verheffen. Stemmen zingen als een eenheid, ze vieren de dans van het leven in mij en ver buiten in de Melkweg.
Maar buiten dat ;.......De zon is er om ons te verblinden, hij verandert de hemel in een matglazen ruit waar doorheen we de realiteit –
die welke uit het duister verschijnt, die van de ‘beschouwing’ niet meer zien. Het heeft dan ook helemaal geen zin om enige beschouwing te verklaren, daar de realiteit er aan ontbreekt. Deze matglazen ruit brengt de doorzichtigheid en de rust (de sereniteit) in de atmosfeer. Dus hier aan de hemel  speelt alles zich af onder het toeziend oog van de tijdelijke eeuwigheid op de dag en de ruimtelijke oneindigheid in de nacht.
Alles krijgt dus iets eeuwigs, iets ernstigs. De 'natura naturata' is één enorme uitgebreidheid, .....toch wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan. Want deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens".
En de gebeurtenissen als een bewolkte lucht, een onweer, een storm, een bui lijken mij van laag allooi: .....dat zijn verplichte bezigheden, Aardse schoonmaak.

Maar wij kunnen dus niets aanduiden, en dat omdat er met woorden niet rechtstreeks over iets gesproken wordt. Maar dat volgde ook uit het feit dat men niet concreet over realiteit kan spreken, en al helemaal niet over het willen veranderen daarvan. En wel omdat de realiteit eenvoudig niet bestaat. De enige zogenaamde realiteit is de verhouding tussen jou en de dingen. En alleen door "de chaos theorie" kunnen we wat van de gebeurtenissen van laag allooi voorspellen, dat is de enige voorspelbaarheid sinds eeuwen, die werkelijk aan onze dagelijkse mogelijkheden is toegevoegd.

Wat weten ze dan nog over de realiteit, het antwoord is met grote zekerheid, niets.
Dit vormt niet de min de kern van het weten zo als velen beweren, maar het eigen perspectief verandert alleen door het ontstaan van de nieuwe betere realiteiten!
Dat maakt het wezen van wetenschap tot een drama, is dat te zien, Ja.
Want de zin heeft maar twee betekenissen:...... enerzijds wijst hij op de grenzen die de taal eigen zijn, maar met haar is het niet mogelijk het ware te beschrijven. Anderzijds – wat nog spijtiger is – worden wij ook nog eens zelf door de taal beperkt.
 Als de ware Weg werkelijk bestaat, zijn wij niet in staat die te ervaren, omdat de beperkingen van de taal ook onze ervaringen beperken.
 Zien we soms werkelijk iets? Nee! We weten het althans niet. We leven binnen zulke enge grenzen dat we slechts door onze eigen ogen zien.
Daarom is de mensheid zeer beperkt, precies zoals de realiteit en de taal dat ook zijn.

Er is geen ander wezen als het beperkte wezen, doch de huidige cultuur erkend dat niet! Dat het met de diepe lucratieve dissociatie niet ander als voorbij kan zijn, wordt niet "geweten" ofwel is geen geweten, dus er is ook niets geaccepteerd. En terwijl ze naar een politieke houding zoeken, ontgaat hen elke spirituele en culturele inhoud van het werkelijke leven. Stemt dat u niet treurig? Mensen discussiëren niet meer, ze beperken zich bij hun interpretaties tot de politieke oppervlakte. Alles wordt "politiek begeleid"
Doch in de culturele en spirituele vernieuwing ligt de wortel voor de enige  levensvatbare traditie. De politieke begeleiding bestaat uit nooit anders als uit een strijd.

De culture en spirituele zielen begeleiding bestaat niet eens meer want ze is niet meer als; ...... een ziel die zich tracht te verwerkelijken in het beeld van de haar onze poging er alleen op uitlopen dat we vaststellen of, en zo niet, in hoeverre we het niet kunnen…en wetenschap tot uitdrukking komt! 

