Hoofdstuk 19 De machteloze natie

De politiek van de machteloze natie is compleet vastgelopen, de realiteit dat de staat op geen enkele manier haar burgers kan redden van het tekort aan geld wil maar niet doordringen. De RECTOREN VREZEN EEN MACHTSTRIJD TE MOETEN VOEREN MET DE TECHREUZEN, DIE NIEMAND KAN WINNEN, WANT  WIE WEET ER LOGISCHE EN EERLIJKE GRENZEN TE TREKKEN BIJ EEN DIGITALISERING.. HOE IS ER EEN GRENS TE TREKKEN MET DE WETENSCHAP , EN DE POLITIEK EN DE GERECHTELIJKE MACHT SAMEN. HEBBEN ZE DAAR WERKELIJK EEN DATA VERWERKING OP MENEER DE RECTOR , ACH NEE TOCH, OF HOUDT U TOEVALLIG VAN LEUGENS.............

Welke maatregel er ook maar besproken is, het komt neer op een ruilhandel in voorgestelde maatregelen waarvan de winst op geen enkele manier is te doorzien.
Sterker nog, de ambtenaar moet op steeds betere en geraffineerdere manieren mee verdienen aan het te kort aan geld, het raffinement (de te grote verfijning van sluwheid die er niet is) viert hoogtij, het raffelen, het schielijk en voor de gewone man onverstaanbaar spreken is een politieke rage geworden. En is het domein van de "Janus Kop" geworden.


   Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is. BOVENDIEN IS er GEEN DATA CONTROLE MEER OP STUDENTEN, EN DE BEDRIJVEN DIE DE DATA ZONDER OOK MAAR EEN ENKEL TOEZICHT EXPLOITEREN. WIE WIL DEZE STRIJD PLOTSELING WINNEN , WELKE OORLOG VOERENDEN .IS DAT PLOTSELING..........BOVENDIEN,  ALS OOK DE FOUTEN  MEEGEDIGITALISEERD WORDEN IS DAT EEN RAMP VAN ZOWEL DE WETENSCHAP, DE POLITIEK, EN DE GERECHTELIJKE MACHT.
ZE ZIJN NOG VRESELIJKER ALS DIE FOUTEN VAN MENEER EINSTEIN DIE DE KOSMOS ONRECHTMATIG WIST TE MODELEREN.

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, het is één ZEER vreemd principe, denken.

Het is dus niet meer de vraag of de ragebol door de politiek moet, nee, het is de vraag wanneer de ragebol door de politiek moet. De raid op de koploper (arme VVD) dat is nu politiek geworden. Dat dit tot niets leidt moet U toch eens gezegd worden, de onzinnige media doen dat beslist niet, die wil slechts de herrie die woord, beeld en geluid met zich mee dragen.
JA, DEZE ONZIN WERELD DRAAIT WEL DOOR..........

Hoe dicht we langs de algemene chaos lopen is slechts te meten aan de enorme veelheid van mensen die langs de rand van de sociale afgrond lopen, een zo grote hoeveelheid dat de broederstrijd onder de minima hoogtij viert, en DAT met slechts een  politiek raffinement kan worden besproken.
Deze situatie heeft zich ontwikkelt in een duizend-voudige flop en niemand wil hem zien noch benoemen, maar ik weet een oplossing die helpt, er is op het moment geen andere oplossing als de flop maar compleet stil te leggen, deze politici berg ze op in hun binnenhof want ze gaan toch steeds maar verder alsof er niets gebeurd is en dat is echt niet de bedoeling in de huidige situatie. De zinnelijkheid in een maatschappij kan nu eenmaal niet ontbreken, de zinneloosheid heeft de overhand genomen en deze zinneloosheid moet volgens deze politieken nog steeds betaalt worden.

Wel heren politici, voor zinneloosheid is op het moment absoluut geen geld meer, net als in de tijden van Machiavelli is;…….. Het geld van de rijke maar weerloze natie is nooit voldoende geweest om haar te redden. De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. (De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!). Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. Doch dit continuüm is reeds door de politieke vreemden weggegooid, we leven in een machteloze maatschappij. Ja, "Uw macht over de mensen is er zolang je niet alles van hen neemt. Maar als je de mens van alles hebt beroofd, is hij niet meer in je macht - dan is hij weer vrij."  We leven in een abominabele en verfoeilijke maatschappij, zover is het door de abominabele domheid ( over de laatste perioden, eeuwen bijna) van De Politiek en de Janus Kop gekomen.

Meneer Hearst bouwde zijn Kasteel en de rest werd een kranten kop en keek mee.
Maar ja, Onder met namen de menigten op deze wereld komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, maar hoe is dit te onderwerpen aan Uw macht? Met al die verfoeilijkheid die U uit Uw gedachte tovert? Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld.  Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En zo werden we een machteloze en zieke maatschappij!

De mens is de gevangene van het instituut
"Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsorganisatie,s om de mens  de schuld te geven van alles wat er mis gaat,  de ineenstorting wordt gepredikt , met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken. Alsof dit wat anders oplevert als een machteloze en zieke maatschappij!

