Hoofdstuk 60 De voorstelling van de wetten

De voorstelling van de wetten, zoals die onderkend worden. Ze zijn zeer goed te rubriceren. Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik deze voorstellingen ook bezien.
Het genius in de mens kan van een willen en moeten, een tonen worden! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
De mens moet dus anticiperen op alle voorname diepe concepten uit de moderne cognitieve psychologie.
Weet het leven te ervaren vanuit de diepe innerlijke gevoelens. De kenners van de goddelijke voorstellingen van de Universele wetten, hebben ze altijd op deze manier ontdekt, of meer eigenlijk gekregen.

De bekende inbreuk hierop, is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze heeft dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, ze heeft altijd al aan de voorstelling van wetten ontbroken, van welke gezonde cultuur ook! De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!

De wetenschap zegt notie te hebben van "De destructieve patronen" maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper! "De Bijaard van de onzin" heeft geklonken, en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen! Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven! Ja, ook bij hen zelf is de Angst  iets ongrijpbaars, haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept. Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
U moet weten:.....Men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte. In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid en vaststelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist. Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt! Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen! Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd, de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!


Otto Selz (München, 14 februari 1881 – Auschwitz, 27 augustus 1943) was een Duits filosoof en psycholoog.
Hij ontwikkelde een non-associatieve theorie over het denken in 1913, gebruik makend van een introspectieve methode. Anders dan zijn voorgangers, ontwikkelde Selz een theorie zonder het gebruik van afbeeldingen en associaties. Wilhelm Wundt was de eerste die de introspectie gebruikte in de 1880er jaren, maar kon hiermee geen hogere cognitieve processen bestuderen in wetenschappelijk laboratoria.
Selz' ideeën anticipeerden op enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen.
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
 • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
  De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 • Doch de mens maakt overal een vreemdheid van, hij wil niet terugkeren naar zijn mens-zijn, om hem waarlijk tot leven te zien komen. Aldus Richard Feynman. Zelfs de meest nuchtere rubrieken van heel velen moeten dan ook de essentie missen! Ze komen aan geen enkele wets-voorstelling toe! Uiteraard kunnen ze wel iets rubriceren. Maar meestal ontmoet je ook daarbij een vormelijkheid in egoïsme, zo gauw ze de stof of geld zien, willen ze er wat meedoen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar. Zo zei Robert Oppenheimer.

 

En daarna komen de meest vreselijke beweringen over God, de Natuurwetten en de evolutie.
Ja: stel je voor dat 'god' kon veranderen! Dan had je niets meer om op te vertrouwen, geen barmhartigheid meer die je zo hard nodig hebt voor je 'zonden', geen verwachting van een thuishaven na de dood enz.! Alle 'god'sdiensten hebben geen grond meer, geen fundament! Dat is toch geen leven!
Het is echter een bewijs voor de gebrekkigheid van 'god 's diensten dat ze 'god' als onveranderlijk voorstellen. En ook van het gebrek aan inzicht in natuurwetten.
De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. Er bestaan nl. geen dode dingen, geen levenloze dingen. ALLES IS LEVEN!

En dat Nu is de Basis van de Q.E.D van Richard Feynman.

Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie ....................omdat de tijd,
slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen,
 omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos, ................................ toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 

 
 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.


Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachtekracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen.
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!
En dat op dezelfde manier als dat ik ontroerd raak door de natuur en zijn schoonheid. Het is de eenheid die je voelt als je realiseert dat dingen die zo verschillend lijken en zulke verschillende reacties oproepen, geregeerd worden door dezelfde natuurkundige wetten.

Als ik het wil hebben over het Goede en het Kwade, dan moet ik weer even wat afspreken. Maar er valt niets af te spreken, heel ons DNA bestaat uit Wetten, Functies, Structuren, die onmogelijk een stilstand kunnen genereren!
Men verwart 'intelligentie' , de inzet van de Goddelijke Genius, met het 'verstandelijke'. Wat hij nog wel in een DIScussie wil genereren, wat toch onherroepelijk tot de Dissociatie leidt, wat een wonderbaarlijkheid van wetenschappers, doctoren, en politici! 
In elk geval zou zo'n stakker geen gezin mogen hebben, niet in het onderwijs mogen functioneren, niet in de hulpverlening en ook niet in de religie iets te zeggen mogen hebben. Maar aangezien de verstandigen overal de touwtjes in handen hebben en juist alle macht over anderen en over situaties, ook over zo ongeveer de hele hulpverlening! hebben, blijft dit een onhaalbare zaak. De verstandelijke intelligentie beperkt mensen. Verstandige mensen zijn vaak uitermate dom. Ze nemen verkeerde beslissingen, het Kwadeezen verkeerde dingen, ze vinden de slechte dingen ronduit uitermate belangrijk!

De Goddelijke Genius is niet anders als te bezien als van de hersens èn de rest van het lichaam.
We weten het heel gewoon, want jou Kwadeest, ze neemt de beslissingen met je hele lichaam, of je het wilt of niet!, dat kan geen enkel mens anders, het is een natuurwet voor mensen!
Het ene levende wezen zit dan ook niet anders in elkaar als het andere, JE LIJF IS JE LEVEN,........De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn. Dat is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert. Meer is er niet! De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven, daar een mens zich geconfronteerd weet met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering. Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.