Van de politieke en wetenschappelijke krankzinnigen kan je bijna aannemen dat ze van het begin af aan hele andere ‘doop-predicaten’ gebruiken dan iemand die wat aan een normale zielen begeleiding heeft.  Wanneer verandert hun systeem van evidenties? Ze veranderen helemaal niet, ze worden steeds verwisseld, en dat wel op grond van nieuwe waarnemingen, op grond van nieuw verworven ken­nis…zo beweren ze steeds.
Maar wij anderen, we kunnen ze helemaal niet als zodanig herkennen, laat staan erkennen. Dat kunnen we immers niet!
Hier stuiten we op het probleem van kinderen, die niet bij elkaar kunnen komen, zichtbaar in alle scherpte. De krankzinnige politieke en wetenschappelijke meute bevindt zich immers in een heel bepaalde zin inderdaad op een hele andere plaats.  En afhankelijk van zijn geaardheid ziet hij zich genoodzaakt ons dit feit te verklaren of – ook dat is mogelijk – het voor ons te verbergen. Hem uit het hoofd te praten wat hij beleeft, of zich door ‘Einfühlung’ in zijn beleven te verplaatsen is niet mogelijk, tenzij men zoiets zelf heeft beleefd.
 De moeilijkheid zit ’m hierin, dat uitingen van verschillende politieke taalspelen elkaar nu juist niet kunnen weerleggen. Dus iedere discussie is een farce.
Een woorden­strijd met een politieke en wetenschappelijke krankzinnige – zonder erkenning van zijn systeem van evidenties – is heel gewoon absurd!
Wat wij vooral niet kunnen begrijpen is de om­standigheid dat niet ieder vals geloof een vergissing is.
Dat we de me­ningen van een politieke of wetenschappelijke krankzinnige niet delen is immers niet het enige, want dat men een andere mening is toegedaan dan de ander, dat gebeurt zo vaak. We zijn het niet alleen oneens met deze krankzinnige meute, we beschou­wen hen bovendien als geestelijk gestoord, wat de mogelijkheid uitsluit om de tegenspraak binnen een politieke of wetenschappelijke taalstrijd op te lossen.

Dat ze volkomen geestelijk gestoord zijn is te bewijzen! Er is werkelijk geen enkele mogelijkheid, werkelijk te begrijpen wat de politieke en wetenschappelijke meute zegt!
Onze poging zal er alleen uitlopen op dat wat we vaststellen of, en zo niet, in hoeverre we dat niet kunnen…. en wie wij zijn voor hem, verteld hij niet! In elk geval niet degenen die wij in onze eigen ogen zijn. Maar hij gaat er meestal van uit dat de ander van alles op de hoogte is.
Al deze aannamen hebben maar een doel; .......want  in zover je een wereldschepper bent ervaart hij dat als iets hinder­lijks. Dus verandert hij zich in het scheppingsproces zelf, zodat hij  –  met wie hij ook te maken kan hebben – op z’n minst ten dele met zichzelf spreekt. Alles is hem bekend; hij van zijn kant is alle anderen bekend.
We zitten met een verwarring van verschillen­de evidentie-systemen, ongekend en ze zijn nog geen dag oplosbaar noch overbrugbaar.
U moet weten, er bestaat voor wat we zoeven als een verwarring van evidentie-syste­men hebben aangeduid een mooie psychiatrische uitdrukking;.... die luidt: ‘associatie-ontsporing’. Maar eigen is het veel en veel meer, het is de diepe lucratieve disassociatie die zich overal in deze maatschappij afspeelt, en waar van we weten dat het niet anders als afgelopen moet zijn, anders slaan we in macht en onmacht ons complete sociale systeem en heel ons DNA kapot! Het is de dans om het gouden kalf waarvan we dachten dat het geslacht kon worden!

