Hoofdstuk 1.4 Voor wie het nog niet geloofd, .....

De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........eindigheid en oneindigheid, zijn de belangrijkste begrippen uit de wiskunde. De krankzinnige wetenschap kan geen definitie van eindigheid geven, zij doet niet aan wiskunde!
Als de tellende mens het tot het begrip oneindig kan brengen, zou hij het ook zo tot het begrip eindig moeten kunnen brengen. Dat klopt, er bestaat ook eindige functie, .......

De functie g gedefinieerd door g(x)=100 - 1/x wordt begrensd door het getal 100,
Officieel zeggen we;...... we kunnen maken dat het verschil 100 en 100 - 1/x kleiner wordt dan het vooraf gekozen positieve getal epsilon (hoe klein ook gekozen) door x maar klein genoeg te nemen!
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 


 
De wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. 
De wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men nog steeds alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens,
als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit, de mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
En plotseling is het dan al gebeurd ;........Er bestaan geen mensen meer naast de wereldburgers en ook geen wereldburgers naast de mensen. De reden waarom men zich als wereldburger van geen enkele andere mens meer kon onderscheiden.
Nog wil men onderscheiden dat het wereldburgerschap zou samenvallen met het mens-zijn als zodanig, doch mensen zijn ook nog wat meer dan alleen maar wereldburgers of burgers. De geestcomponent is zo zeer snel uitgedreven, maar volkomen ten onrechten. Want de mens is toch nog altijd de teller......
 Dit zijn dus volkomen verachtelijke praktijken,...........misdadig zelfs.
Van de eerste tot de laatste evolutie is deze geestcomponent een evolutie naar godsdienstigheid.
Dit alles is ook mijn eigen evolutie, moet ik dat soms vergeten?
Heeft U ook een mobieltje gekregen, is dat het? Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?
Moet ik het soms met de totale leegheid van het bestaan doen? Het goede wel inziet, maar er niet voor kiezen?
Waar blijven de wezenlijke rechten van de mensen? Laat U niet leeg plukken, en dat in een volledige malversate
Rechters van Nederland, stop deze misdadige wetenschappelijke praktijken, dat is uw eerste taak!
Het is verboden een natuurlijke gegeven rationaliteit te verbieden, van het eerste tot het laatste uur van een mens!
Want zij die zich blindstaren op territoria en staten, merken niet op dat wij behalve Nederlander ook mens zijn!
En daarbij is de Verandering en zelfverandering, vooral bij kinderen zeker de regel .........
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken.........
of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd . ...........Carl Gustav Jung

 
Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden,
Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie.
Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". 
En waar de passie zodanig ligt dat......
Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
De ontmoeting is daarbij nog steeds centraal, maar de passie richt zijn "pijlen" soms, "soms" is daarbij geen vrijblijvend woord. Er zal een intrinsiek motief aanwezig moeten zijn. Dergelijk motief kan niet zo maar even worden gearrangeerd, ....... dat is dus oppassen! Cupido kan zijn pijlen niet zomaar even richten, .....de diepte van twijfel mag U geen sinds onderschatten, Uw motivatie moet "oprecht" zijn. Het genot komt voort uit het realiseren van de motivatie, dat is niet zomaar even "iets", ze zorgt voor de broodnodige differentiatie. Alleen al daarom is het nodig dat het brein zijn werk mag doen.........Zodat we alles zijn reden kunnen geven, in zijn volle onmondigheid, het is niet nodig in de mangel van het verstand te zitten.........zeker niet voor een kind!

Het was George Orwell die in 1984 schreef:
“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!
Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  ....En ze is meestal nog krankzinnig ook! 
Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het ridiculeren van de eigen cultuur, ...
De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.
Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden, Sinds de krankzinnig Carl Popper, doen ze net of ze achtelijk zijn, want ze hebben hun theorieën, ..........en Niemand die zich de werkelijke eenhied wil realiseren.........

En het is voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Althans ik heb niets te eisen nog te willen, ik had het slechts in het raamwerk nodig wat ik beschrijf,
doch het zijn de Goden en Collegianten zelf die zo niet verder willen.
Dit is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde,......sterker nog, hij moet zijn zwaarte-kracht weten te trotseren, daarin moet hij actief zijn. Daarop is zijn lichaam fysiologisch opgebouwd.
alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, .......
maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Maar dat is ook een fysiologische-activiteit.

Dat is de essentie van alle religie.
Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........
“De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren. Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren
En volgens mij is ze altijd Uw nieuwe kans,
en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen.
En met deze kracht heb ik alles, maar dan ook alles gekregen...........Azoth, Zo mag je dat ook benoemen.
Als aanzet, als inleiding, is een filosofie die niet waarheid `s functioneel is,
gewoon totaal onvoldoende. En wij werken er permanent aan.........hopelijk........
en te samen in volwassenheid is daar ook wat mee te doen,
Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaat uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.
Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden
Ook het kind bewerkt zelf twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die hier samen Geest zouden moeten worden! Daarom mijn toevoeging!
(Emmi Pikler / leo van den haak)


 Alleen wanneer genegenheid onafhankelijk is van een overeenkomst of een onenigheid is het echte genegenheid. Het denken dat gelooft is dus geen religieus denken. Het religieuze denken is in essentie een lerend denkvermogen. Het is een denkvermogen dat stelt dat de waarheid onbekend is. Het denken kan enkele ideeën hebben over de waarheid maar het trekt  al die ideeën in twijfel. Het hecht zich aan geen enkel.  Het weet dat ideeën en meningen niet de waarheid zijn en geen enkel pad heeft waarde, tenzij men een lerende houding heeft, waarheid heeft een creatief inzicht nodig.
(En het kind had dat ook al nodig vanaf zijn geboorte)
De creatieve waarheid heeft ook heel veel trouw nodig, de nadruk valt voor een mens altijd op de eigen weg, ....
En dat dus al vanaf de geboorte, bovendien zou je zonder die trouw geen verklaring hebben waarom een deel van jou werk, althans in de 'toepassing`s-beleving', niet of nauwelijks overdraagbaar is. Juist daarom kies je voor die trouw, om in ieder geval zelf een toepassing`s-beleving te hebben. Het werkzame leven is dus een beleving`s fabriek waar je van alles uitvoert, wat kan bestaan uit het door groepen of individuen bedenken, creëren, organiseren en produceren van unieke evenementen. Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. de universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.

Voor het abstracte begrepen-zijn-in is nu bij deze mens totaal geen plaats! 
En daarom negeer je de waarden van anderen, het "abstracte" vlak van de wetenschap is niet te begrijpen!

Tijdens lezingen blijkt altijd, dat veel toehoorders nogal moeite hebben,
met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
Veel toehoorders kunnen niet de denk-sprong maken,
van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in.

‘En daar bij moet U weten, de biologische definitie van wie ik ben is een beperking van wie ik volledig ben:........
Er is ook een fisiologische component om alles te volbrengen, altijd........
mijn verlangens, mijn opvoeding, mijn ambities, mijn trauma’s, het zijn de lessen die ik uit mijn leven heb getrokken.
Ze is dus als definitie nooit compleet, noch is ze ooit compleet geweest!
De vraag naar het wezen van de vrijheid is die naar het wezen van de mens.
Het immer terugkerend uitgangspunt is voor hem de hypothese,
dat de mens een ‘samenstelling’ is van twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die -hier en nu- samen ‘geest’ moeten worden. 
Vertaal dit maar door te zeggen dat het historische de vrucht is van het toevallige en het noodzakelijke
en dat het ethisch-religieuze de synthese moet zijn van het eindige en oneindige.
Als deze synthese niet lukt, vertwijfelt de mens en wordt de geschiedenis zinloos.
In het denken alleen zijn wij eeuwig, hebben wij het altijd vaststaande (zoals zichtbaar in de wiskundige formule) te pakken.
Al in de vroegste notities van de mens komen de drie wezenselementen voor:........
het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.
In ontelbare varianten is er dit ene thema, ze beslaat alle activiteit hier op Aarde.

Zo wordt ook in de verzamelingsleer een element volledig en uitsluitend bepaald door de verzamelingen waarvan het deel uitmaakt.
Elementen die behoren tot dezelfde verzamelingen, onderscheiden zich derhalve helemaal niet van elkaar,
zodat ze dan ook met elkander samenvallen.
Want hieruit zou spontaan volgen dat elke specifieke verzameling één en slechts één uniek element kan, mag en moet bevatten.
In de verzamelingsleer bepalen de verzamelingen de identiteit van hun elementen volledig,
en er is daar behalve de verzameling ook helemaal niets anders meer denkbaar, dit om de identiteit van elementen te bepalen.
Verzamelingen bestaan uitsluitend bij de gratie van de elementen,
maar tegelijk geldt dat ook andersom en bestaan de elementen uitsluitend bij de gratie van de verzamelingen.
Dit is dus onze werkelijkheid.............dat is dus het wrange voor de wiskundige

Zo zou het althans noodzakelijkerwijze gelden in een volledig aan de (geschapen) werkelijkheid (waarvan ook wijzelf deel uitmaken) onttrokken wiskunde of verzamelingsleer.
Dat de verzamelingsleer zich wel degelijk en ook noodgedwongen op de (geschapen) werkelijkheid betrekt, toont zich in de naamgeving met betrekking tot elementen (en derhalve ook met betrekking tot verzamelingen).
Gesteld een verzameling waarvan de elementen a en b deel zouden uitmaken, dan zou ofwel die verzameling opsplitsbaar zijn in twee onderling onderscheiden verzamelingen waarbij dan het element a deel uitmaakte van de eerste en b van de tweede verzameling, ofwel zouden de elementen a en b slechts verschillende namen zijn van één en hetzelfde element, waarvoor tevens zou gelden dat de betekenis van die twee namen zou samenvallen, wat het gebruik van de twee samen absurd maakt.

De wiskunde wil de werkelijkheid van zich als het ware kunnen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen, zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Elke goede filosoof bewandelt daarbij steeds twee wegen tegelijk, waar het steeds om vrijheid gaat.
En nog steeds niet om de dwaze macht, het recht van de sterkste, die van de dwaze imbeciel.
Dat maakt "evolutie" dus ook een "waanbegrip", een waan begrip over het recht van de sterkste,
Een "waanbegrip" waar de krankzinnige wetenschap zich voor leent, ze is zonder ook maar één enkele waarde!
In deze samenleving wordt de mens nog geheel bepaald door noodzakelijkheid van buitenaf (staat, familie, traditie, noodlot).
Dat alleen met zichzelf als patiënt durven omgaan, is juist een overwinning van de geest, van een nog nimmer achterhaalde diepgang.
Alhoewel "ziekte"?
Het is heel goed te verwachten dat, wat U gepermitteerd is en het abstracte en de geest in een lijn liggen,

en dat de ziel daar vol voor open staat.
Het is de meest menselijke methode, de menselijke beheersing van het leven!
Reken daar maar op! Ik geloof daar zeker in!
En U kan lachen om Uw inhoud, en Uw bezit, U kan tot de echte menselijke methoden komen!
Alleen de Substantie van Spinoza beslaat het eeuwig denkbare...........met zijn actualiteit en realiteit.

De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks,
je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden!
Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 

 

Daarom dus nog een keer het beroemde voorbeeld;...............van mijn vader
File:Parallelogram.svg
 
 Een parallellogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.

Afbeeldingsresultaat
Een rechthoek is een parallellogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!

De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.........
En in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaar bare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2 apart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
En voor deze aller slechtse bewijzen daar krijgen ze de prijzen voor, 
Hoe kan een kind daar ooit mee omgaan! Nooit!
Alleen voor hem die de werkelijke wiskunde begrijpt geeft dat, blijkbaar........
De rest van deze lieden is leugenaar!
En slechts daardoor kunnen alle punten van cynisme afbraak worden!
Welke wetenschappelijke ezels zijn er nu werkelijk nodig?

Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaat en kan als zodanig bestaan en kan als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
Het is het negatieve autisme, en kan daar onmogelijk zijn werk doen!
Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.


Let wel, de wetenschap staat zo schaakmaat, iets anders is er niet te zeggen!
En de voorstelling van de wetten, zoals die in ons onderkend worden.
Ze zijn zeer goed te rubriceren.
Dit komt omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik de weergave van voorstellingen dan ook bezien. Onze wetenschap kan ze nooit in de abstracte conditie leveren! Wezelijk zijn ze dan ook niet goed snik. Het ontbreekt ze aan de juiste conditie!
De bekende inbreuk op deze conditie, ze is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze hebben dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, het heeft ze altijd al aan de voorstelling van de wetten ontbroken. De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!
Ze kunnen helemaal niets leveren in bewijsbare zin!
De reactie van FRIEDRICH NIETZSCHE is dan ook ontzettend juist...........
En alles in mij brengt de noodzakelijke oprechtheid op, die hij beschrijft!


Wat is wezenlijk ?
Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.
Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening alsnog tracht te verklaren.
Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden.
Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen!
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel.
De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden,
de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", ........
de grote trots van de krankzinnige wetenschap, .....
dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
Men gaat direct over tot het kromme geklets,
daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.
Als normaal Mens heb ik daar dan ook de sterkste behoefte aan!
Zo is het mentaal aanvoelen dan ook belangrijk voor de totale sexualiteit aanzich,

U moet dat weten, om de mogelijkheden te vinden om uw relatie's te verbeteren!
De losse bezichtiging van mentale gevoelens is de meest directe mentale waan, ........
Die de krankzinnige wetenschappers meest statistiek noemen!
Het gevoel zichzelf niet te zijn heeft namelijk ook een algemene oorzaak: .......
het  afwezig zijn van intimiteit en sexualiteit, .....wat een zwakte is in de algemene mentaliteit.
Waar we ons met zijn allen in moeten weten door te slaan, ......
en het machtsdenken is daarin zeer flatteus,
de krankzinnige wetenschapper en politicus zal het wel even regelen.

De bijzondere rijpheid van geest, zal U hem zo in U zelf kunnen regelen?
Neem mij niet kwalijk, ik denk dat dit onmogelijk is, .......
En er niets anders als een proces van "introjectie" te volgen.
Al even kort;........De krankzinnige wetenschap laat zich in zijn commucatie daarom heel anders kennen, ...
het interessante aspect is de 'introjectie'.
Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
Door dit te begrijpen, kan de wetenschapper inzicht krijgen, hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
Als hij deze 'introjectie' uitvoert, assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
Deze wetenschapper is perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder. Het duurt alleen nooit lang.
Het is die flatteuse bezigheid, die wetenschap en politiek totaal overheersen!
We zijn zo opnieuw in een zware radicaliteit verdaagd,
zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
Deze worden de wereld fataal..............de enige keuze is nog .....Je moet de mensheid de baas worden, door je kracht, door je voortreffelijke ziel,
door verachting,  FRIEDRICH NIETZSCHE, hij zal hierin zijn gelijk vinden.........
De echte persoon, komt nooit naar voren of het moet een wrede ongeordende narcist zijn, ....
constant vervallend in het zin-tactische spel.
De ziekte van de media is dat ze van deze zwakzinnigheid steeds verslag doet...........
Een echte zin van deze actualiteit is er namelijk niet! De realiteit zal ontbreken!
Dit verhaal was Spinoza al bekend, gelukkig wist hij al beter!
Je speelt psychologische spelletjes met hem (projectie), maar hij kan niet anders...........
Zo komen we in een totale wereld van slimielen terecht, de slampampers van het ergste soort!
Welke waanzin is er met deze lieden nog uit te voeren? NIETS!
Hun activiteiten worden nu ALLEMAAL vastlopers........

Slechts potsierlijk kan een rol in dat allang verduft verhaal nog zijn, en dat het alsnog mensen warm maakt, kan derhalve slechts te wijten zijn aan de onwetendheid die alle communicatiemiddelen ten spijt jammer genoeg zijn schaduw nog steeds over de wereld werpt, aldus allen die het licht niet wíllen zien onderdompelend in de duisternis waarin ook alle dieren leven die nu eenmaal onmachtig zijn om verder te kijken dan tot waar de 'ideologie' van het recht van de sterkste reikt.
(J.B., 24 april 2012)
Let wel, ik heb dit verhaal uit de beste openbare bronnen geselecteerd en de krankzinnige wetenschap schaakmat gekregen,
maar nog steeds ................


Het hoogste is geen object van kennen.
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder?
Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast,
het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen!
Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....
men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!

Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen.
Er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter.
We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag-verbetering.
En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid.
De denominatie heeft zijn  innerlijke instelling nodig! De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even!
Je moet de dingen - wanneer wij er zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor de liefde, we hebben haar hoog te houden. Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van: hier is 't nu! Wat zou dat toch gruwelijk mooi zijn, als dat toch kon!

Maar voor wie het niet weet, meestal zoeken we de waarheid niet. Het voelt goed als ik zeg, dat ik de waarheid zoek, maar ik kan dat al betwijfelen. Wil ik de waarheid zoeken ook al is deze pijnlijk? Zoek ik een bepaald soort psychologische troost, een tijdelijke vrede, een gevoel van veiligheid? Neen ik doe niet meer in een illusie en omdat dit alles een instinct in ons is, moeten we ons tegen deze mogelijkheid altijd beschermen.

Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Je moet gewoon niet meer in die goeroe geloven maar in de eigen waarden, waarvan je weet dat je ze hoog te houden hebt. 

Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken,
doch in de mangel aan verstand behoeven we niet te verkeren!
Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat

van zijn vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak als feit ervan niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zich, voortaans, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen ogen te zien

– dit is het motto van de geestelijke-verlichting.

Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig,
met de interacties van ladingdragende partikels,
maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen,
in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.

Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Want "De openbaring" zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,...
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Want daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Pythagoras deed dit dan ook, ......om zijn bewijzen te leveren,
die de weergaven van alle oplossingen was!

Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK. En dan weet U echt hoe het zit.
De reverse voor all, ik kan het roepen
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH
Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is,
met een enorm aantal volmaaktheden.
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden,
WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken!
Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten,
niet op de psychische of intellectuele.
De Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. 
Het genius in de mens met zijn Paramita,
kan van een willen en moeten, een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn,
die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht,
die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.
Met dit bijzondere autisme kunnen alle grenzen bereikt worden!
Dit is het bijzondere autisme wat in de mens zijn zetel heeft,
Er is niets mooiers wat ieder eerlijk mens in zijn hart vindt.........
Ze is precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
 ERNEST RENAN.
 
Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkeld is kan U werkelijk bijna alles,
U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:......
waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is.
Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 

De weg is wijzer dus beter dan de wegwijzers, ze is eigenlijk niet te vergeten!
Het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor je ziel en bestemming!
Volgens mijn getallen leraar Henri Wijnmalen moet er eerst in abstracte zin gekeken worden wat echt is!
Voor Pythagoras betekende dit oplossingen met uitsluitend natuurlijke getallen, ..........


 Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd!
Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
Doch het is moeilijk, de waarheid beminnen is de leegte verdragen,
maar als we oprecht om die eigenschap vragen, krijgen we haar,
maar het is wel de kunst de juiste weg te gaan. 

Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid,
als ze niet weten dat "het hoogste goed" geen object van kennen is.
Daar bij komt dat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen,
een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben,
en "De weg" daar de meest belangrijkste van is!
Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie -
die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen,
en uit die gegevens conclusies te trekken.
Otto Selz heeft daarin zijn gelijk, want de liefde, bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid. En juist daar "bakt" de krankzinnige wetenschap "niets van".
Als normaal Mens heb ik daar dan ook de sterkste behoefte aan!
Het menselijk denken zou volgens de wetenschap in theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.

Maar om te communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats,.......
Deze eigen "ziekte" moeten we volgens Kierkegaard dan ook durven te constateren!
Politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken!

Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie,
en dat ligt bij deze heren volkomen anders! Waarom stelt U het recht van de sterkste?
Dat is de misdaad tegen het Kind, en uiteindelijk tegen iedere mens, .........

 
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - ,
die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking.
Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen ,
en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan.
Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen,
of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is!
Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper,
is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Carl Popper realiteit, (zo hij zou bestaan en niet alleen dient om van de mens een puberaal wezen te maken?),
hij is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten,
die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs!
De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde!
Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........
DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.  
Hij is zo vreemd dat hij de mens tot een puberaal gedrag wil aanzetten........ 
                                                                                                                                               
Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......
'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft,
zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;......
maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren
.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond!
Het is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........
en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 

Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip.
Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x.
D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn.
Alles en alles is Één, hoe het Één is, daar komen we nooit bij !!! 


De krankzinnige wetenschap laat zich in zijn commucatie daarom heel anders kennen, ...
het interessante aspect is de 'introjectie'.

Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
Door dit te begrijpen, kan de wetenschapper inzicht krijgen, hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
Als hij deze 'introjectie' uitvoert, assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
 Uiteindelijk "volgt er in de beeld vorming" een compleet "Gestolen systeem".

HET COMPLETE  "Systolen Systeem" en de almachtige "Faker" is geboren,
en de sex-industrie verdiend er zijn geld mee.
Maar uiteindelijk zal het publiek dit drama niet dulden.......(endroit)
Google heeft er zelfs voor gekozen het systeem uit te lenen, om zijn geld te verdienen!

Doch als wetenschapper is hij perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder. Het duurt alleen nooit lang.
De echte persoon, komt nooit naar voren of het moet een wrede ongeordende narcist zijn, ....
constant vervallend in het zin-tactische spel.
Je speelt psychologische spelletjes met hem (projectie), maar hij kan niet anders...........
Als aanzet, als inleiding, is een filosofie die niet waarheid `s functioneel is,
gewoon totaal onvoldoende.
Opnieuw, men bewerkt hier twee tegengestelde kwaliteiten, het fysieke en het psychische,
die hier samen Geest zouden moeten worden!
De “wijsheid 's religie” en “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren. 
Er is geen filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 
Dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’,
en zijn/haar wereld visie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, is voor hem een absoluut feit,
sinds hij van Pythagoras en Euclides genoot.
Of van de grote meneer Kirchhoff....het bevat-zijn-in hoort bij de denk-sprong naar het abstracte.
Niets staat verder af van de waarheid,
dan de orthodoxe gedachte van het onafhankelijk onderzoek
die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip.
 Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivel aanbidder,
vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies!
Onderzoek is slechts een voetnoot,
de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is,
maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren.
In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast.
De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop.
Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan,
en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden,
in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op.
Dit beeld is alom tegenwoordig in de media, ........
en staat ook daarom volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.
De herkomst van het leven begint bij de biologie en de kwantum leer.....
...

En zeer zeker niet met de invoering van theorie over een kosmologische constante.
De vergelijkingen met een beschrijving van hoe de zwaartekracht werkt in de algemene relativiteitstheorie 
(gepubliceerd in 1916), bevatte een belangrijke fout.
De kosmologische constante had Einstein in zijn berekeningen gebruikt,
zodat hij de algemene relativiteitstheorie kon gebruiken om het heelal als een statisch geheel te modelleren.
Maar zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het Allerhoogste is als object niet te kennen.
En ik heb er echt geen moeite bij om de mens wakker te schudden,
de effecten van dergelijke waanzin zijn niet meer te dragen, ........
de krankzinnige wetenschap speelt slechts haar spelen.
Het gaat allemaal over de preken voor het eigen publiek, van de mens wordt gegarandeerd een puberaal wezen gemaakt.
En ze worden opgeleid op gekkenhuizen die ze univerciteit noemen!


Met nadruk wijs ik er op dat onderzoek in een geheel slechts gedaan kan worden op een durende reeks van informatie tijdstippen en een complete informatie van optredende effecten. Een ontkenning van effecten maakt onderzoek alleen maar moeilijker, en de wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
Volgens mij is er niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande. De demonen die een dergelijk effect oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken!
Je kan een prijsje krijgen van een achtelijke flatteuse bende, het Nobel -commitee
Voor de nieuwe ontdekkingen moeten de ramen van "het gekkenhuis der wetenschap" wagenwijd open staan, zodat alle demonen kunnen ontsnappen! Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

De beschrijvingen die zij niet zien of doen,
daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten.
De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen.
Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren.
En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken,
hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond! 
De Ellende komt vanzelf naar ons toe, als ze ons maar bang genoeg weten te maken!
Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy".
Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling.
Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is helaas alleen bekend aan het ego,
de natuur heeft namelijk zijn eigen voorkeur!


Voor je het weet komt hier uit een blabla demon met zijn wreedheid uit naar voren,
met als laatste etappe de ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd!
Het Blabla demon met zijn wreedheid is ook kenmerkend voor de narcist,
de naarling in eigen persoon!
De mens is wat hij doet, ook de nare kanten hiervan, 
daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid,
werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent,
of wel getroffen bent door "Het Boze Oog" van de narcist.

 
Hieronder volgen enkele steek woorden, situaties en gedrag die typisch zijn voor een narcist:
 • Manipulatie;..... subtiele technieken om de aandacht af te leiden van het onderwerp of wel van hun foute gedrag.
 • Projectie; .... bijvoorbeeld jou schuldig laten voelen door je als egoïstisch af te schilderen
 • Ja wel, het begin heel charmant, voorkomend en ontzettend lief, daarna steeds meer de controle willen overnemen.
 • Tegenstrijdig gedrag, het één doen en het ander zeggen, liegen
 • Arrogantie, anderen (soms ook op subtiele wijze) willen vernederen, en willen afleiden van het uiteindelijke doen.
 • Competitief ingesteld, alsof alles uiteindelijk een spel is, waarbij het om de prijzen gaat.
 • Er is geen empathisch vermogen; ....op geen enkele manier wil men zich niet in anderen verplaatsen.
 • Er is een afgedekte agressie, want toevallig weten alleen zij waar het nu precies om gaat.
 • Het perfectionisme blijkt steeds een geobsedeerd 'zijn' door het perfectionisme of de perfectie die hen voor ogen staat.
 • Alleen zullen ze de aandacht vragen, en bewonderd willen worden.

Als de bezitter van een ontzettend grote Janus Kop

 

  
Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is.

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken.

Maar hoe ziet de werkelijkheid er uit, in zijn echte en solide existentie?
Waarom heeft iedere existentie dan zijn einde? Heeft U dat bepaalt door te denken? Wat een onzin heren wetenschappers, U bepaalt niets door te denken! Alles heeft zijn echte en solide existentie! De zonnebloem is zonnebloem door zijn existentie, door zijn echt zijn en zijn solide zijn! Anders zouden wij hem niet kunnen beschrijven! In zijn essentie is alles oneindig, in zijn existentie blijkt alles beperkt. 
Hiermee is de fout van de wetenschap bliksemsnel aangetoond, hun schamele denken bestaat slechts uit een enkel proces wat zowel het observeren als het creëren in een enkel proces opsluit.
Maar de praktijk is heel eenvoudig, wat U niet kan begrijpen kan U niet creëren.
De wetenschap heeft niets om te besluiten, geen enkele wet toont zich in zijn ware existentie!
Ze zijn niet van God, ze zijn bedacht!

Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren.
Het gecreëerde is een bedenksel, een beeld in de gedachten.
Het gecreëerde wordt heel snel het iets wat de mede-mens in die gedachten zou kunnen gaan creëren,
en dan plotseling vergeten we dat de mede-mens het ook allemaal moet begrijpen om tot een zelfde creatie te komen.
Alleen door het begrijpen krijgt de creatie een bestaan in de zelfde gedachte vorm, jij en ik kunnen elkaar vinden in de zelfde gedachten. Net zo goed als je in je eigen gedachten een beeld van jezelf creëert, creëer je ook "een buiten" met ook allemaal reflecties van wie je zelf zou kunnen zijn. Het ik en het jij zijn in die gedachten precies de zelfde, terwijl we weten dat we verschillende entiteiten zijn. Anders zou er geen tegenspraak zijn, zouden we de liefde niet nodig hebben noch het begrip om met elkaar om te kunnen gaan, de wederkerende liefde zou geen succes behoeven te zijn om de maatschappij te dragen.

De onstoffelijke beslisser

Die onstoffelijke beslisser, daar de natuur zijn eigen voorkeur heeft, is zij de wetenschap al zo vaak tegengekomen,
bijvoorbeeld bij het Maxwell-demon. Er is niets nieuws onder de Zon, bij de debielen. De ramen van het gekkenhuis zijn weer eens niet vergenoeg open gezet! Zo als gewoonlijk. Zo kunnen de Demonen alweer niet ontsnappen!

Over demologie wil ik het helemaal niet hebben. Overigens is dat ook beter voor u en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feite vaak zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Het benoemen waar je bang voor bent heeft een ontzettend probleem, de ellende komt vanzelf op je af! Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Daar had men alle beschrijvingen van de gestalten van de verschillende demonen, hun namen, soms zelfs hun handtekeningen. Zo wist men dan precies te vertellen wat ze wel en wat ze niet deden. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathisch regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke beslisser mag niet bestaan! Doch waarom de natuur zijn eigen voorkeur niet mag hebben, op deze Aarde, is een volkomen raadsel!

  Er zijn enkel demonen die deze bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op Aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Welke invloed hebben ze op het ogenblik?
De krachten van de natuur bevinden zich, volgens de wetenschap, in een toestand van onevenwichtigheid. En daarom worden ze op een bijzondere manier gesorteerd. Doch fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
Kijk, als drie huizen worden overspoeld door een stormvloed, dan is dat erg. Maar als b.v.
Amsterdam onderloopt, is dat veel erger. Wanneer er een aardbeving is en drie geitenhoeder's
komen om en één boerderij zakt in elkaar, dan is dat tragisch. Maar als die aardbeving San Francisco of Los Angeles vernietigt, dan is dat natuurlijk heel wat erger. Een dergelijk verschil wordt nu sterk beïnvloed door demonische dualistische gezindheid van de mensen.

Je hebt zelfs mensen die alles maar de wereld in slingeren als een geheel van empathische blabla wreedheid, als de opperste god laten ze hun prota en antagonisme horen, en dat noemt zich politicus! En de blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanningen groter worden!
De blabla verhalen van de politicus verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen! De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het wil vernietigen. En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog". Nu bevindt de wereld zich eigenlijk altijd in dergelijke crisis. Door deze crisis worden de mensen eigenlijk al uit hun evenwicht gebracht. De debiele politicus kan dit alleen versterken. De zekerheden zijn verdwijnen. Het vertrouwen daalt tot een minimum van wat mensen menen als hun behoefte te beschouwen en wat ze als eis mogen stellen aan anderen.

Dit is nu een situatie waarin het blabla demon met zijn wreedheid ontzettend veel tot stand kan brengen.
Zij zullen groepen mensen aansporen tot geweld, tot vernietiging. Ook als die vernietiging - en dat is toch denkbaar - tenslotte kan leiden tot een algehele vernietiging. De Nederlandse politiek is al zover, haar blabla wreedheid zal in tijden van crisis af moeten nemen, maar deze blabla wreedheid wordt alleen met de dag groter.
Oorlog is het moment van de los gebroken demon, maar opnieuw schijnt niemand het te beseffen. Maar opnieuw, de kernbom maakt de oorlog ondragelijk. En wat nu, heren van de krankzinnige wetenschap en van de dualistische politiek? Welk demon heeft U nu in het verschiet, krankzinnige heren, wat gaat U nu over U zelf beschrijven? Hoe vermijd U nu de revolutie? Welk wapen heeft U nog? Brexit, de wereld Natie maar weer gaan decimeren omdat zwakzinnige machthebbers het willen?

Wordt het Nu niet hoogtijd dat de ramen van het gekkenhuis der wetenschappers wagenwijd open gaan, en als nog alle mogelijke blabla demonen kunnen ontsnappen? Wordt het niet is tijd dat door wetenschap wordt erkend dat de onstoffelijke beslisser wel degelijk bestaat, en veel beter is als alle blabla academici te samen? 

De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij

De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij, maar niemand schijnt het nog te beseffen. De waanzin van Albert Einstein is ook bij CERN onjuist gebleken, Einstein zelf heeft het al 58 Jaar geleden toegegeven. Richard Feynman had 50 jaar geleden al de harde bewijzen.
Ik zal ze U opnieuw geven, Feynman wist waar de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen. De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel `s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!


Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch .........

De erkenning van het Ene Zelf, het leven dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.

Die plek kan ook omschreven worden, als het snijvlak tussen biologie en de kwantum leer. Aan de (quasi)-lege ruimte worden heel wat fysische eigenschappen toegekend:

 • Een permittiviteit voor het elektrisch veld
 • Een permeabiliteit voor het magnetisch veld
 • Een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan.
 • Is het existentieel mogelijk, Ja als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Wat maakt ieder Functief en actief transport mogelijk? Vertelt U mij dat even?
 • Richard Feynman doet daar zijn meest waardevolle verduidelijking bij........


Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Niemand begrijpt de kwantum leer, .......de leugens liggen in dat snijvlak, telkens weer,........ De Maat voor verandering is de WORTEL √weerstand hier/weerstand daar.

De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN. De protagonisten en de antagonisten te samen maken deze wereld zelf volkomen kansloos!
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur".
Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn. Die moet komen uit het regulerende intermenselijke principe, en personen in interactie zoals wijzelf. Een dokter die dit "invangt" moet heel gewoon vertellen dat de begrippen "goed, mooi, en waar" niet onder een enkele noemer te vangen zijn! Een dergelijke waanzin moet je over laten aan wetenschappelijke idioten! 
 Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. De wetenschapper; ......pak hem op, pak op hem aan, want hij blijft een misdadiger! Waarom blijven er lieden, die maar wat blijven beweren en hun werkelijke verantwoordelijkheid niet nemen!


De verandering kan slechts als er overal een eenheid te vinden is, de wetten van de energetische uniciteit werken overal,
zelfs als we dat niet weten!
Dat wat ik zie ben ik niet ofwel mijn reflecties zijn niet ‘ik’.
Het ‘Ik’ heeft de keuze om iets wel of niet te zijn, dat is de basis van het intellect wat in ons is, dat is keuzen maken uit meervoud! Als ik om me heen kijk kan ik zien wat ik wel of niet wil zijn. Zelf hebben we geen idee van wie we zijn maar willen graag dat er een beeld bij een ander bestaat van wie we zijn. Met een dramatisch gevolg,  als we alles gaan vast leggen in "denk regels" dan ontstaat er geen beeld van hoe de werkelijkheid is,  maar het bedenksel van hoe we graag in essentie gezien willen worden. Jammer toch maar we hebben steeds te maken met de existentie, in zijn existentie is alles slechts echt en solide, anders hadden we geen enkel gegeven om haar te beschrijven. En de rare kwantum-leer moet het daarom doen zonder ook maar een enkele beschrijving!
Zo bestaat er slechts een bewering dat er 
een intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, en tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte is, die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele krankzinnige natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.
Welk een wetenschappelijke wan-prestatie........welk een waanzin, wat een misdaad!
De sociale en maatschappelijke problemen moeten tot een oplossing worden gebracht.
Daar bij is er voor eeuwig een hulp, de eeuwigheid is de potentiële kracht van god.
Zijn functies gaan tot in de eeuwigheid.
Maar alweer, die functies staan haaks op het eigenbelang.
Het eigenbelang is een doodnormale absurditeit, maar dat moet U wel leren in te zien, want ze leidt vaak tot een zich afzetten tegen de omgeving, tegen een groep, of zelfs tegen een maatschappij. Maar dat mag zelfs van God, maar er bestaan wel grenzen aan zijn genade!

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
Wat is er existentieel mogelijk, als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Dat maakt ieder Functief en actief transport mogelijk! Het leven is werkelijk het snijpunt tussen de biologie en de kwantumleer.......

Dit schrijf ik uiteraard voor iedereen, die het niet geloofd .........Want zelfs ik moet aan deze werkelijkheid geloven, daarom heb ik hem zo op moeten schrijven. Ik kan niet anders als zo eerlijk tegen over mijzelf te zijn, anders zou ik de waarheid niet verteld hebben! Doch dat heb ik juist wel, en zo is het gekomen! D
e ontmoeting met het niets, is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk geloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan. En zo ieder recht in de ogen kijken, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan, wat het snijpunt tussen biologie en kwantum leer is.
En waar het  slagen wezenlijk bepaald wordt door, 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. (S.K.)


Hoe past de evolutietheorie in dit verhaal, en hoe is het mogelijk dat zij volgens de officiële visie als bewezen feit geldt, terwijl zij door steeds meer wetenschappers als volledig achterhaald wordt beschouwd?
Is het mogelijk dat nihilisme, ‘toeval’ en ‘survival of the fittest’ zich aan de basis van ons denken en handelen hebben geworteld, zich uitend in gevoelens van doelloosheid en fatalisme?
Liggen de oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen? Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien? Terwijl het Allerhoogste zeer zeker niet als een object van kennen kan worden gezien. De conditio humaine MOET WORDEN AFGESCHAFT.......er is niets fatsoenlijk mee te bereiken. De kern uit het oeuvre van de krankzinnige wetenschap moet worden weggesneden. Anders wordt ze de mens die -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.(S.K.)

De conditio humaine is identiek aan de zondeval, en af en toe is hij zo scherp voor mij, dan kan ik niet anders als eerlijk zijn, en schuif ik hem, conditio humaine, weg! Wat is er mooier als in de volle vrijheid geleid worden door het ethische, .......De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
 De Weg is wijzer dan wegwijzers die door de wetenschap worden gemaakt, we kunnen het zonder de waanzin van deze bewijzering stellen!
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica, de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde, de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie, de medische wetenschap door de pathologie en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op, dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust, dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen op aanschouwelijke wijze weergegeven ......: En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......en precies de geneeskunde staat bovenaan. En zij die mij "De wetten van de fysica" brachten, waren er niet minder om. En ook pythagoras en Euclidus waren groots! Zo is Opwaartse causaliteit (vanuit het kleine ‘omhoog’) een bijzonder problematische verklaring van het ontstaan van ingewikkelde organen of organismes, laat staan waar het ‘t ‘ontstaan’ van gevoel en bewustzijn betreft als een soort epifenomeen, daar dus ontkend de krankzinnige wetenschap het heel gewoon wat ik constateer.........Fysische gebeurtenissen kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken, fysische gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen voortbrengen, maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets veroorzaken, aangezien ze causaal inerte bijproducten (epifenomenen) zijn. Zo is er altijd iets noodzakelijk......... 
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
 • Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen, en om de wonderen te begrijpen.
 • En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat daarin voor een uitsluitend mechanistische en dus theoretische causaliteit geen plaats is. Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus), daar houdt het heelal nu eenmaal niet van. Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
 • Bovendien weten we ...... dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn. En we mogen van hier uit de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.
7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica
Het gaat er in de doordachte levenskunst allerminst om, de lusten uit het leven te verbannen, integendeel, het gaat erin diverse opzichten om hoe je de lusten gebruikt.
Het geneste proces laat ons zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! 
 Wie daar niet meer in kan of durft te geloven, gelooft ook niet meer in zichzelf en is daardoor niet meer bij machte wezenlijk ergens naar te streven.  En dat op een plaats waar wij de beschikking hebben over gigantische krachten, waardoor de planeet kan worden beschadigd.

Voordat wij onze evolutionaire reis kunnen voortzetten, moeten wij aantonen over de wijsheid te beschikken om meesterschap over onszelf te kunnen bereiken en onze creativiteit zodanig te kunnen aanwenden dat zij iedereen ten goede komt’. Dit bewijs is direct,........wij laten er mee zien dat we weten direct gebonden te zijn aan het veld van bewustzijn! 
Ons wacht niets meer als dit nieuwe........slechts zo willen en kunnen de goden de mens uit deze balllingschap verlossen. Weet dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en dat de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid' niet anders als er voor ons kan zijn, omdat wij hier "zijn". Dat maakt de wet en het deel, in dit geheel! Dus voor ons zijn er velen, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad, deze wereld zal echt niet alleen door duivels, heidenen, en demonen zijn gemaakt! En uit liefde kan heel dit probleem worden opgelost! Laat U als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan!

En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden! Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen! De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden! Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui" 
 ("oorzaak van zichzelf") geworden. Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dit zijn dan ook de OSIRIS GETALLEN, DE GETALLEN VAN DE GOD VAN LEVEN EN DOOD.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
 

Maar dat is dan ook de plaats waar beeld en film ongetwijfeld behoren tot de krachtigste instrumenten waarvan machten zich bedienen om negatieve en lage resonanties in het systeem van de toeschouwer te verankeren. De valse ‘leraren’ verschijnen voor het witte doek…hun hoop op een juist handelen blijkt niet aanwezig, ze willen dan ook nooit iets van deze negatieve en lagere resonanties loslaten. Dat is het grootste schandaal wat wetenschap en politiek ons steeds flikken, ik durf het heel gewoon misdadig te noemen. 
 
Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf
Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........

En toch is er de noodzaak tot een herintegratie van feiten, valse kennis, verbeelding, en herinneringen is er altijd! Doch voor het wils-argument is er geen nuchtere plaats. Een verzameling aan wils-impulsen dat zijn we niet, zo is het leven niet, .....
En waarom zijn wij toch altijd zo druk in de weer, trachtende ‘ergens bovenop te geraken’, strevend naar … ‘iets’, meestal gedekt gaande onder de term vooruitgang (meer, beter), maar waar een nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, wij zijn in wezen bewustzijn-in-ontwikkeling, bezig onszelf te ontdekken, bezig te ontdekken dat wij niet gescheiden zijn van dat veld van bewustzijn.
Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in? ‘De Tao doet zelf nooit iets, en toch wordt door hem alles gedaan’, zo fluistert Oude Langoor, ..........het "bevat zijn in", welk een wezen vol vertrouwen kan er op deze Wereld bestaan! Weet de ‘angst voor het goede’, d.w.z. voor het moeten-zijn wat je bent, weg te zetten.
 Bed het goede (de vrijheid) zo in dat het steeds bewuster en fascinerender binnen je bereik komt te liggen. De mens begint zich anders schrap te zetten tegen zijn eigen bevrijding,.......

 
 Richard Feynman heeft het op de moderne manier omschreven, daarom kon ik de volgende gedachte neerleggen; ....Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve constructie). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven. Het "bevat zijn in" is een keurige denk sprong, om de abstracte denk sprong niet te vergeten!
Dat de weg wijzer is dan de wegwijzers, is eigenlijk niet te vergeten! Het is niet nodig je door de wetenschappelijke normen te laten insluiten! Het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor je ziel en bestemming!
De
 gevoelens in het bewustzijn zijn bepaald geen soort van epifenomeen, het epidemische fenomeen wordt gevormd door de waan van de theoretische wetenschap! Om het geschied verloop te begrijpen, gaat het wetenschappelijk gezien om vragen... Niet om de geloofwaardigheid van een theorie. Ook het oude Athene werd geteisterd door deze dodelijke epidemische waan! Wij nog steeds, ........ achterliggende oorzaken zijn niet te begrijpen, omdat ze er niet zijn! In onze verbeelding is ze een metafoor van een epifenomeen, dus ze is niet alleen secundair causaal, maar ze brengt zelf ook geen causale effecten te weeg. Een epifenomeen wordt veroorzaakt door waan, en kan zelf ook niets veroorzaken! De logos is, en daarom..........
De wetenschap is GEK.............EN Meneer EINSTEIN WAS GEK..........
In de bijbel vindt je het, ik ben de weg!

   *A is zowel A als niet-A of
   * Ieder ding is zowel A als niet A of
   * Ieder ding is alles (Richard Feynman) 


De opmerkingen van Richard Feynman en Steven Weinberg, twee beroemde Nobelprijswinnaars, is identiek. ....... over hoe dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! Daar, op deze leugen hadden ze al een Miljard jaar een abonnement, mocht U dat niet weten! Einstein heeft niet eens een fout gemaakt, het was altijd alle momenten van het NU een leugen. Zijn moeder had hem veel beter gelijk naar het gekkenhuis kunnen brengen! De verharde filosofische en wetenschappelijke waarheden, verdedigt door de liberale samenleving, en het veinzen in de kunst heeft niets meer als de algemene gang naar de leugen. De retoricus ziet elke menselijke uiting als zet in een strategie, in het spel met een publiek dat men wil overtuigen. Echte wetenschappers doen dat anders! Want wat te veel is neemt hij weg, wat niet genoeg is vult hij aan’.

Zo heeft elke gewone actie een plaats in een beperkte ruimte, een ruimte waar b.v. Kirchhoff zijn denken wel moest krijgen............
zoals de afgeschermde moleculaire ruimte glasvezel draad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden; ........
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
Hij kon niet anders, natuurkundigen denken zo ongeveer aan een klok  die verzegeld is ,.....
waarbij we moeten raden welk intern mechanisme verantwoordelijk is voor de resultaten, die we aan de buitenkant zien.
Deze grote man liet zijn logos spreken, en dat deed hem goed raden.......
Er is geen manier om te kijken naar een elektron, om te zeggen wat er echt is!
Het is dan ook geen kennis die verkregen is door uiterlijke studie; .......Je krijgt deze kennis door jou voorafgaand betreden in de geestelijke Wereld. Daar ligt het fundament van al ons innerlijk weten! Door wijsheid, moed, evenwichtigheid, matigheid, en gerechtigheid kan alles worden verkregen! De logos is, ........ze wordt daar ervaren.

 
ELKE AUTO_REVERSE IS; ......IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE.
De actie van de mens is dat zeer beslist niet!
Alleen al daarom weet ik dat Meneer Einstein een dwaas is, die zich in de aard van de menselijke actie vergist!
Alleen een gek beweegt zich zo onwijzelijk en arrogant in eigen kring. Alleen het epifenomeen is bij deze Gekken bekend! Wetenschap wordt er in epistemologie niet bedreven, maar alleen verzonnen............de logos kan niet werkelijk door het epifenomeen worden benaderd! Alleen leugens worden daar verkondigd! Een wezenlijke goede start maken om tot een goed handelen te komen, ze is bij de krankzinnige wetenschap onmogelijk! En daarom is ze zieker als ooit te voren.............op de plaats waar Kirchhoff zijn oplossing gaf aan al het geheel van epifenomenen! En daarmee een oplossing gaaf, die 
zekerder en meer werkelijk was dan die van ieder ander menselijk wezen.

Donder op debielen, voordat deze Wereld werkelijk een totaal einde heeft, door jullie voortgebracht!
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden, ....... Ze zal komen. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze kennis,"De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
Met het epifenomeen van de krankzinnige wetenschap kan dat niet! Hoeveel statistieken daar ook van te maken zijn, ze leiden allemaal regelrecht naar de diepste onmenselijkheid! (S.K.). De krankzinnige wetenschap, laat haar onmiddellijk vertrekken!
Want de posities die de wetenschapsbeoefenaar's onvermijdelijk innemen ten aanzien van de vragen die op de meest vitale manier menselijk gedrag raken, openbaren op de eerste plaats hun persoonlijke betrokkenheid daarin.
Dualiteit heeft slechts gevolgen voor de grote van de twijfel. De vragen en fantasieën en theorieën die ontstaan, kunnen dus niet vallen onder hun autoriteit als geleerde, op dit gebied bestaat en beslaat de autoriteit van de wetenschapper zeker niet. Er is geen steun van de dwaze wetenschapper uit deze dualistische maatschappij te verwachten! Hoeveel titels, prijzen en diploma 's hij ook maar heeft, hij heeft niets van en over het Heil 's niveau geleerd!
Uiteindelijk zal hem in de komende periode dus duidelijk worden gemaakt dat hij heel veel heeft te leren, en zo hij dat niet doet kan hij veel beter vertrekken, als het Heil 's niveau van ieder mens hem niet interesseert.

Als het heil van de mens voor hem geen doel op zich is, dan is de wetenschap puur slecht bezig. Men werkt dan met een puur verwrongen "Heden" .  Bed het goede (de vrijheid) zo in dat het steeds bewuster en fascinerender binnen je bereik komt te liggen. De mens begint zich anders schrap te zetten tegen zijn eigen bevrijding,.......Het denken in "Dit Heden" is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken. Immers de keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn. 
En Ja, en dan zitten we met de computer, Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men voorspelbare teksten produceert. Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingsteken's moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen.

Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. De waarheid zou in yoga termen een wiskundige optelling kunnen maken. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen, dat kon zelfs niet eens! Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen? En daarom de lagere resonantie's perse' niet worden losgelaten.......en telkens de algemene waan van "partijen" over al in mogen beslissen, ..........de ziekelijkheid van deze bende is algemeen .......als ze tot enige juiste contemplatie weten te komen, is dat een Gods wonder! Het gaat daar bij alleen om God. Ik heb er part noch deel aan. Als men zich mocht voorstellen dat God zich kan vergissen, dan zou ik menen dat dit alles op mij gevallen is door een vergissing. Want de suggestie dat God ons helpt, zou ons natuurlijk kunnen inspireren tot daden die onze krachten te boven gaan. Maar is het niet beter dat de mens de volle verantwoordelijkheid aanvaardt voor zijn eigen leven en er naar streeft om juist daarin tot rijpheid uit te groeien?
Want 
liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg. Dit maak wel degelijk het kwaad aanzich, want om te starten met het juiste handelen heb ik de logica nodig!
Hoe moet ik anders leren de suggestieve macht van de krankzinnige wetenschap en politiek op enige manier niet te leren wantrouwen? 
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet! Sterker nog, ...... De opmerkingen van Richard Feynman en Steven Weinberg, twee beroemde Nobelprijswinnaars, is identiek. ....... over hoe dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! Daar, op deze leugen hadden ze al een Miljard jaar een abonnement, mocht U dat niet weten! Einstein heeft niet eens een fout gemaakt, het was altijd alle momenten van het NU een leugen.
Maar de krankzinnige wetenschap en de politiek vinden nog steeds dat ze overal in slagen, terwijl dat uiteraard een volledige leugen is. Waar de wil zich manifesteert, kom je zeker een menselijke wil tegen. 

De gestalte en het karakter van deze en vele andere lieden is wel degelijk een enorme ramp. Maar je vindt er geen meter logica .........het aanhangsel onder de hersenpan kan tot de meest achterlijke, gekke en tot de meest krankzinnige grote groeien, ........Want de begrippen van het ordentelijke en het behoorlijke zijn er genoeg............voor ieder is er buiten de agressie om alles om een nieuw begin te maken!

De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor zijn verslagen ziel. Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de krankzinnigen van geest.  Men doet niet aan de niets ontziende eerlijkheid, maar slechts wat aan het meest rigoureuze kwaad, zo denkt men ........maar waar men uiteraard niet in slaagt, ze is niet te vergelden.........Wat Otto Weininger en Ludwig Wittgenstein de wereld vertelden ............de krankzinnige wetenschap weet het nog niet. Het normale moet nog in de hoofden opkomen! 
De mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, ze kunnen alle dagen van het jaar aan de slag ..........Doch h
et hoogste is geen object van kennen.

Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder?
Waarom zouden we een stel fantasten en huichelaars en kwezelaars deze wereld moeten laten beheersen? 
Wilt U het niet dat blijkt, dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. En dat op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.  Dacht U werkelijk niet, dat wij mensen het zijn die Meneer Kirchhoff in zijn oplossingen kunnen volgen? Of kan alleen de krankzinnige wetenschap dat ????????????? 
En dat nog wel met een enorme hoeveelheid kletspraat en waan in de studie boeken, omdat ze het niet weten hoe de
 dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! 

Doch Robert Oppenheimer vertelde het al; .......
  De Experimenten en instrumenten zijn dus geen epifenomenen van abstractie ...de debielen van de kwantum-theorie, ze hadden nooit enig verstand...........

Het  is niet zo dat het theoretische niveau 'boven'  het instrumentele niveau gelegen is, wat zich dan op zijn beurt weer 'boven' het instrumentele niveau gesitueerd zou zijn. DE wetenschap heeft de kunst van de "belasting beroving " nodig, uiteraard weer van de eerzame burger...........Het is lachen, gieren, en brullen bij de krankzinnige wetenschap!
Het is allemaal waan! Deze experimenten en instrumenten zijn voor iedereen die er slachtoffer van zijn een drama, net zo als diefstal, fraude, moord, oorlog, enz, en de huidige maatschappij wordt niet toevallig door deze misdaden beheerst.
Elke misdadige wereld, ze wordt wel degelijk door de verkeerde compilatie beheerst!
Waar U deze verkeerde compilatie vindt, is heel gewoon bekend.....zo zijn de Multi Media met computer compilatie  alleen maar de bespreking van de meest ergerlijke waan! 


 Wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........ de mens is dubbel en dwars Heiden geworden.......
De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP! 


Een participium is een van het werkwoord afgeleide vorm, die wij deelwoord noemen. Het gedraagt zich als een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen in iedere willekeurige naamval, geslacht en in enkelvoud of meervoud voorkomen. Het Latijn kent drie participia:
 
1. participium praesentis activi (p.p.a.): het onvoltooid deelwoord
2. participium perfecti passivi (p.p.p.): het voltooid deelwoord
3. participium futuri activi (p.f.a.): het deelwoord van het futurum
Het  deelwoord wordt nog steeds in alle vormen van het heidense en misdadige participium gebruikt. 
In die vorm wordt ze ook wel een epifenomeen genoemd,........hoe kan de mens zich in de aard van zijn actie vergissen? De aard en de hervorming van het voltooid-deelwoord is een ramp, en bij de wetenschap altijd een regelrechte leugen! De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, waarbij 
 de Lagrange-functie het verschil is tussen kinetische en potentiele energie, en dat toevallig nooit anders worden in de kosmos. Aangezien ze een deel van De cijfer symboliek is,wordt ze ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........geen theorie komt daarvan los

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.

Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap.
Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst.
Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu.
En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet! Een meewerken met de kosmos........
Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........wanhoop niet.

Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Zo kan de openbaring bestaan, ze is werkelijk de mogelijke compilatie, in het geneste-proces gebracht........
Want twijfel is niet zomaar te verwerken,......
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
Dat is een goede compilatie weten te maken.....dat kan niet door intermedaire theorieën,
maar door direct contact, en aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze! Wanhoop niet, heb moed, zo zei onze Emanuel Kant het al.......

Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Heeft U werkelijk het idee dat U zonder de liefde voor het fascinerende van buiten, U de juiste compilatie maken kan?
Wij de autistische en contemplerende vaklieden, die de grenzen van de ons bekende wereld met gemak kunnen bereiken, wij weten wel zeker van niet, hoe zou dat moeten met een krankzinnige wetenschap?


Je kan wel denken dat:.....
Het omkeerbare een bijzonder geval is,
in een wereld die onomkeerbaar is.
maar ik denk zelf dat zo`n bijzondere geval zelfs niet aanwezig is!
De ordeningen verlopen automatisch!
De schizofrene waan van de krankzinnige wetenschap, 
ZE IS AANGETOOND.................leuk he, HOOG-debiel.......
Leuk he, dat het compilatie probleem ook in elke computer zit, bij alle software,
en ze daarom voor de wetenschap ze een waardeloos apparaat is!
Het gat dat al voor Windows 7 in de software te vinden was, kan niet worden gedicht!
Waanzin, ook op de computer, blijft waanzin en moet tot in het oneindige verdedigd worden, wil je haar handhaven!Bussemaker, het is hoogtijd dat de wetenschap en de politiek op de hoogte worden gesteld van de keuze die er ligt op deze Wereld ,
en dat op mijn 68 jaar……een voorbeeld;..............
Dit maakt de compilatie rond de stelling van Pythagoras, zo beroemd; ....
-ze kan worden gezien als een betrekking tussen;
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten;
-drie getallen;
- In de oplossingen hebben natuurlijke getallen onze bijzondere aandacht;
- ze wordt ook wel de 3-4-5 steek genoemd.
-Alle andere oplossingen met gehele getallen, ze zijn vergrotingen van oplossingen die in deze voorstelling passen.
- In feiten is de voorstelling van Pythagoras de weergave van alle oplossingen.
WELK EEN WEZENLIJKE COMPILATIE, ik heb de krankzinnige wetenschap zoiets nog niet zien doen!

Het gemis aan wezenlijke compilatie is de oorzaak van al; .......
Over de kunst van het opvoeden zou men niet moeten praten of redeneren,
laat staan dat men die kunst in een systeem onderbrengt en vervolgens laat nazeggen.
Wie zich voor pedagoog uitgeeft en zich niet in zijn gehele wezen een vroom man betoont,
die is wel de gevaarlijkste aller kwakzalvers,..........
Iemand kan nooit een goed pedagoog zijn, het kan pas na vele, vele jaren blijken of hij het is geweest..........

Dat de pedagogiek zelfs een hoogleraar dreigde te gaan instellen, was al in1918 velen een doorn in het oog.
‘Er heerst in de inrichting van ons hoger onderwijs een misbruik, dat werkelijk als een kanker om zich heen grijpt:.....
men “creëert” leervakjes, en gaat dan pas rondzien, of er ook mensen zijn, geschikt om de nieuwe leerstoel in te nemen.
En in 2018 zullen alle geschikten compleet ontbreken, helaas ...........van wegen al hun waan........

Dat opvoeden, het uitoefenen van geestelijke, zedelijke en verstandelijke invloed op anderen is,
‘opdat ze kunnen opstijgen naar hogere geestelijke regie_ onen, wat weliswaar een kunst is,
maar dat deze kunst ook verworven kan worden,
moet iedere wetenschapper toch wel bekend zijn, maar helaas is het zo niet!
Doch zij die het wel wisten kunnen we oneindig dankbaar zijn, zoals Sir Winston Churchill.
Maar onze maatschappij is nog steeds tot aan zijn wortels ontspoort.............
De werkelijke wetenschappelijke compilatie is naar alle kanten toe werkelijk door de kwakzalvers doorboord ...........
De wetenschappelijke norm sloot elke burger al 100 jaar op en in.......
de cognitieve werkelijkheid, de gehele cognitieve compilatie van Otto Selz, mocht niet meer bestaan,
Terwijl het de geestelijke evolutie van alle primaten heeft bepaalt, ........
moet een wetenschap deze wereld gaan beheersen zonder enige cognitieve compilatie,
Een grotere waan is er in de wetenschap nooit geweest!

Biologisch gezien is dat een onmogelijkheid, het is de vraag of het sociale überhaupt wel gescheiden kan worden van het cognitieve,
bij elk levend wezen wat hier zijn best doet hier te bestaan!
En of sinds Pythagoras de uitgebreide compilatie wel gescheiden kan worden van de degelijke bewijzen en hun analyse.
Krankzinnige wetenschap, rot nu eindelijk eens op!
Weg met die kwakzalvers wereld! Die zich wetenschap noemt ,.........

En sinds we bewust weten dat vele processen in cognitieve zin automatic a's zijn,
en zich lenen voor de wezenlijke cognitieve compilatie, en er autisme bestaat, .......
Weten we dat autisme alle dagen naar de grenzen van de bekende wereld kan reiken,........
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeert.
En ik ben zo'n  mens dat het bewust heeft meekregen, mijn ziel is in die staat........
Ik vertel dit namens allen die weten dat deze geestelijke regie_onen bestaan........
Omdat ze net als Euclides met de juiste breinvoorwaarden om kunnen gaan!


Euclides, leverde de streng deductieve opbouw,
en kon niet anders als vertellen dat onze ruimte moest worden onderscheiden,
in een meer-dan-drie dimensionale om aan alle brein voorwaarden te kunnen voldoen.
Zo niet dan volgt er een enorme verwarring in de abstracte axiomatica van intuïtieve ruimteleer. 
En om alles dan maar even in het openbaar prematuur te bewijzen, heeft geen zin.
De opvolgende noodzakelijke methode van volharding werkt niet, bij welke opleiding dan ook.
Hoe zou de uitgebreide compilatie ooit gevonden kunnen worden,
die een analyse en een degelijk bewijs mogelijk maakt.
En deze verwarring speelt dan nog alle dagen ook, de denksprong van het materiële bevat zijn in,
naar het abstracte bevat zijn in, is dan onmogelijk te maken!

Doch deze gekken blijven maar door gaan; .............Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.

Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke,
hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Er is geen methode die verwerpelijker is voor de mens als deze, ..........
Leg het zootje nu onder de guillotine anders  is het gegarandeerd te laat!
De schade die het prematuur bewijzen en handelen  oplevert, ze is gigantisch.
De mens begrijpt zichzelf niet meer, en de afbraak van deze maatschappij is compleet!
Ze kunnen in hun emancipatiedrift deze alleen maar verzwakken,
onze wezenlijke kansen elkaar te begrijpen zijn in 2018 tot nul gereduceerd!
Zo worden zowel het hart als de ziel met een "systolen systeem" belast,
Voor het lichaam is het drama al compleet, dank U wel....... krankzinnige wetenschap!
Maar het rationele en ethisch noodzakelijke voor de mens, wat er maar geproduceerd wordt,
zoals voeding, kleding, beschutting, verzorging, scholing, ze krijgt een "systolen systeem",
Wat wil zeggen dat het rationele door de krankzinnigheid van de wetenschap er uit is "Gehackt" 

Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration.
Het duidt de aanvoer aan van de voedingsstoffen die boeren nodig hebben om de afvoer (de oogst) daarvan weer aan te vullen.
Wat wij eten verdwijnt immers van de akker en komt er nooit meer terug omdat wij het uitpoepen en -plassen op heel andere plekken.
Die aanvoer moet van elders komen.
Wat gebeurt er met Afrika als de eenvoudige Afrikaan biologisch moet gaan boeren?
Hoewel we er bijna nooit over horen, is centripetale concentratie een belangrijk mechanisme om landbouwvraagstukken te kunnen begrijpen.
Dat begint bij extensieve landbouw waarvan de productie alleen door lokale natuurlijke hulpbronnen bepaald wordt.
De krankzinnige wetenschap ziet alleen maar kans de wereld een "systolen systeem" mee te geven!
In 2018 worden deze systemen de mensheid compleet fataal, ..............uit alle systemen is het rationele uit "Gehackt"
Het zijn hele rare mensen met al dat "Gehackte Goed"............en ik word niet alleen boos als dat een oplossing wordt
De krankzinnige wetenschap levert alleen "Gehackt Goed". En Henk heeft het compleet bij het rechte eind.........

'Ik word boos als biologisch duurzaam en een oplossing wordt
En het "Fakers volk" wil ZELFS DAAR NOG ZIJN GELD AAN VERDIENEN,..........
Dump die krankzinnige huizen waar de hoog krankzinnigen worden opgeleid!..........

 Wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.

De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........ de mens is dubbel en dwars Heiden geworden.......De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Hij gebruikt het verdere uitgangspunt van de "introjectie" op de computer , ......
dit om "geld" te verdienen!
En daarom geeft hij daar alles letterlijk een "Systolen Systeem" UITGEVONDEN, NIETS MEER!
Zijn eigen Hart en Ziel zijn van hun natuurlijke rationaliteit ontnomen, ............
Daarom krijgt alles zijn "gestolen systeem", Bij de krankzinnige wetenschap theorie genoemt!

https://www.dating-site.nl/fakers/  DIT IS HET PROCES WAT ZE ALLEEN MAAR BLIJKEN AAN TE KUNNEN!
DE ONLINE PRAKTIJK VAN DE GEEK IS IDENTIEK!
DE HOOP VAN PANDORA, ICT IN HET ONDERWIJS.......
IS EEN GEBEID VAN KENNIS DAT DOOR EEN DOMEINEXPERT WORDT BESTREKEN.........
WISKUNDE, AUTOMECHANICA, SOCIAALWERK, FOTOGRAFIE, ERGONOMIE, BOEKHOUDEN,
ZE ZIJN DE KENNISDOMEINEN VAN DE GEEK.................
KRANKZINNIGE Wetenschap, ROT OP!  DIT PROCES IS DE MENS GEGARENDEERD FATAAL..........
WELKE NIEUWE DOMEINEN ER OOK MAAR WORDEN BESTREKEN............2018 IS HET JAAR!
De eerste Wereld cricis, "met de computer" zal in dat jaar uitbreken!


 
WIJ CONSTATEREN EEN VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER
EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA,
WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
DEZE AANPAK IS UITERAARD EEN ENORME BELACHELIJKHEID, .........
ELKE SUL WEET DAT DEZE ZELFS NIET DOOR DE STATISTIEK KUNNEN WORDEN BENOEMD.
HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD...........
ANDERS IS ER VOOR "HET ABSTRACTE BEGREPEN ZIJN IN", TOTAAL GEEN PLAATS!
ALLES BLIJFT VOOR DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP DAN "EEN MATERIEEL BEGREPEN ZIJN IN".

 
OOK LAAT ZE NA DE AARD VAN DEZE ANALYTISCHE WIJZE ALS ONDEUGDELIJK AAN TE GEVEN........

Dienstbaarheid als zogenaamd kernmoment van het menselijke handelen naar zijn ethische zijde kan namelijk slechts zinnig functioneren binnen de gehele scala van grondcategorieen van de werkelijkheid in haar structurele verscheidenheid, samenhang en fundamentele identiteit, en binnen de in deze grondcategorieen gefundeerde entitaire structuren.
Deze dienstbaarheid heeft de gehele centripetale con-centralisatie nodig.
Ze is uiteindelijk de compilatie voor het gehele systeem, wat de mens op kan brengen, wil hij een dienstbaar mens zijn!
 Ik heet ook waarom Henk volkomen gelijk heeft,
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan.
 • Is het existentieel mogelijk, Ja als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Ze is identiek, het proces dus, aan wat Henk Centripetal concentration noemt.
 • Het leven van de mens wordt gecontroleerd door honderdduizenden biochemische processen, die zich continu in het lichaam afspelen. Daarbij spelen enzymen een belangrijke rol. Dit zijn speciale eiwitten die gevormd worden in de cellen en een chemische reactie tussen bepaalde stoffen mogelijk maken. Elk enzym verricht een specialistische functie in het lichaam. Het is dus niet zo, dat het ene enzym de taak van een ander enzym kan overnemen. Enzymen zorgen o.a. voor een goede stofwisseling in de hersenen, het vrijmaken van energie in de cellen en de groei en reparatie van weefsels, organen en cellen. Daarnaast nemen zij ook de rol van antioxidanten op zich. Ze zetten namelijk schadelijke stoffen om in ongevaarlijke substanties die beter door het lichaam uitgescheiden kunnen worden.
   
De andere structuren zijn "Fake", er is dan ook een grote onvastheid over waarden en waarheid, over echt en fake. ....de verwarring is compleet.
En ik vergis mij dus echt niet in de waarde van Henk Breman...........
Als waarde wordt dit allemaal door de krankzinnige wetenschap genegeerd!
En vele regeringen, die dit wezen van de dienstbaarheid totaal niet onderkennen.
Ze komen dan ook nooit meer toe aan regeren, dat is voorbij!
De krankzinnigheid van wetenschap en politiek is werkelijk compleet....
Of heeft U enig idee hoe een verzameling losse individuen deze maatschappij nog ergens toe kan brengen? Ik niet, want juist dat is wetenschappelijke waan, de waan van de "A-krankzinnige"!
Zo is de statistiek  nooit meer als het gegeven van de waanzinnige.............
En zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde! 
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............
 • De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............
  En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
  Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
  als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
 • Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ........... hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

 

 • Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Op de aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn.
 •  Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En is er in de fysica en de biologie alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Kunnen we echt zonder de openbaring? Neen!
 • Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

 • Geestelijke vrijheid is een noodzaak, de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt! De nare kanten hiervan, daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid, werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent, of wel getroffen bent door "Het Boze Oog". Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen!

 

 • En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
  Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
 • De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
  Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
  Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
  De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
  Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

 • Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
  de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
  Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
  Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
  en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
  En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
 • We weten het heel gewoon, de A-krankzinnige is met het meest vreselijke bezig...........
  En zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde! 
  We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; .......
  ze houdt het oog gericht op de toekomst.
  Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

  Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk. Twee logisch met elkaar verbonden instelling 's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld.
  Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
  Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds.
  De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
  Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
  Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
  Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.
  Door de leiding van de vooruitgang aan het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee van de totaliteit.
  Ze maakt daarvan echter een karikatuur, door de aangeleerde instelling 's fouten.

  Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle initiatieven, alle waarden, alle - ook de meest bescheiden - vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te trekken. Naar zijn wezen echter is het organisch en hiërarchisch.
  Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch  werkelijke rationele waarde aan gegeven!
  De situatie is daarom voor de mens buiten gewoon onveilig, want de ratio moet de veiligheid  leveren. Hoeveel beveiligers je ook in stelling brengt, uiteindelijk staan ze langs een front tegen over elkaar, ........en de krankzinnige wetenschap vertelt dat ons nog steeds niet ..............

  Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden, die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.

  Maar starheid wekt geen passie op - en het fascisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor de toekomst.
  Het bezit de eerzucht, omvangrijke, organische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen. Helaas is het interessegebied ervan zeer beperkt.
  De beslissende transformatie van de mensheid en de onweerstaanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid, wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.

  Hardnekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
  Het plaatst het ras boven de mensheid; het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen zorgen om de ontzielde wereld.
  Het stevent af op de toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te vinden, die voor altijd zijn verdwenen. Het werkelijke universele zit zo niet in elkaar, zij moet namelijk allereerst het ethisch noodzakelijke leren bemerken en meehelpen uit te voeren. Zo is de mens wat hij doet!
   

  Dit betekend dat dit niet kan; ...... alle positieve waarden van de cultuur in een totaliteit verenigen, die alleen de individuele waarden hoog houdt? Nooit!
  Hoe ontsteekt men die hoogste vorm van hartstocht, waarin het gevoel voor de rechten van de mens, aanwezig zijn,? Nooit, de werkelijke Universele taak wordt hier geheel vergeten!
  De vermogens van de materie en het fascistische ideaal van de georganiseerde krankzinnige elite worden weer in een nieuwe synthese opgenomen, maar dat is niet de universele taak............

  Laat U  leiden door de intelligibele rede, die U steeds maar toegereikt krijgt, op de meest onzinnige nouminale momenten. Op die momenten ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. Ze is een gezamenlijkheid geworden, de noösfeer. De argumentatie kan U op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming".
  De  Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Het leven van de mens wordt gecontroleerd door honderdduizenden biochemische processen, die zich continu in het lichaam afspelen. Daarbij spelen enzymen een belangrijke rol. Dit zijn speciale
  eiwitten die gevormd worden in de cellen en een chemische reactie tussen bepaalde stoffen mogelijk maken. Elk enzym verricht een specialistische functie in het lichaam. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zonder meer" te verbreden! De keuze is aan U zelf! Maar ze is niet simpel........maar nog geen rede allerlei dwaasheid te begaan!
  Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken, en dus alle psychés trachten te verenigen.

  Wetenschap, ....DENK.
  Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
  Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?
  Of beslaat ze toch alleen uit de symbolische logica, van de dwazen die daar wat bij hebben "bedacht"? Voorwaar, gelooft U echt in het Faker 's Gilde van de technologie?
  Ze is toe aan haar laatste jaar, 2018 kan niet anders als haar laatste jaar worden!
  De Mens is moreel wezen en verantwoordelijk voor zijn daden.
  DAARTEGENOVER staat echter dat de mens zichzelf moet beschouwen als een moreel wezen dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden. Verantwoordelijkheid impliceert vrijheid: het vermogen zélf uit vrije beweging (wilsdaad) gebeurtenissen te veroorzaken. Tegelijkertijd is ook een wilsdaad een gebeurtenis en aan causaliteit onderworpen. De these van het determinisme is daarom evenzeer waar als de hiermee strijdige these dat de mens vrij is.
  De "Amor Dei Intellectualis" ligt voor U klaar, de symbolische logica heeft altijd al afgedaan, we zijn er alleen erg laat mee dat te weten............. Maar  Kant heeft het ons toch al lang geleden verteld, en ik kan er dan ook niets aan doen dit te weten!
  Maar Introspectie En Verantwoording wordt niet voor niets geschreven!
  Het is hoog tijd dat de mens zelf zijn tijd aan zijn introspectie en verantwoording mag besteden.
  Daar bij hebben we de A-krankzinnige wetenschapper echt niet nodig...........Want dan houden we slechts het Faker 's gilde van de technologie over!

  Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.
  Voor het abstracte begrepen-zijn-in is nu bij deze mens totaal geen plaats! 
  En daarom negeer je de waarden van anderen, omdat het "abstracte" vlak van de wetenschap niet is te begrijpen!
  Tijdens lezingen blijkt altijd, dat veel toehoorders nogal moeite hebben,
  met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
  Alsof de taal te bemoeilijkend is en slechts het materiële is te begrijpen.
  Veel toehoorders kunnen niet de denk-sprong maken,
  van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in, en het laatste mag van de Faker 's nog steeds niet gemaakt worden, de geestelijke evolutie is nog steeds tot het einde toe bemoeilijkt. Waar Pythagoras en Euclides begonnen waren, mag nog steeds niet voort!
  We hebben de A-krankzinnige wetenschapper slechts overgehouden, helaas.

  Doch het antwoord is er, De nieuwe Wereld, hij is er ....maar nog steeds wordt onterecht  gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
  En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

   De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

  Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
  Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
  en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
  Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
  Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
  Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
  Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

  Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
  De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........

  “De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren.
  Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.
  Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
  En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
  De geboorte is geen nachtmerrie, in tegendeel!

  WIJ CONSTATEREN EEN VERWARRING VAN DE INTUIVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
  EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
  Daarom is ........DEZE AANPAK UITERAARD EEN ENORME BELACHELIJKHEID, .........het is de aanpak van de fantasten..........die alleen door fantasten kan worden versterkt..........
  ELKE SUL WEET DAT DEZE ZELFS NIET DOOR DE STATISTIEK KUNNEN WORDEN BENOEMD.
  HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
  Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moest.
  (Dat is wat voor Otto Selz de dirigerende associatie was, als wezenlijke dirigerende associatie is er geen andere. Alleen de fake -industrie maakt nog de valse)
  Zij is echt, zo echt dat het fake drama van de A-krankzinnigen er niets aan kan doen!
  Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
  De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren,
  En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. Dan kan de nieuwe mens definitief aan de slag........als krijger van De Regenboog!

  ........Zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
   Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
  We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
  Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling.
  De mens houd van de enkele twijfel slechts 6 perspectieven over,
  En deze zullen zich aan het autosomen-proces onttrekken......
  En dat is maar goed ook......Stel je nu eens voor;....
  Het geneste proces met al zijn 115 perspectieven, bij 9 vertwijfelingen.
  Dat is (bewust zeker) veel te veel.......maar.....
  Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren, maar er is de hulp van de dirigerende associatie.
  Maar er wordt zeker niets opgelost met waan-ideëen.
  Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
  Deductie en logica kunnen elkaar niet ontlopen.
  Ze zijn dus bepalend voor alle cognitieve informatie verwerking.
  In elk cognitief proces wordt er twijfel geïntegreerd.
  Waar de zekerheid van de wetenschap geen sinds wordt gevonden........
  Ze is met de waanzin mee door het systeem gespoeld.
  Bij die mensen die zinnig weten te redeneren!
  En mens is namelijk wat hij doet.......
  De grootste passie is uiteindelijk toch altijd de wetenschap ......
  Indien er niet te veel in twijfel wordt getrokken .......
  Doch we zijn nooit helemaal zeker van iets .......
  Er is altijd enige inductieve druk, maar beperk haar.
  Zet Uw Geest aan het werk, om al doende een mens te zijn!
  Maar leg niet overal een schil omheen!


  Wij zijn met dit inzicht dit stadium voorbij!


  Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
  de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
  Pythagoras werkt dan ook met zijn gehele en natuurlijke getallen, zonder gemeenschappelijke factor, de mens is de teller, niemand anders...........en Euclides had geen andere keuze de strenge deductieve methode in te brengen.
  Zo is er dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
  U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap,
  die waarheid stelt, doch hun bewijzen zijn fake, in de intuïtieve verwarring nog nooit gevonden.........
  U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......
  de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
  en de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
  En geensinds door iemand met een wil tot macht!
  Dergelijke God moet ik ook ontkennen!
  Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan.
  We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
  En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken, in abstracte zin bevatten,
  des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
  Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  Deze mens kan op oneindig veel manieren denken, hij kiest zelf,
  aan de hand van het ethisch noodzakelijke.......als het goed is!
  Zij "brengt" de hemel op aarde, .........

  Hoe weinig indrukwekkend deze redenering ook mag zijn, zij bewijst toch de drang naar God.
  Want het denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Noch is zij gekluisterd aan het beperkte gebeid van zijn waarneemsel en daarmee niet aan zichzelf gebonden.
  De rest die niet werkt, die heeft de fake industrie er bij bedacht.........hun dualisme is heel erg hardgrondig, ze doen het zichzelf aan........ HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
  Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moest. Zo zijn alle groten dan ook begonnen!
  Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration, als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden, want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
  Zijn dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde is wel iets bijzonder 's!

  Waarom? De redebegrippen van het verstand zijn te onderscheiden in begrippen die wel op de ervaring betrekbaar zijn, deze zijn oorzaak begrip. Deze oorzaak is zo belangrijk dat je eerst dit onderscheid openbaar maakt. Ze is het ethisch noodzakelijke voor elk mens, en kan uitgedrukt worden in zuivere rede. 
  Ze is dan ook veel meer als een taakomschrijving om aan de zuivere rede te voldoen.
  Alles wat dit te boven gaat, zal zich in een geheel ander gebeid van het verstand bevinden, een gebeid dat geen constitutieve waarde voor het kenvermogen van de mens heeft, maar slechts een regulatieve, zo vermeerderen we onze kennis niet, en voegen aan de inhoud geen nieuwe waarheid toe. Al nemen de wetenschappers van de fake industrie ook de schijn aan dit wel te doen, maar ze is zo van de objectieve werkelijkheid verwijderd, en zo dat er in geen enkele categorie een verschijning gevonden kan worden. Alle computer data die fake is, hij kan opgeruimd worden! En alle verhalen mogen niet van hun groei, bloei, en verwelken ontnomen worden.
  Dit is al een zeer oud verhaal, doch in het fysieke en de biologie moet het  centrapetale concentratie heten! Welk verhaal Henk Breman zijn moderne zinnen heeft gegeven.
  Het was mij een genoegen zo verder dan de al oude wijsbegeerte te kunnen komen!

  Want ja, wat de indianen mij hebben verteld; ......“Door die valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. De huidige auteurs die infiltreren in het rez (Het indiaanse ressentiment), hebben het meestal enkel over magie en schoonheid. Geen woord over de Derde Wereld-omstandigheden, de auto-ongelukken, de verkrachtingen, het alcoholisme, het kindermisbruik, (al waren zij nergens op deze wereld te bekennen). Nooit gaat het in dat soort literatuur over de gemiddelde Indiaan die zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Maar omdat hij het probeert zal hij toch als eerste de broederschap terug vinden. De Geesten in en om hem heen zullen hem als eerste wakker schudden. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk om los te komen van de ellende van de buitenwereld, en alleen de grote geesten kunnen je daar bij helpen.
  Doch ik vertel het U, zij die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aan zien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Maar als het aan Henk en mij ligt, zal het zover komen!

  Wij hebben daartoe nu door de juiste concentratie de mogelijkheden, want ja Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
   
    De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan.
   En als je de functie en structuur van het gegeven DNA niet gebruikt, blijkt er zomaar DIS, een diepe dissociatie stoornis naar voren te komen! Dis, ontstaat wanneer functie en structuur in ons DNA wordt genegeerd, we komen er zo achter dat onze schepper niet is te negeren! Wetenschappers die dat wel doen, ze blijken fabeltjes te gaan verkondigen!

    Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 
  Wij daar in tegen, met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben), nemen aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.
  Als je haar wilt ontkennen ga je fabeltjes vertellen en vergeet je alle rationaliteit, daarbij is de menselijke relatie  (inclusief de seksualiteit) het grote slachtoffer, ..... en goed komt dat zomaar niet!

  Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. En DIS laat de dissociatie daarvan zien. De verklaringen daarvoor zou ik dus maar niet aan de krankzinnige wetenschap overlaten, deze kunnen nooit solide zijn!

  Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking, ze weet niet wat intrinsiek in de geest aanwezig is. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? 
  Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt cinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Al hoewel bijna de hele wereld literatuur toch over die zelfde liefde gaat. 
  Maar de Fake industrie blijft deze truc toch maar proberen, maar daar is ze cinematografisch nooit in geslaagd, zie eens de bijzondere anti-Fakers waarschuwingen ........
  Een veilige website is ook beveiligd voor jou relaties, zo zijn alle pagina's op Nieuwerelatie beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat. De meeste datingsites hebben alleen een SSL certificaat voor de betaalomgeving. Doch de goeden hebben er echter voor gekozen om de gehele website te beveiligen. Dit certificaat zorgt ervoor dat alles wat U invult beveiligd naar onze database wordt verstuurd. Je kunt een website met SSL certificaat herkennen aan het slotje in je internet browser en aan de https voor de url van de website in het adres venster in je browser.

  We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag 's -verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
  Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn goede innerlijke instelling nodig!
  De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Volgens de wetenschapper kan dat niet! De krankzinnige wetenschapper zegt sinds de theorie-waan van ene Popper dat hij bepaalt,
  maar de Fakers op de computer zijn er al achter gekomen dat ze een bijzondere beveiliging nodig heeft, anders is ze niet eens bruikbaar voor een redelijk en eerlijk mens. Hij kan de wezenlijke rationele voortgang, waar ook, alleen maar volbrengen.

  Daarom kunnen de vensters van de ziel niet gesloten blijven,
  ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
  Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
  Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
  Het wijst naar de natura naturans,
  Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,

  De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past.
  De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
  Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".

  Uw oriëntatie bepaalt wat U toekomt, uw organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij U zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Deze transcriptie is wezenlijk, het wezenlijke van ons DNA. 
  En l
  ach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!
  Zonder deze uitleg is een wet geen wet maar slechts een verzameling inktvlekken. Dat door een stel dwazen aan het papier is toevertrouwd.

  De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen.
  Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA.

  Daar we leven als onderdeel van deze wereld, leven we met implicatie logica, betekenis kan niet ontkend worden.
  ....De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid- is er als gevolg van macht en geheimhouding, en een uitvoerig bedreven dualisme. De vreselijke pose die de wereld beheerst.
  Wij zullen haar altijd opzij kunnen zetten, als het juiste gemoed wordt opgebracht!
  Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
  Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
  Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft . Deze kwaliteit bezit men niet, want ze zit verscholen in ons DNA. Niets laat zich in dualistische zin uitleggen, daar heb je het ethisch noodzakelijke voor nodig als zin.

  Daarom worstelt de wetenschap nu met het begrip over DNA.
  Hij zegt het begrip te kennen, maar de gebruiker niet, de doener die de mens is,
  het is een vreemde voor hem. De gek heeft zijn theorie.........


   
  AL 125 JAAR geleden is het vertelt,
  het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam,
  om zich tegen versnelling te verzetten (inertie),
  geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is.
  Maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie,
  in het heelal. (Relationeel bepaald dus).
  Hieruit volgt;.....
  dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal,
  een verandering in de inertie van de resterende materie zal veroorzaken.
  (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd).
  De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend,
  in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld.
  Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen,
  alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.

  En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek.
  Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel,
  dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven!
  Ledigheid is des duivels oorkussen, ik zou toch eens bij de werkelijkheid gaan beginnen .
  En dus de relevante factoren blijven meten, en de effecten juist blijven verwerken.
  In plaats van, van alles wat van de daken te schreeuwen.
  Moeder Aarde heeft hele andere dingen voor ons......
  Wij voelen noch weten ons een onderdeel van de aarde,
  in termen van inzicht is dat de grootste schade!
  We weten niet wat er allemaal geregeld moet worden voor het leven,
  om haar leven hier tot een schoonheid te maken,
  blijkbaar moeten we juist dat leren, religie ..........de juiste religie.........
  Dat is mijn begrip van de Centripetal concentration, van Henk.

  Ze kenmerkt zich door een geheel aan gewoonten om jou heen te verzamelen,
  waarvan de zin alleen maar is dat het gewoonten onder veranderende omstandigheden zijn.
  Dan kan de gewoonte op het ethisch noodzakelijke gaan berusten, op wat elke dag nodig is.
  Zo brengt de mens de noodzakelijke concentratie op, er is dan geen rede om in waanzin stil te vallen. De waanzin die het leven in jou "dood".
  Ook de natuurlijke coherentie krijgt daar steeds weer zijn veranderende inhoud.........
  zo wordt het mogelijk dat er gevarieerd en gemodificeerd wordt..........
  De gehele spanwijdte van de flexibiliteit  en de stabiliteit in het leven, als totaal op deze Aarde, kan worden benut. De wetenschap, die denkt alles te weten, vormt daarin tegen een macht, "de macht der gewoonte", ze is in haar waanzin stil gevallen!

  Men zegt ondanks de waangestalte van de mens, over de natuur en haar vermogen in ge-organiseerde producten te weinig.
  Men vindt zich alleen kunstenaar buiten haar............
  Men moet de materie als blote materie veel meer eigenschappen toekennen, die ermee te-organiseren zijn!
  Alleen dat geeft antwoord op het fenomeen van de algehele participatie van de mens, ...........
  en zo is er oneindig veel te leren over Moeder Aarde.
  dat beperkt het weten alleen maar, terwijl er anders is uit te drukken in denking en uitgebreidheid, zo bezag Spinoza het leven al. En de symbolische waanzin van ene Boole kan regelrecht weg, de prullenmand in........  


  De algehele participatie,
  ze kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn,
  als ooit een mens heeft gedacht en bedacht.
  Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk,
  de deelname of participatie van iedereen! 
  Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen,
  en slechts hun ressentiment hoog willen houden.
  Voor een dergelijk theater is geen plaats meer!
  Dergelijke dualistische pose heeft geen enkele realiteit!
  De realiteit legt ons een censuur op,
  die zich vertaalt in de noodzaak ons te centreren,
  op de poëtische zinnen in de taal.
  Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp,
  wat we met elkaar willen delen.
  Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten,
  het betwijfelen.
  Als ook moeten we weleens over de rand gaan.
  De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in,
  dat we "introspectie" plegen,
  naar onze eigen aannamen en drijfveren.
  Wat het spel der poëzie maakt en redt, 
  is deze specifieke beweging naar binnen.
  De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef ,
  van onze beperktheid,
  van het menselijk weten en kennen bij het handelen,
  wat we samen willen delen,
  moeten we ook kunnen verwoorden.
  Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!
  Ze blijft ons laatste Heil, een gave aan zichzelf.........

  Via die vrije wil zal de mens zelf in liefde tot God moeten komen,
  en daar bij is er ook een mede mens........
  Zo U het zo doet is er succes.
  Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden,
  zover mogelijk van de stof,
  en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
  We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
  Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...
  Zo doende is het zeer onterecht,
  de twee-eenheid van De Geest en de Genade,
  naast zich neer te leggen!
  Ze is nu algemeen herkend en erkend.
  En om tot deze herkenning en erkenning te komen,
  hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
  We hebben de vrije ruimte,
  zoals Pythagoras hem wist te formuleren nodig,
  een ruimte die volkomen vrij is van antinomieën.
  Bij hem zijn er geen strijdigheden in zijn bewijzen.
  Ze zijn zorgvuldig geëlimineerd, .......
  Daar zijn de vergrovingen mogelijk.
  Daar is het ontwaken in het leven, dan ook een gave aan zichzelf.
  Dit U vertellen is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen,
  zo lang ik hier was en ben. 


  zij weet alleen het net van de gewoonte te knopen,
  ze praat de wetenschap tot in het ontstellende na,.......
  de strijdigheden worden en zijn alleen een dualisme geworden,.........
  zo is de klimatoloog een zorgmanager geworden,
  de behandeling wordt door de overheid gestimuleerd,
  de burger moet onder deze waan gaan lijden.
  De opbrengsten van de behandelingen zijn nihil,
  daar de statistieken nooit kloppen...........
  En met het budget loopt men altijd vast,
  daar de behandeling van problemen ongelijk veel geld gaan kosten.
  Het budget drama is altijd zo ernstig,
  dat ze door de mensen onder 'subsidie' wordt gebracht. 
  De  minister van economische zaken verteld dat ook,
  er is altijd meer te wensen, ..........
  en een politicus voert daarin zijn debat. 
  Uiteraard zijn de politici en bewindslieden ,
  nog nooit aan het ethische noodzakelijke begonnen, 
  het echte noodzakelijke is hen vreemd.
  Ze voeren liever het dualisme, en uiteindelijk de oorlog.
  De tegengestelde beveiliging van deze of gene partijen,
  ze staat uiteindelijk altijd in front.

  Onze innerlijke ruimte wordt gedefinieerd door wat we beleven,
  maar zo het nu is, is ze een dramatisch geheel........
  We staan er niet bij stil dat de data nog steeds verwerkt moet worden,
  dus dat van ieder lerend mens reactie en bijstelling wordt vraagt.
  Als we van al die data,
  uiteindelijk maar 2000 bits bewust weten te verwerken,
  dan zijn we heel scheef en dramatisch met ons zelf bezig. 
  De krankzinnige en totaal vastgelopen wetenschap,
  heeft voor een normaal mens zijn gevolg!
  Al doende vind men in onze innerlijke ruimte,
  toch ook het laatste heil, al verwerken we samen veel meer.
  Wij verwerken samen vele miljarden bits per seconden,
  of je moet echt gigantisch stil gevallen zijn.........
  Maar bewust dat andere mens worden,
  dat een zeer brede en uitgebreid beleving kan volgen,
  van de krankzinnigen wetenschap en het aanmatigende secondante,
  schijnt het allemaal niet te kloppen en te mogen..........
  Bij gevolg denken velen dat er wat moet worden geduelleerd,
  dat er wat moet worden gewonnen, 
  helaas die gedachten zijn er slechts voor gekken,
  ze noemen zich politici, en wat ze doen is vergeefs.
  De werkelijkheid is namelijk,  
  dat het ethisch noodzakelijke moet worden gevolgd.
  En dat met alle andere mensen op de Wereld,....

  De mens heeft een verbondenheid met zijn schepper,
  die niet anders als transformerend kan werken,
  we hebben het niet voor het kiezen.
  En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd.
  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie,
  maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit!
  En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
  Dat betekent dat het aantal natuurrampen,
  nog een verdere stijging tegemoet gaat zien.
  Volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap,
  de wereld in slingert. De vraag is hierbij, .......of
  deze invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen?
  Ja want de demonische verhalen worden opgepakt,
  door de dualistische politiek,
  die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.

  De regulatieve beginselen om de kennis te verwerven,
  voor de normale mens is ze weggedaan, doch
  ze is ook een heel nuchter doelbegrip beschoren.
  Anders zou men over moeder natuur, en ......
  haar vermogen in georganiseerde producten veel te weinig vertellen.........
  En de wetenschap, ze misgunt hen.....
  Ze weten kennelijk niet wat natuurlijke organen zijn.
  Ze kan daarom al sinds eeuwen worden weggedaan!
  Het mooie en schone en goede,
  is geen bron van behagen voor enkele wezens......
  Maar een algemeen en noodwendig welbehagen,
  En daarin wil de normale mens de ander in laten delen.
  In alle tijden was en is dat zo..........

  Uiteraard gaan al je leugens tot aan de foute grond,
  Mensen laten zich veel te veel leiden door de politici
  die altijd een bepaalde agenda hebben.
  Deze gevaarlijke onzin blijft men herhalen omdat -
  – het de massa macht geeft –
  daar waar het algemene en noodwendige welbehagen,
  slechts op zijn plaats zou zijn.


  De mensheid van Nu wil er maar niet aan,
  dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt,
  ieder verhaal loopt vast op het feit dat,
  het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit,
  met het oneindige mist.
  Het leven begint op het snijvlak van de biologie en de kwantumleer.
  Het standaard verhaal moet altijd een eigen begin hebben,
  vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma,
  een ander verhaal is er volgens de dwazen niet!
  Als U de plaats kent van het algemene en noodzakelijke welbehagen,
  en U deze plaats dieper leert kennen,
  krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
  Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... 
  Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip,
  want uit liefde zal het U ontnomen worden,
  zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

  De wereld met de Centripetal concentration,
  als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden,
  want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
  De dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde,
  ze is wel degelijk iets bijzonder 's!
  Maar buiten dat regulatieve dienstbare is,
   het omkeerbare een bijzonder geval,
  in een wereld die onomkeerbaar is.
  maar ik denk zelf dat zo`n bijzonder geval zelfs niet aanwezig is!
  De verdere ordeningen verlopen automatisch!
  De schizofrene waan van de wetenschap, 
  ZE IS AANGETOOND.................leuk he, HOOG-debiel.......

        Zie ook ; 
  http://Autisme en de grenzen van de bekende wereld  

  De woorden “fons vitae” en “fons mortis” ,
  ze stonden nooit in enige theorie,
  Dus ze mogen nooit van enige professor waar zijn.
  Het mag ook hier symbool voor de betekenis van de geneeskunde zijn:.....
  Wel moet het de complete zorgzaamheid voor een ieder bevatten!
  Zij die de complete zorgzaamheid kunnen bevatten,
  ze komen tot alle grenzen van de bekende wereld..........
  De huidige wetenschap en politiek zijn compleet verrot!
  Moeder Aarde heeft zelfs niet eens de schaamte,
  haar kind is zwaar gestort.


  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
  ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
  Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
  laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......
  U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
  De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
  daar bij is de mens niet wat hij doet!

  Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
  daar is nooit geen zekerheid over!
  Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.

  In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

  En dat gebeurd nog automatisch ook,....
  er is een eigen kracht met een zekere macht,
  en een kracht op afstand die alles corrigeerd
  .

  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
  Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
  ze is zelfs dat argument, meer niet!

  Het argument van het noodwendige en behagelijke,
  ze is argument van het regulatieve en dienstbare............
  Ze is het meest hartelijke en overtuigende argument wat de mens heeft.
  Vele dwazen in politiek en wetenschap weten slechts de drogredenen te vinden,
  meer niet.
  Religie is daarbij een narcisme in een maatschappij vol van narcisme: ....
  ‘Ik ken God want ik ben God’ 

  Zelfs 'Het hoogstnoodzakelijke vrije woord,
  ze staat door deze krankzinnigheid enorm onder druk'

   Maar daar op het snijvlak van de biologie en kwantumleer,
   daar verwacht het universum ons, - en dat zal geen ‘afrekening’ in houden.
  Alleen krankzinnigen beweren dat zonder ook maar een enkel bewijs.
  Wij worden verwacht,
  maar niet op een wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’.
  Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen,
  dat door de dominante invloeden van; .........
   corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap,
  keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
  Nardocus filosofus.
   

  Ik stel hem heel gewoon, hoe leg je de waarheid om, door al het ressentiment er voor in de plaats te zetten.
  Maar daar de liefde voor de waarheid in U is,
  zal staande voor het Ressentiment zeer beslist het eerste de vrijheid van denken zijn.......


  Het gevaarlijke..........is te voorkomen

  Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet komen, is larie.
  En heel de politieke groep heeft een ziekelijke voorkeur.....
  En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte,
  het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
  Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden,
  om het verminkte leven van nu te begrijpen?
  Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
  Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
  Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
  Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
  Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!

  De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
  komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
  hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
  Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
  De liefde en rede zijn definitief vertrokken.

  De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders.
  Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip,
  waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... 
  "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin".
  Je zou er van kunnen zeggen, dat ze er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun "onzinnige rede".
  Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
  Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!

  Maar toch wordt  onze wetenschap steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd.
  Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!
  En ik merk dit op, want ik hou bepaald niet van al dat ressentiment!
  Ik bestrijd haar, Zo is het nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is.


  Ja, het is waar, ik moet altijd een aanklacht tegen deze debielen formuleren, anders zullen ze als nog niet begrijpen wat hen overkomt. Zo zit het met de krankzinnige elite, ze zal het anders nooit beter doen .........in die aanklacht kan U mij niet steunen, want zij kunnen niet anders als hun instituut ondersteunen. 
  Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!
  Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve lading, de deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!
  En de debiele wetenschap en politiek doen daar aan mee!
  Daarom zal dit het meest verschrikkelijke ressentiment worden, de huidige orkanen kunnen daardoor
  tot vreselijke dingen uitgroeien!

  De wetenschap kan alleen zichzelf ontmantelen als de leugenaar!
  Door de botsing van zonnestralen met onze admosfeer ontstaat er het actieve CO,
  wat in de eerste plaats een zeer actieve straling transmitter is, zij beinvloed het klimaat het meest!
  In de tweede plaats is het CO door zijn aard een zeer krachtig deeltje,
  de veroorzaker van "nucleaire staar" in ogen van mens en dier!
  In de derde plaats heeft dit deeltje dus de aard van een nucleair deeltje,
  en dat is "in rij" volkomen verkeerd geinterpeteerd door alle kwantum-debielen.
  Misschien denkt U  dat het ressentiment van de wetenschap steeds verandert, maar dat is niet zo,
  Ik kan de enorme invloed van de Zon op de Aarde namelijk niet veranderen,
  de wetenschap is slechts gek, imbeciel, en krankzinnig te gelijk!
  DE waan is permanent, de stralingsformule kan niet kloppen als energie continu is.
  quantummechanica is gestoeld op een wiskundig trucje, dat fysisch gezien niet juist kan zijn.


  Deze Gekheid hebben ze allemaal
  Materiële golven ontstaan namelijk in een materieel medium waaraan een impuls (en kinetische energie) wordt medegedeeld door bewegende materie, m.a.w. door een afremming of versnelling t.o.v. het medium. Een ruimtegolf (E.M.-straling) ontstaat wanneer bewegende ladingen worden afgeremd of versneld t.o.v. de lokale ruimte. Beide verschijnselen worden algemeen “golven” genoemd omdat ze door dezelfde wiskundige modellen worden beschreven. Toch zijn er ook fundamentele verschillen:
  het materiële medium voor een materiële golf
  het energetisch medium (de vervormde ruimte) voor een energetische golf
  de kleinere golfsnelheid voor materiële golven
  de quasi onmogelijkheid voor de ruimtegolven om zich als golf voort te planten in een materieel midden.
  Volgens Einstein is gravitatie niets anders dan een wetmatigheid van de vervormde ruime-tijd die een massa voorschrijft hoe ze zich in elk lokaal punt moet gedragen. Maar er is een verband tussen lading en massa, waarbij lading een fundamentele grootheid is en massa enkel een verschilresultaat voorstelt. Ladingen en hun betekenis in ruimte-tijd zijn de bron van gravitatie en het elektro-magnetisme is de oervorm van gravitatie.      
  Als een elementair deeltje een stukje intens vervormde ruimte is, en een massa de ruimte grootschalig vervormt dan is het fysische veld dat al deze vervormingen beschrijft een universele actor. De klassieke energieberekening van het veld veroorzaakt door een puntlading, met zijn ongeloofwaardig resultaat E=oneindig, en ze vloeit voort uit een fysisch-wiskundig model dat nooit de toets van het experiment heeft doorstaan.
  Het belangrijkste aspect daarbij; ....de betekenis van de
  kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver. Volgens mij kom je eigenlijk nergens, er is
  een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie betekent dat, je
  richten op ieder fenomeen en zijn existentie.
  Anders bent U slechts met het ressentiment bezig!
  In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.
  De meeste wetenschappers noemen deze verlegging hun "ontdekkingen",
  maar dit is nog geen goedkeuring aan hun "ressentiment"........
  Deze hoort ogenblikkelijk afgebroken te worden,
  daar het rediculeren in zijn format slechts 1 doel heeft,
  het opvijzelen van de eigen cultuur.
  Dit wisten we al heel gewoon , de krankzinnige wetenschap heeft nooit anders gedaan!


  De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
  Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
  En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
  Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
  en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....
  zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar  dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".
   
  De grootste problemen hebben de oplichters uiteraard met de verzameling.
  In de wiskunde is een verzameling een basisbegrip dat zich niet laat definieëren in termen van andere begrippen,
  Het rediculeren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
  Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het rediculeren van de eigen cultuur, ...
  De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
  Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.
  Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden,

  En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
  Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  ....
  En ze is meestal nog krankzinnig ook! 
  Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
  Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het ridiculeren van de eigen cultuur, ...
  De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
  Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.


  wat we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
  Het ontstellende is dat ze er nooit eerlijker op worden als de problemen groter worden,
  Hun houding blijft scrupules en een corrumperen,
  De eerlijkheid van een Machiavelli komt er niet!
  Dit wordt niet hen fataal, maar de maatschappij, die ze zeggen te dienen.
  En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
  De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
  Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
  En er niets anders als een proces van "introjectie" te volgen.
  De krankzinnige wetenschap laat zich in zijn commucatie daarom heel anders kennen, ...
  het interessante aspect is de 'introjectie'.

  Ze is het rechtstreekse kwaad van het Ressentiment,......
  Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
  Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
  Door dit te begrijpen, kan de wetenschapper inzicht krijgen, hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
  Als hij deze 'introjectie' uitvoert, assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
  Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
  Deze wetenschapper is perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder. Het duurt alleen nooit lang.
  Het is die flatteuse bezigheid, die wetenschap en politiek totaal overheersen!
  We zijn zo opnieuw in een zware radicaliteit verdaagd,
  zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
  Deze worden de wereld fataal..............

  Staande het Ressentiment,
  Staat zeer beslist de vrijheid van denken.......


  De vrijheid van denken ligt niet in de voorliefde voor bepaalde ontkenningen,
  noch in de afwezigheid van  strenge methode.
  Ze is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
  en dus geen ander beginsel dan uit zichzelf ontvouwt.
  Ze wordt niet bepaald door de willekeur van de fantasie,
  noch door de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring,
  noch door de dwang van het overgeleverde dogma.
  Zo is het ressentiment de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
  In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.

  Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
  Waarin het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden.
  Het huidige ressentiment heeft deze cultuur met deze oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
  We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
  Vele malen in de geschiedenis is er niet de toestemming gegeven, om in de hoogschatting van de rede toe te stemmen.
  Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
  En daarbij moeten we toch echt weten, de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
  Het denken denkt waarheid, ze is geen fantastisch goed.
  En toch zeker geen ressentiment, dat is slechts de ontkenning van de waarden van anderen.
  Neen, zij is de inhoud van een waar, zij is alleen waar bij het doen, zijn zuivere weg denkend.
  Het ressentiment volgt de liefde van het leven niet, het leven wordt de zuivere weg niet gegund.
  De geboorte van de nieuwe gedachte wordt in dit geheel niet bevorderd.
  Heel veel van het rationalisme wordt in de ontkenning "weggezonden", maar "wijs" is het in gene delen!
  Het  is dan ook niets bijzonder hoe ontoereikend het onderwijs met zijn ressentiment is!
  Het volgt weldegelijk een onwaardige methode, ........wat de zondeval bestaat er in met de vooroordelen en de valse redeneerwijzen te komen! Ze brengt je in geen enkel opzicht de eerbare en heugelijke Wereld in. Wat hier al wetenschap heet, ze was al compleet waardeloos. Valselijk toen, was al het ressentiment in al zijn delen! En het ontbrak al aan alle wijsgierige grondbeginselen.

  Deze zijn de wetenschap en de politiek zelfs niet beken,..........
  Daar op de voorgrond zijn er bij een normaal mens drie onderwerpen,
  De overwinning van de twijfel.....door het doorstaan van het zelfbewustzijn.
  De redelijke methode, zo zij eerbaar en heugelijk in de Wereld staat.
  Maar de redelijke methode moet eerst worden gekend....... omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik de weergave van voorstellingen dan ook bezien. Onze wetenschap kan ze nooit in de abstracte conditie leveren! Wezelijk zijn ze dan ook niet goed snik. Het ontbreekt ze aan de juiste conditie, de juiste methode!
  Ze is wel degelijk de eerste oorzaak van ressentiment. .........
  De bekende inbreuk op deze conditie, ze is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze hebben dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, het heeft ze altijd al aan de voorstelling van de wetten ontbroken. De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!   

  Ze kunnen helemaal niets leveren in bewijsbare zin!
  Dit terwijl wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
  De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.

  Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
  De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
  "Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is.
  "We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
  Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt.

  Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
  In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
  Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
  Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!

  De belangrijkste implicatie; .....
  De belangrijkste implicatie van een filosofie die niet waarheid 's functioneel is komt overal boven drijven. Het is een herhaalt koningsdrama van mensen die zeggen de koning te zijn. Je moet wel iemand benoemen als koning wil je de kritiek en de discussie kunnen onderdrukken. Wel dat gebeurd dan ook, al wordt er menig koningsdrama opgevoerd ofwel het algemene drama in de wetenschap heet het professoren drama. Het is een soort koehandel, hij die het beste fabeltje kan leveren wordt koning, of krijgt de Nobelprijs. De ketens van de autoriteit kunnen evenwel het huidige voorstelling 's vermogen niet meer begrenzen. Na 2012 komen de heren autoriteiten zelfs bij bosjes onder de guillotine te recht! Een God is meer als genoeg, een Koning is meer als genoeg! Want we weten het heel gewoon, ........

  Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid. Om dat wel te doen, moet de mens zichzelf bewust geweld aandoen. De mens moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de mens open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denkcategorieën kunnen bevatten. Slechts op deze enige manier komt er een ervaring van het vrij zijn, die overeenkomt met het dissonante karakter ervan. De mens vindt zijn kwintessens pas waar het tegen de eigen aporieën aanbotst en deze positief weet te beamen, bekrachtigen, bevestigen. Of wel; ....wanneer hij bewust zoekt naar de ‘opheffing’ van zijn ‘coherentie’. Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Alsof er een "verdachte" is, ....... Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet! Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

  Toch is de huidige professor daar niet van bewust, om U een voorbeeld te geven; …. Pierre van Baal heeft de gemoedstoestand van de heren treffend weergegen, met deze compositie; ….. Theorie zonder confrontatie met het Experiment is niet,
  Experiment zonder vergelijking met de Theorie is net zo min.
  Hand in hand vormen zij de Fysica.
  Laat geen harer Beoefenaars dit ooit verachten,
  Dan zal hen haar Schoonheid wachten.
  Ach professor toch, hoe moet dat nu met een filosofie die niet waarheid 's functioneel is? U geloofd vast in sterke verhalen! Professor toch, van wie heeft U dit geleerd? Ja, U flikt het alweer, de computer wordt er bij geroepen, maar de logica die er aan ten grondslag ligt is nog steeds niet waarheid 's functioneel, Boole wordt roemloos in de hoek gefrommeld, Pierre van Baal is vandaag koning. En daarmee bevorderd tot de lieve Heer op Aarde?

  De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.
  Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
  De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.  De reactie van FRIEDRICH NIETZSCHE is dan ook ontzettend juist...........
  En alles in mij brengt de noodzakelijke oprechtheid op, die hij beschrijft!
  Een nieuw criterium voor waarheid, waarin het Ressentiment niet wordt gekend. 
  Maar waarin ze de natuurlijke slotsom is aan het voorafgaande actieve en reëel en actuele beraad.
  Zo ga je sinds Cartesius de wijselijke bezinning aan!  
  Zo ga je de wezenlijke meditatie aan, en is er dan slechts als redelijk en natuurlijk moment de vrijmaking gekomen.
  Zo is het ook genoeg, daar het meeste dan heel gewoon beseft wordt, en in alle vroegte is aan gaande het onbekende ook maar iets te bewijzen. Maar al wat ik tot op het heden ontvangen heb, ze is het meest ware en verzekerde dat ik van of door de zintuigen heb vernomen. Al de grond van de betrouwbaarheid dienen we hoog te houden. Hoe zit het met Uw ressentiment, heeft U de durf dat te vertellen?
  Neen, blikbaar niet, en daarom zijn we zo opnieuw in een zware radicaliteit verdaagd,
  zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
  Deze worden de wereld fataal..............de enige keuze is nog .....Je moet de mensheid de baas worden, door je kracht, door je voortreffelijke ziel, door verachting,  FRIEDRICH NIETZSCHE, hij zal hierin zijn gelijk vinden.........
  zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
  De normale uitspraak durf ik altijd aan, de fysica, astronomie, medische wetenschap en alle overige wetenschappen, die afhangen van de beschouwing van uit de zinnelijke elementen van de  samengestelde voorwerpen, ze zijn gegarandeerd betwijfelbaar en "aan moment" onzeker geworden. Het is a priori zeker dat wij bij deze kennis misleid worden.

  De enige remedie is bekend; Mijn verhaal is juist en bekend, ik beschouw de vraag; ......hoe verschijnt het menselijk bewustzijn aan de wereld, en ze is al miljarden jaren geleden gegeven. En dus volkomen irrelevant. Dit omdat de mens aan de Aarde toebehoord,.......de beweringen van wetenschap en politiek zijn heel gewoon meer als zielig, het is onterecht denken dat er iets aan ons toebehoord, nee dus......In alle  "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
  Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opgekomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........

   
  Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
    2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
  4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
  van  twijfel
  1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71 Deductieve druk
  door de toename
  '' van de inductie,
  van de paren"

  Deze is weg te nemen.
  door:...aan de zich,
  openbarende Kosmos
  mee te werken!
    1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
  Hier is het dus;...
  waar de mens faalt,
  in zijn deductie.
  (Het aantal vertwijfelingen kan nog verder oplopen tot de 8ste en de 9ste,vertwijfel, digitaal
  tot de deductie  van 9X11=109 keer door de enkelvoudige twijfel )

  Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
  Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
  Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
  de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
  Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
  Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
  Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
  Het verleden is toch een bouwsteen naar het Nu.
  Het probleem is volgens mijn getallen leraar Henri Wijnmalen: Waar raken we het kwijt......
  En waarom blijf je dan zitten in al dat ressentiment, in dat weten dat nog steeds geen kennis is.
  Zijn antwoord is de openbaring.......want eerst zal je moeten weten wat echt is, dus dan toch jou compilatie moeten weten te maken. En Richard Feynman ontwikkelde als systeem de QED.
  Dat gaat over heel veel levensspanning heen om tot weten te komen,
  maar ten slotte is er voor elke doener toch een geleider.........en als je blijft zitten ontmoet je deze geleider zeker niet! Of je nu professor of misdadiger bent, als je iets niet doet of misdoet, het maak niets uit.........
  je mist de goede geleider!


  Want zo meent men dat dit met het geloof aan Gods goedheid in strijd was,
  zo zouden wij in onze grondwetenschappen bedrogen worden!
  Zo wordt ik dus gedrongen tot erkenning, en er is niets van het geen ik voor waar hield, niet op enerlei wijze zou kunnen worden betwijfeld!
  En nog belangrijker, deze erkenning steunt op het doen, het steunt op de aller degelijke gronden, die rijpelijk overwogen zijn.
  En deze twijfel is onvermijdelijk, zo ik in het weten tot enige zekerheid wil komen. (Ook dit werd bevestigd door Feynman).
  En wie regelrecht bedrogen wil worden is eigenlijk helemaal gek.............welk een probleem is eigenlijk het ressentiment?

  Het hele probleem is; .... dat de pathetische mens overal emotionele ladingen op plakt. Plezier, liefde en vrijheid zijn hen te veel, zij zijn er in verstikt geraakt, ze projecteren zichzelf erin, ze willen niet zien en zien niet in dat al dit plezier de unieke en schitterende prijs is van het doen. Om het simpel te zeggen, slechts schoonheid en eenvoud sieren U!
  In het  graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, zit geen enkele waarde. Alleen in het ambivalente doen, in liefde en met rede, zijn waarden te herkennen en te erkennen! En diep valt hij die van die waarden verstoken blijft!

  Het ‘onderscheid’ of de distantie tussen de woorden en de dingen wordt alleen waargenomen door mensen die zich ervan bewust zijn. En daarom is het ambivalente doen zo op zijn plaats .....bij iedereen die nog dingen van werkelijke waarde wil vinden!
   Pas tegenwoordig zien we als we terugblikken de tragische gevolgen van de tegenstrijdige twijfel en het half bewuste aan zichzelf en van de ontstane psychologische complexen! Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

  Ook zijn er velen die denken
   dat alleen de liefde de tijd stil kan laten staan. Ze laat je de herinnering aan de zeldzame ogenblikken. Maar wat doen we eigenlijk met die ogenblikken? Beschouwen we die als werkelijk? Of als drogbeelden? Of denken we dat die drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit? Hoe moet schoonheid geschapen zijn om de grenzen van het leven te kunnen overwinnen?
  De Liefde zoals wij hem bezien, in zijn eigen lyriek, schept steeds weer nieuwe problemen, daarom zijn er ook meer tragedies dan komedies in de huidige tijd! Maar ik doe het dus anders............


  Zo vind ik dus ook de zekerheid in het eigen bestaan, van de wetenschap valt ze nog niet een Dag te verkrijgen!
  Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer.
  Mij is dat genoeg!

  Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien.
  Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat.
  Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet".
  Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde.
  Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale
   met volkomen andere ogen leren bezien.
  Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.


  Voor waar ..........Daar in tegen had de dogmatiek uit het begrip van God besloten, dit was en is ongeoorloofd, want het is onjuist een object van denken te denken,
  Zonder ook maar met enige bruikbare compilatie te werken...........zo wordt de waarheid te vinden in het tonen van het denken zelf.
   De waarheid van enige kennis bestaat in overstemming  van een gedachte en daarbij de rede. En als U deze rede weg doet heeft U niets!
  Doch de werkelijkheid van één ding aan zichzelf heeft geen belang, wordt dus onmiddellijk buitengesloten. Het gaat om dat alles.......en dan ook nog om een proces van richting. Ze kan niet op verstandsinzicht steunen en zelfs niet met enige ervaring. hoe moeilijk is het om achter de inrichting van het denken te komen. Men heeft zinnelijkheid en verstand nodig. Zo is het oer begrip nodig, het zijn de grond beginselen, waarbij het uit het natuurlijk principe zo is dat het kenvermogen is toegerust.
  Bij ressentiment is de vraag; ............Met welke rede handelt U om boven al dat denken vol kennis uit te komen?
  Heeft U weleens gehoord van het onkritisch verstand? Ruimte en tijd zijn daarin de onkritische overwegingen.
  In de ruimte - voorstelling is het zo dat het hier mede geheel anders staat als met de waarneming van werkelijk bepaalde hoedanigheden. En alweer, aan enig ressentiment zou ik dus niet aan beginnen. Dat komt ervan als onze geest met een voorstelling als met een eigen aanleg is toegerust.
  De ruimte is de vorm waarin de uiterlijke zinnelijkheid werkt, en de tijd is de vorm van het innerlijke.
  Door het eerste worden ons uiterlijke voorwerpen gegeven en door het tweede merken we zielentoestanden op.
  Maar nog steeds is het zo dat haar wezen op zichzelf niets is wat bestaand is.
  Het jammerlijke is dat alles wat tot het ressentiment  behoort niets meer is dan een onnozel verschijnsel. 
  Het ressentiment heeft geen wezenlijk karakter; ......ze bestaat in hele rare verhoudingen en op deze wijze zoals ze gedacht wordt.
  En ze is nooit wat anders als deze apenkool, niets van deze verschijning is gelegen achter de grond van de verschijnselen, zoek ze dan ook niet, want U zal ze niet kunnen vinden.........U ben de schizofrene wetenschapper geworden!!!!!!!!!!!!!!!! GEK, zonder de algemene brein voorwaarden van Euclides in deze Wereld aanwezig!   Daarom vertel ik U het .........
  Het meest bijzondere aan de gnosis
   
  De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nominale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
  In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

  Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
  God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in super strings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

  Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegtickets worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nominaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
  Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.
   
  1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
  En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; .......... A is zowel A als niet-A of Ieder ding is zowel A als niet A of  Ieder ding is alles   En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zoals alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid functioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nominaal moment kan worden gegeven!

  God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
  Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
  De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

  En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Daar wordt alles in categorieën gespleten; ...........kwantiteit, kwaliteit, relatie, en modaliteit.
  Het heeft een ellendig grote schijn van wijselijke exactheid, deze bezit ze niet ; .......het is ego! En dat is slechts door formele logica aangenomen, zo genoemd "afgeleid" door de egoïstische dwazen.

  Voorwaar, slechts "de transcendentale afleiding" kan jou objectiviteit aantonen. Daar leert U dat bij elke categorie een bepaalt schema behoort.   Maar eigenlijk moet U dit schema zelf maken, ze is namelijk identiek aan de normerende compilatie, met de goddelijke hulp van de openbaring. De duurzaamheid in de tijd is het teken van het gebruik van de substantiële  Categorie. (zo is het de substantie van Spinoza, maar eigenlijk ook die van het alles van Feynman)
  Zo is bijvoorbeeld de duurzame verbinding van Wit, Zoet,, Smeltbaar, enz., opgemerkt in een bepaalde compilatie heel gewoon Suiker.
  De regelmatige opvolging in de tijd is het teken dat het begrip duurzaam kan worden gebruikt in de algehele compilatie.
  De ver-menigvuldigheid, het telbare, is het aanschouwbare van de eenheid in het beeld. In de compilatie is dat de noodzakelijke samenhang van de zinnelijkheid
  en verstand. Zo is het a priori in ons denkend bewustzijn gelegen!

  Door deze a-priorische inrichting van het kenvermogen heeft de menselijke kennis enkel innerlijke noodwendigheid en algemeen geldigheid, zonder dit zou er zelfs geen algehele compilatie kunnen worden gemaakt. Het oorzaakbegrip heerst juist doordat zij van binnen uit, en door haar eigen wezen a-priorisch is bepaald.
  En , ja alles is één, de noodwendigheid beslaat de algemeen-geldigheid, zo is niet de enkele ziel, maar de algemeenheid is en wordt gegrond. 
  Het woord Rede kan je gebruiken in tweeërlei zin, als geheel het kenvermogen omvattend, maar ook in de bijzondere zin.
  De theorie beslaat slechts de vruchteloze poging om aan de transcendentale  taakopgave van de Rede te voldoen, men heeft niet het vermoeden dat men zich op een geheel ander gebied dan dat van het verstand bevind.

  Begrippen, die de ervaring te boven gaan en die de werkelijkheid boven de ervaring zouden betreffen, ZE HEBBEN GEEN constitutieve WAARDE voor het menselijk kenvermogen, MAAR SLECHTS regulatieve. Zij vermeerderen onze kennis niet en voegen aan de inhoud daarvan geen nieuwe waarheid toe.

  Dit is het toppunt van Ressentiment, anders niets...........
  Ze staat zeer ver van de objectieve werkelijkheid verwijderd, verder dan wat de Egoïst zijn categorie noemt, want er kan geen verschijning gevonden worden, waarop ook maar iets toepasbaar is.
  De enige remedie is bekend, van Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, en Leo van den Haak.
  Ze verloopt langs het Gnostische proces van de openbaring!!!!!!!!!!!!
  De menselijke drang tot kennis wordt niet bevredigd door het gene wat door het verstand gerangschikt wordt. Er is een bijzondere compilatie noodzakelijk.
  Sinds Euclides wisten wij al dat daarbij breinvoorwaarden noodzakelijk waren.
  Plato zag ook al dat onze kenkracht een veel hogere behoefte voelt,
  Feynman geeft de laatste schep toe, Ieder ding is alles!

  En alleen de regulatieve ideeën BESTAAN hierin dat zij de richting aanwijzen,
  in welke de voltooiing van de kennis is gelegen. Hun gebruik is dat zij het verstand tot een zeker doel leiden. De Gnosis leidt, de innerlijke meester leidt!
  Zij die denken het transcendentale idee bestaat heeft het mis.
  Het eerste idee is en blijft altijd het idee der ziel, en dat in liefde en rede, niet meer en niet minder. Het is het volstrekte substraat van alle innerlijke verschijnselen. We weten dat het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van alle verschijnselen. 
  En als U vervalt in dat vreselijke ressentiment dan zal U moeten vertrekken..............De Wereld heeft geen enkele drogreden nodig, alleen de juiste natuurlijke compilatie.........Daar bij, Moeder Aarde heeft haar redenen nodig om zo zij is, te bestaan.
  En daarbij is er het onloochenbare feit dat er een praktische rede is.
  De taakopgave van de ethiek is heel gewoon deze op te sporen.
  Inhoudelijk is er verder totaal niets te bepalen, of je moet verder een krankzinnige machthebber zijn.......De ethiek en esthetiek, zij leiden slechts naar "God", doch dit is slechts te beleven als de waarneming de constante beleving van de zielen uitmaakt. 
  Dan alleen verhouden zich de natuur en de menselijke vrijheid zich goed, het ervaarbare en denkbare raken elkaar met het doen, in het bewustzijn. Want de mens is wat hij doet!
  Dus daarbij is elke wet imperatief, omdat ze ook door andere bepalingsgronden wordt bewogen. De twijfel was en is er niet voor niets, de Gnosticus heeft alleen het geluk dat hij niet steeds opnieuw heeft te beginnen!
  Een wet hangt niet af van iemands wensen, dat is slechts een waan van mensen
  die constant vervallen in de Ressentimenten!
  Bij gewone mensen wordt als geluk het doel van de deugd erkend, het eigen geluk en het geluk van het "grootst mogelijke aantal" mag als doel voor het zedelijk handelen gelden. De waarde van geluk is in deze zin onomstreden.
  Het is die zelfde waarde die bij het ressentiment steeds wordt genegeerd, van de ochtend tot en met de avond, en zelfs in de nacht droomt men er over.
  De mens kan op deze manier niet gelukkig zijn! Ze past nooit in ook maar enige wetmatige houding bij het normale handelen.
  Bewustzijn heeft daarin tegen de plicht van de inspiratie, bij dat besef is er een zekere plicht en treedt de wet, in zijn werkelijkheid, als beweegkracht in ons op.

  De causale verklaring schiet voor ons te kort als wij een innerlijke doelmatigheid aan het werk zien. Doch er is meestal ook een uiterlijke doelmatigheid, bijvoorbeeld de geschiktheid van de omgeving op Moeder Aarde hier te leven, de doelmatigheid zegt ons alleen iets in haar ware aard als de innerlijke doelmatigheid wordt inbegrepen, deze dingen van Moeder Aarde zijn organiseerde wezens, waarin de delen door het geheel worden en zijn beheerst.
  We kunnen met de kennis van deze producten van Moeder Aarde mogelijk beheren, doch we kunnen het beheer alleen onder de regulatieve beginselen rangschikken, want het geheel is het beheersende.
  Het ressentiment als feit is hier helemaal uit den boze, dwaas!
  Men zegt al van de natuur op deze Aarde en haar vermogen in georganiseerde producten te weinig, .........want niet wij zijn de organiserende-n!
  Alle originele en oorspronkelijke culturen spreken over Moeder Aarde ...........
  Alle bomen werden er naar het zaad met een bepaalde oorspronkelijkheid ingericht, maar toch waren en komen er afwijkingen. Wat is er voor de zelf handhaving vereist? Aan de blote enkele levende materie zijn er geen eigenschappen toe te kennen, dat is het meest vreemde beginsel ooit door de mens toegepast! Om het precies te zeggen, de organisatie van de Natuur heeft niets analoog met enige Causaliteit, welke ook, waarvan we weten.
  Ons discursief verstand kan de wisselwerking van het geheel en de delen niet begrijpen. Het enige wat overblijft, is te weten van de antinomie, niet de enkele antinomie maar de volledige optredende .......als de schaduw van de Geest......zo zou de meest oorspronkelijke kerngeleerde, Robbert Oppenheimer, het zeggen.


  Waar dit op uitdraait ...........ik vertel het U en meld het U.....
  Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. Maar in het totale regulatieve gamma is er dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn.
  Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.


  Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamentele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, "de grondslagen der wetenschap" schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in. Omdat hun twijfel in de begrippen wezenlijk intrinsiek is. Zij die zo twijfelen kunnen niets, hebben niets, en kunnen niets regelen omdat zij zich niet in het regulatieve gebied bevinden.
  Men wil zich niet in het regulatieve gamma vermaken, maar dat is een ressentiment, want je daar vermaken is het enige wat mogelijk is! De Sitter had dit zeer goed begrepen.........

  Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
  Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de autoreverse is een Goddelijk proces.
  Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen! De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
  Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
  In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microscoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd. Dat heb je in het regulatieve gamma, anders is er daar niets!

  De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
  Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
  En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. En de Radar is maar beperkt in de kwantum limit, ze moet een plaats hebben!

    En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
  Het hoogste is geen object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen!
  Zo wil de  wetenschap het spel slechts spelen! Maar dat dit binnen het regulatieve gamma kan is maar geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

  Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring vanuit het regulatieve gamma en dus toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft,
  en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....mits je hem als een radar transponder beziet, zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelfs ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar, van uit het regulatieve gebied, dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen.
  Het is aan ons deze verschijnselen in vrijheid te gebruiken, U zal moeten beseffen in welk een gebied van de kosmos wij ons bevinden. Zo U dat beseft, is er een juiste compilatie te maken, door wat ons vanuit de kosmos geopenbaard wordt. Een andere keuze om tot weten te komen, we hebben hem zelfs niet eens! Maar wij vinden het heel raar te weten hoe het van uit de kosmos allemaal geregeld wordt. Doch de krankzinnige wetenschap is in de theorie vastgelopen. Doch de nieuwe mens zal niet anders als tot aanvaarding komen, aangezien het zijn geestelijke vrijheid is, en te doen met zijn leven. En waarbij het geluk toch echt het doel is. De woorden “fons vitae” en “fons mortis” ,
  ze stonden nooit in enige theorie, en dus mogen ze nooit van enige professor waar zijn.
  Het mag ook hier symbool voor de betekenis van de geneeskunde zijn:.....
  Wel moet het de complete zorgzaamheid voor een ieder bevatten!
  Zij die de complete zorgzaamheid kunnen bevatten,
  ze komen tot alle grenzen van de bekende en regulatieve wereld..........
  De huidige wetenschap en politiek zijn compleet verrot!
  Het is onmogelijk dat ze ook maar enig geluk brengen.

  Moeder Aarde heeft zelfs niet eens de schaamte,
  haar kind is zwaar gestort.

  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
  ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
  Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
  laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......
  U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
  De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
  daar bij is de mens niet wat hij doet!

  Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
  daar is nooit geen zekerheid over!
  Hier begint de fanfare al..............wetenschap stop hiermee.

  In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

  En dat gebeurd nog automatisch ook,....
  er is een eigen kracht met een zekere macht,
  en een kracht op afstand die alles corrigeerd
  .

   

   

  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
  Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
  ze is zelfs dat argument, meer niet!
  De natuur is niet aan ons kenvermogen aangepast en kan zo niet aan ons kenvermogen worden aangepast. De causale verklaring kan niet zomaar even worden aangepast, ze schiet te kort bij alle natuurproducten.
  Omdat daar ook de innerlijke doelmatigheid aan het werk is,
  daar alles door het geheel beheerst wordt.
  Een natuurdoel bestaat (al sinds Cartesius haar benoemde), als ze uit zichzelf oorzaak en werking is,.......

  Het argument van het noodwendige en behagelijke,
  ze is argument van het regulatieve en dienstbare............
  Ze is het meest hartelijke en overtuigende argument wat de mens heeft.
  Zo haar contemplatie daar op gericht is, en dus zo in de voorstelling aanschouwd.
  Maar vele dwazen in politiek en wetenschap weten slechts de drogredenen te vinden, meer niet.
  Zo is het dat de gemoederen niet in een aangename verhouding kunnen geraken. Daar slechts het dualisme wordt gevormd, en dat slechts in een staat van constante vermeerdering van argumenten. En een nalaten van een wezenlijke contemplatie, waarbij ook de wezenlijkheid van de compilatie behoort. Het is immers zeer behaaglijk als er vele twijfels tot het verleden behoren..........vrij van twijfels is het denken niet door ontkenning.
  Maar door de bewustwording van zijn redelijke inhoud. En het proces ter compilatie en contemplatie heet het Geneste proces, het proces wat de mens in zijn reductie van de twijfel ondersteund!

   God is niet alleen maar transcendent, de rechter van de wereld, de macht achter al wat bestaat, de schepper, de energie van het heelal. Deze geweldige God is zo dichtbij, zo dierbaar, zo liefhebbend dat er geen woord is om Hem te beschrijven, dat is een grote moeilijkheid, en we moeten deze moeilijkheid daarom langs de Gnostische bronnen weten te overwinnen! En dat omdat we geen weet hebben wie we eigenlijk zelf zijn.
  Doch we hebben los te komen van al het ressentiment. Ik doe het er om; .....ons ondersteunend in wat we zijn: lichaam, ziel en geest, in elke nanoseconde van ons leven.
  Dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt.
  Pathos red U niet, nooit!
  Het ‘betekenissysteem en de logica van de samenle­ving,
  is van een volkomen andere golflengte!
  Ze maken op enig moment hun eigen vreselijke ontkenning mee,
  ze
  denken dan niet langer dat de drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit!
  Ze ervaren op dat moment actief wat ze zichzelf hebben aangedaan!

  Op enig moment borrelt de realiteit in hem op!

   

  De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
  Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.
  Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!

  Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken, in de mangel aan verstand, vol twijfel, behoeven we niet te verkeren!
  In het verleden vond men maar even dat men onder de mangel van de krankzinnige wetenschap moest gaan staan, en de politiek praatte het maar na............in de toekomst moet dat anders..........want........
  Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat van zijn
  vrijwillige onmondigheid.
  Onmondigheid noem ik het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder 'de leiding van een ander’, te bedienen.
  Deze onmondigheid is vrijwillig, wanneer de oorzaak zelf niet gelegen is in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan 't besluit, om zich, voordien, zonder leiding van een’ ander, alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
  U kent de staat van het ressentiment, zoals ze optreed. En U doet het meest verstandige........
  Sapere aude!
  Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
  – dit is het motto der verlichting. Openbaring is wel degelijk iets bijzonders!
  De wetenschap en de politiek, ze hebben deze moed absoluut niet!
  "Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

   

  We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
  Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
  De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......zoals de gemoederen elkaar kunnen verstaan.
  Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
  Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........met de eigen projecties, met al het ressentiment, kan U het niet Redden!
  Ja, ik gebruik wel de stelling van Pythagoras al jaren...........wel de regels van Euclides al jaren. Wel gebruik ik het goed van mijn leraren.......met de aller grootste waardering.........en ze weten het. En zo kwam het, met het autistische breinvermogen, ze was voor mij een grote belofte.

  Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
  Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
  Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
  Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
  En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
  Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie?
  Waarom hebben dwazen altijd een Million Dollar Baby nodig, is dat om indruk te maken? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
  Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,
  Eén gebeurtenis is nog steeds niet een groot deel van een al-gebeuren, wiskundig noch geologie's is daar geen enkel bewijs voor. Het "denkend-Zijn" in de eindige wereld, dat is afgeleid uit waarnemingen en ze volgt de verwarde loop van indrukken: HET IS NOCH WETENSCHAPPELIJK NOCH WIJSGERIG DENKEN met willekeurige meningen, bijgeloof en ordeloze opvattingen. Dat denken is verbeelding, is de ijdelheid der ijdelheden. De verbeelding drukt de existentie van de mens uit in zijn bepaalde afhankelijkheid van ras, stand, plaats, sekse, omstandigheid enz. Daar in die "Toren van Babel" en al de andere Million Dollar Baby's doen ze dat "aan mass", hoe massaler / hoe mooier! Gisteren was daar de voorganger De President, de dagen daarna kregen ze zonder enige uitzondering  de meest lugubere namen zoals Stalin en Hitler, en vult U verder maar in!  En plotseling hadden ze de meest massale middelen nodig om de zaak "te verdedigen", "beveiligen" noemen ze dat om de huidige technologie ( IT) goed te praten.
  Helaas, al dat gissen naar stand, plaats, tijd, en omstandigheid kan geen "Weten" opleveren! De kwintessens worden in de eigen intelligibele wereld ontdekt.
  Tijd kan zelfs niet eens essentie uitdrukken, alleen maar existentie in onze eindige wereld. Het is een vergankelijk vervolg van een protagonisme of antagonisme! Vechten maar jongens!
  De gevolgen daarvan zijn zo duidelijk als maar zijn kan, een debiele en geen stabiele wetenschap die de mens niets anders leert als gissen!
  Daar in tegen is Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
  Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?

  Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
    Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
  Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....

  De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur Probleem-oplossen bevat het testen van condities

   

  Het verhaal van Chief Seattle laat enerzijds zien dat het ego er is. Maar ook dat er binnen zijn ego respect is voor gnostische bronnen. Het is typeren voor de Chief dat hij bij elke ontmoeting al direct met pragmatische en bezinnende oplossingen komt. Maar heel weinig Goeroes en dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden. Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! Genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........


  Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.

  Nee. Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Voor ons is de as van onze voorouders heilig en onze laatste rustplaats is heilige grond, terwijl jullie je ver verwijderen van de graven van jullie voorouders en klaarblijkelijk zonder enige spijt.

  Jullie godsdienst werd op steen gebeiteld door de ijzeren vinger van een boze God, zodat jullie het niet zouden vergeten.

  Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werd door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.

  Maar waarom zou ik opnieuw klagen? Waarom mompelen over het lot van mijn volk? Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot. Misschien worden we toch nog broeders. We zullen zien. Elk deel van dit land is heilig voor mijn volk. Elke heuvel, elk dal, en elke vlakte is gewijd door een of andere gekoesterde herinnering of een of andere droevige gebeurtenis van mijn stam. Zelfs de stenen, die dom lijken te zijn terwijl ze in de zon baden langs de stille zeekust in plechtige grootsheid vibreren met herinneringen van voorbije gebeurtenissen in verband met de levens van mijn mensen. Zelfs de stof onder jullie voeten reageert liefdevoller op onze voetstappen dan op die van jullie, omdat het hier gaat om de as van onze voorvaderen en onze blote voeten zijn zich bewust van de sympathieke aanraking, want de grond is rijk met het leven van onze soort.

  En als de laatste Rode man vergaan is en de herinnering aan hem een mythe is geworden bij jullie, zullen deze kusten zwermen van de onzichtbare doden van mijn stam; en als de kinderen van jullie kinderen denken dat ze alleen zijn in de velden, of in de winkels, zullen ze niet alleen zijn. Op de hele aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn. `S nachts, als de straten van jullie steden stil zijn, zullen deze vol zitten met de terugkerende gasten van hen die eens dit prachtige land liefhadden en dat nog steeds doen. De blanke man zal nooit alleen zijn. Laat hem rechtvaardig zijn en vriendelijk handelen jegens mijn volk, want de doden zijn niet zonder macht.

  Dood- zei ik dat? Er is geen dood, alleen een verwisseling van wereld.

  Maar lang kan dit niet meer duren en dan is de auto-intoxicatie voor velen een onherroepelijk feit! Dwazen denken nog dat de wereld een begin heeft gehad, en weten daarom niet dat ze niet van achteren maar van voren moeten leven. Er valt zodoende niets terug te draaien van wat leven heet! De Grote Geest blijft ontkend, en blijft hen in deze situatie onbekend.
  Welk een mens kan de verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze ramp lijfelijk dragen, en dat omdat de mens in heel zijn ijdelheid en eigenwijsheid iets niet begrepen heeft. Dat is wat introspectie van de eigen ziel U alleen duidelijk kan maken,..... de kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen door de grote geest te leren kennen, om het eigen levensdoel te herinneren en om op het eigen weten te vertrouwen. Dat is het Heilige in ons zelf, en wat ons naar voren toe doet leven. En dat is ook de kracht in mij die ik altijd heb gekend, zo mocht ik zijn. Maar velen moeten dit nog missen, "De Vaderen Ellefleur", de bloem die het leven te bieden heeft, ligt voor velen nog diep onder het aardse zand begraven.


  Dacht U nu echt dat dit een bijzondere voorspelling is, ik dacht het niet; .....Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, en de mensheid zoals wij zijn en wij ze kennen, zal bijna geheel ophouden te bestaan.

  Dergelijke idioten kunnen de Wereld helemaal niet helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. Waar het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf, ze noemen het de sociale media, kom .....laten we het nog een keertje overdoen. .......

  Maar wie niet alleen bereid is om zijn vermeende gezag, maar ook zijn gehele menselijkheid zonder ook maar enig ressentiment weet te offeren voor de manifestatie van Gods wil, hij zal in dat heilige proces de door God zelf daartoe bestemde knecht zijn. En hij zal de Mensheid tot zegen zijn.

  Het ressentiment is de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
  In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
  En ook in de wetenschap en de politiek betekent dit dat de onmacht' s ervaring op hen wacht, en het is hopen dat ze daarin worden genezen.
  Maar ik denk het voorlopig niet, want ze vinden dat ze het moeten blijven overdoen, ze zijn honds ziek, en wij burgers worden alleen maar bedonderd.!
  Jou compilatie moeten weten te maken, daar heb je toch de eigen ogen bij nodig..............hoe zal je hem anders moeten weten te maken.
  Bovendien, waarom worden jou waarden dan toch genegeerd, ..........en welke verkeerdheid in streven levert dat op?
  Welk een eigenaardig verkeert streven levert dat op, kan het echt niet als een noodzakelijkheid voor de mede mens worden herkend...........is het echt geen levensdoel, neen dat mag het niet van de krankzinnige wetenschap en de politiek zijn.
  Maar onder tussen zijn ze in de ergste onmacht ervaring terecht gekomen..............
  en wat als het van de krankzinnige elite nog alle dagen mag duren, ............
  De openbaring zorgt voor de mens, dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
  de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.

  Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie, het gehele multimedia bedrijf kan geen enkele oplossing dragen............zij die dit als waarheid aannemen zijn U regelrecht aan het bedriegen, zet de bedriegers nu eindelijk eens opzij...........het krankzinnige flikker-volk moet heel gewoon opzij..........
  We hebben dit te doen, aangezien de onmacht 's ervaring een directe is. De  intermediaire theorieën en de natuur zijn niet met elkaar te integreren, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving! Wetenschap en politiek zijn ziek, en het is nog wel een durende ziekte, en dat in praktijk, theorie, en in de psychologie.
  Alleen als we het diepe mysterie van de natuur ervaren dan voelen wij "Het Geheim" van het bestaan.
  Dit vraagt de openheid en de waardering naar de natuur toe, en daarbij zal de ervaring een ander karakter krijgen,...........wat de machts-waan totaal geneest.
  De politiek en de wetenschap kunnen geen enkele oplossing aan, en hun macht' s waan breekt elke vluchteling, niemand anders is zo onmogelijk onmachtig ook maar iets te doen..........In al deze "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
  Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........en als de mensheid alleen deze "ziektegevallen" wil blijven bezien, dan is haar het slechtste lot, de totale on-machtigheid wachtende.............

  Hoe weinig indrukwekkend deze redenering mag zijn, zij bewijst de drang naar God.
  Want het denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Ze is niet gekluisterd aan het beperkte gebeid van het waarneemsel en daarmee niet aan zichzelf gebonden.
  De rest die niet werkt, die heeft de fake industrie er bij bedacht.........hun dualisme is heel erg hardgrondig, ze doen het zichzelf aan........ HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRIPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
  Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moet.

  Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration, als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden, want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
  Zijn dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde is wel iets bijzonder 's! Het is een bezinning die niet vergeten mag worden! Voor niemand niet, die op deze Aarde leeft, Moeder Aarde zou dat heel gewoon niet willen.

  Waarom? De redebegrippen van het verstand zijn te onderscheiden in begrippen die wel op de ervaring betrekbaar zijn, deze zijn oorzaak begrip. Deze oorzaak is zo belangrijk dat je eerst dit onderscheid openbaar maakt. Ze is het ethisch noodzakelijke voor elk mens, en kan uitgedrukt worden in zuivere rede. 
  Ze is dan ook veel meer als een taakomschrijving om aan de zuivere rede te voldoen. Het is ook een oproep het ressentiment te laten.
  Alles wat de zuivere rede te boven gaat, zal zich in een geheel ander gebeid van het verstand bevinden, een gebeid dat geen constitutieve waarde voor het kenvermogen van de mens heeft, maar slechts een regulatieve, zo vermeerderen we onze kennis niet, en voegen aan de inhoud geen nieuwe waarheid toe. Al nemen de wetenschappers van de fake industrie ook de schijn aan dit wel te doen, maar ze is zo van de objectieve werkelijkheid verwijderd, en zo dat er in geen enkele categorie een verschijning gevonden kan worden. Alle computer data die fake is, hij kan opgeruimd worden! En alle verhalen mogen niet van hun groei, bloei, en verwelken ontnomen worden. Want dat is heel gewoon het gevolg van het laatste ressentiment .......en we hebben heel vele dingen te onderscheiden die wel op de ervaring betrekbaar  zijn. Dat gaat over Aardse ervaringen, ....... Anders uitgedrukt, een redelijk denken wordt gekenmerkt door opvolging van zijn redelijke wet, en in bewustwording van zijn redelijke inhoud. Het hoe van het tot stand komen is irrelevant, de Geest heeft geen overwinning uit te drukken! De waarheid kan niet worden gereduceerd tot emotionaliteit, ze moet een liefde en rede blijven. De mens is dat wezen dat doet.........en het zo goed doet.
  In de vrije gedachte moet de waarheid een liefde en rede blijven, ............de waarheid mag geen leegte blijven, de emotie van de dwaas is de kenmerkende stoornis in de loop van de associaties. Wilt U de productie van Uw eigen Geest niet erkennen en herkennen? Ik wil U vertellen dat ik dat wel wil, en wel de eigen ogen gebruiken.
  Dan komen de tijden dat ook U kan vertellen; .... psychisch ben ik van staal, ik kan alles rustig aanvaarden en verwerken ........en dat gaat alle overwinningen ver en ver te boven. Dat is het moment waar ik ook voor U naar verlang......Het is meer het Autisme wat ons doet verlangen naar de grenzen van de ons bekende wereld, het is veel van de productie van Uw eigen Geest weten te erkennen en te herkennen. De hersenen werken dus ongekend veel anders als velen dachten..... en ik erken en herken het herstel........om snel weer deze vaste grond onder de voeten te krijgen. Want de grote openbaring is blijvend....... als U hem durft uit te drukken in het dagelijks handelen. En zetten wetenschap en politiek in het ressentiment door, dan is de totale onmachtig-heit wachtende..........de seksuele paragraaf hoort daar ook bij, .... 

  Door steeds genot hier en beloningen in ’t hiernamaals te zoeken, hebben de mensen in hun harten de Tempel van de Heiligheid vernietigd en zijn zij van het Koninkrijk der Hemelen afgedwaald. Door op te houden, langer aardsche genoegens en hemelsche beloningen te zoeken, kan die Tempel van Heiligheid hersteld en het Koninkrijk der Hemelen hervonden worden. Deze waarheid is bestemd voor hen, die gereed staan en rijp zijn haar te ontvangen, en deze regels zijn bestemd voor degenen, wier ziel genoeg is voorbereid, om zijn leeringen te verwerken. En ik vertel U bij mooie woorden toch ook maar iets over de meest  makkelijke en redelijke verwerking! Met de verruiming van de menselijke Geest lukt alles toch wel het beste. Slechts begrip kan baten.
  De zedenpreker baat beslist niet! De mens is een doener omdat  daarbij de waarheid zich intuïtief meld, en zich laat voelen. Ik schrijf over dit zwaar louterende proces, maar inderdaad, Psychisch ben ik nu van staal, althans er is een enorm sterk psychisch verlangen .........de nieuwe mens, hij wordt heel veel sterker!

  En dat na het normale gebruik van het leven.........met haar "Geschlecht und Karakter''
  Hij wordt de tegenstem tegen de illusies, de schijnbewegingen en de grootheidswanen van de kleine mens.
  Het waarom is heel goed te beantwoorden; .......De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
  Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.....U zal moeten beseffen dat de tempel van de Heiligheid en het Koninkrijk der Hemelen toch eerst hervonden moet worden.
  En Euclides vertelde het ons al dat deze verruiming van de menselijke Geest  echt nodig was, ........in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........

  De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
  Wat een geluk dat de waarheid zich intuïtief meld en zich laat voelen bij de werkelijke doener!
  In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!


  De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze moet het helemaal niet van enig ressentiment hebben.
  Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
  We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
  Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
  De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
  Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
  Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, ........dat is dus de auto-reverse, met de eigen projecties kan je het niet Redden!


