Hoofdstuk 52 Er cirkelen waarschuwingen rond

Er cirkelen waarschuwingen genoeg.
Mijn collegianten leger is tot deze waarschuwing gekomen.
Elk van hen werkt er met zijn diepste authentieke vermogens aan mee! 
Er zit een immense kracht in hun vermogens,
kernpunt is hun leerervaring, ....en daarbij hoort de geestelijke vrijheid.
Authentieke vermogens horen bij deze vrijheid!
 Blijkbaar vindt de wetenschap dat haar niets kwalijk is te nemen. Is het werkelijk zo dat haar niets kwalijk is te nemen? Ik gebruik Robert Oppenheimer en Richard Feynman als hulplijnen, U weet het, Plato heeft allang afgedaan, deze behoort niet tot de moderne wereld. Oppenheimer en Feynman des te meer, daar ze hebben bijgedragen aan het Manhattan-project. De conclusie`s van deze heren gelden nog steeds; ........
 • De atoombom is er gekomen door slechts het fysische aspect van de materie te benaderen, de andere helft van het atoom mysterie moet nog altijd opgelost worden.
 • Het vertrouwen van de wetenschap steunt alleen op  een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte.
 • Dat kan ook niet, woorden schieten zelfs te kort om de fysische aspecten te verwoorden.
Wat hielden we over buiten de demonen die we oproepen, omdat er nu eenmaal heel veel werelden voor ons gesloten blijven? De hulplijn "Oppenheimer" in volle glorie; ......
 1. Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
 2. Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen.
 3. Er was een heroïsche dag waarop ...... 
"Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
4. De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
5. Wanneer U iets technisch lief heeft, ga U gang en doe het. En het discussiëren over wat we te doen hebben met de volle realiteit komt pas nadat U uw technische succes had. Dat is althans de manier waarop het ging met de atoombom.

 Oppenheimer blijft steken, en keert niet terug naar het objectieve deel van het leven, is zo pessimistisch dat hij de mens niet meer tot leven wil zien komen. 
 Het niet langer aanwezig zijn in de maatschappij, de absentheistische krankzinnigheid, Schizofrenie kan niemand helpen.
Het is een rouwproces wat in zijn volle omvang nog steeds niet wordt gekend.
Oppie Oppenheimer is niets kwalijk te nemen.
Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen?
Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien? Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen?
Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is?

Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 56 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen.
Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is.
Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.

 Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond!

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is,
de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen.
De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken.
Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.
Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden,
niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt. 
Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen.
En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ....
‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren.
En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets!
Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand!
Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.


Voor je het weet komt hier uit een blabla demon met zijn wreedheid uit naar voren,
met als laatste etappe de ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd!

Het Blabla demon met zijn wreedheid is ook kenmerkend voor de narcist, de perfectionist, en de arrogante klootzaak.
Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
Er valt ook geen auto entiteit in de karakter structuur van dergelijk persoon te verwachten, een dergelijk persoon "leer je niets meer",
er is geen verbetering in zijn gedrag te verwachten!


Hieronder volgen enkele steek woorden, situaties en gedrag die typisch zijn voor een N.P.A.- klootzak.
 • manipulatie; subtiele technieken om de aandacht af te leiden van het onderwerp of van hun foute gedrag
 • projectie; bijvoorbeeld jou schuldig laten voelen door je als egoïstisch af te schilderen
 • in het begin heel charmant, voorkomend en ontzettend lief, daarna steeds meer de controle overnemen
 • tegenstrijdig gedrag, het één doen en het ander zeggen, liegen
 • arrogantie, anderen (soms ook op subtiele wijze) vernederen
 • competitief ingesteld
 • geen empathisch vermogen; zich niet in anderen kunnen verplaatsen
 • agressie
 • perfectionist; geobsedeerd door perfectionisme of perfectie
 • aandacht vragen, bewonderd willen worden
 • Uw (mis) daden worden gekenmerkt door Uw D.N.A., of ze nu wel of niet opgemerkt worden!
Systeemdenken is omgevingsdenken.
Alleen binnen deze vorm van denken kan en wordt er rekening gehouden
met de oorzaken achter de met onze zintuigen waarneembare klachten.
Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan,
is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
 Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is,
kort en goed gezegd, het DNA ....
ze is niet voor andere mensen bestemd.
Je moet zelf de geldige rede,
uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen!
De persoonlijke ervaring is de vereniging,
van al het beschikbare specifieke gedrag.