Als  we proberen de beleving waarover we hier gehad hebben op het spoor te komen, dan vinden we Wittgenstein. Hij zegt dat het evidentie-systeem alleen verklaarbaar is tegen de ‘achtergrond’ van alles wat men in het leven geleerd en ervaren heeft. De politiserende krankzinnige meute heeft deze achtergrond nooit bezeten. Ze werden steeds in beslag genomen door hun quasi-evidenties, door beslissingen die anderen voor hem genomen hadden. Wanneer wij zei­den dat zij uit het hele evidentiesysteem verdrongen waren dan vonden ze dat on­nauwkeurig. Het zou volgens hen dan preciezer geweest zijn, te beweren dat de ruimte waarover zij beschikken, kon worden gebruikt voor de ontwikkeling van een eigen evi­dentiesysteem. dat in de loop van de tijd door andere politieke personen maar even ‘bezet’ werd.
Maar deze ruimte, waarin het "Ik" zich ontplooit, is de eigenlijke menselijke mentale reserve;..... zodra deze uitgeput is, kan geen enkel mens zich nog handhaven in deze wereld, waar bijna enkel nog de diepe lucratieve dissociatie kan worden beleefd! Maar ik weet zondermeer wat de goden tegen ons zeggen, STOP DAAR MEE!
We vermoorden de wereld bevolking er mee! En wat je de wereld aandoet doe je ook jezelf aan!

We zijn wie we zijn, we kunnen "Het Fus" in ons DNA niet even veranderen, - Al wat werkelijk is, dus voor ons de nodige realiteit heeft, dus te bezien als een relatie tussen jou en de dingen, ze laat zich vormen, schilderen, aanraken, en wordt actief in een begrensd zintuiglijk domein. Ook daarin, in ons evidentie-systeem, zijn functie en structuur opgenomen van ons DNA. Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid anderen, reduceert ze in zijn gedachten tot materie. Hij wil er iets mee doen, de diepe lucratieve dissociatie in hem, ze is algemeen! Hij kan slechts kwantificeren, maar heeft niet het vermogen ook maar iets te kwalificeren buiten zijn eigen evidentie-systeem om.  
Zelfs wanneer hij er heiligen van zou willen maken, denkt hij toch als ‘materialist’. Hij is van zijn eigen evidentie-systeem vervreemd! Zo vervreemd dat hij wanneer hij ze ‘gelukkig’ zou willen maken, dan denkt hij over ze als over vee. Hij wil de tussenkomst van de operator van Boole  die alles wil transformeren, 
Als hij mensen telt, tel hij zakken.
Als hij een menigte spreekt, spreekt hij tot een kind.
Als hij een volk bekeert, dresseert hij een hond
Als hij het goede voorbeeld geeft, kweekt hij schapen.
Maar als hij één voor één te werk gaat, en hij handelt afzonderlijk in de differentie, kan ook hij zich apart verrijken en hij verrijkt met zekerheid zich zelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal soms jou verleiden.

In zijn belangrijkste paragrafen  ‘goochelt’ Boole met zijn algebraïsch-logische  symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma’s uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag. Zijn  operator transformeert, NIETS MEER, de C++expressie laat niets anders toe! En werkelijke wetenschap onwaardig!
Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
(1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
                                        x + x' = 1 
                                        of (volgens een algebraïsche operatie) x = 1 - x'
 
Verder is al het bestaande de substantie z, en benoemt hij Spinoza's modi al doende z'
                                        of z = 1 - z'
Met deze veronderstellingen dat substantie en modi kunnen worden opgeteld of afgetrokken, merk je al dat Spinoza geen recht wordt gedaan en dat de modi náást de substantie worden geplaatst, en niet benaderd worden als modi/wijzigingen ván de substantie. Met dezelfde algebraïsche operatie zou je de modi overhouden als je van alle denkbare objecten de substantie aftrekt
                                        x' = 1 - x
 
Wat uiteraard volkomen onzin is. Boole heeft daar geen moeite mee, want zijn God is transcendent en bestaat dus apart van zijn schepselen. Als je met deze beginoperaties meegaat, kan Boole je op veel wijzen. Maar zijn aanvangsvooronderstellingen gaan mank.
Ook hij komt compleet los van zijn eigen evidentie systeem! Zoals alle goddeloze wetenschappers en politici, en hun enige antwoord is symbolisch, het loslaten van het eigen evidentie-systeem! Zoals het ook in "Het Fus" dus in de functie en structuur van ons DNA vast ligt.
En de computer werd het leugen apparaat wat het nu is, de De C++ expressie werd ingevoerd, maar deze C++ expressie maakt  x++ niet referentieel transparant, aangezien het de waarde van x verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn! En wetenschappelijk maakt dat de computer en de rekenmachine volkomen onbruikbaar, en men moest steeds wat verdoezelen, men had een enorm reken probleem geschapen, wat de computer ook niet oplossen kan!