Als ik het dus over het Genius heb, heb ik het over het Gehele Genius! Het verstand èn gevoel in samenwerking met elkaar. Ik zal dat woord met een hoofdletter gaan schrijven als ik dat geheel bedoel.
En uiteraard zit ik weer met dat probleem dat ik de normale woorden moet gebruiken, niet de woorden uit de diepte van het Geest!
Wat maakt dat ik dat andere woord niet kan vinden, maar één zo'n woord maakt twee verschillende, waarmee ik vaak zelfs tegengestelde dingen bedoel. Ik zet het woord wat hoort bij Het Goede, 'god'(in), Natuur enz. met een hoofdletter; wat hoort bij het slechte, het mensvijandige en dus 'god'-bestrijdende, het Kwade zet ik met een kleine letter.

Maar dan plotseling zit ik weer met een probleem vanuit het Kwadeest, ik zit weer met het begrip 'Kwade', want kwaad op zich is niet slecht: als je kwaad bent, heb je er mogelijk waarschijnlijk alle reden toe en dan moet je daar wat mee dóén, vooral niet inslikken, wegstoppen, opvreten en zo. Tenzij je boos bent omdat je verkeerde verwachtingen had, of beledigd bent om iets wat juist goed voor je zou zijn om te leren inzien, dan is je woede onterecht. Vraag je bij rotgevoelens altijd af of ze terecht zijn of niet!
En ik zou Kwade wèl met hoofdletters moeten zetten, omdat ik dat ook met het Goede doe, maar dat klopt weer niet met de volgende stap in de evolutie, want het Kwade bestrijdt de volgende stap in de evolutie juist! Ik zal bij wijze van uitzondering Kwade toch met hoofdletters schrijven, vanwege  het Goedegantische belang van de dwingende invloed en dus vanwege het Goedegantische belang van het doorzien van het Kwade! Hier steekt de twijfel zijn kop op, als Goedegantische belang als van het doorzien van het Kwade, wat ons doet leren! Er is niet eens een ander leren! Het is Goedegantische belang om ooit allen aan de zich openbarende kosmos mee te werken!
Ik wil wel het woord 'kwade' aanhouden en niet het woord 'slechte' gaan gebruiken, want bij slecht denk je vaak aan iets wat zwakker is, minder goed functioneert of zo en die Kwade functioneert juist verdomde(!) goed!

Het Genius brengt zoiets als de verstandelijke intelligentie! Men was daar zelfs zorgvuldig in: de verstandigste mens is de beste, die wordt overal het meest gewaardeerd.
De gevoelige mensen worden naar believen, zoals het uitkomt dus: labiel genoemd, onevenwichtig, gestrest, niet goed wijs, gèk enz.
Dat andere stuk van de mens: het Gevoel, moest zoveel mogelijk weggedrukt en bestreden worden.
Daar zijn zelfs hele structuren voor ontwikkeld: de maatschappij, religies en culturen, die bestrijden allemaal het Gevoel.
Als ik jou 'god', Kosmos, Natuur, Allah, Jehova... wil laten ervaren als iets van jouw en als ik hem/haar het Goede noem, als ik het ook slechte/kwade wil laten ervaren als iets van jouw en hem/haar het Kwade noem, dan moet ik eerst uitleggen wat intelligentie eigenlijk is.

Nu zijn er mensen die naast het IQ, Intelligentie Quotiënt, wat aangeeft hoe verstandig je bent, ook praten over het EQ, het emotionele quotiënt.
Maar dan splits je alles alweer in tweeën. Bovendien zijn emoties niet het Gevoel, integendeel: emoties zijn belemmeringen voor het Gevoel.
Een emotioneel quotiënt, een getal wat aan zou geven.......hoe je gevoelsmatig in elkaar zit, zegt niet veel over het menszijn van mensen.
Echter wel weer als het zegt hoe jij met jouw emoties omgaat, want dàt is van het allerhoogste belang: emoties goed verwerken doet jou groeien in je Gevoel. Je ervaart de emotie LIVE.
 Dat zou dus afgesproken moeten worden als men EQ gaat gebruiken.
Emotioneel-worden wil nog niet zeggen dat je dan ook een hoog EQ hebt.

De mensen leven in twee dimensies van werkzame energieën:
zbul5 ze voegen er allerlei soorten energieën aan toe
zbul5 en versterken andere, maar
zbul5 putten ook energieën uit, vooral als ze er geen andere voor in de plaats kunnen zetten.
De twee dimensies van energieën werken in op het Goede èn het Kwade  Iedereen zit erin, iedereen doet die intelligenties, doet de kracht van die intelligenties òf groeien òf verminderen. Per moment.
En een tussenweg bestaat niet. Voed je het een, dan verminder, verzwak je de ander. Zo leefde je volgens Spinoza al in de wereld van de polariteiten. Zonder goed ...... geen kwaad.
Het vele "genezen" wat momentele in zwang is, met gebruik van kosmische energieën, put misschien wel die kosmos uit. Deed Jij dat?
Ook genezen met behulp van de energieën van overleden mensen doet dat.
Ik vraag mij dus af:...... zijn deze vormen van "genezen" niet een versterking van het Kwade?
"Genezen" kan iedere mens vanuit eigen menszijn en voegt dan nieuwe energieën toe aan de kosmos. Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

Richard Feynman gaf ze in de Q.E.D. zijn diagrammen, ze bewijzen dat die energieën er zijn! Alleen bij de dissociatie ontbreken ze totaal! En dat is het diepe verhaal wat maar niet begrepen wordt, tot we helemaal niets meer over hebben en het DNA er aan stukken naast ligt! Dat gevoel van eenheid wil ik aan de mensen geven, en ik vertel ook nog waar het totaal ontbreekt.

