De Goddelijke Auto Reverse 
 Ik had hem al klaar, zo is het als de waarheid je is gekend.


Wat maakt de mens 

De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit. Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt. Hoe kan dit toch?

U moet weten, ik weidt mij hiermee in door te praten over de toetsen, want ik denk dat een vermogen iets te doen van waarde is.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal, alles wat we uitgevonden of ontdekt hebben daar binnen, ze is een sleutel tot de hemel.
Maar de zelfde toets is ook evenzeer de sleutel tot de hel.
Mooi dus dat we zelf deze toetsen moeten leren maken, de gevestigde overtuigingen kunnen hierin geen leidraad zijn!

Alle heilige (vedische) geschriften hebben hun bron, weet dat ze als een sleutel kunnen worden gevonden, er kan niet anders als deze traditie zijn.
Vanaf het begin heeft ze deze methode, hij die haar identificeerd is mijn getuige. Daarna kan er niets anders als een herintegratie volgen, in de Vedische zin. Werken zonder deze herintegratie heeft geen zin, het is wezenlijk alles wat verbindt, dat wat verenigt, dat wat heel maakt. En ze is nog eenmalig ook! Het denken heeft geen duplicaat ik ben haar in ieder geval nooit tegen gekomen.........het is zelfs niet mogelijk om over (on)EINDIGHEID te schrijven. Werken doen we op deze wereld met iets wat maar één maal gegeven is, en is niets meer als een grootheid. Je kan alleen maar over oneindig groot of oneindig klein, of oneindig uitgebreid etc. spreken.
En dan is het nog zo: ......aktie verondersteld altijd trillingsbron. of weerkaatsing van trillingen.
OM ZODOENDE Met.Behulp.Van. HET OBJECTIEVE BEWUSTZIJN REALISATIES TE VEROORZAKEN. 
Wist U het niet? Meditatie is nog steeds een onmogelijkheid! Immers, dan zou steeds het objectieve bewuszijn nodig zijn,
om alle aktualiteiten te leren kennen, en dat is juist NIET WAAR. Niemand heeft dankzij  alleen een enkelzijdig objectief bewustzijn een resultaat.
Zo lang er hemel en hel is, dan wordt U altijd en alleen gemediteerd.

Dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat!
Om het nog even anders te zeggen, ieder mens kan allerlei fractale elementen onderscheiden. 
 En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.


Ik kan het U in wiskundige zin vertellen: ......
Zo Pythagoras en Euclides het neer gezet hebben.......
Want niemand heeft het recht; ......
het zonde begrip in het middelpunt van de mens-beschouwing te plaatsen. 
Er is een gigantisch laf tijdperk gaande,
dat onherroepelijk kan en moet worden vergeten,
doe het, want werkelijk geen mens is er werkelijk in thuis!

De rede alleen heeft geen macht, dat is de zoveelste brein opwelling,
is ze heerlijk en goed dan pas wordt er met de ziel verenigd, door openbaring!


Hier uit volgt dat het de kennis is die de liefde veroorzaakt.
Het is de enig mogelijke manier om zich God te realiseren.......

Zo is het dat alle wetmatigheden van het denken liggen in het denken zelf, 
en deze wetmatigheden zijn voor allen identiek.
Immers, zou deze identiteit niet bestaan,
dan bestond er geen logica, geen wiskunde, geen mathematisch denken.
Ja, dan was zelfs elke abstracte communicatie onmogelijk,
afgezien van het gevoels leven, welke berust het beginnende identieke, 
daarom is het abstracte het uiterste identieke ........
maar denk niet dat het het uiterste moeilijke is,.....
want het wordt je gegeven!
Als U dit hoofdstuk goed leest, kan het U onnoemelijk veel opleveren!

Want de Gereflecteerde angst voor het niets is een ‘vastklampen aan de eindigheid,
EN ’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid.
Want de weigering uit onbegrip van het abstracte is de afgrond voor ieders mogelijkheden.
Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object had, in de zin van het al-mogelijke,
krijgt het onbegrip voor het abstracte een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object.
Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien.

Dan ........En dat zou ik toch zeker willen vermijden, iedere dag.
Want hier mee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan.
Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ ,
waarvan Kierkegaard er drie wezenlijke behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan.
Alle abstractie en alles tot het abstractie gaande, komt terecht bij " De één ".
Dus precies ‘Nichts’ dat Hegel het zuivere zijn noemt en dat hij als uitgangspunt neemt van zijn filosofie;
2. Het mystieke niets. Hiertoe komt de mysticus op zijn weg naar het goddelijke.
In lagere stadia kan dit de schijn wekken toch nog een positieve relatie tot het aardse leven te hebben.
Maar ook dit is een vlucht voor de pijn van de angst.
3. Het ironische niets, radicaler dan de twee vorige;.... is een ramp!
reeds Sokrates bereikte dit door heel de gegeven realiteit haar waarde te doen verliezen in een volledige sterilisatie.
De ironie komt echter niet verder dan ‘negatieve vrijheid’. Deze negatieve vrijheid die we nu overal op deze wereld zijn!
Maar waar de echte geestelijke vrijheid niet meer is te beleven, .........als we daar niet op staan, dat hij komt!-anders blijft er slechts een rare Angst over, deze angst is gekoppeld aan een antipathische sympathie .
Het spraak-gebruik bevestigt deze dubbelzinnigheid:..... men spreekt van zoete angst, maar het is een vreemde of schuwe angst.
Zodat deze angst
 dus geen verhouding tot iets uiterlijks heeft.
“Alleen prozaïsche domheid kan denken dat deze angst GEEN verstoring van het mens-zijn is”, daar in die buurten waar het abstracte denken overheerst!
Ik had het U al verteld, dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Al de auto-reverse brengt ons spoorslags naar de kosmische wetten en lijnen toe!

Overigens moet ook de term 'schepper' ontdaan worden van zijn materiële connotaties,......
want God heeft niets 'gemaakt' in ambachtelijke zin van het woord, ...
De juiste ethiek kan daarom gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil,
met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.
Het lichaam heeft geen abstracte Goddelijke werkelijke werkelijkheid,
alle wetten worden gecontroleerd door de auto-reverse......
Niet één wet niet! Dat is de rede van al het uitsterven in de Kosmos, van iedere "eigenwijs".
En zo is het dat het ook de mens zal vergaan, zo haar toestand zo blijft......
Het is onmogelijk te denken dat deze "Wet met de vele veranderingen" de kosmos niet overheerst!
Is het niet zo dat "Alles" wat existentie bezit ook deze essentie bezit?
Is zo essentie geen voorwaarde voor existentie? Wat moet er anders existeren? 


En de professor is meestal onzinnigl, hij wil er alleen maar een theorie aan toevoegen, dat miljarden kost.
Welke cultuur mammon wil hij vandaag weer tegen komen? Heeft de Geek het U wel eens verteld..........
En mijn getuige heet uiteraard weer Richard Feynman.........

thema, hoe zie jij de toekomst voor je, wat is daar voor nodig, en wie doet het. Enige referentieel transparantie is er niet, alles blijft bij de ongelooflijke waan........of erger, een politieke manie.
Het is niet moeilijk aan te tonen dat er vanaf deze cultuur mammon een rechte lijn loopt, ze is verleent aan de politieke betekenis van Antigones seksuele differentie. Ze heeft altijd de vorm van een 'mania', een toestand van mentale waan, die met alle verschillen die er maar mogelijk zijn, en gevonden worden in de referentiële theorieën van de semiotiek. Maar de mens wil het daar niet over hebben, de manie wordt in en met de massa media beleeft!
Ach, nee, we hebben alleen een manie, we zijn niet hopeloos ziek! Ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golven van het gewone verstand omvergeworpen worden.