Om het anders te zeggen, een wiskundig symbool is het enige symbool– dat is (of kan zijn) wat ze voorstelt en die voorstelt wat ze is. Maar als voorstelling heeft ze nog steeds geen realiteit, jammer hé. Religie word dus iets heel makkelijks als je erkend dat de levende dingen van de natuur, hun wederzijdse in­werking en weerspiegeling, sinds lang alleen maar opgemerkt kan worden door de de­len van elkaar te scheiden, en dat deze weg mij ver genoeg heeft ge­bracht om steeds nieuwe uitzichten te kunnen verwerven en de aanblik naar believen te kunnen veranderen. Wat gescheiden wordt lijkt mij onder een hoger gezichtspunt verenigd, maar hoe dat heet, ik denk religie, ze moet zich uit drukken in de som van vele tienduizenden  woorden.

Ook ik (gelijk Wittgenstein) wil dus zeggen dat mijn werk uit twee delen bestaat, het deel dat er is en alles wat ik niet heb geschreven. En juist dit tweede deel is het belangrijkste. Het ethische wordt namelijk door mijn boek als het ware van binnenuit begrensd; en ik ben ervan overtuigd dat het strikt genomen alleen zo kan worden begrensd. Kortom, ik geloof dat ik alles waarover tegenwoordig door velen gezwetst wordt in mijn boek gedefinieerd heb door er zelf over te zwijgen. Daarom zal dit boek, als ik me niet vergis, veel zeggen over wat u zelf wilt zeggen, maar misschien merkt u niet eens dat het daar gezegd wordt.

Het is uiteindelijk de schoonheid van de wereld die ons het leven zo moeilijk maakt. Wat zeg ik, moeilijk? Zij is het schitteren on­mogelijke, dat voortduurt.
Wij moeten alles nog zeggen… en wij kun­nen niets zeggen;......... daarom beginnen we elke dag opnieuw, over heel uit­eenlopende onderwerpen en volgens het grootst denkbare aantal procedés. Maar het leidt totaal nergens toe,.....het leidt noch naar de ethische noch naar de esthetische weg, het leidt regelrecht naar de onmenselijkheid.
Want werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!


Want de wetenschap en de politiek is absoluut niet van plan een MOOIE tekst, een mooie bladzij, een mooi boek te schrijven. Welnee!
Zij accepteren het dood­eenvoudig niet VERSLAGEN te worden door:.......
1. De schoonheid of het belang van de natuur of, eerlijkgezegd, van welk object ook.
 zij heb­ben bovendien geen enkel gevoel van een hiërarchie in de dingen die gezegd moeten worden.
2. Zij accepteren niet verslagen te worden door de taal. Zij blijven proberen;
3. Zij hebben elk gevoel voor betrekke­lijk succes verloren, en elke zin om het toe te geven. Zij lachen om de gebruikelijke criteria.
Zij houden alleen op uit vermoeidheid.
4.Maar ze begrijpen het nog steeds niet,......Geduld en ook de loop der tijd
Richten meer uit dan kracht en woest kabaal.
5. Ach ja, ik hoef U niet te vertellen dat we al heel lang op de voorbode van een nieuwe beschaving gestuit zijn. Dit terwijl de ruïne van de voorgaande al eeuwen wordt geprolongeerd.
6. Doch eindelijk mag U zeggen dat U geen volgeling meer bent van deze dwazen, maar volg dan ook geen originaliteit die niet de Uwe is, dus niet uit Uw eigen religieuze spirituele wereld komt.

