Hoofdstuk 38 De lof der zotheid

IK......zou het wel even op de belangrijkste plaats willen hebben....
Voor welk deel van de zotheid moet je lof op kunnen brengen, of moet je zotheid als lof op kunnen brengen?
Ik kies zondermeer voor het laatste, omdat ik ook het accent op de rede en de liefde van onze schepper leg, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Maar alleen zo kan U een juiste boodschap gegeven worden,  met het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt.

Of stapt U toch naar de heren in "Het Trippenhuis" en vertelt U ze; ........"Dit is het, doorluchtige heer, wat ik op dit moment te berde kan brengen om de zaak te bewijzen". Bent U werkelijk zo'n idioot die niet over de zotheid van Uw bewijzen heen kunt kijken? Bent U gisteren al tot het psychopaten leger van de KNAW toegetreden?
WEET U HET NIET,
 het hoort bij DEZE ziekte dat men het heftigst begeert wat het slechtst voor deze zieke is.

Heeft U deze Geestelijke vrijheid nog steeds niet, en is de krankzinnige wetenschap daar tot aan de huidige tijden bij haar Regiem gebleven? En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW ? Welke imbeciel bent U daar tegengekomen die daar tegen geen enkele zotheid kon?

Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op!
Of verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen! Laat ze daar eindelijk eens zelf "De lof der zotheid" beleven!
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. Rechters van Nederland zet de instituten er vol mee, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...


Ja, ze zijn steeds op de zelfde manier tot hun vreemdheden gekomen, ze dachten steeds de metafysica te kunnen beheersen,   En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen. De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet! Nee, voor de zotheid is al eeuwen geen plaats.

De beweringen zijn algemene conditioneringen geworden. De zondeval werd eindelijk naar deze wereld gebracht door dwazen zonder enig gewetens interactie in de hersenen, weten noemen ze dat! En  ....wanneer is de mens vrij oprecht te denken en te handelen, wie maakt die weg vrij.
Is die weg wel vrij te maken, als de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld, men maakt nog veel liever een grapje over de God als over de paus, of over de krankzinnige wetenschappelijke voormannen! Men praat veel liever over God als over de paus, men praat veel liever over een theorie als over de maker van die zelfde theorie.

Hoe kon Erasmus toch weer ingeblikt worden, waarom is de kracht van het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld? Wie brengt de zelfspot die Erasmus had nu weer op? Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is?

Niet alleen de Theologen gebruiken de inquisitie naar hun goeddunken, elke grote politicus is ook omringd door een zo grote schare professorale definities, conclusies, consequenties, uitdrukkelijke en stilzwijgende stellingen, beschikken over zo'n massa uitwijkmogelijkheden dat, ook al zouden ze nog zo in Vulcanus' netten verstrikt raken, ze zouden toch ontkomen door hun fijne nuances waarmee ze alle knopen zo gemakkelijk doorhakken dat de scherpe bijl van Tenes het niet kan verbeteren; zozeer wemelen ze van pas bedachte woordjes en wonderbaarlijke uitdrukkingen.
Maar zotheid..... neen ....dat kan het niet zijn! Is het recht zelfs een debiliteit geworden, ......? Ja, de wens om de rede en de liefde in alle oprechtheid te kunnen beheersen en de ziel te laten spreken is rustica-loos uitgesteld tot alle psychopaten hun plaats hebben ingenomen
. Maar de natuurlijke rust, die een maatschappij vol geweten en oprechtheid uitstraalt en dat naar alle kanten toe, is uiteraard vertrokken.

En de gevolgen, ach wat gevolgen, die zijn toch toevallig in de koelbox gezet. De gevolgen zijn daarmee toevallig wel voor de mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen! Dat is echt geen probleem, .... wij doen echt niet aan al die zotheid mee, ......kom, wij zijn een andere klasse, wij zijn de psychopaten, zo'n geweten hebben we niet.
Ja, laat  Erasmus "De Dwaasheid" niet zeggen; .... “hoe verder de mens van mij afraakt, des te minder leven zit erin.” En slaat dat in de huidige tijd niet volledig op de psychopaten? Die van de KNAW?