Laat het tot U doordringen: ........ door de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Al de auto-reverse brengt ons spoorslags naar de kosmische wetten en lijnen toe!
Overigens moet ook de term 'schepper' ontdaan worden van zijn materiële connotaties,......
want God heeft niets 'gemaakt' in ambachtelijke zin van het woord, ...
De juiste ethiek kan daarom gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil,
met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.
Het lichaam heeft geen abstracte Goddelijke werkelijke werkelijkheid,
alle wetten worden gecontroleerd door de auto-reverse......
Niet één wet niet! Dat is de rede van al het uitsterven in de Kosmos, van iedere "eigenwijs".
Zodoende is het Goddelijke één door ons te onderkennen! Werkelijk altijd, dus eeuwig!.
Het geloof van een doener bestaat dus uit een soort van geesteshouding en bij het doen is er zelfs een bepaalde geestestoestand. De referentiële theorieën van de semiotiek zijn door ons niet te aanvaarden, op geen enkele manier!
 
Doeners kunnen geen dromers zijn! Een doener moet weer naar adem happen als hij in de openruimte van het onbekende en nog niet gewetene komt, dan moet hij zich weer centreren op de poëtische zinnen in zijn taal om zo mogelijk iets wat nuttig is, te verwoorden en met elkaar te delen.
Er was een bepaalde leegte, maar door de concentratie en de contemplatie wordt die leegte toch steeds weer opgevuld, met poëtische woorden en zinnen. Waarin iedereen thuis is, op zijn eigen afzonderlijke manier, naar karakter, aanleg, en doen.
Alle doeners hopen zo mogelijk alles te delen, en daar binnen in onze kern is te hopen dat de geesten minnelijk en prettig voor ons ingesteld zijn. En onze prettige herinneringen zijn daarbij onze reis-bagage naar binnen en naar buiten. En dat happen naar adem, dat mag zeker van God, God is liefde, hij kan niet onprettig zijn! En voor mij als doener is het zeker zover...........en ik durf U te vertellen wat de juiste ethiek is. De juiste ethiek kan gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil,
met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.
Zo U de mens wat wil vertellen, dan is het volgens mij in de eerste plaats dit!
Je kan het de Rechter wel willen laten vertellen, maar welke semiotiek ging er aan het recht vooraf, .....
kort gezegd; .....op deze huidige Wereld werkelijk niets! Alleen de doeners van deze wereld begrijpen de schande van deze wereld, en het is tijd om daar los van te komen!.


de Gereflecteerde angst voor het niets is een ‘vastklampen aan de eindigheid,
EN ’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid.
Want de weigering uit onbegrip van het abstracte is de afgrond voor ieders mogelijkheden.
Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object had, in de zin van het al-mogelijke,
krijgt het onbegrip voor het abstracte een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object.
Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien.


DanEn dat zou ik toch zeker willen vermijden, iedere dag.
Want hier mee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan.
Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ ,
waarvan Kierkegaard er drie wezenlijke behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan.
Alle abstractie en alles tot het abstractie gaande, komt terecht bij " De één ".
Dus precies ‘Nichts’ dat Hegel het zuivere zijn noemt en dat hij als uitgangspunt neemt van zijn filosofie;
2. Het mystieke niets. Hiertoe komt de mysticus op zijn weg naar het goddelijke.
In lagere stadia kan dit de schijn wekken toch nog een positieve relatie tot het aardse leven te hebben.
Maar ook dit is een vlucht voor de pijn van de angst.
3. Het ironische niets, radicaler dan de twee vorige;.... is een ramp!
reeds Sokrates bereikte dit door heel de gegeven realiteit haar waarde te doen verliezen in een volledige sterilisatie.
De ironie komt echter niet verder dan ‘negatieve vrijheid’. Deze negatieve vrijheid die we nu overal op deze wereld zijn!
Maar waar de echte geestelijke vrijheid niet meer is te beleven, .........als we daar niet op staan, dat hij komt!-anders blijft er slechts een rare Angst over, deze angst is gekoppeld aan een antipathische sympathie .
Het spraak-gebruik bevestigt deze dubbelzinnigheid:..... men spreekt van zoete angst, maar het is een vreemde of schuwe angst.
Zodat deze angst
 dus geen verhouding tot iets uiterlijks heeft.
“Alleen prozaïsche domheid kan denken dat deze angst GEEN verstoring van het mens-zijn is”, daar in die buurten waar het abstracte denken overheerst!
Ik had het U al verteld, dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Al de auto-reverse brengt ons spoorslags naar de kosmische wetten en lijnen toe!


En zo, het is nu werkelijk zover, want, wij Mensen hebben ........"dit referentieel transparant zijn" heel hard nodig om tot begrip te komen!  Alleen de echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft deze referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Zo is het gelukkig want ......De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Laat ik verder geen moeite doen, de echte schaamte die deze situatie ons oplevert is prima omschreven, de valse nog bitter slecht.
De keuze om naar de valsheid te verwijzen is moeilijk, vervalsers denken altijd dat hun valsheid niet ontdekt kan worden, maar ik ben vast besloten dit te doen.
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal met een abstracte grondslag dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zonder meer gegeven element. De  wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vorm conventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf

Onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wel als U mij kan volgen begrijpt U ook dat dit kan! Als U een echte hang naar het leven bezit, vol rede en liefde, wordt U heel welwillend een uitstekend gehoor voor de waarheid verschaft. De Godin Uhrtel  is uniek, zo gauw U haar op de goede manier weet te paaien reikt ze alleen maar Hemelbrood aan U uit! Alle twijfel gaat dan aan U voorbij, hoe mooi is dat? Weet dat er voor U een ultiem bestaan klaar ligt! Noem het de nieuwe mens, ik weet dat hij komt!

Dus al die Janus koppen die de wereld menen te kennen, ze kunnen verder,  echter ze schrijven wat ze willen, boeken vol dwaasheid!
Zo-heid is niet wat bestaan is, noch wat niet-bestaan is, noch wat tegelijk bestaan en niet-bestaan is, noch wat níet tegelijk bestaan en niet-bestaan is.
Zo schreef Heisenberg; .... De heftige reacties op de recente ontwikkelingen van de moderne fysica zijn alleen te begrijpen als men beseft, dat hiermee de fundamenten van de fysica in beweging zijn gekomen; ...... en dat deze beweging het gevoel heeft veroorzaakt, alsof de grond onder de wetenschap weg valt.
Want wat we waarnemen is dan niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Maar het kan dus veel ultiemer, U kunt zelfs het ultieme gehoor voor de waarheid krijgen!
Veel fundamenteler voor ons is dus, het willen bestaan of het niet willen-bestaan, zij de waarheid kan ons feilloos worden aangereikt. Dit ultieme stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. Al het referentieel transparante, zoals de wetenschap het aanreikt, geeft ons een enge griezeling, wij kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat. Zodra we zeggen dat het niet bestaat vallen wij over ons eigen referentieel transparante systeem!
Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En al die zware Janus koppen, waar de wetenschap vol mee zit, ze doen net of dat genoeg is! Ik kan het echter beter vertellen; ...... "De zo-heid van het systeem" zal later altijd een zotheid blijken te zijn! "Zo-heid is zotheid", zo is het nog sneller verteld!