Dat ze verdedigd worden door een paar oppervlakkige praatjesmakers be­neemt ons alle lust om MAAT of OVERMAAT aan te prijzen. Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen. Ze prediken alleen maar voor eigen volk.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Maar hun epigonen-tronies mag U vanaf vandaag mijden! Verlang het niet van U zelf, want blijkbaar verlangt het, ......dat er later geen vernieuwing komt! 
En ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van dit zielenleven niet al te best is, voor wie U ook bent. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk daar aan mee!
Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
 Zij, de Goeroe of dominee weten  alleen dat we achtereenvolgens de ERGSTE dwalingen van de stijlscholen van alle tijden opnieuw uitvinden.
 Zij willen niet zeggen wat ze denken, dat heeft geen enkel belang (zoals men hier ziet). Zij willen niet VERSTOORD worden in hun gedachten.
Maar de sprakeloze wereld is en blijft ons enige vaderland. En wij normale religieuze en spirituele gebruikers gebruiken haar rijkdom naar de eisen van de tijd!
Naar die welke past na het zien van de werkelijkheid om jou heen.
Ik neem werkelijk aan dat het al genoeg bewezen en besproken is, .... je mag zelfs terug gaan naar de stelling  dat de Geest het leven maakt, maar zich hier op Aarde waarschijnlijk nog steeds niet kan openbaren, omdat de schepper of maker ervan  het nog steeds niet in ons waarneming 's vermogen heeft gelegd.


De Grootste kenner van deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken
om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
 
Chief Seattle
 
Deze profetie is de enige profetie op de wereld uitgesproken, die gaat uitkomen! Alle andere profetieën door welke profeet ook uitgesproken kunnen in de prullenmand. Want het enige wat gekend wordt door God is de liefde! Maar let wel, het enige wat hij voor mij en ieder ander kan doen, is zo veel mogelijk werelden en hemelen open houden. Ik heb alleen mijn zakdoek, mijn beurs, en mijn sleutels in mijn broekzak, geen wapens en hoogstens heb ik mijn handen met een stuk gereedschap er in, .....
Omdat je zoekt naar een manier om de dingen te laten ophouden, om je stem tot zwijgen te brengen, blijft het spreken doorgaan. Dit is het dus..........
 
Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Geestelijke vrijheid is een noodzaak, de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt!

De nare kanten hiervan, daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid, werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent, of wel getroffen bent door "Het Boze Oog". Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen! 

Iemand demoniseren (Het boze Oog op hem laten vallen) is ontzettend wreed. En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen!  Stel U ook eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken, niemand meer mogen demoniseren! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,........... De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd. Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, als men weet dat het grootste demoniseren met al zijn wreedheid zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG,.......want wie zou die bemiddeling nu toch moeten leveren?


De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent.
De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men,
en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin,
de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien.
Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond!
Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken,
op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid!
Chief Seattle wist zoveel beter!
Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!

 
 Het geneste proces, Chief Seattle begreep het beter als ieder ander!
En ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk er mee!
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen.
Waren voor Chief Seattle
een intrinsiek feit
De herinneringen zijn daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


En ik heb niets meer om U te troosten
Want de leer van al mijn getuigen, is eender
ook hun geesteswetenschappelijke leer.
In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw
geestelijke inhoud nodig
voor de woorden die hij spreekt;
 
Want gedurende het slapende vertoeven ze buiten het lichaam
behouden ziel en geest datgene van het woord,
wat naar het geestelijke verwijst.
 
Want slapende mensen moeten zover komen dat zij zich kunnen verstaan
met de aartsengelen.
 
Die echter nemen slechts geestelijke,
niet-materiële inhoud van de woorden op.
 
Indien de mens zich niet aldus verstaanbaar maken kan,
Lijdt hij schade aan geheel zijn wezen.
Dan is er wat voorbij, ......
Voor U voorbij heren wetenschappers!
R. Steiner / Nardocus Filosofus
en vele andere