Zo komen we ook als wetenschap al heel direct terecht in het gebied van de informatie
en
informatieverwerking.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als informatiedefecten.
Zo is het zelfs de genetische werkelijkheid, voor iedereen.
Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering voor hem hebben,
Dit voor wat de mens in een als ongewenste gekende levensstaat toch kan volbrengen,
 .....ondanks wat hij is.
Je moet echter wel leren met die hogere werkelijkheid rekening te houden!
Het erge is dat de dwazen dat niet willen, al die theorie werpt een soort van huid af,
en de domme volgers kruipen daar nog steeds in!
Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort,
zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 ( R.F.)

 
De verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte.
( Richard Feynman )
De beperking van de wetenschapper is daardoor te omschrijven,
de wetenschapper bevindt zich slechts op één plein,
het atrium van een gekkenhuis waar allerlei gekheid wordt uitgewisseld.
De beteren onder hen weten dat iets van een Aardse eigenheid naar voren moet komen.
De wetenschapper zit gevangen in zijn eigen eigen gekkenhuis,
is de slaaf van zijn eigen ruimte en tijd.
Althans zo is de vraag, .....
in hoevere laat hij de natuur tot het atrium van het gekkenhuis doordringen.
Dan namelijk zou er nog enig besef van dag en nacht, van zomer en winter,
van groei en bloei binnen het gekkenhuis door kunnen dringen.
De Orde van de Tijd zo noemen ze dat in allerlei geschriften.
De digitale verwerking van de tijd is op een truc gebaseerd, ....
we hadden er ook het horloge en de klok voor nodig, .....
die werken volgens een vast gestelde definitie
je zegt dat essentie is, maar ondertussen is het een deel van de existentie.
Alleen al dat maakt alle geldigheidsaanspraken volkomen waardeloos,
en maakt dat er "plenty room is in the kosmos"
De kosmos is geen vierkante doos!
De dwazen zijn door hun eigen krankzinnigheid verslagen!
Bij de LHC is de afstand waarin energie wordt samengeperst van de orde van 1 TeV-1,
wat gelijk is aan 10-17 cm.
Maar over de orde in de ruimte weet men totaal niets!
De 10 cm per sec. is de 0,36km/uur die ons als "de sferische constante" van golfbeweging
die van ruimte bekend is, ......ze wordt gemeten maar zonder meer weggewoven!
Wat een jammerlijke gekken zijn hier bezig met wat ze fysica noemen!
De oordelen over de wereldvreemdheid van bèta's op dit niveau zijn niet te weerleggen.
Ja, ze zijn gedreven, maar ook speels en bijna dromerig, maar eigenlijk krankzinnig!
Dergelijke gekken kunnen geen maatschappij drijvende houden.
In de huidige situatie slaat ze rechtstreeks door naar haar laatste immanente finaliteit.


Ieder Wezen in deze kosmos heeft zijn identiteit, ze kan onmogelijk vervangen worden door het materiële ego,
.....en samen zijn we in staat te bestaan.
 