Zo kan ik het ook al jaren, daar is deze timmerman al fysicus genoeg voor ....Volgens de velden theorie van de materie is een materieel deeltje zoals een elektron gewoon een klein gebied van het elektrische veld, waarin de veldsterkte een enorm grote waarde aanneemt, wat betekent dat het een vergelijkenderwijs reusachtige veldenergie is, die in een zeer kleine ruimte wordt geconcentreerd. Zo'n soort energie knoop, die bepaald niet scherp is afgescheiden van de rest van het veld, en ze beweegt zich door de lege ruimte voort als een watergolf over het oppervlak van een meer; er is niet zoiets als één en dezelfde substantie waaruit het elektron de hele tijd bestaat. En kijk dan eens naar een komeet, ze voldoet precies aan deze beschrijving, fysici waar zit dan het verschil? God, God, dat had de zot Robbert Dijkgraaf mij vast nog willen vertellen, voor zijn vertrek. Weet U, het is allemaal oud-nieuws wat ze U willen vertellen, alleen daar voor is de krankzinnige wetenschap geschikt!

Als U het  van Richard P Feynman wilt weten: .....Nu
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.

Wat dit verhaal goed laat zien is, er zijn de verschillen in de menselijke oriëntatie, en ik kan het U zonder meer vertellen. De ene mens verschuilt zich liever in bunkers bij een Kosmisch fenomeen, en de andere mens zegt dat ze een nieuwe oriëntatie en een herintegratie mogelijk maakt.
De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Daar was Leonard Euler zich bewust van. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinatie moet dus een algemeen feit zijn, en een veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. (iedere geneticus zou dit dus moeten weten, .......maar zover is het nog niet)
Toch laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid!

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijze omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.

Maar goed, de materialisten zullen wel weg blijven kruipen, dat zijn ze Nu eenmaal gewend! Maar het zal ze beslist niet helpen, want ze zijn nog steeds niet toe geweest aan de werkelijk universele oriëntering en hebben zeer duidelijk geen steekhoudende levensstijl kunnen vinden. En er zal wat moeten worden weggedaan om ruimte te maken voor het nieuwe universele geschikte. Alleen als je dit begrepen hebt, weet je wat een komeet is! De wetenschappelijke Janus Kop is een eigenwijze dwaas, gewoon niet mooi meer, dat heb je met materialisten. En ook de filosofie help niet, je moet meer doen als boren in jezelf. 
Ons hart maakt deel uit van God's grootheid, buiten zijn oneindigheid heeft hij ook deze grootheid! 
God is inwonend in de mens, vele zullen deze woning de Ziel noemen! Het is de ziel waarvan er maar één bestaat!
De mens houd nooit op een deel van de ziel te zijn, als we hem ten minste levend weten te houden.
We zijn als het ware aangesloten op één grote energie centrale, de mens heeft geen afgescheiden ziel!
Dat maakt de hele mensheid tot kinderen Gods, U kan spreken over broeders en zusters! IK zou dat voor eens en altijd durven te doen!


Stel U zich eens voor:.... U bent Fotograaf en U krijgt een toestel met meer mogelijkheden en U moet werken in volkomen andere licht omstandigheden en andere film`s, dat is het zo ongeveer wat de Mens moet gaan doen bij zo`n mogelijke recombinatie of herintegratie, en precies daar moet er veel meer als aan enkele materiële connotatie worden gedaan.
En als U weet waarvan deze timmerman heeft genoten in het leven, dan weet U ook waarom hij is verkozen om dit verhaal te vertellen. Ik kan omgaan met zowel de "natura naturans" als de veranderlijke "emanatie" de "nature naturata". De wetenschap faalt, ze kent geen organische gebondenheid, ze heeft noch een hart, noch een ziel!

De Janus kop vindt dat de gezamenlijke theorieën zonder tegenspraak voldoende zijn, maar aan publiek kunnen ze toch niets bewijzen. De "Zo-heid" van hun systeem zal uiteindelijk zotheid blijken te zijn! Maar zonder syntactisch proces kan hij niet, dan kan hij zich beter gelijk overgeven, zijn ongelijk toegeven, publiekelijk!

   Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is.
 
Wie de metafysica kent, kan haar in deze wereld niet verdedigen, maar ik durf U te vertellen wat de juiste ethiek is.
 De juiste ethiek kan gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil,
met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.

omdat dan spoorslag's alles als een christelijke beschouwing's wijze wordt beschouwd.
Echter het enige wat het werkelijk is, de metafysica; ........ is de strijd tegen de toevallige conventies,
waarmee Volksmassa's verdeelt en gecompromitteerd worden.
Ten nadele van deze totale wereld, uiteraard....
Je kan het de Rechter wel willen laten vertellen, maar welke semiotiek ging er aan het recht vooraf, .....
kort gezegd; .....op deze huidige Wereld werkelijk niets!
Alleen de doeners van deze wereld begrijpen de schande van deze wereld, en het is tijd om daar los van te komen!.

het grootste probleem wat we hebben te doen is het ironische niets op te vullen, zodat we alsnog in een normale geciviliseerde maatschappij terecht kunnen komen! 
NIET Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praat ziekte.


 ONZEKERHEID

In het verleden hebben kometen ons al enorm verrast, zowel in positieve als negatieve zin. In 1973 zou komeet Kohoutek de "komeet van de eeuw" worden, zo helder als de volle maan. In werkelijkheid was komeet Kohoutek vanuit onze streken enkel met een verrekijker zichtbaar. In 2011 was er komeet Elenin die helemaal verdampte bij het naderen van de zon.
Toch bleef de nacht van de komeet Elenin de meest bijzonder gebeurtenis in de kosmos tot Nu toe, althans als ervaring voor de mens. Anekdotisch gezien was het de Brahman die opnieuw alleen mediteerde in deze nacht.' Ze brengt de nieuwe Archaïsche periode opgang die er onherroepelijk moest zijn. Ze was nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levens-stijl voor de dualistische mens niet meer te vinden was. Ik leg dus zonder meer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is.
Ik zal hier in dit hoofdstuk schrijven, maar waarom ik dit doe weet ik zelf niet eens. Maar alleen zo kan ik U een juiste boodschap geven, met het besef wat er is in de totaliteit van mijn wezen, dat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar dat juist het omgekeerde geldt, ook in al de kosmische contreien is dat zo.
Dit sluit volledig aan bij de komende periode van de mens, de hoofdzaak is daar het leven:.... natuur en cultuur; de medemensen en God.
Ik kan mij geen enkele vergissing nog valsheid veroorloven, sterker nog, ik sta hier volkomen alleen op een zandweg, en ik weet niet eens wat er te vinden is, en ik ben in deze omstandigheid slechts dienend. Maar toch, ik heb Uhrtel weten te paaien, zij zette mij op die zandweg en ik kom om in het Hemelbrood.

De levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. Zo is het eigenlijk veel sneller verteld! De komeet Elinen brengt de tiende bijzondere gedachte naar de Mens, na de negende normale gedachte waarvan ene Helena al zie; ....ze zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden. 

Wie mij op deze zandweg zette was Moeder Teresa, zij deed de wereld een belofte; ....
`Als ik ooit Heilige word — word ik er ongetwijfeld een van de "duisternis".
Ik zal voortdurend afwezig zijn in de hemel —
om op Aarde het licht aan te steken van hen die in duisternis verkeren.'
DE weerklank van onze ononderbroken aansluiting op de ziel bepaalt onze persoonlijkheid.
Hoe meer de mens  zijn objectieve bewustzijn weet open te stellen, des te gevoeliger de invloed van de aansluiting op de Ziel wordt.