 Een geestesziekte heeft zich meester gemaakt van deze wereld: de banaliteit. Iedereen is gehypnotiseerd door de dagelijkse productie van het spektakel en de zelfgenoegzaamheid die het voorbrengt in politiek, oorlog, terrorisme en globale economie. Deze feitelijke toestand, geboren uit een gebrek aan creativiteit, schiet haar doel – het zelf vormen van mensen – voorbij. Bijna overal heeft men kunnen kiezen tussen het geven van een vrije invulling aan het leven en de geënsceneerde invulling en overal is de keuze gevallen op de geënsceneerde. Er is een volledige geestelijke omwenteling nodig om de vergeten inzichten in het volle licht te plaatsen en geheel nieuwe te scheppen. De behoefte om nieuwe, niet gevestigde concepten te ontwikkelen zal tot een basisverlangen moeten worden. Deze behoefte tot creativiteit is altijd al nauw verbonden geweest met de behoefte om met het denken te spelen. (In mijn woorden de geestelijk vrijheid)
Rizoom
 
Ach ja, ik hoef U niet te vertellen dat we al heel lang op de voorbode van een nieuwe beschaving gestuit zijn. Dit terwijl de ruïne van de voorgaande al eeuwen wordt geprolongeerd. We weten vooral dat wanneer waarden gedogmatiseerd zijn, de schisma's komen en vroeg of laat de catastrofe volgt.
De grootheid van de nieuwe mens schuilt nog steeds in het religieuze spirituele proces, want zo zit de menselijke geest noodgedwongen in elkaar.
Laat het niet voorbij gaan, want dat spirituele proces is veel en veel meer waard, meer als al het andere.
Voor wie het niet begrijpt, kan ik U vertellen, als je niet naar een hoger doel streeft dan verval je tot "Een Shag", een mix van seks, drugs, en Rock 'n' Roll.
Welke je natuurlijk het beste kan bekijken door een marihuana smog. En zo gebeurd het op deze wereld ook!
 "Zodra de mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn. Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is, en niettemin wordt de mens daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!


Daar plotseling ligt de bekentenis van Oppenheimer aan onze voeten, het bleek toch geen soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten hield, want dat was het juist wel!  De natuurkundigen hebben dit altijd geweten, en het was een kennis die ze niet konden verliezen, maar een gezond spiritueel wezen kan dat juist wel! Ons dualisme kan niet anders als vulgair, belachelijk, en overdreven zijn!
Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
De echte wil zonder zijn dualistische component openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies die werken in eeuwigheid.

Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....en U morgen weer verstaanbaar zal zijn! Vooral Uw hart weer verstaanbaar zal zijn. Opdat het met de schade aan heel Uw wezen geheel voorbij zal zijn! Zodat U zonder enig probleem de Hemelpoort binnen kan lopen, en dat er (nog) geen verbinding met het bewustzijnsleven is, zodra U de liefde en de rede weet te herkennen komt dat zelfs ook vanzelf! Als iets uit het niets, dat is voor U het meest bijzondere! Het is iets als van een andere planeet wat U dan ontmoet, en zo praten de mensen er ook over! De zeven planeten typen – mensen typen - ziele typen, daar heeft men het over! Maar laat de sprakeloze wereld toch nog steeds uw vaderland zijn, anders was er toch die verbinding met het bewustzijnsleven geweest!  En  ja, die aartsengel hé, die doet het slechts met de geestelijke niet-materiële inhoud van de woorden! En ze zouden nog over een suprematie beschikken ook! 

Dat is de inspiratie die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


Nardocus Filosofus
     
 

Ik wil U het Natuurkundige aspect ook nog wel keer geven, anders gaat Krankzinnige wetenschap zeggen dat het niet voorbij is, maar dat is het wel!
 1. Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg’s onzekerheidsprincipe.
  En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn. Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen.
 2. Quantum-tele-portatie; ....Heeft geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijker tijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenberg 's onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden.
  In de natuur gebeurd dat NIET zo, daar word gelijk het deeltje geteleporteerd. zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven. In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen!
  Overigens zal dit idee door de moderne kwantum experimenten in sneltrein vaart bevestigd worden!
  Conclusie; .... Waarom willen we fotonen tele-porteren? Op dit moment is daar nog geen goede toepassing voor. Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.
  De natuur doet het gewoon gelijk goed, die tele-porteerd gelijk haar gegevens!
 3. Tot welke onnozelheid bent U bereid?
     Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is! Ja, de oprechtheid mag zeker ontbreken van de dwazen.
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dramatische dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! 
Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!