En in alle tijdperken van de geschiedenis is heel gewoon de zelfde mens aan het woord, die bezig is met zijn bestaan,
hij heeft niets aan altruïstische en atheïstische onzin.
Hij is de mens met zijn eigen identiteit, klaar ......waarom zou je hem steeds in verwarring willen brengen?
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is, .......
en die persoon is .... het Leven zelf"

De rest is heel gewoon dwaze wetenschappelijke hoogmoed, die er onherroepelijk mee zit dat een normaal mens vrij gebruik maakt van de liefde en de rede! Wat hem rest is de moralistische dwang, die men laat uitvoeren door politici, meestal voorzien van een vreselijke en krankzinnige Janus Kop. 
Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur" zoals Vondel haar vernoemde, op wil graven!
Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....en de mens had inderdaad heel veel tijd nodig geboren te worden. Maar als kosmisch feit is zijn geboorte Nu een onherroepelijk feit, ...............zo konden, met de wet in de hand, daar boven niet langer wachten. We hadden zelfs het meest verschrikkelijke demon uit zijn fles laten ontsnappen. En we dreigen er nog steeds mee! 

Vind U dit nog iets van intellectueel, gaat U daarom nog door met al die onzin?

De menselijke ziel is door duizend onophoudelijk wederkerende oorzaken temidden van deze maatschappij, door het zich eigen maken van een heleboel kennis en dwalingen, die omdat ze de natuur niet uitmaken, de aanslagen op de lichamelijke gesteldheid zijn, en door de doorlopende aanslagen van de hartstochten, zogezegd zo van aanschijn veranderd, dat hij  volledig onherkenbaar is.
 En in plaats van een wezen dat altijd door vaste en onveranderlijke beginsels wordt gedreven, in plaats van die hemelse en majestueuze eenvoud waarmee de Schepper hem heeft doordrongen, vindt men nog slechts het misvormde tegenovergestelde van de hartstocht, dat gelooft dat het kan denken, en een waanzinnig verstand.
Maar dat kan onmogelijk nog lang duren, want; .....

Geldigheidsaanspraken, ....
 die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld,
zijn voor 98%  geproblematiseerd ofwel bijna fantasieën,
en deze kunnen niet als argument gelden. 
Zo klein is het laatste beetje gezonde verstand! De oorsprong van het verstand .....
Ze is nooit anders als het verschil dat de mensen van elkaar onderscheiden geweest,
en zo is het altijd gebleven!
Ach, wat leuk zo'n dwaas te zijn, en tussen de macht en de hartstocht te verkeren!
En dan nog te beweren dat je ook maar wat weet!
Ach ja, de vrouwen schijnen nergens anders meer op te kunnen kicken.
De vrouw frustreert uit gebrek aan inzicht haar emancipatoire belangen,
ze zullen zich zo nooit bevrijden, zoals een indiaanse vrouw.
dit als gevolg van de allesdoordringende economische of instrumentele rationaliteit.
Dit is een chapiter wat de blanke al tijden niet meer verstaat.
Ze weten dan ook niet wat dit betekend voor man, vrouw en kind. 
Er zijn geen generieke medicijnen voor alle gevolgen voor dit instrumentisme,
maar het heeft ons DNA veel meer als in stukken geslagen. 
Er is geen middelpunt meer, en de heilige boom is dood, zo zeggen de indianen
Dat is alles wat de mens maar even moet ondergaan, omdat de dwazen dat vinden!
Toch is juist hier "Het Geloof" een zaak van de gehele existentie,
het is daad, die niets met dogmatische zekerheden te maken heeft.
Gelukkig niet,......!
Wij komen als individu voor God te staan.

Ja, en mocht U het niet weten, ..... het  is zeer moeilijk te omschrijven.....
Je moet er misschien zelfs wel indiaan voor zijn.

De blanken kennen elkaar al, via het materiële ego, wat ze nog slechts in deze benarde tijd hebben overgehouden.
Preuts zijn ze omdat ze verder baar weinig hebben te bespreken.
De ontmoeting staat nog steeds centraal, maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie.
In de objectieve wereld kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf als je de ontmoeting aangaat.
Zo zit het met de seks en de liefde in elkaar.
Maar in deze tijd zijn het over het algemeen preutse toestanden en verpreutste ongevallen......
het vele ego staat de werkelijke ontmoeting in de weg.
Zo wordt ieder mens terug gedreven in een soort van ascese, bij ieder mens is de kastijding er op de eigen manier,
 daar waar hij of zij zo vreselijk veel meer de kans heeft om werkelijk te leven. Maar je moet er wel wat voor doen!

Ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen.
Laat ik daarom maar zeer duidelijk zijn.
Kom, laten we wat gaan doen, er is genoeg gepraat!

Ik dacht dat we er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring,
het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit ....
die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun onzinnige rede".
Ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, 
deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest.
Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is.
Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!
Maar dat is nog geen rede om tussen macht en hartstocht te verkeren.
Wat vindt U van een eigen authenticiteit,
en het in vrijheid kiezen voor ethische omgang en naastenliefde,
....

We verdrinken in een zee van informatie.
Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar.
We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens,
die we niet meer in "weten" kunnen omzetten,
en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen
aan te pakken.
In plaats van kennis en macht te schenken,
laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.

De aandoening,
die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld,
hij cirkelt in allerlei verschijning 's vormen rond.
De denkende zaak ofwel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: ....
 eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
 

Maar een Krankzinnige wetenschap,
die ons onze Geestelijke vrijheid misgunt,
is nog geen dag langer verteerbaar nog verdedigbaar!

De disjuncte verzameling:....
wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken,
een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is,
een klets kalkoen en altijd een gefortuneerde bedrieger.
Het Ik-Ideaal wordt eerst gevormd, dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Zijn basishypothese wordt dan perse dat natuur een veld van benaderde symmetrie is,
en dat direct wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen.
De taak van de wijsgeer bestaat er dan ook in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En tegen beter weten in, enerzijds te verklaren is waarom in de natuur van het zijn
als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien,
alleen benaderde symmetrieën zijn, .....
als in een doos zonder de metrieke ruimte van Richard Feynman.
en geen andere stelsels heeft te  vertonen.
En anderzijds te laten zien dat ook,
scheikunde, biologie, antropologie, sociologie, geschiedenis, psychologie, enz.
 op basis van benaderde symmetrieën is opgebouwd.
 
Met andere woorden, die wijsgeer is zwaar debiel en kletst uit zijn nekharen.
Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap,
de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand, 
De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is.
Maar omdat het dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan.
Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden.
Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen. 
Alles herhaalt zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier,
want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken,
van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze.
Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is,
en dus vergankelijk.
Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is,
en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is,
gaat alles veranderen!
Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijns-vernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd, dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de informatie manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Waarom moet de blanken zich in een raar soort altruïsme dompelen, in feite is
het een neurose, dat alleen uit waanzin, onzin, en een Ik -Ideaal bestaat?
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit,
en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen,
ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen.
Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft
van de mens aanwezig is.
Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen,
de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert,
 gaat steeds meer ontbreken.........

De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn!
U moet weten, twijfel te zaaien over de
waarde van het andere bewijs,
ik en ieder ander kan dat slechts met de
pathetische drogreden.
De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!

De Katwijkse ziekte (HCHWA-D of amyloïde angiopathie) is zo een erfelijke ziekte
maar hou Uw hart maar vast want er komen er nog veel en veel meer!
De heren genetici zullen wel blijven brullen, .......
maar de menselijke auto-intoxicatie is het enige aanwijsbare feit, .....
Welke als oorzaak kan worden aangemerkt!

De hele genetica is een praktische, uitgeleefde, en ongeremde neurofilosofie,
die volledig overeenkomt met de zwakste neurose,
maar laat dat A.U.B niet tot U doordringen,
zoals Oppie Oppenheimer overkwam, want dan is neurose, als informatie defect,
door U zelf gecomplementeerd. Voor de meeste mensen een enorm drama!
Dan pas blijkt dat het een structureel ineffectieve manier van omgaan met problemen is.
Omdat het de zielen-houding is die elke interne secretie bepaald.