Mocht dit tot het CPB doordringen, dan heb ik wel een opmerking, begin U nu eens met echte economie bezig te houden, de tenietdoening die steeds weer voort komt vanuit het verfoeilijke daar heeft U totaal geen zicht op, sterker nog, het hele abominabele is nog steeds geen onderwerp in heel het economische denken, nog in studie, de economie in onze wereld word zelfs geheel beheerst door de algemene verfoeilijkheid waar velen maar niet los van kunnen komen. De leer rond het fenomeen van de statistiek in de economie is larie, aangezien de algemene statisch algemeen abominabel en telkens maar weer door de algemene verfoeilijkheid doorkruist wordt.
Alleen als je blind bent voor het abominabele en verfoeilijke dan pas is er op enige manier iets te vertellen over economie, maar mij is het toch beter eerst al die hebzucht van de mens beter te bestuderen alvorens voor krankzinnige politici bezig te zijn.
 “In de poel des verderf 's die de machteloze Natie is, richt de vijandigheid zich op niet-gekozen organen – de Centrale Banken en de waardeloze institutie, zoals het Internationaal Monetair Fonds – en die kan zich alleen maar ophopen.” 

Deze instellingen en instituten ontstaan, ontwikkelen en functioneren in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Speel niet in op onderbuik gevoelens!
Dat is niet zo best; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."

Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956


Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..     Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!   IK  HEB DAT CONFISQUEREN  VAN DE WAARHEID DUS ZEKER NIET, EN IK HOOP DAT ZOWEL U ALS IK GELUKKIG KUNNEN ZIJN   ..............WIE U OOK BENT........WANT HOE DEZE MACHTELOZE NATIE ER KOMT..........Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat, maar ze beslaat geen enkele objectieve realiteit.
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, die iedereen zo ongeveer naar het morele kookpunt voert, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door deze stress-debielen. Wat interessant is aan die gebeurtenissen vandaag de dag zijn niet de gebeurtenissen op zich, maar het morele kookpunt, de extreme graad van spanning, waarin ons hoofd wordt gebracht. Het is de chaotische staat van bewustzijn waarin we onophoudelijk worden geleid.’
Gezond verstand, ik zie het niet meer, het mag niet meer voorkomen, waar blijven ze, het fatsoen, de eerlijkheid, en de volle objectiviteit?
De wetenschap zal het ons nooit kunnen vertellen, ..........het is vreselijk nodig dat we nu eindelijk eens gaan leren hier te aarden, op deze Aarde!
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ONTMOETING. 
Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken! 

Ja, misschien kent U Halton Arp, hij vertelde het meest wezenlijke van wetenschap, die niet kan leven, lachen en huilen; ....Halton Arp deed daar echt niet moeilijk over en dacht na met zijn volle objectieve verstand. Hoe en wanneer de rest van de wetenschap nu eindelijk eens iets aan zijn ziele constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. Maar niemand zit te wachten op leugenaars, dat is slechts de eigen reformatie ter zijde zetten, en ontkennen dat ook jij "een ontheemde ziel" bent en wil blijven in deze oneindige kosmos!
Veel planetaire wetenschappers besteden zo dus ook hun tijd aan kritisch bewijs dat er leven is op en in andere meteorieten, op planeten in de interplanetaire ruimte.
One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”.
En daar worden dus miljarden mee weggegooid, om "De ontheemde Ziel" maar te kunnen blijven spelen. En daar krijgen ze nog menige prijs voor ook, ......De meeste Nobel prijzen worden aan deze ontheemde dwazen verstrekt, ......en heel het universitaire gebeuren beslaat voor 98% uit dergelijke nonsens!
 1. Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa' s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa's. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte "beperkt" zich dus tot de plaats waar nog energie-bewegingen mogelijk zijn.
  Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, er tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door de zelfde " ruimte-tijd-theorie van Einstein", wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. 
  Aldus : Rene Slegers in
  http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm
 2. Dit punt eist een verkenning in de metafysica, over iets louter onverklaar-baars!
  De derde fout die wereldwijd gemaakt wordt , is de volgende :.......
  Een zware massa kromt de ruimte en een lichtstraal volgt in die gekromde
  ruimte dus een geodeet, en dat is daar een gebogen baan. Daarom kromt
  die lichtstraal. Maar dit is een mis-concept !
  Maak eens een plaatje volgens deze theorie,
  Leg dat plaatje op een draaitafel,
  Draai het blad steeds 90 graden door,
  Dan krijg je het plaatje in vier verschillende standen te zien,
  Kan jij mij nu vertellen welke stand de juiste is ?
  De theorie is niet "ABSOLUUT"
  JE MOET MET DEZE THEORIE ONEINDIG BLIJVEN DRAAIEN , en dan vind je nog
  juiste stand niet !

 3. Het echte verhaal is precies andersom; ...... de massa /lading rolt de ruimte
  als het ware voor zich uit ! De ruimte stopt als er geen energie
  bewegingen meer zijn. Zo zien wij het !
  Een referentiekader is de algemeen beschouwde structuur voor een analyse
  of inleiding ter verwerking van informatie.
  En kan geen absolute bewijzen opleveren.

 4. Door substitutie breng je een referentie / nulpunt in , maar dat is nooit de WERKELIJKHEID.  IN DE KOSMOS BEWEEGT ALLES EN IS ER ALLEEN EEN VOORSTELLING TE GEVEN MET :
 5. Een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel
  In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven.
  Helaas maar daar moet je bewust mee rekening houden , anders kom je tot mis-concepten zoals hier boven beschreven.
  Je bent gewoon een statische redenatie aan het ophangen met deze door Einstein gevolgde methoden.
  Je kan je nog steeds niet voorstellen dat er een enorme tegenstelling is tussen een beschrijving / benadering en de werkelijkheid!
  ZO HOORT ER NIEMAND DE KOSMOS TE MODELLEREN WANT HET IS HEEL GEWOON TOTAAL FOUT.........
   