Welnu, nu heeft U een klein beetje idee wat mij in deze situatie doet verkeren, nadat ik eerst de opdracht dacht gekregen hebben de tot nu toe vereerde platonische noodwendige driedeling in de maatschappij, die de wereld telkens opnieuw in duisternis stort, te keren. Maar die duisternis is Nu algemeen, en daardoor is het werkelijk nodig een universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levens-stijl te vinden. En deze kansen zullen door ons in de nieuwe Archaïsche periode gevonden worden.
De oriëntering daarvoor zal ons volkomen natuurlijk voorkomen, deze kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn.
Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geenszins goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen. We zullen niet langer op dergelijke wijze georiënteerd zijn!

En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede". En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen. Dat wist Plato ook al, Socrates had hem het al vertelt: ......met de trant van prijzen is het uit! Die krijg je van mij ook niet meer te horen. Ik zou het trouwens ook niet kunnen. Wel ben ik bereid de waarheid te zeggen, als ge dat wilt, op mijn manier, maar niet in de trant van U, ik wens mij niet belachelijk te maken! Maar de elite, met de Janus Kop voorop, vindt het nog steeds belangrijk de prijzen uit te delen, deze belachelijkheid kent meer als zijn prijs! Het tekent de geestelijke oriëntatie waarin velen thans verkeren!

Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden, de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is, maar ik vertel het U steeds weer, de falsificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent. En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning`s-koppel kent van de liefde en de rede.

Maar het mooiste is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Hier zal U echt geen last meer van hebben, nadat de opvolgende  kometen na Elenin hun werk hebben gedaan!
‘Dwing hen om in te gaan!', riep Augustinus vier eeuwen na Christus uit, toen hij het geweld tegen andersdenkenden als een opdracht van God uitlegde. Nee, dat was beslist niet in navolging van de man die leerde dat men zijn naaste moest liefhebben, zelfs zijn vijand.
Hun werk, dat van de kometen, is zo verbazingwekkend mooi, U hebt werkelijk geen idee! 
Iedere verzamelaar van data, weet dat dit de praktijk is, een geconditioneerd-heid welke alleen met de naam "De zondeval" kan worden getypeerd, de onzin in miljard-voud.
Dit " ironische niets" beslaat en bestaat uit de volledige sterilisatie van de menselijke geest, de Griekse cultuur had deze waan al voor elkaar, en er is maar één remedie voor om mogelijk te overleven, geef de mens zijn eigen leven terug! Met een redelijke kennis van de te volgen semiotiek! 
En in ieder geval is dit NU al de enige troost voor de huidige mens, .........en ik hoop ieder mens die troost te bezorgen.......voordat ieder mens wetenschappelijk onzinnig wordt. Want onze geestelijke vrijheid hebben we nodig!

We kunnen niet blijven leven  onder het aspect van de polariteit tussen angst en vrijheid (dwang of emancipatie). 
Dat is de hel zelf! Vrijheid en gelijkheid (liberalen en socialisten) krijgen een gezicht, maar gaan elkaar onderling bestrijden. Door de uitholling van de  normen valt de ‘rol-identificatie weg en met de desoriëntatie groeit de angst . Hoe meer individuele vrijheid-van, des te panischer de angst voor de vrijheid-tot: ......
“Akkoord, zei God, wilt ge uzelf helpen? Kijk, dan wordt dit de straf: Gij zult vrij worden”
Het kwantitatieve (de democratische helft-plus-één) wordt norm van waarheid. Maar ondertussen is de fysische stoffelijke wijsheid naar de maan, want die kan het niet zonder kwaliteit stellen, ......het geen bewezen is (QED) waarom zou je dat nodig hebben? Dat is de norm van de wetenschappelijken die zich geleerde noemen......... 
De relatie van het teken behoort tot de teken gebruikers (pragmatiek). En men is er zich nl. meer en meer bewust van geworden dat het ook voor literaire tekens zeer belangrijk is de functies te bestuderen die ze in een concreet communicatieproces voor diverse groepen van lezers en vooral van de gebruikers krijgen, in deze kosmos. 
Niet iedereen hoeft zich te verdiepen in de eindeloze details die de wetenschap zo dodelijk saai maken.
Hierboven word ook gezegd dat de mens ‘geest’ moet worden. Dat is geen dualistisch onstoffelijk ‘overschot’ , identiek aan ziel, maar er wezenlijk van onderscheiden.
De kosmische pragmatiek is de abstracte goddelijke belofte in alle dimensie, niet één uitgezonderd, zodat U uw taak op deze Aarde volbrengen kan!
Er is geen mooiere belofte te onderkennen! Ontdek hem in Uw eigen ziel, de God van Uw Hart is inwonend!
Zij, die Goddelijke beloften, deze wonderen worden dus vooral niet minder als je ze probeert te begrijpen (H.T.)!
Zo vertelden al mijn leraren, .........de ziekte van de mens is; ......... deze wonderen niet te willen begrijpen!

Doch, er is maar een wetenschapper die alle oplossingen met gehele getallen had, zijn oplossingen zijn vergrovingen, die in één voorstelling passen.
Zijn naam is Pythagoras.......en al staat het ons niet aan, het is wat zich altijd voltrekt.........maar de Cantecleer is inderdaad moeilijk te begrijpen.
De relatie van het teken behoort tot de teken gebruikers, de pragmatiek heeft haar eeuwige wezen! En de waan zal uiteindelijk ieder mens gestolen kunnen worden!
De relatie tussen taal en de innerlijkheid van de spreker openbaart, met andere woorden, diens relatie tot het ter sprake komende is een mogelijke en noodzakelijke 'toetsing'. Ze behoort tot het wezen van elke cognitieve, dus verstandelijke toetsing.! Een enkele Januskop van de VVD uit Zandvoort kunt U daar bij als een doetje beschouwen, jammer genoeg tot de waanzin gebracht.

Het hoog aantal gevallen van sociopathie en hieruit voortkomende incidenten van de lucratieve dissociatie in de menselijke samenleving heeft een diepgaand effect op de rest van ons, die gewoon hun leven willen leiden op deze planeet. De individuen die deze 4 procent vormen draineren en plunderen onze relaties, onze bankrekeningen, onze prestaties, onze eigenwaarde, onze planeet en ons recht op een goed en vreedzaam bestaan op deze anders zo prachtige planeet Aarde. Maar met het boven staande heb ik beschreven wat er staat te gebeuren, en ons hele DNA gaat op een ongelooflijke manier naar de maan!
Men is het in stukken aan het slaan. Als we zo door gaan is het werkelijk voorbij! voorbij .....voorbij......voor alle naties.


Maar er is nog veel meer voorbij, .......voorgoed, want; .......Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. ( Richard Feynman)
 • Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren! Maar als je dat niet doet is er nog veel meer voorbij!
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
 • Op TV en in de sociale media doen ze altijd voor Donquijotte mee, ! Vrijwel iedereen en alles is tot waanzin gebracht!
 • Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
  En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......
  "Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
  U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....deze keuze heb ik al gemaakt....
  heel mijn wezen is er van doortrokken........en zij hebben de keuze voor mij gemaakt............
  en dat is de volle rede dat ik het complete verhaal mag en kan vertellen!


   
  En het is waar, buiten dat .... De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
  Want de elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
  Alleen de politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij totaal vervreemd!
  Uiteraard zou er aan een Autisme, volgens hen, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. Zo wordt de totale  Auto-reverse  in de mens aangestuurd!
  Ook de aansturing van de Auto-reverse is mij volledig bekend!
  De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al de eigenwijsheid die ze maar vinden kan dus nodig, helaas.........er is geen systeem beter ge-ent op de Auto-reverse. De krankzinnige wetenschap heeft theorieën en fantasieën, niet meer! 
  Doch als je aan dit autisme beantwoord, dan ben je inderdaad een volkomen ander mens. Het is een volkomen ander antwoord op het leven!
  Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens.