Het was leuk de advocaat van de Duivel te zijn, welbewust gekozen in dit verhaal.
Maar let wel, daar ik niet mee doe aan dat duivelse Ik-ideaal,....
eis ik met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld,
de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek,
maar de Mens is wat hij doet,
niet wat hij alsnog uit het kwaad dat mensen elkaar aandoen,
h
eeft begrepen met zijn materiële ego. Al deze gekheid kan worden gewist!
Ze weten eindelijk sinds kort – en dit is wezenlijk MODERN –
hoe beschavingen geboren worden, leven en sterven.
Ze weten dat na een periode van het ontdekken van nieuwe waarden,
die altijd direct aan de kosmos zijn ontleend, maar op een verheerlijkende,
dus niet op een realisti­sche manier hun uitwerking volgt,
de verheldering, de dogmatisering, de verfijning ervan;....
Ze weten vooral, omdat ze dat in Europa al sinds de Reformatie meemaken,
dat zodra de waarden gedogmatiseerd zijn, de schisma’s komen,
waaruit vroeg of laat de catastrofe volgt.
En dat moest en zou de hele wereld over, ......
ze hebben de guillotine voor zichzelf klaar gezet. 

Uw eerste vrijheid is dat U mag uitspugen wat U te veel is!
Zie dit maar als uw digitale fijn afstelling van Uw ontvangt,
daar is 22% á 23% aan beeldvorming al meer als voldoende.
Filosofieën en theorieën doen er totaal niet toe. 
 Want het is slechts de zin die maakt dat we eerder gehelen scheppen en helen
dan onzin te ontrafelen. Ernst Mach had daar uitstekende ideeën over 
Het denkstijl bereik is essentieel, terwijl we meestal les krijgen in woorden.
Dit vergt een terugzetten door de intermenselijke didactiek,
....de beeldvorming met zijn O, ja of Aha-erlebnis.

U hoeft helemaal niets te doorlopen zoals de duivelse poëten het zouden willen.
Zet hun waanzin en onzin direct weg, .......
Lekker doen binnen het ambivalente handelen, dat is veel gezonder!
En, Je wordt in het heden in deze kosmos dus niet meer gezien,
als je een egoïstische mening hebt.
Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. 
Het is zondermeer een wetenschap 's probleem dat ze steeds verder evalueert naar het onbekende,
en daarmee naar de diepste  finaliteit, diepe twijfel is niet zonder gevolgen!
De  levensboom is al dood, en het atomaire demon is al uit de fles,
de kosmos kan door ons niet worden verdeeld.
De openbaring volgen, is niet alleen methodologisch, maar ook ontologisch.
De werkelijkheid heeft U noch mij helemaal niet nodig, ze ontcijfert zichzelf.
Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk!
Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren.
Zo is de wil er, de wil is in de wereld, niet erbuiten.
U kan denken als kwestie van feit, ....
Dus
er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat ook door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!


 
Doch dat almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische,
historische, religieuze of filosofische doctrines.
Niemand kan de gezindheid noch de bedoelingen van dat almachtige kennen.
Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden.
Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke,
neurotische ankers en zekerheden,
ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden.
Het spel der poëzie maakt en redt, het is specifieke beweging naar binnen.
De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid
van het menselijk weten en kennen bij het handelen,
wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden.
'En de meest veelbetekenende kwaal hier is daarom de spirituele ontbering,
waaraan we allemaal leiden.'
Het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent.
Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen
en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf,
van anderen, en van onze Bron.
Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren
en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is.
Een wezen met hart en ziel.