 6. En het is toch zo duidelijk ! Kunnen we de dynamische werkelijkheid zien ? Neen.
  We kunnen ons nieuwe denken slechts enten op de structuren en ervaringen uit het verleden.
  We hebben prachtig mooi systeem het Periodiek systeem,
  In het periodiek systeem der elementen zijn de chemische en fysische eigenschappen van de elementen in kaart gebracht. In deze tabel, ook de tabel van Mendelejev genoemd, die een lange geschiedenis kent, staan alle bekende elementen op volgorde van atoomnummer zodanig ingedeeld dat de elementen uit dezelfde periode naast elkaar staan en elementen uit dezelfde groep boven elkaar. Tevens staan de elementen die tot hetzelfde blok en dezelfde reeks behoren bij elkaar in de buurt.
  Meneer Albert Einstein is vergeten zijn theorie daarop te enten !
  Het wordt tijd dat is eindelijk te gaan doen !
  Einstein heeft deze samenhang met het Periodiek systeem en zijn speciale
  RT nooit ingezien , deze allein-gang gaat op het drama en impasse
  uitlopen voor de huidige wetenschap !
 7. DE RECTOREN  KUNNEN KUNNEN WEL DENKEN DAT ER IETS ZOMAAR EVEN TE DIGITALISEREN IS , EN ALLE OUDE THEORIE MAAR EVEN TE  BESCHRIJVEN, DOOR HEM  VALSELIJK  TE MODELEREN, 
  MAAR DIT  IS AL EEN EEUW VOLKOMEN ONJUIST ..............

  maar de noodzaak om van het verleden los te komen is er toch verwoord in de zin; ......."Maar laten we wel over het heden praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik hou niet zo van dwazen die dat niet doen. Ik bedoel, als het Nu een gelijktijdigheid is, en dus ook vrijwel als eenheid ervaren wordt, zou dat toch geen probleem moeten zijn! Ik zeg dus niet dat het geluk uit het verleden niet mag tellen .........want dat moet het juist wel!
  reden en liefde
  De aard van de ziele-persoonlijkheid wordt er door versterkt, het geeft zelfs de wezenlijke verbetering van het gedrag, we hebben hiermee namelijk de elementen voor de verbetering uit het verleden. In het verleden en uit het verleden komen en waren er "brein-activiteiten" die we op een gelukkige manier moeten weten te herplaatsen, dit om het interactieve denken mogelijk te maken. 

  Deze zijn; ........
  De vaststelling van de feiten, die bij de activiteiten gebruikt worden.  Dus niet de valse feiten, maar de feiten die voortkomen uit de geestes ruimte "Die identiek is aan het Universum van Pythagoras". Die feiten die zo gestructureerd zijn dat, .....De som van de stromen naar elk knooppunt NUL zijn. Waar men de verbeelding heeft om alle mogelijke vergelijkingen op te lossen. Waar men de gelukkige herinnering heeft uit het verleden, .....en zo de ware natuur der dingen rechtstreeks is te ervaren. Het Gaat hier dus om de QED, deze komt voort uit de mentale eigen innerlijke en uiterlijke waarneming die leidt tot de exacte kennis van de dingen Ze funderen de mentale activiteit van de feiten door rechtstreekse duidelijke bewijzen. Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie. 

  Maar Let wel, deze eeuwigheid die ik hier beschrijf, kent geen tijdsduur,
  geen wanneer, geen vroeger, geen later, er is geen eeuwige duur.
  De kosmische pragmatiek is slechts een zijn.
  Dat wat er werkelijk in wordt toegekend kan dan ook slechts bestaan!
  Hemel, aarde, en wording zijn ook de mens beloofd.
  Meer als deze belofte is er niet; ......


  Geheimzinnigheid is het kenmerk van verkeerde leerstellingen.  Onderwijs dient er zonder onderscheid tussen niet-ingewijden en ingewijden te zijn, en uit respect voor de waarheid onderwijst de leermeester de leerling, het is ondenkbaar dat de leraar essentiële kennis voor zijn leerling achterhoudt. Tevens is iedereen vrijelijk en gelijk aan iedereen. Hij houd niets achter, en wil nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof afdwingen. De leraar verleent het voorrecht tot vrij onderzoek, en vertrouw niet op datgene dat verworven is door het herhaaldelijk te horen; noch op traditie; noch op geruchten; noch op datgene dat in de geschriften staat; noch op vermoedens; noch op een onbewezen aanname; noch op een goed klinkende redenering; noch op een vooroordeel ten opzichte van een weloverwogen denkbeeld; noch op andermans schijnbare bekwaamheid; .......een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt niet , de leermeester zorgt er voor dat het geheel in een hoge mate referentieel transparant is.

  Anders gezegd, weldenkende mensen doen hun uiterste best om de crisis te bezweren, en de schade te beperken , terwijl veel Alfa en Gamma wetenschappers blijven dromen van een totaal oplossing. Toch is er al eeuwenlang niets nieuws uitgevonden wat enig soelaas biedt.
  De RECTOREN VREZEN nu OOK EEN MACHTSTRIJD TE MOETEN VOEREN MET DE TECHREUZEN, DIE NIEMAND KAN WINNEN, WANT  WIE WEET ER LOGISCHE EN EERLIJKE GRENZEN TE TREKKEN BIJ EEN DIGITALISERING..
  Voor alle duidelijkheid, als jullie voor jezelf weten; ....Deze dingen zijn slecht; deze dingen zijn afkeurenswaardig, deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; .....dus eenmaal opgevat en nageleefd, leiden deze dingen tot nadeel en ziekte, zie er dan van af. Dus de dingen zijn goed;.......als ze niet afkeurenswaardig zijn; ...... En, als ze eenmaal opgevat en nageleefd worden, en  leiden tot voordeel en geluk, pak ze dan op en houd ze in stand. want zo helpt U toch de anders zo machteloze natie.........