Hoe ga jij nu je leven inrichten? Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel, en met de overeenkomstige handicap van andere mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen? Die wel dicht bij het echte leven staan en hun geweten de rol laten spelen, die hen steeds weer tot het leven wekt?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen? Alsof  uw geweten thuis in een koelbox is blijven liggen als een afzonderlijk hersen onderdeel?

Jawel ik zeg dit vooral vooraf, dan is er voor wat betreft de vraag geen twijfel mogelijk.  
Hij draagt misschien een stropdas, hij is charmant, hij kent geen angst, maar hij kan wel meedogenloos zijn, maar niet gewelddadig. Zijn geweten toont de activiteit van een koelbox die U net heeft gekocht bij de Hema, ....Hij heeft niemand vermoord, maar hij heeft er wel een paar en soms duizenden mensen meer te grazen genomen.  
Gezellig hé , tussen de psychopaten wonen.
Maar wist U het, ze zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren!
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.
Er valt niets meer in gezonde porties te relativeren, .....hoe hard dat ook nodig is! 
De  universiteiten van de heren zijn grote  krankzinnige ballen tenten geworden!
De "DNA-finale" is al meer als begonnen, het einde van de geestelijke en daarmee ook van de algemeen gezonde mens is in het zicht! En als we niet snel tot een effectieve oplossing komen zal dit tot een enorm drama uitlopen!

Het wezenlijke van ieder maatschappelijke element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest. De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
Erasmus schoot het schip der dwazen al meer als 500 jaar geleden meer als lek! De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. En voorwaar, vindt U wat in de universitaire ballententen onderscheiden wordt onderhand niet meer als genoeg, welke dwaas wil men van de student maken? Heren professoren, rot op, het gekkenhuis in, alleen daar hoort U thuis! Daar kan U heerlijk psychopaat spelen, alsof U niets van enige omgeving weet!

Ja, misschien kent U Halton Arp, hij vertelde het meest wezenlijke van wetenschap, die niet kan leven, lachen en huilen; ....Halton Arp deed daar echt niet moeilijk over en dacht na met zijn volle objectieve verstand. Hoe en wanneer de rest van de wetenschap nu eindelijk eens iets aan zijn ziele constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. Maar niemand zit te wachten op leugenaars, dat is slechts de eigen reformatie ter zijde zetten, en ontkennen dat ook jij "een ontheemde ziel" bent en wil blijven in deze oneindige kosmos!
Veel planetaire wetenschappers besteden zo dus ook hun tijd aan kritisch bewijs dat er leven is op en in andere meteorieten, op planeten in de interplanetaire ruimte.
One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”.
En daar worden dus miljarden mee weggegooid, om "De ontheemde Ziel" maar te kunnen blijven spelen. En daar krijgen ze nog menige prijs voor ook, ......De meeste Nobel prijzen worden aan deze ontheemde dwazen verstrekt, ......en heel het universitaire gebeuren beslaat voor 98% uit dergelijke nonsens! De filosofie en de theoretici werpen met elke stap die ze doet een huid af, daar kruipen de domme volgelingen in. Meer gebeurd er in de Universitaire wereld niet! Haar huidige staat is de meest belachelijk ooit, plak het bordje er op, sluit de deuren en je hebt al een gekkenhuis! Vroeger liepen de gekken naar de noordpool, maar toen wisten ze ook al niet waar hij precies lag!
De zotten hebben zich er grenzen mee toegeëigend, terwijl ze al eeuwen in het Inuit-gebied lag. Hoe kan je lucht verkopen, ..... de psychopaat, hij doet het in een ommezien! Zo lapt hij, de psychopaat, alles en iedereen er bij......zonder enige gewetensvolle interactie. De gevolgen ze zijn niet voor hem!