 We zijn collega's, tot op het niveau van de tekens in de vergelijkingen,
die in mijn geval bijna altijd fout zijn. Heb geen vertrouwen in mij.
Wat u zelf afleidt is altijd beter, Zo vertelde Richard Feynman het.....
Hij wist wie zijn collega's waren! Dat is het kenmerk van authenticiteit, ..... 
Je laten zien, zo excelleren, als onderdeel van deze wereld, dat mag altijd!
Want zonder de kwaal in onze spirituele gesteldheid zou onze rijke maar kwetsbare wereld beter verdedigbaar en vreugdevoller zijn.
Doch de dwazen menen anders!

 
Doch de dwazen modernisten laten hun media voorspellen,
als verklaring voor "een verband", zo kan je eindeloos doorgaan,
 de modernisten vinden dat er verschillende mediatoren moeten worden onderzocht.
zoals dat de dreiging met een strenge straf de morele boodschap uitzendt.
Maar de boodschap van de dwaze modernisten wordt nooit onderzocht.
De mate van morele afkeuring van het gedrag (M) is dan de mediator,
van alle menselijkheid en wezenlijkheid ontdaan.
De andere mediator is zo mogelijk nog brutaler, 
ze is de angst voor de straf bij ongehoorzaamheid.
Zo worden hele volken "Hels" bewerkt,........De media zijn inquisitie geworden!
Op de aller brutaalste manier, .... mensen die proberen demonen te benoemen,
benoemen in feite zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt.

Wat de modernisten niet willen weten is dat; ......
zodra de waarden gedogmatiseerd zijn, de schisma’s komen, waaruit vroeg of laat de catastrofe volgt.
Wist U het niet dat "De modernist" al 500 Jaar zo krankzinnig is?
Ik zei de demonen al pijlsnel op hem afkomen,
.....wordt nu is wakker..... catastrofale stakker!  
Zo worden nu de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd
en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser,
dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan!
Hart en ziel mogen niet bestaan!
Doch wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is,
....
en die persoon is .... "in het Leven zelf"....hij is ook op Aarde!!!!!!!!


In naam van de volkswil wordt de vrijheid beknot.
Degenereren in een onvrije "democratie" doen we in sneltreinvaart. 
De modernisten kunnen al niet eens meer spelen,
met de mogelijkheid ergens een "normale" democratie te introduceren.
Dat leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een dictatoriaal regime van verkozen Moellahs,
niet tot een civiliserende maatschappij. U hoeft er echt niet blij mee te zijn!
De werkelijkheid definiëren, dat is iets dat ik noch de wetenschap noch politiek zelfs niet een dag heb zien doen!
  
 
Want de a-priorische regel zegt heel gewoon dat; ....
 er slechts een aantal  a-priorische-begrippen te duiden zijn.

1. De driedimensionale wijze van zien verklaart waarom je spreekt
van dichtbij en veraf, onder en boven, ondiep en diep enz..

2. Oorzakelijkheid verklaart waarom je bij gebeurtenissen automatisch vraagt
naar de oorzaak.
3. Alles wat is, Substantie verklaart waarom je indrukken toewijst
aan "dragers" daarvan, die we ordenen d.m.v. taalmiddelen.
4. Waarmee ik direct begon, zodra ik hier was.

5. Maar wat ook ik constateerde; .....dus betreffende die taal, is ....want
A priori betekent eigenlijk "wat van tevoren gegeven is",
is de verschrijving en herschrijving in zijn duiding!
6. De transcendentale esthetica bestaat in de betekenis van
'manieren van waarnemen',
het Griekse aisthesis betekent 'zintuiglijke ervaring',
dat is menselijk en verantwoord volgens de ethiek,
daar ruimte en tijd a priori-aanschouwingen zijn.
7. Onze kennis geeft de fenomenen vorm in tijd en ruimte en niet andersom
maar het blijven daarbij Metafysische uiteenzettingen,
die voortdurend herschrijvingen en verschrijvingen in duiding ondergaan!