In mijn menselijke voorstelling zijn de Mensen die eerlijk zijn en hun bek niet houden waar ze hem open moeten doen, mensen die niet meer 'lief' willen zijn en die voor zichzelf opkomen, omdat lief- zijn de rotzooi opvangt van mensen die hen door anderen aangedaan is. Het is een integrale deelname van de een in de ander, ze  vullen energieën aan in de kosmos, ze maken een uitgebreide vierde dimensie, de associatie, de goedheid, die de 'god'(in), Allah, Natuur anders en sterker maakt.

De mens die zich aanpast, die op veilig speelt, die sust en schippert, die met alle winden meewaait, die helemaal opgaat in werk, sport, kunst, een andere persoon..., die toneel speelt en net doet alsof alles in orde is, die keurig leeft volgens de culturele en 'god'sdienstige regeltjes, die mens plukt van het Goede en vult de slechte dimensie aan met kwade energieën. De integrale deelname in elkaar is er niet, er vind slechts dissociatie plaats.
Speciaal in deze ontwikkeling worden zowel "het Goede als het Kwade zijn" zowel gevormd en verder ontwikkelt door de mens. Maar de mens laat het achterwegen, ......hij is een enkele dimensie geworden waar je niets mee kan!
Door iedere mens. Alledaags. Bij alle kleine en grote keuzes en beslissingen kies je altijd voor één van beiden! Een middenweg bestaat niet! Vaak voeden juist deze middenweg, die vrede om de leven 's vrede, dat sussen en schipperen, dat 'sparen', dat vergeven, nog de mildheid van het Kwade!
Het lijkt een mengelmoes van keuzes, motieven en beslissingen, maar de waarheid daarachter is dat jou zoveel van je zelfbeslissingsrecht is afgepakt, dat je nu in de war bent. Je gaat "discussiëren" waardoor er onherroepelijk een verdere dissociatie volgt. Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt! Ze is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
Zowel het Goede als het Kwade zijn en worden gevormd en verder ontwikkelt door de mens, maar juist dat zijn we het totaal vergeten! En ons DNA ligt er aan stukken naast!

De volgende consequentie is:.... als je meent te moeten bidden tot zoiets als 'god' of zo, dan bid je tot jezelf, want jij bent fractaal zelf die enkele dimensie geworden!
Als je 'god' wat vraagt:....om een andere huis, verlichting van je getob, bevrijding van ellende voor anderen, dan is dat grote onzin: .....
1. je ontloopt een stuk van je eigen verantwoordelijkheid en
2. je steelt van het Goede. Je steelt energieën van die Goede en bent dus bezig voor het Kwade.
Als je bidt voor Mien die met een zeer been in het ziekenhuis ligt, steel je van het Goede.
Je moet zoveel menszijn dat je zelf wat aan dat been kan doen. Als Mien dat wil tenminste.
Wil ze dat niet, dan hoef je je er ook geen zorgen over te maken: dan vraagt ze erom dat dat been niet beter wordt.
3. als je meent te moeten bidden, of 'god' te moeten bedanken, dan maak je misbruik van de energieën die bewuste, eerlijke mensen aan de kosmos toegevoegd hebben;
4. bid je omdat je zelf niet die mèns wilt zijn, of durft zijn, dan voeg je dus geen energieën toe, terwijl je dat wel had moeten doen.
5. En 'god' lof zingen, dat doe je je niet meer als jezelf aan! Probeer het maar eens met een lovend lied over 'god', allah, Jc of zo. Vervang de termen maar eens door 'mij' en 'ik'.
6. Als je 'vertrouwt' op 'god', dan vertrouw je op de energieën van mensen, van diegene die eerlijk leefden vóór jou en van degenen die nu eerlijk leven. Het is de natuurwet dat je daar zelf aan meewerkt door zelf ook eerlijk te leven.

Zo gauw we de Chakrale werkelijkheid gaan analyseren
 Zou U het zo kunnen zien: .....stel het Kwade is blauw, de Goede is rood.
Je krijgt bij de conceptie, bij je ontstaan dus, hetgeen iets anders is dan de geboorte! dit mee: .....
zbul7al je talenten en wat dat betreft:..... ook al je niet-talenten.
zbul7soms een of meer ziektes die aan een van beide kanten in je familie zitten'.
zbul7voornamelijk, misschien wel uitsluitend de kleur rood: .....
 je neiging tot het goede, die alles te maken heeft met je gevoel van geluk en je gelukkig willen.
zbul7je behoefte aan eerlijkheid;
zbul7met dit alles samenhangend: ..... je verlangen naar leren, groeien en ontwikkelen.
 