  EN dan wat jullie bekrachtigen, is dat iets dat jullie door jezelf hebben herkend, gezien en begrepen? En in overeenstemming met deze door en door correcte houding van waarheid`s onderzoek, wordt er dan niet gezegd; ....... "Zoals een goudsmid goud test door het te branden, door erin te snijden en ermee te schuren (op een toetssteen), zo zullen jullie ook mijn woorden accepteren na ze te hebben onderzocht, maar niet louter uit respect voor mij"
  Want U weet het ; .........
  Religie en echte wetenschap is vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen.
  En dan met deze goede methoden kunnen we de machteloze natie dus slechts versterken, ik weet hoe 'De heren Rectoren' het zeker  weten te doen.........jammer dat ze dit nog steeds niet weten.

  Wat  ik als vrij mens sinds mijn eerste jeugd kon, VOL LIEFDE EN REDEN, dat kom ik bij De Rectoren nog niet tegen, ........
  EN DAARMEE WORDT DE MACHTELOZE NATIE RECHTSTREEKS OPGETEKEND.

  .“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís ? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
   De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
  “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN!
  En daarmee staat het vast; .......de twee-eenheid van De geest en De genade kan niet anders als aangewend worden om de deductieve druk, die de mens steeds weer bespeeld, weg te nemen. Floris Takens, mijn favoriete wiskundige, vertelde het gewoon, in de wiskunde hebben we alleen elkaar nodig om wat te controleren. Onze unieke zorgzaamheid en altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......laat U hier niet langer van afhouden!


  Het menselijke fiasco is dat misbruik en geweld alleen gedefinieerd worden in termen van een metafoor van een zeer lange duur, de tiran en dictator worden zelfs alleen achteraf benoemd, vooraf werden ze aanbeden! En de rectoren durven er niet tegen op te treden. EN DAAROM ZIJN DE DIGITALISERING VAN FOUTEN  DE GROOTSTE FOUTEN VAN DE WETENSCHAP GEWORDEN..........
  De misantropische neiging om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, ze doet haar werk, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft.
  Het dualisme maakt dat alle menselijke ervaringen stress veroorzaken, en dus voor elke intermenselijke ervaring "toxisch" is, in genetische zin.
  En dat vereist zondermeer dat iedereen er zorgvuldig en beheerst mee om kan gaan! Volgens "De Goddelijke Wet van liefde en rede"!
  Zoals het christendom ons vroeger allemaal tot zondaar verklaarde, zo verklaart de hedendaagse elitaire cultuur van misbruik en geweld dat we allemaal beschadigd zijn en dringend hulp nodig hebben van de wetenschap!
  Wat een florissante truc waar onmiddellijk een einde aan gemaakt moet worden!
  Anders blijven we in een cyclus van misbruik en geweld steken! En krijgt de normale mens "levenslang"
  van een stel DIGITALISERENDEN VREEMDEN
   De geheugen conditionering  is  voor de menselijke geest de zondeval  en tegelijk de foute digitalisering, en een uitdrukkelijke geestelijk dubbel-fout dus................  en velen zullen er dan ook dubbel fout aan gaan leiden..............in de machteloze natie.............ja en tegelijk houden de Goden niet van de boek en praat ziekten, de geestelijke ziekten van de mens zijn niet zomaar op het goede niveau te herstellen. Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.

   Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Hij zegt dan zelfs dat de meest vrome katholieke personen (Petrus, Paulus, ...) geen christen zijn zonder de goedkeuring van de theologen met hun "verfijnd oordeel". Hoe waar is dit oordeel? Heeft de theologie daarom de Gods-bewijzen zo twijfelachtig verkregen, namelijk door ze op te eisen van Spinoza? Zijn theologie en wetenschap daarom "een pot nat" geworden? Om ons de Geestelijke vrijheid te misgunnen? Hoe en wanneer de rest van de wetenschap en de religieuze bende nu eindelijk eens iets aan zijn eigen zielen constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. De Jezus als verlosser en bevrijder zijn ze in ieder geval nooit tegen gekomen! Hun ziende blindheid en horende doofheid zal zo tot aan het einde der dagen duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het niets! Ze kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! En het hoogtijd dat nu eens te gaan doen, het is mij genoeg!
  WANT WAT VINDT U, HEREN DIGITALISERENDE RECTOREN, IS HET TOCH NIET BETER ALS DE TECHREUZEN VREZEN.................want als er toevallig iets niet klopt, hoe moet het precies dan ..........vinden de machtelozen toch altijd dat ze de baas zijn...............de rectoren zitten in hun bovenkamer, wat ze doen is heel onaardig zijn tegenover hun medeburgers, ..................het hele geestelijke niveau van reden en liefde is weggegooid, ga zo door heren, U zoekt heerlijk Uw ondergang op................want zij is en blijft de discipline die nodig.

  Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
  ....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
  Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
  ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
  De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
  Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.
  Als normaal Mens heb ik daar dan ook de sterkste behoefte aan!
  Echter de wetenschap laat zich uit nood anders kennen, men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is, introjectie is een assimilatie van slechts plannen, filosofie, dromen en doelen, waarbij de disciplene van liefde en reden totaal vergeten wordt.
  De echte persoonlijkheid wordt vergeten, men vervalt in een zin-tactische spel...........het  lot van de machteloze burgers, ze is getekend.........Want de mens met zijn aparte voorkeur moet je afgrijslijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of ander wetenschappelijk demon naar voren. Het advies is deze onbenulligheden niet serieus te nemen, het is geen liefde noch reden, alle voorzichtigheid met een dergelijke ''selffulling prophecy'' .......want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht is bij een dergelijke assimilatie helaas bekend aan het ego, de natuur heeft namelijk altijd zijn eigen voorkeur ..............ondertussen heb ik een probleem, ik ben niet getraind in assimilatie van het ego, en dat is in het huidige leren een ' leermoeilijkheid' , want dit is hier wat ze leren noemen ....... maar het is het zeker niet, het is rectoren gezwam............
  De verlichting is de staat van onmondigheid, dus van het leren om zich van het eigen verstand te bedienen. De mangel van verstand die de assimilatie is, is het dus niet..........men kent in de mate dat men bemint,  en men kent niet meer dan dat men bemint. In de kennis van persoon tot persoon ligt de grondslag van alle werkelijke relatie, in de mangel van het verstand kunnen velen mensen niet eens verkeren, ik althans niet. En het prettige van de leraar en de leerling is dat ze elkaar begrijpen. Het goede daar kan iedereen in geloven, ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost, het is voor de ziel en bestemming.

  Zo staat er ook voor U een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht! De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan. Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
  Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. En zo is er toch het vertrek uit de machteloze natie..........echter niet voor allemaal, want  velen vinden dat ze mogen roepen om wraak en vergelding...........waar de schepper zo mogelijk een oplossing wil voor de toekomst......  IK STEL DUS WAT NODIG IS
  WANT .......DE ASSIMILATIE IN DE WETENSCHAP HEEFT EEN ENORM PROBLEEM.........

  Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen die we vandaag de dag zien onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van DE ASSIMILATIE EN uniformitarianisme VAN DE WETENSCHAP: “het heden is de sleutel tot het verleden”.
  Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden?

  De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
  Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
  Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
  Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren, we menen er een constante voor te hebben!

  Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
  Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
  En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).

  Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.
  uit The Atomic Constants, Light, and Time
  by BARRY SETTERFIELD
  Vertaling te vinden bij http://members.chello.nl/~a.hekstra2/De%20atoomconstanten.htm
  HIER VINDT U DUS HET BEWIJS DAT MEN OP GEEN MANIER MET DE HUIDIGE METHODEN KOSMISCHE WERKELIJKHEID KAN FABRIEKEN.
  Het is verschrikkelijk dat onze kinderen onder dergelijk wetenschaps-regiem moeten lijden, want het is echte intimidatie van het kind, zoals ze haar structuren heeft meegekregen, en wordt onderwezen. We kunnen op dergelijke manier nooit één krachtige natie overhouden, helaas..........

  Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; .....  dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet, geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden.  Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde. En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn. Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken. De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos. Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade. Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven? De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.  U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 

  De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

  Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.  Het is een zwaakte je niet met de juiste discipline te wapenen. Omdat wij alles met elkaar moeten delen in deze kosmos maken wij één assimilatie, met een x en y deel. 
  Alleen de wiskunde aanvaart de juistheid na "bewijs", met als de belangrijkste rol voor de juiste beweringen, de begrippen en de betrekkingen. Ze blijft echter deductief van opbouw, als denk methode...........met het inrichten van een interface richt het zich doorgaans op de grondwaarden! Daar liggen de deductieve werkingen in opgeslagen, ..... Als voorbeeld hebben deze hun causale wezen, b.v. de "1" veroorzaakt de "2" ; .....de "1" en de "2" leiden tot de "3"; ....zo leiden ze samen weer tot de "6";......"4" en "6" leiden tot de "10" enz. Op deze manier legt men de causaliteit ofwel verband van oorzaak en werking ofwel oorzaak vast.
  De wetenschap doet dat doorgaans anders, de volledige causale werking legt men doorgaans niet vast, ze werkt met de "bedachte theorie". Dit ondanks dat niemand zich onttrekt aan deze logisch deductieve werking, Schepper en schepping liggen causaal gezien gegarandeerd op één lijn!  Zo vertelde Pythagoras b.v. "Het getal is het wezen der dingen", het getal heeft zijn Goddelijke kracht! Door de waarneming van de stoffelijke dingen wordt de ziel er toegebracht zich deze vroeger verkregen kennis weer te herinneren! Zo het licht er is, zo kunnen we leren in een langzaam tempo het zonlicht te verdragen, en daar bij onze vermogens instellen op echte werkelijkheid, In formulevorm: E k = h f − W  ......Zo ontstellend eenvoudig is het voor iedereen, krankzinnige liegbeesten! Alle theorie kan worden vergeten! De Apraxie, ...... ook die meneer Einstein zal moeten  worden bestreden !
   