8. Het blijkt veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden
die het mis kunnen hebben,

de voorstelling van de ruimte moet al worden voorondersteld,
om zekere gewaarwordingen te betrekken op iets wat zich buiten mij bevindt.
Derhalve kan de voorstelling van de ruimte,
niet door middel van ervaring aan de verhoudingen van
de uiterlijke verschijning ontleend zijn,
maar is die uiterlijke ervaring zelf pas door de genoemde voorstelling mogelijk.
Dan  pas volgt het Aha-erlebnis, nooit eerder!
9. Juist dan blijkt dat mediatie, met zijn statistiekengedoe, 
niemand van zijn twijfel kan bevrijden.
Als U de twijfel alleen maar laat toenemen,
dan zal U in een immanente finaliteit vervallen, en zijn onzinnige rede!Reëel is voor Ernst Mach noch het object, noch het subject;
reëel zijn alleen onze ondervindingen, die zich tussen object en subject afspelen.
Lichaam, ziel, en het ik zijn allemaal ervaringscomplexen,
ze lossen zich daarin op: het (klassieke, objectieve ) ik, zegt Mach, is een fictie,
"Das Ich ist unrettbar."
Dit "Machse principe" is fameus geworden: ....
als mens is c.q. haar zijn/haar bewustzijn inderdaad niet meer dan ervaringsclusters,
en de gevolgen daarvan zijn, dat we dan zeker niet de eenheden zijn,
 
de afgeronde personen, waarvoor de filosofie ons houdt.

Een fenomeen als causaliteit is niet meer dan uit ervaring gewonnen geloof
in de herhaling van eerder geoberserveerde regelmatigheden.
Idem voor natuurwetten: ....
ze zijn niet meer dan uitdrukkingen van functionele afhankelijkheden
tussen toestandsveranderingen van geobserveerde fenomenen.
Zelfs mathematische proposities zijn volgens Mach gegrond op ervaring.
Hun zekerheid baseert zich namelijk
op hun relatief makkelijke bewijsbaarheid in de praktijk.
En de mathematische symboolleer is slechts een tijdsbesparende taal,
die ons denkarbeid bespaart ("Ökonomieprinzip").
De emprisiche wetenschappen hebben deze symbolisering
om dezelfde redenen overgenomen.
Symbolisering bespaart tijd en maakt het makkelijker voorspellingen af te leiden,
en de experimenten die kunnen toetsen of de theorie ook klopt.

Maar verder is Het leven een belevend leren, een totaal perceptie
en deze strookt of valt in lijn met wat je geloofd.
De universele weg of de scholing 's weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken,
maar manifesteert zich in het hart als overtuiging,
in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven,
zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Dat brengt ook de auto-intentie met zich mee, die van binnen uit komt.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

Onder intentionaliteit verstaan we onder andere het volgende; ....

Een geheel van geestelijke toestanden,
dat zich richt op voorwerpen of toestanden in de realiteit.
Dat zijn de intentionele handelingen, waaronder ook de totale perceptie,
die gedreven word door die intentionele toestanden.
Intentionaliteit kent de volgende formele eigenschappen; ....
propositionele inhoud, voldoeningsvoorwaarde, psychische modaliteit en pasrichting,
en dan wordt wat daar verder nog gemeend en gedacht,
alleen bekend aan het materiele ego!
Elke atomaire geestelijke toestand, die zich richt op voorwerpen of toestanden,
is namelijk een intentionele toestand, waarin je geloofd!
Want het is slechts de zin die maakt dat we eerder gehelen scheppen en helen
dan dat we onzin en waanzin ontrafelen en toepassen.

Men kan dus niet alles gelijk stellen met de intentionele toestanden in het brein.