Ik stel dat een het Goede als een volkomen mens ontvangen wordt bij de conceptie. Maar de energetische invloeden zijn reusachtig. En we moeten er maar eens mee ophouden met die moeder de schuld overal van te geven:.......
zbul5 zij zit in de situatie van het moederschap, huwelijk, tegenwoordig ook een baan;
zbul5 zij is zelf min of meer zwaar voorgebakken, gefrustreerd door haar omgeving vanaf haar ontstaan, via de 3 structuren;
zbul5 zij probeert zó met jou om te gaan zoals haar geleerd is dat goed zou zijn;......
zbul5 en daar komen de maatschappij, religies en culturen weer om de hoek, het Kwadejken.
Alle energieën van de maatschappij, religies en culturen beginnen jou te (mis)vormen vanaf de eerste celdeling.

Ook via de energieën van degenen die het meest om de moeder heen zijn. Als je vader op de eerste plaats een echte kostwinner is en door de religie/cultuur alleen rechten en bijna geen plichten kent en niets wil doen aan zijn Gevoel, omdat hij altijd op veilig speelt met zijn emoties, dan zal je als meisje al heel anders geboren worden dan als jongen. Zelfs als je moeder een feministe is, deze dingen niet pikt en probeert op de eerste plaats mens te zijn, dan nog krijg je toch die vergiftigende invloeden naar je toe.
Die vergiftigende invloeden zijn dan blauw in onze beeldspraak.
Zo word je al min of meer paars geboren (rood en blauw zijn samen paars).
Daarbij reken ik je energetische aanleg voor ziektes niet bij blauw, omdat die niet van het Kwade zijn.
En ik reken je talenten niet bij rood, omdat ze niet wezenlijk bij jou horen.
Bij jou horen wezenlijk:.... je mogelijkheden tot menswording.
Jouw talenten kunnen daarbij helpen, maar je kunt ze net zo goed de kant van het blauw uit doen gaan, zoals veel kunstenaars, politici, wetenschappers enz. dat doen, want dat is gemakkelijker dan bewust leven!

Even attentie: het bovenstaande moet je controleren in je eigen lijf en leven. Anders blijft het een theorie….en zo maak je geen gebruik van een non-associatieve theorie over het denken.
Geen  gebruik dus van de  introspectieve methode,
van b.v. Catharina Mijling:... www.path-of-wisdom.com
Welke methode ik hier vervlochten heb met die van Spinoza, Otto Selz, en Richard Feynman. Dit omdat haar methode het MEER ALS WAARD IS.
En buiten dat weten we nu; ....... dat àlle 'god 's diensten te beperkt zijn om mensen iets te leren over de Volgende Dimensie. 
Wie niet wil inzien dat het Genius wordt ingebracht door "Onze Voortbrenger" die ook in ons is, in de vorm van Wet, Functie, en Structuur en Wat we nu als totaal onderkennen in ons DNA, en niet in dat van een ander, die kan nog heel lang op zijn intelligentie moeten wachten, en slaat alleen maar zijn eigen DNA volledig aan stukken.
Zo zeer zelfs, dat deze "Beïnvloeding door het kwaad " een vorm is van kunstmatige inseminatie (ki). Alleen neemt het kwaad jou je leven af in plaats van dat jou leven gegeven wordt. En kunstmatige inseminatie is iets van 'n miljoenste seconde of zo, terwijl het Kwade jou je hele leven achtervolgt en jou poogt te verwoesten door andere dienaren en dienaressen van dat kwaad. Ze brengen vele "conditioneringen" aan, en is juist onze "zondenval".

Een paar andere voorbeelden van de zoek tocht naar "Het Kwade":......
zbul7Het 'mannelijke' en 'vrouwelijke' van yin en yang: iets van de het Kwade!
zbul7Zóéken naar 'god'. Veel liederen, predikanten komen er rond voor uit, dat ze 'god' zoeken:...... het Kwade!
zbul7'Twee geloven op een kussen:..... daar slaapt de duivel tussen', was een gezegde in de christelijke kerken om te voorkomen dat mensen van verschillende richtingen met elkaar zouden trouwen. Ze waarschuwden dan voor ruzies en verlies van eigen geloof. Maar de Kwade Genius moet je nog altijd in jezelf zoeken!
Alleen de Kwade Genius doet aan deze kunstmatige inseminatie.
Alleen de Kwade Genius doet niets aan het onderkennen van de GEESTELIJKE VRIJHEID, DUS die werkelijk door de "Voortbrenger" in je, door de Genius in je, wordt ondersteund.