  Autisme is geen aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis, in tegendeel ..........het is voor ieder nuchter, eerlijk en solide mens wat komen gaat........
  De oude mens gaat aan zijn waan ten onder........en U maakt de keuze die U wilt zijn, laat U niet steriliseren in geestelijke zin .........

  Hier vertel ik over het paardenmiddel van Kierkegaard: ......dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden; het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders.

  Misschien denkt U dat de krankzinnige politiek van Nederland deze werkelijkheid kent, ach nee, er is Nu de krankzinnige werkelijkheid die we nu politiek noemen.
En de krankzinnige premier van Nederland, ene Rutten vind deze "democratie" zeer aangenaam, in werkelijkheid is deze  cultuur de mammon cultuur.
En het is hoog tijd dat deze sterilisatie van de menselijke Geest stopt, want het is een waan cultuur, die ons nergens brengt, er is niets meer als een enorm drama, waar ook ter wereld, op elk terrein, in elke situatie! Het laatste bedrijf van deze cultuur is Nu gaande, de politiek is overal verongelukt, Rutten, krankzinnige historicus, binnen een jaar zal jij op moeten rotten, zo snel zal haar ondergang over de gehele wereld gaan!
Men kan hem en het geen hij doet vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.
En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
De manier van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken, maar deze kan niet zonder de correcte wetten en daarom ook niet zonder de Auto-reverse.
 We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen. En de Auto-reverse geeft dat onmiddelijk aan! En daarom zal ons allen de mond gesnoerd worden, zolang we alleen waanzin weten te produceren! De waanzinnige wetenschapper en politicus kan onmiddelijk vertrekken!
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Want Mensen worden in deze kosmos op een volkomen andere manier gemaakt, .........en natuurlijk is het ontstellend te weten dat ik de waarheid spreek! Maar het zei zo, U wilde alleen U zelf helpen, helaas!
Waarschijnlijk heb ik Nu het meeste gezegd.........in het licht van alle liefelijke krachten, voor de tijd die nu komen gaat!

Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt.
Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.
Ook al zijn de volkeren innerlijk door strijd verdeeld, toch belichamen zij reeds de nieuwe wereld.
Wij moeten onszelf bewust worden van de luisterrijke toekomst die ons wacht,
in alle rust onze geesteskracht daarop concentreren en overal mensen vormen die eerst in eigen land en vervolgens aan het hoofd van de naties de mensheid
naar haar ware bestemming zullen voeren.
Maar de waanzin, wetenschappers en politici, we worden hem aan het eind van ons leven moe, en de goede van geest onder ons moeten steeds maar meer corrigeren. De christen-vermoeiheid is voor de besten van geest haast niet meer te dragen. Maar doeners kunnen nog steeds onder deze omstandigheid geen dromers zijn!
Er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van de door de wetenschap bedachte  werkwijze. 
 Echter, "Als we een steen omhoog gooien, kunnen we hem dan niet opvangen voordat hij op de grond valt?
Op dezelfde manier kan het resultaat van iedere handeling in zijn loop veranderd worden.
Het is niet nodig om over het noodlot te treuren en te piekeren.
Maar ons universum kan volgens hen, de wetenschap, niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk.
Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen!
Maar dat wezen wordt ons misgunt door de wetenschap!

Doch dat heeft een dramatische afloop want een economie die geënt is op een verkeerde filosofie gaat onherroepelijk kapot in zijn uiteindelijke chaos.
Als we ons onvoldoende weten terug te trekken in een gerechtvaardigd altruïsme dan heeft dat gevolgen.
Waarbij we moeten weten; .... onbaatzuchtigheid is een handeling.
En Je bereikt meer concentratie door aanbidding in gedachten,
dan door een waanzinnige uiterlijke aanbidding, rond een Gouden kalf.
In werkelijkheid is je hart  jouw tempel, maar we beseffen dat nog niet. 

Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn.
Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren.
En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken.
En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!
Want dan zou je de werkelijkheid uit de metafysica moeten weten te strippen,......wat nog steeds onmogelijk is.
Alleen krankzinnigen wetenschappers geloven daar nog in, alhoewel de heldere onder hen, toch ook ten onder zullen gaan in hun Single-bestaan, Hij die voortdurend jacht maakt op zintuiglijke pleziertjes lijkt op iemand die zijn dorst probeert te lessen met zeewater.
Hij blijft maar door drinken maar zijn dorst zal nooit ophouden;...... integendeel, de dorst wordt alleen maar groter. En net zo komt er aan begeerte geen einde. Menselijke hartstochten zijn onverzadigbaar!
Zintuiglijke verlangens willen steeds ergens naar toe waardoor de les van het leven steeds wordt gemist, ze willen steeds ergens omheen in plaats van er doorheen.
Het is de meest ernstige barricade om dingen echt goed te kunnen begrijpen. Onbegrip houdt alle vormen van deugdzaamheid tegen, terwijl een diep begrip de ontwaking is tot realiteit.
Zintuiglijke hartstochten houden je in diepe onwetendheid, in een diepe geestelijke slaap. 
Het wordt één grote excommunicatie, van hen die dachten de metafysica te kunnen beheersen.


Daar het voorbeeld  van het gegeven altruïsme al tijden door elke goede burger gevolgd wordt, ik ken maar een zeer beperkt aantal burgers die hun burgerplicht verzaken, moeten de problemen bij de instellingen en de instituten te vinden zijn. Wetenschap, religie, en politiek willen geen enkel moment een gebrek aan altruïsme toegeven. Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos variëren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven, periodiek zijn we in crisis, we zijn in veel meer als in een impasse geraakt. Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijn`s-vernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet, De wetenschap houdt er nooit van om de term kwaadaardig of "evil" naast een dergelijke krankzinnigheid te leggen! Want deze krankzinnigheid heeft geen wetenschappelijk karakter. Maar zijn uitwerking heeft deze wel degelijk! Er zijn in de praktijk volop mensen de dupe van personen die zich in maligne en narcistisch gedragen en zich des ondanks politicus noemen, psychopathie  of sociopathie zijn dus in de massa media helemaal geen uitzondering, met alle gevolgen nadien. De wezenlijke verstandigheid kan daar helemaal niet meer optreden. Rutten en consorten is meer als krankzinnig..........SIRE, aub, help deze gekken, welke van deze mensen kan er nu eigenlijk geloofwaardig tot de naaste gaan? Helemaal niemand, alleen door een sprong in het geloof zal de mens kunnen komen tot de geestelijke vrijheid die zijn ware bestemming is. We hadden maar één wetenschapper en diepte psycholoog in Europa, zijn naam is nog steeds Kierkegaard! De rest is nog steeds waanzinnig, imbeciel, en gek!

 
Zo wordt de mens niet gemaakt, maar buiten dat, hij dreigt te worden afgebroken........
We kunnen niet blijven leven onder het aspect van de polariteit tussen angst en vrijheid (dwang of emancipatie).
Ieder die dat probeert is heel gewoon krankzinnig!
En wie het nu onder deze omstandigheid niet is, zal het heel gewoon worden!


De derde van de zeven Universele Wetten vertelt ons dat "Niets rust, alles beweegt, alles trilt". De derde en laatste van de onveranderlijke Universele Wetten, vertelt ons dat "het hele universum een trilling is". De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energie is dat vibreert op verschillende frequenties.
Het axioma "dat energie een gelijke soort energie aantrekt", waarop de Wet van Aantrekkingskracht is gebaseerd en zijn oorsprong heeft. Alles wat we ervaren met onze vijf zintuigen wordt overgebracht door middel van trillingen. Hetzelfde geldt voor het geestelijke rijk. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waar "onvoorwaardelijke liefde" (in de zin van de liefde voor een ander) de hoogste is en het meest subtiele van de emotionele trillingen en "haat" is de dichtste en het meest basische.
Je kunt leren om je mentale trillingen te controleren op wilskracht. Dit is ware gedachtekracht. En er is alle hulp bij te krijgen! Die hulp mag/moet je zelfs opeisen! Zo zijn de dingen te veranderen.

ZO HEEFT ieder MENS DE WIJSHEID IN PACHT. VOLLEDIG!
EN DAT IS EEN LICHAMELIJK PROCES.
Wijsheid komt uit het lichaam, niet uit het "hersensen".
Wijsheid komt uitsluitend van binnenuit, nooit van buitenaf.
 
Eigenwijsheid wordt altijd negatief gevonden…
Terwijl (of OMDAT?) dat het begin van alle wijsheid is…
Voor iedereen…De auto-reverse, als idee heeft het zijn begin. Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
Onder het aspect van de polariteit tussen angst en vrijheid, de keuze tussen dwang of emancipatie gaat de liefde volkomen ten onder!

Dingen die verschijnen als tegenstellingen zijn in feite slechts twee uitersten van hetzelfde. Zo kan op het eerste gezicht warmte en koude tegenstellingen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon een verschillende mate van hetzelfde. Hetzelfde geldt voor liefde en haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en kwaad, ja en nee, licht en duisternis, energie en materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust je trillingen te verhogen. Dit is wat in de oude Hermetische Leringen de kunst van polarisatie wordt genoemd. Boven de wet van de polariteit uitstijgen
Dit principe van dualiteit lijkt zeer reëel te zijn in je leven, maar het werkt alleen in de fysieke en mentale gebieden, niet in de geestelijke wereld, waar alles één is. Zoals het zegt in de Bhagavad-Gita, "God staat boven de tegenstellingen". Door altijd de almachtige te plaatsen, de alwetende Grote Geest waarvan jij een deel van bent achter al je gedachten, in woorden en in daden, en door altijd je aandacht te richten op het "goede", zelfs als de dingen "slecht" lijken te gaan, dan in de loop der tijd zul je boven de wet van de polariteit uitstijgen. Het "hersensen" heeft helemaal geen zin, dat is juist onze "zondeval". Alles wordt ons maar één maal gegeven, niets wordt "weergegeven".
Het " hersensen" in theorie heeft helemaal geen zin, het is het onzinnigewerk, nooit meer!

Er ligt een wezenlijk geloof voor je klaar!  Over het subtiele begin van de achterwaartse beweging in één van je inspanningen of het nu om je gezondheid verbeteren gaat, je materiële positionele verbetering, je relaties of een doel dat je in gang hebt gezet. Als je het gevoel hebt dat de wet je terugtrekt wordt dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, wetende dat je één bent met de Almachtige Universele Geest, waarvoor niets onmogelijk is, houd je gedachten gericht op je resultaat en vecht om positief te blijven, ongeacht hoe ver dit overgangsrecht je terugtrekt. Zelfs als je inspanningen dreigen te mislukken, vindt troost dat op grond van diezelfde wet, de opwaartse beweging weer moet beginnen. Het is slechts die overgang die ik "De Auto-reverse" noem, en uit liefde en rede komt er altijd een resultaat dat uiteindelijk niet anders als positief kan zijn!
Zelfs een toestand van volledige verslagenheid kan en zal er nog beter op worden!

Dit omdat, elk van je gedachten, woorden of handelingen een specifiek effect in gang stelt die terzijnde tijd zich zal manifesteren.
Maar om de meester van je lot te worden, moet je jou geest mogen beheersen omdat alles in je werkelijkheid een mentale creatie is.
Weet dat er niets boven toeval of geluk gaat. Het zijn gewoon termen die worden gebruikt door de mensheid die in onwetendheid zijn van deze wet.
De wet van oorzaak en gevolg is van toepassing op alle drie de vlakken van het bestaan, het spirituele, het mentale en het lichamelijke.
Het verschil is dat op het spirituele vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk zijn, zodanig dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden worden weergegeven, terwijl er bij het mentale en het lichamelijke er een concept van tijd en ruimte ontstaat door een tijdsverschil tussen de oorzaak en het uiteindelijke effect. Bij gevolg is ze NIET ESSENTIEEL,
zelfs de wetten laten zich dus niet direct gelden, en er zijn daarom mensen die blijkbaar weten dat ze blijkbaar allerlei nonsens kunnen roepen!
Maar dit gaat buiten al het spirituele, lichamelijke, en emotionele om, ...........helaas, het heeft geen effect om allerlei wetenschappelijke nonsens te gaan roepen, noch om ze te gaan schrijven! En wat de materie aangaat kunnen we alles controleren, door de materie als een transponder te bezien........ de leugenaar wordt zo ontmanteld .....altijd! In de normale weerpatronen worden ze 'buienradar genoemd.
En Ik stel U dus ook het effect van het Geneste-proces, met zijn openbaring door aan de kosmos mee te werken!
Als U het wilt stelt het totaal van het goede zich in gang, Als U het wilt zal er nooit geen andere conclusie te vinden zijn! Zo ligt het wezenlijke geloof voor je klaar!
Doe het, ruil haar in voor de polariteit tussen de angst en vrijheid en dus tussen de dwang en emancipatie.........

Want als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. En ook de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn.
Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen, niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen, en al wat spiritueel, lichamelijk, en emotioneel is.
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
En dat is juist reden om geen wetenschappelijke nonsens te gaan roepen, maar al het goede in gang te zetten.
Al met al is dat het goede wat een mens kan doen!

En al wat de anderen blijven roepen,  Ze is te onzinnig.........als er geen menselijke taak kan worden gezien.  
De  wetenschap kan opgedoekt worden, want ze zullen nooit en te nimmer van hun  geroep loskomen, hun theorie roepen ze niet te terecht!


.Er is eigenlijk maar één exoot, die aan exorcisme doet. Ze zijn uitstekend geëvolueerd , ze hebben zicht op alle fenomenen om hen heen.
Alleen ze nemen er geen genoegen mee, het zint ze niet , dat wat ze zien kunnen ze maar gedeeltelijk verklaren.
Ze zitten met een eigenschap die miljarden kost.
De drang om alles wat ze niet bevalt te repareren en te beheersen doet zijn werk.
Wanneer gaan ze die drang leren beheersen?
Dat kan echt niet met de fabeltjes die alom gepredikt worden door de heren van de krankzinnige wetenschap.
Als ze zouden accepteren dat “shit happens” (dat de wereld en wijzelf niet volmaakt zijn) houden ze opeens verbluffend veel energie over die ze kunnen besteden aan iets dat de moeite waard is om te versterken.
Die exoot heet dus mens, hij die vele dagen van zijn leven aan exorcisme doet.
Maar daar het meest vreselijke exorcisme ook onder het aspect van de polariteit tussen angst en vrijheid (dwang of emancipatie) bestaat,  is de krankzinnige wetenschap nu al aan het eind van zijn redelijkheid gekomen.
Ieder die dat vreselijke exorcisme probeert te gebruiken is heel gewoon krankzinnig!
De CO2 ziekte van de horde is het grootste exorcisme van de wetenschap, wat de mens ooit geraakt heeft!
En wie het nu onder deze omstandigheid niet is, van de wetenschappers, zal het heel gewoon worden! Wetenschap .......Rot op! Meer heeft ze niet te doen!