  Dit is al een zeer oud verhaal, doch in het fysieke en de biologie moet het  centripetale concentratie heten! Welk verhaal Henk Breman zijn moderne zinnen heeft gegeven.
  Maar deze woorden horen er beslist bij, staande bij het ressentiment hoort het vrije denken, en niet het gereduceerde denken met de meest walgelijke emotie, die velen nog steeds trachten te leveren, ........
  Want, toch zal de moedige enkeling op een laatste obstakel stoten; ....... het inzicht dat hij “feitelijk ook zelf schuldig geworden is” aan deze collectieve bezetenheid. Hij moet zijn deel erkennen aan het kwaad in deze wereld.
  De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
   Slechts een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken?
  Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Met al het mogelijke mag ik het volle ressentiment gebruiken........ik erken mijn deel van schuld echt niet..........

  Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken. Dat is dus het begin, en ze is al generiek en niet specifiek.............daarna moet je toch op dat menselijke overgaan, iedereen! Want wat blijkt, men begrijpt het generieke van het denken al niet. Het is al heel iets anders wat de voldoening in het leven moet brengen, ..........en de leraren die ik trouw was, die wisten wat verenigd, verbind, en heel maakt, voor mij  maakten ze deze voldoening altijd waar. Maar hopelijk was en is dat niet eenzijdig, zonder voldoening .......ze moest toch wel specifiek zijn, ook de juiste brein voorwaarden bezitten, de voldoening waard........vrij van alle ressentiment.
  De interessante, verbazingwekkende en wonderbaarlijke wijze waarop de natuur is ingericht, fascineert. Wie oren heeft om te horen en ogen om te zien, wordt geboeid door de schranderheid en exactheid waarmee de navorsingen worden verricht, en raakt in vervoering voor de geest en het vernuft van degenen, die de natuur haar geheimen weten te ontfutselen. Het intellect wordt gestimuleerd en sentimentaliteit wordt iets verachtelijks.
  Nu begint er zich ongemerkt een verandering in het gemoedsleven te voltrekken.
  Ik houd de verandering in het zedelijke bewustzijn, die aldus plaatsvindt, voor een ongeluk.
  Ressentiment is een regelrecht ongeluk.....
  Terwijl bij het onderricht in geschiedenis, talen, kunst en sociale wetenschappen het ethische onscheidbaar met het onderwerp verbonden blijft, wordt het onderwerp der natuurwetenschappen voorgesteld als in zichzelf niet ethisch. Het gevolg is, dat de student het ethische, in plaats van in het onderwerp, waarneemt in de persoon van de docent, of wel in de verhoudingen aan de universiteit of, nog verder weg, in de politiek. Zo ontstaat er een scheiding tussen de zedelijke wereld en de wereld van het concrete (de objectieve wereld). Wetenschappelijk ervaart hij de natuur als een niet-zedelijke wereld; en het kan licht gebeuren dat hij de gehele wereld als enkel natuur gaat zien.

  Want ja, de goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
  Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. Al ben je nog duizendmaal professor........ en meneer Einstein was een dwaas!

  Het is deze vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........
  niemand zou de tere kiem van dit werkelijke idealistische streven toch niet graag willen beschadigen
  O Godin, hoe zouden we moeten zonder deze methode van herintegratie, ze voed zich zelf, ze is dat gene wat verenigd, en verbind, en al wat heel maakt!
  De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn. U hebt hier weldegelijk wat op te eisen, doe het!
  Het enig niet juiste  van deze opvatting is het feit, dat de natuurwetenschappen inderdaad voorwaarde voor de techniek zijn. Maar men bespeurt de overmatige invloed van de techniek op alle levensgebieden, en er bestaat een onverbrekelijke samenhang met economie en geldverkeer.
  Wanneer iemand het overmatig gebruik van slaapmiddelen bestrijdt, schaadt hij de belangen der chemische industrie, en wanneer iemand te velde trekt tegen de overvloed van publicaties op medisch gebied, moet hij ook rekening houden met het werkloos worden van drukkers en binders. Soortgelijke overwegingen gelden voor Röntgen-apparaten, chirurgische instrumenten en ziekenhuizen. Maar het is niet zo, dat speciaal de kapitalistische economische systemen gekenmerkt worden door een buitensporige invloed van de techniek. Het is veeleer de omstandigheid dat overal het leven wordt behandeld volgens de begrippen van mathematica en natuurwetenschappen, waardoor deze invloed van de techniek wordt mogelijk gemaakt, aangewakkerd en gerechtvaardigd, wat uiteindelijk een volkomen ongerechtvaardigd ressentiment oplevert!
  Ja, inderdaad, al mijn leermeesters hebben dit verhaal tegen ressentiment kenbaar gemaakt, ........
  Ik zit niet vol met deze ziekte, de laatste was dan ook VICTOR VON WEIZSÄCKER.........
  Gezamelijk zullen ze zeker deze vreselijke ziekte willen verwijderen!

  Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.
  Daar de kosmos gewoon "AZOTH" gestructureerd is, hebben we de Gnosis nodig om van deze ziekte af te komen. Slechts in de ogen van een Gek bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
  En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
  De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen. Hun "macht" is een zieligheid, een ziekte! Iets wat de mens het niet geeft, het is een onderdeel van het ressentiment, nooit meer! Zelfs hun persoonlijke structuren zijn er toe vervallen....
  Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, ik voer de enige remedie uit, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft.
  Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.
  En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
  De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
  Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, .........Deze bejubeling komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
  Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
  Er is een experiment mislukt.  
  Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
  Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!

  Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
  De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
  omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
  binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
  Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
  En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
  En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
  Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
  in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
  als je maar beseft wat openbaring is!
  Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
  Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
  niet de theorie maar de waarheid is nodig,
  en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
  .....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
  Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
  Als besef overvloedig tot U komen......laat al dat ressentiment in u verbleken!

  Ze kan, als U het wil, zelfs totaal verbleken........omdat dat nu eenmaal de kern van al het autisme in U is!
  Ik zou dit gaan doen, zo men niet in meta-stabiele toestanden wil verkeren, en stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en associatieve bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn!
  Dit komt omdat slechts de misdadiger bewijsbaar op te sporen is met zijn DNA, slechts met het vast leggen van een beschreven genetisch profiel kan je de ziekte vastleggen die daar bij hoort. Maar een remedie of behandeling is van een volkomen ander chapiter.
  Hard gezegd; .... maar alleen in deze twee situaties heeft het zin om met een DNA profiel te komen. Hoe kan het ook anders, door slechts iets dergelijks in de dualistische praktische zin toe te passen doe je het heel fout, bewijzen komen niet uit een duel voort!
  Het andere, het ressentiment is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus, ook van een Universitaire kliek zonder het "FUS", wat hij dumpt uit zijn DNA, maar gezond wordt hij daardoor niet.  Er is een plaats waar anderen hun functie en structuur vanuit hun menselijk oogpunt leren gebruiken. 
  Zonder functie en structuur beschrijving is er zelfs geen verband te beschrijven tussen een ziek makende voorstelling en een ziekte van een patiënt.
  Ons verstand is zonder het "FUS" te zwak om een Arts voort te brengen, zo stelde Paracelsus het al!
  Logisch kan het worden omdat er wat rationeel bepaalt is, dus welke geschiedenis je ook vertelt het is leugen, we kunnen lang niet alles actualiseren, en kennis wordt nooit uit zichzelf gepopulariseerd, en kennis valideert niet uit zichzelf.
  En dan plots, is er slechts één regel te onderkennen. "Particeps Rationis" is "De Progres de la Science".
  De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!


  Er is namelijk iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.
  Ressentiment ofwel `t Niet-weten sentiment is een psychische zelf vergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
  Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........Echter, dit is juist het dilemma, de medische wetenschap wil het daar niet over hebben, .........
  Bij een organisch lichaam horen differente handelingen, daar horen in oorsprong alle nodige neurologische verbindingen bij...........de intoxicatie is een zwakte, en de mens zal steeds zwakker worden!
  En juist daar door staat ons DNA er zeer slecht op! De bende wordt zo ongeveer totaal "GENDER"


  De oorzaak wordt "even vergeten", het gevolg:.........
  Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent. Dus wat U moet weten over ziekte, ik zit nog met de secretie,
  overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
  wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
  Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
  een Ik-Ideaal wordt gevormd,
  dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
  Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
  Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
  In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan.
  "Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. Ze is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin, en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!
  De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen. Hun eigen m=m (t), met deze grondslag doe je slechts aan fractale overdrijving!
  En daarna vinden ze psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch alles met een emotionele lading erg leerzaam.
  Want ze hebben niets anders meer!
  Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
  Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
  Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. De dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
  Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........daar zijn geen aanwijzingen voor!
  De geëiste protectie zal zijn ontstellende hoogtepunt bereiken, geen enkel probleem is er normaal meer! Dit project is zelfs het duurste van iedere overheid, maar er wordt zoveel over gediscussieerd dat "dis" alleen haar werk kan doen, en er alleen een verdere dissociatie kan volgen!

   Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
  Zo "verdient ze zelfs haar geld".......
  Met een hele serie durende informatiedefecten,  de secretie,
  overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
  wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
  Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
  een Ik-Ideaal wordt gevormd,
  dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
  Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
  Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
  Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
  Ontregelingen in de gezondheid zijn hier primair te duiden als; .....
   een hele serie durende informatiedefecten,
  waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,......
  Het Ressentiment met in zich het blabla demon is ook kenmerkend voor de narcist, de perfectionist, en de arrogante klootzaak. De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
  Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn!
  U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden.
  De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!
  Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
  het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,.....
  de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
  Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
  Er valt ook geen auto entiteit in de karakter structuur van dergelijk persoon te verwachten, een dergelijk persoon "leer je niets meer",
  er is geen verbetering in zijn gedrag te verwachten!

  Hieronder volgen enkele steek woorden, situaties en gedrag die typisch zijn voor het ressentiment een N.P.A.- klootzak.
  manipulatie; subtiele technieken om de aandacht af te leiden van het onderwerp of van hun foute gedrag
  projectie; bijvoorbeeld jou schuldig laten voelen door je als egoïstisch af te schilderen.
  In het begin heel charmant, voorkomend en ontzettend lief, daarna steeds meer de controle overnemen
  tegenstrijdig gedrag, het één doen en het ander zeggen, liegen
  arrogantie, anderen (soms ook op subtiele wijze) vernederen,
  competitief ingesteld, geen empathisch vermogen;..... zich niet in anderen kunnen verplaatsen,
  agressie, perfectionist;..... geobsedeerd door perfectionisme of perfectie,
  aandacht vragen, bewonderd willen worden.
  Uw (mis) daden worden gekenmerkt door Uw D.N.A., of ze nu wel of niet opgemerkt worden!
  Systeemdenken is omgevingsdenken.
  Alleen binnen deze vorm van denken kan en wordt er rekening gehouden
  met de oorzaken achter de met onze zintuigen waarneembare klachten.
  Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan,
  is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
   Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is,
  kort en goed gezegd, het DNA ....
  ze is niet voor andere mensen bestemd.
  Je moet zelf de geldige rede,
  uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen!
  De persoonlijke ervaring is de vereniging,
  van al het beschikbare specifieke gedrag.
  Dus al dus is dat ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect  en wil.
  Zo is er het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en door verdere studie te kunnen functioneren;.........
  een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke* en verantwoordelijke* rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.  En daarom dus, heeft de rechter alleen iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
  Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
  De wetenschap en politiek spelen de verantwoordelijke rol niet......
  Dat is het meest typische geval van het ressentiment.............een schandaal voor elk rechts-systeem, of dit nu opgemerkt wordt of niet! De rol van de mens moet nog steeds een verantwoordelijke zijn!
  De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 

  Zijn Laatste Heil is altijd te ontdekken.........
  Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen Goddelijke natuur...........
  dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
  en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
  Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
  ben ik niet meer tot het goede in staat.
  Als ik kwaad wil doen om te overleven,
  dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
  Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
  Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
  het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
  Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
  En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
  Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
  En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
  Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
  En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
  dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
  Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
  De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
  Deze scheidslijn is belangrijk, laat U niet vergiftigen in ressentiment!
  Willen we nog zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen?
   Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
  Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
  en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
  De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
  en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
  Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
  en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
  ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
  Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
  En dat is regelrechte manipulatie...........zo werd b.v. de enorme invloed van de Zon op de Aarde namelijk veranderd, in de klimaat-industie van de krankzinnige wetenschap.
  Maar ze is slechts gek, imbeciel, en krankzinnig te gelijk!
  Van daar, dat de mens zo als proefkonijn dient voor; ...... 
  de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen,
  bij gevolg is er alleen het ressentiment!

  Ja, over deze manipulatie zal U de wetenschap niet horen vertellen!
  Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
  Wat uiteraard echte misdaden zijn!
  Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen! NOOIT
  Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.
  Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
  ...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
  Staande deze werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
  Een andere weg is er zeker niet meer,
  en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
  De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!
  De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!
  Het imbecielen koor van de wetenschap brengt U alleen maar in geloof en ongeloof.........
  De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden,
  de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", ........
  de grote trots van de krankzinnige wetenschap, .....
  dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
  Men gaat direct over tot het kromme geklets, het ressentiment,
  daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
  Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
  ....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
  Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
  ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
  De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
  Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.
  En dat zal nooit, maar dan ook nooit, anders zijn!

  Want de Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.
  De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt, en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
  Daarom is de ingreep op "Nucleaire Staar" de beste ingreep die de medische wetenschap ooit heeft voortgebracht!
  Intellektuele kennis is daar door zelfs begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
   Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen, zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.
  De mytafysica  is en blijft "de dichtste benadering" van de openbaring. 
  Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.
  Op het netvlies vormt zich een beeld,
  Maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
  Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
  Noch een indruk om haar te vatten.
  Wat werkelijk waarneemt is het brein.
  Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
  Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
  Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
  waarnaar  oog en oor de observatie overbrengen, dan lijkt het logisch je af te vragen of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten, zonder gebruik te maken van de zintuigen.....
   Zij die de realiteit buiten stellen zijn slechts bezig met het ressentiment!
  Dit is het allergrootste drama voor de mens..... zich bewegen in een totaal ressentiment!
  En zo de Wereld willen beheersen..............
  Zij die haar uitvoeren, zij leven onder valselijke gronden, constant, dat kan niet gezond zijn!
  Deze ontwikkeling is voor de huidige mens fataal! Daarom komt er een nieuwe mens!

  En zo was het altijd, niet alleen Richard Feynman had zijn fysica, Non fingo hypotheses, schreef Newton, ik hoef niets te verzinnen. Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen. Het ressentiment, dat is alleen pret voor krankzinnigen..............het volkomen begeren.......wat in de 20 eeuw de mode geworden is, waar bij alles mis gaat!
  Terwijl het toch ook de bedoeling is "Moeder Aarde" te kussen.............lief te hebben.
  Het opnemen van het nieuwe en veranderende gaat dan vanzelf, ..........hoe zou de nieuwe mens zich anders kunnen vormen, wij als de kinderen van Moeder Aarde .........
  Haar wisselende modes heeft slechts één functie, het subject voor alles onder wisselende omstandigheden en verschillende situaties mogelijk maken. En slechts met zijn allen (en in relatie), is alles met succes tot  ontplooiing te brengen.

  Want wat lusten op zichzelf zijn, kan niet in definitie worden vastgesteld of gelegd.
  Want ze zijn er niet in ruwe oorspronkelijke staat en vorm, ze bestaan er slechts in gebruik........
  Dat is iets wat diametraal is aan het gebruik, het louter consumeren.
  Slechts het Sekssubject van de 20ste Eeuw zocht naar een lust opzichzelf, dat objectief bestond,
  wat men zelfs kon bezitten, maar er lukte ze iets totaal niet, ze ook als object te behandelen.
  De seks-machinisten van de 20ste eeuw, welke relatie willen hij of zij nu werkelijk aangaan, ........dat is nog steeds de vraag........nog steeds deze...........dat hij de objectief benaderbare  wil aangaan?
  Of bedoelt hij dit nu zo objectief, dat hij ook een slavendrijver mag zijn, net als in het verleden?  Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij  ACH, LUKT HET STEEDS NIET, ........LAAT DE NIEUWE MENS KOMEN  ...........
  EN ZET  AL HET RESSENTIMENT DIRECT WEG!
  De seksualiteit zal anders bekeken en beleefd moeten worden, we moeten het zo beleven dat de liefde tot de werkelijke openbaring leidt!
  Alleen zo kan het engagement van een ieder in deze maatschappij ontdaan worden van zijn kwetsbaarheid.............Want het is nog altijd zo "De openbaring zorgt, zelfs definitief, voor de mens
  Zijn ziekte wordt aan de wereld verborgen gehouden, omdat het de ergste geestesziekte  is van de mens, de schizofrenie, daar hij zoekt wat er nog steeds niet is in de geestelijke wereld, de zielen-wereld van de mens! Deze ziekte, daar zal afgerekend mee moeten worden door de mens!

  Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
  En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
  De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht, en ook zonder ressentiment.  Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
  Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! Maar deze onvolkomenheid behoeft er als last voor ons niet te zijn!
  De mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
  Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
  De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
  “Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
  Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
   Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Dat dit feit geleerd kan worden, is als mogelijkheid een feit!
  En als feit is ze ook iets volkomen anders als het legubere ressentiment!
  Want dat blijkt altijd een intoxinatie van de eigen ziel en geest!
  Waar een ontstellend aantal maatschappelijke instituten aan meewerken.........

  De mens is met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
  * Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
  * De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
  * Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
  * De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object. Het gebrek dat we bij al het ressentiment zien optreden!
  Het "integer" zijn, geeft de garantie op "Het Zijn"
  Het gebrek heeft maar een enkele oorzaak, U zal het zondermeer moeten weten, als U met iemand op enig niveau wilt communiceren dan is de 'kennis van persoon tot persoon' de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; .... men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
  Daar zal U altijd de eerlijke, en liefelijke, en de juiste gevolgen uit kunnen trekken.

  Zo is alle ressentiment een drama, De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! 
   Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern of in de "Klimaat-industrie" of in de bio-industrie gebruikt zijn, ze altijd een voorbeeld van echte emergentie.
  Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan, of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt.
  Een wetenschap met de constante toepassing van een ressentiment, is een constante oplichters industrie!
  Ik doe daarbij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere tijd zal stoppen en resultaat opleveren. 
  De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. Het "Entscheidungsproblem" maakt dat je van een objectief genieten van een "program" geen spraken kan zijn, en of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....het objectieve genieten, deze lusten kan je met grote zekerheid vergeten! Het wetenschappelijke volk doet maar net alsof!
   
  Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren. Maar het mislukte project is heel vaak een feit, dus genoeg is het niet.
  Terwijl een geslaagd fysicus juist als een basis heeft, waar mee zijn problemen berekenbaar en oplosbaar zijn.
  Maar alles wat "in program is", dat is het jammer genoeg niet!  Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! En onder deze omstandigheid wordt "De wezenlijke zonden-val" een feit, ze vinden dat wij het met de waan moeten doen..........dat is de flikkers een genoegen!
  De lusten van de 21ste eeuw zijn nog steeds die lusten van de machthebber en de slavendrijver.............
  En omdat er geen redelijke objectieve behandeling meer zal zijn, zal daar alles in een chaos belanden.
  Het ressentiment heeft jou totaal in handen! Ja, het is wel zo, je hebt koffers, kasten, plakken , vol met die waan in handen! Ze denken dat het iets is in hun handen, maar dat is het niet! Maar helpen zal het dan ook U niet, het is van de machthebbers en slavendrijvers, en onderwijls verkrachten ze U ook nog!
   
                                                                                                                                                                  Nardocus Filosofus

  De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
  De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
  Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
  T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
  d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
  De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
  Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
  die ons geen enkele zekerheid geeft!
  Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
  dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
  Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
  van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
  Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
  Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
  Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
  Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
  Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
  Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn, en daar in bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.
  Toch gunt de krankzinnige wetenschap en politiek ons deze differentiatie niet.......
  Deze blunder zal hen fataal zijn want..........

  Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen,
  met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken,
  zou ik mij ook maar eens afvragen,
  of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
  zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
  De krankzinnigen en gevaarlijken kunnen dat zeker niet!
  Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn. Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
  Dit is wezenlijk, willen we alle geestelijke zinnen begrijpen vanuit de kosmos, .........die immers AZOTH zijn opgebouwd, niet in een menselijke verdeeldheid...........
  Dit  is niet de stelling welke de huidige psychiatrie bewandelt: ......zij grijpt de angst aan op psychisch niveau, als ware het slechts een voorbijgaand ziektefenomeen, terwijl het gaat om het Goddelijk begrip vanuit de kosmos, zo zij liefde en reden is! Weten doen we dat al sinds de tijden van Pythagoras en Euclides
  .......Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
  Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = c2
   apart bewezen worden,.......
  Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
  en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
  In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
  Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
   het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
  ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
  wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
  WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
  EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.

  En voor deze aller slechtse bewijzen daar krijgen ze de prijzen voor, 
  Een lacherige imbeciel die ons de maat neemt, hebben we totaal niet nodig!
   Nardocus Filosofus
cbs