Het Kwade is echter een kwade geest die DOOR MENSEN GESCHAPEN IS! Vóór de bewustwording van de eerste apen, bestond die Kwade niet. En vóór de ontdekking van het VADERSCHAP, denk ik, ook nauwelijks. Het Kwade wordt nog steeds verder ontwikkeld door mensen die het kwade dienen, zeer alledaags en onder druk van maatschappij, religies en culturen. Het Kwade volgt de discussie en de daar op volgende dissociatie!
Zo is 'god'sdienst iets van het Kwade: de mensen hun zelfbeslissingsmogelijkheid en zelfbeslissingsrecht afpakken, hun verantwoordelijkheid verwringen, hen een afhankelijkheid intrainen van fantasiefiguren en van alles daaromheen, dat is regelrecht Kwade.
Mensen (mis)vormen in plaats van bewustmaken is Kwade. Mensen emotioneel, financieel, moreel, sexueel uitbuiten: het Kwade.
Zelfs het indoctrineren (dwingend beïnvloeden) van mensen door 'god'sdiensten met: 'dat mensen in diepste wezen zondig zijn,' komt van de het Kwade. Mensen ontstaan nl. zo niet bij de conceptie, maar ze worden zo gemaakt. Mensen die bijvoorbeeld boos zijn of driftig, hebben dat niet van een duivel, zelfs niet van die het Kwade, maar dat zijn opgeslagen energieën, soms door jarenlang slikken en inslikken van wat anderen hen aandeden. Oorzaak: de maatschappelijke, 'god'sdienstige en culturele structuren.
Ook de huidige explosieve toename van natuurrampen is niet iets van de duivel of andere boze geest, maar wordt voor het grootste deel voortgebracht door de mens, door èlke mens die de het Kwade dagin daguit dient.
En men uiteraard de nodige Introspectie En Verantwoording niet wordt afgelegd! Men gaat heel gewoon door met de meest belachelijke dissociatie! 

Om het in mijn woorden te vertellen; ....Het is uiteindelijk de schoonheid van de wereld die ons het leven zo moeilijk maakt. Wat zeg ik, moeilijk? Zij is het schitterende on­mogelijke, dat voortduurt.
Wij moeten alles nog zeggen… en wij kun­nen niets zeggen;......... daarom beginnen we elke dag opnieuw, over heel uit­eenlopende onderwerpen en volgens het grootst denkbare aantal procedés. Maar het leidt totaal nergens toe,.....het leidt noch naar de ethische noch naar de esthetische weg, het leidt regelrecht naar de onmenselijkheid.
Want werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. Het "Genius" heeft al die betrekkingen met jou, heb de moed om ze uit te dragen! Want "DIS" tekent zich alleen af als een zeer ernstig mentaal probleem!

We zijn wie we zijn, we kunnen "Het Fus" in ons DNA niet even veranderen, - Al wat werkelijk is, dus voor ons de nodige realiteit heeft, dus te bezien als een relatie tussen jou en de dingen, ze laat zich vormen, schilderen, aanraken, en wordt actief in een begrensd zintuiglijk domein. Ook daarin, in ons evidentie-systeem, zijn de wet, de functie en de structuur opgenomen van ons genereus DNA.
De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Als al onze gedachten zich werkelijk zouden omzetten in realiteit, vermoed ik dat onze levens behoorlijk ellendig zouden zijn.
De ervaring van mijn leven is in ieder geval dat mijn angstige vermoedens als regel niet uitkomen. Mijn ervaring is juist dat dingen vrijwel altijd goed gaan, en de keren dat het niet goed ging, was er iets groters dat mij hielp. Alles wat groter is als de fractale gedachte, is dat totaal wat onze "voortbrenger" ons heel genereus brengt! Maar denk maar niet dat zoiets in de discussie wordt erkend!

De relatie tussen onze gedachten en de werkelijkheid is wel een heel stuk subtieler dan in alle theorieën over het scheppen van je eigen werkelijkheid wordt voorgesteld. De wetenschap en de politiek blijken in deze genereuze kwestie heel gewoon GEK! En de dagen dat ze alleen ziek en misselijk kunnen zijn, ze komen zeer snel nabij!
En ieder mens kan begrijpen dat het vectoriële karakter van het zielenleven niet al te best voor hem of haar is. De goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording hebben hun suprematie, boven elke twijfelachtige bedachte wet.
Zowel de dissociatie als de associatie brengen het Genius in de mens niet met elkaar in gesprek. Dat kan alleen maar door de integrale deelname in elkaar, de liefde geheten, laat hem niet voorbij gaan. Want dat is alle dis of associatie totaal niet waard! U mag het ook de bijzondere verzoening noemen, want dat is het heel gewoon!
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.

Voor de organisatie en institutie die in de toekomst verder wil gaan,  is er nog maar één taak, haal de authentieke en eerlijke mens binnen, die weet wat hem te doen staat; .....met zijn Aardse taak!
Niet de DIScussie met zijn DISsociatie moet prevaleren, maar het Genius van de eerlijke mens! Voor wie daar niet een begin in weet te vinden, is de slag om de toetreding in de werkelijke wereld, al voorbij!

Deze mens heeft een omgeving nodig die hen in staat stelt om gecentreerd te blijven, rustig en in contact met hun innerlijk weten, en te creëren. Ze mogen weten dat ze een deel van dit enorme systeem van universele bewustzijn en energie zijn. Wanneer het Genius dus het totaal van lichaam / geest rustig en vredig is, hebben ze verbinding met de universele energiestroom. Ze vinden de unieke nieuwe eigenschap zich op te laden en te herstellen met de steun van de Genius in hen, van binnen naar buiten!
Dit in contact met hun missie en hun visie die ze in het leven hebben of krijgen. Ze begrijpen dat het leven een betekenis heeft en dat ze deel uitmaken van een groter geheel, God genoemd. Deze contractie in zijn genetische vorm, ze is het belangrijkste hulpmiddelen om harmonie, balans en kracht te winnen. Ze zullen zo allemaal de antwoorden op al hun vragen krijgen, als ze hun hogere geest vragen voor innerlijke leiding. Zij zullen de wezenlijke gecentraliseerde harmonie weten te creëren, voor hun leven met bewustzijn en innerlijke kracht en ze zullen het uiten door hun geloof in de liefde en begrip. Als  geheel bezien is er zowel een concentratie als de contemplatie.