 De filosofie kent deze realiteit niet,
en kan dan ook geen uitspraken doen, waarin ze geïnteresseerd is,
haar macht om in te grijpen in het constitueren van objecten die ze beschouwt
en haar ambitie om te beschikken over een eigen type bewering is vergeefs.
 De interferenties van de filosofie met de zinvolle proposities,  
voornamelijk de proposities van "natuurwetenschappen", ze stellen niets voor!
Ze is niet funderend of representerend voor de gewone omgangstaal.
Daarom zijn ze aan dat vreselijke statistiekengedoe begonnen!
Wittgenstein beweerde dat er helemaal géén filosofische problemen bestonden.
Alle zogenaamde fundamentele filosofische vragen,
waarop door de eeuwen heen filosofen antwoorden hebben geprobeerd te vinden,
zijn feitelijk schijnproblemen.
De reden dat al deze problemen schijnproblemen zijn komt omdat; ....
zij uitsluitend voortkomen uit vaag, verkeerd of zelfs oneigenlijk gebruik van taal.
Zelfs de huidige krankzinnige wetenschap heeft dat niet afgeleerd!
Een verzameling van elementaire (atomaire) feiten,
die van elkaar logisch onafhankelijk zijn: ....
"Daar kan iets het geval zijn of niet het geval zijn, en al het andere gelijk blijven".
Tevens zijn de feiten van de wereld contingent.
Voor ieder feit geldt dus dat zij niet noodzakelijkerwijs het geval is.
Het had net zo goed anders kunnen zijn. Aldus ook Wittgenstein!

En daarom heeft Søren Kierkegaard een zeer degelijk gelijk!

 
 'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft,
zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;.... maar,
al dat moderne statistiekengedoe met het ethische
zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
Søren Kierkegaard
 
 
Ik wist al van kind af aan, hoe gelijk hij had, .....hij trouwens ook!
De wereld van de totaal perceptie is er een van geloof, liefde, en rede, anders zou hij zichzelf ontbinden! 
 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
 Nu weet U pas waar over het in het echte gaat, naar waarheid verteld.

 Maar eenvoudig verteld, dit weten is net zo belangrijk.........wordt wakker, U mag leven in zijn volle genade, stap deze nieuwe Wereld met een gerust hart in.
Zij die dat niet doen zal het nieuwe leven nog worden geweigerd, ascese en dood wacht op U, wie U ook maar bent of hoe U wilt worden benoemd. Laat het tot U doordringen hoe belangrijk dit schrijven is, voor ieder levend wezen op deze planeet!
Dit is wat ik noem de DNA finale! Laat uw geestelijke vrijheid U niet langer ontnemen, U mag dit ook weten! Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Terwijl het leven zo mooi kan worden.

Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, met zijn Ik-ideaal, en dat mediaal gebracht, dan kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi".
 Maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen.
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is, ....en die persoon is .... "het Leven zelf"
(Chief Sa-Go-Ye-Wat-Ha, 1752-1830). 

Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend. (Spinoza)
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder.

De rest van de wereld denkt haar wet nog steeds aan haar zijde te hebben, omdat ze daarmee is opgevoed dat de ziel van de mens door het lichaam geconstitueerd wordt, en er niet zoiets is als leven, sterker nog, het leven wordt door de materialistische mens niet als constituerend ervaren terwijl ze dat wel in de totale kosmos is!
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
Maar nee, de mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!

Dit ondanks dat de ziel de interne secretie bepaalt, je heb haar nodig, ze slaat de brug tussen fysieke realiteit met het oneindige, meerdere vormen daarin, ze zijn er niet!
Het is ook bij deze differentiatie kenmerkend dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.  Als mens moet je wel de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten. Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! .....
De oorzaak van de som van alle veroorzaakte atomen is eveneens de directe of indirecte oorzaak van al het veroorzaakte. Alles wat bestaat is volgens de atomaire logica immers uit atomen opgebouwd. 
 De filosoof vraagt zich ten onrechte af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. Deze norm dragen we zelf met ons mee. En we weten dat ook de wereldse feiten contingent zijn, helaas voor de filosofische dwaas!
Schrik dus niet, dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in het mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, .....aldus Richard Feynman.

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 
Nardocus Filosofus