  De normale assimilatie is zeer praktisch, zo vertel ik het U ook;............
  Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
  * x = T
  * y = 2T
  met T van -6 tot 6.
  komt dus overeen met de functie
  * y = 2x
  met x van -6 tot 6.
  Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........maar het is dus ook de uitdrukking van de gerechtigheid binnen de tijd.
  De Godelijkheid in de kosmos heeft niets van willekeur, simpel...... zo is ze er niet.............zij die het anders als waarheid willen digitaliseren, zij doen dit heelgewoon fout............ik weet dat deze willekeur er niet is, toch vinden vele mensen dat ze het vanuit hun positie fout mogen doen...
  ..wetenschapper, politicus, machthebber, waarom precies toch.............ik heb dat recht precies nooit gehad, dat weet ik zo zeker als de kosmische functie er precies is..........zonder willekeur..........met reden en liefde.
  De illusie dat het beroep een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in!
   Misschien denkt U dat de vorm er toe doet, totaal niet dus!
  Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
  De gnostische vraag; .......Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! Omdat de Godelijke willekeur er precies niet is.......
  Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
  Maar we weten het Nu, Het commanderen van de nieuwe elite is net zo erg als van de oude elite, die Gods-dienst oorlogen streden, en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militair ambitie overleefde, om over het kanonnen vlees maar te zwijgen! Want ze zetten het giftige en ziekelijke ambivalente gedrag in de mens heel gewoon voort!
  Ik stel het echter graag, ik hoop dat U met dit gedrag stopt. .........ik hoop het echt, ik hoop dat U tot kennen komt, ONDANKS DIT........

  De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

  Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces inbrengen. MAAR DE LEUGENAARS- WETENSCHAP HEEFT HET NIET ZOMAAR EVEN TE DOEN...................DAT IS EEN VALSELIJKE MANIER OM EEN DIGITALE BEWERKING TE DOEN SLAGEN. TOCH DOEN ZE HET HELAAS ALTIJD ZO.........IN DE MACHTELOZE NATIE......EN DAT, DEZE LEUGENBEWERKING NOEMEN ZE NOG TECHNOCRATIE OOK .............de technocratie gebruikt de digitale matrix om tot 'het digitale beeld' te komen. En meestal moet je voor de produktie van het 'beeld' betalen............maar wat beeld verder voor waarde heeft, dat blijft de vraag, de techreuzen weten te rekenen...........maar 
  HOE IS ER EEN GRENS TE TREKKEN MET DE WETENSCHAP , EN DE POLITIEK EN DE GERECHTELIJKE MACHT SAMEN. HEBBEN ZE DAAR WERKELIJK EEN DATA VERWERKING OP MENEER DE RECTOR , ACH NEE TOCH, OF HOUDT U TOEVALLIG VAN LEUGENS............ om het alles te doen slagen. Hoe goed zijn de heren nu toch in liegen...........welke rector bent U nu precies...........waarom zit U NU precies te klagen...........Ik heb de indruk dat U het niet precies eerlijk vertellen kan, wat een drama.....

  Hoe komt het nu precies...heeft U te veel studie met het het meest raadsel achtige fenomeen dat men lading noemt, is het nu geen onbeschreven blad. OF is het toch een studie tussen de symbolen '' +'' en ''-'' waar de mens toevallig alleen door de openbaring uit kan komen, .........de mens is een teller..........daarbij heeft de twijfel toevallig zijn probleem. En het zal bij die twijfel nooit anders worden. Maar daarbij zal er in rationele zinnen gedacht moeten worden, ........dat de wetenschap niet in die rationele zinnen mee wil denken...........
  Waarom blijft U zitten in het weten wat nog geen kennen is, vanuit de rationele zinnen, ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost, in het goede kan iedereen geloven, het is voor ziel en bestemming............zo kan door mij en alle anderen zonder enige moeilijkheid een krachtige keuze worden gemaakt........en behoort U niet langer tot de machteloze natie...... 
  Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
  Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
  Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt. En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn, met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten met reden is je aan God wijden, en de lasten van het bestaan te verlichten. Andere doelen brengen alleen maar de onnodige rampen aan het licht, het gaat alleen om de kennis zelf, en niet om de technocratie, met zijn absurde digitalisatie, .............en de onnodigheid er van. Het is al genoeg als elk mens zichzelf kan vinden in de verlossing. Wat vindt U nu meneer de rector, zal Gods verstand en de door Hem

  begrepen dingen één en dezelfde zijn.  Dit laat ook de computer van de rector evenals die van mij zien ......... wie heeft er het absurde nodig, niemand toch......... en toch was en is het iets wat mij wel bevalt ...........zo werd er iets binnen het  zintuiglijk  vermogen gebracht.........de orde en het verband der aktualiteiten zijn de zelfde als die van de desbetreffende realiteiten,   wie vertelt er hoe het bestaan er is met GOD...........  MET DE REDEN EN DE LIEFDE, ...........MET GOD.   HOE GEWELDIG EN MOOI IS ZIJN WERKDADIG WEZEN, EN DAT ELKE DAG...........GOD ZOU ZO NIET HANDELEN ALS HIJ NIET ZOU BESTAAN. 
  GENESIS  BETEKENT DAN OOK  NIETS  ANDERS ALS TOT AAN HET ZIJN  BRENGEN , DE DINGEN BRENGEN TOT IN HET BEVATTINGS-VERMOGEN VAN DE MENS, DE AKTUALITEITEN  BRENGEN TOT REALITEITEN IN HET BREIN.  DE MENS HEEFT TEGEN DEZE ZWAKTE VERDER NIETS ANDERS........
  IN HEM BESTAAT EEN UITGEBREIHEID VAN GODDELIJK WEZEN, WAAR ALLES UIT VOORTVLOEIT, DOOR DE MEESTEN SUBSTANTIE GENOEMD. DE MENS BELEEFD DE ZONDEVAL, NIET GOD.......... HIJ god HEEFT NOCH OF GEEN BREIN NOCH OOK MAAR ENIGE ALMACHT. 
  Euclides  die had het brein begrepen, meer kan er strikt genomen niet van het brein begrepen worden...........OF HET ZIJN DE NIEUWE  DINGEN DIE DE MENS KAN VATTEN DUS BINNEN DE ZINTUIGELIJKE VERMOGENS WORDEN GEBRACHT.    Euclides' belangrijke prestatie was om ze allemaal in één samenhangend logisch kader te plaatsen. En dat is oneindig veel meer als de moderne theorie toe instaat is, met zijn valselijk modelleren van de kosmos.  Strikt  genomen is dat roepen om de eigen zelf-zuchtigheid, en niets van één samenhangend  geheel,  hoe is het begrijpen als er interlect in onvoldoende godelijke samenhang wordt ontwikkeld.   Wetenschap vertel mij dit ééns..........? ,? 
  Gaat dit zelfs die ene keer niet lukken!    Heren ik vertel het U, wat red ons, dat is het beste van het zintuiglijk bevattings-vermogen, niets anders als met de logos, fabeltjes vertellen kunnen we allemaal maar het brengt ons tot het meest walgelijke einde.   

  Wijsbegeerte is en blijft de kunst van het vrije denken, en ze ligt niet in een voorliefde voor bepaalde ontkenningen of de strenge methode. Vrij is een denken  dat de logische weg van de bewustwording aflegt, en dus geen beginsel anders dan uit zichzelf ontvouwt.
  Ook wordt ze niet bepaald door de willekeur van de fantasie, of de andere bijzondere ervaring of de dwang van het overgeleverd dogma. CARTESIUS kon de brein prestatie's van EUCLIDES volgen. Zo is de wereld te begrijpen, zo is de natuur, de geschiedenis, en de samenleving van de mens uit één idee te verstaan.   Krachtens het beste uitgangspunt doorschouwt ze de ervaarbare Wereld, EN DAT IN VERBAND MET DE EENHEID.  Als  de wijsbegeerte deze oorspronkelijke kracht weet te ontwikkelen, dan is er een unieke rijpheid van de Geest verkregen. En zijn we weer in staat tot de hoogste geestelijke waarde, waar we nu te zwak voor zijn om ze in dit  NU  te herwinnen.   De liefde en de rede is daartoe instaat als levens-goed.   Met de grootste overtuiging van de inwonende godelijke rede van de menselijke bezinning.   Dit denken denkt waarheid, het is geen ''fantasie levensgoed'' , ze is geen enkele digitalisering waard met de praat-ziekte van de wetenschap, ze heeft de waarachtige en zuivere denk-weg te gaan. Niets anders..........de digitalisering als produkt van velen, met wetenschap politiek en gerechtelijke macht is dus precies geheel iets anders. En niemand kan er de bescherming tegen de misbruik bieden, want we hebben de rijpheid van geest nog steeds nodig.  En deze is geboren uit waarheids-drang, anders is het zelfbedrog niet te voorkomen........   iedere server is gebouwd om deze waarheid door te geven, maar toch als het toch geen waarheid is, wat dan......... is de rector magnificus dan nog wel gelukkig te maken?    Of zal hem  alles toch ontvallen? WORDT HIJ VAN DE JUISTE GEEST NIET BENOMEN..........IN ZIJN EIGEN DUEL VER WEG GEZONKEN......
  IK BEDOEL, IK ZIT NOG STEEDS NIET AAN HET ZELFBEDROG VAST EN U OOK HOPELIJK NIET.........HOUDEND VAN DE EENHEID...........DIE WELDEGELIJK TOEREIKEND IS .......MAAR NAUWELIJKS HET LEVEN WORDT GEGUND.


  Evaluatie
  Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, wil ik in de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf gelegen is en niet in de ervaring van de lezer.
  Ik erkent dan ook alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’). Verdergaan in enige evaluatie heeft alleen zin - als de kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd is.
  Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een verband dat door de spreker is gelegd.
  Via deze ervaring kan ik van een taaluiting kennis nemen, en is de coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd maar in de uiting zelf. Wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk reconstrueer of realiseer, impliceert dat zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d., eigenschappen van het werk zelf is en niet van mijn ervaring. Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
  Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
  Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
  Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof. Ze heeft zo geen waarde om te digitaliseren.
  Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
  Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
  En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
  Het is nog veel meer als idioten volk!
  Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
  Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
  Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
  Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
  Dus hierin inhoud weet te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie. in de toename van de werkelijkheid. En ze is dus niet naturalistisch van karakter. De WET VAN DE GODDELIJKE NATUUR DOET ZICH GELDEN, EN DE GODDELIJKE ZELFSTANDIGHEID DRUKT ZICH DAAR UIT.
  Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2 (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen, zo ontstaat er de binding in het zieleleven.
  Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
  Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
  Dat is zoals het voorzien is!
  De overgang tot aktiviteit is slechts denkbaar bij twee veronderstellingen;.......dat er geen volstrekte tegenstelling passivitteit en aktiviteit is, dus slechts een onderscheid van mindere of meerdere werkelijkheid. En ten tweede, dat de zelfde zeiletoestanden werkzaam zijn, zodat de zelfde aktiviteit te voorschijn kan groeien.........zodat de macht tot leven een macht tot alle zielenlevens is.
  Voor hen die er werkelijk iets van begrepen, zij wisten dat de hogere macht een macht tot de hogere levensstaat is, met de liefde en de reden, en dat niet alleen dus als een begrips-kundigheid is, maar veel meer een geestelijke energie..........die tegen alle vreemde passie's van de mens bestand is. Maar daartoe moet er wel aan aktiviteit  gedaan worden, we moeten haar van reden en liefde voorzien om haar dus op te laten houden een torniche passie te zijn.............zorg dat er geen enkel denken "reden vijandig" is of wordt, iets wat niet kan worden gegarandeerd van geen enkele wetenschappelijke theorie. MOGELIJK KUNNEN WE WEL MET HET BEGREPEN GODELIJKE ZONDER ENIGE SCHAAMTE EEN FORMULE UITDRUKKEN.............. DAT IS HET BELANGRIJKSTE  WAT MIJN LERAREN  NOG STEEDS WETEN...........zo zijn ze dus slechts van de opvoedende waarden, bij alles wat wij leerlingen mogen en kunnen leren en meegeven, Uiteraard zijn de uiteenzettingen van theorie van de wetenschap ronduit misdadig, .............het is de bijzondere eenzijdigheid van het dwangmatige dogma,..........wat onze maatschappij vele miljarden kost.........net als alle misdadige wetenschappelijke digitalisering......... de macht tot het zielenleven is de macht die de mens onder controle moet weten te krijgen.......dat is heel iets anders als wat de machteloze natie met de wetenschap, de politiek, en de gerechtelijke macht weten te presteren .
  De vlucht naar de natuurwetenschappen is al een eeuw geleden aangevangen, maar heeft ze de kennisleer met de ethiek en esthetiek , die met elkaar bearbeid kunnnen worden EN DAT VOL GODDELIJKE WONDEREN? ZODAT WE MET ELKAAR SUCCESVOL KUNNEN ZIJN., HET WETEN MOET HOPELIJK ZIJN ONBEPERKTE  EN ONVOORWAARDELIJKE ZEKERHEID KUNNEN GEVEN............ DIT BETEKEND , ZE MOET DE ZIEL WETEN TE VERVULLEN EN BEVRIJDEN EN DE INNERLIJKE DORST LESSEN............Zo MOET alles KLAAR EN DUIDELIJK DENKBAAR ZIJN. Daartoe hebben we ook de zintuigen gekregen, om het volstrekte te ONDERSCHEIDEN zodat het van Cartesius bekend is dat ook hij moest beginnen met de twijfel. Zo alles onzeker word en is dan stort alle vorige verzekerdheid in, en is het een fantasie dat alles zijn grond van betrouwbaarheid houd.
  HET FUNDAMENT  VAN ALLE VROEGERE VERZEKERDHEID WAS EN IS GELEGEN IN HET VERTROUWEN OP DE ZINTUIGELIJKE WAARNEMING. Daarbij mag ook worden aangenomen dat fysica, astronomie, medische wetenschap , en al het overige wat te weten is, afhangt uit de beschouwing van de overige zinnelijke elementen, ook zo ze onzeker en betwijfelbaar zijn geworden..........doch de wetenschap wil zoiets niet erkennen. De twijfel is onvermijdelijk zo ik in het weten tot enige zekerheid wil komen. ALLEEN MET INZET VAN EEN JUIST WERKENDE TRANSPONDER IS ER TOT ENIG ZICHT TE KOMEN...........DEZE ERKENNING KOMT NIET VOORT UIT GEMAKZUCHT OFWEL DE LICHTZINNIGHEID..........ZO KAN HET LEVEN ALLEEN ONEERLIJK EN SAAI WORDEN...........VERVALLEN TOT DIEP IN DE MACHTELOZE NATIE.........


  Het gaat dus nog steeds om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen. Juist abstracte denkers zouden baat kunnen hebben bij concrete werkvormen en concrete denkers bij abstracte werkvormen. Wetende dat er andere werkvormen zijn die niet deugen! Maar de data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar is straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet. Dit door de reden en de liefde tot elkaar te versterken. Religie en echte wetenschap is daarom zeker vrij van dwangmatigheid en bekeringsdrang en eist van de volger geen blind geloof. Vanaf het allereerste begin zal de scepticus aangenaam getroffen worden door haar roep tot een diepgaand onderzoek. Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen. Op het rampenerend digitaliseren staan er deels fictieve profielen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. Men moet zich daartoe dus losmaken van de gedachte, dat de traditionele voorstelling die wij hebben van het lichaam en ook van de ziel, zomaar  juist zou zijn.
   Maar de bewegingswetten van Newton zijn algemeen bekend. en het was niet nodig iets te verzinnen, { De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing kunnen komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen.}
  Over de voorzienigheid'........de ethiek en de esthetiek.is de werkelijkheid te vertellen.............
  Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
  Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
  Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
  maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
  Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
  En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
  Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
  Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
  Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! En deze onzin gaan ze nog digitaliseren ook, welke onzin willen ze .............
  Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker? Nog nooit is er een grotere algemene debiel op deze Aarde geweest, wanneer wordt hij weer een normaal Mens?
  Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen? Maar ik weet meer als genoeg door al mijn leermeesters, DE leraren van de allerhoogste GODDELIJKE ORDE. Terwijl ze dus niet de zelf-organiserenden zijn, die bij deze zelf-organisatie is vereist, de wonderen, zullen altijd van goddelijke orde zijn...........men vertelt nooit iets van de geschikte afwijkingen, die de zelfhandhaving naar omstandigheden steeds vereist. Het is te moeilijk om aan de blote materie zomaar even eigenschappen toe te dichten. 
  Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
  Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
  We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wij weten nooit iets van wat de zelfhandhaving vereist..........mij is het althans nooit overkomen, en alleen als je de wonderen begrijpt worden ze nog groter.........
  Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , heeft ze steeds niet het tekort aan inerlijke natuurlijke doelmatigheid.........een ding bestaat uit een natuurdoel  wanneer ze uit zIchzelf oorzaak én werking is . mooi TOCH zo'n Godswonder ..........
Nardocus Filosofus