 De huidige mens heeft dit nodig om de stap naar de echte wereld te maken, voor de mensheid met een holistische maatschappij en spirituele leven kan kijken en worden "als een tonen worden". En de nog meest moeilijkste maar lonende maatregelen die zij kunnen nemen, is het opkomen voor hun overtuiging en geloof!
 Het is namelijk niet mogelijk om voortdurend gecentreerd te zijn!
De hele dag door zijn er voortdurend voorvallen,
mensen en je eigen gedachten die je uit balans brengen.

Het gaat erom te accepteren dat dit zo is
en
te voelen wanneer je uit balans wordt gebracht.
Dan
heb je namelijk de keuze om weer te centreren
en opnieuw die echte wereld van jou te bereiken,
en van
daaruit toch weer te handelen.
Eigenlijk gaat centreren dus over het bewustzijn.
Het bewustzijn wanneer het in zijn eigen kracht staat
en wanneer het aan het wankelen wordt gebracht.
Het centreren zelf is heel simpel,
maar de toepassing in je dagelijks leven is niet direct eenvoudig,
maar hoe meer de Genius in je werkt hoe eenvoudiger het wordt.

Bij welke paren tegenstelling dan ook,
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren,
deze is weg te nemen,
door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
Jammer genoeg is twijfel ook geen virus ziekte, we kunnen er zelf niet op ingrijpen!
Een onmogelijke opgave voor Mensen onder de normale omstandigheid,
De logische redeneringen kunnen niet anders als vergeten worden!
Discussie brengt de grondregels dus ook niet,
dat brengt alleen maar dissociatie!

“De Kringloop van het Leven”
 
 
 
                                                                      INFINITY
                                                                             |
                                                                  YOD    -    HE
                                                                        \        /
                                                                         VAU
                                                                         /       \
                                                                    HE    -   YOD
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                         /        \
                                                                    YOD   -    HE
                                                                         \        /
                                                                          VAU
                                                                              |
                                                                       INFINITY

Wat elk probleem tot een aporie maakt.
 
Toch blijven velen mensen al deze aporieën bewerken. 
Doch alleen via het genetische proces,
wat ik hier in schema breng,
vinden we het achter liggende drama ervan.
Het ontijdige bericht is heel, heel duidelijk.......
Volgens Richard F. kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen,
waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap,
die zo steeds verder evolueert naar het onbekende.
Daarom vertel ik het U heel gewoon, het is voorbij met de onzin!
"Maar mijn doel is om ze, de wonderen van de natuur te waarderen.”
Daar de set aan veranderingen op de grondregels, die toch zullen komen, ontbreekt. 
Laat staan dat we daar ook onze natuurkunde en biologie in kunnen botvieren!
Alleen rustige en aangename mensen zijn verbonden met hun innerlijk weten,
en hun intuïtie of hogere geest.
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
De chakra's zijn gewoon de energie centra voor de verwerking voor het lichaam.
 En onze fysieke organen verwerken onze fysieke materie
(voedingsstoffen, bloed bijvoorbeeld)
onze chakra's verwerken onze emotionele kwestie (veiligheid, liefde, enz. ). 

De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn waarheid te kunnen creëren!

Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd,
kan ze de waarheid niet leveren!
Dump deze Geek, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK)
In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan.
Hij dacht zelfs dat er een machine voor uit te vinden was!

 
.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders,
zo debiel is hij nu eenmaal!
 

 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie,
vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!
Hij kon het allemaal zelf "opknappen".
Het Aapje heeft zijn beeldscherm!
Je kan er jou eigen voorstelling op geven.
In de meest extreme maar apodictische vorm .......
een lacher nog nooit eerder in de geschiedenis vertoont!
De waarheid levert deze machine niet,
 het Aapje, ze kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van, of ligt zelf als axioma ten grondslag aan,
 wat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren,
als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen,
.....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
Een proces .......

zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.

Wij zijn voor de emotionele verbindingen zonder twijfel aangewezen op de chakra 's
Hoezeer de krankzinnige wetenschap het ook in twijfel trekt, ......
Jou lijf is jou leven.....waar de intelligentie door de Genius wordt in gebracht! 
Maar de wetenschap en de politiek zijn absoluut niet van plan een MOOIE tekst,
een mooie bladzij, een mooi boek te schrijven. Welnee!

Zij accepteren het dood­eenvoudig niet VERSLAGEN te worden door:.......
1. De schoonheid of het belang van de natuur of,
eerlijkgezegd, van welk object ook.
 Zij heb­ben bovendien geen enkel gevoel van een hiërarchie,
in de dingen die gezegd moeten worden.
2. Zij accepteren niet verslagen te worden door de taal. Zij blijven proberen;
3. Zij hebben elk gevoel voor betrekke­lijk succes verloren,
en elke zin om het toe te geven.
Zij lachen om de gebruikelijke criteria.
Zij houden alleen op uit vermoeidheid.
4.Maar ze begrijpen het nog steeds niet,......
Geduld en ook de loop der tijd,
richten meer uit dan kracht en woest kabaal.
5. Ach ja, ik hoef U niet te vertellen,
dat we al heel lang op de voorbode van een nieuwe beschaving gestuit zijn.
Dit terwijl de ruïne van de voorgaande al eeuwen wordt geprolongeerd.
6. Doch eindelijk mag U zeggen,
dat U geen volgeling meer bent van deze dwazen,
maar volg dan ook geen originaliteit die niet de Uwe is,
dus niet uit Uw eigen religieuze spirituele wereld komt.