Het is wel degelijk voorbij, voorgoed voorbij!
Let wel, ik strijd met uw geschriften.
Ik strijd met Uw theorieën,
maar mij is de waarheid al 1000 maal toegespeeld,
U verlies, en Uw leed, is mij bekend!


 
Over de openbaring

Ik kan U nog slechts één ding vragen, dat U na gaat denken, over wat ik U geopenbaard heb. Maar weet dat geen van alle hemelse paleizen het licht is.
Evenmin  zijn de geesten, de zielen of enige vorm die door de zintuigen worden waargenomen, het licht! Het subjectieve van deze wereld, het belangrijkste onderdeel van deze kosmos, is niet veel meer als "door-gordijnen-heen-geziene gedachten", als ik U dat niet zou vertellen zou ik als nog valsheid in geschrifte plegen.
Echter, neem de gedachten weg dan kan deze Zarathustra in het geheel niets meer begrijpen. Net zo als de verbeelding evenmin kan schilderen, maar weet wel dat alle gedachten oneindig zijn. Alle gordijnen die voor U hangen zijn dus onstoffelijk. Welk gordijn je ook weg haalt, het wordt allemaal nog onstoffelijker, geestelijker en verhevener. Je zou zeggen, trek al die gordijnen dan op, maar dat kan juist niet, en vandaar dat er niets anders kan bestaan wat een oplossing biedt, als de openbaring!

Uw eigen menselijke kern geeft mogelijkheden, die tot de openbaring aanzetten, en daarom gaan ze iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven. De weg van de genade is ontzettend prettig, als je haar kent!
 
Ik kan U niet vertellen wanneer het laatste en het allerhoogste wordt bereikt, ....  Maar zonder enige twijfel rust hij niet voordat hij alles is in allen! En zolang ik U kan vertellen dat;
....Daar de liefde en de rede hier is, de Engelen gelijk hebben, God niet in den hoge is, maar ook hier op Aarde! En dat is uiteraard een groot mysterie voor ons, maar De ziel blijft altijd de schakel tussen God en de wereld. Tussen de fysieke realiteit en de oneindigheid. En het is heel duidelijk dat de kosmos wordt gedragen door alle oneindige functies. 
Het wezen van de opperste wijsheid bestaat uit zowel de Hemel als de Aarde, uit het goddelijke en het menselijke, en het onstoffelijke en het stoffelijke, precies zoals de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. De mens sluit dus alle levensgeheimen in zich, zelfs die welke reeds voor de schepping bestonden.

Maar het is veel beter dat te ervaren, als ervaring die uit het ritme en de harmonie voortkomen, ....en het geloof in deze, dat U de gehele levensmuziek kan ontdekken. Dan is het geloof er, waarin voor U bijna alle verschijning 's vormen zijn te ontdekken. En zo is vaak Uw geloof te versterken, daar liefde, harmonie, ritme, en energie altijd als een gehele opperste gedachte en ervaring naar voren komen.
God heeft namelijk deze menselijke verschijning ,s vormen ook ( ooit, eerder) als de zijne gekozen. In iedere factie, ( zelfs in de chaos met haar fractale inhoud) zijn al deze verschijningen terug te vinden. Slechts door de vervulling van de wet (de Thora) kan het goddelijke manifesteren.
En dat is weer de zorg dat de Engelen gelijk krijgen: ....God woont op Aarde! Deze werkelijkheid dwingt ons voor alles Oog te hebben, dus zowel voor het zichtbare als het onzichtbare. Anders zouden we ook maar maximaal de helft kunnen verwoorden, en de Metafysische afdeling is toch het belangrijkste, zelfs voor wiskundigen.

Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindigs uitdrukken. De kosmos word gedragen door zijn oneindige functionaliteit voor alles en iedereen. Leren heeft dan ook te maken met de gedrag 's verbetering van iedereen. Alleen leugenaars zien dat anders! Alleen zij weten zich nog zelf op te schepen met de diepe lucratieve disassociatie die hun leefwereld onherroepelijk naar de ondergang brengt.
Dit terwijl de hele taak van de mens dat is wat er in de toekomst in rede en liefde moet gebeuren. Er kan dus geactiveerd worden in liefde en rede, breng dus de beelden in van liefde en rede, om het innerlijk beeld te vormen. Voor waar zoals ze gevoeld en bezien is, zo zal ze ook in de toekomst gebeuren! Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

De universitaire wereld denkt dat de wet die zij kent waar is, maar het authentiek mens-zijn wordt niet in het verleden maar in de toekomst bepaald. Met andere woorden, zij of hij zal niet begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet.
De twijfelaar kan de algemene De Universele Wet; ...... dat de kennis en het bewustzijn dat alles wat leeft de vitaliteit en kracht in zich heeft om vanuit zichzelf alles te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking, heel gewoon niet begrijpen. De twijfelaar zal dit vermogen NOOIT in zich dragen, zelfs niet eens één enkele seconden of een tel! En dat was altijd al voorbij! Dat vermogen deze wet te begrijpen is er bij de twijfelaars zelfs NOOIT GEWEEST. Het genius ontbreekt aan hen!

U moet weten wat dit betekent, De Wet van Liefde ontmaskert altijd het kwaad.
Liefde stelt namelijk het welzijn van anderen boven het zelf. Liefde stelt betrokkenheid bij anderen boven het zelf. Liefde stelt gevoel voor anderen boven het zelf.
Liefde is de hechte affiniteit met alle krachten die je associeert met ‘goed’.
Liefde is de moeiteloze weg die je kunt nemen om je dierbaren te koesteren, te voeden en te beschermen.
Liefde is de kracht die weigert het kwaad een plaats te geven in de wereld, maar verzet zich er niet tegen. Je verzetten tegen het kwaad maakt het kwaad alleen maar sterker, net zoals gewichtstraining de spieren sterker maakt. Verzet je niet tegen het kwaad, maar ontmasker het. Dat is voldoende, het is namelijk een diepe lucratieve dissociatie, een aandoening die te ontmaskeren is! Ze lopen de deur plat met deze aandoening, of ze doen aan de seks, drugs, en Rock 'n' Roll, wat ze bekijken door een marihuana smog.
Het grote probleem is dat ze zich de genade niet kunnen voorstellen, voor hen is dit ook al geen suprematie wet. Maar vergevingsgezind zijn is verwant aan de Wet van Liefde. Wanneer iemand het inzicht van genade volgt, kan er geen dwaling of vergissing bestaan. Het genius maak eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Daarom is heel het geneste proces zo bijzonder!

De meest verrassende wet met suprematie verwijst direct terug naar "Het FUS" in ons DNA. "Want Alles berust op de Wet van Eén". Alle zielen zijn cellen in het lichaam van hetzelfde bewustzijn en wanneer dit wordt begrepen, is er geen reden voor enig wezen om te worstelen of te wedijveren. Een dergelijke strijd zou lijken op het vechten van het ene lichaamsdeel met het andere en een lichaam als geheel is dan in oorlog met zichzelf. Door het begrijpen van de Wet van Eén kan je in vrede zijn te midden van alles wat er in het universum is. Dit omdat degenen die de Wet van Eén begrijpen, zich realiseren dat alles één is. Wanneer het universum als één geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Er worden door veel mensen wel meer wetten benoemd of genoemd, maar nog steeds wordt het authentiek mens-zijn niet in het verleden maar in de toekomst bepaald. Met andere woorden, zij of hij zal "in den beginnen" niet begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. Het doorgronden van het geneste proces maakt dat anders! Zij maakt dat de Mens erop mag vertrouwen dat degenen die afdwalen van de Wet van Eenheid opnieuw in balans worden gebracht door middel van de goddelijke suprematieve rechtvaardigheid van het universum. Daartoe dient het "Geneste Proces", zij geeft de aanzet U los te maken van de twijfel, en aan U de suprematieve kracht van de goddelijke wetten te  leren onderkennen!

De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!


Het geneste proces, <=>
En ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk er mee!
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
Nardocus Filosofus