Uiteraard kan dit niet zo door gaan, de mens zal zich op een gegeven moment moeten herinneren wat leven en lachen kan zijn, en de Inuit, ze weet dit allang, ze laten ons maar begaan. Als het met ons mis gaat weten zij, de Inuit, gelukkig nog hoe het moet! Het is in hun herinnering opgeslagen, en als je ze het vraagt (eertijds) zullen ze het zich het herinneren, speciaal voor ons want zij wisten het al! En er is geen echte werkelijke Inuit (mens) die dit niet weet! Velen op deze Aardklomp kennen dit geheim al! Hoe kan je lucht verkopen ..... weet U het?
En de hoek waar de mens zijn intelligentie ligt is via de gnostiek te analyseren. De hele truc van de Gnosis is namelijk dat de gnosticus op de veelbelovende levenservaringen, die hem ter oren gekomen zijn, leert te reageren.
De menselijke intelligentie is gnostisch van karakter. De menselijke intelligentie is zoekende naar de meest veelbelovende ontwikkelingen! En dat is niets meer als de poëtische kwaliteit die we al miljarden jaren van de mens kennen. De mens heeft zelfs geen andere intelligentie, daar de vraag op zich is als een demon voor de meeste mensen. Wie veel met conflicten bezig is, weet dat het duel nauwelijks wat oplost, omdat de filosofie niet waarheid `s functioneel is, omdat het denken niet zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor de veelbelovende ervaring. En de studie naar de vele verzamelingen gaat alleen maar wat voorstellen als je de volle historie kent, met daarin aanwezig de veelbelovende ervaringen.
 
Misschien denkt U ; ....U dwaalt wat af, NEEN de zotheid zal zich altijd op de wereldse sofisten beroepen, en niet op de dwazen van de westerse filosofie! Alleen daar en dan is de heilzame en nuttige werking van de gewone man te vinden!
De krankzinnige  westerling is al veel meer als debiel en imbeciel, hij heeft zich volkomen verkeerd laten leiden!
En hoe kon dat dan; ....
De door Erasmus gekozen titel leest in het Grieks Moras Enkomion en in het Latijn Stultitiae Laus. Vertaald naar het Nederlands stuiten we op een dubbele betekenis: het betekent zowel Lof óp de dwaasheid als Lof dóór de dwaasheid.  In de eerste betekenis krijgt Erasmus als auteur een zichtbare plaats in het betoog, terwijl in de laatste betekenis Erasmus meer verdwijnt achter de ware redenaarster vrouwe Moria. Doch de redenaarster doet niet anders als optreden volgens "De Dwaasheid". Alleen de krankzinnige filosofen en zij "die het dachten te weten" hebben het steeds anders bezien! Voor hen viel de definitie van de sofist heel anders uit: ..... ze viel in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is daar de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn!
Het is de gewone man of vrouw zo duidelijk als maar zijn kan dat dergelijke sofistiek of deskundigheid op geen enkele wijze een ziel en een oprechtheid en een "Wezen" bezit. Doch op de huidige universiteiten zijn ze noch steeds niet tot een dergelijk sofistiek bekeerd! En vooral daarom gaat zo dramatisch mis! De psychopaat wordt in het volle leven opzij geschoven, maar de universiteiten trekken hem juist aan......zij zijn op mensenjacht en prijzenjacht, meer niet! Verder, in de komende jaren, zal het zich vooral ontpoppen als een nodeloos en zeer zwakzinnig geheel! De maatschappij geleidt door deze idioten staat op breken, maar er is niets wat hen bekeerd!

Uiteraard staat de sofistiek van de gewone man er heel anders voor, hij zet zich in als; .....
 • Er een duidelijke behoefte is, ...... hij in zijn ziel aangesproken wordt.
 • Hij gevraagd word, maar vooral niet omwille van het genot.
 • Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
 • De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit een genormeerde analyse. (het wezenlijk presteren)
 • Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs een uitzonderlijk goede motivatie.
 • De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
 • Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
 • De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit. Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw wordt zo mogelijk zeer goed ingezet, dat van de Universiteiten kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuurrelativering; ..... wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet! Want ze weten dat vooral niet! Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! Het is tegen het decadente aan, wat geef jou het recht ons hier op te wijzen, ..... dat zeg jij!
En de regeringen zijn zo mogelijk nog decadenter; ....."We are fighting for civilization" alleen deze civilisatie komt er nooit! Je kan het zeggen; ..... alle activiteiten veronderstellen een norm, maar niemand onder het decadente leger van wetenschappers en de andere politieke psychopaten begint bij zichzelf! Heeft U wel eens van Nihilisme gehoord? Ze hebben in feiten alles laten vallen, ze wilden gekozen worden, ze wilden op prijzen jacht, ja dat noem je ook een cultuur,.... We kunnen het allemaal missen als kiespijn, ..... er is niets wat ze met hun echte deskundigheid zullen bezien! De ontspoorde mannelijke energie - geleid door angst en agressie - genereert slechts oorlogen, terroristische aanvallen en geestesziekten.
Zij die geen oplossingen willen zullen uiteindelijk hun eigen DNA kapot slaan, door de gebrekkigheid van leven wat hen nog voor ogen staat, deze staat van leven brengt de eindigheid en dood. Dit omdat ze volkomen los staat van het echte leven. Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mens die zich weet te vernieuwen en op een juiste manier zijn deskundigheid weet in te zetten. 
De filosofie of wijsbegeerte was en blijft de oudste theoretische discipline (5de eeuw vóór Christus) die het verlangen had en streefde naar  kennis en wijsheid, maar de sensoren om dergelijk streven te onderbouwen heeft ze nog steeds niet, helaas! Ieder instituut wat dit theorie terrorisme misbruikt kan opgeruimd worden! 

Erasmus heeft veel te goed beseft wie hij was, en daarom heeft hij zich "De lof der zotheid" veroorloofd. Een serieuze plaats heeft hij zich nooit willen verschaffen, hij wist dat hij wel moest verdwijnen achter de ware redenaarster vrouwe Moria. Dat maakte hem tot de eerste "zinnige humanist" omdat hij openlijk een dubbelzinnigheid in zijn schrijven bracht! Maar heel onze maatschappij is nog steeds van deze dubbelzinnigheid doordrongen. Zal de rest van de wetenschap ooit ook eens over de zotheid van zijn bewijzen en theorieën heen kunnen kijken?
Voor de filosofie, voor Logos was er mythos een bepaalde manier van denken, die de wereld in een context van bovennatuurlijke oorzaken plaatste. Kan U mij vertellen welke wetenschapper van deze mythos los is gekomen? Ach ja, hij mag nu theorie heten! Dat klinkt ook wat meer naar weggegooid geld en decadentie en niet te veel naar alle andere zotheid, oké! Erasmus zou U hebben vertelt dat het weinig meer met wetenschap gemeen had, maar slechts met decadente spitsvondigheden!
Maar het belangrijkste van menselijke netwerken is ; ....Ze hebben "altruïsme" , vertrouwen, redelijkheid, en vrijgevigheid als basis. En het is menselijk dat dit eindelijk eens wordt toegegeven! Zonder de rede en de liefde zou deze wet (De Thora) het geen minuut volhouden! Waar wij ook leven! Waar we ook zijn!

Natuurlijk kan iedereen denken, wat verteld U nu, maar er zijn vijf zaken die altijd hun tol zullen eisen, .....

 
 • De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelforganisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken. Het is inderdaad allemaal "een pot nat" geworden. Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie, dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid van de mens.
 • Zo bezien herhaalt alles zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze. Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap! Heel haar definitie van de sofistiek of de deskundigheid ziet er heel anders uit: ..... ze valt nog steeds in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is nog steeds de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn! En daarom komen ze nu zeer snel tegenover elkaar te staan, veel sneller als iedereen denkt!
 • De politieke macht kan de geestelijke vrijheid niet beloven, althans zo menen ze nog steeds!
  Ze kunnen de mens geen vrijheid beloven, daar zijn ze te krankzinnig voor! Ze zijn er niet toe opgeleid, omdat de normale sofistiek ofwel de normale deskundigheid daar voor ontbreekt. Hun hersenen verzetten zich tegen altruïsme en de unieke zorgzaamheid en deskundigheid die uiteindelijk door ieder mens zal en kan worden opgebracht, althans zo zou je het beste voor de mens toch maar "Een Utopie" vinden, zoals Thomas More hem benoemde, maar het geenszins zo bedoelde!
 • De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. De wereld begrijpt zijn eigen drama niet, het is zijn theatrale spel en de daar aan verbonden arrogantie. Dit menselijk intellect is feeks (is als een lastige venijnige vrouw, doch behoort beslist niet toe aan de echte vrouw), de energie die je er aan besteedt gaat verloren in het eigen theaterstuk. IQ en EQ beslaan één enorm vals sentiment, meer niet!
 • En dat euvel maakt zelfs van ieder mens een bitch!
  Je hebt al zoveel rollen gespeeld in dit leven, en je paste je maar aan. Maar ook dat is geenszins goed, want dat gaat slechts goed tot het moment dat je totaal niet meer weet wie je bent! De gewone man weet het misschien nog wel, maar aan wetenschappers en politici daar moet je zeer over twijfelen. Bij iedere stap die ze zetten twijfelen ze dan ook! En deze twijfelaars willen een land leiden, zou daar ook maar iets van terecht komen? Of zouden ze alleen maar zotheid overhouden! De situatie van deze wereld wijst zeer zeker op het laatste. Maar dan is er toevallig ook geen basis meer voor een normaal bestaan! De deskundigheid of wel het juiste sofisme is noch in geen dag aangeleerd. De politiek en de wetenschap hebben het normale niet!
 • De huidige wetenschappelijke en politieke elite is de weg kwijt, ze heeft veel te veel aperte voorkeuren die ze niet waar kan maken. Ze kan haar zetel net zo goed gelijk in het gekkenhuis neerzetten. Het overdrijft in het genereren van bangelijke onevenwichtig-heden.
  Een schools voorbeeld van schizofreen denken, zouden ze dat echt nodig hebben als ze ook maar iets wisten?
  Om het over de realiteit te hebben, laat ik het zo zeggen: Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat.
  Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door de stress-debielen ofwel de DNA vernietigers. En ze denken dat ze nog gelijk hebben ook, althans ze vinden nog steeds dat ze dit moeten doen! De wereld wordt door krankzinnigen beheerst, en dat kan alleen maar fout aflopen!

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven, althans; .... ook ik kan de werkelijkheid niet uit de metafysica strippen,......daar dat nog steeds onmogelijk is. Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, .....het wordt hier zeer snel één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen. Stress levert niets anders als een post-traumatische disorder en het Ressentiment en de psychopathie, ze liggen in het verlengde van elkaar, ze leveren altijd een verkeerdheid in streven op.
 Alleen krankzinnige wetenschappers denken daarna nog aan conclusies! De normale mens moet de lof der zotheid maar weer ondergaan!

Erasmus kan wel degelijk dieper worden begrepen; .....Misschien denkt U dat de zotheid van Erasmus niets te maken heeft de weerstand die er overal is. 
 Maar het jammerlijke is dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, alleen als je meewerkt met de kosmische functionaliteit is die weerstand er niet. Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit, zolang je haar niet misbruikt of gebruikt gaat ze tot oneindig!
Het is zo duidelijk als maar zijn kan, ........ hoe ons alles geleverd wordt! Gebruik is legitiem, maar het misbruik is alleen al daarom een misdaad, ten opzichte van allen die hier leven en wonen!
Deze bijzonderheid heeft Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
Juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, want hé, wat valt er nog te begrijpen van het deeltje op zich, niets!
Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dat geeft minder twijfel, .....maar nog steeds zet de weerstand, ja zelfs elke weerstand zet zich voort tot in de derde macht! Dat is het meest "treffende" feit in de fysica, maar alsmaar in elke wetenschappelijke discussie verzwegen, want het toont, zodra U gaat rekenen, te veel aan!
Alleen al daarom is het aan de mens het besef in te vangen van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. Het bewustzijn van de innerlijke eenheid, de erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van Broederschap.
Want enkel zo langs die weg kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen!
Verder kan de wezenlijke deïficatie niet worden begrepen, noch worden uitgelegd. Ernst Mach is sinds het jaar 1883 de enige eerlijke man in de fysica, de rest is aan het huichelen en kwezelen geslagen!
Dus wetenschappers die "denken" dat ze God zijn, dan wel niet zijn, of dat God bestaat dan wel niet bestaat, ze kunnen alleen maar debiel zijn! 
Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie en de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook, het spel blijkbaar met volle inzet mee, omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil. Of hij wil dolgraag een andere prijs binnen halen, bijvoorbeeld de Nobelprijs! Heeft U wel eens van de oerknal theorie gehoord? En hoe graag ze in deze theologie geloven?
Sinds ongeveer het jaar 1800 slaat hagiografie zowel op een historische subdiscipline (die al wat met heiligen in verband staat onderzoekt) als op een literaire traditie, maar op wetenschap zal het zeker niet slaan.
Bovendien is geschiedenis alles wat geen verband heeft de wiskunde, en sub disciplines hebben dat al helemaal niet! Je komt zo in het huichelen en kwezelen terecht! Alleen Ernst Mach onthield zich er van!
 Ook Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Maar het is mij genoeg, .....het is een uiterste van materialisme, al naar men het als een deïficatie van de wereld of als een secularisatie van God beschouwt.
Een echte wetenschap verwijst naar de strengste stijlen der logica, en is dus veel omvattender en veel rijker aan inhoud. Zij is de echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, ze onderbouwd de noodzaak van leidende inspiratie en van grote vormconventies in haar ontwikkeling, zij is ten slotte de metafysica van de hoogste orde. En al die huichelaars en kwezelaars schieten daarin tekort!


Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op! Zodat deze wezenlijke deïficatie voor iedereen een mogelijkheid is! Meer is er niet nodig, want meer kan er niet duidelijk gemaakt worden!  ”It is wrong to excite the public with improper speculation”, zo zou Halton Arp het ons vertellen! De rest is alleen maar "De lof der Zotheid", die velen er op na houden! En zo heeft Erasmus ons verteld!
Het is geen schande "God" niet te begrijpen, het is alleen maar een schande "God" te misbruiken!

Maar deze deïficatie is wel de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis. Los komen van de algemene stresssituatie is meer als een moeten, we moeten ons gaan herinneren wat leven is!
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht. Ze onderhouden zelf een volkomen verkeerde deskundigheid ofwel een volkomen verkeerde sofistiek! De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden voor hen die hem het meest beschrijven. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. Is dat de manier waarop wetenschappers onderkennen wat leven is?

Maar er valt niets te ontlopen en het leven is niet te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.  Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen;.... en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. En waar de wezenlijke deïficatie voor iedereen een schitterende mogelijkheid zal zijn! De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! (Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven).

Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is! "Al het Worden" draagt het oorspronkelijke kenmerk  van de richting (onomkeerbaarheid), en zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding, en wel zodanig dat er slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis mogelijk lijkt, en vandaar de noodzaak de subjectieve gewaarwordingen steeds goed te ordenen! En dit met de juiste sofistiek te doen, (een andere norm hebben we niet, en valse onoprechte normen moet U niet willen gebruiken) dat is voor het menselijk DNA van groot belang! En zij die de definitie van de sofist heel anders bezien, zullen de gevolgen (hun ondergang) zelf moeten dragen.
Maar de mogelijkheid van die schitterde broederschap ligt voor ons klaar! Zij die gekomen zijn tot eenheid van dit heelal gaan overwinnen! De wezenlijke deïficatie, er is niets van enig nut haar nog tegen te houden! Ze ontwikkeld zich, in dit heelal van binnen uit naar buiten, ze is evenzeer een product van de geestelijke wording als van de bewustwording van de mens! Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En ik hoop dat we weten dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. (Richard Feynman) Het is slechts wachten op het moment dat de krankzinnige wetenschap nu eindelijk eens gaat luisteren! Het is niet nodig maar te blijven kwezelen en huichelen!


Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. (Henk Tennekes)
De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les. De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaald, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Het was mij een genoegen, .... maar ook mij eigenlijk iets te moeilijk, hoe krijg ik U zover dat U het mooie leven weer omvat? Dit is een barbaars cultuurrelativisme, maar even heel nodig ......wakker? Heb ik voor U de poort naar de nieuwe wereld geopend?
Maar het is mij genoeg, heren dwaze wetenschappers, en Erasmus heeft het al 500 jaar geleden vertelt .....het is een uiterste van materialisme, al naar men het als een deïficatie van de wereld of als een secularisatie van God beschouwt. Via deze "materialistische" weg is er geen verklarende oplossing aan de centrale leer van de eenheid van God te geven!  Waar Newton zich nog verdiepte in de geschillen tussen de twee kerkleiders, Arius en Athanasius, daar besefte Ernst Mach dit feit als eerste deugdelijke wetenschapper, en daarna vertelde Richard Feynman het enige wat afdoende is!  Want; .....
 The prize is the pleasure of finding the thing out, ..... Richard Feynman. Al hoewel ik dan de grootheid van mijn eigen leermeester Henk Tennekes over het hoofd zie, ......
Maar alles wat de wetenschap sinds Descartes geprobeerd heeft te bewijzen, ze is grandioos mislukt. Niemand zal ooit iemand kunnen leren denken langs de lijnen van de koele en ongekleurde rede ofwel langs de lijnen van een krankzinnige theorie! Al deze hagiografische klerenzooi van sinds 1600, waarmee iedere dwaas zich kan omkleden, ze moet in de prullenmand, anders wordt elke context buiten de les onleesbaar, en onbegrepen, door wie ook geschreven! 

En het is zo duidelijk, wijsheid, ritme, en energie, ze zullen moeten geven wat ons het plezier moet op leveren, maar tevens verwijst het ook naar de strengste eisen der logica! En deze eisen onderbouwen de noodzaak van een leidende inspiratie en van grote vormconventies die naar talent en karakter aangeleerd kunnen worden, het gaat ten slotte om de metafysica van de hoogste orde.  Wie zijn we en hoe leren we en wat willen en kunnen we uitbeelden. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, ..... En al die huichelaars en kwezelaars schieten daarin tekort! Zet ze in "Het Trippenhuis" vast en zet er het bordje "Gekkenhuis" op. Misschien zijn we dan van al die hagiografische klerenzooi, waarmee iedereen zich lijkt af te dekken, verlost! Want we weten wat we nog slechts doen, om aan de chaos te ontsnappen, zoekt de mens op verschillende manieren houvast. Hij bouwt zijn wereld op aan de hand van regels, gewoonten, ideeën, rollen, ambities etc. en denkt daarmee: ....ik komt misschien nog op adem in mijn eigen denkkader.
Maar onder leiding van een stel universitaire dwazen lukt dat beslist nooit! Voor hen valt de definitie van de sofist nog steeds heel anders uit: ..... ze valt in de categorieën van de "mensenjacht", de geldverwerving en de opvoedkundige pretentie, ze is daar de jacht op rijke en voorname jongelui, wat de sofistiek van de gewone man natuurlijk nooit kan zijn! Ik heb de grafsteen voor deze maatschappij al besteld, ik heb de datum er ook al op laten zetten!
Ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden. 10-10-2014 vind ik wel de juiste datum!
En het Godsbegrip is zeker de laatste zin van "de wereld als natuur",  want het zijn de wijsheid, het ritme, en de energie die ons het plezier op moeten leveren, maar tevens verwijst dit ook naar de strengste eisen der logica! En deze eisen onderbouwen de noodzaak van een leidende inspiratie en van grote vormconventies die naar talent en karakter aangeleerd kunnen worden, het gaat ten slotte om de metafysica van de hoogste orde. Niet om ons valselijk naar de laatste zinnen van de natuur te laten gluren, via deze "materialistische" weg is er nu eenmaal geen verklarende oplossing aan de centrale leer van de eenheid van God te geven! Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten." (Henk Tennekes)
Er is dus geen andere weg als de scheppende kracht van de subjectiviteit, de gemoedsbewogenheid, de sensibiliteit te aanvaarden. Aanvaardt nu maar de werkzaamheid van de waarlijk scheppende geest, de creatieve activiteit. De rest van al de Zotheid van de krankzinnige wetenschap kan vergeten worden! Debielen rot nu eindelijk eens op, na zoveel eeuwen met de zelfde praktijk, ga je schoonmoeder pesten!   

IOANNES PAULUS PP. II  Weet ook al niet hoe hij op kan houden met de onvergelijkelijkheid  van de natuur! Zelfs bij hem mogen de noodzaak van een leidende inspiratie en van grote vormconventies geen rol spelen. Hij "De Gek van Rome" voelt zichzelf kennelijk zelfs de beste vervanger van God!
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_nl.html

De Gek weet ook al niet dat er, bij hem, een lange hagiografische traditie en de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook, het spel blijkbaar met volle inzet mee, omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil. Maar ook Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Maar het is mij genoeg, .....het is een uiterste van materialisme, al naar men het als een deïficatie van de wereld of als een secularisatie van God beschouwt.


FIDES ET RATIO
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over de Verhouding Van Geloof en Rede

 Zowel in het Oosten alsook in het Avondland kan men een weg traceren, die in de loop van de eeuwen de mensheid in toenemende mate tot de ontmoeting en het gesprek met de waarheid geleid heeft. Een weg die zich - anders kon het immers niet - binnen de horizon van het zelfbewustzijn van de menselijke persoon heeft ontvouwen; hoe meer de mens de werkelijkheid en de wereld leert kennen, des te beter leert hij zichzelf kennen in zijn onvergelijkelijkheid, terwijl bij hem steeds indringender de vraag naar de betekenis van de dingen en van zijn eigen bestaan opkomt. Alles wat zich als voorwerp van onze kennis voordoet, wordt aldus zelf een deel van ons leven. Op de architraaf van de tempel van Delphi was de vermanende oproep uitgehouwen: “Ken jezelf!” - als getuigenis van een fundamentele waarheid die als minste regel door iedere mens moet worden aangenomen die zich binnen de schepping juist als “mens” wil onderscheiden, doordat hij zichzelf kent.
Maar, ....dit  is radicalisme van het ergste soort!

Hoe zouden wij de werkelijkheid en de wereld ooit moeten leren kennen? Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten.  Via deze "materialistische" weg is er nu eenmaal geen verklarende oplossing aan de centrale leer van de eenheid van God te geven! De "Paus van Rome" is evenzo een idioot, die tot de meest radicale hagiografische teksten is vervallen! Maar de werkelijkheid mankeert er compleet aan, morgen is hij misschien net zo radicaal als IS. Niets is zo verbijsterend als dit te moeten constateren! Doch dit is de laatste poging om via een materialistische dialoog de zin van de hedendaagse waanzin aan elkaar te praten! De zin van het geloven en de inspiratie voor de werkelijk scheppende ziel die er uit voort komt, ze zijn hem in Rome vergeten! Een grotere dwaas als IOANNES PAULUS PP. II  hebben ze daar nog niet gehad!

Ook hij begrijpt niets van het verhaal over iets waar niemand bij stil staat; .... gelovigen niet en ongelovigen niet, we hebben wel degelijk de zelfde leidende inspiratie nodig! Dat is het verhaal wat we ondanks wel zo’n 2000 jaar Christendom toch met ons meedragen, zonder dat wij dat wilden beseffen. Hoe kan dat, heren wetenschappelijke en religieuze en krankzinnige kneuzen?
 “De nederigen zullen de aarde verwerven”  dat weet ik zeker, maar we hebben wel nederig een hele rare materialistische brainwash ondergaan. En ik zeg het U heel gewoon, daar komt zeer zeker toch nog een tweede sessie achteraan! Dat is zo zeker als twee maal twee vier is, de dwazen met hun materialisme hebben het zelf zover gebracht!
Er staat wel veel in de sterren geschreven, maar er staat niets in de sterren over de leidende inspiratie die we allemaal nodig hebben, die definitief de hemel op Aarde brengt!

 

De plant in het hart is de leer der eeuwige genade, "Der vadren errefleer."

Er is een wijze die boven het menselijk begrip gaat, en de ganse wereld doorwoont. Aldus Thomas More, ....... hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met hen overeen. Dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt. Laat ze daar in Rome maar dromen, ze zijn daar heel gewoon Gek! Net als alle nazaten van Descartes trouwens!  Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven.

Dit vertel ik U namens allen, doch Thomas More en Erasmus in het bijzonder, en de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zij willen U al het leed beslist besparen! Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 

Nardocus Filosofus