Dat ze verdedigd worden door een paar oppervlakkige praatjesmakers,
be­neemt ons alle lust,
om MAAT of OVERMAAT aan te prijzen.
Bij gevolg is elke maat zoek.....
Er zijn maar weinig Goeroe, of Dominees die deze regel kennen.
Ze prediken alleen maar voor eigen volk. 
Alles wat opgeblazen is, arrogantie is,
dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,
  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
Maar hun epigonen-tronies mag U vanaf vandaag mijden!
Verlang haar ook niet van U zelf, want blijkbaar verlangt het,
......dat er later geen vernieuwing komt! 
Terwijl ieder mens kan begrijpen,
dat dit vectoriële karakter van dit zielenleven niet al te best is,
voor wie U ook bent.
De Goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording,
Ze hebben hun suprematie,
boven elke twijfelachtige bedachte wet. Werk daar aan mee!


Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven.
Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
Deze bemoeienis van de Genius ofwel de voortbrenger in ons, ze is tot het einde ontkend, ...........het gevolg is dramatisch.......

De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog steeds uitgevonden worden!
En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen.
Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek.
Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 
De existentialistische held is vervallen tot de meest duistere emotie,

kwade trouw, en het meest vreselijke absurde.
U kan hem vergeten en binnenkort moet U hem vergeten,
de onzin is voorbij!

De neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, is ontstellend hoog, maar het aantal werkwoorden naam dramatisch af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal. In de huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat ons alleen de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien.
Verder is er niets, .......
De Aapjes konden het vanaf het beeldscherm wel even regelen.
Je kan er jou eigen voorstelling op geven.
In de meest extreme maar apodictische vorm .......
een lacher nog nooit eerder in de geschiedenis vertoont!
Het Aapje is zwaar ziek, en het is chronisch, .......
Zo zwaar ZIEK dat er meer als op enkele momenten de nodige covariantie en correlatie te vinden is.
En DAT WIJ het bestaan van een zekere oorzakelijkheid IN DEZE EIGEN WIJSHEID kunnen (h)erkennen.

Dit omdat twijfel slechts een variant van de binomiale covariantie en correlatie is,
.....die onder Uw hersenpan optreed.
De Goden dobbelen niet met U, U bent zelf die vreemde dobbelaar,
die alle kosmische wetten, functies, en structuren naast zich neerlegt!
Wat causaal al bepaald is, daar kan geen mens nog een oordeel over vellen. 
Het authentiek mens-zijn is juist daarom een bestaan,
dat zich niet door het verleden maar door de toekomst laat bepalen. 
 
 
 1. Base
 2. Heilig
 3. Maagstreek
 4. Hart
 5. Keel
 6. Derde Oog
 7. Kroon
 8. Tijd
 9. Ziel
 10. Aarding
 11. Palms / Soles
 12. Secundaire SystemChakra 14 Point

# Naam Uitdrukken Doel Kleur Leeftijd Emotie
1 Base Ik Ben Survival Rood Womb - 6 ma. Basisbehoeften niet voldaan; armoede,
ziekte, zelfmoord
2 Heilig Ik Voel Emotionele
Identiteit
Orange, Terra Cotta 6 ma. - 2,5 yr. Laag gevoel van eigenwaarde;
gebrek aan vertrouwen
3 Maagstreek Ik Doe Zelf Definitie Geel 2,5-4,5 yr. Geen jobtevredenheid; lage eigenwaarde;
voelt als een mislukking
4 Hart Ik Hou Van Met anderen Groen 4,5-6,5 yr. Zelf haat; iedereen uit om mij te bedriegen
5 Keel Ik Express Zelfexpressie - mondeling, schriftelijk, kunst Lichtblauw 6,5-8,5 yr. Heeft voor zelf niet spreken;
te druk voor creativiteit
6 3rd Eye Ik Zie Sight - psychische en lichamelijke Purper 8.5 -14 jr. Onduidelijkheid;
onvermogen om doelen te stellen
7 Kroon Ik Weet Aansluiting op het Goddelijke Violet & White 14-21 jaar. Onvermogen om Goddelijke herkennen in zichzelf,
anderen, de wereld
8 Tijd   Tijd, timing, karma, vorige levens Silver & Ultra Violet 21-28 jr Stiptheid; chronische relatie ellende
9 Ziel   Doel van het Leven & task Radio Active 28 - 35 jr Onvermogen om vooruit te gaan;
niet identificeren / roeping leven te bereiken
10 Aarding Ik Besta Aarding onze geest om de aarde Zwart Pre-concept
35-42
Dissociatie; verdrongen herinneringen
11 Palms / Soles   Externe naar interne energie     randerende externe energie om de interne energie
en het loslaten van oude overtollige energie

“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant. Zij zijn mijn aller grootste getuigen, zij zijn het die zich op de meest oorspronkelijke kracht beroepen. De rest is een wetenschappelijk drama, want ze beroepen zich op theorie.

Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
als we deze nieuwe ervaring door middel van herhaling versterken, versterken we tevens de neurale circuits, zeer welwillend door het Genius ondersteunend,.... het Genius is zeer specifiek daarin, ....want als we dat niet doen, komt het nieuwe neurale netwerk al gauw tot verval - niet na verloop van jaren, maar in minder dan één maand!
Dit impliceert dat nieuwe gedachten, handelingen en gewoonten voortdurend moeten worden geactualiseerd om 'wortel te schieten'. We moeten onze gedachten volgen, in rede en liefde, zo worden we wat we denken!

Al het andere behoort tot de menselijke neigingen om de grenzen van wet der morele gezagshandhaving uit te breiden, tot deze inbreuk maakt op de meest onbetwistbare, rechtmatige vrijheid van het individu.
Moralisten willen de bestaande moraal veilig stellen. De harde arm der wet moet hiervoor zorgdragen, door bepaalde relaties (zoals homoseksuele relaties of buiten echtelijke relaties) of bepaalde handelingen strafbaar te stellen. Paternalisten beroepen zich op een abstract concept zoals de ‘menselijke waardigheid’ of de ‘menselijke natuur’. Mensen die deze handelingen vrijelijk stellen, die tegen de ‘menselijke waardigheid’ of de ‘menselijke natuur’ zouden indruisen, moeten volgens het paternalisme hiervan worden afgebracht.
Lukt dit niet goedschiks, dan moet dit maar kwaadschiks gebeuren. Desnoods beslist men in de plaats van de betrokkene zelf of gaat men betuttelend met hem of haar om.  Het volk dat zijn eigen voorstelling weet op te bouwen, zit vol met deze houding, de politiek vindt doorom, dat menigeen moet worden opgeleid tot dokter of tot de horde der maatschappelijke assistenten. Maar hun discussie zorgt voor niets anders als de ergste dissociatie!
En verplichtingen die men jegens zichzelf in acht moet nemen, de rede en de liefde als de te volgen gedachte, ze worden uiteraard ten volle vergeten!
Daarmee wordt uiteraard ook de relatie die ieder mens met zijn Genius "Zijn voortbrenger heeft" vergeten, en ons DNA ligt er aan stukken bij!

Doch de gedachte van de dwazen is dat ze nog steeds goed kunnen functioneren, .......maar de primaire reflex is de ander die zich met de horde wil bemoeien, zo snel mogelijk de mond te snoeren.
Wie wel luistert naar iemand die de  opvattingen of handelingen van het moralisme en paternalisme tegen het licht houdt, wordt gemaakt tot een loser. Want de "verstandige" heeft het nog allemaal in handen, ......denkt hij!
Doch met de fractale hufterigheid die hun discussie brengt, die alles terug drukt tot een dissociatie, heeft in dit Nu ongekend snel zijn eind! De onzin is daarna onherroepelijk voorbij!
Ja, het is waar, lang niet alle cliënten van de doctoren en maatschappelijke assistenten kunnen voldoen aan de hoge zwampraktijken van deze horde, maar zodra U gewone burger Uw werkelijke wereld leert kennen is de deze "Zwamwereld" werkelijk voorbij!
U ben het zelf , de onderzoeker van human origins, en in "Het Fus" in uw DNA daar zitten heel wat inzichten en verbanden die U bij deze herinnering kunnen helpen!
En het is echt niet nodig om alles uit de media vijver te vissen, .....
daar vind je alleen de Popperrazzi, met hun theoretische zwamwereld in terug!
Ieder Wezen in deze kosmos heeft zijn identiteit, ze kan onmogelijk vervangen worden door het materiële ego,
.....en samen zijn we in staat te bestaan. 

En in alle tijdperken van de geschiedenis is heel gewoon de zelfde mens aan het woord,
die bezig is met zijn bestaan, hij heeft niets aan altruïstische en atheïstische onzin. Hij is de mens met zijn eigen identiteit, klaar ......waarom zou je hem steeds in verwarring willen brengen?
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is, .......
en die persoon is .... het Leven zelf"

De rest is heel gewoon dwaze wetenschappelijke hoogmoed,
die er onherroepelijk mee zit dat een normaal mens vrij gebruik maakt van de liefde en de rede!
Wat hem rest is de moralistische en paternalistische dwang,
die men laat uitvoeren door politici, meestal voorzien van een vreselijke en krankzinnige Janus Kop. Daarom vertel ik U, hoe de Genius "Uw voortbrenger" en zijn voortbrengsel, Uw  DNA in U werkt!
Zij is het schitterende on­mogelijke, dat voortduurt, daar ben ik zeker van!
De menselijke ziel is voortdurend geneigd tot schoonheid en orde.
De morele of spirituele orde alsook de fysieke of natuurlijke orde vormen de goddelijke schoonheid,
waarvoor de ziel een eeuwige sympathie koestert.
Wat zouden we meer nodig hebben?
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

 
Nardocus Filosofus
 
En buiten dat, de theorie levert veel op,
maar brengt ons niet dichter bij het geheim van God.

In ieder geval ben ik er van overtuigd dat hij niet dobbelt!
Hij doet niet mee aan welk paar van tegenstelling dan ook,
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter zelfs de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!

 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren,
deze is weg te nemen,
door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen