Hoofdstuk 7 Twijfel valt niet te verwerken

De wetenschapper die zegt zelfs zowel in de toekomst als in het verleden te kunnen kijken, gaat een drama tegemoet!

Ik voorspel het U, de duizendvoudige mislukking komt er aan, in en na 2012. De schrijver, journalist, de inleider en inwijder, de algemene Janus Kop gaat in en na 2012 zijn Waterloo vinden. Als aanzet, als inleiding, is namelijk een filosofie die niet waarheid `s functioneel is gewoon totaal onvoldoende. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld. Juist daarom kon de Janus kop steeds weer te hulp worden geroepen. Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 

Echter, thans hebben we de implicatie logica, en die zit zo logisch in elkaar daar er de waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is, DAAR GELDT OM HET HEEL SIMPEL TE ZEGGEN ; ….. Daar keert de wal het schip! Ja, De waarheidsfunctionaliteit van de materiële implicatie is; .... we kunnen de waarheidswaarde van P → Q bepalen uit de waarheidswaarden van zijn componenten P en Q, zonder dat we met de inhoud van P en Q rekening moeten houden.
Maar met die zelfde inhoud hebben we wel rekening te houden. Het gevolg is anders dat de inhoud van P en Q in een materiële implicatie helemaal geen relatie vertonen, terwijl we in een normale gevolgtrekking “als… dan…” in natuurlijke taal toch een zeker verband of een zekere relevantie tussen P en Q is, de wal keert namelijk het schip.

Er is dus wel degelijk de implicatie waar de Janus Kop geen rekening mee gehouden heeft, en het is tevens nog een stuk waarheid ook! En dat kost hem de kop.

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.
Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het onzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
We kunnen het weten niet scherp uittekenen,
als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Wat voor muren bouwen we om ons heen?
Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme.
Zo wordt en heeft leven iets fataals!
Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.


Teneinde de mogelijkheid van het bestaan van een artefact te elimineren moet de wetenschap, astrologen, astronomen, primatologen en klimatoloog gewoon weer aan de slag, werken aan uitleg en leren, hoe dergelijk fenomeen te verdisconteren. Veel zal het ze echter niet helpen, je hebt slechts één ding te doen, althans : …. Mijn begrip van vele zaken is niet zo zeer gericht op het maken van nieuwe werken, maar simpelweg op het interpreteren van zaken die al ergens anders bestaan. Als je iets ontdekt dat al in de natuur aanwezig is, doe je niets anders dan deze natuur interpreteren. Ja en de wal keert toch echt het schip!
Het is dan ook niet nodig iets objectiefs te produceren, er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon valt. En de fantasie van zo`n krankzinnige Janus kop daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd.

De Janus Kop zal moeten begrijpen, dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’, en zijn/haar wereldvisie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek. Niets staat verder af van de waarheid, dan deze orthodoxe gedachte die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip. Dit is gewoon aannemen dat er een “branche” is die simpelweg alles “weet”. Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivelaanbidder, vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies! Onderzoek is slechts een voetnoot, de branche komt het wel even vertellen, de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is, maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren. In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast. De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop. Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op. Dit beeld is alom tegenwoordig in de media en staat ook volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.

Een wetenschapper is bij mij iets van opleiding en niveau, de Janus Kop moet gewoon gedumpt worden, de algemene oriëntatie wijst maar één richting op, we moeten werken met Filosofie die waarheid `s functioneel is! We leven naar voren toe, wie naar achteren toe kijkt, beziet een koe in zijn reet. Dergelijke wetenschap ervaart zijn eigen schizofrenie niet, de gevolgen zijn desastreus. Voor je het weet is hij stiekem aan het aller grootste Uniformitarianisme begonnen wat de wetenschap van het normale technische denken heeft vervreemd. Er is geen enkel oog voor de twijfel.
Wie de Januskop van repliek wil dienen met zijn Uniformatie kan heel gewoon wijzen naar Richard Feyman;......  Truth can be recognized by its simplicity and its beauty. Deze waarheid van Feynman is als "De Karnische Les", altijd beperkt, maar volledig in zijn soort en adequaat. Zo  zitten de kwintessens nu eenmaal in elkaar. En aan Aardse rituelen wordt er bij deze les echt niet gedaan.  Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Er zijn wegen om de enorme deductieve druk door de toename van de inductie van paren weg te nemen, maar het is je dan gekend hoe de kosmos zich openbaard.
Dit maakt deze Uniciteit tot een zeer sterk gegeven, en je kan deze waarheid direct tot de kwintessens rekenen, en dat zullen ze ook tonen. Want in de implicatie-logica is het toch echt zo "De wal keert het schip".

   Ik vond dit een goed voorbeeld, ....
 
Het is dan ook deze implicatie-logica die door ieder mens wordt gebruikt om van Zijn fouten te leren, iedere menselijke geest heeft maar één doel, zou hij er twee hebben dan zou hij in een ontzettende verwarring komen; ........de debiele wetenschap, met zijn Janus Kop heeft dan ook niets te onderwijzen, dat gaat op een drama uitlopen! De auto-intoxicatie wordt bij dergelijk wetenschappelijk niveau dan ook een algemeen feit! De twijfel valt niet te verwerken, maar onze geest heeft daar een antwoord op!
In de literatuur wordt de term januskop wel gebruikt om te benadrukken dat iets diverse - vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken kan hebben. Hierbij wordt dus gebruikgemaakt van beeldspraak die op geen enkele manier deugd! De geest van de mens weet wel beter, .........twijfel valt niet te verwerken! De materiele implicatie laat dat ook altijd zien! De twijfel is aan de (politieke) idioot!
Het is dus heel erg logisch dat alles in een democratie hier op uitloopt; ......... een verfoeilijkheid, een abominabele toestand, het is ....'all pain and no gain..... als wetenschappers en politici het voorbeeld moeten geven. Waarom politici menen integer te Zijn is daarom een volkomen raadsel, en de pseudo-wetenschap die allerlei prota en antagonisten in het geweer brengt is nog een graad erger! Ruim deze wetenschap op, voor dat het te laat is, zij gunnen geen enkele mens zijn geestelijke vrijheid. Je mag het ook geen stijl noemen, maar dan laat je veel prota en antagonisme in je zelf toe, .....gezond kan dat niet zijn!

Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn!
Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!
Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......

 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen


Wat de krankzinnige wetenschap, die met de Janus  Kop ook maar over deze mensen die dit feit meemaken, te vertellen en te oordelen heeft, het zijn dwaasheden en dwaze dames en heren die ze verkondigen horen vooral op de scholen niet meer thuis. Als baby zijn we zelfs door een mysterieuze "solitaire actie" gevormd,  heel die "solitaire actie" was het begin van een enorme acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Daar kunnen genetici wel over praten, maar aan "het wezen ofwel het kernachtige" hiervan gaat men geheel voorbij! Alle mensen worden voor 100% als beelddenker geboren, het is een verworvenheid en geen stoornis of mankement. En onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, wat is dan de eerste les? Hoe voorkomen we het ressentiment, .......een heel ander chapiter als waar deze krankzinnige en waardeloze wetenschap door wordt beheerst! Ze gaat zelfs aan de totale geestelijke evolutie van de mens voorbij!

Ze gaan een heilloze en zielloze weg, die van het ressentiment.......Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!

Nardocus Filosofus