AUB gekken, doe het, het is het beste voor de maatschappij! Of pleeg in grote getale zelfmoord, voordat de ziekte die komt het doet!

Fysica is een wetenschap. Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.
Waar ik altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .
Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten.
Maar de moderne wetenschap gelooft nog steeds dat het andersom is , dat je de standaard met statistiek kan controleren, een lachertje.
De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen ! Plussen en minnen!
Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap, ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
Natuur wetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester )
Dan pas komt er praktische logische theorie boven drijven, zo ook gebeurde het met de chaos theorie.
Rest mij te vertellen dat het hele meetsysteem van het oog buitengewoon stabiel is, wij allemaal ervaren en beschrijven steeds de zelfde dingen die we zien.
Het systeem is niet chaotisch!
Dus is het zo ongeveer HET SYSTEEM wat U nodig hebt voor een goede waarneming!
Er is geen exponentiële groei van afwijkingen!
Het is bepaalt niet nodig om er een moeilijk wiskundig systeem op los te laten op de dingen die je ziet!
Bovendien is de Natuur invariant voor verschuivingen, wat op de Noordpool gebeurt, gebeurt niet precies zo op Zuidpool, ook in dat verband is statistiek lariekoek. Ook heeft alles zijn dag en nacht ritme bij ons, zo als ik al eerder beschreef.
En om nog een voorbeeld te geven:
In de moderne kosmologie heb je de wiskundige chaostheorie niet nodig, dank zij deze goede eigenschappen van het oog.
De M-theorie kan in de boekenkast blijven naast al die andere fabelachtige theorieën. Tevens doet men niet anders in onze laboratoria als dingen zichtbaar maken, men vertrouwt dat oog dus voor 100% ! Doch als er niets bevalt en bevat wordt, wordt men een complete  wetenschappelijke excorcist.................met het gevolg dat hij is; ..... Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!  

Vandaar, ........Wist U het niet; ......Een Goddelijk energie systeem kan niet van ridicule oorsprong zijn, ....dat systeem wordt slechts gepredikt, doch dat is zeker onjuist, van die mensen die denken dat er hier geen coherentie en consistentie is! De bewijzen daartoe zijn uiteraard nul............Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek! En zijn Wetten hebben door de Auto-reverse nooit anders als de diepe empathie van de mens kunnen dragen...........daarna zijn de wezenlijke abstracte regels pas aangeschoven. Dit omdat de oplossingen met natuurlijke getallen onze bijzondere aandacht hadden! Alleen krankzinnigen keren dat om, omdat ze zograag liegen over alles! De Wereld wordt ontdaan van de grootheid van Pythagoras en Eucludes, door de krankzinnige mensen die zich wetenschapper noemen........
De wetenschap houdt er nooit van om de term kwaadaardig of "evil" naast een dergelijke krankzinnigheid te leggen! Want deze krankzinnigheid heeft geen wetenschappelijk karakter. Maar zijn uitwerking heeft deze kwaadaardigheid wel degelijk! Er zijn in de praktijk volop mensen de dupe van personen die zich in maligne en narcistisch gedragen en zich des ondanks politicus of wetenschapper noemen, psychopathie  of sociopathie zijn dus in de massa media helemaal geen uitzondering, met alle gevolgen nadien. De gekkenhuizen van de Nederlandse institutie's kunnen gesloten worden!

Altijd werkte en werkt het hele Collegianten leger naar de geheimen der natuur, vol ontzag voor God en ze bewaarden hun kennis in cijfers - en heilige talen. Nu is er een raar leger wat werkt met zijn materiële ego, om het slijk der aarde, de wetenschapper van nu betreedt zijn laboratoria slechts om kennis om te zetten in dat slijk der Aarde.  
De eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden, deze eed is Heilig! En ze zullen allerwegen daar voor boeten ....en "De Prijs" van de boete is zeer hoog, ze zullen moeten sluiten, ze krijgen geen voet meer aan de vaste grond.
Pythagoras, Anaximander, Nicetas, Heraclitis en Ecphantus, zij geloofden al in het ronddraaien en bewegen van de Aarde. Doch deze kennis is nooit  gepopulariseerd.
De schriftgeleerdheid geloofde toen al dat de Godsdienst ondersteboven zou worden gegooid, want door middel van de Godsdienst werd immers het gezag over de onwetende massa gehandhaafd.
Maar in de nieuwe Wereld is dat alles voorbij! Eindelijk komt de Geestelijke Vrijheid aan de beurt! Er staat ons een immense verandering in heel ons eigen existeren te wachten, de totale mensheid zal in deze thermen worden vernieuwd.


De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! De instinctie om te leren zal vele kinderen gaan ontbreken, ............en ze zullen bedrukt worden met de ziekelijke wetenschappelijke waan!
Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!  


De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over, hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn! De huidige keuze is al ontzettend moeilijk en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs" en daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego, dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn! In de vernieuwde wereld sluit er niets meer op het materiële aan, ook niet dat gene wat was bedacht, juist en zelfs zij de het bewind dragen, ze zullen niets anders als falen, aangaande het ziekelijke en het kwalijke!


“De liefde doet de naaste geen kwaad”. Een God die liefde is, is er niet op uit om de zonde en de daarmee gepaard gaande ellende in de wereld te brengen. Zoiets te beweren is zwartmakerij. Des al niet te min is dit de algemene attractie geworden van de krankzinnige wetenschap! Nergens is te bekennen waarom het tot een veroordeling van alle mensen is gekomen! Ik zou daarom maar eens met een terechtwijzing naar de krankzinnige wetenschap komen, wat bent U nu eigenlijk aan het doen? Weet U niet dat alle onvolkomenheden die er in plannen en theorieën voorkomen op grandioze wijze opgelost kunnen worden, dat ieder eerlijk mens gewoon zijn antwoorden kan krijgen. Dat omdat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen! Je kan blijven geloven in de belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt. Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. Zo is het, en zo is er mening verhaal.........
Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur.

Er is; ....... Het verhaal van Chief Seattle, ze laat enerzijds zien dat het ego er is. Maar ook dat er binnen zijn ego respect is voor gnostische bronnen. Het is typeren voor de Chief dat hij bij elke ontmoeting al direct met pragmatische en bezinnende oplossingen komt. Maar heel weinig Goeroes en Dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden.
Doch zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot. Misschien worden we toch nog broeders omdat het simpel gewoon moet...........Doch U weet het, ze blijven hangen, het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent ( ik zal het even zeer duidelijk beschrijven) op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkel demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen.
Het toeval wil dat ik de fysische wetenschappelijke beschrijving van het gnostische proces wel kan leveren. 
Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........

Hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? 
Als mens heeft iedereen de kans te weten wat hem maakt! De mens, hij wordt steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit. Daar bij moet U weten, ,,,,, deze gedachten stroom zal door iedereen die nog een taak heeft in de nieuwe wereld worden herkend. Alle trouwe werkers van deze wereld zullen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! Deze terugkerende grootheid kan iedereen wakker roepen, zo hij het wil!
Anders zou er in abstracte zin geen reden noch gerechtigheid zijn.............en deze perfectie wordt alleen gebruikt om oefeningen te beschrijven, de paramita..........
Of vind U het toch van belang om onder de dwang of emancipatie te gaan lijden? Zou U daar niet echt ziek van worden?

Wat U moet weten is dat de reactie van de mens op het diepste levensmysterie, met identieke termen beschrijven, tegelijk “fascinosum” (boeiend) én “tremendum” (vreeswekkend) is. Angst staat dus in geen verhouding tot iets uiterlijks.
“Alleen prozaïsche domheid kan denken dat angst een verstoring van het mens-zijn is”. Ook is angst geen stempel waaruit blijkt dat de mensheid gedoemd zou zijn tot onvrijheid. Het is pure domheid om onder de dwang of de emancipatie te gaan lijden!

Doch ik zal het U verklappen, we hebben er zelfs geen LSD voor nodig! Zo Gek en dom is de Wereld al reeds geworden.
En er is geen houden meer aan!
We zijn niet meer als aan het prutsen met de versnelling van het Universum!
Doch de Nederlandse minister van onderwijs Jet Bussemaker zal het nooit begrijpen, waarom haar leerlingen zo gek en dom zullen worden!

De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! De instinctie om te leren zal vele kinderen gaan ontbreken, ............en ze zullen bedrukt worden met de ziekelijke wetenschappelijke waan! Jet ......jij bedrukt ze met die waan, daar waar de geestelijke vrijheid van de mens allang aanwezig had moeten zijn! Ach ja, Robbert Dijkgraaf, Jet geef hem de doodstraf!
https://verbodengeschriften.nl/html/de-eigen-zee-lsd-en-de-zoektocht-naar-god.html

Kijk, daar waar de mens dreigt te worden afgebroken, daar gebeurd de Auto-reverse zeer grondig, daar is de correctie op de wetten zeer grondig. Ons gepruts was helemaal niets, het universum had zijn versnelling nodig!
 En alleen dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat! De leugen kan in de kosmos niet worden gemaakt!

 
De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet! Zelfs kinderen verliezen de intuïtie om te leren, en worden bedrukt met wetenschappelijke waan! Waarmee ze geboren zijn wordt hen zo snel mogelijk ontnomen!
Wij man en vrouw blijken de organische wezens, we hebben last van de meest agressieve inslagen, en man of vrouw zijn dus op een verschillende manieren ergens toe te dringen. Daar komt dus ook een enorm stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood. Maar de wetenschap en de politiek vinden nog steeds dat ze overal in slagen, terwijl dat uiteraard een volledige leugen is. Waar de wil zich manifesteert kom je zeker een menselijke wil tegen. 
De gestalte en het karakter van deze en vele andere lieden is wel degelijk een enorme ramp. Maar je vindt er geen meter logica .........het aanhangsel onder de hersenpan kan tot de meest achterlijke, gekke en tot de meest onzinnige grote groeien. En zo is het ook gebeurd.............het kon niet anders als op een enorm gepruts uitlopen!

Wilt U daar van af, weet dan U hart te richten, ...............want ik kan het U zonder meer vertellen.

De echte wil zonder zijn dualistische component, dus zonder 'De onzinnige discussie', openbaart zich ZONDER DEZE WAAN als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. 
Alles wat past binnen de term "electronisch identificatie-middel" zonder interne energie-bron past binnen de QED, dat is juist haar "geheimzinnigheid" Deze transponder-functie houdt niet bij een regendruppel op aarde.........op.
Ze is zo het uiterste vermogen en de inzet tot "De zelfverwerking", werkelijk en letterlijk en zo staat ze los van alle woorden! 

Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. ‘De energie die neuronen instroomt, ze weer verlaat en ze omgeeft, onderhoudt een constante (energie-)wisselwerking met de uiterlijke omgeving. Zo is de Q.E.D. van Richard Feynman slechts uit te leggen. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid. En alleen dankzij de auto-reverse wordt alles steeds door mysterieuze ingrepen van zijn materiële connotaties ontdaan.
Abstractie wordt zo het dus danige resultaat! 
Deze verwerking bestaat uit het vermogen tot decoderen van wat komt als een flits, het O ja herleven............het zelf wordt één expressie van de ziel Gods in het individu. De kracht op afstand, de waarheid door dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en het enkele slechts te kennen valt in het vermogen tot weerstand. 
Deze ziel Gods streeft naar de uitdrukking van zijn Godelijke aard en kosmische eigenschappen door middel van het objectieve bewustzijn, indien zij daarvoor open is gesteld. Bewust van zijn goddelijke aard krijgt de mens pas echt bewustzijn! Zo U dat wilt ligt dit ook voor U in het verschiet, Pythagoras heeft zelfs de mogelijkheden weten te beschrijven. Hier , de antinomieën zijn daarbij niet bruikbaar, hij nam ze in zijn bewijzen weg. Alle objectieve mogelijkheden bleven daardoor over! 

En dat is maar goed ook, want........De identiële positie van de mens heeft geen andere mogelijkheden!
De wetenschap heeft zich buiten elke geheimzinnigheid, falcificatie, en elk corrumperen te houden!
Ja, ik weet het; .....een entiteit is een wezenlijkheid, maar reken er maar niet op dat je die zomaar even voorhanden hebt, een wetenschapper mag en kan deze arrogantie zomaar niet bezitten...........de hersenprocessen worden in heel andere termen omschreven ........
daar waar onze identiële positie er alleen maar uit bestaat; .... dat mentale processen het zelfde zijn als bepaalde hersen processen, doch alleen in andere termen beschreven zijn .....

Dat het Continuüm een bepaalde structuur heeft dat expliciet gekenmerkt word door een set van axioma's die eigenschappen definiëren als een identiteit, is de oneindige zwakte in de identiële positie van de wetenschap. In de wetenschap, is de kwantitatieve structuur het onderwerp van onderzoek en er kan niet worden aangenomen dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap. Deze aanname is en wordt een falcifiseren en corrumperen. Een bezigheid waarin de wetenschap alle werkelijke verhoudingen verliest! En de wetenschap toetreed tot het leger van de monsterlijke geheimzinnige demonen!
Dus, het is heel gewoon bekend waar aan Uw leerlingen niet anders als kunnen lijden! 
Uw probleem is enorm,.........want .......de rectoren vrezen de macht van de techreuzen, ach eigenschuld  dikke bult..........
Daarmee is en wordt de nieuwe menselijke evolutie ook voor Uw leerlingen een verloren zaak! 

Dus hier moet ook het dualisme zijn einde hebben! Het probleem maak het dualisme tot een bewuste ascese, daar waar de identiële positie van de mens oneindig zwak is, daar vindt een oneindig misbruik plaats, de mens dient daar een einde aan te maken! Zonder dat einde is er geen nieuwe wereld, dan zetten we de oude slechts voort.

Vóór het Ontwaken spreekt het Leven, maar het ikje is aan het woord. Na Ontwaken is het Leven aan het woord. Het Leven drukt zich al via stilte uit, de meeste mensen verstaan dit niet. De Ontwaakte is een Geschenk van het Leven aan Zichzelf. http://adsang.nl/

De leugen kan in de kosmos niet worden gemaakt, want het is het alles wat ze voortbrengen. Zo gaan we naar een wedergeboorte van de geest—naar een nieuw Tijdperk van Geloof, waarin de mensenziel in de twintigste eeuw een laatste overwinning zal behalen op het materialisme en de dwang matige en emanciperende doch onzinnige wetenschappen.
Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit! En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Het is hoog tijd dat de mens deze door William Braden beschreven overwinning gaat behalen!

 

Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld,
en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )

 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
 
Nardocus Filosofus